MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009"

Transkriptio

1 MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009

2 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 2 (48) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS NYKYINEN SÄHKÖNKULUTUS Asunnon sähkön vuosikulutus (kwh) Asunnon vuotuinen sähkölasku ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEET JA KÄSITYKSIÄ ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ Asunnossa tehdyt energiansäästötoimenpiteet (3 tärkeintä) Käsitykset säästäväisen elämäntavan vaikutuksesta energiankulutukseen Sähkön hinnan nousu (prosenttia), joka vaikuttaisi energiankulutukseen Sähkön hinnan nousu (euroa), joka vaikuttaisi energiankulutukseen Tekijät, jotka motivoivat eniten vähentämään energiankulutusta ENERGIANSÄÄSTÖÖN LIITTYVÄ TIEDONSAANTI JA NEUVONTA Hyödyllisen energiansäästötiedon riittävä saatavuus Mieluisimmat lisätiedonsaantitavat energiansäästömahdollisuuksista Mieluisin energiansäästöneuvojen antajataho Tyytyväisyys energiayhtiön energiansäästötietoon/-neuvontaan Halukkuus maksaa energiansäästön asiantuntijapalveluista Valmius maksaa energiansäästön asiantuntijapalveluista 100 / h ENERGIAN KÄYTÖN SEURANTA Onko lainannut kulutusmittaria Hyödyllisin tapa saada tietoa oman kotitalouden energiakulutuksen tasosta Tarkkuus, jolla haluaisi seurata energiankäyttöään (tarkin) Tiedonsaannin riittävyys omasta energiankäytöstä Vertailutiedon saannin riittävyys kohtuullisesta energiankäytöstä Vertailutieto, joka parhaiten edistäisi säästäväisyyttä Halukkuus antaa itse tietoja saadakseen parempaa vertailukulutustietoa... 27

3 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 3 (48) 7. LASKUTUS Sopivin laskutustapa Käyttämänne laskutustapa Todettuun kulutukseen perustuvan laskutuksen vaikutus energiankäytön seurantaan a. Laskutustavan mukaan Todettuun kulutukseen perustuvan laskutuksen vaikutus kulutukseen a. Laskutustavan mukaan Todettuun kulutukseen perustuvan laskutuksen kannustavuus energiansäästöön a. Laskutustavan mukaan MARKETMIX -MENETELMÄN KUVAUS Tyytyväisyyden tutkiminen kuiluanalyysin avulla Tyytyväisyyden tutkiminen nelikenttäanalyysin avulla OMAN ENERGIAYHTIÖN ARVIOINTI Energiayhtiö, jolta ostaa sähkön (ja jota arvioi)...error! Bookmark not defined Eri tekijöiden merkitys energian säästämiseksi Oman energiayhtiön onnistumisarvosanat Oman energiayhtiön onnistuminen (kuiluanalyysi) Vertailu ikäryhmän mukaan Vertailu pääasiallisen lämmitysmuodon mukaan Vertailu tiedonsaannin riittävyyden omasta energiankäytöstä mukaan Vertailu asumismuodon mukaan KESKEISIÄ TULOKSIA LIITE 1 Perustelut, miksi energiansäästö ei kiinnosta (vastaajat, joita ei haastateltu)

4 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 4 (48) 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä on tutkimusraportti Motiva Oy:n kyselytutkimuksesta liittyen kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamiseen. Tutkimuksen toteutti Motiva Oy:n toimeksiannosta Innolink Research Oy. Kohderyhmän muodostivat energiankäyttäjät eri puolilta Suomea. Vastaajat poimittiin puhelinluettelosta toimeksiantajan kanssa sovittujen kiintiöiden mukaan. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa vastaajien nykyistä sähkönkulutusta selvittää vastaajien energiansäästötoimenpiteitä ja käsityksiä niistä selvittää energiansäästöön liittyvään tiedonsaantiin ja neuvontaan sekä energian käytön seurantaan ja laskutukseen liittyviä tekijöitä arvioida vastaajan oman energiayhtiön onnistumista energiansäästöön liittyvissä tekijöissä kerätä vastaajilta vapaamuotoista palautetta Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina touko-kesäkuussa Tutkimus perustuu 1000 vastaajan antamiin vastauksiin. Tutkimuksen tulokset on esitetty tässä raportissa taulukoina ja kuvina selityksineen. Lisäksi tuloksia voi tarkastella MarketMix -ohjelmistolla.

5 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 5 (48) 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS Tutkimusaineistoa kuvataan prosenttijakaumilla, jolloin saadaan kokonaiskuva vastaajista. TUTKIMUSAJANKOHTA , (1000) Yhteensä 100, (1000) MAAKUNTA 2009 Uusimaa 26, (260) Itä-Uusimaa 2,3% (23) Kanta-Häme 3,3% (33) Päijät-Häme 4, (40) Kymenlaakso 3, (30) Etelä-Karjala 3, (30) Varsinais-Suomi 9, (90) Satakunta 4, (40) Pirkanmaa 9, (90) Keski-Suomi 5, (50) Etelä-Pohjanmaa 4, (40) Pohjanmaa 3, (30) Keski-Pohjanmaa 1,2% (12) Etelä-Savo 3,1% (31) Pohjois-Savo 5,1% (51) Pohjois-Karjala 3, (30) Pohjois-Pohjanmaa 7, (70) Kainuu 2, (20) Lappi 3, (30) Yhteensä 100, (1000) KIINNOSTUS ENERGIAN SÄÄSTÄVÄISEEN JA JÄRKEVÄÄN KÄYTTÖÖN 2009 kyllä 100, (1000) Yhteensä 100, (1000) SUKUPUOLI 2009 mies 49, (490) nainen 51, (510) Yhteensä 100, (1000)

6 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 6 (48) IKÄRYHMÄ vuotta 12, (120) vuotta 23, (230) vuotta 28,7% (287) vuotta 17,1% (171) yli 65 vuotta 19,2% (192) Yhteensä 100, (1000) ASUMISMUOTO 2009 omakotitalo 40,1% (401) rivitalo 12,1% (121) paritalo 1,9% (19) kerrostalo 44, (440) maatila 1,6% (16) muu 0,3% (3) Yhteensä 100, (1000) Vaihtoehto jokin muu esitetään MarketMix -järjestelmässä. PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSMUOTO 2009 sähkölämmitys 25,9% (259) kaukolämpö 41, (410) öljylämmitys 22, (220) muu 10, (100) en osaa sanoa 1,1% (11) Yhteensä 100, (1000) Vaihtoehto jokin muu esitetään MarketMix -järjestelmässä. TALOUDEN KOKO 2009 yksi henkilö 20,7% (207) lapseton pariskunta 44,1% (441) perhe 34,5% (345) muu 0,7% (7) Yhteensä 100, (1000) Vaihtoehto jokin muu esitetään MarketMix -järjestelmässä.

7 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 7 (48) 3. NYKYINEN SÄHKÖNKULUTUS 3.1. Asunnon sähkön vuosikulutus (kwh) alle 1000 kwh 0,5% (5) kwh 3,6% (36) kwh 4,1% (41) kwh 1,7% (17) kwh 2,6% (26) kwh 7,7% (77) kwh 7,5% (75) yli kwh 4, (40) en osaa sanoa 68,3% (683) Kuva 1. Paljonko on asuntonne sähkön vuosikulutus kilowattitunneissa? Suurin osa vastanneista (68%) ei osaa sanoa asuntonsa sähkön vuosikulutusta kilowattitunneissa. Sähkön vuosikulutus on useimmilla kyselyyn vastanneilla (8%) kwh tai kwh (8%). alle 1000 kwh 0, (0) 1,3% (3) 0,3% (1) 0, (0) 0,5% (1) kwh 5,8% (7) 3, (7) 1,7% (5) 4,1% (7) 5,2% (10) kwh 4,2% (5) 3, (7) 5,9% (17) 2,9% (5) 3,6% (7) kwh 1,7% (2) 0,9% (2) 1,7% (5) 2,3% (4) 2,1% (4) kwh 0, (0) 2,6% (6) 2,8% (8) 1,8% (3) 4,7% (9) kwh 3,3% (4) 6,5% (15) 7,3% (21) 16,4% (28) 4,7% (9) kwh 5,8% (7) 9,1% (21) 10,1% (29) 5,3% (9) 4,7% (9) yli kwh 0, (0) 1,7% (4) 7,7% (22) 6,4% (11) 1,6% (3) en osaa sanoa 79,2% (95) 71,7% (165) 62,4% (179) 60,8% (104) 72,9% (140) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

8 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 8 (48) 3.2. Asunnon vuotuinen sähkölasku alle 100 1,8% (18) ,6% (86) ,4% (84) , (110) ,7% (127) , (100) yli ,4% (44) en tiedä sähkön vuosikulutusta euroina 43,1% (431) 5 Kuva 2. Paljonko on asuntonne vuotuinen sähkölasku? Suurin osa vastanneista (43%) ei tiedä asuntonsa vuotuisen sähkölaskun suuruutta euroina. Useimmilla vastanneilla (13%) vuotuinen sähkölasku on euroa. alle 100 2,5% (3) 1,7% (4) 0,7% (2) 0, (0) 4,7% (9) ,8% (13) 13,9% (32) 3,1% (9) 8,2% (14) 9,4% (18) ,5% (15) 7,8% (18) 9,1% (26) 7,6% (13) 6,3% (12) ,5% (15) 11,3% (26) 11,5% (33) 12,3% (21) 7,8% (15) ,5% (9) 13,9% (32) 12,9% (37) 16,4% (28) 10,9% (21) ,5% (9) 10, (23) 13,9% (40) 8,2% (14) 7,3% (14) yli ,8% (1) 2,6% (6) 8,7% (25) 4,7% (8) 2,1% (4) en tiedä sähkön vuosikulutusta euroina 45,8% (55) 38,7% (89) 40,1% (115) 42,7% (73) 51,6% (99) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

9 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 9 (48) 4. ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEET JA KÄSITYKSIÄ ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ 4.1. Asunnossa tehdyt energiansäästötoimenpiteet (3 tärkeintä) astianpesukone kytketty suoraan lämminvesihanaan 0,2% (2) auton lämmityksen vähentäminen talvella 0,1% (1) autotallin kylmänä pitäminen 0,3% (3) energiansäästölamput 16,8% (168) energiataloudellinen talo 2,9% (29) energiatehokkaat kodinkoneet 2,5% (25) energiatehokas leivinuuni 0,8% (8) huonelämpötilan laskeminen 6,1% (61) ikkunoiden uusiminen/tiivistäminen 6, (60) ilmalämpöpumppu 6,5% (65) järkevä tuulettaminen 0,4% (4) katkaisijalla olevat jatkojohdot 0,3% (3) kodinkoneiden järkevä sijoittelu 0,1% (1) koneellinen ilmanvaihto 0,1% (1) lasitettu parveke 0,3% (3) lattialämmityksen käytön vähentäminen 0,5% (5) lämmitysjärjestelmän uusiminen 2, (20) lämmityskattilan uusiminen 0,7% (7) lämpöenergian talteenotto 0,6% (6) maalämmön käyttö 0,3% (3) mikron käyttö ruuanlaitossa 0,3% (3) muu 1,1% (11) oman energiankulutuksen tarkkailu 0,6% (6) ovien uusiminen 0,8% (8) ovien tiivisteiden vaihtaminen 1,4% (14) pellettilämmitys 0,6% (6) pyykkiä pestään vain täysinä koneellisina 2, (20) pyykinpesu energiansäästöohjelmalla 0,3% (3) saunan lämmityksessä säästäminen 1,6% (16) sähkön säästäminen ruoanlaitossa 0,9% (9) sähkön yleinen säästäminen 5,3% (53) sähköyhtiöiden kilpailuttaminen 1, (10) talon eristyksen uusiminen / parantaminen 4, (40) turhien koneiden ja laitteiden sammuttaminen 9,8% (98) uunilla lämmittäminen ruoanlaiton yhteydessä 0,5% (5) valojen vähentäminen/turhien valojen sammuttaminen 10,6% (106) varaava takka/puulämmitys 9,4% (94) veden säästäminen 4, (40) vihreän sähkön käyttö 0,1% (1) vintin eristäminen 0,3% (3) yösähkö 0,9% (9) öljyn säästäminen 0,1% (1) en ole tehnyt säästötoimenpiteitä 38,1% (381) en osaa sanoa 4,3% (43) Kuva 3. Oletteko tehneet energiansäästötoimenpiteitä asunnossanne? Jos kyllä, kertokaa kolme tärkeintä. Useimmiten toteutetut energiansäästötoimenpiteet asunnossa ovat energiansäästölamput (17%), valojen vähentäminen/turhien valojen sammuttaminen (11%) ja turhien koneiden/laitteiden sammuttaminen (1). 38 prosenttia ei ole tehnyt energiansäätötoimenpiteitä asunnossa.

10 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 10 (48) astianpesukone kytketty suoraan lämminvesihanaan 0, (0) 0,4% (1) 0,3% (1) 0, (0) 0, (0) auton lämmityksen vähentäminen talvella 0, (0) 0, (0) 0,3% (1) 0, (0) 0, (0) autotallin kylmänä pitäminen 0, (0) 0, (0) 0,3% (1) 0,6% (1) 0,5% (1) energiansäästölamput 12,5% (15) 22,6% (52) 25,1% (72) 9,9% (17) 6,3% (12) energiataloudellinen talo 0,8% (1) 0,9% (2) 5,6% (16) 4,1% (7) 1,6% (3) energiatehokkaat kodinkoneet 1,7% (2) 4,3% (10) 2,8% (8) 0,6% (1) 2,1% (4) energiatehokas leivinuuni 0, (0) 1,3% (3) 1, (3) 0,6% (1) 0,5% (1) huonelämpötilan laskeminen 2,5% (3) 5,7% (13) 8, (23) 7,6% (13) 4,7% (9) ikkunoiden uusiminen/tiivistäminen 1,7% (2) 2,2% (5) 5,2% (15) 10,5% (18) 10,4% (20) ilmalämpöpumppu 3,3% (4) 5,7% (13) 9,1% (26) 7,6% (13) 4,7% (9) järkevä tuulettaminen 0,8% (1) 0,4% (1) 0, (0) 1,2% (2) 0, (0) katkaisijalla olevat jatkojohdot 0,8% (1) 0,9% (2) 0, (0) 0, (0) 0, (0) kodinkoneiden järkevä sijoittelu 0, (0) 0,4% (1) 0, (0) 0, (0) 0, (0) koneellinen ilmanvaihto 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0,6% (1) 0, (0) lasitettu parveke 0, (0) 0, (0) 0,7% (2) 0, (0) 0,5% (1) lattialämmityksen käytön vähentäminen 0,8% (1) 1,3% (3) 0, (0) 0,6% (1) 0, (0) lämmitysjärjestelmän uusiminen 0, (0) 1,7% (4) 3,8% (11) 0,6% (1) 2,1% (4) lämmityskattilan uusiminen 0,8% (1) 0,9% (2) 0,7% (2) 0,6% (1) 0,5% (1) lämpöenergian talteenotto 0, (0) 1,7% (4) 0,3% (1) 0,6% (1) 0, (0) maalämmön käyttö 0, (0) 0,4% (1) 0,7% (2) 0, (0) 0, (0) mikron käyttö ruuanlaitossa 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 1,6% (3) muu 1,7% (2) 0,4% (1) 2,1% (6) 1,2% (2) 0, (0) oman energiankulutuksen tarkkailu 0,8% (1) 0,9% (2) 0,7% (2) 0,6% (1) 0, (0) ovien uusiminen 0, (0) 0,9% (2) 0,3% (1) 1,8% (3) 1, (2) ovien tiivisteiden vaihtaminen 0, (0) 0,4% (1) 2,1% (6) 2,3% (4) 1,6% (3) pellettilämmitys 0, (0) 0,4% (1) 0,7% (2) 1,2% (2) 0,5% (1) pyykkiä pestään vain täysinä koneellisina 1,7% (2) 1,3% (3) 1,7% (5) 3,5% (6) 2,1% (4) pyykinpesu energiansäästöohjelmalla 0,8% (1) 0, (0) 0,7% (2) 0, (0) 0, (0) saunan lämmityksessä säästäminen 0,8% (1) 1,3% (3) 2,4% (7) 1,2% (2) 1,6% (3) sähkön säästäminen ruoanlaitossa 0, (0) 0,4% (1) 0,3% (1) 1,8% (3) 2,1% (4) sähkön yleinen säästäminen 4,2% (5) 4,3% (10) 5,9% (17) 4,7% (8) 6,8% (13) sähköyhtiöiden kilpailuttaminen 1,7% (2) 1,3% (3) 1,4% (4) 0,6% (1) 0, (0) talon eristyksen uusiminen / parantaminen 1,7% (2) 4,3% (10) 4,9% (14) 4,1% (7) 3,6% (7) turhien koneiden ja laitteiden sammuttaminen 15, (18) 13,9% (32) 10,5% (30) 6,4% (11) 3,6% (7) uunilla lämmittäminen ruoanlaiton yhteydessä 0, (0) 0,4% (1) 0,3% (1) 1,2% (2) 0,5% (1) valojen vähentäminen/turhien valojen sammuttaminen 12,5% (15) 13, (30) 12,2% (35) 7,6% (13) 6,8% (13) varaava takka/puulämmitys 5, (6) 8,3% (19) 12,9% (37) 9,9% (17) 7,8% (15) veden säästäminen 2,5% (3) 3,9% (9) 4,9% (14) 2,9% (5) 4,7% (9) vihreän sähkön käyttö 0, (0) 0,4% (1) 0, (0) 0, (0) 0, (0) vintin eristäminen 0, (0) 0,9% (2) 0, (0) 0, (0) 0,5% (1) yösähkö 0,8% (1) 0,4% (1) 1, (3) 1,2% (2) 1, (2) öljyn säästäminen 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0,5% (1) en ole tehnyt säästötoimenpiteitä 43,3% (52) 36,1% (83) 31, (89) 38,6% (66) 47,4% (91) en osaa sanoa 5,8% (7) 3,9% (9) 3,5% (10) 4,7% (8) 4,7% (9) Yhteensä 124,2% (149) 148,3% (341) 163,8% (470) 140,9% (241) 132,3% (254)

11 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 11 (48) 4.2. Käsitykset säästäväisen elämäntavan vaikutuksesta energiankulutukseen ei lainkaan 8,5% (85) alle 5 % 7,8% (78) 5-10 % 19,9% (199) % 18,2% (182) % 15,8% (158) % 7,1% (71) yli 50 % 2,5% (25) en osaa sanoa 20,2% (202) Kuva 4. Paljonko uskotte, että säästötoimenpiteillä ja säästäväisellä elämäntavalla pystyy vaikuttamaan energiankulutukseen? Yhteensä 46 prosenttia vastanneista uskoo, että säästötoimenpiteillä ja säästäväisellä elämäntavalla pystyy vaikuttamaan energiankulutukseen enintään 20 prosenttia. Yhteensä 25 prosenttia taas uskoo vaikutuksen olevan enemmän kuin 20 prosenttia. ei lainkaan 5,8% (7) 7, (16) 8, (23) 8,8% (15) 12,5% (24) alle 5 % 5, (6) 7,4% (17) 8,4% (24) 10,5% (18) 6,8% (13) 5-10 % 16,7% (20) 22,6% (52) 19,5% (56) 21,1% (36) 18,2% (35) % 20,8% (25) 18,7% (43) 20,9% (60) 17, (29) 13, (25) % 11,7% (14) 17, (39) 20,9% (60) 12,9% (22) 12, (23) % 11,7% (14) 7,8% (18) 5,9% (17) 5,3% (9) 6,8% (13) yli 50 % 4,2% (5) 2,6% (6) 1,4% (4) 4,7% (8) 1, (2) en osaa sanoa 24,2% (29) 17, (39) 15, (43) 19,9% (34) 29,7% (57) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

12 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 12 (48) 4.3. Sähkön hinnan nousu (prosenttia), joka vaikuttaisi energiankulutukseen alle 1 21,1% (211) ,6% (106) ,7% (37) ,5% (15) ,3% (33) yli 5 4,7% (47) en osaa sanoa 53,4% (534) ei merkitystä 1,7% (17) Kuva 5. Kuinka paljon vuositasolla sähkön hinnan tulisi nousta (prosenttia), jotta sillä olisi vaikutusta energiankulutukseen Teidän taloudessanne? 53 prosenttia vastanneista ei osaa sanoa sähkönhinnan nousuprosenttia vuositasolla, joka vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. 21 prosenttia vastanneista uskoo, että sähkön hinnan nousu jo alle kymmenellä prosentilla vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. alle 1 17,5% (21) 18,7% (43) 20,6% (59) 26,3% (45) 22,4% (43) ,2% (5) 9,6% (22) 15,3% (44) 11,7% (20) 7,8% (15) ,8% (7) 3, (7) 4,9% (14) 3,5% (6) 1,6% (3) ,5% (3) 2,2% (5) 2,1% (6) 0, (0) 0,5% (1) ,5% (3) 4,3% (10) 3,8% (11) 3,5% (6) 1,6% (3) yli 5 2,5% (3) 7, (16) 5,2% (15) 5,8% (10) 1,6% (3) en osaa sanoa 64,2% (77) 53,5% (123) 46, (132) 47,4% (81) 63, (121) ei merkitystä 0,8% (1) 1,7% (4) 2,1% (6) 1,8% (3) 1,6% (3) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

13 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 13 (48) 4.4. Sähkön hinnan nousu (euroa), joka vaikuttaisi energiankulutukseen alle 40 19,5% (195) , (90) ,9% (49) ,2% (22) , (20) ,2% (12) yli ,7% (7) en osaa sanoa 59, (590) ei merkitystä 1,5% (15) Kuva 6. Kuinka paljon vuositasolla sähkön hinnan tulisi nousta (euroa), jotta sillä olisi vaikutusta energiankulutukseen Teidän taloudessanne? 59 prosenttia vastanneista ei osaa sanoa sähkön hinnanhousun euromäärää vuositasolla, joka vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. Viidesosa vastanneista uskoo, että sähkön hinnannousu vuositasolla jo alle 40 eurolla vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. alle 40 19,2% (23) 18,7% (43) 16,4% (47) 23,4% (40) 21,9% (42) ,5% (9) 12,6% (29) 8,4% (24) 11,7% (20) 4,2% (8) ,8% (7) 3,9% (9) 7,3% (21) 4,7% (8) 2,1% (4) ,8% (1) 2,2% (5) 3,8% (11) 2,3% (4) 0,5% (1) ,8% (1) 2,6% (6) 2,8% (8) 2,3% (4) 0,5% (1) , (0) 1,3% (3) 1,7% (5) 2,3% (4) 0, (0) yli , (0) 0,4% (1) 1,4% (4) 0,6% (1) 0,5% (1) en osaa sanoa 65, (78) 57, (131) 56,1% (161) 50,9% (87) 69,3% (133) ei merkitystä 0,8% (1) 1,3% (3) 2,1% (6) 1,8% (3) 1, (2) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

14 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 14 (48) 4.5. Tekijät, jotka motivoivat eniten vähentämään energiankulutusta raha 63,2% (632) ympäristökysymykset 48,2% (482) energian riittävyys 8,7% (87) jälkipolvien tulevaisuus 2,9% (29) muu 1,6% (16) ei mikään 2,6% (26) en osaa sanoa 5,2% (52) Kuva 7. Mitkä tekijät motivoivat Teitä eniten vähentämään energiankulutusta? Useimpia vastaajia (63%) motivoi eniten vähentämään energiankulutusta raha ja toiseksi useimmiten (48%) ympäristökysymykset. Vaihtoehto muu tekijä esitetään MarketMix -järjestelmässä. raha 58,3% (70) 69,6% (160) 75,3% (216) 62, (106) 41,7% (80) ympäristökysymykset 54,2% (65) 48,3% (111) 41,8% (120) 49,7% (85) 52,6% (101) energian riittävyys 5,8% (7) 6,1% (14) 5,9% (17) 9,9% (17) 16,7% (32) jälkipolvien tulevaisuus 0,8% (1) 3, (7) 4,2% (12) 4,1% (7) 1, (2) muu 0,8% (1) 0,9% (2) 2,4% (7) 2,9% (5) 0,5% (1) ei mikään 4,2% (5) 1,3% (3) 3,5% (10) 1,2% (2) 3,1% (6) en osaa sanoa 5, (6) 4,8% (11) 2,8% (8) 5,8% (10) 8,9% (17) Yhteensä 129,2% (155) 133,9% (308) 135,9% (390) 135,7% (232) 124,5% (239)

15 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 15 (48) 5. ENERGIANSÄÄSTÖÖN LIITTYVÄ TIEDONSAANTI JA NEUVONTA 5.1. Hyödyllisen energiansäästötiedon riittävä saatavuus kyllä 75,1% (751) ei 21,6% (216) en osaa sanoa 3,3% (33) Kuva 8. Onko yleisesti saatavilla mielestänne riittävästi tietoa energian käytön tehostamisesta, josta on hyötyä juuri teidän taloudessanne? Suurin osa vastanneista (75%) arvioi, että omalle taloudelle hyödyllistä energiansäästötietoa on riittävästi saatavilla. kyllä 67,5% (81) 70,9% (163) 78,7% (226) 78,9% (135) 76, (146) ei 30, (36) 26,1% (60) 17,4% (50) 17,5% (30) 20,8% (40) en osaa sanoa 2,5% (3) 3, (7) 3,8% (11) 3,5% (6) 3,1% (6) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

16 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 16 (48) 5.2. Mieluisimmat lisätiedonsaantitavat energiansäästömahdollisuuksista lukea Internetistä 28,2% (282) lukea energiayhtiön asiakaslehdestä 17,5% (175) puhelinpalveluna 0,3% (3) sähkölaskun liitteenä 21,7% (217) asiantuntijan tapaamismahdollisuus 2,5% (25) tiedotusvälineistä 15, (150) muu 2,6% (26) en osaa sanoa 12,2% (122) Kuva 9. Miten haluaisitte mieluiten saada lisätietoa energiansäästömahdollisuuksista? Useimmiten lisätietoa energiansäästömahdollisuuksista haluttaisiin lukea Internetistä (28%), sähkölaskun liitteestä (22%) ja energiayhtiön asiakaslehdestä (18%). Vaihtoehto muu esitetään MarketMix -järjestelmässä. lukea Internetistä 47,5% (57) 30,9% (71) 27,2% (78) 23,4% (40) 18,8% (36) lukea energiayhtiön asiakaslehdestä 10,8% (13) 13,5% (31) 15,7% (45) 21,1% (36) 26, (50) puhelinpalveluna 0,8% (1) 0, (0) 0,3% (1) 0,6% (1) 0, (0) sähkölaskun liitteenä 17,5% (21) 24,8% (57) 26,1% (75) 17, (29) 18,2% (35) asiantuntijan tapaamismahdollisuus 0,8% (1) 4,3% (10) 1,4% (4) 4,7% (8) 1, (2) tiedotusvälineistä 10,8% (13) 11,3% (26) 16,7% (48) 18,7% (32) 16,1% (31) muu 3,3% (4) 1,3% (3) 4,2% (12) 2,9% (5) 1, (2) en osaa sanoa 8,3% (10) 13,9% (32) 8,4% (24) 11,7% (20) 18,8% (36) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

17 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 17 (48) 5.3. Mieluisin energiansäästöneuvojen antajataho energiayhtiöltä 44,4% (444) ulkopuoliselta asiantuntijalta 27,4% (274) viranomaiselta 7,9% (79) muu 1,4% (14) en koe neuvontaa tarpeelliseksi 10,8% (108) en osaa sanoa 8,1% (81) Kuva 10. Keneltä ensisijaisesti haluaisitte saada neuvontaa energiansäästömahdollisuuksista? Useimmiten energiansäästömahdollisuuksista haluttaisiin saada neuvontaa ensisijaisesti energiayhtiöltä (44 prosenttia vastanneista). Toiseksi useimmiten neuvontaa haluttaisiin ulkopuoliselta asiantuntijalta (27%). Muut vaihtoehdot saavat vähemmän mainintoja. Vaihtoehto muu taho esitetään MarketMix -järjestelmässä. energiayhtiöltä 44,2% (53) 49,6% (114) 36,6% (105) 45,6% (78) 49, (94) ulkopuoliselta asiantuntijalta 32,5% (39) 27, (62) 31,4% (90) 25,7% (44) 20,3% (39) viranomaiselta 5,8% (7) 9,6% (22) 8,7% (25) 6,4% (11) 7,3% (14) muu 0,8% (1) 1,7% (4) 1,7% (5) 1,8% (3) 0,5% (1) en koe neuvontaa tarpeelliseksi 11,7% (14) 6,5% (15) 10,8% (31) 11,7% (20) 14,6% (28) en osaa sanoa 5, (6) 5,7% (13) 10,8% (31) 8,8% (15) 8,3% (16) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

18 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 18 (48) 5.4. Tyytyväisyys energiayhtiön energiansäästötietoon/-neuvontaan kyllä 56,5% (565) en 34,8% (348) en osaa sanoa 8,7% (87) Kuva 11. Oletteko tyytyväinen energiayhtiöltänne saamaanne energiansäästötietoon ja -neuvontaan? Yhdeksän prosenttia vastanneista ei osaa sanoa, onko tyytyväinen energiayhtiöltä saamaansa energiansäästötietoon ja -neuvontaan. 57 prosenttia vastanneista ilmoittaa olevansa niihin tyytyväisiä ja 35 prosenttia tyytymättömiä. kyllä 48,3% (58) 51,7% (119) 59,2% (170) 56,1% (96) 63,5% (122) en 41,7% (50) 38,7% (89) 34,8% (100) 34,5% (59) 26, (50) en osaa sanoa 10, (12) 9,6% (22) 5,9% (17) 9,4% (16) 10,4% (20) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

19 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 19 (48) 5.5. Halukkuus maksaa energiansäästön asiantuntijapalveluista kyllä 14,5% (145) en 82,8% (828) en osaa sanoa 2,7% (27) Kuva 12. Olisitteko valmis maksamaan asiantuntijapalveluista (liittyen energiansäästömahdollisuuksiin)? 15 prosenttia vastanneista olisi valmis maksamaan asiantuntijapalveluista (liittyen energiansäästömahdollisuuksiin). Kolme prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. kyllä 7,5% (9) 15,7% (36) 19,9% (57) 16,4% (28) 7,8% (15) en 90,8% (109) 83, (191) 74,9% (215) 81,9% (140) 90,1% (173) en osaa sanoa 1,7% (2) 1,3% (3) 5,2% (15) 1,8% (3) 2,1% (4) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

20 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 20 (48) 5.6. Valmius maksaa energiansäästön asiantuntijapalveluista 100 / h kyllä 1, (10) en 96,4% (964) en osaa sanoa 2,6% (26) Kuva 13. Olisitteko valmis maksamaan asiantuntijapalveluista 100 /h? 96 prosenttia vastanneista ei olisi valmis maksamaan asiantuntijapalveluista (liittyen energiansäästömahdollisuuksiin) sataa euroa/ tunti. Kolme prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. Ainoastaan prosentti vastanneista olisi valmis maksamaan tämän hinnan. kyllä 0, (0) 0,9% (2) 1,4% (4) 2,3% (4) 0, (0) en 98,3% (118) 97,4% (224) 93,7% (269) 96,5% (165) 97,9% (188) en osaa sanoa 1,7% (2) 1,7% (4) 4,9% (14) 1,2% (2) 2,1% (4) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

21 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 21 (48) 6. ENERGIAN KÄYTÖN SEURANTA 6.1. Onko lainannut kulutusmittaria kyllä 5,3% (53) en 87,1% (871) olen ostanut oman 3,9% (39) en osaa sanoa 3,7% (37) Kuva 14. Oletteko lainanneet kulutusmittaria, jolla voi mitata yksittäisen laitteen sähkönkulutuksen? Viisi prosenttia vastanneista on lainannut kulutusmittarin, jolla voi mitata yksittäisen laitteen sähkönkulutuksen. Lisäksi neljä prosenttia on ostanut oman mittarin. kyllä 3,3% (4) 3,9% (9) 8,4% (24) 4,1% (7) 4,7% (9) en 90, (108) 89,6% (206) 82,9% (238) 89,5% (153) 86,5% (166) olen ostanut oman 0,8% (1) 3,5% (8) 4,9% (14) 4,1% (7) 4,7% (9) en osaa sanoa 5,8% (7) 3, (7) 3,8% (11) 2,3% (4) 4,2% (8) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

22 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 22 (48) 6.2. Hyödyllisin tapa saada tietoa oman kotitalouden energiakulutuksen tasosta sähkölaskun liitteenä 67,9% (679) Internet-palvelusta 11,3% (113) e-lasku + linkki raporttiin Internetissä 2,8% (28) tekstiviestillä 2,5% (25) erillisestä (maksullisesta) näyttölaitteesta 4, (40) en halua tarkkaa tietoa energiakulutuksestani 5, (50) muu 0,2% (2) en osaa sanoa 6,3% (63) Kuva 15. Minkä seuraavista kokisitte hyödyllisimmäksi tavaksi saada tietoa oman kotitaloutenne energiankulutuksen tasosta? Hyödyllisimmäksi tavaksi saada tietoa oman kotitalouden energiankulutuksen tasosta mainitaan selvästi useimmiten sähkölaskun liite (68% vastanneista). Vaihtoehto muu tapa esitetään MarketMix -järjestelmässä. sähkölaskun liitteenä 68,3% (82) 64,3% (148) 68,3% (196) 70,2% (120) 69,3% (133) Internet-palvelusta 17,5% (21) 17,8% (41) 10,1% (29) 6,4% (11) 5,7% (11) e-lasku + linkki raporttiin Internetissä 1,7% (2) 3, (7) 3,5% (10) 5,3% (9) 0, (0) tekstiviestillä 1,7% (2) 2,6% (6) 1, (3) 5,3% (9) 2,6% (5) erillisestä (maksullisesta) näyttölaitteesta 4,2% (5) 3,5% (8) 4,5% (13) 3,5% (6) 4,2% (8) en halua tarkkaa tietoa energiakulutuksestani 1,7% (2) 3,9% (9) 5,6% (16) 4,7% (8) 7,8% (15) muu 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 1, (2) en osaa sanoa 5, (6) 4,8% (11) 7, (20) 4,7% (8) 9,4% (18) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

23 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 23 (48) 6.3. Tarkkuus, jolla haluaisi seurata energiankäyttöään (tarkin) tuntitasolla 0,8% (8) päivätasolla 5,2% (52) viikkotasolla 7,6% (76) 1 kk:n välein 35,7% (357) 3 kk:n välein 15,1% (151) 6 kk:n välein 12,1% (121) vuositasolla 12,5% (125) en osaa sanoa 11, (110) Kuva 16. Millä tarkkuudella haluaisitte seurata energiankäyttöänne? (tarkin) Useimmat (36%) haluaisivat seurata energiankäyttöään kuukauden välein (tarkin seurantataso). 40 prosenttia sen sijaan haluaisi seurata energiankäyttöään yhtä kuukautta harvemmin ja 14 prosenttia yhtä kuukautta tarkemmin. 11 prosenttia ei ottanut kantaa asiaan. tuntitasolla 3,3% (4) 0,9% (2) 0,7% (2) 0, (0) 0, (0) päivätasolla 4,2% (5) 5,2% (12) 5,2% (15) 5,3% (9) 5,7% (11) viikkotasolla 10, (12) 10, (23) 9,4% (27) 4,7% (8) 3,1% (6) 1 kk:n välein 39,2% (47) 35,7% (82) 35,2% (101) 35,7% (61) 34,4% (66) 3 kk:n välein 15, (18) 18,7% (43) 15,3% (44) 14, (24) 11,5% (22) 6 kk:n välein 13,3% (16) 11,3% (26) 11,8% (34) 17,5% (30) 7,8% (15) vuositasolla 10, (12) 10, (23) 13,2% (38) 12,3% (21) 16,1% (31) en osaa sanoa 5, (6) 8,3% (19) 9,1% (26) 10,5% (18) 21,4% (41) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

24 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 24 (48) 6.4. Tiedonsaannin riittävyys omasta energiankäytöstä kyllä 57,8% (578) en 38,4% (384) en osaa sanoa 3,8% (38) Kuva 17. Saatteko mielestänne riittävästi tietoa omasta energiankäytöstänne? 58 prosenttia vastanneista saa mielestään riittävästi tietoa omasta energiankäytöstään. kyllä 50,8% (61) 54,8% (126) 57,5% (165) 64,3% (110) 60,4% (116) en 46,7% (56) 40,9% (94) 39,4% (113) 32,2% (55) 34,4% (66) en osaa sanoa 2,5% (3) 4,3% (10) 3,1% (9) 3,5% (6) 5,2% (10) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

25 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 25 (48) 6.5. Vertailutiedon saannin riittävyys kohtuullisesta energiankäytöstä kyllä 32,4% (324) en 56, (560) en osaa sanoa 11,6% (116) Kuva 18. Saatteko mielestänne riittävästi vertailutietoa siitä, mikä olisi kohtuullinen energiankäyttö teidän tapauksessanne? 56 prosenttia vastanneista ei saa mielestään riittävästi vertailutietoa siitä, mikä olisi kohtuullinen energiankäyttö omassa tapauksessa. kyllä 30, (36) 33, (76) 37,6% (108) 29,8% (51) 27,6% (53) en 59,2% (71) 55,7% (128) 54,7% (157) 54,4% (93) 57,8% (111) en osaa sanoa 10,8% (13) 11,3% (26) 7,7% (22) 15,8% (27) 14,6% (28) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

26 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 26 (48) 6.6. Vertailutieto, joka parhaiten edistäisi säästäväisyyttä oma käyttöhistoria usealta vuodelta 19, (190) vertailu alueen muihin samankaltaisiin käyttäjiin 29,9% (299) vertailu valtakunnallisiin keskiarvoihin 9,7% (97) vertailu haastaviin tavoitearvoihin 3,8% (38) kaikki edelliset 12,8% (128) vertailutieto ei kiinnosta 16,6% (166) en osaa sanoa 8,2% (82) 5 Kuva 19. Millaista vertailevaa palautetietoa pitäisitte parhaimpana edistämään säästäväisyyttä omassa taloudessanne? Parasta vertailevaa palautetietoa edistämään säästäväisyyttä omassa taloudessa olisi useimpien vastaajien mielestä vertailu alueen muihin samankaltaisiin käyttäjiin (3 vastanneista). Toiseksi eniten vertailutietona kiinnostaa oma käyttöhistoria usealta vuodelta (19%). 17 prosenttia vastanneista mainitsee, että vertailutieto ei kiinnosta. oma käyttöhistoria usealta vuodelta 15, (18) 22,6% (52) 16,4% (47) 20,5% (35) 19,8% (38) vertailu alueen muihin samankaltaisiin käyttäjiin 31,7% (38) 29,1% (67) 35,5% (102) 25,7% (44) 25, (48) vertailu valtakunnallisiin keskiarvoihin 5, (6) 7,4% (17) 12,9% (37) 10,5% (18) 9,9% (19) vertailu haastaviin tavoitearvoihin 3,3% (4) 5,7% (13) 2,4% (7) 6,4% (11) 1,6% (3) kaikki edelliset 25, (30) 12,6% (29) 9,8% (28) 10,5% (18) 12, (23) vertailutieto ei kiinnosta 13,3% (16) 16,1% (37) 15,3% (44) 17,5% (30) 20,3% (39) en osaa sanoa 6,7% (8) 6,5% (15) 7,7% (22) 8,8% (15) 11,5% (22) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

27 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 27 (48) 6.7. Halukkuus antaa itse tietoja saadakseen parempaa vertailukulutustietoa kyllä 43,1% (431) en 44,6% (446) en osaa sanoa 12,3% (123) Kuva 20. Olisitteko valmis antamaan tietoja kotitaloudestanne ja käyttötottumuksistanne esim. Internet-palvelussa, jos sitä vastaan saisitte tarkempaa vertailukulutustietoa? Vajaa puolet vastanneista (43%) olisi valmiita antamaan tietoja kotitaloudesta ja käyttötottumuksista esimerkiksi Internet-palvelussa, jos sitä vastaan saisi tarkempaa vertailukulutustietoa. kyllä 54,2% (65) 49,1% (113) 55,1% (158) 29,2% (50) 23,4% (45) en 35, (42) 37,8% (87) 34,5% (99) 56,7% (97) 63, (121) en osaa sanoa 10,8% (13) 13, (30) 10,5% (30) 14, (24) 13,5% (26) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

28 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 28 (48) 7. LASKUTUS 7.1. Sopivin laskutustapa Todettuun kulutukseen perustuva laskutus kuukauden tai parin välein. 48,7% (487) Arvioituun kulutukseen perustuva tasaerälasku kuukauden tai parin välein. 25,1% (251) Sähkötili, johon maksetaan tasaerissä kerran kuussa. 1,1% (11) Arvioituun kulutukseen perustuva lasku, joka mukailee todellista kulutuksen vaihtelua. Tasataan kerran vuodessa. 18,3% (183) en osaa sanoa 6,8% (68) Kuva 21. Mikä seuraavista laskutustavoista on teille sopivin? Useimmat pitävät laskutustavoista sopivimpana todettuun kulutukseen perustuvaa laskutusta kuukauden tai parin välein (49% vastanneista). Todettuun kulutukseen perustuva laskutus kuukauden tai parin välein. 51,7% (62) 55,7% (128) 50,9% (146) 43,9% (75) 39,6% (76) Arvioituun kulutukseen perustuva tasaerälasku kuukauden tai parin välein. 25, (30) 23, (53) 22, (63) 28,7% (49) 29,2% (56) Sähkötili, johon maksetaan tasaerissä kerran kuussa. 0, (0) 3, (7) 0,7% (2) 1,2% (2) 0, (0) Arvioituun kulutukseen perustuva lasku, joka mukailee todellista kulutuksen vaihtelua. Tasataan kerran vuodessa. 13,3% (16) 12,6% (29) 21,3% (61) 19,3% (33) 22,9% (44) en osaa sanoa 10, (12) 5,7% (13) 5,2% (15) 7, (12) 8,3% (16) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

29 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 29 (48) 7.2. Käyttämänne laskutustapa todettuun kulutukseen perustuva laskutus 24,2% (242) arviolaskutus 68,5% (685) en tiedä kumpi laskutus minulla on 7,3% (73) Kuva 22. Kumpi seuraavista laskutustavoista on teillä käytössä? Suurimmalla osalla vastanneista (69%) on käytössä arviolaskutus. todettuun kulutukseen perustuva laskutus 18,3% (22) 17, (39) 32,4% (93) 25,1% (43) 23,4% (45) arviolaskutus 64,2% (77) 73, (168) 62,7% (180) 71,9% (123) 71,4% (137) en tiedä kumpi laskutus minulla on 17,5% (21) 10, (23) 4,9% (14) 2,9% (5) 5,2% (10) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

30 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 30 (48) 7.3. Todettuun kulutukseen perustuvan laskutuksen vaikutus energiankäytön seurantaan kyllä 62,9% (629) ei 26,6% (266) en osaa sanoa 10,5% (105) Kuva 23. Onko todettuun kulutukseen perustuvaan laskutukseen siirtyminen lisännyt energiankäytön seurantaanne? / Lisäisikö todettuun kulutukseen perustuva laskutus energiankäytön seurantaanne? 63 prosenttia arvioi, että todettuun kulutukseen perustuvaan laskutukseen siirtyminen on lisännyt / lisäisi energiankäytön seurantaa. kyllä 70, (84) 61,7% (142) 62, (178) 62, (106) 62, (119) ei 19,2% (23) 27,8% (64) 28,9% (83) 28,7% (49) 24,5% (47) en osaa sanoa 10,8% (13) 10,4% (24) 9,1% (26) 9,4% (16) 13,5% (26) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

31 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 31 (48) 7.3.a. Laskutustavan mukaan todettuun kulutukseen perustuva laskutus ei 33,1% (80) en osaa sanoa 3,7% (9) kyllä 63,2% (153) arviolaskutus ei 25, (171) en osaa sanoa 11,5% (79) kyllä 63,5% (435) en tiedä kumpi laskutus minulla on ei 20,5% (15) kyllä 56,2% (41) en osaa sanoa 23,3% (17) Kuva 24. Onko todettuun kulutukseen perustuvaan laskutukseen siirtyminen lisännyt energiankäytön seurantaanne? / Lisäisikö todettuun kulutukseen perustuva laskutus energiankäytön seurantaanne? (laskutustavan mukaan) Todettuun kulutukseen perustuvaa laskutusta käyttävistä 63 prosenttia arvioi, että todettuun kulutukseen perustuva laskutus on lisännyt energiankäytön seurantaa.

32 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 32 (48) 7.4. Todettuun kulutukseen perustuvan laskutuksen vaikutus kulutukseen on vähentänyt / vähenisi 43, (430) pysynyt ennallaan / pysyisi ennallaan 40,8% (408) kasvanut / kasvaisi 0,6% (6) en tiedä 11,3% (113) ei ole / ei olisi kiinnostusta seurata 4,3% (43) Kuva 25. Onko todettuun kulutukseen perustuvaan laskutukseen siirtyminen vaikuttanut energiankulutukseenne? / Jos saisitte todettua, reaaliaikaista tietoa energiankulutuksestanne, uskoisitteko että kulutuksenne 43 prosenttia arvioi, että todettuun kulutukseen perustuvaan laskutukseen siirtyminen on vähentänyt/vähentäisi energiankulutusta. on vähentänyt / vähenisi 55, (66) 43,5% (100) 44,9% (129) 35,1% (60) 39,1% (75) pysynyt ennallaan / pysyisi ennallaan 33,3% (40) 40,9% (94) 41,5% (119) 46,8% (80) 39,1% (75) kasvanut / kasvaisi 0, (0) 0,4% (1) 1, (3) 1,2% (2) 0, (0) en tiedä 9,2% (11) 11,7% (27) 9,8% (28) 11,7% (20) 14,1% (27) ei ole / ei olisi kiinnostusta seurata 2,5% (3) 3,5% (8) 2,8% (8) 5,3% (9) 7,8% (15) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

33 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 33 (48) 7.4.a. Laskutustavan mukaan todettuun kulutukseen perustuva laskutus on vähentänyt / vähenisi 36, (87) pysynyt ennallaan / pysyisi ennallaan 50,8% (123) kasvanut / kasvaisi 2,1% (5) en tiedä 7,9% (19) ei ole / ei olisi kiinnostusta seurata 3,3% (8) arviolaskutus on vähentänyt / vähenisi 45,5% (312) pysynyt ennallaan / pysyisi ennallaan 38,8% (266) kasvanut / kasvaisi 0,1% (1) en tiedä 10,9% (75) ei ole / ei olisi kiinnostusta seurata 4,5% (31) en tiedä kumpi laskutus minulla on on vähentänyt / vähenisi 42,5% (31) pysynyt ennallaan / pysyisi ennallaan 26, (19) kasvanut / kasvaisi 0, (0) en tiedä 26, (19) ei ole / ei olisi kiinnostusta seurata 5,5% (4) Kuva 26. Onko todettuun kulutukseen perustuvaan laskutukseen siirtyminen vaikuttanut energiankulutukseenne? / Jos saisitte todettua, reaaliaikaista tietoa energiankulutuksestanne, uskoisitteko että kulutuksenne (laskutustavan mukaan) Todettuun kulutukseen perustuvaa laskutusta käyttävistä 36 prosenttia arvioi, että todettuun kulutukseen perustuva laskutus on vähentänyt energiankäyttöä. Arviolaskutuksessa mukana olevista 46 prosenttia arvioi, että todettuun kulutukseen perustuva laskutus vähentäisi energiankäyttöä.

34 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 34 (48) 7.5. Todettuun kulutukseen perustuvan laskutuksen kannustavuus energiansäästöön kyllä 71,2% (712) ei 15,1% (151) en osaa sanoa 13,7% (137) Kuva 27. Kannustaako todettuun kulutukseen perustuva laskutus säästämään energiaa? 71 prosenttia vastanneista arvioi, että todettuun kulutukseen perustuva laskutus kannustaa säästämään energiaa. kyllä 74,2% (89) 71,7% (165) 75,3% (216) 66,7% (114) 66,7% (128) ei 15, (18) 15,7% (36) 12,9% (37) 16,4% (28) 16,7% (32) en osaa sanoa 10,8% (13) 12,6% (29) 11,8% (34) 17, (29) 16,7% (32) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

35 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 35 (48) 7.5.a. Laskutustavan mukaan todettuun kulutukseen perustuva laskutus ei 14,9% (36) en osaa sanoa 11,6% (28) kyllä 73,6% (178) arviolaskutus ei 15,2% (104) en osaa sanoa 14,3% (98) kyllä 70,5% (483) en tiedä kumpi laskutus minulla on ei 15,1% (11) en osaa sanoa 15,1% (11) kyllä 69,9% (51) Kuva 28. Kannustaako todettuun kulutukseen perustuva laskutus säästämään energiaa? (laskutustavan mukaan) 74 prosenttia todettuun kulutukseen perustuvaa laskutusta käyttävistä arvioi, että todettuun kulutukseen perustuva laskutus kannustaa säästämään energiaa.

36 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 36 (48) 8. MARKETMIX -MENETELMÄN KUVAUS 8.1. Tyytyväisyyden tutkiminen kuiluanalyysin avulla Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan onnistumisen ja merkityksen erotusta (kuilua). Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. Tutkimusraportissa tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti: Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen (=onnistuminen on suurempi kuin merkitys). Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5 0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen kuilu.

37 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 37 (48) 8.2. Tyytyväisyyden tutkiminen nelikenttäanalyysin avulla MarketMix -ohjelmistolla vastaajien tyytyväisyyttä voidaan tutkia tarkemmin myös nelikenttäanalyysin avulla. Nelikenttäanalyysillä voidaan tarkastella muun muassa vastauksien hajontaa kussakin yksittäisessä tekijässä, jopa yksittäisen vastaajan tasolle vietynä. Nelikentän vaaka-akselilla esitetään tekijän merkitys vastaajalle ja pystyakselilla tarkastellun organisaation onnistuminen ko. tekijässä. Nelikenttäjaottelu muodostuu tekijän merkitys- ja onnistumisarvosanojen keskiarvojen perusteella. Nelikentän vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan kulkeva vihreä viiva on ns. optimisuora; optimisuoralla sijaitsevissa tekijöissä merkitys ja onnistuminen ovat yhtä suuret. Mikäli toiminnan tekijän vastauspisteet sijoittuvat nelikentässä selvästi optimisuoran yläpuolelle, tekijä on ns. ylipanostustekijä. Kyseinen tekijä on saanut vastaajilta paremman onnistumisarvosanan kuin merkitysarvosanan, ts. tarkasteltu organisaatio on ylittänyt vastaajien odotukset. Mikäli tekijän vastauspisteet sijoittuvat nelikentässä selvästi optimisuoran alapuolelle, tekijä on ns. kriittinen tekijä. Kyseinen tekijä on saanut vastaajilta heikomman onnistumisarvosanan kuin merkitysarvosanan, ts. tarkasteltu organisaatio ei ole onnistunut täysin vastaamaan vastaajien odotuksiin. Nelikenttäanalyysissä optimisuoran yläpuolinen sininen alue edustaa ylipanostustekijöitä ja optimisuoran alapuolinen sininen alue vastaavasti kriittisiä tekijöitä. Optimisuoran molemmin puolin sijaitseva valkoinen alue edustaa puolestaan onnistuneita tekijöitä; mitä ylempänä oikealla tekijän vastauspisteet optimisuoralla sijaitsevat, sitä paremmin siinä on onnistuttu ja sitä tärkeämpi se on vastaajille. 7 6 YLIPANOSTUSTEKIJÄT Onnistuminen KRIITTISET TEKIJÄT Merkitys Nelikenttäanalyysin tulkinta

38 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 38 (48) 9. OMAN ENERGIAYHTIÖN ARVIOINTI 9.2. Eri tekijöiden merkitys energian säästämiseksi Käyttöön perustuva laskutus, 991 kpl 4,9 Informaatio energiankäytön tehostamiseksi, 999 kpl 4,8 Vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön, 996 kpl 4,7 Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta, 995 kpl 4,6 Vertailutieto muihin kotitalouksiin, 994 kpl 4,4 Mahdollisuus lainata kulutusmittaria, 989 kpl 4,0 0 max 7 Kuva 29. Eri tekijöiden merkitys energian säästämiseksi (asteikko 1-7) Tärkeimpiä tekijöitä energian säästämiseksi vastaajien mukaan ovat: käyttöön perustuva laskutus informaatio energiankäytön tehostamiseksi vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön Vertailu energiayhtiön mukaan esitetään MarketMix -järjestelmässä.

39 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 39 (48) 9.3. Oman energiayhtiön onnistumisarvosanat Käyttöön perustuva laskutus, 959 kpl 4,4 Informaatio energiankäytön tehostamiseksi, 991 kpl 4,0 Vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön, 957 kpl 3,9 Mahdollisuus lainata kulutusmittaria, 908 kpl 3,9 Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta, 980 kpl 3,7 Vertailutieto muihin kotitalouksiin, 976 kpl 3,5 0 max 7 Kuva 30. Oman energiayhtiön onnistuminen (asteikko 1-7) Onnistumisarvosanojen mukaan tekijät, joissa oma energiayhtiö on onnistunut parhaiten energiansäästöön liittyen, ovat: käyttöön perustuva laskutus informaatio energian käytön tehostamiseksi vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön Vertailu energiayhtiön mukaan esitetään MarketMix -järjestelmässä.

40 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 40 (48) 9.4. Oman energiayhtiön onnistuminen (kuiluanalyysi) Vertailutieto muihin kotitalouksiin, 997 kpl Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta, 997 kpl Informaatio energiankäytön tehostamiseksi, 1000 kpl Vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön, 997 kpl Käyttöön perustuva laskutus, 992 kpl Mahdollisuus lainata kulutusmittaria, 991 kpl -0,9-0,9-0,8-0,7-0,5-0,1 4,4 4,6 4,8 4,7 4,9 4,0 0 max 7 Kuva 31. Kuiluanalyysi oman energiayhtiön onnistumisesta Kuiluarvosanojen mukaan tekijät, joissa omalla energiayhtiöllä on eniten parannettavaa energiansäästöön liittyen, ovat: Vertailutieto muihin kotitalouksiin Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta Informaatio energiankäytön tehostamiseksi Vertailu energiayhtiön mukaan esitetään MarketMix -järjestelmässä. Hyvin onnistuneet tekijät: kuilu -0,4 tai parempi Tekijät, joissa olisi parantamisen varaa: kuilu -0,5-0,9 Kriittiset tekijät, joissa on eniten parannettavaa: kuilu -1,0 tai heikompi

41 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 41 (48) 9.5. Vertailu ikäryhmän mukaan Kuiluarvojen keskiarvojen perusteella energiayhtiöt ovat onnistunut parhaiten yli 65- vuotiaita edustavien vastaajien keskuudessa. TOIMINNAN TEKIJÄT Informaatio energiankäytön tehostamiseksi Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta Mahdollisuus lainata kulutusmittaria Vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön Vertailutieto muihin kotitalouksiin Käyttöön perustuva laskutus Keskiarvo Keskiarvo N=1000-0,8-0,9-0,1-0,7-0,9-0,5-0, vuotta N=120-1,2-1,1 0,0-1,0-1,2-0,6-0, vuotta N=230-1,0-1,0-0,6-0,9-1,3-0,8-0, vuotta N=287-1,0-1,0-0,2-0,9-1,1-0,6-0, vuotta N=171-0,8-0,8 0,3-0,8-0,8-0,2-0,53 yli 65 vuotta N=192-0,3-0,4 0,3-0,1-0,1-0,1-0,12 Kuiluanalyysissä kuiluarvo muodostuu onnistumis- ja merkitysarvosanan erotuksesta. Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Vihreä = onnistunut tekijä, keltainen = parantamisen varaa -tekijä, punainen = kriittinen tekijä.

42 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 42 (48) 9.6. Vertailu pääasiallisen lämmitysmuodon mukaan Kuiluarvojen keskiarvojen perusteella energiayhtiöt ovat onnistunut parhaiten niiden vastaajien keskuudessa, joilla on sähkölämmitys (ei huomioitu niitä, jotka eivät osanneeet sanoa pääasiallista lämmitysmuotoaan). Lämmitysmuotojen välillä onnistumisessa ei tosin ole juurikaan eroja. TOIMINNAN TEKIJÄT Informaatio energiankäytön tehostamiseksi Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta Mahdollisuus lainata kulutusmittaria Vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön Vertailutieto muihin kotitalouksiin Käyttöön perustuva laskutus Keskiarvo Keskiarvo N=1000-0,8-0,9-0,1-0,7-0,9-0,5-0,66 sähkölämmitys N=259-0,9-0,9 0,0-0,6-0,9-0,5-0,62 kaukolämpö N=410-0,9-0,9-0,1-0,8-0,9-0,6-0,68 öljylämmitys N=220-0,8-1,0 0,0-0,9-1,1-0,2-0,67 muu N=100-0,9-0,5-0,7-0,6-0,6-0,5-0,64 en osaa sanoa N=11-0,8-1,2-0,4-0,4-0,7 0,2-0,55 Taulukko: Vertailu pääasiallisen lämmitysmuodon mukaan Kuiluanalyysissä kuiluarvo muodostuu onnistumis- ja merkitysarvosanan erotuksesta. Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Vihreä = onnistunut tekijä, keltainen = parantamisen varaa -tekijä, punainen = kriittinen tekijä.

43 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 43 (48) 9.7. Vertailu tiedonsaannin riittävyyden omasta energiankäytöstä mukaan Kuiluarvojen keskiarvojen perusteella energiayhtiöt ovat onnistuneet parhaiten niiden vastaajien keskuudessa, jotka kokevat tiedonsaannin omasta energiakäytöstä riittäväksi. MarketMix -järjestelmässä esitetään lisää vertailevia taulukoita eri taustamuuttujien mukaan. TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=1000 kyllä N=578 en N=384 en osaa sanoa N=38 Informaatio energiankäytön tehostamiseksi Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta Mahdollisuus lainata kulutusmittaria Vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön Vertailutieto muihin kotitalouksiin Käyttöön perustuva laskutus Keskiarvo -0,8-0,9-0,1-0,7-0,9-0,5-0,66-0,4-0,4 0,3-0,3-0,4 0,0-0,21-1,5-1,5-0,6-1,4-1,7-1,0-1,28-1,1-1,5-0,8-1,0-1,1-1,2-1,12 Taulukko: Vertailu tiedonsaannin riittävyyden omasta energiankäytöstä mukaan Kuiluanalyysissä kuiluarvo muodostuu onnistumis- ja merkitysarvosanan erotuksesta. Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Vihreä = onnistunut tekijä, keltainen = parantamisen varaa -tekijä, punainen = kriittinen tekijä.

44 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 44 (48) 9.8. Vertailu asumismuodon mukaan Kuiluarvojen keskiarvojen perusteella energiayhtiöt ovat onnistuneet parhaiten niiden vastaajien keskuudessa, jotka asuvat omakotitalossa. MarketMix -järjestelmässä esitetään lisää vertailevia taulukoita eri taustamuuttujien mukaan. TOIMINNAN TEKIJÄT Informaatio energiankäytön tehostamiseksi Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta Mahdollisuus lainata kulutusmittaria Vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön Vertailutieto muihin kotitalouksiin Käyttöön perustuva laskutus Keskiarvo Keskiarvo N=1000-0,8-0,9-0,1-0,7-0,9-0,5-0,66 omakotitalo N=401-0,7-0,7 0,1-0,6-0,8-0,3-0,49 rivitalo N=121-1,0-0,8-0,5-0,6-1,1-0,6-0,78 paritalo N=19-2,1-1,8-1,4-1,0-1,4-0,6-1,39 kerrostalo N=440-0,8-1,0-0,1-0,9-0,9-0,6-0,74 maatila N=16-1,0-0,5-1,0-0,8-0,6-0,1-0,68 muu N=3 0,0-1,7-0,7-0,7-0,3-0,3-0,61 Taulukko: Vertailu asumismuodon mukaan Kuiluanalyysissä kuiluarvo muodostuu onnistumis- ja merkitysarvosanan erotuksesta. Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Vihreä = onnistunut tekijä, keltainen = parantamisen varaa -tekijä, punainen = kriittinen tekijä.

45 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 45 (48) 10. KESKEISIÄ TULOKSIA Suurin osa vastanneista (68%) ei osaa sanoa asuntonsa sähkön vuosikulutusta (kwh) ja vastanneista (43%) ei myöskään tiedä asuntonsa vuotuisen sähkölaskun suuruutta. Useimmiten toteutetut energiansäästötoimenpiteet ovat energiansäästölamput (17%), valojen vähentäminen/turhien valojen sammuttaminen (11%) ja turhien koneiden/laitteiden sammuttaminen (1). 38 prosenttia ei ole tehnyt energiansäästötoimenpiteitä. 46 prosenttia vastanneista uskoo, että säästötoimenpiteillä ja säästäväisellä elämäntavalla pystyy vaikuttamaan energiankulutukseen enintään 20 prosenttia, kun taas 25 prosenttia uskoo vaikutuksen kulutukseen olevan enemmän kuin 20 prosenttia. 53 prosenttia vastanneista ei osaa sanoa sähkönhinnannousuprosenttia vuositasolla, joka vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. 21 prosenttia vastanneista uskoo, että sähkön hinnan nousu jo alle kymmenellä prosentilla vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. 59 prosenttia vastanneista ei osaa sanoa sähkönhinnannousun euromäärää vuositasolla, joka vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. Viidesosa vastanneista uskoo, että sähkön hinnannousu vuositasolla jo alle 40 eurolla vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. Useimpia vastaajia (63%) motivoi eniten vähentämään energiankulutusta raha ja toiseksi useimmiten (48%) ympäristökysymykset. Suurin osa vastanneista (75%) arvioi, että omalle taloudelle hyödyllistä energiansäästötietoa on riittävästi saatavilla. Useimmiten lisätietoa energiansäästömahdollisuuksista haluttaisiin lukea Internetistä (28%), sähkölaskun liitteestä (22%) ja energiayhtiön asiakaslehdestä (18%). Energiansäästömahdollisuuksista haluttaisiin saada neuvontaa ensisijaisesti energiayhtiöltä (44 prosenttia vastanneista). Toiseksi useimmiten tietoa haluttaisiin ulkopuoliselta asiantuntijalta (27%). Muut vaihtoehdot saavat vähemmän mainintoja. Yhdeksän prosenttia vastanneista ei osaa sanoa, onko tyytyväinen energiayhtiöltä saamaansa energiansäästötietoon ja -neuvontaan. 57 prosenttia vastanneista ilmoittaa olevansa niihin tyytyväisiä ja 35 prosenttia tyytymättömiä. 15 prosenttia vastanneista olisi valmis maksamaan asiantuntijapalveluista (liittyen energiansäästömahdollisuuksiin), mutta vain prosentti olisi valmis maksamaan 100 /h. Viisi prosenttia vastanneista on lainannut kulutusmittarin, jolla voi mitata yksittäisen laitteen sähkönkulutuksen. Lisäksi neljä prosenttia on ostanut oman mittarin. Hyödyllisimmäksi tavaksi saada tietoa oman kotitalouden energiankulutuksen tasosta mainitaan selvästi useimmiten sähkölaskun liite (68% vastanneista). Useimmat (36%) haluaisivat seurata energiankäyttöään kuukauden välein (tarkin seurantataso). 40 prosenttia sen sijaan haluaisi seurata yhtä kuukautta harvemmin ja 14 prosenttia yhtä kuukautta tarkemmin. 58 prosenttia vastanneista saa mielestään riittävästi tietoa omasta energiankäytöstään. 56 prosenttia vastanneista ei saa

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Lukemalaskutukseen siirtyminen ja asiakaskyselyn tulokset

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari. Lukemalaskutukseen siirtyminen ja asiakaskyselyn tulokset Lukemalaskutukseen siirtyminen ja asiakaskyselyn tulokset Tuottaa ja todentaa tehostamistoimia, joilla Elvari-ohjelman tavoitteet tehostetaan sähkölämmitteisten pientalojen yhteenlaskettua energiankulutusta

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS Yksityisen terveydenhoidon barometri 2009 LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN YHDISTYS / YKSITYISEN TERVEYDENHOIDON BAROMETRI 2009 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009

KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009 KANSALAISOPISTOT Asiakastyytyväisyys 2009 KANSALAISOPISTOT/ ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2009 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...4 3. OPISKELU...6 3.1. Kolme tärkeintä

Lisätiedot

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset www.kiinko.fi 2 (40) KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN AMMATTILAISET SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS... 6 3.1. Vastaajan

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 2 (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ

Lisätiedot

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon bränditutkimus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014 Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset 4. Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Pälkäneen osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2,

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013

VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys 2013 VALKEAKOSKI-OPISTO Valkeakosken osasto Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2

Lisätiedot

Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto 13.2.2014. Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen

Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto 13.2.2014. Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen Tilitoimistoalan mielikuvatutkimus 2013 Savon ammatti- ja aikuisopisto 13.2.2014 Jani Listenmaa Kira Väätäinen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Toukokuu 2011 Lapuan kaupunki ja Thermopolis Oy 1 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tausta ja toteutus...3 2. Tulosten analysointia...3 2.1 Yleistä...3 2.2 Energiankulutus

Lisätiedot

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 WAHREN-OPISTO Asiakastyytyväisyys INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013

PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys 2013 PETÄJÄ-OPISTO Asiakastyytyväisyys I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F R E D R I K I N K A T U 3 4 B 2 2, 0 0 1 0 0 H E L S I N

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2015 Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger,

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Tutkimusraportti 26.2.2013 Johdanto... 7 1.1 Tutkimuksen tausta... 7 1.2 Tutkimuksen tavoitteet... 7 1.3 Tutkimusraportin rakenne ja tulosten hyödyntäminen... 8 2 Menetelmät

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2003 /V. Telepalvelututkimus 2003

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2003 /V. Telepalvelututkimus 2003 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2003 /V Telepalvelututkimus 2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö on noin kahden vuoden välein teettänyt

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

Laatukannustimen kehitys raportti kuluttajakyselystä Kaisa Matschoss

Laatukannustimen kehitys raportti kuluttajakyselystä Kaisa Matschoss TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 9 2014 Laatukannustimen kehitys raportti kuluttajakyselystä Kaisa Matschoss TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 9 2014 Laatukannustimen kehitys raportti kuluttajakyselystä Kaisa Matschoss

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka. Tutkintotyö. Toni Reiju PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka. Tutkintotyö. Toni Reiju PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka Tutkintotyö PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS Työn valvoja Työn teettäjä Tampere

Lisätiedot

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille Marjo Vesalainen Opinnäytetyö Kesäkuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

FREDRIKINKATU 34 A 14

FREDRIKINKATU 34 A 14 Kainuun liitto Kasvuyritystutkimus 2013 INNOLINK RESEARCH OY FREDRIKINKATU 34 A 14 00100 HELSINKI puh. 010 633 02000 2 (41)) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 TAUSTAMUUTTUJAT...

Lisätiedot