Talouden osavuosikatsaus ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsanslag

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Talouden osavuosikatsaus ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija: talouspäällikkö Tommi Koskinen, puh sekä toimialajohtaja ja palvelujohtajat Kokkolan toiminta Kokkola Ta 2015 Tot Tot Muuto s- % Tuotot ,20 % Kulut ,68 % Toim. kate ,24 % Kokkola Ta 2015 Tot Ta 2015 Tot. - % Tuotot ,52 % Kulut ,70 % Toim. kate ,85 % Hallinto Toimintakulut ovat nousseet viime vuodesta 19,05 %, koska hallinnon alle on koottu myös hankkeet. Varsinaisen hallinnon osalta kustannukset ovat kasvaneet ainoastaan 0,3 %. Tuottokehitys ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole noussut vastaavasti, koska hankkeet ovat tyypillisesti jälkirahoitteisia. Sosiaalityö Tuottojen kertymä alittuu tässä vaiheessa vuotta suhteessa talousarvioon n eli 27,84 %. Alitusta selittää keskeisesti toimeentulotuen tulojen alitus n ja ulkomaalaistoiminnan tulojen alitus n Molemmat edellä mainituista ovat kuitenkin sellaisia, että niihin saadaan korvaukset valtiolta myöhemmin. Toimintakulut ylittävät talousarvion n eli 2,64 %. Ylityksen syy on työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvussa, joka ylittää talousarvion tässä vaiheessa n eli 52,59 %. Tämä siitäkin huolimatta, että työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta määrärahaa korotettiin talousarviossa tälle vuodelle eli 33 %. Muiden

2 toimintojen osalta talousarvio on realistinen. Vammaispalvelut Tammi-elokuun tulokehitys ylittää talousarvion n eli 10,88 %. Toimintakulut ovat kasvaneet n eli 15,08 % vuoteen 2014 verrattuna. Talousarvion tavoitteena on kustannusten väheneminen tilinpäätökseen verrattuna n vuonna Tavoitetta ei voi pitää realistisena huomioiden myös Mesilän ryhmäkodin toiminnan alkaminen vuoden alussa. Kokonaisuudessaan ylitykset johtuvat erilaisista asumispalveluiden ylityksistä. Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut ylittävät talousarvion tässä vaiheessa n eli 26,35 %. Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut ylittävät talousarvion palveluostojen osalta n eli 170 %. Mesilän ryhmäkoti ylittää talousarvion tässä vaiheessa n eli 162,45 %. Muista poiketen Mesilän ylityksen taustalla ovat henkilöstökulut. Avohuollon tukipalveluiden osalta ylitys on n eli 204 %. Vanhusten palvelut Tuotot ovat ensimmäisen 8 kuukauden osalta vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna n eli 7,06 %. Vähennys on pienempi kuin talousarviossa on ennakoitu. Kustannusten osalta kasvu edelliseen vuoteen on n eli 3,29 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi, että kustannusten tulisi olla vuonna 2015 n vähemmän kuin tilinpäätöksessä Kustannusylityksen ovat sijaisuuksista aiheutuneita henkilöstökustannuksia. Kotihoito Tulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna n eli 15,90 %. Talousarviossa tavoiteltu tuottojen kasvu on n , jonka saavuttaminen on mahdollista, mutta ei todennäköistä. Kustannukset ovat kasvaneet viime vuodesta n eli 3,32 %. Talousarvion tavoitteena kustannusten vähentäminen n eurolla. Talousarvion toteutuminen ei ole realistista. Kustannukset ylittävät tavoitteen tässä vaiheessa n euroa eli 13,14 %. Kustannukset ylittyvät henkilöstökulujen osalta n eli 5,69 %. Ylityksen syy on Kuusikummun senioriasumisen sijaiskustannuksissa. Keskeisin syy kustannusten ylittymiseen on kuitenkin palveluseteli. Suhteessa talousarvioon kotihoidon

3 pitkäaikainen palveluseteli ylittää tavoitteen tässä vaiheessa n eli 1020%. Talousarvio tulee ylittymään kotihoidossa selvästi koko vuoden osalta. Perusterveydenhuolto Tulot ovat kirjanpidon mukaan vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna n eli 2,99 %. Talousarvion tavoitteena on tuottojen kasvattaminen n vuoteen 2014 nähden. On mahdollista, että laskutus on jonkin verran jäljessä ja tilanne saattaa korjaantua. Kustannusten osalta kasvu on ollut n eli 2,76 %. Merkittäviä ylityksiä ei ole ja talousarviossa pysyminen kustannusten osalta on mahdollista. Erikoissairaanhoito Kustannukset ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna n eli 5,59 %. Talousarviossa on asetettu tavoitteeksi, että kustannukset kasvavat ainoastaan n tilinpäätökseen verrattuna. Talousarvio tulee ylittymään merkittävästi vaikka Kiurulta voidaan odottaa n. 1,6 M palautusta. Yhteenveto / Kokkola Kokkolan tuottojen kehitys tammi-elokuussa ei vielä täysin vastaa koko vuoden tavoitetta, mutta tilanne saattaa korjaantua. Kokkolan toimintakulut saisivat budjetin mukaan kasvaa tänä vuonna tilinpäätökseen verrattuna n eli 0,18 %. Tammi-elokuun kasvu ylittää selvästi em. tavoitteet. Menot ovat kasvaneet 8 kuukauden vertailussa viime vuodesta n eli 5,68 %. Sopeuttamisohjelman ja talousarvion tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi loppuvuoden aikana suuria leikkauksia palveluiden kustannuksiin. Lyhyen ja pitkän aikavälin sopeuttamistoimet ovat edenneet merkittävästi, mutta jo tehdyt ja tiedossa olevat toimenpiteet eivät riitä talousarviossa pysymiseen vuonna Henkilöstömenoissa voidaan saada loppuvuonna säästöjä, mikäli sijaisuuksista aiheutuvia kustannuksia voidaan vähentää. Lomien voidaan olettaa painottuvan kesäkuukausille, mutta tämä vaatii myös sairauslomien kääntymistä laskuun sekä puuttumista mitoituksiin. Erikoissairaanhoidossa ja ensihoidossa kehitys jatkunee melko vakaana, mutta Kiurulta voidaan odottaa merkittävää palautusta tänä vuonna.

4 LIITE A 180 Raportti Kokkola Kruunupyyn toiminta Kruunupyy Ta 2015 Tot Tot Muutos- % Tuotot ,53 % Kulut ,08 % Toim. kate ,03 % Kruunypyy Ta 2015 Tot Ta 2015 Tot. - % Tuotot ,04 % Kulut ,54 % Toim. kate ,20 % Hallinto Hallinnon osalta kustannukset ovat laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n eli 40,8 %. Syy kustannusten laskuun on yhteistyö Kiurun kanssa ja varastonhoitajan kustannusten siirtyminen muualle. Hallintoon sisältyy myös osuus Kokkolan hallintokustannuksista, joka kirjataan vuoden lopussa. Sosiaalityö Sosiaalityön osalta tuotot ovat kasvaneet eli 325,1 %. Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet n eli 24,6 %. Kustannusten kasvun syy on työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvussa ja toimeentulotuen kustannusten kasvussa. Lisäksi yksi toimi on siirtynyt lapsiperheiden kotipalveluun vanhuspalveluista. Ennuste on, että talousarvio tulee ylittymään jonkin verran. Vammaispalvelut Tuotot ovat kasvaneet n eli 69,2 % vuoden 2104 tammi-elokuuhun verrattuna. Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet n eli 12,3 %. Keskeisin kasvu liittyy kuljetuspalveluihin ja asumispalveluihin. Ennuste on, että talousarvio tulee ylittymään jonkin verran. Vanhusten palvelut Tuotot ovat kasvaneet vuoteen 2014 verrattuna n eli 24,2 %. Vastaavasti kustannukset ovat vähentyneet n eli 4,7 %. Ennuste on, että talousarvio saattaa jo alittua jonkin verran. Perusterveydenhuolto

5 Tuotot ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna n eli 13,2 %. Tilanne saattaa korjaantua loppuvuonna, koska laskutus ei välttämättä ole täysin ajan tasalla. Kustannusten kasvu on ollut ainoastaan n eli 0,4 %. Avohoidon osalta kustannukset ovat jopa laskeneet n eli 2,6 %. Erikoissairaanhoito Kustannukset ovat kasvaneet n eli 2,6 %. Yhteenveto / Kruunupyy Tuotot ovat kasvaneet kokonaisuudessaan Kruunupyyn osalta n eli 12,53 %. Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet n eli 1,08%. Näin ollen nettokustannukset verrattuna vuoden 2014 tammi-elokuuhun ovat kasvaneet n eli 0,03% Talousarviossa tavoitteeksi on asetettu nettokustannusten lasku n Vuosi 2014 oli talouden osalta erittäin onnistunut ja pelkästään vuosien 2014 ja 2015 tammi-elokuun toteutumien vertailu osoittaa nettokustannusten olevan lähes samalla tasolla. Alustava ennuste on laskettu tuottojen ja kustannusten osalta siten, että tammi-elokuun toteutumia on verrattu toteutuneisiin tilinpäätöksiin vuodesta 2009 alkaen. Useiden vuosien vertailuaineiston perusteella vuoden 2015 nettokustannusten voidaan arvioida jäävän n eli 1,1 % alle vuoden 2014 tilinpäätöksen nettokustannusten. LIITE B 180 Raportti Kruunupyy Lisämääräraha-anomus Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluihin Osavuosikatsauksen perusteella tehdyn talouden toteutumisennusteen perusteella talousarvion tuotot saattavat toteutua tavoitteen mukaisesti. Lisäksi Kiurulta voidaan odottaa merkittävää palautusta. Loppuvuoden osalta on jo huomioitu toteutettavia säästötoimenpiteitä. Toimintakulut ylittyvät arvion mukaan eurolla. Kuluylitys jakaantuu seuraavasti: Työmarkkinatuen kuntaosuus Vammaisten asumispalvelut

6 Vammaisten avohuollon tukipalvelut Vanhusten palvelut henkilöstökustannukset Kotihoidon palvelut henkilöstökustannukset Kotihoidon palveluseteli Erikoissairaanhoito (sis. 1,65 M palautuksen) Yhteensä Työmarkkinatuen kuntaosuus Säännösten muutos erityisesti yli 300 päivää työttömänä olleiden osalta, määräraha tästä huolimatta hieman alle vuoden 2014 tilinpäätöksen. Vammaisten asumispalvelut Mesilän ryhmäkoti on avattu uutena yksikkönä vuoden alusta. Lisäksi ostopalvelujen käyttö on kasvanut tarpeen myötä sekä vammaisten että kuntoutujien osalta. Määräraha on hieman edellisvuoden tilinpäätöstä pienempi. Vammaisten avohuollon tukipalvelut Tässä erityisesti henkilökohtainen apu ja VPL:n mukaiset avustukset kotitalouksille. Vanhusten palvelut henkilöstökustannukset sijaiskustannusten ylitys johtuu merkittävin osin sairauslomasijaisten kasvusta ja välttämättömiin vuosilomasijaisiin tarvittavien määrärahojen vähäisyydestä. Kotihoidon henkilöstökustannukset sijaiskustannusten ylitys johtuu merkittävin osin sairauslomasijaisten kasvusta ja välttämättömiin vuosilomasijaisiin tarvittavien määrärahojen vähäisyydestä sekä Kuusikummun senioriasumisen asukkaiden hoidon tarpeen lisääntymisestä. Alueellisen kotihoidon kustannusten kasvu on onnistuttu hillitsemään erityisesti optimointia hyödyntäen. Kotihoidon palveluseteli Ongelmana on erityisesti paljon palvelua tarvitsevat. Asiakkaissa on myös osa sellaisia, joiden hoito olisi kokonaisuudessaan järjestettävissä halvemmalla, mikäli tarjolla olisi enemmän ympärivuorokautisen hoidon paikkoja. Erikoissairaanhoito Palveluiden käyttö ja menot ovat kehittyneet maltillisesti, mutta talousarvion määräraha ei ole riittävällä tasolla odotettavissa olevasta palautuksesta huolimatta. Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi talouden osavuosikatsauksien 1-8 / esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että ne myöntävät Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluihin vuodelle 2015 yhteensä

7 euron lisämäärärahan. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-2. Soc. o.h.direktören Social- och hälsovårdsnämnden besluter 1 anteckna den ekonomiska delårsrapporten 1-8/2015 till kännedom 2 föreslå att stadssstyrelsen och -fullmäktige beviljar tilläggsanslag på sammanlagt euro för social- och hälsovårdens driftskostnader år Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-2 i beslutsförslaget.