Finanssikriisi ja keskuspankit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finanssikriisi ja keskuspankit"

Transkriptio

1 Finanssikriisi ja keskuspankit Erkki Liikanen Pääjohtaja Rahamuseo 1

2 Kriisidynamiikka Velkaantuminen, kiinteistöhintojen nousu Taantuma, hintakupla puhkeaa, luottotappiot kasvavat Pankkikriisi Luotonanto tyrehtyy, taantuma syvenee, verotulot vähenevät Julkisen talouden velkakriisi 2

3 Kriisin viisi aaltoa 1. Subprime-kriisi ( ) 2. Systeeminen kriisi ( ) 3. Talouskriisi ( ) 4. Valtioiden velkakriisi ( ) 5. Euroopan luottamuskriisi ( ) High-level Expert Group in reforming the structure of ther EU banking sector, Final Report Brussels, 2 October 2012, Chapter 2 3

4 1. Vaihe: Subprime-kriisi ( ) Kriisin laukesi Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilla ja sinne räätälöidyillä tuotteilla (subprime luotot) Strukturoitujen asuntoluottojen markkinan ensioireet olivat näkyvillä jo kevättalvella 2007 sekä erityisesti Bear Stearnsin osalta saman vuoden kesällä Eurooppa tuntui aluksi olevan etäällä tästä amerikkalaisesta kriisistä, mutta globaali likviditeetti oli painanut riskilisät luonnottoman matalalle tasoille myös Euroopassa (vrt. rahamarkkinapreemiot tai eri valtioiden jvk -tuotot) 4

5 Asuntohintojen lasku alkoi Yhdysvalloissa

6 Euroalueen rahamarkkinahäiriö alkoi syksyllä 2007: riskilisät kasvuun: vakuudeton vakuudellinen viitekorko 2,50 2,25 2,00 Prosenttiyksikköä 1 kk 3 kk 12 kk 1,75 1,50 1, : rahamarkkinahäiriön alku 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 Lähde: Bloomberg. Korkoerot Euribor- ja EUREPO-korkojen välillä 6

7 EKP:n raha- ja likviditeettipolitiikan reaktiot rahamarkkinahäiriöön maltillisia Joustoa likviditeetin tarjontaan Keskuspankkien luottojen laina-aikaa pidennettiin Ohjauskorolla ei reagoitu häiriöön 7

8 Ylimääräinen likviditeetti rahamarkkinahäiriössä* Miljardia euroa / / / / / / / / / pv liukuva keskiarvo Lähde:Suomen Pankki * Varantotalletukset - vähimmäisvarantovaatimukset + yötalletukset - maksuvalmiusluotot 8

9 Painopiste perusrahoitusoperaatioista pitempiaikaisiin operaatioihin (EUR, mrd) 750 perusrahoitusoperaatiot Miljardia euroa pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot /3 2/ /3 0 01/ / / /2008 Lähde: Suomen Pankki. 1/3 9

10 2. Vaihe: Systeeminen kriisi ( ) Lehman Brothersin ajautuminen selvitystilaan laukaisi kehityskulun, joka vaaransi koko rahoitusjärjestelmän toimintakyvyn pankkien likviditeetti- ja vastapuoliriskit kasvoivat mittoihin, joissa pankkienvälinen rahamarkkina käytännössä seisahtui 10

11 Markkinahäiriöstä finanssikriisiin: riskipreemioiden räjähdys : vakuudeton vakuudellinen viitekorko 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Prosenttiyksikköä 1 kk 3 kk 12 kk : Lehman Brothers selvitystilaan 0,00 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 Lähde: Bloomberg. Korkoerot Euribor- ja EUREPO-korkojen välillä 11

12 Korko- ja likviditeettipolitiikan reaktiot luopuminen likviditeetin määräkontrollista täyden jaon politiikka kiinteäkorkoisissa operaatioissa likviditeettiriskin eliminointi dollarimääräisten luottojen rajaton tarjonta eurojärjestelmän vastapuolille korkokevennysten aloitus 12

13 Ylimääräinen likviditeetti finanssikriisissä 300 Miljardia euroa rajoittamaton likviditeetin tarjonta Lähde:Suomen Pankki * Varantotalletukset - vähimmäisvarantovaatimukset + yötalletukset - maksuvalmiusluotot (30 pv liukuva keskiarvo) 13

14 Täyden jaon politiikalla riskipreemiot laskuun 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Prosenttiyksikköä 1 kk 3 kk 12 kk 0,00 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 Lähde: Bloomberg. Korkoerot Euribor- ja EUREPO-korkojen välillä 14

15 Osakemarkkinoiden volatiliteetti huipussaan systeemisen kriisin aikana Subprime Systeeminen Talouskriisi Valtioiden velkakriisi Luottamus

16 3. Vaihe: Talouskriisi ( ) finanssikriisi välittyi reaalitalouteen: maailmankauppa romahti maailmankaupan vuoden 2008 lopulla kehittyneiden maiden bruttokansantuotteet supistuivat voimakkaasti vuonna 2009 ja inflaatio hidastui useissa maissa negatiiviseksi. 16

17 Finanssikriisin kärjistyminen johti maailmankaupan voimakkaaseen supistumiseen Maailmankauppa ja teollisuustuotanto Maailmankauppa Teollisuustuotanto M1 = Lähde: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. 17

18 Bruttokansantuote supistui BKT voimakkaasti vuonna 2009 kehittyneissä maissa 115 Yhdysvallat EU20* Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) BKT:n määrä, indeksi, 2008/I = *) EU20 = euroalue, Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia. Lähteet: Maiden tilastoviranomaiset, Eurostat ja Suomen Pankki. (2009) 40 18

19 Japania lukuun ottamatta syviin talouskriiseihin liittyvä deflaatio kuitenkin onnistuttiin välttämään Kuluttajahintainflaatio Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Iso-Britannia 10 % Lähde: Maiden tilastoviranomaiset. 19

20 Korko- ja likviditeettipoliittiset toimet EKP alensi ohjauskorkoa 3,25% vuoden aikana runsaan puolen rahapolitiikkakorkojen lähestyessä nollaa kevennys toteutettava epätavanomaisilla keinoilla EKP toimi edelleen yksinomaan pankkijärjestelmän kautta pyrkiessään tehostamaan luottojen välittymistä talouteen korkoliikkeiden vaikutusta siirrettiin edemmäs tuottokäyrällä toteuttamalla kiinteäkorkoisia pitkiä (6-12kk) luotto-operaatioita pankkien luotonantokykyä vahvistettiin katettujen joukkovelkakirjojen osto-ohjelmalla 20

21 Korkokevennysten sarja vastauksena taantumaan 6,00 Prosenttiyksikköä 1 kk perusrahoitusoperaatioiden korko 12 kk 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 Lähde: Bloomberg. Korkoerot Euribor- ja EUREPO-korkojen välillä 21

22 Pankkisektori (uudelleen) likviditeetti-ylijäämäiseksi pitkien luotto-operaatioiden avulla 350 Miljardia euroa Lähde:Suomen Pankki * Varantotalletukset - vähimmäisvarantovaatimukset + yötalletukset - maksuvalmiusluotot (30 pv liukuva keskiarvo) 22

23 Euriborien kehitys: ylimääräinen likviditeetti painoi lyhyimmät markkinakorot keskuspankin luottokoron alapuolelle 6,00 5,00 perusrahoitusoperaatioiden korko 1vko 1 kk 12 kk Prosenttiyksikköä 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 Lähde: Bloomberg. Korkoerot Euribor- ja EUREPO-korkojen välillä 23

24 Talven sanoma: epätavanomaisista toimista irtaudutaan heti, kun se on mahdollista, mutta vaiheittain joulukuussa 2009 luotto-operaatioiden juoksuaikoja lyhennettiin valuuttalainoja ei enää myönnetty ylimääräisen likviditeetin annettiin kuivua rahamarkkinatilanteen helpottuessa 24

25 Irtautuminen: ylimääräisen likviditeetin kuivuminen 350 Miljardia euroa Lähde:Suomen Pankki * Varantotalletukset - vähimmäisvarantovaatimukset + yötalletukset - maksuvalmiusluotot (30 pv liukuva keskiarvo) 25

26 4. Vaihe: Valtioiden velkakriisi ( ) Euroalueen maiden talouskehitykset ja luottoriskit eriytyvät Valtioriski alkaa häiritä rahapolitiikan välittymistä Rahoitusmarkkinat alkavat jälleen sirpaloitua alueellisesti ja pankkien ongelmat kasvavat 26

27 Ennen finanssikriisiä eurovaltioiden joukkovelkakirjojen korkotuottoerot olivat hyvin pieniä 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Maidenvälinen keskihajonta % cross country standard deviation band average 10 year yield Source: Bloomberg, Bank of Finland calculations 10v. keskikorko 27

28 Vuonna 2010 korkean luottoluokituksen maat elpyivät, mutta GIIPS -maissa kasvu polki edelleen paikallaan BKT Korkean luottoluokituksen maat* GIIPS** Euroalue Q1 = * Korkean luottoluokituksen maat = Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Suomi. ** GIIPS = Espanja, Italia, Kreikka (11-12 arvio), Portugali ja Irlanti. Lähteet: Eurostat ja Suomen Pankin laskelmat. 28

29 GIIPS -maiden julkisen velan kasvu saavutti uudet mittasuhteet kriisin aikana EMU-velat Espanja Irlanti Italia Kreikka Portugali 200 % BKT:sta Lähteet: Eurostat ja Euroopan komission ennuste. 29

30 Vuodesta 2010 lähtien euroalueen valtionlainojen korkotuottoerot (10v.) alkoivat eriytyä tartuntataudin lailla 18 Prosenttia 16 Portugali Kreikka 14 SMP Irlanti Lehman Kreikan tilastoselkkaus Irlanti 6 Portugali 4 2 Saksa 0 1/1/2008 1/1/2009 1/1/2010 1/1/2011 Lähde: Bloomberg. 30

31 Euroon siirtyminen supisti korkoeroja, finanssija velkakriisi kasvatti Euroalue Saksa Suomi Irlanti Kreikka Portugali 25 % Lähde: Bloomberg. 10 vuoden valtionlainojen korkoja. 31

32 Korkopolitiikka ja likviditeetin hallinta korkopolitiikalla ei reagoitu tähän kriisivaiheeseen: sen ei katsottu vaarantaneen euroalueen hintavakautta yleisesti sen sijaan eurojärjestelmä aloitti uuden arvopapereiden osto-ohjelman (SMP) vastauksena rahapolitiikan välittymistä vaikeuttaneeseen markkinahäiriöön SMP:llä pyrittiin vaikuttamaan häiriön kohteeksi joutuneiden ja rahapolitiikan välittymisen kannalta keskeisten markkinalohkojen toimintakykyyn 32

33 Arvopaperimarkkinoiden osto-ohjelma (SMP) 100 mrd euroa / / / / / /

34 Italian ja Espanjan tilanne alkoi huolestuttaa markkinoita kesällä 2011 reunamaita kohdanneet vaikeudet levisivät Italiaan ja Espanjaan samanaikaisesti julkisuudessa spekuloitiin laajasti Kreikan erolla valuuttaunionista rahoitusmarkkinat alkoivat jälleen segmentoitua alueellisesti ja pankkien ongelmat kasvoivat viimeistään tässä vaiheessa oli selvää, ettei kriisi ollut enää yksittäisten euromaiden asia, vaan koko euroalueen yhteinen ongelma 34

35 Italian ja Espanjan 10 korkotuottoero Saksaan 7 Prosenttiyksikköä Espanja Italia 6 Velkakriisistä luottamuskriisiin /09 01/10 01/11 01/12 01/13 Lähde: Bloomberg. 10 v. korkoeroja Saksaan. 35

36 Valtioriski ja pankkiriski kulkevat käsi kädessä Espanja Italia 7 %-yks. valtion 5v. CDS suurten pankkien 5v. CDS 8 %-yks. valtion 5v. CDS suurten pankkien 5v. CDS /10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 Lähde: Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat 0 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 36

37 Pankkien ja valtioiden kohtalonyhteys Velkamarkkinoiden häiriöt ja taloustilanteen heikkeneminen toivat esille tarpeen pankkien pääomien vahvistamiseen Valtioiden velanhoitokykyyn kohdistuva epävarmuus heijastui pankkisektorille. Eurooppalaisilla pankeilla hallussaan Euroopan valtioiden joukkovelkakirjoja. Velkakriisin ratkaisun pitkittyminen, päätöksentekoa kohtaan tunnettu epävarmuus ja heikko talousdata heikensivät pankkisektoria kohtaan tunnettua luottamusta. Pelättiin, että Kreikan ja muiden kriisimaiden tilanne aiheuttaa pankeille tappioita. Uhka velkakriisin leviämisestä kasvoi

38 Rahoitusolot kiristyivät erityisesti GIIPSmaissa Uusien yritysluottojen ja 3 kk euriborin erotus 3,5 %-yksikköä Korkean luottoluokituksen maat* GIIPS** Euroalue 3 2,5 2 1,5 1 0, * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Suomi. ** Espanja, Italia, Kreikka, Portugali ja Irlanti. Lähde: Euroopan keskuspankki. 38

39 Korkopolitiikan ja likviditeetin hallinnan vastaus: Korkoja ryhdyttiin laskemaan syksyllä 2011 SMP, arvopaperien osto-ohjelma, aktivoitiin kesällä 2011 uudelleen joulukuussa 2011 ja maaliskuussa 2012 pankeille tarjottiin erityispitkät (3 vuotta) keskuspankkiluottoja laajennettua vakuusjoukkoa vastaan 39

40 Arvopaperimarkkinoita koskeva osto-ohjelma (SMP) 250 mrd euroa / / / / / /

41 Uudenlaista pitkien (3v.) luottojen tarjontaa: rahapolitiikan operaatiot (pl. osto-ohjelmat) Perusrahoitusoperaatiot (1 vko) Pidempiaikaiset operaatiot (1-12 kk) Ylimääräiset pidempiaikaiset operaatiot (36 kk) Mrd. euroa Lähde: Suomen Pankki. 41

42 Ylimääräinen likviditeetti Miljardia euroa 30 päivän liukuva keskiarvo /07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 Lähde:Suomen Pankki * Varantotalletukset - vähimmäisvarantovaatimukset + yötalletukset - maksuvalmiusluotot 42

43 Rahamarkkinakorkoja 6 yötalletuskorko 1kk euribor 12kk euribor perusrahoituskorko Prosenttiyksikköä / / / / / / /2012 Lähde: Bloomberg. 43

44 5. Vaihe: Euroopan luottamuskriisi (2012/current..) EKP:n neuvosto teki merkittäviä päätöksiä euroalueen tuhoisien kehityskulkujen estämiseksi Suunnitelmat pankkien ja valtioiden kohtalonyhteyden vähentämiseksi euroalueella pitkällä aikavälillä täsmentyivät Ehdotus EU:n pankkisektorin rakenteiden uudistamisesta 44

45 Whatever it takes Kesällä 2012 hermostuneisuus valtionlainamarkkinoilla kärjistyi ja kohdistui erityisesti Espanjaan ja Italiaan M.Draghi, Lancaster House, London, July 2012: "Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Markkinavaikutus välitön ja voimakas Elokuun alussa EKP:n neuvosto ilmoitti uuden, valtionvelkakirjoihin kohdistuvan osto-ohjelman luomisesta. Ohjelman yksityiskohdista sovittiin ja kommunikoitiin syksyn mittaan Ohjelman nimeksi rahapoliittiset suorat kaupat (OMT)

46 Kriisinhoidon työnjaon selkiyttäminen Kriisimaiden omat toimet Talouden rakenteellisten vääristymien korjaaminen. EU/IMF toimet Ohjelmat, ehdollisuus, siltarahoituksen turvaaminen. EKP:n toimet Markkinoiden toiminnan turvaaminen Päätökset Kaikki kolme ja selkeä työnjako toimijoiden välillä välttämätöntä.

47 OMT:n mitoituksesta ei sitoumuksia ennakkoon Kun ERVV/EVM-ohjelmasta on sovittu, EKP:n neuvosto voi päättää OMT:n käynnistämisestä, jos siihen on rahapoliittiset perusteet. Ostoille ei etukäteen määrättyä ylärajaa Ostot keskeytetään ohjelman tarkistuksen ajaksi (ennen kutakin neljännesvuosittaista tarkistuspistettä). Ostot lopetetaan, jos sopeutusohjelma ei toteudu. 47

48 OMT:n tavoite Ohjelma (OMT) pyrkii: eliminoimaan rahaliiton hajoamista koskeviin spekulaatioihin liittyvän osuuden valtioiden velkakirjojen riskilisistä, pysäyttämään näin heikkenevän luottamuksen kierteen, ja viime kädessä turvaamaan rahapolitiikan asianmukaisen välittymisen euroalueen kaikissa osissa. OMT ei pyri poistamaan makrotaloudellisiin perustekijöihin liittyviä riskilisiä. turvaamaan ongelmamaiden primäärirahoitusta.

49 Euroalueella korkoerot kaventuivat huomattavasti OMT -ilmoituksen jälkeen: Saksan ja euroalueen painotetut 10v. korot % 6 Saksa painotettu keskikorko (ilman Kreikkaa) ,3% 2,5% / / / / / / /2013 Lähde: Bloomberg, Suomen Pankin laskelmat. 49

50 Euroalueella korkoerot kaventuivat huomattavasti OMT -ilmoituksen jälkeen: Saksan ja euroalueen painotetut 2v. korot % 6 Saksa 2v painotettu keskikorko (ilman Kreikkaa) ,8% 2,2% -1 01/ / / / / / /2013 Lähde: Bloomberg, Suomen Pankin laskelmat. 50

51 Espanjan ja Italian 2v. korkoerot Saksaan Prosenttia Espanja 2v. Italia 2v. 0 01/ / / / / / /2013 Lähde: Bloomberg. 51

52 Markkinat palkinneet Irlannin ja Portugalin ohjelman noudattamisesta (10v. korkotuotot) % 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 PT 2,5 IE 0, Source: Bloomberg. 52

53 % 4,0 3,5 3,0 2,5 Korkeamman luottoluokituksen maiden 10 vuoden korkoeroja Saksaan 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Source: Bloomberg, 10 vuoden valtionlainojen korkotuotot. BE FR AT NL FI 53

54 Euromaiden luottoriskin hintoja (5v. CDS) Prosenttiyksikköä Whatever it takes Portugali Irlanti Italia Espanja / / / /2013 Lähde: Bloomberg. Saksa Suomi 54

55 Rahoitusmarkkinoiden tila koheni vuonna 2012 selvästi 2 Indeksi USA:n kokonaisindeksi raha-, jvk- ja osakemarkkinoiden tilasta* Eurooppa / / / / / / / / /2013 Lähde: Bloomberg. * Indeksi kuvaa kuinka monta keskihajontaa vallitseva markkinatilanne poikkeaa vuosien keskiarvosta (EU 1999-) 55

56 Ylimääräistä likviditeettiä nyt n. 450 mrd euroa Ylimääräinen likviditeetti euroalueen pankkijärjestelmässä* 1000 Mrd. euroa 30 päivän liukuva keskiarvo Lähde: Suomen Pankki. *Varantotalletukset - vähimmäisvarantovaatimukset + yötalletukset - maksuvalmiusluotot 56

57 Yhteenveto 1. Subprime-kriisi ( ) likviditeettiruiskeita hienosäätöoperaatioilla 2. Systeeminen kriisi ( ) kiinteän koron ja täyden jaon huutokaupat pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 3. Talouskriisi ( ) korot lähelle nollaa katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP) 4. Valtioiden velkakriisi ( ) arvopapereiden osto-ohjelma (SMP) kolmen vuoden rahoitusoperaatiot 5. Euroopan luottamuskriisi (2012 -) suorien rahapoliittisten kauppojen ohjelma (OMT) 57

58 Johtopäätöksiä keskuspankkien rahapoliittisista toimenpiteistä Toimenpiteillä estetty rahoitusjärjestelmän romahdus ja 1930-luvun suuren laman toistuminen Toimenpiteet olleet samansuuntaisia kaikkien suurien kriisistä kärsineiden talousalueiden keskuspankeissa Poikkeuksellisilla toimilla voi olla sivuvaikutuksia: Toimet ovat auttaneet niitäkin, jotka eivät ole tukitoimenpiteitä tarvinneet Kilpailun väheneminen rahoitusmarkkinoilla Rahoitusmarkkinoiden regulaatiouudistusten vastustaminen voimistuu, kun akuutti hätä pienenee Velkaantumisen aleneminen ja taseiden paraneminen hidastuu ja pitkittyy Poikkeuksellisen alhaiset korot ja suuri likviditeetin määrä voivat luoda uusia hintakuplia 58

59 Kiitos! 59

Rahoitusmarkkinoiden tilanne ja eurojärjestelmän toimet: mitä on tehty ja miksi? Studia Monetaria 8.11.2011. toimistopäällikkö Tuomas Välimäki

Rahoitusmarkkinoiden tilanne ja eurojärjestelmän toimet: mitä on tehty ja miksi? Studia Monetaria 8.11.2011. toimistopäällikkö Tuomas Välimäki Rahoitusmarkkinoiden tilanne ja eurojärjestelmän toimet: mitä on tehty ja miksi? Studia Monetaria 8.11.2011 toimistopäällikkö Tuomas Välimäki 1 Esityksen rakenne: 1. Rahapolitiikan toimeenpanon pohja:

Lisätiedot

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 K 10/2009 vp E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 * E D U S K U N N A L L E H E L S I N K I 2 0 0 9 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA

Lisätiedot

eurojärjestelmän harjoittamaan rahapolitiikkaan Minna Kuusisto ja Elisa Newby

eurojärjestelmän harjoittamaan rahapolitiikkaan Minna Kuusisto ja Elisa Newby Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 4/2014 Eurojärjestelmä toteuttaa rahapolitiikkaa nollakorkorajalla ja sen alapuolella Minna Kuusisto ja Elisa Newby Eurojärjestelmä on laskenut keskuspankin

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2011 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 100 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2011 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 00 Helsinki 0 K 4/0 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 00 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 0 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2013

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2013 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 03 Helsinki 04 K 3/04 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 03 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 04 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät?

Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät? Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät? Erkki Liikanen Pääjohtaja 19.1.2012 Raahe 19.1.2012 1 Missä vaiheessa velkakriisi? 19.1.2012

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Suomen talouskehitys jatkui heikkona 2 Rahapolitiikkaa kevennettiin ja sen välittymistä tehostettiin 3 Euroalueen pankkien valvontavastuu siirtyi EKP:lle Suomen Pankin

Lisätiedot

Talouden näkymät. Helsingin Messukeskus 16.2.2012 Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Talouden näkymät. Helsingin Messukeskus 16.2.2012 Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Talouden näkymät VIA Leaders' Forum XII Helsingin Messukeskus 16.2.2012 Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Esityksen rakenne Markkinatilanne ja rahapolitiikka Poikkeaako tämä finanssikriisi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TAYLORIN SÄÄNTÖ JA EUROOPAN KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKKA:

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TAYLORIN SÄÄNTÖ JA EUROOPAN KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKKA: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu TAYLORIN SÄÄNTÖ JA EUROOPAN KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKKA: Onko euroalueen velkakriisi vaikuttanut EKP:n harjoittamaan rahapolitiikkaan? Kansantaloustiede Pro gradu

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2010 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 500 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2010 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Geopoliittisista jännitteistä, EKP:n rahapolitiikasta ja Suomen taloudesta Pääjohtaja Erkki Liikanen 7.2.2015. Julkinen

Geopoliittisista jännitteistä, EKP:n rahapolitiikasta ja Suomen taloudesta Pääjohtaja Erkki Liikanen 7.2.2015. Julkinen Geopoliittisista jännitteistä, EKP:n rahapolitiikasta ja Suomen taloudesta Pääjohtaja Erkki Liikanen 7.2.2015 Geopoliittiset jännitteet 7.2.2015 Erkki Liikanen 2 Geopoliittisia jännitteitä 2014-2015 Ukraina/Venäjä

Lisätiedot

Rahapolitiikka. Antti Suvanto. Johtokunnan neuvonantaja Luento Talouden termit tutuiksi. Helsingin yliopisto, Porthania II, 23.1.2014 16-18.

Rahapolitiikka. Antti Suvanto. Johtokunnan neuvonantaja Luento Talouden termit tutuiksi. Helsingin yliopisto, Porthania II, 23.1.2014 16-18. Rahapolitiikka Antti Suvanto Johtokunnan neuvonantaja Luento Talouden termit tutuiksi. Helsingin yliopisto, Porthania II, 16-18. Rahapolitiikka Inflaatio ja deflaatio Rahapolitiikan periaatteita Rahapolitiikan

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU 11214 21214 31214 41214 1214 61214 71214 81214 91214 11214 111214 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Tämä joulukuun 214 numero on viimeinen :n Kuukausikatsauksen tilalle tulee uusi Talouskatsaus (Economic Bulletin)

Lisätiedot

Mihin rahapolitiikalla pyritään? Rahapolitiikan tavoitteet

Mihin rahapolitiikalla pyritään? Rahapolitiikan tavoitteet Seppo Honkapohja Mihin rahapolitiikalla pyritään? Rahapolitiikan tavoitteet Studia Monetaria 2011, Suomen Pankin rahamuseo 29.03.2011 1 I. Johdanto 2 Rahapolitiikka on toinen makrotalouspolitiikan kahdesta

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI

KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI Elokuu 2003 KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 Euroopan keskuspankki, 2003 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach

Lisätiedot

Keskuspankit pelastivat valtiot toistaiseksi *

Keskuspankit pelastivat valtiot toistaiseksi * Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 2/2012 Keskuspankit pelastivat valtiot toistaiseksi * Risto Murto Varatoimitusjohtaja Varma 1. Johdanto Vuodesta 2007 lähtien finanssikriisi on määrännyt länsimaiden

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 1998 VUOSIKERTOMUS 1998 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 1998 Euroopan keskuspankki, 1999 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2008. Suomen Pankin vuosikertomus 2008

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2008. Suomen Pankin vuosikertomus 2008 SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2008 Suomen Pankin vuosikertomus 2008 Suomen Pankin vuosikertomus 2008 Suomen Pankki Perustettu 1811 Käyntiosoite Snellmaninaukio, Helsinki Postiosoite PL 160, 00101 Helsinki

Lisätiedot

K U U K AU S I K AT S AU S

K U U K AU S I K AT S AU S Helmikuu 2002 KUUKAUSIKATSAUS Helmikuu 2002 Euroopan keskuspankki, 2002 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 13 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Viime kuukausien aikana kehittyneiltä päätalousalueilta on saatu rohkaisevia merkkejä: pahin voi olla jo takana. Euroalueen tuotannon syksystä 11 jatkunut supistuminen

Lisätiedot

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä PAREMPAA NÄKYVISSÄ Toukokuu 2014 TALOUDELLINEN KATSAUS Kansainvälisessä taloudessa vahvistuvaa, mutta epätasaista kasvua Rahapolitiikka pysyy kehittyneissä maissa kasvua tukevana pitkään EKP laskee korkoja

Lisätiedot

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET Hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmällä on käytettävissään joukko rahapolitiikan välineitä, joilla vaikutetaan markkinakorkoihin, säädellään pankkijärjestelmän

Lisätiedot

Miten raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys vaikuttaa kasvunäkymiin?

Miten raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys vaikuttaa kasvunäkymiin? Miten raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys vaikuttaa kasvunäkymiin? Pääjohtaja Erkki Liikanen Studia monetaria Rahamuseo 18.11.2008 1 Mistä USA:n rahoitusmarkkinoiden myllerrys alkoi? Miten yksi osa

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Marraskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Marraskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2009 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 200 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2009 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 213 Lainamarginaalit suurentuneet eniten pienimmissä lainoissa Yritysten rahoitusrakenne muuttunut Pohjoismaat kiristämässä asuntoluotonantoa koskevaa sääntelyä Maksujenvälityksessä

Lisätiedot