10 y 2 3 x D 100; D D a: Vastaavasti sadalla kilometrillä kulutettavan polttoaineen E10 energiasisältö on x a C 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10 y 2 3 x D 100; D 30 29 59 6 D 10 5. 100 10 2 3 a: Vastaavasti sadalla kilometrillä kulutettavan polttoaineen E10 energiasisältö on 90 100 x a C 10"

Transkriptio

1 Helsingin ylioisto, Itä-Suomen ylioisto, Jyväskylän ylioisto, Oulun ylioisto, Tamereen ylioisto ja Turun ylioisto Matematiikan valintakokeen ratkaisut. Oletetaan, että litralla (uhdasta) bensiiniä ääsee x km. Tällöin litralla etanolia ääsisi x km, 3 jos auto toimisi uhtaalla etanolilla. Bensiiniä litrassa olttoainetta E05 on 95 D 9 0 litraa ja etanolia 5 D litraa. Saamme yhtälön 0 9 x C 3 x D 0; josta saadaan ratkaistua x D 0 9 C D 0 : Olkoon y kysytty 0 km kulutus olttoainetta E. Tällöin josta saadaan ratkaisuksi 9 y x C y 3 x D 0; y D 0 x 9 C D D D 5 9 : Polttoaineiden E05 ja E energiasisältöjen suhde on 5 9 = D. Vastaava hintasuhde 5 on suuremi, 65 D 5 D, joten on kalliimaa ajaa E05:llä Arvosteluohje: Kummastakin yhtälöstä 3 istettä; ensimmäisen yhtälön ratkaisusta. ja toisen. Toisesta kysymyksestä yhteensä 3 istettä:. suhteiden muodostamisesta,. niiden oikeasta sieventämisesta ja. oikeasta äätelmästä. Jos ratkaisu ensimmäiseen kysymykseen on oikeaa suuruusluokkaa mutta väärin ja toinen kysymys ratkaistu oikein väärällä luvulla, voidaan toisesta osasta antaa täydet 3 istettä, ellei väärän luvun käyttö oleellisesti helota ratkaisua. Toinen ratkaisu: Merkitään kirjaimella a bensiinin energiasisältöä litraa kohden. Tällöin kymmenestä litrasta olttoainetta E05 saatava energiasisältö on 95 0 a C a: Vastaavasti sadalla kilometrillä kulutettavan olttoaineen E energiasisältö on 90 0 x a C 0 x 3 a; missä x on tarvittava litramäärä. Näiden energiasisältöjen täytyy olla yhtä suuret, mistä saadaan yhtälö, josta x voidaan ratkaista (a suistuu ois). Kun tiedetään olttoaineiden hinnat litraa kohti ja kulutus sadalle kilometrille, voidaan laskea olttoainekulut sadalle kilometrille kertolaskuilla. Käytettäessä olttoainetta E05 kulut ovat

2 ;65 D 6;50 euroa ja käytettäessä olttoainetta E ne ovat 5 9 mistä on helo nähdä, että olttoaineen E käyttö on edullisemaa. ;60 D 6 9 euroa, Arvosteluohje: Yhtälöstä voidaan antaa 6. ja sen ratkaisusta 3. Jos bensiinin energiasisältö litraa kohti (merkittu a:lla) ei ole mukana eli tehtävää ei ole ratkaistu yleisessä taauksessa, vähennetään istettä. Toisen kysymyksen ratkaisussa voidaan antaa oikein lasketuista kuluista./olttoaine ja. oikeasta äätelmästä. Kolmas ratkaisu tehtävän ensimmäiseen kysymykseen: Polttoaineen E05 energiasisältö suhteessa bensiinin energiasisältöön on 95 C 5 D 95 ja olttoaineen E suhteellinen energiasisältö 90 C D 90. Tästä saadaan laskettua olttoaineiden E05 ja E energiasisältöjen suhde ja edelleen olttoaineen E kulutus D Arvosteluohje: Kaksi istettä kunkin suhteen määrittämisestä ja johdonmukaisesta käyttämisestä. Suhteen käänteisluvun käytöstä voidaan vastaavasti sakottaa kaksi istettä. Tämän lisäksi annetaan kolme istettä oikeista laskutoimituksista. (Huom. Todellisuudessa etanolin rosenttimäärät ovat enimmäisarvoja. Energiasuhde =3 on likiarvo. Ks. lisätietoja a) On oltava x > 3, jotta x 3 on määritelty ja 0. Kertomalla uolittain luvulla x 3, joka on ositiivinen, eäyhtälö saadaan muotoon x C x 3 < x. Koska x on ositiivinen, kun x > 3, eäyhtälö voidaan korottaa uolittain neliöön, jolloin se saadaan yhtäitävään muotoon.x C/.x 3/ D x x 6 <.x / D x x C. Lisäämällä uolittain x C x tästä saadaan eäyhtälö 6 < x C, jonka ratkaisu on x < 7. Alkueräisen eäyhtälön ratkaisuksi saadaan siis 3 < x < 7. [Jos ratkaisuksi ilmoitetaan x < 7, vaikka ehto x > 3 olisikin todettu, vähennetään.] Toinen taa: Todetaan ehto x > 3, kuten yllä. Siirtämällä kaikki termit vasemmalle uolelle ja laventamalla samannimisiksi saadaan alkueräinen eäyhtälö muotoon x C x 3.x / x 3 < 0: Koska nimittäjä x 3 on ositiivinen, tämä saadaan yhtäitävän muotoon x C x 3.x / < 0, ja edelleen muotoon x C x 3 <.x /. Lou menee kuten ensimmäisessä ratkaisutavassa. b) Todetaan aluksi, että ja jx j D jx C j D Jaetaan tarkastelu vastaaviin taauksiin: ( x ; kun x, x C ; kun x <, ( x C ; kun x, x ; kun x <. () Oletetaan ensin, että x <. Tällöin eäyhtälö saa muodon x C < x, josta lisäämällä uolittain x saadaan ratkaisuksi x <.

3 () Oletetaan sitten, että x <. Tällöin eäyhtälö saa muodon x C < x C, josta lisäämällä uolittain x saadaan 0 < 3x, jonka ratkaisu on x > 0. (3) Oletetaan louksi, että x. Tällöin eäyhtälö saa muodon x < xc, josta lisäämällä uolittain x saadaan ratkaisuksi x >. Yhdistämällä taaukset (), () ja (3) nähdään, että alkueräinen eäyhtälö ätee, kun x < tai x > 0. Toinen taa: Koska molemmat uolet ovat ei-negatiivisia, eäyhtälö voidaan korottaa uolittain neliöön, jolloin saadaan jx j D x x C < jx C j D 4x C 4x C. Siirtämällä kaikki termit samalle uolelle tämä saadaan muotoon 3x C 6x > 0. Ottamalla x yhteiseksi tekijäksi ja jakamalla 3:lla tämä saadaan edelleen muotoon x.x C/ > 0. Polynomin x.x C/ nollakohdat ovat ja 0, ja merkkitarkastelu antaa ratkaisuksi x < tai x > Nyt F.x/ D 4x. x / dx D.4x 4x 3 / dx D x x 4 C C: [6.; vain toinen yhteenlaskettavista on integroitu oikein: 3.] Lisäehto on F./ D 3 [3.], josta saadaan F./ D CC D 3 ja edelleen C D. Siis F.x/ D x x 4 C. Toinen mahdollisuus on integroida suoraan F.x/ D 4x. x / dx D. x / C C: [6.; integraalifunktiossa ieni virhe (esim. merkkivirhe): 3.] Lisäehto on F./ D 3 [3.], josta saadaan F./ D 0 C C D 3 ja edelleen C D 3. Siis F.x/ D 3. x / (D 3 C x x 4 D C x x 4 ). [Kummassakin ratkaisutavassa louosan suorituksesta on mahdollista saada oikein suoritettuna 6 istettä, vaikka integraalifunktion määrittämisessä olisi taahtunut virhe (edellyttäen, että saatu integraalifunktio on järjellinen ja louosa tehdään kyseistä integraalifunktiota käyttäen).] 4. Jos c ;, niin ja kulmakertoimet ovat Integrointivakio uuttuu :. Integrointivakio uuttuu :. l W y D c C x C 3c c C ; l W y D c 7 c x 5 ; c k D c C ; k D c 7 : c 3

4 Siis suorat ovat kohtisuorassa, jos ja vain jos Jos c D, niin k k D c C c 7 D c 7 c D.c C /.c / 7 c D c c c D 9 c D 3: l W y D 3 x C ; l W x D : [. (./ratkaisu)] Silloin l on y-akselin suuntainen, mutta l ei ole x-akselin suuntainen, joten suorat eivät ole kohtisuorassa. Jos c D, niin Suorat eivät ole kohtisuorassa. Toinen taa: Suuntavektorit ovat l W x D 3; l W y D 3 x C 5 3 : Ns D.c C /N{ C N ; Ns D.c /N{ C.c 7/ N : [6.] Suorat ovat kohtisuorassa silloin ja vain silloin, kun Ns Ns D 0 [.].c C /.c / C.c 7/ D 0 [.] c c C c 7 D 0 c D 9 c D 3: [. (./ratkaisu)] 5. Olkoon A i (i D ; ) taahtuma, että i. nostettava ara on voittoara, ja N A i sen komlementtitaahtuma. Olkoon K nostettavien voittoarojen lukumäärä. Tällöin P.K D 0/ D P. AN \ AN / D / P. AN / P. AN j AN / D 7 9 D P.K D / / D P.A \ N A / C P. N A \ A / D 9 C 9 D 9 D 6 P.K D / D P.A \ A / D 9 D Merkkivirhe suuntavektoreissa./vektori 4

5 missä kohdassa / on sovellettu yleistä todennäköisyyksien kertolaskusääntöä ja kohdassa / erillisten taahtumien yhteenlaskusääntöä. Toinen ratkaisu: Käytetään klassisen todennäköisyyden kaavaa P.A/ D n.a/=n.e/; missä n.a/ on suotuisten alkeistaahtumien ja n.e/ kaikkien alkeistaahtumien lukumäärä. Määritetään aluksi todennäköisyys, ettei yksikään ara voita. Kaksi araa voidaan valita kaikestaan eri tavalla, joten n.e/ D. Kaksi voitotonta araa voidaan valita eri tavalla, joten n.a/ D ja siis. 7/=. / P.K D 0/ D D. 9/=. / D Määritetään seuraavaksi todennäköisyys, että yksi ara voittaa. Koska yksi voitollinen ara voidaan valita tavalla ja yksi voitoton tavalla, tuloeriaatteen mukaan n.a/ D. Saamme P.K D / D D. 9/=. / D 6 Kaksi voitollista araa voidaan valita vain yhdellä tavalla, joten P.K D / D D. 9/=. / D Olkoon X nostettettavien arojen yhteenlaskettu arvo. Sen odotusarvo on E.X/ D X kd0 P.K D k/.k/ D 45 0 C 6 45 C 0 D 4: 45 Toinen taa laskea odotusarvo: Olkoon X i i:nnen nostettavan arvan arvo. Tällöin E.X i / D 0 C D, kun i D ;. Odotusarvon summakaavan erusteella E.X/ D E.X C X / D E.X / C E.X / D D 4: (Huom. Tämä ratkaisu edellyttää odotusarvon summakaavaa, joka ei kuulune lukiokurssin ydinainekseen.) Arvosteluohje: Kustakin kolmesta todennäköisyydestä 3 istettä, samoin odotusarvosta. Oikea kaava., oikea sijoitus kaavaan. ja oikea loutulos. Kaavan uuttumisesta ei sakoteta, jos laskulauseke on muuten oikein. 5

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.01 klo 10 13 t ja pisteytysohjeet 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt. (a) 3 x 3 3 x 1 4, (b)

Lisätiedot

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 10.6.2013 klo 10-13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 10.6.2013 klo 10-13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe.6. klo - Ratkaisut ja pisteytysohjeet. Ratkaise seuraavat epäyhtälöt ja yhtälö: a) x+ x +9, b) log (x) 7,

Lisätiedot

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta nalyyttistä geometriaa kilailutehtävien kautta Jouni Seänen. 4. 04 Johdanto. Joskus kehäkulmalauseeseen kyllästyy ja haluaa ratkaista geometrian tehtävän algebrallisesti. Tässä monisteessa esitetään tarkoitukseen

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

1 Aritmeettiset ja geometriset jonot

1 Aritmeettiset ja geometriset jonot 1 Aritmeettiset ja geometriset jonot Johdatus Johdatteleva esimerkki 1 Kasvutulille talletetaan vuoden jokaisen kuukauden alussa tammikuusta alkaen 100 euroa. Tilin nettokorkokanta on 6%. Korko lisätään

Lisätiedot

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005 MABK1 Kurssimateriaali Eiran aikuislukio 2005 Sisältö 1 Sanasto 1 2 Luvut ja laskutoimitukset 5 2.1 Lukujoukot................................ 5 2.2 Peruslaskutoimitukset.......................... 6 2.3

Lisätiedot

10 %. Kuinka monta prosenttia arvo nousi yhteensä näiden muutosten jälkeen?

10 %. Kuinka monta prosenttia arvo nousi yhteensä näiden muutosten jälkeen? YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNTA 3.3.0 MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä (*) merkittyjen tehtävien maksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien maksimipistemäärä

Lisätiedot

1.3 Prosenttilaskuja. pa b = 100

1.3 Prosenttilaskuja. pa b = 100 1.3 Prosenttilaskuja Yksi prosentti jostakin luvusta tai suureesta on tämän sadasosa ja saadaan siis jakamalla ao. luku tai suure luvulla. Jos luku b on p % luvusta a, toisin sanoen jos luku b on p kpl

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta

Tuloperiaate. Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta Tuloperiaate Oletetaan, että eräs valintaprosessi voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin, joita on k kappaletta ja 1. vaiheessa valinta voidaan tehdä n 1 tavalla,. vaiheessa valinta voidaan tehdä n tavalla,

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13 Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.014 klo 10 13 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt: x + a) 3 x + 1 > 0 c) x x + 1 = 1 x 3 4 b) e x + e x 3

Lisätiedot

2.2 Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt

2.2 Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt . Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt MÄÄRITELMÄ 3: Lukua b sanotaan luvun a neliöjuureksi, merkitään a b, jos b täyttää kaksi ehtoa: 1o b > 0 o b a Esim.1 Määritä a) 64 b) 0 c) 36 a) Luvun 64 neliöjuuri

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2 Kotitehtäviä 5. Ratkaisuehdotuksia. a) Jono a,..., a 500 on aritmeettinen, a = 5 ja erotusvakio d = 4. Laske jäsenet a, a 8 ja a 00 sekä koko jonon summa. b) Jono b,..., b 0 on geometrinen, b = ja suhdeluku

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

Johdatus insinöörimatematiikkaan

Johdatus insinöörimatematiikkaan Timo Ojala ja Timo Ranta Johdatus insinöörimatematiikkaan 01 (a+b) a +a b+ab +b ESIPUHE Aluksi haluan onnitella sinua hienosta uravalinnasta: Insinöörin ammatti on arvostettu perinteinen ammatti, joka

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut

Kauppakorkean pääsykoe 2012 / Ratkaisut Kauppakorkean pääsykoe 01 / Ratkaisut Hallinto: 1. Osio / Tosi; Kirjassa todetaan, että syntymästään lähtien ihmiselle on tarjolla erilaisia diskursseissa ja käytännöissä rakentuvia toimijuuksia ja identiteettejä

Lisätiedot

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste

Suora 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste Suora 1/5 Sisältö KATSO MYÖS:, vektorialgebra, geometriset probleemat, taso Suora geometrisena peruskäsitteenä Pisteen ohella suora on geometrinen peruskäsite, jota varsinaisesti ei määritellä. Alkeisgeometriassa

Lisätiedot

Kenguru 2015 Student Ratkaisut

Kenguru 2015 Student Ratkaisut sivu 1 / 16 3 pistettä 1. Mistä kuviosta on väritetty puolet? (A) (B) (C) (D) (E) 2. Mikä seuraavista luvuista on lähinnä lukua 20,15 51,02? (A) 10 (B) 100 (C) 1 000 (D) 10 000 (E) 100 000 Ratkaisu: 20,15

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 3 pistettä 1. Kenguru-kilpailu on joka vuosi maaliskuun kolmantena torstaina. Mikä on ensimmäinen mahdollinen päivä kilpailulle? (A) 14.3. (B) 15.3. (C) 20.3. (D) 21.3.

Lisätiedot