Kondensaattoriparistojen suojarele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kondensaattoriparistojen suojarele"

Transkriptio

1 SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 5 3I > I 3I < I L I L I L3 I c IRF SPAJ 60 C V ~ V SPCJ 4D40 REGISTERS OPERATION IND I L / I n I L / I n I L3 / I n t ( I a >) [%] t ( I b >) [%] I c / I n [ %] t ( I > )[ %] t ( I > )[ %] t ( I < )[ %] U aux I a >ALARM I b >START I b >TRIP I > ALARM I > START I > TRIP I < OPERATION RECONN. INH. EXTERN. TRIP I b > / I n k I a > [%I t a [ min ] b ] I < / I < [ s] n t t rec [ min ] I > [% I n ] t [ s] I > [% I n ] k RESET STEP I [ cs % I n ] SGF SGB SGR TRIP 07A RS 4 Ser.No. 08A SPCJ 4D40

2 MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio C Tarkastanut MK Hyväksynyt OL SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuudet... Käyttötarkoitus (päivitetty 997-0)... 3 Toimintaselostus... 5 Liitäntäkaavio (päivitetty 00-0)... 7 Liitännät... 9 Relemoduulien väliset ohjaussignaalit... 0 Käytettyjen signaalien lyhenteet... Toimintamerkit... Teholähde- ja lähtöreleyksikkö... 4 Tekniset tiedot (päivitetty 00-0)... 5 Huolto ja korjaus... 8 Varaosat... 8 Tilausnumerot... 8 Mittapiirrokset ja asennus... 9 Tilaustiedot... 9 Kondensaattoripariston suojareleen SPAJ 60 C käyttöohjeeseen kuuluu tämän yleisen osan lisäksi seuraavat osakäyttöohjeet: D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Kondensaattoripariston suojarelemoduuli SPCJ 4D40 MRS MUM FI MRS MUM FI Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikainen ylikuormitusporras Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen käänteisaikainen ylikuormitusporras Vakioaikainen epäsymmetriaporras Käänteisaikainen epäsymmetriaporras Kondensaattorin irtikytkennän havaitseva alivirtaporras. Uudelleenkytkennän estoaika on laajasti aseteltavissa. Kondensaattoripariston luonnollisen epäsymmetriavirran kompensointi Lähtöreleiden toiminnat vapaasti ohjelmoitavissa Joustavat toimintojen valintamahdollisuudet erityyppisissä sovelluksissa Asetteluarvojen, mitattujen virtojen, muistiin tallennettujen virta-arvojen jne. numeerinen näyttö Releen elektroniikan ja ohjelmiston jatkuva itsevalvonta Optinen sarjaliikenne SPA-väylän kautta mahdollistaa ylemmän asematason tiedonvälitysjärjestelmille pääsyn kaikkiin asettelu- ja mittausarvoihin ja muistiin tallennettuihin virtatietoihin. Tiedonvälityslaite voi myös lukea automaattisesti ohjelmoinnilla valittuja tapahtumatietoja ja tulostaa ne raporttikirjoittimelle.

3 Käyttötarkoitus (päivitetty 97-0) Kondensaattoriparistojen ylikuormitus- ja epäsymmetriasuojareleen päätarkoituksena on toimia loistehokompensointiin ja harmonisten yliaaltojen suodatukseen käytettyjen kondensaattoriparistojen suojauksena. Tavallisesti kondensaattoriparistoja suojataan harmonisten yliaaltojen aiheuttamalta ylikuormitukselta sekä pariston sisäisissä vikatilanteissa syntyviltä ylijännitteiltä. Lisäksi suojauksen on estettävä varautuneen kondensaattoripariston ennenaikainen uudelleenkytkentä sähköverkkoon. Kaikki nämä toiminnot sisältyvät kondensaattoripariston suojareleeseen SPAJ 60 C. Maasulku- ja ylivirtasuojausta käytetään usein verkon selektiiviseen suojaukseen. Tällöin jokin SPACOM-tuoteperheeseen kuuluva ylivirta- ja maasulkusuojarele voidaan kytkeä samaan virtamuuntajaan kuin SPAJ 60 C. Sovellusesimerkkejä 3I>> I esim. SPAA 34 C 3I/U> I/U< IN-N SPAJ 60 C Kuva. Kaksoistähtikytkentäisen kondensaattoripariston suojaus jakeluverkossa, jossa käytetään kolmivaiheista virtamittausta. I>> I Esim. SPAA 0 C tai SPAA C I/U> I/U< IN-N SPAJ 60 C Kuva. Kaksoistähtikytkentäisen kondensaattoripariston suojaus jakeluverkossa, jossa käytetään kaksivaiheista virtamittausta. 3

4 3I>> I Esim. SPAJ 40 C tai SPAJ 4 C 3I/U> I/U< IN-N SPAJ 60 C Kuva 3. Kaksoistähtikytkentäisen kondensaattoripariston suojaus tehdasverkossa, jossa käytetään kaksi- tai kolmivaiheista virtamittausta. Tässä tapauksessa käytetään suuntaamatonta maasulkusuojausta. I>> I Esim. SPAA 0 C tai SPAA C I/U> I/U< IN-N SPAJ 60 C Kuva 4. Yksivaihesiltakytkentäisen kondensaattoripariston suojaus. 4

5 Toimintaselostus Suojarele mittaa kondensaattoripariston vaihevirtoja yksi-, kaksi tai kolmivaiheisesti. Rele muuntaa virrat sisäisesti signaaleiksi, jotka ovat suoraan verrannollisia pariston yli vaikuttaviin jännitteisiin. Rele mittaa myös kondensaattoriparistossa mahdollisesti syntyvän epäsymmetriavirran. Epäsymmetriavirtaa mittaava virtamuuntaja on tällöin kytketty kaksoistähtikytkennän tähtipisteiden väliin, kuten on esitetty kuvassa 5, tai yksivaihesillan haarojen väliin kuten kuvassa 6. Kuva 5. Kuva 6. Kondensaattoripariston suojarele on tyypiltään monitoimisuojarele, jossa yhdistyvät ylikuormitus- ja epäsymmetriasuojat sekä alivirtavalvonta, jonka tehtävänä on estää varautuneena olevan kondensaattoripariston kytkeytyminen jännitteiseen verkkoon. Ylikuormitussuoja toimii lähinnä ylijännitesuojauksena. Tällöin se mittaa huippuarvoa ottaen huomioon harmoniset yliaallot 3. yliaaltoon saakka. Ylikuormitussuoja on kaksiportainen. Ensimmäinen porras on hälyttävä ja toinen laukaiseva. Laukaisuporras toimii käänteisaikaperiaatteella ja sen ominaiskäyrästö vastaa standardien ANSI/IEEE C37.99 ja IEC mukaista kondensaattoriparistojen aikariippuvaista jännitelujuutta. Käyrästöjen jyrkkyyttä voidaan muuttaa aikakertoimen k avulla, jonka asettelualue on 0,...,0. Hälytysporras toimii vakioaikaviiveen mukaisesti. Sen havahtumisarvo ja toimintaaika ovat tarpeen mukaan aseteltavissa. Tällöin releen laukaisevan portaan asettelualue on 0,30,50 kertaa releen nimellisvirta ja hälyttävän portaan asettelualue on 0,8, kertaa laukaiseva porras. Vakioaikaisesti toimiva alivirtasuoja valvoo kondensaattoriparistossa mahdollisesti tapahtuvaa virran alenemista. Kun kaikki kolme vaihevirtaa alittavat havahtumisarvon ja aseteltu toimintaaikaviive on kulunut umpeen, rele antaa hälytyssignaalin. Samalla aktivoituu kondensaattoripariston alivirtavalvontaan kytketty uudelleenkytkennän estotoiminta. Uudelleenkytkennän estosignaali on aktivoituneena tietyn pituisen ajan, jolloin se estää varautuneena olevan kondensaattoripariston kytkeytymisen jännitteiseen verkkoon. Alivirtavalvonnan havahtumisarvo ja toiminta-aika samoin kuin uudelleenkytkennän estoaika ovat aseteltavissa tarpeen mukaan. Epäsymmetriasuoja mittaa vain virran perustaajuuskomponenttia. Suojauksessa on kaksi toimintaporrasta, joista toinen on hälyttävä ja toinen laukaiseva. Kondensaattoripariston epäsymmetriasuojan toimintatarkkuuden parantamiseksi rele on varustettu aseteltavalla luonnollisen epäsymmetrian kompensoinnilla. Kompensointi koskee sekä amplituudia että vaihekulmaa. Laukaisuporras toimii käänteisaikaisesti ja sen ominaiskäyrästö vastaa jyrkkyydeltään "Normal inverse" -standardikäyrästöä. Havahtumisvirran asettelualue on 80 % releen nimellisvirrasta. Käyrästön jyrkkyyttä voidaan säätää aikakertoimen k avulla, jonka asettelualue on 0,. Käänteisaikaviive voidaan kymmenkertaistaa asettamalla kytkin SGF/6 tilaan. Hälytysporras toimii vakioaikaisesti. Sen havahtumisvirran arvo ja toiminta-aika ovat aseteltavissa. Epäsymmetriakompensoinnin avulla on mahdollista kompensoida kondensaattoriparistoissa luonnostaan esiintyviä epäsymmetrisiä virtoja. Kompensoinnin asettelualue on 0 % releen nimellisvirrasta. Lähtörelematriisia sopivasti ohjelmoiden voidaan toteuttaa kosketintoimintoina erilaisia havahtumis- ja hälytyssignaaleja tai uudelleenkytkennän lukitussignaaleja. Kosketintietoa käytetään edelleen esimerkiksi muiden, samaan suojauskohteeseen liittyvien suojareleiden lukituksiin, merkinantolaitteiden kytkentään jne. 5

6 Kondensaattoripariston suojareleessä on yksi ulkoinen ohjattava loogikkatulo, joka toimii apujännitetasoisen ohjaussignaalin avulla. Ohjaustulon vaikutus releen toimintaan määräytyy relemoduulissa olevien ohjelmointikytkinryhmien asettelujen mukaan. Ohjaustuloa voidaan käyttää joko yhden tai useamman toimintaportaan lukitukseen, ulkoisen laukaisukäskyn vastaanottamiseen, kondensaattoripariston uudelleenkytkennän estoon tai/ja käsiohjaustilassa olevan itsepitävän lähtöreleen palauttamiseen. Käyttäjän ja suojareleen välistä kommunikaatiota varten on releen etukilvessä näyttö, jossa näkyvät releen toimintamerkit, mitatut arvot, muistiin tallennetut huippuarvot, havahtumislaskurit, aikalaskurit ja asetteluarvot. Kaikki muutokset asetteluarvoihin voidaan tehdä etukilvessä sijaitsevien painikkeiden avulla. Sarjaväyläliitäntä mahdollistaa kommunikoinnin joko sopivalla asetusohjelmalla varustetun tietokoneen, paikallisen SCS-ohjausjärjestelmän tai MicroSCADA-kaukokäyttöjärjestelmän kanssa. IL LAUKAISU YLIKUORMITUSSUOJA SIGNAALI IL LUONNOLLISEN EPÄSYMMETRIAN KOMPENSOINTI SIGNAALI IL3 I KONDENSAATTORIPARISTON SUOJAUS HÄLYTYS-/LAUKAISU- PORTAALLA ALIVIRRAN TUNNISTUS UUDELLEENKYTKENNÄN ESTÄMISEKSI 5N 37 HAVAHTUMINEN UUDELLEEN- KYTKENNÄN ESTO IRF OHJAUS- TULO BS AIKAPIIRI UUDELLEENKYTKENNÄN ESTÄMISEKSI 6 I/O-SARJAPORTTI SARJALIIKENNE Kuva 7. Kondensaattoripariston ylikuormitus- ja epäsymmetriasuojareleen SPAJ 60 C suojaustoiminnot. 6

7 Liitäntäkaavio (päivitetty 00-0) L L L I I 0 + Rx Tx CONTROL INPUT BS (~) Uaux - (~) RECONNECTION IRF ENABLE START SIGNAL SIGNAL TRIP SPA-ZC_ SERIAL PORT 5 A A 5 A A 5 A A 5 A A _ U3 + - U SPTU_R F E D C TS SS SS SS3 TS TRIP R SGB/6 SGB/7 B A SGB_/ IRF 3Ia> 3Ib> T8 SGR/ SGR/ SGR/3 SGR/4 SGR/ SGR/ SGR/3 SGR/4 SGR/5 SGR/6 SGR/7 SGR/5 SGR/6 SGR/7 SGR/8 SGR/8 T SGF/ T T3 SGB_/ I I T4 T5 SGF/ T6 SGB_/3 SGB_/4 3I< RECONN.INHIBIT T7 SGB_/5 SGB_/8 EXTERNAL TRIP RELAY RESET T9 SPAJ 60 C I/O U SPCJ 4D40 Kuva 8. Kondensaattoripariston ylikuormitus- ja epäsymmetriasuojareleen SPAJ 60 C liitäntäkaavio, jossa on esitetty kaikki relematriisin ja lukitusten/ohjaustulon ohjelmointiin käytetyt kytkimet. U aux Apujännite A, B, C, D, E, F Lähtöreleet IRF Itsevalvonta SGB Kytkinryhmä lukitus- ja ohjaussignaalien konfigurointia varten TRIP Laukaisurele, lähtöliitin SIGNAL Hälytyssignaali laukaisusta SIGNAL Hälytyssignaali laukaisusta START Hälytyssignaali havahtumisesta RECONN. INHIBIT Uudelleenkytkennän esto U Kondensaattoripariston suojarelemoduuli SPCJ 4D40 U Teholähde- ja lähtöreleyksikkö SPTU 40 R tai SPTU 48 R, jossa sulkeutuva laukaisukosketin U3 Liitäntämoduuli SPTE 4E3 Rx Tx Sarjaliikenneliitäntä T...T9 Toimintamerkit SPA-ZC- Väyläliitäntämoduuli 7

8 Rx Tx Made in Finland Kuva 9. Suojarele SPAJ 60 C takaa katsottuna. 8

9 Liitännät Liitinväli Toiminto - Vaihevirta I L, 5 A -3 Vaihevirta I L, A 4-5 Vaihevirta I L, 5 A 4-6 Vaihevirta I L, A 7-8 Vaihevirta I L3, 5 A 7-9 Vaihevirta I L3, A 5-6 Epäsymmetriavirta 5 A 5-7 Epäsymmetriavirta A 6-6 Apujännitteen syöttö. Kun apujännite on tasajännite, positiivinen napa kytketään liittimeen Suojamaadoitus. 0- Lukitus- ja ohjaustulo. Käytettävissä ylikuormitus-, vaihe-epäsymmetria- ja/tai alivirtaportaan ulkoiseen lukitukseen. Ohjaustulona sitä voidaan käyttää ulkoista laukaisusignaalia varten, itsepitävän laukaisureleen palauttamiseen ja uudelleenkytkennän estoon. Toiminto valitaan suojarelemoduulissa olevilla SGB-kytkimillä Lähtörele A on vahvavirtakoskettimella varustettu katkaisijan laukaisurele. Lähtöreleen A itsepito voidaan ohjelmoida kytkimillä SGB/6 ja SGB/7. Kytkimellä SGB/6 valitaan releelle itsepito ylikuormitustilanteessa tapahtuneen laukaisun jälkeen. Kytkin SGB/7 aikaansaa releen itsepidon epäsymmetriasta johtuneen laukaisun jälkeen. Itsepitävä lähtörele voidaan palauttaa paikallis- tai kaukoohjauksella. Alivirtaporras voidaan valita laukaisevaksi kytkimellä SGF/. Samoin ylikuormitusporras I a > saadaan laukaisevaksi kytkimellä SGF/ Lähtöreleille B ja C johdotettavat signaalit ohjelmoidaan suojarelemoduulin kytkinryhmän SGR kytkimillä ja kytkinryhmän SGR kytkimillä...8. Normaalisti ylikuormitusportaan I b > havahtumissignaali johdotetaan releelle C ja ylikuormitusportaan I a > hälytyssignaali lähtöreleelle B Lähtöreleelle D johdotettavat signaalit valitaan kytkinryhmän SGR kytkimillä...4. Tällöin kytkin SGR/ ohjaa ylikuoritusportaan I a > hälytyssignaalin, kytkin SGR/ ohjaa ylikuormitusportaan I b > havahtumissignaalin, kytkin SGR/3 ohjaa epäsymmetriaportaan I > hälytyssignaalin ja kytkin SGR/4 ohjaa epäsymmetriaportaan I > havahtumissignaalin lähtöreleelle D Lähtöreleessä E on katkaisijan laukaisuun soveltuva vahvavirtakosketin. Relettä E käytetään normaalisti kondensaattoripariston uudelleenkytkennän estoon. Jos uudelleenkytkennän estävä signaali on aktiivinen, lähtörele E estää kondensaattoriparistoa kytkeytymästä verkkoon. Tämä pätee myös siinä tilanteessa, jolloin suojareleen apujännite puuttuu tai rele on viallinen Lähtörele F toimii itsevalvontajärjestelmän lähtöreleenä. Normaatitilassa rele vetää ja sulkee kosketinvälin Jos itsevalvontajärjestelmä havaitsee sisäisen vian tai jos releen apujännitesyöttö katkeaa, lähtörele päästää ja antaa hälytyssignaalin sulkemalla kosketinvälin 7-7. Suojareleen sarjaliikenneliitäntää varten sijaitsee releen takapaneelissa 9-napainen, D-tyypin pienoisliitin. SPA-sarjaväylän ja väyläliitäntämoduulin SPA-ZC tai SPA-ZC7 kautta suojarele voi olla edelleen yhteydessä asematason tiedonvälityslaitteeseen, kuten esimerkiksi SACO 48D4:ään tai SRIO 500/000M:ään. 9

10 Relemoduulien väliset ohjaussignaalit Alla olevassa lohkokaaviossa on esitetty havahtumis-, laukaisu-, ohjaus- ja lukitussignaalien kulku mittaavan relemoduulin ja lähtöreleyksikön välillä. IL IL IL3 BS BS RRES I SGB..3 / SGB...3 / SGB...3 / 3 SGB...3 / 4 SGB...3 / 5 SGB...3 / 6 SGB...3 / 7 SGB...3 / 8 Ia> ta 70 ms Ib> k I> t Ics COMP Ic I> 70 ms k I< t< 00ms t rec RECONNECTION INHIBIT EXTERNAL TRIP TRIP INDICATOR RESET TRIP INDICATOR + OUTPUT RELAY RESET COMPLETE RELAY RESET SGR / SGR / SGR / 5 SGF / SGR / SGR / SGR / 3 SGR / 6 SGR / 3 SGR / 4 SGR / 4 SGR / 5 SGR / 6 SGR / 7 SGR / 7 SGR / 8 SGF / SGR / 8 SGB / 6 SGB / 7 RESET+. RESET+. RESET TRIP SPCJ 4D40 TS SS AR SS SS3 AR TS IRF RECONN. INHIBIT START SIGNAL SIGNAL TRIP SPTU_R F E D C B A Kuva 0. Kondensaattoripariston suojareleen SPAJ 60 C eri moduulien väliset ohjaussignaalit. 0 Havahtumis-, laukaisu-, ja lukitussignaalien toiminnot valitaan kytkinryhmien SGF, SGB...3 ja SGR... kytkimillä. Kytkinryhmien tarkistussummat ovat nähtävissä suojarelemoduulin asetteluvalikosta. Yksityiskohtaiset kuvaukset eri kytkimien toiminnoista on esitetty relemoduulin SPCJ 4D40 käyttöohjeessa.

11 Käytettyjen signaalien lyhenteet I L, I L, I L3 Vaihevirrat I Epäsymmetriavirta I c Kompensoitu epäsymmetriavirta BS, BS, RRES Ulkoiset lukitus- tai palautussignaalit SS Havahtumissignaali SS Havahtumissignaali SS3 Havahtumissignaali 3 TS Laukaisusignaali TS Laukaisusignaali AR...3 Jälleenkytkennän käynnistyssignaalit (eivät käytössä SPAJ 60 C:ssä) IRF Releen itsevalvonnan hälytyssignaali SS Havahtumissignaali SGF Kytkinryhmät reletoimintojen valintaa varten SGB...3 Kytkinryhmät releen lukitussignaalien ohjelmointia varten SGR... Kytkinryhmät lähtöreleiden ohjelmointia varten Rx/Tx Vastaanotto-/lähetyskanava

12 Toimintamerkit 07A I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) SPCJ 4D40 REGISTERS OPERATION IND RS 4 SPAJ 60 C V ~ V I / I n L I / I n L 3 I / I n L3 4 t ( I >) [%] a t ( I b >) [%] I c / I n [ %] t ( I > )[ %] t ( I > )[ %] t ( I < )[ %] Ser.No. f n = 50Hz 60Hz U aux I a >ALARM I b >START I b >TRIP I > ALARM I > START RECONN. INH. EXTERN. TRIP 5 I > TRIP I < OPERATION 08A 3I > I 3I < I I I I L L L3 IRF c I b > / I k I a > [%I t a [ min ] b ] I < / I < [ s] n t t rec RESET STEP I > [% I n ] t [ s] I > [% I n ] k I [ cs % I n ] SGF SGB SGR n [ min ] TRIP SPCJ 4D40 A) TRIP-toimintamerkki syttyy punaisena, kun jokin suojausportaista toimii. Portaan palauduttua toimintamerkki jää edelleen palamaan. B) Jos näyttö on pimeänä silloin kun jompikumpi toimintaportaista I a > tai I b > suorittaa laukaisun, viallinen vaihe ilmenee syttyneestä keltaisesta LED-merkkivalosta. Jos esimerkiksi TRIPtoimintamerkki palaa punaisena ja merkkivalot I L ja I L palavat samanaikaisesti, niin laukaisun aiheuttanut ylivirta on ollut vaiheissa I L ja I L. C) Numeronäytön vasemmanpuoleisin punainen numero on, paitsi kulloinkin esitettävän tiedon osoitenumero, myös releen visuaalinen toimintamerkki. Toimintamerkiksi sen tunnistaa siitä, että ainoastaan tämä punainen numero on numeronäytössä syttyneenä. Havahtumista tai uudelleenkytkennän estoa osoittava toimintamerkki kuittautuu pois näytöstä automaattisesti uuden toiminnon ilmaantuessa. Sen sijaan lähtöreleeseen A kytketyn suojaportaan toimintamerkki ei poistu näytöstä kuittaamatta. Jotta voimassa olevia virta-arvoja jne. voitaisiin lukea uudelleenkytkennän eston aikana, on toimintamerkin 8 kuittaaminen mahdollista yksikön ollessa vielä toiminnassa. Sama koskee ulkoisen laukaisun toimintamerkkiä 9. Näissä tapauksissa toimintamerkit tallentuvat muistiin ja ne ilmestyvät uudelleen kun näyttö tyhjenee. Toimintamerkki 8 kuittautuu automaattisesti, kun kondensaattoriparisto on kytkeytynyt uudelleen verkkoon. Numeronäytön toimintamerkkien selitykset voidaan tulkita releen etukilvessä olevan OPERATION IND. -taulukon avulla, ks. alla oleva taulukko. Numeronäyttö Selitys I a > alarm = Ylikuormitusporras I a > on antanut hälytyssignaalin I b > start = Ylikuormitusporras I b > on havahtunut 3 I b > trip = Ylikuormitusporras I b > on laukaissut 4 I > alarm = Porras I > on antanut hälytyssignaalin 5 I > start = Porras I > on havahtunut 6 I > trip = Porras I > on laukaissut 7 I< operation = Porras I< on toiminut 8 t rec = Uudelleenkytkennän esto on toiminnassa, toimintamerkki kuittautuu automaattisesti 9 EXT.TRIP = Rele on laukaissut ulkoisen releen signaalista

13 D) Numeronäytössä oleva toimintamerkki ja TRIP-toimintamerkki jäävät palamaan toimintaportaan palauduttua normaalitilaan. Toimintamerkit on kuitattava painamalla RESET/ STEP-painiketta. Tämän lisäksi toimintamerkit voidaan kuitata ulkoiseen ohjaustuloon 0- kytkettävän ohjausjännitteen avulla, mikäli kytkin SGB/8 on asennossa. Releen perussuojaustoiminnot eivät ole riippuvaisia toimintamerkkien tilasta, eli siitä onko ne kuitattu pois vai ei, vaan rele on kaiken aikaa toimintavalmiina. Jos porras I b > tai I > havahtuu, mutta laukaisua ei tapahdu sen vuoksi että mitattavan suureen arvo laskee havahtumiskynnyksen alapuolelle ennen asetellun viiveajan päättymistä, niin havahtumista osoittavat toimintamerkit kuittautuvat automaattisesti pois näytöstä. Kytkimillä SGF/3...4 on kuitenkin mahdollista ohjelmoida havahtumisen toimintamerkit itsepitäviksi, jolloin ne on kuitattava RESET/STEP-painikkeella ennen kuin ne sammuvat. Toimintamerkit saadaan näyttöön jääviksi ohjelmoimalla kytkimiä seuraavasti: Kytkin SGF/3 = I b >-portaan havahtumisen toimintamerkki jää näyttöön Kytkin SGF/4 = I >-portaan havahtumisen toimintamerkki jää näyttöön Tehtaalta toimitettaessa kytkimien SGF/3...4 asetteluarvo = 0. E) Releen IRF-merkkivalo ilmaisee syttyessään, että itsevalvontajärjestelmä on havainnut pysyvän sisäisen vian. Punainen merkkivalo syttyy noin minuutin kuluttua vian havaitsemisesta. Samalla relemoduuli antaa ohjaussignaalin releyhdistelmän itsevalvontajärjestelmän lähtöreleelle. Sen lisäksi moduulin näyttöön ilmestyy useimmiten vikakoodi, joka kertoo, minkä typpisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumeroosasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois näytöstä ennen kuin vika on poistunut. Vikatapauksessa näyttöön ilmestyvä vikakoodi on merkittävä muistiin ja ilmoitettava huoltotilauksen yhteydessä. 3

14 Teholähde- ja lähtöreleyksikkö Toimiakseen rele tarvitsee jatkuvan ulkoisen apujännitesyötön. Teholähdeyksikkö muodostaa apujännitteestä tarvittavat käyttöjännitteet suojausmoduulille ja lähtöreleille. Pistoyksikkörakenteinen teholähde- ja lähtöreleyksikkö sijaitsee releen järjestelmäkilven takana, joka on kiinnitetty ristikantaruuveilla koteloon. Teholähdeja lähtöreleyksikkö sisältää teholähteen, kaikki lähtöreleet, lähtöreleiden ohjauspiirit ja ulkoisten ohjaustulojen elektroniikkapiirit. Teholähde- ja lähtöreleyksikkö voidaan vetää ulos releen kotelosta irroittamalla ensin releen järjestelmäkilpi. Teholähteen ensiöpuoli on suojattu sulakkeella F, joka on sijoitettu yksikön komponenttilevylle. Sulakkeen arvo on A hidas (slow). Teholähdeyksikkö on muuntajakytketty eli galvaanisesti ensiö- ja toisiopiirit erottava, flybacktyyppinen dc/dc-muunnin. Sen avulla muodostetaan releen mittausyksikön ja lähtöreleiden tarvitsemat toisiopuolen +4 V:n, ± V:n ja +8 V:n tasajännitteet. Näistä ± V:n ja +4 V:n jännitteet ovat teholähdeyksikössä stabiloituja jännitteitä, sen sijaan releen mittausyksikössä tarvittava +5 V:n logiikkajännite muodostetaan tällä kortilla olevalla stabilisaattorilla. A hidas +8V Vakavoimaton jännite logiikkapiireille Uaux V~ V +V -V +4V Operaatiovahvistimien syöttöjännitteet Lähtöreleiden ohjausjännite Kuva. Teholähdeyksikön jännitetasot. Teholähdeyksikön toimintatilan ilmaisee järjestelmäkilvessä oleva vihreä merkkivalo U aux, joka palaa yksikön ollessa toiminnassa. Elektroniikkaa syöttävien jännitteiden varsinainen valvonta on sijoitettu mittaavalle kortille. Mikäli jokin toisiojännitteistä poikkeaa yli 5 % nimellisarvostaan, siitä saadaan itsevalvontahälytys. Hälytys saadaan myös silloin, kun teholähdeyksikkö on poistettu paikaltaan tai releelle ei tule apujännitesyöttöä. Teholähde- ja lähtöreleyksiköitä on kahta eri tyyppiä. Ne ovat toisiopuoleltaan ja reletoiminnoiltaan samanlaiset, vain niiden tulojännitealueet poikkeavat toisistaan. Eristyskoejännite ensiön ja toision sekä suojamaan välillä: kv, 50 Hz, min Nimellisteho Pn 5 W Teholähdeyksiköiden jännitealueet: - SPTU 40 R U aux = V ac/dc - SPTU 48 R U aux = V dc (tilauksesta) Malli SPTU 40 R sopii sekä vaihto- että tasajännitteelle. SPTU 48 R sopii ainoastaan tasajännitteelle. Releen järjestelmäkilpeen on merkitty minkä jännitealueen teholähdeyksikkö releeseen on asennettu. 4

15 Tekniset tiedot (päivitetty 00-0) Mittaustulot Vaihevirran ja epäsymmetriavirran tulot, liittimet -3, 4-6, 7-9, 5-7 -, 4-5, 7-8, 5-6 Nimellisvirta I n A 5 A Kuormitusvirrat - jatkuva 4 A 0 A - hetkellinen, s 00 A 500 A Dynaaminen kuormitusvirta, puolijakson arvo 50 A 750 A Tuloimpedanssi <00 mω <0 mω Vaihevirran mittausalue 0 8,5 x I n Epäsymmetriavirran mittausalue 0 % I n Nimellistaajuus 50/60 Hz Kosketinlähdöt Uudelleenkytkennän esto- ja ohjauskosketin Liittimet 65-66, Nimellisjännite 50 V dc/ac - Jatkuva virtakestoisuus 5 A - Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s arvo 30 A - Kytkentä- ja kuormitusvirta 3,0 s arvo 5 A - Katkaisukyky tasavirralla, kun kuormituksen L/R <40 ms ohjausjännitteillä 48/0/0 dc 5 A / 3 A / A Havahtumis- ja hälytyskoskettimet Liittimet , 68-69, 77-78, Nimellisjännite 50 V dc/ac - Jatkuva virtakestoisuus 5 A - Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s arvo 0 A - Kytkentä- ja kuormitusvirta 3,0 s arvo 8 A - Katkaisukyky tasavirralla, kun kuormituksen L/R <40 ms ohjausjännitteillä 48/0/0 dc A / 0,5 A / 0,5 A Ulkoiset ohjaustulot Lukitukset ja kauko-ohjaukset 0- Ulkoinen ohjausjännitetaso 8 65 V dc tai V ac Tulopiirin tyypillinen ohjausvirta ma Teholähde- ja lähtöreleyksikkö Teholähde- ja lähtöreleyksikkö, tyyppi SPTU 40 R Teholähde- ja lähtöreleyksikkö, tyyppi SPTU 48 R Tehonkulutus lepotilassa/toiminnassa V dc/ac 8 80 V dc (tilauksesta) 4 W / 6 W 5

16 Kondensaattoripariston suojarelemoduuli SPCJ 4D40 Ylikuormitusporras I b > Havahtumisvirta I b > 0,30,50 x I n Havahtumisaika <80 ms Toimintaperiaate käänteisaikainen Aikakerroin k 0,,0 Palautumisaika <00 ms Palautumissuhde >0,95 Toiminta-ajan tarkkuus (k =,0 ja I b = 0,50,50 x I n ) ±0 % teoreettisesta arvosta tai ±50 ms Toimintatarkkuus ±3 % asetteluarvosta Lyhyin mahdollinen laukaisuaika~ ~ 00 ms Ylikuormitusporras I a > Havahtumisvirta I a > 80 0 % x I b > Toiminta-aika 0,50 00 min Palautumisaika <50 ms Palautumissuhde >0,95 Toiminta-ajan tarkkuus ± % asetteluarvosta Toimintatarkkuus ±3 % asetteluarvosta Alivirtaporras I< Havahtumisvirta I< 0,0 0,70 x I n Toiminta-aika,0 00 s Uudelleenkytkennän estoaika 0,50 00 min Pulssimuotoinen laukaisusignaali, pulssin pituus ~ 00 ms Palautumissuhde <, Toiminta-ajan tarkkuus ± % asetteluarvosta tai ±75 ms Toimintatarkkuus ±3 % asetteluarvosta alueella 0,5...0,70 x I n Epäsymmetriasuoja I >, porras Havahtumisvirta I >,0 00 % I n *) Toiminta-aika,0 300 s Palautumisaika <00 ms Palautumissuhde >0,90 Toiminta-ajan tarkkuus ( I cs = 0) ± % asetteluarvosta tai ±75 ms Toimintatarkkuus ( I cs = 0) ±3 % asetteluarvosta alueella, % I n Epäsymmetriasuoja I >, porras Havahtumisvirta I >,0 80,0 % I n *) Toiminta-aika <70 ms Toimintaperiaate Inverse time Aikakerroin k 0,,0 Palautumisaika <00 ms Palautumissuhde >0,90 Toiminta-ajan tarkkuus teoreettisilla käänteisaikakäyrillä ( I cs = 0) 7,5 % tai ±35 ms Toimintatarkkuus ( I cs = 0) ±3 % asetteluarvosta Lyhin mahdollinen laukaisuaika ~ 00 ms Kompensoinnin asettelu Toimintatarkkuus 0,0 0,0 % I n <3 % I n *) suositeltu minimivirta: 3,0 % I n 6

17 Tiedonsiirto Siirtotapa Kuituoptinen sarjaväylä Merkkien koodaus ASCII Siirtonopeus, valittavissa 4800 Bd tai 9600 Bd Sähköisen/optisen tiedonsiirron väyläliitäntämoduuli, oma sisäinen teholähdeyksikkö - muovikuitukaapeleille SPA-ZC BB - lasikuitukaapeleille SPA-ZC MM Sähköisen/optisen tiedonsiirron väyläliitäntämoduuli, oma sisäinen teholähdeyksikkö tai ulkoinen teholähde - muovikuitukaapeleille SPA-ZC 7 BB - lasikuitukaapeleille SPA-ZC 7 MM Eristyskokeet *) Eristysjännitelujuus IEC kv, 50Hz, min Syöksyjännitelujuus IEC kV,,/50µs, 0.5J Eristysvastusmittaus IEC >00MΩ, 500Vdc Häiriötestit *) Suurtaajuisen (MHz) pulssin sieto IEC pitkittäinen.5 kv - poikittainen.0 kv Staattisen purkauksen sieto IEC ja IEC kosketuspurkaus 6 kv - ilmapurkaus 8 kv Nopean transienttipulssin sieto IEC ja IEC tehonsyöttö 4 kv - I/O-liitynnät kv Ympäristöolosuhteet Määritelty käyttölämpötila-alue C Toiminta-arvojen lämpötilariippuvuus määritellyllä käyttölämpötila-alueella <0, %/ C Kosteus- ja lämpötilakestoisuus IEC mukaan Kuljetus- ja varastointilämpötila C Kotelon suojausluokka uppoasennuksessa IEC 6059 mukaan IP 54 Releen paino 3,5 kg <95 %,+40 C, 56 vrk/vuosi *) Eivät koske sarjaliikenneliityntää, jonka yhteydessä on aina käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisia väyläliityntämoduuleja sekä optokaapeleita. 7

18 Huolto ja korjaus Kun suojarele toimii kappaleessa "Tekniset tiedot" määritellyissä ympäristöolosuhteissa, se ei tarvitse erityistä huoltoa. Relemoduulit eivät sisällä sellaisia osia tai komponentteja, jotka normaaleissa käyttöolosuhteissa joutuisivat alttiiksi mainittavalle kulumiselle. Mikäli käyttöolosuhteet poikkeavat releelle määritellyistä esimerkiksi ympäristölämpötilan tai suhteellisen kosteuden suhteen tai jos suojarele asennuspaikallaan joutuu alttiiksi pölylle tai kemiallisesti aktiivisille kaasuille, niin silloin suositellaan, että releelle suoritetaan silmämääräinen tarkastus releen koestuksen yhteydessä tai aina kun releen yksiköitä otetaan ulos relekotelosta. Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota mm. seuraaviin asioihin: - merkkeihin mekaanisista vaurioista releen eri yksiköissä, liittimissä tai kotelossa - merkkeihin kannen sisäpuolelle, piirilevyille tai koteloon kerääntyvästä pölystä tai liasta. Pöly poistetaan varovasti paineilmalla. - merkkeihin alkavasta hapettumisesta tai syöpymisestä liittimissä, kotelossa tai releen sisäosissa. Eri tilauksesta on releen piirilevyille saatavissa erikoissuojakäsittely parantamaan niiden materiaalin kestävyyttä poikkeavissa ympäristöolosuhteissa. Jos suojareleen toiminnassa ilmenee epämääräisyyttä tai jos sen toiminta-arvot poikkeavat määritellyistä, rele on tarkastettava perusteellisesti. Pienemmät huoltotoimenpiteet, kuten pistoyksiköiden vaihdon voi suorittaa asiakkaan asiantunteva huoltohenkilöstö mutta laajemmat toimenpiteet, jotka sisältävät elektroniikan huoltoa, on teetettävä valmistajalla. Epävarmoissa tilanteissa ja pysyvien vikojen ilmetessä on syytä ottaa yhteyttä valmistajaan, joka antaa mielellään tarkastusta, korjausta ja uudelleenkalibrointia koskevia lisätietoja. Huom! Staattiset suojareleet ovat mittalaitteita, joten niitä on käsiteltävä varoen ja ne on suojattava kosteudelta ja kolhuilta käsittelyn, varastoinnin ja erityisesti kuljetusten aikana. Varaosat Kondensaattoripariston suojarelemoduuli SPCJ 4D40 Teholähde- ja lähtöreleyksikkö U aux = V ac/dc SPTU 40 R, sis. sulkeutuvan laukaisukoskettimen U aux = V dc SPTU 48 R, sis. sulkeutuvan laukaisukoskettimen Kotelo (sis. liitäntämoduulin) SPTK 4E3 Liitäntämoduuli SPTE 4E3 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 7_ tai SPA-ZC _ Tilausnumerot Kondensaattoripariston suojarele ilman koestusliitintä SPAJ 60 C RS AA, CA, DA, FA Kondensaattoripariston suojarele varustettu koestusliittimellä RTXP 8 SPAJ 60 C RS AA, CA, DA, FA Tilausnumeron viimeiset kirjaimet ilmaisevat suojareleen nimellistaajuuden f n ja apujännitteen U aux alueen seuraavasti: AA: f n = 50 Hz ja U aux = V ac/dc CA: f n = 50 Hz ja U aux = V ac/dc DA: f n = 60 Hz ja U aux = V ac/dc FA: f n = 60 Hz ja U aux = V ac/dc Teholähde- ja lähtöreleyksiköt: SPTU 40 R SPTU 48 R RS AA RS BA 8

19 Mittapiirrokset ja asennus Releen kotelon perusmalli on tarkoitettu uppoasennukseen. Korotuskehyksien avulla voidaan käyttää myös puoliuppoasennusta, jolloin paneelin takana tarvittava asennussyvyys pienenee vastaavasti 40 mm, 80 mm tai 0 mm. Korotuskehyksen tyyppimerkintä 40 mm kehykselle on SPA-ZX, 80 mm kehykselle SPA-ZX ja 0 mm kehykselle SPA-ZX 3. Lisäksi saatavana on pinta-asennuskotelo SPA-ZX 0. Releen kotelo on valmistettu hiekanvärisestä suulakepuristetusta alumiiniprofiilista. Seosalumiinivalusta valmistetussa asennuskauluksessa on kumitiiviste, joka paneeliasennuksessa puristuu kauluksen ja asennusalustan väliin. Tällöin saavutetaan suojausluokka IP 54 releen kotelon ja asennusalustan välille. Saranoitu kotelon kansi on valmistettu kirkkaan läpinäkyvästä, UV-stabiloidusta polykarbonaattipolymeeristä ja varustettu sinetöitävällä lukitusruuvilla. Kannen reunassa on tiiviste, jonka avulla myös kotelon ja kannen välillä saavutetaan suojausluokka IP 54. Releen takaseinässä on liitinrima ja kaksi moninapaliitintä, joihin voidaan tehdä kaikki tarvittavat lähtö- ja tuloliitännät. Jokaiseen vahvavirtaliittimeen, kuten mittaustuloihin, tehonsyöttöön ja lähtöreleille, voidaan liittää yksi 6 mm, yksi 4 mm tai yksi tai kaksi,5 mm johdinta. Kaapelikenkiä ei tarvita. Kolmen hälytyslähdön signaalit sijaitsevat vetämällä irroitettavissa kuusinapaisessa liittimessä. Sarjaliikenteen käyttämä liitin on tyypiltään 9-napainen D-liitin ± a b 39 ± Paneelin aukotus Korotuskehys SPA-ZX SPA-ZX SPA-ZX 3 a b Tilaustiedot Esimerkiksi. Lukumäärä ja lajimerkki 5 kpl SPAJ 60 C. Tilausnumero RS AA 3. Nimellistaajuus f n = 50 Hz 4. Apujännite U aux = 0 V dc 5. Lisätarvikkeet 5 kpl liitäntämoduuleita SPA-ZC MM kpl lasikuitukaapeleita SPA-ZF MM Erikoistoivomukset 9

20

21 D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän (IRF) merkkivalo Näyttö, +3 numeroa / I > I n t [] > s k / I >> I n RESET STEP Askellus-/kuittauspainike Asetteluarvojen merkkivalot t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o>> I n Kytkinryhmien SGF, SGB ja SGR merkkivalot t [] o >> s SGF SGB Ohjelmointipainike SGR TRIP Laukaisun toimintamerkki Kiinnitysruuvi 879B SPCJ 4D9 Yksikön tyyppimerkintä

22 MRS MUM FI Julkaistu Versio A (korvaa 34 SPC 3 FI) Tarkastanut TK Hyväksynyt TK D-tyypin SPCrelemoduulien yleiset ominaisuudet Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisällysluettelo Etukilpi... Painikkeet... 3 Näyttö... 3 Näytön päävalikko... 4 Näytön alavalikot... 4 Kytkinryhmät SGF, SGB ja SGR... 4 Asettelut... 5 Asettelutila... 5 Esimerkki... 7 Esimerkki... 9 Muistiin tallennetut tiedot... Trip-test toimintatila... Esimerkki Toimintamerkit... 5 Vikakoodit... 5

23 Painikkeet Mittausyksikön kilvessä on kaksi ohjauspainiketta. Kuittaus/askelluspainiketta (RESET/ STEP) käytetään toimintamerkkien kuittaamiseen ja näytön pää- ja alavalikossa eteen- ja taaksepäin askeltamiseen. Ohjelmointipainiketta () käytetään siirryttäessä tietystä päävalikon kohdasta vastaavaan alavalikkoon, jotta tiettyjä parametriasetuksia voitaisiin muuttaa ja ottaa muutetut parametriarvot käyttöön. Näitä asettelujen tekemiseen ja toimintojen ohjelmointiin liittyviä yksityiskohtia kuvataan tämän ohjekirjan seuraavissa kappaleissa. Näyttö Mittausarvot, asetteluarvot ja muistiin tallennetut tiedot näkyvät mittausyksikön näytössä. Näyttö muodostuu neljästä numerosta, joista kolme oikeanpuoleisinta vihreää numeroa osoittavat mittaus-, asetus- tai muistiin tallennettuja arvoja ja vasemmanpuoleisin punainen numero ilmoittaa rekisterin numeron. Se, mikä mittaustai asetteluarvo kulloinkin on näytössä esillä, osoitetaan mittaus- tai asetteluarvoon liittyvällä keltaisella merkkilampulla yksikön etupaneelissa. Näytön punainen numero palaa osoittaen rekisterin numeron silloin, kun näytetään muistiin tallennettua vikatietoa. Näytön toimiessa toimintamerkkinä ainoastaan punainen numero on näkyvissä. Kun mittausyksikköön kytketään apujännite, käynnistyy näytön testaus, jonka aikana kaikki näytön segmentit askelletaan läpi sytyttäen ja sammuttaen ne noin 5 sekunnin ajan. Ensin sytytetään kaikkien numeroiden vastaavat segmentit ja desimaalipiste myötäpäivään askeltaen. Tämän jälkeen sytytetään kunkin numeron keskimmäinen segmentti yksi kerrallaan. Täydellinen testisekvenssi suoritetaan kahdesti. Testin päätteeksi näyttö sammutetaan. Testi voidaan keskeyttää painamalla STEP-painiketta. Moduulin suojausfunktiot ovat toiminnassa koko testauksen ajan. PÄÄVALIKKO ASKEL TAAKSE- PÄIN 0,5 s ASKEL ETEEN- PÄIN s Nomaalitila, näyttö pimeänä ALAVALIKKO STEP 0,5 s s 5 s 5 s ASETTELUTILA Ensimmäinen mittausarvo Viimeinen mittausarvo Voimassa oleva asetteluarvo Voimassa oleva asetteluarvo Pääasetteluarvo portaalle ASKEL TAAKSEPÄIN 0,5 s ASKEL ETEENPÄIN s Tausta-asetteluarvo portaalle KASVATA LUKUARVOA STEP-PAINIKKEELLA 0,5 s SIIRRÄ NUMERO- TAI DESIMAALIPISTE- KURSORIA -PAINIKKEELLA s Muistiin tallennetut arvot ym. KUN UUSI ASETTELUARVO ON VALMIS JA KOKO NÄYTTÖ ALKAA VILKKUA, TALLETA SE PAINAMALLA SAMANAIKAI- SESTI STEP- JA -PAINIKKEITA HUOM! USEIMMISSA VALIKKOKARTOISSA ALAVALIKOT ON PIIRRETTY VAAKASUORAAN, JOTTA KUVAAN SAATAISIIN NÄKYVIIN KAIKKI PÄÄ- JA ALAVALIKKOTASOT Kuva. Periaate-esimerkki toiminnoista, joilla siirrytään valikosta toiseen 3

24 Näytön päävalikko Kaikki normaalissa käyttötilanteessa tarvittavat tiedot saadaan esille näytön päävalikosta, kuten tosiaikaiset mittausarvot, tosiaikaiset voimassa olevat asettelut ja joitakin muistiin tallennetuista tiedoista. Päävalikosta näyttöön haluttavat tiedot saadaan näkyviin askeltamalla sekventiaalisesti STEPpainikkeella. Painettaessa STEP-painiketta sekunnin ajan, näyttö siirtyy yhden askeleen eteenpäin. Painamalla painiketta lyhyesti noin 0,5 sekunnin ajan askeltaa näyttö askeleen taaksepäin. Pimeästä näytön kohdasta voidaan askeltaa vain eteenpäin. Painettaessa STEP-painiketta jatkuvasti, askeltaa näyttö jatkuvasti arvosta toiseen pysähtyen hetkeksi pimeään kohtaan. Ellei näyttöä sammuteta askeltamalla se pimeään kohtaan, pysyy se aktivoituneena noin 5 minuuttia viimeisestä STEP-painikkeen painalluksesta. Tämän jälkeen näyttö sammuu itsestään. Näytön alavalikot Vähemmän tärkeät ja harvemmin aseteltavat asetusarvot saadaan näyttöön alavalikoista. Alavalikoiden lukumäärä vaihtelee mittaavan moduulin tyypin mukaan. Alavalikoiden tarkempi erittely on kunkin mittaavan relemoduulin käyttöohjeessa. Alavalikkoon siirrytään päävalikosta painamalla -painiketta noin sekunnin ajan. Vapautettaessa painike, alkaa punainen numero vilkkua, osoittaen, että ollaan siirrytty alavalikkoon. Siirtyminen alavalikon kohdasta toiseen tai takaisin päävalikkoon tehdään samalla tavoin kuin siirtyminen päävalikossa kohdasta toiseen: näyttö siirtyy eteenpäin painettaessa STEP-painiketta sekunnin ajan ja taaksepäin painamalla painiketta noin 0,5 sekunnin ajan. Päävalikkoon on palattu silloin, kun punainen vilkkuva numero on sammunut. Siirryttäessä alavalikkoon merkkilampun osoittamasta mittaus- tai asetteluarvosta, merkkivalo jää palamaan ja näytössä rekisterin osoitenumero alkaa vilkkua. Yksistään vilkkuva rekisterin osoitenumero osoittaa, että ollaan jonkin rekisterin alavalikossa. Kytkinryhmät SGF, SGB ja SGR Osa asetteluista ja sovelluskohtaiset mittausyksikön toimintatavan valinnat tehdään SG_- kytkinryhmiä ohjelmoimalla. Nämä kytkinryhmät ovat ohjelmallisesti toteutettuja, eivätkä näinollen ole mittaavasta moduulista fyysisesti löydettävissä. Kytkinryhmää osoittava merkkivalo palaa silloin, kun näytössä on tämän kytkinryhmän tarkistussumma. Valitsemalla ensin tarkistussummanäyttö ja siirtymällä siitä kytkinryhmän asettelutoimintatilaan, kytkinryhmien kytkimet voidaan asetella yksi kerrallaan samalla tavalla kuin ne olisivat todellisia kytkimiä. Asetteluvaiheen lopuksi näytetään koko kytkinryhmän tarkistussumma. Tarkistussumman avulla voidaan varmistua siitä, että kytkimet ovat oikeissa asennoissa. Kuvassa 3 on esimerkki tarkistussumman laskemisesta. Kytkimen No Asento Painoarvo Arvo x = 0 x = 0 3 x 4 = 4 4 x 8 = 8 5 x 6 = x 3 = 0 7 x 64 = x 8 = 0 Tarkistussumma = 93 Kuva 3. Esimerkki ohjelmointikytkinryhmän SG_ tarkistussumman laskemisesta. Kun kuvan 3 esimerkin mukaan laskettu tarkistussumma ja mittaavan moduulin näytön osoittama tarkistussumma yhtenevät, on kyseessä olevan kytkinryhmän asettelu tehty oikein. Kunkin mittausyksikön ohjelmointikytkinten merkitys on selostettu kyseisen relemoduulin teknisessä käyttöohjeessa. 4

25 Asettelut Pääosa toiminta-arvojen ja toiminta-aikojen asetteluista tapahtuu relemoduulin näytön ja painikkeiden avulla. Kullekin asettelulle on oma merkkilamppunsa, joka palaa silloin, kun kyseinen asetteluarvo on näytössä. Sen lisäksi, että relemoduulille voidaan asetella pääasetteluarvot, useimmille D-tyypin mittaavalle moduulille voidaan tallentaa muistiin myös ns. tausta-asetteluarvot. Tämä tarkoittaa sitä, että rele voidaan vaihtaa käyttämään pääasettelujen sijasta tausta-asetteluarvoja tai päinvastoin yksinkertaisella ohjaustulon kautta annettavalla komennolla. Pääasettelun ja tausta-asettelun parametriarvoja voidaan muuttaa myös sarjaväylän kautta. Asiaankuulumaton muuttaminen on kuitenkin estetty salasanalla, joka tarvitaan parametrien muutosohjelmoinnin käynnistämiseksi. Asettelutila Kun joudutaan muuttamaan paljon asetteluja, kuten esimerkiksi relejärjestelmien käyttöönottovaiheessa, on yleisperiaatteena suositeltavaa, että asettelujen muuttamiseen käytetään releen sarjaliikenneporttiin liitettyä henkilökohtaista tietokonetta. Tietokoneella suoritettu asetteluarvojen muuttaminen on kuvattu erillisessä ohjeessa. Jollei tietokonetta tai tähän tehtävään sopivaa ohjelmaa ole käytettävisssä, tai vain muutamia asetteluarvoja muutetaan, voidaan asettelujen muutokset tehdä allakuvatun menettelytavan mukaisesti. Päävalikon ja alavalikoiden rekisterit sisältävät kaikki aseteltavat parametrit. Asettelut suoritetaan ns. asettelutilassa, johon päästään päävalikosta tai alavalikosta painamalla painiketta, kunnes koko näyttö alkaa vilkkua. Tässä tilassa näytetään asetteluarvo sellaisena, kuin se on ennen muuttamista. Painamalla uudelleen -painiketta, ohjelmointisekvenssi siirtyy yhden askeleen eteenpäin. Tällöin oikeanpuoleisin numeroista alkaa ensin vilkkua muiden jäädessä palamaan jatkuvasti. Vilkkuvaa numeroa voidaan nyt muuttaa STEP-painikkeen avulla. Vilkkuvaa kursoria voidaan siirtää numerolta toiselle -painikkeella ja joka vaiheessa numeron muuttaminen suoritetaan STEP-painikkeella. Kun kaikki numerot on aseteltu, asetetaan desimaalipiste paikalleen viimeisessä vaiheessa. Lopuksi, kun palataan tilaan, jossa kaikki näytön numerot vilkkuvat, on uusi asetteluarvo valmis tallennettavaksi muistiin. Asetteluarvon tallentaminen tapahtuu painamalla samanaikaisesti sekä STEP- että PRO- GRAM-painiketta. Ennenkuin uusi asetteluarvo on tallennettu muistiin, poistuminen asettelutilasta ei vaikuta voimassa olevaan asetteluarvoon, vaan aikaisempi asetteluarvo jää tällöin käyttöön. Myös siinä tapauksessa, että yritetään asettaa asetteluarvoksi parametriarvo, joka on tälle asettelulle sallittujen rajojen ulkopuolella, hylätään uusi arvo ja vanha arvo jää voimaan. Paluu asettelutilasta päävalikkoon tai alavalikkoon tehdään painamalla -painiketta kunnes vihreät numerot näytössä lakkaavat vilkkumasta. Ennenkuin relemoduuli työnnetään koteloon on varmistettava, että sen asettelut ovat oikeat, jolloin turhilta laukaisuilta voidaan välttyä. Asetteluarvot tarkistetaan etukäteen työntämällä relemoduuli varakoteloon, jota ei ole johdotettu katkaisijalle. Jos tämä ei ole mahdollista, rele saadaan ei-laukaisevaan tilaan painamalla -painiketta samalla, kun rele kytketään virtalähteeseen. Releen näyttöön ilmestyy kolme viivaa "- - -". Tämän jälkeen voidaan tehdä tarvittavat asetteluarvojen tarkistukset ja muutokset. Rele siirtyy normaaliin toimintatilaan automaattisesti 5 minuutin kuluttua viimeisestä painikkeen painalluksesta tai 0 s kuluttua siitä, kun näyttö on jälleen askellettu "pimeään tilaan", joka näyttää kolmea viivaa. HUOM! Painikkeiden ja näytön avulla tehtävän näyttötai ohjelmointitoiminnon aikana on voimassa viiden minuutin time-out -toiminto. Ellei mitään painiketta ole painettu viiden minuutin kuluessa viimeisestä painikkeen painalluksesta rele palautuu automaattisesti normaaliin toimintatilaan. Tämä tarkoittaa, että kun rele jätetään koskemattomaksi, sen näyttö sammuu, se poistuu siitä valikosta tai näyttötilasta, jossa se oli kun se jätettiin. Tämä on myös käyttäjälle helppo tapa poistua sekavasta tilanteesta, missä ei enää tiedä mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. 5

26 PÄÄVALIKKO ALAVALIKOT STEP 0.5 s s Normaali tila, näyttö pimeänä Vaiheen L virta Vaiheen L virta Vaiheen L3 virta Nollavirta Io ASKEL TAAKSEPÄIN STEP 0.5 s ALAVALIKOT ASKEL ETEENPÄIN STEP s Voimassaoleva I>-portaan havahtumisarvo I>-havahtuminen, pääasetteluarvo I>-havahtuminen, tausta-asetteluarvo A S K E L Voimassaoleva toiminta-aika t> tai aikakerroin k Voimassaoleva I>>-portaan havahtumisarvo t> tai k, pääasetteluarvo I>>-havahtuminen, pääasetteluarvo t> tai k, tausta-asetteluarvo I>>-havahtuminen, tausta-asetteluarvo T A A K S E S T E P.5 s P Ä Ä V A L I K K O A S K E L E T E E N S T E P s 4 Voimassaoleva toiminta-aika t>> Voimassaoleva Io>-portaan havahtumisarvo Voimassaoleva toiminta-aika to> tai aikakerroin ko Voimassaoleva Io>>-portaan havahtumisarvo Voimassaoleva toiminta-aika to>> Voimassaoleva tarkistussumma SGF:lle Voimassaoleva tarkistussumma SGB:lle Voimassaoleva tarkistussumma SGR:lle Virran jatkuva 5 min. keskiarvo Toiminta-aika t>>, pääasetteluarvo Io>-havahtuminen, pääasetteluarvo to> tai ko, pääasetteluarvo Io>>-havahtuminen, pääasetteluarvo Toiminta-aika to>>, pääasetteluarvo Pääasettelu SGF:lle Pääasettelu SGB:lle Pääasettelu SGR:lle Vaiheen L viimeksi Vaiheen L rekisterekisteröity (n:s) virta-arvo röity (n-) virta-arvo Vaiheen L viimeksi Vaiheen L rekisterekisteröity (n:s) virta-arvo röity (n-) virta-arvo 3 Vaiheen L3 viimeksi Vaiheen L3 rekisterekisteröity (n:s) virta-arvo röity (n-) virta-arvo Suurin mitattu 5 min. keskiarvovirta Toiminta-aika t>>, tausta-asetteluarvo Io>-havahtuminen, tausta-asetteluarvo to> tai ko, tausta-asetteluarvo Io>>-havahtuminen, tausta-asetteluarvo Toiminta-aika to>>, tausta-asetteluarvo Pääasettelu SGF:lle Tausta-asettelu SGB:lle Pääasettelu SGR:lle Vaiheen L rekisteröity (n-) virta-arvo Vaiheen L rekisteröity (n-) virta-arvo Vaiheen L3 rekisteröity (n-) virta-arvo 3 Kuva 4. Esimerkki osasta ylivirta- ja maasulkurelemoduulin SPCJ 4D9 asettelujen päävalikkoa ja alavalikkoja. Voimassa olevat asettelut ovat päävalikossa ja ne saadaan näyttöön painamalla STEPpainiketta. Voimassa olevien asettelujen päävalikko sisältää mittaustietoja rekistereissä...9, 0 ja A. Pää- ja tausta-asetteluarvot ovat alavalikoissa asettelujen suorittamista varten ja ne siirretään näyttöön painamalla -painiketta. 6

27 Esimerkki Toiminta asettelutilassa. Mittaavan moduulin ylivirtaportaan I> havahtumisen pääasetteluarvon manuaalinen muuttaminen: Alkuperäinen havahtumisen pääasetteluarvo on 0,80 x I n ja tausta-asetteluarvo on,00 x I n. Haluttu uusi havahtumisen pääasetteluarvo on,05 x I n. a) Paina toistuvasti STEP-painiketta kunnes symbolin I> vieressä oleva LED-merkkilamppu syttyy ja voimassaoleva havahtumisen asetteluarvo tulee näyttöön. RESET STEP 5 x s b) Siirry alavalikkoon painamalla painiketta yli sekunnin ajan ja vapauttamalla se senjälkeen, saadaksesi pääasetteluarvo näyttöön muutettavaksi. Punainen numero on nyt vilkkuva :nen, osoittaen, että ollaan ensimmäisessä alavalikossa. Vihreät numerot ilmaisevat asetteluarvoa. s c) Siirry asettelutilaan painamalla painiketta viisi sekuntia kunnes näyttö alkaa vilkkua. 5 s d) Paina -painiketta kerran uudelleen sekunnin ajan, niin että ensimmäinen numeroista alkaa vilkkua. s e) Nyt tämä numero voidaan muuttaa. Käytä STEP-painiketta numeron muuttamiseen halutuksi. RESET STEP 5 x f) Paina -painiketta niin, että keskimmäinen vihreä numero alkaa vilkkua. s g) Muuta keskimmäinen numero halutuksi numeroksi STEP-painikkeen avulla. RESET STEP x h) Paina -painiketta niin, että äärimmäisenä vasemmalla oleva vihreä numero alkaa vilkkua. s

28 i) Muuta numero halutuksi STEP-painikkeen avulla. RESET STEP 0 x. 0 5 j) Paina -painiketta niin, että desimaalipiste alkaa vilkkua. s. 0 5 k) Siirrä tarvittaessa desimaalipisteen paikkaa STEP-painikkeen avulla. RESET STEP 0 x. 0 5 l) Paina -painiketta niin, että koko näyttö alkaa vilkkua. Tässä tilassa samoin kuin kohdassa c) aikaisemmin uusi asetteluarvo voidaan kokonaisuudessaan nähdä näytössä, ennenkuin se tallennetaan muistiin. Jos asetteluarvoa joudutaan korjaamaan, käytä painiketta erheellisten numeroiden korjaamiseen. m) Kun uusi asetteluarvo on korjattu, tallenna se relemoduulin muistiin painamalla samanaikaisesti - ja STEP-painikkeita. Kun tieto siirtyy muistiin, numeroiden vihreät keskisegmentit välähtävät kerran näytössä, eli näytössä vilahtaa RESET STEP s n) Uuden asetteluarvon tallentaminen muistiin siirtää moduulin automaattisesti asettelutilasta toimintatilaan. Jollei muistiintallennusta haluta suorittaa, voi käyttäjä poistua asettelutilasta painamalla -painiketta noin viiden sekunnin ajan, kunnes vihreät numerot näytössä lakkaavat vilkkumasta. 5 s. 0 5 o) Jos tausta-asetteluarvoa halutaan muuttaa, siirrytään ylivirtaportaan I> asettelun alavalikkoon, painamalla STEP-painiketta noin sekunnin ajan. Vilkkuva tilaindikaattori muuttuu silloin vilkkuvaksi :ksi osoittaen, että näytössä näkyvä asetteluarvo on portaan I> tausta-asetteluarvo. RESET STEP s. 0 0 Siirry asettelutilaan samalla tavalla kuin kohdassa c) ja jatka samoin tästä eteenpäin. Tallennettuasi haluamasi uudet asetteluarvot muistiin palaat päävalikkoon painamalla STEP-painiketta kunnes ensimmäinen numero on sammunut. LEDmerkkilamppu osoittaa, että ollaan edelleen I>portaan näytössä ja näyttö osoittaa portaan uuden voimassaolevan asetteluarvon. 8

29 Esimerkki Toiminta asettelutilassa. Relemoduulin kytkinryhmän SGF tarkistussumman pääasettelu manuaalisesti: Kytkinryhmän alkuperäinen tarkistussumma on 000 ja halutaan asetella kytkimet SGF/ ja SGF/3 tilaan. Tämä tarkoittaa, että tarkistussumman uudeksi arvoksi tulee 005. a) Paina STEP-painiketta niin monta kertaa, että SGF-symbolin vieressä oleva LED-merkkivalo syttyy ja kytkinryhmän tarkistussumma ilmestyy näyttöön. RESET STEP n x s b) Siirry alavalikkoon painamalla painiketta runsaan yhden sekunnin ajan ja vapauta painike, jolloin näyttöön tulee kytkinryhmän SFG tarkistussumma. Näytön punainen numero näyttää nyt ykköstä osoittaen, että olet ensimmäisessä alavalikossa. Vihreät numerot näyttävät tarkistussumman arvon. s c) Siirry asettelutilaan painamalla painiketta noin viiden sekunnin ajan, kunnes näyttö alkaa vilkkua. 5 s d) Paina -painiketta vielä kerran niin, että saat ensimmäisen kytkimen näyttöön. Näytön vihreistä numeroista ensimmäinen osoittaa nyt kytkimen numeroa ja äärimmäinen numero oikealla osoittaa kytkimen asentoa. x 0 e) Nyt voit asetella kytkimen tilaan tai 0 painamalla STEP-painiketta ja tässä esimerkissä se jätetään haluttuun asentoon. RESET STEP x f) Kun kytkin numero on nyt halutussa asennossa, kutsutaan kytkin numero näyttöön painamalla sekunnin ajan -painiketta. Kuten kohdassa e) voit muuttaa kytkimen asentoa STEP-painikkeella. Koska SGF/ kytkimen haluttu asento tässä esimerkissä on 0, jätetään kytkin asentoon 0. g) Kutsu kytkin SGF /3 näyttöön kuten kohdassa f) painamalla -painiketta noin sekunnin ajan. s s

30 h) Muuta kytkimen asento halutuksi, eli tässä esimerkissä asentoon, painamalla STEP-painiketta. RESET STEP x 3 i) Jatka samalla tavalla kutsumalla vuoron perään kaikki SGF/4...8 kytkimet näyttöön ja jätä kytkimet tämän esimerkin mukaisesti 0-asentoon. 5 x s j) Viimeisessä asettelutilan näytössä, joka vastaa kohtaa c), näet sen tarkistussumman, joka vastaa kytkinten SGF/ SGF/8 asentoja k) Jos näytössä nyt näkyy haluttu tarkistussumma, tallennat sen muistiin painamalla samanaikaisesti - ja STEP-painikkeita. Kun tieto siirtyy muistiin, vihreiden numeroiden keskisegmentit välähtävät kerran näytössä, eli näytössä vilkahtaa Siinä tapauksessa, että tarkistussumma on virheellinen, voit vaihtaa erillisten kytkinten asettelutiloja alkaen kohdasta d) painamalla - ja STEPpainikkeita. RESET STEP l) Uuden asetteluarvon tallentaminen palauttaa relemoduulin automaattisesti asettelutilasta normaaliin käyttötilaan. Jos et halua tehdä muistiintallennusta, voit poistua asettelutilasta painamalla -painiketta noin viiden sekunnin ajan, kunnes vihreät numerot näytössä lakkaavat vilkkumasta. 5 s m) Haluttujen asetteluarvojen muistiintallennuksen jälkeen palaat päävalikkoon painamalla STEPpainikketta, kunnes ensimmäinen numero sammuu. LED-merkkivalo SGF osoittaa tällöin, että olet edelleen SGF-kytkimen näytössä ja, että näytössä on SGF-kytkimen uusi tarkistussumma, joka on releen voimassaolevien kytkinasettelujen mukainen. RESET STEP n x s

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D9 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C ASEA BROWN BOVERI ABB Strömberg Releet Johdonsuoja SPAA 20 C ja SPAA 2 C 34 SPAA 8 FI A 99-09 - Tehnyt Tarkastanut Hyväksynyt ASEA BROWN BOVERI fn = 50 Hz 60 Hz X In = A 5 A (I) In = A 5 A (Io) Un = 00

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30 SPAJ 115 C Erovirta- ja nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I o ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I o I I IRF SPAJ 115 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP 2.5 I o >

Lisätiedot

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k > SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n 0.8.6 STEP t [ s] 0.5 > k > 0.05.0 U < U n 0.4 0.8.2 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U

Lisätiedot

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n.

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n. SPAU 110 C Nollajänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U 2 U n = 100V 110V f n = 50Hz U IRF 5 o 60Hz SPAU 110 C B 80...265V ~ 18...80V U aux STEP U o > [%] U n 2 10 20 STEP SPCU 1C6 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 20.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin. Ominaisuudet Neliportainen yli- ja alitaajuusrele Jokainen taajuusporras voidaan asetella vakioaikaiseksi

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D4 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas

Moottorinsuojarele SPAM 150 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monitoimisuojarele katkaisijaohjattujen ja kontaktoriohjattujen vaihtovirtamoottoreiden

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele SPAS 20 C Suunnattu maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus B I 2 f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I o ) U n = 00V 0V ( U o ) 5 U o I o I ϕ IRF SPAS 20 C 80...265V ~ 8...80V U aux I ϕ > I n STEP [%].0

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele

SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele SPAE 010 ja SPAE 011 Suurimpedanssirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50/60 Hz U n = 50 / 100 / 200 V 2 5 U REF > SPAE 010 0.8 U aux 0.6 1.0 RESET OK x 80... 265 V ~ _ 0.4 U > U n 1.2 U > 0087A

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I U o I o I ϕ IRF I ϕ > I n STEP [%] 1.0 6.0 10 STEP 0.6 t > [ s] I ϕ >> I n 0.1 1.0 [%] 5 30 40 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 12.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

SACO 64D4. Ostajan opas

SACO 64D4. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Itsenäinen, mikroprosessoripohjainen 64 kanavan

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_

Valokaarirele. Ostajan opas REA 10_ Valokaarirele Ostajan opas REA 10_ Julkaistu: 22.11.2004 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Silmukkamainen tai säteittäinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

SPAU 341 C Jännitteensäädin

SPAU 341 C Jännitteensäädin SPAU 341 C Jännitteensäädin Käyttöohje ja tekninen selostus 2 U f n = 50Hz 60Hz I n = 1A 5A ( I ) U n = 100V 110V 120V ( U ) 5 Um I m U d IRF POS IRF SPAU 341 C1 80...265 V ~ U aux U s / U n RESET STEP

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli SPCS D ja SPCS D Suunnattu ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I L U I L U IRF [ ] I > I n t > k [ s] [ ] I >> I n RESET STEP t >> [ s] ϕ b I >>> [ I n ] t >>> [ s] SGF SGB PROGRAM

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 107. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 107 1MRS755085-MUM Julkaistu: 03.03.2003 Versio: B/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 107 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje

Valokaarireleyksikkö REA 103. Käyttöohje Valokaarireleyksikkö REA 103 1MRS750976-MUM Julkaistu: 26.03.1998 Versio: C/06.06.2007 Valokaarireleyksikkö REA 103 1 Tietoja tästä oppaasta...5 1.1 Tekijänoikeudet...5 1.2 Tavaramerkit...5 1.3 Takuu...5

Lisätiedot

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT

1. TEKNISET TIEDOT 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT KÄYTTÖOHJE LITHOS SISÄLLYSLUETTELO: 1. TEKNISET TIEDOT...3 2. LED-TOIMINNOT JA SÄÄDÖT...3 3. OVIPANEELIEN OHJELMOINTI VAS/01 KANSSA...4 3.1 Kytkentäesimerkkejä...4 3.2 Liitinrima...4 3.3 Ovipaneelin manuaalinen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip

SPAA 341 C. Johdonsuojarele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAA 341 C. U aux V ~ V. f n. t 2 > [ s ] 0 I 0 >> Trip SPAA C Johdonsuojarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 0Hz 0Hz I n = A A ( I ) I n = A A ( I 0B ) I n = 0,A A ( I 0 ) U n = 00V 0V 0V ( U 0 ) I > I I L I L I L I o IRF Uo I o ϕ U o I IRF O I AR AR

Lisätiedot

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja

10.5. Suojareleiden valintataulukkoja 10.5. Suojareleiden valintataulukkoja Taulukko 10.5a. Kennoterminaalien ja johtolähtöpakettien valintataulukko. Luku 10: Mittaus-, ohjaus- ja suojauslaitteistot Kennoterminaalit Johtolähtöpaketit SPAC

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje

Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Lämpötilan valvontayksikkö T154 kuivamuuntajille Asennus- ja käyttöohje Sivu 2/7 Tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin RoHS 2002/95 kanssa KYTKENNÄT Pt100 ANTUREIDEN KYTKENTÄ CH1 CH2 CH3 CH4 13 14 15

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot