Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) korvaamisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) korvaamisessa"

Transkriptio

1 Terveysosasto / Tarkastus- ja ratkaisuryhmä Palveluntuottajakohtainen korvausmenettely (Patu) työterveyshuollon kustannusten korvaamisessa Kela, Terveysosasto

2 Terveysosasto / Tarkastus- ja ratkaisuryhmä 2011 Tausta Kela voi työnantajan suostumuksella sopia korvauksen suorittamisesta palveluntuottajalle (SVL 13 luvun 10 ) Oma työterveysasema tai Yhteinen työterveysasema (RY) Johtajan päätös käyttöönotosta elokuussa 2007 Esittelymuistio ja sopimusmalli Sovellettiin ensimmäistä kertaa tilikaudella 2008 Edellyttää sopimusta menettelyyn tulevan palveluntuottajan ja Kelan välillä ja sen jälkeen edelleen liittymissopimuksia palveluntuottajan ja asiakastyönantajien välillä. 2

3 Terveysosasto / Tarkastus- ja ratkaisuryhmä 2011 Tavoitteet Työterveyshuoltolain mukaisen toiminnan toimeenpanon tukeminen Hyvän työterveyshuoltokäytännön tukeminen työpaikoilla ja työterveyshuolloissa Palvelujärjestelmän tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaaminen Korvausjärjestelmän kehittäminen Hakemusten laadun parantaminen (esitetään vain hyväksyttäviä kustannuksia) Työnantajan oma työterveysasema hakee korvausta kaikkien asiakastyönantajien puolesta Kustannukset kyetään maksamaan nopeammin Läpinäkyvyyden lisääntyminen sekä kustannuksissa, että toiminnassa (palveluntuottaja/kela) 3

4 Terveysosasto / Tarkastus- ja ratkaisuryhmä 2011 Patu-prosessin vaiheet Neuvotteluvaihe Sopimusvaihe Arviointivaihe Korvauksen maksaminen palveluntuottajalle Yhteydenpito olennaisista muutoksista Tarvittaessa tarkastuskäynti (SVL 13 luvun 9 ) Palveluntuottajan tukeminen ja ohjaaminen 4

5 Patu-prosessi Neuvotteluvaihe Selvitetään ja kuvataan yhteistyönä: Miten työterveyshuolto on järjestetty, miten käytännössä toimitaan Sopimuksen osapuolet, kohde, soveltaminen ja rajoitukset Edellytykset (mm. järjestäminen, toiminta) Tietojen hallinnointi ( ja toimintatiedot) Muistio, joka liitetään sopimukseen 5

6 Keskeiset etukäteen selvitettävät asiat, yhteenveto neuvottelumuistion sisällöstä Työterveyshuollon toiminnan järjestäminen Omat voimavarat, ostopalvelut, alihankinta Ohjaus ja koordinointi Pätevyys ja toimiluvat Toiminnan suunnittelu Voimavarojen käytön periaatteet Toiminnan toteutumisen seuranta Yhteistoiminta Hyväksyttävien kustannusten korvausperiaatteet Kustannusten määräytymisperiaatteet Kustannustietojen hallinnointi Toimintatietojen hallinnointi Kirjataan muistioon, joka jää molemmille osapuolille dokumentiksi Hakijan tuki Valmistelun ja tarkastuksen tuki 6

7 Patu-prosessi Sopimusvaihe Työnantajan oma / työnantajien yhteinen työterveysasema Kela (runkosopimus) Työnantajan oma / työnantajien yhteinen työterveysasema tekee sopimukset (liittymissopimukset) asiakastyönantajien kanssa, kun runkosopimus on solmittu 7

8 TYÖNANTAJAN TYÖTERVEYSHUOLLON KORVAUKSEN SUORITTAMINEN PALVELUJEN TUOTTAJALLE (liittymissopimus) 1 Sopijaosapuolet Palvelujentuottaja, y-tunnus Yhteystiedot Asiakastyönantaja,Y-tunnus Yhteystiedot 2. Sopimuksen kohde Tällä sopimuksella osapuolet sopivat sairausvakuutuslain ( /1224) 13 luvun 10 :n mukaisesta menettelystä, jonka perusteella sopimuksen piiriin kuuluvan työnantajan työterveyshuollon korvaukset maksetaan suoraan työterveyshuoltopalvelut tuottavalle työnantajalle. 3. Voimassaoloaika ja tilikausi Sopimassa on voimassa xx.xx.xxxx lukien. Tilikausi, jolta kustannukset ilmoitetaan ja korvaus suoritetaan on xx.xx-xx.xx. 4. Sopimuksen sisältö Sopimuksen sisältö määräytyy xx.xx.xxxx solmitun pääsopimuksessa mukaisesti, jonka ehtoja ja velvoitteita osapuolet tällä sopimuksella sitoutuvat noudattamaan. Tämän liittymissopimuksen allekirjoittava työnantaja suostuu siihen että korvaus maksetaan suoraan palvelujen tuottajalle. Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Paikka ja aika päivänä kuuta. palvelujen tuottaja asiakastyönantaja 8

9 Patu-prosessi Arviointivaihe Arviointi/neuvonta käynti ennen työnantajan oman / työnantajien yhteisen työterveysaseman tilikauden päättymistä (viimeistään syksyllä) ennen ensimmäisen Patu-hakemuksen laatimista *sovitaan hakemuksen lähettämisen aikataulu ja korvauksen maksamisen aikataulu *käydään yksityiskohtaisesti läpi korvaushakemuksen laatiminen ja kustannukset 9

10 Patu-prosessi Korvauksen hakeminen Patu-hakemuksena käytetään SV98a TTH lomaketta ja muita Kelan hyväksymiä lomakkeita. Patu-hakemus täytetään kuten monitoimipaikkaisen työnantajan hakemus Patu-sopimuksen piiriin kuuluvilla työnantajilla tulee kaikilla olla työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen hallintatavat käytössä Pakolliset liitteet (ei enää vuoden 2011 hakemuksessa): Työterveyshuollon toimintasuunnitelma (ns. puitesuunnitelma) Toimintasuunnitelman voimassaolo- ja hyväksyttypäivämäärät liitteeseen Työsuojelutoimikunnan lausunto / lausunnot Työsuojelulausuntojen antamispäivämäärät liitteeseen Luettelo liittymissopimusten perusteella työnantajittain Asiakastyönantajien Y-tunnukset ja nimet Työntekijöiden lukumäärät palveluntuottajan tilikauden alun ja lopun keskiarvona Liittymissopimuksen allekirjoituspäivämäärät tai kopiot sopimuksista 10

11 Hakemuksen liite (esimerkki) Patumenettelyn piiriin kuuluvat yritykset Y-tunnus KL I hlö lkm KL II Työterveyshuollon toimintasuunnitelman voimassaoloaika Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on käsitelty/hyväksytty pvm Työsuojelulausunto pvm Liittymissopimuksen allekirjoituspvm Liittymissopimus on irtisanottu pvm 11

12 Korvausmenettely Hakuaika 6 kk palveluntuottajan tilikauden päättymisestä Hakemukseen liitettävä luettelo menettelyn piiriin kuuluvista (liittymissopimukset) työnantajista ja voimassa olevista Y-tunnuksista ja henkilömääristä Työntekijämääränä käytetään palveluntuottajan tarkoittaman tilikauden alun ja lopun keskiarvoa, vaikka asiakastyönantajilla olisi palveluntuottajan tilikaudesta poikkeava tilikausi Myös työnantajan muualta ostamat palvelut esitetään yhteisessä hakemuksessa (esim. ea-tarvikkeet) Asiakastyönantajat eivät hae korvausta itse 12

13 Patu-prosessi Korvauksen maksaminen Korvaus maksetaan palveluntuottajan antamilla tiedoilla palveluntuottajan tilille Päätökseen sisältyy valitusoikeus Sosiaaliturvan muutoksenhalulautakunta Vakuutusoikeus Palveluntuottaja jakaa Kelan maksaman korvauksen edelleen menettelyyn liittyneille asiakastyönantajille erikseen sovitulla tavalla esim. palvelujen käytön mukaan suhteellinen osuus 13

14 Patu-menettelyn ulkopuolelle jäävät työnantajat Patu-menettelyn ulkopuolelle jäävien asiakastyönantajien osalta menetellään kuten ennenkin korvaushakemuksen tiedot toimitetaan erikseen työnantajalle, joka huolehtii itse hakemisesta tietoja ei liitetä Patu-hakemukseen 14

15 YHTEENVETO MALLIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEISTA 1. Hakijan tiedottaminen vaihtoehdosta 2. Neuvottelu palveluntuottajan ja Kelan välillä 3. Muistion laadinta runkosopimuksen liitteeksi 4. Runkosopimuksen allekirjoitus / palveluntuottaja ja Kela 5. Palveluntuottaja tekee liittymissopimukset työnantajien kanssa 6. Sopimusten arkistointi, tieto Kelaan terveysosastolle liittymissopimuksista 7. Arviointi/tarkastuskäynti tarvittaessa 8. Korvaushakemuksen valmistelu ja korvauksen maksaminen palveluntuottajalle 9. Seuranta, tieto muutoksista puolin ja toisin 15

16 Terveysosasto / Tarkastus- ja ratkaisuryhmä Vertailu vanhan ja uuden korvausmallin eroista työnantajien omilla / työnantajien yhteisillä työterveysasemilla PATU-malli uudistaa korvauskäytännön

17 Vanha korvausmalli vs. PATU-korvaaminen Korvaamisen lähtökohta työterveysaseman toiminnan kokonaisuus Kaikki aiheutuneet kustannukset ovat mukana (perustamis- ja käyttökustannukset) Ry:ssä korvattava ja ei-korvattava %-osuus Ry:n kirjanpito keskeinen Jos työnantajien yhteinen työterveysasema ry on tuottanut osan työterveyshuollon palveluista, niin silloin on hyväksytty ryselvityksen mukainen %-osuus kustannuksista. Perustamis- ja käyttökustannukset Korvaamisen lähtökohta PATUn piiriin kuuluvien työnantajien työterveyshuollosta aiheutuneet hyväksyttävät kustannukset Kirjanpito taustalla ei sovelleta %-osuutta Ei sovelleta %-korvaamista Perustamis- ja käyttökustannukset tai niihin perustuvat maksut ja palkkiot 17

18 Vanha korvausmalli vs. PATU-korvaaminen Myyntitulot ja tilikauden voitto vähentävät korvausta Neuvottelut Kelan kanssa sattumanvaraisia Oman aseman /ry:n Patun ulkopuolisilta asiakkailta saadut myyntitulot ja tilikauden voitto eivät vaikuta korvaamiseen Sopimus- ja arviointimenettelyt systemaattisia Korvaukset hitaasti osalle työnantajista Korvaukset nopeammin 18

19 Vanha korvausmalli vs. PATU-korvaaminen Työnantajan omalla työterveysasemalla / ry:llä ei välttämättä ole ollut suurempaa ohjaus ja koordinointivastuuta Työterveyshuoltotoiminta on eri tasoista eri palveluntuottajilla Ry tekee selvityksen, josta ei ole valitusoikeutta (valitusoikeus asiakastyönantajalla) Jokainen työnantaja hakee itse korvausta Kelasta Ongelmana osaaminen ja aikataulu Osa korvauksista jää hakematta Patu-palveluntuottajan ohjaus ja 'valvonta' vahvempaa muihin työterveyshuollon palveluntuottajiin nähden Patu-palveluntuottaja huolehtii siitä, että hakemuksen kustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia Työterveyshuollon toiminnan sisältö kaikissa työpaikoissa samantasoista Hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutuminen varmistuu kaikkialla Työnantajan oma työterveysasema / ry hakee korvausta sopimuksen piiriin kuuluvien puolesta. 19

20 Käytännön kokemukset ja vinkit Sopimusneuvottelussa luodaan perusteet menettelylle, mukaan tarvitaan palveluntuottajan sisältö-, laskutus- ja kirjanpito-osaajat ja muu avainhenkilö/-t ja Kelasta menettelyn ja korvaamisen asiantuntija Tarkastus-arviointikäynti hyödyllinen ainakin ennen ensimmäisen PATU-hakemuksen laatimista (proaktiivinen tarkastus) Oikea hinnoittelun merkitys kasvaa palveluntuottajalla Palveluntuottajien ja asiakastyönantajien odotukset positiivisia Kelan kannalta Ry:iden korvauskäytäntö yksinkertaistuu ja yhdenmukaistuu 20

21 Käytännön kokemukset ja vinkit Runkosopimuksen purkaminen ei ole mahdollista kesken kaiken, tavoitteena pitkäkestoinen ratkaisu Liittymissopimusten laadinta käy kätevästi osana asiakastyönantajakohtaista työterveyshuollon toimintasuunnittelua Korvaushakemuksen toimittaminen jää helposti pitkälle kevääseen-> aikaistakaa hakemuksen jättämisen aikataulua Kela sitoutunut nopeampaan läpimenoaikaan (päätös 2 kk kuluessa) Sähköisen hakemisen kehittämisessä (tavoite 2011) PATUmenettelyn erityisvaatimukset otetaan huomioon 21

22 Terveysosasto / Tarkastus- ja ratkaisuryhmä 22 Käytännön kokemukset ja vinkit Ry:iden kannalta Vain yksi hakemus! Ei enää ry-selvityksen laatimista liitteineen Vaikka kaikki asiakastyönantajat eivät liity menettelyyn, huomattavasti vähemmän hakemuksia tai tietojen tuottamista hakemuksia varten Ry palvelee työnantajia ei tarvitse hakea korvausta, markkinointietu ja keskittyminen ydintehtäviin Audit trail kunnossa hyvä vaihtoehto toiminnan kehittämiseksi ja kustannusten hallitsemiseksi

23 Vapaaehtoista Liittymissopimukset Pääasiallisen palveluntuottajan käsite; Patu-palveluntuottaja tuottaa vähintään puolet asiakastyönantajan työterveyshuoltopalveluista Tilikauden alusta voimaan Jos kesken tilikauden liittyy tai jää pois, asiakastyönantaja hakee itse koko ajalta korvauksen Poikkeus: Kesken tilikauden voi liittyä menettelyyn, jos uusi perustettava yritys tai ei aiempaa sopimusta /kustannuksia palveluista olemassa Aloitusvaiheessa (Kelan ja palveluntuottajan sopimuksen ensimmäisenä vuotena) työnantajan tilikausi on erilainen kuin palveluntuottajan? Työnantaja hakee korvausta pätkästä, asia selvitetään erikseen näiden työnantajien kohdalla. Pääsääntöisesti noudatetaan palveluntuottajan tilikautta 23

24 Voimassa olevat sopimukset tänään ensimmäiset PATU-korvaukset valmisteltu ja maksettu kesäkuussa 2009 tilikauden 2008 kustannuksista tilikaudesta 2009 lähtien 12 runkosopimusta ja n. 400 liittymissopimusta 24

25 Voimassa olevat sopimukset tänään kokemuksia '' olemme kokeneet PATU-hankkeen pelkästään positiivisena. Se oli meille kunnia-asia, että pääsimme ensimmäisten RY-organisaatioiden joukossa pilotoimaan sitä. Asiakasyrityksemme ovat ottaneet PATUn innolla vastaan, tietäähän se heille rahanarvoista asiaa. Toki töitä jonkin verran enemmän tässä alkuvaiheessa '' Työterveyshuollon toiminta on kokonaisuudessaan yhdenmukaistunut kaikkien toimijoiden kohdalla. PATU-prosessineuvottelut ovat selkiyttäneet ja auttaneet työterveyshuollon toiminnan järjestämisessä. Kustannusten hallinnointi on tehostunut ja korvaustaso on kasvanut työntekijäkohtaisen enimmäismäärän noustessa. Palveluntuottajan ja Kelan välillä ymmärrys on lisääntynyt 'hyvän' käytännön ja korvattavien kustannusten osalta. 25

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille

Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille Kansaneläkelaitos Terveysosasto Diaarinumero 20/322/2009 Kirjeeseen on koottu ajantasaista tietoa Kelan korvaamasta yrittäjien ja työnantajien työterveyshuollosta. Se on tarkoitettu työpaikan työterveyshuollon

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Sisällys Tärkeää tietää 1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto 2 Yrittäjän työterveyshuolto 8 Korvausten maksaminen

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen Terveysosasto Dno 3/310/2014 Terveydenhuoltoryhmä Työterveyshuoltotiimi 15.5.2014 Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollon korvausten hakeminen ja maksaminen 1 Johdanto

Lisätiedot

Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista

Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista Terveysosasto/Työterveyshuoltoryhmä Ajankohtaista korvauskäytännön muutoksista - mitä hakemisen uudistaminen ja sähköinen asiointi edellyttää palvelujen tuottajalta - korvauslainsäädäntö muuttuu työkyvyn

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus 1.10.2008 30.9.2011 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO/Toimihenkilöunioni TU Tilitoimistojen

Lisätiedot

summa 3 2014 OSUUSKUNTA Yritysmuotona 4 Verovelkarekisteri Korvausta työterveyshuollon julkiseksi

summa 3 2014 OSUUSKUNTA Yritysmuotona 4 Verovelkarekisteri Korvausta työterveyshuollon julkiseksi MCI summa 3 2014 AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I Yritysmuotona OSUUSKUNTA 4 Verovelkarekisteri julkiseksi 6 Korvausta työterveyshuollon kuluista SISÄLTÖ 3/2014 4

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

TEEMANA TYÖELÄMÄ. kilpailukieltovelvoitteet. ulkomaalaisen työntekijän verotus. työntekijöiden yksityisyys. työsuhteen ehdot

TEEMANA TYÖELÄMÄ. kilpailukieltovelvoitteet. ulkomaalaisen työntekijän verotus. työntekijöiden yksityisyys. työsuhteen ehdot Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2011 TEEMANA TYÖELÄMÄ kilpailukieltovelvoitteet ulkomaalaisen työntekijän verotus työntekijöiden yksityisyys

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. EU-HANKKEET... 2 Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa... 2 Menettelytavat hallinnossa... 3 Päätöksenteko kaupungin

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot