Korvauksen hakeminen ulkomailla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korvauksen hakeminen ulkomailla"

Transkriptio

1 Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski

2 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika Tilityksiä käsittelevä taho Kelassa 2

3 Korvaushakemus ja valtakirja Vakuutusyhtiö voi hakea asiakkaalle ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista korvausta asiakkaan sijasta. Edellytyksenä on, että henkilö on siirtänyt vakuutusyhtiölle oikeutensa korvauksen hakemiseen. Korvaus on samansuuruinen riippumatta siitä, onko se maksettu valtakirjan perusteella vakuutusyhtiölle tai asiakkaalle itselleen. 15 vuotta täyttäneellä henkilöllä on oikeus antaa valtakirja. Valtakirjan voi asiakkaan lisäksi allekirjoittaa hänen huoltaja tai edunvalvoja. Perheenjäsenen toisen puolesta allekirjoittama valtakirja ei ole hyväksyttävä 3

4 Korvaushakemus ja valtakirja Korvausta ulkomailla perityistä sairaanhoitokustannuksista voidaan hakea samasta vahinkotapahtumasta vuoden ajan yhdellä alkuperäisellä valtakirjalla, joka liitetään ensimmäiseen hakemukseen. Kun haetaan saman vahinkotapahtuman perusteella korvauksia vuoden kuluessa siitä kun valtakirja on annettu, jokaiseen hakemukseen on joko liitettävä kopio alkuperäisestä valtakirjasta tai uusi valtakirja. Jos samaan vahinkotapahtumaan haetaan korvauksia myöhemmin kuin vuoden kuluessa siitä kun valtakirja on annettu, vakuutusyhtiön on toimitettava hakemukseen uusi valtakirja. 4

5 Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Vakuutusyhtiön Kelaan toimittama korvaushakemus, joka koskee Suomessa sairausvakuutetuille henkilöille ulkomailla syntyneitä sairaanhoitokustannuksia käsitellään vakuutusyhtiötilityksenä Vakuutusyhtiö täyttää korvauksen hakemista varten tilityslomakkeen. Tilityslomake SV 133 Vakuutusyhtiön tilitys ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Tilityslomake on Kelan verkkosivuilla täytettävä aktiivinen PDFtiedosto: > Yhteistyökumppanit > Vakuutusyhtiöt > Tilityslomakkeet Korvausta voi hakea myös vastaavalla muulla Kelan hyväksymällä tilityslomakkeella Tulee hyväksyttää etukäteen Kelassa. Tulee sisältää kaikki samat tiedot, jotka ovat Kelan virallisessa lomakkeessa. 5

6 Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityslomake toimitetaan Kelaan yhtenä kappaleena. Jos korvausta haetaan henkilön saman vahinkotapahtuman useista kustannuksista samalla kertaa, riittää yhden tilityslomakkeen ja valtakirjan täyttäminen. Tilityslomakkeen uudistamisen myötä keväällä 2010 Kela ei ole enää postittanut päätöksen mukana tilityslomakkeen kaksoiskappaletta. 6

7 Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Lomakkeen tiedot Tilityslomakkeessa tulee käydä ilmi: Vakuutusyhtiön nimi ja yhteystiedot Vakuutusyhtiön y-tunnus ja maksunsaajatiedot Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot Suomessa sairausvakuutetun henkilön, jonka kustannuksista korvausta haetaan, nimi ja henkilötunnus Kustannusten maksupäivä Tilityslomakkeella haettavien kustannusten yhteissumma 7

8 Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake- Lomakkeen tiedot Jos korvausta haetaan kustannuksesta, joka on syntynyt Suomessa sairausvakuutetulle henkilöllä hänen tilapäisen oleskelunsa aikana toisessa EU- tai ETA-valtiossa tai Sveitsissä, vakuutusyhtiön tulee merkitä tilityslomakkeeseen hakeeko se kustannusten korvauskäsittelyä hoitoa antaneen valtion lainsäädännön vai Suomen sairausvakuutuslain nojalla. 8

9 Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Lomakkeen liitteet Tilityslomakkeen liitteenä tulee olla: Suomessa sairausvakuutetun henkilön vakuutusyhtiölle antama valtakirja Alkuperäinen tai kopio henkilön vakuutusyhtiölle antamasta omasta selvityksestä, kuten vahinkoilmoituksesta Alkuperäinen tai kopio lääkärin tai hammaslääkärin palkkion selvityksestä ja maksukuitista Alkuperäinen tai kopio lääkärin tai hammaslääkärin määräämästä tutkimuksen ja/tai hoidon kustannusten selvityksistä ja maksukuitista Alkuperäinen tai kopio lääkeoston kustannusten selvityksistä ja maksukuitista 9

10 Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake - Selvitykset Tilityslomakkeen liitteenä esitettävästä selvityksestä tulee käydä ilmi: valtio, jossa kustannus on syntynyt kustannusten todellinen maksupäivä maksetun valuutan nimi/tunnus ja määrä Maksunsaajatiedot Maksukuitista on käytävä ilmi henkilölle syntyneet kustannukset ja henkilön niistä suorittama maksu. 10 Jos henkilö on maksanut hänelle aiheutuneet kustannukset laskulla, vakuutusyhtiön tulee toimittaa liitteenä myös laskun erittely.

11 Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake - Selvitykset Jos maksunsaaja on ollut muu taho kuin hoidon antaja, selvityksestä tulee käydä ilmi myös palvelujen tuottajan virallinen nimi tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan lääkärin, hammaslääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön nimi ja mahdolliset muut tunnistetiedot (esim. vakuutusnumero). 11

12 Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake - Selvitykset Tilityslomakkeen liitteenä olevat asiakirjat voidaan toimittaa Kelaan joko alkuperäisinä tai kopioituina asiakirjoina. Kopioasiakirjojen on täytettävä vähintään alkuperäisasiakirjojen laatuvaatimukset, kuten luettavuus ja uudelleenkopiointi. Erillisestä pyynnöstä vakuutusyhtiön tulee toimittaa tilityslomakkeen liitteiden alkuperäisasiakirjat Kelaan korvauskäsittelyä ja/tai valtioiden välistä sairaanhoitokustannusten laskutusta/maksamista varten. 12

13 Tilityksen tekeminen Tilityslomake täytetään vaakariveittäin kunkin henkilön, jonka sairaanhoitokustannuksista korvausta haetaan, tiedoilla. Tilityslomakkeen liitteinä esitettävien selvitysten ja muiden asiakirjojen tulee olla samassa henkilöjärjestyksessä kuin esitetyt tiedot ovat yhteenvetolistalla. Yhdellä tilityslomakkeella voi esittää enintään yhteensä 50 Suomessa sairausvakuutetun henkilön sairaanhoitokustannusten korvaushakemusta. Ulkomailla aiheutuneiden sairaanhoitokustannusten korvaushakemuksiin ei saa yhdistää Suomessa syntyneitä kustannuksia. 13

14 Hakuaika Korvausta haetaan kuuden kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta. Maksupäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin kustannukset on maksettu hoidon antajalle tai sille taholle, jossa kustannukset ovat syntyneet. Jos maksu hoidosta on peritty etukäteen, korvausta voi hakea vasta kun hoito on annettu henkilölle. 14

15 Tilityksiä käsittelevä toimisto Kelassa Vakuutusyhtiötilityksiä, jotka koskevat ulkomailla syntyneitä sairaanhoitokustannuksia käsittelee Kelassa Kymenlaakson kv-tilitysyksikkö. Tilitykset voi lähettää mihin tahansa toimistoon mutta Kela suosittelee niiden lähettämistä suoraan Kymenlaakson kvtilitysyksikköön. 15

16 Kymenlaakson kv-tilitysyksikkö - yhteystiedot Valtakatu 40, Kuusankoski Puhelinnumero: Sähköposti: Yhteyshenkilö: Katja Asikainen 16

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella

Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Toimintaympäristön muutoshaasteet raja-alueella Noora Heinonen 12.9.2012 nh 1 Rajat ylittävät tilanteet? 1. Joutuminen sairaanhoidon tarpeeseen tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana (äkillinen sairastuminen)

Lisätiedot

Rajat ylittävä terveydenhuolto

Rajat ylittävä terveydenhuolto Rajat ylittävä terveydenhuolto Rajat ylittävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan tilannetta, jossa i. potilas siirtyy valtiosta toiseen ii. potilaasta otettu esim. laboratorionäyte tai röntgenkuva siirtyy

Lisätiedot

Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille

Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille Kansaneläkelaitos Terveysosasto Diaarinumero 20/322/2009 Kirjeeseen on koottu ajantasaista tietoa Kelan korvaamasta yrittäjien ja työnantajien työterveyshuollosta. Se on tarkoitettu työpaikan työterveyshuollon

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010

Työterveyshuolto. Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista 2010 Sisällys Tärkeää tietää 1 Työnantajan järjestämä työterveyshuolto 2 Yrittäjän työterveyshuolto 8 Korvausten maksaminen

Lisätiedot

Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista

Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista OHJE TEM/367/03.01.05/2014 11.3.2014

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutus Yksityistapaturmavakuutus Tuoteseloste www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jolla voidaan täydentää yhteiskunnan tarjoamaa turvaa. Työssä

Lisätiedot

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa

Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Ulkomailta tulevien sairaanhoito Suomessa Elli Heino ja Satu Metsävainio Kelan Terveysosasto 26.3.2015 Rajat ylittävän terveydenhuollon säädöspohja 1.1.2014 Kansallinen lainsäädäntö Laki rajat ylittävästä

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Kela/Työeläkejärjestelmä Toukokuu 2008 ET/VE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Miten tukea haetaan? Voitte hakea pitkäaikaistyöttömien eläketukea ja samoin edellytyksin myönnettävää

Lisätiedot

HOK-Elannon Sairauskassan hallituksen yleisohje kassan jäsenille

HOK-Elannon Sairauskassan hallituksen yleisohje kassan jäsenille HOK-ELANNON SAIRAUSKASSA 1 (9) HOK-Elannon Sairauskassan hallituksen yleisohje kassan jäsenille Voimassa 1.2.2013 alkaen toistaiseksi HOK-ELANNON SAIRAUSKASSA 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ketkä ovat kassan

Lisätiedot

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta Potilasvakuutus korvaa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausperusteista säädetään potilasvahinkolaissa.

Lisätiedot

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA Päivitetty 26.01.2015 Sisällys 1. YLEISTÄ ULKOMAALAISEN SAIRAANHOIDOSTA SUOMESSA... 4 1.1 Sovellettava EU-lainsäädäntö... 6 1.1.1. Yleistä EU:n sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille.

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehdot 1.1.2008 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia

Lisätiedot

Yksityistapatumavakuutus Urheilu- ja talkooväen tapaturmavakuutus sekä ryhmätapaturmavakuutus erikoisryhmille

Yksityistapatumavakuutus Urheilu- ja talkooväen tapaturmavakuutus sekä ryhmätapaturmavakuutus erikoisryhmille Tuoteseloste Yksityistapatumavakuutus Urheilu- ja talkooväen tapaturmavakuutus sekä ryhmätapaturmavakuutus erikoisryhmille Voimassa 1.1.2010 alkaen Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus,

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

Eläkkeen hakeminen ulkomailta. Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä?

Eläkkeen hakeminen ulkomailta. Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä? Eläkkeen hakeminen ulkomailta Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä? Eläketurvakeskus (ETK) on apunasi, kun haet eläkettä ulkomailta. ETK hoitaa yhteydenpidon

Lisätiedot

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 Markkinoiden laajin turva Edullinen vuosimaksu 65 / yhtiö Hyvät vakuutusmäärät Yhteistyökumppaneiden edut Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti

Lisätiedot

MESSUTARKASTUSPERIAATTEET JA -SÄÄNNÖT

MESSUTARKASTUSPERIAATTEET JA -SÄÄNNÖT Päivitetty 13.10.2014 MESSUTARKASTUSPERIAATTEET JA -SÄÄNNÖT 1. Tarkastusperiaatteet... 2 1.1 Tarkastusten tarkoitus... 2 1.2 Yleiset tarkastusperiaatteet... 2 1.3 Tarkastettujen tietojen käyttö... 2 1.4

Lisätiedot

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1.

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2

Lisätiedot

Muiden luottojen yhteismäärä, euroa (asunto ym. luotot) vakituinen yrittäjä freelancer määräaikainen, kk/vuosi asti

Muiden luottojen yhteismäärä, euroa (asunto ym. luotot) vakituinen yrittäjä freelancer määräaikainen, kk/vuosi asti LUOTTORAJAN KOROTUSSOPIMUS JA TILINOSTO Tämä asiakirja on liite luotonhaltijan ja Handelsbanken Rahoitus Oyj:n välillä tehtyyn luottosopimukseen. 1 (5) Lähetä sopimussivu kirjekuoressa tai muuten huolellisesti

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 16 OIKEUSTURVAVAKUUTUSOPAS (11.6.2010, muut. 12.12.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 16 OIKEUSTURVAVAKUUTUSOPAS (11.6.2010, muut. 12.12.2014) B 16 OIKEUSTURVAVAKUUTUSOPAS (11.6.2010, muut. 12.12.2014) (Liite 1 muutettu 16.3.2001, Liite 2 muutettu 1.12.2002, Liite 3 muutettu 11.6.2010, Liite 4 lisätty 11.6.2010) Oikeusturvavakuutustoimintaa on

Lisätiedot

Platinum Card -korttisi

Platinum Card -korttisi Platinum Card -korttisi vakuutusehdot alkaen 20.1.2012 Sisältö Vahinkoilmoitukset ja neuvontapalvelut... 4 Ryhmävakuutusehdot... 5 1. Platinum Card -kortin matkavakuutusehdot... 9 2. Platinum Card -kortin

Lisätiedot

OPPAAN TARKOITUS... 1

OPPAAN TARKOITUS... 1 Opas SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS... 1 SUKUPUOLI-IDENTITEETTIASIOIDEN TUTKIMUS JA HOITO... 1 Sukupuoli-identiteetistä... 1 Lääketieteellinen hoito... 1 Sukupuolen korjaustutkimuksiin hakeutuminen... 2 STM:n

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot