Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas"

Transkriptio

1 Ostajan opas

2

3 Julkaistu: Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva 16-kanavainen analoginen hälytysyksikkö Kanavakohtaisesti valittavissa 36 standarditulosignaalityyppiä Neljä hälytys/laukaisuraja-arvoa kanavaa kohden; kaksi ala- ja kaksi yläraja-arvoa Tapahtumarekisteriin tallennetaan paikallista näyttöä varten 30 viimeistä tapahtumaa aikamerkinnällä varustettuna Asettelu- ja mittausarvojen esitys pylväsdiagrammina, käyrämuodossa tai numeroina Kattava tiedonsiirto sarjaliikenneportin ja SPA-väylän kautta Parametrien valinta ja asettelu etupaneelista tai sarjaväylän kautta Tehokas laitteiston ja ohjelmiston itsevalvonta käyttövarmuuden takeena vaativimmissakin olosuhteissa Ohjelmistotuki releen parametrointia, mittausarvojen, rekisteröityjen arvojen ja tapahtumien lukemista sekä lukemien tallennusta varten Osa SPACOM-tuoteperhettä ja ABB:n sähkönjakeluautomaatiojärjestelmää CE-merkintä EMC-direktiivin mukaan Sovellus Analogista hälytysyksikköä käytetään erilaisissa sähkölaitos-, sähköasema- ja teollisuussovelluksissa, jotka vaativat analogisten suureiden kuten lämpötilan, virran, jännitteen ja tehon valvontaa. Laitetta käytetään myös merisovelluksissa. Lämpötilan mittaukseen käytetään Pt- tai Ni-antureita. Sähköisten suureiden mittaukseen käytetään ma- tai V- lähdöillä varustettuja signaaliantureita. Hälytysyksikköjä voidaan käyttää erillisinä, itsenäisinä laitteina tai ne voidaan liittää kuituoptisen väylän avulla kokonaisiksi valvonta-, tapahtumaraportointi- ja tiedonkeruujärjestelmiksi. Rakenne Analogisen hälytysyksikön kanavat mittaavat jännitettä, virtaa ja resistanssia erityyppisten antureiden kautta. Lisäksi kanavatuloihin voidaan kytkeä kosketinsignaaleja. Signaalityyppi voidaan valita erikseen jokaiselle kanavalle. Kanavat ovat galvaanisesti maasta ja elektroniikan digitaaliosasta erotettuja, mutta kanavat keskenään ovat galvaanisesti yhdessä. Tämän ansiosta anturissa tai anturijohdotuksessa esiintyviä maasulkuja voidaan helposti valvoa ja niistä voidaan antaa hälytyksiä. Hälytyskanavatulojen mahdolliset mittausalueet ovat seuraavat: 0 5 ma, 1 5 ma, 0 20 ma ja 4 20 ma, 0 1 V, 0 5 V, 1 5 V, 0 10 V ja 2 10 V. Lämpötilanmittaukseen voidaan käyttää seuraavia anturityyppejä: Pt 100, Pt 250, Pt 1000, Ni 100, Ni 120, Ni 250, Ni Lisäksi voidaan käyttää ja skaalata Pt- tai Ni-signaaleja alueella Ω, potentiomertrisignaaleja alueilla Ω, Ω, 0 1 kω, 0 2 kω, 0 2,5 kω, 0 10 kω. Vastusanturiliityntä voidaan tehdä kaksi- tai kolmijohdinliitäntänä. Kanavatuloja voidaan ohjata joko avautuvalla tai sulkeutuvalla koskettimella. Mittausarvot voidaan esittää numeroarvoina, pylväsdiagrammeina tai käyrinä etupaneelin pistematriisinäytössä. Samat tiedot voidaan lukea sarjavälylän kautta ylemmän tason järjestelmältä. Tapahtumarekisterin sisältö voidaan lukea näytöltä. Koko järjestelmä voidaan konfiguroida etupaneelin painikkeiden ja näytön avulla tai sarjaväylän kautta. Kun mittaussignaali ylittää tai alittaa kanavalle asetellun havahtumisarvon paneelissa ilmaistaan hälytys. Samanaikaisesti äänihälytyksen lähtökosketin vetää ja, mikäli konfiguroitu, ryhmähälytysrele toimii. Tästä luotu tapahtuma tallentuu tapahtumarekisteriin. Kaikki hälytysyksikön luomat tiedot voidaan lukea ylemmän tason järjestelmästä sarjaväylän kautta. Tiedonsiirto Laitteen takapaneelissa on sarjaliitäntä. Laite voidaan kytkeä kuituoptiseen SPA-väylään väyläliitäntämoduulin SPA-ZC 17/S tai SPA- ZC 21/S avulla. Väyläliitäntämoduuli SPA- ZC 21/S käyttää isäntälaitteen syöttöjännitettä, kun taas väyläliitäntämoduulilla SPA- ZC 17/S on sisäänrakennettu tehoyksikkö, 3

4 jolle voidaan syöttää jännitettä ulkoisesta tehonlähteestä. Laite kommunikoi ylemmän tason tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmien kanssa SPA-väylän kautta. Itsevalvonta Hälytysyksikkö sisältää tehokkaan itsevalvontajärjestelmän, joka lisää laitteen käyttövarmuutta ja järjestelmän luotettavuutta. Itsevalvontajärjestelmä valvoo jatkuvasti sekä laitteistoa että ohjelmistoa. Järjestelmä valvoo myös apujännitteensyöttömoduulin toimintaa ja moduulin elektroniikalle syöttämiä jännitteitä. Apujännitesyöttö Laitteen apujännite saadaan sisäiseltä pistoyksikkötyyppiseltä teholähteeltä. Saatavilla on kaksi teholähdeversiota: SPGU 240A1 syöttöjännitealueelle V AC/DC ja SPGU 48B2 syöttöjännitealueelle V DC. Teholähde muodostaa hälytysyksikön vaatimat jännitteet. Tekniset tiedot Taulukko 1: Hälytyskanavat Hälytysyksikön kanavien määrä 16 Signaaliantureille valittavissa olevat signaalityypit 0 5 ma, 1 5 ma, 0 20 ma, 4 20 ma 0 1 V, 0 5 V, 1 5 V, 0 10 V, 2 10 V Pt 100, Pt 250, Pt 1000 Ni 100, Ni 120, Ni 250, Ni 1000 Yksi valittavissa oleva Pt- tai Ni-anturitulo alueella Ω, potentiometrianturi alueella Ω, Ω, 0 1 kω, 0 2 kω, kω, 0 10 kω, sulkeutuvat ja avautuvat kosketintoiminnot Skaalaus lineaarinen tai epälineaarinen Signaalinsuodatus, valittavissa olevat askelvasteet 0,3 s, 1 s tai 5 s Kanavakohtaiset raja-arvot kaksi yläraja- ja kaksi alaraja-arvoa sekä yksi nousu- ja yksi laskunopeusraja Raja-arvojen aktivoitumisviive s Raja-arvojen palautumisviive s Raja-arvon hystereesi, kanavakohtainen promillea Mittaustarkkuus 0,5 % mittausalueesta Antureiden syöttö 24 V DC ±10 %, maks. 320 ma Anturivalvonta, mittausalue Mittausalue voidaan vapaasti määrittää ylä- ja alaraja-arvoasetuksilla Anturivalvonta, maasulku Sisäinen maasulunvalvonta jonka herkkyys on kω Anturivalvonta, värähtely Aseteltavissa alueella tapahtumaa/s. Toiminto voidaan myös kytkeä pois toiminnasta. Referenssikanavatoiminto Mitä tahansa kanavaa voidaan käyttää referenssikanavana. Referenssinä voi toimia myös kanavista 2 16 mitattu keskiarvo. Referenssipoikkeaman raja-arvot Kaksi valittavissa olevaa raja-arvoa, toinen ylärajaja toinen alaraja-arvo annettuna erikseen 33 %:n ja 83 %:n kohdalle mittausalueesta. Väliarvoille rajaarvot interpoloidaan ja pisteiden ulkopuolelle rajaarvot ekstrapoloidaan annetuista arvoista. Mittausarvomuutoksen rekisteröinti Valittavissa oleva muutoksen suuruuden asetusarvo, joka rekisteröidään tapahtumana tapahtumarekisteriin Taulukko 2: Jälleenannot Kiinteästi ryhmiteltävät relejälleenannot Relelähtö äänihälytystä varten Itsevalvonnan lähtö Relekosketinten nimellisvirta/maks. katkaisukyky Kuusi relettä, joissa yksi sulkeutuva kosketin/rele. Kosketintoiminto voidaan muuttaa avautuvaksi oikosulkulangan avulla. Yksi rele, jossa sulkeutuva kosketin (muutettavissa avautuvaksi oikosulkulangalla) Yksi rele, jossa sulkeutuva kosketin (muutettavissa avautuvaksi oikosulkulangalla) 3 A/250 V AC tai DC 4

5 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 3: Ulkoiset ohjaustulot Äänihälytyksen palautus Hälytyksen palautus Hälytyskanavan palautus Kaukokoestus Yksikön ohjaus PAIKALLIS-tilaan Yksikön ohjaus KAUKO-tilaan Kellon synkronointi Taulukko 4: Tiedonsiirto, pulssin kesto > 100 ms, 48 V DC, 4 ma Siirtotapa Koodaus Tiedonsiirto, valittavissa Sähköinen/optinen väyläliitäntämoduuli, apujännite isäntälaitteelta Sähköinen/optinen väyläliitäntämoduuli; apujännite isäntälaitteelta tai ulkoiselta teholähteeltä muovikuitukaapeleille lasikuitukaapeleille muovikuitukaapeleille lasikuitukaapeleille Kuituoptinen sarjaväylä ASCII 4800 tai 9600 Bd SPA-ZC 21BB/S SPA-ZC 21MM/S SPA-ZC 17BB/S SPA-ZC 17MM/S Taulukko 5: Apujännite Moduulin tyyppi SPGU 240A1 nimellisjännitteet U n 110/120/230/240 V AC 110/125/220 V DC toiminta-alue V AC/DC SPGU 48B2 nimellisjännitteet U n 24/48/60 V AC toiminta-alue V DC Tehonkulutus lepotilassa/toiminnassa ~20 W/~30 W Taulukko 6: Koestus ja standardit Koestusjännitteet Kanava- ja ohjaustulojen ja kotelon sekä syöttötulojen ja relelähtöjen välillä Eristysjännitekoe (IEC ) 500 V, 50 Hz, 1 min Syöksyjännitekoe (IEC ) 1 kv, 1,2/50 µs, 0,5 J Suurtaajuinen häiriöjännitekoe 1 kv, 1 MHz (IEC ) Koestusjännitteet Syöttötulojen ja kotelon välillä; relelähtöjen ja kotelon välillä; syöttötulojen välillä ja relelähtöjen välillä Eristysjännitekoe (IEC ) 2 kv, 50 Hz, 1 min Syöksyjännitekoe (IEC ) 5 kv, 1,2/50 µs, 0,5 J Suurtaajuinen häiriöjännitekoe 2,5 kv, 1 MHz (IEC ) Ympäristöolosuhteet Käyttölämpötila-alue ilman matriisinäyttöä C Käyttölämpötila-alue matriisinäytön kanssa C Pitkäaikaiskosteus- ja lämpöolosuhteet (IEC ) <95 %, +40 C, 56 vrk/vuosi Kuljetus- ja varastointilämpötila C Kotelointiluokka uppoasennettuna IP 54 Hälytysyksikön paino ~4,5 kg 5

6 Lohkokaavio Apujännite Anturisyötöt ja suojamaaliitäntä 16 kanavaliitäntää Kuittaus-, testaus-, paikallis/kauko- ja synkronointituloliitännät Lähdöt ryhmäsignaaleille 1...6, äänihälytys ja sisäinen vikavalvonta 24 V 48 V 48 V Sisäinen syöttö, anal. osa Sisäinen syöttö, logiikkaosa CPU Äänihälytys Sisäinen vikavalvonta SPA-väyläliityntä Käyttöliittymä SACO16A3Block Kuva 1 Lohkokaavio 6

7 Asennus ja mitat Uppoasennus ± ±1 Paneelin aukotus dim16d3 Kuva 2 Relekotelon uppoasennus (mitat millimetreinä) Puoliuppoasennus a b Korotuskehys SPA-ZX 301 SPA-ZX 302 SPA-ZX 303 a b SFM16D3 Kuva 3 Relekotelon puoliuppoasennus (mitat millimetreinä) Asennus 19 kehikkoon ja kehykseen Asennuskehystä, korkeudeltaan 4U (~177 mm), suositellaan käytettäväksi, kun laite asennetaan 19 kehikkoon tai kehykseen. Asennuskehykseen SPA-ZX 104 voidaan asentaa kolme yksikköä, asennuskehykseen SPA-ZX 105 kaksi yksikköä ja asennuskehykseen SPA-ZX 106 yksi yksikkö. SPA-ZK304 +0,4 482,6 0 (19") SPA-ZK305 21,5 101,6 7 +0, (4U) 304_5dim Kuva 4 Asennus kehikkoihin ja kehyksiin (mitat millimetreinä) 7

8 Tilaus Määrittele tilatessasi: Tilaustiedot Esimerkkitilaus 1. Tyyppimerkintä ja määrä, 5 kpl 2. Tilausnumero RS AA 3. Apujännite U aux = 110 V DC 4. Lisävarusteet - 5. Erityisvaatimukset - Tilausnumerot Analoginen hälytysyksikkö, erikoisversio Analoginen hälytysyksikkö ilman etupaneelin pistematriisinäyttöä Tilausnumeron kaksi viimeistä kirjainta määrittelevät hälytysyksikön apujännitteen U aux seuraavasti: RS AA, -BA RS AA, -BA AA on U aux = V AC/DC BA on U aux = V DC Viitteet Lisätietoja Värillinen esite Annunciator unit Värillinen esite SACO Käyttöohje ja tekninen selostus, Analoginen hälytysyksikkö 1MRS MDS EN 1MRS MDS EN 1MRS MUM 8

9

10 ABB Oy Sähkönjakeluautomaatio PL Vaasa Puh Faksi

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Suojarele REX 521. Käyttöohje

Suojarele REX 521. Käyttöohje Suojarele REX 521 1MRS 752001-MUM Julkaistu: 04.10.2001 Versio: E/04.11.2004 Suojarele REX 521 Sisällysluettelo 1. Tästä ohjekirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5 1.3. Yleistä...5

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D8 2 3 4 SWITCH 5 6 7 8 9 UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C 7 8 9 2 MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V 2 3 4 2 5 3 6

Lisätiedot

FC2080 Paloilmoituskeskus (modulaarinen)

FC2080 Paloilmoituskeskus (modulaarinen) FC2080 Paloilmoituskeskus (modulaarinen) FS20 (MP5.0) Sinteso Modulaarinen mikroprosessorilla ohjattu paloilmoituskeskus 5000 osoitteelle Järjestelmä suunniteltu usealla varmennetulla toiminnalla Voidaan

Lisätiedot

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje Relion suojaus- ja ohjauslaitteet 615-sarja Dokumentin ID: 1MRS756791 Julkaistu: 25.10.2010 Revisio: B Tuoteversio: 3.0 Copyright 2010 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai

Lisätiedot

Lon-verkkotyökalu. Ostajan opas

Lon-verkkotyökalu. Ostajan opas Lon-verkkotyökalu LNT 505 Ostajan opas Lon-verkkotyökalu LNT 505 1MRS755291-MBG Julkaistu: 03/2004 Tila: Käännös EN-versiosta B Versio: A/2004 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet

Lisätiedot

Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4

Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4 News Elkome Systems Oy:n asiakaslehti 2/2009 Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4 Elkome Systems Oy Järjestelmätoimittaja... 3 Komponenttidatan tallennusja raportointijärjestelmä...

Lisätiedot

MATRIX-hälytysjärjestelmät

MATRIX-hälytysjärjestelmät MATRIX-hälytysjärjestelmät Ohjelmistoversio 2 RINS 486 1 TAKUU Tämä tuote myydään normaaleilla takuuehdoillamme, joiden mukaisesti sillä on kahden vuoden takuu valmistusvirheiden osalta. Jatkuvan tuotekehityksen

Lisätiedot

SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5.

SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5. Esittely 1 Turvallisuusohjeet 2 Tuotteen esittely 3 Asennustapa 4 SENTRON Verkkoanalysaattori Asennus 5 Kytkentä 6 Käyttöönotto 7 Operointi 8 Parametrointi 9 Laitekäsikirja Ylläpito ja huolto 10 Tekniset

Lisätiedot

Käsikirja Käyttövedensäädin

Käsikirja Käyttövedensäädin EH-201/V Käsikirja Käyttövedensäädin Ouman EH-201/V on lämpimän käyttöveden säädin, joka soveltuu käytettäväksi sekä kaukolämmönvaihtimissa että kattilalaitoksissa. EH-201/V:ssä on patentoitu säätöstrategia,

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja

Lisätiedot

CV Sähköiset pyöreät kanavalämmittimet

CV Sähköiset pyöreät kanavalämmittimet Sähköiset pyöreät kanavalämmittimet Sähkökäyttöiset pyöreät kanavalämmittimet VEAB:n pyöreitä, sähkökäyttöisiä kanavalämmittimiä käytetään yksittäisten huoneiden ja alueiden tuloilman lämmittämiseen erikseen

Lisätiedot

CV Sähköiset pyöreät kanavalämmittimet

CV Sähköiset pyöreät kanavalämmittimet Sähköiset pyöreät kanavalämmittimet SÄHKÖKÄYTTÖISET PYÖREÄT KANAVALÄMMITTIMET Sähkökäyttöiset pyöreät kanavalämmittimet VEAB:n pyöreitä, sähkökäyttöisiä kanavalämmittimiä käytetään yksittäisten huoneiden

Lisätiedot

Käyttöohjeet Single "SES" -ohjaus

Käyttöohjeet Single SES -ohjaus Sivu 1/23 Käyttöohjeet Single "SES" -ohjaus Single Temperiertechnik GmbH Ostring 17-19 D-73269 Hochdorf Puhelin (07153) 30 09-0 Telekopio (07153) 30 09 50 E-Mail: Internet: info@single-temp.de http://www.single-temp.de

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS

THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS DIGITRACE NGC-30 Sähkökeskukseen asennettava, usean saattolämmityspiirin elektroninen ohjausyksikkö ja valvonta- ja syöttökeskus KAAPELIKANAVA PÄÄKYTKIN 800 mm KÄYTTÖLIIT- TYMÄPÄÄTE DigiTrace NGC-30 on

Lisätiedot

Nokeval. No 050101. Käyttöohje. Malli 201 / 202

Nokeval. No 050101. Käyttöohje. Malli 201 / 202 Nokeval No 050101 Käyttöohje Malli 201 / 202 1 Sisällysluettelo Yleiskuvaus... 3 Tekniset tiedot... 4 Tilausohje:... 4 Riviliittimet... 4 Mittakuvat...4 Etupaneeli ja näppäimet... 5 Ohjelmointitila...

Lisätiedot

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot Yleistä NESTOR on uusi ja mullistava pääportti Swegonin täydelliseen sisäilmaston hallintajärjestelmään. NESTOR yhdistää rakennuksen älykkäät Swegon-tuotteet

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot

LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot LK Webserver ICS.2 Rakenne LK Webserveriä ICS.2 käytetään LK Huonesäädön ICS.2 ohjaamiseen matkapuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta. Intuitiivisen käyttöliittymän avulla on helppo seurata, ohjata

Lisätiedot

S 200, S 280UC, S 290, S

S 200, S 280UC, S 290, S Pienjännitekojeet Johdonsuojakatkaisijat S 200, S 280UC, S 290, S 220 Vikavirtasuojakytkimet F 200, F 660, F 670 Henkilösuojat FS 200, DS 951, DS 971 Vikavirtayksiköt DDA 200 Esite S200_1FI 05_01 1SCC400004C1801

Lisätiedot

Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä

Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä 5 15 ; 5 7-6 6 - - I E A H E H A I A 2 EA H A I A L EI K A HE L EI K A HE K EI E = 8 = H= K L = " $ & 0 O O I H A I A 0 O O I A 0 O O I A E = L = L = = 0 O O I

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2 SISÄLLYS Yleistä... 4 Järjestelmän kuvaus... 5 Etupaneeli... 6 Asetukset... 7 Ohjaus-järjestelmät... 8 Yleistä asentajalle... 10 Valikko Asetukset... 11 Ohjaus-valikot...

Lisätiedot