MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010"

Transkriptio

1 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010

2 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa ja muita työelämän vaikuttajia. Kyselyitä lähetettiin kaiken kaikkiaan 1331, joista hyväksyttävästi kyselyyn vastasi 8. Vastausprosentti koko tutkimuksen osalta oli 16 %.

3 Tutkimuksen sisältö Mielipiteitä strategiatyöstä Edellyttääkö johtajuus joustavaa mieltä? Sosiaalinen äly Valmentava johtajuus Valmiudet monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen Kilpailu osaajista kiristyy Miten rekrytointitavat muuttuvat? Sinä ja työsi

4 MPS on havainnut, että työyhteisöissä raskas (aikaa vievä) strategiatyö koetaan nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä painolastiksi. Mitä mieltä olet? 1. Väite: raskas strategiatyö vie metsään 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 0 % 100 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa 7 % vastaajista on sitä mieltä, että aikaa vievät, yksityiskohtaiset ja joustamattomat strategiat koetaan painolasteiksi nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä.

5 Tavoitteellisessa johtamisessa tunnutaan painottavan entistä enemmän suuntaa ja tulevaisuuden laajaa näkymää yksityiskohtaisten suunnitelmien ja mittarien sijaan. Mikä on oma havaintosi? 2. Väite: suunta on suunnitelmaa tärkeämpi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 0 % 100 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa 2/3 vastaajista on sitä mieltä, että suunta on suunnitelmaa tärkeämpi.

6 Powerpointin vääntäminen on sietämättömän helppoa ja strategian toteuttaminen sietämättömän vaikeaa. 3. Väite: tavoitteiden tai strategioiden määrittäminen tuntuu edelleen olevan helpompaa kuin niiden toteuttaminen. Mikä siinä kiikastaa? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 0 % 100 % Puutteellinen vuorovaikutus työyhteisön sisällä Tavoitteiden kanssa ristiriitaiset rakenteet Tavoitteiden kanssa ristiriitainen palkitseminen Epäselvä strategia Riittämättömät muutokseen varatut taloudelliset voimavarat Valmennusta vailla oleva johto Työntekijöiden sitoutumisen puute työyhteisöön Todellisuudesta irtaantuneet tavoitteet Muutokseen soveltumaton johto Selvä enemmistö vastaajista arvioi, että se tapa, miten yritykset ovat nyt organisoituneet ja miten ne toimivat, on keskeisin este sille, että tavoitteet ja strategiat eivät toteudu. Lisää haastetta nykyjohdolle asettavat nuoret johtajat / päälliköt (alle 36 vuotiaat), joiden mielestä nykyiset strategiat ovat selkeitä, mutta yrityksien tavoitteet ovat irtautuneet todellisuudesta. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

7 Joustava mieli korostuu menestyksellisen johtajuuden tärkeänä edellytyksenä. Mitä mieltä olet tästä? 4. Väite: menestyksellinen johtajuus edellyttää joustavaa mieltä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 0 % 100 % Muu yritysjohto Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Nopeat muutokset ja ennustamisen vaikeudet korostavat mielen ja toiminnan joustavuutta johtajuudessa. Käytännössä kaikki vastaajat ovat joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä tämän väittämän kanssa.

8 Ihmisten arvostaminen ja vuorovaikutustaidot sosiaalinen äly ovat entistä tärkeämpiä menestyksellisen johtajuuden ominaisuuksia. Mikä on Sinun käsityksesi?. Väite: sosiaalinen äly nostaa päätään 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 0 % 100 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Sosiaalinen äly on toinen asia, jonka merkityksen osana johtajuutta uskotaan lähitulevaisuudessa kasvavan.

9 Mitä mieltä olet, johdetaanko suomalaisia työyhteisöjä riittävän valmentavasti? 6. Väite: valmentava johtajuus on sivistyksen mitta 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 0 % 100 % Muu yritysjohto Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että suomalaisia työyhteisöjä ei johdeta riittävän valmentavasti.

10 Onko Suomessa riittävästi valmiuksia monikulttuuristen yhteisöjen johtamiseen? 7. Väite: monikulttuurisia työyhteisöjä on vaikea johtaa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 0 % 100 % Erinomaiset valmiudet Hyvät valmiudet Riittävät valmiudet Kohtalaiset valmiudet Heikot valmiudet En osaa sanoa Vain osalla suomalaisista työyhteisöistä on valmiudet monikulttuuristen yhteisöjen johtamiseen. Vain joka viides vastaaja katsoo, että ko. valmiuksia on riittävästi.

11 Kilpailu sopivista osaajista lisääntyy. Millä keinoilla työnantaja ja työyhteisö tässä kilpailussa pärjäävät? 8. Väite: kilpailu sopivista osaajista lisääntyy % Hyvällä johtamisella Hyvän työpaikan maineella Kilpailu sopivista osaajista lisääntyy. Mahdollisuuksilla itsensä kehittämiseen Arvostetulla brändillä Motivoinnilla ja sitoutumisella Mahdollisuuksilla työn ja muun elämän yhteensovittamiseen Tunnettuudella Työyhteisöjen ylin johto ja henkilöstöosaajat uskovat tilanteesta selvittävän melko perinteisillä tavoilla: hyvällä johtamisella ja sillä, että työpaikalla on hyvä maine. Mahdollisuuksilla työuran kehittämiseen 4 12 Eettisyydellä ja yhteiskuntavastuulla 4 6 Taloudellisilla eduilla 12 Jollakin muulla 1 Tärkein Toiseksi tärkein Kolmanneksi tärkein

12 Kilpailu sopivista osaajista lisääntyy. Millä keinoilla työnantaja ja työyhteisö tässä kilpailussa pärjäävät? Ryhmä Muu yritysjohto Tehtävänimike Henkilöstöosaaja Ylin johto Muu n= tärkein yhteensä % % % % % % % Hyvällä johtamisella Hyvän työpaikan maineella Mahdollisuuksilla itsensä kehittämiseen Mahdollisuuksilla työn ja muun elämän yhteensovittamiseen Motivoinnilla ja sitoutumisella Mahdollisuuksilla työuran kehittämiseen Arvostetulla brändillä Taloudellisilla eduilla Eettisyydellä ja yhteiskuntavastuulla Tunnettuudella Jollakin muulla 1 2 1

13 Verkostohaku yleistyy sanomalehti ilmoittelun ja suorahaun rinnalle rekrytoinnin lisäkanavana. Miten rekrytoinnin tavat muuttuvat?.1. Väite: lehti ilmoitushaku yleistyy 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 0 % 100 % Väite: suorahaku yleistyy 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 0 % 100 % Väite: verkostohaku yleistyy 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 0 % 100 % Suorahaun käytön uskotaan lisääntyvän rekrytoinnissa eniten. 3 % vastaajista uskoo suorahaun lisääntyvän paljon ja % jonkin verran. Myös verkostohaun, erityisesti sosiaalisen median käytön uskotaan kasvavan, mutta ei niin voimakkaasti kuin suorahaun Käyttö lisääntyy paljon Käyttö lisääntyy jonkin verrankäyttö ei muutu merkittävästi Käyttö vähenee jonkin verrankäyttö vähenee paljon En osaa sanoa

14 Johtaminen ja asiantuntijatyö onnistuvat sitä paremmin mitä paremmin työ ja muu elämä ovat tasapainossa. Mikä on sinun ja työsi suhde? Miten hoidat fyysistä kuntoasi? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 0 % 100 % Riittävän usein Melko usein Silloin tällöin Liian harvoin En lainkaan En osaa sanoa Fyysistä kuntoaan vastaajat arvioivat pystyvänsä hoitamaan omasta mielestään melko hyvin. % arvioi pystyvänsä hoitamaan kuntoaan riittävän usein ja 3 % melko usein. Huolestuttavaa tuloksissa on se, että viidennes vastaajista kertoo harrastavansa liikuntaa vain harvoin. Ylimmän johdon osalta näitä vastaajia löytyy jo kolmannes.

15 Johtaminen ja asiantuntijatyö onnistuvat sitä paremmin mitä paremmin työ ja muu elämä ovat tasapainossa. Mikä on sinun ja työsi suhde? Kuinka hyvin työsi ja perhe elämäsi on tasapainossa? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 0 % 100 % Todella erinomaisesti Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Heikosti En osaa sanoa Vajaa puolet vastaajista arvioi pystyvänsä tasapainottamaan työ ja perhe elämän joko todella erinomaisesti tai erittäin hyvin. Yli 0 tuntia viikossa työskentelevistä 48 % piti nykyistä tilannetta epätyydyttävänä.

16 Johtaminen ja asiantuntijatyö onnistuvat sitä paremmin mitä paremmin työ ja muu elämä ovat tasapainossa. Mikä on Sinun ja työsi suhde? Mikä on ystävien merkitys elämässäsi? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 0 % 60 % 70 % 80 % 0 % 100 % Erittäin tärkeä Tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Vajaa 2/3 vastaajista piti ystävien merkitystä itselleen erittäin tärkeänä tai tärkeänä.

17 Lisätietoja tutkimuksesta: Pasi Natri, liiketoiminta alueen johtaja MPS Executive Search

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta: Nuora, julkaisuja 24 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla SEFEN RAPORTTEJA 1/2011 Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla Empiros Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Riitta Viitala. Vesa Suutari. Huomisen haasteita henkilöstötyössä. Pohjana HR-barometri

Riitta Viitala. Vesa Suutari. Huomisen haasteita henkilöstötyössä. Pohjana HR-barometri Riitta Viitala Riitta Viitala on Vaasan yliopiston Johtamisen laitoksen johtaja, jonka tutkimusalueita ovat johtajuus ja esimiestyö, osaamisen johtaminen sekä henkilöstöjohtaminen. Vesa Suutari Vesa Suutari

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA. Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1

MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA. Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1 MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ 3 2. JOHDANTO 4 3. HENKILÖSTÖN TULOKSET 5 4. ASIAKKAIDEN TULOKSET 13 LIITE: VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 22 i

Lisätiedot

MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia

MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia MARKKINOINNIN TILA 2008 1(22) MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia Johdanto StratMark-hankkeen puitteissa toteutettiin kevät-talvella 2008 laajamittainen Markkinoinnin Tila 2008 -kyselytutkimus,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Accenture Management Consulting. Strategia on tekemistä, ei sanoja.

Accenture Management Consulting. Strategia on tekemistä, ei sanoja. Accenture Management Consulting Strategia on tekemistä, ei sanoja. Miten saat strategiasi onnistuneesti käytäntöön Tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista 2013 Yhteenveto Liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä

HUOMISEN KYNNYKSELLÄ 2013: Kysely 55 79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä HUOMISEN KYNNYKSELLÄ : Kysely -vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä. JOHDANTO. EMUKSET ELÄKELÄISJÄRJESTÖISTÄ JA KIINNOSTUS OSALLISTUA. MIELIPITEET

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta

ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta ESIPUHE Kevään 1998 barometrissä nuoret arvioivat suomalaista peruskoulujärjestelmää sekä perusasteen jälkeisen koulutuksen heille tarjoamia valmiuksia mm. työmarkkinoilla. Tulosten mukaan nuoret arvostavat

Lisätiedot

SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta

SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Johtamistaidon PD Lopputyö Aila Wallin 27.1.2006 Ohjaaja:

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011

SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011 SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 211 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 4 2. JOHDANTO... 5 3. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 12 Vastaajien ikä...12

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen eettiset ongelmat

Henkilöstöjohtamisen eettiset ongelmat LTA 2/99 P L.. 136 JANSSON 144 LAURA JANSSON Henkilöstöjohtamisen eettiset ongelmat TIIVISTELMÄ Artikkelissa tarkastellaan henkilöstöjohtamisen eettisiä ongelmia mallin avulla, jossa on neljä päämuuttujaa:

Lisätiedot