Turvallisuusilmapiiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuusilmapiiri"

Transkriptio

1 Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2 Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto 2 % Työnjohto 5 % Työntekijä 51 % % Työuran kesto Työn kesto yrityksessä 20 0 alle vuoden 1- vuotta 4-10 vuotta yli 10 vuotta

3 Taustaa Vastaajien sukupuoli miehet 70 % naiset 0 % Vastaajat työsuojelutehtävän Chart Title mukaan ts-päällikkö 1 % muu ts-tehtävä 10 % ts-valtuutettu/ ts-asiamies 59 %

4 Taustaa Yrityksen toimiala elektroniikka- ja sähköteollisuus 1 % metallien jalostus 20 % kone- ja metallituoteteollisuus 62 % huolto- ja kunnossapito 5 % Vastaajat eriteltynä sukupuolen ja toimialan mukaan naiset miehet yht. metallien jalostus elektroniikka- ja sähköteollisuus kone- ja metallituoteteollisuus huolto- ja kunnossapito 0 yht

5 Taustaa Vastaajat yrityksen koon mukaan % yli % % Vastaajat eriteltynä työsuojelutehtävän ja yrityksen koon mukaan ts-päällikkö ts-valtuutettu/ ts-asiamies muu tstehtävä yht yli yht

6 Turvallisuusilmapiiri Työympäristö Riskikäsitys Osallistuminen ja vastuunotto Koulutus ja oppiminen Turvallisuusohjeet ja -vaatimukset Tiedonkulku Kannustaminen Turvallisuuden merkitys Johdon sitoutuminen Turvallisuusilmapiiri

7 Johdon sitoutuminen Keskijohto asettaa turvallisuustavoitteet taloudellisten edelle.* Ylin johto asettaa turvallisuustavoitteet taloudellisten edelle.* Turvallisuusongelmat poistetaan viipymättä Esimiehet (työnjohto) ovat tehneet parannustoimenpiteitä, kun heille on ilmoitettu vaarallisista käytännöistä Keskijohto on tehnyt parannustoimenpiteitä, kun sille on ilmoitettu vaarallisista käytännöistä Yrityksen ylin johto on tehnyt parannustoimenpiteitä, kun sille on ilmoitettu vaarallisista käytännöistä Työpaikalla ryhdytään välittömästi toimiin esiin nousseiden tapaturmavaarojen poistamiseksi Esimiesten (työnjohto) toimenpiteet osoittavat heidän olevan sitoutuneita työturvallisuuden parantamiseen Keskijohdon toimenpiteet osoittavat heidän olevan sitoutuneita työturvallisuuden parantamiseen Ylimmän johdon toimenpiteet osoittavat heidän olevan sitoutunut työturvallisuuden parantamiseen Osa-alue keskimäärin

8 Turvallisuuden merkitys Työpaikalla on tehty vaarojen arviointia Joskus olosuhteet työpaikalla estävät turvallisen työskentelyn.* Työntekijät asettavat turvallisuustavoitteet taloudellisten edelle (esim. urakkatyössä).* Esimiehet asettavat turvallisuustavoitteet taloudellisten edelle.* Työpaikalla turvallisuutta mietitään ennakolta Turvallisuusasiat eivät ole työpaikalla tärkeysjärjestyksessä korkealla.* Asioita ryhdytään parantamaan vasta, kun onnettomuus on tapahtunut.* Työntekijöiden toiminta osoittaa heidän olevan sitoutuneita työturvallisuuden parantamiseen Työpaikalla noudatetaan turvallisuusmääräyksiä Työpaikan turvallisuustavoitteet ja -päämäärät tunnetaan Osa-alue keskimäärin

9 Kannustaminen Työpaikalla esimiehet toimivat itse esimerkkinä hyvän turvallisuuden edistämisessä Onnettomuuksia selvitettäessä etsitään syitä eikä syyllisiä Työn turvalliseen tekemiseen on varattu riittävästi aikaa Omaa turvallisuutta koskevien suunnitelmien tekoon on mahdollista osallistua Kun työtoverit tai alaiset jättävät huomioimatta turvallisuusohjeet, ei siitä kukaan välitä.* Työpaikalla rohkaistaan raportoimaan vaarallisista toimintatavoista Työpaikalla rohkaistaan raportoimaan vaarallisista työolosuhteista Työtoverit antavat usein toisilleen neuvoja, kuinka työskennellään turvallisesti Esimiehet eivät kannusta turvalliseen työskentelyyn.* Jos työpaikan turvallisuusohjeita ei noudateta, niin esimiehet puuttuvat asiaan Osa-alue keskimäärin

10 Tiedonkulku Työhön liittyvät < vaarat tunnetaan Tiedonkulku turvallisuusasioissa toimii hyvin Työpaikalla on vaaroja, joista esimiehet eivät ole tietoisia.* Jokainen tietoinen itseään koskevista turvallisuusohjeista ja asioista Tiedonkulku tapahtuneista onnettomuus ja vaaratilanteista on puutteellista.* Osa-alue keskimäärin

11 Turvallisuusohjeet ja -vaatimukset Parannusehdotuksiin suhtaudutaan työpaikalla suopeasti Henkilösuojainten käyttövaatimukset vastaavat todellisia vaaroja työympäristössä tai -tehtävissä Ohjeiden noudattamista pidetään erittäin tärkeänä. 8 2 Ohjeet ovat asianmukaisia ja järkeviä Jotkut turvallisuusohjeet ja -toimenpiteet ovat välttämättömiä työn turvalliseen tekemiseen.* Turvallisuusvaatimuksista ei pidä poiketa koskaan työn sujumisen takia.* Osa-alue keskimäärin

12 Koulutus ja oppiminen Poikkeustilanteiden varalle on valmistauduttu hyvin ja tiedetään, miten toimitaan Siirryttäessä uusiin työtehtäviin saadaan riittävästi työhönopastusta Riittävä työhönopastus järjestetään jokaiselle uudelle työntekijälle Itse kukin saa riittävästi turvallisuuskoulutusta Sattuneet turvallisuuspoikkeamat (vaaratilanteet) selvitetään Sattuneet onnettomuudet/tapaturmat selvitetään Esimiehillä ei ole riittävää koulutusta turvallisuustehtäviensä hoitamiseen.* Osa-alue keskimäärin

13 Osallistuminen ja vastuu Työpaikalla kaikki ovat sitoutuneet yhteisten turvallisuustavoitteiden saavuttamiseen Työntekijät ilmoittavat esimiehelleen havaitsemistaan vaaroista Turvalliseen työskentelyyn tarvittavia työkaluja ei aina käytetä.* Pienistä tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista ei ilmoiteta miellellään.* Sovitut toimenpiteet toteutetaan välittömästi Työntekijät osallistuvat töihinsä liittyvien turvallisuussuunnitelmien laatimiseen Henkilönsuojaimia käytetään aina saatujen ohjeiden mukaisesti Turvallisuusasioiden parantamiseen ovat kaikki osallistuneet Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille.* 9 2 Osa-alue keskimäärin 50 14

14 Omat riskikäsitykset Kaikki tapaturmat ovat vältettävissä Työssä voi joutua onnettomuuteen milloin tahansa.* Turvallinen työskenteleminen on tärkeä osa ammattitaitoa Työssä loukkaantumisesta ovat kaikki huolissaan.* 6 16 Osa-alue keskimäärin

15 Työympäristö Pyytäessä saadaan apua turvallisuusasiantuntijoilta Turvallisuusasiat huomioidaan laitteita ja välineitä suunniteltaessa ja hankittaessa Järjestys ja siisteys on hoidettu hyvin työpaikalla Yrityksemme on turvallisempi paikka työskennellä kuin muut työpaikat Osa-alue keskimäärin

16 Osioiden tarkastelu vastaajien työtehtävän mukaan Johdon sitoutuminen Turvallisuuden merkitys Kannustaminen 2,0 2,5,0,5 4,0 4,5 Tiedonkulku Turvallisuusohjeet ja -vaatimukset Koulutus ja oppiminen Osallistuminen ja vastuu Työntekijät Työnjohto Keskijohto Ylin johto Asiantuntijat lkm Riskikäsitykset Työympäristö Suurin ero 1 Pienin ero 0,

17 Osioiden tarkastelu vastaajien sukupuolen mukaan Johdon sitoutuminen Turvallisuuden merkitys Kannustaminen 2,0 2,5,0,5 4,0 4,5 Tiedonkulku Turvallisuusohjeet ja -vaatimukset lkm Naiset 18 Miehet 4 Koulutus ja oppiminen Osallistuminen ja vastuu Riskikäsitykset Työympäristö

18 Osioiden tarkastelu vastaajien ts-tehtävän mukaan Johdon sitoutuminen Turvallisuuden merkitys 2,0 2,5,0,5 4,0 Kannustaminen Tiedonkulku Turvallisuusohjeet ja -vaatimukset lkm Työsuojelupäällikkö 19 Työsuojeluvaltuutettu 6 Muu ts-tehtävä 6 Koulutus ja oppiminen Osallistuminen ja vastuu Riskikäsitykset Työympäristö

19 Osioiden tarkastelu vastaajien toimialan mukaan Johdon sitoutuminen 2,0 2,5,0,5 4,0 4,5 Turvallisuuden merkitys Kannustaminen Tiedonkulku Turvallisuusohjeet ja -vaatimukset Koulutus ja oppiminen Osallistuminen ja vastuu Riskikäsitykset metallien jalostus elektroniikka- ja sähköteollisuus kone- ja metallituoteteollisuus huolto- ja kunnossapito lkm Työympäristö

20 Osioiden tarkastelu vastaajien yrityskoon mukaan Johdon sitoutuminen Turvallisuuden merkitys 2,0 2,5,0,5 4,0 4,5 Kannustaminen Tiedonkulku Turvallisuusohjeet ja -vaatimukset Koulutus ja oppiminen lkm yli Osallistuminen ja vastuu Riskikäsitykset Työympäristö

21 Johtopäätöksiä Asenne turvallisuuteen eli turvallisuusilmapiiri on kokonaisuudessaan myönteinen, sillä yli 80 %:a kokee näin. Johdon sitoutumisessa eli turvallisuuden huomioimista johtamisessa on selvästi parantamista, kuten myös tiedottamisessa Vastaajien arviot omasta vastuullisuudesta ja/tai toiminnasta on sangen myönteisiä, ne ovat vähän myönteisempiä kuin aiemmissa kartoituksissa. Mutta toisaalta ollaan jossain määrin valmiita ottamaan riskejä, jos turvallisuusvaatimukset estävät työn sujumisen. Selvästi negatiivisimmin arvioidaan esimiesten toimintaa tarkasteltaessa yksittäisesti asioita. Yrityksissä tarvitaan edelleen kaikkien turvallisuustietoisuuden ja - vastuullisuuden kasvattamista, sitoutumisen ja osallistumisen lisäämistä sekä turvallisuusjohtamisen huomioimista toiminnassa että koulutuksen ja tapaturmien tutkinnan tehostamista.

22 Yhteenvetoa turvallisuusilmapiiristä Myönteistä Turvallisuusmääräyksiä noudatetaan Turvallisuustavoitteet tunnetaan hyvin Tapaturman syitä etsitään eikä syyllisiä Toisia neuvotaan tarvittaessa Parannustoimenpiteet toteutaan Turvallisuusohjeista ja työhön liittyvistä vaaroista ollaan hyvin tietoisia Parannettavaa Turvallisuusvaatimusten estäessä työtä ollaan valmiita oikomaan Taloudelliset tavoitteet menevät usein turvallisuuden edelle Ongelmien poistaminen ei tapahdu viipymättä Johdon sitoutumisessa ja työntekijöiden osallistumisessa Tiedottamisessa on kehitettävää Esimiestoiminta turvallisuusasioissa: Jämäkkyyttä Kannustamista Työturvallisuuskoulutusta

Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta

Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta Pk-yrityksen turvallisuuden hallinta Työturvallisuustyö Pk-yritysten työturvallisuuden parantamiselle on monta hyvää perustetta. Tapaturmien ehkäisy tuottaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä, mikä ennakoivana

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy

Työsuojelun toimintaohjelma. Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy Työsuojelun toimintaohjelma Jukka Tamminen Yli-ins., DI toimitusjohtaja TSP-Safetymedia Oy 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Työsuojelutoiminnan johtoajatuksena ovat seuraavat periaatteet: * Ennakoivan

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi 2

Kunnat turvallisiksi 2 Kunnat turvallisiksi 2 2014 Henkilöstö ja työturvallisuus HUOLTOTYÖT! KÄYNNISSÄ Työsuojelu jokaisen asia Henkilöstö avainroolissa kuntien työsuojelussa Toimi näin työturvallisuusasioissa Turvallisuus lisää

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / merikuljetukset ja satamaoperaatiot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / merikuljetukset ja satamaoperaatiot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / merikuljetukset ja satamaoperaatiot Annika Koivistoinen TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMIEN TOTEUTUS SATAMISSA JA NIISSÄ TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ

Lisätiedot

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala Alihankintayritysten turvallisuusarviointi Rakennusala Sisältö Alihankintayritysten turvallisuusarviointi... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus ja tavoite... 3 Arviointiprosessi... 3 Arviointikysymysten tarkennukset...

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Ohjeita työnantajalle Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojeluasioiden hoitaminen on tärkeää, jotta työt sujuisivat häiriöittä. Hyvin hoidetusta työsuojelusta seuraa henkilöstön

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma Loppuraportti TSR-hankenumero 106279 Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Jussi Ylinaatu Jouni

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma 1 - työsuojelun strategia Toimintaohjelma 2 Topimintaohjelma Työsuojelun strategia 1. Yleistä Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja oloja ja turvata siten työntekijöiden työkyky ja ylläpitää

Lisätiedot

tapaturma Työturvallisuuden myönteinen kehitys pysähtyi vuonna 2004 paperi- ja selluteollisuudessa.

tapaturma Työturvallisuuden myönteinen kehitys pysähtyi vuonna 2004 paperi- ja selluteollisuudessa. 0 Tutkija Liisa Yrjämä: Vapaa-ajan tapaturmat vakavampia kuin työtapaturmat s. 8. Työsuojelupäällikkö Ari Hänninen, UPM Raflatac Oy: Tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta yhtä aikaa s. 4. tapaturma Paperiteollisuuden

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

Työympäristön arviointi

Työympäristön arviointi Työympäristön 1 Työympäristön Työkirja arvioinnin tekemiseksi Yli-ins., DI Helsinki 2009 Työympäristön 2 1. Johdanto Työympäristön kehittäminen on keskeisintä työpaikkojen työturvallisuustyötä. Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Työturvallisuuden ennakoivan ohjauksen kehittäminen

Työturvallisuuden ennakoivan ohjauksen kehittäminen Työturvallisuuden ennakoivan ohjauksen kehittäminen 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 20.8.2010 (julkinen versio) Reino Ratilainen 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot