Sivistys- ja vapaa-ajanpalveluiden Maisema -raportti. Kankaanpää 2015 Lopullinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistys- ja vapaa-ajanpalveluiden Maisema -raportti. Kankaanpää 2015 Lopullinen"

Transkriptio

1 Sivistys- ja vapaa-ajanpalveluiden Maisema -raportti Kankaanpää Lopullinen Kankaanpää Kankaanpää 2014

2 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Tarkasteltavassa kunnassa Maisema- malli on käytössä talousarvion laadinnassa, toteuman seurannassa ja ohjauksessa sekä tilinpäätöksessä - samalla palvelut tuotteistetaan järkevälle tasolle toimintaympäristön läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Malli on työkalu sekä tuottamiseen että järjestämisvastuussa olevalle tilauksen valmisteluun ja tilauksen toteutuman seurantaan. Tässä raportissa vertaillaan vuoden sivistys- ja vapaa-ajan palveluita ja niiden ominaisuuksia. Kunnan omassa Maisematilaustaulukossa näkyy kunnan muutos itseensä nähden eri vuosina. Tämän raportin avulla kunta näkee vertailukelpoisesti kuinka oman kunnan palveluiden ja toimintojen sekä muut ominaisuudet suhteutuvat muihin kuntiin nähden. Raportissa esitetyt brutto- ja netto sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta vastaavat, jaoteltuna Maisema-mallin mukaisiin tuoteryhmiin. Kustannuksissa on otettu huomioon myös hallintorajat ylittäviä kustannuksia näistä mainittakoon esim. kunnan- /kaupunginhallituksen avustukset. Kuntamaisema on jakanut hallinnon netto tuoteryhmiin niiden bruttokulujen suhteessa, jos kunta ei ole itse vyöryttänyt hallinnon kuluja jollain muulla perusteella. Tarvittaessa raportin kuluihin on kohdennettu erikseen myös poistot. Kuntien palvelut tehdään vertailukelpoiseksi Maisema-työkalun avulla. Indikaattoreina on suoritteet, asiakkaat, yksikkö sekä toiminnan tehokkuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Yksikkökustannusvertailu ei mene toimintolaskennan tasolla, vaan sopivalle lentokorkeudelle, jolla pystytään näkemään muutoksen tarpeet ja ohjaamaan muutoksia. Maisema-selvityksessä keskeistä on hahmottaa palvelukokonaisuuksia ja niissä mahdollisesti olevia vääristymiä tai palveluketjujen toimimattomuuksia ja näiden tekijöiden kustannusvaikutuksia. Maisema kertoo myös onko palvelulla vaikutusta muiden palvelujen käyttöön. Varhaiskasvatus 14 Perusopetus 45 Lukio 79 Kansalaisopisto/Työväenopisto 98 Kirjastopalvelut 111 Kulttuuripalvelut 129 Museopalvelut 139 Musiikkiopisto 150 Liikuntapalvelut 160 Nuorisopalvelut 175 Hyperlinkki aiheeseen! 2

3 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUIDEN TUOTERYHMÄT MAISEMASSA Kankaanpään osalta mukana ovat muut tuoteryhmät paitsi teatteri ja orkesteri

4 Varhaiskasvatus RAPORTIN LUKUOHJE Kuvassa esitetyt tiedot Varhaiskasvatuksen kokonais / asukas Kunnat suuruusjärjestyksess ä, oma kunta kehystetty Yhteensä hoidon tuki Perhepäivähoito Erityispäivähoito Vuorohoito päiväkodissa Esiopetus Päiväkotihoito Varhaiskasvatuksen asukaskohtaiset kokonais ovat.. Toiminnasta kertovaa lisätietoa tai kuvan tulkinta Raportissa olevat, kuvaa koskevat kustannustiedot, perustuvat kunnan tilinpäätökseen. Kunta Varhaiskasvatus %-osuus (Sivin rap) 4

5 Päiväkodit / päiväkotiasiakkaat Varhaiskasvatus RAPORTIN LUKUOHJE Oma kunta(yhtymä) korostettuna Perhepäivähoidon ja päiväkotien Kunta 14 TP2014 Kunta 6 Kunta 14 TP Kunta 11 Kunta Kunta 9Kunta 8 1 Kunta 23 Kunta 12 Kunta 7 Kunta 25 Kunta 2 Kunta 22 Kunta 4 Kunta 17 Kunta 319 Kunta 13 Kunta 28 Kunta Kunta Kunta 16 Kunta 24 Kunta Kunta 10 Kunta 27 Kunta 20 Kunta Kunta korkeat päiväkotihoidon, perhepäivähoidon melko matalat matalat päiväkotihoidon, myös perhepäivähoidon melko matalat Vuoden osalta perhepäivähoidon kustannus asiakasta kohden on Kuntayhtymään kuuluvat kunnat korostettuna Muut vertailukunnat korkeat päiväkotihoidon, myös perhepäivähoidon melko korkeat matalat päiväkotihoidon, perhepäivähoidon melko korkeat Tulkinnat kuntien sijainnille kuvassa. Kunnan tai kuntayhtymän tilanteeseen parhaiten sopiva tulkinta korostettu Perhepäivähoito / perhepäivähoidon asiakkaat Kunta Perhepäivähoito %-osuus (Sivin rap) Päiväkotihoito %-osuus (Sivin rap) 5 Kunta ,7 % ,6 %

6 JOHDANTO SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN KESKIMÄÄRÄISET MUUTOKSET TUOTERYHMITTÄIN MAISEMA-KUNNISSA VUODESTA 2013 VUOTEEN ,0 % -4,0 % -3,0 % -2,0 % -1,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % Lukio 4,2 % Orkesteritoiminta 3,5 % Museopalvelut Perusopetus Liikuntapalvelut 1,3 % 1,8 % 2,1 % Nuorisopalvelut YHTEENSÄ Kulttuuripalvelut -0,1 % 0,1 % 0,8 % muutos muutos inf Vapaa sivistystyö -0,5 % Varhaiskasvatus -0,7 % Musiikkiopisto -0,7 % Kirjasto -1,6 % Teatteri -4,4 % -5,0 % -4,0 % -3,0 % -2,0 % -1,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 %

7 JOHDANTO MAISEMA-KUNTIEN KESKIMÄÄRÄISET SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN KUSTANNUKSET VUONNA

8 JOHDANTO VERTAILUKUNTIEN IKÄRAKENNE 0-6 v 7-14v v v v 65 - Mänttä-Vilppula Ikaalinen Kemi Joensuu Mikkeli Kankaanpää Iisalmi Sotkamo Vimpeli Naantali Raisio Riihimäki Soini Hämeenkyrö Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Alavieska Ylivieska Kontiolahti Kallio Nivala Sievi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Päiväkoti- ja kouluikäisten osuus Kankaanpään väestörakenteessa on keskimääräistä pienempi 8

9 JOHDANTO VÄESTÖTIHEYDET MAISEMA-KUNNISSA as./km Koko maan keskiarvo 17,94 as. /km 2 Väestötiheys eli asukastiheys kuvaa väestön alueellista jakaantumista. Tässä kuviossa väestötiheys on esitetty asukkaita per neliökilometri (as./km²) 9

10 JOHDANTO TAAJAMA-ASTEET MAISEMA-KUNNISSA Taajama-aste huomioi väestön keskittymisen laajoissa kunnissa väestötiheyttä paremmin. Tiedot vuodelta 2014 (ei uudempaa tilastoa vielä) saatavilla) Taajama-aste Taajama-aste tarkoittaa taajamissa asuvan väestön osuutta koko väestöstä. Taajamalla tarkoitetaan kaikkia vähintään 200 asukkaan rakennusryhmiä, jos rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi. Muutkin kuin asuinrakennukset otetaan tässä huomioon. Jos rakennusten 200 metriä suurempi etäisyys johtuu vesialueesta, niin se ei katkaise taajama-aluetta. TILASTOKESKUS [http://www.stat.fi/virsta/taloust/kasitteet/taajamaast1148/index.html] 10

11 JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Vapaa sivistystyö Kulttuuripalvelut Museo Nuorisopalvelut Kirjasto Orkesteri Teatteri Musiikkiopisto Liikunta Lukio Varhaiskasvatus Perusopetus Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen asukaskohtaiset kokonais ovat vertailussa korkeat Kokonais ovat nousseet edellisvuodesta Kunta Kokonais Kankaanpää

12 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN TUOTERYHMITTÄIN Perusopetus Keskiarvot Maisema-kunnista 2014 Kankaanpää Varhaiskasvatus Lukio Liikunta Musiikki 7% 7% 1% 3% 2% 1%1% 2% 45% 9% 4% 1% 5% 2% 1% 1% 51% Kirjasto Nuoriso 29% 26% Museo Kulttuuripalvelut Vapaa sivistystyö Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osuus kokonaiskustannuksista on 77% Maisema-kunnissa osuus on keskimäärin 74% 12

13 JOHDANTO KOKONAISKUSTANNUSTEN MUUTOKSET TUOTERYHMITTÄIN Varhais-kasvatus Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö Kirjasto Museo-palvelut Musiikki-opisto Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut YHTEENSÄ Kankaanpää Kankaanpää % muutos 7,3 % 5,5 % 4,0 % -2,2 % 0,6 % -15,7 % 2,7 % 5,4 % 2,2 % 8,7 % 5,5 % Kokonais ovat nousseet 5,5% Eniten ovat nousseet nuorisopalveluiden ja varhaiskasvatuksen osalta Kulttuuripalveluiden ja vapaan sivistystyön ovat laskeneet

14 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Lukio Sosiaali- Perusopetus ja terveyspalveluiden Kansalaisopisto/Työväenopisto Kirjastopalvelut maisema-raportti Kulttuuripalvelut Museopalvelut Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut [Kunta] & [Kunta] [Vuosi] Versio [PPKKVVVV] Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- vuorohoito ja esiopetustoiminta, ja erityispäivähoito. vuorohoito Lisäksi ja tarkastelussa ovat erityispäivähoito. Lisäksi tarkastelussa VAIN VIRKAMIESKÄYTTÖÖN JA ryhmäpäivähoito, ovat ryhmäpäivähoito, TARKISTUKSEEN perhepäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin erilaisin hoidettavat hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen lapset sekä kunnallinen mahdollinen tuki kunnallinen lapsiperheille. tuki lapsiperheille.

15 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Varhaiskasvatuksen kokonais / asukas Yhteensä hoidon tuki Perhepäivähoito Erityispäivähoito Vuorohoito päiväkodissa Esiopetus Päiväkotihoito Varhaiskasvatuksen asukaskohtaiset kokonais ovat nousseet edellisvuodesta ja ovat nyt noin keskimääräisellä tasolla Lasten osuus väestörakenteesta on keskimääräistä pienempi Kunta Varhaiskasvatus %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,0 % 15

16 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Varhaiskasvatuksen kokonais / asiakas (laskennallinen lapsi) Varhaiskasvatuksen kokonais asiakasta (laskennallinen lapsi) kohden ovat Brutto / asiakas Netto / asiakas Vertailussa korkeat varhaiskasvatuksen Vertailussa matalat varhaiskasvatuksen Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kokonais ovat melko korkeat Jakajana laskennallinen lapsi Kunta Varhaiskasvatus, netto Kankaanpää

17 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS YHTEENVETO Kustannusten ja asiakkaiden %-jakautuminen 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kustannukset Yhteensä hoidon tuki Perhepäivähoito Päiväkoti 100% 80% 60% 40% 20% 0% Asiakkaat Yhteensä hoidon tuki Perhepäivähoito Päiväkoti Vertailussa painottuvat päiväkotihoidon sekä asiakkaat Vertailussa painottuvat perhepäivähoidon ja hoidon tuen sekä asiakkaat Kunta Päiväkoti %-osuus varhaiskasvatuksesta Perhepäivähoito %-osuus varhaiskasvatuksesta Yhteensä hoidon tuki %-osuus varhaiskasvatuksesta Kankaanpää ,2 % ,8 % ,0 % Varhaiskasvatuksen painottuvat päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon kustannuksiin Asiakkaat painottuvat perhepäivähoitoon ja hoidontukiin 17

18 / asiakas Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS HOIDON TUET Varhaiskasvatuksen kokonais /asiakas (laskennallinen lapsi) ja kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen osuus Sotkamo Hyvinkää Mänttä-Vilppula Pk-seutu alueet 1-5 yht. Naantali Joensuu Kankaanpää Raisio Järvenpää Hämeenkyrö Tuusula Kemi Kankaanpää 2014 Mikkeli Mäntsälä Jalasjärvi Ikaalinen Kerava Riihimäki Vimpeli Kontiolahti Imatra Ylivieska Järvi-Pohjanmaa Nivala Kallio Soini Alajärvi Alavieska Sievi Sipoo Lieto korkeat kokonais, tuen piirissä olevien osuus melko matala matalat kokonais, tuen piirissä olevien osuus matala korkeat kokonais, tuen piirissä olevien osuus korkea matalat kokonais, tuen piirissä olevien osuus melko korkea Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen piirissä on noin 24% 0-6-vuotiaista asukkaista Osuus on keskimääräistä pienempi Vaikutus on kustannuksia korottava Jakajana laskennallinen lapsi % 20% 30% 40% 50% Tuen piirissä olevien %-osuus 0-6-vuotiaista 18

19 Hoidon tuella yhteensä / asiakas Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS HOIDON TUET Hoidontuella %:a laskennallisista lapsista ja hoidontuen kustannus / asiakas (laskennallinen lapsi) Pk-seutu alueet 1-5 yht. korkeat hoidontuen, tuen piirissä olevien osuus melko matala korkeat hoidontuen, tuen piirissä olevien osuus melko korkea Naantali Mänttä-Vilppula Hyvinkää Kerava Lieto matalat hoidontuen, tuen piirissä olevien osuus melko matala matalat hoidontuen, tuen piirissä olevien osuus melko korkea Joensuu Mikkeli Mäntsälä Riihimäki Tuusula Kemi Kankaanpää Raisio Kontiolahti Sotkamo Järvenpää Ikaalinen Hämeenkyrö Kankaanpää Imatra 2014 Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Ylivieska Soini Sipoo Jalasjärvi Alajärvi Alavieska Kallio Nivala Sievi % 30% 40% 50% Hoidontuella % laskennallisista lapsista Vuoden osalta 30% asiakkaista (laskennalliset lapset) on hoidon tuella Osuus on keskimääräistä pienempi Hoidon tuen ovat keskimääräisellä tasolla Jakajana laskennallinen lapsi 19

20 Yksityisen hoidon tuki / yksityisen hoidon tuen asiakas Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS HOIDON TUET Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen Joensuu Mikkeli Kerava Raisio Ikaalinen Sievi Ylivieska Kallio Sipoo Nivala Hämeenkyrö Naantali Alavieska Riihimäki Kontiolahti Imatra Hyvinkää Järvenpää Pk-seutu alueet 1-5 yht. Järvi-Pohjanmaa Mänttä-Vilppula 0 Sotkamo Jalasjärvi Alajärvi Lieto Kankaanpää Vimpeli Soini Kankaanpää Kemi korkeat yksityisen hoidon tuen, kotihoidon tuen melko matalat matalat yksityisen hoidon tuen, myös kotihoidon tuen melko matalat korkeat yksityisen hoidon tuen, myös kotihoidon tuen melko korkeat matalat yksityisen hoidon tuen, kotihoidon tuen melko korkeat Kotihoidon tuen asiakaskohtainen kustannus on hieman keskimääräistä korkeampi (4 090 ) Yksityisen hoidon tuen ovat.. Tieto puuttuu Tässä vertaillaan vain lakisääteistä kotihoidon tukea ja lakisääteistä yksityisen hoidon tukea (ei sis. kuntakohtaista tukea) Kotihoidon tuki / kotihoidontuen asiakas 20

21 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS HOIDON TUET Lakisääteisen ja muun kuntakohtaisen tuen vertailu Lakisääteinen tuki / asiakas Muu kuntakohtainen tuki / asiakas Hoidon tuen lakisääteiset ovat melko korkeat Muun kuntakohtaisen tuen ovat.. Tieto puuttuu 21

22 / asiakas (laskennallinen lapsi) Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PERHEPÄIVÄHOITO Varhaiskasvatuksen kokonais /asiakas (laskennallinen lapsi) ja perhepäivähoidon osuus Sotkamo Hyvinkää Pk-seutu Mänttä-Vilppula alueet 1-5 yht Naantali Joensuu Järvenpää Tuusula Hämeenkyrö Raisio Kankaanpää Kemi Sipoo Mikkeli Kankaanpää 2014 Mäntsälä Kerava Ikaalinen Riihimäki Lieto Imatra Vimpeli Kontiolahti Järvi-Pohjanmaa Ylivieska Soini Alajärvi Nivala Alavieska Kallio Jalasjärvi korkeat kokonais, perhepäivähoidon osuus melko matala matalat kokonais, perhepäivähoidon osuus melko matala korkeat kokonais, perhepäivähoidon osuus melko korkea matalat kokonais, perhepäivähoidon osuus melko korkea Perhepäivähoidon osuus 0-6 -vuotiaista asukkaista on 17% Peittävyys on keskimääräistä suurempi Sievi Jakajana laskennallinen lapsi % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Perhepäivähoidon %-osuus 0-6 -vuotiaista 22

23 Päiväkodit / päiväkotiasiakkaat Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidon ja päiväkotien Sipoo korkeat päiväkotihoidon, perhepäivähoidon melko matalat korkeat päiväkotihoidon, myös perhepäivähoidon melko korkeat Joensuu Tuusula Kankaanpää Pk-seutu Mikkeli alueet 1-5 yht. matalat päiväkotihoidon, myös perhepäivähoidon melko matalat matalat päiväkotihoidon, perhepäivähoidon melko korkeat Mänttä-Vilppula Ikaalinen Hämeenkyrö Kankaanpää 2014 Kerava Riihimäki Naantali Sotkamo Raisio Imatra Kontiolahti Nivala Hyvinkää Mäntsälä Kallio Kemi Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Lieto Sievi Ylivieska Järvenpää Jalasjärvi Soini Alavieska Vimpeli Vuoden osalta perhepäivähoidon kustannus asiakasta kohden on , mikä on vertailussa keskimääräinen Vuoden osalta päiväkotihoidon asiakaskohtainen kustannus on , ja vertailukuntien keskitasoa korkeampi Perhepäivähoidon yksikkökustannus on matalampi kuin päiväkotihoidossa Perhepäivähoito / perhepäivähoidon asiakkaat %-osuus (Sivin Kunta Perhepäivähoito rap) Päiväkotihoito Kankaanpää ,2 % ,7 % Päiväkotihoito sisältää tässä päiväkotihoidon (ilman esiopetusta) ja esiopetuksen kustannusten lisäksi myös vuorohoidon sekä %-osuus (Sivin erityispäivähoidon yhteensä / rap) asiakas. 23

24 Perhepäivähoito / perhepäivähoidon asiakkaat Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PERHEPÄIVÄHOITO Ryhmäperhepäivähoidon osuus / perhepäivähoidon kustannus Soini korkeat perhepäivähoidon, ryhmisten osuus melko pieni korkeat perhepäivähoidon, ryhmisten osuus melko suuri Sotkamo Naantali Kerava Tuusula Joensuu Järvi-Pohjanmaa Järvenpää Raisio Mäntsälä Alajärvi Lieto Kankaanpää Sipoo Mikkeli Jalasjärvi Riihimäki Pk-seutu alueet 1-5 yht. matalat perhepäivähoidon, ryhmisten osuus melko pieni matalat perhepäivähoidon, ryhmisten osuus melko suuri Hyvinkää Vimpeli Kemi Mänttä-Vilppula Kankaanpää 2014 Ikaalinen Hämeenkyrö Nivala Kontiolahti Imatra Kallio Ylivieska Alavieska Sievi % 20% 40% 60% 80% Ryhmäperhepäivähoidon osuus perhepäivähoidon asiakkaista Ryhmäperhepäivähoidon osuus perhepäivähoidon asiakkaista on 27% Osuus on keskimääräinen Ryhmäperhepäivähoidon suurella osuudella on yleensä perhepäivähoidon kokonaiskustannuksia korottava vaikutus Kunta Perhepäivähoito %-osuus (Sivin rap) 24 Kankaanpää ,2 %

25 Perhepäivähoito hoitajan ja lapsen kotona yht / Perhepäivähoito + lapsen kotona, asiakkaat Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PERHEPÄIVÄHOITO Ryhmisten ja perhepäivähoidon Soini korkeat perhepäivähoidon, ryhmisten melko matalat korkeat perhepäivähoidon, myös ryhmisten melko korkeat Naantali Sotkamo Kerava Hyvinkää Vimpeli Kemi Hämeenkyrö Ikaalinen Järvi-Pohjanmaa Pk-seutu Mäntsälä Alajärvi Lieto alueet 1-5 yht. Jalasjärvi Mänttä-Vilppula Riihimäki Kankaanpää Kontiolahti Nivala Kankaanpää 2014 Ylivieska Kallio Imatra Alavieska Sievi Sipoo Raisio Järvenpää Mikkeli Tuusula Ryhmis ja vuorohoitoryhmis / Ryhmis+vuorohoitoryhmis, asiakkaat matalat perhepäivähoidon, myös ryhmisten melko matalat matalat perhepäivähoidon, ryhmisten melko korkeat Ryhmisten ja vuorohoitoryhmisten asiakaskohtainen kustannus on Kustannus on vertailussa keskimääräistä korkeampi Perhepäivähoidon (sisältää hoidon lapsen ja hoitajan kotona) asiakaskohtainen kustannus on Kustannus on vertailussa keskimääräistä matalampi Ryhmisten kustannus on korkeampi kuin hoitajan kotona järjestetyn perhepäivähoidon kustannus 25

26 / asiakas (laskennallinen lapsi) Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Esiopetuksessa olevien osuus / varhaiskasvatuksen per asiakas (laskennallinen lapsi) Pk-seutu alueet 1-5 yht. Sotkamo Joensuu Järvenpää Tuusula Raisio Hämeenkyrö Ylivieska Nivala Kallio Hyvinkää Mäntsälä Kerava Naantali Kankaanpää Kemi Sipoo Mikkeli Kankaanpää 2014 Ikaalinen Jalasjärvi Mänttä-Vilppula Riihimäki Imatra Vimpeli Lieto Kontiolahti Järvi-Pohjanmaa Soini Alajärvi % 20% 30% 40% 50% Esiopetuksessa olevien osuus päiväkotiasiakkaista korkeat kokonais, esiopetuksen osuus melko matala matalat kokonais, myös esiopetuksen osuus matala korkeat kokonais, myös esiopetuksen osuus melko korkea matalat kokonais, esiopetuksen osuus melko korkea Esiopetuksessa olevien päiväkotiasiakkaiden osuus on 42% Osuus on vertailussa melko suuri Jakajana laskennallinen lapsi Vuoden havainnossa päiväkodin ja esiopetuksen kustannusjakoa on tarkennettu. Tältä osin vuosi ei vertailukelpoinen.

27 Päiväkodin esiopetus / Päiväkodin esiopetusasiakkaat Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Päiväkotihoidon (ilman esiopetusta) ja esiopetuksen asiakaskohtaiset Kankaanpää 2014 Sotkamo Nivala Kankaanpää Hämeenkyrö Kallio Ikaalinen Mikkeli Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Vimpeli Soini Kemi Päiväkotihoidon kustannuksista siirretty esiopetukseen ¼ ja 2014 noin ½ kustannuksista Ylivieska Kontiolahti Riihimäki Naantali Joensuu Raisio 0 Sievi Alavieska Päiväkotihoito ilman esiopetusta / Päiväkotihoidon asiakkaat korkeat esiopetuksen, melko matalat päiväkotihoidon matalat esiopetuksen, myös päiväkotihoidon melko matalat korkeat esiopetuksen, myös päiväkotihoidon melko korkeat matalat esiopetuksen, melko korkeat päiväkotihoidon Päiväkotihoidon ilman esiopetusta ovat , ja vertailussa keskimääräisellä tasolla Esiopetuksen ovat 7 870, ja vertailussa keskimääräistä korkeammat Tässä diassa tarkastellaan vain päiväkotihoidon (ilman esiopetusta) sekä vain esiopetuksen kustannustasoa. Vuoden havainnossa päiväkodin ja esiopetuksen kustannusjakoa on tarkennettu. Tältä osin vuosi ei vertailukelpoinen.

28 / päiväkotihoidon asiakkaat Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS ERITYISPÄIVÄHOITO Päiväkotihoidon kokonais / asiakas sekä integroidun ja erityispäivähoidon osuus Joensuu Pk-seutu Kankaanpää Mikkeli alueet 1-5 yht. korkeat päiväkotihoidon, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko pieni korkeat päiväkotihoidon, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko suuri Mänttä-Vilppula Raisio Ikaalinen Kankaanpää Hämeenkyrö 2014 Riihimäki Sotkamo Naantali matalat päiväkotihoidon, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko pieni matalat päiväkotihoidon, integroidun ja erityispäivähoidon osuus melko suuri Nivala Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Kemi Kallio Sievi Ylivieska Kontiolahti Integroidun ja erityispäivähoidon asiakkaiden osuus päiväkotiasiakkaista on 9% Osuus on muihin kuntiin nähden keskimääräistä hieman pienempi Soini Alavieska Vimpeli ,0 % 4,0 % 8,0 % 12,0 % 16,0 % 20,0 % Integroidun ja erityispäivähoidon %-osuus päiväkotiasiakkaista 28

29 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIHOITO Päiväkotihoidon kokonaiskustannusvertailu (brutto ja netto) / asiakas Päiväkotihoito brutto Päiväkotihoito netto Päiväkotihoidon asiakaskohtaiset kokonais ovat vertailussa korkeat Päiväkotihoidon netto ovat per asiakas 29

30 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIHOITO Kustannusten %-jakautuminen: kunnan omat päiväkodit, ostopalvelupäiväkodit ja palvelusetelit 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Palvelusetelit Ostopalvelupäiväkodit Kunnan omat päiväkodit Kustannukset painottuvat kunnan omaan päiväkotitoimintaan Ostopalvelupäiväkotien ja palvelusetelin osuudet kustannuksista kasvavat Kulurakenteessa painottuvat kunnan omat päiväkodit 30

31 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIHOITO Asiakaskohtaiset : kunnan omat päiväkodit, ostopalvelupäiväkodit ja palvelusetelit Kustannus / asiakas: kunnat omat päiväkodit Kustannus / asiakas: ostopalvelupäiväkodit Kustannus / asiakas: palvelusetelit Kunnan omien päiväkotien yksikkö ovat vertailussa korkeat ( ) 31

32 Päiväkotiasiakkaista alle 3-vuotiaita % Varhaiskasvatus PÄIVÄKOTIHOITO ALLE 3-VUOTIAAT Päiväkotihoidon kustannus per päiväkotihoidon asiakas (ilman esiopetusta, erityispäivähoitoa ja vuorohoitoa)/ päiväkotiasiakkaista alle 3-vuotiaita 22% Hämeenkyrö Sotkamo Sievi Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain suuri, päiväkotihoidon melko matalat Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain suuri, päiväkotihoidon melko korkeat 18% 14% 10% 6% Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Soini Nivala Raisio Joensuu Kemi Kontiolahti Alavieska Kallio Riihimäki Naantali Mikkeli Ikaalinen Kankaanpää Vimpeli Ylivieska Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain pieni, päiväkotihoidon melko matalat Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain pieni, päiväkotihoidon melko korkeat Päiväkotihoidon kustannus asiakasta kohden on , mikä on keskimääräisellä tasolla Alle 3-vuotiaiden osuus päiväkotiasiakkaista on 8% Osuus on vertailussa pieni Alle 3-vuotiaiden suurella osuudella on korottava vaikutus päiväkotihoidon keskimääräiseen yksikköhintaan. Kankaanpää % Päiväkotihoito / Päiväkotihoidon asiakas (ei esiopetusta, erityispäivä- ja vuorohoitoa) Vuoden havainnossa päiväkodin ja esiopetuksen Kunta Päiväkotihoito %-osuus (Sivin rap) kustannusjakoa on tarkennettu. Tältä osin vuosi ei vertailukelpoinen. Kankaanpää ,7 %

33 Päiväkotiasiakkaista alle 3-vuotiaita % Varhaiskasvatus PÄIVÄKOTIHOITO ALLE 3-VUOTIAAT Päiväkotihoidon kustannus per asiakas (ilman esiopetusta, erityispäivähoitoa ja vuorohoitoa/ päiväkotiasiakkaista alle 3-vuotiaita 22% Hämeenkyrö Sotkamo Sievi Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain suuri, päiväkotihoidon melko matalat Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain suuri, päiväkotihoidon melko korkeat 18% 14% Soini Nivala Joensuu Kemi Kontiolahti Alavieska Kallio Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Riihimäki Naantali Mikkeli Ikaalinen Raisio Ylivieska Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain pieni, päiväkotihoidon melko matalat Alle 3-vuotiaiden osuus verrattain pieni, päiväkotihoidon melko korkeat 10% 6% Kankaanpää 2014 Kankaanpää Vimpeli 2% Päiväkotihoito / asiakas (ei esiopetusta, erityispäivä- ja vuorohoitoa) Tässä kuvassa on painotettu alle 3- vuotiaiden määrällä laskukaava on päiväkotihoidon kustannus/asiakas jaettuna 1+0,75*alle kolmevuotiaiden %-osuus. Päiväkotihoidon asiakaskohtainen kustannus on noin (vrt. ei-painotettu kustannus ) Vuoden havainnossa päiväkodin ja esiopetuksen Kunta Päiväkotihoito %-osuus (Sivin rap) kustannusjakoa on tarkennettu. Tältä osin vuosi ei vertailukelpoinen. Kankaanpää ,7 %

34 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIHOITO Läsnäolopäivän hinta päiväkotihoidossa Päiväkotihoidon kustannuksista siirretty esiopetukseen ¼ ja 2014 noin ½ kustannuksista 120 Läsnäolopäivän hinta, brutto Läsnäolopäivän hinta, netto Vertailussa korkea läsnäolopäivän hinta Vertailussa matala läsnäolopäivän hinta Vuoden havainnossa päiväkodin ja esiopetuksen Läsnäolopäivän hinta on keskimääräisellä tasolla kustannusjakoa on 34 Diassa tarkastellaan vain päivähoidon (ei sis. esiopetusta, vuorohoitoa, erityispäivähoitoa) läsnäolopäivän tarkennettu. Tältä hintaa. osin 2014 vuosi ei vertailukelpoinen.

35 Henkilöstökulut / asiakas Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - HENKILÖSTÖ Henkilöstökulut ja tehty työ henkilötyövuosina asiakasta kohden Sotkamo korkeat henkilöstökulut, alhainen htvarvo korkeat henkilöstökulut, korkea htv-arvo Riihimäki Mänttä-Vilppula Kemi Hämeenkyrö Kankaanpää matalat henkilöstökulut, matala htv-arvo matalat henkilöstökulut, korkea htv-arvo Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Soini Ikaalinen Kontiolahti ,10 0,20 0,30 Tehty työ henkilötyövuosina / asiakas Henkilötyövuosia on keskimääräistä enemmän Henkilöstökulut asiakasta kohden ovat keskimääräistä korkeammat Asiakasmäärässä mukana kaikki varhaiskasvatuksen lapset pl. hoidon tuilla olevat Kunta Henkilöstökulut %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,0 % 35

36 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - HENKILÖSTÖ Henkilöstön jakautuminen 100% 80% 60% 40% Kiertävät erityislastentarhaopettajat Avustajat Muu henkilöstö 20% 0% Kasvatushenkilöstö Henkilöstörakenne painottuu kasvatushenkilöstöön Kiertävien erityislastentarhaopettajien osuus on kasvanut edellisvuodesta 36

37 Päiväkodit / Päiväkotiasiakas Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIHOIDON HENKILÖSTÖ Henkilöstömitoitus ja päiväkotihoidon kustannus / Päiväkotiasiakas Sipoo korkeat päivähoidon, hoitajia on yli optimin korkeat päivähoidon, hoitajia on alle optimin Tuusula Mikkeli Kankaanpää Mänttä-Vilppula Ikaalinen Hämeenkyrö Kankaanpää 2014 Kerava Riihimäki Sotkamo Raisio Naantali Kontiolahti Mäntsälä Nivala Imatra Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Lieto Kemi Järvenpää Jalasjärvi Sievi Ylivieska Soini Vimpeli Alavieska matalat päivähoidon, hoitajia on yli optimin matalat päivähoidon, hoitajia on alle optimin Tässä negatiivinen luku tarkoittaa että hoitajia on yli optimin ja positiivinen luku merkitsee puutetta verrattuna optimiin. Henkilöstömitoitus on 6 yli optimin Ero optimihenkilökunta määrään 37

38 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIHOIDON HENKILÖSTÖ Päiväkotiasiakkaita suhteessa avustajin ja muuhun henkilökuntaan Päiväkotiasiakkaita / Avustajat Päiväkotiasiakkaita / Muu henkilökunta Vertailussa vähän avustajia ja muuta henkilökuntaa Vertailussa paljon avustajia ja muuta henkilökuntaa Mitä suurempi kuvan tunnusluku on, sitä vähemmän on avustajia ja muuta henkilökuntaa (ei hoitotyöhön osallistuvaa, koulutettua henkilökuntaa). Avustajien osuus on vertailussa keskimääräinen Muuta henkilökuntaa on asiakasta kohden melko paljon 38

39 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIEN HUONEISTOKULUT Huoneistokulut päiväkodeissa / päiväkotiasiakas Huoneistokulut / asiakas m2 / asiakas Lin. (m2 / asiakas) ,5 11,7 11,9 10,2 9,4 7,2 0,00,00,00,00,00,0 10,1 8,3 6,6 4,7 0,0 0,0 0,00,0 8,6 7,9 9,2 6,8 14,0 12,0 10,0 8,0 m 2 6,0 4,0 0,0 0,00,00,00,00,00,00,0 2,0 0,0 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Huoneistokulut päiväkotihoidossa asiakasta kohden ovat keskimääräistä korkeammat Neliöitä asiakasta kohden on 11,7 m2. Helsingin kaupungin päiväkodeissa keskiarvo on n. 9 m2. Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) 39 Kankaanpää ,6 %

40 m2 / päiväkotiasiakas Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIEN HUONEISTOKULUT Huoneistokulut päiväkodeissa Kankaanpää Kankaanpää 2014 Joensuu Huoneistoneliöitä asiakasta kohden paljon, neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä asiakasta kohden paljon, neliöltä melko korkeat 10 Kontiolahti 9 8 Raisio Kemi Naantali Riihimäki Pk-seutu alueet 1-5 yht. Huoneistoneliöitä asiakasta kohden vähän, neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä asiakasta kohden vähän, neliöltä melko korkeat 7 6 Sotkamo Hämeenkyrö Mikkeli Neliöhinta on vertailukuntiin nähden matala (173 ) Neliöitä on vertailussa asiakasta kohden runsaasti 5 Ikaalinen / m2 40

41 Päiväkodit / asiakas Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS - PÄIVÄKOTIKOKO Päiväkotihoidon* / asiakas ja päiväkodin koko Sipoo Tuusula Joensuu Kankaanpää Ikaalinen Mänttä-Vilppula Raisio Hämeenkyrö Kerava Pk-seutu Jalasjärvi Kankaanpää 2014 alueet 1-5 yht. Nivala Naantali Ylivieska Riihimäki Mikkeli Kallio Hyvinkää Sotkamo Lieto Sievi Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Imatra Kemi Soini Järvenpää Vimpeli Alavieska korkeat päiväkotien, asiakkaita päiväkodeissa suhteellisen vähän matalat päiväkotien, asiakkaita päiväkodeissa suhteellisen vähän korkeat päiväkotien, asiakkaita päiväkodeissa suhteellisen paljon matalat päiväkotien, asiakkaita päiväkodeissa suhteellisen paljon Keskimääräinen yksikkökoko on 54, mikä on vertailussa keskimääräistä pienempi Päiväkotihoidon yksikkökustannus on vertailussa korkea Kontiolahti *Mukana ovat omat päiväkoti- ja päiväkotiesiopetus-yksiköt sekä pelkän esiopetuksen yksiköt, (ei vuorohoitoa eikä erityispäivähoitoa) Asiakkaita / päiväkoti (keskim.) 41

42 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIEN YKSIKKÖVERTAILU Päiväkotien lapsikohtaiset JAKAJANA SUORA LAPSIMÄÄRÄ JAKAJANA LASKENNALLINEN LAPSIMÄÄRÄ Huoneistokulut / asiakas Henkilöstökulut / asiakas Huoneistokulut / asiakas Henkilöstökulut / asiakas Muut kulut / asiakas asiakasmäärä palkkien päällä Muut kulut / asiakas Asiakasmäärä palkkien päällä YKSIKKÖKOHTAINEN ERO OPTIMIHOITOHENKILÖKUNTAAN Luoma Torikatu Impivaara Niinisalo Jalava Petäjäinen -0,05-0,13-0,14-0,23-0,98-4,70 Impivaaran päiväkodin asiakaskohtaiset ovat päiväkodeista korkeimmat. Kustannuksista painottuu henkilöstökulujen osuus Laskennallisella on hieman vaikutusta päiväkotien järjestykseen kustannuksien suhteen 42

43 Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUS PÄIVÄKOTIEN OPTIMOINTIVARA JAKAJANA LASKENNALLINEN LAPSIMÄÄRÄ Kuntamaiseman aineistossa näin suuri päiväkoti pääsee euron asiakaskohtaiseen hintaan (laskennallinen lapsi). Petäjäisen päiväkodin lapsikohtainen hinta nousee jopa euroon (2 milj / 152 lasta) Impivaara Torikatu Petäjäinen Jalava Niinisalo Luoma Huoneistokulut Henkilöstökulut Muut kulut Impivaara Torikatu Petäjäinen Jalava Niinisalo Luoma Huoneistokulut Henkilöstökulut Muut kulut Optimointivara yhteensä Kulut yhteensä Optimointivara % 29 % 11 % 25 % 22 % -1 % -1 %

44 Varhaiskasvatus KM-AINEISTON MUKAISIA VARHAISKASVATUKSEN ANALYYSEJA Asiakaskohtainen bruttokustannus päiväkodin koon suhteen Muut kulut/as. Huoneistokulut/as. Henkilöstökulut/as Luvut on korjattu kuntatalouden kuluttajahintaindeksillä vastaamaan vuoden kustannustasoa 0 A 0-30 as. B as. C as. D as. E as. F 101--> as. 44

45 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kansalaisopisto/Työväenopisto Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Museopalvelut Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Perusopetuksen kokonaisuuden muodostavat vuorohoito peruskoulu, ja erityispäivähoito. pidennetty oppivelvollisuus, Lisäksi tarkastelussa ovat aamu- ja iltapäivätoiminta, oppilashuolto ryhmäpäivähoito, sekä muut perhepäivähoito, tukipalvelut. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

46 Perusopetus PERUSOPETUKSEN YHTEENVETO Perusopetuksen kokonais / asukas Oppilashuolto Aamu- ja ip. toiminta Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä Koulut Vertailussa korkeat perusopetuksen Vertailussa matalat perusopetuksen Perusopetuksen asukaskohtaiset ovat vertailussa korkeat Kouluikäisten osuus väestörakenteesta on alle 10% Asukaskohtaiset ovat nousseet edellisvuodesta Kunta Perusopetus %-osuus (Sivin 46 rap) Kankaanpää ,6 %

47 Perusopetus PERUSOPETUKSEN YHTEENVETO Perusopetuksen kokonais / oppilas Brutto / oppilas Netto / oppilas Vertailussa korkeat perusopetuksen Perusopetuksen oppilaskohtaiset kokonais ovat vertailun korkeimmat Netto ovat ) Yksikkö ovat nousseet edellisvuodesta Vertailussa matalat perusopetuksen Kunta Perusopetus, netto 47 Kankaanpää

48 Perusopetus PERUSOPETUKSEN YHTEENVETO Kustannusten %-jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aamu- ja iltapäivätoiminta Oppilashuolto 11-v oppivelvollisuus Peruskoulu Kuntien kustannusrakenteessa painottuu peruskoulun osuus Kunta Peruskoulu %-osuus perusopet. Pidennetty oppivelvollisuus %-osuus perusopet. Oppilashuolto %-osuus perusopet. AP/IP-toiminta %-osuus perusopet. 48 Kankaanpää ,6 % 0 0,0 % ,9 % ,5 %

49 Perusopetus PERUSOPETUS - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut perusopetuksessa Huoneistokulut / oppilas m2 / oppilas Lin. (m2 / oppilas) ,5 30, ,9 16,0 19,4 16,2 13,9 21,1 14,3 13,2 20,4 14,3 12,3 11,7 20,0 19,9 10,7 14,6 14,0 17,2 13,8 14,1 18,8 14,5 12,6 20,3 25,0 20,0 15,0 10, ,0 0,0 5,0 0,0 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Huoneistokulut ovat keskimääräistä matalammat. Oppilasta kohden neliöitä on 20,0. Tilantarve riippuu koulun koosta ja oppilasmäärästä: mitä suurempi koulu, sitä pienempi tilantarve per oppilas (12 14 m2 keskimääräinen). Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) m 2 Kankaanpää ,0 % 20 49

50 m2/ oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut perusopetuksessa Vimpeli Huoneistoneliöitä oppilasta kohden paljon, neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä oppilasta kohden paljon, neliöltä melko korkeat Järvi-Pohjanmaa Soini Kankaanpää Sotkamo Alajärvi Kankaanpää 2014 Hämeenkyrö Kemi Mikkeli Huoneistoneliöitä oppilasta kohden vähän, neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä oppilasta kohden vähän, neliöltä melko korkeat 12 Ikaalinen Iisalmi Mänttä-Vilppula Joensuu Naantali Kontiolahti Riihimäki Raisio Neliöhinta on vertailukuntiin nähden keskimääräistä matalampi Oppilasta kohden neliöitä on melko paljon / m2 50

51 Oppilaita keskimäärin / koulu Perusopetus PERUSOPETUS - YKSIKÖT Koulujen määrä Kemi Riihimäki Kontiolahti Naantali Joensuu Mikkeli Oppilaita koulua kohden verrattain paljon, kouluja melko vähän Oppilaita koulua kohden verrattain paljon, kouluja melko paljon Mänttä-Vilppula Iisalmi Raisio Oppilaita koulua kohden verrattain vähän, kouluja melko vähän Oppilaita koulua kohden verrattain vähän, kouluja melko paljon Soini Kankaanpää Sotkamo Kankaanpää 2014 Hämeenkyrö Vimpeli Ikaalinen Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Kouluja on 8 kpl Oppilaita on keskimäärin 138 yhdessä koulussa, mikä on vertailussa noin keskimääräisellä tasolla Koulujen määrä 51

52 Henkilöstökulut / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - HENKILÖSTÖ Keskustan koulusta (KP 4120) puuttuu tehty työ henkilövuosina (opet., ei opet.) Henkilöstökulut ja tehty työ henkilötyövuosina oppilasta kohden Kankaanpää korkeat henkilöstökulut, alhainen htvarvo korkeat henkilöstökulut, korkea htv-arvo Mänttä-Vilppula Soini Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Vimpeli Hämeenkyrö Riihimäki Iisalmi Kontiolahti Ikaalinen Naantali Kankaanpää 2014 Sotkamo matalat henkilöstökulut, matala htv-arvo matalat henkilöstökulut, korkea htv-arvo Henkilötyövuosia oppilasta kohden on keskimääräisesti Henkilöstökulut oppilasta kohden ovat hyvin korkeat (7 775 ) HTV: opettajat ja ei-opettajat ,07 0,09 0,11 0,13 Tehty työ henkilötyövuosina / oppilas Kunta Henkilöstökulut %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,3 % 52

53 Perusopetus PERUSOPETUS - HENKILÖSTÖ Henkilöstön jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Muu henkilökunta Koulunkäyntiavustajat Määräaikainen opetushenkilökunta Vakinainen opetushenkilökunta Henkilöstörakenteessa painottuu vertailukuntien tavoin vakinainen opetushenkilökunta Määräaikaista opetushenkilökuntaa on vertailukuntiin nähden melko vähän, koulunkäyntiavustajia melko paljon 53

54 Oppilaita / erityisopettaja Perusopetus PERUSOPETUS ERITYINEN TUKI Oppilaita per erityisopettaja / erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden %-osuus Oppilaita erityisopettajaa kohden verrattain paljon, erityisen tuen piirissä olevien osuus melko pieni Oppilaita erityisopettajaa kohden verrattain paljon, erityisen tuen piirissä olevien osuus melko suuri Kemi Naantali Hämeenkyrö Oppilaita erityisopettajaa kohden verrattain vähän, erityisen tuen piirissä olevien osuus melko pieni Oppilaita erityisopettajaa kohden verrattain vähän, erityisen tuen piirissä olevien osuus melko suuri 100 Iisalmi Sotkamo Kontiolahti Riihimäki Mänttä-Vilppula Ikaalinen Erityisen tuen piirissä olevien osuus oppilaista on 12%, mikä on vertailussa suuri osuus Yhtä erityisopettajaa kohden oppilaita on vertailukuntiin nähden vähän 40 Kankaanpää Kankaanpää Järvi-Pohjanmaa 0 Soini Alajärvi Joensuu Raisio Vimpeli Mikkeli 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden %-osuus 54

55 / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - MAAHANMUUTTAJAOPPILAAT Peruskoulun kokonais / oppilas ja maahanmuuttajaoppilaiden %-osuus Kankaanpää korkeat kokonais, maahanmuuttajaoppilaita suhteellisen vähän korkeat kokonais, maahanmuuttajaoppilaita suhteellisen paljon Kankaanpää Mikkeli Joensuu Sotkamo Jalasjärvi Järvi-Pohjanmaa Ikaalinen Alajärvi Vimpeli Kemi Raisio Naantali Imatra Soini Kontiolahti Mänttä-Vilppula Iisalmi Lieto Kerava Hämeenkyrö Riihimäki matalat kokonais, maahanmuuttajaoppilaita suhteellisen vähän matalat kokonais, maahanmuuttajaoppilaita suhteellisen paljon Maahanmuuttajaoppilaiden osuus on 1%, mikä on vertailukuntiin nähden keskimääräisesti % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Maahanmuuttajaoppilaiden %-osuus 55

56 / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS Pidennetyn oppivelvollisuuden per oppilas ja %-osuus koulujen oppilaista Kerava Tuusula korkeat kokonais, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko matala korkeat kokonais, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko korkea Mäntsälä Imatra Raisio Mikkeli Kemi Ikaalinen Kontiolahti Riihimäki Mänttä-Vilppula Sipoo Hyvinkää Joensuu Iisalmi Kankaanpää % 1% 2% 3% 4% 5% Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden %-osuus matalat kokonais, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko matala Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä on % oppilaista. Osuus on vertailukuntiin nähden.. Pidennetyn oppivelvollisuuden ovat vertailussa.. Ei tietoa vuoden osalta Kunta matalat kokonais, pidennetyn OV:n oppilaiden osuus melko korkea Pidennetty oppivelvollisuus %-osuus (Sivin rap) 56 Kankaanpää 0 0,0 %

57 Perusopetus / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - OPPILASHUOLTO Perusopetuksen per oppilas / oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen per oppilas Kankaanpää korkeat kokonais, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko vähän korkeat kokonais, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko paljon Sotkamo Mikkeli Kankaanpää 2014 Joensuu matalat kokonais, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko vähän matalat kokonais, psykologi- ja kuraattoripalveluihin resursoitu melko paljon Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Vimpeli Ikaalinen Kemi Naantali Raisio Mänttä-Vilppula Soini Kontiolahti Iisalmi Hämeenkyrö Riihimäki Oppilashuollon panostus (koulukuraattori ja psykologi) on vertailussa suuri Psykologi- ja kuraattoripalvelut / oppilas Kunta Oppilashuolto (psykologi + kuraattori) %-osuus (Sivin rap) Avustajat %-osuus (Sivin rap) 57 Kankaanpää ,5 % ,8 %

58 Avustaja / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - OPPILASHUOLTO Koulunkäyntiavustajien per oppilas / oppilaat per avustaja Sotkamo Avustajiin resursoitu paljon, oppilaita avustajaa kohden melko vähän Avustajiin resursoitu paljon, myös oppilaita avustajaa kohden paljon Mikkeli Ikaalinen Joensuu Mänttä-Vilppula Avustajiin resursoitu vähän, myös oppilaita avustajaa kohden vähän Avustajiin resursoitu vähän, oppilaita avustajaa kohden paljon 400 Naantali Kontiolahti Hämeenkyrö Kankaanpää 2014 Iisalmi Riihimäki Avustajaa kohden oppilaita on vertailussa melko vähän Koulunkäyntiavustajien ovat vertailussa matalat 200 Kankaanpää TP 2014 lähtien kustannuksissa mukana hallinnon vyörytykset 0 Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Vimpeli Kemi Soini Oppilaat / avustaja Kunta Oppilashuolto (psykologi + kuraattori) %-osuus (Sivin rap) Avustajat %-osuus (Sivin rap) 58 Kankaanpää ,5 % ,8 %

59 Perusopetus PERUSOPETUS - KOULURUOKAILU Kouluruokailu per oppilas Kouluruokailu / oppilas Kouluruokailu ovat vertailussa keskimääräisellä tasolla Kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta TP 2014 lähtien kustannuksissa mukana hallinnon vyörytykset 59

60 Kuljetettavat / perusopetuksen oppilaat Perusopetus PERUSOPETUS KOULUKULJETUKSET Kuljetusoppilaiden osuus / kuljetus per oppilas 60,00% 50,00% Kontiolahti Sotkamo Kuljetettavia oppilaita suhteellisen paljon, koulukuljetus melko matalat Kuljetettavia oppilaita suhteellisen paljon, koulukuljetus melko korkeat 40,00% 30,00% 20,00% Kemi Hämeenkyrö Ikaalinen Iisalmi Kankaanpää 2014 Kankaanpää Joensuu Mikkeli Mänttä-Vilppula Naantali Kuljetettavia oppilaita suhteellisen vähän, koulukuljetus melko matalat Kuljetettavia oppilaita suhteellisen vähän, koulukuljetus melko korkeat 10,00% Riihimäki Järvi-Pohjanmaa 0,00% Alajärvi Vimpeli Soini Koulukuljetus / oppilas Kunta Koulukuljetusten oppilaskohtaiset ovat vertailussa keskimääräiset Taajama-aste ja kunnan koko vaikuttavat koulukuljetuskustannusten tasoon TP 2014 lähtien kustannuksissa mukana hallinnon vyörytykset Koulukuljetukset %-osuus (Sivin rap) Kouluruokailu %-osuus (Sivin rap) 60 Kankaanpää ,2 % ,6 %

61 Kuljetettavat / perusopetuksen oppilaat Perusopetus PERUSOPETUS KOULUKULJETUKSET Kuljetusoppilaiden osuus / Kunnan väestötiheys 50,0 Kontiolahti % Sotkamo Kuljetettavia oppilaita suhteellisen paljon, väestötiheys matala Kuljetettavia oppilaita suhteellisen paljon, väestötiheys korkea 40,0 % Hämeenkyrö Ikaalinen Iisalmi 30,0 % Kankaanpää 2014 Kankaanpää Mikkeli Joensuu Mänttä-Vilppula Kemi Kuljetettavia oppilaita suhteellisen vähän, väestötiheys matala Kuljetettavia oppilaita suhteellisen vähän, väestötiheys korkea 20,0 % Naantali 10,0 % Riihimäki Järvi-Pohjanmaa 0,0 Alavieska Alajärvi Vimpeli Soini % Sievi Ylivieska Kallio Nivala Raisio Kunnan väestötiheys Pieni väestötiheys ja kuljetettavien oppilaiden suuri määrä voi kertoa kunnan suuresta pinta-alasta ja oppilaiden asuvan etäällä kouluista Väestötiheys on vertailukuntiin nähden matala TP 2014 lähtien kustannuksissa mukana hallinnon vyörytykset 61

62 Perusopetus PERUSOPETUS AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminta kokonais per osallistuja Osallistujien määrä vuonna , vuonna 36. Muut kulut Huoneistokulut Kokonais kuitenkin kasvaneet. Henkilöstökulut Perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, mutta suurin osa Suomen kunnista järjestää sitä (n.96,5%). Aamu- ja iltapäivätoiminnan osallistujaa kohden ovat vertailussa hyvin korkeat Kustannusrakenteessa painottuu henkilöstökulut Kunta AP/IP-toiminta %-osuus (Sivin rap) 62 Kankaanpää ,3 %

63 Perusopetus PERUSOPETUS AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonais ja valtionosuus Brutto / asukas Valtionosuus / asukas Aamu- ja iltapäivätoiminnan asukaskohtaiset ovat vertailussa keskimääräistä korkeammat Valtionosuus kattaa xx% kustannuksista. Tieto puuttuu Kunta AP/IP-toiminta Valtionosuus Valtionosuus bruttokuluista 63 Kankaanpää ,0 %

64 Nettokustannus / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintatunnit ja nettokustannus / oppilas Kankaanpää korkeat netto, toimintatunteja melko vähän korkeat netto, toimintatunteja melko paljon matalat netto, toimintatunteja melko vähän matalat netto, toimintatunteja melko paljon Soini Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Vimpeli Kemi Kankaanpää 2014 Naantali Kontiolahti Imatra Lieto Iisalmi Mänttä-Vilppula Riihimäki Hämeenkyrö Mikkeli Ikaalinen Kerava Sotkamo Toimintatunteja on oppilasta kohden keskimääräistä enemmän (107 tuntia) AP/IP-toiminnan nettokustannus on vertailussa korkea Toimintatunnit / oppilas 64

65 Perusopetus PERUSOPETUS Jatko-opintopaikan saaneiden %-osuus 100,0 % Jatko-opintopaikan saaneiden osuus 98,0 % 96,0 % 94,0 % 92,0 % 90,0 % 88,0 % 86,0 % Jatko-opintopaikan ovat saaneet lähes kaikki peruskoulun päättäneet. 65

66 Keskimääräinen koulukoko Perusopetus PERUSOPETUS TUNTIRESURSSIT JA KOULUKOKO Peruskoulun keskimääräinen koulukoko ja tuntiresurssit per oppilas 300 Riihimäki Keskimääräinen koulukoko melko suuri, tuntiresurssit melko vähäiset Keskimääräinen koulukoko melko suuri, tuntiresurssit melko runsaat Hämeenkyrö Joensuu Mikkeli Kontiolahti Naantali Iisalmi Keskimääräinen koulukoko melko pieni tuntiresurssit melko vähäiset Keskimääräinen koulukoko melko pieni, tuntiresurssit melko runsaat Kankaanpää Kankaanpää 2014 Sotkamo Soini Mänttä-Vilppula Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Ikaalinen Vimpeli Tuntiresurssit Tuntiresurssit ovat 1,92 per oppilas, mikä on vertailussa noin keskimääräinen Tuntiresurssien suuruuteen vaikuttaa koulukoko. Pienissä kouluissa tuntiresurssit ovat yhtä oppilasta kohden suuremmat verrattuna suuriin kouluihin. Keskimääräinen koulukoko on vertailussa noin keskimääräistä pienempi 50 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 Tuntiresurssit per oppilas AP-IP-kustannuksia ja oppilashuollon kustannuksia ei ole mukana 66

67 / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS ALAKOULUJEN TUNTIRESURSSIT Alakoulun kokonais / oppilas ja tuntiresurssit per oppilas Soini korkeat kokonais, tuntiresurssit melko vähäiset korkeat kokonais, tuntiresurssit melko runsaat Kankaanpää Ikaalinen matalat kokonais, tuntiresurssit melko vähäiset matalat kokonais, tuntiresurssit melko runsaat Joensuu Mikkeli Vimpeli Hämeenkyrö Iisalmi Sotkamo Järvi-Pohjanmaa Naantali Kontiolahti Kemi Alajärvi Mänttä-Vilppula Riihimäki ,80 1,20 1,60 2,00 2,40 Tuntiresurssit per oppilas Tuntiresurssit Tuntiresurssit keskimäärin kaikissa kouluissa ovat 1,8 Kankaanpään alakoulujen tuntiresurssit ovat 1,99 per oppilas. Alakoulujen tuntiresurssit ovat vertailukuntiin nähden keskimääräistä suuremmat AP-IP-kustannuksia ja oppilashuollon kustannuksia ei ole mukana 67

68 / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS YLÄKOULUJEN TUNTIRESURSSIT Yläkoulun kokonais / oppilas ja tuntiresurssit per oppilas Kankaanpää korkeat kokonais, tuntiresurssit melko vähäiset korkeat kokonais, tuntiresurssit melko runsaat Joensuu Järvi-Pohjanmaa Hämeenkyrö Alajärvi Sotkamo Kontiolahti Mänttä-Vilppula Ikaalinen Naantali matalat kokonais, tuntiresurssit melko vähäiset matalat kokonais, tuntiresurssit melko runsaat Mikkeli Iisalmi Riihimäki ,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 Tuntiresurssit per oppilas Tuntiresurssit Tuntiresurssit keskimäärin kaikissa kouluissa ovat noin 2,15 Kankaanpään yläkoulujen tuntiresurssit ovat 1,8 per oppilas. Yläkoulujen tuntiresurssit ovat vertailukuntiin nähden pienet AP-IP-kustannuksia ja oppilashuollon kustannuksia ei ole mukana 68

69 / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS ALAKOULUJEN OPETUSRYHMÄKOKO Alakoulun kokonais / oppilas ja opetusryhmäkoko Soini korkeat kokonais, opetusryhmäkoko alle OKM:n suosituksen korkeat kokonais, opetusryhmäkoko OKM:n suosituksen mukainen Kankaanpää Ikaalinen matalat kokonais, opetusryhmäkoko alle OKM:n suosituksen matalat kokonais, opetusryhmäkoko OKM:n suosituksen mukainen Joensuu Mikkeli Vimpeli Raisio Iisalmi Järvi-Pohjanmaa Sotkamo Naantali Alajärvi Kontiolahti Kemi Mänttä-Vilppula Hämeenkyrö Riihimäki ,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 Opetusryhmäkoko Alakoulujen laskennallinen keskimääräinen opetusryhmäkoko on 14,44 Alakoulujen opetusryhmäkoko on vertailukuntiin nähden pieni Alakoulujen oppilaskohtainen kustannus on , vertailussa korkea Kustannuksissa ei ole huomioitu aamu- ja iltapäivätoiminnan, koulupsykologi- ja kuraattorikustannuksia Opetusryhmäkoko Opetusryhmäsuositus oppilasta (OKM) 70

70 / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS YLÄKOULUJEN OPETUSRYHMÄKOKO Yläkoulun kokonais / oppilas ja opetusryhmäkoko Kankaanpää korkeat kokonais, opetusryhmäkoko alle OKM:n suosituksen korkeat kokonais, opetusryhmäkoko OKM:n suosituksen mukainen Joensuu Hämeenkyrö matalat kokonais, opetusryhmäkoko alle OKM:n suosituksen matalat kokonais, opetusryhmäkoko OKM:n suosituksen mukainen Kontiolahti Mänttä-Vilppula Ikaalinen Naantali Raisio Iisalmi Mikkeli Riihimäki ,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 Opetusryhmäkoko Yläkoulujen laskennallinen keskimääräinen opetusryhmäkoko on 16 Yläkoulujen opetusryhmäkoko on vertailukuntiin nähden melko pieni Yläkoulujen oppilaskohtainen kustannus on , vertailussa korkea Kustannuksissa ei ole huomioitu aamu- ja iltapäivätoiminnan, koulupsykologi- ja kuraattorikustannuksia Opetusryhmäkoko Opetusryhmäsuositus oppilasta (OKM)

71 [ ] netto / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS - OPETUSRYHMÄKOKO Peruskoulun netto / oppilas ja opetusryhmäkoko Kankaanpää Yläkoulu korkeat netto-, opetusryhmäkoko alle OKM:n suosituksen korkeat netto-, opetusryhmäkoko OKM:n suosituksen mukainen Kankaanpää Kankaanpää 2014 Alakoulu Joensuu Kankaanpää Mikkeli Sotkamo Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Ikaalinen Vimpeli Mänttä-Vilppula Soini Naantali Kemi Kontiolahti Iisalmi Hämeenkyrö Riihimäki ,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 matalat netto-, opetusryhmäkoko alle OKM:n suosituksen Opetusryhmäkoko matalat netto-, opetusryhmäkoko OKM:n suosituksen mukainen Tässä kuvassa vertailtuna netto, edellisessä brutto Nettokustannuksissa eliminoituu ryhmäkoon pienentämiseen saadun hankerahan vaikutus Laskennallinen keskimääräinen opetusryhmäkoko on 15, mikä on vertailukuntiin nähden pieni Opetusryhmäkoko Opetusryhmäsuositus oppilasta (OKM) Peruskoulun kustannuksissa ei ole huomioitu

72 Peruskoulun / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS ALAKOULUJEN KOULUKOKOVERTAILU Peruskoulun kokonais / oppilas ja keskimääräinen koulukoko Soini korkeat kokonais, keskimääräinen koulukoko melko pieni korkeat kokonais, keskimääräinen koulukoko melko suuri Kankaanpää Ikaalinen matalat kokonais, keskimääräinen koulukoko melko pieni matalat kokonais, keskimääräinen koulukoko melko suuri Joensuu Mikkeli Vimpeli Raisio Iisalmi Järvi-Pohjanmaa Sotkamo Naantali Alajärvi Kontiolahti Kemi Hämeenkyrö Mänttä-Vilppula Riihimäki Keskimääräinen koulukoko Alakoulujen keskimääräinen koulukoko 103 on vertailussa keskimääräistä pienempi Yleensä keskimääräinen koulukoko korreloi voimakkaasti kustannuksien kanssa. Mitä suurempi koulukoko, sen halvemmat Keskimääräinen koulukoko 74

73 Peruskoulun / oppilas Perusopetus PERUSOPETUS YLÄKOULUJEN KOULUKOKOVERTAILU Peruskoulun kokonais / oppilas ja keskimääräinen koulukoko Kankaanpää korkeat kokonais, keskimääräinen koulukoko melko pieni korkeat kokonais, keskimääräinen koulukoko melko suuri Joensuu Järvi-Pohjanmaa Hämeenkyrö Alajärvi Sotkamo Mänttä-Vilppula Ikaalinen Naantali Kontiolahti matalat kokonais, keskimääräinen koulukoko melko pieni matalat kokonais, keskimääräinen koulukoko melko suuri Mikkeli Raisio Iisalmi Riihimäki ,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 Keskimääräinen koulukoko Yläkoulujen keskimääräinen koulukoko 383 on vertailussa keskimääräinen Yleensä keskimääräinen koulukoko korreloi voimakkaasti kustannuksien kanssa. Mitä suurempi koulukoko, sen halvemmat Keskimääräinen koulukoko 75

74 Perusopetus PERUSOPETUS KOULUJEN YKSIKKÖVERTAILU PERUSKOULUJEN OPPILASKOHTAISET KUSTANNUKSET Huoneistokulut / oppilas Henkilöstökulut / oppilas Muut kulut / oppilas Asiakasmäärä palkkien päällä Kuntamaiseman aineiston mukaan 400 oppilaan kokoinen yläkoulu on yläkouluksi optimaalisin koulukoko. Kankaanpään yläkoulun opetusryhmän koko on erittäin pieni, mikä varmasti nostaa koulun kokonaiskustannuksia. Suuret erot aineiston kouluihin ovat myös suurissa alakouluissa. Myös alakoulujen ryhmäkoot ovat erittäin pienet. Yhteensä optimoitavaa on yli 2 milj. Optimointivara yhteensä Optimointivara / oppilas Kangasmetsän koulu Vihteljärven koulu Niinisalon koulu Pohjanlinnan koulu Laurin koulu Venesjärven koulu Kyynärjärven koulu Keskustan koulu 77

75 Perusopetus KM-AINEISTON MUKAISIA PERUSOPETUKSEN ANALYYSEJA Oppilaskohtainen bruttokustannus / oppilas peruskouluissa koulukoon mukaan Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulut Luvut on korjattu kuntatalouden kuluttajahintainde ksillä vastaamaan vuoden kustannustasoa. 0 D-H oppilasta C oppilasta B oppilasta A 500--> oppilasta 78

76 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kansalaisopisto/Työväenopisto Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Museopalvelut Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Lukion ja muun toisen asteen koulutuksen vuorohoito osioon ja kuuluvat erityispäivähoito. varsinainen Lisäksi lukiotoiminta, tarkastelussa ovat oppilashuolto, tukipalvelut sekä opiskelijoiden ryhmäpäivähoito, hoitama perhepäivähoito, lukion myynti- erilaisin ja palvelutoiminta. hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

77 Lukio LUKION YHTEENVETO - KOKONAISUUS Lukio-opetuksen kokonais / opiskelija Netto / opiskelija Vertailussa korkeat lukioopetuksen Vertailussa matalat lukioopetuksen Lukion kokonais- ja netto yhtä opiskelijaa kohden ovat hieman keskimääräistä korkeammat Kunta Lukio (ml. Etäopiskelijat) %-osuus (Sivin rap) Tuotot Netto Kankaanpää ,2 %

78 Lukio LUKION YHTEENVETO - PÄIVÄLUKIO Painotettu opiskelijakohtainen kustannus / opiskelija Netto / opiskelija Vertailussa korkeat opiskelijakohtaiset Vertailussa matalat opiskelijakohtaiset Painotettu opiskelijakohtainen kustannus [ per (varsinainen opiskelija + 0,4 kaksoistutkinnon suorittava opiskelija)] Painotettu opiskelijakohtainen kustannus on vertailussa keskimääräinen Kustannuksissa ja opiskelijamäärissä on mukana vain päivälukion osuus 81

79 Lukio LUKIO - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut lukio-opetuksessa Huoneistokulut / Kaikki opiskelijat m2 / opiskelija Lin. (m2 / opiskelija) ,1 30, ,6 25, ,0 10,4 9,6 11,8 18,6 11,9 14,2 10,8 20,0 15,0 10, ,4 5,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Huoneistokulut opiskelijaa kohden ovat nousseet huomattavasti edellisvuodesta Huoneistokulut ovat keskimääräisellä tasolla Opiskelijaa kohden neliöitä on 18,6 Hyötyneliöinä suositus on oppilasmäärästä riippuen 5,7 12,4. Kuvan neliöt ovat huoneistoneliöitä. Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) m 2 Kankaanpää ,4 %

80 m2 / opiskelija Lukio LUKIO - HUONEISTOKULUT 30 Huoneistokulut lukiossa Ikaalinen Huoneistoneliöitä opiskelijaa kohden paljon, neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä opiskelijaa kohden paljon, neliöltä melko korkeat 18 Kankaanpää Sotkamo Hämeenkyrö Naantali Raisio Joensuu Kemi Mikkeli Järvi-Pohjanmaa Huoneistoneliöitä opiskelijaa kohden vähän, neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä opiskelijaa kohden vähän, neliöltä melko korkeat 6 Kontiolahti Neliöhinta on vertailussa matala (74,35 ) Opiskelijaa kohden neliöitä on melko runsaasti / m2 84

81 Opiskelijat keskimäärin / lukio Lukio LUKIO - YKSIKÖT Lukioiden määrä Riihimäki Opiskelijoita lukiota kohden verrattain paljon, lukioita melko vähän Opiskelijoita lukiota kohden verrattain paljon, lukioita melko paljon 400 Raisio Mikkeli Naantali Sotkamo Kemi Kankaanpää Kontiolahti 2014 Joensuu Opiskelijoita lukiota kohden verrattain vähän, lukioita melko vähän Opiskelijoita lukiota kohden verrattain vähän, lukioita melko paljon Hämeenkyrö Mänttä-Vilppula Ikaalinen Kankaanpää Järvi-Pohjanmaa Kunnassa on 2 lukiota, joiden opiskelijamäärä on vertailussa matala (noin 128 opiskelijaa/lukio) Toinen lukioista sijaitsee naapurikunnassa ja Kankaanpää ostaa sieltä lukiopalvelua Lukioiden lukumäärä 85

82 Henkilöstökulut / opiskelija Lukio LUKIO - HENKILÖSTÖ Henkilöstökulut ja tehty työ henkilötyövuosina opiskelijaa kohden Sotkamo korkeat henkilöstökulut, alhainen htvarvo korkeat henkilöstökulut, korkea htv-arvo Mänttä-Vilppula Ikaalinen Vimpeli matalat henkilöstökulut, matala htv-arvo matalat henkilöstökulut, korkea htv-arvo Kemi Järvi-Pohjanmaa Alajärvi Hämeenkyrö KontiolahtiRaisio Riihimäki Kankaanpää Naantali Joensuu Kontiolahti ,00 0,03 0,06 0,09 Tehty työ henkilötyövuosina / opiskelija Henkilötyövuosia yhtä opiskelijaa kohden on vähän Henkilöstökulut opiskelijaa kohden ovat melko matalat Kustannuksissa ja opiskelijamäärissä on mukana vain päivälukion osuus Kunta Henkilöstökulut %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,9 % 86

83 Lukio LUKIO - HENKILÖSTÖ Henkilöstön jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Muu henkilökunta Koulunkäyntiavustajat Määräaikainen opetushenkilökunta Vakinainen opetushenkilökunta Henkilöstörakenteessa painottuu vertailukuntien tapaan vakinainen opetushenkilökunta Määräaikaista opetushenkilökuntaa on vertailukuntiin nähden paljon 87

84 / varsinainen opiskelija Lukio LUKIO - OPETUSKURSSIT Lukion kokonais / opiskelija ja pakollisten kurssien lukumäärä / opiskelija Ikaalinen korkeat kokonais, pakollisten kurssien määrä melko pieni korkeat kokonais, pakollisten kurssien määrä melko suuri Vimpeli Mänttä-Vilppula Kemi Kankaanpää Kankaanpää Järvi-Pohjanmaa Raisio Alajärvi matalat kokonais, pakollisten kurssien määrä melko pieni matalat kokonais, pakollisten kurssien määrä melko suuri Mikkeli Naantali Hämeenkyrö Riihimäki Kontiolahti Joensuu Pakollisia kursseja on 0,8 per opiskelija, vertailukuntiin nähden keskimääräisesti Tähän tunnuslukuun vaikuttaa lukion koko. Pienissä lukioissa opiskelijakohtaisesti kursseja on yleensä paljon ,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 Pakollisten kurssien lukumäärä per varsinainen opiskelija Kunta Lukio (ml. oppilashuolto %-osuus (Sivin rap) Pakolliset kurssit lkm 88 Kankaanpää ,2 % 428

85 / varsinainen opiskelija Lukio LUKIO - OPETUSKURSSIT Lukion kokonais / opiskelija ja syventävien kurssien lukumäärä / opiskelija Ikaalinen korkeat kokonais, syventävien kurssien määrä melko pieni korkeat kokonais, syventävien kurssien määrä melko suuri Kemi Kankaanpää Vimpeli Mänttä-Vilppula Kankaanpää Järvi-Pohjanmaa matalat kokonais, syventävien kurssien määrä melko pieni matalat kokonais, syventävien kurssien määrä melko suuri Alajärvi Raisio Hämeenkyrö Joensuu Mikkeli Naantali Riihimäki Kontiolahti Syventäviä kursseja on 0,64 per opiskelija, vertailukuntiin nähden runsaasti Kustannuksissa ja opiskelijamäärissä mukana vain päivälukio ,0 0,3 0,6 0,9 Syventävien kurssien lukumäärä per varsinainen opiskelija Kunta Lukio (ml. oppilashuolto %-osuus (Sivin rap) Syventävät kurssit lkm 89 Kankaanpää ,2 % 165

86 / varsinainen opiskelija Lukio LUKIO - OPETUSKURSSIT Lukion kokonais / opiskelija ja kokonais per opetuskurssi Ikaalinen Vimpeli Kemi Mänttä-Vilppula Kerava Jalasjärvi Kankaanpää Kankaanpää 2014 Järvi-Pohjanmaa Imatra Alajärvi Raisio korkeat kokonais, opetuskurssin melko matalat matalat kokonais, opetuskurssin melko matalat korkeat kokonais, opetuskurssin melko korkeat matalat kokonais, opetuskurssin melko korkeat Mäntsälä Lieto Mikkeli Naantali Hämeenkyrö Riihimäki Joensuu Opetuskurssin hinta on vertailussa keskimääräinen (5 551 ) Kontiolahti Kustannuksissa ja opiskelijamäärissä mukana vain päivälukio / opetuskurssi Kunta Lukio (pl. oppilashuolto %-osuus (Sivin rap) 90 Kankaanpää ,2 %

87 / varsinainen opiskelija Lukio LUKIO - OPETUSRYHMÄKOKO Kokonais per oppilas / opetusryhmien keskikoko Ikaalinen korkeat kokonais, opetusryhmän koko pieni korkeat kokonais, opetusryhmän koko normaali Vimpeli 10 Mänttä-Vilppula 000 Jalasjärvi Kankaanpää Lieto Hämeenkyrö Riihimäki Joensuu Kemi Kankaanpää Järvi-Pohjanmaa Kerava Imatra Alajärvi Raisio Mäntsälä Mikkeli Naantali matalat kokonais, opetusryhmän koko pieni matalat kokonais, opetusryhmän koko normaali Opetusryhmien keskikoko 15 on kuntavertailussa pieni opetusryhmäkoko Kontiolahti Opetusryhmän keskikoko Kunta Lukio (ml. Oppilashuolto %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,2 % 91

88 Lukio LUKIO - OPISKELIJARAKENNE Ulkopaikkakuntalaiset %-osuus ja kaksoistutkinnon suorittaneiden %-osuus Ulkopaikkakuntalaisten %-osuus Aineopiskelijat suhteessa varsinaiset opiskelijat Kaksoistutkinnon suorittaneiden %-osuus 45% 42% 40% 35% 30% 25% 20% 26% 22% 22% 21% 20% 20% 18% 32% 31% 19% 15% 10% 5% 0% 0% 9% 0% 3% 1% 0% 0% 1% 0% 6% 13% 3% 8% 12% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 6% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita on Tieto puuttuu Aineopiskelijoiden osuus on 1% opiskelijoista Kaksoistutkintoa suorittavia on 20 % lukion opiskelijoista, mikä on vertailussa keskimääräistä enemmän 92

89 / varsinainen opiskelija Lukio LUKIO - OPPILASHUOLTO Oppilashuollon per opiskelija / oppilashuollon kustannuksien %-osuus kokonaiskustannuksista Mikkeli korkeat kokonais, oppilashuollon osuus melko matala korkeat kokonais, oppilashuollon osuus melko korkea 109 Kerava matalat kokonais, oppilashuollon osuus melko matala matalat kokonais, oppilashuollon osuus melko korkea 89 Lieto Lukion oppilashuollon kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on vertailussa.. 29 Kemi Naantali 9 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,8 % 1,0 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,0 % Oppilashuollon %-osuus Kunta Oppilashuolto %-osuus (Sivin rap) 93 Kankaanpää 0 0,0 %

90 Kirjoituskerrat per opiskelija Lukio LUKIO - OPINNOT Kirjoituskerrat per opiskelija ja opintojen keskimääräinen kesto 3,3 3,1 Kemi monta kirjoituskertaa, opintojen kesto melko lyhyt monta kirjoituskertaa, opintojen kesto melko pitkä 2,9 Sotkamo 2,7 2,5 Kankaanpää vähän kirjoituskertoja, opintojen kesto melko lyhyt vähän kirjoituskertoja, opintojen kesto melko pitkä 2,3 2,1 1,9 1,7 Kontiolahti Mikkeli Raisio Mänttä-Vilppula Kerava Naantali Jalasjärvi Riihimäki Hämeenkyrö Lieto Imatra Opinnot kestävät keskimäärin 3 vuotta Kirjoituskertoja on keskimäärin 2,65 Kirjoituskertojen määrä on vertailussa keskimääräistä suurempi 1,5 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 Opintojen keskimääräinen kesto 94

91 Ylioppilasmäärä / ikäryhmä (18-19-vuotiaat) Lukio LUKIO - PUOLTOÄÄNET Puoltoäänien keskiarvo ja ylioppilaiden osuus ikäluokasta 40% 35% Kankaanpää Ylioppilaiden määrä suuri, mutta puoltoääniä melko vähän Ylioppilaiden määrä suuri, myös puoltoääniä melko paljon 30% 25% 20% 15% Sotkamo Kankaanpää 2014 Alajärvi Naantali Riihimäki Vimpeli Järvi-Pohjanmaa Ikaalinen Hämeenkyrö Joensuu Kontiolahti Mikkeli Mänttä-Vilppula 10% 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 Puoltoäänien keskiarvo Valtakunnallinen keskiarvo : 23,6 Ylioppilaiden määrä melko pieni, mutta puoltoääniä melko vähän Ylioppilaiden määrä melko pieni, mutta puoltoääniä melko paljon Jokainen tutkintoon sisältyvä aine tuottaa pisteitä eli puoltoääniä. Laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2. Mitä enemmän puoltoääniä, sitä parempi menestys yo-kirjoituksissa. Puoltoäänien keskiarvo on 25,6, mikä on yli valtakunnallisen keskiarvon Ylioppilaiden osuus ikäluokasta on vertailussa 36% Lähde:

92 Päivälukion päättävien keskiarvo Lukio LUKIO - OPINTOJEN KESKIARVOT Lukion aloittavien ja päättävien keskiarvot 9,0 Hämeenkyrö 8,0 7,0 Kankaanpää Kemi Naantali Sotkamo Mikkeli Kontiolahti Lukion aloittavien keskiarvo korkea, mutta lukion päättävien keskiarvo matala Lukion aloittavien keskiarvo korkea, myös lukion päättävien keskiarvo korkea 6,0 5,0 4,0 Lukion aloittavien keskiarvo matala, myös lukion päättävien keskiarvo matala Lukion aloittavien keskiarvo matala, mutta lukion päättävien keskiarvo korkea 3,0 2,0 1,0 Lukion aloittavien keskiarvo (8,42) sekä lukion päättävien keskiarvo (7,96) on vertailussa korkea Mänttä-Vilppula 0,0 Ikaalinen 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Päivälukion aloittavien keskiarvo 96

93 Lukio LUKIO KUSTANNUSJAKAUMAN VUOSIVERTAILU LUKIOIDEN OPISKELIJAKOHTAISET KUSTANNUKSET Asiakasmäärä palkkien päällä Muut kulut / opiskelija Henkilöstökulut / opiskelija Huoneistokulut / opiskelija Yhteislyseo 2014 Yhteislyseo Honkajoen lukio 2014 Honkajoen lukio Kustannukset eriteltyinä Yhteislyseo 2014 Yhteislyseo Honkajoen lukio 2014 Honkajoen lukio Huoneistokulut Henkilöstökulut Muut kulut Kust./opiskelija Lukion kustannusrakenteessa henkilöstökulujen osuus on hieman pienentynyt edellisvuodesta ja huoneistokulujen ja muiden kulujen osuus on kasvanut 97

94 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kansalaisopisto/Työväenopisto Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Museopalvelut Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kirjastopalveluihin kuuluvat kunnan pääkirjasto, vuorohoito ja mahdolliset erityispäivähoito. lähikirjastot Lisäksi ja tarkastelussa kirjastoautot ovat sekä yhteispalvelupisteet. ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

95 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUIDEN YHTEENVETO Kirjastopalveluiden kokonais Brutto / asukas Netto / asukas Vertailussa korkeat kirjastopalveluiden Vertailussa matalat kirjastopalveluiden Kirjastopalveluiden kokonais ovat vertailussa matalat Kunta Kirjastopalvelut %-osuus (Sivin rap) Tuotot Netto 112 Kankaanpää ,1 %

96 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUJEN YHTEENVETO - KUSTANNUSRAKENNE Kustannusten %-jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Yhteispalvelupiste Kirjastoauto Lähikirjastot Pääkirjasto Kankaanpäässä on ainoastaan pääkirjasto Kunta Pääkirjasto %-osuus kirjastopalv. Lähikirjasto %-osuus kirjastopalv. Kirjastoauto %-osuus kirjastopalv. Yhteispalvelupiste %-osuus kirjastopalv. Kankaanpää ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 113

97 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut kirjastopalveluissa Huoneistokulut / asukas m2 / asukas Lin. (m2 / asukas) ,13 0,11 0,15 0,09 0,12 0,11 0,09 0,16 0,13 0,13 0,12 0,11 0,08 0,12 0,07 0,07 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 m 2 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Huoneistokulut kirjastopalveluissa asukasta kohden ovat hyvin matalat Asukasta kohden neliöitä on 0,07 Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin rap) 114 Kankaanpää ,1 %

98 m2 / asukas Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut kirjastossa 0,17 0,15 Soini Joensuu Huoneistoneliöitä asukasta kohden paljon, neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä asukasta kohden paljon, neliöltä melko korkeat 0,13 0,11 Ikaalinen Järvi-Pohjanmaa Vimpeli Alajärvi Mänttä-Vilppula Mikkeli Kemi Riihimäki Sotkamo Huoneistoneliöitä asukasta kohden vähän, neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä asukasta kohden vähän, neliöltä melko korkeat 0,09 Raisio Naantali 0,07 Hämeenkyrö Kankaanpää Kankaanpää 2014 Neliöhinta on vertailussa matala (46,35 ) Asukasta kohden neliöitä on vertailukuntiin nähden vähän 0, / m2 Neliöt ja eurot koko kirjastopalvelutasolta 115

99 Asukkaita keskimäärin / toimipaikka Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - TOIMIPAIKAT Toimipaikkojen määrä Riihimäki Raisio Asukkaita toimipaikkaa kohden verrattain paljon, toimipaikkoja melko vähän Asukkaita toimipaikkaa kohden verrattain paljon, toimipaikkoja melko paljon Kemi Asukkaita toimipaikkaa kohden verrattain vähän, toimipaikkoja melko vähän Asukkaita toimipaikkaa kohden verrattain vähän, toimipaikkoja melko paljon Kankaanpää 2014 Hämeenkyrö Sotkamo Ikaalinen Vimpeli Soini Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Naantali Mänttä-Vilppula Mikkeli Kirjastotoimipaikkoja on 1 kpl Yhtä kirjastoyksikköä kohden asukkaita on vertailussa keskimääräisesti Toimipaikkojen lukumäärä 116

100 Henkilöstökulut / asukas Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - HENKILÖSTÖ Henkilöstökulut ja tehty työ henkilötyövuosina asukasta kohden 40 Sotkamo korkeat henkilöstökulut, alhainen htvarvo korkeat henkilöstökulut, korkea htv-arvo 35 Mänttä-Vilppula Kemi Raisio Mikkeli Soini matalat henkilöstökulut, matala htv-arvo matalat henkilöstökulut, korkea htv-arvo Riihimäki Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Kankaanpää Ikaalinen Kankaanpää 2014 Naantali Hämeenkyrö Vimpeli Henkilötyövuosia on vertailukuntiin nähden keskimääräisesti Henkilöstökulut asukasta kohden ovat vertailussa hieman keskimääräistä matalammat 20 0,0004 0,0006 0,0008 0,0010 Tehty työ henkilötyövuosina / asukas Kunta Henkilöstökulut %-osuus (Sivin rap) 117 Kankaanpää ,3 %

101 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - HENKILÖSTÖ Henkilöstön jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Muu henkilöstö Ammatillinen henkilöstö Henkilöstörakenne painottuu ammatilliseen henkilöstöön Muun henkilöstön osuus on pienentynyt edellisvuodesta Ammatillisen henkilöstön suuri osuus selittää yleensä osaltaan vertailussa korkeita henkilöstökuluja ja toisaalta antaa viitteitä toiminnan hyvästä laadusta 118

102 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - KOKOELMA Kokoelman koko / huoneistoneliö 160,000 Kokoelman koko / huoneistoneliö 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0,000 Kokoelman koko suhteessa huoneistoneliöihin on vertailussa melko suuri 119

103 / laina Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - LAINAT Kirjastopalvelut / laina ja lainojen määrä / asukas 5,5 Soini 5,0 Mikkeli Kemi 4,5 Imatra Naantali Järvi-Pohjanmaa Mänttä-Vilppula 4,0 Vimpeli Alajärvi Ikaalinen Sotkamo 3,5 Lieto Kerava Kankaanpää Kankaanpää Jalasjärvi ,0 Riihimäki Hämeenkyrö Raisio 2,5 Mäntsälä 2, Lainojen määrä / asukas korkeat yhtä lainaa kohden, lainoja melko vähän matalat yhtä lainaa kohden, lainoja melko vähän korkeat yhtä lainaa kohden, lainoja melko paljon matalat yhtä lainaa kohden, lainoja melko paljon Lainojen määrä per asukas (14,5) on kuntavertailussa keskimääräistä hieman pienempi Lainojen määrä on pysynyt melko samana edellisvuodesta Lainan hinta on melko matala (3,20 ) 120

104 / käynti Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - KÄYNNIT Kirjastopalvelut / kirjastokäynti ja käynti / asukas Kankaanpää korkeat käyntikohtaiset, käyntejä melko vähän korkeat käyntikohtaiset, käyntejä melko paljon Kankaanpää 2014 Vimpeli 9 8 Mänttä-Vilppula Imatra Raisio Sotkamo Mikkeli matalat käyntikohtaiset, käyntejä melko vähän matalat käyntikohtaiset, käyntejä melko paljon 7 6 Riihimäki Järvi-Pohjanmaa Naantali Kemi Lieto Ikaalinen Jalasjärvi Hämeenkyrö Alajärvi Kerava Kirjastossa käydään keskimääräisesti 4,46 kertaa vuodessa, mikä on vertailussa vähän Käyntihinta on vertailussa korkea (10,41 ) Mäntsälä Käyntiä / asukas

105 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - KÄYNNIT Käyntiä per toimintatunti 140 Käyntiä per toimintatunti Vertailussa paljon käyntejä toimintatunnissa Vertailussa vähän käyntejä toimintatunnissa Käyntejä kirjastoihin tulee keskimäärin 2,4 minuutin välein, vertailukuntiin nähden keskimääräinen määrä Pääkirjastossa käyntejä on toimintatunnissa

106 / lainaaja Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - LAINAAJAT Kirjastopalvelut kokonais / lainaaja ja lainaajien osuus asukkaista 220 Kemi korkeat yhtä lainaajaa kohden, lainaajia suhteellisen vähän korkeat yhtä lainaajaa kohden, lainaajia suhteellisen paljon 200 Soini Mikkeli Mänttä-Vilppula Naantali Järvi-Pohjanmaa Sotkamo Kankaanpää Vimpeli Alajärvi Kankaanpää 2014 Jalasjärvi Riihimäki Kerava Ikaalinen Mäntsälä Lieto Raisio matalat yhtä lainaajaa kohden, lainaajia suhteellisen vähän matalat yhtä lainaajaa kohden, lainaajia suhteellisen paljon X-akseli: lainaajien osuus kuntalaisista on 30%. Peittävyys on pieni Y-akseli: yhden lainaajan kustannus 154 on kuntavertailussa keskimääräisellä tasolla Hämeenkyrö % 30% 35% 40% 45% 50% Lainaajien %-osuus asukkaista 123

107 Verkkopalvelu / asukas Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT VERKKO- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Verkkopalvelu / asukas ja asiantuntijapalvelut / asukas 6 5 Verkkopalvelua käytetään verrattain paljon, asiantuntijapalveluita melko vähän Sekä verkkopalvelua että asiantuntijapalveluita käytetään verrattain paljon Hämeenkyrö Mänttä-Vilppula Ikaalinen 4 3 Kankaanpää Sotkamo Naantali Raisio Mikkeli Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Kemi Kankaanpää Vimpeli Soini Sekä verkkopalvelua että asiantuntijapalveluita käytetään verrattain vähän Verkkopalvelua käytetään verrattain paljon, asiantuntijapalveluita melko vähän Asiantuntijapalveluita käytetään vertailukuntiin nähden melko paljon Verkkopalvelua (kirjastojärjestelmän käyttö) käytetään hieman keskimääräistä vähemmän 0 Mäntsälä Asiantuntijapalvelut / asukas Asiantuntijapalveluiden painokertoimet Henkilökohtaiset palvelut: 10 Toistuvat tapahtumat: 200 Kertaluonteiset tapahtumat:

108 Käynnit per asukas Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT - AINEISTOHANKINTA Käyntiä / asukas ja aineistohankintoja / 1000 asukasta 11 Kerava Soini paljon käyntejä, aineistohankintoja melko vähän paljon käyntejä, aineistohankintoja melko runsaasti Alajärvi Kemi 9 Mikkeli Naantali Sotkamo Jalasjärvi Mäntsälä Raisio Lieto Mänttä-Vilppula Riihimäki 7 Hämeenkyrö Imatra 5 Kankaanpää 2014 Kankaanpää 3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Aineistohankintoja / 1000 asukasta vähän käyntejä, aineistohankintoja melko vähän vähän käyntejä, aineistohankintoja melko runsaasti Aineistohankinnan ja käyntien välinen suhde Uutuushankintoja on tehty vertailukuntiin nähden hieman keskimääräistä vähemmän Aineistohankintojen määrä on kasvanut edellisvuodesta Aineistohankinnoilla ei näyttäisi olevan vaikutusta käyntien määrään LÄHDE: [http://tilastot.kirjastot.fi/fifi/perustilastot.aspx?areakey=y2010t2n240] 127

109 Kirjastopalvelut KIRJASTOPALVELUT TUNNUSLUVUT Tuottavuus (OKM) ja kokoelman kiertonopeus 2 Tuottavuus (OKM) 1,5 1 0,5 0 OKM-tuottavuus lasketaan [(aineistokulut + henkilöstökulut) / (käynnit + lainat)] Mitä pienempi luku sitä parempi Tuottavuus on vertailukuntiin nähden huono Tuottavuus on heikentynyt edellisvuodesta 5 Kokoelman kiertonopeus Kokoelman kiertonopeus kuvastaa kokoelman ja lainamäärän suhdetta (lainat / kokoelma) Mitä isompi luku sitä parempi Kokoelman kiertonopeus on vertailussa keskimääräistä parempi Kokoelman kiertonopeus on parantunut hieman edellisvuodesta 128

110 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kansalaisopisto/Työväenopisto Sosiaali- ja terveyspalveluiden Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut maisema-raportti Museopalvelut Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut [Kunta] & [Kunta] [Vuosi] Versio [PPKKVVVV] Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Kulttuuripalveluiden kokonaisuus kattaa vuorohoito kulttuuritalot ja erityispäivähoito. ja keskukset, Lisäksi taidekasvatuksen tarkastelussa ja ovat toiminnan, järjestöjen kulttuuriavustukset VAIN VIRKAMIESKÄYTTÖÖN JA ryhmäpäivähoito, sekä muun TARKISTUKSEEN perhepäivähoito, mahdollisen kulttuuritoiminnan. erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

111 Kulttuuripalvelut KUSTANNUSYHTEENVETO: KULTTUURIPALVELUT KOKONAISUUS Kustannukset / asukas: Teatteri, musiikkiopisto, orkesteri, museo ja kulttuuripalvelut Teatteri Musiikkiopisto Orkesteri Museo Avustukset Kulttuuripalvelut 50 0 Kulttuuripalvelut koostuvat Kulttuuripalvelujen asukaskohtaiset ovat vertailussa keskimääräisellä tasolla 130

112 Kulttuuripalvelut KULTTUURIPALVELUIDEN KULURAKENNE KULTTUURIPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Muut kulut Henkilöstökulut Huoneistokulut Vertailussa korkeat kulttuuripalvelujen Vertailussa matalat kulttuuripalvelujen Kulttuuripalveluiden osalta tässä yhteydessä on käyty läpi muu kulttuuritoiminta kuin itse järjestetty musiikkiopisto-, museo-, teatteri- ja orkesteritoiminta. Kulttuuripalvelujen asukaskohtaiset ovat erittäin matalat Kustannusrakenteessa painottuu muut kulut Kunta Huoneistokulut %-osuus kultturip. Henkilöstökulut %-osuus kultturip. Muut kulut %-osuus kultturip. Kulttuuripalvelut yhteensä %-osuus (Sivin rap) 137 Kankaanpää 16 0,1 % 69 0,4 % ,4 % ,1 %

113 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kansalaisopisto/Työväenopisto Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Museopalvelut Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, vuorohoito Museopalvelut ja erityispäivähoito. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

114 Museopalvelut MUSEOPALVELUIDEN YHTEENVETO Museopalveluiden kokonais, netto ja valtionosuus Brutto / asukas Netto / asukas Valtionosuus / asukas Vertailussa korkeat museopalveluiden Vertailussa matalat museopalveluiden Museopalveluiden asukaskohtaiset kokonais ovat vertailussa keskimääräiset Valtionosuus kattaa 19 % museon kustannuksista Kunta Museo %-osuus (Sivin rap) Tuotot Netto 140 Kankaanpää ,0 %

115 Museopalvelut MUSEOPALVELUIDEN YHTEENVETO - KULURAKENNE MUSEOPALVELUIDEN ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET Muut kulut Henkilöstökulut Huoneistokulut Museopalveluiden kulurakenne painottuu henkilöstökuluihin. Valtionosuus myönnetään henkilötyövuosien perusteella. Kunta Huoneistokulut %-osuus museosta Henkilöstökulut %-osuus museosta Muut kulut %-osuus museosta Museo yhteensä %-osuus (Sivin rap) 141 Kankaanpää ,0 % ,8 % ,2 % ,0 %

116 Museopalvelut MUSEOPALVELUT - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut museopalveluissa Huoneistokulut / asukas m2 / asukas Lin. (m2 / asukas) ,19 0,16 0,12 0,00 0,09 0,07 0,20 0,16 0,21 0,08 0,00 0,05 0,02 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 m 2 Vertailussa korkeat huoneistokulut Vertailussa matalat huoneistokulut Huoneistokulut asukasta kohden ovat vertailussa keskitasolla Neliöitä asukasta kohden on 0,20 Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin 142 rap) Kankaanpää ,0 %

117 m2 / asukas Museopalvelut MUSEOPALVELUT - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut museopalveluissa 0,20 Kankaanpää 2014 Kankaanpää Riihimäki Huoneistoneliöitä asukasta kohden paljon, neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä asukasta kohden paljon, neliöltä melko korkeat 0,15 Järvi-Pohjanmaa Kemi 0,10 Naantali Huoneistoneliöitä asukasta kohden vähän, neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä asukasta kohden vähän, neliöltä melko korkeat Joensuu Hämeenkyrö Mikkeli 0,05 Raisio Sotkamo 0, / m2 Neliöhinta (32,70 ) on vertailussa keskimääräistä matalampi Asukasta kohden neliöitä (0,20) on vertailussa paljon 143

118 Asukkaita keskimäärin / toimipaikka Museopalvelut MUSEOPALVELUT - TOIMIPAIKAT Toimipaikkojen määrä Raisio Asukkaita toimipaikkaa kohden verrattain paljon, toimipaikkoja melko vähän Asukkaita toimipaikkaa kohden verrattain paljon, toimipaikkoja melko paljon Joensuu Asukkaita toimipaikkaa kohden verrattain vähän, toimipaikkoja melko vähän Asukkaita toimipaikkaa kohden verrattain vähän, toimipaikkoja melko paljon Kankaanpää 2014 Riihimäki Sotkamo Toimipaikkoja on vertailussa vähän Asukkaita yhtä toimipaikkaa kohden on melko paljon Hämeenkyrö Naantali Kemi Mikkeli Toimipaikkojen lukumäärä 144

119 Henkilöstökulut / asukas Museopalvelut MUSEOPALVELUT - HENKILÖSTÖ Henkilöstökulut ja tehty työ henkilötyövuosina asukasta kohden 25 Riihimäki korkeat henkilöstökulut, alhainen htvarvo korkeat henkilöstökulut, korkea htv-arvo 20 Kemi 15 Alajärvi matalat henkilöstökulut, matala htv-arvo matalat henkilöstökulut, korkea htv-arvo 10 5 Kankaanpää Järvi-Pohjanmaa Joensuu Naantali Mikkeli Raisio Hämeenkyrö Asukaskohtaiset henkilötyövuodet ovat vertailussa keskimääräiset Henkilöstökulut asukasta kohden ovat vertailukuntiin nähden keskimääräiset Sotkamo Vimpeli 0 Kankaanpää ,0000 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0007 Tehty työ henkilötyövuosina / asukas Kunta Henkilöstökulut %-osuus (museosta) 145 Kankaanpää ,8 %

120 Museopalvelut MUSEOPALVELUT - HENKILÖSTÖ Henkilöstön jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Muu henkilöstö Ammatillinen henkilöstö Henkilöstörakenne jakautuu melko tasan ammatillisen henkilöstön ja muun henkilöstön välillä. Henkilökunnan lukumäärä ja ammatillisuus vaihtelee vuosittain riippuen ajankohtaisista hankkeista 146

121 Käynnit / asukas Museopalvelut MUSEOPALVELUT KÄYNNIT JA NÄYTTELYT Näyttelyjen määrä ja käynnit / asukas 1,5 Riihimäki Kemi paljon käyntejä, melko vähän näyttelyitä paljon käyntejä, myös melko paljon näyttelyitä 1 vähän käyntejä, myös melko vähän näyttelyitä vähän käyntejä, melko paljon näyttelyitä 0,5 Vimpeli Naantali Raisio Joensuu Alajärvi Järvi-Pohjanmaa Mikkeli Hämeenkyrö Kankaanpää 2014 Kankaanpää Sotkamo näyttelyt Näyttelyiden määrä per asukas on vertailussa keskimääräistä pienempi Käyntejä on 0,1 per asukas ja vertailussa keskimääräistä vähemmän Laskennallisesti jokainen asukas käy museossa keskimäärin 10 vuoden välein Yleensä museoissa kuitenkin käydään yli kuntarajojen 147

122 / käynti Museopalvelut MUSEOPALVELUT - SUORITEHINNAT Museopalvelut / käynti ja / asukas Mäntsälä korkea käyntikohtainen kustannus, kokonais melko matalat korkea käyntikohtainen kustannus, myös kokonais melko korkeat Kankaanpää 2014 Kankaanpää matala käyntikohtainen kustannus, myös kokonais melko matalat matala käyntikohtainen kustannus, kokonais melko korkeat 100 Kerava Alajärvi Järvi-Pohjanmaa 50 Hämeenkyrö Mikkeli Naantali Joensuu Raisio Kemi Riihimäki Asukaskohtainen hinta on vertailussa keskitasoa. Käyntihinta on vertailussa keskimääräistä korkeampi. Sotkamo Imatra Vimpeli / asukas 148

123 Tallenteet / asukas Museopalvelut MUSEOPALVELUT - TALLENTEET Museopalvelut tallenteiden määrä / asukas ja euroa / tallenne 8 Kankaanpää Kankaanpää 2014 paljon tallenteita, yhtä tallennetta kohden melko matalat paljon tallenteita, yhtä tallennetta kohden melko korkeat 6 4 Riihimäki Kemi paljon tallenteita, yhtä tallennetta kohden melko matalat vähän tallenteita, yhtä tallennetta kohden melko korkeat Joensuu 2 Kerava Raisio Imatra Naantali Mikkeli Vimpeli Hämeenkyrö Järvi-Pohjanmaa Alajärvi / tallenne Tallenteiden yksikköhinta on vertailussa matala Asukaskohtaisesti tallenteiden määrä on vertailussa suuri Tallenteet sisältävät esine- taide- ja valokuvakokoelmat. Uusien osalta painotus aineettoman perinnön tallentamisessa, 149 vanhojen osalta tallenteiden digitoinnissa

124 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kansalaisopisto/Työväenopisto Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Museopalvelut Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Musiikkiopistotoiminta vuorohoito ja erityispäivähoito. Lisäksi tarkastelussa ovat ryhmäpäivähoito, perhepäivähoito, erilaisin hoitotuin hoidettavat lapset sekä mahdollinen kunnallinen tuki lapsiperheille.

125 Musiikkiopisto MUSIIKKIOPISTON YHTEENVETO Musiikkiopiston kokonais ja valtionosuus 60 Brutto / asukas Valtionosuus / asukas Musiikkiopiston asukaskohtaiset brutto ovat vertailussa keskimääräistä korkeammat Valtionosuus kattaa 46,7% musiikkiopiston kustannuksista. Musiikkiopiston vuoden valtionosuus oli euroa. Tämä on taiteen perusopetuksen tuntiperusteinen valtionosuus. Sen lisäksi Kankaanpään kaupunki on saanut vuonna myös ns. asukasperusteista taiteen perusopetuksen valtionosuutta: Yhteensä valtionosuuksien määrä oli bruttokuluista 54 %. Vuoden 2014 vastaavanlaiset luvut ovat: tuntiperusteinen VOS ja asukasperusteinen VOS , jotka ovat bruttokuluista 52,7 %. Kunta Musiikkiopisto Valtionosuus Valtionosuus bruttokuluista 151 Kankaanpää ,7 %

126 Musiikkiopisto MUSIIKKIOPISTON YHTEENVETO Musiikkiopiston kulut asukasta ja opiskelijaa kohden 60 / asukas / opiskelija Asukaskohtaiset kulut ovat vertailussa korkeat Opiskelijaa kohden kulut ovat Kunta Musiikkiopisto %-osuus (Sivin 152 Kankaanpää ,6 %

127 Musiikkiopisto MUSIIKKIOPISTON YHTEENVETO Musiikkiopisto kokonais per varsinainen opiskelija / oppilaspaikka Netto / oppilaspaikka Varsinaisten opiskelijoiden oppilaspaikkakohtaiset kokonais- ja netto ovat vertailussa korkeat Kunta Musiikkiopisto %-osuus (Sivin rap) Netto Kankaanpää ,6 %

128 Musiikkiopisto MUSIIKKIOPISTO OPPILAIDEN JAKAUMA Varsinaisten opiskelijoiden ja muskarioppilaiden jakauma 100% Muskarilaiset Varsinaiset opiskelijat 80% 60% 40% 20% 0% Vertailussa varsinaisia opiskelijoita suhteellisen paljon Vertailussa muskarilaisia suhteellisen paljon Oppilaiden jakauma on painottunut varsinaisiin opiskelijoihin Pääosassa vertailukuntia varsinaisia opiskelijoita on enemmän kuin muskarilaisia 154

129 Musiikkiopisto MUSIIKKIOPISTO - HUONEISTOKULUT Musiikkiopiston huoneistokulut / opiskelija Huoneistokulut / varsinainen opiskelija m2 / varsinainen opiskelija Lin. (m2 / varsinainen opiskelija) 800 9,3 10, ,0 0,0 3,3 5,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 4,8 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 m 2 0-2,0 Vertailussa korkeat huoneistokulut Huoneistokulut opiskelijaa kohden ovat vertailussa hieman keskimääräistä korkeammat Neliöitä opiskelijaa kohden on vertailussa 5,0 Vertailussa matalat huoneistokulut Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin 155 rap) Kankaanpää ,4 %

130 m2 / varsinainen opiskelija Musiikkiopisto MUSIIKKIOPISTO - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut musiikkiopistossa 10 Joensuu 9 Huoneistoneliöitä opiskelijaa kohden paljon, neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä opiskelijaa kohden paljon, neliöltä melko korkeat Huoneistoneliöitä opiskelijaa kohden vähän, neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä opiskelijaa kohden vähän, neliöltä melko korkeat Kankaanpää Kankaanpää 2014 Naantali Riihimäki Neliöhinta on vertailussa noin 81 ja vertailun keskitasoa Varsinaista opiskelijaa kohden neliöitä on keskimääräisesti / m2 156

131 Henkilöstökulut / opiskelija Musiikkiopisto MUSIIKKIOPISTO - HENKILÖSTÖ Henkilöstökulut ja tehty työ henkilötyövuosina opiskelijaa kohden Riihimäki korkeat henkilöstökulut, alhainen htvarvo korkeat henkilöstökulut, korkea htv-arvo Kemi Kankaanpää matalat henkilöstökulut, matala htv-arvo matalat henkilöstökulut, korkea htv-arvo Naantali Järvi-Pohjanmaa Joensuu Opiskelijaa kohden henkilötyövuosia on vertailussa hieman keskimääräistä enemmän Henkilöstökulut opiskelijaa kohden ovat vertailukuntiin nähden korkeat ,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 Tehty työ henkilötyövuosina / opiskelija Kunta Henkilöstökulut %-osuus (Sivin rap) Kankaanpää ,4 % 157

132 Musiikkiopisto MUSIIKKIOPISTO - HENKILÖSTÖ Henkilöstön jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Muu henkilökunta Tuntiopettaja yms. Vakinainen opetushenkilökunta Henkilöstörakenteessa painottuu vakinainen opetushenkilökunta Tuntiopettajien osuus on pienentynyt edellisvuodesta 158

133 Musiikkiopisto MUSIIKKIOPISTO TUOTTOJEN OSUUS KULUISTA Musiikkiopisto kulujen ja tuottojen %-jakautuminen Kulut Tuotot 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vertailussa tuottoja suhteellisesti vähän Vertailussa tuottoja suhteellisesti paljon Tuottoja suhteessa kuluihin (22%, )on vertailussa keskimääräisesti Edellisvuoteen nähden tuottojen osuus on laskenut Kunta Musiikkiopisto %-osuus (Sivin rap) Tuotot Kankaanpää ,6 %

134 / oppilas Musiikkiopisto MUSIIKKIOPISTO - SUORITEHINNAT Musiikkiopiston kokonaiskulut / oppilas ja musiikkiopiston kokonaiskulut / tunti Riihimäki Kankaanpää Kemi Kankaanpää 2014 korkeat kokonais, tuntikohtainen kustannus melko matala korkeat kokonais, myös tuntikohtainen kustannus melko korkea Joensuu Jalasjärvi Järvi-Pohjanmaa Imatra Alajärvi Soini Naantali matalat kokonais, myös tuntikohtainen kustannus melko matala matalat kokonais, tuntikohtainen kustannus melko korkea Hämeenkyrö Sotkamo Vimpeli Mänttä-Vilppula Kustannus opetustuntia kohden on vertailussa korkea Kokonaiskulut oppilasta kohden ovat / tunti 160

135 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kansalaisopisto/Työväenopisto Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Museopalvelut Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Liikuntapalveluiden kokonaisuus vuorohoito koostuu ulkoliikunta-alueista ja erityispäivähoito. ja Lisäksi liikuntareiteistä, tarkastelussa ovat jäähalleista, uimahalleista ja ryhmäpäivähoito, muista sisäliikuntatiloista. perhepäivähoito, Lisäksi tarkastellaan erilaisin hoitotuin muuta hoidettavat liikuntatoimintaa sekä lapset seura- sekä mahdollinen ja järjestötoimintaa. kunnallinen tuki lapsiperheille.

136 Liikuntapalvelut LIIKUNTAPALVELUIDEN YHTEENVETO Liikuntapalveluiden kokonais 200 / asukas Netto / asukas Vertailussa korkeat liikuntapalvelujen Vertailussa matalat liikuntapalvelujen Liikuntapalveluiden asukaskohtaiset brutto- ja netto ovat vertailussa hieman keskimääräistä matalammat Edellisvuoteen nähden ovat nousseet Kunta Liikuntapalvelut %-osuus (Sivin rap) Netto 162 Kankaanpää ,5 %

137 Liikuntapalvelut LIIKUNTAPALVELUT - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut liikuntapalveluissa Huoneistokulut / asukas m2 / asukas Lin. (m2 / asukas) ,6 0,6 0,0 0,7 0,0 0,3 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 m 2 Vertailussa korkeat huoneistokulut Huoneistokulut asukasta kohden ovat vertailussa melko matalat Neliöitä asukasta kohden on vertailussa 0,5 Vertailussa matalat huoneistokulut Kunta Huoneistokulut %-osuus (Sivin 163 rap) Kankaanpää ,7 %

138 m2 / asukas Liikuntapalvelut LIIKUNTAPALVELUT - HUONEISTOKULUT Huoneistokulut liikuntapalveluissa 0,70 0,60 Joensuu Riihimäki Kemi Huoneistoneliöitä asukasta kohden paljon, neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä asukasta kohden paljon, neliöltä melko korkeat 0,50 0,40 Ikaalinen Kankaanpää Huoneistoneliöitä asukasta kohden vähän, neliöltä melko matalat Huoneistoneliöitä asukasta kohden vähän, neliöltä melko korkeat 0,30 Hämeenkyrö Naantali Kontiolahti 0,20 0,10 Neliöhinta on vertailussa keskitasoa Asukasta kohden neliöitä on vertailussa keskimääräisesti 0, / m2 164

139 Asukkaita keskimäärin / liikuntapaikka Liikuntapalvelut LIIKUNTAPALVELUT - LIIKUNTAPAIKAT Liikuntapaikkojen määrä Joensuu Asukkaita liikuntapaikkaa kohden verrattain paljon, liikuntapaikkoja melko vähän Asukkaita liikuntapaikkaa kohden verrattain paljon, liikuntapaikkoja melko paljon Riihimäki Asukkaita liikuntapaikkaa kohden verrattain vähän, liikuntapaikkoja melko vähän Asukkaita liikuntapaikkaa kohden verrattain vähän, liikuntapaikkoja melko paljon 400 Kankaanpää Kemi Raisio Sotkamo Naantali 200 Hämeenkyrö Ikaalinen Kontiolahti Mikkeli Liikuntapaikkoja on lukumääräisesti 36, mikä on hieman keskimääräistä vähemmän Yhtä liikuntapaikkaa kohden asukkaita on vertailukuntiin nähden noin keskimääräisesti Liikuntapaikkojen lukumäärä 165

140 Henkilöstökulut / asukas Liikuntapalvelut LIIKUNTAPALVELUT - HENKILÖSTÖ Henkilöstökulut ja tehty työ henkilötyövuosina asukasta kohden 50 Mänttä-Vilppula 40 Mikkeli 30 Sotkamo Naantali Riihimäki Raisio Joensuu Kankaanpää Kankaanpää 2014 korkeat henkilöstökulut, alhainen htvarvo matalat henkilöstökulut, matala htv-arvo korkeat henkilöstökulut, korkea htv-arvo matalat henkilöstökulut, korkea htv-arvo 20 Ikaalinen 10 Hämeenkyrö Kontiolahti Kemi 0 0,0000 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 Tehty työ henkilötyövuosina / asukas Henkilötyövuosia asukasta kohden on vertailussa runsaasti Henkilöstökulut asukasta kohden ovat vertailussa keskimääräistä korkeammat 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Muiden kulujen osuus kustannuksista Henkilöstökulujen osuus kustannuksista 166

141 Liikuntapalvelut LIIKUNTAPALVELUT - HENKILÖSTÖ Henkilöstön jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Muu henkilöstö Ammatillinen henkilöstö Henkilöstörakenne painottuu muuhun kuin ammatilliseen henkilöstöön 167

142 Liikuntapalvelut LIIKUNTAPAIKAT TUOTTOJEN OSUUS KULUISTA Liikuntapaikkojen kulujen ja tuottojen %-jakautuminen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tuotot Kulut Vertailussa tuottojen osuus pieni Vertailussa tuottojen osuus suuri Liikuntapaikkojen tuottojen osuus on vertailussa hyvin pieni Edellisvuoteen nähden tuottojen osuus on pysynyt samana Kunta Liikuntapaikat %-osuus (Sivin rap) Tuotot Kankaanpää ,2 %

143 Ulkoliikuntapaikkojen / asukas Liikuntapalvelut LIIKUNTAPAIKAT - SUORITEHINNAT Ulkoliikuntapaikkojen kokonaiskulut / asukas ja liikuntapaikkojen kokonaiskulut / asukas Mänttä-Vilppula Kontiolahti Sotkamo korkeat ulkoliikuntapaikkojen, liikuntapaikkojen melko matalat korkeat ulkoliikuntapaikkojen, liikuntapaikkojen melko korkeat Jalasjärvi Mäntsälä Ikaalinen 20 Lieto Mikkeli Naantali Joensuu Imatra Riihimäki Raisio Kemi matalat ulkoliikuntapaikkojen, liikuntapaikkojen melko matalat matalat ulkoliikuntapaikkojen, liikuntapaikkojen melko korkeat 10 Kankaanpää Kankaanpää 2014 Kerava 0 Hämeenkyrö Liikuntapaikkojen / asukas Liikuntapaikkojen sekä ulkoliikuntapaikkojen asukaskohtainen kustannus on vertailussa matala Kunta Liikuntapaikat %-osuus (Sivin rap) Ulkoliikuntapaikat %-osuus (Sivin 169 rap) Kankaanpää ,2 % ,2 %

144 Liikuntapalvelut JÄRJESTÖTYÖ JA LIIKUNTA-AVUSTUKSET Järjestötyö ja liikunta-avustukset / asukas ja avustettavien seurojen määrä Liikunta-avustukset / asukas Avustettavien seurojen lkm Lin. (Avustettavien seurojen lkm) ,0 35,0 60,0 50,0 40, ,0 10,0 15,0 0,0 17,0 8,0 17,0 19,0 0,0 15,0 30,0 20,0 10,0 0,0 kpl Vertailussa paljon liikuntaavustuksia ja järjestötyötä Vertailussa vähän liikuntaavustuksia ja järjestötyötä Liikunta-avustuksia on vertailussa vähän Kunta Järjestötyö ja liikuntaavustukset %-osuus (Sivin rap) 175 Kankaanpää 0 0,0 %

145 Kuntavertailu Johdanto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kansalaisopisto/Työväenopisto Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Museopalvelut Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Tiedä Vertaa Tiedä Osaa Vertaa Ohjaa Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti- ja esiopetustoiminta, Nuorisopalveluiden osio koostuu nuorisotiloista, vuorohoito ja leirikeskuksista erityispäivähoito. ja nuorisotoiminnasta, Lisäksi tarkastelussa ovat mukaan lukien järjestöissä. Tarkastelussa ryhmäpäivähoito, ovat myös perhepäivähoito, muu ennaltaehkäisevä erilaisin hoitotuin toiminta, hoidettavat erityisnuorisotyö lapset ja nuorten sekä mahdollinen työpajatoiminta. kunnallinen tuki lapsiperheille.

Selvitys Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon kuuluvien kuntien taloudesta ja toiminnasta

Selvitys Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon kuuluvien kuntien taloudesta ja toiminnasta Selvitys Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon kuuluvien kuntien taloudesta ja toiminnasta 31.10.2016 SISÄLTÖ Selvityksessä on kartoitettu Pohjois-Karjalan maakunnan alueen kuntien panostuksia ja palveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

Maisemaraportti - Rautavaaran kunta

Maisemaraportti - Rautavaaran kunta Maisemaraportti - Rautavaaran kunta Tehokkuusanalyysi ja henkilöstömitoituksen arviointi palveluissa Versio 3.8.0 (Perustuu vuoden 06 vahvistettuihin toteutumatietoihin) TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE JA TYÖTTÖMYYS

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu. Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset

Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu. Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset Vertailun tarkoitus Vertailun tavoitteena on kehittää helposti hyödynnettävä yhteenveto perusopetuksen keskeisistä

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden Maisema -raportti. Kankaanpää 2014 Lopullinen 02022016 Sirpa Romppainen

Sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden Maisema -raportti. Kankaanpää 2014 Lopullinen 02022016 Sirpa Romppainen Sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden Maisema -raportti Kankaanpää Lopullinen 02022016 Sirpa Romppainen Kankaanpää Johdanto ja sisällysluettelo Tarkasteltavassa kunnassa Maisema- malli on käytössä talousarvion

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen

Maisema-malli. yleisesittely. Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-malli yleisesittely Nopea näköala parempaan palvelukokonaisuuteen Maisema-mallin kehitys Kuntamaisema Oy perustetaan keväällä 2008 Syksy 2006: Kumppaniksi löytyy Sitra ja Maisemahankkeissa 21 kuntaa

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Järvi-Pohjanmaa 2014 Versio Lopullinen versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Versio 24.6.2015 Lopullinen versio Alajärvi Vimpeli Soini JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen

Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Kuntien kustannuslaskennan kehittäminen Eero Vaissi Kunnallisjohdon seminaari 23.4-24.4.2013 Kuntamaisema Oy ja Maisema tuotteet Näkemys perustuu Kuntavirkamiehenä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnossa

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

Yhteinen osio raporteille

Yhteinen osio raporteille Yhteinen osio raporteille Kaikille Maisema-raporteille yhteisessä osiossa pyritään selvittämään, kuinka Maisema-kuntavertailussa olevat kunnat sijoittuvat suhteessa toisiinsa ja valtakunnallisiin keskiarvoihin.

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito)

INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) INFO: Opetus ja varhaiskasvatus Yleistä Perusopetus Lukiokoulutus Varhaiskasvatus (päiväkotihoito & perhepäivähoito) Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy 9.5.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena varmistaa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2010 20.9.2011 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 123 6 430

Lisätiedot

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014

Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä. Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Ville Niukko Kuntamaisema Oy 6.6.2014 Innovatiivinen tuotteistus- ja kustannusvertailujärjestelmä Kuntamaisema Oy:n osahankkeen tavoitteena on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS 31.5.2017 RAS RAS 2015 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset ilmiöt 8 Keskeiset havainnot 11 Hoito- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Leikkipuistoja ja lumenaurausta - ensimmäinen vuosi teknisen toimen kuntavertailuja. Ville Niukko

Leikkipuistoja ja lumenaurausta - ensimmäinen vuosi teknisen toimen kuntavertailuja. Ville Niukko Leikkipuistoja ja lumenaurausta - ensimmäinen vuosi teknisen toimen kuntavertailuja Ville Niukko Ensimmäisen vuoden kokemuksia Vuosi ollut kokonaisuutena mielenkiintoinen ja kehittämispainotteinen Toimiala

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. Järvi-Pohjanmaa 2015 Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti Järvi-Pohjanmaa Alajärvi, Vimpeli, Soini Versio 1.7.2016 Kommentoitu versio Järvi-Pohjanmaa Järvi-Pohjanmaa 2014 Alajärvi Vimpeli Soini SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ebusiness Forum-seminaari 21.5.2013

ebusiness Forum-seminaari 21.5.2013 ebusiness Forum-seminaari 21.5.2013 Ketterästi kehitetty, toimitus palasina, ohjatusti toimittu - useampi kokki. Elefantti syödään palasina. Jaa järkevästi hankkeesi,hallitse ja pysy aikataulussa ja budjetissa

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2011 20.9.2012 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 430 6 471

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. RAS 2014 Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS Versio 8.6.2015 (sisätautien ja kirurgian hoitojaksot korjattu) RAS RAS 2013 Raahe Siikajoki Pyhäjoki JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti. RAS 2015 Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio Kommentoitu versio Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema -raportti RAS Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki Versio 22062016 Kommentoitu versio RAS RAS 2014 Raahe Siikajoki Pyhäjoki SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Maisema-kuntien yleiset

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET

ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT 12.3.2014 TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET SISÄLLYS 1.YLEISTÄ 1.1 ALUEELLISET PALVELUTILAUKSET 2014 1.2 TUOTTEET 2.TUOTTEIDEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen. tilastollinen vuosikirja VERTIKAL OY TARJOUS

Varhaiskasvatuksen. tilastollinen vuosikirja VERTIKAL OY TARJOUS Varhaiskasvatuksen tilastollinen vuosikirja 2015-2016 VERTIKAL OY TARJOUS 1.11.2017 31.10.2017 VARHASIKASVATUKSEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA, VERTIKAL OY 1 Varhaiskasvatuksen tilastollinen vuosikirja 2015-2016

Lisätiedot

Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä. Antti Peisa, Vanjärvi

Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä. Antti Peisa, Vanjärvi Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä Antti Peisa, Vanjärvi antti.peisa@gmail.com Yleistä selvityksestä Tehty keväällä 2014, Granlund Oy & Kuntamaisema Oy Lisäksi kerätty tietoa kunnan kiinteistökannasta,

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan kunta Palveluverkkoselvitys. Kuntien toimitilaverkoston ja siinä tapahtuvan toiminnan selvitys. Arviointi tehty v.

Itä-Uudenmaan kunta Palveluverkkoselvitys. Kuntien toimitilaverkoston ja siinä tapahtuvan toiminnan selvitys. Arviointi tehty v. Itä-Uudenmaan kunta Palveluverkkoselvitys Kuntien toimitilaverkoston ja siinä tapahtuvan toiminnan selvitys Arviointi tehty v. 2012 tiedoilla ITÄ-UUDENMAAN KUNNAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Joensuun seudun kuntajakoalue Versio 29082013 Polvijärvi 2012 Joensuu 2012 Kontiolahti 2012 Okuli 2012 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Palveluverkkoselvitys. Kuntien toimitilaverkoston ja siinä tapahtuvan toiminnan selvitys; arviointi tehty v.

Keski-Uudenmaan kaupunki Palveluverkkoselvitys. Kuntien toimitilaverkoston ja siinä tapahtuvan toiminnan selvitys; arviointi tehty v. Keski-Uudenmaan kaupunki Palveluverkkoselvitys Kuntien toimitilaverkoston ja siinä tapahtuvan toiminnan selvitys; arviointi tehty v. 2012 tiedoilla KESKI-UUDENMAAN KAUPUNGIN PALVELUVERKKOSELVITYS 1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kerava, Pieni suuri kaupunki

Kerava, Pieni suuri kaupunki Kerava, Pieni suuri kaupunki Kerava ihmisen mittainen viherkaupunki pinta-alaltaan n. 30 km 2, asukkaita 34 549 työpaikat ja palvelut ovat lähellä ja nopeasti saavutettavissa etäisyys Helsinkiin on 27

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu

Maisema-raportti. JYTA 2011 Versio 04022013 Kommentoitu Maisema-raportti JYTA Versio 04022013 Kommentoitu JYTA JYTA:n kunnat JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot ovat kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomusta

Lisätiedot

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 15 Pohjois-Pohjanmaa 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 15.1. POHJOIS-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 6 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset:

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden analysointi ja kehittäminen talouden ja toiminnan tunnuslukujen avulla

Varhaiskasvatuspalveluiden analysointi ja kehittäminen talouden ja toiminnan tunnuslukujen avulla Varhaiskasvatuspalveluiden analysointi ja kehittäminen talouden ja toiminnan tunnuslukujen avulla Simo Pokki Vertikal Oy VERTIKAL OY 1 Varhaiskasvatuspalveluiden analysointi ja kehittäminen talouden ja

Lisätiedot

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13

Lisätiedot

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 12 Pirkanmaa 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 12.1. PIRKANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 7 kpl Taajaan asutut: 7 kpl Maaseutumaiset: 8 kpl Pirkanmaa

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 4 Etelä-Pohjanmaa 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 4.1 ETELÄ-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

Maisema-raportti. Nurmijärvi

Maisema-raportti. Nurmijärvi Maisema-raportti Nurmijärvi 13.6.2017 Nurmijärvi 1 JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tässä raportissa vertaillaan Nurmijärven vuoden keskushallinnon palveluita muihin kuntiin. Kuntien palvelut on tehty

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Yleistä Maisema-mallista

Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa Yleistä Maisema-mallista Tiedä Vertaa - Ohjaa liite 1 Raision mallista Maisema-malliin 2000-luvun alkuvuodet Miten saada menojen kasvu kuriin? Miten reagoida kysynnän muutoksiin? Miten

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016

LIITE 6 TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVIO 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2016-2015 Yksikköhinta / Ta-arvio 78,75 79,50 79,50 0 Yksikköhinta / Tot. 78,61 79,44-79,44 Tuntiresurssi: Ta-arvio 19 300 18 400 18 000-40

Lisätiedot

Kuntamaisema Oy:n palvelukehitysprojekti

Kuntamaisema Oy:n palvelukehitysprojekti Kuntamaisema Oy:n palvelukehitysprojekti Ville Niukko Kuntamaisema Oy 22.5.2015 Kuntamaisema Oy:n kehitys 2011 Tekniset palvelut mukaan Uusi tietokantamalli Toimintaa jo 120 kunnan kanssa 2013 Järjestelmän

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Selvitys yksityisen päiväkodin toimintaedellytyksistä

Selvitys yksityisen päiväkodin toimintaedellytyksistä 1 Kankaanpään kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönoton selvitystyöryhmä 9.2.2017 Selvitys yksityisen päiväkodin toimintaedellytyksistä 1. Toimeksianto Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017 Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot

Lisätiedot

SPB -malli / Vertikal Oy PERUSOPETUS

SPB -malli / Vertikal Oy PERUSOPETUS SPB -malli / Vertikal Oy PERUSOPETUS SPB-mallin käyttäjät ja pilotit Varhaiskasvatus Jyväskylä Kouvola Porvoo Vihti Lohja Sipoo Ylöjärvi Raahe Pori Nurmijärvi Karkkila Kotka Kangasala Asikkala Kuopio Seinäjoki

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa

Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa Toiminta- ja taloustilaston erityiskysymykset koulutoimessa 11.4.2013 Oulu 18.4.2013 Tampere Esityspaikka/tapahtuma pp.kk.vvvv Etunimi Sukunimi titteli Taulukko 41 Tiedot kerätään vuosittain talous- ja

Lisätiedot

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas

PERHEPALVELUT KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET. kodin ulkopuolelle sijoitetut / 0-17 v. asukas Perhepalvelut PERHEPALVELUT 530 KODIN ULKOPUOLELLE SIJOITETTUJEN JA AVOHUOLLON KUSTANNUKSET Hirvensalmi Korkeat panostukset avohuollossa, matalat kodin ulkopuolelle sijoittamisen Korkeat sekä avohuollossa

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu versio 2106 Mikkeli Ristiina Suomenniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio

Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Kuuma-kunnat Kuntajakoselvityksen talousosio Perlacon Oy, HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen Erityisasiantuntija Tuomas Hanhela Teemat Lähentymiskriteerit Sopeutustarpeet 5.5.2014 Copyright Perlacon

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012 Kuntamarkkinat 2012 Sisällys Yleistä Tiedonkeruun tulokset» Lasten päivähoito» Vanhainkotihoito» Tk pitkäaikaishoito»

Lisätiedot

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 17 Päijät-Häme 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 17.1. PÄIJÄT-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 3 kpl Maaseutumaiset: 5 kpl Päijät-Hämeen

Lisätiedot

LIITE 4 TALOUSARVIO 2018

LIITE 4 TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 5.10.2017 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2017-2016 Yksikköhinta / Ta-arvio 79,50 79,50 83,60 83,10-0,50 Yksikköhinta / Tot. 79,44 83,60 82,91 83,77 0,86 Tuntiresurssi:

Lisätiedot

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015 Executive-raportti LAPPEENRANTA 16.6.2015 2 1 Johdanto Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot