Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje"

Transkriptio

1 Johdonsuojarele REF 610

2

3 1MRS Julkaistu: Versio: B/ Johdonsuojarele REF 610 Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta Yleistä Symbolien käyttö Releen käyttö Ominaisuudet Viitteet Dokumentin versiot Turvallisuusmääräykset Ohjeet Sovellusalue Ympäristövaatimukset Konfigurointi Tekninen kuvaus Toimintojen kuvaus Toiminnot Suojaustoiminnot Tulot Lähdöt Häiriötallennin Käyttöliittymä Pysyväismuisti Itsevalvonta Ajan synkronointi Mittaukset Konfigurointi Suojaus Lohkokaavio Ylivirtasuoja Maasulkusuoja Terminen kaapelisuoja Vaihekatkossuoja Katkaisijavikasuoja Valokaarisuoja Automaattinen jälleenkytkentä Käänteisaikatoiminta Asettelut Suojaustoimintojen tekniset tiedot Laukaisupiirin valvonta Katkaisijan kiinniohjauksen lukitus

4 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Laukaisulaskurit katkaisijavikasuojan kunnonvalvontaa varten Toimintamerkit ja toimintailmoitukset Keskiarvot (demand values) Käyttöönottokoestus Häiriötallennin Toiminta Häiriötallentimen tiedot Häiriötallentimen tilan valvonta ja indikointi Liipaisu Asettelut ja purkaminen Häiriötallentimen tapahtumakoodi Rekisteröidyt tiedot Tietoliikenneportit IEC kaukokäyttöprotokolla Modbus-kaukokäyttöprotokolla Yleistä protokollasta REF 610 -releen Modbus-profiili DNP 3.0 -kaukokäyttöprotokolla Yleistä protokollasta REF 610:n protokollaparametrit REF 610:n DNP 3.0 -datapisteet REF 610:n DNP 3.0 -laiteprofiili REF 610 -releen DNP-ominaisuudet SPA-väyläprotokollan parametrit Tapahtumakoodit Itsevalvonta (IRF) Releen parametrointi Laitteiston kuvaus Liitännät Valosensorituloliitännät Tietoliikenneyhteyden liitännät Tekniset tiedot Sovellusesimerkkejä Automaattinen jälleenkytkentä Nopea laukaisu ja 1. jälleenkytkennän käynnistys kahta suojaporrasta käyttäen Nopea laukaisu ja 1. jälleenkytkennän käynnistys havahtumissignaaleja käyttäen Mukautuvan sekvenssipituuden valinta Valokaarisuoja Valokaarisuojaus yhdellä REF 610 -releellä Valokaarisuojaus useilla REF 610 -releillä

5 1MRS Johdonsuojarele REF Valokaarisuojaus useilla REF 610 -releillä ja yhdellä REA 101 -valokaarireleellä Tilaustiedot Lyhenteitä Tarkistuslistat

6

7 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Tekijänoikeudet Tämän käsikirjan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. ABB Oy ei ole vastuussa tässä käsikirjassa esiintyvistä mahdollisista virheistä. ABB Oy ei ole missään tapauksessa vastuussa minkäänlaisista tämän käsikirjan käytöstä aiheutuvista seurannaisvahingoista tai välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, eikä ABB Oy ole vastuussa tässä käsikirjassa kuvattujen ohjelmistojen tai laitteiden käytöstä aiheutuvista välillisistä tai satunnaisista vahingoista. Tätä käsikirjaa tai sen osia ei saa kopioida tai jäljentää ilman ABB Oy:n kirjallista lupaa, eikä sen sisältöä siten saa jakaa kolmansille osapuolille tai käyttää muuten luvattomasti. Tässä käsikirjassa kuvatut ohjelmistot ja laitteet ovat lisenssinvaraisia ja niitä voidaan käyttää, kopioida tai julkistaa vain lisenssin sallimin ehdoin. Copyright 2005 ABB Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit ABB on ABB-yhtymän rekisteröimä tavaramerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotemerkit tai -nimet voivat olla haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Takuu Tiedustele takuuehtoja lähimmältä ABB:n edustajalta. 7

8 8

9 1MRS Johdonsuojarele REF Yleistä tästä käsikirjasta 1.1. Yleistä 1.2. Symbolien käyttö Tämä käsikirja sisältää yksityiskohtaista tietoa REF 610 -suojareleen teknisistä ominaisuuksista sekä releen sovelluksista. Käyttöliittymän käyttöohjeet löytyvät erillisestä käyttöohjeesta ja asennusta koskevaa tietoa saa asennusohjeesta. Tässä käsikirjassa symboleja käytetään korostamaan turvallisuutta koskevia määräyksiä tai muita tärkeitä tietoja. Seuraavassa selitetään, mitä kukin symboli merkitsee Varoitus sähköiskun vaarasta. Varoitus henkilövahingon vaarasta. Tekstissä käsiteltyyn aiheeseen liittyvä tärkeä tieto tai varoitus. Symboli voi osoittaa ohjelmiston korruptoitumisen vaaraa tai laitteiston tai omaisuuden vaurioitumisen vaaraa. Aiheeseen liittyvä merkityksellinen asia tai vaatimus Releen käyttö Huomioi, että vaikka henkilövahingon vaarasta varoitetaan eri symbolilla kuin laitteiston tai omaisuuden vaurioitumisen vaarasta, vaurio voi joissakin olosuhteissa heikentää laitteiston toimintakykyä ja johtaa henkilövahinkoihin. Siksi kaikkia varoituksia on noudatettava. Monikäyttöinen ja -toimintoinen REF 610 -johdonsuojarele on tarkoitettu ensisijaisesti tulo- ja lähtökennojen suojaukseen erilaisissa johtolähtösovelluksissa. REF 610 on mikroprosessoripohjainen rele. Itsevalvontajärjestelmä valvoo releen toimintaa jatkuvasti. Käyttöliittymän (HMI) nestekidenäytön (LCD) ansiosta releen paikallinen käyttö on helppoa ja turvallista. 9

10 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Relettä voidaan ohjata paikallisesti tietokoneella, joka liitetään etupaneelin sarjaliikenneporttiin. Kauko-ohjaus tapahtuu sarjaväylän kautta takapaneelin liittimeen kytketyllä ohjaus- ja valvontajärjestelmällä Ominaisuudet Vakioaika- tai käänteisaikatoimintainen, kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, alempi porras Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, ylempi porras Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, hetkellisporras Vakioaika- tai käänteisaikatoimintainen, suuntaamaton maasulkusuoja, alempi porras Suuntaamaton maasulkusuoja, ylempi porras Vaihekatkossuoja Kolmivaiheinen terminen kaapelisuoja Valokaarisuoja kaksi linssityyppistä sensoria valokaaren tunnistamista varten (lisävaruste) taustavalaistuksen voimakkuuteen perustuva automaattinen vertailutason säätö valokaaren tunnistaminen ulkoisen signaalin välityksellä Automaattinen jälleenkytkentä, jälleenkytkentää Katkaisijavikasuoja Laukaisulaskurit katkaisijan kunnonvalvontaa varten Laukaisupiirin valvonta, josta voidaan ohjata varoitussignaali signaalilähtöön Katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto Neljä tarkkaa virtatuloa Nimellistaajuus 50/60 Hz käyttäjän valittavissa Kolme sulkeutuvaa laukaisukosketinta Kaksi vaihtokosketintyyppistä signaalilähtöä vakiovarusteena ja kolme vaihtokosketintyyppistä signaalilähtöä lisävarusteena hankittavassa I/Omoduulissa Lähtökosketintoiminnot konfiguroitavissa Kaksi galvaanisesti erotettua digitaalituloa vakiovarusteena ja kolme galvaanisesti erotettua digitaalituloa lisävarusteena hankittavassa I/O-moduulissa Häiriötallennin tallennusaika enimmillään 80 sekuntia liipaisu yhdestä tai useasta sisäisestä signaalista tai digitaalitulosignaalista tallentaa neljää analogista kanavaa ja enimmillään kahdeksaa käyttäjän valitsemaa digitaalikanavaa säädettävä näytteenottotaajuus 10

11 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Pysyväismuisti enintään 100 aikaleimatulle tapahtumakoodille asetteluarvoille häiriötallentimen tiedoille viiden viimeisen aikaleimatun tapahtuman rekisteröidyille arvoille jälleenkytkentöjen sekä suojaportaiden havahtumisten ja laukaisujen määrille toimintaindikoinneille ja valodiodeille, jotka osoittavat tilan ennen apusähkön katkeamista Käyttöliittymä (HMI), jossa alfanumeerinen nestekidenäyttö ja ohjauspainikkeet kahdeksan ohjelmoitavaa valodiodia Suojaportaiden toimintaindikaatiot joko IEC- tai ANSI-muodossa Monikielinen käyttöliittymä Käyttöliittymän salasanasuojaus käyttäjän valittavissa Ensiövirta-arvojen näyttö Keskiarvot (demand values) Kaikki asettelut muutettavissa PC:llä Etupaneelin optinen liitäntä: kommunikaatio langattomasti tai kaapelin välityksellä Takapaneeliin on liitettävissä lisävarusteena hankittava kommunikaatiomoduuli, jossa muovikuituoptinen, yhdistetty muovi- ja lasikuituoptinen tai RS-485- liitäntä SPA-väylä-, IEC tai Modbus-tiedonsiirtoprotokollalla (RTU ja ASCII) käytävää järjestelmäkommunikaatiota varten Takapaneeliin on liitettävissä lisävarusteena hankittava DNP kommunikaatiomoduuli, jossa RS-485-liitäntä DNP 3.0 -tiedonsiirtoprotokollalla käytävää järjestelmäkommunikaatiota varten Paristovarmennus reaaliaikakellolle Pariston varauksen valvonta Elektroniikan ja ohjelmiston jatkuva itsevalvonta Irrotettava pistoyksikkö 1.5. Viitteet Käyttöohjeen nimi Käyttöohje Asennusohje MRS numero 1MRS MRS Dokumentin versiot Versio Pvm Huomautukset A Vastaa englanninkielistä versiota A2/ B Vastaa englanninkielistä versoita C/

12 12

13 1MRS Johdonsuojarele REF Turvallisuusmääräykset Liittimissä saattaa esiintyä vaarallisia jännitteitä, vaikka syöttöjännite on kytketty pois. Turvallisuusmääräysten laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia, henkilövahinkoja tai vakavia materiaalisia vahinkoja. Asennukset saa suorittaa ainoastaan siihen valtuutettu henkilö. Kansallisia ja paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Laitteen runko on maadoitettava huolellisesti. Älä koske kotelon sisustaa, kun pistoyksikkö on poistettuna kotelosta. Kotelon sisäosissa voi olla suuria jännitteitä ja näihin koskeminen voi johtaa henkilövahinkoon. Tuote sisältää sähköstaattisille purkauksille herkkiä komponentteja. Siksi elektronisten komponenttien tarpeetonta koskettamista tulee välttää. Jos laitteen ylemmän kahvan päällä oleva suojaussinetti rikotaan luvatta, takuu ei ole enää voimassa eikä laitteen oikeaa toimintaa voida taata. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Jos laite avataan ja suojaussinetti rikotaan, takuu ei ole enää voimassa eikä laitteen oikeaa toimintaa voida taata. 13

14 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Ohjeet 3.1. Sovellusalue Monikäyttöinen ja -toimintoinen REF 610 -suojarele on tarkoitettu ensisijaisesti tulo- ja lähtökennojen suojaukseen keskijännitejakeluverkon sähköasemilla. REF 610 -suojarelettä voidaan käyttää myös moottoreiden, muuntajien ja generaattoreiden varasuojana sekä teollisuudessa että sähkölaitoksissa. Sisältämiensä lukuisten suojaustoimintojen kuten kolmiportaisen ylivirtasuojan, kaksiportaisen suuntaamattoman maasulkusuojan sekä termisen suojan ansiosta REF 610 on täydellinen suoja ylivirta- ja maasulkutilanteissa. Releen sovellusaluetta laajentavat lisävarusteena hankittava valokaarisuoja, joka havaitsee valokaaret ilmaeristeisissä metallikoteloiduissa kojeistoissa, sekä jälleenkytkentätoiminto, jonka avulla ilmajohtojen viat voidaan hoitaa automaattisesti Ympäristövaatimukset Digitaalituloja ja -lähtöjä on paljon, mikä mahdollistaa laajan sovellusalueen. Jotta REF 610 -rele toimisi oikein ja luotettavasti, ylläpitohuolto suositellaan tehtäväksi viiden vuoden välein, kun relettä käytetään määritellyissä olosuhteissa; katso alla luetellut ympäristöolosuhteet sekä luku Tekniset tiedot. Jos paristovarmennusta käytetään reaaliaikakellon tai rekisteröityjen arvojen ylläpitoa varten, paristo tulee vaihtaa viiden vuoden välein. Ympäristöolosuhteet Suositeltu lämpötila-alue (jatkuva) C Maksimilämpötila-alue (tilapäinen) C Toiminta-arvojen lämpötilariippuvuus käyttölämpötila-alueella 0,1 %/ C Kuljetus- ja varastointilämpötila C 3.3. Konfigurointi Asettelu- ja liitäntäesimerkkejä Oikein konfiguroitu lähtörelematriisi mahdollistaa suojaportaiden signaalien käytön kosketintoimintoina. Havahtumissignaaleja voidaan käyttää yhdessä toimivien suojareleiden lukitsemiseen sekä hälytykseen. Seuraavat kuvat (Kuva ja Kuva ) esittävät REF 610 -suojarelettä tehdasasetusten mukaan konfiguroituna: kaikki laukaisusignaalit ohjaavat katkaisijaa. Kuva : summavirtaa mitataan kaapelivirtamuuntajalla ja lähtökoskettimien kytkentä mahdollistaa jälleenkytkentätoiminnon. Kuva : summavirtaa mitataan vaihevirtamuuntajien summavirtakytkennällä ja lähtökoskettimien kytkentä mahdollistaa katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminnon. 14

15 θ ~ ~ 1MRS REF Johdonsuojarele Kuva Releen liitäntäkaavio, esimerkki 1

16 θ ~ 16 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Kuva Releen liitäntäkaavio, esimerkki 2

17 1MRS Johdonsuojarele REF Tekninen kuvaus 4.1. Toimintojen kuvaus Toiminnot Suojaustoiminnot Tulot Lähdöt Seuraavassa taulukossa esitetään REF 610 -suojareleen suojaustoiminnot ja niiden IEC-symbolit sekä IEEE-koodit: Taulukko IEC-symbolit ja IEEE-koodit Toiminnon kuvaus IECsymboli IEEE-koodi Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, alempi porras I> 51 Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, ylempi porras I>> 50/51 Kolmivaiheinen suuntaamaton ylivirtasuoja, hetkellisporras I>>> 50 Vaihekatkossuoja I> 46 Kolmivaiheinen terminen kaapelisuoja θ> 49 Suuntaamaton maasulkusuoja, alempi porras I 0 > 51N Suuntaamaton maasulkusuoja, ylempi porras I 0 >> 50N/51N Valokaarisuoja ARC 50/50NL Katkaisijavikasuoja CBFP 62BF Automaattinen jälleenkytkentä Lukkiutuva lähtörele 86 Suojaustoimintojen kuvaukset luvuissa: Ylivirtasuoja Maasulkusuoja Terminen kaapelisuoja Vaihekatkossuoja Katkaisijavikasuoja Valokaarisuoja Automaattinen jälleenkytkentä REF 610 -releessä on neljä mittaustuloa, kaksi valosensorituloa (lisävarusteena), kaksi digitaalituloa ja kolme lisävarusteena hankittavaa digitaalituloa. Kolme mittaustuloa on tarkoitettu vaihevirroille ja yksi maasulkuvirralle. Tuloista lisää luvussa Liitännät ja taulukoissa , ja Digitaalitulojen toiminnot määritellään SGB-kytkimillä. REF 610 -releessä on kolme ohjauslähtöä (PO1, PO2 ja PO3), kaksi signaalilähtöä (SO1 ja SO2) ja kolme lisävarusteena hankittavaa signaalilähtöä (SO3, SO4 ja SO5). Kytkinryhmien SGR1...8 avulla sisäiset suojaportaiden signaalit, ulkoinen 17

18 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Häiriötallennin Käyttöliittymä Pysyväismuisti Itsevalvonta laukaisusignaali ja jälleenkytkentätoiminnon signaalit ohjataan haluttuun signaalitai ohjauslähtöön. Pulssin minimipituudeksi voidaan konfiguroida joko 40 tai 80 ms ja kaikille ohjauslähdöille voidaan konfiguroida itsepito. Rele sisältää häiriötallentimen, joka tallentaa hetkellisarvoja tai mittaussignaalien tehollisarvokäyriä (RMS) ja enintään kahdeksaa käyttäjän määrittelemää digitaalisignaalia: digitaalitulosignaaleja ja sisäisiä signaaleja suojaportailta. Mikä tahansa digitaalisignaaleista voidaan asetella liipaisemaan tallennin signaalin laskevasta tai nousevasta reunasta. REF 610 -releen käyttöliittymässä on kuusi painiketta, alfanumeerinen 2x16 merkin nestekidenäyttö, kahdeksan ohjelmoitavaa merkkivaloa, kolme vakiotoimintaista merkkivaloa ja etuliittimen kommunikaation merkkivalo. Painikkeita käytetään navigointiin valikkorakenteessa ja asetteluarvojen muuttamiseen. Käyttöliittymässä voidaan myös asettaa salasana, jolla estetään asiattomien pääsy asetteluarvoihin. Kun oletusarvo on voimassa, asetteluarvoihin pääsee ilman salasanaa. Salasana voidaan asetella siten, että onnistunut salasanan syöttö luo tapahtumakoodin tapahtumarekisteriin. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää osoittamaan paikallisen käyttöliittymän kautta tapahtunutta toimintaa. Lisää tietoa käyttöliittymästä saa käyttöohjeesta. REF 610 voidaan konfiguroida tallentamaan erilaisia tietoja pysyväismuistiin, joka säilyttää tiedot apujännitekatkoksista huolimatta (edellyttäen, että paristo on paikallaan ja siinä on varausta). Toimintailmoitukset ja valodiodi-indikoinnit, häiriötallentimen tiedot, tapahtumakoodit ja rekisteröidyt tiedot voidaan konfiguroida tallennettavaksi pysyväismuistiin. Asetteluarvot tallentuvat aina EEPROM-muistiin. Releessä on kattava itsevalvontajärjestelmä, joka havaitsee käytön aikaiset vikatilanteet ja antaa käyttäjälle tietoa vioista nestekidenäytöllä. Vikaindikointeja on kahta tyyppiä: sisäisen vian (IRF) indikointeja ja varoituksia. Kun itsevalvontajärjestelmä havaitsee pysyvän sisäisen vian, joka estää releen toiminnan, vihreä toimintamerkki (valmius) alkaa vilkkua. Samanaikaisesti itsevalvontajärjestelmän lähtörele (IRF-rele), joka tavallisesti on vetäneenä, päästää ja näyttöön ilmestyy vikakoodi. Vikakoodi koostuu numeroista ja se ilmaisee minkä tyyppisestä viasta on kyse. 18

19 1MRS Johdonsuojarele REF 610 SISÄINEN VIKA VIKAKOODI :30 IntFault_a Kuva Pysyvä sisäinen vika Jos kyseessä on varoitus, rele jatkaa toimintaansa normaalisti tai rajoitetusti ja vihreä toimintamerkki (valmius) palaa kuten releen toimiessa normaalisti. Näyttöön ilmestyvät vikailmoitus (katso Kuva ) sekä mahdollinen vikakoodi (katso Kuva ) ilmoittavat vian tyypin. Mikäli laukaisupiirin valvonnan havaitsema ulkoinen vika laukaisupiirissä tai jatkuva valo valosensorituloissa aiheuttaa varoituksen, SO2 aktivoituu (jos SGF1/8=1). VAROITUS PARISTO HEIKKO Warning_a Kuva Varoitus ja teksti-ilmoitus VAROITUS VIKAKOODI: 33 WarnREF610_a Kuva Ajan synkronointi Varoitus ja numerokoodi Tietoa vikakoodeista luvussa Itsevalvonta (IRF). Releen reaaliaikakellon ajan synkronointi voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla: sarjaväylän kautta tiedonsiirtoprotokollaa käyttäen tai digitaalitulon kautta. Mikä tahansa digitaalituloista voidaan konfiguroida ajan synkronointiin joko minuutti- tai sekuntitahdistusta varten. Tahdistussignaali valitaan automaattisesti riippuen aikavälistä, jolla signaali ilmenee. Aika on aseteltava kerran joko sarjaväylän kautta tai käsin käyttöliittymän kautta. Jos sekuntitahdistussignaali eroaa yli +/- 0,05 sekuntia tai minuuttitahdistussignaali +/- 2 sekuntia releen reaaliaikakellon lukemasta, tahdistussignaali hylätään. 19

20 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Ajan synkronointi liipaistaan aina digitaalisignaalin nousevasta reunasta. Aika säädetään viiden millisekunnin porrastuksella tahdistussignaalia kohden. Digitaalitulon kautta tehtävän ajan synkronoinnin tarkkuus on tyypillisesti sekuntitahdistussignaalilla +2,5...-2,5 millisekuntia ja minuuttitahdistussignaalilla millisekuntia. Digitaalisignaalin pulssinpituus ei vaikuta ajan synkronointiin Mittaukset Seuraavassa taulukossa luetellaan käyttöliittymän kautta käytettävissä olevat mittausarvot. Taulukko Mitatut arvot Ilmaisin L1 L2 L3 I 0 I θ I 1_min I n_min Max I Kuvaus Vaiheesta I L1 mitattu virta Vaiheesta I L2 mitattu virta Vaiheesta I L3 mitattu virta Mitattu maasulkuvirta Laskettu vaihe-epäsymmetria Laskettu terminen taso Yhden minuutin keskiarvo Määritellyn ajanjakson keskiarvo Maksimikeskiarvo (demand value) minuutin ajalta määrättynä aikana Konfigurointi Kuva esittää miten sisäiset signaalit ja digitaalitulosignaalit konfiguroidaan, jotta halutut suojatoiminnot saadaan käyttöön. 20

21 θ ~ 1MRS REF Johdonsuojarele Kuva Signaalikaavio

22 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Suojaus Lohkokaavio Releen toiminnot valitaan kytkinryhmien SGF, SGB, SGR ja SGL kytkinten avulla. Kytkinryhmien tarkistussummat löytyvät käyttöliittymän valikosta ASETTELUT. Yksityiskohtaiset kuvaukset eri kytkinten toiminnoista esitetään vastaavissa SG_- taulukoissa. θ Θ Θ θ θ Θ Θ θ θ Kuva Lohkokaavio 22

23 1MRS Johdonsuojarele REF Ylivirtasuoja Suuntaamaton ylivirtasuoja havaitsee pää- ja vaihejänniteoikosulkujen aiheuttaman ylivirran. Kun vähintään yksi vaihevirta ylittää alemmalle portaalle I> asetellun havahtumisarvon, porras antaa havahtumissignaalin ~ 55 ms havahtumisajan kuluttua. Kun vakioaikatoiminnalle aseteltu toiminta-aika tai käänteisaikatoiminnalle laskettu toiminta-aika on kulunut, porras antaa laukaisusignaalin. Portaan I> palautumisaika t r (sekä vakioaika- että käänteisaikatoiminassa) on aseteltavissa, jolloin pystytään koordinoimaan palautuminen mahdollisten sähkömekaanisten releiden kanssa tai lyhentämään toistuvien, ohimenevien vikojen selvitysaikaa. Jos porras I> on havahtunut ja vaihevirrat laskevat alle portaalle asetellun havahtumisarvon, porras pysyy havahtuneena asetellun palautumisajan. Jos vaihevirrat ylittävät asetellun havahtumisarvon uudelleen, kun palautumisaika ei ole vielä umpeutunut, porras pysyy havahtuneena. Täten aseteltu palautumisaika takaa, että portaan havahtuessa virtapiikeistä, porras ei palaudu välittömästi. Jos porras I> on kuitenkin jo laukaissut, porras palautuu 50 ms sen jälkeen kun kaikki vaihevirrat ovat laskeneet alle 0,5 kertaa portaalle asetellun havahtumisarvon. Portaan I> käänteisaikatoiminta voidaan asetella estetyksi portaan I>> ja/tai I>>> havahtuessa. Tällöin porras I>>- ja/tai I>>> määrää toiminta-ajan. Asettelu tehdään kytkinryhmässä SGF4. Alemman ylivirtaportaan laukaisu on mahdollista lukita digitaalitulon kautta. Kun vähintään yksi vaihevirta ylittää ylemmälle portaalle I>> asetellun havahtumisarvon, porras antaa havahtumissignaalin ~ 30 ms havahtumisajan kuluttua. Porras antaa laukaisusignaalin asetellun laukaisuviiveen kuluttua loppuun vakioaikatoiminnassa. Portaalle I>> voidaan valita hetkellistoiminta asettelemalla toiminta-aika minimiin eli 0,04 sekunniksi. Portaan I>> aseteltu havahtumisarvo on mahdollista kaksinkertaistaa automaattisesti käynnistystilanteessa eli kun suojattava kohde kytketään verkkoon. Näin portaalle I>> voidaan valita kytkentäsysäysvirtaa pienempi asetteluarvo. Käynnistystilanteessa maksimivaihevirta nousee alle 0,12 x I>:n arvosta suuremmaksi kuin 1,5 x I> alle 60 millisekunnissa. Käynnistystilanne päättyy, kun kaikki vaihevirrat laskevat alle 1,25 x I> vähintään 200 millisekunnin ajaksi. Asettelu tehdään kytkinryhmässä SGF4. Ylemmän ylivirtaportaan laukaisu on mahdollista lukita digitaalitulon kautta. Porras I>> voidaan poistaa käytöstä kytkinryhmässä SGF3. Tätä tilaa indikoi katkoviiva --- näytöllä ja numero 999, kun aseteltu havahtumisarvo luetaan sarjaliitynnän kautta. Kun vähintään yksi vaihevirta ylittää hetkellisportaalle I>>> asetellun havahtumisarvon, porras antaa havahtumissignaalin ~ 30 ms havahtumisajan kuluttua. Porras antaa laukaisusignaalin asetellun laukaisuviiveen kuluttua loppuun vakioaikatoiminnassa. Portaalle I>>> voidaan valita hetkellistoiminta asettelemalla toimintaaika minimiin eli 0,04 sekunniksi. 23

24 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Porras I>>> voidaan poistaa käytöstä kytkinryhmässä SGF3. Tätä tilaa indikoi katkoviiva --- näytöllä ja numero 999, kun aseteltu havahtumisarvo luetaan sarjaliitynnän kautta. Portaat I>> ja I>>> palautuvat 50 ms:n kuluessa siitä kun kaikki kolme vaihevirtaa ovat laskeneet alle portaalle asetetun havahtumisarvon. Portaat I> ja I>> voidaan asetella lukittaviksi automaattisesta jälleenkytkentätoiminnosta Maasulkusuoja Suuntaamaton maasulkusuoja havaitsee vaihevirtaviat, jotka aiheutuvat esimerkiksi eristeiden vanhentumisesta tai lämmön vaihtelusta johtuvasta eristysviasta. Kun maasulkuvirta ylittää alemmalle portaalle I 0 > asetellun havahtumisarvon, porras antaa havahtumissignaalin ~ 60 ms havahtumisajan kuluttua. Kun vakioaikatoiminnalle aseteltu toiminta-aika tai käänteisaikatoiminnalle laskettu toiminta-aika on kulunut, porras antaa laukaisusignaalin. Alemmalle portaalle voidaan valita hetkellistoiminta asettelemalla toiminta-aika minimiin eli 0,05 sekunniksi. Portaan I 0 > palautumisaika t r0 (sekä vakioaika- että käänteisaikatoiminassa) on aseteltavissa, jolloin pystytään koordinoimaan palautuminen mahdollisten sähkömekaanisten releiden kanssa tai lyhentämään toistuvien, ohimenevien vikojen selvitysaikaa. Jos porras I 0 > on havahtunut ja maasulkuvirta laskee alle portaalle asetellun havahtumisarvon, porras pysyy havahtuneena asetellun palautumisajan. Jos maasulkuvirta ylittää asetellun havahtumisarvon uudelleen, kun palautumisaika ei ole vielä umpeutunut, porras pysyy havahtuneena. Täten aseteltu palautumisaika takaa, että portaan havahtuessa virtapiikeistä, porras ei palaudu välittömästi. Jos porras I 0 > on kuitenkin jo laukaissut, porras palautuu 50 ms sen jälkeen kun maasulkuvirta on laskenut alle 0,5 kertaa portaalle asetellun havahtumisarvon. Portaan I 0 > käänteisaikatoiminta voidaan asetella estetyksi portaan I 0 >> havahtuessa. Tällöin porras I 0 >> määrää toiminta-ajan. Asettelu tehdään kytkinryhmässä SGF4. Kun maasulkuvirta ylittää ylemmälle portaalle I 0 >> asetellun havahtumisarvon, porras antaa havahtumissignaalin ~ 40 ms havahtumisajan kuluttua. Porras antaa laukaisusignaalin asetellun laukaisuviiveen kuluttua loppuun vakioaikatoiminnassa. Ylemmälle portaalle voidaan valita hetkellistoiminta asettelemalla toiminta-aika minimiin eli 0,05 sekunniksi. Porras palautuu 50 ms:n kuluessa siitä kun maasulkuvirta on laskenut alle portaalle asetellun havahtumisarvon. Portaan I 0 >> aseteltu havahtumisarvo on mahdollista kaksinkertaistaa automaattisesti käynnistystilanteessa eli kun suojattava kohde kytketään verkkoon. Näin portaalle voidaan valita kytkentäsysäysvirtaa pienempi havahtumisarvo. Käynnistystilanteessa maksimimaasulkuvirta nousee alle 0,12 x I 0 >:n arvosta suuremmaksi kuin 1,5 x I 0 > alle 60 millisekunnissa. Käynnistystilanne päättyy, kun virta laskee alle 1,25 x I 0 > vähintään 200 millisekunnin ajaksi. Asettelu tehdään kytkinryhmässä SGF4. 24

25 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Porras I 0 >> voidaan poistaa käytöstä kytkinryhmässä SGF3. Tätä tilaa indikoi katkoviiva --- näytöllä ja numero 999, kun aseteltu havahtumisarvo luetaan sarjaliitynnän kautta. Maasulkuportaan laukaisu on mahdollista lukita digitaalitulon kautta. Portaat I0> ja I0>> voidaan asetella lukittaviksi automaattisesta jälleenkytkentätoiminnosta Terminen kaapelisuoja Terminen suoja tunnistaa pitkäaikaiset ylikuormat normaalitoiminnan aikana. Pitkittynyt ylikuormitus johtaa kaapelin termisen kapasiteetin ylitykseen, mikä heikentää kaapelin eristystä. Tämä taas voi aiheuttaa oikosulun tai maasulun. Kaapelin kuumeneminen seuraa eksponenttikäyrää, jonka loppuarvo määräytyy kuormitusvirran toiseen potenssiin korotetun arvon mukaan. Termistä suojaa voidaan käyttää myös esimerkiksi kuivamuuntajien, kondensaattoriparistojen, kiskojen ja ilmajohtojen suojaukseen. Terminen suojaporras laskee jatkuvasti käytettyä termistä kapasiteettia prosentteina kaapelin termisestä kokonaiskapasiteetista. Terminen kapasiteetti lasketaan seuraavasti: θ = I 2 ( 1 e t τ ) 100% 1,05 I θ missä θ = terminen kapasiteetti I = vaihevirran arvo I θ = aseteltu nimelliskuormitusvirta t = aika (minuutteina) τ = aikavakio (minuutteina) Kun vähintään yksi vaihevirta ylittää asetellun nimelliskuormitusvirran I θ, porras θ> havahtuu. Samaan aikaan käytetty terminen kapasiteetti alkaa kasvaa nopeudella, joka riippuu virran amplitudista ja kaapelin esikuormituksesta. Kun käytetty terminen kapasiteetti, johon kaapelin terminen historia vaikuttaa, ylittää asetellun hälytystason θ a >, porras antaa hälytyssignaalin. Termistä hälytystä käyttämällä voidaan välttää alkavasta ylikuormituksesta johtuvat tarpeettomat laukaisut. Eri vakiovirtojen termiset tasot esitetään seuraavassa taulukossa: Taulukko Terminen taso vakiovirroilla I/I θ Terminen taso (%) 1,0 90,7 0,9 73,5 0,8 58 0,7 44,4 25

26 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Terminen taso vakiovirroilla (jatkoa) I/I θ Terminen taso (%) Kun käytetty terminen kapasiteetti ylittää laukaisutason θ t >, porras antaa laukaisusignaalin. Aikavakio τ määrää toiminta-ajan eli portaan havahtumisesta laukaisuun kuluvan ajan, joka riippuu kaapelin poikkileikkauspinta-alasta ja nimellisjännitteestä. Kaapelin valmistaja määrittää aikavakion. Tyypillinen aikavakio 22 kv kaapelille on 20 minuuttia. Toiminta-ajat, katso Kuva Kuva Toiminta-aika lasketaan seuraavasti ( I I θ ) 2 ( I p I θ ) 2 t = τ ln ( I I θ ) 2 1,1025 missä 0,5 22,7 0,3 8,2 0 0 I = vaihevirran arvo I θ = aseteltu nimelliskuormitusvirta I p = esikuormitusvirta t = toiminta-aika (minuutteina) τ = aikavakio (minuutteina) ln = luonnollinen logaritmi Releen käynnistyksessä terminen taso asetetaan noin 75 %:iin kaapelin termisestä kapasiteetista. Näin porras laukaisee ylikuormitustilanteessa varmasti riittävän nopeasti. Releen käynnistyksen jälkeen laskettu terminen taso asettuu kaapelin todellista tasoa vastaavaksi lyhyen ajan kuluessa. Porras θ> voidaan poistaa käytöstä kytkinryhmässä SGF3. Tätä tilaa indikoi katkoviiva --- näytöllä ja numero 999, kun aseteltu nimelliskuormitusvirta-arvo luetaan sarjaliitynnän kautta. Hälytystason ollessa alle 75 % apujännitteen kytkeminen releeseen aiheuttaa termisen hälytyksen, koska terminen taso asetetaan 75 %:iin kaapelin termisestä kapasiteetista. Terminen taso voidaan nollata käyttöliittymän kautta käynnistyksen aikana. Terminen taso voidaan nollata tai muuttaa sarjaliikenteen kautta, jolloin luodaan tapahtumakoodi. 26

27 1MRS Johdonsuojarele REF 610 t/s t[min] I/I q PrLoad0_a Kuva Laukaisukäyrät ilman esikuormitusta 27

28 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS t/s t[min] I/I q PrLoad0.7_a Kuva Laukaisukäyrät esikuormituksella 0,7 x I n 28

29 1MRS Johdonsuojarele REF 610 t/s t[min] I/I Kuva Laukaisukäyrät esikuormituksella 1 x I n q PrLoad1_a 29

30 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Vaihekatkossuoja Vaihekatkossuoja havaitsee vaiheiden I L1, I L2 ja I L3 välisen, esimerkiksi rikkinäisen johtimen aiheuttaman, epäsymmetrian. Vaihejännitteiden minimi- ja maksimiarvojen välinen ero lasketaan seuraavasti: I = ( Imax Imin) 100% Imax Katkaisijavikasuoja Kun virtaero ylittää vaihekatkosportaalle I> asetellun havahtumisarvon, porras antaa havahtumissignaalin ~ 100 ms havahtumisajan kuluttua. Porras antaa laukaisusignaalin asetellun laukaisuviiveen kuluttua loppuun vakioaikatoiminnassa. Porras palautuu 70 ms:n kuluessa siitä kun virtaero on laskenut alle portaalle asetellun havahtumisarvon. Vaihekatkossuoja on estettynä, kun kaikki vaihevirrat laskevat alle 0,1 x I n. Vaihekatkosportaan laukaisu on mahdollista lukita digitaalitulon kautta. Porras I> voidaan poistaa käytöstä kytkinryhmässä SGF3. Tätä tilaa indikoi katkoviiva --- näytöllä ja numero 999, kun aseteltu havahtumisarvo luetaan sarjaliitynnän kautta. Katkaisijavikasuoja (CBFP) havaitsee tilanteet, joissa laukaisusignaali pysyy aktiivisena, vaikka katkaisijan olisi pitänyt avautua. Jos PO1-lähdön kautta annettu laukaisusignaali on edelleen aktiivinen eikä virtaa ole katkaistu katkaisijavikasuojalle asetellun toiminta-ajan kuluessa, katkaisijavikasuoja antaa laukaisusignaalin PO2-lähdön kautta. Katkaisijavikasuojaa ei liipaista termisestä hälytyksestä tai termisestä tai ulkoisesta laukaisusta Valokaarisuoja Katkaisijavikasuoja voidaan myös valita liipaistavaksi releelle lähetettävästä digitaalisignaalista. Tällöin katkaisijavikasuoja antaa laukaisusignaalin PO2-lähdön kautta, jos virtaa ei ole katkaistu asetellun toiminta-ajan kuluessa. Sisäinen liipaisu valitaan aktivoimalla katkaisijavikasuoja kytkinryhmässä SGF ja ulkoinen liipaisu aktivoimalla katkaisijavikasuoja kytkinryhmässä SGB. Molemmat liipaisutavat voidaan valita samanaikaisesti. Katkaisijavikasuojan ohjauslähtöjä käytetään tavallisimmin ohjaamaan suojattavaa syöttöä edeltävää katkaisijaa. Katkaisijavikasuojaa voidaan myös käyttää toteutettaessa katkaisijan varmennettua laukaisujärjestelmää. Valokaarisuoja tunnistaa esimerkiksi huollossa tapahtuneiden virheiden tai kaapelikytkennän huonon kontaktin aiheuttamat valokaaret ilmaeristeisissä metallikoteloiduissa kojeistoissa. Paikallinen valon tunnistus vaatii lisävarusteena hankittavan valokaarituloilla varustetun kommunikaatiomoduulin. 30

31 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Valokaarisuojaus voidaan toteuttaa yhden REF 610 -releen erillisenä toimintona tai aseman laajuisena valokaarisuojauksena useilla REF 610 -suojareleillä. Jos suojaus toteutetaan aseman kattavana, tulo- ja lähtökenttien katkaisijoiden toiminnalle voidaan valita erilaisia laukaisumalleja. Täten aseman REF 610 -releet voidaan esimerkiksi asetella laukaisemaan joko tulo- tai lähtökentän katkaisija riippuen vian sijainnista. Turvallisuussyistä REF 610 -releet voidaan asetella laukaisemaan aina sekä tulo- että lähtökentän katkaisija. Valokaarisuojan muodostavat: lisävarusteena hankittava valokaaren tunnistuslaitteisto, jossa kahden linssisensorin automaattinen taustavalaistuksen kompensointi valosignaalilähtö, jolla paikallisesti havaittu valosignaali voidaan ohjata toiseen releeseen suojaporras ARC sekä vaihe- ja maasulkuvirran mittaus. Valokaaren valo havaitaan joko paikallisesti tai ulkoisen digitaalisignaalin välityksellä. Paikallisesti valon tunnistavat linssisensorit, jotka on kytketään sarjakommunikaatiomoduulin tuloihin Light sensor 1 ja Light sensor 2. Linssisensorit voidaan sijoittaa esimerkiksi metallikoteloidun kentän kisko- ja kaapelitilaan. Linssisensoreiden havaitsemaa valoa verrataan automaattisäätöiseen vertailutasoon. Tuloilla Light sensor 1 ja Light sensor 2 on omat vertailutasonsa. Kun toisen tai molempien sensoreiden vertailutaso ylittyy, valokaari havaitaan paikallisesti. Kun valo on havaittu paikallisesti tai digitaalisignaalin välityksellä ja vähintään yksi vaihevirta ylittää asetellun virtarajan ArcI> tai maasulkuvirta asetellun virtarajan ArcI 0 >, valokaarisuojaporras (ARC) antaa laukaisusignaalin 15 millisekunnin kuluessa. Porras palautuu 30 millisekunnin kuluttua siitä kun kaikki kolme vaihevirtaa ja maasulkuvirta ovat laskeneet aseteltujen virtarajojen alle. Valosignaalilähtö L> voidaan konfiguroida aktivoituvaksi joko heti kun valo havaitaan tai vasta jos valokaari ei ole sammunut laukaisusignaalin aktivoitumishetkeen mennessä. Asettelu tehdään kytkinryhmässä SGF4. Ohjaamalla valosignaalilähtö toiseen REF 610 -releeseen kytkettyyn lähtökoskettimeen toteutetaan aseman laajuinen suojaus. Porras ARC ja valosignaalilähtö voidaan asetella pois käytöstä kytkinryhmässä SGF3. Käyttämättömät tulot tulee peittää pölysuojuksilla. Varoitussignaali, joka luodaan kun valosensoritulot altistuvat jatkuvalle valolle, voidaan ohjata signaalilähdölle SO2 asettamalla kytkin SGF1/8 asentoon 1. 31

32 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Kuva Valokaarisuojan lohkokaavio Automaattinen jälleenkytkentä Suurin osa keskijänniteverkon ilmajohtovioista on ohimeneviä ja korjautuu itsestään, kun johto tehdään hetkeksi jännitteettömäksi. Vikakohta tehdään jännitteettömäksi valituksi ajaksi automaattisella jälleenkytkennällä, minä aikana useimmat viat poistuvat. Mikäli vika on pysyvä, jälleenkytkentää seuraa lopullinen laukaisu. Pysyvä vika on paikannettava ja korjattava ennen kuin vikakohtaan voidaan palauttaa jännite. REF 610 -releen jälleenkytkentätoimintoa voidaan käyttää minkä tahansa jälleenkytkentään soveltuvan katkaisijan kanssa. Jälleenkytkentätoiminto sisältää kolme ohjelmoitavaa jälleenkytkentää. Siten se voidaan asetella suorittamaan yhdestä kolmeen peräkkäistä halutun tyyppistä ja kestoista jälleenkytkentää, esimerkiksi yhden nopean ja kaksi viivästettyä jälleenkytkentää. Jälleenkytkennän voivat käynnistää tiettyjen ylivirta- ja maasulkuportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit. Siten esimerkiksi valokaarisuojaportaan laukaisu ei käynnistä jälleenkytkentätoimintoa. Myös ulkoinen laite voi käynnistää jälleenkytkennän digitaalitulon kautta. Jälleenkytkentätoiminto voidaan estää (JK:n esto) tiettyjen suojaportaiden laukaisusignaaleilla tai digitaalitulon kautta. Estosta on etua laukaisuvikojen yhteydessä, sillä tällainen vika ei yleensä korjaannu jälleenkytkentäsekvenssin aikana. Esimerkiksi katkaisijavikasuoja havaitsee laukaisuviat. Jälleenkytkennän esto myös keskeyttää meneillään olevan jälleenkytkennän. Yhden tai usean jälleenkytkennän käynnistys voidaan asetella lukittavaksi tiettyjen suojaportaiden laukaisusignaaleilla. Lukitus on mahdollinen myös digitaalitulon kautta. Lukituksella voidaan rajoittaa jälleenkytkentäsekvenssin jälleenkytkentöjen määrää, mistä on etua tietyn tyyppisissä vikatilanteissa. Mikäli käynnistys tapahtuu vuorossa olevan jälleenkytkennän ollessa lukittuna, seuraava jälleenkytkentä käynnistyy. Jälleenkytkentätoiminto valvoo katkaisijan asentoa ja valmiustilaa. Katkaisijan asentotieto vaaditaan aina, mutta täydellinen valmiustilatieto ei ole välttämätön. Turvallisuussyistä jälleenkytkennän käynnistys ei ole mahdollista katkaisijan 32

33 1MRS Johdonsuojarele REF 610 ollessa auki. Jos katkaisija ei ole valmis, esimerkiksi koska jousi on virittämätön, kiinniohjaus voidaan estää digitaalitulon kautta (Katk. kiinniohj. esto). Kiinniohjauksen estosignaalin tila tarkistetaan vain tarvittaessa ja siksi sitä ei voida käyttää estämään tai keskeyttämään jälleenkytkentää. Muiden verkon suojalaitteiden kuten johtolähdöillä käytettävien sulakkeiden toiminnan koordinoimiseksi jälleenkytkentätoiminnolla on mahdollista lukita valittujen ylivirta- ja maasulkuportaiden toiminta (katso luku Suojaportaiden lukitus). Kun lyhyellä toiminta-ajalla toimiva porras asetellaan laukaisemaan ja käynnistämään vain ensimmäinen jälleenkytkentä, saadaan aikaan nopea laukaisu ja jälleenkytkennän käynnistys. Tämän jälkeen kyseinen porras lukitaan ja näin sallitaan toisen portaan viivästetty selektiivinen laukaisu järjestelmän selektiivisyyssuunnitelman mukaisesti. Seuraavassa tyypillinen jälleenkytkentäsekvenssi: ylivirta- tai maasulkusuoja havaitsee vian verkossa, laukaisee katkaisijan ja käynnistää ensimmäisen jälleenkytkennän. Yhtä aikaa jälleenkytkennän käynnistyksen kanssa alkaa 1. jälleenkytkennälle aseteltu jännitteetön aika. Asetellun jännitteettömän ajan jälkeen valittujen suojaportaiden lukitus aktivoituu ja jälleenkytkentätoiminto antaa katkaisijalle kiinniohjauskäskyn (Kiinniohj.käsky), jonka kesto on aseteltavissa. Lisäksi aseteltu jälleenkytkennän palautumisaika ja lukituksen katkaisuaika alkavat jännitteettömän ajan päätyttyä. Suojaportaiden lukitus palautuu lukituksen katkaisuajan kuluttua umpeen. Lisätietoa lukituksen katkaisuajasta luvussa Nopea laukaisu ja 1. jälleenkytkennän käynnistys kahta suojaporrasta käyttäen. Jos verkon vika poistuu eli jälleenkytkentä onnistuu, aseteltu jälleenkytkennän palautumisaika umpeutuu ja jälleenkytkentätoiminto palaa automaattisesti lepotilaan. Jos taas verkon vika ei poistu eli jälleenkytkentä epäonnistuu ja suoja laukaisee katkaisijan ennen asetellun jälleenkytkennän palautumisajan umpeutumista, seuraava jälleenkytkentä käynnistyy, mikäli uusi jälleenkytkentä on sallittu. Yhtä aikaa jälleenkytkennän käynnistyksen kanssa alkaa 2. jälleenkytkennälle aseteltu jännitteetön aika. Asetellun jännitteettömän ajan jälkeen valittujen suojaportaiden (voivat olla eri kuin 1. jälleenkytkennällä) lukitus aktivoituu ja jälleenkytkentätoiminto antaa katkaisijalle kiinniohjauskäskyn. Lisäksi aseteltu jälleenkytkennän palautumisaika ja lukituksen katkaisuaika alkavat jännitteettömän ajan päätyttyä. Suojaportaiden lukitus palautuu asetellun lukituksen katkaisuajan kuluttua. Jos verkon vika poistuu, jälleenkytkentä palautuu automaattisesti jälleenkytkennän palautumisajan kuluttua. Jos taas vika ei poistu ja suoja laukaisee katkaisijan ennen jälleenkytkennän palautumisajan umpeutumista, seuraava jälleenkytkentä käynnistyy, mikäli uusi jälleenkytkentä on sallittu. Yhtä aikaa jälleenkytkennän käynnistyksen kanssa alkaa 3. jälleenkytkennälle aseteltu jännitteetön aika. Asetellun jännitteettömän ajan jälkeen valittujen suojaportaiden (samojen kuin 2. jälleenkytkennällä) lukitus aktivoituu ja jälleenkytkentätoiminto antaa katkaisijalle kiinniohjauskäskyn. Lisäksi aseteltu jälleenkytkennän palautumisaika ja lukituksen katkaisuaika alkavat jännitteettömän ajan päätyttyä. Suojaportaiden lukitus palautuu asetellun lukituksen katkaisuajan kuluttua umpeen. 33

34 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Ellei verkkovika edelleenkään ole poistunut eli kaikki valitut jälleenkytkennät ovat epäonnistuneet ja suoja laukaisee katkaisijan ennen jälleenkytkennän palautumisajan umpeutumista, jälleenkytkentätoiminto antaa lopullisen laukaisun hälytyksen. Katkaisija pysyy nyt auki ja jälleenkytkentätoiminto lukkiutuu. Oletusasetuksena on, että jälleenkytkentätoiminto ei ole käytössä (jälleenkytkentöjen määrä = 0). Jälleenkytkentätoiminto aktivoidaan joko käyttöliittymän kautta tai SPA-parametrilla S25 asettelemalla jälleenkytkentöjen määräksi 1, 2 tai 3. Kuva Kaavio jälleenkytkentälogiikasta Jälleenkytkennän käynnistys Seuraavat signaalit voivat käynnistää jälleenkytkennän: ulkoinen jälleenkytkennän käynnistyssignaali havahtumissignaali portailta I> ja I 0 > laukaisusignaali portailta I>, I>>, I 0 > ja I 0 >> Havahtumissignaali suojaportailta I> ja I 0 > käynnistää jälleenkytkennän kyseiselle suojaportaalle asetellun viiveen jälkeen. Tehdasasetuksella 300 s havahtumissignaalia ei käytännössä käytetä jälleenkytkennän käynnistämiseen. Jälleenkytkennän käynnistys ulkoisella digitaalisignaalilla valitaan kytkinryhmässä SGB. Havahtumissignaalia voidaan käyttää ainoastaan 1. jälleenkytkennän käynnistykseen ja lopulliseen laukaisuun. Jälleenkytkentätoiminto antaa aukiohjauskäskyn katkaisijalle havahtumis- tai laukaisusignaalin käynnistäessä jälleenkytkennän. 34

35 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Kuva Kaavio jälleenkytkennän käynnistyslogiikasta Jälleenkytkennän käynnistyksen lukitus Yhden tai usean jälleenkytkennän käynnistys voidaan asetella lukittavaksi seuraavilla signaaleilla: ulkoinen jälleenkytkennän käynnistyssignaali laukaisusignaali ylivirtaportailta I> ja I>> laukaisusignaali maasulkuportailta I 0 > ja I 0 >> Valinta tehdään kytkinryhmässä SG1 (katso taulukko ). Jälleenkytkennän käynnistyksen lukituksella voidaan lukita myös koko jälleenkytkentäsekvenssi (lukitsemalla kaikkien kolmen jälleenkytkennän käynnistys) ja siirtyä suoraan lopulliseen laukaisuun. Lisäksi lukitusta voidaan käyttää esimerkiksi sallimaan jälleenkytkennän käynnistys portaan I> laukaisusignaalilla, mutta siirtymään suoraan lopulliseen laukaisuun, mikäli laukaisusignaali tulee portaalta I>>. Jokaisen yllä mainitun signaalin aktivoituminen saa jälleenkytkentätoiminnon aina antamaan aukiohjauskäskyn katkaisijalle. Ellei lukitukseen käytettävää signaalia käytetä samanaikaisesti seuraavan jälleenkytkennän käynnistykseen, jälleenkytkentätoiminto antaa hälytyksen lopullisesta laukaisusta ja lukkiutuu. Jälleenkytkennän käynnistys on lukittuna vain niin kauan kuin lukitussignaali on aktiivinen. Jos jälleenkytkentä yritetään käynnistää lukituksen ollessa aktiivisena, käynnistetään seuraava jälleenkytkentä (mikäli valittu eikä lukittuna). Näin voidaan ohittaa esimerkiksi 1. jälleenkytkentä. 35

36 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Automaattisen jälleenkytkennän esto Jälleenkytkentä voidaan estää (JK:n esto) seuraavilla signaaleilla: ulkoinen jälleenkytkennän estosignaali laukaisusignaali valokaarisuojaportaalta ARC laukaisusignaali termiseltä suojaportaalta θ> laukaisusignaali katkaisijavikasuojalta CBFP hälytyssignaali termiseltä suojaportaalta θ> laukaisusignaali ylivirtaportaalta I>>> laukaisusignaali maasulkuportaalta I 0 >> laukaisusignaali vaihekatkossuojaportaalta I> Portaiden ARC ja θ> sekä katkaisijavikasuojan laukaisusignaaleja ei voi erikseen asetella ja siten ne estävät aina jälleenkytkennän. Jälleenkytkennän esto ulkoisella digitaalisignaalilla valitaan kytkinryhmässä SGB ja portaan θ> hälytyssignaalilla ja portaiden I>>>, I 0 >> ja I> laukaisusignaalilla kytkinryhmässä SG3 (katso taulukko ). Estosignaalien palauduttua jälleenkytkentätoiminto pysyy estettynä asetellun jälleenkytkennän palautumisajan umpeutumiseen asti. Jälleenkytkennän esto keskeyttää aina myös senhetkisen jälleenkytkennän. Katkaisijan asentotieto Jälleenkytkentätoiminto vaatii tiedon katkaisijan asennosta. Mikä tahansa digitaalituloista voidaan valita katkaisijan auki- (Katk. auki) ja kiinniasentotietoja (Katk. kiinni) varten kytkinryhmässä SGB. Normaalisti asentotietoja varten suositellaan käytettäväksi kahta digitaalituloa, vaikka jälleenkytkentätoimintoa varten riittää yksikin asentotulo. Katkaisijan asentotietoja käytetään seuraavissa tilanteissa: Kun katkaisija suljetaan käsin, jälleenkytkentätoiminto on estettynä jälleenkytkennän palautumisajan. Kun katkaisija suljetaan käsin jälleenkytkennän ollessa käynnissä, jälleenkytkentä keskeytyy ja jälleenkytkentätoiminto on estetty jälleenkytkennän palautumisajan. Jälleenkytkennän käynnistys on sallittu vain katkaisijan ollessa kiinni. Katkaisijan kiinniohjaus lopetetaan välittömästi jälleenkytkentätoiminnon saatua tiedon katkaisijan sulkeutumisesta. 36

37 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Katkaisijan kiinniohjaus Kun aseteltu jännitteetön aika on kulunut, jälleenkytkentätoiminto antaa kiinniohjauskäskyn katkaisijalle (Kiinniohj.käsky). Kiinniohjaus voidaan estää digitaalitulon kautta (Katk. kiinniohj. esto). Kiinniohjauksen esto ulkoisella digitaalisignaalilla valitaan kytkinryhmässä SGB. Kun kiinniohjaus on estettynä tai kun katkaisija ei sulkeudu ennen katkaisijalle aseteltua kiinniohjausaikaa, katkaisija jää auki ja jälleenkytkentätoiminto antaa signaalin kiinniohjauksen epäonnistumisesta (Kiinniohj. epäonn.). Kiinniohjaus estetään ja Kiinniohj. epäonn. -signaali luodaan myös jälleenkytkennän käynnistyssignaalin ollessa aktiivinen eli kun vika ei ole poistunut kiinniohjauksen alkaessa. Kiinniohjauskäskyn kesto on aseteltavissa (Sulk.aika). Katkaisijan kiinniohjaus kuitenkin päättyy heti kun jälleenkytkentätoiminto on vastaanottanut tiedon katkaisijan sulkeutumisesta tai kun suoja laukaisee katkaisijan uudelleen. Suojaportaiden lukitus Monissa sovelluksissa kuten sulakkeen säästö -metodia käyttävissä (katso luku Nopea laukaisu ja 1. jälleenkytkennän käynnistys kahta suojaporrasta käyttäen) pyritään nopeaan katkaisijan laukaisuun ja 1. jälleenkytkennän käynnistämiseen sekä katkaisijan viivästettyyn laukaisuun ja 2. ja 3. jälleenkytkennän käynnistämiseen. Täten käytettäessä kahta suojaporrasta, joista toinen on nopea ja toinen viivästetty, nopea porras tulee asetella lukittavaksi jälleenkytkentätoiminnolla jälleenkytkentöjen 2 ja 3 aikana. Suojaportaat voidaan asetella lukittaviksi jälleenkytkennän 1 ja/tai 2 ja 3 aikana. Valinta tehdään kytkinryhmässä SG2 (katso taulukko ). Hälytys lopullisesta laukaisusta Jälleenkytkentätoiminto antaa hälytyssignaalin lopullisesta laukaisusta epäonnistuneen jälleenkytkentäsekvenssin jälkeen eli, kun uusia jälleenkytkentöjä ei enää sallita, vaikka verkon vika ei ole poistunut, katkaisija on auki eikä jälleenkytkentöjä ole käynnissä. Lopullisen laukaisun hälytyssignaali syntyy myös, kun suoja laukaisee katkaisijan jälleenkytkentätoiminnon ollessa estettynä. Lopullisen laukaisun hälytyssignaali on aktiivinen yhden sekunnin. Lopullisen laukaisun hälytyssignaalia ei luoda, jos jälleenkytkentätoiminto on poissa käytöstä. 37

38 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Automaattisen jälleenkytkennän lukkiutuminen Lukkiutumissignaali osoittaa, onko jälleenkytkentätoiminto valmis jälleenkytkennän käynnistykseen. Jälleenkytkentätoiminto lukkiutuu seuraavissa tilanteissa: jälleenkytkentätoiminto antaa hälytyksen lopullisesta laukaisusta jälleenkytkentätoiminto on estetty katkaisijan sulkeminen epäonnistuu havaitaan katkaisijan käsinkiinniohjaus Käänteisaikatoiminta Lukkiutumissignaali palautuu ja jälleenkytkentätoiminto on valmis jälleenkytkennän käynnistykseen, kun aseteltu jälleenkytkennän palautumisaika on kulunut. Aseteltu jälleenkytkennän palautumisaika alkaa, kun lopullisen laukaisun hälytyssignaali, jälleenkytkennän estosignaali tai Kiinniohj. epäonn. - signaali on palautunut tai katkaisija sulkeutunut riippuen siitä, mikä jälleenkytkennän lukkiutumisen on aiheuttanut. Alemmalle ylivirta- ja maasulkuportaalle voidaan valita käänteisaikatoiminta (IDMT). Käänteisaikatoiminnassa portaan toiminta-aika riippuu virta-arvosta: mitä suurempi virta, sitä lyhyempi toiminta-aika. REF 610 -rele voi käyttää kahdeksaa käänteisaikakäyrästöä, joista neljä noudattaa IEC standardia ja kolme IEEE C standardia. Yksi on ABB:n käytäntöä noudattava erikoiskäyrästö nimeltään RI. Aika/virta-ominaiskäyrästö voidaan valita joko käyttöliittymän tai SPA-väylän kautta seuraavasti: Taulukko Aika/virta-ominaiskäyräasetukset Arvo Aika/virta-ominaiskäyrästö 0 Vakioaika 1 IEC Extremely inverse 2 IEC Very inverse 3 IEC Normal inverse 4 IEC Long-time inverse 5 RI-tyyppinen käyrästö 6 IEEE Extremely inverse 7 IEEE Very inverse 8 IEEE Moderately inverse 38 Standardin IEC mukaiset käänteisaikakäyrästöt REF 610 sisältää neljä standardin IEC mukaista aika/virtaominaiskäyrästöä: normal inverse, very inverse, extremely inverse ja long-time inverse. Ajan ja virran suhde voidaan ilmaista matemaattisesti seuraavalla tavalla: ts] [ β = I α k 1 I>

39 1MRS Johdonsuojarele REF 610 missä t = toiminta-aika I = vaihevirta (tai maasulkuvirta) k (tai k 0 ) = aikakerroin I> (tai I 0 >) = aseteltu havahtumisarvo Releen todellinen toiminta-aika sisältää lisäksi suodatus- ja havaitsemisajan sekä laukaisulähtökoskettimen toiminta-ajan (katso Kuva Kuva ). Kun releen toiminta-aika lasketaan yllä esitetyllä tavalla, tulokseen tulee lisätä noin 30 ms. Taulukko Vakioiden α ja β arvot Aika/virta-ominaiskäyrästö α β Normal inverse 0,02 0,14 Very inverse 1,0 13,5 Extremely inverse 2,0 80,0 Long-time inverse 1,0 120 Standardi määrittelee normaaliksi virta-alueeksi kertaa havahtumisasetteluarvo, kun ominaiskäyrä on muotoa normal inverse, very inverse tai extremely inverse. Releen tulee havahtua viimeistään, kun virta ylittää havahtumisarvon 1,3-kertaisena. Kun ominaiskäyrästö on muotoa long-time inverse, standardin mukainen normaali virta-alue on kertaa aseteltu havahtumisarvo ja releen tulee havahtua, ennen kuin virta ylittää asetteluarvon 1,1- kertaisena. Taulukko Standardin määrittelemät toiminta-aikatoleranssit 1) I/I> 2) Normal Very Extremely Long-time 2 2,22E 2,34E 2,44E 2,34E 5 1,13E 1,26E 1,48E 1,26E ,00E 10 1,01E 1,01E 1,02E ,00E 1,00E 1,00E - 1) E = tarkkuus prosentteina; - = ei määritelty 2) tai I 0 /I 0 > Yllä mainituilla normaaleilla virta-alueilla käänteisaikaporras täyttää kaikilla jyrkkyysasteilla luokan 5 toleranssit. IEC-standardiin perustuvat aika/virta-ominaiskäyrästöt esitetään seuraavissa kuvissa (Kuva Kuva ). Jos virran ja asetellun havahtumisarvon suhde on suurempi kuin 20, toiminta-aika on sama kuin suhteen ollessa

40 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS t/s k I/I> IEC_NoInvREF610_a Kuva Normal inverse -ominaiskäyrästö 40

41 1MRS Johdonsuojarele REF 610 t/s k I/I> 0.1 IEC_VeInvREF610_a Kuva Very inverse -ominaiskäyrästö 41

42 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS t/s k I/I> 0.1 IEC_ExInvREF610_a Kuva Extremely inverse -ominaiskäyrästö 42

43 1MRS Johdonsuojarele REF 610 t/s k I/I> IEC_LoInvREF610_a Kuva Long-time inverse -ominaiskäyrästö 43

44 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Standardin IEEE C mukaiset käänteisaikakäyrästöt REF 610 sisältää kolme standardin IEEE C mukaista aika/virtaominaiskäyrästöä: extremely inverse, very inverse ja moderately inverse. Ajan ja virran suhde voidaan ilmaista matemaattisesti seuraavalla tavalla: ts [ ] A = B ---- I P n 1 I> missä t = toiminta-aika I = vaihevirta (tai maasulkuvirta) n (tai n 0 ) = aikakerroin I> (tai I 0 >) = aseteltu havahtumisarvo Releen todellinen toiminta-aika sisältää lisäksi suodatus- ja havaitsemisajan sekä laukaisulähtökoskettimen toiminta-ajan (katso Kuva Kuva ). Kun releen toiminta-aika lasketaan yllä esitetyllä tavalla, tulokseen tulee lisätä noin 30 ms. Taulukko Vakioiden A, B ja P arvot Aika/virta-ominaiskäyrästö A B P Extremely inverse 6,407 0,025 2,0 Very inverse 2,855 0,0712 2,0 Moderately inverse 0,0086 0,0185 0,02 IEEE-standardiin perustuvat aika/virta-ominaiskäyrästöt esitetään seuraavissa kuvissa (Kuva Kuva ). 44

45 1MRS Johdonsuojarele REF 610 t/s n I/I> ANSI_ExInvREF610_a Kuva Extremely inverse -ominaiskäyrästö 45

46 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS t/s n I/I> ANSI_VeInvREF610_a Kuva Very inverse -ominaiskäyrästö 46

47 1MRS Johdonsuojarele REF 610 t/s n I/I> ANSI_MoInvREF610_a Kuva Moderately inverse -ominaiskäyrästö 47

48 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS RI-ominaiskäyrästö RI-tyyppinen ominaiskäyrästö on erikoiskäyrästö, jota käytetään enimmäkseen sähkömekaanisten releiden kanssa suojauksen aikaporrastukseen. Ajan ja virran suhde voidaan ilmaista matemaattisesti seuraavalla tavalla: ts [ ] missä = k I> 0,339 0, I t = toiminta-aika I = vaihevirta (tai maasulkuvirta) k (tai k 0 ) = aikakerroin I> (tai I 0 >) = aseteltu havahtumisarvo Releen todellinen toiminta-aika (katso Kuva ) sisältää lisäksi suodatus- ja havaitsemisajan sekä laukaisulähtökoskettimen toiminta-ajan. Kun releen toiminta-aika lasketaan yllä esitetyllä tavalla, tulokseen tulee lisätä noin 30 ms. RI-ominaiskäyrästö on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva ). 48

49 1MRS Johdonsuojarele REF 610 t/s k I/I> RI_InvREF610_a Kuva RI-ominaiskäyrästö 49

50 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Asettelut Releessä on käytettävissä kaksi asetteluryhmää, ryhmät 1 ja 2. Asetteluja voidaan käyttää ryhmä kerrallaan. Kumpaankin ryhmään liittyy rekisteri. Vaihtamalla asetteluryhmää voidaan samalla kertaa vaihtaa koko asetteluryhmän arvoja. Vaihto tehdään jollakin seuraavista tavoista: käyttöliittymän kautta SPA-väylän kautta parametrilla V150 digitaalitulon kautta Asetteluryhmän vaihtamisella digitaalitulon kautta on korkeampi prioriteetti kuin käyttöliittymän kautta tai parametrin V150 avulla tehdyllä valinnalla. Asetteluarvot muutetaan käyttöliittymän kautta tai tietokoneeseen asennetun Relay Setting Tool -asettelutyökalun avulla. Ennen releen kytkemistä toisiopiireihin on tarkistettava, että releessä on oikeat asettelut. Jos asetteluarvoista ei olla varmoja, asetteluarvot on luettava releen laukaisupiirit irtikytkettyinä tai testattava syöttämällä koestusvirtaa releen mittaustuloihin; lisätietoa luvussa Tarkistuslistat. Taulukko Asetteluarvot Asettelu Kuvaus Asettelualue Oletusarvo I>/I n Portaan I> havahtumisarvo 0,30...5,00 x I n 0,30 x I n t> Portaan I> toiminta-aika 0, s 0,05 s IDMT I> Portaan I> aika/virta-ominaiskäyrästö k Aikakerroin k 0,05...1,00 0,05 n Aikakerroin n 1,0...15,0 1,0 t r > Portaan I> palautumisaika 0,05...2,50 s 0,05 s I>>/I n Portaan I>> havahtumisarvo 0, ,0 x I n 0,50 x I n t>> Portaan I>> toiminta-aika 0, s 0,04 s I>>>/I n Portaan I>>> havahtumisarvo 0, ,0 x I n 0,50 x I n t>>> Portaan I>>> toiminta-aika 0, ,0 s 0,04 s I 0 >/I n Portaan I 0 > havahtumisarvo 1, % I n 1,0 % I n t 0 > Portaan I 0 > toiminta-aika 0, s 0,05 s IDMT I 0 > Portaan I 0 > aika/virtaominaiskäyrästö k 0 Aikakerroin k 0 0,05...1,00 s 0,05 s n 0 Aikakerroin n 0 1,0 15,0 1,0 t r0 > Portaan I 0 > palautumisaika 0,05...2,50 0,05 I 0 >>/I n Portaan I 0 >> havahtumisarvo 5, % I n 5,0 % I n t 0 >> Portaan I 0 >> toiminta-aika 0, s 0,05 s I> Portaan I> havahtumisarvo % 100 % t > Portaan I> toiminta-aika s 60 s I θ Nimelliskuormitusvirta 0,30...1,50 x I n 0,30 x I n τ Portaan θ> aikavakio min 1 min 50

51 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Asetteluarvot (jatkoa) Asettelu Kuvaus Asettelualue Oletusarvo θ a > Portaan θ> hälytystaso % θ t > 95 % θ t > CBFP Katkaisijavikasuojan toiminta-aika 0, ,0 s 0,10 s 0 1 Jälleenkytkentöjen määrä 0 = JK ei ole 0 käytössä 1 = JK 1 2 = JK 1 ja 2 3 = JK 1, 2 ja 3 ArcI> Portaan ARC virtaraja ArcI> 0, ,0 x I n 2,50 x I n ArcI 0 > Portaan ARC virtaraja ArcI 0 > 5, % I n 20,0 % I n Kytkinryhmät ja parametrimaskit Kytkinryhmissä SG_ voidaan muuttaa asetteluja ja valita reletoimintoja. Kytkinryhmät ovat ohjelmistopohjaisia, eivät fyysisiä kytkimiä. Tarkistussummien avulla voidaan tarkistaa, että kytkinryhmän asettelu on tehty oikein. Seuraava taulukko on esimerkki kytkinryhmän tarkistussumman laskemisesta: 51

52 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Kytkin Asento Painokerroin Arvo 1 1 x 1 = x 2 = x 4 = x 8 = x 16 = x 32 = x 64 = x 128 = x 256 = x 512 = x 1024 = x 2048 = x 4096 = x 8192 = x = x = x = x = x = x = x = x = x = SG_ = Kuva Esimerkki SG_-kytkinryhmän tarkistussumman laskemisesta Kun esimerkin mukaan laskettu tarkistussumma ja kytkinryhmän tarkistussumma ovat samat, kyseisen kytkinryhmän asettelu on tehty oikein. Seuraavissa taulukoissa esitetään kytkinryhmien oletusasettelut ja vastaavat tarkistussummat. SGF1...SGF5 Kytkinryhmillä SGF1...SGF5 valitaan seuraavat toiminnot: Taulukko Kytkinryhmä SGF1 Kytkin Toiminto Tarkistussumma Oletusarvo SGF1/1 Itsepidon valinta PO1-lähdölle 0 SGF1/2 Itsepidon valinta PO2-lähdölle 0 SGF1/3 Itsepidon valinta PO3-lähdölle 0 52

53 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Kytkinryhmä SGF1 Kytkin Toiminto Oletusarvo Kun kytkin on asennossa 0, lähtökosketin palaa normaalitilaan, kun toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaa havahtumistason alapuolelle. Kun kytkin on asennossa 1, lähtökosketin jää aktiiviseksi, vaikka toiminnan aiheuttanut mittaussignaali putoaisi alle havahtumisarvon. Kun itsepito on valittuna, lähtökosketin palautetaan etupaneelin painikkeilla, digitaalitulon tai sarjaliitynnän kautta SGF1/4 Signaalilähtöjen SO1 ja SO2 sekä lisäsignaalilähtöjen SO3, 0 SO4 ja SO5 pulssin minimipituus 0 = 80 ms 1 = 40 ms SGF1/5 Ohjauslähtöjen PO1, PO2 ja PO3 pulssin minimipituus 0 0 = 80 ms 1 = 40 ms Huom! Kun itsepito on valittuna lähdöille PO1, PO2 ja PO3, tämä toiminto ohitetaan. SGF1/6 Katkaisijavikasuoja 0 0 = CBFP ei ole käytössä 1 = signaali PO1:lle käynnistää ajastimen, joka antaa viivästetyn signaalin PO2:lle, edellyttäen että vika ei ole poistunut katkaisijavikasuojan toiminta-ajan kuluessa. SGF1/7 Katkaisijan kiinniohjauksen lukitus 0 0 = katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto ei ole käytössä. 1 = katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto on käytössä. PO3 on varattu tähän käyttöön. SGF1/8 Ulkoinen vikavaroitus 0 Kun kytkin on asennossa 1, laukaisupiirin valvonnan varoitussignaali tai valosensoritulojen havaitseman jatkuvan valon aiheuttama varoitussignaali ohjataan signaalilähtöön SO2. ΣSGF1 0 53

54 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Kytkinryhmä SGF2 Kytkin Toiminto SGF2/1 Portaan I> havahtumistoimintamerkin toimintatavan valinta 0 SGF2/2 Portaan I>> havahtumistoimintamerkin toimintatavan valinta 0 SGF2/3 Portaan I>>> havahtumistoimintamerkin toimintatavan valinta 0 SGF2/4 Portaan I 0 > havahtumistoimintamerkin toimintatavan valinta 0 SGF2/5 Portaan I 0 >> havahtumistoimintamerkin toimintatavan valinta 0 SGF2/6 Portaan I> havahtumistoimintamerkin toimintatavan valinta 0 SGF2/7 Portaan θ> hälytystoimintamerkin toimintatavan valinta 0 0 = havahtumistoimintamerkki palautuu automaattisesti vian poistuttua 1 = itsepito; havahtumistoimintamerkki pysyy aktiivisena, vaikka vika on poistunut ΣSGF2 0 Taulukko Kytkinryhmä SGF3 Kytkin Toiminto SGF3/1 Portaan I>> esto 0 SGF3/2 Portaan I>>> esto 0 SGF3/3 Portaan I 0 >> esto 0 SGF3/4 Portaan I> esto 1 SGF3/5 Portaan θ> esto 1 SGF3/6 Portaan ARC esto 1 Kun kytkin on asennossa 1, porras on estettynä. SGF3/7 Valosignaalilähdön esto 1 Kun kytkin on asennossa 1, lähtö on estettynä. ΣSGF3 120 Taulukko SGF4 Kytkin SGF4/1 SGF4/2 SGF4/3 SGF4/4 Toiminto Portaan I>> havahtumisvirran automaattinen kaksinkertaistaminen Kun kytkin on asennossa 1, portaalle aseteltu havahtumisarvo kaksinkertaistuu automaattisesti, kun suojauskohde kytketään verkkoon. Portaan I> käänteisaikatoiminnan esto portaan I>> havahtumisesta. Portaan I> käänteisaikatoiminnan esto portaan I>>> havahtumisesta. Kun kytkin on asennossa 1, käänteisaikatoiminta on estettynä. Portaan I 0 >> havahtumisvirran automaattinen kaksinkertaistaminen Kun kytkin on asennossa 1, portaalle aseteltu havahtumisarvo kaksinkertaistuu automaattisesti, kun suojauskohde kytketään verkkoon. Oletusarvo Oletusarvo Oletusarvo

55 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko SGF4 (jatkoa) Kytkin SGF4/5 Portaan I 0 > käänteisaikatoiminnan esto portaan I 0 >> havahtumisesta. Kun kytkin on asennossa 1, käänteisaikatoiminta on estettynä. SGF4/6 Valosignaalilähdön toimintatapa 0 Kun kytkin on asennossa 1, valosignaalilähtö palautuu portaan ARC laukaisusignaalista. ΣSGF4 0 Taulukko SGF5 Kytkin Toiminto Toiminto Oletusarvo 0 Oletusarvo 0 SGF5/1 Itsepidon valinta 1. ohjelmoitavalle valodiodille 0 SGF5/2 Itsepidon valinta 2. ohjelmoitavalle valodiodille 0 SGF5/3 Itsepidon valinta 3. ohjelmoitavalle valodiodille 0 SGF5/4 Itsepidon valinta 4. ohjelmoitavalle valodiodille 0 SGF5/5 Itsepidon valinta 5. ohjelmoitavalle valodiodille 0 SGF5/6 Itsepidon valinta 6. ohjelmoitavalle valodiodille 0 SGF5/7 Itsepidon valinta 7. ohjelmoitavalle valodiodille 0 SGF5/8 Itsepidon valinta 8. ohjelmoitavalle valodiodille 0 Kun kytkin on asennossa 0 ja valodiodiin ohjattu signaali palautuu, ohjelmoitavan valodiodin indikointi poistuu. Kun kytkin on asennossa 1, ohjelmoitava valodiodi jää palamaan, vaikka sille ohjattu signaali palautuu. Kun itsepito on valittuna, ohjelmoitava valodiodi voidaan kuitata etupaneelin painikkeilla tai digitaalitulon tai sarjaliitynnän kautta ΣSGF5 0 SGB1...SGB5 DI1-signaali ohjataan alla mainituille toiminnoille kytkinryhmän SGB1 kytkimillä, DI2-signaali kytkinryhmän SGB2 kytkimillä jne. Taulukko SGB1...SGB5 Kytkin SGB1...5/1 SGB1...5/2 SGB1...5/3 Toiminto 0 = ohjaussignaali ei kuittaa toimintamerkkejä 1 = ohjaussignaali kuittaa toimintamerkit 0 = ohjaussignaali ei kuittaa toimintamerkkejä ja lähtöreleitä 1 = ohjaussignaali kuittaa toimintamerkit ja lähtöreleet 0 = ohjaussignaali ei kuittaa toimintamerkkejä ja lähtöreleitä eikä nollaa muistiin tallennettuja arvoja 1 = ohjaussignaali kuittaa toimintamerkit ja lähtöreleet ja nollaa muistiin tallennetut arvot Oletusarvo

56 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko SGB1...SGB5 (jatkoa) Kytkin Toiminto Oletusarvo SGB1...5/4 Asetteluryhmän 1 tai 2 valinta ohjaussignaalilla 0 0 = asetteluryhmää ei voi valita ohjaussignaalilla 1 = asetteluryhmä valitaan ohjaussignaalilla. Ohjaussignaalin ollessa aktivoituna asetteluryhmä 2 on valittuna, muussa tapauksessa ryhmä 1 on valittuna. Huom! Kun SGB1...5/4-kytkin on asennossa 1, on huolehdittava siitä, että kytkimen asento on sama molemmissa asetteluryhmissä. SGB1...5/5 Ajan synkronointi ohjaussignaalilla 0 SGB1...5/6 Ulkoinen laukaisu ohjaussignaalilla 0 SGB1...5/7 Katkaisijavikasuojan ulkoinen liipaisu ohjaussignaalilla 0 SGB1...5/8 Katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminnon ulkoinen liipaisu 0 ohjaussignaalilla SGB1...5/9 Ulkoinen valokaaritieto ohjaussignaalilla 0 SGB1...5/10 Katkaisijan kiinniohjauksen lukituksen palautus 0 ohjaussignaalilla SGB1...5/11 Portaan I> laukaisun lukitus ohjaussignaalilla 0 SGB1...5/12 Portaan I>> laukaisun lukitus ohjaussignaalilla 0 SGB1...5/13 Portaan I 0 > laukaisun lukitus ohjaussignaalilla 0 SGB1...5/14 Portaan I 0 >> laukaisun lukitus ohjaussignaalilla 0 SGB1...5/15 Portaan I> laukaisun lukitus ohjaussignaalilla 0 SGB1...5/16 Ulkoinen jälleenkytkennän esto ohjaussignaalilla 0 SGB1...5/17 Katkaisijan kiinniohjauksen ulkoinen esto ohjaussignaalilla 0 SGB1...5/18 Katkaisija auki 0 SGB1...5/19 Katkaisija kiinni 0 SGB1...5/20 Ulkoinen jälleenkytkennän käynnistys ohjaussignaalilla 0 ΣSGB

57 1MRS Johdonsuojarele REF 610 SGR1...SGR8 Havahtumis-, laukaisu- ja hälytyssignaalit suojaportailta, signaalit jälleenkytkentätoiminnolta ja ulkoinen laukaisusignaali ohjataan lähtöreleille kytkinryhmien SGR1...SGR8 kytkimillä. Signaalit ohjataan ohjauslähtöihin PO1...PO3 kytkinryhmien SGR1...SGR3 kytkimillä ja signaalilähtöihin SO1...SO5 kytkinryhmien SGR4...SGR8 kytkimillä. Ohjelmoinnissa voidaan käyttää apuna seuraavaa matriisia. Havahtumis-, laukaisuja hälytyssignaalit suojaportailta, signaalit jälleenkytkentätoiminnolta ja ulkoinen laukaisusignaali yhdistetään lähtöreleisiin ympäröimällä haluttu leikkauspiste. Jokaiseen risteämiskohtaan on merkitty kytkinnumero ja kytkinnumeroa vastaava painoarvo näkyy matriisin oikeassa laidassa. Laskemalla kunkin kytkinryhmän kohdalta valittujen kytkinten painoarvot yhteen saadaan taulukon alareunaan kytkinryhmien tarkistussummat. Katkaisijan kiinniohjauksen lukitussignaali ohjataan aina lähtöön PO3. Jos katkaisijavikasuoja on käytössä, SGR2 tulee asettaa nollaksi. Jos ulkoinen vikahälytys on käytössä, SGR5 tulee asettaa nollaksi. 57

58 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS θ θ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Kuva Lähtörelematriisi 58

59 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko SGR1...SGR3 Kytkin Toiminto Oletusarvo SGR1...SGR3 SGR4...SGR5 SGR6...SGR8 1) SGR1...8/1 Havahtumissignaali portaalta I> SGR1...8/2 Laukaisusignaali portaalta I> SGR1...8/3 Havahtumissignaali portaalta I>> SGR1...8/4 Laukaisusignaali portaalta I>> SGR1...8/5 Havahtumissignaali portaalta I>>> SGR1...8/6 Laukaisusignaali portaalta I>>> SGR1...8/7 Havahtumissignaali portaalta I 0 > SGR1...8/8 Laukaisusignaali portaalta I 0 > SGR1...8/9 Havahtumissignaali portaalta I 0 >> SGR1...8/10 Laukaisusignaali portaalta I 0 >> SGR1...8/11 Havahtumissignaali portaalta I> SGR1...8/12 Laukaisusignaali portaalta I> SGR1...8/13 Hälytyssignaali portaalta θ> SGR1...8/14 Laukaisusignaali portaalta θ> SGR1...8/15 Ulkoinen laukaisusignaali SGR1...8/16 Katkaisijan aukiohjauskäsky jälleenkytkentätoiminnolta SGR1...8/17 Katkaisijan kiinniohjauskäsky jälleenkytkentätoiminnolta SGR1...8/18 Lopullisen laukaisun hälytyssignaali jälleenkytkentätoiminnolta SGR1...8/19 Katkaisijan kiinniohjauksen epäonnistumisesta ilmoittava signaali jälleenkytkentätoiminnolta SGR1...8/20 JK käy -signaali SGR1...8/21 Jälleenkytkennän lukkiutumissignaali SGR1...8/22 Laukaisusignaali portaalta ARC SGR1...8/23 Valosignaalilähtö ΣSGR ) Jos I/O-moduulia ei ole asennettu, näytössä näkyy katkoviiva ja SPA-väylän kautta parametria luettaessa numero

60 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS SGL1...SGL8 Signaalit ohjataan 1. valodiodille kytkinryhmän SGL1 kytkimillä, 2. valodiodille ryhmän SGL2 kytkimillä jne. Taulukko SGL1...SGL8 Kytkin Toiminto Oletusarvo SGL1...8/1 Laukaisusignaali portaalta I> 0 SGL1...8/2 Laukaisusignaali portaalta I>> 0 SGL1...8/3 Laukaisusignaali portaalta I>>> 0 SGL1...8/4 Laukaisusignaali portaalta I 0 > 0 SGL1...8/5 Laukaisusignaali portaalta I 0 >> 0 SGL1...8/6 Laukaisusignaali portaalta I> 0 SGL1...8/7 Hälytyssignaali portaalta θ> 0 SGL1...8/8 Laukaisusignaali portaalta θ> 0 SGL1...8/9 Katkaisijan kiinniohjauksen lukitussignaali 0 SGL1...8/10 Lopullisen laukaisun hälytyssignaali 0 jälleenkytkentätoiminnolta SGL1...8/11 JK käy -signaali 0 SGL1...8/12 Jälleenkytkennän lukkiutumissignaali 0 SGL1...8/13 Katkaisija auki 0 SGL1...8/14 Katkaisija kiinni 0 SGL1...8/15 DI1-signaali 0 SGL1...8/16 DI2-signaali 0 SGL1...8/17 DI3-signaali 0 SGL1...8/18 DI4-signaali 0 SGL1...8/19 DI5-signaali 0 SGL1...8/20 Laukaisusignaali portaalta ARC 0 SGL1...8/21 Valosignaalilähtö 0 ΣSGL1...SGL8 0 60

61 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Jälleenkytkentä SG1...SG3 Kytkinryhmän SG1 kytkimillä lukitaan yhden tai useamman jälleenkytkennän käynnistys, kytkinryhmän SG2 kytkimillä lukitaan suojaportaat yhden tai useamman jälleenkytkennän tapahtuessa ja kytkinryhmän SG3 kytkimillä estetään jälleenkytkentä seuraavasti: Taulukko SG1 Kytkin Toiminto Oletusarvo SG1/1 1. jälleenkytkennän käynnistyksen lukitus portaan I>> laukaisusignaalista SG1/2 1. jälleenkytkennän käynnistyksen lukitus ulkoisesta jälleenkytkennän käynnistyssignaalista SG1/3 1. jälleenkytkennän käynnistyksen lukitus portaan I> laukaisusignaalista tai viivästetystä havahtumissignaalista SG1/4 1. jälleenkytkennän käynnistyksen lukitus portaan I 0 > laukaisusignaalista tai viivästetystä havahtumissignaalista tai portaan I 0 >> laukaisusignaalista SG1/5 2. ja 3. jälleenkytkennän käynnistyksen lukitus portaan I>> 0 laukaisusignaalista SG1/6 2. ja 3. jälleenkytkennän käynnistyksen lukitus ulkoisesta 0 jälleenkytkennän käynnistyssignaalista SG1/7 2. ja 3. jälleenkytkennän käynnistyksen lukitus portaan I> 0 laukaisusignaalista tai viivästetystä havahtumissignaalista SG1/8 2. ja 3. jälleenkytkennän käynnistyksen lukitus portaan I 0 > 0 laukaisusignaalista tai viivästetystä havahtumissignaalista tai portaan I 0 >> laukaisusignaalista Kun kytkin on asennossa 1, jälleenkytkennän käynnistys on lukittuna. ΣSG Taulukko SG2 1) Kytkin Toiminto Oletusarvo SG2/1 Portaan I> laukaisun lukitus 1. jälleenkytkennästä 0 SG2/2 Portaan I>> laukaisun lukitus 1. jälleenkytkennästä 0 SG2/3 Portaan I>>> laukaisun lukitus 1. jälleenkytkennästä 0 SG2/4 Portaan I 0 > laukaisun lukitus 1. jälleenkytkennästä 0 SG2/5 Portaan I 0 >> laukaisun lukitus 1. jälleenkytkennästä 0 SG2/6 Portaan I> laukaisun lukitus 2. ja 3. jälleenkytkennästä 0 SG2/7 Portaan I>> laukaisun lukitus 2. ja 3. jälleenkytkennästä 0 SG2/8 Portaan I>>> laukaisun lukitus 2. ja 3. jälleenkytkennästä 0 SG2/9 Portaan I 0 > laukaisun lukitus 2. ja 3. jälleenkytkennästä 0 SG2/10 Portaan I 0 >> laukaisun lukitus 2. ja 3. jälleenkytkennästä 0 Kun kytkin on asennossa 1, porras on lukittuna. ΣSG2 0 1) Lukitus on voimassa kunnes aseteltu lukituksen katkaisuaika tai jälleenkytkennän palautumisaika on kulunut tai kunnes jälleenkytkentätoiminto lukittuu. 61

62 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko SG3 Kytkin Toiminto Oletusarvo SG3/1 Jälleenkytkentätoiminnon esto portaan I>>> 1 laukaisusignaalista SG3/2 Jälleenkytkentätoiminnon esto portaan I 0 >> 1 laukaisusignaalista SG3/3 Jälleenkytkentätoiminnon esto portaan θ> 1 hälytyssignaalista SG3/4 Jälleenkytkentätoiminnon esto portaan I> 1 laukaisusignaalista Kun kytkin on asennossa 1, jälleenkytkentätoiminto on estettynä. SG3/5 Indikointien kuittaus katkaisijan kiinniohjauksen 0 tapahtuessa Kun kytkin on asennossa 1, indikoinnit kuittaantuvat jälleenkytkentätoiminnon antaessa kiinniohjauskäskyn katkaisijalle. ΣSG3 15 Uuden laukaisun indikoinnin ajastin Uuden laukaisun indikoinnin ajastin voidaan konfiguroida siten, että se sallii toisen laukaisuindikoinnin näytössä. Kun useat suojaportaat laukaisevat, ensimmäinen laukaisuindikointi jää näytölle asetteluarvon UUDEN LAUK. IND. määrittelemäksi ajaksi. Tämän jälkeen uusi laukaisuindikointi voi syrjäyttää vanhan. UUDEN LAUK. IND. -asettelu ei vaikuta suojatoimintoihin. Taulukko Uuden laukaisun indikoinnin ajastin Asettelu Kuvaus Asettelualue Oletusarvo Uuden lauk. ind Uuden laukaisun indikointiviive minuutteina Uusia laukaisuindikointeja ei sallita, ennen kuin edellinen on kuitattu manuaalisesti

63 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Pysyväismuistiasettelut Alla olevassa taulukossa esitetyt tiedot voidaan konfiguroida tallettumaan paristovarmennettuun pysyväismuistiin. Kaikki alla mainitut toiminnot voidaan valita erikseen kytkimillä joko käyttöliittymän tai SPA-väylän kautta. Taulukko Muistiasettelut Asettelu Kytkin Toiminto 1 0 = toimintaindikaatioita ja toimintamerkkejä ei säilytetä 1 = toimintaindikaatiot ja toimintamerkit säilytetään 1) Oletusarvo 1 Pysyväismuistiasettelut 2 1 = häiriötallennintiedot säilytetään 1) = tapahtumakoodit säilytetään 1) = rekisteröidyt tiedot sekä suojaportaiden 1 havahtumisten lukumäärä säilytetään 1) 5 1 = reaaliaikakello käy myös 1 apujännitekatkoksen ajan 1) Tarkistussumma 31 1) Edellyttäen että paristo on asennettu ja siinä on varausta. Kun kaikki kytkimet ovat asennossa 0, pariston valvonta ei ole käytössä. 63

64 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Suojaustoimintojen tekniset tiedot Taulukko Portaat I>, I>> ja I>>> Ominaisuus Porras I> Porras I>> Porras I>>> Havahtumisarvo, portaat I>, I>> ja I>>> vakioaikatoiminta 0,30...5,00 x I n 0, ,0 x I n 0, ,0 x I n käänteisaikatoiminta 1) 0,30...2,50 x I n Havahtumisaika, tyypillisesti 55 ms 30 ms 30 ms Aika/virta-ominaiskäyrästö vakioaika toiminta-aika, t>, t>> ja t>>> 0, s 0, s 0, s käänteisaikakäyrästö IEC mukaan aikakerroin, k erikoistyypin käänteisaikakäyrästö aikakerroin, k käänteisaikakäyrästö IEEE C mukaan Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long-time inverse 0,05...1,00 RI-tyypin käänteisaikakäyrästö 0,05...1,00 Extremely inverse Very inverse Moderately inverse ajan valinta, n Palautumisaika, maksimi 50 ms 2) 50 ms 50 ms Pyörtöaika, tyypillisesti 30 ms 30 ms 30 ms Aseteltu palautumisaika, t r 0,05...2,50 s Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 0,96 0,96 Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatoiminta ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms standardin IEC mukaiset käänteisaikakäyrästöt: toiminta-ajan tarkkuusluokka E standardin IEEE C ±7 % lasketusta mukaiset käänteisaikakäyrästöt toiminta-ajasta RI-ominaiskäyrästö ±7 % lasketusta toiminta-ajasta Toimintatarkkuus 0,3...0,5 x I n ±5 % asetteluarvosta tai 0,05 % I n ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms 0,5...5,0 x I n ±3 % asetteluarvosta ±3 % asetteluarvosta 5,0...35,0 x I n ±3 % asetteluarvosta ±3 % asetteluarvosta ±3 % asetteluarvosta 1) Käänteisaikatoiminnassa rele sallii 2,5 x I n ylittävät asettelut portaalle I>, mutta pitää 2,5 x I n ylittävää asettelua yhtä suurena kuin 2,5 x I n. 2) Laukaisusignaalin palautumisaika. 64

65 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Portaat I 0 > ja I 0 >> Ominaisuus Porras I 0 > Porras I 0 >> Aseteltu havahtumisarvo, I 0 > ja I 0 >> vakioaikatoiminta 1, % I n 5, % I n käänteisaikatoiminta 1, % I n 1) Havahtumisaika, tyypillisesti 60 ms 40 ms Aika/virta-ominaiskäyrästö vakioaika toiminta-aika, t 0 > ja t 0 >> 0, s 0, s käänteisaikakäyrästö IEC mukaan aikakerroin, k 0 Erikoistyypin käänteisaikakäyrästö aikakerroin, k 0 käänteisaikakäyrästö IEEE C mukaan ajan valinta, n 0 Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long-time inverse 0,05...1,00 RI-tyypin käänteisaikakäyrästö 0,05...1,00 Extremely inverse Very inverse Moderately inverse Palautumisaika, maksimi 50 ms 2) 50 ms Pyörtöaika, tyypillisesti 30 ms 30 ms Aseteltu palautumisaika, t r0 0,05...2,50 s Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 0,96 Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikatoiminta ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms standardin IEC mukaiset 5 käänteisaikakäyrästöt: toiminta-ajan tarkkuusluokka E standardin IEEE C mukaiset käänteisaikakäyrästöt RI-ominaiskäyrästö Toimintatarkkuus 1,0...10,0 % I n ±7 % lasketusta toimintaajasta ±7 % lasketusta toimintaajasta ±5 % asetteluarvosta tai ±5 % asetteluarvosta tai 0,05 % I n 0,05 % I n 10, % I n ±3 % asetteluarvosta ±3 % asetteluarvosta % I n ±3 % asetteluarvosta 1) Käänteisaikatoiminnassa rele sallii 0,4 x I n ylittävät asettelut portaalle I 0 >, mutta pitää 0,4 x I n 2) ylittävää asettelua yhtä suurena kuin 0,4 x I n. Laukaisusignaalin palautumisaika. 65

66 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Porras θ> Ominaisuus Aseteltu nimelliskuormitusvirta, I θ Arvo 0,30...1,50 x I n Aseteltu hälytystaso, θ a > % Laukaisutaso, θ t > 100 % Aikavakio, τ Toiminta-ajan tarkkuus I/I θ >1, min ±2 % asetteluarvosta tai ±1 s Taulukko Porras I> Ominaisuus Arvo Aseteltu havahtumisarvo, I> vakioaikaisena % Havahtumisaika, tyypillisesti 100 ms Valittavat toimintamuodot: vakioaika toiminta-aika, t > s Palautumisaika, maksimi 70 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,90 Toiminta-ajan tarkkuus vakioaikaisena ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms Toimintatarkkuus % ±3 % asetteluarvosta ja ±1 yksikkö Taulukko Porras ARC ja L> Ominaisuus Arvo Porras ARC Aseteltu virtaraja ArcI> ArcI 0 > 0,5...35,0 x I n 5, % I n Toiminta-aika < 15 ms 1) Palautumisaika Toimintatarkkuus 30 ms ±7 % asetteluarvosta L> L>:n aktivointiaika Palautumisaika <15 ms 20 ms 1) Vain käytettäessä signaalilähtökosketinta (SO1...5). Jos käytetään laukaisukosketinta (PO1...3), aikaan lisätään ms. 66

67 1MRS Johdonsuojarele REF 610 ArcSensitREF610_a Kuva Linssityyppisten sensoreiden suhteellinen herkkyys Taulukko Automaattinen jälleenkytkentä Ominaisuus Arvo Jälleenkytkentöjen määrä Katkaisijan kiinniohjausaika 0, s Portaan I> havahtumisviive s Portaan I 0 > havahtumisviive s Jälleenkytkennän palautumisaika s Lukituksen katkaisuaika 0, s 1. jälleenkytkennän jännitteetön aika 0, s 2. jälleenkytkennän jännitteetön aika 0, s 3. jälleenkytkennän jännitteetön aika 0, s Toiminta-ajan tarkkuus ±2 % asetteluarvosta ja ±25 ms Taulukko Katkaisijavikasuoja Ominaisuus Aseteltu toiminta-aika Vaihevirran raja katkaisijavikasuojan ulkoiselle liipaisulle palautumissuhde Arvo 0, ,0 s 0,08/0,04 x I n Laukaisupiirin valvonta Laukaisupiirin valvonta (TCS) havaitsee auki olevat piirit, sekä katkaisijan ollessa auki että kiinni, ja laukaisupiirin syöttöviat. Laukaisupiirin valvonta perustuu vakiovirtasyöttöön: syöttämällä ulkoista jännitettä vakiovirta pakotetaan virtaamaan ulkoisen laukaisupiirin läpi. Jos laukaisupiirin vastus ylittää tietyn rajan esimerkiksi hapettumisen tai kosketinvian takia, 67

68 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS laukaisupiirin valvonta aktivoituu ja näytölle ilmestyvät varoitus ja vikakoodi. Signaali laukaisupiirin valvonnalta voidaan myös ohjata lähdölle SO2 asettamalla kytkin SGF1/8 asentoon 1. Normaaleissa toimintaolosuhteissa syötetty ulkoinen jännite jakaantuu releen sisäisen piirin ja ulkoisen laukaisupiirin kesken siten että vähintään 20 V jää releen sisäiseen piiriin. Mikäli ulkoisen laukaisupiirin vastus on liian suuri tai sisäisen piirin liian pieni esimerkiksi kiinnihitsaantuneista relekoskettimista johtuen, releen sisäisen piirin jännite laskee alle 20 V ( V), jolloin laukaisupiirin valvonta aktivoituu. Toimintaehto on: U c ( R ext + R int + R s ) I c 20Vac dc missä U c = laukaisupiirin yli kulkeva ohjausjännite I c = laukaisupiirin läpi virtaava virta, ~1,5 ma R ext = ulkoinen rinnakkaisvastus R int = sisäinen rinnakkaisvastus, 1kΩ R s = laukaisukelan vastus Ulkoista rinnakkaisvastusta käytetään mahdollistamaan laukaisupiirin valvonta myös katkaisijan ollessa auki. Ulkoisen rinnakkaisvastuksen vastus tulee laskea siten että se ei aiheuta häiriötä laukaisupiirin valvonnalle tai vaikuta laukaisukelan toimintaan. Liian suuri vastus saa aikaan liian suuren jännitteenputoaman, minkä johdosta taas toimintaehdot eivät täyty. Liian pieni vastus puolestaan voi aiheuttaa laukaisukelan virheellisen toiminnan. Vastukselle R ext suositellaan seuraavia arvoja: Taulukko Vastukselle R ext suositeltavat arvot Toimintajännite, U c Rinnakkaisvastus, R ext 48 V DC 1,2 kω, 5 W 60 V DC 5,6 kω, 5 W 110 V DC 22 kω, 5 W 220 V DC 33 kω, 5 W Katkaisija tulee varustaa kahdella ulkoisella koskettimella: yhdellä avautuvalla ja yhdellä sulkeutuvalla koskettimella. Sulkeutuva kosketin tulee kytkeä rinnakkain ulkoisen rinnakkaisvastuksen kanssa, mikä mahdollistaa laukaisupiirin valvonnan, kun katkaisija on kiinni. Avautuva kosketin sitä vastoin tulee kytkeä sarjaan ulkoisen rinnakkaisvastuksen kanssa, mikä mahdollistaa laukaisupiirin valvonnan, kun katkaisija on auki; katso Kuva Laukaisupiirin valvonta voidaan valita joko käyttöliittymän kautta tai SPAparametrilla V

69 TCSopenREF610_a 1MRS Johdonsuojarele REF 610 X4.1 PO1 Rint 18 + Rext Rs 19 TCS SO2 8 HW SW SGF1/8 6 LAUKAISUPIIRIN VALVONTA (TCS) TCS-TILA VAROITUS HMI Kuva Laukaisupiirin valvonnan kytkentä, kun laukaisupiirissä käytetään kahta ulkoista kosketinta sekä ulkoista vastusta Katkaisijan kiinniohjauksen lukitus Katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminnolla estetään katkaisijan kiinniohjautuminen laukaisun jälkeen. Katkaisijan kiinniohjauksen lukitus on kuitattava paikallisesti erillisellä kuittauskäskyllä ennen kuin katkaisija voidaan sulkea uudelleen. Toiminnosta on hyötyä silloin kun laukaisulähtökoskettimella on itsepito tai kun katkaisijan avoin piiri pysyy aktivoituna. Katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto valitaan kytkinryhmässä SGF1. Kun toiminto on valittuna, PO3 on varattu tähän käyttöön. PO3-lähtö on kiinni ellei laukaisua ole tapahtunut. Jokainen lähtömatriisissa PO3:een ohjattu signaali aktivoi katkaisijan kiinniohjauksen lukituksen ja avaa PO3:n koskettimet. Kun koskettimet on avattu, ne lukkiutuvat auki-tilaan. Katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto voidaan aktivoida myös ulkoisesti digitaalitulon kautta. Katkaisijan kiinniohjauksen lukitus voidaan kuitata digitaalitulon kautta, käyttöliittymän kautta tai SPA-parametrilla V103, mutta vasta kun toiminnon aktivoinut signaali on palautunut. 69

70 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Mikäli syöttöjännite katoaa katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminnon ollessa käytössä, PO3-lähdön koskettimet palautuvat samaan tilaan missä olivat ennen jännitekatkosta edellyttäen että paristo on asennettuna ja siinä on varausta. Ellei paristoa ole asennettu, katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto aktivoituu ja PO3:n koskettimet pysyvät auki, kun syöttöjännite kytketään takaisin Laukaisulaskurit katkaisijavikasuojan kunnonvalvontaa varten Katkaisijan kunnonvalvonnan laukaisulaskurit tuottavat historiatietoa, jota voidaan käyttää katkaisijan huollon suunnittelussa. Tämän tiedon perusteella voidaan arvioida huoltojaksotus. Valvontatoiminto sisältää neljä laskuria, jotka laskevat REF 610 -releen katkaisijalle antamat laukaisusignaalit. Aina kun porras antaa laukaisusignaalin, sitä vastaava laskuriarvo kasvaa yhdellä. Laukaisujen määrä tallentuu haihtumattomaan EEPROM-muistiin. Eri suojaportaille on omat laskurinsa, koska eri vikatilanteissa tapahtuva virran katkaisu kuluttaa katkaisijaa eri tavalla. Kullakin ylivirtaportaalla (I>, I>> ja I>>>) on oma laukaisulaskurinsa, kun taas portailla I 0 >, I 0 >>, I>, θ> ja ARC sekä ulkoisella laukaisulla on yhteinen laukaisulaskuri. Laskureita voi lukea käyttöliittymän kautta tai SPA-parametreilla V9...V12 ja ne voidaan nollata SPA-parametrilla V166. Kun laskuri saavuttaa maksimiarvonsa se aloittaa laskemisen uudelleen nollasta. Jos useat portaat laukaisevat saman vikajakson aikana, vain ensin laukaisseen portaan laskurin lukema kasvaa Toimintamerkit ja toimintailmoitukset REF 610 -releen toimintaa voidan valvoa käyttöliittymän toimintamerkkien ja näytön teksti-ilmoitusten avulla. Releen etupaneelissa on kolme vakiotoimintaista toimintamerkkiä: vihreä (valmius), keltainen (havahtuminen/hälytys) ja punainen (laukaisu). Lisäksi käyttöliittymässä on kahdeksan ohjelmoitavaa valodiodia sekä valodiodi, joka indikoi etuliittimen kautta kulkevaa kommunikaatiota. Lisätietoja toimintamerkeistä saa käyttöohjeesta. Näytön tekstikentässä nähtävillä ilmoituksilla on tietty prioriteetti. Kun erityyppisiä ilmoituksia aktivoituu samanaikaisesti, näytössä näytetään aina se ilmoitus, jolla on korkein prioriteetti. Ilmoitusten prioriteettijärjestys: 1. Katkaisijavikasuoja 2. Laukaisu 3. Havahtuminen/hälytys Keskiarvot (demand values) REF 610 laskee kolme erilaista virran keskiarvoa. Ensimmäinen keskiarvo on kolmen vaiheen keskiarvo minuutin aikana. Arvo päivittyy kerran minuutissa. Toinen keskiarvo on määriteltävissä olevan ajanjakson keskiarvo. Ajanjakso 70

71 1MRS Johdonsuojarele REF 610 voidaan määritellä välillä minuuttia yhden minuutin tarkkuudella. Tämä arvo päivittyy jokaisen ajanjakson umpeutuessa. Kolmas keskiarvo on korkein yhden minuutin keskiarvo mitattuna edellisen ajanjakson aikana. Jos ajanjaksoksi asetellaan nolla, esitetään ainoastaan yhden minuutin keskiarvo ja maksimikeskiarvo. Maksimikeskiarvo on suurin yhden minuutin keskiarvo viimeksi tehdyn kuittauksen jälkeen. Keskiarvot voidaan nollata sarjaväylän kautta SPA-parametrilla V102. Keskiarvot nollautuvat myös, kun SPA-parametria V105 muutetaan tai kun rele käynnistetään uudelleen Käyttöönottokoestus Releen käyttöönotossa voidaan käyttää seuraavia toimintoja: toimintokoestus ja digitaalitulojen koestus. Toimintokoestusta käytetään sekä konfiguraation että releen kytkentöjen koestamiseen. Tämän koestuksen valinta mahdollistaa sisäisten suojaportailta tulevien signaalien, ulkoisen laukaisusignaalin ja itsevalvontatoiminnon aktivoimisen yksi kerrallaan. Mikäli signaalit on johdettu lähtöreleille (PO1...PO3 ja SO1...SO5) kytkinryhmien SGR1...8 kytkinten asetuksilla, lähtöreleet aktivoituvat ja vastaavat tapahtumakoodit luodaan koestuksen aikana. Sisäisten suojaportailta tulevien signaalien, jälleenkytkentätoiminnolta tulevien signaalien, ulkoisen laukaisusignaalin ja itsevalvontatoiminnon aktivoiminen ei kuitenkaan luo tapahtumakoodia. Digitaalitulojen koestuksella testataan relekytkentöjä. Digitaalitulojen tilaa voidaan valvoa käyttöliittymän kautta. Lisää koestuksesta käyttöohjeessa Häiriötallennin Toiminta REF 610 -releessä on sisäinen häiriötallennin, joka tallentaa mitattuja arvoja. Häiriötallennin tallentaa jatkuvasti virtojen käyrämuotoja, sisäisten signaalien ja digitaalitulon signaalien tilatietoja pysyväismuistiin. Tallentimen liipaisu luo tapahtumakoodin. Tallentimen liipaistua, se jatkaa tietojen tallentamista asetellun liipaisun jälkeisen ajan. Kun tallennus on päättynyt, näytössä näkyy tähti. Tallentimen tila voidaan lukea myös SPA-väylän kautta parametrilla V246. Heti tallentimen liipaistua tai tallentamisen päätyttyä, muistiin tallennettu tieto on purettavissa ja luettavissa erillisen tietokoneohjelman avulla Häiriötallentimen tiedot Yksi tallennus sisältää neljän analogiakanavan ja enintään kahdeksan digitaalikanavan tiedot. Analogiakanavat sisältävät releen mittaamat virtatiedot, jotka tallennetaan joko RMS-käyrinä tai hetkellisarvoina. Digitaalikanavia, joita 71

72 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS kutsutaan myös digitaalisignaaleiksi, ovat suojaportaiden havahtumis- ja laukaisusignaalit, portaan θ> hälytyssignaali, jälleenkytkentätoiminnon signaalit ja releeseen ohjatut digitaalisignaalit. Käyttäjä voi valita tallennettavaksi enintään kahdeksan digitaalisignaalia. Jos valitaan enemmän kuin kahdeksan signaalia, tallennetaan vain kahdeksan ensimmäistä signaalia: ensin sisäiset signaalit ja sen jälkeen digitaalisignaalit. Tallennettavat digitaalisignaalit valitaan parametreilla V238 ja V243; katso taulukot ja Kokonaistallennusaika vaihtelee valitun näytteenottotaajuuden mukaan. Teholliskäyrä (RMS) tallennetaan, kun näytteenottotaajuudeksi valitaan sama kuin releen nimellistaajuus. Näytteenottotaajuus valitaan SPA-parametrilla M15; katso lisätietoa alla olevasta taulukosta. Taulukko Näytteenottotaajuus Nimellistaajuus Hz 1) Teholliskäyrä Näytteenottotaajuus Hz Jaksoja ) ) 4000 Tallennuksen pituus: [ s] = Jaksot Nimellistaajuus[ Hz] Parametrien M15, V238 ja V243 asetteluarvojen muuttaminen on sallittu ainoastaan, kun tallennin ei ole liipaistu. Liipaisun jälkeinen tallennusaika määrää ajan, jonka tallennin vielä jatkaa tietojen tallentamista liipaisun jälkeen. Ajan pituus voidaan muuttaa SPA-parametrilla V240. Jos liipaisun jälkeinen tallennusaika on määritelty samaksi kuin kokonaistallennusaika, ennen liipaisua tallennetut tiedot eivät säily muistissa. Kun liipaisun jälkeinen tallentaminen päättyy, tuloksena on kokonainen tallenne. Häiriötallentimen liipaisu välittömästi sen jälkeen, kun se on kuitattu tai apujännite on kytketty, voi johtaa lyhennettyyn kokonaistallennukseen. Jos apujännite kytketään irti tallentimen liipaisun jälkeen, mutta ennen tallennuksen loppua, liipaisun jälkeinen tallennus voi olla aseteltua lyhyempi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kokonaistallennuksen pituuteen. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen liipaistut tallennustiedot pidetään muistissa, mikäli muisti on määritelty haihtumattomaksi. 72

73 1MRS Johdonsuojarele REF Häiriötallentimen tilan valvonta ja indikointi Liipaisu Häiriötallentimen tilaa voidaan valvoa ja ohjata kirjoittamalla ja lukemalla parametreja M1, M2 ja V246. SPA-parametrista V246 luetaan arvo 0 tai 1, joka ilmaisee joko että tallennin ei ole liipaissut tai että tallennin on liipaissut ja valmiina purettavaksi. Tapahtumakoodi E31 luodaan sillä hetkellä, kun häiriötallennin liipaistaan. Jos tallennin on valmiina purettavaksi, näytön oikeaan alakulmaan ilmestyy tähti näytön ollessa lepotilassa. Kun SPA-parametriin M2 kirjoitetaan arvo 1, tallentimen muisti tyhjentyy, uuden tiedon tallennus muistiin käynnistyy ja tallennin asetetaan liipaisuvalmiuteen. Tallentimen tiedot voidaan tyhjentää yleiskuittauksella, joka kuittaa indikoinnit, tyhjää tallennetut tiedot ja palauttaa lähtöreleet, joilla on itsepito. Kun SPAparametriin V246 kirjoitetaan arvo 2, ohjelmisto käynnistää tallentimen purun uudelleen asettelemalla aikaleiman ja antamalla ensimmäisen tiedon luettavaksi. Käyttäjä voi valita yhden tai useita sisäisiä signaaleja tai digitaalisignaaleja liipaisemaan häiriötallentimen. Liipaisu voidaan valita tapahtuvaksi joko signaalin nousevasta tai laskevasta reunasta. Liipaisu signaalin nousevasta reunasta tarkoittaa, että tallennusjakso käynnistyy, kun signaali aktivoituu. Vastaavasti liipaisu signaalin laskevasta reunasta tarkoittaa, että tallennusjakso käynnistyy, kun aktiivinen signaali palautuu. Liipaisusignaali(t) ja -reuna valitaan SPAparametreilla V236...V237 ja V241...V242; katso taulukot ja Tallennin voidaan liipaista myös käsin SPA-parametrilla M1. Uuden tallennusjakson liipaisu on mahdollista ainoastaan silloin, kun häiriötallennin ei ole liipaisseena Asettelut ja purkaminen Häiriötallentimen asetteluparametreja ovat V-parametrit V236...V238, V240...V243 ja V246 sekä M-parametrit M15, M18, M20 ja M80...M83. Oikean tiedon purkaminen tallentimesta on mahdollista vain, jos M80 ja M83 on aseteltu. Purkaminen tapahtuu tietokoneella. Siirretyt tiedot talletetaan comtrade - formaatin määräämiin tiedostoihin Häiriötallentimen tapahtumakoodi Häiriötallennin luo tapahtumakoodin tallentimen liipaisusta (E31) ja tyhjennyksestä (E32). Tapahtumamaski määritetään SPA-parametrilla V Rekisteröidyt tiedot REF 610:n häiriötallennin tallentaa enintään viisi viimeksi rekisteröityä tapahtumaa. Näiden avulla käyttäjä voi analysoida sähköverkon viisi viimeksi tapahtunutta vikatilannetta. Jokainen tapahtuma sisältää mm. mitatut virrat, havahtumisten kestot ja aikaleiman. Lisäksi tallentuvat havahtumisten, laukaisujen ja jälleenkytkentöjen lukumäärä. 73

74 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Tehdasasetusten mukaan rekisteröidyt tiedot tallennetaan pysyväismuistiin, mikäli paristo on asennettu ja varattuna. Yleiskuittaus eli indikointien kuittaus, tallennettujen arvojen tyhjennys ja lähtöreleiden palauttaminen alkutilaan pyyhkii tallennetut tiedot sekä havahtumisten määrän. Laukaisujen ja jälleenkytkentöjen määrät tallentuvat haihtumattomaan EEPROM-muistiin ja säilyvät siten muistissa myös yleiskuittauksen tapahtuessa. Laukaisujen määrä voidaan pyyhkiä muistista kirjoittamalla 1 ja jälleenkytkentöjen määrä kirjoittamalla 2 parametriin V166. REF 610 kerää tietoja vikatilanteiden aikana. Kun kaikki havahtumis- tai termisen hälytyksen signaalit ovat palautuneet tai porras on laukaissut, kerätyt tiedot sekä aikaleima tallennetaan rekisteriin TAPAHTUMA1 ja edelliset tallennetut tapahtumat siirtyvät askeleen eteenpäin. Kun tallennetaan kuudes tapahtuma, vanhin tallenne häviää. 74

75 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Rekisteröidyt tiedot Rekisteri Tietojen kuvaus TAPAHTUMA1 Vaihevirta L1, mitattuna nimellisvirran I n kerrannaisena, näkyy kahdessa rekisterissä: päärekisterissä ja alirekisterissä. Kun porras havahtuu, mutta ei laukaise, toimintaviiveen aikana esiintynyt maksimivikavirta tallentuu sekä päärekisteriin että alirekisteriin. Portaan laukaistessa laukaisuhetken vikavirta tallentuu päärekisteriin ja toimintaviiveen aikainen maksimivikavirta alirekisteriin. Myös vaihevirtojen L2, L3 ja I 0 vikavirrat tallentuvat alirekisteriin. Vaihe-epäsymmetria I tallennetaan prosentteina vaihevirran maksimiarvosta. Kun porras havahtuu, mutta ei laukaise, tallennetaan korkein vaihe-epäsymmetria-arvo havahtumisjakson aikana. Portaan laukaistessa tallennetaan laukaisun aikainen vikaepäsymmetria. Terminen taso prosentteina kaapelin termisen tason maksimiarvosta havahtumis- tai hälytyssignaalin aktivoimishetkellä. Jos terminen suojaporras on aseteltu pois käytöstä, näytössä näkyy katkoviiva ja sarjaväylän kautta luettaessa numero 999. Termisen tason maksimiarvo prosentteina kaapelin termisen tason maksimiarvosta sinä aikana, kun havahtumis- tai hälytyssignaali oli aktiivinen. Laukaisusignaalilla terminen taso ilmaistaan prosentteina kaapelin termisen tason maksimiarvosta signaalin aktivoimishetkellä. Jos terminen suojaporras on aseteltu pois käytöstä, näytössä näkyy katkoviiva ja sarjaväylän kautta luettaessa numero 999. Portaiden I>, I>>, I>>>, I, I 0 > ja I 0 >> havahtumisten, portaan ARC (paikallisen) laukaisun, portaan ARC (kauko-) laukaisun ja ulkoisen laukaisun kestoajat. Muu arvo kuin nolla merkitsee, että vastaava porras on havahtunut. Arvo 100 % puolestaan merkitsee, että portaan toimintaaika on kulunut eli porras on laukaissut. Jos portaan toiminta-aika on kulunut umpeen, mutta porras on lukittu, arvo on 99 % asetellusta tai lasketusta toiminta-ajasta. Laukaisun numero jälleenkytkentäsekvenssissä. Numerot indikoivat laukaisujärjestystä jälleenkytkentäsekvenssissä. Arvo 1 merkitsee jälleenkytkentäsekvenssin ensimmäistä laukaisua, arvo 2 toista laukaisua jne. Jälleenkytkennän palautumisajan kuluttua umpeen, arvot alkavat taas 1:stä. Jos jälleenkytkentätoiminto on aseteltu pois käytöstä, arvo on aina 1. Tapahtuman aikaleima. Kerätyn tiedon tallennusaika. Aikaleima näkyy kahdessa rekisterissä, joista toinen sisältää päivämäärän ilmaistuna vv-kk-pv-muodossa ja toinen ajan ilmaistuna TT.MM;SS.sss-muodossa. TAPAHTUMA2 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA1. TAPAHTUMA3 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA1. TAPAHTUMA4 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA1. TAPAHTUMA5 Toiminta on sama kuin rekisterillä TAPAHTUMA1. Havahtumisten Kunkin suojaportaan, I>, I>>, I>>>, I, I 0 > ja I 0, havahtumisten lukumäärä lukumäärä (enintään 999). Laukaisujen määrä Kunkin suojaportaan, I>, I>> ja I>>>, laukaisujen määrä. Kun laskuri saavuttaa maksimiarvonsa (65535), se aloittaa taas nollasta. Suojaportaiden I 0 >, I 0 >>, θ> ja ARC laukaisujen sekä ulkoisten laukaisujen määrä. Kun laskuri saavuttaa maksimiarvonsa (65535), se aloittaa taas nollasta. 75

76 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Rekisteröidyt tiedot (jatkoa) Rekisteri Jälleenkytkentöjen määrä Tietojen kuvaus Portaan I>> laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä (enintään 255). Digitaalisignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä (enintään 255). Portaan I> havahtumis- tai laukaisusignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä (enintään 255). Portaan I 0 > havahtumis- tai laukaisusignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä (enintään 255). Portaan I>> laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä (enintään 255). Digitaalisignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä (enintään 255). Portaan I> havahtumis- tai laukaisusignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä (enintään 255). Portaan I 0 > havahtumis- tai laukaisusignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä (enintään 255). Portaan I>> laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä (enintään 255). Digitaalisignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä (enintään 255). Portaan I> havahtumis- tai laukaisusignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä (enintään 255). Portaan I 0 > havahtumis- tai laukaisusignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä (enintään 255) Tietoliikenneportit REF 610 -releen etupaneelissa on optinen infrapuna-portti. Takapaneelin tietoliikenneportin käyttö vaatii kommunikaatiomoduulin, jossa voidaan käyttää joko muovikuituoptista liitäntää, yhdistettyä lasi- ja muovikuituoptista liitäntää (muovi ja lasi) tai RS-485-liitäntää. Rele liitetään automaatiojärjestelmään takaliitännän kautta. Lisävarusteena hankittava takaliitännän kommunikaatiomoduuli mahdollistaa SPA-väyläprotokollan, IEC protokollan tai Modbus-protokollan käytön. DNP 3.0 -tiedonsiirtojärjestelmään liittämistä varten REF 610 voidaan varustaa lisävarusteena hankittavalla DNP 3.0 -kommunikaatiomoduulilla, jossa on RS-485- liitäntä. Lisätietoja erikseen hankittavasta kommunikaatiomoduulista ja sen kytkennästä luvussa Tietoliikenneyhteyden liitännät. 76

77 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Kuva Etupaneelin optinen tietoliikenneportti (1) FrConREF 610_b Etupaneelin infrapuna-porttiin voidaan kytkeä tietokone releen paikallista parametrointia varten. Etupaneelin liitäntä tukee ainoastaan SPA-väyläprotokollaa. Tietokone ja rele on erotettu galvaanisesti toisistaan tietoliikenneportissa. Etupaneelin liitäntää voidaan käyttää kahdella tavalla: langattomasti IrDA - standardin mukaista tietokonetta käyttäen tai erityisen tietoliikennekaapelin avulla (ABB-tuotenumero 1MRS050698). Kaapeli liitetään tietokoneen RS-232-porttiin. Optisen yksikön syöttöjännite tulee RS-232-portista. Kaapelin vakiosiirtonopeus on 9,6 kbps. Optisen RS-232-portin kautta kommunikoitaessa on aseteltava seuraavat tietoliikenneparametrit: Databitit 7 Stop-bitit 1 Pariteetti parillinen Siirtonopeus 9,6 kbps Releen tapahtumatiedot, asetteluarvot, tulotiedot ja muut tallennetut tiedot ovat luettavissa etupaneelin tietoliikenneportin kautta. Kun asetteluarvoja muutetaan etupaneelin tietoliikenneportin kautta, rele tarkistaa, että syötetty parametri on sallittujen asettelurajojen sisällä. Jos syötetty parametri on suurempi tai pienempi kuin sallittu asetteluarvo, rele ei tallenna asetteluarvoa muistiin, vaan vanha asettelu jää edelleen voimaan. REF 610 -releessä on sisäinen laskuri, jota voidaan lukea käyttöliittymän valikossa KONFIGURAATIO\KOMMUNIKAATIO. Laskurin arvoksi tulee nolla, kun rele vastaanottaa voimassa olevan viestin IEC kaukokäyttöprotokolla REF 610 tukee IEC kaukokäyttöprotokollaa (jatkossa nimellä IEC_103) balansoimattomassa siirtotilassa (unbalanced transmission mode). IEC_103-protokollaa käytetään datakehysten ja tilatietojen siirtämiseen orjalaitteesta isäntälaitteeseen. IEC_103-protokollaa ei kuitenkaan voida käyttää häriötallentimen tietojen siirtämiseen. 77

78 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS IEC_103-protokollaa voidaan käyttää ainoastaan releen takaliitännän ja erikseen hankittavan kommunikaatiomoduulin kautta. REF 610 -releen liittäminen kuituoptiseen tietoliikenneväylään vaatii kuituoptisen kommunikaatiomoduulin käyttöä. Kuituoptisen kommunikaatiomoduulin linjan lepotila voidaan valita joko käyttöliittymän tai SPA-väylän kautta. IEC_103-standardin mukaan linjan lepotila on kuitenkin valo päällä. Kommunikaation turvaamiseksi linjan lepotilan tulee olla sama sekä isäntä- että orjalaitteelle. Kytkentätopologiaksi voidaan käyttöliittymän tai SPA-väylän kautta valita joko rengas tai tähti. Tehdasasetuksena on rengastopologia. Valitut linjan lepotila ja kytkentätopologia ovat voimassa riippumatta takaliitännässä käytetystä tiedonsiirtoprotokollasta. REF 610 -rele käyttää oletusasetteluna SPA-väyläprotokollaa, kun takaliitäntä on käytössä. Protokollan valinta tallennetaan muistiin ja se aktivoituu aina, kun takaliitäntä on käytössä. Siirtonopeus voidaan valita joko käyttöliittymän tai SPAväylän kautta. IEC_103-standardin mukaan siirtonopeus on kuitenkin 9,6 kbps. IEC_103-protokollan ollessa aktiivisena tapahtumamaskit eivät ole käytössä. Täten valitun konfiguraation kaikki tapahtumat sisältyvät tapahtumaraportointiin. REF 610 -releessä on kaksi erilaista valittavissa olevaa konfiguraatiota, joista konfiguraatio 1 on oletusarvona. Konfiguraatio 1 on tarkoitettu käytettäväksi, kun I/ O-moduuli ei ole asennettuna. Konfiguraatio 2 sisältää lisätietoa kuten lähtökosketintapahtumia (SO3...SO5) ja digitaalitulotapahtumia (DI3...DI5) edellyttäen että I/O-moduuli on asennettuna. Toimintotyyppi (function type) ja informaatioelementin numero (information number) on sovitettu konfiguraatioihin IEC_103 -standardin mukaisesti siltä osin kuin ne on standardissa määritelty. Ellei toimintotyyppiä ja/tai informaatioelementin numeroa ole määritelty standardissa se/ ne on määritelty Private-alueelle. Seuraavat taulukot esittävät konfiguraatioiden tietojen sovittamista. Sarake GI kertoo onko määrätyn tieto-objektin tila muuttunut yleisen kyselyjakson aikana. Tyyppitunnisteella 2 varustetuilla ilmoituksilla suhteellinen aika lasketaan tapahtuman ja Suhteellinen aika -sarakkeessa eritellyn tapahtuman välisena aikaerona. Mittausarvo kerrottuna normaloimiskertoimella on verrannollinen nimellisarvoon. Jokaisen mittausarvon maksimiarvo on täten normaloimiskerroin kertaa nimellisarvo. 78

79 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Konfiguraatioiden 1 ja 2 tietojen sovittaminen Tapahtuman syy Tapahtumakoodi Konfiguraatio 1 Konfiguraatio 2 Toimintotyyppi Informaatioelementin numero GI Suhteellinen aika Tyyppitunniste Häiriötallennin liipaistu/tyhjennetty Käyttöliittymän salasana avattu/ suljettu I> havahtuminen aktivoitu/palautunut I> laukaisu aktivoitu/ palautunut I>> havahtuminen aktivoitu/palautunut I>> laukaisu aktivoitu/ palautunut I>>> havahtuminen aktivoitu/palautunut I>>> laukaisu aktivoitu/palautunut I 0 > havahtuminen aktivoitu/palautunut I 0 > laukaisu aktivoitu/ palautunut I 0 >> havahtuminen aktivoitu/palautunut I 0 >> laukaisu aktivoitu/palautunut I> havahtuminen aktivoitu/palautunut I> laukaisu aktivoitu/ palautunut θ> havahtuminen aktivoitu/palautunut θ> hälytys aktivoitu/ palautunut θ> laukaisu aktivoitu/ palautunut E31/ E32 E33/ E34 1E1/ 1E2 1E3/ 1E4 1E5/ 1E6 1E7/ 1E8 1E9/ 1E10 1E11/ 1E12 1E13/ 1E14 1E15/ 1E16 1E17/ 1E18 1E19/ 1E20 1E21/ 1E22 1E23/ 1E24 1E25/ 1E26 1E27/ 1E28 1E29/ 1E30 X X X X X X X 1E1 2 X X E1 2 X X X 1E5 2 X X E5 2 X X X 1E9 2 X X E9 2 X X X 1E13 2 X X E13 2 X X X 1E17 2 X X E17 2 X X X 1E21 2 X X E21 2 X X X 1E25 2 X X X - 1 X X E

80 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Konfiguraatioiden 1 ja 2 tietojen sovittaminen (jatkoa) Tapahtuman syy Tapahtumakoodi Konfiguraatio 1 Konfiguraatio 2 Toimintotyyppi Informaatioelementin numero GI Suhteellinen aika Tyyppitunniste ARC (valo ja virta) laukaisu aktivoitu/ palautunut ARC (digitaalisignaali ja virta) laukaisu aktivoitu/palautunut Valosignaalilähtö aktivoitu/palautunut Laukaisu lukittu/ palautunut Ulkoinen laukaisu aktivoitu/palautunut Katkaisijavikasuoja aktivoitu/palautunut PO1 aktivoitu/ palautunut PO2 aktivoitu/ palautunut PO3 aktivoitu/ palautunut SO1 aktivoitu/ palautunut SO2 aktivoitu/ palautunut SO3 aktivoitu/ palautunut SO4 aktivoitu/ palautunut SO5 aktivoitu/ palautunut DI1 aktivoitu/ aktivoimaton DI2 aktivoitu/ aktivoimaton DI3 aktivoitu/ aktivoimaton 1E31/ 1E32 1E33/ 1E34 1E35/ 1E36 1E37/ 1E38 1E39/ 1E40 1E41/ 1E42 2E1/ 2E2 2E3/ 2E4 2E5/ 2E6 2E7/ 2E8 2E9/ 2E10 2E11/ 2E12 2E13/ 2E14 2E15/ 2E16 2E17/ 2E18 2E19/ 2E20 2E21/ 2E22 X X E31 2 X X E33 2 X X X X X - 1 X X X X X X X - 1 X X X - 1 X X X - 1 X X X - 1 X X X X X X X X X - 1 X X X - 1 X X X X X

81 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Konfiguraatioiden 1 ja 2 tietojen sovittaminen (jatkoa) Tapahtuman syy Tapahtumakoodi Konfiguraatio 1 Konfiguraatio 2 Toimintotyyppi Informaatioelementin numero GI Suhteellinen aika Tyyppitunniste DI4 aktivoitu/ aktivoimaton DI5 aktivoitu/ aktivoimaton Jälleenkytkentä 1 käynnistynyt/ päättynyt Jälleenkytkentä 2 käynnistynyt/ päättynyt Jälleenkytkentä 3 käynnistynyt/ päättynyt Katkaisijan asento auki/kiinni Lopullisen laukaisun hälytys/palautuminen Jälleenkytkentä lukkiutunut/ palautunut Katkaisijan aukiohjauskäsky/ palautuminen Katkaisijan kiinniohjauskäsky/ palautuminen Katkaisijan kiinniohjaus epäonnistunut/ palautunut Katkaisijan kiinniohjaus estetty/ palautunut Jälleenkytkentä keskeytynyt/ palautunut 2E23/ 2E24 2E25/ 2E26 3E1/ 3E2 3E3/ 3E4 3E5/ 3E6 3E7/ 3E8 3E9/ 3E10 3E11/ 3E12 3E13/ 3E14 3E15/ 3E16 3E17/ 3E18 3E19/ 3E20 3E21/ 3E22 - X X X X - 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

82 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Konfiguraatioiden 1 ja 2 tietojen sovittaminen Tieto Normaloimiskerroin Nimellisarvo Konfiguraatio 1 Konfiguraatio 2 Toimintotyyppi Informaatioelementin numero Tyyppitunniste Virta I L1 2,40 I n X X Virta I L2 2,40 I n X X Virta I L3 2,40 I n X X Virta I 0 2,40 I n X X Modbus-kaukokäyttöprotokolla Yleistä protokollasta Modbus-protokollan kehitti alkujaan Modicon Inc. ja sitä käytetään laajalti teollisten laiteohjainten ja ohjelmoitavien logiikkaohjainten (PLC) tiedonsiirtostandardina. Protokollan määritys löytyy dokumentista Modicon Modbus Protocol Reference Guide PI-MBUS-300 Rev. E. Modbus-protokollan toteutus REF 610 -releessä tukee sekä RTU- että ASCIIlinjamoodia. Sekä linjamoodi että linjan asetteluparametrit ovat käyttäjän konfiguroitavissa. Linjamoodien merkkien koodaus noudattaa protokollamääritelmää. RTUmerkkimuoto esitetään taulukossa ja ASCII-merkkimuoto taulukossa : Taulukko RTU-merkkimuoto Koodausjärjestelmä Bitit merkissä 8-bittinen binäärikoodaus 1 start-bitti 8 databittiä, vähämerkityksisin bitti lähetetään ensimmäisenä 1 bitti parilliselle/parittomalle pariteetille; ei bittiä, jos pariteetti ei ole käytössä 1 stop-bitti, jos pariteettia käytetään; 2 stop-bittiä, jos pariteettia ei käytetä Taulukko ASCII-merkkimuoto Koodausjärjestelmä Bitit merkissä Kaksi ASCII-merkkiä edustaa heksadesimaalinumeroa 1 start-bitti 7 databittiä, vähämerkityksisin bitti lähetetään ensimmäisenä 1 bitti parilliselle/parittomalle pariteetille; ei bittiä, jos pariteetti ei ole käytössä 1 stop-bitti, jos pariteettia käytetään; 2 stop-bittiä, jos pariteettia ei käytetä 82

83 1MRS Johdonsuojarele REF 610 REF 610 -releen vastausaika riippuu käskyssä pyydetyn tiedon määrästä. Siksi vastausaika voi vaihdella noin 20 ja 100 millisekunnin välillä. Modbus-isäntälaitteelle ei kuitenkaan suositella alle 150 ms:n vastausaikaa. Modbus-verkon osoitealue noudattaa protokollamääritystä ja alkaa 0:sta. Tästä johtuen taulukon dataosoitearvoja pienennetään yhdellä siirrettäessä verkossa REF 610 -releen Modbus-profiili Modbus-tietotyypin digitaalitulosta (DI) käytetään yleisesti myös nimitystä 1X, digitaalilähdöstä (coil; CO) 0X, input-rekisteristä (IR) 3X ja holding-rekisteristä (HR) 4X, joista ensin mainittuja käytetään tässä. Siten esimerkiksi HR 123:sta voidaan käyttää myös nimitystä rekisteri Modbus-protokolla (ASCII tai RTU) valitaan käyttöliittymässä ja sitä voidaan käyttää ainoastaan releen takaliitäntään kytketyn erillisen kommunikaatiomoduulin kautta. Modbus-linja-asettelut, kuten pariteetti, syklisen tarkistussumman (CRC) tavujärjestys ja siirtonopeus, voidaan määritellä joko käyttöliittymän tai SPAväylän kautta. Modbus-protokollan toteutus REF 610 -releessä tukee seuraavia toimintoja: Taulukko Tuetut sovellustoiminnot Toimintokoodi Toiminnon kuvaus 01 Read coil status Lukee erillisten lähtöjen tilatiedot. 02 Read digital input status Lukee erillisten tulojen tilatiedot. 03 Read holding registers Lukee lähtörekisterien sisällön. 04 Read input registers Lukee input-rekisterien sisällön. 05 Force single coil Asettelee erillisen lähdön tilan. 06 Preset single register Asettelee holding-rekisterin arvon. 08 Diagnostics Tarkistaa isännän ja orjan välisen kommunikaatiojärjestelmän. 15 Force multiple coils Asettelee useiden lähtöjen tilan. 16 Preset multiple registers Asettelee useiden holding-rekisterien arvon. 23 Read/write holding registers Sekä lukee että kirjoittaa holding-rekisterit yhdellä käskyllä. 83

84 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Tuetut diagnostiikan alitoiminnot Koodi Nimi Kuvaus 00 Return query data Käskyn datakentän tiedot palautetaan vastauksessa. Koko vastauksen tulee olla identtinen käskyn kanssa. 01 Restart communications option 04 Force listen only mode 10 Clear counters and diagnostic register 11 Return bus message count 12 Return bus communication error count 13 Return bus exception error count 14 Return slave message count 15 Return slave no response count 16 Return slave NACK response count 18 Return bus character overrun count Orjan kommunikaatioportti alustetaan ja käynnistetään uudelleen ja diagnostiikkalaskurit nollataan. Tätä ennen lähetetään normaali vastaus, mikäli portti ei ole kuuntelutilassa. Jos portti on kuuntelutilassa, vastausta ei lähetetä. Orja pakotetaan kuuntelutilaan Modbus-kommunikaatiota varten. Kaikki laskurit nollataan ja diagnoosirekisteri tyhjennetään. Orjan havaitsemien viestien määrä tiedonsiirtojärjestelmässä viimeisen uudelleenkäynnistyksen, laskurien nollauksen tai käynnistyksen jälkeen palautetaan vastaussanomassa. Orjan havaitsemien CRC-virheiden määrä tiedonsiirtojärjestelmässä viimeisen uudelleenkäynnistyksen, laskurien nollauksen tai käynnistyksen jälkeen palautetaan vastaussanomassa. Hylättyjen Modbus-viestien lukumäärä tiedonsiirtojärjestelmässä viimeisen uudelleenkäynnistyksen, laskurien nollauksen tai käynnistyksen jälkeen palautetaan vastaussanomassa. Orjalle osoitettujen tai sen käsittelemien lähetysten määrä tiedonsiirtojärjestelmässä viimeisen uudelleenkäynnistyksen, laskurien nollauksen tai käynnistyksen jälkeen palautetaan vastaussanomassa. Orjalle osoitettujen ilman vastausta (normaalia tai hylkäävää vastausta) jääneiden viestien määrä viimeisen uudelleenkäynnistyksen, laskurien nollauksen tai käynnistyksen jälkeen palautetaan vastaussanomassa. Orjalle osoitettujen viestien määrä, joihin on vastaukseksi lähetetty NACK. Vastaussanomassa palautetaan niiden orjalle osoitettujen viestien määrä, joihin se ei ole kyennyt lähettämään vastausta johtuen merkin ylivuodosta (overrun error) viimeisen uudelleenkäynnistyksen, laskurien nollauksen tai käynnistyksen jälkeen. Muiden kuin yllä mainittujen alitoimintokoodien lähettäminen tuottaa vastauksen Illegal data value (laiton data-arvo). 84

85 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Modbus-protokollassa ovat käytössä seuraavat diagnostiikkalaskurit: Taulukko Diagnostiikkalaskurit Nimi Bus message count Bus communication error count Bus exception error count Slave message count Slave no response count Slave NACK response count Kuvaus Orjan havaitsemien viestien määrä tiedonsiirtojärjestelmässä viimeisen uudelleenkäynnistyksen, laskurien nollauksen tai käynnistyksen jälkeen. Orjan löytämien CRC- tai LRC-virheiden määrä viimeisen uudelleenkäynnistyksen, laskurien nollauksen tai käynnistyksen jälkeen. Hylättyjen Modbus-viestien määrä viimeisen uudelleenkäynnistyksen, laskurien nollauksen tai käynnistyksen jälkeen. Orjalle osoitettujen tai sen käsittelemien lähetysten määrä tiedonsiirtojärjestelmässä viimeisen uudelleenkäynnistyksen, laskurien nollauksen tai käynnistyksen jälkeen. Orjalle osoitettujen ilman vastausta (normaalia tai hylkäävää vastausta) jääneiden viestien määrä viimeisen uudelleenkäynnistyksen, laskurien nollauksen tai käynnistyksen jälkeen Niiden orjalle osoitetuttujen viestien määrä, joihin on lähetetty vastaukseksi NACK. Bus character overrun count Niiden orjalle osoitettujen viestien määrä, joihin se ei ole kyennyt lähettämään vastausta johtuen merkin ylivuodosta (overrun error) viimeisen uudelleenkäynnistyksen, laskurien nollauksen tai käynnistyksen jälkeen. Modbus-protokolla voi luoda seuraavia hylkäyskoodeja: Taulukko Mahdolliset hylkäävät koodit Koodi Nimi Kuvaus 01 Illegal function Orja ei tue pyydettyä toimintoa. 02 Illegal data address Orja ei tue dataosoitetta tai käskyn merkkimäärä on virheellinen. 03 Illegal data value Käskyn tietokentässä oleva arvo ei ole sallitulta alueelta. 04 Slave device failure Virhe, joka ei ole korjattavissa, on ilmennyt orjan yrittäessä suorittaa pyydettyä tehtävää. Jos hylkäävä vastaus Illegal data value generoituu, kun yritetään asetella useita rekistereitä, sen rekisterin sisältö, jonne laitonta arvoa määriteltiin, sekä sitä seuraavien rekisterien sisällöt pysyvät muuttumattomina. Jo aseteltujen rekistereiden arvoja ei palauteta alkutilaan. 85

86 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Käyttäjän määriteltävissä olevat rekisterit Tarpeettoman tiedon lukeminen tietolohkosta vie kaistanleveyttä ja vaikeuttaa tiedon tulkintaa. Modbus-tiedonsiirrossa tieto on tehokkuuden maksimoimiseksi järjestetty peräkkäisiksi lohkoiksi. Lisäksi holding-rekisterin alueelle on määritelty joukko ohjelmoitavia rekistereitä (UDR; user-defined registers), jotka käyttäjä voi määritellä. Ensimmäiset 16 holding-rekisteriä, HR1...16, ovat käyttäjän määriteltävissä. UDR:t voidaan linkittää SPA-parametreilla 504V V16 mihin tahansa holdingrekisteriin, lukuun ottamatta rekistereitä HR UDR:iä ei voi kuitenkaan linkittää toisiinsa. Kukin parametri sisältää sen holding-rekisterin osoitteen, johon UDR on linkitetty. Jos UDR on linkitetty holding-rekisteriin, jota ei ole, rekisterin lukeminen epäonnistuu ja saadaan vastaus Illegal address exception (laiton osoite). Jos linkitysosoitteeksi annetaan 0, UDR poistetaan käytöstä. Isännän lukiessa käytöstä poistettua UDR-rekisteriä, vastauksena saadaan arvo 0. UDR:t voidaan lukea identtisinä myös rekistereistä HR Vikatapahtumat Vian aikana tallennettua tietoa kutsutaan vikatapahtumaksi (FR; fault record). Orja tallentaa viisi viimeisintä vikatapahtumaa. Kun tallennetaan kuudes tapahtuma, vanhin tapahtuma häviää. Lue vikatapahtuma seuraavasti: 1. Kirjoita Preset single register -komento (toiminto 06) HR601:een käyttäen dataarvona valintakoodia. 2. Lue valittu vikatapahtuma (toiminto 04) HR601:stä ja 28 rekisteriä siitä eteenpäin. Vikatapahtuma voidaan vaihtoehtoisesti lukea yhtä käskyä käyttäen (toiminto 23). Valintakoodi (selection code) 1: Isäntälaite lukee vanhimman lukemattoman rekisterin Tilarekisteri (status register) 3 (HR403) ilmoittaa, onko vikatapahtumia lukematta (katso Kuva ). Jos lukemattomia vikatapahtumia on yksi tai useita, isäntä voi lukea ne valintakoodilla 1. Vikatapahtumassa on järjestysnumero; vertaamalla tätä edellisen luetun vikatapahtuman järjestysnumeroon isäntä voi päätellä montako lukematonta vikatapahtumaa on mahdollisesti tuhoutunut ylivuodosta johtuen. Orja seuraa mikä vikatapahtumista on vanhin lukematta oleva. Isäntä voi jatkaa vikatapahtumien lukemista niin kauan kuin tilarekisteri 3 osoittaa tapahtumia olevan lukematta. Erityistapaus 1: Jos lukemattomia vikatapahtumia ei ole, palautetaan viimeksi luetun tapahtuman sisältö. Jos puskurimuisti on tyhjä, tapahtumissa on vain nollia. Tämä on ainoa tapaus, jolloin järjestysnumero nolla esiintyy. Erityistapaus 2: Jos isäntä yrittää lukea seuraavan lukemattoman vikatapahtuman antamatta valintakoodia 1 uudelleen, palautetaan viimeksi luetun tapahtuman tiedot. 86

87 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Valintakoodi (selection code) 2: Isäntä lukee vanhimman tallennetun tapahtuman Asettelemalla uudelleen lukuosoittimen valintakoodia 2 käyttäen isäntä voi lukea vanhimman tallennetun vikatapahtuman. Tämän jälkeen isäntä voi jatkaa seuraavien tapahtumien lukemista käyttämällä valintakoodia 1, riippumatta siitä onko tapahtumia luettu aikaisemmin vai ei. Lukuosoittimen uudelleen asettelu ei vaikuta vikatapahtuman järjestysnumeroon. Yleiskuittaus, joka kuittaa indikoinnit, tyhjentää tallennetut arvot ja palauttaa itsepidolla olevat lähtöreleet, tyhjentää vikatapahtumat. Tämän jälkeen järjestysnumerot alkavat taas 1:stä. Tapahtumarekisterit Modbus-tapahtumat perustuvat SPA-tapahtumiin. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta laitteen sisäiset SPA-tapahtumat päivittävät Modbus-binääripisteitä DI- ja pakatulla HR-alueella. Samanaikaisesti luodaan vastaava Modbustapahtumarekisteri. Tapahtumarekisteri sisältää Modbus-DI/CO-datapisteosoitteen ja arvon, joksi piste on muuttunut (0 tai 1). SPA-tapahtumat, joilla ei ole vastaava DI/CO-datapistettä, näkyvät SPA-kanavana ja tapahtumakoodina (informatiivisena tapahtumana) tapahtumarekisterissä. Modbus-muisti tallentaa enintään 99 tapahtumaa. Modbus-tapahtumien aikaleima kattaa tiedot päivämäärästä millisekuntiin. Rekisteriä luetaan seuraavasti: 1. Kirjoita Preset single register -komento (toiminto 06) HR671:een käyttäen dataarvona valintakoodia. 2. Lue valittu vikatapahtuma (toiminto 04) HR672:sta ja 8 rekisteriä siitä eteenpäin. Vikatapahtuma voidaan vaihtoehtoisesti lukea yhtä käskyä käyttäen (toiminto 23). Valintakoodi (selection code) 1: vanhimman lukematta olevan rekisterin lukeminen Tilarekisteri (status register) 3 (HR403) ilmoittaa, onko tapahtumia lukematta (katso Kuva ). Jos lukemattomia tapahtumia on yksi tai useita, isäntä voi lukea ne valintakoodilla 1. Tapahtumassa on järjestysnumero; vertaamalla tätä edellisen luetun tapahtuman järjestysnumeroon isäntä voi päätellä montako lukematonta tapahtumaa on mahdollisesti tuhoutunut ylivuodosta johtuen. Orja seuraa mikä tapahtumista on vanhin lukematta oleva. Isäntä voi jatkaa tapahtumien lukemista niin kauan kuin tilarekisteri 3 osoittaa tapahtumia olevan lukematta. Erityistapaus 1: Jos lukemattomia tapahtumia ei ole, palautetaan viimeksi luetun tapahtuman sisältö. Jos puskurimuisti on tyhjä, tapahtumissa on vain nollia. Tämä on ainoa tapaus, jolloin järjestysnumero nolla esiintyy. 87

88 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Erityistapaus 2: Jos isäntä yrittää lukea seuraavan lukemattoman tapahtuman antamatta valintakoodia 1 uudelleen, palautetaan viimeksi luetun tapahtuman tiedot. Valintakoodi (selection code) 2: vanhimman tallennetun rekisterin lukeminen Asettelemalla uudelleen lukuosoittimen valintakoodia 2 käyttäen isäntä voi lukea vanhimman tallennetun tapahtuman. Tämän jälkeen isäntä voi jatkaa seuraavien tapahtumien lukemista käyttämällä valintakoodia 1, riippumatta siitä onko tapahtumia luettu aikaisemmin vai ei. Lukuosoittimen uudelleen asettelu ei vaikuta tapahtuman järjestysnumeroon. Valintakoodi Valintakoodilla isäntä voi liikkua uusimmasta tapahtumasta valintakoodin määrittelemän määrän taaksepäin ja lukea kyseisen tapahtumarekisterin. Tämän jälkeen isäntä voi jatkaa seuraavien tapahtumien lukemista käyttämällä valintakoodia 1, riippumatta siitä onko tapahtumia luettu aikaisemmin vai ei. Erityistapaus: Jos muistissa ei ole valintakoodin määrittelemää määrää tapahtumia, luetaan vanhin tallennettu tapahtuma. Valintakoodi (selection code) 3: Modbus-tapahtumamuisti tyhjennetään valintakoodilla 3. Muistin tyhjennys ei edellytä tapahtumien lukemista. Digitaalitulot Koska isäntä ei ehkä havaitse kaikkien digitaalisignaalien tilanmuutoksia selatessaan tietoja, jokaisen indikoinnin hetkellisarvobittiä varten luodaan ylimääräinen muutoksenseurannan (CD; change detection) indikointibitti; katso alla oleva esimerkki. Hetkellinen Muutosseuranta Isäntälaite lukee Isäntälaite lukee Isäntälaite lukee Isäntälaite lukee ChDet_a Kuva Muutoksenseurantabitti Mikäli indikoinnin hetkellisarvobitti on muuttunut vähintään kaksi kertaa isäntälaitteen edellisestä lukukerrasta, CD-bitti asetetaan yhdeksi (1). Kun CD-bitti on luettu, se asetetaan nollaksi (0). 88

89 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Tietyn indikointikohdan hetkellisarvobitti ja CD-bitti esiintyvät aina parina Modbus-data-alueella. Modbus-tietojen sovittaminen Seurantatietoa on kahdenlaista: digitaali-indikointeja ja mittaustietoja. Sama tieto voidaan lukea eri data-alueilta. Mittaustiedot ja muut 16-bittiset arvot voidaan lukea joko IR- tai HR-rekisterin (vain lukuoikeus) alueelta ja digitaali-indikointiarvot joko digitaalitulojen (DI) tai digitaalilähtöjen (coil) alueelta (vain lukuoikeus). Digitaalitulojen tila voidaan lukea myös pakattuna 16-bittisenä rekisterinä sekä IRettä HR-alueelta. Näin kaikki seurantatatiedot voidaan lukea peräkkäisinä tietolohkoina IR- tai HRalueelta. Rekisterit ja bittiosoitteet esitetään taulukossa Osa rekisterirakenteista esitetään erillisissä luvuissa alla. HR- ja IR-arvot ovat etumerkittömiä 16-bittisiä kokonaislukuja ellei toisin ole määritelty. 89

90 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Modbus-tietojen sovittaminen Kuvaus HR/IR-osoite (.bit) Arvoalue DI/Coilbittiosoite Kirjoitettava Huomautukset Käyttäjän määriteltävissä olevat rekisterit UDR 1 1 tai 385 UDR 2 2 tai 386 UDR 3 3 tai 387 UDR 4 4 tai 388 UDR 5 5 tai 389 UDR 6 6 tai 390 UDR 7 7 tai 391 UDR 8 8 tai 392 UDR 9 9 tai 393 UDR tai 394 UDR tai 395 UDR tai 396 UDR tai 397 UDR tai 398 UDR tai 399 UDR tai 400 Tilarekisterit Tilarekisteri IRF-koodi Katso Rakenne 1 Tilarekisteri Varoituskoodit Katso Rakenne 1 Tilarekisteri Katso Rakenne 1 Analogiset tiedot Vaihevirta I L1 x I n x I n Vaihevirta I L2 x I n x I n Vaihevirta I L3 x I n x I n Maasulkuvirta x I n % I n Vaihekatkos x I n % I n Digitaalitiedot Havahtumissignaali /1 1 = aktivoitu portaalta I> Havahtumissignaali portaalta I>, CD Laukaisusignaali portaalta I> /1 1 = aktivoitu Laukaisusignaali portaalta I>, CD Havahtumissignaali /1 1 = aktivoitu portaalta I>> Havahtumissignaali portaalta I>>, CD Laukaisusignaali portaalta /1 1 = aktivoitu I>> Laukaisusignaali portaalta I>>, CD Havahtumissignaali portaalta I>>> /1 1 = aktivoitu 90

91 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Modbus-tietojen sovittaminen (jatkoa) Kuvaus Havahtumissignaali portaalta I>>>, CD Laukaisusignaali portaalta I>>> Laukaisusignaali portaalta I>>>, CD Havahtumissignaali portaalta I 0 > Havahtumissignaali portaalta I 0 >, CD Laukaisusignaali portaalta I 0 > Laukaisusignaali portaalta I 0 >, CD Havahtumissignaali portaalta I 0 >> Havahtumissignaali portaalta I 0 >>, CD Laukaisusignaali portaalta I 0 >> Laukaisusignaali portaalta I 0 >>, CD Havahtumissignaali portaalta I> Havahtumissignaali portaalta I>, CD Laukaisusignaali portaalta I> Laukaisusignaali portaalta I>, CD Havahtumissignaali portaalta θ> Havahtumissignaali portaalta θ>, CD /1 1 = aktivoitu /1 1 = aktivoitu /1 1 = aktivoitu /1 1 = aktivoitu /1 1 = aktivoitu /1 1 = aktivoitu /1 1 = aktivoitu /1 1 = aktivoitu Hälytyssignaali portaalta θ> /1 1 = aktivoitu Hälytyssignaali portaalta θ>, CD Laukaisusignaali portaalta θ> Laukaisusignaali portaalta θ>, CD Laukaisusignaali portaalta ARC (valo ja virta) Laukaisusignaali portaalta ARC (valo ja virta), CD HR/IR-osoite (.bit) /1 1 = aktivoitu /1 1 = aktivoitu Arvoalue DI/Coilbittiosoite Kirjoitettava Huomautukset Laukaisusignaali portaalta /1 1 = aktivoitu ARC (valo ja digitaalitulo) Laukaisusignaali portaalta ARC (valo ja digitaalitulo), CD Valosignaalilähtö /1 1 = aktivoitu 91

92 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Modbus-tietojen sovittaminen (jatkoa) Kuvaus HR/IR-osoite (.bit) Arvoalue DI/Coilbittiosoite Kirjoitettava Huomautukset Valosignaalilähtö, CD Katkaisijan kiinniohjauksen /1 1 = aktivoitu lukitussignaali Katkaisijan kiinniohjauksen lukitussignaali, CD Ulkoinen laukaisusignaali /1 1 = aktivoitu Ulkoinen laukaisusignaali, CD Katkaisijavikasuoja /1 1 = epäonnistunut Katkaisijavikasuoja, CD Jälleenkytkentä /1 1 = käynnistetty Jälleenkytkentä 1, CD Jälleenkytkentä /1 1 = käynnistetty Jälleenkytkentä 2, CD Jälleenkytkentä /1 1 = käynnistetty Jälleenkytkentä 3, CD Katkaisijan asento /1 1 = kiinni 0 = auki Katkaisijan asento, CD Lopullisen laukaisun /1 1 = aktivoitu hälytyssignaali Lopullisen laukaisun hälytyssignaali, CD Jälleenkytkennän /1 1 = aktivoitu lukkiutumissignaali Jälleenkytkennän lukkiutumissignaali, CD Katkaisijan aukiohjauskäsky /1 1 = aktivoitu Katkaisijan aukiohjauskäsky, CD Katkaisijan /1 1 = aktivoitu kiinniohjauskäsky Katkaisijan kiinniohjauskäsky, CD Katkaisijan kiinniohjaus /1 1 = aktivoitu epäonnistunut Katkaisijan kiinniohjaus epäonnistunut, CD Katkaisijan kiinniohjaus /1 1 = aktivoitu estetty Katkaisijan kiinniohjaus estetty, CD Jälleenkytkentä keskeytynyt /1 1 = aktivoitu Jälleenkytkentä keskeytynyt, CD PO /1 1 = aktivoitu PO1, CD PO /1 1 = aktivoitu PO2, CD PO /1 1 = aktivoitu PO3, CD SO /1 1 = aktivoitu 92

93 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Modbus-tietojen sovittaminen (jatkoa) Kuvaus SO1, CD SO /1 1 = aktivoitu SO2, CD SO /1 1 = aktivoitu SO3, CD SO /1 1 = aktivoitu SO4, CD SO /1 1 = aktivoitu SO5, CD DI /1 1 = aktivoitu DI1, CD DI /1 1 = aktivoitu DI2, CD DI /1 1 = aktivoitu DI3, CD DI /1 1 = aktivoitu DI4, CD DI /1 1 = aktivoitu DI5, CD Häiriötallennin /1 1 = liipaistu 0 = tyhjennetty Häiriötallennin, CD HMI-salasana /1 1 = auki 0 = kiinni HMI-salasana, CD IRF /1 1 = aktivoitu IRF, CD Varoitus /1 1 = aktivoitu Varoitus, CD SPA-tapahtumien ylivuoto SPA-tapahtumien ylivuoto, CD HR/IR-osoite (.bit) Arvoalue DI/Coilbittiosoite Kirjoitettava Huomautukset Vain CD-bitti aktivoituu ylivuodon tapahtuessa. Rekisteröity tieto Vikarekisteri Katso Rakenne 2 Tapahtumarekisteri Katso Rakenne 3 Releen tunnistus Yksikön tunniste ASCII-merkit, 2 merkkiä/ rekisteri Reaaliaikakello Kellonajan luku ja asettelu W Katso Rakenne 4 Muut analogiset tiedot Terminen taso % Yhden minuutin keskiarvo x I n Määritellyn ajanjakson keskiarvo x I n 93

94 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Modbus-tietojen sovittaminen (jatkoa) Kuvaus Maksimikeskiarvo (demand value) minuutin ajalta määrättynä aikana Laukaisun suorittanut porras/ vaihe HR/IR-osoite (.bit) x I n 805 ylempi bittisana 806 alempi bittisana Arvoalue DI/Coilbittiosoite Kirjoitettava Huomautukset Katso taulukko Laukaisun koodi Katso taulukko Portaan I> havahtumisten Laskuri lukumäärä Portaan I>> havahtumisten Laskuri lukumäärä Portaan I>>> havahtumisten Laskuri lukumäärä Portaan I 0 > havahtumisten Laskuri lukumäärä Portaan I 0 >>-havahtumisten Laskuri lukumäärä Portaan I> havahtumisten Laskuri lukumäärä Portaan I> laukaisujen Laskuri lukumäärä Portaan I>>-laukaisujen Laskuri lukumäärä Portaan I>>> laukaisujen Laskuri lukumäärä Muiden portaiden Laskuri laukaisujen lukumäärä Portaan I>> laukaisun Laskuri käynnistämien jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä Digitaalisignaalin Laskuri käynnistämien jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä Portaan I> havahtumisen tai Laskuri laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä Portaan I 0 > havahtumisen Laskuri tai laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä Portaan I>> laukaisun Laskuri käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä Digitaalisignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä Laskuri 94

95 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Modbus-tietojen sovittaminen (jatkoa) Kuvaus Portaan I> havahtumisen tai Laskuri laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä Portaan I 0 > havahtumisen Laskuri tai laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä Portaan I>> laukaisun Laskuri käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä Digitaalisignaalin Laskuri käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä Portaan I> havahtumisen tai Laskuri laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä Portaan I 0 > havahtumisen Laskuri tai laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä Ohjaukset Valodiodien kuittaus 501 W 1 1 = valodiodien kuittaus 1) 1) Digitaalilähtöjen alue; vain kirjoitettavissa. Rakenne 1 HR/IR-osoite (.bit) Arvoalue DI/Coilbittiosoite Kirjoitettava Huomautukset Tilarekisterit sisältävät tietoa lukematta olevista vika- ja tapahtumarekistereistä sekä releen tilasta. Rekisterien rakenne näkyy seuraavassa kuvassa Varattu IRF-koodi 402 Varoituskoodi 403 FR ER Varattu SP MP StatusRegREF610_a Kuva Tilarekisterit Kun FR/ER-bitin arvo on 1, vähintään yksi vika/tapahtumarekisteri on lukematta. Jos ajan synkronointi toteutetaan digitaalitulon kautta, joko SP- (sekuntipulssi) tai MP-bitti (minuuttipulssi) aktivoituu. Taulukossa luetellaan vikakoodit ja taulukossa varoituskoodit. 95

96 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Rakenne 2 Tämä rakenne sisältää vikajakson aikana tallennettua tietoa. Katso luvusta Vikatapahtumat miten rakennetta luetaan. Taulukko Vikarekisteri Osoite Signaali Alue Huomautukset 601 1) Viimeisin valintakoodi = lue vanhin lukematta oleva rekisteri 2 = lue vanhin tallennettu rekisteri 602 Jakson numero Lukematta olevien rekisterien määrä Tallennetun tiedon aikaleima, päivämäärä 2 tavua: VV.KK 605 Tallennetun tiedon aikaleima; päivämäärä 2 tavua: PV.HH ja aika 606 Tallennetun tiedon aikaleima; aika 2 tavua: MM.SS 607 Tallennetun tiedon aikaleima; aika ms 608 Vaihevirta I L x I n 609 Vaihevirta I L x I n 610 Vaihevirta I L x I n 611 Maasulkuvirta % I n 612 Vaihekatkos % I n 613 Terminen taso havahtumishetkellä % 614 Terminen taso laukaisuhetkellä % 615 Vaiheen I L1 maksimihavahtumisvirta x I n 616 Vaiheen I L2 maksimihavahtumisvirta x I n 617 Vaiheen I L3 maksimihavahtumisvirta x I n 618 Havahtumisen aiheuttava % I n maksimimaasulkuvirta 619 Portaan I> havahtumisen kesto % 620 Portaan I>> havahtumisen kesto % 621 Portaan I>>> havahtumisen kesto % 622 Portaan I 0 > havahtumisen kesto % 623 Portaan I 0 >> havahtumisen kesto % 624 Portaan I> havahtumisen kesto % 625 Ulkoisen laukaisun kesto % 626 Laukaisunumero jälleenkytkentäsekvenssissä 627 Portaan ARC (paikallinen) havahtumisen kesto 0/100 0/100 % 628 Portaan ARC (kauko) havahtumisen kesto 0/100 0/100 % 1) Rekisteri, jossa luku- ja kirjoitusoikeudet. 96

97 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Rakenne 3 Tämä rakenne sisältää Modbus-tapahtumarekisterit. Katso luvusta miten rakennetta luetaan. Taulukko Tapahtumarekisteri Osoite Signaali Alue Huomautukset 671 1) Viimeisin valintakoodi = lue vanhin lukematta oleva rekisteri 2 = lue vanhin tallennettu rekisteri 3 = tyhjennä Modbustapahtumamuisti = siirry n:nneksi uusimpaan rekisteriin 672 Jakson numero Lukematta olevien rekisterien määrä Tapahtuman aikaleima, päivämäärä 2 tavua: VV.KK 675 Tapahtuman aikaleima; päivämäärä ja 2 tavua: PV.HH aika 676 Tapahtuman aikaleima, aika 2 tavua: MM.SS 677 Tapahtuman aikaleima, aika ms 678 Modbus-DI-piste tai informatiivinen tapahtuma (SPA-kanava) 0/1 DI-tapahtuma 0 Kun MSB = 0, bitit osoittavat DI-pisteen. Informatiivinen tapahtuma 1 Kun MSB = 1, bitit osoittavat SPAkanavan. 679 DI-arvo tai SPA-tapahtumakoodi DI-tapahtuma 0/1 Kun kyseessä on DI-tapahtuma, rekisteri sisältää DI-arvon. Informatiivinen tapahtuma Kun kyseessä on informatiivinen tapahtuma, rekisteri sisältää SPAtapahtumakoodin. 1) Rekisteri, jossa luku- ja kirjoitusoikeudet. 97

98 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Rakenne 4 Releen reaaliaikakello on tallennettuna tähän rakenteeseen. Se voidaan päivittää asettelemalla ennakkoon koko rekisterin rakenne yhdellä Modbus-muutoksella. Taulukko Reaaliaikakellon rakenne Osoite Kuvaus Alue 721 Vuosi Kuukausi Päivä Tunti Minuutti Sekunti Sadasosa sekunti DNP 3.0 -kaukokäyttöprotokolla Yleistä protokollasta DNP 3.0 -protokollan kehitti Harris Control IEC standardin kaukokäyttöprotokollamäärityksien varhaisten versioiden pohjalta. Nykyisin DNPprotokollan määrityksiä valvoo DNP Users Group. DNP-protokolla tukee ISO OSI (Open System Interconnection) -pohjaista mallia, jossa määritellään ainoastaan fyysinen, datalinkki- ja sovelluskerros. Tätä supistettua protokollapinoa voidaan kutsua nimellä Enhanced Performance Architecture (EPA). Kehittyneiden RTU-toimintojen ja IEC määrittelemän maksimaalisen kehyspituuden ylittävien viestien tukemiseksi tarvitaan DNP datalinkin lisäksi kuljetuspseudokerros. Kuljetuspseudokerros kokoaa sanoman ja purkaa sen uudelleen REF 610:n protokollaparametrit DNP-parametrit voidaan asetella Relay Setting Tool -työkalua käyttäen. DNPparametrit, katso taulukko DNP 3.0 -parametrien tallennus Kaikki DNP-parametrit tallennetaan ulkoiseen DNP 3.0 -moduuliin. Kun parametrointi on tehty Relay Setting Tool -työkalulla, REF 610 on kytkettävä käyttämään takapaneelin kommunikaatioliitäntää vähintään 10 sekunniksi, jotta DNP-parametrit saadaan kopioitua ja tallennettua DNP-moduuliin. Tämä on kuitenkin tarpeen ainoastaan, kun DNP-parametreja on muutettu REF 610:n DNP 3.0 -datapisteet Taulukoissa esitetyt REF 610:n DNP-datapisteet (binääriset, analogiset sekä laskurit) ovat kaikki oletusarvoisesti käytössä. DNP-pisteiden oletusarvoiset luokka-asetukset (class settings) eri tapahtumaobjektiryhmissä ovat: binääritulojen muutostapahtumat: luokka 1 (class 1) analogiatulojen muutostapahtumat: luokka 2 (class 2) 98

99 1MRS Johdonsuojarele REF 610 laskurin muutostapahtumat: luokka 3 (class 3) Kaikkien datapisteiden staattiset (hetkelliset) arvot kuuluvat luokkaan 0 (class 0). Spontaani raportointi (unsolicited reporting; UR) on oletusarvoisesti aktiivisena kaikille tapahtumaobjekteille. Pistekohtaisten parametrien käytössä/pois käytöstä - asetuksilla ei ole merkitystä, ellei spontaania raportointia ole aktivoitu SPAparametrilla 503V24. Kaikki analogisten objektien skaalauskertoimien osoittimet ovat oletusarvoisesti 0. Täten REF 610:n DNP- ja Modbus-analogia-arvot ovat oletusarvoisesti identtiset. Kaikkia DNP-prosessipisteitä voidaan muokata Relay Setting Tool -työkalua käyttäen. Työkalu sisältää seuraavat muokkaustoiminnot: DNP-pisteiden uudelleenjärjestely, lisäys ja poisto tapahtumaluokkien osoittaminen tiettyihin DNP-pisteisiin spontaanin raportoinnin aktivoiminen/poistaminen käytöstä DNP-pistekohtaisesti erottelukynnysmäärittely analogiselle tapahtumaraportoinnille skaalauskertoimien määrittely analogia-arvoille Taulukko Binääridata Kuvaus UR aktivointi DNPpisteosoite Tapahtumaluokka Arvoalue Huomautukset Havahtumissignaali portaalta I> /1 1 = aktivoitu Laukaisusignaali portaalta I> /1 1 = aktivoitu Havahtumissignaali portaalta I>> /1 1 = aktivoitu Laukaisusignaali portaalta I>> /1 1 = aktivoitu Havahtumissignaali portaalta I>>> /1 1 = aktivoitu Laukaisusignaali portaalta I>>> /1 1 = aktivoitu Havahtumissignaali portaalta I 0 > /1 1 = aktivoitu Laukaisusignaali portaalta I 0 > /1 1 = aktivoitu Havahtumissignaali portaalta I 0 >> /1 1 = aktivoitu Laukaisusignaali portaalta I 0 >> /1 1 = aktivoitu Havahtumissignaali portaalta I> /1 1 = aktivoitu Laukaisusignaali portaalta I> /1 1 = aktivoitu Havahtumissignaali portaalta θ> /1 1 = aktivoitu Hälytyssignaali portaalta θ> /1 1 = aktivoitu Laukaisusignaali portaalta θ> /1 1 = aktivoitu Laukaisusignaali portaalta ARC (valo ja virta) /1 1 = aktivoitu Laukaisusignaali portaalta ARC /1 1 = aktivoitu (digitaalitulo ja virta) Valosignaalilähtö /1 1 = havaittu Katkaisijan kiinniohjauksen /1 1 = aktivoitu lukitussignaali Ulkoinen laukaisusignaali /1 1 = aktivoitu Katkaisijavikasuoja /1 1 = epäonnistunut Jälleenkytkentä /1 1 = käynnistetty Jälleenkytkentä /1 1 = käynnistetty 99

100 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Binääridata (jatkoa) Kuvaus UR aktivointi DNPpisteosoite Tapahtumaluokka Arvoalue Huomautukset Katkaisijan asento /1 1 = kiinni Lopullisen laukaisun hälytyssignaali /1 1 = aktivoitu Jälleenkytkennän /1 1 = aktivoitu lukkiutumissignaali Katkaisijan aukiohjauskäsky /1 1 = aktivoitu Katkaisijan kiinniohjauskäsky /1 1 = aktivoitu Katkaisijan kiinniohjaus /1 1 = aktivoitu epäonnistunut Katkaisijan kiinniohjaus estetty /1 1 = aktivoitu Jälleenkytkentä keskeytynyt /1 1 = aktivoitu PO /1 1 = aktivoitu PO /1 1 = aktivoitu PO /1 1 = aktivoitu SO /1 1 = aktivoitu SO /1 1 = aktivoitu SO /1 1 = aktivoitu SO /1 1 = aktivoitu SO /1 1 = aktivoitu DI /1 1 = aktivoitu DI /1 1 = aktivoitu DI /1 1 = aktivoitu DI /1 1 = aktivoitu DI /1 1 = aktivoitu Häiriötallennin /1 1 = liipaistu 0 = tyhjennetty HMI-salasana /1 1 = auki 0 = kiinni IRF /1 1 = aktivoitu Varoitus /1 1 = aktivoitu SPA-tapahtumien ylivuoto /1 1 = aktivoitu Taulukko Analogiset tiedot Kuvaus Jälleenkytkentä /1 1 = käynnistetty DNPpisteosoite Tapahtumaluokka UR aktivointi Erottelukynnys Arvoalue Vaihevirta I L1 x I n Vaihevirta I L2 x I n Vaihevirta I L3 x I n Maasulkuvirta x I n Vaihekatkos x I n Terminen taso Yhden minuutin keskiarvo Määritellyn ajanjakson keskiarvo Maksimikeskiarvo (demand value) minuutin ajalta määrättynä aikana Sisäinen skaalauskerroin (ix=0) 100

101 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Laskurit Kuvaus DNPpisteosoite Tapahtumaluokka UR Erottelukynnys aktivointi Arvoalue Portaan I> havahtumisten lukumäärä Portaan I>> havahtumisten lukumäärä Portaan I>>> havahtumisten lukumäärä Portaan I 0 > havahtumisten lukumäärä Portaan I 0 >>-havahtumisten lukumäärä Portaan I> havahtumisten lukumäärä Portaan I> laukaisujen lukumäärä Portaan I>>-laukaisujen lukumäärä Portaan I>>> laukaisujen lukumäärä Muiden portaiden laukaisujen lukumäärä Portaan I>> laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä Digitaalisignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä Portaan I> havahtumisen tai laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä Portaan I 0 > havahtumisen tai laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä Portaan I>> laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä Digitaalisignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä Portaan I> havahtumisen tai laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä Portaan I 0 > havahtumisen tai laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä Portaan I>> laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä

102 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Laskurit (jatkoa) Kuvaus DNPpisteosoite Tapahtumaluokka UR Erottelukynnys aktivointi Arvoalue Digitaalisignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä Portaan I> havahtumisen tai laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä Portaan I 0 > havahtumisen tai laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä Seuraava luku, REF 610:n DNP 3.0 -laiteprofiili, on lainaus DNP 3.0 -protokollan määrityksistä ja siksi englanninkielinen. 102

103 1MRS Johdonsuojarele REF REF 610:n DNP 3.0 -laiteprofiili DNP V3.00 DEVICE PROFILE DOCUMENT Vendor Name: ABB Oy, Distribution Automation Device Name: REF 610 Highest DNP Level Supported Device Function For Requests L2 Slave For Responses L2 Notable objects, functions, and/or qualifiers supported in addition to the Highest DNP Levels Supported (the complete list is described in the attached table): Additions to level 2 are marked as shaded in the implementation table. Maximum Data Link Frame Size (octets) Maximum Application Fragment Size (octets) Transmitted 292 Transmitted 2048 Received 292 Received 2048 Maximum Data Link Re-tries: Maximum Application Layer Re-tries: Configurable, range from 0 to 255 with primary data link layer retransmission count Requires Data Link Layer Confirmation: Configurable, with confirmation type selector, default NO ACK Requires Application Layer Confirmation Configurable, range from 0 to 255 with application layer retransmission count Configurable with confirmation type selector when reporting Event Data (Slave devices only) Always after response to reset request Always when sending multi-fragment responses (Slave devices only) Configurable, with confirmation type selector Timeouts while waiting for Data Link Confirm Complete Appl. Fragment Application Confirm Complete Appl. Response Sends/Executes Control Operations WRITE Binary Outputs SELECT/OPERATE DIRECT OPERATE DIRECT OPERATE - NO ACK Count Koodi Trip/Close Pulse On Queue Clear Queue Configurable with primary data link layer timeout, not relevant when NO ACK No, multi-fragment application frames not supported Configurable with application layer timeout No, not relevant in slave Never Never Never Never Never Never Never Never Never Never 103

104 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS FILL OUT THE FOLLOWING ITEMS FOR SLAVE DEVICES ONLY Reports Digital Input Change Events when no specific variation requested Never Never Reports time-tagged Digital Input Change Events when no specific variation requested Only time-tagged Binary Input Change With Time Only non-time-tagged Binary Input Change With Relative Time Configurable to send both, one or the other (depends on default variation) Sends Unsolicited Responses Configurable, depends on objects basic variation (variation used at initialization) Sends Static Data in Unsolicited Responses Never Never Configurable When Device Restarts Only certain objects When Status Flags Change Sometimes (attach explanation) ENABLE/DISABLE UNSOLICITED Function codes supported Default Counter Object/Variation No other options are permitted. Counters Roll Over at No Counters Reported No Counters Reported Configurable, default object and variation Configurable (attach explanation) Default Object 20 Default Variation 2 16 Bits (Counters 6...9) Point-by-point list attached 32 Bits, but roll-over bits not used Other value: 999 (Counters 0...5) and 255 (Counters ) Sends Multi-Fragment Responses Point-by-point list attached Yes No Taulukko Supported function codes Code Function Description Supported Transfer Function Codes 0 Confirm Message fragment confirmation No response 1 Read Request objects from outstation Respond with requested objects 2 Write Store specified objects to outstation Respond with status of operation Yes Yes Yes 104

105 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Supported function codes Code Function Description Supported Control Function Codes 3 Select Select output point of outstation Respond with status of control point 4 Operate Set previously selected output Respond with status of control point 5 Direct operate Set output directly Respond with status of control point 6 Direct operate NO ACK Set output directly No response Freeze Function Codes 7 Immediate Freeze Copy specified objects to freeze buffer Respond with status of operation 8 Immediate Freeze NO ACK Copy specified objects to freeze buffer No response 9 Freeze and Clear Copy specified objects to freeze buffer and clear objects Respond with status of operation 10 Freeze and Clear NO ACK Copy specified objects to freeze buffer and clear objects No response 11 Freeze with time Copy specified objects to freeze buffer at specified time Respond with status of operation 12 Freeze with time NO ACK Copy specified objects to freeze buffer at specified time No response Application Control Function Codes 13 Cold Restart Perform desired reset sequence Respond with a time object 14 Warm Restart Perform desired partial reset operation Respond with a time object 15 Initialize Data to Defaults Initialize the specified data to default Respond with status of operation 16 Initialize Application Set the specified application ready to be run Respond with status of operation 17 Start Application Start the specified application to run Respond with status of operation 18 Stop Application Stop the specified application to run Respond with status of operation Configuration Function Codes 19 Save configuration Save configuration Respond with status of operation 20 Enable Unsolicited Messages Enable Unsolicited Messages Respond with status of operation 21 Disable Unsolicited Messages Disable Unsolicited Messages Respond with status of operation 22 Assign Class Assign specified objects to a class Respond with status of operation No No No No Yes Yes Yes 1) Yes 1) No No Yes Yes No No Yes Yes No Yes Yes Yes 105

106 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Supported function codes Code Function Description Supported Time Synchronization Function Codes 23 Delay Measurement Perform propagation delay measurement Yes Response Function Codes 0 Confirm Message fragment confirmation Yes 129 Response Response to request message Yes 130 Unsolicited Message Spontaneous message without request Yes 1) REF 610:n laskureita ei voida tyhjentää käyttäen DNP 3.0 -protokollaa. Taulukko Supported objects OBJECT REQUEST (slave must parse) RESPONSE (master must parse) Function Object group Variation Description Codes (dec) Qualifier Codes (hex) Function Codes (dec) Qualifier Codes (hex) 1 0 Binary Input, all variations 1, 20, 21, Binary Input 1, 20, 21, Binary Input with Status 1, 20, 21, Binary Input Change, all variations 2 1 Binary Input Change without Time 00, 01, 06, 07, 08, 17,28 00, 01, 06, 07, 08, 17,28 00, 01, 06, 07, 08, 17, , 07, , 07, Binary Input Change with Time 1 06, 07, Binary Input Change with Relative Time 10 0 Binary Output, all variations 10 1 Binary Output 10 2 Binary Output with Status 12 0 Control Block, all variations 12 1 Control Relay Output Block 12 2 Pattern Control Block 12 3 Pattern Mask 20 0 Binary Counter, all variations 1, 7, 8, 20, 21, Bit Binary Counter 1, 7, 8, 20, 21, 22 00, 01, 06, 07, 08, 17,28 00, 01, 06, 07, 08, 17, , 01, 17, , 01, 17, , 01, 17, , , , 28 17, , 01, 17, , 01, 17,

107 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Supported objects OBJECT REQUEST (slave must parse) RESPONSE (master must parse) Function Object group Variation Description Codes (dec) Bit Binary Counter 1, 7, 8, 20, 21, Bit Delta Counter Bit Delta Counter 00, 01, 06, 07, 08, 17, Bit Binary Counter without Flag Bit Binary Counter without Flag Bit Delta Counter without Flag Bit Delta Counter without Flag 21 0 Frozen Counter, all variations 1 00, 01, 06, 07, 08, 17, Bit Frozen Counter 1 00, 01, 06, 07, 08, 17, Bit Frozen Counter 1 00, 01, 06, 07, 08, 17, Bit Frozen Delta Counter Bit Frozen Delta Counter Bit Frozen Counter with Time of Freeze Bit Frozen Counter with Time of Freeze Bit Frozen Delta Counter with Time of Freeze Bit Frozen Delta Counter with Time of Freeze Bit Frozen Counter without Flag Bit Frozen Counter without Flag Bit Frozen Delta Counter without Flag Bit Frozen Delta Counter without Flag 22 0 Counter Change Event, all variations Bit Counter Change Event without Time Qualifier Codes (hex) 1 00, 01, 06, 07, 08, 17, , 01, 06, 07, 08, 17, , 07, , 07, 08 Function Codes (dec) , 01, 17, , 01, 17, , 01, 17, , 01, 17, , 01, 17, , 01, 17, , , 130 Qualifier Codes (hex) 17, 28 17,

108 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Supported objects OBJECT REQUEST (slave must parse) RESPONSE (master must parse) Function Object group Variation Description Codes (dec) Bit Counter Change Event without Time Bit Delta Counter Change Event without Time Bit Delta Counter Change Event without Time Bit Counter Change Event with Time Bit Counter Change Event with Time Bit Delta Counter Change Event with Time Bit Delta Counter Change Event with Time 23 0 Frozen Counter Event, all variations Bit Frozen Counter Event without Time Bit Frozen Counter Event without Time Bit Frozen Delta Counter Event without Time Bit Frozen Delta Counter Event without Time Bit Frozen Counter Event with Time Bit Frozen Counter Event with Time Bit Frozen Delta Counter Event with Time Bit Frozen Delta Counter Event with Time 30 0 Analogue Input, all variations 1, 20, 21, Bit Analogue Input 1, 20, 21, Bit Analogue Input 1, 20, 21, Bit Analogue Input without Flag Bit Analogue Input without Flag 1 06, 07, , 07, , 07, 08 1, 20, 21, 22 1, 20, 21, 22 Qualifier Codes (hex) 00, 01, 06, 07, 08, 17,28 00, 01, 06, 07, 08, 17,28 00, 01, 06, 07, 08, 17,28 00, 01, 06, 07, 08, 17,28 00, 01, 06, 07, 08, 17,28 Function Codes (dec) 129, , , 130 Qualifier Codes (hex) 17, 28 17, 28 17, , 01, 17, , 01, 17, , 01, 17, , 01, 17, , 01, 17,

109 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Supported objects OBJECT REQUEST (slave must parse) RESPONSE (master must parse) Function Object group Variation Description Codes (dec) 31 0 Frozen Analogue Input, all variations Bit Frozen Analogue Input Bit Frozen Analogue Input Bit Frozen Analogue Input with Time of Freeze Bit Frozen Analogue Input with Time of Freeze Bit Frozen Analogue Input without Flag Bit Frozen Analogue Input without Flag 32 0 Analogue Change Event, all variations Bit Analogue Change Event without Time Bit Analogue Change Event without Time Bit Analogue Change Event with Time Bit Analogue Change Event with Time 33 0 Frozen Analogue Event, all variations Bit Frozen Analogue Event without Time Bit Frozen Analogue Event without Time Bit Frozen Analogue Event with Time Bit Frozen Analogue Event with Time 40 0 Analogue Output Status, all variations Bit Analogue Output Status Bit Analogue Output Status 41 0 Analogue Output Block, all variations Bit Analogue Output Block Bit Analogue Output Block 1 06, 07, , 07, , 07, , 07, , 07, Time and Date, all variations 1 06, 07, (def) 50 1 (def) 129, , , , , , 28 17, 28 17, 28 17, 28 17, , 28 Time and Date 1 06, 07, , Time and Date 2 07, Time and Date with Interval 51 0 Time and Date CTO, all variations 51 1 Time and Date CTO Qualifier Codes (hex) Function Codes (dec) Qualifier Codes (hex) 109

110 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Supported objects OBJECT REQUEST (slave must parse) RESPONSE (master must parse) Function Object group Variation Description Codes (dec) 51 2 Unsynchronized Time and Date CTO 52 0 Time Delay, all variations 52 1 Time Delay Coarse 52 2 Time Delay Fine All classes Class 0 Data 1 06, 07, , Class 1 Data 1 06, 07, , Class 2 Data 1 06, 07, , Class 3 Data 1 06, 07, , File Identifier 80 1 Internal Indications Storage Object 82 1 Device Profile 83 1 Private Registration Object 83 2 Private Registration Object Descriptor 90 1 Application Identifier Short Floating Point Long Floating Point Extended Floating Point Small Packed Binary-Coded Decimal Medium Packed Binary-Coded Decimal Large Packed Binary-Coded Decimal No Object 13, REF 610 -releen DNP-ominaisuudet Ajan synkronointi Qualifier Codes (hex) Function Codes (dec) Jos releen reaaliaikakellon ajan synkronointi (minuuttipulssi tai sekuntipulssi) toteutetaan digitaalitulon kautta, REF 610:n DNP-liitännässä sovelletaan seuraavaa: Pulssin tyypistä riippuen käytetään joko DNP:n ajan synkronointiviestin tietoa päiväyksestä minuuttiin tai päiväyksestä sekuntiin. REF 610 lähettää vain yhden ajansynkronointikyselyn DNP-isännälle, mikä tapahtuu kun syöttöjännite kytketään. Qualifier Codes (hex) 110

111 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Spontaanin raportoinnin käynnistys DNP-isäntälaitteiden erilaisuudesta johtuen REF 610:ssa on seuraavat vaihtoehtoiset spontaanin raportoinnin (SPA-parametri 503V24) käynnistystavat: 1 = Spontaani raportointi alkaa välittömästi ilman lupaa isäntälaitteelta. 2 = REF 610 lähettää kommunikoinnin alkaessa tyhjän spontaanin vastausviestin, jonka isäntä vahvistaa. Tämän jälkeen REF 610 alkaa lähettää spontaaneja vastauksia. 3 = REF 610 lähettää kommunikoinnin alkaessa tyhjän spontaanin vastausviestin, jonka isäntä vahvistaa. Tämän jälkeen isäntä aktivoi spontaanin raportoinnin tietyille tai kaikille luokille käyttäen funktiota 20. Aktivoimattomat luokat pysyvät estettyinä. Vain jälkimmäinen vaihtoehto on DNP 3.0 -standardin mukainen. Tapahtumien käsittely DNP-muisti tallentaa enintään 100 tapahtumaa. Kun spontaani raportointi on aktivoitu (SPA-parametri 503V24), tapahtumaraportointi käyttää seuraavia tapahtumien lähetystä sääteleviä (send throttle) parametreja: 503V18 503V19 503V20 503V21 503V22 503V23 Luokka 1 Tapahtumaviive Luokka 1 Tapahtumamäärä Luokka 2 Tapahtumaviive Luokka 2 Tapahtumamäärä Luokka 3 Tapahtumaviive Luokka 3 Tapahtumamäärä Esimerkki (luokka 1) Tapahtumat raportoidaan tapahtumaviiveen (SPA-parametri 503V18) kuluttua umpeen tai kun määrätty määrä tapahtumia (SPA-parametri 503V19) on luotu luokkaan 1. Ellei raportointia sääteleviä parametreja haluta käyttää, tapahtumaviive tulee asettaa 0:ksi ja tapahtumalaskenta 1:ksi. Tällöin luokan tapahtumat lähetetään isännälle heti niiden tapahduttua. Tapahtumamuistin ylivuoto DNP 3.0 -tapahtumamuistin ylivuotoa indikoidaan sisäisellä indikaatiolla IIN2.3 kuten standardi määrittelee. IIN2.3 voi myös indikoida tapahtumamuistin ylivuotoa sisäisessä DNP 3.0 -moduulin ja REF 610 -relemoduulin välisessä kommunikaatiossa. Tällöin REF 610 aktivoi ja palauttaa bitin IIN2.3 automaattisesti. Koska molemmissa tapauksissa tapahtumia on menetetty, DNP 3.0 -isännän tulee tehdä datan varmistuskysely, kun IIN2.3-bitti on palautettu. 111

112 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS DNP-laskurit ja jäädytetyt (frozen) laskurit Käytössä olevilla DNP-laskureilla on vastaava jäädytetty laskuri. Objektiryhmän 21 jäädytetyillä laskureilla on sama DNP-pisteindeksi kuin tavallisilla DNP-laskureilla. Jäädytettyjä laskureita voidaan lukea vain staattisina objekteina eikä jäädytettyjä laskuritapahtumia (objektiryhmä 23) tueta. Törmäyksen esto ja havaitseminen REF 610 tukee sekä törmäyksen estoa että havainnointia. Törmäyksen havainnointi voidaan aktivoida tai estää SPA-parametrilla 503V235. Törmäyksen esto tapahtuu ennen viestin lähetystä. Valmistellessaan lähetystä yhteyden ollessa varattu REF 610 odottaa ensin kunnes yhteys vapautuu. Tämän jälkeen alkaa ns. kokonaisodotusaika. Kun kokonaisodotusaika on kulunut, REF 610 tarkistaa yhteyden uudelleen. Jos yhteys on vapaa, REF 610 aloittaa tiedonsiirron. Kokonaisodotusaika lasketaan seuraavasti kokonaisodotusaika = ohjelmoitu odotusaika + satunnainen viive Ohjelmoitu odotusaika asetellaan SPA-parametrilla 503V232 ja satunnaisen viiveen maksimi SPA-parametreilla 503V233 (yksittäisen aikavälin kesto millisekunteina) ja 503V234 (aikavälien maksimimäärä). Asettelemalla esimerkiksi aikavälin kesto 10 millisekunniksi ja aikavälien maksimimäärä 10:ksi, satunnaisen viiveen maksimi on 100 ms. Useita orjia sisältävässä verkossa laitteiden välinen lähetysprioriteettijärjestys voidaan haluttaessa määritellä SPA-parametreilla 503V233 ja 503V234. Laitteella, jolla ohjelmoitu odotusaika ja maksimisatunnaisviive ovat pienemmät, on korkeampi lähetysprioriteetti kuin laitteella, jonka vastaavat arvot ovat suuremmat. Törmäyksen havainnointi on aktiivinen koko lähetyksen ajan (edellyttäen että se on aktivoitu). Viestiä lähettäessään REF 610 valvoo yhteyttä törmäysten varalta. Jos rele havaitsee törmäyksen, tietonsiirto katkaistaan välittömästi. Tämän jälkeen REF 610 yrittää lähettää viestin uudelleen käyttäen törmäyksen estoa ennen viestin lähettämistä. DNP-analogia-arvojen skaalaus DNP-analogia-arvot voidaan skaalata käyttäen joko sisäistä (vakio) tai käyttäjän määriteltävissä olevaa skaalauskerrointa. Jos tietyn analogia-arvon skaalauskerroinindeksi asetellaan 0:ksi, käytetään sisäistä skaalauskerrointa. Jos asettelu on 1...5, käytetään vastaavan skaalauskertoimen parametrin, SPA-parametri 503V(100+indeksi), käyttäjän määrittelemää skaalauskerrointa: 503V101 Skaalauskerroin 1 503V102 Skaalauskerroin 2 503V103 Skaalauskerroin 3 503V104 Skaalauskerroin 4 503V105 Skaalauskerroin 5 112

113 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Esimerkki Vaihevirta I L1 0, ,0 x I n Sisäinen skaalauskerroin 100 Oletusarvoinen DNP-alue Analogia-arvot näytetään primääriarvoina, kun toimit seuraavasti (jos I n = 300 A ja analogia-arvon tarkkuus = 1 A): 1. Asettele käyttämätön skaalauskerroin 300:aan. 2. Aseta analogia-arvon skaalausindeksiosoitin osoittamaan skaalauskerrointa. 3. Arvoalue on nyt 0,00 x ,0 x 300 = A. DNP-analogia-arvojen erottelukynnykset tapahtumille Erottelukynnysarvo määritellään aina alkuperäisen arvon yksikköinä, kun se skaalataan sisäisellä (vakio) skaalauskertoimella riippumatta siitä käytetäänkö arvon esittämiseen sisäistä skaalauskerrointa. Esimerkki Jos haluttu erottelukynnys on 2 % I n sisäisen skaalauskertoimen ollessa 100, erottelukynnyksen arvo asetellaan seuraavasti: 0,02 x 100 = 2. Jos skaalauskerroin on 300 A, skaalattu erottelukynnys on 300 A x 0,02 = 6 A SPA-väyläprotokollan parametrit Parametriarvojen syöttö tietoliikenneväylän kautta vaatii joissakin tapauksissa SPAsalasanan käyttöä. Salasana on käyttäjän määriteltävissä alueella Salasanan oletusarvo on 1. SPA-parametrit ovat kanavissa 0...5, , 507 ja Salasanasuojaus voidaan ottaa pois käytöstä kirjoittamalla salasanan numero parametriin V160. Poistu asetteluista kirjoittamalla sama salasana parametriin V161. Salasanasuojaus astuu takaisin voimaan myös syöttöjännitteen katkoksesta. Käyttöliittymän salasana voidaan vaihtaa parametrilla V162, mutta sitä ei voi lukea tästä. Seuraavissa taulukoissa esiintyvien lyhenteiden selitykset: R = tieto voidaan lukea W = tieto voidaan kirjoittaa P = salasanalla suojattu kirjoittaminen 113

114 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Asettelut Taulukko Asettelut Muuttuja Voimassa olevat asettelut (R), kanava 0 Ryhmä/ Kanava 1 (R, W, P) Ryhmä/ Kanava 2 (R, W, P) Asettelualue Portaan I> havahtumisarvo S1 1S1 2S1 0,30...5,00 x I n Portaan I> toiminta-aika S2 1S2 2S2 0, s Portaan I> aika/virtaominaiskäyrästö S3 1S3 2S Aikakerroin k S4 1S4 2S4 0,05...1,00 Aikakerroin n S5 1S5 2S5 1,0...15,0 Portaan I> palautumisaika S6 1S6 2S6 0,05...2,50 s Portaan I>> havahtumisarvo S7 1) 1S7 2S7 0, ,0 x I n Portaan I>> toiminta-aika S8 1S8 2S8 0, s Portaan I>>> S9 1) 1S9 2S9 havahtumisarvo 0, ,0 x I n Portaan I>>> toiminta-aika S10 1S10 2S10 0, ,0 s Portaan I 0 > havahtumisarvo S11 1S11 2S11 1, % I n Portaan I 0 > toiminta-aika S12 1S12 2S12 0, s Portaan I 0 > aika/virtaominaiskäyrästö S13 1S13 2S Aikakerroin k 0 S14 1S14 2S14 0,05...1,00 Aikakerroin n 0 S15 1S15 2S15 1,0 15,0 Portaan I 0 > palautumisaika S16 1S16 2S16 0,05...2,50 s Portaan I 0 >> S17 1) 1S17 2S17 5, % I n havahtumisarvo Portaan I 0 >> laukaisuviive S18 1S18 2S18 0, s Portaan I> havahtumisarvo S19 1) 1S19 2S % Portaan I> toiminta-aika S20 1S20 2S s Nimelliskuormitusvirta S21 1) 1S21 2S21 0,30...1,50 x I n Portaan θ> aikavakio S22 1S22 2S min Portaan θ> hälytystaso S23 1) 1S23 2S % θ t > Katkaisijavikasuojan S24 1S24 2S24 0, ,0 s toiminta-aika Jälleenkytkentöjen määrä S25 1S25 2S25 0 = JK ei ole käytössä 1 = JK1 2 = JK1 ja JK2 3 = JK1, JK2 ja JK3 Portaan ARC virtaraja ArcI> S26 1) 2) 1S26 2S26 0, ,0 x I n Portaan ARC virtaraja S27 1) 2) 1S27 2S27 ArcI 0 > 5, % I n Tarkistussumma, SGF 1 S61 1S61 2S Tarkistussumma, SGF 2 S62 1S62 2S Tarkistussumma, SGF 3 S63 1S63 2S Tarkistussumma, SGF 4 S64 1S64 2S

115 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Muuttuja Tarkistussumma, SGF 5 S65 1S65 2S Tarkistussumma, SGB 1 S71 1S71 2S Tarkistussumma, SGB 2 S72 1S72 2S Tarkistussumma, SGB 3 S73 3) 1S73 2S Tarkistussumma, SGB 4 S74 3) 1S74 2S Tarkistussumma, SGB 5 S75 3) 1S75 2S Tarkistussumma, SGR 1 S81 1S81 2S Tarkistussumma, SGR 2 S82 1S82 2S Tarkistussumma, SGR 3 S83 1S83 2S Tarkistussumma, SGR 4 S84 1S84 2S Tarkistussumma, SGR 5 S85 1S85 2S Tarkistussumma, SGR 6 S86 3) 1S86 2S Tarkistussumma, SGR 7 S87 3) 1S87 2S Tarkistussumma, SGR 8 S88 3) 1S88 2S Tarkistussumma, SGL 1 S91 1S91 2S Tarkistussumma, SGL 2 S92 1S92 2S Tarkistussumma, SGL 3 S93 1S93 2S Tarkistussumma, SGL 4 S94 1S94 2S Tarkistussumma, SGL 5 S95 1S95 2S Tarkistussumma, SGL 6 S96 1S96 2S Tarkistussumma, SGL 7 S97 1S97 2S Tarkistussumma, SGL 8 S98 1S98 2S ) Jos suojaporras on poissa käytöstä, SPA-väylän kautta näkyy arvo 999 ja näytössä katkoviiva --- viimeksi käytetyn arvon sijasta. 2) Jos I/O-moduulia ei ole asennettu, näytössä näkyy katkoviiva ja SPA-väylän kautta parametria luettaessa numero ) Jos I/O-moduulia ei ole asennettu, näytössä näkyy katkoviiva ja SPA-väylän kautta parametria luettaessa numero Jälleenkytkentäparametrit Taulukko Asettelut (jatkoa) Asettelut Voimassa olevat asettelut (R), kanava 0 Ryhmä/ Kanava 1 (R, W, P) Ryhmä/ Kanava 2 (R, W, P) Asettelualue Kuvaus Parametri (R, W, P), Arvo kanava 0 Katkaisijan kiinniohjausaika V121 0, s Portaan I> havahtumisviive V s Portaan I 0 > havahtumisviive V s Jälleenkytkennän palautumisaika V s Lukituksen katkaisuaika V125 0, s 1. jälleenkytkennän jännitteetön aika V126 0, s 2. jälleenkytkennän jännitteetön aika V127 0, s 3. jälleenkytkennän jännitteetön aika V128 0, s 115

116 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Asettelut Kuvaus Parametri (R, W, P), kanava 0 Arvo SG1 V SG2 V SG3 V Jälleenkytkentä aktivoidaan joko käyttöliittymän kautta tai SPA-parametrilla S25 asettelemalla jälleenkytkentöjen määräksi 1, 2 tai 3. Rekisteröity tieto Parametri V1 näyttää laukaisun aiheuttaneen portaan, parametri V2 laukaisua ilmaisevan koodin, parametrit V3...V8 suojaportaiden havahtumisten lukumäärän, parametrit V9...V12 suojaportaiden laukaisujen lukumäärän ja parametrit V13...V24 käynnistyneiden jälleenkytkentöjen määrän. Taulukko Rekisteröidyt tiedot: Kanava 0 Rekisteröity tieto Parametrit Arvo Laukaisun suorittanut porras/vaihe V1 1=I L3 > 2=I L2 > 4=I L1 > 8=I 0 > 16=I L3 >> 32=I L2 >> 64=I L1 >> 128=I 0 >> 256=I L3 >>> 512=I L2 >>> 1024=I L1 >>> 2048= I> 4096=θ> 8192 = ulkoinen laukaisu 16384=Jälleenkytkentä 32768=Portaan ARC (paikallinen) laukaisu 65536=Portaan ARC (kauko) laukaisu 116

117 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Rekisteröidyt tiedot: Kanava 0 (jatkoa) Rekisteröity tieto Parametrit Arvo Laukaisun koodi V2 0 = = portaan I> havahtuminen 2 = portaan I> laukaisu 3 = portaan I>> havahtuminen 4 = portaan I>> laukaisu 5 = portaan I>>> havahtuminen 6 = portaan I>>> laukaisu 7 = portaan I 0 > havahtuminen 8 = portaan I 0 > laukaisu 9 = portaan I 0 >> havahtuminen 10 = portaan I 0 >> laukaisu 11 = portaan I> havahtuminen 12 = portaan I> laukaisu 13 = portaan θ> hälytys 14 = portaan θ> laukaisu 15 = ulkoinen laukaisu 16= lopullisen laukaisun hälytys 17 = katkaisijan kiinniohjaus epäonnistunut 18 = jälleenkytkentä käynnissä 19 = jälleenkytkennän lukkiutuminen 20 = portaan ARC laukaisu 21 = katkaisijavikasuoja Portaan I> havahtumisten lukumäärä V Portaan I>> havahtumisten lukumäärä V Portaan I>>> havahtumisten lukumäärä V Portaan I 0 > havahtumisten lukumäärä V Portaan I 0 >>-havahtumisten lukumäärä V Portaan I> havahtumisten lukumäärä V Portaan I> laukaisujen lukumäärä V Portaan I>>-laukaisujen lukumäärä V Portaan I>>> laukaisujen lukumäärä V Muiden portaiden laukaisujen lukumäärä V Portaan I>> laukaisun käynnistämien V jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä Digitaalisignaalin käynnistämien V jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä Portaan I> havahtumisen tai laukaisun V käynnistämien jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä Portaan I 0 > havahtumisen tai laukaisun V käynnistämien jälleenkytkentöjen (1. jälleenkytkentä) määrä Portaan I>> laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä V

118 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Rekisteröity tieto Rekisteröidyt tiedot: Kanava 0 (jatkoa) Parametrit Arvo Digitaalisignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä Portaan I> havahtumisen tai laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä Portaan I 0 > havahtumisen tai laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (2. jälleenkytkentä) määrä Portaan I>> laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä Digitaalisignaalin käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä Portaan I> havahtumisen tai laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä Portaan I 0 > havahtumisen tai laukaisun käynnistämien jälleenkytkentöjen (3. jälleenkytkentä) määrä V V V V V V V Viisi viimeistä rekisteröityä arvoa voidaan lukea parametreilla V1...V23 kanavilta Tapahtuma n on viimeksi muistiin tallennettu arvo, tapahtuma n-1 on sitä edellinen jne. Taulukko Rekisteröidyt tiedot: Kanavat Tapahtuma (R) Rekisteröity tieto n Kanava 1 n-1 Kanava 2 n-2 Kanava 3 n-3 Kanava 4 n-4 Kanava 5 Arvo Vaihevirta I L1 1V1 2V1 3V1 4V1 5V x I n Vaihevirta I L2 1V2 2V2 3V2 4V2 5V x I n Vaihevirta I L3 1V3 2V3 3V3 4V3 5V x I n Maasulkuvirta 1V4 2V4 3V4 4V4 5V % I n Vaihekatkos 1V5 2V5 3V5 4V5 5V % Terminen taso 1V6 2V6 3V6 4V6 5V6 havahtumishetkellä % 1) Terminen taso 1V7 2V7 3V7 4V7 5V7 laukaisuhetkellä % 1) Vaiheen I L1 maksimihavahtumis virta Vaiheen I L2 maksimihavahtumis virta Vaiheen I L3 maksimihavahtumis virta 1V8 2V8 3V8 4V8 5V x I n 1V9 2V9 3V9 4V9 5V x I n 1V10 2V10 3V10 4V10 5V x I n 118

119 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Rekisteröidyt tiedot: Kanavat (jatkoa) Rekisteröity tieto Havahtumisen aiheuttava maksimimaasulkuvir ta Portaan I> havahtumisen kesto Portaan I>> havahtumisen kesto Portaan I>>> havahtumisen kesto Portaan I 0 > havahtumisen kesto Portaan I 0 >> havahtumisen kesto Portaan I> havahtumisen kesto Ulkoisen laukaisun havahtumisen kesto Laukaisunumero jälleenkytkentäsekv enssissä Portaan ARC (paikallinen) havahtumisen kesto Portaan ARC (kauko) havahtumisen kesto Tallennetun tiedon aikaleima; päivämäärä Tallennetun tiedon aikaleima; aika n Kanava 1 n-1 Kanava 2 Tapahtuma (R) n-2 Kanava 3 n-3 Kanava 4 n-4 Kanava 5 1V11 2V11 3V11 4V11 5V % 1V12 2V12 3V12 4V12 5V % 1V13 2V13 3V13 4V13 5V % 1V14 2V14 3V14 4V14 5V % 1V15 2V15 3V15 4V15 5V % 1V16 2V16 3V16 4V16 5V % 1V17 2V17 3V17 4V17 5V % 1V18 2V18 3V18 4V18 5V18 0/100 % 1V19 2V19 3V19 4V19 5V Arvo 1V20 2V20 3V20 4V20 5V20 0/100 % 1V21 2V21 3V21 4V21 5V21 0/100 % 1V27 2V27 3V27 4V27 5V27 VV-KK-PV 1V28 2V28 3V28 4V28 5V28 HH.MM;SS. sss 1) Jos terminen suoja on aseteltu pois käytöstä (SGF3/5), näytöllä näkyy katkoviiva ja SPA-väylän kautta parametria luettaessa 999. Häiriötallennin Taulukko Häiriötallentimen parametrit Kuvaus Parametri (kanava 0) R, W Arvo Kauko-ohjattu liipaisu M1 2) W 1 Tallentimen muistin tyhjennys M2 W 1 Näytteenottotaajuus M15 3) R, W 800/960 Hz 400/480 Hz 50/60 Hz Aseman tunniste/yksikön numero M18 R, W Nimellistaajuus M19 R 50 tai 60 Hz 119

120 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Häiriötallentimen parametrit (jatkoa) Kuvaus Johtolähdön nimi M20 R, W Enintään 16 merkkiä Digitaalikanavien tekstit M40...M47 R Analogiakanavien tekstit M60...M63 R Analogiakanavan muuntokerroin ja yksikkö, M80 1) 4) vaiheet I L1, I L2 ja I L3 M81 ja M82 Analogiakanavan muuntokerroin ja yksikkö, maasulkuvirta R, W R Kerroin , yksikkö (A, ka), esim. 10,kA M83 1) R, W Kerroin , yksikkö (A, ka), esim. 10,kA Sisäisten liipaisusignaalien tarkistussumma V236 R, W Sisäisen liipaisusignaalin reuna V237 R, W Sisäisen signaalin tallennusmaskin V238 3) R, W tarkistussumma Liipaisun jälkeisen tallennuksen pituus V240 R, W % Ulkoisen liipaisusignaalin tarkistussumma V241 R, W Ulkoisen liipaisusignaalin reuna V242 R, W Ulkoisen signaalin tallennusmaskin V243 3) R, W tarkistussumma Liipaisutila, purkaminen ja uudelleenkäynnistys Parametri (kanava 0) R, W Arvo V246 R, W R: 0 = tallennin ei ole liipaissut 1 = tallennin on liipaissut ja tallennus on rekisteröity muistiin W: 0 = muistin tyhjennys 2 = latauksen uudelleenkäynnistys; asettaa ensimmäisen tallennuksen tiedot ja laukaisun aikaleiman luettavaksi 4 = käsin liipaisu 1) Häiriötallennin vaatii, että tämä parametri asetellaan. Muuntokerroin on siirtosuhde kerrottuna releen nimellisvirralla. Jos tälle parametrille on annettu arvoksi 0, näytössä näkyvät katkoviivat ensiöarvojen sijasta ja rekisteröidyt tiedot eivät ole saatavilla. 2) M1:tä voidaan käyttää liipaisun lähettämiseen yksikköosoitetta 900 käyttämällä. 3) Parametreille voidaan kirjoittaa, ellei tallennin ole liipaissut. 4) Tämä arvo kopioidaan M81- ja M82-parametreihin. 120

121 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Häiriötallentimen sisäinen liipaisu ja tallennus Tapahtuma Painokerroin Tapahtumamaskin oletusarvo, V236 Liipaisureunan oletusarvo, V237 1) Tallennusmaskin oletusarvo, V238 Portaan I> havahtuminen Portaan I> laukaisu Portaan I>> havahtuminen Portaan I>> laukaisu Portaan >>> havahtuminen Portaan I>>> laukaisu Portaan I 0 > havahtuminen Portaan I 0 > laukaisu Portaan I 0 >> havahtuminen Portaan I 0 >> laukaisu Portaan I> havahtuminen Portaan I> laukaisu Portaan θ> hälytys Portaan θ> laukaisu Tarkistussumma ) 0 = nouseva reuna, 1 = laskeva reuna Taulukko Häiriötallentimen ulkoinen liipaisu ja tallennus Tapahtuma Painokerroin Tapahtumamaskin oletusarvo, V241 Liipaisureunan oletusarvo, V242 1) Tallennusmaskin oletusarvo, V243 DI DI DI DI DI Tarkistussumma ) 0 = nouseva reuna, 1 = laskeva reuna 121

122 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Ohjausparametrit Taulukko Ohjausparametrit Kuvaus Parametri R, W, P Arvo Tapahtumamuistin luku L R Aika, kanavanumero ja tapahtumakoodi Tapahtumamuistin uudelleenluku B R Aika, kanavanumero ja tapahtumakoodi Releen tilatiedon luku C R 0 = normaalitila 1 = yksikkö käynnistetty automaattisesti uudelleen 2 = tapahtumamuistin ylivuoto 3 = tapaukset 1 ja 2 yhdessä Releen tilatiedon kuittaus C W 0 = kuittaa E50 ja E51 1 = kuittaa ainoastaan E50 2 = kuittaa ainoastaan E51 4 = kuittaa kaikki tapahtumat ja E51, lukuun ottamatta E50 Kellonajan luku ja asettelu T R, W SS.sss Päivämäärän ja kellonajan luku ja D R, W YY-MM-DD HH.MM;SS.sss asettelu Yksikön tunniste F R REF 610 Lähtöreleiden itsepidon kuittaus V101 W 1 = kuittaus Indikointien kuittaus, tallennettujen V102 W 1 = nollaus ja kuittaus arvojen tyhjennys ja itsepidolla olevien releiden palautus (yleiskuittaus) Lukitun laukaisun palautus V103 W 1 = palauta Nimellistaajuus V104 R, W (P) 50 tai 60 Hz Keskiarvon aika-asettelualue V105 R, W min minuutteina Pysyväismuistiasettelut V106 R, W Aika-asettelu näytön uuden V108 R, W (P) min laukaisuindikoinnin estolle Itsevalvonnan koestus V109 W (P) 1 = itsevalvontalähtörele on aktivoitu ja vihreä toimintamerkki alkaa vilkkua 0 = normaalitila 122

123 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Ohjausparametrit (jatkoa) Kuvaus Parametri R, W, P Arvo Havahtumis- ja laukaisutoimintamerkkien testi V110 W (P) 0 = havahtumis- ja laukaisutoimintamerkit pimeinä 1 = laukaisutoimintamerkki palaa, havahtumistoimintamer kki pimeänä 2 = havahtumistoimintamerkki palaa, laukaisutoimintamerkki pimeänä 3 = havahtumis- ja laukaisutoimintamerkit palavat Ohjelmoitavien valodiodien koestus V111 W (P) Näytön toimintailmoitukset V112 R, W 0 = IEC 1 = ANSI Laukaisupiirin valvonta V113 R, W 0 = ei käytössä 1 = käytössä Asetteluryhmän kauko-ohjaus V150 R, W 0 = asetteluryhmä 1 1 = asetteluryhmä 2 Kaukoasetteluiden SPA-salasanan V160 W avaus Kaukoasetteluiden SPA-salasanan V161 W (P) vaihto tai asetteleminen uudelleen Käyttöliittymän salasanan vaihto V162 W Laukaisulaskureiden tai jälleenkytkentälaskurin nollaus V166 W (P) 1= nollaa laukaisulaskurit 2= nollaa jälleenkytkentälaskurit tehdasasetusten palautus V167 W (P) 2 = palauta keskusyksikön (CPU) tehdasasetukset 3 = palauta DNPtehdasasetukset Varoituskoodi V168 R ) IRF-koodi V169 R ) Releen tietoliikenneosoite V200 R, W Tiedonsiirtonopeus (SPA), kbps V201 R, W 9,6/4,8 Takapaneelin tietoliikenneportti V202 W 1 = tietoliikenne takapaneelin portin kautta Takaliittimen tiedonsiirtoprotokolla V203 3) R, W 0 = SPA 1 = IEC_103 2 = Modbus RTU 3 = Modbus ASCII 4 = DNP 3.0 (lukuoikeus) Kytkentätyyppi V204 R, W 0 = rengas 1 = tähti Linjan lepotila V205 R, W 0 = valo sammuneena 1 = valo palaa Lisävarusteena hankittava kommunikaatiomoduuli V206 R, W (P) 0 = ei käytössä 1 = käytössä 2) Keskusyksikön ohjelmistonumero V227 R 1MRS

124 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko ) 2) 3) Ohjausparametrit (jatkoa) Kuvaus Parametri R, W, P Arvo Keskusyksikön ohjelmistorevisio V228 R A...Z Keskusyksikön koontiversio V229 R XXX DNP-protokollan nimi 2V226 R DNP 3.0 DNP:n ohjelmistonumero 2V227 R 1MRS DNP:n ohjelmistorevisio 2V228 R A...Z DNP:n koontiversio 2V229 R XXX Releen sarjanumero V230 R BAxxxxxx Keskusyksikön sarjanumero V231 R ACxxxxxx DNP:n sarjanumero V232 R AKxxxxxx Koestuspäivämäärä V235 R VVKKPV Päivämäärän luku ja asettelu V250 R, W VV-KK-PV (RED 500 -muodossa) Kellonajan luku ja asettelu (RED 500 -muodossa) V251 R, W HH.MM;SS.sss Jos kyse on varoituksesta, arvo 255 tallennetaan parametriin V169. Näin isäntä lukee jatkuvasti vain parametria V169. Jos lisävarusteena hankittavaa kommunikaatiomoduulia ei ole asennettu, näytölle ilmestyy varoitus viallisesta kommunikaatiomoduulista sekä vikakoodi. Jos DNP 3.0 -moduuli on asennettuna, DNP 3.0 -tiedonsiirtoprotokolla valitaan automaattisesti. Mitatut virta-arvot voidaan lukea parametreilla I1...I4, laskettu vaihekatkosarvo parametrilla I5, valon tunnistuksen tila parametrilla I6, katkaisijan asento parametrilla I7 ja digitaalitulojen tilat parametreilla I8...I12. Taulukko Kuvaus Tulot Parametri (R), kanava 0 Arvo Vaiheesta I L1 mitattu virta I x I n Vaiheesta I L2 mitattu virta I x I n Vaiheesta I L3 mitattu virta I x I n Mitattu maasulkuvirta I % I n Laskettu vaihekatkosarvo I % Valo havaittu (valokaari) I6 0/1 Katkaisijan asento I7 0 = määrittelemätön 1 = kiinni 2 = auki 3 = määrittelemätön DI1:n tila I8 0/1 1) DI2:n tila I9 0/1 1) DI3:n tila I10 1) 2) 0/1 DI4:n tila I11 0/1 1) 2) DI5:n tila I12 0/1 1) 2) 1) Kun arvo on 1, digitaalitulo on aktiivinen. 2) Jos I/O-moduulia ei ole asennettu, näytössä näkyy katkoviiva ja SPA-väylän kautta parametria luettaessa numero

125 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Jokaisella suojaportaalla on looginen lähtösignaali. Nämä signaalit voidaan lukea parametreilla O1...O26 ja tallennetut toiminnot parametreilla O Lähtöreleiden tilat voidaan lukea tai muuttaa parametreilla O41...O49 ja tallennetut toiminnot lukea parametreilla O101...O109. Taulukko Suojaportaiden tila Lähtösignaalit Portaan tila (R), kanava 0 Tallennetut toiminnot (R), kanava 0 Arvo Portaan I> havahtuminen O1 O61 0/1 Portaan I> laukaisu O2 O62 0/1 Portaan I>> havahtuminen O3 O63 0/1 Portaan I>> laukaisu O4 O64 0/1 Portaan >>> havahtuminen O5 O65 0/1 Portaan I>>> laukaisu O6 O66 0/1 Portaan I 0 > havahtuminen O7 O67 0/1 Portaan I 0 > laukaisu O8 O68 0/1 Portaan I 0 >> havahtuminen O9 O69 0/1 Portaan I 0 >> laukaisu O10 O70 0/1 Portaan I> havahtuminen O11 O71 0/1 Portaan I> laukaisu O12 O72 0/1 Portaan θ> havahtuminen O13 O73 0/1 Portaan θ> hälytys O14 O74 0/1 Portaan θ> laukaisu O15 O75 0/1 Ulkoinen laukaisu O16 O76 0/1 Katkaisijan kiinniohjauksen lukitus O17 O77 0/1 Katkaisijavikasuojan laukaisu O18 O78 0/1 Portaan ARC laukaisu O19 O79 0/1 Valosignaalilähtö O20 O80 0/1 Katkaisijan aukiohjauskäsky O21 O81 0/1 Katkaisijan kiinniohjauskäsky O22 O82 0/1 Lopullisen laukaisun hälytys O23 O83 0/1 Katkaisijan kiinniohjaus epäonnistunut O24 O84 0/1 Jälleenkytkentä käynnissä O25 O85 0/1 Jälleenkytkennän lukkiutunut O26 O86 0/1 Taulukko Lähdöt Lähtöreleen toiminta Lähdön tila (R, W, P), kanava 0 Tallennetut toiminnot (R), kanava 0 Arvo Lähtö PO1 O41 O101 0/1 Lähtö PO2 O42 O102 0/1 Lähtö PO3 1) O43 O103 0/1 2) Lähtö SO1 O44 O104 0/1 Lähtö SO2 O45 O105 0/1 Lähtö PO3 O46 0/1 2) (katkaisijan kiinniohjauksen lukitus) 3) Lähtö SO3 O47 O107 0/1 4) 125

126 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Lähdöt Lähtöreleen toiminta Lähtö SO4 O48 O108 0/1 4) Lähtö SO5 O49 O109 0/1 4) Lähtöjen PO1, PO2, PO3, SO1, SO2, SO3, SO4 ja SO5 aktivoinnin mahdollistaminen SPA-väylän kautta Lähdön tila (R, W, P), kanava 0 Tallennetut toiminnot (R), kanava 0 Arvo O51-0/1 1) Lähdön tila, kun katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto ei ole käytössä. 2) Joko O43/O103 tai O46 tulee käyttää kerrallaan. 3) Lähdön tila, kun katkaisijan kiinniohjauksen lukitustoiminto on käytössä. 4) Jos I/O-moduulia ei ole asennettu, näytössä näkyy katkoviiva ja SPA-väylän kautta parametria luettaessa numero 9. Parametrit O41...O49 ja O51 ohjaavat lähtörelekoskettimia, jotka voidaan kytkeä esim. katkaisijoihin. IEC tiedonsiirtoprotokollan parametrit Taulukko Kuvaus Asettelut Parametri (kanava 507) R, W, P Arvo Releen tietoliikenneosoite 507V200 R, W Tiedonsiirtonopeus (IEC_103), kbps 507V201 R, W 9,6/4,8 Modbus-tiedonsiirtoprotokollan parametrit Taulukko Asettelut Kuvaus Parametri (kanava 504) R, W, P Arvo Käyttäjän määrittelemä rekisteri 1 504V1 R, W ) Käyttäjän määrittelemä rekisteri 2 504V2 R, W ) Käyttäjän määrittelemä rekisteri 3 504V3 R, W ) Käyttäjän määrittelemä rekisteri 4 504V4 R, W ) Käyttäjän määrittelemä rekisteri 5 504V5 R, W ) Käyttäjän määrittelemä rekisteri 6 504V6 R, W ) Käyttäjän määrittelemä rekisteri 7 504V7 R, W ) Käyttäjän määrittelemä rekisteri 8 504V8 R, W ) Käyttäjän määrittelemä rekisteri 9 504V9 R, W ) Käyttäjän määrittelemä rekisteri V10 R, W ) Käyttäjän määrittelemä rekisteri V11 R, W ) Käyttäjän määrittelemä rekisteri V12 R, W ) Käyttäjän määrittelemä rekisteri V13 R, W ) 126

127 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Asettelut (jatkoa) Kuvaus Parametri (kanava 504) R, W, P Arvo Käyttäjän määrittelemä rekisteri V14 R, W ) Käyttäjän määrittelemä rekisteri V15 R, W ) Käyttäjän määrittelemä rekisteri V16 R, W ) Releen tietoliikenneosoite 504V200 R, W Tiedonsiirtonopeus (Modbus), kbps 504V201 R, W 9,6/4,8/2,4/ 1,2/0,3 Modbus-linjan pariteetti 504V220 R, W 0 = parillinen 1 = pariton 2 = ei pariteettia Syklisen tarkistussumman tavujärjestys (CRC order) Modbus-RTU-linjamoodissa 1) Oletusarvo on V221 R, W 0 = ala/ylä 1 = ylä/ala DNP 3.0 -tiedonsiirtoprotokollan parametrit Taulukko Asettelut Kuvaus SPAparametri (kanava 503) R, W Arvoalue Oletus arvo Selitys Unit address 503V1 R, W REF 610:n osoite DNP 3.0 -verkossa Master address 503V2 R, W Isäntäaseman osoite (spontaanien vastausten kohdeosoite) Primary data link timeout Primary data link layer retransmission count Application layer confirmation timeout Application layer retransmission count Confirmation on application layer 503V3 R, W 0 = datalinkin aikarajaa ei käytetä ms 0 Käytössä, kun REF 610 lähettää tietoa palvelua 3 käyttäen 503V4 R, W Uudelleensiirtojen määrä datalinkkikerroksessa 503V6 R, W ms 5000 Käytössä, kun REF 610 lähettää kuittauspyynnöllä varustettuja viestejä 503V7 R, W Uudelleensiirtojen määrä sovelluskerroksessa, kun REF 610 lähettää kuittauspyynnöllä varustettuja viestejä 503V9 R, W 0 = vain tapahtumaviesteille 1 = kaikille viesteille 0 Kuittauspyynnön sisällyttäminen kaikkiin sovellusviesteihin (DNP 3.0 -standardi vaatii kuittauspyynnön sisällyttämisen vain tapahtumaviesteihin) 127

128 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Asettelut (jatkoa) Kuvaus SPAparametri (kanava 503) R, W Arvoalue Oletus arvo Selitys Default variation of binary input objects Default variation of binary input change event objects Default variation of analogue input objects Default variation of analogue input change event objects Default variation of counter objects Default variation of counter change event objects Default variation of frozen counter objects Class 1 event delay Class 1 event count Class 2 event delay Class 2 event count Class 3 event delay Class 3 event count Unsolicited reporting mode 503V10 R, W V11 R, W V15 R, W V16 R, W V13 R, W V14 R, W 1, 2, 5, V30 R, W 1, 2, 5, V18 R, W s 0 503V19 R, W V20 R, W s 0 503V21 R, W V22 R, W s 0 503V23 R, W V24 R, W 0 = spontaani raportointi aktivoimaton 1 = alkaa välittömästi 2 = tyhjä 1. viesti 3 = tyhjä viesti ja spontaanin raportoinnin aktivointi Scaling factor 1 503V101 R, W Scaling factor 2 503V102 R, W Scaling factor 3 503V103 R, W Scaling factor 4 503V104 R, W Scaling factor 5 503V105 R, W Katso kappale Spontaanin raportoinnin käynnistys luvussa REF 610:n protokollaparametrit. 128

129 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Asettelut (jatkoa) Kuvaus SPAparametri (kanava 503) R, W Arvoalue Oletus arvo Selitys Baud rate 503V211 R, W 4,8/9,6/19,2/38,4 9,6 Number of stop 503V212 R, W bits Parity 503V230 R, W 0 = ei pariteettia 0 1 = pariton 2 = parillinen Silent interval 503V232 R, W ms 20 Time slot width 503V233 R, W ms 10 Number of time 503V234 R, W slots Collision detection enabled 503V235 R, W 0 = aktivoimaton 1 = aktivoitu 0 DNP module warning register DNP module status register 503V168 R Bittikoodattu 0 = OK 503V169 R Bittikoodattu 0 = OK Mittaukset Taulukko Mitatut arvot Kuvaus Parametri (kanava 0) R, W, P Arvo Terminen taso V60 R, W (P) 1) 3) % Yhden minuutin keskiarvo V61 R x I 2) n Määritellyn ajanjakson keskiarvo V62 R 2) x I n Maksimikeskiarvo (demand value) minuutin ajalta määrättynä aikana V63 R x I n 2) Tapahtumakoodit 1) Termisen tason muuttaminen sarjaliikenteen kautta luo tapahtumakoodin. 2) Jos keskiarvo kuitataan ja määritelty aika ei ole kulunut, näytöllä näkyy katkoviiva ja SPA-väylän kautta parametreja luettaessa numero ) Jos terminen suoja on aseteltu pois käytöstä, parametriin ei voi kirjoittaa ja näytöllä näkyy katkoviiva ja SPA-väylän kautta parametria luettaessa 999. Rele sisältää koodeja, jotka edustavat tapahtumia, kuten suojaportaiden havahtumisia, laukaisuja ja lähtösignaalien eri tiloja. Tapahtumat tallennetaan releen tapahtumamuistiin. Muistiin voidaan tallentaa enintään 100 tapahtumaa. Normaaliolosuhteissa muisti on tyhjä. Tapahtumamuistista voidaan lukea L-komennolla viisi tapahtumaa kerrallaan. L- komento poistaa äsken luetut tapahtumat muistista, lukuun ottamatta E50- ja E51- tapahtumia, jotka on kuitattava C-komennolla. Jos esim. tiedonsiirrossa tapahtuu virhe ja lukeminen epäonnistuu, B-komennolla on mahdollista lukea tapahtumat uudelleen. B-komento voidaan tarvittaessa toistaa. 129

130 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Tapahtumaraportointiin mukaan otettavat tapahtumat merkitään kertoimella 1. Tapahtumamaski syntyy raportointiin mukaan otettavien tapahtumien painoarvoista. Taulukko Tapahtumamaskit Tapahtumamaski Koodi Asettelualue Oletusarvo V155 E31...E V155 1E1...1E V156 1E13...1E V157 1E25...1E V155 2E1...2E V156 2E17...2E V155 3E1...3E V156 3E13...3E Kanava 0 Tapahtumaraportointiin sisältyvät aina seuraavat tapahtumat: Taulukko Tapahtumakoodit E1...E4 ja E7 Kuvaus 0 E1 Sisäinen vika (IRF) 0 E2 IRF poistunut 0 E3 Varoitus 0 E4 Varoitus poistunut 0 E7 Terminen taso on muutettu sarjaliikenteen kautta Taulukko Tapahtumakoodit E50...E51 Kanava Kanava Tapahtuma Tapahtuma Kuvaus 0 E50 Releen uudelleenkäynnistys 0 E51 Tapahtumamuistin ylivuoto Tapahtumat, jotka voidaan asetella maskeilla pois käytöstä: Taulukko Tapahtumakoodit E31...E34 Kanava Tapahtuma Kuvaus Painokerroin Oletusarvo 0 E31 Häiriötallennin liipaissut E32 Häiriötallentimen muisti tyhjennetty E33 Käyttöliittymän salasana avattu E34 Käyttöliittymän salasana suljettu 8 0 Tapahtumamaskin V155 oletusarvo 1 130

131 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Kanava 1 Taulukko Tapahtumakoodit E1...E12 Kanava Tapahtuma Kuvaus Painokerroin Oletusarvo 1 E1 Portaan I> havahtumissignaali aktivoitu E2 Portaan I> havahtumissignaali palautunut E3 Portaan I> laukaisusignaali aktivoitu E4 Portaan I> laukaisusignaali palautunut E5 Portaan I>> havahtumissignaali aktivoitu E6 Portaan I>> havahtumissignaali palautunut E7 Portaan I>> laukaisusignaali aktivoitu E8 Portaan I>> laukaisusignaali palautunut E9 Portaan I>>> havahtumissignaali aktivoitu E10 Portaan I>>> havahtumissignaali palautunut E11 Portaan I>>> laukaisusignaali aktivoitu E12 Portaan I>>> laukaisusignaali palautunut Tapahtumamaskin 1V155 oletusarvo 1365 Taulukko Tapahtumakoodit E13...E24 Kanava Tapahtuma Kuvaus Painokerroin Oletusarvo 1 E13 Portaan I 0 > havahtumissignaali aktivoitu E14 Portaan I 0 > havahtumissignaali palautunut E15 Portaan I 0 > laukaisusignaali aktivoitu E16 Portaan I 0 > laukaisusignaali palautunut E17 Portaan I 0 >> havahtumissignaali aktivoitu E18 Portaan I 0 >> havahtumissignaali palautunut E19 Portaan I 0 >> laukaisusignaali aktivoitu E20 Portaan I 0 >> laukaisusignaali palautunut E21 Portaan I> havahtumissignaali aktivoitu E22 Portaan I> havahtumissignaali palautunut E23 Portaan I> laukaisusignaali aktivoitu E24 Portaan I> laukaisusignaali palautunut Tapahtumamaskin 1V156 oletusarvo 1365 Taulukko Tapahtumakoodit E25...E42 Kanava Tapahtuma Kuvaus Painokerroin Oletusarvo 1 E25 Portaan θ> havahtumissignaali aktivoitu E26 Portaan θ> havahtumissignaali palautunut E27 Portaan θ> hälytyssignaali aktivoitu E28 Portaan θ> hälytyssignaali palautunut E29 Portaan θ> laukaisusignaali aktivoitu E30 Portaan θ> laukaisusignaali palautunut E31 Portaan ARC (valo ja virta) laukaisusignaali aktivoitu

132 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Tapahtumakoodit E25...E42 Kanava Tapahtuma Kuvaus Painokerroin Oletusarvo 1 E32 Portaan ARC (valo ja virta) laukaisusignaali palautunut 1 E33 Portaan ARC (digitaalitulo ja virta) laukaisusignaali aktivoitu 1 E34 Portaan ARC (digitaalitulo ja virta) laukaisusignaali palautunut 1 E35 Valosignaalilähtö aktivoitu E36 Valosignaalilähtö palautunut E37 Katkaisijan kiinniohjauksen lukitussignaali aktivoitu 1 E38 Katkaisijan kiinniohjauksen lukitussignaali palautunut 1 E39 Ulkoinen laukaisusignaali aktivoitu E40 Ulkoinen laukaisusignaali palautunut E41 Katkaisijavikasuoja aktivoitu E42 Katkaisijavikasuoja palautunut Tapahtumamaskin 1V157 oletusarvo 4180 Kanava 2 Taulukko Tapahtumakoodit E1...E16 Kanava Tapahtuma Kuvaus Painokerroin Oletusarvo 2 E1 PO1 aktivoitu E2 PO1 palautunut E3 PO2 aktivoitu E4 PO2 palautunut E5 PO3 aktivoitu E6 PO3 palautunut E7 SO1 aktivoitu E8 SO1 palautunut E9 SO2 aktivoitu E10 SO2 palautunut E11 SO3 aktivoitu E12 SO3 palautunut E13 SO4 aktivoitu E14 SO4 palautunut E15 SO5 aktivoitu E16 SO5 palautunut Tapahtumamaskin 2V155 oletusarvo 3 132

133 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Tapahtumakoodit E17...E26 Kanava Tapahtuma Kuvaus Painokerroin Oletusarvo 2 E17 DI1 aktivoitu E18 DI1 aktivoimaton E19 DI2 aktivoitu E20 DI2 aktivoimaton E21 DI3 aktivoitu E22 DI3 aktivoimaton E23 DI4 aktivoitu E24 DI4 aktivoimaton E25 DI5 aktivoitu E26 DI5 aktivoimaton Tapahtumamaskin 2V156 oletusarvo 0 Kanava 3 Taulukko Tapahtumakoodit E1...E12 Kanava Tapahtuma Kuvaus Painokerroin Oletusarvo 3 E1 Jälleenkytkentä 1 käynnistetty E2 Jälleenkytkentä 1 päättynyt E3 Jälleenkytkentä 2 käynnistetty E4 Jälleenkytkentä 2 päättynyt E5 Jälleenkytkentä 3 käynnistetty E6 Jälleenkytkentä 3 päättynyt E7 Katkaisija auki E8 Katkaisija kiinni E9 Lopullisen laukaisun hälytyssignaali aktivoitu E10 Lopullisen laukaisun hälytyssignaali palautunut 3 E11 Jälleenkytkennän lukkiutumissignaali aktivoitu E12 Jälleenkytkennän lukkiutumissignaali palautunut Tapahtumamaskin 3V155 oletusarvo 1023 Taulukko Tapahtumakoodit E13...E22 Kanava Tapahtuma Kuvaus Painokerroin Oletusarvo 3 E13 Katkaisijan aukiohjauskäsky aktivoitu E14 Katkaisijan aukiohjauskäsky palautunut E15 Katkaisijan kiinniohjauskäsky aktivoitu E16 Katkaisijan kiinniohjauskäsky palautunut E17 Katkaisijan kiinniohjaus epäonnistunut E18 Katkaisijan kiinniohjauksen epäonnistumisesta 32 1 ilmoittava signaali palautunut 3 E19 Kiinniohjaus estetty E20 Katkaisijan kiinniohjauksen estosta ilmoittava signaali palautunut

134 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Tapahtumakoodit E13...E22 Kanava Tapahtuma Kuvaus Painokerroin Oletusarvo Itsevalvonta (IRF) 3 E21 Jälleenkytkentä keskeytynyt E22 Jälleenkytkentä keskeytynyt -signaali palautunut Tapahtumamaskin 3V156 oletusarvo 1008 REF 610 -releessä on kattava itsevalvontajärjestelmä, joka valvoo jatkuvasti releen ohjelmistoa ja elektroniikan toimintaa. Se käsittelee vikatilanteita käytön aikana ja antaa käyttäjälle tietoa vioista releen nestekidenäytön kautta tekstiviestinä ja toimintamerkkien avulla. Vikaindikointeja on kahta tyyppiä: IRF-ilmoituksia ja varoituksia. Sisäinen vika Kun on havaittu sisäinen vika, joka estää releen toiminnan, rele yrittää ensin poistaa vian uudelleenkäynnistyksellä. Vasta, kun vika on todettu pysyväksi, releen vihreä toimintamerkki (valmius) alkaa vilkkua ja itsevalvontarelelähtö aktivoituu. Kaikki muut lähtöreleet palautuvat alkuasentoonsa ja lukittuvat sisäisen vian vuoksi. Näyttöön ilmestyy lisäksi ilmoitus viasta sekä vikakoodi. IRF-ilmoituksilla on korkein prioriteetti käyttöliittymässä. Mikään muu käyttöliittymän indikaatioista ei voi ohittaa IRF-indikaatiota. Vihreän toimintamerkin (valmius) vilkkuessa vikaindikointia ei voi poistaa näytöltä. Jos sisäinen vika poistuu, vihreä toimintamerkki (valmius) lakkaa vilkkumasta ja rele palaa normaalitilaan. Vikailmoitus jää kuitenkin näytölle siihen saakka kunnes se poistetaan manuaalisesti. Vikakoodi ilmoittaa sisäisen vian tyypin. Kun vika ilmenee, koodi tulee merkitä muistiin ja ilmoittaa huoltoa tilattaessa. Vikakoodit luetellaan seuraavassa taulukossa: Taulukko Vikakoodit Vikakoodi Vikatyyppi 4 Vika lähtöreleessä PO1 5 Vika lähtöreleessä PO2 6 Vika lähtöreleessä PO3 7 Vika lähtöreleessä SO1 8 Vika lähtöreleessä SO2 9 Lähtöreleen PO1, PO2, SO1 tai SO2 sallintasignaali virheellinen 10, 11, 12 Vika lähtöreleen PO1, PO2, SO1 tai SO2 toiminnassa 13 Vika lisälähtöreleessä SO3 14 Vika lisälähtöreleessä SO4 15 Vika lisälähtöreleessä SO5 16 Virhe lisälähtöreleen SO3, SO4 tai SO5 sallintasignaalissa 17, 18, 19 Virhe lisälähtöreleen SO3, SO4 tai SO5 sallintasignaalissa 20, 21 Syöttöjännitekatkos 30 Ohjelman muisti virheellinen 134

135 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Vikakoodi 1) Voidaan korjata palauttamalla tehdasasetukset. 2) Käyttäjän määrittelemät arvot nollataan sisäisen vian aikana. Sisäisistä vioista on lisätietoa käyttöohjeessa. Varoitukset Jos kyseessä on varoitus, rele jatkaa toimintaansa normaalisti lukuun ottamatta niitä suojatoimintoja, joihin vika mahdollisesti vaikuttaa, ja vihreä toimintamerkki (valmius) palaa kuten releen toimiessa normaalisti. Lisäksi näyttöön ilmestyy vikailmoitus, joka vian tyypistä riippuen voi sisältää myös vikakoodin. Jos samaan aikaan ilmenee useamman tyyppisiä vikoja, esitetään näytössä yksi numerokoodi, joka indikoi kaikkia ilmenneitä vikoja. Vikailmoitusta ei voi poistaa käsin vaan se poistuu vian korjauduttua. Kun vika ilmenee, vikailmoitus tulee merkitä muistiin ja ilmoittaa huoltoa tilattaessa. Vikakoodit luetellaan seuraavassa taulukossa: Taulukko Vika Vikakoodit Vikatyyppi 50, 59 Työmuisti virheellinen 51, 52, 53, 54, 56 Parametrimuisti virheellinen 1) 2) 55 Parametrimuisti (kalibrointiparametrit) virheellinen 80 I/O-moduuli (lisävaruste) puuttuu 81 I/O-moduuli (lisävaruste) tuntematon 82 I/O-moduulin (lisävaruste) konfigurointivirhe 85 Vika teholähdemoduulissa 86 Teholähdemoduuli tuntematon 90 Laitteiston konfiguraatio virheellinen 95 Kommunikaatiomoduuli tuntematon 104 Konfiguraatio virheellinen (IEC protokollalle) 131, 139, 195, 203, 222, 223 Sisäinen vertailujännite virheellinen 240 Viallinen tulo, Light sensor Viallinen tulo, Light sensor Vika mittausyksikössä Varoituskoodit Painoarvo Pariston varaus on heikko 1 Laukaisupiirin valvonta 1) 2 Teholähdemoduulin lämpötila korkea 4 Kommunikaatiomoduuli on viallinen tai puuttuu 8 DNP 3.0 -konfigurointivirhe 16 DNP 3.0 -moduuli viallinen 32 Sensori 1 tai 2 on havainnut jatkuvan valon 1) 64 Σ 127 1) Ulkoinen vikavaroitus voidaan ohjata lähtöön SO2 kytkimellä SGF1/8. Lisää tietoa varoituksista saa käyttöohjeesta. 135

136 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Releen parametrointi Parametrointi paikallisesti 4.2. Laitteiston kuvaus Parametreja voidaan asetella paikallisesti releen käyttöliittymän painikkeilla tai ulkoisesti sarjaliitynnän kautta Relay Setting Tool -asettelutyökalua käyttämällä. Kun releen parametreja asetellaan paikallisesti, asetteluparametrit valitaan suoraan hierarkkisesta valikkorakenteesta. Parametrointikuvausten kieli voidaan myös valita. Tarkempaa tietoa saa käyttöohjeesta. Parametrointi sarjaliitynnän kautta Parametrointiin käytetään releiden PC-asettelutyökalua (Relay Setting Tool). Parametrit asetellaan asettelutyökalua käyttäen yhteyden ollessa lepotilassa (offline), minkä jälkeen parametrit syötetään releeseen aktiivisen tietoliikenneportin kautta Liitännät Kaikki ulkoiset liitännät tehdään releen takapaneelin liittimiin. Riviliittimiin X2.1-_ voidaan kytkeä yksi 0,5...6,0 mm 2 johdin tai kaksi korkeintaan 2,5 mm 2 johdinta ja riviliittimiin X3.1-_ ja X4.1-_ voidaan kytkeä yksi 0,2...2,5 mm 2 johdin tai kaksi 0,2...1,0 mm 2 johdinta. REF 610 -releen mittaamat vaihevirrat liitetään liittimiin X2.1/1-2, X2.1/3-4 ja X2.1/5-6 (katso taulukko ). Relettä voidaan käyttää yksi- tai kaksivaiheisissa sovelluksissa jättämällä yksi tai kaksi mittaustuloa käyttämättä. Ainakin liittimien X2.1/1-2 on kuitenkin oltava kytkettyinä. REF 610 -releen mittaama maasulkuvirta liitetään liittimiin X2.1/7-8 (katso taulukko ). Erillisen I/O-moduulin liittimet sijaitsevat liittimessä X3.1 (katso taulukot ja ). REF 610 -rele on varustettu liittimellä X3.1 vain jos I/O-moduuli on asennettuna. Liittimet X4.1/21-24 ja X3.1/1-6 (lisävaruste) ovat digitaalituloliittimiä (katso taulukko ). Digitaalituloja voidaan käyttää esimerkiksi lukitussignaalin ohjaustulona, laukaisureleen palautuksen ohjaustulona tai asettelujen kaukovalinnan ohjaustulona. Toiminnot valitaan erikseen kullekin tulolle kytkinryhmissä SGB Digitaalituloja voidaan käyttää myös häiriötallentimen liipaisuun; toiminto valitaan SPA-parametrilla V243. Releen apujännite liitetään liittimiin X4.1/1-2 (katso taulukko ). Kun apujännite on tasajännite, positiivinen napa kytketään liittimeen X4.1/1. Releen sallittu apujännitealue on merkitty releen etupaneeliin pistoyksikön kahvan alle. 136

137 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Lähtöreleet PO1, PO2 ja PO3 ovat laukaisukelpoisia vahvavirtakoskettimia, jotka pystyvät ohjaamaan useimpia katkaisijoita (katso taulukko ). Lähtöihin PO1...PO3 ohjattavat signaalit valitaan kytkinryhmien SGR1...SGR3 kytkimillä. Tehdasasetuksena kaikkien suojaportaiden laukaisusignaalit ohjataan lähtöihin PO1, PO2 ja PO3. Lähtöreleitä SO1 ja SO5 käytetään releen havahtumisten ja laukaisujen hälytyssignaalien välittämiseen (katso taulukko ). Lähdöt SO3...SO5 ovat käytettävissä vain kun lisävarusteena hankittava I/O-moduuli on asennettuna. Lähtöihin SO1...SO5 ohjattavat signaalit valitaan kytkinryhmien SGR4...SGR8 kytkimillä. Tehdasasetuksena kaikkien suojaportaiden havahtumis- ja hälytyssignaalit ohjataan lähtöihin SO1 ja SO2. IRF-rele toimii suojareleen sisäisen itsevalvonnan lähtöreleenä (katso taulukko ). Lähtörele toimii lepovirtaperiaatteella siten, että normaalissa käyttötilanteessa kosketinväli (X4.1/3-5) on kiinni. Jos itsevalvontajärjestelmä huomaa vian tai apujännite katkeaa, lähtörele päästää ja kosketinväli (X4.1/3-4) sulkeutuu. Kuva ja Kuva esittävät REF 610 -releen takapaneelia liittimineen, joita on neljä: yksi mittamuuntajia varten, yksi lisävarusteena hankittavaa I/Omoduulia varten, yksi tehonsyöttöä ja yksi sarjaliikennettä varten. 137

138 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS X2.1 X5.1 X5.2 TX X5.3 RX TX X5.4 RX X3.1 X4.1! DANGER - RISK OF ELECTRIC SHOCK NEAR INSTRUMENT TERMINALS RearArcGlass_a Kuva REF 610:n takapaneeli ja kuituoptinen kommunikaatiomoduuli muovi- ja lasikuidulle sekä valosensoritulot X2.1 X X3.1 X4.1! DANGER - RISK OF ELECTRIC SHOCK NEAR INSTRUMENT TERMINALS RearRS RE 61a Kuva REF 610:n takapaneeli ja RS-485-kommunikaatioliitin 138

139 1MRS Johdonsuojarele REF 610 X2.1 X X3.1 X4.1 DANGER - RISK OF ELECTRIC SHOCK NEAR INSTRUMENT TERMINALS! RearDNP_a Kuva REF 610:n takapaneeli ja DNP 3.0 -kommunikaatiomoduuli RS- 485-liitännälle Taulukko Vaihevirtojen ja maasulkuvirran tulot 1) Liitin REF610A11xxxx REF610A12xxxx REF610A15xxxx Toiminto X2.1-1 I L1 1 A I L1 1 A I L1 1 A I L1 5 A I L1 5 A I L1 5 A X2.1-2 X2.1-3 I L2 1 A I L2 1 A I L2 1 A I L2 5 A I L2 5 A I L2 5 A X2.1-4 X2.1-5 I L3 1 A I L3 1 A I L3 1 A I L3 5 A I L3 5 A I L3 5 A X2.1-6 X2.1-7 I 0 1 A I A I 0 5 A I 0 1 A I A I 0 5 A X2.1-8 X X X X ) Arvo ilmaisee kunkin tulon nimellisvirran. REF610A51xxxx REF610A52xxxx REF610A55xxxx 139

140 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Apujännite Liitin Toiminto X4.1-1 Tulo, + X4.1-2 Tulo, - Taulukko IRF-rele Liitin X4.1-3 X4.1-4 X4.1-5 Toiminto IRF, yhteinen (common) Kiinni; sisäinen vika, tai U aux irtikytketty Kiinni; ei sisäistä vikaa, ja U aux kytketty Taulukko Lähtöreleet Liitin Toiminto X SO5, yhteinen (common) 1) X SO5, avautuva 1) X SO5, sulkeutuva 1) X SO4, yhteinen (common) 1) X SO4, avautuva 1) X SO4, sulkeutuva 1) X SO3, yhteinen (common) 1) X SO3, avautuva 1) X SO3, sulkeutuva 1) X4.1-6 SO2, yhteinen (common) X4.1-7 SO2, avautuva X4.1-8 SO2, sulkeutuva X4.1-9 SO1, yhteinen (common) X SO1, avautuva X SO1, sulkeutuva X PO3 (lukkiutuva lähtörele), sulkeutuva X X PO2, sulkeutuva X X PO1, sulkeutuva X X PO1 (laukaisupiirin valvonta), sulkeutuva X X ) Lisävaruste 140

141 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Digitaalitulot Liitin Toiminto X DI1 X X DI2 X X3.1-1 DI3 1) X3.1-2 X3.1-3 DI4 1) X3.1-4 X3.1-5 DI5 1) X ) Lisävaruste Valosensorituloliitännät Jos REF 610 on varustettu kommunikaatiomoduulilla valosensorituloineen, valmiit linssisensorikuidut liitetään tuloihin X5.1 ja X5.2 (katso taulukko ja Kuva ). Lisätietoja valokaarisuojasta luvussa Valokaarisuoja. REF 610:ssa on liittimet X5.1 ja X5.2 vain kun kommunikaatiomoduuli valosensorituloineen on asennettuna (katso luku Tilaustiedot). Taulukko Valosensorituloliittimet Napa Toiminto X5.1 Tulo Light sensor 1 X5.2 Tulo Light sensor Tietoliikenneyhteyden liitännät Releen etupaneelissa sijaitsevaa optista liityntää käytetään, kun rele liitetään optiseen SPA-tiedonsiirtoväylään erityisen liitäntäkaapelin (1MRS050698) kautta. Jos käytetään IrDA -standardin määrityksiä tukevaa tietokonetta, myös langaton tiedonsiirto on mahdollista. Langattoman tiedonsiirron maksimitoimintaetäisyys riippuu tietokoneen lähetin-vastaanottimesta. REF 610 -releen takaliittimen käyttö on käyttäjän valittavissa. Takaliittimen fyysinen liitäntä riippuu valitusta tiedonsiirtotavasta. 141

142 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Muovikuituoptinen liitäntä Jos REF 610 varustetaan kuituoptisella kommunikaatiomoduulilla, kuituoptiset kaapelit liitetään liittimiin X5.3-RX (vastaanotin) ja X5.3-TX (lähetin). Taulukko Takapaneelin muovikuituoptinen liitin Napa X5.3-TX X5.3-RX Toiminto Lähetin Vastaanotin RS-485-liitäntä Jos REF 610 -releeseen asennetaan lisävarusteena hankittava RS-485-kommunikaatiomoduuli, kaapeli liitetään liittimiin X5.5/1-2 ja X5.5/4-6. Liittimenä on irrotettava 6-napainen ruuviliittimillä varustettu liitinrima. RS-485-kommunikaatiomoduuli noudattaa TIA/EIA-485-standardia ja se on tarkoitettu käytettäväksi ketjutetussa verkossa, vuorosuuntaisessa 2-johdin-monipistekommunikaatiossa. Väylään, jossa REF 610 -relettä käytetään, voidaan liittää enintään 32 laitetta (solmua) ja väylän maksimipituus 1200 m. REF 610 tulee kytkeä väylään suojatulla kierretyllä parikaapelilla. Parikaapelin johtimet kytketään A:han ja B:hen. Jos signaalimaata käytetään tasapainottamaan laitteiden/solmujen välisiä potentiaalieroja, on käytettävä laadukasta suojattua kierrettyä kaksoisparikaapelia. Tällöin yksi pari liitetään A:han ja B:hen ja toisen parin yksi johdin signaalimaahan. Kun laite liitetään toiseen laitteeseen, A liitetään A:han ja B taas B:hen. Kaapelin vaippa tulee kytkeä suoraan maadoitukseen (suojamaa) väylän yhdessä kohdassa/laitteessa. Muiden väylään liitettyjen laitteiden kaapelivaippa tulee olla kytkettynä maahan kondensaattorin kautta (suojamaa kondensaattorin kautta). Signaalimaata voidaan käyttää laitteiden/solmujen välisten potentiaalierojen tasapainottamiseen vain jos kaikilla väylään liitetyillä laitteilla on maasta erotettu RS-485-liitäntä.. Väylän terminointi ja vikaturvallinen esijännite voidaan asetella oikosulkupaloilla, jotka sijaitsevat RS-485 kommunikaatiomoduulilla. Väylä tulee päättää molemmissa päissä, mikä voidaan tehdä käyttämällä kommunikaatiomoduulin sisäistä päätevastusta. Päätevastus valitaan asettamalla oikosulkupala X5:ssä asentoon ON (päällä). Jos käytetään sisäistä 120 Ω päätevastusta, kaapelin impedanssin tulee olla sama. Väylälle tulee asettaa esijännite toisessa päässä toiminnan turvallisuuden takaamiseksi vian sattuessa. Tämä tehdään käyttämällä kommunikaatiomoduulin ylösveto- ja alasvetovastuksia. Ylösveto- ja alasvetovastukset valitaan asettamalla oikosulkupalat X3:ssa ja X4:ssä asentoon ON (päällä). Oikosulkupalojen oletusarvona on ei terminointia (X5 asennossa OFF - pois päältä) ja ei esijännitettä (X3 ja X4 asennossa OFF). 142

143 1MRS Johdonsuojarele REF 610 off on X3 off on X4 off on X5 RS_JumpersREF610_a Kuva Oikosulkupalojen sijainti RS-485-kommunikaatiomoduulilla Taulukko Takapaneelin RS-485-liitin Liitin Toiminto X5.5-6 Tieto A (+) X5.5-5 Tieto B (-) X5.5-4 Signaalimaa (potentiaalin tasausta varten) X X5.5-2 Suojamaa (kondensaattorin kautta) X5.5-1 Suojamaa Yhdistetty lasi- ja muovikuituoptinen liitäntä Jos REF 610 on varustettu erikseen hankittavalla kuituoptisella kommunikaatiomoduulilla muovi- ja lasikuidulle, muovikuituoptiset kaapelit liitetään liittimiin X5.3-RX (vastaanotin) ja X5.3-TX (lähetin) ja lasikuituoptiset kaapelit liittimiin X5.4-RX (vastaanotin) ja X5.4-TX (lähetin). Kuituoptinen liitäntä valitaan kommunikaatiomoduulin piirilevyn oikosulkupaloilla X6:ssa ja X2:ssa (katso Kuva ). Taulukko Lähettimen valinta Lähetin Muovi Lasi Oikosulkupalan asento X6:ssa X5.3-TX X5.4-TX 143

144 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Vastaanottimen valinta Lähetin Oikosulkupalan asento X2:ssa Muovi X5.3-RX Lasi X5.4-RX X5.3-TX(muovi) X5.3-RX(muovi) Kuituoptinen liitäntä X5.3 X5.4 TX TX X6 X5.3 X5.4 RX RX X2 X6 X2 X5.4-TX(lasi) X5.4-RX(lasi) JunpersMixREF610_a Kuva Oikosulkupalojen sijainti muovi- ja lasikuidulle tarkoitetussa kommunikaatiomoduulissa Taulukko Napa X5.3-TX X5.3-RX X5.4-TX X5.4-RX Takapaneelin kuituoptiset liitännät (muovi ja lasi) Toiminto Lähetin muovikuidulle Vastaanotin muovikuidulle Lähetin lasikuidulle Vastaanotin lasikuidulle RS-485-liitäntä DNP 3.0 -kommunikaatiomoduulille Jos REF 610 -releeseen asennetaan lisävarusteena hankittava DNP kommunikaatiomoduuli, kaapeli liitetään liittimiin X5.8/1-2 ja X5.8/4-8. Liittimenä on irrotettava 8-napainen ruuviliittimillä varustettu liitinrima. DNP-kommunikaatiomoduuli noudattaa DNP-standardia ja se on tarkoitettu käytettäväksi ketjutetussa verkossa, vuorosuuntaisessa 2- tai 4-johdinmonipistekommunikaatiossa. Väylään, jossa REF 610 -relettä käytetään, voidaan liittää enintään 32 laitetta (solmua) ja väylän maksimipituus 1200 m optimitilanteessa hitaalla tiedonsiirtonopeudella. 144

145 1MRS Johdonsuojarele REF 610 REF 610 tulee kytkeä väylään suojatulla kierretyllä parikaapelilla. Parikaapelin johtimet kytketään A:han ja B:hen. Jos signaalimaata käytetään tasapainottamaan laitteiden/solmujen välisiä potentiaalieroja, on käytettävä suojattua kierrettyä kaksoisparikaapelia. Tällöin yksi pari liitetään A:han ja B:hen ja toisen parin yksi johdin signaalimaahan. Kun laite liitetään toiseen laitteeseen, A liitetään A:han ja B taas B:hen. Käytettäessä 4-johdin-väylää yksi pari liitetään nastoihin +RX ja -RX ja toinen nastoihin +TX ja -TX. Jos käytetään signaalimaata, tulee käyttää kaksi- tai moniparikaapelia ja toinen parin johtimista tulee kytkeä signaalimaahan. Kaapelin vaippa tulee kytkeä suoraan maadoitukseen (suojamaa) väylän yhdessä kohdassa/laitteessa. Muiden väylään liitettyjen laitteiden kaapelivaippa tulee olla kytkettynä maahan kondensaattorin kautta (suojamaa kondensaattorin kautta). Signaalimaata voidaan käyttää laitteiden/solmujen välisten potentiaalierojen tasapainottamiseen vain jos kaikilla väylään liitetyillä laitteilla on maasta erotettu DNP-liitäntä. Väylän terminointi ja vikaturvallinen esijännite voidaan asetella oikosulkupaloilla, jotka sijaitsevat DNP-kommunikaatiomoduulilla. Väylä tulee päättää molemmissa päissä käyttämällä DNP-kommunikaatiomoduulin sisäistä päätevastusta. Päätevastus valitaan asettamalla oikosulkupala X6:ssa ja/tai X12:ssa asentoon ON (päällä). Jos käytetään sisäistä 120 Ω päätevastusta, kaapelin impedanssin tulee olla sama. Väylälle tulee asettaa esijännite toisessa päässä toiminnan turvallisuuden takaamiseksi vian sattuessa. Tämä tehdään käyttämällä kommunikaatiomoduulin ylösveto- ja alasvetovastuksia. Ylösveto- ja alasvetovastukset valitaan asettamalla oikosulkupalat X8:ssa, X7:ssä, X13:ssa ja X11:ssä asentoon ON (päällä). Oletusarvona valittuna on 2-johdinväylä (valitaan X14:llä) ilman terminointia tai esijännitettä (X6, X7, X8 ja X12 ovat asennossa OFF, pois päältä; X11 ja X13 asennossa ON, päällä). Taulukko Takapaneelin RS-485-liitin (DNP 3.0) Napa Toiminto X5.8-8 Tieto A (+ RX) X5.8-7 Tieto B (- RX) X5.8-6 Tieto A (+ TX) X5.8-5 Tieto B (- TX) X5.8-4 Signaalimaa (potentiaalin tasausta varten) X X5.8-2 Suojamaa (kondensaattorin kautta) X5.8-1 Suojamaa 145

146 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Oikosulkupalojen numerointi Liitin Toiminto Signaali X8 Ylösveto Tieto A (+ TX) X6 Pääte TX X7 Alasveto Tieto B (- TX) X13 Ylösveto Tieto A (+ RX) X12 Pääte RX X11 Alasveto Tieto B (- RX) X14 4-johdin/2-johdin ON X8 ON X6 ON X7 X13 ON X12 ON X11 ON X14 4-johdin 2-johdin DNP_JumpersREF610_b Kuva Kytkinten sijainti DNP 3.0 -kommunikaatiomoduulilla Tekniset tiedot Taulukko Mitat 1) Leveys: kehys 177 mm, kotelo 164 mm Korkeus: kehys 177 mm (4U), kotelo 160 mm Syvyys: kotelo 149,3 mm Releen paino ~3,5 kg Varayksikön paino ~1,8 kg 1) Piirustukset löytyvät asennusohjeesta. Taulukko U aux nimellinen REF610AxxHxxx REF610AxxLxxx Apujännite Ur=100/110/120/220/240 V AC Ur=110/125/220/250 V DC Ur=24/48/60 V DC 146

147 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko U aux sallittu vaihtelualue (tilapäinen) REF610AxxHxxx REF610AxxLxxx Tehonkulutus lepotilassa (P q )/ toiminnassa Apujännitteen aaltoisuus Apujännitteen sallittu katkosaika % U r (AC) % U r (DC) % U r (DC) <9 W/13 W Aika apujännitteen kytkemisestä laukaisuun 1) <350 ms Sisäinen lämpötilaraja +100 C Sulaketyyppi T2A/250 V 1) Portaat I>> ja I 0 > Taulukko Apujännite (jatkoa) Mittaustulot Enintään 12 % tasajännitearvosta <50 ms, kun U aux nimellinen Nimellistaajuus 50/60 Hz ± 5 Hz Nimellisvirta, I n 0,2 A 1 A 5 A Terminen virtakestoisuus jatkuva 1.5 A 4 A 20 A 1 s ajan 20 A 100 A 500 A 10 s ajan 5 A 25 A 100 A Dynaaminen virtakestoisuus puolijakson arvo 50 A 250 A 1250 A Tuloimpedanssi < 750 mω < 100 mω <20 mω Taulukko Mittausalue Vaiheiden I L1, I L2 ja I L3 mitatut virrat mittaustulojen nimellisvirran kerrannaisina Maasulkuvirta mittaustulon nimellisvirran kerrannaisena x I n x I n Taulukko Digitaalitulot Toiminta-alue ±20 % nimellisjännitteestä Nimellisjännite DI1...DI2 DI3...DI5 (lisävaruste) REF610AxxHxxx 110/125/220/250 V DC REF610AxxLxxx 24/48/60/110/125/220/250 V DC REF610AxxxxLx 24/48/60/110/125/220/250 V DC REF610AxxxxHx 110/125/220/250 V DC Virrankulutus ma Tehonkulutus/tulo 0,9 W Taulukko Signaalilähtö SO1 ja lisäsignaalilähdöt SO4 ja SO5 Nimellisjännite Jatkuva virtakestoisuus Kytkentä- ja kuormitusvirta 3,0 s Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s Katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio L/R <40 ms ohjausjännitteillä 48/110/220 V DC Pienin mahdollinen kosketinkuormitus 250 V AC/DC 5 A 15 A 30 A 1 A/0,25 A/0,15 A (5 A/3 A/1 A lähtöjen SO4 ja SO5 sarjaliitäntää varten) 100 ma, 24 V AC/DC 147

148 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Signaalilähtö SO2, lisäsignaalilähtö SO3 ja IRF-lähtö Nimellisjännite Jatkuva virtakestoisuus Kytkentä- ja kuormitusvirta 3,0 s Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s Katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio L/R <40 ms ohjausjännitteillä 48/110/220 V DC Pienin mahdollinen kosketinkuormitus Taulukko Ohjauslähdöt PO1, PO2 ja PO3 250 V AC/DC 5 A 10 A 15 A 1 A/0,25 A/0,15 A 100 ma, 24 V AC/DC Nimellisjännite 250 V AC/DC Jatkuva virtakestoisuus 5 A Kytkentä- ja kuormitusvirta 3,0 s 15 A Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s 30 A Katkaisukyky tasavirralla, kun ohjauspiirin aikavakio 5 A/3 A/1 A L/R <40 ms, ohjausjännitteellä 48/110/220 V DC (PO1:n molemmat koskettimet sarjaan kytkettynä) Pienin mahdollinen kosketinkuormitus 100 ma, 24 V AC/DC Laukaisupiirin valvonta Ohjausjännitealue V AC/DC Valvontapiirin virrankulutus ~1,5 ma Koskettimen yli vaikuttava pienin jännite 20 V AC/DC ( V) Taulukko Linssisensori ja optinen kuitu valokaarisuojausta varten Normaali käyttölämpötila-alue C Maksimikäyttölämpötila-alue, enint. 1 h +140 C Yhteyskuidun pienin sallittu taivutussäde 100 mm Taulukko Uppoasennetun releen kotelointiluokka Etupuoli IP 54 Selkäpuoli, releen yläpuoli IP 40 Selkäpuoli, liittimet IP 20 Taulukko Ympäristökokeet ja -olosuhteet Suositeltu käyttölämpötila-alue (jatkuva) C Maksimilämpötila-alue (tilapäinen) C Kuljetus- ja varastointilämpötila C IEC mukaan Toiminta ylälämpötilassa IEC mukaan Toiminta alalämpötilassa IEC mukaan Kosteuskoe, vaihteleva lämpötila IEC mukaan 148

149 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Taulukko Sähkömagneettinen yhteensopivuus Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) koestustasot täyttävät allaolevat vaatimukset 1 MHz:n pursketesti, luokka III: IEC mukaan yhteismuotoinen 2,5 kv eromuotoinen 1,0 kv Sähköstaattinen purkaus, luokka IV: IEC , IEC ja ANSI C mukaan kontaktipurkaus 8 kv ilmapurkaus 15 kv Radiotaajuisen sähkömagneettisen kentän sieto: johtuvat, yhteismuotoiset IEC ja IEC (2000) mukaan 10 V (rms), f=150 khz...80 MHz säteilevät, amplitudimoduloidut IEC ja IEC (2000) mukaan 10 V/m (rms), f= MHz säteilevät, pulssimoduloidut ENV ja IEC (2000) mukaan: 10 V/m, f=900 MHz Nopeat transientit: IEC ja IEC mukaan Ohjauslähdöt, mittaustulot, teholähde 4 kv I/O-liitännät 2 kv Häiriöjännitekoe, syöksyjännitteen sieto IEC mukaan Ohjauslähdöt, mittaustulot, teholähde 4 kv, yhteismuotoinen 2 kv, eromuotoinen I/O-liitännät 2 kv, yhteismuotoinen 1 kv, eromuotoinen Syöttöjännitteen (50 Hz) magneettikenttä 300 A/m, jatkuva IEC Lyhyet jännitepudotukset ja -katkokset IEC mukaan 30 %/10 ms 60 %/100 ms 60%/1000 ms >95 %/5000 ms Sähkömagneettiset häiriöpäästöt EN mukaan Johtuvat häiriöpäästöt (RF) (syöttöjännitetulot) EN 55011, luokka A, IEC Säteilevät häiriöpäästöt (RF) EN 55011, luokka A, IEC CE-hyväksyntä Täyttää EMC-direktiivin 89/336/EEC ja LV-direktiivin 73/23/EEC vaatimukset Taulukko Eristyskokeet Eristysjännitekoe Koejännite Syöksyjännitekoe Koejännite Standardikokeet IEC mukaan 2 kv, 50 Hz, 1 min IEC mukaan 5 kv, unipolaariset impulssit, aaltomuoto 1,2/50 µs, lähde-energia 0,5 J 149

150 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Taulukko Standardikokeet Eristysvastusmittaukset Eristysvastus Mekaaniset ympäristökokeet Tärinäkoe (sinimuotoinen) Iskukoe IEC mukaan >100 MΩ, 500 V DC IEC , luokan I mukaisesti IEC , luokan I mukaisesti Taulukko Tiedonsiirto Takapaneelin liitäntä, liitin X5.3, X5.4, X5.5 tai X5.8 Kuituoptinen tai RS-485-liitin SPA-väylä-, IEC , DNP 3.0- tai Modbus-protokolla 9,6 tai 4,8 kbps (lisäksi 2,4/1,2/0,3 kbps Modbus-protokollalle) Etupaneeli: Optinen liitäntä (infrapuna): langattomasti tai etuliittimen ja tiedonsiirtokaapelin (1MRS050698) kautta SPA-väyläprotokollaa 9,6 tai 4,8 kbps (9,6 kbps etuliittimeen kytketyn tiedonsiirtokaapelin kautta) Apujännite Toimiakseen rele tarvitsee jatkuvan apujännitesyötön. Sisäinen teholähdeyksikkö muodostaa apujännitteestä tarvittavan käyttöjännitteen releelle. Teholähdeyksikkö on muuntajakytketty, eli galvaanisesti ensiö- ja toisiopiirit erottava, flybacktyyppinen DC/DC-muunnin. Kun apujännite on kytkettynä, etupaneelin vihreä toimintamerkki palaa. Lisätietoja teholähteestä taulukossa Teholähteen ensiöpuoli on suojattu sulakkeella, joka on sijoitettu yksikön komponenttilevylle. 150

151 1MRS Johdonsuojarele REF Sovellusesimerkkejä 5.1. Automaattinen jälleenkytkentä Nopea laukaisu ja 1. jälleenkytkennän käynnistys kahta suojaporrasta käyttäen Useissa sovelluksissa kuten sulakkeen säästö -metodia käyttävissä sovelluksissa, jotka sisältävät johtolähdöillä käytettäviä sulakkeita, laukaisun ja 1. jälleenkytkennän tulee olla nopeita (hetkellistoimintainen tai lyhyesti viivästetty) ja 2. ja 3. jälleenkytkennän sekä lopullisen laukaisun viivästettyjä. Tässä esimerkissä käytetään kahta ylivirtaporrasta, I> ja I>>. Porras I>> on hetkellistoimintainen ja porras I> viivästetty. Kun kytkinten SG2/2 ja SG2/7 arvoksi asetellaan 1, jälleenkytkentätoiminto lukitsee portaan I>> 2. ja 3. jälleenkytkennän aikana. Kuva JK1:n nopea käynnistys yhtä nopeaa ja yhtä viivästettyä porrasta käyttäen Jos verkossa tapahtuu oikosulku, porras I>> laukaisee katkaisijan ja käynnistää 1. jälleenkytkennän. Jälleenkytkennän käynnistyessä porras I>> lukittuu. Ellei verkon vika poistu, porras I> laukaisee katkaisijan ja jatkaa jälleenkytkentäsekvenssiä 2. ja 3. jälleenkytkentään ja lopulta lopulliseen laukaisuun. Koska portaalle I> aseteltu havahtumisarvo on tässä esimerkissä portaan I>> vastaavaa korkeampi, virta voi olla ylittämättä portaalle I> aseteltua havahtumisarvoa portaan I>> ollessa lukittuna. Tämä johtaa pumppaustilanteeseen, kun jälleenkytkentätoiminto palautuu (sisältää portaan I>> lukituksen), eli jälleenkytkentäsekvenssi käynnistyy yhä uudelleen. 151

152 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Tällaisen tilanteen välttämiseksi käytetään lukituksen katkaisuaikaa. Lukituksen katkaisuaika kuten jälleenkytkennän palautumisaikakin alkaa, kun aseteltu jännitteetön aika on kulunut ja jälleenkytkentätoiminto antaa kiinniohjauskäskyn katkaisijalle. Asettelemalla lukituksen katkaisuaika jälleenkytkennän palautumisaikaa lyhyemmäksi (esim. puoleksi palautumisajasta) portaan I>> (tässä tapauksessa) lukitus palautetaan ennen jälleenkytkentätoimintoa. Porras I>> pystyy näin jatkamaan jälleenkytkentäsekvenssiä ja pumppaustilanne vältetään Nopea laukaisu ja 1. jälleenkytkennän käynnistys havahtumissignaaleja käyttäen Nopea laukaisu ja jälleenkytkennän käynnistys voidaan vaihtoehtoisesti saada aikaan käyttämällä jälleenkytkennän käynnistykseen suojaportaiden havahtumissignaaleja. Tätä tapaa käytetään tyypillisesti mm. Suomessa. REF 610:n jälleenkytkentätoiminto voidaan käynnistää portaiden I> ja I 0 > havahtumissignaaleilla. Portaiden I> ja I 0 > havahtumisaika on hyvin lyhyt, mutta sitä voidaan pidentää jälleenkytkentäasetuksilla I> viive ja I0> viive. Asetellun havahtumisviiveen kuluttua jälleenkytkentä käynnistyy ja jälleenkytkentätoiminto laukaisee katkaisijan antamalla käskyn Aukiohj.käsky. Kuva JK1:n nopea käynnistys havahtumissignaaleja käyttäen Havahtumissignaaleilla voidaan käynnistää vain 1. jälleenkytkentä sekä lopullinen laukaisu, jolloin enempää jälleenkytkentöjä ei sallita, mutta verkon vika ei ole korjaantunut. Tässä tapauksessa jälleenkytkentätoiminto laukaisee katkaisijan, kun asetusten I> viive ja I0> viive määräämät ajat ovat kuluneet. 152

153 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Signaali Aukiohj.käsky on ohjattava lähtöön, jota käytetään katkaisijan laukaisuun. Kun asetusten I> viive ja I0> viive oletusarvoinen 300 s:n viive on käytössä, havahtumissignaaleja ei käytännössä käytetä jälleenkytkennän käynnistykseen. Jos porras I> tai I 0 > kuitenkin on käänteisaikatoimintainen, oletusarvoinen 300 s:n viive toimii laukaisuajan rajoittimena. Pienillä virroilla käänteisaikatoiminnan toiminta-aika voi olla suhteellisen pitkä. Koska havahtumissignaalit kuitenkin ohjataan aina jälleenkytkentätoiminnolle, katkaisija laukaistaan ja jälleenkytkentä käynnistyy (edellyttäen että signaali Aukiohj.käsky on ohjattu laukaisulähtöreleelle) oletusarvoisen viiveen kuluttua. Kun asetuksia I> viive ja Io> viive käytetään jälleenkytkennän käynnistykseen ja signaali Aukiohj.käsky on ohjattuna laukaisulähtöreleelle, portaita I> ja I 0 > ei tule käyttää 1. jälleenkytkennän lukitsemiseen Mukautuvan sekvenssipituuden valinta Jälleenkytkentäsekvenssi voidaan asetella mukautumaan vikavirtaan joko jälleenkytkennän käynnistyksen lukituksella tai jälleenkytkenätoiminnon estolla. Seuraavissa esimerkeissä on käytössä kolme ylivirtaporrasta (I>, I>> ja I>>>) ja jälleenkytkentäsekvenssin jälleenkytkentöjen määrä riippuu siitä mikä porras laukaisee. Esimerkki 1 Aloita tarkistamalla, että kytkimet on aseteltu oikein: Asettelut SG1/1=1 SG3/1=1 Jälleenkytkentöjä = 3 Toiminto 1. jälleenkytkennän käynnistyksen lukitus portaan I>> laukaisusignaalista Jälleenkytkentätoiminnon esto portaan I>>> laukaisusignaalista Jos vähintään yksi vaihevirta ylittää portaan I> havahtumisarvon mutta ei portaiden I>> ja I>>> havahtumisarvoa, jälleenkytkentäsekvenssi sisältää jälleenkytkennät 1, 2 ja 3. ylittää portaiden I> ja I>> havahtumisarvon mutta ei portaan I>>> havahtumisarvoa, jälleenkytkentäsekvenssi sisältää jälleenkytkennät 2 ja 3. ylittää portaiden I>, I>> ja I>>> havahtumisarvon, jälleenkytkentää ei tehdä (jälleenkytkentätoiminto on estetty). 153

154 REF 610 Johdonsuojarele 1MRS Portaan I>>> toiminta-ajan tulee olla lyhyin ja portaan I> pisin. Esimerkki 2 Aloita tarkistamalla, että kytkimet on aseteltu oikein: Asettelut SG1/5=1 SG3/1=1 Jälleenkytkentöjä = 3 Toiminto 2. ja 3. jälleenkytkennän käynnistyksen lukitus portaan I>> laukaisusignaalista Jälleenkytkentätoiminnon esto portaan I>>> laukaisusignaalista Jos vähintään yksi vaihevirta ylittää portaan I> havahtumisarvon mutta ei portaiden I>> ja I>>> havahtumisarvoa, jälleenkytkentäsekvenssi sisältää jälleenkytkennät 1, 2 ja 3. ylittää portaiden I> ja I>> havahtumisarvon mutta ei portaan I>>> havahtumisarvoa, jälleenkytkentäsekvenssi sisältää vain jälleenkytkennän 1. ylittää portaiden I>, I>> ja I>>> havahtumisarvon, jälleenkytkentää ei tehdä (jälleenkytkentätoiminto on estetty). Portaan I>>> toiminta-ajan tulee olla lyhyin ja portaan I> pisin Valokaarisuoja Valokaarisuojaus yhdellä REF 610 -releellä Asennuksissa, joissa on rajoitetut mahdollisuudet toteuttaa tulo- ja lähtökennoja suojaavien releiden välistä viestitystä, tai jos ainoastaan tulokennoa suojaava rele vaihdetaan, heikompi valokaarisuojaustaso voidaan toteuttaa yhdellä suojareleellä. Yhden REF 610 -releen valokaarisuoja (katso Kuva ) toteutetaan kahdella tulokennoa suojaavaan releeseen kytketyllä linssityyppisellä valokaarisensorilla, joiden avulla havaitaan kiskossa tapahtuvat valokaaret. Kun valokaari havaitaan, valokaarisuojaporras laukaisee tulokennon katkaisijan. Kahden linssisensorin väliseksi etäisyydeksi kiskoalueella suositellaan enintään 6 metriä ja maksimietäisyydeksi linssisensorista kiskon päähän 3 metriä. 154

155 ArcEx1REF610_b 1MRS Johdonsuojarele REF 610 Q1 3l M1 Q2 PO3 PO1 Q3 Q4 Q5 Q6 Kuva Valokaarisuojaus yhdellä REF 610 -releellä Valokaarisuojaus useilla REF 610 -releillä Kun käytetään useita REF 610 -releitä (katso Kuva ), lähtökennoa suojaava REF 610 laukaisee lähtökennon katkaisijan havaitessaan valokaaren kaapelipäätteissä. Jos taas lähtökennoa suojaava REF 610 havaitsee (toisen linssisensorin kautta) valokaaren kiskossa, se lähettää signaalin tulokennoa suojaavalle REF 610 -releelle. Signaalin havaitessaan tulokennoa suojaava REF 610 laukaisee tulokennon katkaisijan ja lähettää ulkoisen laukaisusignaalin kaikille lähtökennoja suojaaville REF 610 -releille, jotka puolestaan laukaisevat lähtökennojen kaikki katkaisijat. Turvallisuussyistä REF 610 -releet voidaan konfiguroida laukaisemaan kaikki katkaisijat riippumatta siitä missä valokaari on havaittu. 155

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje REM 610 Moottorinsuojarele 1MRS 755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: B/28.11.2006 Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...9 1.1. Tämän käsikirjan sisällöstä...9 1.2. Releen käyttö...9 1.3. Ominaisuudet...9

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Jänniterele. Tekninen ohje

Jänniterele. Tekninen ohje 1MRS756247 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: A/26.03.2007 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä opas... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 8 1.4. Tuotedokumentaatio... 8 1.5.

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Moottorinsuojarele REM 610. Tekninen ohje

Moottorinsuojarele REM 610. Tekninen ohje Moottorinsuojarele REM 610 1MRS755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: A Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...6 1.1. Tekijänoikeudet...6 1.2. Tavaramerkit...6 1.3. Dokumentin versiot...6 1.4.

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Johdonsuojarele REF 610

Johdonsuojarele REF 610 Johdonsuojarele 1MRS755526 Julkaistu: 14.03.2005 Versio: A Johdonsuojarele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Takuu...5 1.4. Yleistä...5 1.5.

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje REJ 527 1MRS 755102 Julkaistu: 20.08.2002 Versio: A20.08.2003 Tarkistettu: P.L./20.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja 10.5. Suojareleiden valintataulukkoja Taulukko 10.5a. Kennoterminaalien ja johtolähtöpakettien valintataulukko. Luku 10: Mittaus-, ohjaus- ja suojauslaitteistot Kennoterminaalit Johtolähtöpaketit SPAC

Lisätiedot

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje REJ 521 1MRS 751767-MUM Julkaistu: 27.05.2003 Versio: B/27.05.2003 Tarkistettu: P.L. Hyväksytty: M.Ö. REJ 521 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

Jänniterele. Käyttöohje

Jänniterele. Käyttöohje REU 610 1MRS756246 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: B/16.06.2009 REU 610 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä käsikirja... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 7 1.4. Tuotedokumentaatio...

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_ Valokaarirele Ostajan opas REA 10_ Julkaistu: 22.11.2004 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Silmukkamainen tai säteittäinen

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 12.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS752056-MUM Julkaistu: 06.03.2001 Versio: B/25.10.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli SPCS D ja SPCS D Suunnattu ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I L U I L U IRF [ ] I > I n t > k [ s] [ ] I >> I n RESET STEP t >> [ s] ϕ b I >>> [ I n ] t >>> [ s] SGF SGB PROGRAM

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

Yleistä turvareleistä

Yleistä turvareleistä Turva Turvareleet Yleistä Yleistä turvareleistä Yleistä Miksi turvareleitä käytetään? Turvareleillä on mm. seuraavia käyttötarkoituksia Hätäseis painikkeiden, turvarajakytkimien, turvavaloverhojen sekä

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Suojarele. Asennusohjeet

Suojarele. Asennusohjeet RE_ 610 1MRS755356 Julkaistu: 03.06.2004 Versio: C/27.08.2009 RE_ 610 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä käsikirja... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 7 1.4. Tuotedokumentaatio...

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu

Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu Seminaari keskijänniteverkon suunnittelijoille Riku Uusitalo slide 1 Sähköverkon rakenne 400 kv 380 kv 110 kv SUURJÄNNITE 10 kv 110 kv 110 kv RENGASVERKKO KESKIJÄNNITE

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D4 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ==================================================

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5 Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== Yleistä ------------ ACS 400 on mikroprosessoripohjainen,

Lisätiedot

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje

Valokaarirele REA 101. Käyttöohje Valokaarirele 1MRS750928-MUM Julkaistu: 10.08.1999 Versio: E/06.06.2007 Valokaarirele 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5 1.4 Yleistä...5 1.5 Symbolien

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Tulos2 sivulla on käyttöliittymä jolla voidaan laskea sulakkeen rajoittava vaikutus. Ilman moottoreita Moottorikuormalla Minimi vikavirrat

Tulos2 sivulla on käyttöliittymä jolla voidaan laskea sulakkeen rajoittava vaikutus. Ilman moottoreita Moottorikuormalla Minimi vikavirrat Sähkötekniset laskentaohjelmat. Vikavirrat (1-0-19)ohjelman esittely Vikavirrat ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 2007 XML-pohjaisessa,

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

seppo.vehviläinen@electrix.fi

seppo.vehviläinen@electrix.fi moduuli Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 eql sähkön laadun hallinta MITTAUKSESTA RAPORTOINTIIN Jännitetasot Välkyntä Jännitekatkot Jännitekuopat Kokonaissäröt Harmoniset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545

Muuntajaterminaali. Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545 Muuntajaterminaali Ostajan opas RET 541, RET 543, RET 545 Julkaistu: 14.09.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta E Versio: C/26.10.2010 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet

Lisätiedot