Toiminta ja talous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta ja talous"

Transkriptio

1 Toiminta ja talous Toiminta ja talous Hoitoprosessi/ Tuotantoprosessi Työpanos Tarvikkeet Laitteet... Hoidetut potilaat Muut palvelut Kulut Myyntituotot Pääomasijoitukset Rahaprosessi II Osavuosikatsaus Shp:n johtoryhmä Pääomapalautukset Valtuusto

2 2 OSAVUOSIKATSAUS II SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDON KATSAUS STRATEGISET MITTARIT JA NIIDEN TAVOITTEET TOIMINNAN TAVOITTEITA JA VOLYYMILUKUJA HOITOON PÄÄSY - HOITOTAKUUN TOTEUTUMINEN SAAPUNEET LÄHETTEET PÄIVYSTYSKÄYNNIT JA PÄIVYSTYKSEN OSUUS TOIMINNASTA HOITOPALVELUJEN TUOTANTO AVOHOITO VUODEOSASTOTOIMINTA HENKILÖSTÖ ASIAKKAAT SAAPUNEET LÄHETTEET TERVEYSKESKUKSITTAIN YLEISLÄÄKETIETEEN HOITOPÄIVÄT TERVEYSKESKUKSITTAIN SAIRAANHOITOTOIMINNAN TUOTTAMIEN PALVELUJEN TULOT KUNNILTA TALOUS KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA INVESTOINTISUUNNITELMA SAIRAANHOITOTOIMINNAN TULOSLASKELMA TOIMIALUEITTAIN TALOUSARVION TOTEUTUMA JA ENNUSTE PALVELUJEN JA TARVIKKEIDEN OSTOJEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 19

3 3 1 JOHDON KATSAUS Toiminta- ja taloussuunnitelmaan heijastui edelleen Keski-Suomen kuntien talouden tilanne. Toiminnan sopeutuksessa tavoitteena on ollut, että vältetään mahdollisimman paljon sellaisia toiminnallisia muutoksia, joilla olisi kielteisiä vaikutuksia suoraan potilaan hoitoon. Uuden strategian potilas ensin periaatteetta on tässäkin noudatettu. Kuluvan vuoden toteuman perusteella voimme todeta, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyissä tavoitteissa ja hallituksen hyväksymissä tarkemmissa toimenpideohjeissa on edetty, mutta haasteeksi on muodostunut toiminnan sopeuttaminen talouden resursseihin. Menojen ennustettu poikkeama ei ole toimenpideohjelman laatimisesta huolimatta taittumassa riittävästi, vaan menojen ylitysuhka on noin 9 milj. euroa (3 %) ja tämä on noin 2 milj. euroa enemmän kuin I osavuosikatsauksessa keväällä ennustettiin. Myös hoitopalvelujen toiminnan volyymi on ollut talousarviossa suunniteltua suorempi, joten myös kuntien menot ovat ylittymässä liki 10 milj. eurolla. Tämä siitä huolimatta, että yhdeksi keinoksi keventää kuntien menojen painetta esitetään erityisvelvoitemaksun palautusta, yhteensä 3,3 milj. euroa. Vuoden merkittävimpänä asiana on ollut uuden sairaalan rakentamisen käynnistyminen. Myös tulevan toiminnan suunnittelu on edennyt lukuisissa valmisteluryhmissä. Vielä valmisteltavana asiana on uuden sairaalan ruokahuollon järjestäminen, mutta sekin asia on edennyt jo yksityiskohtaisen suunnittelun ja kustannusarvioiden tarkistamisen vaiheeseen. Tarkoitus on, että valtuusto päättää vielä tämän vuoden aikana ruokahuollon tilojen rakentamisesta. Osavuosikatsaukseen sisältyy valtuustoon nähden sitovien strategisten mittareiden toteumatiedot sekä muita tavoitteiden toteutumatietoja ja toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, seuraavassa on niistä koottu yhteenveto sekä näkymät ja riskit loppuvuodelle: ASIAKAS Lähetemäärällä kuvaamme palvelujemme kysyntää. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähetteiden määrän muutos on noin 3 %. Muutokseen vaikuttaa myös sovitut toimintatapojen muutokset psykiatriassa. Hoitotakuu on toteutunut THL:n hyväksymien raja-arvojen puitteissa. Valvira antoi sairaanhoitopiirille uhkasakkoilmoituksen hoitoviiveen pitkien odotusaikojen vuoksi. Tilanne saatiin kuitenkin korjattua, mm. myöntämällä silmätautien poliklinikkatoimintaan palvelusetelin ja eräin muin palvelujen määrää tilapäisesti parantavin keinoin. Lähetteiden käsittelyviive on kohtuullinen siitä huolimatta, että lähetemäärä on kasvanut. Tavoitteena on lisätä konsultaatiolähetteiden määrää ja toisaalta kiinnittää huomiota perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa lähetteiden sisältöön ja potilaiden oikeaan ohjautumiseen. TOIMINTA Avohoidossa käyntimäärä on lisääntynyt, vuodeosastohoidon hoitopäivien määrä on vähentynyt, ja tämä on ollut myös tavoiteltu suunta. Leikkauksia tehtiin 6 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. HENKILÖSTÖ Työpanos on viime vuoteen verrattuna 0,1 % suurempi (+ 23 henkilötyövuotta ). Alkuvuoden työpanos oli psykiatriaa lukuun ottamatta kaikilla toimialueilla suurempi kuin viime vuonna. Muutokseen on vaikuttanut mm. poissaolojen väheneminen. TALOUS Sairaanhoitotoiminnan tulostavoite on + 3 m. Ennusteen mukaan tulos on +5,1 m. Sairaanhoitotoiminnan menojen poikkeamaennuste on + 3 % (+ 9,10 m ) Sitovuustasona olevat tulot jäsenkunnilta ovat ennusteen mukaan + 3,4 % (+ 9,5 m ) talousarviota suuremmat.

4 Potilasmaksutulot ylittävät talousarvion, sillä maksujen korotukset olivat suuremmat kuin talousarviossa arvioitiin. Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen tulos on ennusteen mukaan 0 euroa, tähän päästään korjaamalla loppuvuonna hintoja. Investointisuunnitelman ennusteeseen sisältyy talousarvion muutosesitys. Merkittävin muutos on uuden sairaalan kustannusten arvion tarkentuminen urakkasopimuksen ja hankkeen töiden aloittamisen perusteella. 4

5 5 2 STRATEGISET MITTARIT JA NIIDEN TAVOITTEET Sitovat strategiset tavoitteet ja mittarit Tason määrittely Toteutuminen II OVK Potilaiden hoito Lähetteiden käsittelyviive Valviran aikaraja: käsittelty max 5% yli 21 vrk toteutunut ( 0,8 %) Hoidon tarpeen arviointiviive Aikaraja: arviointi max 15% yli 3 kk toteutunut ( 9 %) Hoitoviive Valviran aikaraja: hoitoa odottavia max 5% yli 6 kk toteutunut (1,5 %) Potilaan osallistuminen omaan hoitoonsa Muuttujien keskiarvo 4 toteutunut, ka 4 Potilaan saama kohtelu Muuttujien keskiarvo 4 toteutunut, ka 4,2 Potilaan tutkimuksista ja hoidosta saama hyöty ja vaikuttavuus Vireille tulleiden potilasvahinkoselvitysten määrä suhteessa toimenpiteiden määrään Kustannustehokkuus Talousarvion toteutuminen Kehitetään ja pilotoidaan kansallisia mittareita Työn alla Aleneva toteutunut (7,5) max + 1 %, 0 tai - - merkkinen Poikkeamaennuste Tulot +3,4 % Menot +3,0 % Hoito- ja muiden palvelujen ostojen toteutuma Henkilöstö Henkilöstösuunnitelmat tehty sähköisellä välineellä sisältäen osaamisen arvioinnin Työhyvinvoinnin eteneminen max + 1 %, 0 tai - - merkkinen Tehty Sairauspoissaolopäivät /henkilö laskee kaikissa ammattiryhmissä Poikkeamaennuste + 7,6 % Henkilöstösuunnitelmat tehty (ei osaamisen arviointia) Osuus 3,9 % kokonaistyöajasta, tavoitteen mukaiset Into ja halu uudistua Lähtötason määrittely vuonna 2016 Henkilöstökysely Osaamisen uudistaminen ja varmistaminen Lähtötason määrittely vuonna 2016 Lähtötason määrittely tehty ammattiryhmissä hoitohenkilöstö ja sihteerit

6 6 Uusi sairaala: Mittarit Tason määrittely Toteutuminen I Osavuosikatsaukseen mennessä: Toteutuminen Toteutuminen Työmaa-alueen raivaustyöt aloitettu Tavoiteen mukainen Tavoiteen mukainen Projektinjohtourakoitsija valittu " " ICT: Määrittelytyö valmistunut Una-hankkeen kanssa yhteistyössä ICT : Määritelty tavoitteet ja aikataulu tukipalveluiden tietojärjestelmähankkeista ICT: Tehdään päätökset miten jatketaan Unahankkeen jälkeistä yhteistyötä ko. osallistujien kanssa II Osavuosikatsaukseen mennessä: " " " " Ei ole edennyt tavoitteen mukaisessa aikataulussa " Tavoiteen mukainen Rakennustyöt aloitettu " ICT: Kilpailutusstrategia potilas- ja asiakastietojärjestelmän osalta luotu ICT: Aloitettu tukipalveluihin liittyvän järjestelmäkokonaisuuden 1. vaiheen kilpailutus Vuoden loppuun mennessä: " Rungon rakentaminen aloitettu " ICT: Tukipalveluiden tietojärjestelmäkokonaisuuteen liittyvän kilpailutuksen 1. vaihe tehty ja aloitetaan siihen liittyvä käyttöönotto ICT: Potilas- ja asiakastietojärjestelmän 1. vaiheen kilpailutus aloitettu " " " " Määrittely valmistunut. UNA:n kanssa tehtävä hankinta ei näytä toteutuvan suunnitellulla tavalla Ei ole edennyt tavoitteen mukaisessa aikataulussa. Uuden sairaalan rakennustyöt aloitettiin jolloin alue luovutettiin urakoitsijalle. ICT: Määrittelytyö valmistunut Una-hankkeen kanssa yhteistyössä. Se miten jatketaan Unajatkohankkeen yhteistyötä on vasta muotoutumassa. Varsinainen hankinnankohde on muuttunut ja se ei Unan jatkohankkeessa ole enää potilastietojärjestelmä. Tukipalveluihin liittyvä järjestelmäkokonaisuus: ainoastaan sisäisen logistiikan osalta toiminnan muutoksen läpivienti ja sen aikataulutus on siinä vaiheessa, että siihen tarvittavan tietojärjestelmän kilpailutus kannattaa aloittaa.

7 7 3 TOIMINNAN TAVOITTEITA JA VOLYYMILUKUJA 3.1 Hoitoon pääsy - Hoitotakuun toteutuminen Saapuneiden lähetteiden käsittelyajat Lähetteiden käsittelyviive oli yli kolme viikkoa 272 tapauksessa, joka on lähetteistä 0,8 %. Vastaava tilanne viime vuonna oli 289, sen osuus oli 0,9 % lähetteistä. Myös 1. osavuosikatsauksessa (huhtikuun lopussa) yli kolmen viikon viiveen osuus oli 0,9 %. Valviran puuttumiskriteeri: yli 5 % lähetteistä käsitellään vasta kolmen viikon jälkeen Lähetteiden lukumäärään sisältyvät vain hoitotakuun piirissä olevat erikoisalat, mukana ei ole mm. psykiatria. Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä Hoidon tarpeen arviointia yli kolme kuukautta odottaneita oli elokuun lopussa 155 (9 %). 1. osavuosikatsauksessa (huhtikuun lopussa) yli kolme kuukautta odottaneita oli vain 25 potilasta. Valviran puuttumiskriteeri: yli 15 % ei toteudu 3 kuukaudessa

8 8 Hoitoa odottavien potilaiden lukumäärä Yli kuusi kuukautta odottaneita oli elokuun lopussa 89 (1,5 %) potilasta, joista 16 potilasta odotti kirurgian erikoisaloille, 14 potilasta sisätautien erikoisaloille ja 57 potilasta silmätaudeille. 1. osavuosikatsauksessa (huhtikuun lopussa) yli kuusi kuukautta odottaneita oli vain 28 potilasta. Viime vuonna elokuun lopussa yli kuusi kuukautta hoitoa odottavien määrä oli 449 (6,5 %). Valviran puuttumiskriteeri: yli 6 kk odottaneita potilaita on enemmän kuin 100 tai osuus on yli 5 % 3.2 Saapuneet lähetteet Lähetteiden määrällä kuvataan palvelujen kysynnän muutosta. Siinä ei viime vuoden toteumaa lukuunottamatta ole tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia yhteissummatasolla, kuitenkin erikoisaloittain ja terveyskeskuksittain on eri syistä johtuen muutoksia. Lähetteet / /2016 Muutos Muutos % ,6 % Erikoissairaanhoidossa lähetteiden määrä on kuluneen vuoden kahdeksan kuukauden aikana yhteensä joka oli + 2,6 % viime vuoteen verrattuna. Jäsenkuntien lähetteiden määrän muutos

9 9 oli 2,4 %. Lähetteistä 66,5 % tuli terveyskeskuksista, eroja terveyskeskusten lähetteiden osuudessa on kuitenkin sekä erikoisaloittain että maakunnan eri terveyskeskuksissa. Lähetemäärän lisäyksestä merkittävä osa perustuu Jyte-alueen päihdepalvelujen toimintojen muutoksiin. Luvussa 5 esitetään lähetemäärän muutoksia terveyskeskuksittain. 3.3 Päivystyskäynnit ja päivystyksen osuus toiminnasta Päivystyskäyntien osuus sairaanhoitotoiminnan kaikista poliklinikkakäynneistä on hieman yli 25 %. Osuudet vaihtelevat erikoisaloittain. Päivystyskäyntejä toteutui viime vuoteen verrattuna erikoissairaanhoidon päivystyksessä +4,8 % enemmän. Perusterveydenhuollon päivystyksessä muutos oli - 5,2 %. Tämä on tavoitteen mukainen suunta, siihen pyrittiin mm. kampanjoimalla Soita ensin päivystykseen toimintatapaa. Päivystyskäynnit / /2016 Muutos Muutos % Erikoissairaanhoito ,8 % Perusterveydenhuolto ,2 % Vuodeosastoille hoitoon otetuista potilaista yhteensä noin puolet tulee päivystyksenä, tosin osuus on tätäkin suurempi kun ottaa huomioon siirrot päivystysosastolta muille osastoille. Päivystysleikkausten osuus on noin 27 % kaikista leikkaustoimenpiteistä, tässä osuudessa ei ole muutosta, mutta päivystyksenä tehtävien leikkausten määrä on edellisvuotta suurempi kuten kaikkien leikkaustoimenpiteidenkin.

10 Hoitopalvelujen tuotanto Seuraavassa kuviossa esitetään hoitopalvelujen tuotemäärien aikasarjaa: Drg-tuotteiden osuus kaikista on noin puolet. Vuonna 2017 drg-tuotteiden osuus tulee pienenemään kun yhteispäivystyksen myötä tuotteistus muuttuu tasoryhmittäisiksi avohoitokäynneiksi myös erikoissairaanhoidon päivystyskäynneissä. Hoitopalvelujen tuotemäärät ylittävät talousarvion ja toteuma on lähes kaikilla vastuualueilla edellisvuotta suurempi. 3.5 Avohoito Hoitopalvelujen tuottamisessa on edelleen ollut painopisteenä avohoidon kehittäminen. Avohoitokäynnit / /2016 Muutos Muutos % ,8 %

11 11 Ensikäyntejä toteutui edellisvuoteen verrattuna 6,6 % enemmän. Ensikäyntien osuus ajanvarauskäynneistä oli 18,2 % (viime vuonna 17,9 %) / /2016 Muutos Muutos % Ensikäynnit ,6 % Osuus ajanvarauskäynneistä, % 17,5 % 17,1 % 17,5 % 17,9 % 18,2 % 3.6 Vuodeosastotoiminta Vuodeosastohoidon osuus on hoitopäivillä mitattuna vähentynyt edelleen tavoitteen mukaisesti. Suurimmat muutokset erikoissairaanhoidossa ovat psykiatriassa. Hoitopäivät / /2016 Muutos Muutos % ,0 % Tavoitteena on useimmilla erikoisaloilla ollut keskimääräisen hoitoajan lyhentäminen. Keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan, mutta verrattuna koko vuoden 2015 keskimääräiseen hoitoaikaan hoitoaika hieman piteni. Hoitoajan muutoksessa on myös eroja erikoisaloittain. Keskim. hoitoaika / /2016 Muutos Muutos % 4,1 3,4 3,2 3,4 3,3-0,1-4,2 % Seututerveyskeskuksen vuodeosastohoidon palveluissa on tehty rakenteellisia muutoksia kuntien kanssa, siksi muutokset myös hoitopäivien määrässä ovat merkittäviä.

12 12 4 HENKILÖSTÖ Talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin sisältyvien toimenpiteiden toteutuminen: Työpanoksen määrän muutokset: Työpanos / /2016 Muutos Muutos % ,9 0,1 % Verrattaessa 1-8/2016 kautta vuoden 2015 kauteen sairaanhoidon vakituisen hoitohenkilöstön työpanos on laskenut -0,2 % ja määräaikaisen lisääntynyt 2,6 %. Samanaikaisesti hoitohenkilöstön kokonaispoissaolot ovat laskeneet. Vakituisten lääkäreiden työpanos on noussut 2,1 % ja määräaikaisten 11,2 prosenttia, kun lääkäreiden poissaolot ovat lisääntyneet. Vakituisen muun henkilöstön työpanos on noussut 0,4 % ja määräaikaisten laskenut -2,4 % samanaikaisesti, kun poissaolot ovat laskeneet. Hoitohenkilöstön ja lääkäreiden palvelussuhteiden määrä on kasvussa, muulla henkilöstöllä laskussa. Työpanoksen muutos edellisestä vuodesta esitetään seuraavassa kuviossa toimialueittain: Seututerveyskeskuksen työpanoksen muutokseen vaikuttavat toimintojen uudelleenjärjestelyt kuntien kanssa, niiden yhteydessä henkilöstöä on siirtynyt kuntien palvelukseen ja osittain myös sairaanhoitopiirin muihin yksiköihin. Lisä- ja ylitöitä on pystytty edelleen vähentämään, mikä parantaa merkittävästi työelämän laatua ja samalla lisä- ja ylityöpalkat laskevat. Työvuorosuunnittelua on kehitetty ja työaikamuotomuutokset ovat vähentäneet lisä- ja ylitöitä. Varahenkilöstö 100 %:sti sijaisuuksiin. Jos lyhytaikaisia poissaoloja sijaistetaan, ne hoidetaan 100 %:sti varahenkilöstöllä.

13 13 Sairauspoissaolot: Sairauspoissaolot ovat kauden 1-8/2015 tasolla eli 3,9 % (hoitohenkilöstö 4,5 %, lääkärit 1,6 ja muu henkilöstö 3,6 %). Sairauspoissaolojen hallinnan ohjeet ja työkykyjohtamisen malli on uudistettu. 1-7 päivän omailmoituskäytäntö vakinaistetaan hyvien kokemusten perusteella Varhaisen tunnistamisen ja tuen keskustelut - jatkossa työhyvinvointikeskustelut - ja työterveyshuollon neljännesvuositapaamiset on toteutettu suunnitellusti. Kuntien eläkevakuutuksen Kevan Kaari-analyysin toimenpidesuosituksia toteutetaan. Sairauspoissaolojen osuus kokonaistyöajasta toimialueittain: Henkilöstösuunnitelmat uudistetuin välinein Toimialueiden ensimmäiset uusimuotoiset henkilöstösuunnitelmat valmistuivat 2/2016 ja 8/2016 suunnittelukeskusteluissa keskityttiin henkilöstösuunnitteluun. Uusimuotoisista suunnitelmista saadaan kokonaiskuva shp:n, toimialueen ja vastuualueen henkilöstörakenteesta sekä eläköitymisistä. Täyttöluvat, muutokset ja lakkautukset toteutetaan ketterästi uudella suunnitteluvälineellä, joka on vahvistanut oman alueen ylittävää keskustelua ja tehnyt näkyviksi budjetoitujen toimien siirrot. Myös eläköityminen otetaan aiempaa luontevammin esille kehityskeskusteluissa. Toiminta uudessa sairaalassa ohjaa henkilöstösuunnittelua (määrä ja laatu). Vaikka suunnittelussa on pystytty parantamaan ennakoitavuutta, toiminnan tavoitteista ja itse toiminnasta ei ole vielä riittävästi tietoa henkilöstösuunnittelun ja johtamisen tueksi. Mahdolliset toimintamallimuutokset näkyvät suunnitelmissa yksittäisten budjetoitujen toimien muutoksina, eivät kokonaisuuksina. Suunnittelua tehdään nykyisen organisaation ryhmittelyin vastuualueen ja ammattiryhmän sekä nykyisen toiminnan näkökulmista. Ammattiryhmien välistä yhteistyötä on edelleen vahvistettava prosessien suunnittelussa. Seuraavassa henkilöstösuunnittelun vaiheessa mitoitustiedot tuotetaan näkyviin johtamisen tueksi. Suunnittelukeskusteluissa korostettiin rohkeutta tuottaa suunnitelmiin toimintamallien muutoksien henkilöstövaikutuksia.

14 14 5 ASIAKKAAT 5.1 Saapuneet lähetteet terveyskeskuksittain Jäsenkunnista tulleiden lähetteiden määrä oli + 2,4 % (+ 825 lähetettä) suurempi kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Lähetemäärän lisäyksestä merkittävä osa perustuu Jyte-alueen päihdepalvelujen toimintojen muutoksista. Seuraavassa kuviossa esitetään muutos terveyskeskuksittain: Sairaanhoitopiirin Intermetson sivuilla on raportteja kunnittain ja erikoisaloittain lähetemääristä ja niiden muutoksesta viime vuoteen verrattuna. 5.2 Yleislääketieteen hoitopäivät terveyskeskuksittain Jatkohoitopaikkaa odottavia potilaita oli alkuvuoden aikana selvästi aikaisempaa vähemmän, jäsenkunnilta laskutettuja yleislääketieteen hoitopäiviä toteutui yhteensä vain 9, tämä on 33 hoitopäivää vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Yleislääketieteen hoitopäivän hinta on 420 euroa.

15 Sairaanhoitotoiminnan tuottamien palvelujen tulot kunnilta Sairaanhoitopiirin oman toiminnan myyntitulot jäsenkunnille ovat ennusteen mukaan 9,2 m (+ 3,9 %) talousarviota suuremmat. Lisäksi hoito muissa sairaaloissa ylittää ennusteen mukaan 3,6 m talousarvion. Ennusteen mukaan kunnille palautetaan erityisvelvoitemaksuna laskutetut tulot, yhteensä 3,3, m. Yhteensä tulot jäsenkunnilta poikkeavat ennusteen mukaan 9,5 m (+ 3,4 %). Seuraavissa kuvioissa esitetään ennusteen muutos neuvottelurenkaittain ja toimialueittain vuoden 2015 toteumaan verrattuna. Kunnittainen ennuste julkaistaan kuukausittain sairaanhoitopiirin www-sivuilla.

16 16 6 TALOUS 6.1 Kuntayhtymän tuloslaskelma Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto koko kuntayhtymän tuloslaskelmasta: vuoden 2015 toteuma, talousarvio ja tilinpäätösennuste kuluvalta vuodelta ja ennusteen poikkeama talousarviosta: Tot 2015 TA 2016 Tpe euroa Kv Ennuste 8/2016 Toimintatulot Hoitopalvelujen myyntitulot ,8 % ,1 % Erikoissairaanhoidon hoitopalvelut ,9 % ,2 % Perusterveydenhuollon hoitopalvelut ,5 % 190 0,5 % Sosiaalitoimen palvelut ,8 % ,2 % Hoito muissa sairaaloissa (ESH) ,2 % ,2 % Erityisvelvoitemaksu kunnilta % ,0 % Muiden palvelujen myynti % ,4 % Potilasmaksut ,5 % ,2 % Muut % -60-1,5 % Toimintatulot yhteensä ,5 % ,2 % Toimintamenot Henkilöstömenot ,71 % 600 0,3 % Palvelujen ja tarvikkeiden ostot ,2 % ,1 % Muut ,1 % -94-1,2 % Toimintamenot yhteensä ,3 % ,8 % Rahoitusmenot (netto) ,6 % -340 Vuosikate % % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % 0 0,0 % Tilikauden tulos Kumulatiivinen alijäämä Muutos vuodesta 2015 Poikkeama talousarviosta Elokuun lopussa talousarvion toteuma on tuloissa 67 % ja menoissa 67 %. Ennusteessa on otettu huomioon erityisvelvoitemaksun palautus kunnille, siitä hallitus teki periaatepäätöksen kokouksessaan ja päätösesitys palautuksesta valmistellaan joulukuun valtuustolle. Seuraavassa on esitetty tulosennusteet kuntayhtymästä, sairaanhoitotoiminnasta ja seututerveyskeskuksesta:

17 Investointisuunnitelma Talousarvio 2016 Ta 2016 muutos Ero alkuper. Tpe 2016 Kv Kh talousarvioon Ennuste 8/2016 INVESTOINNIT KOHTI UUTTA SAIRAALAA Uusi sairaala -hanke ICT- suunnittelu ja toteutus Rahoitus (lainojen korot) VÄLTTÄMÄTTÖMÄT MUUT INVESTOINNIT Tekniset järjestelmät ja rakennusten peruskorjaukset Laitteet ja kalusto Tietojärjestelmäinvestoinnit Investointimenot Investointitulot Sairaanhoidon investoinnit, netto Seututerveyskeskuksen investoinnit Kuntayhtymän investointimenot yhteensä Investointitulot yhteensä Investoinnit, netto Investointisuunnitelmaan sisältyy talousarvio muutosesitys. Uuden sairaalan määrärahat on tarkistettu vastaamaan kesäkuussa hyväksyttyä tarkistettua kustannusarviota ja urakoitsijan kanssa tehdyn sopimuksen mukaista töiden etenemisen aikataulua. Hankkeen aloituksen viivästymisestä johtuu myös rahoitukseen tehtävä muutosesitys, tarvittavaa lainamäärää pienennetään investointimenojen muutosta vastaavasti. Uuden sairaalan lainojen korot aktivoidaan rakentamisaikana ja korkomenot sisältyvät investointiosan menoihin. Myös niiden suuruuteen esitetään muutosta, muutoksen perusteena on paitsi investointimenojen muutos myös korkotason merkittävä muutos talousarviossa arvioituun verrattuna.

18 Sairaanhoitotoiminnan tuloslaskelma Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto sairaanhoitotoiminnan tuloslaskelmasta: vuoden 2015 toteuma, talousarvio, alkuvuoden toteuma ja tilinpäätösennuste kuluvalta vuodelta sekä ennusteen poikkeama talousarviosta: euroa TP 2015 TA 2016 Tot Ta tot% Tpe 2016 Kv Tammi-elo Ovk II Muutos vuodesta 2015 Poikkeama talousarviosta Erikoissairaanhoidon hoitopalvelut % ,1 % ,7 % Oma toiminta % ,9 % ,2 % Hoito muissa sairaaloissa % ,2 % ,2 % Erityisvelvoitemaksut % % % Perusterveydenhuollon hoitopalvelut % ,7 % 0 0,0 % Sosiaalitoimen palvelut % ,8 % ,2 % Muiden palvelujen myynti % ,0 % ,4 % - siitä ensihoito jäsenkunnille % ,9 % 0 0,0 % Potilasmaksut % ,9 % ,0 % Muut % ,1 % -60-1,6 % Toimintatulot yhteensä % ,1 % ,3 % Hoitopalvelut jäsenkunnille % ,2 % ,4 % Toimintamenot Henkilöstömenot % ,8 % ,6 % Palkat % ,0 % 587 0,5 % Henkilösivukulut % ,4 % 422 1,1 % Asiakaspalvelujen ostot % ,0 % ,2 % Muiden palvelujen ostot % ,6 % ,7 % - siitä potilasvakuutus % % 0 0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % ,2 % ,7 % Muut % ,3 % -94-1,8 % Toimintamenot yhteensä % ,1 % ,0 % Rahoitusmenot (netto) % % % Vuosikate % Poistot ja arvonalentumiset % ,2 % 0 0,0 % Tilikauden tulos

19 Toimialueittain talousarvion toteutuma ja ennuste TP 2015 TA 2016 Tot Ta tot Tpe 2016 Kv Tammi-elo % Ovk II Muutos vuodesta 2015 Poikkeama Toimintatulot Operatiivinen toimialue % ,9 % ,2 % Konservatiivinen toimialue % ,6 % ,2 % Psykiatrian toimialue % ,5 % 770 1,7 % Päivystyksen toimialue % ,5 % ,1 % Lääkinnälliset palvelut % ,6 % ,0 % Tukipalvelut % ,1 % ,4 % Keskushallinto % % 0 0 % Toimintamenot Operatiivinen toimialue % ,6 % ,4 % Konservatiivinen toimialue % ,4 % ,9 % Psykiatrian toimialue % ,3 % ,0 % Päivystyksen toimialue % ,4 % -50-0,2 % Lääkinnälliset palvelut % ,4 % ,9 % Tukipalvelut % ,1 % 0 0,0 % Keskushallinto % ,1 % ,3 % Toimialueittain poikkeamat tuloissa ja menoissa: 6.5 Palvelujen ja tarvikkeiden ostojen talousarvion toteutuminen Talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin sisältyy ohjeet palvelujen ostojen ja tarvikehankintojen vaikuttavista toimenpiteistä. Käyttöön on otettu keinoja, joilla menoihin on voitu jo vaikuttaa (mm. kilpailuttamisella, standardoinnilla, keskittämällä ja ohjeistamalla toimintoja). Näissä menoerissä on toimenpideohjelmasta huolimatta merkittävät poikkeamat osavuosikatsaukseen sisältyvässä ennusteessa.

20 20 Farmasian tarvikkeet (1.000 ) 2015 Talousarvio / /2016 Muutos Muutos % ,6 % Laboratoriopalvelujen ostot (1.000 ) 2015 Talousarvio / /2016 Muutos Muutos % ,6 %

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Toiminta ja talous

Toiminta ja talous Toiminta ja talous 1.1. 31.8.2012 Toiminta ja talous 1.1.-31.8.2017 Hoitoprosessi/ Tuotantoprosessi Työpanos Tarvikkeet Laitteet... Hoidetut potilaat Muut palvelut Kulut Myyntituotot Pääomasijoitukset

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä.

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 23.9.2014 Seututerveyskeskus ja Pohjoinen Keski-Suomi Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio 2016 Sopimusohjausneuvottelut 23.-24.9.2015 Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Palvelujen käyttö 1-8/2015 (Kaikki asiakkaat

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 24.9.2014 Jyväskylän yhteistoiminta-alue Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje suunnittelulle

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sopimusohjauksen kehysseminaari Jyte

Sopimusohjauksen kehysseminaari Jyte Sopimusohjauksen kehysseminaari Jyte 25.4.2017 Budjetoinnin taustatiedot Kustannuslaskennan ja hinnoittelun taustat Päivystysvelvollisuus puhututtaa Kotisairaala Ajankohtaista 05.05.2017 2 Palvelujen laskutus

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua.

Lisätiedot

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2011 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 09.10. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Näkökulmat Katsaus talouden kehitykseen viime vuosina Toiminnan ja talouden kehys ja kehykseen

Lisätiedot

Kuntaneuvottelut syksy 2014

Kuntaneuvottelut syksy 2014 Kuntaneuvottelut syksy 2014 10.11.2014 klo 09.00-12.00 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun 10.11.2014 klo 13.00-16.00 Uudenkaupungin alueen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 29.05. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Kuntakokous

Kuntakokous Kuntakokous 10.05.2017 Kari Janhonen, talousjohtaja 12.5.2017 1 Tilinpäätös 2016 12.5.2017 2 Sitovat tavoitteet Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M,

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot