Sipoon kunnan henkilöstöstrategia 2025

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunnan henkilöstöstrategia 2025"

Transkriptio

1 Sipoon kunnan henkilöstöstrategia 2025

2 Sisältö: 1. Henkilöstöstrategia 2025:n tarkoitus 2. Toimintaympäristön ja kasvun vaatimat muutokset - Resurssi- ja osaamistarpeet 3. Sipoon kunnan strategia 2025 yhteinen tavoite 4. Henkilöstöstrategian päämäärä - Arvot ja visio 5. Henkilöstöstrategian painopistealueet 6. Henkilöstöstrategian tavoitteet 7. Vuoteen 2025 mennessä työstettävät toimenpiteet 8. Henkilöstöstrategian toteuttaminen 9. Henkilöstöstrategiakartta 10. Henkilöstöstrategian arviointi

3 1. Henkilöstöstrategia 2025:n tarkoitus Henkilöstöstrategian lähtökohta on kunnan kasvustrategia Henkilöstöstrategia on ylätason strategia, joka luo yhteiset puitteet koko kunnan henkilöstöpoliittisille periaatteille Henkilöstöstrategia toimii lähtökohtana kun määrittelemme lyhyemmän aikavälin toimintasuunnitelman, joka sisältää konkreettiset henkilöstöstrategian toimenpiteet Henkilöstöstrategiset toimenpiteet aikataulutetaan vuositasolla muutosohjelmassa

4 2. Toimintaympäristön ja kasvun vaatimat muutokset Kilpailu ammattitaitoisesta henkilöstöstä kovenee Henkilöstö eläköityy Palveluntarve lisääntyy, muuttuu ja vaatii lisää resursseja Kasvustrategian toteuttaminen vaatii uuttaa osaamista Teknologia kehittyy Monikulttuurisuus lisääntyy Yhteistyö ja kumppanuus muiden kuntien, kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten asiantuntijoiden kanssa lisääntyy

5 Resurssitarve Henkilöstömäärä 2015 yhteensä noin henkilöä Henkilöstömäärä 2025 yhteensä noin henkilöä Eläkkeelle jäävän henkilöstön korvaavat resurssit Resurssitarve 2015 mennessä Resurssitarve 2025 mennessä Vaihtuvuus Kasvun tuoma resurssitarve Rekrytoitavien resurssien määrä yhteensä

6 Kasvun vaatimat henkilöstötarpeet Peruspalveluiden tuottaminen: varhaiskasvatus ja opetus hoitoalan henkilöstö avustava henkilöstö Osaamistarpeet: johtaminen sopimus- ja neuvotteluosaaminen juridinen osaaminen eri alojen erityisasiantuntemus rahoitusasiantuntemus hankinta-asiantuntemus viestintäasiantuntemus (viestintä ja imagon luominen) rekrytointi- ja sijaisvälitysasiantuntemus tietoturva-asiantuntemus

7 3. Sipoon kunnan strategia 2025 yhteinen tavoite Nopea suunnitelmallinen kasvu, uudistuminen ja kehitys, jotka toteutetaan innovatiivisesti verkostoitumisen avulla. Valintoja ja päätöksiä kaikilla tasoilla ohjaavat kriteerit uutta asukasta uutta työpaikkaa. Uudistuminen on koko kunnan asia. Kuntaorganisaatio sitoutuu kehitystyöhön. Osallistumme aktiivisesti metropolialueen kehittämiseen.

8 4. Henkilöstöstrategian päämäärä Sipoon kunta tarjoaa henkilöstölleen haastavan, monipuolisen työn ja viihtyisän työympäristön kasvavassa ja kehittyvässä kunnassa, jossa henkilöstön osaamiseen, uudistumiseen ja hyvinvointiin panostetaan ja onnistumisista palkitaan.

9 Arvot Henkilöstöstrategiassa noudatetaan kunnan päästrategian arvoja: Uudistuvuus - uudistumishalu ja -kyky - aloitteellisuus ja luovat ratkaisut Avoimuus - avoin vuorovaikutus Palveluhenkisyys - asiakaslähtöinen palvelukulttuuri - vastuu toisistamme - jaamme osaamistamme Turvallisuus - kestävä kehitys ja ekologisuus - turvallinen toimintaympäristö Tuloksellisuus - joustavuus ja nopeus Suunnitelmallisuus

10 Visio Sipoo on Suomen halutuin työnantaja

11 5. Henkilöstöstrategian painopistealueet Uudistuminen Työhyvinvointi Työyhteisötaidot Kannustaminen Voimavarat

12 6. Henkilöstöstrategian tavoitteet UUDISTUMINEN KANNUSTAMINEN VOIMAVARAT HYVINVOINTI Uudistumalla mielekkyyttä työhön Tarvittavan osaamisen varmistaminen Halu ja uskallus uudistaa työtä ja työtapoja Mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja koulutukseen Perustehtävän kirkastaminen; keskittyminen olennaiseen Mahdollisuus työssä etenemiseen ja työnkiertoon Ammatillinen, asiakaslähtöinen sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kohtaaminen Hyvään työsuoritukseen kannustaminen Kilpailukykyinen palkkaus Monipuolisten palkkausja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen ja käyttö Henkilöstöetujen kehittäminen Työaikajärjestelyjen hyödyntäminen Oikeat henkilöt oikealla paikalla, oikeaan aikaan Nykyisen henkilöstön pysyvyys Uuden henkilöstön ja osaamisen saatavuus Henkilöstön motivoiminen ja tukeminen Tehtäviin suhteutettu henkilöstömitoitus Työkyvyn yksilöllinen huomiointi vaatimuksissa ja mitoituksessa Joustava resurssien käyttö ja kohdentuminen Kasvuun varautuminen TYÖYHTEISÖTAIDOT Yhdessä luodaan hyvä työpaikka avoin,luottamuksellinen, ammattimainen vuorovaikutus johtamis- ja työntekijätaitojen kehittäminen yhdessä Yhdessä tekemällä hyvinvoiva työpaikka Hyvä tunnelma ja työnilo luo edellytykset jaksamiselle Varhainen puuttuminen epäkohtiin Oikeudenmukaisuus Työkulttuurin kehittäminen; oman ja muiden työn arvostaminen Jatkuva, järjestelmällinen perehdyttäminen Tarkoituksenmukaiset työtilat ja välineet Moniammatilliset ja toimivat työterveyspalvelut

13 7. Vuoteen 2015 mennessä työstettävät tavoitteet Uuden henkilöstön rekrytointi ja nykyisen henkilöstön pysyvyys - Työnantajaimagon parantaminen, kasvustrategia myötä haasteelliset tehtävät, palkitseminen onnistumisista, henkilöstöetujen kehittäminen, jatkuva panostaminen työhyvinvointiprojekteihin ja tapahtumiin - Rekrytointiprosessin tehostaminen ja yhtenäistäminen sekä rekrytointiosaamisen osittainen keskittäminen Perustehtävän kirkastaminen ja keskittyminen olennaiseen & Henkilöstön mitoitus - Toiminnan ydinprosessit määritellään, ne kuvataan ja niistä johdettujen kehittämisehdotusten avulla työt organisoidaan prosessien mukaisesti, tällöin päällekkäisyydet poistuvat, resurssit voidaan jakaa oikein, henkilöstö tekee oikeita asioita ja heidän oman roolinsa prosessin osana on näkyvä.

14 Tarvittavan osaamisen varmistaminen - Prosessikuvausten pohjalta tehdään osaamistarveselvitys. Tarvittava osaaminen hankitaan joko kouluttamalla nykyistä henkilöstöä, rekrytoimalla uutta henkilöstöä tai ostamalla osaaminen ulkoa. Joustava resurssien käyttö - Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen - Kun työt organisoidaan prosessimaisesti moniammatillinen yhteistyö helpottuu. Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen - Kasvustrategian tavoitteiden saavuttamisesta palkitaan - Luodaan järjestelmä aineelliselle ja aineettomalle palkitsemiselle

15 8. Henkilöstöstrategian toteuttaminen Vastaa strategisten toimenpiteiden toteuttamisesta Vastaa työhyvinvointikyselyn palautteesta ja toimenpiteiden toteuttamisesta Luo työpaikoille hyvät toimintaedellytykset Henkilöstöpalvelut Vastaa henkilöstöstrategian laatimisesta Vastaa kunnan yhteisten strategisten toimenpiteiden toteuttamisesta Vastaa tulkinnoista ja ohjeistuksista sekä koko kuntaa tai sopimusalaa koskevista pelisäännöistä Järjestää koko kunnan yhteiset koulutukset ja työhyvinvointiin liittyvät tapahtumat Suorittaa työhyvinvointikyselyn joka toinen vuosi Osasto Yksikkö / työpaikka Toteuttaa osaston henkilöstöstrategiaa Sopii yhdessä työyhteisön kehittämiskohteista Sopii yhdessä työpaikan pelisäännöistä Työntekijä Noudattaa yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja toimii vastuullisesti Huolehtii omasta ja muiden työhyvinvoinnista Osallistuu aktiivisesti kehittämiseen Ylläpitää toiminnallaan hyvää tunnelmaa työpaikalla

16 9. Henkilöstöstrategiakartta IV Kunnan kasvustrategia 2025 Strateginen taso III II Rekrytointi ohjelma Henkisen väkivallan toimintaohjelma Henkilöstöstrategia Henkilöstöasioiden opas Työsuojelun toimintaohjelma Yhteistoimintasuunnitelma Päihdeohjelma Palkitsemisohjelma Perehdytyssuunnitelma Henkilöstöraportti Henkilöstön muistaminen Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Tasa-arvo suunnitelma Työolojen ja hankintojen suunnitelma Operationaalinen taso I Toiminta- ja taloussuunnitelman sisältämät ohjeet ja koulutusmäärärahat Toiminta 1 Toiminta 2 Erilaiset koko kuntaa käsittävät ohjeistukset ja sopimustulkinnat käytäntö Työpaikkojen omat ohjeistukset ja pelisäännöt käytäntö käytäntö käytäntö

17 10. Henkilöstöstrategian arviointi TOIMINTA TULOKSET 1. JOHTAJUUS Poliittisen ohjauksen ja virkamiesjohtamisen uudet toimintatavat Sipoossa 3. HENKILÖSTÖ Innostavan henkilöstöpolitiikan uudet toimintatavat Sipoossa 2. TOIMINTA- PERIAATTEET JA STRATEGIA Strategialähtöisen toiminnansuunnittelun uudet toimintatavat Sipoossa 5. PROSESSIT Asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen Sipoossa 7. HENKILÖSTÖTULOKSET 6. ASIAKASTULOKSET Laaja-alaisen tilintekovastuun mittarit ja raportointityökalut 9. KESKEISET SUORITUSKYKY- TULOKSET 4. KUMPPANUUDET JA RESURSSIT Toiminnanohjauksen uudet toimintatavat Sipoossa 8. YHTEISKUNNALLISET TULOKSET INNOVATIIVISUUS JA OPPIMINEN

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö JEDU Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2012-2014 2 1. JOHDANTO 3 1.1 Nykytila Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 4

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 Kaupunginjohtajan tervehdys 1 Hyvä kaupungin työntekijä! Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on toimintamme perusedellytys. Niin kaupungin strategiassa kuin tässä henkilöstöstrategiassakin

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2013 2015 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet... 7 2 Työnantajakuva

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2020

Henkilöstöohjelma 2015-2020 Henkilöstöohjelma 2015-2020 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo Arvot, visio ja strategiset tavoitteet 2 Henkilöstöohjelma 3 Houkutteleva työnantaja 4 Osaava henkilöstö 5 Hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 3 1.1 Henkilöstöstrategia seurakuntayhtymän toiminnan turvaajana...3 1.2 Henkilöstöstrategian tarkoitus ja asema seurakuntayhtymän

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2006-2008 Kauniaisissa on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Tasa-arvoisten työyhteisöjen kulttuuri on kunnioittava, avoin ja osallistumiseen kannustava. Kauniaisten

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma Tarkistaminen 2007 Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 18.6.2007 Valtuusto 13.8.2007 2 NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA VV. 2007-2015

MÄNTSÄLÄN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA VV. 2007-2015 MÄNTSÄLÄN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA VV. 2007-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAVOITTEET... 3 3. MÄNTSÄLÄN KUNNAN VISIO 2015... 5 3.1. MÄNTSÄLÄN KUNNAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA VISIO... 5 4. MÄNTSÄLÄN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhtymähallitus Sisällysluettelo 1. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän visio 2015... 1 2. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän strategiset tavoitteet... 1 3. Johdanto henkilöstöstrategiaan...

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

Tiia Maija Maria Sirkola REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN VAASAN KESKUSSAIRAALASSA MEDISIINISELLÄ TULOSALUEELLA

Tiia Maija Maria Sirkola REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN VAASAN KESKUSSAIRAALASSA MEDISIINISELLÄ TULOSALUEELLA Tiia Maija Maria Sirkola REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN VAASAN KESKUSSAIRAALASSA MEDISIINISELLÄ TULOSALUEELLA Ylempi AMK-tutkinto Sosiaali- ja terveysala 2009 2 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO..4 TIIVISTELMÄ...5 ABSTRACT...6

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA PRH:n toiminta- ja taloussuunnitelman liite 2. 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA Johdanto Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2004 2009

LOHJAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2004 2009 LOHJAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2004 2009 1 LÄHTÖKOHTANA Kaupungin strategia, palvelukeskusten strategiat, henkilöstöpoliittiset linjaukset ja periaatteet, Lohjan kilpailupoliittiset linjaukset, henkilöstötilinpäätöksen

Lisätiedot