Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Henkilöstöraportti 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Henkilöstöraportti 2014"

Transkriptio

1

2 Henkilöstöraportti 2014 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Huhdintie, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2014

3 1 JOHDANTO KAUPUNGIN VIRANHALTIJAORGANISAATIO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA -RAKENNE Henkilöstö Sukupuolijakauma Henkilöstön vaihtuvuus Ikäjakauma ja keski-ikä Eläköityminen HENKILÖTYÖVUODET JA TEHTY TYÖAIKA Henkilötyövuodet Poissaolot Poissaolot oman sairauden vuoksi PALKAT JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET HENKILÖSTÖKOULUTUS REKRYTOINTI Täyttölupamenettely Hakumenettely TYÖHYVINVOINTI JA -SUOJELU TYHY -toiminta Työsuojelu Työterveyshuolto YHTEISTOIMINTA LIITTEET

4 1 JOHDANTO Suomen kuntia sekä kuntayhtymiä edustava KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt (JUKO ry, Kuntaalan unioni ry, KTN ry, Super ry) ovat tehneet vuonna 2013 suosituksen henkilöstöraportoinnin kehittämisestä. Vuoden 2014 Karkkilan kaupungin henkilöstöraportissa on huomioitu suosituksen vaatimukset ja kehitetty tilikaudelta esitettävää henkilöstöraportointia ja henkilöstötietojen esitystapaa yhdenmukaisemmaksi suosituksen kanssa. Henkilöstöraportti on tärkeä suunnittelun ja johtamisen väline. Raportin perusteella voidaan arvioida, miten kaupungin henkilöstöstrategia on toteutunut. Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstön toimintaan ja talouteen. Karkkilan kaupungin henkilöstöpoliittiset linjaukset perustuvat kaupungin voimassa olevaan visioon, arvoihin ja strategiaan sekä kaupunginhallituksen tekemiin linjauksiin. Yksityiskohtaisesta ohjeistuksesta vastaa kaupungin talous- ja henkilöstöjohtaja. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa korostetaan kaupungin menestystekijänä ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä. Tavoitteeksi vuodelle 2017 on asetettu, että Karkkilan kaupungissa on ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilökunta. Karkkilan kaupungin voimassa olevien palvelusuhteiden lukumäärä oli vuoden 2014 viimeisenä päivänä 285 henkilöä, näistä 217 oli vakituisia ja 68 määräaikaisia. Tehtyjen henkilötyövuosien määrä kaupungissa oli yhteensä 240,7 kpl. Henkilötyövuosien määrä väheni noin 9,8 prosenttia edellisvuodesta. Kaupungin henkilöstöstä 67,86 prosenttia työskenteli sivistystoimialalla. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma vuonna 2014 oli euroa. Henkilöstökulut vähenivät edellisvuoteen nähden noin 5,3 prosenttia. Vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sukupuolijakauman mukaan kaupungin palveluksessa olevista työntekijöistä naisia oli 77,9 prosenttia ja miehiä 22,1 prosenttia. Karkkilan kaupungin osalta koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 47,3 vuotta, kun vuonna 2013 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,7 vuotta. Suurin ikäryhmä työntekijöistä kuului ikäryhmään vuotta. Vuosi 2014 oli Karkkilan kaupungissa muutosten aikaa. Kaupunki oli käynyt lävitse vuoden 2013 lopussa yt-neuvottelut, joiden lopputuloksena leikattiin runsaat 20 henkilötyövuotta kaupungin henkilöstöstä. Henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet olivat osa kaupungin tasapainotusohjelmaa, jolla tähdättiin kestävään taloudenpitoon Karkkilan kaupungissa. Jäljelle jäävälle henkilöstölle se tarkoitti muuttuneita tehtäväkuvia ja tehtävien uudelleenjärjestelyitä. Muutoksia lisäsi myös toimialajohtajien vaihtuminen vuonna Tehtyjen toimenpiteiden myötä kaupungin talous saatiin vuoden 2014 aikana oikealle kurssille. Henkilöstön muutosjohtaminen on kuitenkin kaupungissa vielä kesken. Vuoden 2014 aikana Karkkilan kaupungissa uusittiin hallintosääntö, laadittiin yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteistyösopimus, yt-ryhmän aloitteen perusteella aloitettiin TVA-prosessin käynnistäminen sekä tehtiin henkilöstölle työhyvinvointikysely. Syksyllä 2014 kaupungissa käynnistettiin henkilöstölle ohjatut liikuntaryhmät ja perustettiin hyvinvointiryhmä, joka tarjosi osallistujille liikuntasuunnitelman, liikuntakokeiluja ja työterveyteen liittyviä luentoja. Vuonna 2014 tehtiin myös päätös nostaa henkilöstön tyhy-rahaa vuodelle Uusi yhteistyösopimus, tehtävien vaativuuden arviointi ja tehty työhyvinvointikysely muodostavat pohjan jatkossa kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin, yhteistyön ja tasa-arvon kehittämiselle. Työnantajan vuonna 2014 tekemät panostukset tyhy-rahaan ja liikuntaan kuvaavat hyvin tahtoa kehittää henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä. Vuoden 2014 aikana kaupungissa tehtiin hyvin ja vastuullisesti töitä koko henkilökunnan toimesta, vaikka vuosi oli täynnä muutoksia ja henkilöstöresurssit vähenivät edellisvuodesta. Suuri kiitos koko henkilökunnalle! Erkki Eerola talous- ja henkilöstöjohtaja 3 Henkilöstöraportti 2014

5 2 KAUPUNGIN VIRANHALTIJAORGANISAATIO 4

6 3 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA -RAKENNE 3.1 Henkilöstö Karkkilan kaupungin palveluksessa oli 217 vakinaista ja 68 määräaikaista henkilöä. Määräaikaisten lukumäärä sisältää myös oppisopimuskoulutuksella ja palkkatuella työskentelevät henkilöt. Kaupungissa oli vuoden 2014 viimeisenä päivänä työllistettyjä yhteensä 9 henkilöä. Lisäksi työväenopistolla työskenteli 42 sivutoimista tuntiopettajaa. Kaupungin työntekijöistä 76,1 prosenttia oli vakituisia vuoden 2014 lopussa. Määräaikaisia työntekijöitä oli 20,7 prosenttia ja työllistettyjä 2,8 prosenttia. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan vuonna 2013 kunta-alalla työskentelevistä henkilöistä vakituisessa työsuhteessa oli 77,8 prosenttia, määräaikaisia 20,7 prosenttia sekä työllistettyjä 1,5 prosenttia. Koko kaupungin henkilöstöstä 76,49 prosenttia työskenteli sivistystoimialalla. Vastaava osuus vakinaisten osalta oli 71,9 prosenttia ja määräaikaisten osalta 85 prosenttia. Yleisin syy palveluksen määräaikaisuudelle oli Karkkilan kaupungissa työntekijän epäpätevyys tehtävään tai projektiluontoinen tehtävä. Muita syitä olivat työloman/virkavapaan sijaisuudet sekä työskentely oppisopimussuhteessa tai palkkatuella. Henkilöstömäärä Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Hallinto- ja talouspalvelut Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Yhteensä % % Hallinto- ja talouspalvelut Sivistystoimiala % Tekninen ja ympäristötoimiala Kaupungin henkilöstön jakautuminen toimialoittain 5 Henkilöstöraportti 2014

7 3.2 Sukupuolijakauma Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan vuonna 2013 kunta-alalla työskentelevistä henkilöistä naisia oli 79 prosenttia. Karkkilan kaupungin vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön sukupuolijakauman mukaan kaupungin palveluksessa olevista työntekijöistä naisia oli 77,9 prosenttia ja miehiä 22,1 prosenttia. Naisten prosentuaalinen osuus kaupungin vakituisesta henkilöstöstä on kasvanut edellisvuodesta, jolloin se oli 75,1 prosenttia. Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Henkilöstön vaihtuvuus Vuoden 2014 aikana Karkkilan kaupungin vakinaisessa palvelussuhteessa aloitti 14 uutta henkilöä. Vakinaisia työ- tai virkasuhteita päättyi 24, joista seitsemän eläköitymiseen. Osana 2013 ja 2014 tehtyjä säästötoimenpiteitä kaikkia päättyneitä palvelusuhteita ei täytetty, vaan toimintaa tehostettiin ja vain välttämättömät paikat täytettiin. Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus% Alkaneet palvelussuhteet 14 6,1 Päättyneet palvelussuhteet 24 10,5 Vaikka päättyneitä palvelusuhteita olikin vuonna 2014 enemmän kuin 2013 (vakituisia työsuhteita päättyi 19), Karkkilan kaupungin henkilöstön työsuhteet ovat pitkäkestoisia. Henkilöstöstä 50,7 % oli ollut kaupungin palveluksessa yli 10 vuotta (v ,7 %). Yli 25 vuoden palvelusuhteiden osuus oli 17 % (v ,2 %). 6

8 Vakinaisten työntekijöiden palvelussuhteiden kestot Ikäjakauma ja keski-ikä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lokakuun 2013 tilaston mukaan kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli kokonaisuudessaan 45,7 vuotta, josta pelkästään vakituisen henkilökunnan keski-ikä oli 47,8 vuotta. Karkkilan kaupungin ikäjakaumasta käy ilmi että kunnan henkilöstössä suurin ikäryhmä vuonna 2014 olivat vuotiaat. Vakinaisen henkilökunnan yhteenlaskettu keski-ikä oli 47,3 vuotta ( ,6 vuotta). Vakinaisten työntekijöiden ikäjakauma Henkilöstöraportti 2014

9 Kaaviossa on kuvattu vakinaisen henkilökunnan ikärakenne. Suurin osa henkilöstöstä kuuluu ikäryhmään vuotiaat (36 %). Toimialoittain tarkastellessa sivistystoimialan keski-ikä oli 46,4 vuotta, hallinto- ja talouspalveluiden keski-ikä 48,3 vuotta ja teknisen ja ympäristötoimialan keski-ikä 48,3 vuotta. Ikäjakauma ja keski-ikä toimialoittain Eläköityminen ELÄKKEESEEN OIKEUTTAVAN IÄN SAAVUTTANUT HENKILÖSTÖ Toimiala Hallinto- ja talouspalveluiden toimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Yhteensä Vuosien henkilökohtaista eläkeiän täyttymistä kuvaava taulukko kuvaa henkilöstön sitä määrää, jotka ovat vuotiaita kunakin vuonna. Toisin sanoen se kuvaa henkilöitä, joilla on mahdollisuus jäädä eläkkeelle kyseisenä vuonna, mutta joiden ei välttämättä tarvitse jäädä eläkkeelle. Henkilöiden tarkkaa eläkeikää on mahdoton arvioida johtuen eläkejärjestelmän joustavuudesta. Vuonna 2015 Karkkilan kaupungilla on 16 työntekijällä mahdollisuus jäädä eläkkeelle. 8

10 Kunta-alalla jäädään vanhuuseläkkeelle keskimääräisesti myöhemmin kuin yksityisellä sektorilla. Kuntatyönantajien tietojen mukaan vuonna 2013 keskimääräinen eläkeikä oli kunta-alalla 63,9 vuotta. Vanhuseläkkeelle jäävän henkilöstön keski-ikä on noussut yli kahdella vuodella vuodesta Arvioiden mukaan kuntien nykyisestä henkilöstöstä noin 58 prosenttia jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Vanhuseläkkeelle on mahdollisuus jäädä vuotiaana (muutamaan Karkkilan pitkäaikaiseen työntekijään sovelletaan vanhaa eläkesääntöä, jossa mahdollisuus jäädä eläkkeelle alle 63 vuotiaana). Karkkilan kaupungin palveluksesta jäi vuonna 2014 eläkkeelle yhteensä seitsemän työntekijää. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62,3 vuotta. Osa-aikaeläkkeelle jäämisiä ei tapahtunut. Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä Karkkilan kaupungilla on noin 64 vuotta. Kevan tekemän kunta-alan eläkepoistumaennusteen mukaan Karkkilan kaupungilta jää vuoteen 2030 mennessä 54,4 prosenttia työntekijöistä eläkkeelle. 9 Henkilöstöraportti 2014

11 4 HENKILÖTYÖVUODET JA TEHTY TYÖAIKA 4.1 Henkilötyövuodet Henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutettua henkilön työpanosta. Kokoaikaisen henkilön, joka on ollut palveluksessa koko kalenterivuoden, HTV on 1. Henkilötyövuosien määrään on laskettu koko vuoden 2014 kaikki Karkkilan kaupungin palvelussuhteet (paitsi työväenopiston sivutoimiset tuntiopettajat). Laskenta huomioi palvelussuhteen keston sekä työajan ja suhteuttaa ne kokoaikaisiksi. Tehty työaika saadaan vähentämällä poissaolot henkilötyövuosista koulutukseen käytettyä aikaa lukuun ottamatta. Tehtyjen henkilötyövuosien määrä kaupungissa oli yhteensä 240,7 kpl. Henkilötyövuosien määrä väheni noin 9,8 prosenttia edellisvuodesta. Henkilötyövuodet ja tehty työaika vuonna Poissaolot Jäljempänä olevassa taulukossa on selvitetty Karkkilan henkilöstön vuosityöaikaa ja vuosityöaikaan sisältyviä henkilöstön poissaoloja. Näitä on tarkasteltu kalenteripäivinä sekä euroina. Kustannusten osalta on huomioitu pelkät palkkakustannukset. Vapaana annettujen työaikakorvausten määrää ei pystytä erittelemään. Koulutuspoissaoloihin sisältyvät sekä työnantajan määräämät palkalliset koulutusajat että palkattomat opintovapaat. Muut palkalliset vapaat koostuvat virka- ja työehtosopimusten mukaisista erityisvapaista (mm. työntekijän omat 50- ja 60-vuotispäivät), lastentarhanopettajien ns. VES -päivistä sekä perhepäivähoitajien ylityövapaista. 10

12 Vuonna 2014 poissaolopäivät ovat vähentyneet kokonaisuudessaan 6,2 prosenttia verrattuna vuoteen Poissaolopäivät eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden henkilöstömäärän muututtua. työpäivät % teoreett. säänn. vuosityöajasta euroa % palkkakustannuksista Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäivinä) , ,0 Vähennetään - Vuosilomat ja muut lomat , ,9 - Terveysperusteiset poissaolot , ,5 - Perhevapaat , ,6 - Koulutus 387 0, ,4 - Muut palkalliset poissaolot 242 0, ,2 - Muut palkattomat poissaolot ,4 - - Lisätään + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt 165 0, ,2 = Tehty vuosityöaika , ,6 4.3 Poissaolot oman sairauden vuoksi Palkalliset ja palkattomat poissaolot toimialoittain 2014 Vuoden 2014 aikana Karkkilan kaupungin työntekijät olivat poissa töistä oman sairauden vuoksi päivää. Palkkaa maksettiin päivältä ja loput 155 olivat palkattomia. Sairauspäivien lukumäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 436 päivää eli 14,29 %. Kuvio ei huomioi työ- ja työmatkatapaturmia. 11 Henkilöstöraportti 2014

13 Alla olevassa taulukossa on eritelty kalenteripäivinä henkilöstöön kohdistuneiden sairauspoissaolojen jakautuminen pituuden mukaan eri jaksoihin. Ero raportissa ilmoitettujen vuoden 2014 terveysperusteisien poissaolojen määrään johtuu siitä, että tässä terveysperusteiset poissaolot on ilmoitettu kalenteripäivittäin, eikä työpäivittäin. Eniten terveysperustaisia poissaoloja on kertynyt poissaoloista, jotka ovat olleet pituudeltaan 4-29 päivää. Terveysperustaiset poissaolot ovat kohdistuneet yhteensä 227 henkilölle vuonna Kun tätä lukua verrataan vuoden lopun henkilöstömäärään, voidaan todeta että noin 20,4 prosenttia henkilöstöstä ei viettänyt terveysperusteisia poissaoloja vuonna Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivät % työajasta Lyhyet poissaolot alle 4 pv 824 0, pv , pv 290 0, pv 450 0, pv 315 0,3 Yli 180 pv 0 0,0 Yhteensä ,7 Keskimäärin / henkilötyövuosi 11,4 Em. poissaoloista erikseen - työtapaturmat 14 0,0 - työmatkatapaturmat 83 0,1 - ammattitaudit tai -epäilyt 0 0,0 Keskimäärin jokainen kaupungin työntekijä oli vuonna ,4 työpäivää sairauslomalla, kun työväenopiston tuntiopettajia ei huomioida laskennassa. Terveysperusteisten poissaolojen lukumäärä laski edellisvuoteen verrattuna, jolloin se oli keskimäärin 10,2. Kun terveysperusteiset poissaolot suhteutetaan näitä pitäneiden henkilöiden lukumäärään (227 hlö), saadaan terveysperustaisten poissaolojen määräksi vuoden 2014 aikana 11,8 työpäivää. Vuonna 2013 astaava luku on ollut 13,2 työpäivää. Terveysperusteisten poissaolojen keskimääräinen pituus työpäivinä vuosina

14 5 PALKAT JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Karkkilan kaupungin henkilöstöön sovellettiin vuoden 2014 aikana seuraavia kunta-alan sopimuksia: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus sekä kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus. Sopimuskaudella alkaen kunta-alan virka- ja työehtosopimusratkaisun mukaisesti maksettiin yleiskorotus, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla on keskimäärin 0,8 %. Alla olevasta kuviosta selviää sopimuskohtaisesti palkkojen keskimääräinen rakenne kokonaisansioista sekä sopimuskohtaiset keskimääräiset kokonaisansiot. Keskimääräinen kokonaisansio Karkkilan kaupungissa oli 2014 yhteensä euroa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan keskimääräinen kokonaisansio kunta-alalla on ollut 2013 yhteensä euroa. Taulukossa olevaa kokonaisansiosta laskettua henkilökohtaisen lisän prosentuaalista osuutta, ei tule sekoittaa henkilökohtaisten lisien 1,3 prosenttiosuuteen, joka lasketaan tehtäväkohtaisten palkkojen palkkasummasta. Vastaavaa vertailua ei ole tehty vuonna KVTES OVTES TS TTES Tehtäväkohtainen palkka 92,6 % 73,3 % 89,2 % 78,9 % Palveluaikaan sidotut lisät 5,7 % 14,6 % 7,1 % 6,3 % Henkilökohtainen lisä 1,1 % 0,8 % 1,7 % 3,3 % Muut säännöllisen työajan lisät 0,4 % 11,3 % 2,0 % 3,8 % Lisä- ja ylityökorvaukset 0,2 % - - 7,7 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kokonaisansio keskimäärin euroa/kk 2 458, , , ,42 Miesten keskiansio e/kk 3 949, , ,36 - Naisten keskiansio e/kk 2 311, , ,15 - Karkkilan kaupungin henkilöstökulut vähenivät kokonaisuudessaan 5,3 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Säästöjen taustalla oli vuoden 2013 lopulla olleet yt-neuvottelut ja niiden pohjalta tehdyistä päätöksistä saadut säästöt. TP 2013 TA 2014 TP 2014 Muutos % TP Palkat ja palkkiot ,61 % Henkilösivukulut ,75 % Eläkekulut ,17 % Muut henkilösivukulut ,07 % Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät ,33 % Yhteensä ,26 % Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen ,46 % Palkat ja palkkiot ,48 % Henkilösivukulut ,42 % Eläkekulut ,42 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,28 % 13 Henkilöstöraportti 2014

15 Toimialoittain tarkastellessa 67,86 prosenttia henkilöstökustannuksista kohdistuu sivistystoimialalle sekä 12,34 prosenttia tekniselle ja ympäristötoimialalle. Henkilöstökuluista 19,8 prosenttia kohdistuu hallintoja talouspalveluiden toimialalle. Hallinto- ja talouspalveluiden osuuteen sisältyy Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle kohdistetut henkilöstösivukulut, jotka muodostavat 7,2 prosenttia koko kaupungin henkilöstösivukuluista. Karviaiselle kohdistetut henkilöstösivukulut pitävät myös vuonna 2014 ensimmäisen kerran laskutetut Etevan eläkemenoperusteiset maksut ( euroa). Alla olevasta taulukosta ja graafisesta esityksestä näkee tarkemmin toimialojen välisen jakauman. htv htv % Kustannukset, TP 2014 Kustannukset % Hallinto- ja talouspalveluiden toimiala 36,2 12, ,60 Perusturvakuntayhtymä Karviainen 0,0 0, ,20 Sivistystoimiala 217,5 76, ,86 Tekninen ja ympäristötoimiala 31,4 11, ,34 Yhteensä 285,0 100, Henkilöstökulujen prosentuaalinen jakautuminen toimialoittain vuonna

16 6 HENKILÖSTÖKOULUTUS Henkilöstön kehittämisellä tarkoitetaan niitä, toimenpiteitä joiden tarkoituksena on yksilön, työyhteisön tai organisaation tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin parantaminen. Näiden henkilöstöjohtamisen toimintoihin kuuluvat tavallisesti henkilökohtainen ja tiimin koulutus ja kehitystyö, organisaation ja työyhteisön kehittäminen sekä urakehitys ja urapolut. Henkilöstön kehittämisen lähtökohtana on yksilön osaamisen ja työtehtävien yhteensopivuus ja tavoitteena hyvä työsuoritus. Kuntatyönantajat ja kunnalliset keskusjärjestöt ovat laatineet kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevan koulutussuosituksen. Suosituksen mukaisesti kehittämistoimintaan tulisi käyttää 1 % henkilöstön palkkasummasta. Karkkilan kaupungissa käytettiin henkilöstön kehittämistoimintaan yhteensä euroa vuonna 2014, mikä on 0,68 prosenttia palkkasummasta. Koulutus ja opintovapaa Työpäivät Palkkakustannukset Muut kustannukset Kustannukset yhteensä Hallinto- talouspalveluiden toimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Yhteensä Koulutuspäivien jakautuminen toimialoittain Henkilöstöraportti 2014

17 7 REKRYTOINTI 7.1 Täyttölupamenettely Karkkilan kaupungissa on ollut käytössä kaupunginhallituksen päättämä täyttölupamenettely, jolla on ollut tarkoituksena tehostaa talouden ja toiminnan seurantaa sekä ohjausta. Hallitus on päätöksessään linjannut, että kaikkien virkojen ja tehtävien vakinainen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen täyttölupaa. Lisäksi on todettu, että yli kahden viikon määräaikaisten tehtävien täytöt edellyttävät kaupunginjohtajan lupaa, ellei ratkaisuvalta kuulu kaupunginhallituksen tai -valtuuston toimivaltaan. Kaupunginhallituksen tekemää päätöstä on tarkennettu vuoden 2013 ja 2014 talousarvioissa siten, että yli kolmen kuukauden määräaikaiset virkojen ja tehtävien täytöt edellyttävät kaupungin johtoryhmän myöntämää lupaa, ellei ratkaisuvalta kuulu kaupunginhallituksen tai valtuuston toimivaltaan. Vuoden 2014 aikana kaupunginhallitus on myöntänyt 23 vakituista täyttölupaa. Täyttöluvista 4 on kohdistunut hallinto- ja talouspalvelujen toimialalle sekä 19 sivistystoimialalle. 7.2 Hakumenettely Avoimet virat tai tehtävät voidaan täyttää Karkkilan kaupungissa sisäisen tai ulkoisen haun kautta - valtaosa tehtävistä ja viroista täytetään kuitenkin ulkoisen haun kautta. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti henkilöhakuilmoitusten osalta menettelytavoista päättää tapauskohtaisesti viran tai työsuhteen aukijulkistava viranomainen. Lähtökohtaisesti avoimet työpaikat julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, työvoimatoimiston Internet-sivuilla ja Karkkilan kaupungin kotisivuilla. Hakuilmoituksia on mahdollista julkaista myös muissa tiedotusvälineissä, kuten eri lehdissä. Kaupunginhallituksen myöntämät täyttöluvat vuonna

18 8 TYÖHYVINVOINTI JA -SUOJELU 8.1 TYHY -toiminta Karkkilan kaupungin työntekijöillä oli mahdollisuus suunnitella ja järjestää TYHY -tapahtuma, jonka tarkoituksena on yhteisen ajan viettäminen työtovereiden kanssa ja samalla oman työyksikön kehittäminen. Työaikaa tapahtumaan sai käyttää puoli työpäivää ja työnantaja osallistui kustannuksiin 30 eurolla osallistujaa kohden. Kustannukset vuonna 2014 olivat tyhy-toiminnasta olivat Karkkilan kaupungille euroa (vuonna 2013 yhteensä euroa). Vuoden 2014 aikana kaupungin yt-ryhmä teki päätöksen nostaa vuodelle 2015 tyhy-rahaa 50 euroon. Yhtenä työhyvinvoinnin lisäämiskeinona Karkkila on tukenut työntekijöidensä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia alkaen. Tuen suuruus on ollut 100 euroa/henkilö vuodessa ja siihen oli oikeus päätoimisella työntekijällä, jolla oli yhdenjaksoinen vähintään 3 kk kestävä palvelussuhde. Etu toteutetaan Sporttipassi -palvelulla, joka veloittaa työnantajalta ainoastaan todellisen käytetyn tuen ja jonka käyttöalueeseen kuuluvat kaikki verottoman edun alaiset liikunta- ja kulttuuripalvelut. Vuonna 2014 Sporttipassia käytti 157 työntekijää ja kustannukset olivat Karkkilan kaupungille ,24 euroa. Useiden muiden kuntatyönantajien tapaan Karkkilan kaupunki tukee työntekijöidensä tupakoinnin lopettamista ja ryhtyi savuttomaksi työnantajaksi alkaen. Tämän jälkeen tupakointi ei ole ollut sallittua kaupungin kiinteistöjen yhteydessä eikä työaikana. Työnantaja osallistuu tupakoinnin lopettajien vieroitushoitoon maksamalla 50 % lääke- tai nikotiinivalmisteista kolmen kuukauden ajalta. Syksyllä 2014 kaupungissa käynnistettiin henkilöstölle ohjatut liikuntaryhmät, säännölliset taukojumpat kaupungintalolla sekä hyvinvointiryhmä, joka tarjosi osallistujille liikuntasuunnitelman, liikuntakokeiluja ja työterveyteen liittyviä luentoja. Nämä toteutettiin Etelä-Suomen aluevirastolta saadulla hankerahoituksella. Karkkilan kaupungin henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua taukojumppiin sekä yhteen liikuntatuntiin viikossa työajalla. Vuonna 2014 kaupungin Tyhy-ryhmä kokoontui yhteensä kolme kertaa. Työhyvinvoinnin osalta suoritettiin työhyvinvointikysely. Kysely valmistui joulukuussa 2014 ja kyselyyn vastasi yhteensä 60,8 prosenttia kaupungin työntekijöistä. Kyselytuloksien avulla on tarkoitus kehittää kaupungin työhyvinvointia vuonna Työhyvinvointikyselyn tulokset ja vertailu vuoteen 2012 on henkilöstöraportin liitteenä. 8.2 Työsuojelu Vuonna 2014 työsuojeluorganisaatio on tehnyt suunnitelmallisia ja pyyntöperusteisia työpaikkakäyntejä työpisteisiin, antanut ohjeita ja neuvoja työolojen parantamiseen ja työssä jaksamisen tukemiseen. Työsuojelun osaamista on varmistettu vuonna 2014 työsuojeluntoimijoiden osalta osallistumalla työsuojelupäällikön koulutuspäivään, Work goes happy-tapahtumaan, OAJ:n Työelämän seminaariin sekä alueellisiin ja työsuojelun neuvottelupäiviin. Myös TTK:n työsuojelun tietoiskuun osallistuttiin vuonna Työpaikkakäynnit on suoritettu suunnitelman mukaan / pyyntöperusteisena käynteinä ja ne on toteutettu yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työpaikkakäynneillä on kiinnitetty huomiota työympäristön turvallisuuteen, fyysiseen ja psyykkiseen kuormittavuuteen, riskienarviointiin ja työssä jaksamiseen. Suunnitelmalliset työpaikkakäynnit vuonna 2014 kohdistuivat Haapalan päiväkotiin, Högforsin päiväkotiin ja Toivikkeen päiväkotiiin. Päiväkotien lisäksi tehtiin Ahmoon koulun, Haukkamäen koulun, Nyhkälän 17 Henkilöstöraportti 2014

19 koulun ja Tuorilan koulun teknisen käsityön tiloihin sekä kaupungin Varikkolle työpaikkakäynti. Vuonna 2014 suoritettiin myös pyyntöperusteisia työpaikkakäyntejä (työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö). Työpaikkakäynneillä ilmenneitä epäkohtia on korjattu työpaikoilla mahdollisuuksien mukaan. Tätä seurantaa on suorittanut työsuojeluvaltuutettu tuoden tiedon työsuojelupäällikölle ja työsuojelutoimikunnalle sekä sisäilmaryhmälle. Tekniselle toimialalle suunnattiin vuonna 2014 myös erillinen Työhyvinvointi teknisellätyöhyvinvointiihanke, joka sisälsi työhyvinvoinnin erialueista luentoja, työnkuormituksen ja ergonomian ohjausta sekä kuntosalitoimintaa. Työpaikkakäyntien lisäksi Aluehallintovirasto suoritti viranomaistarkastuksen Karkkilassa Varikolle lokakuussa Työterveyshuolto Työterveyshuollon palvelut Karkkilan kaupungille on alkaen tuottanut Perusturvakuntayhtymä Karviainen. Toiminnan tavoitteina ovat työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työstä johtuvien terveysvaarojen ja työhön liittyvien sairauksien ehkäisy. Karkkilan kaupungin henkilöstön työterveyshuoltopalveluihin kuuluu lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito laboratorio- ja röntgentutkimuksineen sekä kolme erikoislääkärin konsultaatiota. Lisäksi henkilökunta saa työterveyshuollon kautta psykologin palvelut. Perusturvayhtymä Työterveyshuollon kustannukset vuodelta 2014 olivat ,30 euroa. Kela korvaa työnantajalle % työterveyshuollon kustannuksista. Kelalta voidaan anoa työterveyshuollon kustannuksien lisäksi korvauksia esimerkiksi työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä tai muista hankituista asiantuntijapalveluista, jotka työterveyshuollon ammattihenkilöt ovat nähneet tarpeelliseksi. 18

20 9 YHTEISTOIMINTA Karkkilan kaupungin yhteistoimintaryhmä kokoontui vuonna 2014 seitsemän kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: YT-menettelyn 2013 toimeenpanon seuranta työhyvinvointisuunnitelma henkilöstöorganisaation uudistus hallintosäännön uudistaminen henkilöstöjärjestöjen aloite tulospalkkiosta tilinpäätös ja henkilöstöraportti 2013 talousarvio 2015 menettelyohjeet vuosiloman siirtämiseksi työkyvyttömyyden vuoksi YT sopimuksen sisällön suunnittelu henkilöstöjärjestöjen kannanotto palkkausjärjestelmän tarkistamiseksi työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun selvityspyyntö työturvallisuudesta työhyvinvointikyselyn tulokset Alkuvuodesta tehtiin vuosisuunnitelma ja vuoden viimeisessä kokouksessa käytiin arviointi- ja palautekeskustelu vuoden tuloksista ja yhteistoiminnasta sekä laadittiin vuosikello Yt-ryhmälle. Karkkilan kaupunki linjasi loppuvuodesta 2010, että vuoden 2011 alusta niin pääluottamusmiehet kuin työsuojeluvaltuutetut ovat Karkkilan kaupungin omasta organisaatiosta. Työsuojelupäällikkö- ja eläkeasiamiespalvelut ostettiin v perustuskuntayhtymä Karviaisesta. YT -ryhmään kuuluivat vuonna 2014: Majalahti Juha, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja Johansson Jaana, henkilöstösihteeri, sihteeri Laiho Paula, seudullinen työsuojelupäällikkö (Karviainen) Laine Seija, Jyty, pääluottamusmies Napari Matti, KTN, pääluottamusmies alkaen JUKO Pitkä Mervi, Super, paikallisosaston puheenjohtaja Setälä Kari, tekninen johtaja Suomi Matti, JHL, pääluottamusmies Tikkanen Markku, JUKO, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu Silvennoinen Silja, sivistystoimenjohtaja Muurinen Anne, talous- ja henkilöstöjohtaja asti Eerola Erkki, talous- ja henkilöstöjohtaja alkaen 19 Henkilöstöraportti 2014

21 LIITTEET Erillisenä liitteenä työhyvinvointikyselyn tulokset vuodelta 2014 sekä vertailu vuoden 2012 kyselyn tuloksiin. 20

22 21 Henkilöstöraportti 2014

YT-ryhmä 12.5.2014 Kh 26.5.2014 Kv 9.6.2014

YT-ryhmä 12.5.2014 Kh 26.5.2014 Kv 9.6.2014 YT-ryhmä 12.5.2014 Kh 26.5.2014 Kv 9.6.2014 Henkilöstöraportti 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ... 5 2.1 HENKILÖSTÖ 31.12.2013... 5 2.2 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Karkkilan kaupungintalo, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2015 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN

Lisätiedot

Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18

Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18 Kh 28.5.2012 131 YT-ryhmä 30.5.2012 Kv 11.6.2012 18 Henkilöstöraportti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 KESKEISET ASIAT 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 3 2.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2011 3 2.2 Vakinaisen henkilöstön

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Versio 6.5.13. YT-ryhmä 23.5.2013 Kh 27.5.2013 187 Kv 17.6.2013 78

Versio 6.5.13. YT-ryhmä 23.5.2013 Kh 27.5.2013 187 Kv 17.6.2013 78 Versio 6.5.13 YT-ryhmä 23.5.2013 Kh 27.5.2013 187 Kv 17.6.2013 78 Henkilöstöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖ 31.12.2012... 4 2.2 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012

Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 Liikelaitoskuntayhtymä Puhti Henkilöstöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET ASIAT HENKILÖSTÖNÄKÖKULMASTA... 2 2. HENKILÖTYÖVUODET JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. HENKILÖTYÖVUODET... 3 2.2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite lokakuu 2014 www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2013 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 714 KVTES

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Liite 1. vuoden 2015 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen

RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI Liite 1. vuoden 2015 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen RÄÄKKYLÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 31.12.2015 1 1. Yleistä Kuntatyönantajien antaman suosituksen mukaisesti henkilöstöraportti sisältää tietoa henkilöstön määrästä, ikärakenteesta ja sukupuolijakaumasta,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Henkilöstöraportti 2016 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Henkilöstöraportti 2016 1 JOHDANTO... 3 2 KAUPUNGIN VIRANHALTIJAORGANISAATIO... 4

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014

Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x. Henkilöstöraportti 2014 Yhtymähallitus 24.3.2015, liite 3 Yhtymävaltuusto 19.5.2015, liite x Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut... 3 2.1. Henkilöstön määrä, rakenne ja muutokset...

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2009 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2008 euroa/kk 7 000 6 000 6 369 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt pvm HENKILÖSTÖRAPORTTI

Yt-ryhmä Khall Kvalt pvm HENKILÖSTÖRAPORTTI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.2 Tietojen kokoaminen... 4 2.5 Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot