Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana"

Transkriptio

1 Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana

2 Ehkäisevä päihdetyö työterveyshuollossa Alkoholihaittojen ehkäisy edellyttää työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyötä ja sopimista menettelytavoista Alkoholinkäytön ja riskikulutuksen tunnistaminen tapahtuu terveystarkastuksissa ja vastaanotoilla Työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointien yhteydessä on selvitettävä alkoholin käytön määrä Työikäisten terveyden kannalta on suotuisaa, että kaikilta selvitetään alkoholin käyttö Noin 23% työterveyshuollon terveystarkastuksissa käyneistä on alkoholin suurkuluttajia (miehet 17% ja naiset 6%) Ongelmajuojia on 10% Päihdeohjelmia ja hoitoonohjausmalleja peräänkuulutetaan! Ehkäisevän päihdetyön alueella on tekemätöntä työtä vielä

3 Laatijan Nimi DD.MM.YYYY

4 Alkoholin käytöstä kysytään Työterveystarkastuksissa Työkyvyn- ja kuntoutustarpeen arvioinnissa Terveysneuvontatilanteissa Uusilta asiakkailta Asiakkailta, joilla on paljon poissaoloja, huoli omasta alkoholin käytöstä, kohonnut verenpaine, metabolinen oireyhtymä, toiminnallisia seksuaalisia ongelmia, toistuvia tapaturmia, psyykkisiä ongelmia, unihäiriö Kysy alkoholin käyttöä ja humalajuomista Audit kysely sisältyy Terveystalossa terveystarkastukseen

5 Kirjallinen päihdeohjelma TTH-laki velvoittaa yritykstä tekemään päihdeohjelman, mikäli työpaikalla tehdään huumausainetestejä. Sisältää yrityksen tavoitteet ja käytännöt päihteiden ( sekä huumausaineet että alkoholi) käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi Tavoitteena on tukea työntekijöiden työkykyä ja työturvallisuutta Hoitositoumus 12 kk:n ajaksi allekirjoittajina työntekijä ja työnantajan edustaja/esimies ( 4kpl) Hoitositoumuksen allekirjoituksella työntekijä antaa työnantajalle oikeuden saada tiedon, ovatko hoitokäynnit toteutuneet sovitusti tai hoidon keskeytymisestä.

6 Suurkulutuksen muodot Varhainen riskikulutus: Riskirajat ylitetään, ei merkittäviä haittoja eikä riippuvuutta Haitallinen käyttö: Merkittäviä haittoja, mutta ei riippuvuutta Alkoholiriippuvuus: Oireyhtymä, jossa tyypillistä on juomishimo, toleranssin kasvu ja juomisen jatkuminen haitoista huolimatta Suomessa mies täyttää suurkuluttajan tuntomerkit, jos hän juo 7 alkoholiannosta päivässä tai 24 annosta viikossa. Naisilla raja on 5 annosta päivässä tai 16 annosta viikossa. Keski-Euroopassa suurkulutuksen raja-arvo on miehillä 3 annosta päivässä ja naisilla kaksi. Usa:ssa riskikäytön rajana on miehillä 2 annosta kerralla nautittuna ja naisilla 1 annos.

7 Varhainen puuttuminen on osa työkykyä ylläpitävää toimintaa Siihen vaikuttaa: Työpaikan kulttuuri, Työpaikan henkilöstöpolitiikka,työpaikan työhyvinvointiohjelma Varhainen puuttuminen sairaspoissaoloihin, alkoholihaittoihin ja miniinterventio työterveyshuollossa sisältyvät työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja työpaikan päihdeohjelmaan Tiivis yhteistyö henkilöstöhallinnon, lähiesimiesten ja työterveyshuollon kanssa Keskeinen keino on tiedottaminen ja koulutus työpaikalla sekä yhteistyö työterveyshuollon kanssa

8 Mini-interventiotoiminnan mahdollistaminen Työterveyshuollossa: henkilöstön osaaminen ja motivaatio sopiminen yhteisistä menettelytavoista mini-interventiotoiminta työterveyshuollon omassa toimintasuunnitelmassa Työpaikalla: esimiesten ja työterveyshuollon kiinteä yhteistyö johdon, esimiesten ja luottamusmiesten valmius riskien tunnistamiseen, varhaiseen puuttumiseen ja päihdehaittojen ehkäisyyn ehkäisevä päihdetyö ja mini-interventio sisältyvät työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja päihdeohjelmaan

9 Mini-interventio RAAMIT Rohkeus Alkoholitietoisuus Apu Motivoiva haastattelu Itsemääräämisvastuu Toimintaohjeet

10 Mini-interventio Terveystalon työterveyshuollossa Alkoholin käytöstä kysyminen Puheeksiotto ja riskikulutuksen tunnistaminen Neuvonta Seurantakäynnit 1-3 tapaamista Tutkimusnäyttö mini-intervention puolesta on vahva. Sen vaikutuksesta kymmenestä suurkuluttajasta keskimäärin yksi palaa kohtuukäyttöön tai lopettaa juomisen kokonaan. Lisäksi tiedetään, että hoitovaikutus säilyy ainakin 1-2 vuotta. Aalto 2007

11 Alkoholiannos Mitä yksi annos alkoholia vastaa eri juomissa? Yksi alkoholiannos vastaa yhtä ravintola-annosta (4 cl väkeviä) ja sisältää noin 12 grammaa alkoholia. Juoma Annoksia 1 pullo ( 0,3l) keskiolutta tai siideriä = 1 1 lasillinen (12 cl) viiniä = 1 1 pullo ( 0,3 l) A-olutta = 1,3 1 lasi mietoa viiniä (12 cl) = 1 1 viskipaukku ( 4 cl) = 1 1 IV-tuoppi (0,5 l) = 2 pullo mietoa viiniä (75 cl) = 6 pullo väkevää viiniä (75 cl) = pullo viinaa (50 cl) = 13

12 Puheeksiotto ja riskikulutuksen tunnistaminen AUDIT-kyselyssä voi saada pisteitä todennäköinen kohtuukäyttäjä Ei neuvontatarvetta, keskustelu tarvittaessa 8-15 mahdollinen riskikäyttäjä neuvontaa todennäköinen riskikäyttäjä, mahdollinen alkoholiriippuvuus Perusteellinen neuvonta ja seurantakäynnit Yli 20 todennäköinen alkoholiriippuvuus Erityishoidon käynnistäminen tarvittaessa Kyselylomakkeen 10 kysymyksestä kolme ensimmäistä mittaavat alkoholin käyttötiheyttä ja kulutusmääriä ja muut seitsemän kysymystä alkoholin käyttöön liittyviä ongelmia. Suomessa riskikäytön raja on miehillä vähintään 8 pistettä ja naisilla vähintään 6. Erilaisissa kulttuureissa riskirajat voivat vaihdella, esimerkiksi USA:ssa naisille on käytetty rajana 4 pistettä.

13 Neuvonta ja seuraaminen Palaute ja tietojen antaminen Alkoholin vaikutus työkykyyn ja terveyteen, juomapäiväkirja Neuvonta ja tavoitteen asettaminen Keinojen ja välineiden tarjoaminen, sitoutumisen tukeminen Kuuntelu, rohkaisu ja motivointi Vähentämisen hyödyt, riskikulutuksen haitat, laboratoriokokeet, riskikäyttö ei tarkoita riippuvuutta, muutos on mahdollista Jos asiakas ei ole halukas muutokseen: suosittelen, että vähennätte juomistanne / olen tarvittaessa käytettävissä jatkossa

14 Kirjaaminen Audit-pisteet Annettu neuvonta Juomatapa Tavoite Seurannasta sopiminen Osana työterveyssuunnitelmaa

15 Akuutin humalatilan kohtaaminen Työkaverilla ilmoitusvelvollisuus esimiehelle (työturvallisuus) Puhaltamalla työntekijä voi todentaa päihteettömyytensä Kun esimies ei ole mukana, niin puhalluttaminen on osa hoitoa Työterveyshuolto voi puhalluttaa, mikäli työntekijä suostuu läsnä mielellään 2 tth ammattilaista.

16 Kirjallisuutta Heljälä, Jurvansuu, Kuokkanen: Alkoholin riskikäyttäjien miniinterventio työterveyshuollossa, Työterveyslaitos, 2006 Seppä, Alho, Kiianmaa: Alkoholiriippuvuus, Duodecim Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus Dnro 367/54/07, julkaistu

ALKOholin käytön. työvälineenä audit

ALKOholin käytön. työvälineenä audit ALKOholin käytön Riskien arviointi, neuvonta ja hoitoonohjaus työvälineenä audit OPAS SOSIAALIALAN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE 1 TYÖVÄLINEENÄ AUDIT Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Leena Alho

Lisätiedot

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

Alkoholin ja huumeiden käytön. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti

Alkoholin ja huumeiden käytön. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti Alkoholin ja huumeiden käytön puheeksi otto Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti Suomessa 2009 Alkoholin suurkuluttaja noin 600000 noin joka kymmenes naisista ja miehistä noin joka viides 2005 Amfetamiinin

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA IKÄÄNTYNEIDEN ALKOholinkäytön PUHEEKSIOTTO JA LYHYTneuvonta HYVIÄ TYÖVÄLINEITÄ JA ARJEN KÄYTÄNTÖJÄ TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIALAN AMMATTILAISILLE Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto 1 IKÄÄNTYNEIDEN ALKOHOLINKÄYTÖN

Lisätiedot

MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ

MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Mielenterveystyön erikoistumisopinnot MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ Riitta Kangaskolkka Ulla-Maija Laine Kehittämistehtävä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Audit ja mini-interventio käytännön työkaluina. Erja Kokkoniemi Riihimäki 16.12.2010

Audit ja mini-interventio käytännön työkaluina. Erja Kokkoniemi Riihimäki 16.12.2010 Audit ja mini-interventio käytännön työkaluina Erja Kokkoniemi Riihimäki 16.12.2010 Käytännössä? Puuttumisen rohkeutta? Työkuormani lisääjä? Haaste? 2 Taustaa WHO asetti monikansallisen työryhmän (1982),

Lisätiedot

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 AUDIT-testi A L K O H O L I N K Ä Y T Ö N P U H E E K S I O T T O S O S I A A L I A L A L L A Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 A U D I T 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Alkoholi ja työpaikka

Alkoholi ja työpaikka Marketta Kivistö, Hanna Jurvansuu & Leena Hirvonen Alkoholi ja työpaikka alkoholihaittojen ehkäisyn tarve ja käytännöt työpaikoilla Työ ja ihminen Tutkimusraportti 38 Työ ja ihminen Päätoimittaja Harri

Lisätiedot

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen.

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen. Päihdeohjelmaopas malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla Toimittanut: Anne Kujasalo Työryhmä: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot

Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen

Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen Mika Heikkinen Ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Turun sosiaali- ja terveystoimi Luentomateriaali: Ilkka Helamo Alkoholi ja kansanterveys Alkoholi on yleisin

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Heli Apo VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

Lisätiedot

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta hyöty irti s. 22 Antti Holma: Loppu tissuttelulle s. 30 ehyt 6 työelämä Kuva: Matti Immonen Huugo auttaa s. 10 15 Työpaikan päihdekysymykset

Lisätiedot

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

Päihdehaitat hallintaan!

Päihdehaitat hallintaan! Akava Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kirkon työmarkkinalaitos KiT KT Kuntatyönantajat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos VTML Päihdehaitat

Lisätiedot

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA 22.10.2010 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 1.1 Esipuhe... 3 1.2 Päihdeohjelman tarkoitus... 4 1.3 Päihdeohjelman tavoitteet... 4 1.4 Seuranta... 4 2 ENNALTA EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Alkoholiolojen kehitys Vuonna 2010 alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Alkoholiolojen kehitys Vuonna 2010 alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Alkoholiolojen kehitys Vuonna 2010 alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni noin kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. - 3:na vuotena peräkkäin suotuisa kehitys ( 2009-2011) Alkoholia kulutettiin

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8

MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8 MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8 Työryhmä: Rauni Kujala, terveyskeskuslääkäri Marja Leskelä, mielenterveyshoitaja, perheterapeutti Mirja Maksimainen, työterveyshoitaja Juha Niemelä, vanhempi konstaapeli

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA Kokkotyö- säätiö Yrittäjäntie 2 67100 KOKKOLA 2012 2 (33) SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 KÄSITTEET JA NIIDEN MERKITYS KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ... 4 ARVOT JA VISIO... 6 1 PÄIHDESTRATEGIAN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tavoite Helsingin kaupungin tavoitteena on työnantajana turvata henkilöstölleen päihteetön, turvallinen työyhteisö sekä

Lisätiedot

ALKOHOLINKÄYTTÖ HANSKASSA työkyky ja alkoholi

ALKOHOLINKÄYTTÖ HANSKASSA työkyky ja alkoholi ALKOHOLINKÄYTTÖ HANSKASSA työkyky ja alkoholi OSA ARKIPÄIVÄN HALLINTAA Työelämän vaatimukset ovat tänä päivänä kovat. On tehtävä huippujälkeä ja tulosta. Omasta osaamisesta, jaksamisesta ja työkyvystä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI 1 Henkilöstöpalvelut Mäntsälän kunta HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Ohjelma on hyväksytty yhteistyöryhmässä 26.3.2015 ja kunnanhallituksessa 13.4.2015. Ohjelma päivitetään seuraavan kerran

Lisätiedot

yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tarkoitus Heinäveden kunnan päihdeohjelmalla pyritään henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen,

Lisätiedot

Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test)

Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test) Alkoholin puheeksi ottaminen Audit koulutus ( Alcohol User Disorders Identification Test) Yksilönvapauden ihanne, joka on liberaalin länsimaisen yhteiskunnanperusta, edellyttää toteutuakseen tietoa yksilön

Lisätiedot

Orientaatio harjoitteluun miksi?

Orientaatio harjoitteluun miksi? Orientaatio harjoitteluun miksi? Merkittävä kansanterveydellinen teko on ottaa puheeksi päihde- ja mielenterveysasiat. Tavoite: Päihde- ja mielenterveysasiat tulevat osaksi kokonaisvaltaista toimintakyvyn

Lisätiedot

Päihdeongelmien kohtaaminen, puheeksiotto ja puuttuminen työympäristössä (10.3.2015) Timo Glad

Päihdeongelmien kohtaaminen, puheeksiotto ja puuttuminen työympäristössä (10.3.2015) Timo Glad Päihdeongelmien kohtaaminen, puheeksiotto ja puuttuminen työympäristössä (10.3.2015) Timo Glad EHYT ry - ehkäisevän päihdetyön ammattilaiset palveluksessasi Elämäniloa ja hyvinvointia ilman päihde- ja

Lisätiedot

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan PÄIHDETOIMINTAMALLI Laadittu Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen yhteisövalmennuskoulutuksen sekä Haukiputaan kunnan yleisen päihdeohjelman

Lisätiedot

Yli 65-vuotiaiden ALKOHOLIMITTARI

Yli 65-vuotiaiden ALKOHOLIMITTARI 1 90 Yli 65-vuotiaiden ALKOHOLIMITTARI 85 80 75 Alkoholin käytön arvioinnin ja ohjaamisen työväline ammattihenkilöille 70 65 Alkoholimittari on työväline iäkkäiden alkoholin käytön puheeksiottoon, arviointiin,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA Sosiaalilautakunta 2013 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDETILANNE SUONENJOELLA... 4 3. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 4 3.1. LAPSET JA NUORET... 4 3.1.1 Koulut... 4 3.1.2

Lisätiedot