Missä menee finanssikriisi? Onko SP haarakonttori vai vaikuttaja? Kommentteja EKP:n rahapolitiikasta ja mandaatista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Missä menee finanssikriisi? Onko SP haarakonttori vai vaikuttaja? Kommentteja EKP:n rahapolitiikasta ja mandaatista"

Transkriptio

1 This image cannot currently be displayed. Missä menee finanssikriisi? Onko SP haarakonttori vai vaikuttaja? Kommentteja EKP:n rahapolitiikasta ja mandaatista Erkki Liikanen Julkinen 1

2 Missä mennään finassikriisin suhteen? Julkinen 2

3 1. Rahamarkkinoiden riskilisät 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Prosenttiyksikköä 1 kk 3 kk 12 kk 0,00 01/ / / / / / / /2014 Lähde: Bloomberg. Korkoerot Euribor- ja EUREPO-korkojen välillä Julkinen 3

4 palautuneet finanssikriisiä edeltäneille tasoille 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Percentage points 1 mo 3 mo 12 mo 0,00 01/ / / / / / / /2014 Sourc: Bloomberg. Spreads between Euribor ja EUREPO-rates Julkinen 4

5 2. Euroalueen pankkisektorin lainaama ylimääräinen likviditeetti Ylimääräinen likviditeetti 30 päivän liukuva keskiarvo Mrd. euroa *Varantotalletukset - vähimmäisvarantovaatimukset + yötalletukset - maksuvalmiusluotot. Lähde: Suomen Pankki Julkinen 5

6 pudonnut neljäsosaan huippulukemasta Ylimääräinen likviditeetti 30 päivän liukuva keskiarvo Mrd. euroa *Varantotalletukset - vähimmäisvarantovaatimukset + yötalletukset - maksuvalmiusluotot. Lähde: Suomen Pankki Julkinen 6

7 3. Velkakriisi: Saksan ja euroalueen kymmenen vuoden valtionlainojen korkotuottoero % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 01/ / / / / / /2014 Source: Bloomberg, Bank of Finland calculations Julkinen 7

8 kaventunut 2011 alkuvuoden tasolle % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 01/ / / / / / /2014 Source: Bloomberg, Bank of Finland calculations Julkinen 8

9 4. Italian ja Espanjan 10 vuoden valtionlainojen korkotuotot % 8 Espanja Italia / / / / / / /2014 Lähde: Bloomberg Julkinen 9

10 liki puoliintuneet vajaassa kahdessa vuodessa % 8 Espanja Italia / / / / / / /2014 Lähde: Bloomberg Julkinen 10

11 5. Pankkien jvk -rahoituksen riskilisät 7 % 6 Unicredit Banco Santander Société Générale RBS Rahoitussektori (Eurooppa) 0 01/ / / / /2013 Lähde: Bloomberg 5v CDS-hintoja Deutsche Bank Julkinen 11

12 kaventuneet erittäin merkittävästi 7 % 6 5 Unicredit Banco Santander 4 3 Société Générale RBS 2 1 Rahoitussektori (Eurooppa) 0 01/ / / / /2013 Lähde: Bloomberg 5v CDS-hintoja Deutsche Bank Julkinen 12

13 Kriisin viisi aaltoa 1. Subprime-kriisi ( ) 2. Systeeminen kriisi ( ) 3. Talouskriisi ( ) 4. Valtioiden velkakriisi ( ) 5. Euroopan luottamuskriisi ( ) High-level Expert Group in reforming the structure of ther EU banking sector, Final Report Brussels, 2 October 2012, Chapter Julkinen 13

14 2. Vaihe: Systeeminen kriisi ( ) Lehman Brothersin ajautuminen selvitystilaan laukaisi kehityskulun, joka vaaransi koko rahoitusjärjestelmän toimintakyvyn pankkien likviditeetti- ja vastapuoliriskit kasvoivat rajusti. Pankkien välinen rahamarkkina seisahtui Julkinen 14

15 Systeeminen kriisi (2008-) 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Prosenttiyksikköä 1 kk 3 kk 12 kk 0,00 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 Lähde: Bloomberg. Korkoerot Euribor- ja EUREPO-korkojen välillä Julkinen 15

16 Korko- ja likviditeettipolitiikan reaktiot luopuminen likviditeetin määräkontrollista täyden jaon politiikka kiinteäkorkoisissa operaatioissa likviditeettiriskin eliminointi; Suomen Pankin aloitteella avainasema; aloite perustui pankissa tehtyyn tutkimukseen ja markka-ajan rahapoliittisiin kokemuksiin dollarimääräisten luottojen rajaton tarjonta eurojärjestelmän vastapuolille korkokevennysten aloitus Julkinen 16

17 Täyden jaon politiikalla riskilisät laskuun 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Prosenttiyksikköä 1 kk 3 kk 12 kk 0,00 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 Lähde: Bloomberg. Korkoerot Euribor- ja EUREPO-korkojen välillä Julkinen 17

18 3. Vaihe: Talouskriisi ( ) Suuri Taantuma finanssikriisi välittyi reaalitalouteen: maailmankauppa romahti vuoden 2008 lopulla, kansantuotteet supistuivat kehittyneissä maissa vuonna 2009, Suomessa putous poikkeuksellisen raju inflaatio hidastui negatiiviseksi useissa maissa Julkinen 18

19 Korko- ja likviditeettipoliittiset toimet EKP alensi ohjauskorkoa 3,25 prosenttiyksikköä runsaan puolen vuoden aikana rahapolitiikkakorkojen lähestyessä nollaa kevennys oli toteutettava epätavanomaisilla keinoilla EKP toimi edelleen vain pankkijärjestelmän kautta pyrkiessään tehostamaan luottojen välittymistä talouteen korkoliikkeiden vaikutusta siirrettiin pitemmälle toteuttamalla kiinteäkorkoisia pitkiä (6-12 kk:n) luottooperaatioita pankkien luotonantokykyä vahvistettiin katettujen joukkovelkakirjojen osto-ohjelmalla Julkinen 19

20 Suuri Taantuma (2009-): rahapolitiikan voimakas kevennys % 5.5 Korkoputki EKP:n ohjauskorko Euribor 3 kk Euribor 12 kk Lähde: European Banking Federation, Suomen Pankki Julkinen 20

21 4. Vaihe: Valtioiden velkakriisi (2010-) Euroalueen maiden talouskehitys ja luottoriskit eriytyvät Valtioriski häiritsee rahapolitiikan välittymistä Rahoitusmarkkinat alkavat sirpaloitua alueellisesti ja pankkien ongelmat kasvavat Julkinen 21

22 Euroon siirtyminen supisti korkoeroja, mutta finanssi- ja velkakriisi kasvatti Euroalue Saksa Suomi Irlanti Kreikka Portugali 25 % Lähde: Bloomberg. 10 vuoden valtionlainojen korkoja Julkinen 22

23 Riskipreemiot levenivät uudelleen vuoden 2011 lopulla 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Percentage points 1 mo 3 mo 12 mo 0,00 01/ / / / / / / /2014 Sourc: Bloomberg. Spreads between Euribor ja EUREPO-rates Julkinen 23

24 Korkopolitiikan ja likviditeetin hallinnan vastaus: Korkoja ryhdyttiin laskemaan uudelleen syksyllä 2011 pankeille tarjottiin erityispitkiä (3 vuotta) keskuspankkiluottoja (LTRO, joulukuu 2011 ja maaliskuu 2012 ) vakuusjoukkoa laajennettiin Julkinen 24

25 Pitkien (3v.) luottojen tarjonta (LTRO): rahapolitiikan operaatiot (pl. osto-ohjelmat) Perusrahoitusoperaatiot (1 vko) Pidempiaikaiset operaatiot (1-12 kk) Ylimääräiset pidempiaikaiset operaatiot (36 kk) Mrd. euroa Lähde: Suomen Pankki Julkinen 25

26 Rahapolitiikan riskienhallinta, tarkastus ja valvonta Riskienhallintakomitean perustettiin v ja yhdenmukainen riskiraportointi aloitettiin, Suomen Pankin aloite EKP:n neuvoston tarkastuskomitean puheenjohtajuus EL: jäseninä tällä hetkellä Jean-Claude Trichet, Hans Tietmeyer, Christian Noyer ja Vitor Constâncio Julkinen 26

27 5. Vaihe: Euroopan luottamuskriisi (2012 -) EKP:n neuvosto teki ratkaisevia päätöksiä euroalueen tuhoisien kehityskulkujen estämiseksi (OMT) Euroalueen huippukokous teki päätöksen pankkiunionin luomisesta. Suunnitelmat pankkien ja valtioiden kohtalonyhteyden vähentämiseksi euroalueella pitkällä aikavälillä täsmentyivät; Ehdotus EU:n pankkisektorin rakenteiden uudistamisesta; pj. Suomen Pankin pääjohtaja, pankin asiantuntijat tiiviisti mukana Julkinen 27

28 Kaikki tarvittava euron turvaamiseksi Kesällä 2012 hermostuneisuus valtionlainamarkkinoilla kärjistyi ja kohdistui erityisesti Espanjaan ja Italiaan M.Draghi, Lancaster House, Lontoo, heinäkuu 2012: EKP on valmis tekemään toimivaltuuksiensa puitteissa kaiken tarvittavan euron turvaamiseksi. Ja uskokaa pois, se tulee riittämään. Markkinavaikutus välitön ja voimakas Elokuun alussa EKP:n neuvosto ilmoitti uuden, valtionvelkakirjoihin kohdistuvan osto-ohjelman luomisesta Ohjelman yksityiskohdista sovittiin ja kommunikoitiin syksyn mittaan Ohjelman nimeksi rahapoliittiset suorat kaupat (OMT) Julkinen 28

29 Kriisinhoidon työnjakoa selkiyttettiin Kriisimaiden omat toimet Talouden rakenteellisten vääristymien korjaaminen. EU/IMF-toimet Ohjelmat, ehdollisuus, siltarahoituksen turvaaminen. EKP:n toimet Markkinoiden toiminnan turvaaminen Päätökset Kaikki kolme ja selkeä työnjako toimijoiden välillä välttämätöntä Julkinen 29

30 Ohjelman mitoituksesta ei sitoumuksia ennakkoon Kun ERVV/EVM-ohjelmasta on sovittu, EKP:n neuvosto voi päättää OMT:n käynnistämisestä, jos siihen on rahapoliittiset perusteet. Ostoille ei etukäteen määrättyä ylärajaa Ostot keskeytetään ohjelman tarkistuksen ajaksi (ennen kutakin neljännesvuosittaista tarkistuspistettä). Suomen Pankin ehdotus Ostot lopetetaan, jos sopeutusohjelma ei toteudu Julkinen 30

31 Euroalueella korkoerot kaventuivat huomattavasti OMT -ilmoituksen jälkeen: Saksan ja euroalueen painotetut 10v. korot % 6 Saksa painotettu keskikorko (ilman Kreikkaa) ,0 % 2,5% Lähde: Bloomberg, Suomen Pankin laskelmat Julkinen 31

32 Eräiden euromaiden tuottoja Portugali % Irlanti Italia Espanja Suomi Saksa Kreikka (oikea asteikko) / / / / / / /2013 Lähde: Bloomberg,10v. valtionlainatuottoja Julkinen 32

33 Pankkivalvonta Julkinen 33

34 Pankkiunionin taustaa Yhteinen rahapolitiikka, integroituneet rahoitusmarkkinat ja ylikansalliset pankit sekä kansalliset viranomaiset loivat hauraan kokonaisuuden Pankin ja sen kotivaltion välinen kaksisuuntainen riippuvuus, kohtalonyhteys Pankkien valvonnalle ja kriisinratkaisulle tarvitaan nykyistä paremmat instituutiot ja yhdenmukaiset toimintatavat Julkinen 34

35 Mistä osista pankkiunioni koostuu? Pankkiunioni Pankkivalvonta Tehokas, ylikansallinen ja yhdenmukainen valvonta Kriisinratkaisu Harmonisoidut ja ylikansallisesti toimivat välineet Sijoittajan vastuu (bail-in) Toimialan vastuu (rahastot) Talletussuoja Harmonisointi Toimialan vastuu (rahastot) Yhteinen sääntökirja Pankkituki (bail-out) Kallis, poliittisesti latautunut Tapauskohtainen poliittinen harkinta Kun tämä toteutetaan huolella tämän tarve pienenee merkittävästi! Julkinen 35

36 Yhteinen pankkivalvonta ja EKP Rahapolitiikan itsenäisyys on ensisijaista, jotta hintavakaudesta voidaan huolehtia Pankkivalvonnan tehtävät erotetaan rahapolitiikan tehtävistä EKP:ssä Suomen Pankki ja Finanssivalvonta osallistuvat tiiviisti yhteisen valvontaelimen valmisteluun Pentti Hakkarainen Korkean tason työryhmän jäsen Jukka Vesala johtaa 4.pääosastoa (pienten ja keskisuurten pankkien valvontakäytännöt) vastuuhenkilönä taseiden läpivalaisussa Julkinen 36

37 Ehdotus pankkien rakenneratkaisuksi Komission ehdotus Julkinen 37

38 Pankkisektorin nopea kasvu altistaa kriiseille Euroalueen rahalaitosten velat (mrd. ) Euroalueen rahalaitosten saamiset (mrd. ) Huom. Asiakkaiden talletukset ovat muiden kuin rahalaitosten (pl. julkisyhteisöt) talletuksia Huom. Lainat asiakkaille ovat lainoja muille kuin rahalaitoksille (pl. Julkisyhteisöt) Lähde: EKP kuten esitetty Korkean tason työryhmän loppuraportissa Julkinen 38

39 Vähittäismaksupalvelut Kaupankäynti omaan lukuun Luotonanto Markkinatakaus Emissioiden takaus HF, PE, SIV-luotot Valuutan- ja koronvaihtosopimukset Kaupankäyntiyhtiö Oma pääoma Markkinaehtoinen rahoitus Rajoituksia keskinäiseen rahoitukseen ja riskiensiirtoon Talletuspankki Suojanalaiset talletukset Oma pääoma Markkinaehtoinen rahoitus HLEG:n ehdottama malli Julkinen 39

40 EU-komission malli pankkitoiminnan rakenneuudistuksesta Julkinen 40

41 Ennakoivasta viestinnästä ja avoimuudesta Julkinen 41

42 Ennakoiva viestintä euroalueella EKP:n neuvosto heinäkuu 2013: Rahapolitiikan mitoitus tulee pysymään kasvua tukevana niin kauan kuin on tarpeen Neuvosto odottaa EKP:n rahapoliittisten korkojen pysyvän nykyisellä tasollaan tai sitä alempina pidemmän aikaa Euroalueen hintapaineiden odotetaan pysyvän vaimeina keskipitkällä aikavälillä reaalitalous on laaja-alaisesti heikentynyt ja rahatalouden kehitys on vaimeaa EKP:n neuvosto helmikuu 2014: vahvasti kasvua tukevaa rahapolitiikkaa jatketaan ja tarvittaessa toteutetaan muitakin toimia. Rahamarkkinoiden kehitystä ja vaikutusta rahapolitiikan mitoitukseen seurataan Olemme pitäneet ennakoivaa viestintää hyvin keskeisenä Julkinen 42

43 Päätöksenteon avoimuutta lisätään Suomen Pankki on esittänyt aktiivisesti avoimuuden lisäämistä: Yhteenveto neuvoston rahapoliittisesta keskustelusta tulisi julkistaa. Se lisää tilivelvollisuutta ja avoimuutta. EKP:n johtokunnan esitys valmistelussa Julkinen 43

44 Pari sanaa valuuttakursseista Julkinen 44

45 Valuuttakurssien kehitys kriisin aikana Nimellisiä kauppapainoisia valuuttakursseja Dollari** Jeni** Euro* Renminbi*** Sveitsin frangi** = valuutta vahvistuu * Suppea ** TWC-indeksi *** Laaja Lähteet: EKP ja Bloomberg Julkinen 45

46 Euro/dollari kriisin aikana Valuuttakursseja Euron arvo Yhdysvaltain dollareina 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 euro vahvistuu 1,15 1, Lähde: EKP. ja Jeni Julkinen 46

47 Päävaluutta-alueiden vaihtotaseen kehitys: Vaihtotase % BKT:stä Julkinen 47

48 Euroalueen ulkopuolinen vienti on kehittynyt suotuisasti viime vuosina euroalueen ulkomaankauppa / BKT vienti euroalueen ulkopuolelle tuonti euroalueen ulkopuolelta euroalueen sisäinen ulkomaankauppa Julkinen 48

49 This image cannot currently be displayed. EKP:n mandaatti ja hintavakauden tavoite Julkinen 49

50 EKP:n toiminnasta käyty keskustelu Esiin tulleita kritiikin linjoja: EKP tehnyt liikaa EKP tehnyt liian vähän EKP:n mandaatti on muutettava Julkinen 50

51 EKP:n neuvosto rahapolitiikasta Viimeaikainen näyttö vahvistaa täysin EKP:n neuvoston päätöksen pitää EKP:n rahapolitiikan mitoitus kasvua tukevana niin kauan kuin on tarpeen, mikä tukee talouden asteittaista elpymistä euroalueella. EKP:n neuvosto odottaa EKP:n ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasollaan tai sitä alempina pidemmän aikaa Julkinen 51

52 Onko EKP tehnyt liikaa? Julkinen 52

53 EKP:n toimivalta ja OMT-ohjelma Rahapoliittiset suorat kaupat (OMT), joilla ostetaan valtioiden velkakirjoja jälkimarkkinoilta ovat osa rahapolitiikkaa OMT-ohjelman tavoite on turvata rahapolitiikan välittyminen ja yhtenäisyys euroalueella Oikeusperustana rahapolitiikkaa koskevat artiklat: EKP:n ensisijaisena tavoitteena on turvata hintavakaus, rahapolitiikka kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan, EKP:n neuvosto määrittelee unionin rahapolitiikan, EKP voi tavoitteidensa saavuttamiseksi ostaa ja myydä arvopapereita markkinoilla Julkinen 53

54 EKP:n toimivalta ja OMT-ohjelma OMT- ohjelma on tiukan ehdollinen, sidottu talouden sopeutumisohjelmien noudattamiseen EKP päättää itsenäisesti oman rahapoliittisen arvionsa perusteella valtioiden velkakirjojen ostoista jälkimarkkinoilta Julkisen sektorin keskuspankkirahoituskielto: keskuspankit eivät saa ostaa valtion velkakirjoja suoraan liikkeeseenlaskusta Perussopimuksen mukaan valtion velkakirjojen ostot jälkimarkkinoilta markkinahintaan ovat sallittuja Julkinen 54

55 Onko EKP tehnyt liian vähän? Julkinen 55

56 Mitä jos? ONGELMA Rahamarkkinakorot nousevat Pankit kaventavat liikaa luotonantoaan Deflaatioriski kasvaa merkittävästi KEINOT korkoputken leveys, ohjauskoron taso, pankkien likviditeetin varmistaminen pankkien luotonantoa tukevat lainaoperaatiot, pankkien ohittaminen rahoituksen välittymisessä kysyntää tukevat epätavanomaiset toimet (esim. laajamittaiset arvopaperiostot) ennakoivan viestinnän vahvistaminen Julkinen 56

57 Onko EKP:n mandaattia muutettava? Julkinen 57

58 Historiaa EKP:n asema ja tehtävän määrittely periytyvät Saksan keskuspankkilaista vuodelta 1957 Siinä elementit: Itsenäisyys, rahanarvon vakaustavoite, sen rajoissa muun talouspolitiikan tukeminen Saksan rahapolitiikan (Bundesbankin) menestys mallina rahaliittoa suunniteltaessa Muita maita vaimeampi inflaatio ja matalat korot ja 1980-luvuilla, samalla myös parempi talouskasvu Muissa EU-maissa maissa kokemukset vaihtoehdoista huonot, siksi pyrittiin seuraamaan Saksan politiikkaa Rahaliitto keinona ottaa Bundesbankin perinne yhteiseen käyttöön, mutta vähentää poliittista riippuvuutta Saksasta Julkinen 58

59 Hintavakaustavoitteen tausta Rahaliittoon liittyvien maiden intressi Päätösvallan siirto vaati varmuutta tulevan politiikan sisällöstä (varsinkin saksalaisten näkökulmasta) Tehtävän poliittinen oikeutus Tavoitteen määrittely poliittisesti vastuullisten elinten toimesta Itsenäiselle organisaatiolle (keskuspankit) ei vapaita käsiä, vaan rajoitettu mandaatti Markkinoiden luottamuksen tavoittelu Korkeat inflaatio-odotukset johtaisivat korkeisiin korkoihin rahoitusmarkkinoilla Korkeat inflaatio-odotukset johtaisivat ylimitoitettuihin palkkavaatimuksiin työmarkkinoilla Julkinen 59

60 EKP:n tehtävän määrittely Euroopan keskuspankkijärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta. EKPJ tukee yleistä talouspolitiikkaa unionissa osallistuakseen 3 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen sanotun kuitenkaan rajoittamatta hintavakauden tavoitetta. 3. artikla tavoitteista: tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä korkeatasoinen ympäristönsuojelu Julkinen 60

61 Tutkimus ja rahapolitiikan tavoitteet Rahapolitiikan tavoitteiden määrittely ja keskuspankkien aseman muotoilu keskeisiä taloustieteen tutkimuskohteita Tutkimuksen mukaan rahapolitiikalla on pysyviä vaikutuksia hintatasoon ja inflaatioon, mutta vain tilapäisiä vaikutuksia taloudelliseen aktiviteettiin: rahapolitiikan päätehtävänä siksi inflaation hallinta Friedman: The Role of Monetary Policy. American Economic Review (1968) Roberts: New Keynesian Economics and the Phillips Curve. Journal of Money, Credit and Banking (1995) Rahapolitiikan kyky toteuttaa hintavakautta riippuu odotuksista eli luottamuksesta Barro Gordon: Rules and Discretion in a Reputational Models of Monetary Policy, Journal of Monetary Economics (1983) Julkinen 61

62 Tutkimus, keskuspankin asema ja mandaatti Tutkimus tulkitsi 1970-luvun nopean inflaation ja samanaikaisen työttömyyden johtuvaksi korkeista inflaatio-odotuksista. Syynä pidettiin rahapolitiikan epäitsenäisyyttä ja heikkoa uskottavuutta Uskottavuuden saavuttamiseksi rahapolitiikan toimeenpano tulisi delegoida itsenäiselle ja inflaatiota kaihtavalle keskuspankille Rogoff : The Optimal Commitment to an Intermediate Monetary Target. Quarterly Journal of Economics (1985) Keskuspankin selkeä hintavakausmandaatti olennaista, samoin rahapolitiikan läpinäkyvyys ja tilivelvollisuus Fischer: Modern Central Banking. Teoksessa The Future of Central Banking (1994) Julkinen 62

63 Rahapolitiikka vaimean inflaation oloissa Kun inflaatio ei uhkaa rahanarvon vakautta, EKP voi tukea rahapolitiikallaan talouskasvua ja pyrkimystä täystyöllisyyteen Nykyisessä tilanteessa EKP:n rahapolitiikka on vahvasti kasvua tukevaa Kasvuhakuisen rahapolitiikan rajoitteena ei tällä hetkellä ole EKP:n tehtävän määrittely Usein uusien rahapolitiikan keinojen käyttöönotto vaatisi luottoriskien ja tietynlaisen yhteisvastuun lisäämistä eurojärjestelmässä Julkinen 63

64 Miksi hintavakaus? Hintavakauden ylläpitäminen on tärkeää, koska nopea ja vaihteleva inflaatio lisää epävakautta taloudessa. Vakaa hintakehitys on välttämätön ehto talouden vakaalle ja kestävälle kasvulle sekä hinta- ja rahajärjestelmän vakaudelle. Kirjallisuutta: Editors: Alicia García Herrero, Vítor Gaspar, Lex Hoogduin, Julian Morgan, Bernhard Winkler: Why Price Stability?, EKP:n ensimmäinen keskuspankkikonferenssi, kesäkuu Julkinen 64

65 Hintavakaustavoitteen käytännön määritelmät samantapaisia eri keskuspankeissa Eurojärjestelmä: EKP:n asettama tavoite, inflaatio alle 2 % mutta lähellä sitä keskipitkällä aikavälillä Yhdysvaltojen keskuspankki: FEDin itse asettama tavoite, 2 % keskipitkällä aikavälillä. Englannin keskuspankki: Hallituksen asettama, 2 % Japanin keskuspankki: BoJ:n (tammikuussa 2013) asettama tavoite, 2 % Ruotsin keskuspankki: Riksbankin asettama tavoite, noin 2 % Julkinen 65

66 Kotimaan talouspolitiikasta Julkinen 66

67 Suomen viimeaikainen talouskasvu heikkoa BKT Indeksi, 2007 = 100 Euroalueen korkean luottoluokituksen maat pl. Suomi* Suomi * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia ja Itävalta. ** Kreikka, Italia, Irlanti, Portugali ja Espanja. Lähteet: Eurostat ja Suomen Pankin laskelmat. GIIPS-maat** Julkinen 67

68 Keskeisten vientialojen ongelmat näkyvät viennissä ja BKT:ssä 6 Paperiteollisuus Osuus bruttokansantuotteesta, % Elektroniikkateollisuus Lähde: Tilastokeskus Julkinen 68

69 Yksikkötyökustannukset 140 Suomi Euroalue Saksa Ranska Espanja Ruotsi Indeksi, 1999 = Ruotsi omassa valuutassa. Ennusteet: Euroopan komissio, marraskuu Lähteet: Macrobond ja Euroopan komissio Julkinen 69

70 Rakenteellisille ongelmille rakenteelliset ratkaisut Suomen talouden ongelmat pääosin rakenteellisia Elektroniikka- ja osin paperiteollisuuden supistuminen Väestön ikääntyminen Työikäinen väestö supistunut vuodesta 2010 lähtien Rakenneongelmat eivät korjaannu kansainvälisen suhdanteen elpymisen myötä Korjaavien toimien tulee myös olla rakenteellisia Rakenneongelmien yli ei voi rakentaa suhdanneelvytyksellä Harkinnalle on tilaa lähinnä investointien ajoituksessa Julkinen 70

71 Millä toimilla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle? Turvataan Suomen perusvahvuudet Hyvä peruskoulutus, osaava väestö, toimiva infrastruktuuri, tehokas hallinto, luotettava oikeuslaitos, vahva innovaatiojärjestelmä ym. Vahvistetaan kilpailukykyä Palkkaratkaisut avoimen sektorin tilan mukaan; kustannusten nousun täytyy olla kilpailijamaita hitaampaa usean vuoden ajan Toteutetaan tarvittavat rakenneuudistukset Rakenneuudistus = pitkävaikutteinen, ei suhdanteeseen liittyvä Alueita: työllisyyden nostaminen, kilpailun edistäminen, maan ja asuntojen tarjonta, julkisten palvelujen tuottavuus Julkinen 71

72 Kiitos!

73 Kansainvälisen talouden tilanteesta Julkinen 73

74 1. Euroalueen (ja erityisesti Suomen) tuotanto edelleen alle kriisiä edeltäneen tason BKT Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) /I = /I = Lähteet: Maiden tilastoviranomaiset ja Eurostat. (2008) Julkinen 74

75 GIIPS -maiden tuotannon pudotus erityisen voimakasta BKT Korkean luottoluokituksen maat* GIIPS** Euroalue /I = * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Suomi ja Itävalta. ** Kreikka ( arvio), Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja. Lähteet: Maiden tilastoviranomaiset, Eurostat ja Suomen Pankin laskelmat Julkinen 75

76 2. Euro alueen työttömyys edelleen korkea Työttömyysasteita Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi 13 % Lähteet: Bureau of Labor Statistics, Eurostat, Tilastokeskus ja Bloomberg Julkinen 76

77 3. Vaihtotaseet parantuneet laajasti Vaihtotaseet Korkean luottoluokituksen maat* GIIPS** Euroalue 6 Neljän neljänneksen liukuva keskiarvo, % BKT:sta * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Suomi. ** Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja. Lähteet: EKP, Eurostat, kansalliset keskuspankit/tilastoviranomaiset ja Suomen Pankin laskelmat Julkinen 77

78 4. kuten myös kuluttajien luottamus Kuluttajien luottamusindikaattoreita Yhdysvallat Japani Euroalue (oikea asteikko) 100 Saldoluku Saldoluku Lähteet: Euroopan Komissio ja Bloomberg. luottamus Julkinen 78

79 5. Budjettivajeisiin povataan tasapainottumista Julkisen talouden alijäämä Kreikka Espanja Italia Portugali Euroalue % BKT:stä toteutuneita havaintoja; Euroopan komission syysennuste Lähde: Euroopan komissio Julkinen 79

80 mutta velkatasot edelleen korkealla Julkinen velka 130 Korkean luottoluokituksen maat* GIIPS** Euroalue % BKT:stä toteutuneethavainnot; Komission syysennuste * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Suomi. ** Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja. Lähteet: Euroopan komissio ja Suomen Pankin laskelmat Julkinen 80

81 This image cannot currently be displayed. Pankkiunioni etenee Julkinen 81

82 Yhteisen pankkivalvontamekanismin aikataulu Marraskuu 2013 Yhteistä pankkivalvontamekanismia koskeva asetus tuli voimaan Siirtymäaika EKP:n suoraan valvontaan tulevien pankkien kattava arviointi on käynnissä Ylin johto on nimitetty (Danièle Nouy pj.) Valvontaa koskeva EKP ohjeistus julkistetaan Marraskuu 2014 (12 kuukautta asetuksen hyväksymisen jälkeen) Yhteinen valvontamekanismi ottaa valvontavastuun Julkinen 82

83 Pankkien kattava arviointi Tavoitteena Parantaa avoimuutta Määrittää ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet Rakentaa luottamusta euroalueen pankkisektoriin EKP toteuttaa yhteistyössä kansallisten valvojien kanssa Kattaa noin 130 pankkiryhmää (85% euroalueen pankkisektorista taseella mitaten) Suomesta mukana OP-Pohjola-ryhmä, Nordea Pankki Suomi, Danske Bank Oyj Julkinen 83

84 Kattavan arvioinnin elementit Riskiarviointi Lainojen laadun arviointi Stressitestit Julkinen 84

85 Kattavan arvioinnin jatkotoimenpiteet Pankkien vakavaraisuuden tavoitearvo 8 % ensisijaisilla omilla pääomilla mitattuna Valmiudet korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi etukäteen Pääomia ensisijaisesti yksityisiltä sijoittajilta; pankin alasajo myös mahdollinen; mikäli välttämätöntä, kotivaltion järjestelyitä; Tulokset julkistetaan maittain ja pankeittain syksyllä 2014 ennen EKP:n valvontatoiminnan alkua Julkinen 85

86 Kriisinratkaisu Julkinen 86

87 Elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi* Kaikkiin EU-maihin yhtenäiset työkalut ongelmapankin hallittuun alasajoon Ml. sijoittajavastuu (bail-in) ja toimialan vastuu (rahastot) Merkittävä muutos ongelmiin ajautuneiden pankkien pelastaminen veronmaksajien varoin ei enää odotusarvo Direktiivistä sovittiin joulukuussa 2013 voimaan 2015 sijoittajavastuu voimaan 2016 alkaen *Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) Julkinen 87

88 Yhteinen kriisinratkaisumekanismi* Pankkiunionitasolla direktiivin antamat työkalut eivät riitä Mahdollistaa ylikansallisen pankin hallitun, nopean ja tehokkaan uudelleenjärjestelyn tai alasajon *Single Resolution Mechanism (SRM) Julkinen 88

89 Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto tekee keskeiset kriisinratkaisupäätökset Neuvostolla kaksi kokoonpanoa: Suppea: pääjohtaja, neljä pysyvää jäsentä sekä edustajat niistä maista, joita päätökset koskevat Laaja: edellisten lisäksi kaikkien pankkiunioniin osallistuvien maiden edustajat Jälkimmäinen päättää, jos yhteistä rahastoa käytetään tiettyjä kynnysarvoja enemmän Kriisinratkaisuneuvostolla vastuu EKP:n suoraan valvomista sekä rajan yli toimivista pankeista Julkinen 89

90 Näkemyserot kolmikantaneuvotteluissa* Ecofin Euroopan Parlamentti Erillinen valtiosopimus Yhteinen rahasto EU:n perussopimusten puitteissa EU:n neuvostolla rooli Päätöksenteko Komissiolla lopullinen päätöksentekovalta Kansalliset varautumisjärjestelyt tai EVM jo sovitusti Siirtymäajan varautumisjärjestelyt Yhteinen julkinen varautumisjärjestely *Tavoitteena asetuksen hyväksyminen ennen EP:n vaaleja toukokuussa Julkinen 90

91 Kiitos!

Finanssikriisi ja keskuspankit

Finanssikriisi ja keskuspankit Finanssikriisi ja keskuspankit Erkki Liikanen Pääjohtaja Rahamuseo 1 Kriisidynamiikka Velkaantuminen, kiinteistöhintojen nousu Taantuma, hintakupla puhkeaa, luottotappiot kasvavat Pankkikriisi Luotonanto

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2013

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2013 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 03 Helsinki 04 K 3/04 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 03 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 04 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

Suomen Pankin vuosikertomus 2013

Suomen Pankin vuosikertomus 2013 S U O M E N PA N K I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Suomen Pankin vuosikertomus 2013 Suomen Pankin vuosikertomus 2013 Kannen kuvassa Ville Tietäväisen teos Suomen rakennus. Suomen Pankki Perustettu

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Suomen talouskehitys jatkui heikkona 2 Rahapolitiikkaa kevennettiin ja sen välittymistä tehostettiin 3 Euroalueen pankkien valvontavastuu siirtyi EKP:lle Suomen Pankin

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2011 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 100 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2011 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 00 Helsinki 0 K 4/0 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 00 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 0 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo

Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo 8.4.2014 1 Pankit välttämättömiä Pankeilla on erityinen rooli yhteiskunnassa, mutta toisaalta haavoittuva liiketoimintamalli;

Lisätiedot

Suomen Pankin vuosikertomus 2011 SUOMEN PANKKI 200 FINLANDS BANK

Suomen Pankin vuosikertomus 2011 SUOMEN PANKKI 200 FINLANDS BANK S U O M E N PA N K I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 11 Suomen Pankin vuosikertomus 2011 SUOMEN PANKKI 200 FINLANDS BANK Suomen Pankin vuosikertomus 2011 Suomen Pankki Perustettu 1811 Käyntiosoite Snellmaninaukio,

Lisätiedot

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 K 10/2009 vp E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 * E D U S K U N N A L L E H E L S I N K I 2 0 0 9 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne.6. Maailmantalouden kehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua parempaa, vaikka euroalueella ja Suomessa kasvu onkin jäänyt vaisuksi. Kreikan kriisin kärjistyminen valtioiden

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus..04 Euroalueen rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat merkittävimmät riskit tulevat globaaleilta rahoitusmarkkinoilta ja reaali taloudesta. Pitkään jatkunut hyvä riskimieliala

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 1998 VUOSIKERTOMUS 1998 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 1998 Euroopan keskuspankki, 1999 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

eurojärjestelmän harjoittamaan rahapolitiikkaan Minna Kuusisto ja Elisa Newby

eurojärjestelmän harjoittamaan rahapolitiikkaan Minna Kuusisto ja Elisa Newby Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 4/2014 Eurojärjestelmä toteuttaa rahapolitiikkaa nollakorkorajalla ja sen alapuolella Minna Kuusisto ja Elisa Newby Eurojärjestelmä on laskenut keskuspankin

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2010 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 500 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2010 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Rahapolitiikan ajankohtaiset haasteet, pankkiunioni ja rakenneuudistukset. Pääjohtaja Erkki Liikanen, Suomen Pankki 9.9.2014 1

Rahapolitiikan ajankohtaiset haasteet, pankkiunioni ja rakenneuudistukset. Pääjohtaja Erkki Liikanen, Suomen Pankki 9.9.2014 1 Rahapolitiikan ajankohtaiset haasteet, pankkiunioni ja rakenneuudistukset Pääjohtaja, Suomen Pankki 1 Esityksen sisältö I. Rahapolitiikkaa kevennetty edelleen II. Pankkiunionin rakentaminen etenee a) Valvonta

Lisätiedot

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin?

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? Vesa Vihriälä EU:N AJOLÄHTÖ Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? YHTEENVETO Suomi on suhtautunut hyvin varauksellisesti euromaiden taloudellisen yhteisvastuun laajentamiseen. Sille ei kuitenkaan ole

Lisätiedot

Suomen taloudellinen toimintaympäristö

Suomen taloudellinen toimintaympäristö Suomen Pankki Suomen taloudellinen toimintaympäristö Kansainvälisen talouden näkymät Kehittyneiden maiden kasvunäkymät kohentumassa Yhdysvallat jättänyt taantuman taakseen Euroaluekin saamassa kasvusta

Lisätiedot

Rahapolitiikka. Antti Suvanto. Johtokunnan neuvonantaja Luento Talouden termit tutuiksi. Helsingin yliopisto, Porthania II, 23.1.2014 16-18.

Rahapolitiikka. Antti Suvanto. Johtokunnan neuvonantaja Luento Talouden termit tutuiksi. Helsingin yliopisto, Porthania II, 23.1.2014 16-18. Rahapolitiikka Antti Suvanto Johtokunnan neuvonantaja Luento Talouden termit tutuiksi. Helsingin yliopisto, Porthania II, 16-18. Rahapolitiikka Inflaatio ja deflaatio Rahapolitiikan periaatteita Rahapolitiikan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TAYLORIN SÄÄNTÖ JA EUROOPAN KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKKA:

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TAYLORIN SÄÄNTÖ JA EUROOPAN KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKKA: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu TAYLORIN SÄÄNTÖ JA EUROOPAN KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKKA: Onko euroalueen velkakriisi vaikuttanut EKP:n harjoittamaan rahapolitiikkaan? Kansantaloustiede Pro gradu

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2009 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 200 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2009 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 1999 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 1999 Euroopan keskuspankki, 2000 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU 11214 21214 31214 41214 1214 61214 71214 81214 91214 11214 111214 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Tämä joulukuun 214 numero on viimeinen :n Kuukausikatsauksen tilalle tulee uusi Talouskatsaus (Economic Bulletin)

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2008 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 10 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2008 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

FIIA REPORT 39. EU:n suunta. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä

FIIA REPORT 39. EU:n suunta. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä FIIA REPORT 39 EU:n suunta Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä FIIA REPORT 39 EU:n suunta Kuinka tiivis liitto? EU:n suunta Kuinka tiivis liitto? Juha

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2008. Suomen Pankin vuosikertomus 2008

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2008. Suomen Pankin vuosikertomus 2008 SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2008 Suomen Pankin vuosikertomus 2008 Suomen Pankin vuosikertomus 2008 Suomen Pankki Perustettu 1811 Käyntiosoite Snellmaninaukio, Helsinki Postiosoite PL 160, 00101 Helsinki

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot