MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009"

Transkriptio

1 MOTIVA OY Kyselytutkimus kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamisesta 2009

2 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 2 (48) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS NYKYINEN SÄHKÖNKULUTUS Asunnon sähkön vuosikulutus (kwh) Asunnon vuotuinen sähkölasku ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEET JA KÄSITYKSIÄ ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ Asunnossa tehdyt energiansäästötoimenpiteet (3 tärkeintä) Käsitykset säästäväisen elämäntavan vaikutuksesta energiankulutukseen Sähkön hinnan nousu (prosenttia), joka vaikuttaisi energiankulutukseen Sähkön hinnan nousu (euroa), joka vaikuttaisi energiankulutukseen Tekijät, jotka motivoivat eniten vähentämään energiankulutusta ENERGIANSÄÄSTÖÖN LIITTYVÄ TIEDONSAANTI JA NEUVONTA Hyödyllisen energiansäästötiedon riittävä saatavuus Mieluisimmat lisätiedonsaantitavat energiansäästömahdollisuuksista Mieluisin energiansäästöneuvojen antajataho Tyytyväisyys energiayhtiön energiansäästötietoon/-neuvontaan Halukkuus maksaa energiansäästön asiantuntijapalveluista Valmius maksaa energiansäästön asiantuntijapalveluista 100 / h ENERGIAN KÄYTÖN SEURANTA Onko lainannut kulutusmittaria Hyödyllisin tapa saada tietoa oman kotitalouden energiakulutuksen tasosta Tarkkuus, jolla haluaisi seurata energiankäyttöään (tarkin) Tiedonsaannin riittävyys omasta energiankäytöstä Vertailutiedon saannin riittävyys kohtuullisesta energiankäytöstä Vertailutieto, joka parhaiten edistäisi säästäväisyyttä Halukkuus antaa itse tietoja saadakseen parempaa vertailukulutustietoa... 27

3 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 3 (48) 7. LASKUTUS Sopivin laskutustapa Käyttämänne laskutustapa Todettuun kulutukseen perustuvan laskutuksen vaikutus energiankäytön seurantaan a. Laskutustavan mukaan Todettuun kulutukseen perustuvan laskutuksen vaikutus kulutukseen a. Laskutustavan mukaan Todettuun kulutukseen perustuvan laskutuksen kannustavuus energiansäästöön a. Laskutustavan mukaan MARKETMIX -MENETELMÄN KUVAUS Tyytyväisyyden tutkiminen kuiluanalyysin avulla Tyytyväisyyden tutkiminen nelikenttäanalyysin avulla OMAN ENERGIAYHTIÖN ARVIOINTI Energiayhtiö, jolta ostaa sähkön (ja jota arvioi)...error! Bookmark not defined Eri tekijöiden merkitys energian säästämiseksi Oman energiayhtiön onnistumisarvosanat Oman energiayhtiön onnistuminen (kuiluanalyysi) Vertailu ikäryhmän mukaan Vertailu pääasiallisen lämmitysmuodon mukaan Vertailu tiedonsaannin riittävyyden omasta energiankäytöstä mukaan Vertailu asumismuodon mukaan KESKEISIÄ TULOKSIA LIITE 1 Perustelut, miksi energiansäästö ei kiinnosta (vastaajat, joita ei haastateltu)

4 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 4 (48) 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä on tutkimusraportti Motiva Oy:n kyselytutkimuksesta liittyen kulutustiedon ja energiansäästöneuvojen antamiseen. Tutkimuksen toteutti Motiva Oy:n toimeksiannosta Innolink Research Oy. Kohderyhmän muodostivat energiankäyttäjät eri puolilta Suomea. Vastaajat poimittiin puhelinluettelosta toimeksiantajan kanssa sovittujen kiintiöiden mukaan. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa vastaajien nykyistä sähkönkulutusta selvittää vastaajien energiansäästötoimenpiteitä ja käsityksiä niistä selvittää energiansäästöön liittyvään tiedonsaantiin ja neuvontaan sekä energian käytön seurantaan ja laskutukseen liittyviä tekijöitä arvioida vastaajan oman energiayhtiön onnistumista energiansäästöön liittyvissä tekijöissä kerätä vastaajilta vapaamuotoista palautetta Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina touko-kesäkuussa Tutkimus perustuu 1000 vastaajan antamiin vastauksiin. Tutkimuksen tulokset on esitetty tässä raportissa taulukoina ja kuvina selityksineen. Lisäksi tuloksia voi tarkastella MarketMix -ohjelmistolla.

5 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 5 (48) 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS Tutkimusaineistoa kuvataan prosenttijakaumilla, jolloin saadaan kokonaiskuva vastaajista. TUTKIMUSAJANKOHTA , (1000) Yhteensä 100, (1000) MAAKUNTA 2009 Uusimaa 26, (260) Itä-Uusimaa 2,3% (23) Kanta-Häme 3,3% (33) Päijät-Häme 4, (40) Kymenlaakso 3, (30) Etelä-Karjala 3, (30) Varsinais-Suomi 9, (90) Satakunta 4, (40) Pirkanmaa 9, (90) Keski-Suomi 5, (50) Etelä-Pohjanmaa 4, (40) Pohjanmaa 3, (30) Keski-Pohjanmaa 1,2% (12) Etelä-Savo 3,1% (31) Pohjois-Savo 5,1% (51) Pohjois-Karjala 3, (30) Pohjois-Pohjanmaa 7, (70) Kainuu 2, (20) Lappi 3, (30) Yhteensä 100, (1000) KIINNOSTUS ENERGIAN SÄÄSTÄVÄISEEN JA JÄRKEVÄÄN KÄYTTÖÖN 2009 kyllä 100, (1000) Yhteensä 100, (1000) SUKUPUOLI 2009 mies 49, (490) nainen 51, (510) Yhteensä 100, (1000)

6 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 6 (48) IKÄRYHMÄ vuotta 12, (120) vuotta 23, (230) vuotta 28,7% (287) vuotta 17,1% (171) yli 65 vuotta 19,2% (192) Yhteensä 100, (1000) ASUMISMUOTO 2009 omakotitalo 40,1% (401) rivitalo 12,1% (121) paritalo 1,9% (19) kerrostalo 44, (440) maatila 1,6% (16) muu 0,3% (3) Yhteensä 100, (1000) Vaihtoehto jokin muu esitetään MarketMix -järjestelmässä. PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSMUOTO 2009 sähkölämmitys 25,9% (259) kaukolämpö 41, (410) öljylämmitys 22, (220) muu 10, (100) en osaa sanoa 1,1% (11) Yhteensä 100, (1000) Vaihtoehto jokin muu esitetään MarketMix -järjestelmässä. TALOUDEN KOKO 2009 yksi henkilö 20,7% (207) lapseton pariskunta 44,1% (441) perhe 34,5% (345) muu 0,7% (7) Yhteensä 100, (1000) Vaihtoehto jokin muu esitetään MarketMix -järjestelmässä.

7 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 7 (48) 3. NYKYINEN SÄHKÖNKULUTUS 3.1. Asunnon sähkön vuosikulutus (kwh) alle 1000 kwh 0,5% (5) kwh 3,6% (36) kwh 4,1% (41) kwh 1,7% (17) kwh 2,6% (26) kwh 7,7% (77) kwh 7,5% (75) yli kwh 4, (40) en osaa sanoa 68,3% (683) Kuva 1. Paljonko on asuntonne sähkön vuosikulutus kilowattitunneissa? Suurin osa vastanneista (68%) ei osaa sanoa asuntonsa sähkön vuosikulutusta kilowattitunneissa. Sähkön vuosikulutus on useimmilla kyselyyn vastanneilla (8%) kwh tai kwh (8%). alle 1000 kwh 0, (0) 1,3% (3) 0,3% (1) 0, (0) 0,5% (1) kwh 5,8% (7) 3, (7) 1,7% (5) 4,1% (7) 5,2% (10) kwh 4,2% (5) 3, (7) 5,9% (17) 2,9% (5) 3,6% (7) kwh 1,7% (2) 0,9% (2) 1,7% (5) 2,3% (4) 2,1% (4) kwh 0, (0) 2,6% (6) 2,8% (8) 1,8% (3) 4,7% (9) kwh 3,3% (4) 6,5% (15) 7,3% (21) 16,4% (28) 4,7% (9) kwh 5,8% (7) 9,1% (21) 10,1% (29) 5,3% (9) 4,7% (9) yli kwh 0, (0) 1,7% (4) 7,7% (22) 6,4% (11) 1,6% (3) en osaa sanoa 79,2% (95) 71,7% (165) 62,4% (179) 60,8% (104) 72,9% (140) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

8 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 8 (48) 3.2. Asunnon vuotuinen sähkölasku alle 100 1,8% (18) ,6% (86) ,4% (84) , (110) ,7% (127) , (100) yli ,4% (44) en tiedä sähkön vuosikulutusta euroina 43,1% (431) 5 Kuva 2. Paljonko on asuntonne vuotuinen sähkölasku? Suurin osa vastanneista (43%) ei tiedä asuntonsa vuotuisen sähkölaskun suuruutta euroina. Useimmilla vastanneilla (13%) vuotuinen sähkölasku on euroa. alle 100 2,5% (3) 1,7% (4) 0,7% (2) 0, (0) 4,7% (9) ,8% (13) 13,9% (32) 3,1% (9) 8,2% (14) 9,4% (18) ,5% (15) 7,8% (18) 9,1% (26) 7,6% (13) 6,3% (12) ,5% (15) 11,3% (26) 11,5% (33) 12,3% (21) 7,8% (15) ,5% (9) 13,9% (32) 12,9% (37) 16,4% (28) 10,9% (21) ,5% (9) 10, (23) 13,9% (40) 8,2% (14) 7,3% (14) yli ,8% (1) 2,6% (6) 8,7% (25) 4,7% (8) 2,1% (4) en tiedä sähkön vuosikulutusta euroina 45,8% (55) 38,7% (89) 40,1% (115) 42,7% (73) 51,6% (99) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

9 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 9 (48) 4. ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEET JA KÄSITYKSIÄ ENERGIANSÄÄSTÖSTÄ 4.1. Asunnossa tehdyt energiansäästötoimenpiteet (3 tärkeintä) astianpesukone kytketty suoraan lämminvesihanaan 0,2% (2) auton lämmityksen vähentäminen talvella 0,1% (1) autotallin kylmänä pitäminen 0,3% (3) energiansäästölamput 16,8% (168) energiataloudellinen talo 2,9% (29) energiatehokkaat kodinkoneet 2,5% (25) energiatehokas leivinuuni 0,8% (8) huonelämpötilan laskeminen 6,1% (61) ikkunoiden uusiminen/tiivistäminen 6, (60) ilmalämpöpumppu 6,5% (65) järkevä tuulettaminen 0,4% (4) katkaisijalla olevat jatkojohdot 0,3% (3) kodinkoneiden järkevä sijoittelu 0,1% (1) koneellinen ilmanvaihto 0,1% (1) lasitettu parveke 0,3% (3) lattialämmityksen käytön vähentäminen 0,5% (5) lämmitysjärjestelmän uusiminen 2, (20) lämmityskattilan uusiminen 0,7% (7) lämpöenergian talteenotto 0,6% (6) maalämmön käyttö 0,3% (3) mikron käyttö ruuanlaitossa 0,3% (3) muu 1,1% (11) oman energiankulutuksen tarkkailu 0,6% (6) ovien uusiminen 0,8% (8) ovien tiivisteiden vaihtaminen 1,4% (14) pellettilämmitys 0,6% (6) pyykkiä pestään vain täysinä koneellisina 2, (20) pyykinpesu energiansäästöohjelmalla 0,3% (3) saunan lämmityksessä säästäminen 1,6% (16) sähkön säästäminen ruoanlaitossa 0,9% (9) sähkön yleinen säästäminen 5,3% (53) sähköyhtiöiden kilpailuttaminen 1, (10) talon eristyksen uusiminen / parantaminen 4, (40) turhien koneiden ja laitteiden sammuttaminen 9,8% (98) uunilla lämmittäminen ruoanlaiton yhteydessä 0,5% (5) valojen vähentäminen/turhien valojen sammuttaminen 10,6% (106) varaava takka/puulämmitys 9,4% (94) veden säästäminen 4, (40) vihreän sähkön käyttö 0,1% (1) vintin eristäminen 0,3% (3) yösähkö 0,9% (9) öljyn säästäminen 0,1% (1) en ole tehnyt säästötoimenpiteitä 38,1% (381) en osaa sanoa 4,3% (43) Kuva 3. Oletteko tehneet energiansäästötoimenpiteitä asunnossanne? Jos kyllä, kertokaa kolme tärkeintä. Useimmiten toteutetut energiansäästötoimenpiteet asunnossa ovat energiansäästölamput (17%), valojen vähentäminen/turhien valojen sammuttaminen (11%) ja turhien koneiden/laitteiden sammuttaminen (1). 38 prosenttia ei ole tehnyt energiansäätötoimenpiteitä asunnossa.

10 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 10 (48) astianpesukone kytketty suoraan lämminvesihanaan 0, (0) 0,4% (1) 0,3% (1) 0, (0) 0, (0) auton lämmityksen vähentäminen talvella 0, (0) 0, (0) 0,3% (1) 0, (0) 0, (0) autotallin kylmänä pitäminen 0, (0) 0, (0) 0,3% (1) 0,6% (1) 0,5% (1) energiansäästölamput 12,5% (15) 22,6% (52) 25,1% (72) 9,9% (17) 6,3% (12) energiataloudellinen talo 0,8% (1) 0,9% (2) 5,6% (16) 4,1% (7) 1,6% (3) energiatehokkaat kodinkoneet 1,7% (2) 4,3% (10) 2,8% (8) 0,6% (1) 2,1% (4) energiatehokas leivinuuni 0, (0) 1,3% (3) 1, (3) 0,6% (1) 0,5% (1) huonelämpötilan laskeminen 2,5% (3) 5,7% (13) 8, (23) 7,6% (13) 4,7% (9) ikkunoiden uusiminen/tiivistäminen 1,7% (2) 2,2% (5) 5,2% (15) 10,5% (18) 10,4% (20) ilmalämpöpumppu 3,3% (4) 5,7% (13) 9,1% (26) 7,6% (13) 4,7% (9) järkevä tuulettaminen 0,8% (1) 0,4% (1) 0, (0) 1,2% (2) 0, (0) katkaisijalla olevat jatkojohdot 0,8% (1) 0,9% (2) 0, (0) 0, (0) 0, (0) kodinkoneiden järkevä sijoittelu 0, (0) 0,4% (1) 0, (0) 0, (0) 0, (0) koneellinen ilmanvaihto 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0,6% (1) 0, (0) lasitettu parveke 0, (0) 0, (0) 0,7% (2) 0, (0) 0,5% (1) lattialämmityksen käytön vähentäminen 0,8% (1) 1,3% (3) 0, (0) 0,6% (1) 0, (0) lämmitysjärjestelmän uusiminen 0, (0) 1,7% (4) 3,8% (11) 0,6% (1) 2,1% (4) lämmityskattilan uusiminen 0,8% (1) 0,9% (2) 0,7% (2) 0,6% (1) 0,5% (1) lämpöenergian talteenotto 0, (0) 1,7% (4) 0,3% (1) 0,6% (1) 0, (0) maalämmön käyttö 0, (0) 0,4% (1) 0,7% (2) 0, (0) 0, (0) mikron käyttö ruuanlaitossa 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 1,6% (3) muu 1,7% (2) 0,4% (1) 2,1% (6) 1,2% (2) 0, (0) oman energiankulutuksen tarkkailu 0,8% (1) 0,9% (2) 0,7% (2) 0,6% (1) 0, (0) ovien uusiminen 0, (0) 0,9% (2) 0,3% (1) 1,8% (3) 1, (2) ovien tiivisteiden vaihtaminen 0, (0) 0,4% (1) 2,1% (6) 2,3% (4) 1,6% (3) pellettilämmitys 0, (0) 0,4% (1) 0,7% (2) 1,2% (2) 0,5% (1) pyykkiä pestään vain täysinä koneellisina 1,7% (2) 1,3% (3) 1,7% (5) 3,5% (6) 2,1% (4) pyykinpesu energiansäästöohjelmalla 0,8% (1) 0, (0) 0,7% (2) 0, (0) 0, (0) saunan lämmityksessä säästäminen 0,8% (1) 1,3% (3) 2,4% (7) 1,2% (2) 1,6% (3) sähkön säästäminen ruoanlaitossa 0, (0) 0,4% (1) 0,3% (1) 1,8% (3) 2,1% (4) sähkön yleinen säästäminen 4,2% (5) 4,3% (10) 5,9% (17) 4,7% (8) 6,8% (13) sähköyhtiöiden kilpailuttaminen 1,7% (2) 1,3% (3) 1,4% (4) 0,6% (1) 0, (0) talon eristyksen uusiminen / parantaminen 1,7% (2) 4,3% (10) 4,9% (14) 4,1% (7) 3,6% (7) turhien koneiden ja laitteiden sammuttaminen 15, (18) 13,9% (32) 10,5% (30) 6,4% (11) 3,6% (7) uunilla lämmittäminen ruoanlaiton yhteydessä 0, (0) 0,4% (1) 0,3% (1) 1,2% (2) 0,5% (1) valojen vähentäminen/turhien valojen sammuttaminen 12,5% (15) 13, (30) 12,2% (35) 7,6% (13) 6,8% (13) varaava takka/puulämmitys 5, (6) 8,3% (19) 12,9% (37) 9,9% (17) 7,8% (15) veden säästäminen 2,5% (3) 3,9% (9) 4,9% (14) 2,9% (5) 4,7% (9) vihreän sähkön käyttö 0, (0) 0,4% (1) 0, (0) 0, (0) 0, (0) vintin eristäminen 0, (0) 0,9% (2) 0, (0) 0, (0) 0,5% (1) yösähkö 0,8% (1) 0,4% (1) 1, (3) 1,2% (2) 1, (2) öljyn säästäminen 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0,5% (1) en ole tehnyt säästötoimenpiteitä 43,3% (52) 36,1% (83) 31, (89) 38,6% (66) 47,4% (91) en osaa sanoa 5,8% (7) 3,9% (9) 3,5% (10) 4,7% (8) 4,7% (9) Yhteensä 124,2% (149) 148,3% (341) 163,8% (470) 140,9% (241) 132,3% (254)

11 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 11 (48) 4.2. Käsitykset säästäväisen elämäntavan vaikutuksesta energiankulutukseen ei lainkaan 8,5% (85) alle 5 % 7,8% (78) 5-10 % 19,9% (199) % 18,2% (182) % 15,8% (158) % 7,1% (71) yli 50 % 2,5% (25) en osaa sanoa 20,2% (202) Kuva 4. Paljonko uskotte, että säästötoimenpiteillä ja säästäväisellä elämäntavalla pystyy vaikuttamaan energiankulutukseen? Yhteensä 46 prosenttia vastanneista uskoo, että säästötoimenpiteillä ja säästäväisellä elämäntavalla pystyy vaikuttamaan energiankulutukseen enintään 20 prosenttia. Yhteensä 25 prosenttia taas uskoo vaikutuksen olevan enemmän kuin 20 prosenttia. ei lainkaan 5,8% (7) 7, (16) 8, (23) 8,8% (15) 12,5% (24) alle 5 % 5, (6) 7,4% (17) 8,4% (24) 10,5% (18) 6,8% (13) 5-10 % 16,7% (20) 22,6% (52) 19,5% (56) 21,1% (36) 18,2% (35) % 20,8% (25) 18,7% (43) 20,9% (60) 17, (29) 13, (25) % 11,7% (14) 17, (39) 20,9% (60) 12,9% (22) 12, (23) % 11,7% (14) 7,8% (18) 5,9% (17) 5,3% (9) 6,8% (13) yli 50 % 4,2% (5) 2,6% (6) 1,4% (4) 4,7% (8) 1, (2) en osaa sanoa 24,2% (29) 17, (39) 15, (43) 19,9% (34) 29,7% (57) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

12 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 12 (48) 4.3. Sähkön hinnan nousu (prosenttia), joka vaikuttaisi energiankulutukseen alle 1 21,1% (211) ,6% (106) ,7% (37) ,5% (15) ,3% (33) yli 5 4,7% (47) en osaa sanoa 53,4% (534) ei merkitystä 1,7% (17) Kuva 5. Kuinka paljon vuositasolla sähkön hinnan tulisi nousta (prosenttia), jotta sillä olisi vaikutusta energiankulutukseen Teidän taloudessanne? 53 prosenttia vastanneista ei osaa sanoa sähkönhinnan nousuprosenttia vuositasolla, joka vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. 21 prosenttia vastanneista uskoo, että sähkön hinnan nousu jo alle kymmenellä prosentilla vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. alle 1 17,5% (21) 18,7% (43) 20,6% (59) 26,3% (45) 22,4% (43) ,2% (5) 9,6% (22) 15,3% (44) 11,7% (20) 7,8% (15) ,8% (7) 3, (7) 4,9% (14) 3,5% (6) 1,6% (3) ,5% (3) 2,2% (5) 2,1% (6) 0, (0) 0,5% (1) ,5% (3) 4,3% (10) 3,8% (11) 3,5% (6) 1,6% (3) yli 5 2,5% (3) 7, (16) 5,2% (15) 5,8% (10) 1,6% (3) en osaa sanoa 64,2% (77) 53,5% (123) 46, (132) 47,4% (81) 63, (121) ei merkitystä 0,8% (1) 1,7% (4) 2,1% (6) 1,8% (3) 1,6% (3) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

13 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 13 (48) 4.4. Sähkön hinnan nousu (euroa), joka vaikuttaisi energiankulutukseen alle 40 19,5% (195) , (90) ,9% (49) ,2% (22) , (20) ,2% (12) yli ,7% (7) en osaa sanoa 59, (590) ei merkitystä 1,5% (15) Kuva 6. Kuinka paljon vuositasolla sähkön hinnan tulisi nousta (euroa), jotta sillä olisi vaikutusta energiankulutukseen Teidän taloudessanne? 59 prosenttia vastanneista ei osaa sanoa sähkön hinnanhousun euromäärää vuositasolla, joka vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. Viidesosa vastanneista uskoo, että sähkön hinnannousu vuositasolla jo alle 40 eurolla vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. alle 40 19,2% (23) 18,7% (43) 16,4% (47) 23,4% (40) 21,9% (42) ,5% (9) 12,6% (29) 8,4% (24) 11,7% (20) 4,2% (8) ,8% (7) 3,9% (9) 7,3% (21) 4,7% (8) 2,1% (4) ,8% (1) 2,2% (5) 3,8% (11) 2,3% (4) 0,5% (1) ,8% (1) 2,6% (6) 2,8% (8) 2,3% (4) 0,5% (1) , (0) 1,3% (3) 1,7% (5) 2,3% (4) 0, (0) yli , (0) 0,4% (1) 1,4% (4) 0,6% (1) 0,5% (1) en osaa sanoa 65, (78) 57, (131) 56,1% (161) 50,9% (87) 69,3% (133) ei merkitystä 0,8% (1) 1,3% (3) 2,1% (6) 1,8% (3) 1, (2) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

14 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 14 (48) 4.5. Tekijät, jotka motivoivat eniten vähentämään energiankulutusta raha 63,2% (632) ympäristökysymykset 48,2% (482) energian riittävyys 8,7% (87) jälkipolvien tulevaisuus 2,9% (29) muu 1,6% (16) ei mikään 2,6% (26) en osaa sanoa 5,2% (52) Kuva 7. Mitkä tekijät motivoivat Teitä eniten vähentämään energiankulutusta? Useimpia vastaajia (63%) motivoi eniten vähentämään energiankulutusta raha ja toiseksi useimmiten (48%) ympäristökysymykset. Vaihtoehto muu tekijä esitetään MarketMix -järjestelmässä. raha 58,3% (70) 69,6% (160) 75,3% (216) 62, (106) 41,7% (80) ympäristökysymykset 54,2% (65) 48,3% (111) 41,8% (120) 49,7% (85) 52,6% (101) energian riittävyys 5,8% (7) 6,1% (14) 5,9% (17) 9,9% (17) 16,7% (32) jälkipolvien tulevaisuus 0,8% (1) 3, (7) 4,2% (12) 4,1% (7) 1, (2) muu 0,8% (1) 0,9% (2) 2,4% (7) 2,9% (5) 0,5% (1) ei mikään 4,2% (5) 1,3% (3) 3,5% (10) 1,2% (2) 3,1% (6) en osaa sanoa 5, (6) 4,8% (11) 2,8% (8) 5,8% (10) 8,9% (17) Yhteensä 129,2% (155) 133,9% (308) 135,9% (390) 135,7% (232) 124,5% (239)

15 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 15 (48) 5. ENERGIANSÄÄSTÖÖN LIITTYVÄ TIEDONSAANTI JA NEUVONTA 5.1. Hyödyllisen energiansäästötiedon riittävä saatavuus kyllä 75,1% (751) ei 21,6% (216) en osaa sanoa 3,3% (33) Kuva 8. Onko yleisesti saatavilla mielestänne riittävästi tietoa energian käytön tehostamisesta, josta on hyötyä juuri teidän taloudessanne? Suurin osa vastanneista (75%) arvioi, että omalle taloudelle hyödyllistä energiansäästötietoa on riittävästi saatavilla. kyllä 67,5% (81) 70,9% (163) 78,7% (226) 78,9% (135) 76, (146) ei 30, (36) 26,1% (60) 17,4% (50) 17,5% (30) 20,8% (40) en osaa sanoa 2,5% (3) 3, (7) 3,8% (11) 3,5% (6) 3,1% (6) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

16 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 16 (48) 5.2. Mieluisimmat lisätiedonsaantitavat energiansäästömahdollisuuksista lukea Internetistä 28,2% (282) lukea energiayhtiön asiakaslehdestä 17,5% (175) puhelinpalveluna 0,3% (3) sähkölaskun liitteenä 21,7% (217) asiantuntijan tapaamismahdollisuus 2,5% (25) tiedotusvälineistä 15, (150) muu 2,6% (26) en osaa sanoa 12,2% (122) Kuva 9. Miten haluaisitte mieluiten saada lisätietoa energiansäästömahdollisuuksista? Useimmiten lisätietoa energiansäästömahdollisuuksista haluttaisiin lukea Internetistä (28%), sähkölaskun liitteestä (22%) ja energiayhtiön asiakaslehdestä (18%). Vaihtoehto muu esitetään MarketMix -järjestelmässä. lukea Internetistä 47,5% (57) 30,9% (71) 27,2% (78) 23,4% (40) 18,8% (36) lukea energiayhtiön asiakaslehdestä 10,8% (13) 13,5% (31) 15,7% (45) 21,1% (36) 26, (50) puhelinpalveluna 0,8% (1) 0, (0) 0,3% (1) 0,6% (1) 0, (0) sähkölaskun liitteenä 17,5% (21) 24,8% (57) 26,1% (75) 17, (29) 18,2% (35) asiantuntijan tapaamismahdollisuus 0,8% (1) 4,3% (10) 1,4% (4) 4,7% (8) 1, (2) tiedotusvälineistä 10,8% (13) 11,3% (26) 16,7% (48) 18,7% (32) 16,1% (31) muu 3,3% (4) 1,3% (3) 4,2% (12) 2,9% (5) 1, (2) en osaa sanoa 8,3% (10) 13,9% (32) 8,4% (24) 11,7% (20) 18,8% (36) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

17 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 17 (48) 5.3. Mieluisin energiansäästöneuvojen antajataho energiayhtiöltä 44,4% (444) ulkopuoliselta asiantuntijalta 27,4% (274) viranomaiselta 7,9% (79) muu 1,4% (14) en koe neuvontaa tarpeelliseksi 10,8% (108) en osaa sanoa 8,1% (81) Kuva 10. Keneltä ensisijaisesti haluaisitte saada neuvontaa energiansäästömahdollisuuksista? Useimmiten energiansäästömahdollisuuksista haluttaisiin saada neuvontaa ensisijaisesti energiayhtiöltä (44 prosenttia vastanneista). Toiseksi useimmiten neuvontaa haluttaisiin ulkopuoliselta asiantuntijalta (27%). Muut vaihtoehdot saavat vähemmän mainintoja. Vaihtoehto muu taho esitetään MarketMix -järjestelmässä. energiayhtiöltä 44,2% (53) 49,6% (114) 36,6% (105) 45,6% (78) 49, (94) ulkopuoliselta asiantuntijalta 32,5% (39) 27, (62) 31,4% (90) 25,7% (44) 20,3% (39) viranomaiselta 5,8% (7) 9,6% (22) 8,7% (25) 6,4% (11) 7,3% (14) muu 0,8% (1) 1,7% (4) 1,7% (5) 1,8% (3) 0,5% (1) en koe neuvontaa tarpeelliseksi 11,7% (14) 6,5% (15) 10,8% (31) 11,7% (20) 14,6% (28) en osaa sanoa 5, (6) 5,7% (13) 10,8% (31) 8,8% (15) 8,3% (16) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

18 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 18 (48) 5.4. Tyytyväisyys energiayhtiön energiansäästötietoon/-neuvontaan kyllä 56,5% (565) en 34,8% (348) en osaa sanoa 8,7% (87) Kuva 11. Oletteko tyytyväinen energiayhtiöltänne saamaanne energiansäästötietoon ja -neuvontaan? Yhdeksän prosenttia vastanneista ei osaa sanoa, onko tyytyväinen energiayhtiöltä saamaansa energiansäästötietoon ja -neuvontaan. 57 prosenttia vastanneista ilmoittaa olevansa niihin tyytyväisiä ja 35 prosenttia tyytymättömiä. kyllä 48,3% (58) 51,7% (119) 59,2% (170) 56,1% (96) 63,5% (122) en 41,7% (50) 38,7% (89) 34,8% (100) 34,5% (59) 26, (50) en osaa sanoa 10, (12) 9,6% (22) 5,9% (17) 9,4% (16) 10,4% (20) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

19 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 19 (48) 5.5. Halukkuus maksaa energiansäästön asiantuntijapalveluista kyllä 14,5% (145) en 82,8% (828) en osaa sanoa 2,7% (27) Kuva 12. Olisitteko valmis maksamaan asiantuntijapalveluista (liittyen energiansäästömahdollisuuksiin)? 15 prosenttia vastanneista olisi valmis maksamaan asiantuntijapalveluista (liittyen energiansäästömahdollisuuksiin). Kolme prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. kyllä 7,5% (9) 15,7% (36) 19,9% (57) 16,4% (28) 7,8% (15) en 90,8% (109) 83, (191) 74,9% (215) 81,9% (140) 90,1% (173) en osaa sanoa 1,7% (2) 1,3% (3) 5,2% (15) 1,8% (3) 2,1% (4) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

20 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 20 (48) 5.6. Valmius maksaa energiansäästön asiantuntijapalveluista 100 / h kyllä 1, (10) en 96,4% (964) en osaa sanoa 2,6% (26) Kuva 13. Olisitteko valmis maksamaan asiantuntijapalveluista 100 /h? 96 prosenttia vastanneista ei olisi valmis maksamaan asiantuntijapalveluista (liittyen energiansäästömahdollisuuksiin) sataa euroa/ tunti. Kolme prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. Ainoastaan prosentti vastanneista olisi valmis maksamaan tämän hinnan. kyllä 0, (0) 0,9% (2) 1,4% (4) 2,3% (4) 0, (0) en 98,3% (118) 97,4% (224) 93,7% (269) 96,5% (165) 97,9% (188) en osaa sanoa 1,7% (2) 1,7% (4) 4,9% (14) 1,2% (2) 2,1% (4) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

21 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 21 (48) 6. ENERGIAN KÄYTÖN SEURANTA 6.1. Onko lainannut kulutusmittaria kyllä 5,3% (53) en 87,1% (871) olen ostanut oman 3,9% (39) en osaa sanoa 3,7% (37) Kuva 14. Oletteko lainanneet kulutusmittaria, jolla voi mitata yksittäisen laitteen sähkönkulutuksen? Viisi prosenttia vastanneista on lainannut kulutusmittarin, jolla voi mitata yksittäisen laitteen sähkönkulutuksen. Lisäksi neljä prosenttia on ostanut oman mittarin. kyllä 3,3% (4) 3,9% (9) 8,4% (24) 4,1% (7) 4,7% (9) en 90, (108) 89,6% (206) 82,9% (238) 89,5% (153) 86,5% (166) olen ostanut oman 0,8% (1) 3,5% (8) 4,9% (14) 4,1% (7) 4,7% (9) en osaa sanoa 5,8% (7) 3, (7) 3,8% (11) 2,3% (4) 4,2% (8) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

22 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 22 (48) 6.2. Hyödyllisin tapa saada tietoa oman kotitalouden energiakulutuksen tasosta sähkölaskun liitteenä 67,9% (679) Internet-palvelusta 11,3% (113) e-lasku + linkki raporttiin Internetissä 2,8% (28) tekstiviestillä 2,5% (25) erillisestä (maksullisesta) näyttölaitteesta 4, (40) en halua tarkkaa tietoa energiakulutuksestani 5, (50) muu 0,2% (2) en osaa sanoa 6,3% (63) Kuva 15. Minkä seuraavista kokisitte hyödyllisimmäksi tavaksi saada tietoa oman kotitaloutenne energiankulutuksen tasosta? Hyödyllisimmäksi tavaksi saada tietoa oman kotitalouden energiankulutuksen tasosta mainitaan selvästi useimmiten sähkölaskun liite (68% vastanneista). Vaihtoehto muu tapa esitetään MarketMix -järjestelmässä. sähkölaskun liitteenä 68,3% (82) 64,3% (148) 68,3% (196) 70,2% (120) 69,3% (133) Internet-palvelusta 17,5% (21) 17,8% (41) 10,1% (29) 6,4% (11) 5,7% (11) e-lasku + linkki raporttiin Internetissä 1,7% (2) 3, (7) 3,5% (10) 5,3% (9) 0, (0) tekstiviestillä 1,7% (2) 2,6% (6) 1, (3) 5,3% (9) 2,6% (5) erillisestä (maksullisesta) näyttölaitteesta 4,2% (5) 3,5% (8) 4,5% (13) 3,5% (6) 4,2% (8) en halua tarkkaa tietoa energiakulutuksestani 1,7% (2) 3,9% (9) 5,6% (16) 4,7% (8) 7,8% (15) muu 0, (0) 0, (0) 0, (0) 0, (0) 1, (2) en osaa sanoa 5, (6) 4,8% (11) 7, (20) 4,7% (8) 9,4% (18) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

23 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 23 (48) 6.3. Tarkkuus, jolla haluaisi seurata energiankäyttöään (tarkin) tuntitasolla 0,8% (8) päivätasolla 5,2% (52) viikkotasolla 7,6% (76) 1 kk:n välein 35,7% (357) 3 kk:n välein 15,1% (151) 6 kk:n välein 12,1% (121) vuositasolla 12,5% (125) en osaa sanoa 11, (110) Kuva 16. Millä tarkkuudella haluaisitte seurata energiankäyttöänne? (tarkin) Useimmat (36%) haluaisivat seurata energiankäyttöään kuukauden välein (tarkin seurantataso). 40 prosenttia sen sijaan haluaisi seurata energiankäyttöään yhtä kuukautta harvemmin ja 14 prosenttia yhtä kuukautta tarkemmin. 11 prosenttia ei ottanut kantaa asiaan. tuntitasolla 3,3% (4) 0,9% (2) 0,7% (2) 0, (0) 0, (0) päivätasolla 4,2% (5) 5,2% (12) 5,2% (15) 5,3% (9) 5,7% (11) viikkotasolla 10, (12) 10, (23) 9,4% (27) 4,7% (8) 3,1% (6) 1 kk:n välein 39,2% (47) 35,7% (82) 35,2% (101) 35,7% (61) 34,4% (66) 3 kk:n välein 15, (18) 18,7% (43) 15,3% (44) 14, (24) 11,5% (22) 6 kk:n välein 13,3% (16) 11,3% (26) 11,8% (34) 17,5% (30) 7,8% (15) vuositasolla 10, (12) 10, (23) 13,2% (38) 12,3% (21) 16,1% (31) en osaa sanoa 5, (6) 8,3% (19) 9,1% (26) 10,5% (18) 21,4% (41) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

24 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 24 (48) 6.4. Tiedonsaannin riittävyys omasta energiankäytöstä kyllä 57,8% (578) en 38,4% (384) en osaa sanoa 3,8% (38) Kuva 17. Saatteko mielestänne riittävästi tietoa omasta energiankäytöstänne? 58 prosenttia vastanneista saa mielestään riittävästi tietoa omasta energiankäytöstään. kyllä 50,8% (61) 54,8% (126) 57,5% (165) 64,3% (110) 60,4% (116) en 46,7% (56) 40,9% (94) 39,4% (113) 32,2% (55) 34,4% (66) en osaa sanoa 2,5% (3) 4,3% (10) 3,1% (9) 3,5% (6) 5,2% (10) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

25 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 25 (48) 6.5. Vertailutiedon saannin riittävyys kohtuullisesta energiankäytöstä kyllä 32,4% (324) en 56, (560) en osaa sanoa 11,6% (116) Kuva 18. Saatteko mielestänne riittävästi vertailutietoa siitä, mikä olisi kohtuullinen energiankäyttö teidän tapauksessanne? 56 prosenttia vastanneista ei saa mielestään riittävästi vertailutietoa siitä, mikä olisi kohtuullinen energiankäyttö omassa tapauksessa. kyllä 30, (36) 33, (76) 37,6% (108) 29,8% (51) 27,6% (53) en 59,2% (71) 55,7% (128) 54,7% (157) 54,4% (93) 57,8% (111) en osaa sanoa 10,8% (13) 11,3% (26) 7,7% (22) 15,8% (27) 14,6% (28) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

26 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 26 (48) 6.6. Vertailutieto, joka parhaiten edistäisi säästäväisyyttä oma käyttöhistoria usealta vuodelta 19, (190) vertailu alueen muihin samankaltaisiin käyttäjiin 29,9% (299) vertailu valtakunnallisiin keskiarvoihin 9,7% (97) vertailu haastaviin tavoitearvoihin 3,8% (38) kaikki edelliset 12,8% (128) vertailutieto ei kiinnosta 16,6% (166) en osaa sanoa 8,2% (82) 5 Kuva 19. Millaista vertailevaa palautetietoa pitäisitte parhaimpana edistämään säästäväisyyttä omassa taloudessanne? Parasta vertailevaa palautetietoa edistämään säästäväisyyttä omassa taloudessa olisi useimpien vastaajien mielestä vertailu alueen muihin samankaltaisiin käyttäjiin (3 vastanneista). Toiseksi eniten vertailutietona kiinnostaa oma käyttöhistoria usealta vuodelta (19%). 17 prosenttia vastanneista mainitsee, että vertailutieto ei kiinnosta. oma käyttöhistoria usealta vuodelta 15, (18) 22,6% (52) 16,4% (47) 20,5% (35) 19,8% (38) vertailu alueen muihin samankaltaisiin käyttäjiin 31,7% (38) 29,1% (67) 35,5% (102) 25,7% (44) 25, (48) vertailu valtakunnallisiin keskiarvoihin 5, (6) 7,4% (17) 12,9% (37) 10,5% (18) 9,9% (19) vertailu haastaviin tavoitearvoihin 3,3% (4) 5,7% (13) 2,4% (7) 6,4% (11) 1,6% (3) kaikki edelliset 25, (30) 12,6% (29) 9,8% (28) 10,5% (18) 12, (23) vertailutieto ei kiinnosta 13,3% (16) 16,1% (37) 15,3% (44) 17,5% (30) 20,3% (39) en osaa sanoa 6,7% (8) 6,5% (15) 7,7% (22) 8,8% (15) 11,5% (22) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

27 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 27 (48) 6.7. Halukkuus antaa itse tietoja saadakseen parempaa vertailukulutustietoa kyllä 43,1% (431) en 44,6% (446) en osaa sanoa 12,3% (123) Kuva 20. Olisitteko valmis antamaan tietoja kotitaloudestanne ja käyttötottumuksistanne esim. Internet-palvelussa, jos sitä vastaan saisitte tarkempaa vertailukulutustietoa? Vajaa puolet vastanneista (43%) olisi valmiita antamaan tietoja kotitaloudesta ja käyttötottumuksista esimerkiksi Internet-palvelussa, jos sitä vastaan saisi tarkempaa vertailukulutustietoa. kyllä 54,2% (65) 49,1% (113) 55,1% (158) 29,2% (50) 23,4% (45) en 35, (42) 37,8% (87) 34,5% (99) 56,7% (97) 63, (121) en osaa sanoa 10,8% (13) 13, (30) 10,5% (30) 14, (24) 13,5% (26) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

28 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 28 (48) 7. LASKUTUS 7.1. Sopivin laskutustapa Todettuun kulutukseen perustuva laskutus kuukauden tai parin välein. 48,7% (487) Arvioituun kulutukseen perustuva tasaerälasku kuukauden tai parin välein. 25,1% (251) Sähkötili, johon maksetaan tasaerissä kerran kuussa. 1,1% (11) Arvioituun kulutukseen perustuva lasku, joka mukailee todellista kulutuksen vaihtelua. Tasataan kerran vuodessa. 18,3% (183) en osaa sanoa 6,8% (68) Kuva 21. Mikä seuraavista laskutustavoista on teille sopivin? Useimmat pitävät laskutustavoista sopivimpana todettuun kulutukseen perustuvaa laskutusta kuukauden tai parin välein (49% vastanneista). Todettuun kulutukseen perustuva laskutus kuukauden tai parin välein. 51,7% (62) 55,7% (128) 50,9% (146) 43,9% (75) 39,6% (76) Arvioituun kulutukseen perustuva tasaerälasku kuukauden tai parin välein. 25, (30) 23, (53) 22, (63) 28,7% (49) 29,2% (56) Sähkötili, johon maksetaan tasaerissä kerran kuussa. 0, (0) 3, (7) 0,7% (2) 1,2% (2) 0, (0) Arvioituun kulutukseen perustuva lasku, joka mukailee todellista kulutuksen vaihtelua. Tasataan kerran vuodessa. 13,3% (16) 12,6% (29) 21,3% (61) 19,3% (33) 22,9% (44) en osaa sanoa 10, (12) 5,7% (13) 5,2% (15) 7, (12) 8,3% (16) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

29 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 29 (48) 7.2. Käyttämänne laskutustapa todettuun kulutukseen perustuva laskutus 24,2% (242) arviolaskutus 68,5% (685) en tiedä kumpi laskutus minulla on 7,3% (73) Kuva 22. Kumpi seuraavista laskutustavoista on teillä käytössä? Suurimmalla osalla vastanneista (69%) on käytössä arviolaskutus. todettuun kulutukseen perustuva laskutus 18,3% (22) 17, (39) 32,4% (93) 25,1% (43) 23,4% (45) arviolaskutus 64,2% (77) 73, (168) 62,7% (180) 71,9% (123) 71,4% (137) en tiedä kumpi laskutus minulla on 17,5% (21) 10, (23) 4,9% (14) 2,9% (5) 5,2% (10) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

30 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 30 (48) 7.3. Todettuun kulutukseen perustuvan laskutuksen vaikutus energiankäytön seurantaan kyllä 62,9% (629) ei 26,6% (266) en osaa sanoa 10,5% (105) Kuva 23. Onko todettuun kulutukseen perustuvaan laskutukseen siirtyminen lisännyt energiankäytön seurantaanne? / Lisäisikö todettuun kulutukseen perustuva laskutus energiankäytön seurantaanne? 63 prosenttia arvioi, että todettuun kulutukseen perustuvaan laskutukseen siirtyminen on lisännyt / lisäisi energiankäytön seurantaa. kyllä 70, (84) 61,7% (142) 62, (178) 62, (106) 62, (119) ei 19,2% (23) 27,8% (64) 28,9% (83) 28,7% (49) 24,5% (47) en osaa sanoa 10,8% (13) 10,4% (24) 9,1% (26) 9,4% (16) 13,5% (26) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

31 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 31 (48) 7.3.a. Laskutustavan mukaan todettuun kulutukseen perustuva laskutus ei 33,1% (80) en osaa sanoa 3,7% (9) kyllä 63,2% (153) arviolaskutus ei 25, (171) en osaa sanoa 11,5% (79) kyllä 63,5% (435) en tiedä kumpi laskutus minulla on ei 20,5% (15) kyllä 56,2% (41) en osaa sanoa 23,3% (17) Kuva 24. Onko todettuun kulutukseen perustuvaan laskutukseen siirtyminen lisännyt energiankäytön seurantaanne? / Lisäisikö todettuun kulutukseen perustuva laskutus energiankäytön seurantaanne? (laskutustavan mukaan) Todettuun kulutukseen perustuvaa laskutusta käyttävistä 63 prosenttia arvioi, että todettuun kulutukseen perustuva laskutus on lisännyt energiankäytön seurantaa.

32 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 32 (48) 7.4. Todettuun kulutukseen perustuvan laskutuksen vaikutus kulutukseen on vähentänyt / vähenisi 43, (430) pysynyt ennallaan / pysyisi ennallaan 40,8% (408) kasvanut / kasvaisi 0,6% (6) en tiedä 11,3% (113) ei ole / ei olisi kiinnostusta seurata 4,3% (43) Kuva 25. Onko todettuun kulutukseen perustuvaan laskutukseen siirtyminen vaikuttanut energiankulutukseenne? / Jos saisitte todettua, reaaliaikaista tietoa energiankulutuksestanne, uskoisitteko että kulutuksenne 43 prosenttia arvioi, että todettuun kulutukseen perustuvaan laskutukseen siirtyminen on vähentänyt/vähentäisi energiankulutusta. on vähentänyt / vähenisi 55, (66) 43,5% (100) 44,9% (129) 35,1% (60) 39,1% (75) pysynyt ennallaan / pysyisi ennallaan 33,3% (40) 40,9% (94) 41,5% (119) 46,8% (80) 39,1% (75) kasvanut / kasvaisi 0, (0) 0,4% (1) 1, (3) 1,2% (2) 0, (0) en tiedä 9,2% (11) 11,7% (27) 9,8% (28) 11,7% (20) 14,1% (27) ei ole / ei olisi kiinnostusta seurata 2,5% (3) 3,5% (8) 2,8% (8) 5,3% (9) 7,8% (15) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

33 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 33 (48) 7.4.a. Laskutustavan mukaan todettuun kulutukseen perustuva laskutus on vähentänyt / vähenisi 36, (87) pysynyt ennallaan / pysyisi ennallaan 50,8% (123) kasvanut / kasvaisi 2,1% (5) en tiedä 7,9% (19) ei ole / ei olisi kiinnostusta seurata 3,3% (8) arviolaskutus on vähentänyt / vähenisi 45,5% (312) pysynyt ennallaan / pysyisi ennallaan 38,8% (266) kasvanut / kasvaisi 0,1% (1) en tiedä 10,9% (75) ei ole / ei olisi kiinnostusta seurata 4,5% (31) en tiedä kumpi laskutus minulla on on vähentänyt / vähenisi 42,5% (31) pysynyt ennallaan / pysyisi ennallaan 26, (19) kasvanut / kasvaisi 0, (0) en tiedä 26, (19) ei ole / ei olisi kiinnostusta seurata 5,5% (4) Kuva 26. Onko todettuun kulutukseen perustuvaan laskutukseen siirtyminen vaikuttanut energiankulutukseenne? / Jos saisitte todettua, reaaliaikaista tietoa energiankulutuksestanne, uskoisitteko että kulutuksenne (laskutustavan mukaan) Todettuun kulutukseen perustuvaa laskutusta käyttävistä 36 prosenttia arvioi, että todettuun kulutukseen perustuva laskutus on vähentänyt energiankäyttöä. Arviolaskutuksessa mukana olevista 46 prosenttia arvioi, että todettuun kulutukseen perustuva laskutus vähentäisi energiankäyttöä.

34 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 34 (48) 7.5. Todettuun kulutukseen perustuvan laskutuksen kannustavuus energiansäästöön kyllä 71,2% (712) ei 15,1% (151) en osaa sanoa 13,7% (137) Kuva 27. Kannustaako todettuun kulutukseen perustuva laskutus säästämään energiaa? 71 prosenttia vastanneista arvioi, että todettuun kulutukseen perustuva laskutus kannustaa säästämään energiaa. kyllä 74,2% (89) 71,7% (165) 75,3% (216) 66,7% (114) 66,7% (128) ei 15, (18) 15,7% (36) 12,9% (37) 16,4% (28) 16,7% (32) en osaa sanoa 10,8% (13) 12,6% (29) 11,8% (34) 17, (29) 16,7% (32) Yhteensä 100, (120) 100, (230) 100, (287) 100, (171) 100, (192)

35 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 35 (48) 7.5.a. Laskutustavan mukaan todettuun kulutukseen perustuva laskutus ei 14,9% (36) en osaa sanoa 11,6% (28) kyllä 73,6% (178) arviolaskutus ei 15,2% (104) en osaa sanoa 14,3% (98) kyllä 70,5% (483) en tiedä kumpi laskutus minulla on ei 15,1% (11) en osaa sanoa 15,1% (11) kyllä 69,9% (51) Kuva 28. Kannustaako todettuun kulutukseen perustuva laskutus säästämään energiaa? (laskutustavan mukaan) 74 prosenttia todettuun kulutukseen perustuvaa laskutusta käyttävistä arvioi, että todettuun kulutukseen perustuva laskutus kannustaa säästämään energiaa.

36 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 36 (48) 8. MARKETMIX -MENETELMÄN KUVAUS 8.1. Tyytyväisyyden tutkiminen kuiluanalyysin avulla Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyyteen vaikuttavia toiminnan tekijöitä. Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. Kuiluanalyysissä vihreä pylväs (pitkä, oikealle osoittava pylväs) kuvaa kunkin arvioidun tekijän merkitystä vastaajille. Jos vihreä pylväs on pitkä, kyseinen tekijä on vastaajalle tärkeä ja jos pylväs on lyhyt, ei tekijällä ole paljoakaan merkitystä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan onnistumisen ja merkityksen erotusta (kuilua). Positiiviset (oikealle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu korkeammaksi kuin merkitys. Nämä saattavat olla ylipanostustekijöitä. Negatiiviset (vasemmalle osoittavat) punaiset pylväät osoittavat tekijät, joissa onnistuminen on arvioitu heikommaksi kuin merkitys. Mitä pidemmälle vasemmalle tekijän punainen pylväs ulottuu, sitä kriittisempi tekijä on kyseessä. Tutkimusraportissa tekijät luokitellaan kuiluanalyysin perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti: Onnistuneet tekijät: negatiivinen kuilu on alle 0,5 yksikköä tai kuilu on positiivinen (=onnistuminen on suurempi kuin merkitys). Parantamisen varaa -tekijät: negatiivinen kuilu on 0,5 0,9 yksikköä. Kriittiset tekijät: negatiivisen kuilun arvo on vähintään 1,0 yksikköä. Tärkeää on reagoida tekijöihin, joiden merkitys on korkea ja joissa on suurehko negatiivinen kuilu.

37 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 37 (48) 8.2. Tyytyväisyyden tutkiminen nelikenttäanalyysin avulla MarketMix -ohjelmistolla vastaajien tyytyväisyyttä voidaan tutkia tarkemmin myös nelikenttäanalyysin avulla. Nelikenttäanalyysillä voidaan tarkastella muun muassa vastauksien hajontaa kussakin yksittäisessä tekijässä, jopa yksittäisen vastaajan tasolle vietynä. Nelikentän vaaka-akselilla esitetään tekijän merkitys vastaajalle ja pystyakselilla tarkastellun organisaation onnistuminen ko. tekijässä. Nelikenttäjaottelu muodostuu tekijän merkitys- ja onnistumisarvosanojen keskiarvojen perusteella. Nelikentän vasemmasta alakulmasta oikeaan yläkulmaan kulkeva vihreä viiva on ns. optimisuora; optimisuoralla sijaitsevissa tekijöissä merkitys ja onnistuminen ovat yhtä suuret. Mikäli toiminnan tekijän vastauspisteet sijoittuvat nelikentässä selvästi optimisuoran yläpuolelle, tekijä on ns. ylipanostustekijä. Kyseinen tekijä on saanut vastaajilta paremman onnistumisarvosanan kuin merkitysarvosanan, ts. tarkasteltu organisaatio on ylittänyt vastaajien odotukset. Mikäli tekijän vastauspisteet sijoittuvat nelikentässä selvästi optimisuoran alapuolelle, tekijä on ns. kriittinen tekijä. Kyseinen tekijä on saanut vastaajilta heikomman onnistumisarvosanan kuin merkitysarvosanan, ts. tarkasteltu organisaatio ei ole onnistunut täysin vastaamaan vastaajien odotuksiin. Nelikenttäanalyysissä optimisuoran yläpuolinen sininen alue edustaa ylipanostustekijöitä ja optimisuoran alapuolinen sininen alue vastaavasti kriittisiä tekijöitä. Optimisuoran molemmin puolin sijaitseva valkoinen alue edustaa puolestaan onnistuneita tekijöitä; mitä ylempänä oikealla tekijän vastauspisteet optimisuoralla sijaitsevat, sitä paremmin siinä on onnistuttu ja sitä tärkeämpi se on vastaajille. 7 6 YLIPANOSTUSTEKIJÄT Onnistuminen KRIITTISET TEKIJÄT Merkitys Nelikenttäanalyysin tulkinta

38 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 38 (48) 9. OMAN ENERGIAYHTIÖN ARVIOINTI 9.2. Eri tekijöiden merkitys energian säästämiseksi Käyttöön perustuva laskutus, 991 kpl 4,9 Informaatio energiankäytön tehostamiseksi, 999 kpl 4,8 Vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön, 996 kpl 4,7 Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta, 995 kpl 4,6 Vertailutieto muihin kotitalouksiin, 994 kpl 4,4 Mahdollisuus lainata kulutusmittaria, 989 kpl 4,0 0 max 7 Kuva 29. Eri tekijöiden merkitys energian säästämiseksi (asteikko 1-7) Tärkeimpiä tekijöitä energian säästämiseksi vastaajien mukaan ovat: käyttöön perustuva laskutus informaatio energiankäytön tehostamiseksi vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön Vertailu energiayhtiön mukaan esitetään MarketMix -järjestelmässä.

39 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 39 (48) 9.3. Oman energiayhtiön onnistumisarvosanat Käyttöön perustuva laskutus, 959 kpl 4,4 Informaatio energiankäytön tehostamiseksi, 991 kpl 4,0 Vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön, 957 kpl 3,9 Mahdollisuus lainata kulutusmittaria, 908 kpl 3,9 Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta, 980 kpl 3,7 Vertailutieto muihin kotitalouksiin, 976 kpl 3,5 0 max 7 Kuva 30. Oman energiayhtiön onnistuminen (asteikko 1-7) Onnistumisarvosanojen mukaan tekijät, joissa oma energiayhtiö on onnistunut parhaiten energiansäästöön liittyen, ovat: käyttöön perustuva laskutus informaatio energian käytön tehostamiseksi vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön Vertailu energiayhtiön mukaan esitetään MarketMix -järjestelmässä.

40 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 40 (48) 9.4. Oman energiayhtiön onnistuminen (kuiluanalyysi) Vertailutieto muihin kotitalouksiin, 997 kpl Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta, 997 kpl Informaatio energiankäytön tehostamiseksi, 1000 kpl Vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön, 997 kpl Käyttöön perustuva laskutus, 992 kpl Mahdollisuus lainata kulutusmittaria, 991 kpl -0,9-0,9-0,8-0,7-0,5-0,1 4,4 4,6 4,8 4,7 4,9 4,0 0 max 7 Kuva 31. Kuiluanalyysi oman energiayhtiön onnistumisesta Kuiluarvosanojen mukaan tekijät, joissa omalla energiayhtiöllä on eniten parannettavaa energiansäästöön liittyen, ovat: Vertailutieto muihin kotitalouksiin Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta Informaatio energiankäytön tehostamiseksi Vertailu energiayhtiön mukaan esitetään MarketMix -järjestelmässä. Hyvin onnistuneet tekijät: kuilu -0,4 tai parempi Tekijät, joissa olisi parantamisen varaa: kuilu -0,5-0,9 Kriittiset tekijät, joissa on eniten parannettavaa: kuilu -1,0 tai heikompi

41 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 41 (48) 9.5. Vertailu ikäryhmän mukaan Kuiluarvojen keskiarvojen perusteella energiayhtiöt ovat onnistunut parhaiten yli 65- vuotiaita edustavien vastaajien keskuudessa. TOIMINNAN TEKIJÄT Informaatio energiankäytön tehostamiseksi Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta Mahdollisuus lainata kulutusmittaria Vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön Vertailutieto muihin kotitalouksiin Käyttöön perustuva laskutus Keskiarvo Keskiarvo N=1000-0,8-0,9-0,1-0,7-0,9-0,5-0, vuotta N=120-1,2-1,1 0,0-1,0-1,2-0,6-0, vuotta N=230-1,0-1,0-0,6-0,9-1,3-0,8-0, vuotta N=287-1,0-1,0-0,2-0,9-1,1-0,6-0, vuotta N=171-0,8-0,8 0,3-0,8-0,8-0,2-0,53 yli 65 vuotta N=192-0,3-0,4 0,3-0,1-0,1-0,1-0,12 Kuiluanalyysissä kuiluarvo muodostuu onnistumis- ja merkitysarvosanan erotuksesta. Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Vihreä = onnistunut tekijä, keltainen = parantamisen varaa -tekijä, punainen = kriittinen tekijä.

42 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 42 (48) 9.6. Vertailu pääasiallisen lämmitysmuodon mukaan Kuiluarvojen keskiarvojen perusteella energiayhtiöt ovat onnistunut parhaiten niiden vastaajien keskuudessa, joilla on sähkölämmitys (ei huomioitu niitä, jotka eivät osanneeet sanoa pääasiallista lämmitysmuotoaan). Lämmitysmuotojen välillä onnistumisessa ei tosin ole juurikaan eroja. TOIMINNAN TEKIJÄT Informaatio energiankäytön tehostamiseksi Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta Mahdollisuus lainata kulutusmittaria Vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön Vertailutieto muihin kotitalouksiin Käyttöön perustuva laskutus Keskiarvo Keskiarvo N=1000-0,8-0,9-0,1-0,7-0,9-0,5-0,66 sähkölämmitys N=259-0,9-0,9 0,0-0,6-0,9-0,5-0,62 kaukolämpö N=410-0,9-0,9-0,1-0,8-0,9-0,6-0,68 öljylämmitys N=220-0,8-1,0 0,0-0,9-1,1-0,2-0,67 muu N=100-0,9-0,5-0,7-0,6-0,6-0,5-0,64 en osaa sanoa N=11-0,8-1,2-0,4-0,4-0,7 0,2-0,55 Taulukko: Vertailu pääasiallisen lämmitysmuodon mukaan Kuiluanalyysissä kuiluarvo muodostuu onnistumis- ja merkitysarvosanan erotuksesta. Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Vihreä = onnistunut tekijä, keltainen = parantamisen varaa -tekijä, punainen = kriittinen tekijä.

43 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 43 (48) 9.7. Vertailu tiedonsaannin riittävyyden omasta energiankäytöstä mukaan Kuiluarvojen keskiarvojen perusteella energiayhtiöt ovat onnistuneet parhaiten niiden vastaajien keskuudessa, jotka kokevat tiedonsaannin omasta energiakäytöstä riittäväksi. MarketMix -järjestelmässä esitetään lisää vertailevia taulukoita eri taustamuuttujien mukaan. TOIMINNAN TEKIJÄT Keskiarvo N=1000 kyllä N=578 en N=384 en osaa sanoa N=38 Informaatio energiankäytön tehostamiseksi Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta Mahdollisuus lainata kulutusmittaria Vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön Vertailutieto muihin kotitalouksiin Käyttöön perustuva laskutus Keskiarvo -0,8-0,9-0,1-0,7-0,9-0,5-0,66-0,4-0,4 0,3-0,3-0,4 0,0-0,21-1,5-1,5-0,6-1,4-1,7-1,0-1,28-1,1-1,5-0,8-1,0-1,1-1,2-1,12 Taulukko: Vertailu tiedonsaannin riittävyyden omasta energiankäytöstä mukaan Kuiluanalyysissä kuiluarvo muodostuu onnistumis- ja merkitysarvosanan erotuksesta. Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Vihreä = onnistunut tekijä, keltainen = parantamisen varaa -tekijä, punainen = kriittinen tekijä.

44 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 44 (48) 9.8. Vertailu asumismuodon mukaan Kuiluarvojen keskiarvojen perusteella energiayhtiöt ovat onnistuneet parhaiten niiden vastaajien keskuudessa, jotka asuvat omakotitalossa. MarketMix -järjestelmässä esitetään lisää vertailevia taulukoita eri taustamuuttujien mukaan. TOIMINNAN TEKIJÄT Informaatio energiankäytön tehostamiseksi Henkilökohtaisen energiatehokkuuden neuvonta Mahdollisuus lainata kulutusmittaria Vertailutieto omaan aikaisempaan sähkönkäyttöön Vertailutieto muihin kotitalouksiin Käyttöön perustuva laskutus Keskiarvo Keskiarvo N=1000-0,8-0,9-0,1-0,7-0,9-0,5-0,66 omakotitalo N=401-0,7-0,7 0,1-0,6-0,8-0,3-0,49 rivitalo N=121-1,0-0,8-0,5-0,6-1,1-0,6-0,78 paritalo N=19-2,1-1,8-1,4-1,0-1,4-0,6-1,39 kerrostalo N=440-0,8-1,0-0,1-0,9-0,9-0,6-0,74 maatila N=16-1,0-0,5-1,0-0,8-0,6-0,1-0,68 muu N=3 0,0-1,7-0,7-0,7-0,3-0,3-0,61 Taulukko: Vertailu asumismuodon mukaan Kuiluanalyysissä kuiluarvo muodostuu onnistumis- ja merkitysarvosanan erotuksesta. Mitä suurempi tekijän negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Vihreä = onnistunut tekijä, keltainen = parantamisen varaa -tekijä, punainen = kriittinen tekijä.

45 MOTIVA OY/ KYSELYTUTKIMUS KULUTUSTIEDON JA ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJEN ANTAMISESTA 45 (48) 10. KESKEISIÄ TULOKSIA Suurin osa vastanneista (68%) ei osaa sanoa asuntonsa sähkön vuosikulutusta (kwh) ja vastanneista (43%) ei myöskään tiedä asuntonsa vuotuisen sähkölaskun suuruutta. Useimmiten toteutetut energiansäästötoimenpiteet ovat energiansäästölamput (17%), valojen vähentäminen/turhien valojen sammuttaminen (11%) ja turhien koneiden/laitteiden sammuttaminen (1). 38 prosenttia ei ole tehnyt energiansäästötoimenpiteitä. 46 prosenttia vastanneista uskoo, että säästötoimenpiteillä ja säästäväisellä elämäntavalla pystyy vaikuttamaan energiankulutukseen enintään 20 prosenttia, kun taas 25 prosenttia uskoo vaikutuksen kulutukseen olevan enemmän kuin 20 prosenttia. 53 prosenttia vastanneista ei osaa sanoa sähkönhinnannousuprosenttia vuositasolla, joka vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. 21 prosenttia vastanneista uskoo, että sähkön hinnan nousu jo alle kymmenellä prosentilla vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. 59 prosenttia vastanneista ei osaa sanoa sähkönhinnannousun euromäärää vuositasolla, joka vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. Viidesosa vastanneista uskoo, että sähkön hinnannousu vuositasolla jo alle 40 eurolla vaikuttaisi talouden energiankulutukseen. Useimpia vastaajia (63%) motivoi eniten vähentämään energiankulutusta raha ja toiseksi useimmiten (48%) ympäristökysymykset. Suurin osa vastanneista (75%) arvioi, että omalle taloudelle hyödyllistä energiansäästötietoa on riittävästi saatavilla. Useimmiten lisätietoa energiansäästömahdollisuuksista haluttaisiin lukea Internetistä (28%), sähkölaskun liitteestä (22%) ja energiayhtiön asiakaslehdestä (18%). Energiansäästömahdollisuuksista haluttaisiin saada neuvontaa ensisijaisesti energiayhtiöltä (44 prosenttia vastanneista). Toiseksi useimmiten tietoa haluttaisiin ulkopuoliselta asiantuntijalta (27%). Muut vaihtoehdot saavat vähemmän mainintoja. Yhdeksän prosenttia vastanneista ei osaa sanoa, onko tyytyväinen energiayhtiöltä saamaansa energiansäästötietoon ja -neuvontaan. 57 prosenttia vastanneista ilmoittaa olevansa niihin tyytyväisiä ja 35 prosenttia tyytymättömiä. 15 prosenttia vastanneista olisi valmis maksamaan asiantuntijapalveluista (liittyen energiansäästömahdollisuuksiin), mutta vain prosentti olisi valmis maksamaan 100 /h. Viisi prosenttia vastanneista on lainannut kulutusmittarin, jolla voi mitata yksittäisen laitteen sähkönkulutuksen. Lisäksi neljä prosenttia on ostanut oman mittarin. Hyödyllisimmäksi tavaksi saada tietoa oman kotitalouden energiankulutuksen tasosta mainitaan selvästi useimmiten sähkölaskun liite (68% vastanneista). Useimmat (36%) haluaisivat seurata energiankäyttöään kuukauden välein (tarkin seurantataso). 40 prosenttia sen sijaan haluaisi seurata yhtä kuukautta harvemmin ja 14 prosenttia yhtä kuukautta tarkemmin. 58 prosenttia vastanneista saa mielestään riittävästi tietoa omasta energiankäytöstään. 56 prosenttia vastanneista ei saa

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012

PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 PROJEKTIYHDISTYS Yritysyhteistyön kehittämistutkimus 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008

SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008 SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY Kuljettajatutkimus 2008 SUOMEN KULJETUS- JA LOGISTIIKKA RY / KULJETTAJATUTKIMUS 2008 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...4

Lisätiedot

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ

kyllä, suosittelisin lämpimästi 66,1% (643) TURVALLISUUS KESKEINEN YRITYSTÄ JA ASUMISOIKEUSASUMISTA KUVAAVA TEKIJÄ 22.8. klo 17.30 AVAIN Asumisoikeus Oy on yleishyödyllinen asuntoyhteisö, joka tarjoaa asiakkailleen asumisoikeusasuntoja 29 paikkakunnalta Suomessa. Yhtiön omistuksessa on nyt 5550 asumisoikeusasuntoa

Lisätiedot

Finanssialan sääntely Suomessa

Finanssialan sääntely Suomessa Finanssialan sääntely Suomessa Poliittisten päättäjien näkemyksiä finanssialan sääntelystä 16.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research toteutti Finanssialan Keskusliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008 Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa Ritva Toivonen 10/2008 1 SISÄLTÖ Metsät ja metsien omistus Suomessa Yksityismetsänomistajakunta - muutoksessa Lähestymistapoja metsien merkitykseen tulonlähteenä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus. Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus. Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaistutkimuksen tulosesitys mediatilaisuus 9.6.2016 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien kansalaisten näkemyksiä

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Enni Ruokamo, Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, SYKE BC-DC Workshop 16.1.2017 Kyselyn taustat ja tarkoitus Pilottitutkimus

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI SINIVALKOINEN JALANJÄLKI Kampanjatutkimus 9..06 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisuuden ja paikallisuuden

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE 2016-2040 Hämeen liitto 9.2.2016 Väestösuunnite 2016-2040 9.2.2016 Tilastokeskuksen 2012 ja 2015 trendiennusteiden lukujen keskiarvot vuonna 2040. Forssan seudulla keskiarvosta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Koko maa. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU JATKUNUT NOPEANA Toukokuussa alkanut työttömyyden kasvun kiihtyminen on jatkunut alkusyksyn aikana. Vuonna 2013 alkaneesta työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisesta huolimatta Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Kunnallisia asiakkaita. Heikki Laaksamo, TIEKE,

Kunnallisia asiakkaita. Heikki Laaksamo, TIEKE, Kunnallisia asiakkaita Heikki Laaksamo, TIEKE, 24.5.2012 Taustaa Kyselytutkimus, jolla selvitettiin kuntien IT strategiaa TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Lapin yliopiston Menetelmätieteitten

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Työttömyysaste yhä varsin korkea Varsinais-Suomen työttömyysaste on yhä varsin korkealla tasolla joulukuussa 2013. Työttömyysasteen kasvu on Varsinais-Suomessa kuitenkin koko maan keskiarvoa pienempää,

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS ASIAKKAIDEN KULKU KESKUSTAAN... 5

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS ASIAKKAIDEN KULKU KESKUSTAAN... 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 2 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS... 3 3. ASIAKKAIDEN KULKU KESKUSTAAN... 5 4. KESKUSTAN ASIAKASVIRRAN TÄRKEYS YRITYKSELLE... 6 5. ASIOINNIN MUUTOKSET... 7 6. YRITYSTOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu

SunRETU-SELVITYS. Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta. Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu SunRETU-SELVITYS Kuluttajien näkemyksiä aurinkoenergiasta, sen käytöstä ja hankinnasta Tapio Yrjölä syyskuu 2016 Tampereen ammattikorkeakoulu 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTAT... 4 2.1 Vastaajien

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , %

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , % Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos 2014-15, % Koko maa keskimäärin +1,2 % pienimmät: suurimmat: Kökar -8,1 Geta 10,6 Merijärvi -6,3 Kustavi 6,2 Kyyjärvi -6,3 Jomala 5,1

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Työkokeilu Kuuden euron

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokastutkimus. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Eduskuntavaaliehdokastutkimus. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Eduskuntavaaliehdokastutkimus Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 18.3.2015 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa ayliikkeen teemoihin

Lisätiedot

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys Fingridin asiakastyytyväisyys 2016 Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen toteutti Innolink Research ja sen tavoitteena oli: kartoittaa asiakastyytyväisyys kokonaistasolla ja eri palvelualueilla ( kpl) selvittää,

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut. Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Lasten ja nuorten palvelut Koulut Mikko Kesä Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan lasten ja nuorten opetuspalveluiden asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2013 Lukiokoulutus 2012 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2012 yhteensä 107 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot