Missä menee finanssikriisi? Onko SP haarakonttori vai vaikuttaja? Kommentteja EKP:n rahapolitiikasta ja mandaatista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Missä menee finanssikriisi? Onko SP haarakonttori vai vaikuttaja? Kommentteja EKP:n rahapolitiikasta ja mandaatista"

Transkriptio

1 This image cannot currently be displayed. Missä menee finanssikriisi? Onko SP haarakonttori vai vaikuttaja? Kommentteja EKP:n rahapolitiikasta ja mandaatista Erkki Liikanen Julkinen 1

2 Missä mennään finassikriisin suhteen? Julkinen 2

3 1. Rahamarkkinoiden riskilisät 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Prosenttiyksikköä 1 kk 3 kk 12 kk 0,00 01/ / / / / / / /2014 Lähde: Bloomberg. Korkoerot Euribor- ja EUREPO-korkojen välillä Julkinen 3

4 palautuneet finanssikriisiä edeltäneille tasoille 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Percentage points 1 mo 3 mo 12 mo 0,00 01/ / / / / / / /2014 Sourc: Bloomberg. Spreads between Euribor ja EUREPO-rates Julkinen 4

5 2. Euroalueen pankkisektorin lainaama ylimääräinen likviditeetti Ylimääräinen likviditeetti 30 päivän liukuva keskiarvo Mrd. euroa *Varantotalletukset - vähimmäisvarantovaatimukset + yötalletukset - maksuvalmiusluotot. Lähde: Suomen Pankki Julkinen 5

6 pudonnut neljäsosaan huippulukemasta Ylimääräinen likviditeetti 30 päivän liukuva keskiarvo Mrd. euroa *Varantotalletukset - vähimmäisvarantovaatimukset + yötalletukset - maksuvalmiusluotot. Lähde: Suomen Pankki Julkinen 6

7 3. Velkakriisi: Saksan ja euroalueen kymmenen vuoden valtionlainojen korkotuottoero % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 01/ / / / / / /2014 Source: Bloomberg, Bank of Finland calculations Julkinen 7

8 kaventunut 2011 alkuvuoden tasolle % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 01/ / / / / / /2014 Source: Bloomberg, Bank of Finland calculations Julkinen 8

9 4. Italian ja Espanjan 10 vuoden valtionlainojen korkotuotot % 8 Espanja Italia / / / / / / /2014 Lähde: Bloomberg Julkinen 9

10 liki puoliintuneet vajaassa kahdessa vuodessa % 8 Espanja Italia / / / / / / /2014 Lähde: Bloomberg Julkinen 10

11 5. Pankkien jvk -rahoituksen riskilisät 7 % 6 Unicredit Banco Santander Société Générale RBS Rahoitussektori (Eurooppa) 0 01/ / / / /2013 Lähde: Bloomberg 5v CDS-hintoja Deutsche Bank Julkinen 11

12 kaventuneet erittäin merkittävästi 7 % 6 5 Unicredit Banco Santander 4 3 Société Générale RBS 2 1 Rahoitussektori (Eurooppa) 0 01/ / / / /2013 Lähde: Bloomberg 5v CDS-hintoja Deutsche Bank Julkinen 12

13 Kriisin viisi aaltoa 1. Subprime-kriisi ( ) 2. Systeeminen kriisi ( ) 3. Talouskriisi ( ) 4. Valtioiden velkakriisi ( ) 5. Euroopan luottamuskriisi ( ) High-level Expert Group in reforming the structure of ther EU banking sector, Final Report Brussels, 2 October 2012, Chapter Julkinen 13

14 2. Vaihe: Systeeminen kriisi ( ) Lehman Brothersin ajautuminen selvitystilaan laukaisi kehityskulun, joka vaaransi koko rahoitusjärjestelmän toimintakyvyn pankkien likviditeetti- ja vastapuoliriskit kasvoivat rajusti. Pankkien välinen rahamarkkina seisahtui Julkinen 14

15 Systeeminen kriisi (2008-) 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Prosenttiyksikköä 1 kk 3 kk 12 kk 0,00 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 Lähde: Bloomberg. Korkoerot Euribor- ja EUREPO-korkojen välillä Julkinen 15

16 Korko- ja likviditeettipolitiikan reaktiot luopuminen likviditeetin määräkontrollista täyden jaon politiikka kiinteäkorkoisissa operaatioissa likviditeettiriskin eliminointi; Suomen Pankin aloitteella avainasema; aloite perustui pankissa tehtyyn tutkimukseen ja markka-ajan rahapoliittisiin kokemuksiin dollarimääräisten luottojen rajaton tarjonta eurojärjestelmän vastapuolille korkokevennysten aloitus Julkinen 16

17 Täyden jaon politiikalla riskilisät laskuun 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Prosenttiyksikköä 1 kk 3 kk 12 kk 0,00 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 Lähde: Bloomberg. Korkoerot Euribor- ja EUREPO-korkojen välillä Julkinen 17

18 3. Vaihe: Talouskriisi ( ) Suuri Taantuma finanssikriisi välittyi reaalitalouteen: maailmankauppa romahti vuoden 2008 lopulla, kansantuotteet supistuivat kehittyneissä maissa vuonna 2009, Suomessa putous poikkeuksellisen raju inflaatio hidastui negatiiviseksi useissa maissa Julkinen 18

19 Korko- ja likviditeettipoliittiset toimet EKP alensi ohjauskorkoa 3,25 prosenttiyksikköä runsaan puolen vuoden aikana rahapolitiikkakorkojen lähestyessä nollaa kevennys oli toteutettava epätavanomaisilla keinoilla EKP toimi edelleen vain pankkijärjestelmän kautta pyrkiessään tehostamaan luottojen välittymistä talouteen korkoliikkeiden vaikutusta siirrettiin pitemmälle toteuttamalla kiinteäkorkoisia pitkiä (6-12 kk:n) luottooperaatioita pankkien luotonantokykyä vahvistettiin katettujen joukkovelkakirjojen osto-ohjelmalla Julkinen 19

20 Suuri Taantuma (2009-): rahapolitiikan voimakas kevennys % 5.5 Korkoputki EKP:n ohjauskorko Euribor 3 kk Euribor 12 kk Lähde: European Banking Federation, Suomen Pankki Julkinen 20

21 4. Vaihe: Valtioiden velkakriisi (2010-) Euroalueen maiden talouskehitys ja luottoriskit eriytyvät Valtioriski häiritsee rahapolitiikan välittymistä Rahoitusmarkkinat alkavat sirpaloitua alueellisesti ja pankkien ongelmat kasvavat Julkinen 21

22 Euroon siirtyminen supisti korkoeroja, mutta finanssi- ja velkakriisi kasvatti Euroalue Saksa Suomi Irlanti Kreikka Portugali 25 % Lähde: Bloomberg. 10 vuoden valtionlainojen korkoja Julkinen 22

23 Riskipreemiot levenivät uudelleen vuoden 2011 lopulla 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 Percentage points 1 mo 3 mo 12 mo 0,00 01/ / / / / / / /2014 Sourc: Bloomberg. Spreads between Euribor ja EUREPO-rates Julkinen 23

24 Korkopolitiikan ja likviditeetin hallinnan vastaus: Korkoja ryhdyttiin laskemaan uudelleen syksyllä 2011 pankeille tarjottiin erityispitkiä (3 vuotta) keskuspankkiluottoja (LTRO, joulukuu 2011 ja maaliskuu 2012 ) vakuusjoukkoa laajennettiin Julkinen 24

25 Pitkien (3v.) luottojen tarjonta (LTRO): rahapolitiikan operaatiot (pl. osto-ohjelmat) Perusrahoitusoperaatiot (1 vko) Pidempiaikaiset operaatiot (1-12 kk) Ylimääräiset pidempiaikaiset operaatiot (36 kk) Mrd. euroa Lähde: Suomen Pankki Julkinen 25

26 Rahapolitiikan riskienhallinta, tarkastus ja valvonta Riskienhallintakomitean perustettiin v ja yhdenmukainen riskiraportointi aloitettiin, Suomen Pankin aloite EKP:n neuvoston tarkastuskomitean puheenjohtajuus EL: jäseninä tällä hetkellä Jean-Claude Trichet, Hans Tietmeyer, Christian Noyer ja Vitor Constâncio Julkinen 26

27 5. Vaihe: Euroopan luottamuskriisi (2012 -) EKP:n neuvosto teki ratkaisevia päätöksiä euroalueen tuhoisien kehityskulkujen estämiseksi (OMT) Euroalueen huippukokous teki päätöksen pankkiunionin luomisesta. Suunnitelmat pankkien ja valtioiden kohtalonyhteyden vähentämiseksi euroalueella pitkällä aikavälillä täsmentyivät; Ehdotus EU:n pankkisektorin rakenteiden uudistamisesta; pj. Suomen Pankin pääjohtaja, pankin asiantuntijat tiiviisti mukana Julkinen 27

28 Kaikki tarvittava euron turvaamiseksi Kesällä 2012 hermostuneisuus valtionlainamarkkinoilla kärjistyi ja kohdistui erityisesti Espanjaan ja Italiaan M.Draghi, Lancaster House, Lontoo, heinäkuu 2012: EKP on valmis tekemään toimivaltuuksiensa puitteissa kaiken tarvittavan euron turvaamiseksi. Ja uskokaa pois, se tulee riittämään. Markkinavaikutus välitön ja voimakas Elokuun alussa EKP:n neuvosto ilmoitti uuden, valtionvelkakirjoihin kohdistuvan osto-ohjelman luomisesta Ohjelman yksityiskohdista sovittiin ja kommunikoitiin syksyn mittaan Ohjelman nimeksi rahapoliittiset suorat kaupat (OMT) Julkinen 28

29 Kriisinhoidon työnjakoa selkiyttettiin Kriisimaiden omat toimet Talouden rakenteellisten vääristymien korjaaminen. EU/IMF-toimet Ohjelmat, ehdollisuus, siltarahoituksen turvaaminen. EKP:n toimet Markkinoiden toiminnan turvaaminen Päätökset Kaikki kolme ja selkeä työnjako toimijoiden välillä välttämätöntä Julkinen 29

30 Ohjelman mitoituksesta ei sitoumuksia ennakkoon Kun ERVV/EVM-ohjelmasta on sovittu, EKP:n neuvosto voi päättää OMT:n käynnistämisestä, jos siihen on rahapoliittiset perusteet. Ostoille ei etukäteen määrättyä ylärajaa Ostot keskeytetään ohjelman tarkistuksen ajaksi (ennen kutakin neljännesvuosittaista tarkistuspistettä). Suomen Pankin ehdotus Ostot lopetetaan, jos sopeutusohjelma ei toteudu Julkinen 30

31 Euroalueella korkoerot kaventuivat huomattavasti OMT -ilmoituksen jälkeen: Saksan ja euroalueen painotetut 10v. korot % 6 Saksa painotettu keskikorko (ilman Kreikkaa) ,0 % 2,5% Lähde: Bloomberg, Suomen Pankin laskelmat Julkinen 31

32 Eräiden euromaiden tuottoja Portugali % Irlanti Italia Espanja Suomi Saksa Kreikka (oikea asteikko) / / / / / / /2013 Lähde: Bloomberg,10v. valtionlainatuottoja Julkinen 32

33 Pankkivalvonta Julkinen 33

34 Pankkiunionin taustaa Yhteinen rahapolitiikka, integroituneet rahoitusmarkkinat ja ylikansalliset pankit sekä kansalliset viranomaiset loivat hauraan kokonaisuuden Pankin ja sen kotivaltion välinen kaksisuuntainen riippuvuus, kohtalonyhteys Pankkien valvonnalle ja kriisinratkaisulle tarvitaan nykyistä paremmat instituutiot ja yhdenmukaiset toimintatavat Julkinen 34

35 Mistä osista pankkiunioni koostuu? Pankkiunioni Pankkivalvonta Tehokas, ylikansallinen ja yhdenmukainen valvonta Kriisinratkaisu Harmonisoidut ja ylikansallisesti toimivat välineet Sijoittajan vastuu (bail-in) Toimialan vastuu (rahastot) Talletussuoja Harmonisointi Toimialan vastuu (rahastot) Yhteinen sääntökirja Pankkituki (bail-out) Kallis, poliittisesti latautunut Tapauskohtainen poliittinen harkinta Kun tämä toteutetaan huolella tämän tarve pienenee merkittävästi! Julkinen 35

36 Yhteinen pankkivalvonta ja EKP Rahapolitiikan itsenäisyys on ensisijaista, jotta hintavakaudesta voidaan huolehtia Pankkivalvonnan tehtävät erotetaan rahapolitiikan tehtävistä EKP:ssä Suomen Pankki ja Finanssivalvonta osallistuvat tiiviisti yhteisen valvontaelimen valmisteluun Pentti Hakkarainen Korkean tason työryhmän jäsen Jukka Vesala johtaa 4.pääosastoa (pienten ja keskisuurten pankkien valvontakäytännöt) vastuuhenkilönä taseiden läpivalaisussa Julkinen 36

37 Ehdotus pankkien rakenneratkaisuksi Komission ehdotus Julkinen 37

38 Pankkisektorin nopea kasvu altistaa kriiseille Euroalueen rahalaitosten velat (mrd. ) Euroalueen rahalaitosten saamiset (mrd. ) Huom. Asiakkaiden talletukset ovat muiden kuin rahalaitosten (pl. julkisyhteisöt) talletuksia Huom. Lainat asiakkaille ovat lainoja muille kuin rahalaitoksille (pl. Julkisyhteisöt) Lähde: EKP kuten esitetty Korkean tason työryhmän loppuraportissa Julkinen 38

39 Vähittäismaksupalvelut Kaupankäynti omaan lukuun Luotonanto Markkinatakaus Emissioiden takaus HF, PE, SIV-luotot Valuutan- ja koronvaihtosopimukset Kaupankäyntiyhtiö Oma pääoma Markkinaehtoinen rahoitus Rajoituksia keskinäiseen rahoitukseen ja riskiensiirtoon Talletuspankki Suojanalaiset talletukset Oma pääoma Markkinaehtoinen rahoitus HLEG:n ehdottama malli Julkinen 39

40 EU-komission malli pankkitoiminnan rakenneuudistuksesta Julkinen 40

41 Ennakoivasta viestinnästä ja avoimuudesta Julkinen 41

42 Ennakoiva viestintä euroalueella EKP:n neuvosto heinäkuu 2013: Rahapolitiikan mitoitus tulee pysymään kasvua tukevana niin kauan kuin on tarpeen Neuvosto odottaa EKP:n rahapoliittisten korkojen pysyvän nykyisellä tasollaan tai sitä alempina pidemmän aikaa Euroalueen hintapaineiden odotetaan pysyvän vaimeina keskipitkällä aikavälillä reaalitalous on laaja-alaisesti heikentynyt ja rahatalouden kehitys on vaimeaa EKP:n neuvosto helmikuu 2014: vahvasti kasvua tukevaa rahapolitiikkaa jatketaan ja tarvittaessa toteutetaan muitakin toimia. Rahamarkkinoiden kehitystä ja vaikutusta rahapolitiikan mitoitukseen seurataan Olemme pitäneet ennakoivaa viestintää hyvin keskeisenä Julkinen 42

43 Päätöksenteon avoimuutta lisätään Suomen Pankki on esittänyt aktiivisesti avoimuuden lisäämistä: Yhteenveto neuvoston rahapoliittisesta keskustelusta tulisi julkistaa. Se lisää tilivelvollisuutta ja avoimuutta. EKP:n johtokunnan esitys valmistelussa Julkinen 43

44 Pari sanaa valuuttakursseista Julkinen 44

45 Valuuttakurssien kehitys kriisin aikana Nimellisiä kauppapainoisia valuuttakursseja Dollari** Jeni** Euro* Renminbi*** Sveitsin frangi** = valuutta vahvistuu * Suppea ** TWC-indeksi *** Laaja Lähteet: EKP ja Bloomberg Julkinen 45

46 Euro/dollari kriisin aikana Valuuttakursseja Euron arvo Yhdysvaltain dollareina 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 euro vahvistuu 1,15 1, Lähde: EKP. ja Jeni Julkinen 46

47 Päävaluutta-alueiden vaihtotaseen kehitys: Vaihtotase % BKT:stä Julkinen 47

48 Euroalueen ulkopuolinen vienti on kehittynyt suotuisasti viime vuosina euroalueen ulkomaankauppa / BKT vienti euroalueen ulkopuolelle tuonti euroalueen ulkopuolelta euroalueen sisäinen ulkomaankauppa Julkinen 48

49 This image cannot currently be displayed. EKP:n mandaatti ja hintavakauden tavoite Julkinen 49

50 EKP:n toiminnasta käyty keskustelu Esiin tulleita kritiikin linjoja: EKP tehnyt liikaa EKP tehnyt liian vähän EKP:n mandaatti on muutettava Julkinen 50

51 EKP:n neuvosto rahapolitiikasta Viimeaikainen näyttö vahvistaa täysin EKP:n neuvoston päätöksen pitää EKP:n rahapolitiikan mitoitus kasvua tukevana niin kauan kuin on tarpeen, mikä tukee talouden asteittaista elpymistä euroalueella. EKP:n neuvosto odottaa EKP:n ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasollaan tai sitä alempina pidemmän aikaa Julkinen 51

52 Onko EKP tehnyt liikaa? Julkinen 52

53 EKP:n toimivalta ja OMT-ohjelma Rahapoliittiset suorat kaupat (OMT), joilla ostetaan valtioiden velkakirjoja jälkimarkkinoilta ovat osa rahapolitiikkaa OMT-ohjelman tavoite on turvata rahapolitiikan välittyminen ja yhtenäisyys euroalueella Oikeusperustana rahapolitiikkaa koskevat artiklat: EKP:n ensisijaisena tavoitteena on turvata hintavakaus, rahapolitiikka kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan, EKP:n neuvosto määrittelee unionin rahapolitiikan, EKP voi tavoitteidensa saavuttamiseksi ostaa ja myydä arvopapereita markkinoilla Julkinen 53

54 EKP:n toimivalta ja OMT-ohjelma OMT- ohjelma on tiukan ehdollinen, sidottu talouden sopeutumisohjelmien noudattamiseen EKP päättää itsenäisesti oman rahapoliittisen arvionsa perusteella valtioiden velkakirjojen ostoista jälkimarkkinoilta Julkisen sektorin keskuspankkirahoituskielto: keskuspankit eivät saa ostaa valtion velkakirjoja suoraan liikkeeseenlaskusta Perussopimuksen mukaan valtion velkakirjojen ostot jälkimarkkinoilta markkinahintaan ovat sallittuja Julkinen 54

55 Onko EKP tehnyt liian vähän? Julkinen 55

56 Mitä jos? ONGELMA Rahamarkkinakorot nousevat Pankit kaventavat liikaa luotonantoaan Deflaatioriski kasvaa merkittävästi KEINOT korkoputken leveys, ohjauskoron taso, pankkien likviditeetin varmistaminen pankkien luotonantoa tukevat lainaoperaatiot, pankkien ohittaminen rahoituksen välittymisessä kysyntää tukevat epätavanomaiset toimet (esim. laajamittaiset arvopaperiostot) ennakoivan viestinnän vahvistaminen Julkinen 56

57 Onko EKP:n mandaattia muutettava? Julkinen 57

58 Historiaa EKP:n asema ja tehtävän määrittely periytyvät Saksan keskuspankkilaista vuodelta 1957 Siinä elementit: Itsenäisyys, rahanarvon vakaustavoite, sen rajoissa muun talouspolitiikan tukeminen Saksan rahapolitiikan (Bundesbankin) menestys mallina rahaliittoa suunniteltaessa Muita maita vaimeampi inflaatio ja matalat korot ja 1980-luvuilla, samalla myös parempi talouskasvu Muissa EU-maissa maissa kokemukset vaihtoehdoista huonot, siksi pyrittiin seuraamaan Saksan politiikkaa Rahaliitto keinona ottaa Bundesbankin perinne yhteiseen käyttöön, mutta vähentää poliittista riippuvuutta Saksasta Julkinen 58

59 Hintavakaustavoitteen tausta Rahaliittoon liittyvien maiden intressi Päätösvallan siirto vaati varmuutta tulevan politiikan sisällöstä (varsinkin saksalaisten näkökulmasta) Tehtävän poliittinen oikeutus Tavoitteen määrittely poliittisesti vastuullisten elinten toimesta Itsenäiselle organisaatiolle (keskuspankit) ei vapaita käsiä, vaan rajoitettu mandaatti Markkinoiden luottamuksen tavoittelu Korkeat inflaatio-odotukset johtaisivat korkeisiin korkoihin rahoitusmarkkinoilla Korkeat inflaatio-odotukset johtaisivat ylimitoitettuihin palkkavaatimuksiin työmarkkinoilla Julkinen 59

60 EKP:n tehtävän määrittely Euroopan keskuspankkijärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta. EKPJ tukee yleistä talouspolitiikkaa unionissa osallistuakseen 3 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen sanotun kuitenkaan rajoittamatta hintavakauden tavoitetta. 3. artikla tavoitteista: tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä tavoitteleva erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous sekä korkeatasoinen ympäristönsuojelu Julkinen 60

61 Tutkimus ja rahapolitiikan tavoitteet Rahapolitiikan tavoitteiden määrittely ja keskuspankkien aseman muotoilu keskeisiä taloustieteen tutkimuskohteita Tutkimuksen mukaan rahapolitiikalla on pysyviä vaikutuksia hintatasoon ja inflaatioon, mutta vain tilapäisiä vaikutuksia taloudelliseen aktiviteettiin: rahapolitiikan päätehtävänä siksi inflaation hallinta Friedman: The Role of Monetary Policy. American Economic Review (1968) Roberts: New Keynesian Economics and the Phillips Curve. Journal of Money, Credit and Banking (1995) Rahapolitiikan kyky toteuttaa hintavakautta riippuu odotuksista eli luottamuksesta Barro Gordon: Rules and Discretion in a Reputational Models of Monetary Policy, Journal of Monetary Economics (1983) Julkinen 61

62 Tutkimus, keskuspankin asema ja mandaatti Tutkimus tulkitsi 1970-luvun nopean inflaation ja samanaikaisen työttömyyden johtuvaksi korkeista inflaatio-odotuksista. Syynä pidettiin rahapolitiikan epäitsenäisyyttä ja heikkoa uskottavuutta Uskottavuuden saavuttamiseksi rahapolitiikan toimeenpano tulisi delegoida itsenäiselle ja inflaatiota kaihtavalle keskuspankille Rogoff : The Optimal Commitment to an Intermediate Monetary Target. Quarterly Journal of Economics (1985) Keskuspankin selkeä hintavakausmandaatti olennaista, samoin rahapolitiikan läpinäkyvyys ja tilivelvollisuus Fischer: Modern Central Banking. Teoksessa The Future of Central Banking (1994) Julkinen 62

63 Rahapolitiikka vaimean inflaation oloissa Kun inflaatio ei uhkaa rahanarvon vakautta, EKP voi tukea rahapolitiikallaan talouskasvua ja pyrkimystä täystyöllisyyteen Nykyisessä tilanteessa EKP:n rahapolitiikka on vahvasti kasvua tukevaa Kasvuhakuisen rahapolitiikan rajoitteena ei tällä hetkellä ole EKP:n tehtävän määrittely Usein uusien rahapolitiikan keinojen käyttöönotto vaatisi luottoriskien ja tietynlaisen yhteisvastuun lisäämistä eurojärjestelmässä Julkinen 63

64 Miksi hintavakaus? Hintavakauden ylläpitäminen on tärkeää, koska nopea ja vaihteleva inflaatio lisää epävakautta taloudessa. Vakaa hintakehitys on välttämätön ehto talouden vakaalle ja kestävälle kasvulle sekä hinta- ja rahajärjestelmän vakaudelle. Kirjallisuutta: Editors: Alicia García Herrero, Vítor Gaspar, Lex Hoogduin, Julian Morgan, Bernhard Winkler: Why Price Stability?, EKP:n ensimmäinen keskuspankkikonferenssi, kesäkuu Julkinen 64

65 Hintavakaustavoitteen käytännön määritelmät samantapaisia eri keskuspankeissa Eurojärjestelmä: EKP:n asettama tavoite, inflaatio alle 2 % mutta lähellä sitä keskipitkällä aikavälillä Yhdysvaltojen keskuspankki: FEDin itse asettama tavoite, 2 % keskipitkällä aikavälillä. Englannin keskuspankki: Hallituksen asettama, 2 % Japanin keskuspankki: BoJ:n (tammikuussa 2013) asettama tavoite, 2 % Ruotsin keskuspankki: Riksbankin asettama tavoite, noin 2 % Julkinen 65

66 Kotimaan talouspolitiikasta Julkinen 66

67 Suomen viimeaikainen talouskasvu heikkoa BKT Indeksi, 2007 = 100 Euroalueen korkean luottoluokituksen maat pl. Suomi* Suomi * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia ja Itävalta. ** Kreikka, Italia, Irlanti, Portugali ja Espanja. Lähteet: Eurostat ja Suomen Pankin laskelmat. GIIPS-maat** Julkinen 67

68 Keskeisten vientialojen ongelmat näkyvät viennissä ja BKT:ssä 6 Paperiteollisuus Osuus bruttokansantuotteesta, % Elektroniikkateollisuus Lähde: Tilastokeskus Julkinen 68

69 Yksikkötyökustannukset 140 Suomi Euroalue Saksa Ranska Espanja Ruotsi Indeksi, 1999 = Ruotsi omassa valuutassa. Ennusteet: Euroopan komissio, marraskuu Lähteet: Macrobond ja Euroopan komissio Julkinen 69

70 Rakenteellisille ongelmille rakenteelliset ratkaisut Suomen talouden ongelmat pääosin rakenteellisia Elektroniikka- ja osin paperiteollisuuden supistuminen Väestön ikääntyminen Työikäinen väestö supistunut vuodesta 2010 lähtien Rakenneongelmat eivät korjaannu kansainvälisen suhdanteen elpymisen myötä Korjaavien toimien tulee myös olla rakenteellisia Rakenneongelmien yli ei voi rakentaa suhdanneelvytyksellä Harkinnalle on tilaa lähinnä investointien ajoituksessa Julkinen 70

71 Millä toimilla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle? Turvataan Suomen perusvahvuudet Hyvä peruskoulutus, osaava väestö, toimiva infrastruktuuri, tehokas hallinto, luotettava oikeuslaitos, vahva innovaatiojärjestelmä ym. Vahvistetaan kilpailukykyä Palkkaratkaisut avoimen sektorin tilan mukaan; kustannusten nousun täytyy olla kilpailijamaita hitaampaa usean vuoden ajan Toteutetaan tarvittavat rakenneuudistukset Rakenneuudistus = pitkävaikutteinen, ei suhdanteeseen liittyvä Alueita: työllisyyden nostaminen, kilpailun edistäminen, maan ja asuntojen tarjonta, julkisten palvelujen tuottavuus Julkinen 71

72 Kiitos!

73 Kansainvälisen talouden tilanteesta Julkinen 73

74 1. Euroalueen (ja erityisesti Suomen) tuotanto edelleen alle kriisiä edeltäneen tason BKT Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) /I = /I = Lähteet: Maiden tilastoviranomaiset ja Eurostat. (2008) Julkinen 74

75 GIIPS -maiden tuotannon pudotus erityisen voimakasta BKT Korkean luottoluokituksen maat* GIIPS** Euroalue /I = * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Suomi ja Itävalta. ** Kreikka ( arvio), Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja. Lähteet: Maiden tilastoviranomaiset, Eurostat ja Suomen Pankin laskelmat Julkinen 75

76 2. Euro alueen työttömyys edelleen korkea Työttömyysasteita Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi 13 % Lähteet: Bureau of Labor Statistics, Eurostat, Tilastokeskus ja Bloomberg Julkinen 76

77 3. Vaihtotaseet parantuneet laajasti Vaihtotaseet Korkean luottoluokituksen maat* GIIPS** Euroalue 6 Neljän neljänneksen liukuva keskiarvo, % BKT:sta * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Suomi. ** Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja. Lähteet: EKP, Eurostat, kansalliset keskuspankit/tilastoviranomaiset ja Suomen Pankin laskelmat Julkinen 77

78 4. kuten myös kuluttajien luottamus Kuluttajien luottamusindikaattoreita Yhdysvallat Japani Euroalue (oikea asteikko) 100 Saldoluku Saldoluku Lähteet: Euroopan Komissio ja Bloomberg. luottamus Julkinen 78

79 5. Budjettivajeisiin povataan tasapainottumista Julkisen talouden alijäämä Kreikka Espanja Italia Portugali Euroalue % BKT:stä toteutuneita havaintoja; Euroopan komission syysennuste Lähde: Euroopan komissio Julkinen 79

80 mutta velkatasot edelleen korkealla Julkinen velka 130 Korkean luottoluokituksen maat* GIIPS** Euroalue % BKT:stä toteutuneethavainnot; Komission syysennuste * Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Suomi. ** Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja. Lähteet: Euroopan komissio ja Suomen Pankin laskelmat Julkinen 80

81 This image cannot currently be displayed. Pankkiunioni etenee Julkinen 81

82 Yhteisen pankkivalvontamekanismin aikataulu Marraskuu 2013 Yhteistä pankkivalvontamekanismia koskeva asetus tuli voimaan Siirtymäaika EKP:n suoraan valvontaan tulevien pankkien kattava arviointi on käynnissä Ylin johto on nimitetty (Danièle Nouy pj.) Valvontaa koskeva EKP ohjeistus julkistetaan Marraskuu 2014 (12 kuukautta asetuksen hyväksymisen jälkeen) Yhteinen valvontamekanismi ottaa valvontavastuun Julkinen 82

83 Pankkien kattava arviointi Tavoitteena Parantaa avoimuutta Määrittää ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet Rakentaa luottamusta euroalueen pankkisektoriin EKP toteuttaa yhteistyössä kansallisten valvojien kanssa Kattaa noin 130 pankkiryhmää (85% euroalueen pankkisektorista taseella mitaten) Suomesta mukana OP-Pohjola-ryhmä, Nordea Pankki Suomi, Danske Bank Oyj Julkinen 83

84 Kattavan arvioinnin elementit Riskiarviointi Lainojen laadun arviointi Stressitestit Julkinen 84

85 Kattavan arvioinnin jatkotoimenpiteet Pankkien vakavaraisuuden tavoitearvo 8 % ensisijaisilla omilla pääomilla mitattuna Valmiudet korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi etukäteen Pääomia ensisijaisesti yksityisiltä sijoittajilta; pankin alasajo myös mahdollinen; mikäli välttämätöntä, kotivaltion järjestelyitä; Tulokset julkistetaan maittain ja pankeittain syksyllä 2014 ennen EKP:n valvontatoiminnan alkua Julkinen 85

86 Kriisinratkaisu Julkinen 86

87 Elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi* Kaikkiin EU-maihin yhtenäiset työkalut ongelmapankin hallittuun alasajoon Ml. sijoittajavastuu (bail-in) ja toimialan vastuu (rahastot) Merkittävä muutos ongelmiin ajautuneiden pankkien pelastaminen veronmaksajien varoin ei enää odotusarvo Direktiivistä sovittiin joulukuussa 2013 voimaan 2015 sijoittajavastuu voimaan 2016 alkaen *Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) Julkinen 87

88 Yhteinen kriisinratkaisumekanismi* Pankkiunionitasolla direktiivin antamat työkalut eivät riitä Mahdollistaa ylikansallisen pankin hallitun, nopean ja tehokkaan uudelleenjärjestelyn tai alasajon *Single Resolution Mechanism (SRM) Julkinen 88

89 Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto tekee keskeiset kriisinratkaisupäätökset Neuvostolla kaksi kokoonpanoa: Suppea: pääjohtaja, neljä pysyvää jäsentä sekä edustajat niistä maista, joita päätökset koskevat Laaja: edellisten lisäksi kaikkien pankkiunioniin osallistuvien maiden edustajat Jälkimmäinen päättää, jos yhteistä rahastoa käytetään tiettyjä kynnysarvoja enemmän Kriisinratkaisuneuvostolla vastuu EKP:n suoraan valvomista sekä rajan yli toimivista pankeista Julkinen 89

90 Näkemyserot kolmikantaneuvotteluissa* Ecofin Euroopan Parlamentti Erillinen valtiosopimus Yhteinen rahasto EU:n perussopimusten puitteissa EU:n neuvostolla rooli Päätöksenteko Komissiolla lopullinen päätöksentekovalta Kansalliset varautumisjärjestelyt tai EVM jo sovitusti Siirtymäajan varautumisjärjestelyt Yhteinen julkinen varautumisjärjestely *Tavoitteena asetuksen hyväksyminen ennen EP:n vaaleja toukokuussa Julkinen 90

91 Kiitos!

Rahoitusmarkkinoiden tilanne ja eurojärjestelmän toimet: mitä on tehty ja miksi? Studia Monetaria 8.11.2011. toimistopäällikkö Tuomas Välimäki

Rahoitusmarkkinoiden tilanne ja eurojärjestelmän toimet: mitä on tehty ja miksi? Studia Monetaria 8.11.2011. toimistopäällikkö Tuomas Välimäki Rahoitusmarkkinoiden tilanne ja eurojärjestelmän toimet: mitä on tehty ja miksi? Studia Monetaria 8.11.2011 toimistopäällikkö Tuomas Välimäki 1 Esityksen rakenne: 1. Rahapolitiikan toimeenpanon pohja:

Lisätiedot

EKP:n rahapolitiikasta ja pankkiunionista Erkki Liikanen Pääjohtaja / Suomen Pankki 14.5.2014. Julkinen 1

EKP:n rahapolitiikasta ja pankkiunionista Erkki Liikanen Pääjohtaja / Suomen Pankki 14.5.2014. Julkinen 1 EKP:n rahapolitiikasta ja pankkiunionista Erkki Liikanen Pääjohtaja / Suomen Pankki 14.5.2014 Julkinen 1 Taustaa: Euroopan luottamuskriisi kesällä 2012 ja tehdyt päätökset EKP:n neuvosto teki ratkaisevia

Lisätiedot

Rahapolitiikka hyvin matalien korkojen olosuhteissa

Rahapolitiikka hyvin matalien korkojen olosuhteissa Rahapolitiikka hyvin matalien korkojen olosuhteissa Esityksen rakenne: 1. EKP:n rahapolitiikan peruskehikko. 2. EKP:n toimet finanssikriisin eri vaiheissa. 3. Euroalueen talouden tila tällä hetkellä. 4.

Lisätiedot

Finanssikriisi ja keskuspankit

Finanssikriisi ja keskuspankit Finanssikriisi ja keskuspankit Erkki Liikanen Pääjohtaja Rahamuseo 1 Kriisidynamiikka Velkaantuminen, kiinteistöhintojen nousu Taantuma, hintakupla puhkeaa, luottotappiot kasvavat Pankkikriisi Luotonanto

Lisätiedot

Rahapolitiikka hyvin matalien korkojen olosuhteissa

Rahapolitiikka hyvin matalien korkojen olosuhteissa Rahapolitiikka hyvin matalien korkojen olosuhteissa Studia Generalia luento 3.11.2014 Turku Esityksen rakenne: 1. EKP:n rahapolitiikan peruskehikko. 2. EKP:n toimet finanssikriisin eri vaiheissa. 3. Euroalueen

Lisätiedot

Ajankohtaiset talouden näkymät ja pankkiunionin eteneminen

Ajankohtaiset talouden näkymät ja pankkiunionin eteneminen Ajankohtaiset talouden näkymät ja pankkiunionin eteneminen Kuopion alueen kauppakamari ja Itä-Suomen hallinto-oikeus 21.5.2014 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Maailmantalouden tila ja

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/212 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.9.212 1 Euro & talous 4/212 sisältö Pääartikkeli: Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Suhdannetilanne, maailmantalouden

Lisätiedot

Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014.

Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014. Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014 Julkinen 1 Pankit välttämättömiä Pankeilla on erityinen rooli yhteiskunnassa,

Lisätiedot

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän ytimessä

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Hanna Freystätter, VTL Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 13 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Viime kuukausien aikana kehittyneiltä päätalousalueilta on saatu rohkaisevia merkkejä: pahin voi olla jo takana. Euroalueen tuotannon syksystä 11 jatkunut supistuminen

Lisätiedot

Euroalueen talous ja EKP:n rahapolitiikka

Euroalueen talous ja EKP:n rahapolitiikka Suomen Pankki Euroalueen talous ja EKP:n rahapolitiikka Eduskunnan talousvaliokunnan julkinen kuuleminen 1 Esityksen sisältö I. EKP:n rahapolitiikka II. Rahoitusjärjestelmän vakaus III. Suomen talous 2

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo

Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo 8.4.2014 1 Pankit välttämättömiä Pankeilla on erityinen rooli yhteiskunnassa, mutta toisaalta haavoittuva liiketoimintamalli;

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Viestintäpäällikkö Jenni Hellström 11.11.2014. Julkinen 1

Viestintäpäällikkö Jenni Hellström 11.11.2014. Julkinen 1 Viestintäpäällikkö Jenni Hellström Julkinen 1 Esityksen rakenne Miten keskuspankkien viestintä on muuttunut? Mikä rooli viestinnällä on rahapolitiikassa? Mitä rahapolitiikan ennakoivalla viestinnällä tarkoitetaan?

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Euro & talous 4/2013 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2013 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/2013 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 17.9.2013 17.9.2013 Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Rahapolitiikka ja kansainvälinen

Lisätiedot

Euro & talous 4/2010 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero

Euro & talous 4/2010 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero Euro & talous 4/21 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero Pääjohtaja Erkki Liikanen Teemat Valtioiden velkakriisi ja Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Maailmantalouden näkymät Euroalueen taloustilanne

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2.

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2. Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia 27.2.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Talouden näkymät -- kasvun merkitys kansantaloudelle

Talouden näkymät -- kasvun merkitys kansantaloudelle Talouden näkymät -- kasvun merkitys kansantaloudelle Suomen Pankki 1 Kansainvälisen talouden elpymisestä varovaisia merkkejä 2 Finanssikriisin pitkä jälki Euroalue Yhdysvallat Japani Suomi Indeksi, 2008/I

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät EK:n Yrittäjävaltuuskunnan kokous 9.5.212 Pentti Hakkarainen johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki 1 Rahoitusmarkkinoiden tila 2 Euroopan valtioiden

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla

Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla Studia Monetaria: Ajankohtaista rahamarkkinoilla Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Pankki 20.4.2010 1 Teemat: Valtioiden velkaantuminen markkinoiden keskeisen huomion kohteena Vuoden ensimmäisten kuukausien

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1 1 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Maailmantalouden näkymät kohentuivat vuoden 13 jälkipuoliskolla. Finanssi kriisin jälki on kuitenkin pitkä. Erityisesti euroalueella tuotanto on edelleen alhaisella

Lisätiedot

Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla

Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla Elisa Newby, markkinaoperaatioiden päällikkö elisa.newby@bof.fi Suomen Pankki Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla After Work Suomen IR-yhdistys ry Suomen Sijoitusanalyytikot

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Kansainvälisen talouden tila

Kansainvälisen talouden tila Seppo Honkapohja Suomen Pankki Kansainvälisen talouden tila Vaasan Yliopisto 28.9.2015 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden seitsemän laihaa vuotta Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Suomen

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Talouden näkymät Talous tutuksi seminaari 28.8.2013 Helsinki Pääjohtaja Erkki Liikanen 2000-luvun kriisin anatomia 2 Rahoitusmarkkinoista kesän 2012 jälkeen 3 Osakekurssit nousseet kehittyneissä maissa

Lisätiedot

Euroalueen julkisen velkakriisin tämän hetkinen tilanne

Euroalueen julkisen velkakriisin tämän hetkinen tilanne Euroalueen julkisen velkakriisin tämän hetkinen tilanne Aktuaariyhdistys 22.11.2012 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Esitetyt näkemykset ovat omiani. Ne eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. 1 Esityksen

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Jatkuuko euroalueen erkaantuminen miten käy Suomen. Talouden näkymät Kuntamarkkinat 11.9.2013 Pasi Holm

Jatkuuko euroalueen erkaantuminen miten käy Suomen. Talouden näkymät Kuntamarkkinat 11.9.2013 Pasi Holm Jatkuuko euroalueen erkaantuminen miten käy Suomen Talouden näkymät Kuntamarkkinat 11.9.2013 Pasi Holm Johtopäätökset Talouden kolmoisongelma (suhdannetilanne, talouden rakennemuutos sekä julkisen talouden

Lisätiedot

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä?

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Suomen Pankki Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Euro & talous 3/2015 1 Keventynyt rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä 2 Rahapolitiikan ohella öljyn hinnan lasku keskeinen taustatekijä

Lisätiedot

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Teemat 1. Maailmantalouden ja rahoitusjärjestelmän tila 2. Inflaatiokehitys ja EKP:n rahapolitiikka 3. EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessa ja Suomen

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Rahoitusmarkkinoiden näkymiä Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Fundamentit, joiden varaan euron vakaus rakentuu Poliittinen vakaus Euroalueen vakaus Politiikka: Velkoja ja velallismaiden on löydettävä poliittinen

Lisätiedot

Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt, kommentteja 21.12.2010

Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt, kommentteja 21.12.2010 Eurooppa-neuvoston jälkilöylyt, kommentteja 21.12.2010 Seppo Honkapohja Suomen Pankki 1 I. Julkisen talouden velkakriisi 2 Julkisen talouden alijäämä 10 Espanja Irlanti Italia Kreikka Portugali Saksa Ranska

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina Erkki Liikanen Suomen Pankki Rahapolitiikasta vuoden 2015 alkukuukausina 25.3.2015 Julkinen 1 Näkymät vuoden 2014 lopulla Julkinen 2 Eurojärjestelmän ennuste joulukuussa 2014: BKT: 2015: 1,0 % 2016: 1,5

Lisätiedot

Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni

Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni Pentti Hakkarainen Luento Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 18.9.2014 Julkinen Esityksen sisältö Suomen ja euroalueen taloustilanne ja näkymät

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Talouden näkymät Talous tutuksi seminaari 4.9.2013 Turku Ennustepäällikkö Anssi Rantala 2000-luvun kriisin anatomia 2 Kansainvälisen talouden elpymisestä varovaisia merkkejä 3 Osakekurssit nousseet kehittyneissä

Lisätiedot

Talouskriisin viisi aaltoa

Talouskriisin viisi aaltoa Talouskriisin viisi aaltoa Antti Suvanto Johtokunnan neuvonantaja Martti Ahtisaari-instituutti, Oulu Maailmantalouden muutosvoimat Globalisaatio pari miljardia ihmistä tuli lisää kansainvälisen kaupan

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki 2.11.214 Julkinen Esityksen sisältö I. Suomen talouden haasteet II. Yritysten rahoitusolot 2.11.214

Lisätiedot

Finanssikriisi syyskuussa 2012 jäsenmaiden ja EKP:n työnjako

Finanssikriisi syyskuussa 2012 jäsenmaiden ja EKP:n työnjako Finanssikriisi syyskuussa 2012 jäsenmaiden ja EKP:n työnjako Eduskunnan talousvaliokunnan järjestämä Suomen Pankin julkinen kuuleminen 21.9.2012 Pääjohtaja Erkki Liikanen 21.9.2012 Erkki Liikanen Suomen

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen haasteet

Talouden näkymät ja Suomen haasteet Talouden näkymät ja Suomen haasteet Juhlaseminaari Suomen talous ja tulevaisuus muuttuvassa maailmassa Raahesali 12.12.2012 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Finanssikriisi jättänyt pitkän

Lisätiedot

Talouden näkymät. Helsingin Messukeskus 16.2.2012 Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Talouden näkymät. Helsingin Messukeskus 16.2.2012 Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Talouden näkymät VIA Leaders' Forum XII Helsingin Messukeskus 16.2.2012 Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Esityksen rakenne Markkinatilanne ja rahapolitiikka Poikkeaako tämä finanssikriisi

Lisätiedot

Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät?

Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät? Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät? Erkki Liikanen Pääjohtaja 19.1.2012 Raahe 19.1.2012 1 Missä vaiheessa velkakriisi? 19.1.2012

Lisätiedot

Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta

Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta Suomen Pankki Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta Talousvaliokunta 1 Maailmantalouden kasvu jatkuu, mutta epävarmuudet näkyneet markkinaliikkeissä 2 Osa epävarmuustekijöistä on taloudellisia

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Kansainvälinen talous ja euroalueen tilanne

Kansainvälinen talous ja euroalueen tilanne Seppo Honkapohja Suomen Pankki Kansainvälinen talous ja euroalueen tilanne Tampereen teknillinen yliopisto 3.12.2015 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden seitsemän laihaa vuotta Kansainvälisen

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Elvyttävä kansalaisosinko tilaisuus 6.2.2016 Esitetyt näkemykset ovat omiani.

Lisätiedot

Rahapolitiikasta helmikuussa 2016

Rahapolitiikasta helmikuussa 2016 Erkki Liikanen Suomen Pankki Rahapolitiikasta helmikuussa 2016 Aalto-yliopisto Professori Matti Pohjolan luentosarja 9.2.2016 Julkinen 1 EKP keventänyt rahapolitiikkaa korkopolitiikalla ja epätavanomaisin

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni

Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni Talouskehitys, sääntelyuudistukset ja pankkiunioni Itä-Suomen OP-liittojen syysliittopäivät Vierumäellä Pentti Hakkarainen, Suomen Pankki Julkinen Esityksen sisältö Suomen ja euroalueen taloustilanne ja

Lisätiedot

Keskuspankkitoiminnan riskit finanssikriisin aikana

Keskuspankkitoiminnan riskit finanssikriisin aikana Keskuspankkitoiminnan riskit finanssikriisin aikana Studia Monetaria 1.11.211 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Finanssikriisistä velkakriisiin Velkaantuminen, kiinteistöjen hintojen nousu

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka. Studia Monetaria 25.3.2008

Eurojärjestelmän rahapolitiikka. Studia Monetaria 25.3.2008 Eurojärjestelmän rahapolitiikka Studia Monetaria 25.3.2008 Mikko Spolander SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 EKP:n pääjohtajan alustuspuheenvuoro lehdistötilaisuudessa 6.6.2007 Kokouksessaan

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Suhdannetilanne Konsultit 2HPO 1 Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu

Lisätiedot

Eurooppa maailmassa Suomi Euroopassa

Eurooppa maailmassa Suomi Euroopassa Eurooppa maailmassa Suomi Euroopassa Vesa Vihriälä Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sisältö Eurooppa maailmataloudessa Lähiajan näkymät Miksi eurokriisi niin sitkeä? Miten tästä eteenpäin? Kriisi ja Suomi Eurooppa

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen Jyväskylä 18.4.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kansainvälinen talouskasvu Maailma EU15 Yhdysvallat

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu

Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu 19.1.2016 1 Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu 20.1.2016 2 Vanha malli julkinen tuki ja tapauskohtaiset ratkaisut 20.1.2016 3 Suomen pankkikriisi 1991 1994 Taustalla rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

Esityksen rakenne. Maksufoorumin avaussanat. Maksufoorumi 8.5.2015 Helsinki Congress Paasitorni

Esityksen rakenne. Maksufoorumin avaussanat. Maksufoorumi 8.5.2015 Helsinki Congress Paasitorni Suomen Pankki Maksufoorumin avaussanat Esityksen rakenne Kansainvälinen talouden näkymistä Rahapolitiikan viime aikaiset toimenpiteet ja niiden vaikutus Suomen talouden haasteista Maksujärjestelmien vakaus

Lisätiedot

Kustannuskilpailukyvyn tasosta

Kustannuskilpailukyvyn tasosta Suomen Pankki Kustannuskilpailukyvyn tasosta Kommenttipuheenvuoro Pekka Sauramon esitykseen Tulkitsen samoin kuin Pekka Kustannuskilpailukyky on heikentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Viisi näkökulmaa rahapolitiikkaan Pentti Hakkarainen

Viisi näkökulmaa rahapolitiikkaan Pentti Hakkarainen Viisi näkökulmaa rahapolitiikkaan Pentti Hakkarainen Risto Ryti -seura 17.2.2015 Viisi näkökulmaa rahapolitiikkaan 1. Rahapolitiikka kaupunkikuvassa 2. Risto Rytin aika Suomen Pankissa 3. Suuren laman

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

Eurokriisi ja Suomen talous. Lauri Kurvonen Helsinki 6.8.2012

Eurokriisi ja Suomen talous. Lauri Kurvonen Helsinki 6.8.2012 Eurokriisi ja Suomen talous Lauri Kurvonen Helsinki 6.8.2012 Sisällys EMU- hankkeen tausta ja haasteet Valuuttaunioni ja yksityinen talous Valuuttaunioni ja julkinen talous Valuuttaunioni ja Suomi Valuuttaunionin

Lisätiedot

Erkki Liikanen Bank of Finland. Talouden näkymistä

Erkki Liikanen Bank of Finland. Talouden näkymistä Erkki Liikanen Bank of Finland Talouden näkymistä 29.9.2016 1 Kansainvälisen talouden näkymät epävarmat 29.9.2016 Erkki Liikanen Suomen Pankki Finlands Bank Bank of Finland 2 Osa epävarmuustekijöistä on

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Suhdannekatsaus Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Maailmantalouden iso kuva ? 160 140 120 100 80 USA:n talouden kehitystä ennakoivia indikaattoreita Vasen ast. indeksi 1985=100 Kuluttajien luottamusindeksi,

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina 2014 2016. Euro & talous 3/2014 Pääjohtaja Erkki Liikanen 10.6.2014

Talouden näkymät vuosina 2014 2016. Euro & talous 3/2014 Pääjohtaja Erkki Liikanen 10.6.2014 Talouden näkymät vuosina 2014 2016 Euro & talous 3/2014 Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Pankki 11.6.2013: Suomen talous on kohdannut rakennemuutoksen ja suhdannetaantuman samaan aikaan Erkki Liikanen

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Kattavan arvion tulokset

Kattavan arvion tulokset Kattavan arvion tulokset 26.10.2014 Kattavan arvion tulokset Pääomavajeita havaittiin 25 pankissa, yhteensä 25 miljardia euroa Tasearvion tuloksena 48 miljardin euron heikennys tase-erien arvoihin Tasearvion

Lisätiedot

Suomen Pankki Euroopan keskuspankin renki vai isäntä? Työnjako ja tehtävät euroalueen rahapolitiikassa Studia Monetaria Jukka Ahonen 1 Mitkä ovat Suomen Pankin tärkeimmät tehtävät? Rahapolitiikka/koroista

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 8.11.2012

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 8.11.2012 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 8.11.2012 Lauri Vilmi, KTT Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Esityksen rakenne 1. Rahajärjestelmät

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön S I R P A P I E T I K Ä I N E N E U R O P A R L A M E N T A A R I K K O 2 0 1 4 Single rule book Pankkiunioni

Lisätiedot

Taloudellinen tilanne ja julkisen talouden haasteet. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Tiedotustilaisuus 23.1.2009

Taloudellinen tilanne ja julkisen talouden haasteet. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Tiedotustilaisuus 23.1.2009 Taloudellinen tilanne ja julkisen talouden haasteet Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Tiedotustilaisuus 23.1.2009 Taloudellinen tilanne 1 Kansainväliset talousongelmat alkoivat rahoitusmarkkinoilta

Lisätiedot

Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA

Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA Liite 1 Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA Euroopan talouskriisi ja Suomi 1. Mihin suuntaan EMU on kehittymässä? 2. Onko euroalue ajautumassa umpikujaan? 3. Suomen tuottavuuskuoppa 4.

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Suomen arvo-osuusjärjestelmä 2 vuotta Juhlaseminaari 1.5.212 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Päätalousalueiden kehitys eritahtista

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot