Henkilöstövuosikello Lempäälän kunta Henkilöstöhallinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstövuosikello 2014-2016. Lempäälän kunta Henkilöstöhallinto"

Transkriptio

1 Henkilöstövuosikello Lempäälän kunta Henkilöstöhallinto 1 1

2 Kuntastrategia 2

3 PÄÄMÄÄRÄN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TAVOITTEEMME: HYVINVOIVA JA JAKSAVA HENKILÖSTÖ Pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä. AJANTASAINEN OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN Panostamme eri-ikäisten työntekijöiden ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämiseen, kaiken ikäisten johtamiseen ja eläköitymisen hallintaan. ONNISTUNEET REKRYTOINNIT Edistämme positiivista työnantajakuvaa. Rekrytoimme osaavia ja soveltuvia työntekijöitä. Huolehdimme työntekijöiden sitouttamisesta. TYÖPAIKAN TURVALLISUUS Varmistamme työntekijöiden, työympäristön ja työtapojen turvallisuuden. VALMENTAVA JA STRATEGINEN JOHTAMINEN Edistämme aktiivista, motivoivaa ja valmentavaa johtamista ja esimiestyötä. Käytämme kuntastrategiaa johtamisen ja motivoinnin välineenä. KESKEISET TOIMENPITEEMME STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI: Saatetaan työnjako ja tehtävänkuvat ajan tasalle organisaation muuttuvat tarpeet huomioiden. Edistetään toimivaa tiedonkulkua koko organisaatiossa. Vahvistetaan esimiesten työhyvinvoinnin turvaamiseen liittyvää osaamista ja toimintamahdollisuuksia. Kehitetään työterveyshuollon toimintaa edelleen ja mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen työ- ja toimintakykyä vahvistavaan kuntoutukseen. Järjestetään virkistystoimintaa ja työhyvinvointikampanjoita. Osallistetaan henkilöstöä työyhteisön ja toiminnan kehittämisessä. Mahdollistetaan osallistuminen ammatillista osaamista vahvistaviin täydennyskoulutuksiin sekä esimiesvalmennuksiin. Määritellään ikäjohtamisen käytännöt. Yhdenmukaistetaan työnantajakuvaa ja kehitetään rekrytointiprosessia määrittelemällä rekrytoinnille yhteiset periaatteet ja toteutustavat/-mallit. Huolehditaan riittävästä perehdyttämisestä. Kehitetään motivoivaa palkitsemista. Kartoitetaan tekijöitä, jotka edesauttavat henkilöstömme sitoutumista Lempäälässä työskentelyyn ja vahvistetaan niitä. Kehitetään työsuojelutoimintaa ja valmennetaan työsuojeluorganisaatiota. Järjestetään esimiehille säännöllisesti ja suunnitelmallisesti koulutuksia. Käytetään kuntastrategiaa päivittäisjohtamisessa ja varmistetaan henkilöstön osallistuminen strategian käytännön tasolle viemisessä. Varmistetaan strategian ohjaavuus kaikessa kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijatoiminnassa. 3

4 HYVINVOIVA JA JAKSAVA HENKILÖSTÖ 4

5 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Hyvinvoiva ja jaksava henkilöstö Työnjako ja tehtävänkuvat ajan tasalle Vakanssirekisterin taustatiedot ja käyttämisen pelisäännöt Vakanssirekisterin käyttöönotto Organisaatioselvitys / vastuumatriisi Tehtävänkuvien varmistaminen Työaikamuotojen tarkistaminen ja yhdenmukaistaminen 5

6 Henkilöstövuosikello 2015 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Hyvinvoiva ja jaksava henkilöstö Edistetään tiedonkulkua Intran sisällön päivittäminen sisältöjen päivittäminen tärkeysjärjestyksessä Esimieskäsikirja Tiedotussuunnitelma nykytilan kartoitus kehittämiskohteiden kartoitus Kärkihanke Johtoryhmän tiedottaminen säännöllinen tiedottaminen ajankohtaisista asioista esimiehille tiedottaminen aamukahveilla Toimialojen välisen yhteistyön edistäminen yhteistyöaiheinen tilaisuus esimiehille Toimialojen välisen yhteistyön edistäminen valmentavan johtamisen harjoitukset joka esimieskahveilla 6

7 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Hyvin-voiva ja jaksava henkilöstö Esimiesten työhyvinvointiosaamisen kehittäminen Kärkihanke Esimiesaamukahvit valmentavan johtamisen harjoitukset joka kerralla työhyvinvointiverkoston kuulumiset Varhaisen tukemisen mallin edistäminen Varhainen tuki koulutukset toimialojen esimiehille jatkuvat Ohjeistusten päivittäminen Sopuisa työyhteisöohjeistuksen päivittäminen Työhyvinvointiprojekti Selvitetään mahdollisuutta hankerahoitukselle työhyvinvointiin liittyen, esim. KASTE rahoitus Työhyvinvointi-kortti-koulutus henkilöstöhallinto Esimiesaamukahvit elämäntilannetyöryhmän työn tuloksien esittely Esimiesten / työyhteisön vuosikello henkilöstöasioissa suunnitellaan myös muista vuosittain toistuvista henkilöstöasioista vuosikellot Ohjeistusten päivittäminen Työyhteisötaidot -esittely henkilöstölle Lähtevien haastattelurunko & ohjeistus esimiehille Työhyvinvointiprojekti työhyvinvointiprojektin suunnittelu vuodelle

8 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Hyvinvoiva ja jaksava henkilöstö Työterveys-huollon kehittäminen Kärkihanke Työterveyshuollon toimenpiteiden seuranta toimiminen uuden toimintamallin mukaisesti Terveystarkastusten uusi toimintamalli kyselyn ajanmukaistaminen ikäkausitarkastusten harkinnanvaraisuus käyttöön toimialojen tpk-tarkastusten harkinnanvaraiset terveystarkastukset käyttöön Käynnistetään suunnitelmallinen sairauslomien seurantaprosessi toimialoilla Työterveyshuollon toimenpiteiden seuranta Uuden toimintamallin vaikuttavuuden arviointi TYÖLÄS kysely selvitetään soveltuvuutta Lempäälään Ristiriitatilanteiden toimintamalli suunnittelu yhteistyössä Viisarin kanssa Kuntoutukset - Esimies-ASLAK alkaa - uudet kuntoutusmuodot? Kuntoutukset - uusien kuntoutusten suunnittelu Kampanjat työterveyden edistämisessä yhteistyössä työsuojelun kanssa hyvinvointimessut 8

9 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Hyvinvoiva ja jaksava henkilöstö Virkistys-toiminta Luovasti liikkuva Lempäälä hanke ja henkilöstön liikuntakampanjat jatkuvat - henkilöstön osallistaminen suunnitteluun Toimialojen TYHY-ryhmien ja virkistystoiminnan edistäminen Ryhmäyttäminen, yhteisöllisyys ja virkistäytyminen (esim. virkistysraha, starttipäivät tms.) Luovasti liikkuva Lempäälä hanke ja henkilöstön liikuntakampanjat jatkuvat Toimialojen TYHY-ryhmien ja virkistystoiminnan edistäminen Ryhmäyttäminen, yhteisöllisyys ja virkistäytyminen (esim. virkistysraha, starttipäivät tms.) työhyvinvointiprojektin suunnittelun aloittaminen? 9

10 AJANTASAINEN OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN 10

11 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Ajantasainen osaaminen ja henkilöstön osaamisen hyödyntäminen Kunnan uuden palvelukeskuksen suunnitteluprojekti Osallistetaan henkilöstöä suunnitteluun Osallistetaan henkilöstöä työyhteisön ja toiminnan kehittämisessä Oman työn kehittäminen kehityskeskustelussa Kehitetään kehityskeskustelulomaketta yhteistyössä esimiesten kanssa Kehityskeskustelun kehittäminen Laaditaan henkilöstölle ohjeistus kehityskeskusteluihin ja ryhmäkehityskeskusteluihin työn kehittämisnäkökulma Kannustetaan henkilöstöä oman työn kehittämiseen Suunnitellaan oman työn kehittämisen keinoja Henkilöstöltä kerätään ideoita, miten haluaisivat vaikuttaa oman työn kehittämiseen Osaamisen johtamisen käytännöt strategisten osaamisten määrittäminen toimialoittain Osaamisen johtaminen kehittäminen esimiesten valmentaminen ja osaamiskartoituks en käyttöönotto 11

12 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Ajantasainen osaaminen ja henkilöstön osaamisen hyödyntä-minen Osallistuminen täydennyskoulutuksiin ja esimiesvalmennuksiin Henkilöstön kouluttautumisen periaatteet ja koulutukseen kannustaminen kustannusten korvaamisten periaatteet lähtökohtana kouluttautumiseen kannustaminen kouluttautumisen periaatteiden jalkauttaminen Ensiapukoulutukset kunnassa suunnitelma Tukea niille toimialoille, joilla ei omaa koulutusta henkilöstön vähyyden vuoksi Palvelussuhdeosaaminen Palvelupassi-koulutuksen esittely esimiehille Työsuojelutoimijoiden koulutus selvitetään, millaista koulutusta tarjolla esim. verkkokoulutus Työsuojelutoimijoiden koulutus koulutuksen toteutus Seutukunnalliset esimieskoulutukset KuntaJet ja ETKO selvitys esimiesten käymistä koulutuksista Seutukunnalliset esimieskoulutukset KuntaJet ja ETKO jatkuvat 12

13 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Ajantasainen osaaminen ja henkilöstön osaamisen hyödyntäminen Ikä- ja elämäntilannejohtamisen kehittäminen Konkreettiset käytännöt esimieskäsikirjaan ja henkilöstöoppaaseen Elämäntilannejohtaminen Käytäntöjen kehittäminen esimiesten ja henkilöstön kanssa Ikäjohtamisen käytännöt Työn joustoihin liittyvien käytäntöjen laatiminen Ohjeistukset esimieskäsikirjaan / henkilöstöoppaaseen vuorotteluvapaiden käyttämisestä sekä osa-aikaeläkkeistä Etätyökäytännön vakiinnuttaminen Elämäntilannejohtamisen seudullinen työskentely Kerätään seutukunnallisesti elämäntilannejohtamisen keinoja 13

14 ONNISTUNEET REKRYTOINNIT 14

15 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Onnistuneet rekrytoinnit Työnantajakuva Brändityöryhmän toiminta Uudistettu logo ja raikastettu ilme viestinnässä Materiaalit koko kuntaan käyttöön Esitteet eri palveluista Kunnan yhteinen rekrytointiesite Näkyvyys työnantajana Kehitetään näkyvyyttä valituissa paikoissa, (esim. oppilaitosvierailut, rekrymessut, lehtiartikkelit, kuntarekry) Näkyvyys työnantajana Näytään valituissa paikoissa, (esim. oppilaitosvierailut, rekrymessut, lehtiartikkelit ) 15

16 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Onnistuneet rekrytoinnit Yhdenmukaiset rekrytointi-prosessit Rekrytointikäytännöt Itsearviointien hyödyntäminen rekrytoinneissa Seutukunnallinen kilpailutus soveltuvuus-arvioinneista Rekrytointivalmennus tarpeen mukaan Rekrytointivalmennus tarpeen mukaan Rekrytointivalmennus tarpeen mukaan 16

17 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Onnistuneet rekrytoinnit Riittävä perehdytys Toimialojen perehdytystilaisuudet tarpeen mukaan Kunnan yleinen perehdytystilaisuus syyskuussa Toimialojen perehdytystilaisuudet tarpeen mukaan Eri toimialojen ja tehtäväkokonaisuuksien perehdytyssuunnitelmat Kerätään perehdytyssuunnitelmat tehtäväalueilta 17

18 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Onnistuneet rekrytoinnit Motivoiva palkitseminen Heko-järjestelmän kehittäminen suorituksen arviointiin perustuvan henkilökohtaisen lisän kehittäminen Yleisen palkkatason arviointi toimialoittain Kaikkien sopimusalojen palkkauksen tarkastelu TS-palkkausjärjestelmän kehittäminen Heko-järjestelmän kehittäminen Palkkataulukon kehittäminen Palkkaus sisäisissä siirroissa suunnitellaan palkan rakentuminen sisäisten siirtojen yhteydessä Kertapalkkiojärjestelmän kehittäminen Erityisen hyvästä suoriutumisesta palkitseminen -suunnittelu TVA -tasojen välisten erojen arviointi 18

19 TYÖPAIKAN TURVALLISUUS 19

20 Osaalue Työpaikan turvallisuus Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Työsuojelun toimintaohjelma Sopuisa työyhteisö päivittäminen toimintaohjelma teemoittain intraan Riskien arviointi ohjeistukset toimialoille seurantatoimenpiteiden luominen RH- menetelmään perehdyttäminen yksiköissä Työsuojelutietoisuuden lisääminen työsuojeluterveiset intraan ja esimiehille TSV:n työpaikkakäynnit työsuojelumessujen suunnittelu toimialojen turvallisuusasioiden edistäminen koulutusten avulla tarpeen mukaan (esim. melu) johtoryhmän tiedottaminen ajankohtaisista työsuojeluasioista Työsuojelun toimintaohjelma päivitys intraan tarvittaessa Riskien arviointi riskien arviointitoimenpiteiden seuranta RH- menetelmään perehdyttäminen yksiköissä jatkuu Työsuojelutietoisuuden lisääminen työsuojeluterveiset intraan ja esimiehille TSV:n työpaikkakäynnit työsuojelukoulutus Työsuojelun toimintaohjelma teemoittain intraan Riskien arviointi RH- menetelmään perehdyttäminen yksiköissä jatkuvaa yksiköissä sovitun aikataulun mukaisesti riskien arviointitoimenpiteiden seuranta Työsuojelutietoisuuden lisääminen työsuojeluterveiset intraan ja esimiehille TSV:n työpaikkakäynnit 20

21 Osaalue Työpaikan turvallisuus Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Työsuojelun kehittämisryhmä (TYKEryhmä) työsuojelumessujen ja yhteyshenkilöiden koulutuksen suunnittelu toimialoittaisten riskien arviointien aloittaminen Intra Intran sisällön päivittäminen Työsuojeluterveiset Sisäilmatoiminnan kehittäminen Kohdekohtaiset sisäilmatapaamiset käyttöön Työsuojelun kehittämisryhmä työsuojelutoiminnan kehittäminen riskien arvioinnin ja vaaratilanneilmoitusten pohjalta työsuojelukoulutuksen toteutus Työsuojelun kehittämisryhmä työsuojelutoiminnan kehittäminen riskein arvioinnin ja vaaratilanneilmoitusten pohjalta koulutuksen suunnittelu Työsuojeluterveiset Työsuojeluterveiset Sisäilmatoiminnan kehittäminen Sisäilmatoiminnan kehittäminen 21

22 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Työpaikan turvallisuus Työsuojeluorganisaation valmentaminen Koulutukset Ilmaiset koulutukset tiedoksi Henkilöstölle työhyvinvointimessut Sisältönä esim. työterveysmittauksia, työsuojeluorganisaatio, henkilöstöpäällikkö, alkusammutus, KEVA, vakuutusyhtiö / Pohjola, ensiapuvälineet, satulatuolit, tms. Koulutukset Ilmaiset koulutukset tiedoksi Työsuojeluosaaminen esimiehille aamukahveilla 22

23 VALMENTAVA JA STRATEGINEN JOHTAMINEN 23

24 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Valmentava ja strateginen johtaminen Esimiesten kouluttaminen Esimiesten valmentaminen strategisessa johtamisessa esimiesaamukahveilla valmentaminen (talouskahvit, strategiavalmennus) jatkuva tukeminen Esimiesaamukahvit Tilinpäätös, käyttötaloussuunnitelma, organisaatiokartta ja vastuut Työoikeus: haastavien tilanteiden ratkaisumallit Kehityskeskustelulomakkeen kehittäminen Muutosjohtaminen Toimialojen välinen yhteistyö Talousarvioraami 2016 Palvelussuhdeosaamin en palkkasihteerit pitävät omille esimiehille Esimiesaamukahvit Talousarviotavoitte et Työsuojelu Kuntastrategia tarpeen mukaan ajankohtaisia aiheita 24

25 Osa-alue Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 Valmentava ja strateginen johtaminen Kunta-strategian käyttäminen päivittäisessä toiminnassa Kärkihanke Kärkihankkeet Johtoryhmä seuraa valittuja kärkihankkkeita Työskentely jatkuu Luottamushenkilöorganisaatio kärkihankkeiden seuraaminen normaalin vuosirytminen mukaisesti Esimiesten valmentaminen/ohjaaminen strategisessa toiminnassa henkilöstön mukaan ottaminen / ohjaaminen Kuntastrategia mukaan kehityskeskusteluihin Kärkihankkeet Valitaan kärkihankkeet vuodelle 2016 Luottamushenkilöorganisaatio kärkihankkeiden seuraaminen normaalin vuosirytminen mukaisesti 25

26 26

27 27

28 28

29 VUOSIKELLO

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012 2016

NIVALAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012 2016 NIVALAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012 2016 Nivalan kaupungin henkilöstöstrategian painopisteitä vuosille 2012 2016 ovat Uudistumme rohkeasti ja avoimesti keskustellen (muutosten ja uudistusten johtaminen)

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta toimikunta Hallitus 5.11.2012 Valtuusto 12.11.2012 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hämeenkyrön kunta Hämeenkyrön kunta on arvostettu työnantaja SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 2. TYÖVOIMAN RIITTÄVYYS 2.1. Henkilöstövalinnat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 KAUPUNGINKANSLIA

HELSINGIN KAUPUNKI 1 KAUPUNGINKANSLIA HELSINGIN KAUPUNKI 1 TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Tämä kaupunkitason työhyvinvoinnin toimintaohjelma on työturvallisuuslain 9 :n mukainen työsuojelun toimintaohjelma. Toimintaohjelmasta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus Sisällysluettelo 1. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän visio 2015... 1 2. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän strategiset tavoitteet... 1 3. Johdanto henkilöstöstrategiaan...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIOHJELMA 2010 2012

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIOHJELMA 2010 2012 HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIOHJELMA 2010 2012 Oulun yliopiston henkilöstön hyvinvointiohjelma 2010 2012 1. Lähtökohtia Yliopisto asetti 16.3.2009 työhyvinvointiryhmän, jonka puheenjohtajana toimii henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma Tarkistaminen 2007 Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 18.6.2007 Valtuusto 13.8.2007 2 NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

7.3.2012 1 (9) JÄMSÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSTEN PALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2013

7.3.2012 1 (9) JÄMSÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSTEN PALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2013 7.3.2012 1 (9) Liite 1. Henkilöstöstrategiaan liittyvä toimenpideohjelma vuodelle 2012 JÄMSÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSTEN PALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2013 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖKUNTAMITOITUS

Lisätiedot

HUS-PEREHDYTYSOHJELMA

HUS-PEREHDYTYSOHJELMA 2 1. Henkilöstön perehdytys HUS:ssa HUS:n perehdytysohjelman päämääränä on varmistaa järjestelmällinen ja suunnitelmallinen perehdytys kaikille uusille tai tehtäviä vaihtaville, esimiestehtävissä aloittaville

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1)

Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1) Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1) SISÄLLYSLUETTELO LOPEN KUNTASTRATEGIAN HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013... 1 LOPEN

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot

Liperin kunnan. Henkilöstöstrategia 2014-2017

Liperin kunnan. Henkilöstöstrategia 2014-2017 Liperin kunnan Henkilöstöstrategia 2014-2017 Yt-toimikunta 19.5.2014 14 Henkilöstöjaosto 19.5.2014 58 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöstrategian lähtökohdat

Lisätiedot

Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia

Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia 1 Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia 1. Johdanto 2. Tehtävä Yleistä Seurakuntayhtymän henkilöstöasioita johtaa yhteinen kirkkoneuvosto henkilöstöasiain johtokunnan avustuksella. Henkilöstöasiain

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot