SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli"

Transkriptio

1 SPCS D ja SPCS D Suunnattu ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I L U I L U IRF [ ] I > I n t > k [ s] [ ] I >> I n RESET STEP t >> [ s] ϕ b I >>> [ I n ] t >>> [ s] SGF SGB PROGRAM SGR TRIP 0A SPCS D

2 MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa SPCS FI) Tarkastanut MK Hyväksynyt OL Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta SPCS D SPCS D Kaksivaiheinen suunnattu ylivirtarelemoduuli Sisältö Ominaista... Toimintaperiaate... Yleistä... Suunnattu ylivirtaporras I>... Suunnattu ylivirtaporras I>>... Virran suuntatieto... Muistitoiminto... 5 Suuntaamaton ylivirtaporras I>>>... 5 Laukaisun suuntatiedot... 5 Katkaisijavikasuoja... 5 Lähtöreleiden itsepito ja kuittaus... 5 Tausta-asettelut... 6 Palautuminen... 6 Lohkokaavio... 7 Etukilpi... 8 Toimintamerkit... 9 Asettelut... 0 Asettelu- ja valintakytkinryhmät... Mittaustiedot... 6 Rekisteröidyt tiedot... 6 Asettelujen ja rekisterien pää- ja alavalikot... 8 Virta-/aika-ominaiskäyrät (päivitetty 00-0)... 0 Tekniset tiedot... 8 Sarjaliikenneparametrit... 9 Tapahtumakoodit... 9 Kaukosiirrettävät tiedot... 0 Vikakoodit... 5 Ominaista Kaksivaiheinen suunnattu ylivirtarelemoduuli ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen. Kolme toimintaporrasta. Suunnattu vakio- tai käänteisaikatoimintainen ylivirtaporras I>. Suunnattu vakio- tai käänteisaikatoimintainen ylivirtaporras I>> Suuntaamaton vakioaikatoimintainen ylivirtaporras I>>> Ylivirtaportaat I> ja I>> voidaan kytkeä pois käytöstä, mikäli niitä ei sovelluksessa tarvita. Lähivioissa suuntaelimen mittaus varmennettu erityisellä vikahetkeä edeltävän jännitteen muistipiirillä. Asetteluarvojen, mittaustietojen ja rekisteröityjen vikatietojen näyttö paikallisesti. Asetteluarvojen kirjoitus ja luku joko paikallisnäytön ja etulevyn painikkeiden avulla tai ylemmiltä järjestelmätasoilta sarjaportin ja kuituoptisen väylän kautta. Vikatyypin diagnostisella ilmaisulla varustettu jatkuvatoiminen releen itsevalvonta käsittäen sekä elektroniikan että ohjelmiston.

3 Toimintaperiaate Yleistä Kaksivaiheiset ylivirtarelemoduulit SPCS D ja SPCS D on tarkoitettu suunnattuun ylivirta-/oikosulkusuojaukseen. Moduulit käsittävät kaksi suunnattua ylivirtaporrasta ja yhden suuntaamattoman ylivirtaportaan. Suunnatut ylivirtamoduulit SPCS D ja SPCS D ovat toiminnoiltaan identtiset, mutta mittaavat eri vaihevirtoja ja pääjännitteitä. Ylivirtarelemoduulien mittaamat vaihevirrat ja pääjännitteet ilmenevät ao. taulukosta. Moduuli Virta ja jännite Virta ja jännite SPCS D I L ja U I L ja U SPCS D I L ja U I L ja U Kun suuntakriteerit täyttyvät ja aseteltu virta ylittyy, suunnattu ylivirtaporras antaa havahtumissignaalin ja ilmoittaa havahtumisestaan näytöllä. Jos vikatilanne jatkuu niin pitkään, että asetettu toiminta-aika umpeutuu, havahtunut toimintaporras antaa myös laukaisusignaalin ja punainen toimintamerkki syttyy. Ylivirtaportaiden toiminta voidaan estää ulkoisella ohjaussignaalilla BS, BS tai RRES, joka johdetaan niille toimintaportaille, joiden toiminta halutaan estää. Halutut lukitukset asetellaan kytkinryhmillä SGB, SGB ja SGB. Suunnattu ylivirtaporras I> Suunnattu ylivirtaporras I> toimii, halutun mukaisesti, joko vakioaika- tai käänteisaikaperiaatteella. Toimintatapa ohjelmoidaan SGF- kytkimellä. Vakioaikatoiminnassa toiminta-aika t> asetellaan sekunteina. Käytettäessä käänteisaikatoimintaa (Inverse Definite Minimum Time eli IDMT) on valittavissa neljä kansainvälisesti standardoitua virta/aika toimintakäyrästöä ja kaksi erikoistoimintakäyrästöa. Valintakytkintä SGF käytetään myös halutun toimintakäyrästön valintaan. Toimintaporras havahtuu jos yksi vaihevirta ylittää asetellun havahtumistason ja virran vaihekulma on kulma-alueella ± 80. Ylivirtaportaan I> käänteisaikatoiminto estyy, kun ylivirtaporras I>>> havahtuu. Tässä tapauksessa suojan toiminta-ajan määrää ylivirtaportaan I>>> aseteltu toiminta-aika t>>>. Suunnattu ylivirtaporras I>> Suunnatun ylivirtaportaan I>> toiminta perustuu vakioaikaperiaatteelle ja se voidaan käyttää joko suunnattuna tai suuntaamattomana. Jos suunnattu toiminta on valittuna, havahtumisja toiminta-ajat ovat osittain riippuvaisia jännitteen mittaustavasta. Tarkempia tietoja tästä löytyy jaksossa "Tekniset tiedot". Ylivirtaporras voidaan myös kytkeä pois käytöstä SGF/5- kytkimellä. Kun ylivirtaporras on pois käytöstä, näkyy näytössä kolme viivaa "- - -", mikä merkitsee, että toiminta-arvo on ääretön. Jos katkaisija ohjataan kiinni vikaa vasten, jos esim. järjestelmän maadoituslaitteet ovat jääneet poistamatta huoltotyön jälkeen, suunnattu ylivirtaporras I>> toimii suuntaamattomana. Esimerkiksi havahtumistilanteessa, kun molemmat pääjännitteet jäävät alle 7 % ja yksi vaihevirroista ylittää ylivirtaportaan I>> havahtumisarvon, ylivirtaporras toimii suuntaamattomana asetellun toiminta-ajan kuluttua. Ylivirtaporras I>> on varustettu automatiikalla jolla portaan virta-asettelu voidan automaattisesti kaksinkertaistaa, esim. suojatun johdon verkkoonkytkemistilanteissa. Tämän ansiosta ylivirtaportaan I>> asetteluarvo voi olla kytkentäsysäysvirtaa alhaisempi. Automaattinen kaksinkertaistus valitaan käyttöön SGF/5-kytkimellä. Havahtumistilanteessa vaihevirta nousee 0, x I> alittavalta tasolta.5 x I> ylittävälle tasolle alle 60 ms ajassa. Havahtumistilanne päättyy kun mittausvirta taas alittaa tason,5 x I>.

4 Virran suuntatieto Vikavirran suunnan määritys perustuu vaihevirran ja vastakkaisen pääjännitteen mittaukseen. Kunkin vaiheen vikavirran suuntatiedon määritys perustuu jännitteeseen, joka on mahdollisimman pysyvä myös lähioikosulussa. Moduuli on kaksivaiheinen, mikä tarkoittaa, että siinä on myös kaksi itsenäistä suuntaelintä, yksi kutakin vaihevirtaa varten. Ei toimintaa -80 U I L ϕ Myötäsuunta ϕ b -00 ϕ b =-5 U U U ±80 Käänteinen suunta Ei toimintaa Kuva. Toimintaominaisuudet peruskulman ollessa ϕ b = -5 Kuva esittää L -vaiheen suuntaelimen toimintaa. Releemoduuli mittaa virran ja jännitteen välistä vaihekulmaa, mutta näytössä näkyvä vaihekulma ϕ on virran ja peruskulman ϕ b välinen kulma. Näin voidaan päättää onko kulloinkin näytössä näkyvä kulma toimintaalueella tai sen ulkopuolella. Kun näytön vaihekulmalukema on alueella , on vaihekulma toiminta-alueella ja virta on "myötäsuuntainen". Lukeman ollessa alueella 80 00, suuntaelin ei pysty määrittelemään virran suuntaa ja lukeman ollessa yli 00 virran suunta on "vastasuuntainen". Peruskulma on useimmissa sovelluksissa joko -0 tai -5 verkon tähtipistejärjestelyistä riippuen. Suunnattujen portaiden toimintasuunnaksi voidaan valita myötäsuuntainen tai vastasuuntainen kytkimillä SG/7 ja SGF/8. SGF/7- kytkintä käytetään ylivirtaportaan I>> toimintasuunnan valintaan ja SGF/8 kytkintä käytetään kun koko moduulin toimintasuunta halutaan vaihtaa, katso myös kohta"asettelu- ja valintakytkinryhmät".

5 Muistitoiminto Releen luotettavan toiminnan varmistamiseksi lähioikosuluissa, joissa jännite laskee hyvin alas, on kuhunkin suuntaelimeen sisällytetty muistitoiminto. Jännitteen äkillisesti kadotessa kolmivaiheisessa lähiolkosulussa, virran ja jännitteen välinen kulma määritetään fiktiivisen jännitteen avulla. Muistitoiminto mahdollistaa toimintaportaan toiminnan,5 s kuluessa jännitteen täydellisen katoamisen jälkeen. Jännitteen muistitoiminto aktivoituu, jos jännite on ollut yli 8 % ja laskenut siitä alle 7 % yli 0 ms ajaksi. Jännitteen taas ylittäessä 8 % tason, suuntaelin palaa normaalitilaansa ja releen mittaamaa jännitettä käytetään sunnanmääritykseen. Yleensä moduuli voi suorittaa laukaisun yhden suuntaelimen ollessa toiminta-alueella. Jos molempien suuntaelimien muistitoiminnot aktivoituvat (molemmat jännitteet laskevat alle 7 %) molempien suuntaelinten virtavektorien on oltava toiminta-alueella, ennenkuin laukaisu sallitaan. Muistitoiminnot ovat aktivoituina kork.,5 s ajan, mikä tarkoittaa, että suunnattujen portaiden aseteltujen toiminta-aikojen ollessa yli,5 s, on käytettävä toista ylivirtaporrasta I>>> moduulin toiminnan varmistamiseksi kolmivaiheisessa lähiviassa. Maasta erotetussa verkossa jännitteestä mitattu taajuus käyttäytyy epänormaalisti kolmivaiheisessa oikosulussa. Suunnanmittauksen varmistamiseksi näissä tilanteissa käytetään jatkuvaa taajuuden mittausta. Suuntaamaton ylempi porras I>>> Laukaisun suuntatiedot Suuntaamatonta ylivirtaporrasta I>>> voidaan käyttää suunnattujen portaiden varasuojana. On tärkeää huomioida, että suunnattujen ylivirtaportaiden toiminta-aika-asettelun ollessa >,5 s, portaat eivät toimi mittausjännitteen laskiessa liian alas. Näissä tilanteissa suuntaamaton ylivirtaporras I>>> on aseteltava siten, että se toimii varasuojana. Suuntaamaton ylivirtaporras I>>> estää havahtuessaan alemman ylivirtaportaan I> tai I>> toiminnan, kun portaassa on käytössä käänteisaikatoiminta. Tämä ominaisuus estää epäselektiivisen laukaisun suurilla vika-viroilla, kun käänteisaikatoiminta saattaisi johtaa nopeampaan toimintaan kuin mitä selektiivisyys edellyttäisi. Täten laukaisuaika on yhtä kuin asetettu toiminta-aika t>>> kaikilla yli I>>> olevilla virroilla. Ylivirtaportaan I>>> toiminta on estettävissä kytkimellä SGF/6. Tällöin näyttössa näkyvä "- - -"tarkoittaa, että toiminta-arvo on ääretön. Ylivirtaportaan I> havahuessa syttyy näyttöön numerviesti, joka ilmoittaa vikavirran suunnan. Havahtumisen lisäksi ehtona suuntatiedon annolle on, että molemmat vaihevirrat ovat toiminta-alueella. Kun suuntatatieto halutaan ulos kosketintietona tulee se linkitä lähtöreleelle SGF-kytkimen avulla. Katkaisijavikasuoja Ylivirtamoduulilla on varustettu katkaisijavikasuoja (CBFP), joka antaa laukaisusignaalin TS asetellun ajan (0,... s) kuluttua normaalin laukaisusignaalin TS jälkeen, jollei vika ole tänä aikana poistunut asetellun ajan umpeutuessa. Tavallisesti katkaisijavikasuoja ohjaa lähintä verkon yläpuoleista katkaisijaa. Katkaisijavikasuojaa voidaan myös käyttää toteutettaessa varmennettua katkaisijan laukaisujärjestelmää, jolloin katkaisija varustetaan kahdella laukaisukelalla, joista toista ohjataan signaalilla TS ja toista signaalilla TS. Katkaisijavikasuoja valitaan käyttöön kykimellä SGF/. Toiminta-aikaasettelu tehdään alivalikon 5 rekisterissä A. Lähtöreleiden itsepito ja kuittaus Ylivirtaportaiden toiminnalle voidaan valita itsepitotoiminto, eli portaan toimittua lähtösignaali jää aktivoituneeksi, vaikka toiminnan aiheuttanut verkkovika poistuu. Lähtöreleet voidaan kuitata viidellä eri tavalla: a) painamalla PROGRAMpainiketta, b) painamalla samanaikaisesti RESETja PROGRAM-painikkeita, kauko-ohjauksella SPA-väylän kautta käyttämällä c) V0-komentoa tai d) V0-komentoa ja edelleen e) kaukoohjauksella ulkoisen ohjaustulon kautta. Kuittaus vaihtoehtojen a) ja c) mukaan ei vaikuta tallennettuihin tietoihin, kun taas kuittaus vaihtoehtojen b), d) tai e) mukaan pyyhkii tallennetut tiedot muistista. 5

6 Tausta-asettelut Käyttöasetteluiksi voidaan valita joko pääasettelut tai tausta-asettelut. Vaiho pääasettelujen ja tausta-asettelujen välillä voidaan tehdä kolmella eri tavalla: ) Käyttämällä komentoa V50 sarjaliikenneväylän kautta ) Käyttämällä ulkoista ohjaussignaalia BS, BS tai RRES (BS) ) Releemoduulin painikkeiden avulla, ks alivalikko rekisterissä A. Kun alivalikon arvo on, tausta-asettelut ovat käytössä. Pää- ja tausta-asettelut voidaan lukea ja asettaa sarjaväylän kautta käyttämällä S-parametrejä tai etupaneelin painikkeita ja näyttöä. Kun taustaasettelut ovat käytössä, asettelumerkit vilkkuvat. Huom! Jos asetteluryhmän valinta on tehty ulkoisen ohjaussignaalin avulla, asetteluyhmien vuorottelu ei ole mahdollinen sarjaväylän kautta tai etupaneelin painikkeilla. Palautuminen LED-toimintamerkit, näytössä näkyvät toimintakoodien numerot, itsepidolla olevat lähtöreleet voidaan kuitata ja moduulin rekisteritiedot voidaan pyyhkiä etupaneelin painikkeilla, ulkoisella ohjaussignaalilla tai sarjaväylän kautta tulevalla komennolla, ks alla oleva taulukko. Kuittaustapa Merkkien Lähtöreleiden Rekisterien palautuminen itsepito pyyhkiminen RESET x PROGRAM (näyttö tumma) x x RESET & PROGRAM x x x Ulkoinen ohjaussignaali BS, BS tai RRES (BS), kun SGB /6 = x SGB /7 = x x SGB /8 = x x x Parametri V0 x x Parametri V0 x x x 6

7 Lohkokaavio IL (IL) IL (IL) BS BS RRES U (U) U (U) SGB../ SGB../ SGB../ SGB/7 SGB../5 SGB../6 SGB../7 SGB../8 I> & SGF/ SGF/ SGF/ I>> SGF/7 & 0, x I> 60ms,5 x I> I>>>,5 x I> & ϕ ϕ b Forward ϕ Reverse SGF/8 KAUKOASETTELU TOIMINTAMERKIN KUITTAUS LÄHTÖRELEEN PALAUTUS YHDISTETTY KUITTAUS JA PALAUTUS 00ms t>,k 00ms t>> SGF/5 x >> 50ms t>>> TRIP DIRECTION 90ms SGR/ SGR/ SGR/ SGR/5 SGR/6 SGR/ SGR/ SGR/ SGF/ SGR/ SGR/7 SGR/8 SGR/ SGR/5 SGR/6 SGR/7 SGR/8 SGF/7 SGF/8 SGB/ SGB/5 SGB/6 0,..S RESET + PROGRAM RESET + PROGRAM SGF/ RESET + PROGRAM RESET TRIP SPCS D (SPCS D) TS SS AR SS SS AR TS Kuva. Kaksivaiheisen suunnatun ylivirtarelemoduulin SPCS D lohkokaavio. I L, I L U, U BS, BS ja RRES SGF SGB SGR SS SS, TS, TS TRIP AR, AR Mitattavat vaihevirrat Mitattavat pääjännitteet Ulkoiset lukitus- ja kuittaustiedot Valintakytkinryhmät SGF SGF Valintakytkinryhmät SGB SGB Valintakytkinryhmät SGR SGR Toimintasignaalit Laukaisun toimintamerkki Jälleenkytkennän käynnistyssignaalit Huom! Kaikki ylivirtarelemoduulin SPCS D tulo- ja lähtösignaalit eivät välttämättä ole käytössä kaikissa niissä suojareleissä, joissa ylivirtarelemoduulia käytetään. Ylivirtarelemoduulin eri suojareleissä käytössä olevat tuloja lähtösignaalit käyvät ilmi ko. suojareleen käyttöohjeen yleisosassa esitetystä signaalikaaviosta. 7

8 Etukilpi Virta- ja jännitemittauksien merkkivalot, vaiheet L, L, U ja U Merkkivalot: Havahtumisvirta I> Toiminta-aika t> tai aikakerroin k Havahtumisvirta I>> Toiminta-aika t>> Suunnanmittauksen peruskulma ϕ b Havahtumisvirta I>>> Toiminta-aika t>>> Kytkinryhmän SGF tark. summa Kytkinryhmän SGB tark. summa Kytkinryhmän SGR tark. summa I L U I L U IRF I > I n I >> SGF SGB SGR [ ] t > [ s] k [ ] I n t >> [ s] ϕ b [ ] I >>> I n t >>> [ s] I > RESET STEP PROGRAM Kojesymboli Itsevalvontajärjestelmän merkkivalo Näyttö Kuittaus- ja näytön selailupainike Asettelupainike 0A TRIP SPCS D Toimintamerkki Ylivirtarelemoduulin lajimerkki Kuva. Suunnatun ylivirtarelemoduulin SPCS D etulevy. 8

9 Toimintamerkit Relemoduulin näyttö toimii mittaus- ja asettelutietojen näytön lisäksi myös havahtumis- ja laukaisutietojen näyttönä. Havahtuminen ja laukaisu ilmaistaan punaisella numerolla näytön vasemmassa reunassa. Lisäksi laukaisu ilmaistaan etulevyn alareunassa olevalla punaisella TRIP-toimintamerkillä. Laukaisua ilmaiseva numero ja punainen TRIPtoimintamerkki jäävät palamaan suojareleen annettua laukaisusignaalin. Näin laukaisun aiheuttanut porras on helppo määrittää. Toimintamerkit eivät sammu vaikka laukaisun aiheuttanut porras palautuu, vaan ne on erikseen kuitattava. Havahtumista ilmaisevat näytön numerot sen sijaan sammuvat itsestään toimintaportaan palautuessa. Jos porras ehtii antaa laukaisusignaalin ennen palautumistaan muuttuvat havahtumista ilmaisevat numerot laukaisua ilmaiseviksi numeroiksi. Havahtumista ilmaisevat numerot saadaan myös, niin haluttaessa, pysyviksi valintakytkimien SGF/. Palamaan jääneet toimintamerkit kuitataan painamalla RESET-painiketta releen etupaneelilla tai SPA-väylän kautta komennolla V0 tai V0. Kuittaamatta jäänyt toimintamerkki ei kuitenkaan vaikuta relemoduulin suojaus- tai muihin toimintoihin. Seuraavassa taulukossa esitetään näytössä näkyvien havahtumista ja laukaisua ilmaisevien numerosymbolien selitykset. Symbolit on myös painettu suojareleen etukilpeen. Koodinumero Selitys I> START ylivirtaporras I> on havahtunut vastasuuntaan I> START ylivirtaporras I> on havahtunut myötäsuuntaan I> TRIP ylivirtaporras I> on laukaissut I>> START ylivirtaporras on havahtunut 5 I>> TRIP ylivirtaporras on laukaissut 6 I>>> START ylivirtaporras on havahtunut 7 I>>> TRIP ylivirtaporras on laukaissut 9 CBFP Katkaisijavikasuoja on toiminut Itsevalvontahälytyksen toimintamerkki syttyy, kun järjestelmä on havainnut pysyvän sisäisen vian. Punainen merkkivalo palaa noin minuutin ajan vian ilmaantumisesta. Samalla itsevalvontajärjestelmä antaa ohjaussignaalin lähtöreleelleen. Useimmiten relemoduulin näyttöön syttyy lisäksi vikakoodi, joka ilmaisee mistä vikatyypistä on kyse. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä () ja vihreästä koodinumero-osasta. Vian sattuessa vikakoodi tulee merkitä muistiin ja ilmoittaa huollon suorittajalle huoltoyhteydenotossa. 9

10 Asettelut Asetteluarvot esitetään näytön kolmella oikeanpuoleisimmalla numerolla. Etulevyllä asettelusuureen vieressä oleva merkkivalo ilmaisee palaessaan, mikä suure kulloinkin on näyttövuorossa. Suure Selitys Asettelualue Oletusarvo I> [I n ] Ylivirtaportaan I> havahtumisvirta käytössä olevan mittaustulon nimellisvirran I n kerrannaisena. - vakioaikatoiminnassa 0, 5,0 x I n 0, x I n - käänteisaikatoiminnassa 0,,5 x I n t> [s] Vakioaikatoiminnassa ylivirtaportaan I> toiminta- 0, 00 s 0, s aika t> sekunneissa, SGF/, -, - = 0. k Käänteisaikatoiminnassa kerroin k. 0,05,00 0,0 I>> [I n ] Ylivirtaportaan I>> havahtumisvirta käytössä olevan 0,5 0,0 x I n 0,5 x I n mittaustulon nimellisvirran I n kerrannaisena. Havahtumisvirralle I>> voidaan myös antaa asetteluksi (ääretön) valintakytkimen SGF/5 avulla, jolloin ylivirtaporras I>> on kytketty pois. Tämä esitetään näytössä kolmella viivalla, "- - -". t>> [s] Ylivirtaportaan I>> toiminta-aika t>> sekunneissa 0,0 00 s 0,05 s ϕ b [ ] Suunnanmittauksen peruskulma ϕ b asteissa I>>> [I n ] Ylivirtaportaan I>>> havahtumisvirta käytössä 0,0 x I n x I n olevan mittaustulon nimellisvirran I n kerrannaisena. Havahtumisvirralle I>>> voidaan myös antaa asetteluksi (ääretön) valintakytkimen GF/6 avulla, jolloin ylivirtaporras I>>> on kytketty pois. Tämä esitetään näytössä kolmella viivalla, "- - -". t>>> [s] Ylivirtaportaan toiminta-aika t>>> sekunneissa. 0,0 0 s 0,0 s Lisäksi näytöstä voidaan lukea valintakytkinryhmien SGF, SGB ja SGR tarkistussummat, kun vastaava merkkivalo relemoduulin etulevyssä palaa. Valintakytkinryhmien SGF, SGB, SGB ja SGR tarkistussummat löytyvät vastaavien päävalikkojen alavalikoista. Tarkistussummat ovat aseteltavissa alavalikoissa, ks. jakso "Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikot". Käyttöohjeessa "D-tyypin SPC-relemoduulin yleiset ominaisuudet"annetaan ohjeet kytkinryhmän tarkistussumman laskemiseksi. 0

11 Asettelu- ja valintakytkinryhmät Sovellutuskohtaiset lisätoiminnot valitaan kytkinryhmien SGF, SGB ja SGR asettelu- ja valintakytkimien avulla. Kunkin kytkimen numero, eli 8 ja kytkimen asento, eli 0 tai näkyy näytössä kytkintä aseteltaessa. Normaalikäytössä esitetään ainoastaan kytkinryhmien tarkistussummat. Kytkinryhmät SGF, SGB, SGB ja SGR sijaitsevat kytkinryhmien SGB, SGF ja SGR alavalikoissa. Kytkinryhmä SGF Kytkin Toiminto Oletusarvo SGF/ Ylivirtaportaan I> toimintamuodon valinta. 0 SGF/ Käänteisaikatoiminnassa kytkimillä valitaan myös haluttu virta-/aika- 0 SGF/ ominaiskäyrästö. 0 SGF/ SGF/ SGF/ Toimintamuoto Ominaiskäyrästö Vakioaika 0,05 00 s 0 0 Käänteisaika Extremely inverse 0 0 Käänteisaika Very inverse 0 Käänteisaika Normal inverse 0 0 Käänteisaika Long-time inverse 0 Käänteisaika RI-inverse 0 Käänteisaika RXIDG-inverse Käänteisaika Ei käytössä (Long-time inv.) SGF/ Katkaisijavikasuojan valinta 0 Kun SGF/ =, on katkaisijavikasuoja käytössä, eli lähtösignaali TS käynnistää katkaisijavikasuojan, joka antaa viivästetyn toimintasignaalin TS, mikäli vika ei ole poistunut katkaisijavikasuojan havahtuneenaoloaikana. Kun SGF/ = 0, katkaisijavikasuoja on kytketty pois käytöstä. SGF/5 Ylivirtaportaan havahtumisvirran I>> tilapäisen kahdennuksen 0 valinta suojauskohdetta verkkoon kytkettäessä. Kun SGF/5 =, kahdentuu portaan I>> havahtumisvirtaasettelu automaattisesti käynnistyksen ajaksi. Tämän ominaisuuden ansiosta voidaan ylivirtaportaalle antaa asetteluarvo, joka on pienempi kuin suojauskohteen kytkentävirtasysäys. Kun SGF/5 = 0, asetteluarvoa ei kahdenneta. SGF/6 Ylivirtaportaan I>> suunnatun tai suuntaamattoman toiminnan 0 valinta. Kun SGF/6 =, toimii ylivirtaporras I>> suunnattuna. Kun SGF/6 = 0, toimii ylivirtaporras I>> suuntaamattomana. SGF/7 Ylivirtaportaiden I> ja I>> toimintasuunnan valinta suhteessa 0 SGF/8 määritettyyn virran myötäsuuntaan. 0 SGF/7 SGF/8 Ylivirtaporras I> Ylivirtaporras I>> 0 0 myötäsuuntainen myötäsuuntainen 0 myötäsuuntainen vastasuuntainen 0 vastasuuntainen vastasuuntainen vastasuuntainen myötäsuuntainen

12 Kytkinryhmä SGF Kytkin Toiminto Oletusarvo SGF/ Toimintaportaiden havahtumismerkin toimintamuodon valinta. Kun 0 SGF/ valintakytkin on asennossa 0 poistuu havahtumistieto automaattisesti 0 SGF/ kun vikatilanne päättyy. Kun valintakytkin on asennossa jää havah- 0 tumistieto palamaan kun vikatilanne päättyy, ja se tulee kuitata pois erillisellä käskyllä. Kun SGF/ =, vaatii ylivirtaportaan I> havahtumistieto manuaalisen kuittauksen. Kun SGF/ =, vaatii ylivirtaportaan I>> havahtumistieto manuaalisen kuittauksen. Kun SGF/ =, vaatii ylivirtaportaan I>>> havahtumistieto manuaalisen kuittauksen. SGF/ Ylemmän ylivirtaportaan I>> havahtumistiedon ohjaus jälleen- 0 kytkennän lähtölinjalle AR. Kun SGF/ =, ohjataan ylivirtaportaan I>> havahtumistieto jälleenkytkennän käynnistyslinjalle AR. Kun SGF/ = 0, ei ylivirtaportaan I>> havahtumistietoa ohjata jälleenkytkennän käynnistyslinjalle AR. SGF/5 Ylivirtaportaan I>> käyttötilan valinta. 0 Kun SGF/5 =, on ylivirtaporras I>> pois käytöstä. Kun SGF/5 = 0, on ylivirtaporras I>> käytössä. SGF/6 Ylivirtaportaan I>>> käyttötilan valinta. 0 Kun SGF/6 =, on ylivirtaporras I>>> pois käytöstä. Kun SGF/6 = 0, on ylivirtaporras I>>> käytössä. SGF/7 Ylivirtaportaan I> toimintasuuntatiedon ohjaus lähdölle SS. 0 Kun SGF/7 =, ohjataan suuntatieto lähdölle SS, jos vikavirta vian sattuessa kulkee ylivirtaportaan I> toimintasuuntaan. Kun SGF/7 = 0, suuntatietoa ei ohjata lähdölle SS. SGF/8 Ylivirtaportaan I> toimintasuuntatiedon ohjaus lähdölle SS. 0 Kun SGF/8 =, ohjataan suuntatieto lähdölle SS, jos vikavirta vian sattuessa kulkee ylivirtaportaan I> toimintasuuntaan. Kun SGF/8 = 0, suuntatietoa ei ohjata lähdölle SS.

13 Kytkinryhmät SGB, SGB ja SGB Kytkinryhmää SGB käytetään ulkoisen ohjaustulon BS toimintojen määritykseen. Kytkin Toiminto Oletusarvo SGB/ Valintakytkimillä SGB/ määritetään kuinka ulkoista ohjaus- 0 SGB/ signaalia BS voidaan käyttää yhden tai useamman ylivirtaportaan 0 SGB/ lukitukseen. Kun valintakytkimet ovat asennossa 0 mikään ylivirta- 0 porras ei ole lukittuna. Kun SGB/ =, estää ohjaussignaali BS ylivirtaportaan I> toiminnan. Kun SGB/ =, estää ohjaussignaali BS ylivirtaportaan I>> toiminnan. Kun SGB/ =, estää ohjaussignaali BS ylivirtaportaan I>>> toiminnan. SGB/ Lähtösignaalin TS itsepidon valinta ylivirtaportaan I> toimittua. 0 SGB/5 Lähtösignaalin TS itsepidon valinta ylivirtaportaan I>> toimittua. 0 SGB/6 Lähtösignaalin TS itsepidon valinta ylivirtaportaan I>>> toimittua. 0 Kun jokin valintakytkimistä on asennossa 0 palautuu lähtösignaali TS automaattisesti, kun vastaava ylivirtaporras palautuu. Kun SGB/ =, jää lähtösignaali TS aktiiviseksi ylivirtaportaan I> toimittua. Kun SGB/5 =, jää lähtösignaali TS aktiiviseksi ylivirtaportaan I>> toimittua. Kun SGB/6 =, jää lähtösignaali TS aktiiviseksi ylivirtaportaan I>>> toimittua. Kun jokin valintakytkimistä on asennossa tulee lähtösignaalin TS itsepidon kuittaus suorittaa manuaalisesti painamalla etulevyn RESET- ja PROGRAM-painikkeita samanaikaisesti. Vaihtoehtoisesti kuittaus voidaan suorittaa ulkoisella ohjaussignaalilla BS käyttämällä kytkintä SGB/8. Jos näyttö on pimeänä voidaan kuittaus suorittaa myös painamalla ainoastaan PROGRAM-painiketta. SGB/7 Pää-/ tausta-asettelujen valinta ulkoisella ohjaussignaalilla BS. 0 Kun SGB/7 =, voidaan siirtyä pääasetteluista tausta-asetteluihin ja päinvastoin ulkoisen ohjaussignaalin BS avulla. Ulkoisen ohjaussignaalin avulla pääasettelut ovat voimassa, kun ohjaustulo on jännitteetön ja tausta-asettelut voimassa, kun ohjaustulo on jännitteinen. Kun SGB/7 = 0, pääasetteluista ei voida siirtyä tausta-asetteluihin tai päinvastoin ulkoisen ohjaussignaalin BS avulla, mutta kylläkin sarjaliikenneväylän kautta annettavalla käskyllä, jos sarjaliikenne on käytössä. Huom! Kun siirtymistä pääasetteluista tausta-asetteluihin ja päinvastoin halutaan käyttää, on tärkeätä, että valintakytkin SGB/7 on samassa asennossa pääasettelurekisterissä ja tausta-asettelurekisterissä. Muussa tapauksessa saattaa syntyä ristiriitatilanne, kun asettelujen vaihto suoritetaan ulkoisella ohjauskäskyllä BS tai sarjaväyläkomennolla. Valintakytkimen SGB/7 tulee olla asennossa 0, jos vaihtokomento halutaan antaa sarjaväyläkomennolla V50 tai painikkeilla. SGB/8 Täydellinen relemoduulin kuittaus käsittäen toimintamerkkien kuitta- 0 uksen, itsepidolla olevien lähtöreleiden palautuksen ja rekisteröityjen vikatietojen nollauksen ulkoisen ohjaussignaalin BS avulla. Kun SGB/8 =, voidaan relemoduulille tehdä täydellinen kuittaus ulkoisen ohjaussignaalin avulla.

14 Kytkinryhmää SGB käytetään ulkoisen ohjaustulon BS toimintojen määrirykseen. Kytkinryhmän SGB ovat identtiset alla kuvattujen kanssa, kun ulkoinen ohjaustulo BS korvataan tulolla RRES. Katso myös kohta "Lohkokaavio". Kytkin Toiminto Oletusarvo SGB/ Valintakytkimillä SGB/ määritetään kuinka ulkoista ohjaus- 0 SGB/ signaalia BS voidaan käyttää yhden tai useamman ylivirtaportaan 0 SGB/ lukitukseen. Kun valintakytkimet ovat asennossa 0 mikään ylivirta- 0 porras ei ole lukittuna. Kun SGB/ =, estää ohjaussignaali BS ylivirtaportaan I> toiminnan. Kun SGB/ =, estää ohjaussignaali BS ylivirtaportaan I>> toiminnan. Kun SGB/ =, estää ohjaussignaali BS ylivirtaportaan I>>> toiminnan. SGB/ Varattu tulevaisuuden tarpeita varten 0 SGB/5 Pää-/ tausta-asettelujen valinta ulkoisella ohjaussignaalilla BS 0 käyttämättä sarjaliikenneväylää. Kun SGB/5 =, voidaan siirtyä pääasetteluista tausta-asetteluihin ja päinvastoin ulkoisen ohjaussignaalin BS avulla. Kun vaihto suoritetaan ulkoisen ohjaussignaalin avulla ovat pääasettelut voimassa, kun ohjaustulo on jännitteetön ja tausta-asettelut voimassa, kun ohjaustulo on jännitteinen. Kun SGB/5 = 0, pääasetteluista ei voida siirtyä tausta-asetteluihin tai päinvastoin ulkoisen ohjaussignaalin BS avulla, mutta kylläkin sarjaliikenneväylän kautta annettavalla käskyllä, jos sarjaliikenne on käytössä. Huom! Kun siirtymistä pääasetteluista tausta-asetteluihin ja päinvastoin halutaan käyttää on tärkeää, että valintakytkin SGB/5 on samassa asennossa pääasettelurekisterissä ja tausta-asettelurekisterissä. Muussa tapauksessa saattaa syntyä ristiriitatilanne, kun asettelujen vaihto suoritetaan ulkoisella ohjauskäskyllä BS tai sarjaväyläkomennolla. Valintakytkimen SGB/5 tulee olla asennossa 0, jos vaihtokomento halutaan antaa sarjaväyläkomennolla V50 tai painikkeilla. SGB/6 Toimintamerkkien kuittaus ulkoisella ohjaussignaalilla BS. 0 Kun SGB/6 =, voidaan toimintamerkit kuitata ulkoisen ohjaussignaalin BS avulla. Kun SGB/6 = 0, toimintamerkkejä ei voida kuitata ulkoisen ohjaussignaalin BS avulla. SGB/7 Toimintamerkkien kuittaus ja lähtöreleiden palautus ulkoisen 0 ohjaussignaalin BS avulla. Kun SGB/7 =, voidaan toimintamerkit kuitata ja lähtöreleet palauttaa ulkoisen ohjaussignaalin BS avulla. Kun SGB/7 = 0, toimintamerkkejä ei voi kuitata eikä lähtöreleitä palauttaa ulkoisen ohjaussignaalin BS avulla. SGB/8 Täydellinen relemoduulin kuittaus käsittäen toimintamerkkien kuit- 0 tauksen, itsepidolla olevien lähtöreleiden palautuksen ja rekisteröityjen vikatietojen nollauksen ulkoisen ohjaussignaalin BS avulla. Kun SGB/8 =, voidaan suojareleelle tehdä täydellinen kuittaus ulkoisen ohjaussignaalin BS avulla.

15 Kytkinryhmät SGR ja SGR Kytkin Toiminto Oletusarvo SGR/ Kun SGR/ =, ohjataan I>-portaan havahtumistieto lähdöille SS ja AR SGR/ Kun SGR/ =, ohjataan I>-portaan laukaisutieto lähdölle TS SGR/ Kun SGR/ =, ohjataan I>>-portaan havahtumistieto lähdöille 0 SS ja AR SGR/ Kun SGR/ =, ohjataan I>>-portaan laukaisutieto lähdölle TS SGR/5 Kun SGR/5 =, ohjataan I>-portaan laukaisutieto lähdölle SS SGR/6 Kun SGR/6 =, ohjataan I>-portaan laukaisutieto lähdöille SS 0 SGR/7 Kun SGR/7 =, ohjataan I>>-portaan laukaisutieto lähdölle SS 0 SGR/8 Kun SGR/8 =, ohjataan I>>-portaan laukaisutieto lähdöille SS Tarkistussumma Σ 55 SGR/ Kun SGR/ =, ohjataan I>-portaan havahtumistieto lähdölle TS 0 SGR/ Kun SGR/ =, ohjataan I>-portaan laukaisutieto lähdölle TS 0 SGR/ Kun SGR/ =, ohjataan I>>-portaan havahtumistieto lähdölle TS 0 SGR/ Kun SGR/ =, ohjataan I>>-portaan laukaisutieto lähdölle TS 0 SGR/5 Kun SGR/5 =, ohjataan I>>>-portaan havahtumistieto lähdölle TS 0 SGR/6 Kun SGR/6 =, ohjataan I>>>-portaan laukaisutieto lähdölle TS 0 SGR/7 Kun SGR/7 =, ohjataan I>>>-portaan laukaisutieto lähdölle SS 0 SGR/8 Kun SGR/8 =, ohjataan I>>>-portaan laukaisutieto lähdöille SS ja AR Tarkistussumma Σ 8 Huom! Ylivirtaportaan I>>> laukaisutieto on kiinteasti yhdistetty lähtöön TS. 5

16 Mittaustiedot Mittaustiedot esitetään näytön kolmella oikeanpuolimmaisella numerolla. Kulloinkin näytössä oleva mittaustieto ilmaistaan etulevyn merkkivalolla. Merkkivalo Mittaustieto Mittausalue SPCS D SPCS D I L, I L I L, I L Mitattu vaihevirta käytössä olevan mittaustulon 0 5 x I n nimellisvirran I n kerrannaisena. Alavalikko : Vaihekulma ϕ virran ja perus- ±80 kulman ϕ b välillä. U, U U, U Mitattu pääjännite prosentteina nimellis- 0 5% U n jännitteestä U n. Rekisteröidyt tiedot Näytön vasemmanpuoleisin numero ilmoittaa rekisterin osoitenumeron ja näytön kolme oikeanpuolimmaista numeroa rekisteröidyn tiedon. Alla olevan taulukon tekstissä esiintyvä ilmaisu "//" tarkoittaa, että ilmaisua seuraava tieto löytyy ko. päävalikon alavalikoista. Rekisteri Rekisteröity tieto Vaihevirta I L käytössä olevan mittaustulon nimellisvirran I n kerrannaisena. Kun ylivirtarelemoduuli laukaisee tallentuu laukaisuhetken virta-arvo viisipaikkaiseen pinomuistiin. Uusi arvo siirtää aikaisemmin rekisteröidyt arvot yhden portaan eteenpäin pinomuistissa. Jos pinomuisti on täynnä kun uusi virta-arvo tallentuu, putoaa vanhin arvo pois. Rekisteri tallentaa vaiheen L tapahtumat. Toimintaperiaate on sama kuin rekisterillä. Suurin mitattu pääjännite U käytössä olevan mittaustulon nimellisjännitteen U n kerrannaisena, ilmaistuna prosentteina. Kun ylivirtarelemoduuli laukaisee, tallentuu laukaisuhetken pääjännitearvo viisipaikkaiseen pinomuistiin. Uusi arvo siirtää aikaisemmin rekisteröidyt arvot yhden portaan eteenpäin pinomuistissa. Jos pinomuisti on täynnä kun uusi mittausarvo tallentuu, putoaa vanhin arvo pois. Rekisteri tallentaa vaiheen L tapahtumat.toimintaperiaate on sama kuin rekisterillä. 5 Ylivirtaportaan I> havahtuneenaoloaika prosenteissa asetellusta toiminta-ajasta t> vakioaikatoiminnassa tai laskennallisesta toiminta-ajasta käänteisaikatoiminnassa. Uusi havahtuminen nollaa laskurin, siirtää vanhan arvon pinomuistiin, jonka jälkeen laskuri aloittaa laskemisen uudelleen nollasta. Korkeintaan viisi arvoa tallentuu muistiin. Kun mahdollinen kuudes havahtuminen tallentuu, vanhin arvo putoaa pois. Jos k.o. toimintaporras laukaisee, laskurin arvo on 00. Viides alavalikko sisältää ylivirtaportaan > "Havahtumisten lukumäärä" n(i>) = Ylivirtaportaan I>> havahtuneenaoloaika prosenteissa asetellusta toimintajasta t>>, tai laskennallisesta toiminta-ajasta käänteisaikatoiminnassa. Uusi havahtuminen nollaa laskurin, siirtää vanhan arvon pinomuistiin, jonka jälkeen laskuri aloittaa laskemisen uudelleen nollasta. Korkeintaan viisi arvoa tallentuu muistiin. Kun mahdollinen kuudes havahtuminen tallentuu, vanhin arvo putoaa pois. Kun ko. toimintaporras laukaisee, tallentuu muistiin arvo 00. Viides alavalikko sisältää ylivirtaportaan >> "Havahtumisten lukumäärä" n(i>) = "Havahtumisten lukumäärä" jonossa

17 Rekisteri Rekisteröity tieto 7 Ylivirtaportaan I>>> havahtuneenoloaika prosenteissa asetellusta toimintajasta t>>>, tai laskennallisesta toiminta-ajasta käänteisaikatoiminnassa. Uusi havahtuminen nollaa laskurin, siirtää vanhan arvon pinomuistiin, jonka jälkeen laskuri aloittaa laskemisen uudelleen nollasta. Korkeintaan viisi arvoa tallentuu muistiin. Kun mahdollinen kuudes havahtuminen tallentuu, vanhin arvo putoaa pois. Kun ko. toimintaporras laukaisee, tallentuu muistiin arvo 00. Viides alavalikko sisältää ylivirtaportaan I>>> "Havahtumisten lukumäärä" n(i>) = Viimeisen 5 minuutin keskiarvovirta käytössä olevan mittaustulon nimellisvirran I n kerrannaisena perustana korkein vaihevirta. // Suurin mitattu 5 minuutin keskiarvovirta viimeisimmän apujännitekatkoksen jälkeen. 9 Vaihekulma vaihevirran L ja peruskulman välillä. Toimintaperiaate on sama kuin rekisterissä. Vaihekulma vaihevirran L ja peruskulman välillä. Toimintaperiaate on sama kuin rekisterissä. 0 Lukitus- ja muiden ohjaussignaalien näyttö. Näytön oikeanpuolimmainen numero näyttää missä tilassa, ts. aktivoituneena tai ei aktivoituneena, suojareleen ohjaustulot ovat. Jokainen kolmesta tulosignaaleista on edustettuna numeron avulla ja näytössä oleva numero on aktivoitujen tulojen numeroiden summa. Seuraavia numeroita käytetään ilmaisemaan tulojen tilaa: 0 = ei aktivoitunutta lukitustuloa = lukitus- tai ohjaussignaali BS on aktiivoituneena = lukitus- tai ohjaussignaali BS on aktiivoituneena = lukitus- tai ohjaussignaali RRES on aktiivoituneena Päävalikosta voidaan siirtyä suojarelemoduulin TEST-koestustilaan, jossa relemoduulin havahtumis- ja laukaisusignaalit vuorotellenn voidaan aktivoida. Tarkemmat ohjeet on esitetty käyttöohjeessa "D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet". A Sarjaliikennejärjestelmän vaatima mittaavan relemoduulin osoitetunnus. Rekisterissä A on lisäksi seuraavat alavalikot:. Suojarelemoduulin tiedonsiirtonopeuden asettelu. Valittavissa,8 tai 9,6 kbd. Oletusasetteluna 9600 Bd.. Tiedonsiirtojärjestelmän toimitilaa tarkkaileva väyläliikenteen valvoja. Jos suojarelemoduuli on liitetty tiedonsiirtojärjestelmään ja tietoliikenne toimii normaalisti, on väyläliikenteen valvojan arvo 0, muutoin laskurissa pyörii jatkuvasti numerot Kaukoasettelussa vaadittava salasana. Salasana (kaukoasetteluparametri V60) täytyy aina antaa ennenkuin asetteluja voidaan muuttaa sarjaväylän kautta.. Pää- tai tausta-asettelujen valinta (0 = pääasettelu, = tausta-asettelu). 5. Katkaisijavikasuojan toiminta-ajan asettelu. Asettelualue 0,,0 s. Oletusasettelu 0, s. - Näyttö pimeänä. Painamalla STEP-painiketta toistamiseen päästään taas näyttövalikon alkuun. Rekistereihin tallennetut arvot nollataan painamalla samanaikaisesti RESET- ja PROGRAMpainikkeit. Rekisterit nollautuvat myös moduulin apujännitesyötön katketessa. Relemoduulin osoitetunnus, sarjaliikenteen tiedonsiirtonopeus ja suojarelemoduulin salasana eivät katoa apujännitekatkoksenkaan aikana. Käyttöohje "D-tyypin SPCrelemoduulien yleiset ominaisuudet"sisältää tarkemmat ohjeet suojarelemoduulin osoitetunnuksen ja tiedonsiirtonopeuden asettelua varten. 7

18 Asettelujen ja rekistereiden pää- ja alavalikot PÄÄVALIKKO ALAVALIKKO STEP 0.5 s PROGRAM s Normaalitila, näyttö pimeänä ASKELLUS TAAKSEPÄIN STEP 0.5 s ALAVALIKKO ASKELLUS ETEENPÄIN STEP s Vaihevirta IL Kulma ϕ L Pääjännite U Vaihevirta IL Kulma ϕ L Pääjännite U Voimassaoleva havahtumisvirta I> Havaht.virta I>, pääasetteluarvo Havahtumisvirta I>, tausta-asetteluarvo T A A K S E P Ä I N S T E P.5 s Voimassaoleva I>-portaan toiminta-aika t> tai aikakerroin k Voimassaoleva havahtumisvirta I>> Havaht.virta I>>, pääasetteluarvo Voimassaoleva toiminta-aika t>> Toiminta-aika t>>, pääasetteluarvo Voimassaoleva peruskulma ϕb Peruskulma ϕb, pääasetteluarvo Voimassaoleva havaht.virta I>>> Havaht.virta I>>>, pääasetteluarvo Toim.aika t> tai kerroin k, pääasett. Toim.aika t> tai kerr. k, tausta-asett. Havaht.virta I>>, tausta-asetteluarvo Toiminta-aika t>>, tausta-asetteluarvo Peruskulma ϕb, tausta-asetteluarvo Havaht.virta I>>>, tausta-asetteluarvo P Ä Ä V A L I K K O E T E E N P Ä I N S T E P s Voimassaoleva toiminta-aika t>>> Toiminta-aika t>>>, pääasetteluarvo Voimassaoleva kytkinryhmän SGF tarkistussumma Voimassaoleva kytkinryhmän SGB tarkistussumma Voimassaoleva kytkinryhmän SGR tarkistussumma SGF:n tarkistussumma, pääasett. SGB:n tarkistussumma, pääasett. SGR:n tarkistussumma, pääasett. Vaihevirta IL, tapahtuma n, Vaihevirta IL, eli viimeisin tallennusarvo tapahtuma n- Vaihevirta IL, tapahtuma n, eli viimeisin tallennusarvo Pääjännite U, tapahtuma n, eli viimeisin tallennusarvo Pääjännite U, tapahtuma n, eli viimeisin tallennusarvo Vaihevirta IL, tapahtuma n- Pääjännite U, tapahtuma n- Pääjännite U, tapahtuma n- Toiminta-aika t>>>, tausta-asetteluarvo SGF:n tarkistussumma, pääasett. SGB:n tarkistussumma, pääasett. SGR:n tarkistussumma, pääasett. Vaihevirta IL, tapahtuma n- Vaihevirta IL, tapahtuma n- Pääjännite U, tapahtuma n- Pääjännite U, tapahtuma n- 5 I>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n I>-port. havaht. oloaika, tapahtuma n- I>-port. havaht. oloaika, tapahtuma n- 5 6 I>>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n I>>-port. havaht. oloaika, tapahtuma n- I>>>-portaan havahtuneenaoloaika, tapahtuma n aika, tapahtuma 7 I>>>-port. havaht. olo- n- I>>-port. havaht. oloaika, tapahtuma n- I>>>-port. havaht. oloaika, tapahtuma n min keskiarvovirta Suurin 5 min keskiarvovirta 9 0 Peruskulma L ja U välillä hav. tai lauk. tilanteessa, tapahtuma n Ulkoisen lukitus-/ohjaustulon tilatieto Peruskulma L ja U välillä, tapahtuma n- Peruskulma L ja U välillä hav. Peruskulma L ja U tai lauk. tilanteessa, tapahtuma n välillä, tapahtuma n IRF I> I> & t> I>> I>> & t>> Peruskulma L ja U välillä, tapahtuma n- Peruskulma L ja U välillä, tapahtuma n- I>>> I>>> & t>>> 9 A Relemoduulin osoitetieto Tiedonsiirtonopeus tiedonsiirrossa [Bd] Tiedonsiirron valvoja s A Kuva. Ylivirtarelemoduulin SPCS D pää- ja alavalikot 8

19 Suoritettavat toimenpiteet siirryttäessä alavalikkoon tai asettelutilaan sekä asettelujen suoritustapa ja TEST-tilan käyttö selostetaan yksityiskohtaisesti käyttöohjeessa "D-tyypin SPCrelemoduulien yleiset ominaisuudet". Seuraavassa taulukossa näppäintoiminnot esitetään lyhyesti. Haluttu siirtymis- tai asettelutoiminto Painike Toimenpide Askel eteenpäin pää- tai alavalikossa STEP Paina yli 0,5 sekuntia Nopea askellus eteenpäin päävalikossa STEP Pidä alaspainettuna Askel taaksepäin pää- tai alavalikossa STEP Lyhyempi kuin 0,5 sekunnin painallus Siirtyminen päävalikosta alavalikkoon PROGRAM Paina sekunnin ajan, aktivoituminen tapahtuu vapautettaessa painiketta Asettelutilaan siirtyminen tai siitä poistuminen PROGRAM Paina 5 sekunnin ajan Asetteluarvon kasvattaminen asettelutilassa STEP Kohdistimen siirtäminen asettelutilassa PROGRAM Paina sekunnin ajan Asetteluarvon tallentaminen asettelutilassa STEP&PROGRAM Molemmat painikkeet painetaan yhtäaikaisesti Muistiin tallennettujen arvojen nollaus ja STEP&PROGRAM Molemmat painikkeet itsepidon kuittaus painetaan yhtäaikaisesti Lähtösignaalin itsepidon kuittaus PROGRAM Näytön oltava pimeänä Huom! Aseteltavissa olevat parametrit on osoitettu merkillä. SGF:n tarkistus- summa, tausta-as SGF:n tarkistussumma, tausta-as. SGB:n tarkistussumma, pääasett. SGB:n tarkistussumma, tausta-as. 5 SGB:n tarkistus- 6 summa, tausta-as. SGB:n tarkistussumma, tausta-as. SGR:n tarkistussumma, tausta-as. SGR:n tarkistussumma, tausta-as. Vaihevirta IL, tapahtuma n- Vaihevirta IL, tapahtuma n- Vaihevirta IL, tapahtuma n- Vaihevirta IL, tapahtuma n- Pääjännite U, tapahtuma n- Pääjännite U, tapahtuma n- Pääjännite U, tapahtuma n- Pääjännite U, tapahtuma n- 5 I>-port. havaht. oloaika, tapahtuma n- I>-port. havaht. oloaika, tapahtuma n- 5 I>-portaan havaht. lukumäärä viim. kuittauksesta 6 7 I>>-port. havaht. oloaika, tapahtuma n- 5 I>>-portaan havaht. luku- aika, tapahtuma n- määrä viim. I>>-port. havaht. olo- kuittauksesta I>>>-port. havaht. oloaika, tapahtuma n- I>>>-port. havaht. oloaika, tapahtuma n- 5 I>>>-portaan havaht. lukumäärä viim. kuittauksesta 9 Peruskulma L ja U välillä, tapahtuma n- Peruskulma L ja U välillä, tapahtuma n- Peruskulma L ja U välillä, tapahtuma n- Peruskulma L ja U välillä, tapahtuma n- A Kaukoasettelun ja muutoksen salasana Pää-/tausta-asetteluarvojen valinta 5 Katkaisijavikasuojan toiminta-aika 9

20 Virta-/aikaominaiskäyrästöt (päivitetty 00-0) Ylivirtarelemoduulin ylivirtaporras I> voi toimia joko vakioaika- tai käänteisaikaperiaatteella. Haluttu toimintaperiaate määritetään valintakytkimillä SGF/. Kun valitaan käänteisaikatoiminta on ylivirtaportaan toiminta-aika kääntäen verrannollinen virtaan, eli mitä suurempi virta sitä lyhyempi toiminta-aika. Ylivirtamoduulissa on valittavissa kuusi erilaista ominaiskäyrästöä; neljä standardien BS mukaista ja kaksi RI ja RXIDG mukaista erikoiskäyrästöä. BS-standardien mukaiset ominaiskäyrästöt Suojarelemoduuli sisältää neljä standardoitua virta-/aika-ominaiskäyrästöä, jotka eroavat toisistaan jyrkkyytensä suhteen. Ominaiskäyrästöt tunnetaan nimillä "Extremely inverse", "Very inverse", "Normal inverse" ja "Long-time inverse". Ne määritellään standardeissa BS :966 ja IEC ja ne voidaan ilmaista seuraavalla matemaattisella kaavalla: t [s] = k x β I α ( ) - I> jossa: t = toiminta-aika sekunteina k = aikakerroin I = mittausvirta I> = aseteltu havahtumisvirta Vakiot α ja β määräävät ominaiskäyrästöjen jyrkkyydet. Vakioiden arvot eri ominaiskäyrästöillä esitetään seuraavassa taulukossa: Ominaiskäyrästö α β Normal inverse 0,0 0, Very inverse,0,5 Extremely inverse,0 80,0 Long-time inverse,0 0,0 Standardi BS.966 määrittelee normaaliksi virta-alueeksi...0 kertaa aseteltu havahtumisarvo I>. Lisäksi releen tulee havahtua viimeistään virran noustessa yli tason, kertaa aseteltu arvo, kun ominaiskäyrä on muotoa normal inverse, very inverse tai extremely inverse. Kun ominaiskäyrästö on muotoa long time inverse, standardin mukainen normaali virta-alue on...7 kertaa aseteltu arvo ja releen tulee havahtua virran ylittäessä, kertaa aseteltu arvo. Toleranssivaatimukset määritellään standardeissa seuraavasti: Virta I/I> Normal inverse Very inverse Extremely inverse Long-time inverse,e,e,e,e 5,E,6E,8E,6E ,00E 0,0E,0E,0E - 0,00E,00E,00E - E-kirjain ilmoittaa tarkkuusluokan prosentteina, --merkki tarkoittaa että tarkkuutta ei ole määritetty. Määritetyllä toiminta-alueella ylivirtamoduulin kaikki ominaiskäyrästöt täyttävät luokan 5 tarkkuusvaatimukset. BS-standardin mukaiset ominaiskäyrät on esitetty kuvissa 5 8. Huom! Kuvissa 6 esitetty releen todellinen toiminta-aika sisältää lisäsuodatus- ja havaitsemisajan sekä laukaisulähtöreleen toiminta-ajan. Kun releen toiminta-aika lasketaan yllä olevan matemaattisen kaavan mukaan, tämä yhteensä noin 0 ms kestävä lisäaika on lisättävä laskettuun aikaan. 0

21 RI-tyypin ominaiskäyrästö RI-tyypin ominaiskäyrästö on erikoiskäyrästö, jota käytetään porrastettaessa suojarelettä vanhojen ASEA:n mekaanisten releiden kanssa. RIominaiskäyrästö perustuu seuraavaan matemaattiseen yhtälöön: t [s] = k 0,9-0,6 x I> I jossa: t = toiminta-aika sekunteina k = aikakerroin I = mittausvirta I> = aseteltu havahtumisvirta RI-tyypin ominaiskäyrästö esitetään kuvassa 9. RXIDG-tyypin ominaiskäyrästö RXIDG-tyypin ominaiskäyrästö on erikoiskäyrästö, jota käytetään maasulkusuojauksessa vaadittaessa suurta selektiivisyyttä yhdessä suuriresistanssisten maasulkuvikojen kanssa. RXIDG-ominaiskäyrästö perustuu seuraavaan matemaattiseen kaavaan: t [s] = 5,8 -,5 x log e ( ) I k x I> jossa: t = toiminta-aika sekunteina k = aseteltava aikakerroin I = mittausvirta I> = aseteltu havahtumisvirta RXIDG-tyypin ominaiskäyrästö esitetään kuvassa 0. Huom! Jos aseteltu havahtumisarvo I> on suurempi kuin,5 x I n on huomioitava, että mittaustulojen suurin sallittu jatkuva kuormitettavuus on x I n ja että käänteisaikakäyrät tasoittuvat suurilla virran arvoilla. Havahtuessaan ylivirtaporras I>>> estää alemman portaan toiminnan, eli toiminta-aika korkeilla virta-arvoilla määräytyy käänteisaikakäyrän sijasta ylivirtaportaan I>>> asetellun toiminta-ajan mukaan, eli suojan laukaisuajan määrää t>>>-asettelu virran ollessa I>>>-portaan toiminta-alueella. Jotta suojarele tässä tilanteessa pystyisi laukaisemaan katkaisijan, tulee kolmannen ylivirtaportaan laukaisun olla johdettuna TRIP-lähdölle.

22 t/s k I/I> Kuva 5. "Extremely inverse" ominaiskäyrästö.

23 t/s k I/I> Kuva 6. "Very inverse" ominaiskäyrästö.

24 t/s k I/I> Kuva 7. "Normal inverse" ominaiskäyrästö.

25 t/s k I/I> Kuva 8. "Long-time inverse" ominaiskäyrästö. 5

26 t/s k I/I> Kuva 9. RI-tyyppinen ominaiskäyrästö. 6

27 t/s k I/I> Kuva 0. RXIDG-tyyppinen ominaiskäyrästö. 7

28 Tekniset tiedot Ylivirtaporras I> Toimintamuoto suunnattu Havahtumisvirta I> - vakioaikakäyrästö 0,...5,0 x I n - käänteisaikakäyrästö 0,...,5 x I n Havahtumisviive, tyypillinen 60 ms (00 ms)** Toimintakäyrästö - vakioaika - toiminta-aika 0,...00 s - käänteisaika standardien BS ja IEC 55 mukaan Extremely inverse Very inverse Normal inverse Long-time inverse ABB:n mukaiset erikoiskäyrästöt RI-tyypin käyrästöt RXIDG-tyyppinen käyrästö - aikakerroin k 0,05,00 Palautumisaika, tyypillinen 60 ms Palautumissuhde, tyypillinen 0,96 Toiminta-ajan epätarkkuus vakioaikatoiminnassa ± % asetteluarvosta tai ±5 ms Toiminta-ajan epätarkkuusluokka E käänteisaikatoiminnassa 5 Toimintaepätarkkuus ± % asetteluarvosta 8 Ylivirtaporras I>> Toimintamuoto suunnattu tai suuntaamaton Havahtumisvirta I>> 0,5 0,0 x I n ja, ääretön Havahtumisviive, tyypillinen 60 ms (00 ms)** Toiminta-aika t>> - suuntaamaton toiminta 0,0 00 s - suunnattu toiminta 0,0 00 s Palautumisaika, tyypillinen 60 ms Palautumissuhde, tyypillinen 0,96 Toiminta-ajan epätarkkuus ± % asetteluarvosta tai ±5 ms Toimintaepätarkkuus ± % asetteluarvosta Suuntaelementti Peruskulman ϕ b asettelualue 0-90 Toimintasektori ϕ b ± 80 Vaihekulmasektorin epätarkkuus ±5 Laukaisusuuntatiedon käynnistysviive, tyypillinen 50 ms (90 ms) Kynnysvirta kulmanmittaukseen - palautumissuhde % I n /0 % I n Kynnysjännite kulmanmittaukseen - palautumissuhde 8 % U n /7 % U n Muisti äkillisessä jännitehäviössä -,5 s Ylivirtaporras I>>> Toimintamuoto suuntaamaton Havahtumisvirta I>>> 0,0 x I n ja, ääretön Havahtumisviive, tyypillinen 50 ms Toiminta-aika t>>> 0,0 0,0 s Palautumisaika, tyypillinen 60 ms Palautumissuhde, tyypillinen 0,96 Toiminta-ajan epätarkkuus ± % asetteluarvosta tai ±5 ms Toimintaepätarkkuus ± % asetteluarvosta * Suunnatussa toiminnassa, minimitoiminta-aika ei ole nopeampi kuin havahtumisaika. ** Havahtumisaikaa 00 ms käytetään, kun jännitettä ja virtaa sovelletaan samanaikaisesti. Jos moduuli on mitannut jännitesignaalin vähintään 0 ms ennenkuin asetettu virta ylittyy, tyypillinen havahtumisaika on 60 ms.

29 Sarjaliikenneparametrit Tapahtumakoodit Kun ylivirtarelemoduuli SPCS D liitetään tiedonsiirtojärjestelmään sarjaväylän avulla, lähettää relemoduuli oma-aloitteisesti tapahtumatietoja ylemmälle tasolle, jossa ne voidaan tulostaa esim. kirjoittimella. Tapahtumat tulostuvat muodossa: aika, käyttäjän tallentama teksti ja tapahtumakoodi. Koodit E E6 ja niitä vastaavat tapahtumat voidaan sisällyttää tai jättää pois tapahtumaraportoinnista kirjoittamalla relemoduulille ns. tapahtumapeitteet V55 ja V56 SPA-väylän kautta. Releemoduulin SPCS D tapahtumapeitteen V55 arvo voi vaihdella alueella ja tapahtumapeitteen V56 arvo alueella Tapahtumapeitteiden oletusarvot ovat V55 = ja V56 = 85, mikä merkitsee että virtaportaiden I>, I>> ja I>>> kaikki havahtumis- ja laukaisutiedot kuuluvat tapahtumaraportointiin mutta kuittaus- ja palautustiedot on jätetty raportoinnin ulkopuolelle. Lähtösignaaleja valvotaan koodeilla E7 E6 ja niitä vastaavat tapahtumat voidaan sisällyttää raportointiin tai jättää raportoinnin ulkopuolelle kirjoittamalla yksikölle tapahtumapeite V57. Tapahtumapeite on binäärinen luku, joka on koodattu desimaaliluvuksi. Tapahtumakoodeja E7...E6 edustaa numerot,,...5. Tapahtumapeite muodostetaan kertomalla jokin mainituista numeroista joko luvulla 0 (= ei raportoitu tapahtuma), tai luvulla (= raportoitu tapahtuma) ja laskemalla yhteen saadut numerot. Vertaa tarkistussumman laskentaan. Tapahtumapeitteen V57 arvo voi vaihdella välillä Oletusarvo on 768, mikä merkitsee, että raportoinnissa ovat mukana ainoastaan lähtösignaalin TS tapahtumat. Koodeja E50 E5 vastaavia tapahtumia ei voi jättää raportoinnin ulkopuolelle. Koodi Tapahtuma Paino- Oletusarvo asettelu E Ylivirtaporras I>, myötäsuuntainen havahtuminen E Ylivirtaporras I>, palautuminen myötäsuuntaisesta havahtumisesta 0 E Ylivirtaporras I>, vastasuuntainen havahtuminen E Ylivirtaporras I>, palautuminen vastasuuntaisesta havahtumisesta 8 0 E5 Ylivirtaporras I>, laukaisu 6 E6 Ylivirtaporras I>, palautuminen laukaisun jälkeen 0 V55:n tapahtumapeite E7 Ylivirtaporras I>>, havahtuminen E8 Ylivirtaporras I>>, palautuminen havahtumisesta 0 E9 Ylivirtaporras I>>, laukaisu E0 Ylivirtaporras I>>, palautuminen laukaisun jälkeen 8 0 E Ylivirtaporras I>>>, havahtuminen 6 E Ylivirtaporras I>>>, palautus havahtumisesta 0 E Ylivirtaporras I>>>, laukaisu 6 E Ylivirtaporras I>>>, palautuminen laukaisun jälkeen 8 0 V56:n tapahtumapeite 85 9

30 Koodi Tapahtuma Paino- Oletusarvo asettelu E7 Lähtösignaali TS, aktivoituminen 0 E8 Lähtösignaali TS, palautuminen 0 E9 Lähtösignaali SS, aktivoituminen 0 E0 Lähtösignaali SS, palautuminen 8 0 E Lähtösignaali SS, aktivoituminen 6 0 E Lähtösignaali SS, palautuminen 0 E Lähtösignaali SS, aktivoituminen 6 0 E Lähtösignaali SS, palautuminen 8 0 E5 Lähtösignaali TS, aktivoituminen 56 E6 Lähtösignaali TS, palautuminen 5 V57:n tapahtumapeite 768 E50 Relemoduulin apujännitesyötön katkos * - E5 Tapahtumarekisterin ylivuoto * - E5 Tietoliikenneyhteydessä tilapäinen häiriö * - E5 Relemoduuli ei vastaa tietoliikenneyhteyden kautta * - E5 Relemoduuli vastaa taas tietoliikenneyhteyden kautta * - 0 = ei sisälly tapahtumaraportointiin = sisältyy tapahtumaraportointiin * = ei tapahtumapeitettä - = ei valittavissa Huom! Koodeja E5 E5 vastaavat tapahtumat generoituvat ylemmän tason tiedonsiirtoyksikössä. Kaukosiirrettävät tiedot Tapahtumakoodien lisäksi ylempi järjestelmätaso voi SPA-väylän kautta lukea suojarelemoduulin kaikki tulotiedot (I-tiedot), lähtötiedot (O-tiedot), asetteluarvot (S-tiedot), muistiin tallentuneet tiedot (V-tiedot) sekä eräitä muita tietoja. Osaa tiedoista voidaan lisäksi muuttaa SPAväylän kautta annettavalla käskyllä. Kaikki tiedot ovat 0-kanavalla, jota ei tarvitse kirjoittaa näkyviin tiedonsiirtokäskyissä. Tieto Koodi Tiedon Arvo suunta Tulopiirit Vaihevirta L I R 0 5 x I n Mitattu jännite U I R 0 5 % U n Vaihekulma ϕ Ι L ja U välillä I R ±80 Vaihevirta L I R 0 6 x I n Mitattu jännite U I5 R 0 5 % U n Vaihekulma ϕ Ι L ja U välillä I6 R ±80 Lukitus- tai ohjaussignaali BS I7 R 0 = ei aktivoitunut = BS aktivoitunut Lukitus- tai ohjaussignaali BS I8 R 0 = ei aktivoitunut = BS aktivoitunut Lukitus- tai ohjaussignaali RRES I9 R 0 = ei aktivoitunut = RRES aktivoitunut 0

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I U o I o I ϕ IRF I ϕ > I n STEP [%] 1.0 6.0 10 STEP 0.6 t > [ s] I ϕ >> I n 0.1 1.0 [%] 5 30 40 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D4 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D9 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja 10.5. Suojareleiden valintataulukkoja Taulukko 10.5a. Kennoterminaalien ja johtolähtöpakettien valintataulukko. Luku 10: Mittaus-, ohjaus- ja suojauslaitteistot Kennoterminaalit Johtolähtöpaketit SPAC

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje REJ 527 1MRS 755102 Julkaistu: 20.08.2002 Versio: A20.08.2003 Tarkistettu: P.L./20.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n.

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n. SPAU 110 C Nollajänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U 2 U n = 100V 110V f n = 50Hz U IRF 5 o 60Hz SPAU 110 C B 80...265V ~ 18...80V U aux STEP U o > [%] U n 2 10 20 STEP SPCU 1C6 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje REJ 521 1MRS 751767-MUM Julkaistu: 27.05.2003 Versio: B/27.05.2003 Tarkistettu: P.L. Hyväksytty: M.Ö. REJ 521 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 5 3I > I 3I < I L I L I L3 I c IRF SPAJ 60 C 80...65V ~ 8...80V SPCJ 4D40

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip SPAA C Johdonsuojarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 0Hz 0Hz I n = A A ( I ) I n = A A ( I 0B ) I n = 0,A A ( I 0 ) U n = 00V 0V 0V ( U 0 ) I > I I L I L I L I o IRF Uo I o ϕ U o I IRF O I AR AR

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30 SPAJ 115 C Erovirta- ja nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I o ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I o I I IRF SPAJ 115 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP 2.5 I o >

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR 1 SGR 2 TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR 1 SGR 2 TRIP SPCJ 4D34 Moottorinsuojarelemoduli Käyttöohje ja tekninen selostus 3I >> 3 I I L I L2 I L3 I o IRF I θ I n t 6x [ s] p[ %] θ a [%] θ i [%] kc I s / I n t s [ s] I >> / I t >> [ s] n I o [% I n] t o [ s]

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele SPAS 20 C Suunnattu maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus B I 2 f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I o ) U n = 00V 0V ( U o ) 5 U o I o I ϕ IRF SPAS 20 C 80...265V ~ 8...80V U aux I ϕ > I n STEP [%].0

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

SPCT 5D54. Jälleenkytkentärelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t d SPCT 5D54. Shot 1. Shot 2. Shot 3. Shot 4. Shot 5. Final trip SGF SGB

SPCT 5D54. Jälleenkytkentärelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t d SPCT 5D54. Shot 1. Shot 2. Shot 3. Shot 4. Shot 5. Final trip SGF SGB SPCT 5D54 Jälleenkytkentärelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus O I AR1 AR2 AR3 AR4 IRF Shot 1 RESET STEP Shot 2 Shot 3 Shot 4 Shot 5 Final trip t r t d SGF PROGRAM SGB SGR DEF TRIP 1722 SPCT 5D54

Lisätiedot

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS752056-MUM Julkaistu: 06.03.2001 Versio: B/25.10.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5

Lisätiedot

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje REM 610 Moottorinsuojarele 1MRS 755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: B/28.11.2006 Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...9 1.1. Tämän käsikirjan sisällöstä...9 1.2. Releen käyttö...9 1.3. Ominaisuudet...9

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C ASEA BROWN BOVERI ABB Strömberg Releet Johdonsuoja SPAA 20 C ja SPAA 2 C 34 SPAA 8 FI A 99-09 - Tehnyt Tarkastanut Hyväksynyt ASEA BROWN BOVERI fn = 50 Hz 60 Hz X In = A 5 A (I) In = A 5 A (Io) Un = 00

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Jänniterele. Tekninen ohje

Jänniterele. Tekninen ohje 1MRS756247 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: A/26.03.2007 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä opas... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 8 1.4. Tuotedokumentaatio... 8 1.5.

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje Johdonsuojarele REF 610 1MRS755515 Julkaistu: 15.03.2005 Versio: B/31.10.2006 Johdonsuojarele REF 610 Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta...9 1.1. Yleistä...9 1.2. Symbolien käyttö...9 1.3. Releen käyttö...9

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 12.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Copyright Eledux Oy, kaikki oikeudet pidätetään.

SISÄLLYSLUETTELO. Copyright Eledux Oy, kaikki oikeudet pidätetään. SISÄLLYSLUETTELO 1. EBUS-JÄRJESTELMÄ 3 2. KÄYTTÖOHJE 4 2.1 VALAISTUKSEN OHJAUS 4 2.1.1 Yksittäisten valaistusryhmien ohjaus 4 2.1.2 Tilannevalojen valinta EBUS-kytkimellä 4 2.1.3 Tilannevalojen ohjelmointi

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta.

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Toiminta Toiminta Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Käynnistysyrityksen onnistuminen tai epäonnistuminen kuitataan suuntavilkuilla: Jos

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Käyttöohje

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Käyttöohje REJ 527 1MRS 755101 Julkaistu: 05.05.2003 Versio: A Tarkistettu: P.L. 05.05.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisältö 1. Johdanto...5 1.1.

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot