SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli"

Transkriptio

1 SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I U o I o I ϕ IRF I ϕ > I n STEP [%] STEP 0.6 t > [ s] I ϕ >> I n [%] SG t >> [ s] Iϕ > RESET Iϕ >> 0047A SPCS 3C4

2 1MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa 34 SPCS 1 FI1) Tarkastanut Hyväksynyt SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuuksia... 2 Toimintaselostus... 3 Lohkokaavio... 4 Etukilpi... 5 Toimintamerkit... 5 Asettelut... 6 Ohjelmointikytkimet... 7 Mittaustiedot... 9 Rekisteröidyt tiedot (päivitetty 00-02) Asettelujen ja rekistereiden päävalikko ja alavalikot Tekniset tiedot Tapahtumakoodit Kaukosiirrettävät tiedot Vikakoodit Ominaisuuksia Vakioaikahidastettu toimintaporras Iϕ> Vakioaikahidastettu toimintaporras Iϕ>>, jonka asettelualueeksi voidaan valita joko % x I n tai 1...8% x I n. Iϕ>>-portaan toimintasuunta on käännettävissä, ja sen toiminta on myös mahdollista estää kokonaan Nollajännitteelle on aseteltavissa ohjelmointikytkimillä neljä eri kynnysarvoa Toimintakarakteristikaksi on mahdollista valita käsinohjauksella tai automaattisesti Isinϕ tai Icosϕ Molempien toimintaportaiden toiminta voidaan lukita ulkoisella ohjaussignaalilla Näyttö osoittaa mittaus- ja asetteluarvot sekä vikahetkellä rekisteröityjä tietoja Itsevalvonta tarkkailee jatkuvasti elektroniikan ja mikroprosessorin toimintaa ja todettuaan pysyvän vian antaa ohjauksen hälytysreleelle ja lukitsee muut ulostulot 2

3 Toimintaselostus Suunnattu maasulkurelemoduuli SPCS 3C4 mittaa nollajännitettä U 0 ja nollavirran pätökomponenttia Icosϕ tai loiskomponenttia Isinϕ. Kulma ϕ on jännitteen ja virran välinen kulma. Maasulkumoduuli havahtuu ja antaa havahtumissignaalin SS1 tai SS2, jos I 0 cosϕ tai I 0 sinϕ ylittää havahtumiskynnyksen Iϕ>/I n tai Iϕ>>/I n ja samalla nollajännite ylittää oman asetteluarvonsa. Havahtuneen portaan toimintamerkki syttyy keltaisena. Jos tilanne pysyy ennallaan riittävän pitkään, havahtunut porras suorittaa laukaisun ja antaa laukaisusignaalin TS1 tai TS2. Samalla laukaisseen portaan toimintamerkki syttyy punaisena. Havahtumisten ja laukaisujen toimintamerkeille voidaan ohjelmointikytkinryhmällä SG2 ohjelmoida itsepito, jolloin ne jäävät palamaan vaikka toiminnan aiheuttanut signaali laskee alle asetteluarvon. Toimintamerkit kuitataan releen etupaneelista painamalla RESET-painiketta tai SPA-väylän kautta komennolla V101 tai V102. Iϕ>-portaan laukaisu voidaan estää tuomalla portaalle estosignaali BTS1. Vastaavasti Iϕ>>portaan laukaisu estyy, jos tälle portaalle tuodaan estosignaali BTS2. Ulkoisten lukitusten ohjelmointi tehdään releyhdistelmäkohtaisesti pistoyksikön piirilevyllä olevassa kytkinryhmässä SGB. Kytkinryhmässä SGB ohjelmoidaan tulevien lukitusten lisäksi releyhdistelmässä mahdollisesti käytettävälle jälleenkytkentäyksikölle lähtevät käynnistyssignaalit. Kytkinryhmän SGB ohjelmointiohje on esitetty releyhdistelmän käyttöohjeen yleisessä osassa pistoyksiköiden keskinäisiä signaaleja esittävässä kaaviossa. Iϕ>-porras voi toimia ainoastaan myötäsuuntaan. Iϕ>>-porras on mahdollista ohjelmoida toimimaan joko myötä- tai vastasuuntaan (ks. kuva 4). Ohjelmointi tehdään kytkimellä SG1/1. Nollajännitteen havahtumiskynnykselle on valittavissa neljä eri arvoa kytkimillä SG1/7 ja SG1/8. Maasulkumoduulin toimintakarakteristikat on esitetty kuvassa 4. Jos suojattava verkko on sammutettu tai vahvasti resistanssilla maadoitettu, toimintakarakteristikaksi valitaan Icosϕ. Suojattaessa verkkoa, joka on maasta erotettu, toimintakarakteristikaksi valitaan Isinϕ. Toimintakarakteristikan Isinϕ/Icosϕ valinta voidaan tehdä käsiohjauksella moduulin etulevyn kytkimellä SG1/3, kun kytkin SG1/2=0. Jos SG1/2=1, toimintakarakteristika määräytyy automaattisesti verkon maadoitustilanteen mukaan riippumatta kytkimen SG1/3 asennosta. Tällöin ohjaamalla signaali BACTRL 0-tilaan toimintakarakteristika on muotoa Isinϕ ja muotoa Icosϕ, jos BACTRL on 1-tilassa. Iϕ>-portaan laukaisuviive t> on valittavissa jommalta kummalta portaan sisältämästä kahdesta asettelualueesta. Laukaisuviiveen asettelualue valitaan kytkimellä SG1/5. Ylemmän portaan Iϕ>> asettelualueeksi voidaan kytkimellä SG1/6 valita joko % x I n tai % x I n. Lisäksi pikalaukaisuportaan toiminta on mahdollista estää kokonaan valitsemalla sen asetteluarvoksi. Molempien toimintaportaiden laukaisuille voidaan valita kytkimellä SG1/4 ns. itsepito. Tällöin laukaisulähtö jää aktiiviseksi, vaikka laukaisun aiheuttanut signaali häviää. Laukaisut kuitataan releen etupaneelista painamalla samanaikaisesti STEP- ja RESET-painiketta tai SPAväylän kautta komennolla V101 tai V102. Katso myös kytkinryhmän SG3 taulukko sivulla 9 jaksossa "Ohjelmointikytkimet". Nollavirran ja -jännitteen tulopiirit on varustettu tehokkaalla suodatuksella, jonka avulla vaimennetaan mitatun virran ja jännitteen harmooniset aallot, ks. kuva 1. db f/fn Kuva 1. Jännitteen ja virran tulopiirien suodatusominaisuudet suunnatussa maasulkumodulissa SPCS 3C4 3

4 Lohkokaavio Kuva 2. Suunnatun maasulkurelemoduulin SPCS 3C4 lohkokaavio U 0 I 0 BS1, BS2, BS3 BTS1 BTS2 BACTRL SG1 SG2 SGB SS1 TS1 SS2 TS2 AR1, AR3 Y R Nollajännite Nollavirta Ulkoiset lukitussignaalit Iϕ>-portaan laukaisun lukitus Iϕ>>-portaan laukaisun lukitus Toimintakarakteristikan Isinϕ/Icosϕ vaihto ulkoisella signaalilla Ohjelmointikytkinryhmä relemoduulin etukilvessä Toimintamerkkien ohjelmointikytkinryhmä (ei kuvassa) Lukitussignaalien ja jälleenkytkentöjen käynnistyssignaalien ohjelmointikytkinryhmä (piirilevyllä) Iϕ>-portaan havahtumissignaali Iϕ>-portaan laukaisusignaali Iϕ>>-portaan havahtumissignaali Iϕ>>-portaan laukaisusignaali Jälleenkytkentöjen käynnistyssignaalit Keltainen merkkilamppu, havahtuminen Punainen merkkilamppu, laukaisu Huom! Kaikkia maasulkurelemoduulin tulo- ja lähtösignaaleja ei välttämättä ole johdotettu jokaisen tätä moduulia käyttävän releyhdistelmän liittimille. Se, mitkä signaalit on johdotettu liittimille ilmenee ko. releyhdistelmän pistoyksiköiden keskinäisiä signaaleja esittävästä kaaviosta. 4

5 Etukilpi B I Yksinkertaistettu kojesymboli Nollajännitteen U 0, nollavirran I 0 ja I 0 cosϕ:n tai I 0 sinϕ:n mittausarvojen merkkilamput U o I o I ϕ IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Iϕ>-portaan havahtumisarvon asettelupotentiometri ja merkkilamppu I ϕ > I n STEP [%] STEP Näytön askelluspainike Iϕ>-portaan toimintahidastuksen tai aikakertoimen k asettelupotentiometri ja merkkilamppu Iϕ>>-portaan havahtumisarvon asettelupotentiometri ja merkkilamppu Iϕ>>-portaan toimintahidastuksen asettelupotentiometri ja merkkilamppu t > [ s] 0047A I ϕ >> I n [%] SG1 0 1 RESET t >> [ s] Iϕ > Iϕ >> SPCS 3C4 Ohjelmointikytkinryhmä SG1 Kytkinryhmien SG1, SG2 ja SG3 merkkilamppu Kuittauspainike Toimintamerkit Relemoduulin lajimerkki Kuva 3. Suunnatun maasulkurelemoduulin SPCS 3C4 etukilpi Toimintamerkit Molemmilla suojausportailla on oma kelta-punainen toimintamerkkinsä. Se syttyy keltaisena kun toimintaporras havahtuu ja punaisena, kun toimintaporras antaa laukaisusignaalin. Näille neljälle toimintamerkille voidaan toisistaan riippumatta ohjelmoida itsepito SG2 kytkimillä, jolloin toimintamerkki jää palamaan vaikka toiminnan aiheuttanut signaali laskee alle asetteluarvon. Esimerkiksi, jos alemman suojausportaan Iϕ> havahtumisen toimintamerkille on ohjelmoitu itsepito, syttyy merkkivalo normaalisti keltaisena, kun ko. toimintaporras havahtuu ja punaisena, kun porras antaa laukaisusignaalin. Toimintaportaan palautuessa jää keltainen merkkivalo edelleen palamaan. Palamaan jääneet toimintamerkit kuitataan releen etupaneelista painamalla RESET-painiketta tai SPA-väylän kautta komennolla V101 tai V102. Kuittaamatta jätetty toimintamerkki ei vaikuta maasulkumoduulin toimintaan. Katso myös kytkinryhmän SG3 taulukko sivulla 9 jaksossa "Ohjelmointikytkimet". Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu osoittaa, että relemoduulin itsevalvonta on huomannut pysyvän vian. Merkkilamppu syttyy punaisena pian vian löytymisen jälkeen. Samalla relemoduuli antaa ohjauksen releyhdistelmän itsevalvontakoskettimelle. Lisäksi useimmissa vikatapauksissa moduulin näyttöön syttyy vikakoodi, joka kertoo, minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois moduulin näytöstä. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa valmistajalle huoltoyhteydenotossa. 5

6 Asettelut Asetteluarvot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuolimmaisella numerolla. Asettelupotentio- metrin alapuolella palava merkkilamppu osoittaa, mikä asetteluarvo kulloinkin on näytössä. Iϕ>/I n Iϕ>-portaan havahtumisvirta prosentteina releen nimellisvirrasta, asettelualue % x I n t> Iϕ>-portaan laukaisuaika sekunteina. Asettelualue 0,1...1,0 s tai s. Asettelualue valitaan kytkimellä SG1/5. Iϕ>>/I n t>> Iϕ>>-portaan havahtumisvirta prosentteina releen nimellisvirrasta. Asettelualue on %, kun SG1/6=0 tai %, kun SG1/6=1. Lisäksi voidaan asetella (näytössä - - -), jolloin tämä porras ei ole toiminnassa. Jos Iϕ>>-porras toimii vastasuunnassa (SG1/1=1), asetteluarvo on negatiivinen ja näytön vasemmassa reunassa palaa punainen miinusmerkki Iϕ>>-portaan laukaisuaika sekunteina, asettelualue 0,1...1,0 sekuntia. Lisäksi näytöltä voidaan lukea etukilven ohjelmointikytkinryhmän SG1 tarkistussumma, kun kytkinryhmän alapuolella oleva merkkilamppu palaa. Tämän avulla varmistutaan siitä, että kytkimet on aseteltu oikein ja ne ovat toimintakunnossa. Tarkistussumman laskeminen on esitetty käyttöohjeessa "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". 6

7 Ohjelmointikytkimet Sovellutuskohtaiset lisätoiminnot valitaan relemoduulin etulevyssä sijaitsevan ohjelmointikyt- kinryhmän SG1 avulla. Kytkinten numerot 1 8 sekä asennot 0 ja 1 on merkitty kilpeen. Kytkin SG1/1 Toiminta Iϕ>>-portaan toimintasuunnan valinta Kun SG1/1=0, portaan toiminta tapahtuu myötäsuuntaan Kun SG1/1=1, portaan toiminta tapahtuu vastasuuntaan (ks. kuva 4) SG1/2 SG1/3 Toimintakarakteristikan Isinϕ/Icosϕ vaihtotavan valinta sekä toimintakarakteristikan käsivalinta SG1/2 SG1/3 Toimintakarakteristikan Karakteristika vaihtotapa 0 0 käsivalinta etulevyltä Icosϕ 0 1 käsivalinta etulevyltä Isinϕ 1 0 automaattivalinta BACTRL määrittelee 1 1 automaattivalinta BACTRL määrittelee SG1/4 Laukaisusignaalien TS1 ja TS2 itsepidon valinta. Kun SG1/4=0, laukaisusignaalit palautuvat perustilaansa (=lähtörele päästää), kun toiminnan aiheuttanut mittaussignaali palautuu alle havahtumiskynnyksen. Kun kytkin SG1/4=1, laukaisusignaalit jäävät aktiivitilaansa (=lähtörele vetäneenä), vaikka mittaussignaali laskee alle havahtumiskynnyksen. Laukaisusignaalit palautetaan tällöin perustilaansa releen etupaneelista painamalla samanaikaisesti STEP- ja RESETpainikkeita tai kaukokäytön kautta komennolla V101. Käytettäessä kuittaukseen STEP- ja RESET-painikkeita, myös muistiin rekisteröityneet tiedot nollautuvat. *) SG1/5 Iϕ>-portaan laukaisuviiveen t> asettelualueen valinta. Kun SG1/5=0, laukaisuviiveen t> asettelualue on 0,1...1,0 s Kun SG1/5=1, laukaisuviiveen t> asettelualue on s SG1/6 Iϕ>>-portaan havahtumisarvon asettelualueen valinta. Kun SG1/6=0, asettelualue Iϕ>> on % x I n + Kun SG1/6=1, asettelualue Iϕ>> on % x I n + SG1/7 SG1/8 Nollajännitteen havahtumisarvon asettelu prosentteina releen nimellisjännitteestä SG1/7 SG1/8 Asettelu U % % % % *) Ohjelmaversioon 068 C tai uudempaan kytkinryhmä SG3 on lisätty relemooduuliin. Kun itsepitotoimintoa käytetään, itsepitävä lähtö voidaan kuitata painamalla ainoastaan RESETpainiketta, jos SG3/3 on 1, tai painamalla ainoastaan STEP-painiketta, jos SG3/2 on 1, jolloin moduulin tallennetut tiedot eivät häviä. 7

8 Kuva 4 havainnollistaa etukilven ohjelmointikytkinten SG1 ja ulkoisen ohjaussignaalin BACTRL vaikutusta yksikön toimintakarakteristikoihin. Kuva 4. Suunnatun maasulkurelemoduulin SPCS 3C4 toimintakarakteristikat. Kuvassa 4a on esitetty Isinϕ-karakteristika ja kuvassa 4b Icosϕ-karakteristika Kytkinryhmä SG2 sijaitsee kytkinryhmän SG1 tarkistussumman kolmannessa alavalikossa ja on ns. pehmokytkinryhmä. Kytkinryhmällä SG2 ohjelmoidaan havahtumisten ja laukaisujen toimintamerkkien toimintatapa. Toimintamerkit voidaan vapaasti ohjelmoida joko pysymään (itsepito) tai palautumaan toiminnan aiheuttaneen signaalin laskettua alle asetteluarvon. Ohjelmoiminen tapahtuu määrittelemällä kytkinryhmälle tarkistussumma seuraavan taulukon mukaisesti. Oletusasetteluna havahtumissignaaleille on aseteltu palautuva toiminta ja laukaisusignaaleille itsepito. Itsepitotoimintaa vastaava luku Tehdasasettelu Keltainen toimintamerkki, Iϕ> hav. 1 0 Punainen toimintamerkki, Iϕ> lauk. 2 2 Keltainen toimintamerkki, Iϕ>> hav. 4 0 Punainen toimintamerkki, Iϕ>> lauk. 8 8 Tarkistussumma Σ

9 Kytkinryhmä SG3 sijaitsee kytkinryhmän SG1 alavalikossa 4. Etukilven STEP- ja RESETpainikkeet voidaan ohjelmoida kytkimillä SG3/ 1 3. Kytkimet SG3/4 8 eivät ole käytössä. Kytkimen SG3 oletusarvo on 0. SG3/1 SG3/2 SG3/3 Painike Kuittaa Kuittaa Poistaa havahtumis- itsepitävät muistiinja laukaisu- releet tallennetut toimintamerkit arvot STEP RESET x STEP & RESET x x x STEP x RESET x STEP & RESET x x x STEP x x RESET x STEP & RESET x x x STEP RESET x x STEP & RESET x x x STEP x RESET x x STEP & RESET x x x Maasulkumoduulin piirilevyllä on kytkinryhmä SGB, jonka kytkimillä ohjelmoidaan moduulille eri releyhdistelmissä mahdollisesti tulevat lukitussignaalit. Kytkimillä ohjelmoidaan jälleenkytkentäreleyksikölle lähtevät käynnistyssignaalit. Kytkinryhmän SGB ohjelmointiohje on esitetty releyhdistelmän käyttöohjeen yleisessä osassa pistoyksiköiden välisiä signaaleja esittävässä kaaviossa. Mittaustiedot Mittaustiedot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuolimmaisella numerolla. Näytössä kulloinkin oleva mittaustieto osoitetaan merkkilampulla. Merkkilamppu Mittaustieto U 0 Yksikön mittaama nollajännite prosentteina releen nimellisjännitteestä U n. Jos mittausarvo ylittää 25 % releen nimellisjännitteestä, näytössä on I 0 Iϕ Yksikön mittaama nollavirta prosentteina releen nimellisvirrasta I n Yksikön mittaama Isinϕ tai Icosϕ prosentteina releen nimellisvirrasta. Jos Iϕ:n etumerkki on negatiivinen, näytön vasemmassa reunassa palaa punainen miinusmerkki. Jos mittausarvo ylittää 100 % releen nimellisvirrasta, näytössä on joko tai riippuen Iϕ:n etumerkistä 9

10 Rekisteröidyt tiedot (päivitetty 00-02) Näytön vasemmanpuoleisin numero näyttää rekisterin osoitteen ja kolme muuta numeroa rekisteröidyn tiedon. Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto 1 Mitattu I 0 sinϕ tai I 0 cosϕ prosentteina releen nimellisvirrasta I n. Jos Iϕ:n etumerkki on negatiivinen, rekisterin numeron paikalla palaa punainen miinusmerkki. Jos mitattu virta ylittää 100 % releen nimellisvirrasta, rekisteröity arvo on tai Rekisteri päivittyy kun Iϕ> tai Iϕ>> toimintaporras havahtuu tai suorittaa laukaisun. Mikäli suojausporras havahtuu eikä suorita laukaisua niin rekisteriin tallentuu maksimi Iϕ virta käynnistyksen aikana. Seuraava uusi Iϕ> tai Iϕ>> havahtuminen nollaa aikaisemman rekisteriarvon ja aloittaa uuden Iϕ maksimiarvon keräämisen rekisteriin. Jos Iϕ> tai Iϕ>> toimintaporras suorittaa laukaisun, niin rekisterissä on laukaisuhetken Iϕ virta. 2 Mitattu nollajännite U 0 prosentteina releen nimellisjännitteestä U n. Jos mitattu jännite ylittää 25 % releen nimellisjännitteestä, rekisteröity arvo on tai Rekisteri päivittyy kun Iϕ> tai Iϕ>> toimintaporras havahtuu tai suorittaa laukaisun. Mikäli suojausporras havahtuu eikä suorita laukaisua niin rekisteriin tallentuu maksimi U 0 jännite käynnistyksen aikana. Seuraava uusi Iϕ> tai Iϕ>> havahtuminen nollaa aikaisemman rekisteriarvon ja aloittaa uuden maksimiarvon keräämisen rekisteriin. Jos Iϕ> tai Iϕ>> toimintaporras suorittaa laukaisun, niin rekisterissä on laukaisuhetken jännite. 3 Nollajännitteen havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärä, n(u 0 ) = Iϕ>-portaan havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärä, n(iϕ>) = Iϕ>>-portaan havahtumiskynnyksen ylitysten lukumäärä, n(iϕ>>) = Viimeisin Iϕ>-portaan havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta laukaisuviiveestä t>. Uusi havahtuminen käynnistää laskurin nollasta. Jos porras suorittaa laukaisun, rekisterin arvo on Viimeisin Iϕ>>-portaan havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta laukaisuviiveestä t>>. Uusi havahtuminen käynnistää laskurin nollasta. Jos porras suorittaa laukaisun, rekisterin arvo on Mitattu nollavirta I 0 prosentteina releen nimellisvirrasta I n. Jos mitattu virta ylittää 100 % releen nimellisvirrasta, rekisteröity arvo on Rekisterin toimintatapa on sama kuin rekisterille 2. *) *) Ohjelmaversioon 068 D (012 F) tai uudenpaan on lisätty tämä rekisteri 8. 10

11 Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto 0 Kulmanvaihtotiedon BACTRL ja ulkoisten lukitustietojen tilan näyttö. Rekisterin oikeanpuoleisin numero näyttää, missä tilassa lukitustulot BTS1 ja BTS2 ovat. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 0 = ei lukituksia 1 = Iϕ>-portaan laukaisu lukittu 2 = Iϕ>>-portaan laukaisu lukittu 3 = molempien toimintaportaiden laukaisut lukittu Kulmanvaihtotulon BACTRL tila näkyy rekisterin keskimmäisestä numerosta. Sen vaihtoehdot ovat seuraavat: 0 = BACTRL 0-tilassa (toimintakarakteristika Isinϕ, jos on valittu automaattinen toimintakarakteristikan vaihto) 1 = BACTRL 1-tilassa (toimintakarakteristika Icosϕ, jos on valittu automaattinen toimintakarakteristikan vaihto) Kolmas numero oikealta ilmoittaa mahdollisen kaukokuittaustulon tilan. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 0 = kaukokuittaus ei aktiivinen 1 = kaukokuittaus päällä Tästä rekisteristä siirrytään tarvittaessa Trip test-toimintamuotoon, jossa saadaan pakko-ohjattua maasulkumoduulin havahtumis- ja laukaisusignaalit yksi kerrallaan aktiivisiksi. Katso tarkempi selvitys käyttöohjeesta "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet" A Maasulkumoduulin osoitetunnus sarjaliikennejärjestelmää varten. Asetetaan nollaksi, ellei sarjaliikennettä käytetä. Tämän rekisterin alavalikoita ovat: 1) Sarjaliikenteen tiedonsiirtonopeuden valinta. Valittavissa 300, 1200, 2400, 4800 tai 9600 Bd. Oletusasetteluna 9600 Bd. 2) Sarjaliikenteen toimintatilaa ilmaiseva yhteyskatkoslaskuri. Jos moduuli on liitetty järjestelmään, jossa on tiedonkeruu- ja raportointiyksikkö ja tietoliikenne toimii, yhteyskatkoslaskurin arvo on 0. Muutoin laskurissa pyörivät jatkuvasti numerot ) Asetteluiden kauko-ohjauksessa tarvittava salasana. Näytön ollessa sammuneena päästään näyttömenun alkuun painamalla kerran STEPpainiketta. Rekisterit nollataan painamalla samanaikaisesti etupaneelin STEP- ja RESET- painikkeita tai SPA-väylän kautta komennolla V102. Rekisterit nollaantuvat myös, jos apusähkön syöttö katkeaa. Relemoduulin osoitetunnus, sarjaliikenteen nopeuden arvo ja salasana pysyvät muistissa jännitekatkoksen yli. Käyttöohjeessa "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet" on esitetty osoitteen ja sarjaliikenteen nopeuden asetteluohje. 11

12 Asettelujen ja rekistereiden päävalikko ja alavalikot PÄÄVALIKKO Normaali tila, näyttö pimeänä STEP 0,5 s RESET 1 s ALAVALIKOT Mitattu nollajännite Uo T A A K S E P Ä I N S T E P Mitattu nollavirta Io Virran Iϕ mittausarvo Havahtumisarvon Iϕ> asettelu Laukaisuajan t> asettelu ASKEL TAAKSE 0,5 s ASKEL ETEEN 1 s ALAVALIKOT 1 1 Kaukoasetteluprosentti p1 Kaukoasetteluprosentti p2 = asettelutilassa aseteltava arvo 2 2 Kaukoasetteluarvo Iϕ> x p1 Kaukoasetteluarvo t> x p2.5 s E T E E N P Ä I N S T E P P Ä Ä V A L I K K O Havahtumisarvon Iϕ>> asettelu Kaukoasetteluprosentti Laukaisuajan t>> asettelu 1 2 p4 Tarkistussumma kytkinryhmälle SG1 Muistiin tallennettu suurin Iϕ:n arvo 1 Kaukoaseteltu tark. summa Muistiin tallennettu suurin Uo:n arvo Nollajännitteen havahtumisten lukumäärä Iϕ>-portaan havahtumisten lukumäärä 5 Iϕ>>-portaan havahtumisten lukumäärä 1 Kaukoasetteluprosentti p3 2 Kaukoaseteltu tark. summa 2 3 Kaukoasetteluarvo Iϕ>> x p3 Kaukoasetteluarvo t>> x p4 Tark. summa kytkinryhmälle SG2 4 Tark. summa kytkinryhmälle SG3 1 s 6 Viimeisin Iϕ>-portaan havahtuneenaoloaika 7 Viimeisin Iϕ>>-portaan havahtuneenaoloaika 8 Muistiin tallennettu suurin Io:n arvo 0 Tulevat ohjaussignaalit IRF SS1 TS1 SS2 TS2 A Relemoduulin osoite sarjaliikennettä varten 1 Tiedonsiirtonopeus [Bd] Yhteyskatkoslaskuri s 2 Salasana 3 Alavalikoihin ja asettelumuotoon siirtymiseen tarvittavat toimenpiteet sekä asetteluiden suorittaminen ja Trip test-asennossa toimiminen on selostettu käyttöohjeessa "C-tyypin SPCrelepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". 12

13 Tekniset tiedot Nollajännitteen havahtumisarvo Toimintamuoto 2 %, 5 %, 10 % tai 20 % x U n Isinϕ tai Icosϕ Alempi toimintaporras Iϕ> Asettelualue % x I n Havahtumisaika, tyypillinen 150 ms Toiminta-aika t> 0,1...1,0 s tai s Palautumisaika, tyypillinen 100 ms Palautumissuhde, tyypillinen 0,95 Toiminta-ajan epätarkkuus ±2 % asetteluarvosta tai ±50 ms Toimintaepätarkkuus ±1 :een kulmavirheestä aiheutuva epätarkkuus ±3 % Iϕ>-portaan asettelualueen maksimiarvosta Ylempi toimintaporras Iϕ>> Asettelualue % x I n + tai % x I n + Havahtumisaika, tyypillinen 150 ms Toiminta-aika t>> 0,1...1,0 s Palautumisaika, tyypillinen 100 ms Palautumissuhde, tyypillinen 0,95 Toiminta-ajan epätarkkuus ±2 % asetteluarvosta tai ±50 ms Toimintaepätarkkuus ±1 :een kulmavirheestä aiheutuva epätarkkuus ±3 % Iϕ>>-portaan asettelualueen maksimiarvosta 13

14 Tapahtumakoodit Asematason tiedonsiirtolaite voi lukea suunnatun maasulkurelemoduulin SPCS 3C4 tapahtumatiedot (mm. havahtuminen ja laukaisu) SPA-sarjaväylän kautta. Kysyttäessä moduuli tulostaa tapahtumatietonsa muodossa; aika (ss.sss) ja tapahtumakoodi. Maasulkumoduulin tapahtumakoodit ovat E1 E8 sekä E50 ja E51. Asematason tiedonsiirtolaite voi lisäksi muodostaa mm. tietoliikenneyhteyteen liittyviä tapahtumakoodeja. Koodit E1...E8 ja niitä vastaavat tapahtumat voidaan ottaa mukaan tai jättää pois tapahtumien siirrosta. Tämä tapahtuu kirjoittamalla SPA-väylän kautta relemoduulille ns. tapahtumamaski (V155), joka on desimaaliluvuksi muutettu binääriluku. Jokaista tapahtumakoo- dia E1 E8 vastaa luku 1, 2, Tapahtumamaski muodostetaan kertomalla em. luvut joko 0:lla (tapahtumaa ei siirretä) tai 1:llä (tapahtuma siirretään) ja laskemalla näin saadut luvut yhteen (vrt. tarkistussumman laskeminen). Tapahtumamaskin arvo voi olla Sen oletusarvo suunnatulla maasulkumoduulilla SPCS 3C4 on 85 eli kaikki havahtumiset ja laukaisut siirretään kysyttäessä asematason tiedonsiirtolaitteelle, mutta palautumisia ei siirretä. Koodeja E50 E54 ja niitä vastaavia tapahtumia ei voi jättää pois tapahtumien siirrosta. Suunnatun maasulkurelemoduulin SPCS 3C4 tapahtumakoodit ovat: Koodi Tapahtuma Tapahtumaa Kertoimen vastaava luku oletusarvo E1 Iϕ>-porras havahtunut 1 1 E2 Iϕ>-portaan havahtuminen palautunut 2 0 E3 Iϕ>-porras laukaissut 4 1 E4 Iϕ>-portaan laukaisu palautunut 8 0 E5 Iϕ>>-porras havahtunut 16 1 E6 Iϕ>>-portaan havahtuminen palautunut 32 0 E7 Iϕ>>-porras laukaissut 64 1 E8 Iϕ>>-portaan laukaisu palautunut E50 Uudelleenkäynnistys * - E51 Tapahtumarekisterin ylivuoto * - E52 Tietoliikenneyhteydessä tilapäinen häiriö * - E53 Yksikkö ei vastaa tietoliikenteen kautta * - E54 Yksikkö vastaa uudelleen tietoliikenteen kautta * - 0 ei mukana tapahtumaraportoinnissa 1 mukana tapahtumaraportoinnissa * ei koodilukua - ei voi ohjelmoida Huom! SPACOM-järjestelmässä asematason tiedonsiirtolaite muodostaa tapahtumakoodit E52 E54. 14

15 Kaukosiirrettävät tiedot Tapahtumakoodien lisäksi asematason tiedonsiirtolaitteen on mahdollista lukea SPA-väylän kautta kaikki maasulkumoduulin tulotiedot (Itiedot), asetteluarvot (S-tiedot), muistiin rekisteröidyt tiedot (V-tiedot) sekä eräitä muita tietoja. Osa tiedoista voidaan myös muuttaa SPA- väylän kautta annettavilla komennoilla. Kaikki tiedot ovat 0-kanavalla, jota ei tarvitse kirjoittaa näkyviin tiedonsiirtokomennoissa. R = tieto voidaan lukea relemoduulilta W = tieto voidaan kirjoittaa relemoduulille Tieto Koodi Tiedon Arvot suunta Nollajännite prosentteina I1 R 0 25 % x U n nimellisjännitteestä 999, jos U 0 > 25 % x U n Nollavirta prosentteina I2 R % x I n nimellisvirrasta 999, jos I 0 > 100 % x I n Isinϕ tai Icosϕ (etumerkki +/-) I3 R +/ % x I n +/- 999, jos Iϕ>100 % x I n Iϕ>-portaan laukaisun lukitus I4 R 0 = ei lukitusta 1 = laukaisu lukittu Iϕ>>-portaan laukaisun lukitus I5 R 0 = ei lukitusta 1 = laukaisu lukittu Toimintakarakteristikan I 0 sinϕ/i 0 cosϕ I6 R 0 = I 0 sinϕ kaukoasettelu 1 = I 0 cosϕ Iϕ>-portaan havahtuminen O1 R 0 = Iϕ> porras ei havahtuneena 1 = Iϕ>-porras havahtuneena Iϕ>-portaan laukaisu O2 R 0 = Iϕ>-porras ei laukaisseena 1 = Iϕ>-porras laukaisseena Iϕ>>-portaan havahtuminen O3 R 0 = Iϕ>>-porras ei havahtuneena 1 = Iϕ>>-porras havahtuneena Iϕ>>-portaan laukaisu O4 R 0 = Iϕ>>-porras ei laukaisseena 1 = Iϕ>>-porras laukaisseena Voimassa oleva Iϕ>-portaan S1 R % x I n havahtumisarvo Voimassa oleva Iϕ>-portaan S2 R 0,1 10 s laukaisuviive tai aikakerroin k Voimassa oleva Iϕ>>-portaan S3 R +/ % x I n havahtumisarvo (etumerkki +/-) +/- 999 = Voimassa oleva Iϕ>>-portaan S4 R 0,1 1,0 s laukaisuviive Voimassa oleva kytkinryhmän SG1 S5 R tarkistussumma Potentiometrillä aseteltu Iϕ>-portaan S11 R 1 10 % x I n havahtumisarvo Potentiometrillä aseteltu Iϕ>-portaan S12 R s laukaisuviive Potentiometrillä aseteltu Iϕ>>-portaan S13 R +/ % x I n havahtumisarvo (etumerkki +/-) +/- 999 = Potentiometrillä aseteltu Iϕ>>-portaan S14 R s laukaisuviive Kytkinryhmän SG1 tarkistussumma S15 R (kytkimillä aseteltu) 15

16 Tieto Koodi Tiedon Arvot suunta Iϕ>-portaan havahtumisarvon S21 R,W % kaukoasetteluprosentti Iϕ>-portaan laukaisuviiveen S22 R,W % kaukoasetteluprosentti Iϕ>>-portaan havahtumisarvon S23 R,W % kaukoasetteluprosentti Iϕ>>-portaan laukaisuviiveen S24 R,W % kaukoasetteluprosentti Kytkinryhmän SG1 kaukoaseteltu S25 R,W tarkistussumma Iϕ>-portaan havahtumisarvon S31 R 1 10 % x I n toteutuva kaukoasettelu Iϕ>-portaan laukaisuviiveen S32 R 0,1 10 s toteutuva kaukoasettelu Iϕ>>-portaan havahtumisarvon toteu- S33 R +/ % x I n tuva kaukoasettelu (etumerkki +/-) +/- 999 = Iϕ>>-portaan laukaisuviiveen S34 R 0,1 1 s toteutuva kaukoasettelu Kytkinryhmän SG1 toteutuva S35 R kaukoaseteltu tarkistussumma Suurin mitattu Iϕ (etumerkki +/-) V1 R +/ % x I n +/- 999, jos Iϕ > 100 % x I n Suurin mitattu nollajännite V2 R 0 25 % x U n 999, jos U 0 > 25 % xu n Nollajännitteen havahtumisten V3 R lukumäärä Iϕ>-portaan havahtumisten V4 R lukumäärä Iϕ>>-portaan havahtumisten V5 R lukumäärä Viimeisin Iϕ>-portaan V6 R % havahtuneenaoloaika Viimeisin Iϕ>>-portaan V7 R % havahtuneenaoloaika Suurin mitattu arvo I 0 V8 R % x I n, 999 jos I 0 > 100 % x I n Lähtöreleiden ja toimintamerkkien V101 W 1 = kuitataan lähtöreleet ja kaukokuittaus toimintamerkit Lähtöreleiden, toimintamerkkien V102 W 1 = kuitataan lähtöreleet, ja muistiin rekisteröityjen tietojen toimintamerkit ja rekiskaukokuittaus terit (koodit V1...V8) Asetteluiden kauko-ohjaus V150 R,W 0 = potentiometriasettelut S11 S15 voimaan 1 = kaukoasettelut S31 S35 voimaan Tapahtumamaski V155 R,W 0 255, ks. kohta "Tapahtumakoodit" Havahtumisten ja laukaisujen V156 R,W 0 15, ks. kohta toimintamerkkien itsepito (SG2) "Ohjelmointikytkimet" Ohjelmointikytkimet (SG3) V157 R, W 0 7, ks. kohta "Ohjelmointikytkimet" 16

17 Tieto Koodi Tiedon Arvot suunta Kaukoasetteluiden salasanan avaus V160 W Kaukoasetteluiden salasanan V161 W vaihto tai sulkeminen Itsevalvonnan aktivoiminen V165 W 1 = itsevalvontaulostulo aktivoituu ja IRF-lamppu syttyy n. 5 s kuluttua, jonka jälkeen itsevalvonta palautuu Sisäinen vikakoodi V169 R Relemoduulin tietoliikenneosoite V200 W Ohjelman versiotunnus V205 R esimerkiksi 068 B Relemoduulin lajimerkki F R SPCS 3C4 Tapahtumarekisterin luku L R aika, kanavanumero ja tapahtumakoodi Tapahtumarekisterin B R aika, kanavanumero ja uusintaluku tapahtumakoodi Relemoduulin tilatiedon luku C R 0 = normaalitila 1 = yksikkö käynyt resetissä 2 = tapahtumarekisterin ylivuoto 3 = tapaukset 1 ja 2 yhdessä Relemoduulin tilatiedon kuittaus C W 0 = kuittaus Kellonajan luku tai asettelu T R,W 00, ,999 s Tapahtumarekisteri voidaan lukea L-komennolla vain kerran. Jos esim. tiedonsiirrossa tapahtuu virhe, B-komennolla on mahdollista lukea uudelleen edellinen L-komennolla luettu tapahtumarekisterin sisältö. B-komento voidaan toistaa tarvittaessa. Asetteluarvot S1 S5 ovat joko potentiometreillä aseteltuja tai kaukoaseteltuja suojausohjelmien käyttämiä asetteluarvoja. Arvot S11 S15 ovat potentiometreillä tai kytkimillä tehtyjä asetteluita. S21 S25 ovat kaukoaseteltavia prosenttikertoimia potentiometriasetteluille. Asetteluita S21 S25 voi lukea tai niihin voi kirjoittaa. Jotta kirjoittamisen pystyy suorittamaan, täytyy kaukoasettelun salasana (V160) avata ja potentiometriasetteluiden täytyy olla voimassa (V150 = 0). Muuttujissa S31 S35 ovat varsinaiset toteutuvat kaukoasetteluarvot. Muutettaessa kaukoasetteluprosentteja S21 S24, näille muuttujille on mahdollista kirjoittaa prosenttikerroin Prosenttikerrointa muutettaessa pitää muuttujalla V150 olla arvo 0. Tällöin asetteluarvon voi muuttaa myös ohi yksikön teknisissä arvoissa määriteltyjen rajojen. Asetteluarvojen paikkansapitävyys taataan kuitenkin vain teknisissä arvoissa määritellyissä rajoissa. Itsevalvonnan aktivoiminen (V165) estää suojauksen toimimisen siksi ajaksi kun itsevalvontaulostulo on aktiivinen ja IRF-merkkivalo palaa. 17

18 Vikakoodit Pian sen jälkeen, kun itsevalvontajärjestelmä on todennut releessä pysyvän vian syttyy releen etupaneelissa punainen IRF-merkkivalo. Samanaikaisesti relemoduuli antaa ohjauksen releyhdistelmän itsevalvontakoskettimelle. Useimmissa vikatapauksissa moduulin näyttöön syttyy vikakoodi, joka kertoo minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois moduulin näytöstä. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huoltoyhteydenotossa. Alla olevaan taulukkoon on koottu joitakin vikakoodeja ja vikoja, joita voi esiintyä suunnatussa maasulkurelemoduulissa SPCS 3C4. Vikakoodi Vian kuvaus 4 Laukaisureleen ohjauspiiri poikki tai lähtörelekortti puuttuu 30 Ohjelmamuisti vaurioitunut (ROM) 50 Työmuisti vaurioitunut (RAM) 195 Liian matala arvo referenssikanavalla kertoimella Liian matala arvo referenssikanavalla kertoimella 5 67 Liian matala arvo referenssikanavalla kertoimella Liian korkea arvo referenssikanavalla kertoimella Liian korkea arvo referenssikanavalla kertoimella 5 75 Liian korkea arvo referenssikanavalla kertoimella Ei keskeytyksiä A/D-muuntimelta 18

19 19

20 ABB Oy Sähköasema-automaatio PL VAASA Puhelin: Telefax: MRS MUM FI

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele SPAS 20 C Suunnattu maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus B I 2 f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I o ) U n = 00V 0V ( U o ) 5 U o I o I ϕ IRF SPAS 20 C 80...265V ~ 8...80V U aux I ϕ > I n STEP [%].0

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n.

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n. SPAU 110 C Nollajänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U 2 U n = 100V 110V f n = 50Hz U IRF 5 o 60Hz SPAU 110 C B 80...265V ~ 18...80V U aux STEP U o > [%] U n 2 10 20 STEP SPCU 1C6 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30 SPAJ 115 C Erovirta- ja nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I o ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I o I I IRF SPAJ 115 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP 2.5 I o >

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli SPCS D ja SPCS D Suunnattu ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I L U I L U IRF [ ] I > I n t > k [ s] [ ] I >> I n RESET STEP t >> [ s] ϕ b I >>> [ I n ] t >>> [ s] SGF SGB PROGRAM

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D4 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D9 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 5 3I > I 3I < I L I L I L3 I c IRF SPAJ 60 C 80...65V ~ 8...80V SPCJ 4D40

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR 1 SGR 2 TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR 1 SGR 2 TRIP SPCJ 4D34 Moottorinsuojarelemoduli Käyttöohje ja tekninen selostus 3I >> 3 I I L I L2 I L3 I o IRF I θ I n t 6x [ s] p[ %] θ a [%] θ i [%] kc I s / I n t s [ s] I >> / I t >> [ s] n I o [% I n] t o [ s]

Lisätiedot

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje REJ 527 1MRS 755102 Julkaistu: 20.08.2002 Versio: A20.08.2003 Tarkistettu: P.L./20.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus- ja mittausyksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus- ja mittausyksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus ja mittausyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 752004MUM FI Julkaistu 20001110 Päivitetty 20060911 Versio D Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje REJ 521 1MRS 751767-MUM Julkaistu: 27.05.2003 Versio: B/27.05.2003 Tarkistettu: P.L. Hyväksytty: M.Ö. REJ 521 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

SPCT 5D54. Jälleenkytkentärelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t d SPCT 5D54. Shot 1. Shot 2. Shot 3. Shot 4. Shot 5. Final trip SGF SGB

SPCT 5D54. Jälleenkytkentärelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t d SPCT 5D54. Shot 1. Shot 2. Shot 3. Shot 4. Shot 5. Final trip SGF SGB SPCT 5D54 Jälleenkytkentärelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus O I AR1 AR2 AR3 AR4 IRF Shot 1 RESET STEP Shot 2 Shot 3 Shot 4 Shot 5 Final trip t r t d SGF PROGRAM SGB SGR DEF TRIP 1722 SPCT 5D54

Lisätiedot

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C ASEA BROWN BOVERI ABB Strömberg Releet Johdonsuoja SPAA 20 C ja SPAA 2 C 34 SPAA 8 FI A 99-09 - Tehnyt Tarkastanut Hyväksynyt ASEA BROWN BOVERI fn = 50 Hz 60 Hz X In = A 5 A (I) In = A 5 A (Io) Un = 00

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

IRF STEP RESET TRIGGED / READY

IRF STEP RESET TRIGGED / READY SPCR 8C27 Häiriötietojen tallennin Käyttöohje ja tekninen selostus IRF STEP RESET TRIGGED / READY 0035A SPCR 8C27 1MRS 750913-MUM FI Julkaistu 97-12-11 Versio A (korvaa 34 SPCR 2 FI1) Tarkastanut KJ Hyväksynyt

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje REM 610 Moottorinsuojarele 1MRS 755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: B/28.11.2006 Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...9 1.1. Tämän käsikirjan sisällöstä...9 1.2. Releen käyttö...9 1.3. Ominaisuudet...9

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS752056-MUM Julkaistu: 06.03.2001 Versio: B/25.10.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

B 3I >> I >> / I IRF. o I STEP 6.0 RESET STEP. I n SG1. [ s] RESET PROGRAM SGF 0.6. t >> [ s] SGR 1 SGR 2 TRIP.

B 3I >> I >> / I IRF. o I STEP 6.0 RESET STEP. I n SG1. [ s] RESET PROGRAM SGF 0.6. t >> [ s] SGR 1 SGR 2 TRIP. L 2 s s t θ 6x t o o t si n n s n L θ o SPAC 537 C Kennoterminaali Käyttöohje ja tekninen selostus I n = / 5 A( I ) I n = / 5 A( I o ) U n = 00 / 0 V( U ) U n = 00 / 0 V( U o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B 3I

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 20.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin. Ominaisuudet Neliportainen yli- ja alitaajuusrele Jokainen taajuusporras voidaan asetella vakioaikaiseksi

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip SPAA C Johdonsuojarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 0Hz 0Hz I n = A A ( I ) I n = A A ( I 0B ) I n = 0,A A ( I 0 ) U n = 00V 0V 0V ( U 0 ) I > I I L I L I L I o IRF Uo I o ϕ U o I IRF O I AR AR

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset Sivu 1 (5) 1 Raitiovaunun oven avaamis- ja sulkemispiiri Raitiovaunun oven vieressä on matkustajan avauspainike. Kun vaunu on paikallaan, matkustajan avauspainikkeen painaminen antaa signaalin, joka avaa

Lisätiedot

Yleistä turvareleistä

Yleistä turvareleistä Turva Turvareleet Yleistä Yleistä turvareleistä Yleistä Miksi turvareleitä käytetään? Turvareleillä on mm. seuraavia käyttötarkoituksia Hätäseis painikkeiden, turvarajakytkimien, turvavaloverhojen sekä

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

SPAC 531 C Kennoterminaali

SPAC 531 C Kennoterminaali SPAC 53 C Kennoterminaali Käyttöohje ja tekninen selostus n = / 5 A( ) n = / 5 A( o ) U n = 00 / 0 V( U ) U n = 00 / 0 V( U o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B L L2 L3 B > >> RF U o o ϕ RF RF 80...265 V 30...80

Lisätiedot

Jänniterele. Tekninen ohje

Jänniterele. Tekninen ohje 1MRS756247 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: A/26.03.2007 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä opas... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 8 1.4. Tuotedokumentaatio... 8 1.5.

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE

RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE IV/1989 RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE HUOM.! ENNEN KELLONKYTKIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA TULEE VARMISTAA ETTÄ LAITTEEN SUOJAMAADOITUS ON KYTKETTY ASIANMUKAISESTI. 1 KELLON KÄYTTÖÖNOTTO sivu 1.1 Kellonaika

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät 1. Yleistä SerIO on mittaus ja ohjaustehtäviin tarkoitettu prosessorikortti. Se voi ohjemistosta riippuen toimia itsenäisenä yksikkönä tai tietokoneen ohjaamana. Jälkimmäisessä tapauksessa mittaus ja ohjauskomennot

Lisätiedot