Turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt Kari Lohva (Rudus) ja Nina Koskinen (Inspecta)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt Kari Lohva (Rudus) ja Nina Koskinen (Inspecta) 5.9.2012"

Transkriptio

1 Turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt Kari Lohva (Rudus) ja Nina Koskinen (Inspecta) 1

2 Turvallisuusjohtamisen onnistuneet käytännöt Puutu laiminlyönteihin Palkitse TEE PÄÄTÖKSIÄ Tee työpaikkatarkastuksia (koneet,laitteet) Havainnointi Katselmointi Turvallisuustason mittaus VALVO Valvonta ja tarkastusvelvollisuus Korjaavat toimenpiteet Jatkuva parantaminen SUUNNITTELE Ennakoiva toiminta ja parhaiden käytäntöjen levittäminen Turvalliset työmenetelmät Oman työn riskien arviointia Pidä työsuojelutuokioita Johda esimerkillä Muokkaa asenteita Sitouttaminen ja palautteen anto MOTIVOI Virheistä oppiminen TOTEUTA Perehdytys, työnopastus Tutki tapaturmat Tutki vaaratilanteet 2

3 Uusia ja parhaita turvallisuuskäytäntöjä Noin 20 yritystä mukana Turvapuistokumppanuus win-win periaatteella Yritysten yhteinen haaste turvallisuuskulttuurin muuttamien Näkemällä ja kokemalla jää parempi muistijälki Rudus-turvapuisto 3

4 Rudus-turvapuisto 4

5 Psykososiaaliset riskit työpaikalla Taustaa Työelämässä on tapahtunut viimeksi kuluneiden vuosikymmenien aikana suuria muutoksia, jotka ovat luoneet uusia, kasvavia riskejä työympäristön turvallisuuden ja terveyden suhteen. Nämä muutokset ovat aiheuttaneet fyysisten, biologisten ja kemiallisten riskien lisäksi uusia psykososiaalisia riskejä. Psykososiaalisiin riskeihin liittyy tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa psyykkisiä, sosiaalisia tai fyysisiä vammoja. 5

6 Työyhteisötekijät, Psykososiaaliset riskit Havaintoja työelämästä toiminnan supistaminen, organisaatiomuutos väkivallan uhka työpaikan ristiriidat liiallinen / liian vähäinen työmäärä suuri henkilökunnan vaihtuvuus kehityskeskustelujen puuttuminen viestintä, tiedonkulun puutteet, tiedonsaanti keskittymistä vaativa työ: työpisteen lämpötila, ilmanvaihto, melutaso, työpisteen ergonomia liian suuri vaatimustaso, liiallinen vastuu työntekijään kohdistuvat epäselvät tai ristiriitaiset odotukset jatkuva aikapaine heikot vaikutusmahdollisuudet omaan työhön työssä tapahtuvien muutosten määrä yksintyöskentely 6

7 Psykososiaaliset riskit työsuojeluvalvonnan erityisenä kohteena Aluehallintovirasto, työsuojelun tiedote Psykososiaaliset riskit työsuojeluvalvonnan erityisenä kohteena Työsuojeluvalvonnassa kiinnitetään tulevina vuosina erityistä huomiota psykososiaalisen kuormituksen hallintaan työssä. Vuoden 2012 aikana toteutetaan valtakunnallinen valvontakampanja osana eurooppalaista psykososiaalisia riskejä koskevaa kampanjaa. Kunkin aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualue päättää, millä toimialoilla ja työpaikoilla kampanjan tarkastukset toteutetaan. Työn psykososiaaliset riskit ovat tämän päivän työelämän keskeisiä haasteita. Haitallista kuormitusta aiheuttavat esimerkiksi liiallinen työmäärä, jatkuva aikapaine, liian kovat vaatimukset, heikot vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, tiedonkulun puutteet, väkivallan uhka ja työpaikan ristiriidat. Kampanjassa korostetaan, että haitallinen psykososiaalinen kuormittuminen voi katkaista työurat ennenaikaisesti samoin kuin esimerkiksi työtapaturma. Valvontakampanjan työsuojelutarkastuksilla valvotaan miten psykososiaaliset riskit on huomioitu työpaikan lakisääteisessä vaarojen arvioinnissa, onko vaarojen arvioinnin perusteella ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin psykososiaalisten riskien vähentämiseksi ja onko työnantaja huolehtinut työterveyshuollon järjestämisestä ja toteutuksesta. Psykososiaalisten riskien ennaltaehkäisy jää monilla työpaikoilla suunnittelun tasolle, koska työpaikalla ei tunnisteta ja arvioida työpaikan psykososiaalisia riskejä. Toimenpiteitä ei osata kohdistaa ongelmien syihin, ja pahimmassa tapauksessa reagoidaan vasta sitten, kun työntekijät jäävät sairauslomalle. Jokaisella työpaikalla tulee olla toimivat käytännöt psykososiaalisten riskien ennalta ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Sellaisiin psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, jotka vaarantavat työntekijöiden terveyden, tulee puuttua varhaisessa vaiheessa. Valvonnassa kiinnitetään huomiota erityisesti työterveyshuollon hyödyntämiseen, koska työterveyshuolto toimii tärkeänä lakisääteisenä asiantuntijatahona työpaikan psykososiaalisten riskien ehkäisyssä ja hallinnassa. 7

8 Eurooppalainen tarkastuskampanja 2012 Kampanjan esite 1/2 Kampanjan tavoitteena on työsuojelutarkastuksien avulla tuoda erityisesti esiin työn sisältämät psykososiaaliset riskit. Tarkastusten lähtökohtana on parantaa psykososiaalisten riskien arviointien laatua ja keskustella psykososiaalisista riskeistä työnantajien ja työntekijöiden kanssa. Kampanja on suunnattu ensisijaisesti seuraaville toimialoille: sosiaali- ja terveydenhuolto (yksityinen ja julkinen) palvelu esim. hotellit ja ravintolat kuljetus Työnantajan velvollisuudet Arvioi riskit säännöllisin väliajoin Laadi toimintasuunnitelma Tarkista, onko toimenpiteet suoritettu 8

9 Eurooppalainen tarkastuskampanja 2012 Kampanjan esite 2/2 9

10 Eurooppalaisia linjauksia psykososiaalisten riskien hallintaan Lähde: Työterveyslaitos Opaskirja työnantajille ja työntekijöiden edustajille, 67 sivua 10

11 Eettinen ja yhteiskunnallinen vastuu Ihmisten psykososiaalinen terveyden suojeleminen ei ole ainoastaan lain säätelemä velvollisuus vaan myös eettinen kysymys, ja siten osa yritysten sosiaalista vastuuta. 11

12 - Perustavoite kuolemantapausten välttäminen - Haamuraja nolla tapaturmaa 12

13 Tapaturmataajuus - 4 vuodessa 95%:n pudotus - Rudus Suomen paras alallaan; voitot lähes kaikissa kilpailuissa - Silti vasta nyt olemme konsernissamme Länsi-Euroopan keskitasolla Tilastotietoa Suomesta 2011: Rakennusalan taajuus 68 Teollisuuden taajuus 38 Kaikki yht. taajuus työtapaturmaa 29 kuollutta 13

14 Tuloksen saavuttamiseksi on tarvittu seuraavia Voimakas tuki ja paine omistajan taholta => johdon sitoutuminen 16 määräystä/ohjetta välttää kuolemantapaus 1500 työntekijää - 4 päätoimista turvallisuushenkilöä Investoinnit konesuojauksiin, peruutuskameroihin, reunavalleihin, suojavälineisiin, jne. jne. n. 5 M Kypäräpakko, turvavyöpakko, liukuestepakko, Turvallisuus ykkösasia kokouksissa. Toimitusjohtaja käsittelee jokaisen tapaturman. 12 tuntia vuodessa työturvallisuuskoulutusta jokaiselle. Työturvallisuusauditoinnit joka toimipaikassa (sis. & ulk.) Turvallisuushälytyskäytäntö Koneiden ja ajoneuvojen sis. katsastusvelvollisuus Vaaratilanteiden (tieto)järjestelmä ja analysointi Sanktiojärjestelmä ( kivasti, pahasti, hyvästi ) Palkitseminen KPI-mittarit ja seuranta käytössä 14

15 Vaaratilanteiden analysointi avainasemassa, kun tapaturmien määrä vähenee kirjauksia 784 kpl; kpl

16 Otsikko: Huono näkyvyys mutkaan tultaessa - törmäysvaara Päivä Toimiala Kiviaines Yksikkö/yhtiö Väli-Suomi Paikkakunta Siilinjärvi Vaaratilanne kuvaus Vuorimäen montulle tultaessa, on mutka ensimmäisen kivituhka kasan kohdalla, jossa näkyvyys on huono. Montulta poistuvat kasettiautot joutuvat kiihdyttämään mutkaan, koska heti mutkan perään tulee ylämäki. Montulle tulevien ja montulta lähtevien välille aiheutuu törmäysvaara. Huono näkyvyys johtuu risuista ja puista. Korjaavat toimenpiteet Näkyvyyttä heikentävä kasvillisuus raivattava tieltä Aiheuttaja 4. Liikkuva ajoneuvo tai kone Ruumiinosa 7. Useita ruumiinosia Alkusyy 1. Riskinarviointi puutteellinen tai tekemättä Lisätietoja (mm. ehdotuksen alkuperäinen tekijä) xxx.xxx Rudus kiviainekset 16

17 Pumppauksen vaaratilanteet Pumpun puomin hajoaminen; 1 Kompastuminen; 1 Kamerasta purkaminen; 1 Roiske silmään; 1 Suojalasien puute; 1 Puutteita suojauksessa; 1 Kemikaalit; 1 muut; 3 Kuitupallo; 5 Muut; 3 Putoamisvaara; 1 Ilmaa pumpussa; 1 Maan pettäminen; 2 Liian karkeaa massaa; 3 Betonikami; 9 Iso kivi; 49 Letkun irtoaminen käsistä; 4 Letkurikko; 12 4" 20 % ; 13 Ei tiedossa 2" 9 %; 6 6 %; 4 3" 44 % ; 29 Letku tukossa; 66 2,5" 21 % ; 14 17

18 18

19 19

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Oulu Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1 (5) TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1. Suosituksen tausta EU:n työmarkkinakeskusjärjestöt UNICE/UEAPME, CEEP ja EAY solmivat 8.10.2004 työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Logistiikkakeskukset ovat tavara-, liikenne-, tieto- ja rahavirtojen solmupisteitä, rajapintoja. Tämä luo työja yritysturvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia.

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 1. osaksi IAU:ta. Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 1. osaksi IAU:ta. Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni24.2.2012 Nro 1 Ilmailutietotekniset osaksi IAU:ta Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi sisällys 1 2012 3 Pääkirjoitus 4 Tuulia

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella TYÖTERVEYS JA

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Sisällysluettelo 3 Alandia vakuutuksenantajana Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Työtapaturmia sattuu joka päivä

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun

tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun Työturvallisuuden tavoitteet ja seuranta Tiimipäällikkö Mika Liuhamo Turvalliset johtamiskäytännöt Lasikeraamisen teollisuuden työsuojelun ajankohtaispäivä 10.11.2010, 11 Hämeenlinna Työsuojelun ensisijaisuusperiaate

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot