OSAVUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015"

Transkriptio

1 2015 OSAVUOSIKATSAUS

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Strategisten tavoitteiden toteutuminen Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Talouden yleinen toteutuminen Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot... 8 Yhtymähallinto... 8 Erikoissairaanhoito... 9 Tukipalvelukeskus Ensihoito- ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Käyttötalousosa yhteensä (1000 ) Investointiosan toteutumisvertailu (1000 ) Tuloslaskelmat Kokonaistarkastelu Erikoissairaanhoito Ensihoito- ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Yhtymähallinto ja tukipalvelukeskus Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhtymän maksuvalmius Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna

3 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Huhti-kesäkuussa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän strategisesti tärkeimpiä hankkeita ovat olleet 1. Päijät-Hämeen Sote-integraation valmistelu, 2. keskussairaalan tehostamisinvestointien suunnittelu sekä 3. asiakaspalvelutuotantoa tukevien toimintojen kehittäminen. Tavoitteena on valmistella syyskuun aikana linjauksia, joiden perusteella voidaan tehdä tarkempaa jatkosuunnittelua näiden osalta. Ensimmäinen puolivuotiskausi on sujunut toiminnallisesti hyvin ja asiakaspalvelut on pystytty tuottamaan hoito- ja palvelutakuiden edellyttämissä aikarajoissa. Erikoissairaanhoito- ja akuuttipäivystyspalveluiden kysyntä on edelleen kasvanut huomattavasti ja tämän takia kokonaiskustannukset saattavat nousta huolimatta tuotantoon kohdistuneista tehostamistoimenpiteistä ja keskimääräisten yksikköhintojen laskusta. Tuotanto on alkuvuodesta ylittänyt kuntien tilauksien perusteella laaditun arvion. On todennäköistä, että myös koko vuoden toteutuma tulee olemaan tilausta suurempi. Kuntien ja yhtymän henkilökunta on jatkanut yhteissuunnittelua asiakasprosessien tehostamiseksi. Tärkein ja kiireellisin yhteinen tehtävä on varmistaa lähellä asiakkaan kotia olevien hinnaltaan edullisimpien palveluiden riittävä saatavuus, jotta kalliimpiin palveluihin kohdistuvaa käyttöä voidaan vähentää. Erikoissairaanhoidon osalta kuntia on laskutettu kuntien ennakkoon tekemän vuositilauksen pohjalta. Kuntien yhteenlaskettu tilaus on ylittymässä; koko vuoden toteutumaennuste on arviolta 7,6 % enemmän kuin talousarviossa. Tästä huolimatta menot ovat toteutumassa vain 2,8 % suurempana. Henkilötyön tuottavuus on noussut edelleen +2,6 % ja henkilöstökulut ovat pysyneet hallinnassa. Suoritteen keskimääräinen yksikköhinta on talousarvion mukaan 495 ja toteutumaennusteen mukaan 468. Lisätuotannon kustannus on 123 /suorite. Lisätuotannon arvo talousarvion keskihinnoilla on yli 17 M. ja talousarvion ylittäviä menoja on kertymässä 4,4 M. Näin ollen kunnat saanevat yksikköhintoihin keskimäärin viiden (5) prosentin alennuksen ja säästävät 13 M, jos verrataan tilauksen mukaisilla keskihinnoilla laskettuun tuotannon arvoon. Yhtymä tekee syksyllä esityksen kunta-asiakkaille tilauksen ylittävän tuotannon lisäkustannuksien kattamisesta. Toimialan tulosennuste ilman lisätuotannosta saatavia tuloja on -3,2 M (TA ,8 M ). Ensihoitokeskuksen laskutus perustuu suoritteiden määrään ja keskus on toiminut talousarviomuutoksien mukaisesti. Akuutti24:n kävijämäärät ovat edelleen nousussa. Toteutunut keskihinta on 227 /päivystyskäynti (235 ). Käynnit laskutetaan hinnaston mukaan. Tuotannon arvo on noussut, mutta yksikkötuotantokustannukset ovat alentuneet. Tulosennuste on 1,4 M (1 M ) Aava-liikelaitoksen tulosennuste on 1 M (0 M ), Laboratorio-liikelaitoksen 0,4 M (0,2 M ), Versoliikelaitoksen 0 M (0 M ) ja Ympäristöterveyskeskuksen 0 M (0 M ). Tukipalveluiden tulosennuste on -1,7 M (-2,4 M ) ja Yhtymähallinnon -0,3 M (-0,3 M ). Koko kuntayhtymän liikevaihto koko vuoden osalta tullee olemaan 404 M (403 M ) ja tulosennuste ilman erikoissairaanhoidon lisätuotannon tuloja 2,3 M (-0,7 M ). Timo Louna kuntayhtymän johtaja 1

4 2. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Yhtymän käytössä olevilla toiminnallisilla ja taloudellisilla voimavaroilla kyetään tuottamaan säädösten edellyttämät palvelut kuntien kanssa sovitulla tavalla kilpailukykyisesti Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen Hoito- ja palvelutakuu toteutuu Kehitetään ja parannetaan aktiivisesti avopainotteisia ja kuntouttavia toimintamalleja, joilla edistetään asiakkaan toimintakykyä, oman vastuun ottamista ja elämänhallintaa ja parannetaan kykyä tunnistaa asiakasryhmiä, jotka edellyttävät erityistä panostusta. Toimeentulotuen ja vammaispalvelujen käsittelyssä ollut vähäisiä viiveitä, muilta osin toteutuvat Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Yhtymä on vetovoimainen ja haluttu työnantaja, jolla on hyvä maine johtamisessa ja osaamisen keskittymänä Rekrytoinnin onnistuminen ja osaavan henkilöstön pysyvyys Toteutetaan konkreettinen, hyvästä johtamisesta, tuloksellisesta työskentelystä, ammatillisesta osaamisesta ja hyvästä palveluasenteesta palkitseva palkitsemisjärjestelmä ja laaditaan henkilöstön kehittämisen pitkäntähtäimen ohjelma Toiminnan kannalta välttämättömät virat ja toimet saadaan pidettyä täytettyinä ilman merkittäviä katkoksia Palkitsemisjärjestelmä valmis. Akuuttitoimialalla toteutunut. Ympäristöterveyskeskuksessa tavoitetaso on toteutunut. Koulutussuunnitelma on laadittu. Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Yhteisen, kaikki toimialat kattavan tuotantoorganisaation valmistelu ja siihen sisällytettävien sujuvien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon palvelujen uudistaminen yhdessä muiden alueen nykyisten organisaatioiden kanssa.. Yhtymä edistää aktiivisesti toimialueella yhden kaikki toimialat kattavan tuotanto-organisaation valmistelua ja osallistuu prosessinomaisen, sujuvan palvelutoiminnan kehittämiseen muiden toimijoiden kanssa Yhteisen tuotantoorganisaation valmistelun eteneminen ja uudistettujen, palveluprosessien määrä. Yhteinen tuotantoorganisaatio on toimintavalmis Vuosittain uudistetaan sovitut uuteen toimintamalliin sopivat eri toimialojen väliset palveluprosessit. Tuotantoorganisaation valmistelutyö on käynnistynyt. Muodostetuissa alatyöryhmissä on käynnistetty nykytilan analyysit ja visioitu tulevaa palvelurakennetta. 2

5 Teknologian hyödyntäminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Alueen asukkaiden ja ammattilaisten käytössä on tarkoituksenmukainen, toiminnan tason edellyttämä teknologia. Tietotekniset järjestelmät mahdollistavat toiminnan tehostamisen kustannustehokkaasti Tutkimuksen ja hoidon sekä asiakaspalvelujen häiriötön sujuvuus sekä tiedonkulun sujuvuus Yhtymässä käytetään valtakunnallisesti vertailukelpoista teknologiaa Käyttöön otettava teknologia on asianmukaisesti arvioitu ja yhtymän tietoteknisiä ratkaisuja toteutetaan lähtökohtana toiminnan tehostaminen, suunnittelun, seurannan ja raportoinnin helpottaminen ja sähköisen asioinnin edistäminen. Aktiivinen toimiminen alueen yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteuttamiseksi.. Lahti ja yhtymä osallistuneet Kiila- projektiin, joka määrittelee tulevaisuuden hyvinvointijärjestelmän vaatimukset kilpailutusta silmällä pitäen. Maakunnallisesti käyttöön otettu Hyvisportaali. Linkun toiminta on laajentunut Sähköisen asioinnin käyttö on lisääntynyt. Ympäristöterveyskeskuksen henkilöstöllä on käytössään toimivat laitteet ja tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat joustavan työskentelyn koko toimintaalueella. 3

6 3. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Työpanos ja poissaolot Henkilöstön lukumäärä on henkilötyövuosina (toteutuneet henkilötyövuodet, ei sisällä palkattomia poissaoloja) kasvanut +3,5 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kun huomioidaan myös palkalliset poissaolot, on nettotyöpanos ilman lisä- ja ylitöitä kasvanut +2,6 %. Vakinaisen henkilöstön nettotyöpanos on kasvanut +1,0 % ja määräaikaisilla +7,4 %. Taustalla henkilöstömäärän kasvulle on palvelutuotannon lisääntyminen. Lisä- ja ylitöistä on tammi-kesäkuussa aiheutunut kustannuksia noin , mikä on +33 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Hälytysrahasopimuksen ja lääkäreiden hälytystyön maksut ovat yhteensä euroa, mikä on +24 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 16,6 päivää teoreettista henkilötyövuotta kohden, mikä on +3,2 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Työtapaturmien vuoksi on ollut pois 64 henkilöä yhteensä 613 kalenteripäivää. Lyhytaikaiset alle 13 päivän palvelussuhteet ovat kalenteripäivinä kasvaneet +34 %. Edellisvuosi oli kuitenkin yt-neuvottelujen vuoksi poikkeuksellinen (kasvua vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon on +1 %). Työhyvinvointi Työyhteisöjen työhyvinvointisuunnitelmat laadittiin kevään aikana ActioinPlan.fi - järjestelmään, josta suunnitelmat ovat yhtymän johdon nähtävissä. Heinäkuun loppuun mennessä suunnitelmia oli valmiina 42 kpl ja valmisteilla oli 26 kpl. Työhyvinvointipäivät ovat osa työhyvinvointisuunnitelman toteutusta ja siksi työhyvinvointipäivien raportoinnista on luovuttu tämän vuoden alusta alkaen (Ohje 6/2015). Yhtymään perustettiin Varhe ryhmä, jonka tavoitteena on kehittää osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia yhtymässä. Yhtymään on nimetty uudelleen sijoituksista vastaava henkilö, joka on osallistunut 12 henkilön uudelleen sijoitusprosessiin kevään aikana. Viisi henkilöä on onnistuneesti pystytty sijoittamaan toisiin tehtäviin kevään aikana. Lisäksi on otettu käyttöön toimintamalli, jossa Keva arvioi 90 sairauspäivän kohdalla työkyvyn tukitoimien mahdollisuudet. Yhtymän johto on tehnyt työhyvinvointikäynnit osastolle 43 ja 44 sekä lastenosastolle. Molemmissa kohteissa henkilöstö koki hyvänä asiana sen, että johto käy jalkautumassa yksiköihin ja kuuntelemassa työntekijöiden näkemyksiä. Alkuvuoden aikana on järjestetty työhyvinvointiin liittyvää koulutusta mm. ammatilliseen kuntoutukseen liittyen sekä valmennettu esimiehiä ottamaan käyttöön erilaisia ryhmämenetelmiä työhyvinvointikyselyn tulosten käsittelyssä. Palveleva johtamisen (ihmisten johtamista, jossa johtajan tärkein tehtävä on auttaa omaa porukkaansa kukoistamaan) ja työn tuunaamisen (oman työn voimavarojen ja vaatimusten yksilöllistä muokkaamista työn imun ja mielekkyyden vahvistamiseksi) kehittämishankkeeseen osallistui yhteensä 29 esimiestä ja 24 työntekijää. Henkilöstölle on järjestetty alkuvuonna useita eri työkykyä tukevia ryhmiä, joiden teemoina ovat olleet mm. unettomuuden hoito, oman kunnon ja mielen parantaminen sekä niska- ja selkä oireiden vähentäminen. Aslak- kurssit ovat jatkuneet alkuvuoden osalta ja niihin on osallistunut yhteensä 30 henkilöä. Kela on perunut tukipalveluhenkilöstölle suunnitellun kurssin, jonka piti alkaa syyskuussa. 4

7 Työtapaturmien määrä on noussut verrattuna edellisiin vuosiin. Alkuvuonna otettiin käyttöön HaiProjärjestelmään työturvallisuusosio, jonka kautta tehdään sekä työ- ja työmatkatapaturmailmoitukset että vaaratilanneilmoitukset. Uudesta toimintakäytännöstä on järjestetty kaksi koulutustilaisuutta ja tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetut ovat opastaneet työyksiköissä järjestelmän käyttöä ja työtapaturmien käsittelyä. Veritapaturmien ehkäisyn tehostamiseksi Terävien instrumenttien aiheuttamisen tapaturmien ehkäisyyn liittyvä ohje on päivitetty (ohje 9/2015). Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet tasaisesti viime vuosien aikana. Alkuvuoden osalta kasvua on verrattuna edelliseen vuoteen. Kustannusten nousun syynä on pääasiassa terveystarkastusten ja työterveysneuvotteluiden määrän kasvu. Esimiesaamuissa on käsitelty terveystarkastuksiin liittyvää ohjeistusta ja työhöntulotarkastuksiin liittyvä ohje uudistetaan elokuussa. Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämistä on toteutettu henkilöstösuunnitelman ja tulosryhmissä laadittujen täydennyskoulutussuunnitelmien tavoitteiden ohjaamana. Lisäksi Osaamisen kehittämistä koordinoiva ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa tarkastelukaudella. Täydennyskoulutukseen osallistumisen määrä päivinä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 13 %, päivien määrän ollessa 5234 päivää. Verkko-oppiminen eri muodoissaan on onnistuttu vakiinnuttamaan luonnolliseksi täydennyskoulutuksen muodoksi yhtymässä. Verkkoalustalla on noin 3000 käyttäjää. Esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen on panostettu eri tavoin ja menetelmin. Painopisteinä ovat olleet johtamisen ja prosessien kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet sekä moniammatilliseen osaamisen jakamiseen perustuvan sähköisen toimintamallin pilotointi osana Sydänklinikan toiminnan kehittämishanketta, joka jatkuu 2016 alkupuolelle. Johtamiskoulutukseen osallistuttiin yhteensä 327 päivää ( päivää). Kuukausittain pidettävät esimiesaamut mahdollistavat esimiesten tiedonsaannin ja osallistumisen asioiden yhteiseen käsittelyyn. Esimiesaamujen lisäksi joka toinen viikko ilmestyvä Esimiesviesti lisää esimiesten tietoja ajankohtaisista esimiestyöhön liittyvistä asioista. Sisäisenä johtamisvalmennuksena on järjestetty esimiesten perehdytyskoulutusta liittyen päätöksentekoon, johtamiseen sekä talouden suunnitteluun ja seurantaan. Erityisvastuualueen (ERVA) johtajakoulutukseen osallistui 5 esimiestä ja vuoden mittainen koulutus päättyi toukokuussa. Keväällä käynnistettiin esimiestyön ja johtamisen arviointiin liittyvä pilotti, joka mahdollistaa esimiestyön kehittämisen sekä tavoitteellisemmin että omaehtoisemmin. Palaute käytetystä arviointityökalusta oli erittäin myönteinen. Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa käynnistetty yhteinen mentorointihanke jatkuu siten, että menrointiin liittyvä toiminta mahdollistuu myös Heinolassa ja Hollolassa Lahden lisäksi. Alkuvuodesta käynnistettiin hanke toimintaprosessien sisällön päivittämiseksi ja kuvaamiseksi sähköisellä järjestelmällä (IMS- Integrated Management System). Käynnistämisvaiheessa hankkeessa on ollut kolme pilottiorganisaatiota: Sydänklinikka, Ympäristöterveyskeskus ja Akuutti. Osallistujille on järjestetty useita koulutustilaisuuksia järjestelmän käyttöön liittyen ja pilotointia koordinoiva projektiryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa. Sydänklinikan moniammatillinen kehittämishanke Tehokas ja taitava sydänyksikkö tähtää henkilöstön sitoutumiseen tiimioppimisen toimintamalliin, jonka avulla osaamista voidaan ketterästi uudistaa ja jakaa. Hankkeeseen osallistuvat kaikki klinikan ammattiryhmät. Kevään työpajoissa on muun muassa määritelty Sydänklinikan tehokkaan toiminnan uudistettavia toimintatapoja sekä laadittu yhteistoiminnallisesti tavoitteet ja mittarit toiminnan eri osa-alueiden arvioimiseksi. 5

8 Yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa on järjestetty kaksi suunnittelutilaisuutta ja rehtoritapaaminen täydennyskoulutuksen sisältöjä ja monialaisen yhteistyön kehittämiseen liittyen. Rekrytointi Toisella vuosineljänneksellä päättyi 68 rekrytointia, joissa haettiin yhteensä 86 työntekijää. Toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen avoimia rekrytointeja oli 53 kpl ja määräaikaisia rekrytointeja 15 kpl. Toistaiseksi voimassaoleviin palvelussuhteisiin hakemuksia tuli keskimäärin 14,2 kpl/rekrytointi ja määräaikaisiin 9,2 kpl/rekrytointi. Radiologian ylilääkärin ja Nastolan terveyskeskuslääkärin virkoihin ei tullut yhtään hakemusta. Kuntarekryn sijaisrekrytoinnin kautta haettiin hoitotyön alle 13 pv sijaisuuksiin 381 eri vuoroon, joista 63 % onnistuttiin täyttämään. Maaliskuussa yhtymä osallistui yhdessä Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Oivan kanssa Sairaanhoitajapäivillä. Alueellista lääkärirekrytointiyhteistyötä puolestaan tehtiin kesäkuussa lääkärien Vesijärviristeilyllä. Risteilyllä oli mukana PHSOTEYn, Lahden, Oivan, Heinolan ja Wellamon kesälääkäreitä. 6

9 4. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-kesäkuun talouden ulkoinen tulos päätyy 2,6 miljoonan euron alijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 0,3 miljoonaa euroa. Osavuosikatsauksen loppupuolella esitetään yhtymän toimialojen ja liikelaitosten tuloslaskelmat. Mikäli yhtymähallinnon tai tukipalvelujen tulosryhmät tekevät tulosta tai tappiota, nämä erät palautetaan tai laskutetaan toimialoilta ja liikelaitoksilta aiemman käytännön mukaisesti. Investointien toteuma on ilman liikelaitoksia 46,5 %. Lääkintälaitteiden hankinnat painottuvat loppuvuoteen. Yhtymän maksuvalmius on pysynyt tasaisena koko vuoden. Kassan riittävyys oli kesäkuun lopulla 29 päivää. Loppuvuoden investointihankkeiden laskut heikentänevät tilannetta. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos kesäkuun lopussa on -4,8 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä on kasvanut merkittävästi. Tuotettujen DRGjaksojen määrä on lisääntynyt 2,7 prosenttia ja poliklinikkakäyntien 7,8 prosenttia. Hinnaston mukaisesti ja palvelujen käytön mukaisesti jäsenkunnilta tulisi laskuttaa yli 20 miljoonaa euroa talousarviossa suunniteltua enemmän. Palvelutuotanto on toteutettu kuitenkin tehokkaasti niin, että talousarvioon nähden jouduttaneen laskuttamaan lisää vain 3 4 miljoonaa euroa. Tehdyn tuottavuusanalyysin mukaan erikoissairaanhoidon henkilötyöntuottavuus on kasvanut 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Kokonaistuottavuus on laskenut 1,1 prosenttia. Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon maksuosuusennuste on laskettu tammi kesäkuun todellisen käytön ja hinnaston mukaan tasapainottaen toimialan tulos nollaan. Kalliin hoidon tasauksen piiriin on kertynyt kustannuksia 0,8 miljoonan euron edestä. Kalliin hoidon tasausraja nousi euroon vuonna Talousarvioon nähden eniten ylitystä maksuosuuksiin on tulossa, Iitissä, Heinolassa Nastolassa ja Hämeenkoskella ja Pukkilassa, mutta tilanne elää vuoden loppuun saakka. Ensihoito- ja päivystyskeskus raportoidaan vuonna 2015 omana toimialatyyppisenä kokonaisuutena. Toimialan tulos oli kesäkuun lopussa 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimiala on tulosennusteen mukaan tekemässä 1,4 miljoonan euron tuloksen. Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa euroa. Tulosennuste on ylijäämäinen, mutta talousarvion tasoon euroa ei arvioida päästävän. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen liikeylijäämä kesäkuun lopussa on 0,2 miljoonaa euroa Tilinpäätösennusteen mukaan Aava tekee ylijäämäisen tuloksen. Ennuste on tällä hetkellä 1,0 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskus-liikelaitoksen liikeylijäämä on kesäkuun lopussa 0,6 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskuksen tulosennuste päätyy 0,4 miljoonan euron ylijäämään, kun talousarvion mukainen tulos olisi 0,2 miljoonaa euroa. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikeylijäämä on tammi kesäkuussa euroa. Verso ennustaa tekevänsä euroa alijäämäisen tuloksen. 7

10 5. Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot Yhtymähallinto Vastuuhenkilö kuntayhtymän johtaja Timo Louna Tilikauden tuloksen arviointi Talous ja toiminta ovat toteutuneet suunnitellusti. Käyttötalousosa TP 2014 TA 2015 TA muutos MTA MTA% TPE2015 Enn.ero/ MTA2015% Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,33 20,40 Toimintakulut , ,20 10,04 Rahoitustuotot ja -kulut , ,73 7,19 Toimintakate , ,05-80,43 Poistot , ,44 62,93 Tilikauden tulos , ,35-74,03 Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Yhtymän hallinnossa ei ole käytetty vuokratyövoimaa. Konsultointipalveluita on hankittu vähäisessä määrin ja tarpeen mukaan erilaisten projektien tueksi. Sairauspoissaoloihin puuttuminen Sairauspoissaoloihin on puututtu yhtymän aktiivisen tuen mallin mukaisesti. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut tavoitteen mukaisesti 2pv/htv ollen 7,8 pv/htv Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Henkilöstöpalvelut on koordinoinut yhtymätason Tasa-arvosuunnitelman päivitykseen ja asia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa. 8

11 Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö va keskussairaalan johtaja Maria Virkki Tilikauden tuloksen arviointi Toiminnan volyymin kasvu jatkuu edelleen. Talousarvion sekä tuotot että kulut ylittyvät. Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 3,2 milj.. Tilikauden alijäämä selittyy huomattavalla suoritemäärien kasvulla. Henkilötyön tuottavuus on parantunut entisestään (2,7 %). Toimintatuotot: Toimintatuottoja kertyy 0,4 milj. budjetoitua enemmän. Tämä tulee suoritteiden ulkokuntamyynnistä ja terveydenhuollonmaksuista. Toimintakulut: Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 4,4 milj.. Henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti tai alittuvat hieman. Ulkopuolisen työpanoksen käyttö on suunniteltua enemmän, johtuen muutamien erikoisalojen lääkärivajeesta (ylitys 0,2 milj. ). Koska suoritteita on tuotettu huomattavasti enemmän kuin suunniteltu, niin laboratoriopalveluiden käyttö on myös lisääntynyt (ylitys 0,7 milj. ). Sama on havaittavissa hoitotarvikeostoissa (sisältäen mm. implantit ja proteesit), jossa ylitysennuste 1,2 milj. ja lääkkeissä 0,2 milj.. Atk-palvelumenot ovat myös kasvussa (ylitys 0,2 milj. ). Tukipalveluiden palvelusopimusten tarkastuksen myötä, on erikoissairaanhoitoon kohdistumassa 1,2 milj. lisäkustannukset. Muiden kulujen osalta ylitys 0,4 milj.. Tämä selittyy rakennusten ja laitteiden vuokramenojen kasvulla ja luottotappiokirjauksilla. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Potilaiden hoidossa käytetään terveyshyötyä tuottavia tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Hoidon tarpeen arviointi- ja hoitotakuuseuranta (THL) Lain mukainen toteutuminen. Toteutunut Erikoisaloittain määritellään keskeisille potilasryhmille rajatut tutkimukset ja hoidot sekä sovitaan pth:n kanssa työnjaosta huomioiden terveyshyödyn tuottaminen. Parannetaan kykyä tunnistaa asiakasryhmiä, jotka edellyttävät erityistä panostusta. Käypähoitosuositukset. Hoitoa toteutetaan Käypähoito-suositusten mukaisesti. Ei ole toteutunut suunnitellusti. Osallistutaan FCG/Kuntaliiton hoidon vaikuttavuuden pilottihankkeeseen. Hyödynnetään muita vaikuttavuusmittareita Sanitas Utilitas -mittaristo Ortopedian ja kardiologian laatumittareiden pilotointi. Mittaristo on valittu (aivoinfarkti, depressio, diabetes) Ortopediassa on käytössä BCB- proteesirekisteri; sydäninfarktin hoidon tuloksia seurataan Perfect tutkimuksella; lisäksi osallistumme 9

12 Erikoissairaanhoidon kustannukset kunnille ovat taloussuunnitelman mukaiset Hyvä tuottavuuskehitys Toiminnan, tuotannon ja talouden seuranta vastuuyksikkötasolla Säännöllinen esh:n tuottavuusarviointi Toiminta- ja taloussuunnitelman toteutuminen THL:n BM raportointi ja NHG:n vertaisarvioinnit Poikkeama <1 % Esh:n suoritteet kasvavat <1 % Tuottavin sairaala Suomessa sisätautien vuosittaiseen shp-väliseen benchmarkingselvitykseen 1,5% Drg-suoritteet 2,7% Poliklinikka käynnit 7,8% Alustava sijoitustieto THL:stä 9/2015. Kokonaistuottavuus ja henkilötuottavuuden seuranta Tuottavuuden kasvu 1% /v Kokonaistuottavuus -1,1%. Henkilötuottavuus 2,7% Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Henkilöstön tavoitteiden ja kehittymistarpeiden huomiointi asiantuntijuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi Kehityskeskustelut käydään kaikissa keskussairaalan yksiköissä koko henkilöstön kohdalta Toteumaprosentti 100 % Kehityskeskustelut käynnistyneet osassa yksiköitä. Hyvinvoivat työyhteisöt Tuetaan terveystieteellisen opetuksen ja tutkimuksen jatkumista ja kehittymistä. Varhaisen välittämisen käytännöt aktiivisessa käytössä ja yhteisöllisyyden kehittäminen Aktiivinen rekrytointi, perehdytys ja työpanosseuranta Ammattiryhmittäin työpanosseuranta /vakanssien täyttöaste Julkaisupisteet Sairauspoissaolojen määrä Nettotyöpanos seuraa toiminnan muutosta. Toteuma vastaa muutoksia. Julkaisupisteet eivät vähene kolmen edellisen vuoden keskiarvosta Poissaolot vähenevät Julkaisupistearvio tehdään vuoden lopussa. Sairauspoissaolo kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Somatiikan ja psykiatrian TA:n henkilöstöt alittavat selkeästi Yhtymän sairauspoissaolojen määrän. Kasvua Lääkehuollolla, kuntoutustutkimusyksikössä 10

13 Palkitsemisjärjestelmän rakentaminen Määrittelytyö 1-2 työyhteisön kokeilu vuoden 2015 alusta ja kuvantamisella. Palkitsemisjärjestelmän luomiseen osallistuttu aktiivisesti. Käyttöönotto pikapalkitsemisessa käynnistynyt. Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Potilaiden palvelukokemus on ensiluokkainen. Varmistetaan nopea hoitoon pääsy ja hyvä kohtelu. Positiivinen viestintä potilaille tutkimuksesta ja hoidosta. Toimintaa vastaava henkilöstö. Potilastyytyväisyyskysely/palaute aikavaraukset pitävät hyvä kohtelu viestiminen potilaille on laadukasta Vastanneista vähintään 90 % saavuttaa kiitettävän tason. Potilaiden negatiivisten palautteiden määrä laskee Pilotti kokeilu suorasta asiakaspalautejärjestelmästä käynnistynyt HappyOrNot. Koulutus ja perehdytys tukevat toimintaa. Muistutukset kantelut, ja vahinkotilastot Määrä 5 % alle edellisen vuoden. Muistutusten (- 31%) ja kanteluiden (-52%) määrä vähentynyt vastaavaan aikaan verrattuna viime vuoteen. Korvattavien vahinkojen määrä ennallaan. Potilasturvallisuuden kehittäminen Potilasraatitoiminnan käynnistäminen Osallistuminen potilasturvallisuustyöhön tavoitteena alueellisesti yhteneväiset käytännöt Potilasturvallisuusmenetelmien käyttöönotto Vakavien vaaratapahtumien läpikäynnin systematisointi potilasturvallisuuden Kokoontuminen 4-6x/vuosi (potilashoidon laatutyö) HaiProilmoitukset ja muu saatu palaute Vakavien haittatapahtumien tutkintatoiminta aloitetaan. Yksi potilasraati aloittanut toimintansa Toiminnan systemaattisuutta kehitetään, johto käy läpi ilmoitukset säännöllisesti ja poikkeamien määrä vähenee. Erikoissairaanhoidon potilasraati (22 jäsentä) aloitti 2/2015. Kokoontunut 3 kertaa. HaiPro- ilmoitusten määrä on lisääntynyt kannustuksen myötä. Vakavia haittoja on esiintynyt 1%:lla potilaista. Vakavien haittatapahtumien tutkinta 11

14 verkkokoulutus Koulutuksen suorittaneiden määrä. turvallinen lääkehoitokoulutus Potilasturvallisuuden verkkokoulutus 80 %, lääkehoito 100 %. on käynnistynyt. Henkilöstöstä 61% on suorittanut Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutuksen. Lovekoulutuksen on suorittanut >95%.. Teknologian hyödyntäminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Teknologia tukee potilaslähtöistä hoitoa kustannustehokkaasti. Uusien toimintamallien käyttöönotto 100 % kattavuus Hyvis asiointialustan ja e-arkiston käyttöönotto tavoitteena paperiton työskentely. Lähetteiden ja jatkohoitoohjeiden laatu ja saatavuus Hyvis hanke etenee. Sairaalan tutkimusja hoitolaitteet vastaavat kliinistä tarvetta. Osallistutaan aktiivisesti seuraavan sukupolven potilas- ja asiakaskertomuksen määrittelyyn. Ylläpidetään laiterekisteriä ja laitteiden hankinta/uusimistarpeesta tehdään suunnitelma Määrittelyn valmiusaste Sairaalan laitteisto vastaa viranomaisvaatimuksia ja kliinistä tarvetta Valmis määrittely Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa suunnitellusti. ESH:n edustajina valtakunnallisessa Kiila hankkeessa toimivat yl Jarkko Lehtonen ja projektipäällikkö Virve Metsiö. Laitteiden rekisteröinti käynnissä. Käyttötalousosa TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA MTA% TPE2015 Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Ylittää talousarvion -0,2 milj.. Syynä muutamien erikoisalojen lääkärivaje. Enn.ero/ MTA201 Sairauspoissaoloihin puuttuminen Sairauspoissaoloihin on puututtu yhtymän aktiivisen tuen mallin mukaisesti. Erikoissairaanhoidossa sairauspoissaolot ovat loivassa kasvussa. Taustalla kevättalven pitkittynyt influenssakausi ja lomautusvuoden jälkeinen väsyminen. Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,16 3,26 Toimintakulut , ,92 6,23 Toimintakate , ,58-119,98 Poistot , ,93 10,62 Tilikauden tulos , ,28-192,75 12

15 Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyen on havaittu, että varahenkilöstön työn vaativuuteen liittynyt 100 palkkaetu on sulanut aikaisempien JVE -ratkaisujen aikana pois. Lisäksi henkilökohtaisten lisien oikeudenmukainen jakautuminen ei toteudu, koska varahenkilöstölle ei juuri hk -lisiä ole myönnetty. Osastonhoitajat kiinnittävät asiaan huomiota.. Palvelutuotannon volyymi OMA TOIMINTA TP2014 TA M% vrt TA% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Lähetteet ,2 55, ,7 8,7 Kaikki käynnit ,8 55, ,6 26,6 Laskutetut käynnit ,7 56, ,2 6,5 Ensikontaktit ,0 53, ,2 1,8 Hoitopäivät ,4 57, ,9 2,3 Laskutusperusteiset hoitopäivät ,1 58, ,1-0,7 DRG-jaksot ,9 54, ,7 1,9 Leikkaukset ,5 51, ,7 0,4 Apuvälinelainaukset ,1 53, ,7 6,5 Kuvantaminen tutkimukset ,5 49, ,3 1,1 OSTETUT PALVELUT Käynnit ,0 46, ,0-4,1 Hoitopäivät,psyk ,4 40, ,0-25,9 Hoitojaksot ,3 49, ,2 12,7 Kuvantaminen tutkimukset ,9 39, ,6-22,2 THL Jonot - avoimet hoidon varaukset < 90 pv pv > 180 pv Kaikki yht Mukana vain hoitotakuuseen kuuluvat ja kiireelliset leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat. Oma toiminta: Lähetemäärät edelleen kasvussa etenkin kirurgian erikoisaloilla (11,1%). Huomattavaa kasvua myös silmätaudeilla (11,0%), korva-, nenä ja kurkkutaudeilla (13,8%) ja ihotaudeilla (12,3%). Lähetteitä saapuu etenkin terveyskeskuksista ja yksityisen terveydenhuollon toimijoilta enemmän kuin aikaisemmin. Laskutetut käynnit kasvaneet (9,7%). Lisäystä on niin somaattisessa kuin psykiatriassa hoidossa, myös psykiatrian hoitopäivät lisääntyneet viime vuodesta. Kasvua myös somaattisissa hoitojaksoissa (drg-jaksot), mutta maltillisempaa. Talousarvion suoritemäärät tulevat ylittymään reilusti. Toiminnallinen muutos vuodeosastohoidosta poliklinikkapainotteiseen näkyy suoritteissa. Leikkausmäärien arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tänä vuonna on leikattu kirurgisesti vaativampia potilaita. Apuvälinelainauksien kasvu tulee perusterveydenhuollon puolelta, kotona asumisen tukeminen lisää apuvälinetarvetta. Erikoissairaanhoidon kuvantamistutkimuksissa kasvua erityisesti magneetti- ja tietokonetomografiatutkimuksissa. Perusterveyshuollon puolella kasvua natiiviröntgentutkimuksissa. Ostetut palvelut: Poliklinikkakäynnit ovat hienossa laskussa. Psykiatrian hoitopäivien vähennys johtuu siitä, että olemme pystyneet vähentämään oikeuspsykiatrian käyttöä siirtämälle potilaita hoidettavaksi täällä. Somaattisen hoidon hoitojaksot ovat kasvussa. Vuosivaihtelu suurta. Erityisen kalliita potilaita ei ole ollut useita tänä vuonna. Kuvantamisen ostopalvelut ovat vähentyneet hiukan parantuneen radiologiatilanteen ja toisen magneettikuvantamislaitteen käyttöönoton myötä. 13

16 Tukipalvelukeskus Vastuuhenkilö tukipalvelujohtaja Kari Ratala Tilikauden tuloksen arviointi Toimintatietojen osalta vuositason toteumaennusteet näyttäisivät alittavan talousarvion 2015 kaikkien muiden suoritteiden osalta paitsi fiberoskoopit ja sähkö, jonka kulutuksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suurin talousarvioalitus ennustetaan tapahtuvan potilasasiakirjatapahtumien kohdalla vaikuttimena mm. sähköiseen toimintatapaan siirtyminen. Ennusteissa ei oleellisia muutoksia toukokuun vastaaviin ennusteisiin nähden. Tilikauden toimintakate näyttäisi tämänhetkisen ennusteen mukaan olevan tulosryhmätasolla n. 635 kiloeuroa parempi kuin muutostalousarvion mukainen toimintakate; alkuperäiseen talousarvioon verrattuna kate näyttäisi olevan n. 776 kiloeuroa pienempi. Ennustetarkkuuden puitteissa ainut kuluylitysennuste muutostalousarvio huomioiden on vielä Materiaali- ja logistiikkapalvelut tulosalueella johtuen Hoitotarvikkeiden käytön ja välitystoiminnan arvioitua suuremmasta volyymista. Materiaali- ja logistiikkapalveluiden kuluylitysennuste on välitystoiminnan osalta kuitenkin kustannusneutraali tuottojen kattaessa kulut. Tulosryhmätasolla henkilöstökulut alittavat tällä hetkellä lineaarista kertymää vastaavan arvon 0,4 (toukokuu 4,4) prosenttiyksiköllä. Muutos toukokuuhun verrattuna selittyy kesälomakorvausten maksamisella. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Palveluihin ja palvelutasoon tyytyväiset sisäiset asiakkaat Webrobol-kysely 2 kertaa toimintavuoden aikana Vyks-, TA- ja TR-johdolle 1 5 3,8 Kysely toteutettu keväällä Huoltopalveluiden osalta tuloksella 3,6. Koko tulosryhmän osalta toteutus syyskuussa. Aktiivisen välittämisen toimintamallin ja työhyvinvointiohjelman toteuttaminen. Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen Ammatillisen osaamisen, työkierron ja -mitoituksen tukeminen Sairauspoissaolot pv/htv TRtasolla -5,0 % tasosta 17,0 pv/htv ( ) 17,4 pv/htv vastaten vuoden takaista tilannetta. Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Somatiikan sihteerityöpanosten kustannustehokas kohdentaminen ja mitoitus yksiköille Ao. tilanteen analyysi ja muutosehdotuksen teko yhdessä hallintoylihoitajan kanssa projektisuunnitelman mukaisesti) Projektisuunnitelman toteuma-aste (jälkeenjääneisyys) Kohdentaminen/mitoitus valmis Analyysin pohjakysely aiheuttanut jatkokyselytarpeen joka syyskuus- 14

17 Käyttötalousosa sa. Tehtävien uusjako, mitoitus ja kohdentaminen tämän jälkeen yhdessä TR2 kanssa. TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA MTA% TPE2015 Enn.ero/ MTA201 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,29 1,46 Toimintakulut , ,93 5,19 Toimintakate , ,82-18,89 Poistot , ,00 0,75 Tilikauden tulos , ,98 ########## Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Vuokratyövoiman käyttöön tukipalvelukeskuksessa on turvauduttu TA61 Ravintohuolto-, TA63 Materiaali- ja TA69 Tietojärjestelmäpalveluiden osalta. Kahden ensiksi mainitun kohdalla kyse on etupäässä lyhytaikaisten ennakoimattomien henkilöstöpoissaolojen korvaamisesta sekä ruuhkahuippujen purkamisesta. Tietojärjestelmäpalveluiden kohdalla vuokrahenkilöstön käyttö liittyy käynnissä olevien projektityyppisten hankkeiden resursointiin erikoisosaaminen huomioiden. Lisäksi konsultteja on jouduttu käyttämään mm. erikoisosaamista vaativissa ongelmanratkaisutilanteissa tekniikan ja tietojärjestelmäpalveluiden vastuualueilla. Sairauspoissaoloihin puuttuminen Tulosalueilla toteutetaan lähiesimiesten toimesta varhaisen puuttumisen mallia liittyen mm. pitkien sairauspoissaolojen syihin. Ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä ohjataan ja opastetaan ergonomisiin työskentelytapoihin, hankitaan tarvittavia apuvälineitä työn kuormittavuuden vähentämiseksi sekä järjestellään vajaakuntoisten työtehtäviä. Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Pyrkimys yhtenäisiin toiminta- ja päätöksentekotapoihin sekä ohjeiden tulkintaan esimiesportaan osalta jokapäiväisessä toiminnassa. Epäasialliseen käytökseen puuttuminen. Yhdenmukaiset palkkauskäytännöt sekä pyrkimys mm. järjestelyvaraerin oikaista yksittäisiä, aiempiin päätöksiin pohjautuvia henkilöstön palkkaratkaisuja. Lomien ja työtehtävien kierto siltä osin kuin mahdollista. Tasapuolinen ja ajantasainen informointi infotilaisuuksien lisäksi julkaisemalla tulosryhmä- ja tulosaluejoryn muistiot. Palvelutuotannon volyymi Toiminta TP 2014 TA Tot.% Ennuste TP 2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Potilasasiakirjatapahtumat , ,77-41,58 Ateriasuoritteet , ,72-10,63 Kahvion asiakastapahtumat , ,65 5,77 Käsitellyt instrumentit (steriloidut pakkaukset) , ,00 5,52 Autoklaaviajot , ,87-5,69 Fiberoskoopit , ,67 0,76 Sähkö MWh , ,69 1,02 Kaukolämpö MWh , ,25 15,09 Höyry MWh , ,63 7,75 Raakavesi m³ , ,56 0,96 15

18 Ensihoito- ja päivystyskeskus Vastuuhenkilö tulosryhmän johtaja Liisa Kokkonen. Tilikauden tuloksen arviointi Alueellinen ensihoito on edennyt vuoden aikana MTA15 mukaisesti. Iitin lisävalmius ei ehtinyt valtuuston MTA15 käsittelyyn ja tämän vuoksi sen aiheuttama lisätuotto ja lisämeno tulevat aiheuttamaan vielä noin lisäykset tälle vuodelle. Kate- / tulosvaikutusta tällä ei luonnollisesti ole. Päivystyskeskuksen arki on ollut vilkasta. Viime vuoteen nähden käynnit ovat lisääntyneet 3 % ja MTA15 tasoon 2 %. Toistaiseksi toimintamenot ovat MTA15 mukaisia. Tuottoja kertyy suunniteltua enemmän, koska iäkkäiden potilaiden käynnit ovat vuoden 2014 ja 2015 aikana olleet nopeassa kasvussa. Tätä ei osattu ennustaa muodostettaessa vuoden 2015 hinnastoa. Toisaalta päivystys on tuottanut käynnit jälleen suunniteltu tasoa halvemmalla. Nämä kaikki kolme asiaa (käyntien lisäys + menoissa ei ylitystä + potilasprofiilin muutos) aiheuttavat katteen jäämisen 1.4 M ylijäämäiseksi. Tästä 0.9 M on tuottavuuden kehitystä positiiviseen suuntaan ja loput eli 0.5 M hinnaston profiilin muutosta. Tuottavuuden kehittäminen akuuttitoimialueella Ensihoito on edistänyt kotiin tarjottavien palveluiden tuottamista, tämä tuottaa kunnille selvää säästöä päivystyskulujen jäädessä pois. Asiakkaillemme tarjotaan nyt laajempaa ensihoidon sairaanhoitopalvelua. Päivystyksen käynnin keskihinnaksi sovittiin vuodelle Tällä hetkellä toteutunut keskihinta on 227 eli olemme pystyneet tuottamaan käynnit sovittua edullisimmin. Tämän takana on omien vakinaisten lääkärien lisääminen (ostopalveluiden vähentäminen), laboratoriokustannusten pitäminen hallinnassa per hoidettu potilas ja hoitotiimien toiminnan kehittäminen niin, että 3 % noussut potilasmäärä on kyetty hoitamaan ilman lisähenkilöstöä. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Alueellinen ensihoitojärjestelmä on osa terveydenhuoltojärjestelmää Ensihoidon, päivystyksen ja kotisairaanhoidon rajapintojen madaltaminen Ensihoidon kotona hoidetut potilaat (Xkoodi). Kiireellisistä ensihoidon tehtävistä kotona pystytään hoitamaan 30 % tai enemmän. Toteutuu, taso 35 % kesäkuun jälkeen Ensihoidon tukema kotisairaanhoito lisääntyy edellisestä vuodesta Kotihoitotehtäviä on ensihoidossa vuonna 2014 yli 500. Tehtäviä 6 kk aikana 250 eli toteutunee. Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Toimimme omalla ammattitaitoisella ja hyvinvoivalla henkilöstöllä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Oman henkilöstön lisääminen sekä sijaisten käytön vähentäminen vahvistamalla varahenkilöstöä. Ulkoistetun lääkärityöpanoksen vähentäminen Omien lääkärien määrä lisääntyy vuoden aikana. Toteutunut, ostopalveluita on pystytty vähentämään 40 %. 16

19 Hoitajien ylityöt ovat hieman laskussa. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö laskussa 6 %. Toteutunut. Varahenkilöstön vahvistaminen akuuttihoitoalueella. Sairauspoissaolojen määrä Ylityöt ja lyhytaikaisten sijaisten käyttö vähenevät edeltävään vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot pv/hlötyövuosi vähenevät. Henkilötyövuosiin suhteutettu määrä laskussa. Toteutunut Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Asiakaskeskeinen toiminta. Hoitoprosessien kehittäminen ja turhan odotusajan vähentäminen resurssien sallimissa rajoissa. Asiakkaan tarpeesta lähtevät akuuttihoitoprosessit Uusien hoitotiimien suunnittelu on tehty kesään 2015 mennessä. Toteutunut, rakennusvaihe alkaa 9/15 ja muutos tehdään 12/15 Teknologian hyödyntäminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Potilasturvallisuus paranee ensihoidossa. Otamme vaiheittain käyttöön ensihoidossa potilastietojärjestelmän Effican käyttöönotto ensihoidossa.. Pilotti on aloitettu vuonna 2015 Pilotti on aloitettu ja kesäkuussa alkoi X- tehtävien kirjaus Akuut lehdelle. Eli toteutunut. Käyttötalousosa TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA MTA% TPE2015 Enn.ero/ MTA201 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,40 1,69 Toimintakulut , ,15-7,80 Toimintakate , ,31-237,07 Poistot , ,46-5,85 Tilikauden tulos , ,75-156,78 Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Ulkoistetun lääkärihenkilöstön käyttö on euromääräisesti vähentynyt viime vuoteen verrattuna jopa 40 %. Konsulttityötä on käytetty uusien netti sivujen suunnitteluun sekä nyt syksyllä akuuttipotilasvirta analyysiin. Sairauspoissaoloihin puuttuminen Tulosryhmässä on käyty aktiivisen välittämisen keskusteluja, tehty tarvittavia työjärjestelyjä ja käytetty osasairauspäivärahan mahdollisuutta työhön paluun tukena. Ensihoidossa on toteutettu myös ensihoitajien siirtymistä kevennettyihin tehtäviin esimerkiksi kenttäjohtoyksikköön. Työhön palaamista seurataan kolmikantaneuvotteluissa. Lisäksi syksyllä olemme toteuttamassa Akuutti24:n ja ensihoidon työntekijöiden vaihtoa keskenään ja näin vältetään pitkittynyt sairasloma. 17

20 Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Tulosryhmän edustajat ovat osallistuneet sekä Yhdenvertaisuussuunnitelman että Tasaarvosuunnitelman päivitykseen. Esimiehet ovat perehtyneet päivitettyihin suunnitelmiin. Palvelutuotannon volyymi Toiminta TP2014 TA2015 MTA Tot.% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Päivystyskäynnit , ,9 3,1 Hammaspäivystyskäynnit , ,9-0,7 Päivystysosaston hoitopäivät , ,0-1,0 Kiireelliset ensihoitotehtävät, joista , ,1-5,0 - ei kuljetusta , ,7-7,3 Ensihoidon siirtokuljetustehtävät , ,0-9,0 18

21 Ympäristöterveyskeskus Vastuuhenkilö ympäristöterveyskeskuksen johtaja Silja Mäkelä Tilikauden tuloksen arviointi Suorite-ennusteen mukaan terveydensuojelussa tarkastuksissa, puhelin- ja sähköpostikontakteissa sekä neuvonta- ja konsultaatiokäynneissä on jääty lievästi alle suunnitellun tason. Päätösten ja varsinkin lausuntojen kohdalla suoritemäärät ovat ylittäneet arvioidun. Eläinlääkintähuollossa tilakäyntien suoritemäärissä ollaan tavoitetta hieman jäljessä ja pieneläinten vastaanottokäynneissä ennuste ja tavoite ovat suunnilleen samalla tasolla. Tarkastusten toteutumisessa ollaan selvästi jäljessä, mutta eläinlääkintähuollon tarkastusten keskittyminen loppuvuoteen korjaa vielä tilannetta ja suunniteltuun tavoitteeseen on vielä mahdollista päästä. Terveydensuojelun ennustetut toimintatuotot ylittävät suunnitellun n eurolla ja toimintakulut alittavat reilulla eurolla, mikä selittyy alituksessa henkilöstökuluissa. Myös asiakasmaksutuotot ovat tällä hetkellä ylittymässä. Eläinlääkintähuollossa toimintatuottoja on ennusteen mukaan tulossa n euroa suunniteltua enemmän. Sen sijaan toimintakulut ovat henkilöstökulujen vuoksi ylittymässä n eurolla. Sijaisten käyttö kesälomien aikana sekä valvontaeläinlääkäreiden kohonneet henkilöstökulut selittävät osan ylityksestä. Näistä jälkimmäiseen on tulossa viiveellä Avilta korvaus, mikä tasaa tilannetta. Ympäristöterveyskeskuksen tulosennuste on tällä hetkellä n euroa positiivinen. Loppuvuoden epävarmuustekijöitä ovat Hollolan kunnaneläinlääkärin pitkä, yli vuoden kestävä säästövapaa sekä valvontaeläinlääkärin äitiysvapaa. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Konkreettisella laatutyöllä ja henkilöstön osaamisen vahvistamisella varmistetaan vaikuttavuus ja toiminnan oikea kohdentuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Ennaltaehkäisyä korostava palveltutoiminta on asiakaslähtöistä ja vaatimusten mukaista Valvontatavoitteiden toteutuminen, asiakastyytyväisyys Valvontatavoitteet paranevat, palveluita hyvinä tai erinomaisina pitävien osuus on yli 90 % Valvontasuunnitelman toteutuminen arvioidaan vuoden lopulla, mutta kehitystä seurataan jatkuvasti. Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Varmistetaan ammattitaitoinen henkilöstö, joka hyödyntää osaamistaan vaatimusten mukaisesti Laaditaan osaamisen johtamisen ja henkilöstön kehittämisen pitkäntähtäimen ohjelma Pätevän henkilöstön rekrytoinnin onnistuminen ja täydennyskoulutuksen toteutuminen Virat ja toimet ovat miehitetyt pätevillä henkilöillä ilman katkoksia ja välttämätön täydennyskoulutus toteutuu Henkilökohtaisten koulutussuunnitelmien noudattaminen. Virat ovat täytettyinä pätevillä henkilöillä. 19

22 Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Sujuva palvelutoiminta Kokonaisvaltainen työn suunnittelu, toiminnan järjestäminen tarkoituksenmukaisen palveluverkon pohjalta ja toimivan teknologian varmistaminen Palvelujen saatavuuden ja ilmoitettujen käsittelyaikojen toteutuminen Reklamaatiot ovat satunnaisia Eläinlääkintään tehtiin uusi paperinen/sähköinen palveluesite. Laatukäsikirjaa ja prosessikuvauksia (IMS) kehitetty aktiivisesti. Teknologian hyödyntäminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Nykyaikaisen teknologian kattava käyttö terveydensuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelutoiminnassa ja suunnittelussa sekä viranomais yhteistyössä Tietojärjestelmät päivitetään ja tietotekniikka ajanmukaistetaan Tiedonsiirron, tilastoinnin, raportoinnin, suunnittelun ja laskutuksen sujuvuus Tietojärjestelmien ja laitteiden toiminnassa sekä viranomaisyhteyksissä ei ole katkoksia Henkilöstöllä on käytössä toimivat laitteet ja tietojärjestelmät. Osalta eläinlääkäreitä puuttui Office, mikä korjattu. Käyttötalousosa Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2014 TA TA% TPE2015 TA2015 TP2014% Toimintatuotot , ,71 4,75 Toimintakulut , ,25 4,40 Toimintakate , ,47 88,74 Poistot , ,05 4,85 Tilikauden tulos , ,92 Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Ostopalvelut säilyneet ennallaan. Lisäyksenä Hollolan pieneläinten eläinlääkintäpalvelujen osto Valvet Oy:ltä Hollolan kunnaneläinlääkärin säästövapaan ajaksi. Sairauspoissaoloihin puuttuminen Ei erityisiä toimenpiteitä Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Henkilöstösuunnitelman mukaisesti ympäristöterveyskeskuksessa henkilöstöä kohdellaan kaikissa tilanteissa yhdenvertaisesti. 20

23 Palvelutuotannon volyymi Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% OMA TOIMINTA TP2014 TA Tot.% TPE2015 Terveydensuojelu Tarkastukset , ,11 1,46 Päätökset , ,95 21,76 Puhelin- ja sähköpostikontaktit , ,27-13,28 Neuvonta- ja konsultaatiokäynnit , ,61-17,05 Lausunnot , ,97 16,42 Eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin käynnit tiloilla 1/2-1 h , ,78-12, h , ,73-11,19 yli 2 h , ,44 1,36 Asiakkaan käynnit vastaanotolla alle 1/2 h , ,18-14,99 1/2-1 h , ,97 6,47 yli 1 h , ,37 11,09 Muut tarkastukset alle 2 h , ,06-60,74 yli 2 h , ,63-67,77 21

24 Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos Vastuuhenkilö peruspalvelukeskuksen johtaja Veli Penttilä Tilikauden tuloksen arviointi Kokonaisuutena peruspalvelukeskus Aavan toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 49,98 % ja toimintakulujen 49,9. Taloudellisen tuloksen ennustetaan olevan noin 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tällä pystytään vastaamaan kuntien noin 1,1 miljoonan euron sopeuttamisvaatimukseen. Henkilöstökulut ovat toteutumassa suunnitellusti. Asiakaspalveluiden ostoissa on ylityspainetta erityisesti lastensuojelun osalta. Avustukset kotitalouksille ovat jäämässä alle arvion. Työmarkkinatukimenot ovat ylittymässä jo maaliskuun raportoinnissa ennustetulla tavalla. Toimintatuotot kokonaisuutena ovat toteumassa suunnitellusti. Toiminnan osalta ei ole suuria poikkeamia. Terveyspalveluissa tulevaisuuden terveyskeskus-mallin johdosta potilaita on ohjattu aiempaa enemmän sairaanhoitajien vastaanotolle. Sosiaalipalveluissa käyntien määrä on ylittymässä arvioidusta. Ylitystä on toimeentulotukikäsittelyssä sekä aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityössä. Koti- ja asumispalveluissa vuodeosastojen hoitopäivien toteutuma on vähentymässä ennakoitua nopeammin. Kaikki keskussairaalasta siirtyvät potilaat on pystytty hoitamaan ilman siirtoviivepäiviä. Palveluohjaus on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Rakennemuutosta on jatkettu suunnitellusti. Salmi-koti Iitissä avattiin kesäkuussa ja Myrskylän Väinölä avautuu elokuussa. Osana tehostamistoimia Orimattilan toinen vuodeosasto suljettiin. Hartolan hanke valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Sairaansijojen määrä oli 139. Sähköisten palveluiden käyttö on lisääntynyt ja myös Linkun käyttöä on tehostettu. Sosiaalipalveluissa on toteutettu uuden sosiaalihuoltolain edellyttämät toimenpiteet. Hoito- ja palvelutakuut on pystytty toteuttamaan hyvin. Suun terveydenhuollon hoitoon pääsy on parantunut alkuvuoden aikana. Sosiaalipalveluissa on ollut yksittäisiä poikkeamia palvelutakuusta. Toimeentulokäsittelyn varmistamiseksi on palkattu määräaikaista lisäresurssia. Aavan jäsenkunnista Orimattilan, Pukkilan ja Sysmän maksuosuudet ovat ennusteen mukaan ylittymässä. Ylityspaineet kohdistuvat ensisijaisesti sosiaalipalveluihin (lastensuojelu, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut). Loppuvuoden osalta taloudelliset riskit liittyvät ensisijaisesti lastensuojelun menoihin. Sijoitettuja lapsia on 10 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tunnistamme paljon palveluita tarvitsevat terveyspalveluiden käyttäjät sekä suunnittelemme hoitoprosessit Paljon palveluita tarvitsevat käyttäjät tunnistettu ja hoitoprosessien suunnittelu aloitettu Paljon palveluita tarvitsevat käyttäjät tunnistettu v loppuun mennessä ja hoitoprosessien suunnittelu aloitettu Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tunnistetaan paljon palveluita tarvitsevat potilaat, jotka ohjataan omahoitotiimien asiakkaiksi Päijät-Hämeen liiton suurkuluttajien hallinta -projektin puitteissa on aloitettu seudullinen yhteistyö paljon palveluita käyttävien tunnistamiseksi ja prosessien määrittelemiseksi 22

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015

OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Läntinen perusturvapiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Läntisen perusturvapiirin perusturvalautakunnassa / 201, Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä

Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä Huoltopalvelupäällikkö, tulosaluejohtaja Tukipalvelukeskus PHSOTEY Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Organisaatio VALTUUSTO HALLITUS

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 2016 OSAVUOSIKATSAUS 30.9.2016 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 3. Talouden yleinen toteutuminen... 5 4. Tulosryhmien ja ten toiminta-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 2016 OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2016 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 3. Talouden yleinen toteutuminen... 5 4. Tulosryhmien ja ten toiminta-

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI

KUUKAUSIRAPORTTI 2017 KUUKAUSIRAPORTTI 30.11.2017 TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN TOIMINTA- JA TALOUSTIEDOT YHTYMÄN JOHTO Toimintatuotot 607 007 546 509 90,0 % 607 085 Toimintakulut -2 830-2 603 92,0 % -2 799 Toimintakate

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Äänekosken terveyskeskus Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Shp:n talousarvio 2018 Shp:n talousarviossa on Äänekosken osuus 22,425 miljoonaa euroa ( + 2,2 % verrattuna vuoden 2017 ennusteeseen) Kaupungin raami

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011. Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS 2011. Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2011 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Artjärven sosiaalilautakunnan ja Orimattilan perusturvalautakunnan yhteiskokouksessa 18.11. 2010,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 2016 OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2016 2 Sisällysluettelo 1. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 2. Talouden yleinen toteutuminen... 6 3. Tulosryhmien ja ten toiminta- ja taloustiedot... 9 Yhtymähallinto

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot