Viestintäpäällikkö Jenni Hellström Julkinen 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäpäällikkö Jenni Hellström 11.11.2014. Julkinen 1"

Transkriptio

1 Viestintäpäällikkö Jenni Hellström Julkinen 1

2 Esityksen rakenne Miten keskuspankkien viestintä on muuttunut? Mikä rooli viestinnällä on rahapolitiikassa? Mitä rahapolitiikan ennakoivalla viestinnällä tarkoitetaan? Käytännön esimerkkejä ja niiden markkinavaikutuksia Jenni Hellström Julkinen 2

3 Rahapolitiikan viestinnän merkityksestä ja muutoksista Jenni Hellström Julkinen 3

4 "If I seem unduly clear to you, you must have misunderstood what I said." Alan Greenspan (1987) Jenni Hellström Julkinen 4

5 Rahapolitiikan viestintä pitkään yllätyksellistä Keskuspankit salasivat ennen tietoja ja karttoivat julkisuutta Avoimuuden ajateltiin heikentävän keskuspankkien itsenäisyyttä Ajateltiin, että jos markkinat ennakoivat keskuspankin liikkeet, se vähentää toimien tehokkuutta Viimeistään finanssikriisin aikana kaikki keskeiset keskuspankit ovat pyrkineet toiminnassaan selkeään viestintään ja avoimuuteen Jenni Hellström Julkinen 5

6 Keskuspankkien lisääntynyt avoimuus Parantaa rahapolitiikan tehoa ja välittymistä talouteen Auttaa ennakoimaan rahapolitiikan suuntaa ja tasoittamaan markkinakorkojen heilahtelua Parantaa edelleen keskuspankin uskottavuutta ja riippumattomuutta Jenni Hellström Julkinen 6

7 Miten rahapolitiikka vaikuttaa talouteen? Viestintä Ohjauskorot Odotukset Rahamarkkinakorot Rahan määrä Omaisuushinnat Liikepankkien korot Valuuttakurssi Palkan ja hinnan muodostus Tavaroiden ja palveluiden kysyntä ja tarjonta Jenni Hellström Julkinen 7

8 Rahapolitiikan viestintä on tehokasta, kun onnistutaan kertomaan selvästi keskuspankin tavoitteista ja siitä, miten näihin tavoitteisiin päästään (keskuspankin nk. reaktiofunktio) Jenni Hellström Julkinen 8

9 EKP:n tavoitteet ja strategia EKP:n tavoitteet Hintavakaus: kuluttajahintojen vuosittainen nousuvauhti lähellä mutta alle 2 prosenttia keskipitkällä aikavälillä Lisäksi velvoitteena tukea yleistä Euroopan talouspolitiikkaa kuten täystyöllisyyden saavuttamista, jos hintavakaus ei vaarannu EKP:n rahapolitiikan strategia eli miten tavoitteeseen päästään EKP:n neuvostolla tulee olla käytössä tarvittavat tiedot päätöstensä tueksi Tiedot kokonaistaloudesta ja rahataloudesta Jenni Hellström Julkinen 9

10 Korko- ja likviditeettipolitiikkaa Ennen finanssikriisiä korkoja muuttamalla viestittiin, onko rahapolitiikka elvyttävää vai kiristävää Finanssikriisin aikana myös likviditeetin eli keskuspankkirahan määrä muuttui keskeiseksi rahapolitiikan virityksen kannalta Jenni Hellström Julkinen 10

11 Keskuspankkirahan määrä vähentynyt 1000 Ylimääräinen likviditeetti Mrd. euroa Ylimääräinen likviditeetti euroalueen pankkijärjestelmässä* 30 päivän liukuva keskiarvo *Varantotalletukset - vähimmäisvarantovaatimukset + yötalletukset - maksuvalmiusluotot. Lähde: Suomen Pankki. Jenni Hellström Julkinen 11

12 Rahapolitiikka erittäin kevyttä euroalueella 6 Prosenttia 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0, Lähteet: European Banking Federation, Suomen Pankki. Korkoputki Yötalletuskork o 3 kk:n euribor 12 kk:n euribor Ohjauskorko Eonia Jenni Hellström Julkinen 12

13 Mitä ennakoivalla viestinnällä tarkoitetaan? Jenni Hellström Julkinen 13

14 Ennakoiva viestintä (eng. forward guidance) Keskuspankin lausuntoja tulevasta korkokehityksestä Kerrotaan mitä vaikutuksia senhetkisellä talousarviolla ja hintavakauden riskeillä on tulevalle rahapolitiikalle Jenni Hellström Julkinen 14

15 Miksi ennakoiva viestintä on viimeaikoina otettu käyttöön? Tarve keventää edelleen rahapolitiikkaa nollakorkojen oloissa Vallitsevan keveän virityksen ylläpitäminen ja rahamarkkinakorkojen vaihteluun puuttuminen Rahapolitiikan välittymismekanismin parantaminen Jenni Hellström Julkinen 15

16 Ennakoivan viestinnän muotoja I* 1. Laadullinen: ei sidottu tiettyyn ajanhetkeen tai talouslukuun 2. Laadullinen lisättynä kuvauksella talousoloista EKP (12/2013) EKP:n neuvosto odottaa edelleen ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasollaan tai sitä alempina pidemmän aikaa. Tämä odotus perustuu yhä siihen, että lyhyen ja keskipitkän aikavälin inflaationäkymät ovat pysyneet kaiken kaikkiaan maltillisina, kun reaalitalous on laajalti heikentynyt ja rahan määrän kehitys on vaimeaa. *ennakoivan viestinnän muodoista voi lukea lisää EKP:n huhtikuun 2014 kuukausikatsauksesta Jenni Hellström Julkinen 16

17 Ennakoivan viestinnän muotoja II 3. Ajankohtaan perustuva. Kerrotaan, miten kauan ohjaus on voimassa. Kanadan keskuspankki (2009): Ohjauskoron odotetaan säilyvän nykyisellä tasollaan vuoden 2010 toisen neljänneksen loppuun saakka huomioiden inflaatiokehityksen 4 Toteutuneeseen talouskehitykseen perustuva. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa asetettiin numeeriset raja-arvot inflaatiolle ja työttömyydelle Jenni Hellström Julkinen 17

18 Keskuspankkien korkourat Eräät keskuspankit kuten Uuden-Seelannin keskuspankki (ja myöhemmin Riksbank) kertovat suoraan lähiajan odotetuista koroista ns. korkouran muodossa Mikä on todennäköisyys korkouran kehityksen toteutumiselle? Epävarmuuden ennustaminen vaikeaa Jenni Hellström Julkinen 18

19 Kokemuksia ennakoivasta viestinnästä Jenni Hellström Julkinen 19

20 Inflaatio hidastunut euroalueella, hidasta myös muualla 10 Euroalue USA Japani Kiina Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Lähteet: Eurostat, BLS, Bloomberg (FI) Jenni Hellström Julkinen 20

21 EKP:n ennakoiva viestintä EKP:n neuvosto ilmoitti odottavansa korkojen säilyvän nykyisellä tasollaan tai sitä matalampina pidemmän aikaa Selvä muutos viestinnässä Vaikka ennakoivaa viestintää käytetään, se ei sido käsiä tulevien päätösten osalta. EKP:n neuvosto arvioi tilanteen uudestaan jokaisessa korkokokouksessa ja aina tarvittaessa Jenni Hellström Julkinen 21

22 EKP:n ennakoiva viestintä Heinäkuun 2013 jälkeen EKP:n neuvosto on ottanut säännönmukaisesti kantaa tulevaan rahapolitiikkaan Ennakoiva viestintä pohjautuu vahvasti EKP:n toimivaltuuksiin ja rahapolitiikan strategiaan Ennakoiva viestintä on ehdollista! Hintavakauden tavoitteesta ei tingitä. Korkoja on laskettu ennakoivan viestinnän mukaisesti Jenni Hellström Julkinen 22

23 EKP:n ennakoiva viestintä Ennakoivaa viestintää on sovellettu myös likviditeettipolitiikassa EKP:n neuvosto odottaa kiinteän koron ja täyden jaon politiikan jatkuvan vuoden loppuun (maaliskuu 2009) Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kiinteänä korkona koko operaation ajalta on eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korko lainanottohetkellä lisättynä 10 peruspisteellä (kesäkuu 2014) Jenni Hellström Julkinen 23

24 Markkinavaikutuksia kesällä 2013 Lähde: EKP. Jenni Hellström Julkinen 24

25 Eroja euroalueen ja Yhdysvaltain odotetuissa lyhyissä koroissa % Euroalue (vuosi vuoden jälkeen eonia) Yhdysvallat (vuosi vuoden jälkeen fed funds) Lähde: Bloomberg, eonia ja fed funds -vuoden mittaisten koronvaihtosopimusten termiinisopimukset Jenni Hellström Julkinen 25

26 Viimeaikaisia muutoksia EKP:n neuvoston viestinnässä EKP:n neuvosto : Tavanomaisen taloudellisen ja rahatalouden analyysin perusteella sekä EKP:n ennakoivan viestinnän mukaisesti EKP:n neuvosto päätti pitää EKP:n ohjauskorot ennallaan. neuvosto päätti myös sekä omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelman että uuden katettujen joukkolainojen osto-ohjelman toteutukseen liittyvistä keskeisistä yksityiskohdista. Näiden päätösten perusteella EKP voi käynnistää katettujen joukkolainojen ja omaisuusvakuudellisten arvopaperien ostot vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä.näillä ostoilla sekä kesäkuuhun 2016 saakka toteutettavilla kohdennetuilla pitempiaikaisilla rahoitusoperaatioilla on huomattava vaikutus eurojärjestelmän taseeseen. Jenni Hellström Julkinen 26

27 Viimeaikaisia muutoksia EKP:n neuvoston viestinnässä EKP:n neuvosto : Tavanomaisen taloudellisen ja rahatalouden analyysin perusteella sekä EKP:n ennakoivan viestinnän mukaisesti EKP:n neuvosto päätti pitää EKP:n ohjauskorot ennallaan. Kuten oli päätetty, EKP aloitti lokakuussa katettujen joukkolainojen ostot uuden ohjelman mukaisesti. Myös omaisuusvakuudellisten arvopapereiden ostot aloitetaan piakkoin. Ohjelmat ovat voimassa vähintään kaksi vuotta. Näillä arvopaperiostoilla sekä kesäkuuhun 2016 saakka toteutettavilla kohdennetuilla pitempiaikaisilla rahoitusoperaatioilla on huomattava vaikutus eurojärjestelmän taseeseen, jonka odotetaan kasvavan kohti vuoden 2012 alun kokoaan. Jenni Hellström Julkinen 27

28 Keskeisten keskuspankkien taseet Jenni Hellström Julkinen 28

29 EKP:n uudet selonteot EKP:n neuvoston rahapolitiikkakokousten avoimuus lisääntyy tammikuusta 2015, kun EKP alkaa julkaista kokouksista selonteot Selonteot tuovat lisää tietoa markkinoille ja kansalaisille päätöksenteon perusteista Selontekojen lisäksi EKP pitää edelleen lehdistötilaisuuden kunkin rahapolitiikkakokouksen jälkeen Jenni Hellström Julkinen 29

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Suomen talouskehitys jatkui heikkona 2 Rahapolitiikkaa kevennettiin ja sen välittymistä tehostettiin 3 Euroalueen pankkien valvontavastuu siirtyi EKP:lle Suomen Pankin

Lisätiedot

Rahapolitiikka. Antti Suvanto. Johtokunnan neuvonantaja Luento Talouden termit tutuiksi. Helsingin yliopisto, Porthania II, 23.1.2014 16-18.

Rahapolitiikka. Antti Suvanto. Johtokunnan neuvonantaja Luento Talouden termit tutuiksi. Helsingin yliopisto, Porthania II, 23.1.2014 16-18. Rahapolitiikka Antti Suvanto Johtokunnan neuvonantaja Luento Talouden termit tutuiksi. Helsingin yliopisto, Porthania II, 16-18. Rahapolitiikka Inflaatio ja deflaatio Rahapolitiikan periaatteita Rahapolitiikan

Lisätiedot

Suomen Pankin vuosikertomus 2013

Suomen Pankin vuosikertomus 2013 S U O M E N PA N K I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Suomen Pankin vuosikertomus 2013 Suomen Pankin vuosikertomus 2013 Kannen kuvassa Ville Tietäväisen teos Suomen rakennus. Suomen Pankki Perustettu

Lisätiedot

eurojärjestelmän harjoittamaan rahapolitiikkaan Minna Kuusisto ja Elisa Newby

eurojärjestelmän harjoittamaan rahapolitiikkaan Minna Kuusisto ja Elisa Newby Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 4/2014 Eurojärjestelmä toteuttaa rahapolitiikkaa nollakorkorajalla ja sen alapuolella Minna Kuusisto ja Elisa Newby Eurojärjestelmä on laskenut keskuspankin

Lisätiedot

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET Hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmällä on käytettävissään joukko rahapolitiikan välineitä, joilla vaikutetaan markkinakorkoihin, säädellään pankkijärjestelmän

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka. Studia Monetaria 25.3.2008

Eurojärjestelmän rahapolitiikka. Studia Monetaria 25.3.2008 Eurojärjestelmän rahapolitiikka Studia Monetaria 25.3.2008 Mikko Spolander SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 EKP:n pääjohtajan alustuspuheenvuoro lehdistötilaisuudessa 6.6.2007 Kokouksessaan

Lisätiedot

Rahapolitiikan ajankohtaiset haasteet, pankkiunioni ja rakenneuudistukset. Pääjohtaja Erkki Liikanen, Suomen Pankki 9.9.2014 1

Rahapolitiikan ajankohtaiset haasteet, pankkiunioni ja rakenneuudistukset. Pääjohtaja Erkki Liikanen, Suomen Pankki 9.9.2014 1 Rahapolitiikan ajankohtaiset haasteet, pankkiunioni ja rakenneuudistukset Pääjohtaja, Suomen Pankki 1 Esityksen sisältö I. Rahapolitiikkaa kevennetty edelleen II. Pankkiunionin rakentaminen etenee a) Valvonta

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Hanna Freystätter, VTL Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 1999 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 1999 Euroopan keskuspankki, 2000 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS Tammikuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI

KUUKAUSIKATSAUS Tammikuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Tammikuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI Tammikuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Tammikuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI

KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 EUROOPAN KESKUSPANKKI Elokuu 2003 KUUKAUSIKATSAUS Elokuu 2003 Euroopan keskuspankki, 2003 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU 11214 21214 31214 41214 1214 61214 71214 81214 91214 11214 111214 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Tämä joulukuun 214 numero on viimeinen :n Kuukausikatsauksen tilalle tulee uusi Talouskatsaus (Economic Bulletin)

Lisätiedot

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla: korkojen ohjausta ja rahoitusvakautta eurojärjestelmän luotto-operaatioilla

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla: korkojen ohjausta ja rahoitusvakautta eurojärjestelmän luotto-operaatioilla Kaksi kärpästä yhdellä iskulla: korkojen ohjausta ja rahoitusvakautta eurojärjestelmän luotto-operaatioilla 25.2.2014 Finanssikriisin kuumimmassa vaiheessa muutamia viikkoja Lehman Brothers -pankin kaatumisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TAYLORIN SÄÄNTÖ JA EUROOPAN KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKKA:

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TAYLORIN SÄÄNTÖ JA EUROOPAN KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKKA: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu TAYLORIN SÄÄNTÖ JA EUROOPAN KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKKA: Onko euroalueen velkakriisi vaikuttanut EKP:n harjoittamaan rahapolitiikkaan? Kansantaloustiede Pro gradu

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2013

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2013 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 03 Helsinki 04 K 3/04 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 03 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 04 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 K 10/2009 vp E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 * E D U S K U N N A L L E H E L S I N K I 2 0 0 9 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Heinäkuu 2002 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Heinäkuu 2002 1 Euroopan keskuspankki, 2002 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2010 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 500 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2010 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Suomen Pankki Bank of Finland PO Box 160 FI-00101 HELSINKI FINLAND KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU EUROPEAN CENTRAL BANK

Suomen Pankki Bank of Finland PO Box 160 FI-00101 HELSINKI FINLAND KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU EUROPEAN CENTRAL BANK KUUKAUSIKATSAUS 1212011 FI EUROPEAN CENTRAL BANK Suomen Pankki Bank of Finland PO Box 160 FI-00101 HELSINKI FINLAND 0112011 0212011 0312011 0412011 0512011 0612011 0712011 0812011 0912011 1012011 1112011

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2008. Suomen Pankin vuosikertomus 2008

SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2008. Suomen Pankin vuosikertomus 2008 SUOMEN PANKIN VUOSIKERTOMUS 2008 Suomen Pankin vuosikertomus 2008 Suomen Pankin vuosikertomus 2008 Suomen Pankki Perustettu 1811 Käyntiosoite Snellmaninaukio, Helsinki Postiosoite PL 160, 00101 Helsinki

Lisätiedot

Talouskatsaus 2/2015 3,5E 7,5E

Talouskatsaus 2/2015 3,5E 7,5E 30 2/2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Euroopan keskuspankki, 2015 Postiosoite 60640 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero +49 69 1344 0 Internet www.ecb.europa.eu Talouskatsauksen laatimisesta

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Talouskatsaus 2/2015 3,5E 7,5E

Talouskatsaus 2/2015 3,5E 7,5E 30 2/2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Euroopan keskuspankki, 2015 Postiosoite 60640 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero +49 69 1344 0 Internet www.ecb.europa.eu Talouskatsauksen laatimisesta

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Marraskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Marraskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne.6. Maailmantalouden kehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua parempaa, vaikka euroalueella ja Suomessa kasvu onkin jäänyt vaisuksi. Kreikan kriisin kärjistyminen valtioiden

Lisätiedot

Suomen Pankki Bank of Finland PO Box 160 FI-00101 HELSINKI FINLAND KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU EUROPEAN CENTRAL BANK

Suomen Pankki Bank of Finland PO Box 160 FI-00101 HELSINKI FINLAND KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU EUROPEAN CENTRAL BANK KUUKAUSIKATSAUS 0312011 FI EUROPEAN CENTRAL BANK Suomen Pankki Bank of Finland PO Box 160 FI-00101 HELSINKI FINLAND 0112011 0212011 0312011 0412011 0512011 0612011 0712011 0812011 0912011 1012011 1112011

Lisätiedot

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2008 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 10 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2008 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Suomen Pankin vuosikertomus 2011 SUOMEN PANKKI 200 FINLANDS BANK

Suomen Pankin vuosikertomus 2011 SUOMEN PANKKI 200 FINLANDS BANK S U O M E N PA N K I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 11 Suomen Pankin vuosikertomus 2011 SUOMEN PANKKI 200 FINLANDS BANK Suomen Pankin vuosikertomus 2011 Suomen Pankki Perustettu 1811 Käyntiosoite Snellmaninaukio,

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 8.11.2012

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 8.11.2012 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 8.11.2012 Lauri Vilmi, KTT Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Esityksen rakenne 1. Rahajärjestelmät

Lisätiedot

Finanssikriisi ja keskuspankit

Finanssikriisi ja keskuspankit Finanssikriisi ja keskuspankit Erkki Liikanen Pääjohtaja Rahamuseo 1 Kriisidynamiikka Velkaantuminen, kiinteistöhintojen nousu Taantuma, hintakupla puhkeaa, luottotappiot kasvavat Pankkikriisi Luotonanto

Lisätiedot