HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAVAN REHTORIN KATSAUS 2 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TOIMINTA-AJATUS JA VISIO 3 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN HENKILÖSTÖPOLITIIKKA 4 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4.1 Palvelussuhteet 4.2 Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne 4.3 Eläkkeelle siirtyminen 4.4 Palvelussuhteen pituus 4.5 Vaihtuvuus 4.6 Rekrytointi ja henkilöstön saatavuuden varmistaminen 5 TYÖAIKA JA TYÖPANOS 6 OSAAMINEN, SEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN 6.1 Koulutustaso 6.2 Osaamisen kehittäminen 6.3 Johtamisen kehittäminen 7 TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI 7.1 Sairauspoissaolot 7.2 Kuntoutus ja työterveydenhuolto 7.3 Työn kuormittavuuden arviointi 7.4 Työhyvinvointi ja työilmapiirimittaukset 8 INNOVATIIVISUUS, YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN 8.1 Aloitetoiminta 8.2 Sisäinen tiedottaminen 8.3 Kehittämishankkeet 8.4 Yhteistoiminta 8.5 Asiakastyytyväisyys 8.6 Seutu- ja aluekeskusyhteistyö 8.7 Yhteisösuhteet 9 PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 9.1 Palkkausjärjestelmät ja keskituntiansiot 9.3 Henkilöstökustannukset 9.3 Muut välilliset kustannukset LIITTEET

2 2 1 JOHTAVAN REHTORIN KATSAUS Forssan ammatti-instituutti voitti ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun v ja on sijoittunut hyvin ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusvertailuissa. FAI:n opiskelijat ovat vuosittain menestyneet erinomaisesti valtakunnallisissa ammattitaitoa mittaavissa kilpailuissa. Hyvä menestys on osoitus opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvästä tasosta, motivaatiosta ja toiminnasta. Vakinaisen henkilöstön keski-iän ollessa varsin korkea tulee edelleenkin kiinnittää huomiota henkilöstön jaksamiseen vaativassa työssä suuntaamalla resursseja ja toimenpiteitä erityisesti mm. osaamisen, tiedon ja suorituksen johtamiseen sekä yksilön terveyden ja voimavarojen edistämiseen, aktiiviseen työympäristön kehittämiseen ja kannustavaan palkitsemiseen. Henkilöstöraportti toimii yhtenä välineenä tiedon keräämiseksi henkilökunnasta sekä seurannan ja tulevien toimenpiteiden suunnittelun pohjana. 2 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TOIMINTA-AJATUS JA VISIO Forssan ammatti-instituutin toiminta-ajatus: FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI ON MONIALAINEN, KEHITTYVÄ JA TYÖ- ELÄMÄN TARPEISIIN VASTAAVA OPPILAITOS, JOKA TUKEE OPISKELIJOI- DEN YKSILÖLLISTÄ KASVUA AMMATTIIN. Visio 2015: 1) monialainen koulutustarjonta 2) laadukas opetus ja oppimisympäristö sekä toimiva laatujärjestelmä 3) haluttu opiskelu- ja työpaikka 4) osaava ja motivoitunut henkilöstö 5) aktiivinen yhteistyö työelämän, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa 6) opiskelijoiden hyvä sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin 7) toiminta taloudellista ja tuloksellista FAI:n arvot: 1) asiakaslähtöisyys, 2) yksilöllisyys, 3) oppiminen, ammattitaito ja ammattiylpeys 4) yhteiskunnallinen vastuu ja 5) yhteistyö 3 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Kuntayhtymän henkilöstöpoliittinen ohjelma ja tasa-arvosuunnitelma on hyväksytty ja siinä on henkilöstöpolitiikan avainalueiksi valittu seuraavat: henkilöstön saatavuuden varmistaminen johtamiskulttuurin kehittäminen osaamisen kehittäminen perehdyttämiskoulutuksen systemaattinen järjestäminen työaikamuotojen kehittäminen työssä jaksamisen edistäminen palkkausjärjestelmien uudistaminen henkilöstön yksilöllinen huomioiminen henkilöstövoimavarojen oikea käyttö ja mitoitus.

3 3 4 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 4.1 Palvelussuhteet Päätoiminen opetushenkilöstö : Perus- Vak. Avoimina Vak. Määrä- Yhteensä tettuja lehtorin- olevia tunti- aikaisia lehtorin viran lehtorin opettajia tuntivirkoja haltijoita virkoja opettajia TEKLI/ammatilliset aineet TEKLI/yhteiset aineet KOSME/ammatilliset aineet RATA/ammatilliset aineet VIE/ammatilliset aineet KOL/ammatilliset aineet KOL/yhteiset aineet SOTE/ammatilliset aineet KÄTA/ammatilliset aineet KÄTA/yhteiset aineet MOL/ammatilliset aineet Yhteensä Kaikki opettajat ovat kuntalain 44 :n 2 momentin perusteella viranhaltijoita. Muu henkilöstö : Perus- Vak. Avoimina Vak. työ- Määrä- Yhteensä tettuja viran- olevia sopimus- aikaisia virkoja haltijoita virkoja suhteisia työsop. Johtava rehtori Koulutusalajohtaja Koulutustarkastaja Talouspäällikkö Opinto-ohjaaja Taloussuunnittelija Palkkasihteeri Toimistosihteeri Opintosihteeri Koulutussihteeri Varastonhoitaja Atk-tukihenkilö Kirjastonhoitaja Koulunkäyntiavustaja Ammatillinen ohjaaja Koulukuraattori Asuntolanhoitaja Ruokapalveluesimies Ruokahuollon varastonhoitaja Suurtalouskokki Keittiöapulainen Siivoustyönohjaaja Siivooja Kiinteistöesimies Kiinteistönhoitaja Muu henkilöstö (tummennetulla merkityt ovat virkasuhteisia ) Henkilöstön kokonaismäärä oli 125, johon sisältyy 16 osa-aikaeläkkeellä olevaa (joista opettajia 11) ja 1 osa-aikainen tukipalveluhenkilö.

4 4 Vakinaisen henkilöstön (105) osuus kokonaishenkilöstömäärästä v oli 84,0 % (v vastaavasti 83,9 %). Määräaikaisen henkilöstön määrään vaikuttaa melko paljon sosiaali- ja terveysalan työllisyys- ja oppisopimusteoriakoulutuksen lisääntyminen sekä tekniikan ja liikenteen kuljettajakoulutuksen määrällinen lisäys. Kuntayhtymässä on opettajavirkojen lisäksi 9 muuta sellaista virkaa, jotka on kuntalain 44 :n 2 momentin perusteella katsottavaksi sellaisiksi, joissa käytetään julkista valtaa ja jotka tulee hoitaa virkasuhteessa. Palkatun henkilöstön määrän kehitys toimipisteittäin vv (31.12.): Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Yhteensä FORSSAN TOIMIPISTE Johtava rehtori Koulutusalajohtaja Opinto-ohjaaja Päätoimiset opettajat Koulutustarkastaja Talouspäällikkö Tukipalveluhenkilöstö TAMMELAN TOIMIPISTE Koulutusalajohtaja Päätoimiset opettajat Tukipalveluhenkilöstö LIESJÄRVEN TOIMIPISTE Koulutusalajohtaja Päätoimiset opettajat Tukipalveluhenkilöstö Yhteensä Jos em. palvelussuhteet muutetaan kunta-alan suosituksen mukaisiksi henkilötyövuosiksi saadaan n. 120 htv v Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49 v 10 kk (vuotta aiemmin 49 v 8 kk). Alle 40-vuotiaiden osuus oli 19,2 % vakinaisesta henkilöstöstä. Yli 55-vuotiaiden osuus oli vastaavasti 39,5 %. Vakinaisesta palvelussuhteesta eläkkeelle v siirtyneiden (2) keski-ikä oli 63 v 10 kk. Muut vakinaisesta palvelussuhteesta irtisanoutuneet (6) olivat vuotiaita ja heidän keski-ikänsä oli 50 v 3 kk.

5 5 HENKILÖSTÖN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUTUMA Henkilöitä Ikäluokka Miehiä Naisia Naisten osuus koko henkilöstöstä oli 59,6 % (58,4 % v. 2006). Sosiaali- ja terveysalalla sekä ravitsemis- ja matkailualalla on opetushenkilöstö miltei yksinomaan naisia. Kaupan ja hallinnon sekä kulttuurin alallakin n. 2/3 opetushenkilöstöstä on naisia. Sen sijaan tekniikka ja liikenne sekä luonnonvara-ala ovat varsin selkeästi miesopettajavaltaisia. Tukipalveluhenkilöistä n. 25 % on miehiä. Siivoushenkilöstö on yksinomaan naisia, kun taas kaikki kiinteistönhoitajat ovat miehiä. 4.3 Eläkkeelle siirtyminen Eläkkeelle siirtyminen vv : Henkilöstö- Osa-aika- Kokonaan eläkkeelle siirtyneet määrä eläkkeelle siirtyneet lkm % henkilöstöstä ,00 % ,00 % ,47 % ,14 % ,76 % ,05 % ,05 % ,31 % ,54 % ,36 % ,20 % ,61 % Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen oli voimakkainta vv Kokonaan eläkkeelle siirtyi henkilöstöä vv keskimäärin 3,0 %/vuosi eli n. 1/5 koko henkilöstöstä. Vanhuuseläkkeelle siirtyisi laskennallisen eläkeiän perusteella vuoteen 2012 mennessä 26 työntekijää eli n. 21 % nykyisestä henkilöstöstä (keskim. n. 4 %/vuosi), mutta eläkkeelle siirtyminen painottuisi nimenomaan vuosille

6 6 Laskennallisen eläkeiän perusteella vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi vapautuisivat seuraavat virat ja toimet vv : Opetushenkilöstö Ammatilliset aineet (KMT) 1 Ammatilliset aineet (AKT) 1 Ammatilliset aineet (RATA) 1 1 Ammatilliset aineet (VIE) 1 Ammatilliset aineet (KOL) 2 Ammatilliset aineet (KOL) 1 Ammatilliset aineet (SOTE) 1 1 Ammatilliset aineet (KÄTA-puu) 1 Ammatilliset aineet (MOL) 1 Yhteiset aineet (englanti/ruotsi) 1 Yhteiset aineet (mat/fys/tietotekn) 1 Yhteiset aineet (muu) 1 Tukipalveluhenkilöstö Hallinto 1 1 Toimisto Ruokahuolto 1 Siivous Kiinteistönhoito 1 Muu toiminto 1 Yhteensä Osuus henkilöstöstä 1,6 % 2,4 % 4,0 % 7,2 % 5,68 % (tummennetulla merkityt ovat jo nyt osa-aikaeläkkeellä olevia) lukien tuli voimaan kunta-alan eläkeuudistus, jonka mukaan työntekijällä on yksin omaan valintansa perusteella oikeus jäädä eläkkeelle vasta 68-vuotiaana. Tätä mahdollisuutta tuskin suuremmassa määrin käytetään. On muistettava, että tähän mennessä FAI:n henkilöstöstä n. 60 % on käyttänyt tarjoutuneen osa-aikaeläkevaihtoehdon miltei heti kun se on ollut mahdollista. Vuoden 2007 aikana siirtyi osa-aikaeläkkeelle kaksi opettajaa. Lähivuosinakin jäänee 2-3 työntekijää vuosittain osa-aikaeläkkeelle. 4.4 Palvelussuhteen pituus PALVELUSAIKA FAI:SSA (myös sitä edeltävissä oppilaitoksissa) v. alle 5 v. 5-9 v. alle 5 vuotta 5-9 vuotta vuotta vuotta vuotta yli 25 vuotta Henkilökunnasta joka toinen on ollut palveluksessa yli 10 vuotta. Peräti 15 %:lla palvelusaika ylittää 20 vuotta.

7 4.5 Vaihtuvuus 7 Vuoden 2007 aikana suoritettiin seuraavat henkilöstösiirrot: ammatillisten aineiden määräaikaisena tuntiopettajana vuodesta 2005 alkaen toiminut opettaja siirrettiin kaupan ja hallinnon ammatillisten aineiden (tietojenkäsittely) lehtorin virkaan lukien Liesjärven toimipisteen lakkautettavasta koulutusalajohtajan virasta siirrettiin viranhaltija suostumuksellaan luonnonvara-alan ammatillisten aineiden lehtorin virkaan velvollisuudella toimia luonnonvara-alan osastonjohtajana 6 vvh:n huojennuksella. Vuoden 2007 aikana valittiin: 1 ammatillisten aineiden (sosiaali- ja terveysala) lehtori 1 ammatillisten aineiden (rakennusala) tuntiopettaja 5 uutta määräaikaista tuntiopettajaa 1 ammatillinen ohjaaja (koulunkäyntiavustaja) 1 koulunkäyntiavustaja oppisopimuksella 1 siivooja. Ns. lähtövaihtuvuusprosentti v oli 4,0 % (vastaavasti 1,6 % v ja 4,7 % v. 2005). Vuoden 2007 aikana irtisanoutui pysyvästä palvelussuhteesta: sosiaali- ja terveysalan ammatillisten aineiden lehtori auto- ja kuljetusalan ammatillisten aineiden lehtori ravitsemis- ja talousalan ammatillisten aineiden lehtori luonnonvara-alan ammatillisten aineiden lehtori 2 siivoojaa. Lukuun ottamatta luonnonvara-alan lehtoria muut v irtisanoutuneet opettajat olivat kotoisin kuntayhtymän toimialueen ulkopuolelta ja saivat uuden työpaikan asuinpaikkakunniltaan. Toisen siivoojan irtisanoutumisperuste oli muutto toimialueen ulkopuolelle. Henkilöstö verotuskunnittain Urjala 1 % Muut kunnat 22 % Ypäjä 1 % Somero 2 % Jokioinen 3 % Forssa 45 % Tammela 22 % Humppila 4 %

8 FAI:n henkilöstöstä peräti 22 % asuu kuntayhtymän toimialueen ulkopuolella. Toimialueen ulkopuolelta vakinaisestikin valitut työntekijät eivät pääosin näytä muuttavan seutukunnalle, vaan käyvät muualta instituutin toimipisteissä työssä. Kun joka viidennellä työntekijällä on varsin pitkä päivittäinen työmatka, se tulevaisuudessakin lisää henkilöstövaihtuvuutta Rekrytointi ja henkilöstön saatavuuden varmistaminen Forssan ammatti-instituutissa on eläkkeelle (myös osa-aikaeläkkeelle) siirtyminen ollut viime vuosina suhteellisen suurta. Sen seurauksena on menetetty paljon hyvää osaamista ja hyviä työtapoja, joista uusi työntekijä perehdytysvaiheessa usein kaipaa enem-män tietoa. Toisaalta oppilaitoksessa on jo koettu erityisesti muodollisesti pätevän ja tietyn ammatillisten aineiden osaamisalueen hyvin hallitsevan opetushenkilöstön saatavuuteen liittyviä ongelmia, joiden suuruutta ei pelkästään hakijoiden lukumäärä osaksi. Hakijoiden määrät v. 2007: sosiaali- ja terveysalan ammatillisten aineiden lehtorin virkaan oli hakijoita 16, joista 5:llä oli muodollinen kelpoisuus virkaan auto- ja kuljetusalan ammatillisten aineiden lehtorin virkaan (edellytettiin vankkaa autoalan käytännön työkokemusta) oli hakijoita 4, joista kenelläkään ei ollut muodollista kelpoisuutta virkaan rakennusalan tuntiopettajan toimeen ei saatu lainkaan hakemuksia, vaikka hakuilmoitus julkaistiin myös Helsingin Sanomissa. Muodolliset kelpoisuusehdot täyttävien eri alojen ammatillisten aineiden opettajien löytäminen tuottaa vuosi vuodelta enemmän vaikeuksia. Toisaalta vuonna 2007 avoimia virkoja hoitamaan onnistuttiin kuitenkin rekrytoimaan henkilöitä, joilla on alan vankka työkokemus, ja soveltuvuus opettajatehtäviin. Toisaalta muodollinen kelpoisuus puuttui vain osaksi. Eläkkeelle siirtyminen tulee Forssan ammatti-instituutissa ja koko kunta-alalla olemaan erityisen voimakasta vv Rekrytointi ja henkilöstön saatavuuden varmistaminen tulevat entisestään korostumaan. 5 TYÖAIKA JA TYÖPANOS Palkalliset ja palkattomat poissaolot työpäivinä vv : Sairaus Tapaturma Perhepol. syyt (äitiysloma yms.) Koulutus Vuosiloma Muu palkallinen poissaolo Opintovapaa Lomautus Kuntoutus Muu palkaton poissaolo Yhteensä

9 6 OSAAMINEN, SEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN Koulutustaso Henkilöstön koulutustaso tilastokeskuksen koulutusalaluokituksen mukaan : Perusaste 5 5,5 % 3 2,4 % Keskiaste 24 18,9 % 27 21,6 % Alin korkea-aste 16 13,4 % 18 14,4 % Alempi korkeakouluaste (amk ja opistot ) 56 44,1 % 50 40,0 % Ylempi korkeakouluaste 22 16,5 % 25 20,0 % Tutkijakoulutus 2 1,6 % 2 1,6 % Yhteensä ,0 % ,0 % Suoritetut tutkinnot v. 2007: yksi kaupan ja hallinnon ammatillisten aineiden tuntiopettaja suoritti v ylemmän korkeakouluasteen yksi siivoojista suoritti alansa ammattitutkinnon. Lisäksi useita työntekijöitä oli parhaillaan omaehtoisesti työnsä ohessa suorittamassa eriasteisia tutkintoja. Omaehtoinen koulutus on yhtenä neljästä perusteesta FAI:n voimassa olevassa kannustuslisäjärjestelmässä. Toisaalta koulutustason nousu johtaa opetusalalla lähes poikkeuksetta OVTES:n mukaisen taulukkopalkan korotukseen. Yksi koulutusalajohtajista oli vuoden 2007 aikana omaehtoisesti palkattomalla virkavapaalla suorittaakseen ylemmän korkeakoulututkinnon. Opetushenkilöstöstä lähes 1/5:lla ei ollut viran edellyttämää muodollista kelpoisuutta, koska useimmilta määräaikaisilta opettajilta puuttuu ns. pedagoginen kelpoisuus (35 ov:n lisäopinnot). Opettajien tutkintovaatimusten noustua on rekrytoitaessa entistä vaikeampaa löytää hyvää opettajaa, jolla vaaditun ylemmän korkeakoulututkinnon tai amk-tutkinnon lisäksi on soveltuva kolmen vuoden työkokemus ja 35 ov:n pedagogiset lisäopinnot. Kuljettajalinjan ammatillisten aineiden opettajilta vaaditaan lisäksi liikenneopettajan kelpoisuus. Vuoden 2007 aikana kaksi kuljetusalan määräaikaista tuntiopettajaa suoritti asetuksen edellyttämät pedagogiset lisäopinnot. Toinen ko. opettajista saavutti samalla muodollisen kelpoisuuden virkaan. 6.2 Osaamisen kehittäminen Opetushallituksen viimeisimmän tuloksellisuusvertailun mukaan Forssan ammatti-instituutti käytti henkilöstön kehittämiseen 4,2 % henkilöstömenoistaan. Valtakunnallisessa oppilaitosvertailussa luku oli keskimääräistä korkeampi. FAI:n kehittämishankkeisiin (esim. laatutyö, nuorten näytöt ja opettajien työelämätyöskentely) on oleellisesti liittynyt henkilöstön osaamisen kehittämistä. Opetushenkilöstökoulutuksen painopistealueet ovat seuraavat: 1) työelämäosaamisen diplomin suoritus 2) erityispedagogiikan suoritus 3) ope.fi -koulutus.

10 Opetushenkilöstön suoritukset em. painopistealueilla mennessä on esitetty liitteenä. Tavoitteeksi on otettu, että 4 opettajaa suorittaa vuosittain 15 ov:n työelämäosaamisen diplomin (4 ov:n opettajan työelämäjakso, 3 ov:n alakohtainen työelämäosaaminen, 4 ov:n työssäoppimisen kehittäminen ja 4 ov:n näytöt ammatillisessa koulutuksessa). Työelämädiplomin edellyttämät opinnot suoritti 2 opettajaa v Ammatillisten aineiden opettajista n. 15 %:lla on ko. diplomi. Tukipalveluhenkilöstön koulutuksessa on pääpaino lisääntyvän tietotekniikan hyväksi käytössä ja alati muuttuvien ohjelmien hallinnassa Johtamisen kehittäminen Kuntayhtymässä ollaan toteuttamassa organisaatiouudistusta vv ja sen ohella. myös kuntayhtymän talousarvio-asetelma uudistetaan vuoden 2008 aikana. Kehityskeskustelut Koko henkilöstö oli systemaattisten kehityskeskustelujen piirissä ja kehityskeskustelujen kattavuusprosentti oli 100 % v Työpaikkakokoukset Koko henkilöstö oli säännöllisten työpaikkakokousten piirissä v Koko henkilöstölle yhteisiä kokouksia järjestettiin ja Kokouksien aiheita olivat mm. tilinpäätös, laatutyö, organisaatiomuutokset, riskien arviointi, uusi kulunvalvontajärjestelmä ym. ajankohtaisia asioita. Johtamiskoulutus Johtamisen erikoisammattitutkinnon (=JET) suoritti 6 johtavaa viranhaltijaa, 6 osastonjohtajaa ja 2 vastuuhenkilöä vv Koulutuksen järjestäjänä oli JTO. 7 TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI 7.1 Sairauspoissaolot ja kuntoutus Sairauspoissaolot pituuden mukaan: Opetushenkilöstö 1-5 pv Opetushenkilöstö yli 5 pv Muu henkilöstö 1-5 pv Muu henkilöstö yli 5 pv Yhteensä Opetushenkilöstön sairauspoissaolo-% työpäivistä oli 2,2 % v Muun henkilökunnan osalta vastaava prosentti oli 4,5 %. Sairauspoissaolot yhtä työntekijää kohti laskettuna: Opetushenkilöstö 0-5 pv 1,2 1,2 Opetushenkilöstö yli 5 pv 6,6 2,0 Muu henkilöstö 0-5 pv 1,8 2,0 Muu henkilöstö yli 5 pv 18,5 8,5

11 Sairauspoissaoloja koskevat em. tunnusluvut ovat varsin hyvät ja selvästi paremmat kuin Hämeenlinnan, Riihimäen ja Valkeakosken vertailuoppilaitoksissa. Työtapaturmien takia kertyi 41 poissaolopäivää v (100 pv v. 2006). Kaikki tapaturmat olivat varsin lieviä. Käynnit työterveyshuollon sairaanhoitovastaanotoilla ja tutkimuksissa vv : Lääkäri Terveydenhoitaja Psykologi 6 4 Laboratoriotutkimukset Käyntien kustannukset v olivat yhteensä ,80 e (v yht ,80 e). Työterveyshuolto vv : Työpaikkaselvitykset Tietojen anto ja ohjaus Terveystarkastukset tuntia tuntia kpl Lääkärit 10,00 7,30 3,00 6, Terveydenhoitajat 19,00 19,30 4,60 17, Fysioterapeutit 1,00 3, Psykologit 1,30 1, Laboratoriotutkimukset Yhteensä 31,30 27,60 7,60 26, Työterveyshuollon kustannukset v olivat yht ,62 e (v yht ,06 e). Em. kustannuksista työpaikkaselvitysten kulut olivat 2 070,00 e (v ,00 e) Työn kuormittavuuden arviointi Työturvallisuuslain (738/2002) 25 :n mukaan jos työntekijän todetaan työssään kuormittuvan hänen terveyttään vaarantavalla tavalla, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Forssan ammatti-instituutissa suoritettiin marraskuussa 2006 (edellisen kerran toukokuussa 2003) työturvallisuuslain edellyttämä riskien kartoitus, jonka perusteella valmistellaan uusi toimenpide-ehdotus ja tarkistetaan työsuojelun toiminta-ohjelmaa. Kehityskeskustelut, säännölliset työpaikkakokoukset ja johtamiskoulutus on jo todettu hyviksi menetelmiksi esille tuleviin työssäjaksamisongelmiin. Vuoden 2007 aikana jatkettiin varahenkilöjärjestelmän luomista erityisesti kirjanpidon osalta ja laadittiin suunnitelmia ajatellen pienempien toimipisteiden toimistotehtävien hoitamista.

12 Työhyvinvointi, yhteistoiminta ja verkostoituminen Henkilöstölle marraskuussa 2007 järjestetyn henkilöstökyselyn tulokset (vastaajia 83): Pitääkö väite paikkaansa? Ei lainkaan Osin Melko hyvin Hyvin Erittäin hyvin Olen tyytyväinen esimiestyöhön ja työn organisointiin 5 % 12 % 31 % 34 % 18 % Olen tyytyväinen organisaatiomme toimivuuteen 2 % 17 % 33 % 37 % 11 % Voin vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen 1 % 12 % 16 % 45 % 27 % Olen tyytyväinen työn sisältöön 0 % 4 % 18 % 51 % 28 % Olen tyytyväinen työkykyyni ja voimavaroihini 0 % 4 % 20 % 54 % 23 % Olen tyytyväinen työolosuhteisiin 4 % 11 % 28 % 45 % 13 % Olen motivoitunut ja tyytyväinen kehittymismahdollisuuksista 2 % 9 % 17 % 48 % 24 % 8 INNOVATIIVISUUS, YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN 8.1 Aloitetoiminta Aloitetoiminta ja aloitteellisuus on yhtenä neljästä perusteesta FAI:n voimassa olevassa kannustusrahajärjestelmässä. 8.2 Sisäinen tiedottaminen Yhden koulutusalajohtajan toimenkuvaan on lukien sisällytetty viestinnän kehittäminen ja tiedotus. FAI:lla on nyt selkeästi vastuutettu ja toimiva intranet ja tiedotuskäytäntö. Sisäistä tiedottamista on lisäksi pyritty parantamaan kehityskeskusteluilla, työpaikkakokouksilla ja henkilöstön yhteisillä kokouksilla. 8.3 Kehittämishankkeet Vuoden 2007 aikana oli FAI:ssa useita henkilöstön kehittämishankkeita, mm. laatutyön, työssäoppimisen ja nuorten näyttöjen kehittämisprojektit. Lisäksi oli seuraavat ESR-proktit: opettajien työelämätyöskentelyn projekti, työpaikkaohjaajakoulutusprojekti ja logistiikka-alan yhteistyöprojekti. 8.4 Yhteistoiminta Kuntayhtymässä on 12-jäseninen yhteistoimintaryhmä, jossa 4 työnantajan edustajaa (sis. työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen) ja 8 henkilöstön edustajaa (sis. kaikki luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet sekä kaksi työsuojeluvaltuutettua). Yhteistoimintaryhmätoimii samalla työsuojelutoimikuntana. Kokouksia 4 kpl v

13 8.5 Asiakastyytyväisyys 13 Oppilaitoksessa keskeisin asiakastyytyväismittari on vuodesta 2004 alkaen ollut kaikille opiskelijoille vuosittain tehtävä opiskelijakysely. Opiskelijakyselyn tuloksista lähemmin toimintakertomuksessa. 8.6 Seutu- ja aluekeskusyhteistyö Kuntayhtymällä on edustaja mm. Forssan seudun kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöasiain neuvottelukunnassa Forssan seudun Kuntaosaaja hankkeessa Forssan seudun aluekehitysohjelman osaamisvaliokunnassa Forssan seudun aluekehitysohjelman johtaminen ja kuntapalvelut -valiokunnassa 8.7 Yhteisösuhteet Yhteisösuhteissa on keskeisimmällä sijalla yhteydet elinkeinoelämään ja työpaikkaohjaajiin. Yhteistoiminnasta on lähemmin toimintakertomuksessa vuodelta PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 9.1 Palkkausjärjestelmät ja palkitseminen Forssan ammatti-instituutissa noudatetaan seuraavia virka- ja työehtosopimuksia kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) 34 kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) 6 kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) o yhteiset määräykset 7 o liite 4 (ammattioppilaitos) 45 o liite 5 (kauppaoppilaitos) 13 o liite 7 (sosiaali- ja terveysalan oppilaitos) 13 o liite 8 (metsä- ja puutalousoppilaitos) 7 OVTES:n liitteiden 7 ja 8 alaiset opettajat (yhteensä 19) ovat kokonaistyöajassa. Yhtymähallituksen hyväksymien perusteiden mukaan voi johtava rehtori myöntää kannustuslisinä ryhmille 0,2 % kk-palkkaisten palkkamenoista ja tulosaluejohtaja alaisilleen 0,2 % alaistensa kk-palkkaisten palkkamenoista seuraavin hyväksytyin kriteerein: 1) keksinnöt/aloitetoiminta, 2) aktiivisuus suuressa uudessa projektissa, 3) omaehtoinen koulutus tai 4) henkilöstön vähentämisestä aiheutuva työmäärän lisääntymisen korvaaminen. Kannustuslisiä myönnettiin yhteensä euroa 50 työntekijälle v Kannustuslisä oli keskimäärin 278 euroa/työntekijä ( euroa). KVTES:n 11 :n mukaista tulospalkkiota ei kuntayhtymässä ollut käytössä.

14 Henkilöstökustannukset Henkilöstökulujen osuus kokonaiskäyttökuluista v oli 64,3 % (ed. vuonna 63,5 %). Palkkojen ja sivukulujen kehitys (1 000 e): muutos Palkat ,7 % Eläkekulut ,4 % Muut henkilösivukulut ,6 % Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät Yhteensä ,5 % Eläkekulut v olivat 23,7 % palkoista (23,6 % v. 2006). 9.3 Muut välilliset kustannukset Työterveydenhuollon kulut olivat yhteensä ,83 euroa v (19 710,06 e v. 2006). TYHY-toimintaan käytettiin 7 014,50 euroa v (6 801,65 euroa v. 2006) seuraaviin toimintoihin: tyhy-kuntoutus ja urheilutoiminta 1 484,71 e henkilöstön liikuntailtapäivä 539,68 e Vesihelmen käyttö 1 557,00 e kevät- ja syyssaunat 447,70 e teatteri. ja tutustumismatkat 984,57 e yhteisen pikkujoulun järjestäminen 2 000,84 e Vuonna 2007 käytettiin lisäksi 681,80 euroa fysikaalisen hoidon tukemiseen v Kuntayhtymä maksoi enintään yhdeltä 10 jakson hoitokerralta/työntekijä/kalenterivuosi 25 % hoitojakson kustannuksista (hoitokerran hinnaksi hyväksytään enintään 30 euroa) eli enintään 75 euroa/työntekijä. Aslak-kuntoutusta tuettiin siten, että kuntayhtymä maksoi vuoden 2007 laatupalkintomäärärahalla 50 % varsinaisen palkan ja KELA-korvauksen välisestä erotuksesta (yh-päätös ). Kyseisellä tuella oli kuntoutuksessa 4 opettajaa 3 viikon ajan v Lisäksi henkilöstön käytössä on veloituksetta yksi viikoittainen TYHY-vuoro ja yksi lentopallovuoro FAI:n liikuntasalissa. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus veloituksetta käyttää FAI:n kuntosalia iltaisin ja viikonloppuisin. Vuodesta 2005 lukien on ryhdytty käyttämään ns. liikuntaseteleitä tuettaessa henkilöstön liikkumista.

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 Kyha 2.3.2010 22 Liite Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAVAN REHTORIN KATSAUS 2 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2006

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2006 1 Lounais Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAVAN REHTORIN KATSAUS 2 FORSSAN AMMATTI INSTITUUTIN TOIMINTA AJATUS JA VISIO 3 FORSSAN AMMATTI

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä 26.04.2012 1 (31) Kunnanhallitus 07.05.2012 Kunnanvaltuusto 28.05.2012 14. www.laukaa.fi

Yhteistyöryhmä 26.04.2012 1 (31) Kunnanhallitus 07.05.2012 Kunnanvaltuusto 28.05.2012 14. www.laukaa.fi Yhteistyöryhmä 26.04.2012 1 (31) Kunnanhallitus 07.05.2012 Kunnanvaltuusto 28.05.2012 14 2 (31) 1. 1. Saatteeksi... 2 1.2. Kuntatyönantajan on hyvä tuntea henkilöstövoimavaransa... 2 1.3. Henkilöstö kunnan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 YHDESSÄ TEHDEN

LAUKAAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 YHDESSÄ TEHDEN YHDESSÄ TEHDEN Yhteistyöryhmä 22.04.2015 Kunnanhallitus 04.05.2015 Sisällys I JOHDANTO 3 Kuntatyönantajan on hyvä tuntea henkilöstövoimavaransa 3 Henkilöstö kunnan strategioissa 3 Kuntastrategia valtuustokaudelle

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 28.4.2014 Yhteistoimintaryhmä 28.4.2014. Ankkalamminpuiston joutsen.

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 28.4.2014 Yhteistoimintaryhmä 28.4.2014. Ankkalamminpuiston joutsen. Henkilöstökertomus Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2013 Kaupunginhallitus 28.4.2014 Yhteistoimintaryhmä 28.4.2014 Ankkalamminpuisto Ankkalamminpuiston joutsen 2 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS... 6 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 28 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 3.1. Henkilöstön määrä 31.12.28... 6 3.2. Henkilöstön määrä palvelualueittain...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 Hallintolautakunta 21.4.215 Yhteistyötoimikunta 23.4.215 Kaupunginhallitus 18.5.215 Kaupunginvaltuusto 25.5.215 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3

Sisällys HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 3 Henkilöstökertomus 2014 2 Sisällys Kaupunginjohtajan tervehdys...4 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014...5 AVAINLUKUJA HENKILÖSTÖSTÄ...7 RIITTÄVIN RESURSSEIN...7 Henkilöstön määrässä laskua...7 Sitoutunut henkilöstö...9

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLA KARLEBY Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä 31.12. 4 Kokoaikaisuus

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

PORI. Henkilöstöraportti 2012 Porin kaupunki

PORI. Henkilöstöraportti 2012 Porin kaupunki PORI Henkilöstöraportti 2012 Porin kaupunki Työtä Hyvin tehdystä työstä vastaavat sekä työntekijät että työnantaja. Kaupunki tarjoaa vuosittain satoja työmahdollisuuksia koululaisille ja opiskelijoille.

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2013

Henkilöstötilinpäätös 2013 Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa 19.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tunnuslukujen yhteenveto vuodelta 2013... 2 3 Nykyiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 6

1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 6 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 6 Henkilöstömäärän kehitys...6 Henkilöstön kielijakauma...8 Henkilöstön sukupuolijakauma...8

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA

HENKILÖSTÖRAPORTTI VESILAHDEN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 VESILAHDEN KUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 3 2 Kunnan henkilöstöorganisaatio 4 3 Henkilöstön määrä ja jakautuminen hallintokunnittain 5 Kaavio 1. Henkilöstön määrä 31.12.2012

Lisätiedot