PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013"

Transkriptio

1 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

2 TAUSTATIEDOT

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen lähetettiin kaikille Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n jäsenille elokuussa 2013.! Kahden viikon vastausajan puitteissa nettikyselylomake täytettiin yhteensä 469 kertaa.! Enemmistö vastaajista työskentelee suurissa (yli 250 työntekijää) tai keskisuurissa ( työntekijää) organisaatioissa. Pientä tai mikroyritystä (alle 50 työntekijää) edusti noin joka seitsemäs vastaaja.! Vastaajat työskentelevät pääsääntöisesti asiantuntijoina (41 %) tai eri tasoisissa johtotehtävissä (keskijohto 26 %, ylin johto 28 %). Organisaation koko Vastaajien määrä YHTEENSÄ (n) 469 alle 10 työntekijää työntekijää työntekijää 125 yli 250 työntekijää 275 En osaa/halua sanoa 2 Oma asema Toimihenkilö 18 Asiantuntija 194 Keskijohto 120 Ylin johto 131 En osaa/halua sanoa 6

4 Organisaation koko Vastaajan asema En osaa/ halua sanoa, 0,4% alle 10 työntekijää, 6,4% En osaa/ halua sanoa, 1,3% Toimihenkilö, 3,8% työntekijää, 7,9% Ylin johto, 27,9% yli 250 työntekijää, 58,6% työntekijää, 26,7% Asiantuntija, 41,4% Keskijohto, 25,6%

5 Millä toimialalla edustamasi yritys tai organisaatio toimii? Julkishallinto 9.6% 45 Liikenne ja logistiikka 1.5% 7 Opetus ja koulutus 7.5% 35 Metsäteollisuus 1.1% 5 Pankki- ja rahoitusala 6.8% 32 Rakentaminen 1.1% 5 Kaupan ala 6.6% 31 Kiinteistöalan palvelut 0.9% 4 Liikkeenjohdon konsultointi 5.8% 27 Sosiaalipalvelut 0.9% 4 Tietotekniikka/IT 4.5% 21 Taloushallinto 0.9% 4 Tietoliikenne ja telekommunikaatio 3.8% 18 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 0.9% 4 Vakuutusala 3.8% 18 Lääketeollisuus 0.6% 3 Elektroniikka- ja sähköteollisuus 3.4% 16 Ravitsemis- ja matkailuala 0.6% 3 Kemianteollisuus 3.4% 16 Taide ja kulttuuri 0.4% 2 Kone- ja metallituoteteollisuus 3.4% 16 Maa- ja metsätalous 0.2% 1 Terveyspalvelut 3.4% 16 Turvallisuusala 0.2% 1 Media ja viestintä 3.2% 15 Hoiva-ala 0.0% 0 Suunnittelu- ja konsulttitoimistot 3.0% 14 Maanpuolustus 0.0% 0 Energia ja luonnonvarat 2.1% 10 Joku muu toimiala 15.1% 71 Metallien jalostus 2.1% 10 En osaa/halua sanoa 1.5% 7 Elintarviketeollisuus 1.7% 8

6 PÄIHDETYÖN RAKENTEET

7 KENEN VASTUULLA PÄIHDEASIAT OVAT?! Lähes puolet (46 %) vastaajista kertoo, että päihdeasiat ovat käytännössä lähiesimiehen vastuulla. Noin joka neljäs (27 %) ilmoittaa vastuulliseksi henkilöstötai ylimmän johdon.! Joka kymmenes vastaaja toteaa, että käytännön vastuu päihdeasioissa on yksilöllä itsellään. Pienemmissä yrityksissä yksilön vastuu korostuu: joka kolmas (33 %) alle 50 hengen yritystä edustava vastaaja toteaa päihdeasioiden olevan käytännössä jokaisen henkilökohtainen asia.! Työterveyshuollon nimeää käytännön vastuulliseksi vain harva, n. 7 % vastaajista. Työterveyshuollon, 6,6% En osaa sanoa, 2,7% Jonkun muun, kenen?, 8,2% Lähimmän esimiehen, 45,9% Jokaisen henkilökohtainen asia, 9,8% Henkilöstö- tai ylimmän johdon, 26,8%

8 KENEN VASTUULLA PÄIHDEASIAT OVAT? Joku muu on useimmiten HR, esimies ja työterveyshuolto yhdessä. Osa vastaajista nimeää myös kaikki mainitut tai toteaa, että jokaisen yksilön velvollisuus on puuttua työyhteisössä havaitsemiinsa ongelmiin. yli 250 työntekijää 6 % 20 % 53 % 10 % 3 % 9 % Jokaisen henkilökohtainen asia Henkilöstö- tai ylimmän johdon työntekijää 7 % 38 % 42 % 3 % 3 % 8 % Lähimmän esimiehen Työterveyshuollon En osaa sanoa Jonkun muun, kenen? alle 50 työntekijää 33 % 37 % 22 % 2 % 3 % 3 %

9 PÄIHDEOHJELMA & ESIMIESTEN KOULUTUS! Neljä viidestä vastaajasta (81 %) kertoo, että hänen edustamallaan organisaatiolla on ajan tasalla oleva päihdeohjelma. Pienistä yrityksistä päihdeohjelma löytyy huomattavasti harvemmin: alle 50 hengen organisaatiossa työskentelevistä vain 40 % sanoo päihdeohjelman olevan olemassa.! Yli puolet vastaajista (56 %) arvioi henkilöstön tuntevan päihdeohjelman päälinjat. Vajaa neljännes (24 %) on sitä mieltä, että organisaatiossa tiedetään päihdeohjelman olemassaolosta, mutta ei tarkemmin sen sisällöstä. Suurissa organisaatioissa päihdeohjelman tunnettuus arvioidaan hieman huonommaksi kuin pienissä.! Valtaosassa vastaajien edustamista organisaatioista esimiehet ovat saaneet vähintäänkin jonkin verran koulutusta päihdeongelmien tunnistamiseen ja niiden puuttumiseen.! Kuitenkin vain 14 % vastaajista pitää esimiesten saaman koulutuksen määrää riittävänä. 15 % vastaajista kertoo, ettei koulutusta ole tarjottu lainkaan. Alle 50 hengen organisaatioissa työskentelvistä jopa 38 % vastaa, etteivät esimiehet ole saaneet ollenkaan koulutusta päihdeasioihin liittyen.

10 LÖYTYYKÖ PÄIHDEOHJELMAA? Onko yrityksessänne ajan tasalla oleva päihdeohjelma? Onko päihdeohjelma työntekijöille tuttu? Ei 13 % En osaa sanoa 6 % Tuntematon, 3,1% En osaa sanoa, 6,0% Täysin tuttu, 10,8% Tietävät olemassaolosta, mutta eivät sisällöstä tarkemmin, 23,9% Kyllä 81 % Jokseenkin tuttu, tietävät päälinjat, 56,3%

11 LÖYTYYKÖ PÄIHDEOHJELMAA? Onko yrityksessänne ajan tasalla oleva päihdeohjelma? yli 250 työntekijää 88 % 6 % 6 % työntekijää 84 % 13 % 3 % Kyllä Ei En osaa sanoa alle 50 työntekijää 40 % 47 % 13 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Onko päihdeohjelma työntekijöille tuttu? yli 250 työntekijää 9 % 54 % 28 % 3 % 6 % työntekijää 13 % 60 % 18 % 4 % 4 % alle 50 työntekijää 17 % 61 % 4 % 4 % 13 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Täysin tuttu Jokseenkin tuttu, tietävät päälinjat Tietävät olemassaolosta, mutta eivät sisällöstä tarkemmin Tuntematon

12 OVATKO ESIMIEHET SAANEET KOULUTUSTA PÄIHDEONGELMIEN TUNNISTAMISEEN JA NIIHIN PUUTTUMISEEN? Kyllä, riittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa En osaa sanoa 8 % Kyllä, riittävästi 14 % yli 250 työntekijää 14 % 71 % 8 % 7 % Ei lainkaan 15 % työntekijää 11 % 62 % 21 % 7 % Kyllä, jonkin verran 63 % alle 50 työntekijää 19 % 29 % 38 % 14 %

13 MITEN PÄIHTEET NÄKYVÄT ARJESSA?

14 PÄIHDEONGELMIA?! Yli puolet (57 %) vastaajista ilmoittaa, että heidän edustamassaan organisaatiossa on viimeisen vuoden aikana todettu väliintuloa vaatineita päihdeongelmia. Huumeongelmia ilmoittaa havaitun vain joka kymmenes vastaaja. Toisaalta viidennes vastaajista (22 %) ei osaa sanoa, onko huumeiden käyttöä esiintynyt.! 47 % vastaajista kertoo, että viimeisen vuoden aikana työntekijöitä on ohjattu hoitoon alkoholin tai huumeiden käytön takia.! Vain 7 % vastaajista sanoo päihteiden aiheuttaneen työturvallisuutta vaarantaneita tilanteita. 68 % sanoo, että tällaisia ei ole esiintynyt. Toisaalta joka viides vastaaja (22 %) toteaa, ettei osaa sanoa epätietoisuus korostuu suurissa, yli 250 henkilön organisaatioissa.! Puolet vastaajista arvioi päihteiden käytön aiheuttavan erilaisia poissaoloja Myös tässä epätietoisten osuus on suuri: 28 % ei osaa sanoa Pienten organisaatioiden edustajat ovat vahvemmin sitä mieltä, ettei päihdeperäisiä poissaoloja esiinny (67 %) Onko viimeisen vuoden aikana todettu päihdeongelmia, joihin on puututtu? Ei 33 % En osaa sanoa 11 % Kyllä 57 %

15 VIIMEISEN VUODEN AIKANA: Onko yrityksenne työntekijöillä todettu huumeiden käyttöä? Onko yrityksessänne ohjattu työntekijöitä hoitoon alkoholi- tai huumeongelmien takia? En osaa sanoa 22 % Kyllä 10 % En osaa sanoa 13 % Kyllä 47 % Ei 40 % Ei 68 %

16 TYÖTURVALLISUUS Onko yrityksessänne aiheutunut viimeisen vuoden aikana työturvallisuutta vaarantaneita tilanteita päihteiden käytön takia? Kyllä Ei En osaa sanoa Kyllä 7 % En osaa sanoa 25 % yli 250 työntekijää 9 % 52 % 38 % työntekijää 3 % 91 % 6 % Ei 68 % alle 50 työntekijää 2 % 93 % 5 %

17 POISSAOLOT Aiheuttaako päihteiden käyttö yrityksessänne sairaus- tai muita poissaoloja? Vastaajien keskimääräinen arvio: 6,7 % sairauspoissaoloista liittyy päihteiden käyttöön Kyllä Ei En osaa sanoa En osaa sanoa 28 % yli 250 työntekijää 67 % 7 % 26 % Kyllä 50 % työntekijää 32 % 32 % 36 % Ei 22 % alle 50 työntekijää 14 % 67 % 19 %

18 MITÄ MIELTÄ?! 38 % vastaajista on täysin samaa mieltä siitä, että HR-asioista vastaavilla on hyvät valmiudet päihdeasioiden käsittelyyn Myös johdon sitoutumiseen luotetaan Esimiesten taidoista ei olla ihan niin varmoja: vain 13 % on täysin samaa mieltä siitä, että esimiehillä on riittävät valmiudet päihdeongelmien kohtaamiseen ja niihin puuttumiseen (kuitenkin vielä 57 % jokseenkin samaa mieltä)! 81 % vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että heidän organisaatiossaan on selkeät ja riittävän laajasti kaikkien tiedossa olevat pelisäännöt päihdeasioiden suhteen Samalla yli puolet vastaajista sanoo, että päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn olisi hyvä panostaa enemmän (17 % täysin ja 37 % jokseenkin samaa mieltä)! Lähes puolet vastaajista (48 %) ei osaa sanoa, onko päihdeasioissa saavutettu hyviä tuloksia vai ei. Kolmaosa (33 %) ei osaa sanoa, ovatko päihdeongelmat viime vuosina lisääntyneet, ja 28 % vastaajista ei osaa sanoa, aiheuttavatko päihdeongelmat huomattavia kustannuksia.

19 Henkilöstöasioista vastaavilla on riittävät valmiudet ja osaaminen päihdeasioiden suhteen 38 % 43 % 7 % 10 % 1 % Yrityksen johto on sitoutunut päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja niihin puuttumiseen 36 % 39 % 12 % 11 % 1 % Työyhteisössämme on selkeät pelisäännöt päihdeasioihin ja ne ovat riittävän laajasti kaikkien tiedossa 24 % 57 % 3 % 12 % 4 % Epäilen, että päihteidenkäyttö on joidenkin yrityksemme työntekijöiden työssä jaksamiseen tai työhyvinvointiin liittyvien ongelmien takana 21 % 37 % 16 % 13 % 13 % Päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn olisi hyvä panostaa työyhteisössämme nykyistä enemmän 17 % 37 % 15 % 26 % 6 % täysin samaa mieltä Yrityksessämme on avoin ilmapiiri päihdeasioiden suhteen 16 % 46 % 15 % 20 % 3 % jokseenkin samaa mieltä en osaa sanoa Yrityksemme esimiehillä on riittävät valmiudet päihdeongelmien kohtaamiseen ja niihin puuttumiseen 13 % 57 % 8 % 21 % 2 % jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä Yrityksessämme on esiintynyt päihdeongelmaisten työntekijöiden suojelua ja ongelmien väistämistä 12 % 34 % 19 % 22 % 14 % Olemme saavuttaneet hyviä tuloksia päihdeasioissa 11 % 33 % 48 % 7 % 1 % Päihdeongelmat ja niihin varautuminen aiheuttavat yrityksellemme suoraan tai välillisesti huomattavia kustannuksia 3 % 18 % 28 % 29 % 23 % Päihdeongelmat ovat lisääntyneet yrityksessämme 2 4 %% viimeisen viiden vuoden aikana 33 % 32 % 30 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

20 YHTEENVETO

21 KESKEISET HAVAINNOT! Päihdeohjelmia löytyy laajasti, mutta niiden jalkauttamisessa on parantamisen varaa Vajaa neljännes vastaajista (24 %) on sitä mieltä, että organisaatiossa tiedetään päihdeohjelman olemassaolosta, mutta ei tarkemmin sen sisällöstä. Toisaalta 81 % vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että heidän organisaatiossaan on selkeät ja riittävän laajasti kaikkien tiedossa olevat pelisäännöt päihdeasioiden suhteen! Vähemmän suunnitelmia, enemmän käytännön tekemistä? Yli puolet vastaajista ajattelee, että päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn olisi hyvä panostaa enemmän (17 % täysin ja 37 % jokseenkin samaa mieltä)! Esimiesten valmiutta käsitellä päihdeasioita voisi tukea Vain 13 % vastaajista on täysin samaa mieltä siitä, että esimiehillä on riittävät valmiudet päihdeongelmien kohtaamiseen ja niihin puuttumiseen (kuitenkin 70 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä) 15 % vastaajista sanoo, etteivät esimiehet ole saaneet lainkaan koulutusta päihdeasioihin liittyen. Vain 14 % pitää annettua koulutusta riittävänä.! Pitäisikö aihepiirille kehittää parempia mittareita? Lähes puolet vastaajista (48 %) ei osaa sanoa, onko päihdeasioissa saavutettu hyviä tuloksia vai ei. Myös päihdeongelmien määrästä, niiden aiheuttamista kustannuksista sekä päihteidenkäytön yhteydestä työturvallisuuteen ja poissaoloihin ollaan epätietoisia.! Hyviä uutisia! HR-ihmisten mielestä päihdeongelmat eivät ole viime vuosina lisääntyneet Vastaajat luottavat HR:n valmiuksiin ja osaamiseen sekä johdon sitoutumiseen, mitä tulee päihdeasioiden hoitoon