Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Urheilu- ja ulkilulaitsrahast HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR SaapunuVlnkmmit O 9, Onr/Dnr TsHtävälUkka U ipfllflakia»8 Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vusaaren melntakeskusinvestinnin rahittamiseksi Natura Viva Oy hakee kaupungin urheilu- ja ulkilulaitsrahaststa eurn lainaa l O vudeksi erikseen svittavin ehdin tässä muistissa ja heisissa liitteissä esitetyin perustein. Helsingissä, N^tura Viva Oy Martti Larila Hallituksen puheenjhtaja

2 SISÄLTÖ l. NYKYTILANTEEN SELVITYS 2. SELOSTUS HANKKEESTA 3. PERUSTELUT HANKKEEN TOTEUTTAMISEN TARPEELLISUUDESTA 4. HUONETILAOHJELMA 5. KUSTANNUSARVIO 6. RAHOITUSSUUNNITELMA 7. TULOSENNUSTE 8. AIKATAULU LIITTEET l. Vukraspimus 2. Rekisterite 3. Tulslaskelma, tase ja tilintarkastuskertmus 4. Piirustukset 5. Rakennuslupa 6. Liiketimintasuunnitelma

3 l. NYKYTILANTEEN SELVITYS Natura Viva Oy n Helsingin Vusaaressa timiva melntapalveluihin erikistunut yritys, jnka tausta ja mistusphja n selvitetty liitteenä levassa liiketimintasuunnitelmassa. Timintansa jatkuvuuden turvaamiseksi Natura Viva n vukrannut Helsingin kaupungin liikuntavirastlta Itä-Helsingin Meljien Vusaaressa sijaitsevan kajakkivajan yhteydessä levan rakentamattman tntin san. Itä-Helsingin Meljat ry:n hallitus n antanut sustumuksensa hankkeen tteuttamiselle. Tarkituksena n siirtää melntakeskus tähän uuteen sijaintipaikkaan vudesta 2016 lähtien. Uusi sijaintipaikka sijaitsee nin l km nykyisestä melntakeskuksesta itään, lähellä Kallahdenniemen phjukkaa. Natura Vivan melntareitit ja retkien khteet säilyvät ennallaan. 2. SELOSTUS HANKKEESTA Natura Viva rakentaa vimassa levan asemakaavan mukaisen melntakeskuksen Helsingin kaupungilta vukraamalleen tntille sitteessa Harbnkatu 13, Helsinki. Se n sa kiinteistöä Natura Viva n tehnyt tntista 10 vuden vukraspimuksen Helsingin kaupungin liikuntavirastn kanssa. Vukraalue n n. 480 m2. Tntin 400 kem2 rakennusikeudesta n aiemmin käytetty 87 kem2. Käsillä levaan hankkeeseen käytetään rakennusikeudesta 312 kem2. Tntille rakennetaan kajakkien varastintia ja tukitimintja varten kajakkirakennus (216 kem2) sekä erillinen hultrakennus (96 kem2). 3. PERUSTELUT HANKKEEN TOTEUTTAMISEN TARPEELLISUUDESTA Natura Viva tarjaa pääkaupunkiseudulla ainana melnta-alan timijana mnipulisia melntapalveluja päivittäin tukkuun alusta syyskuun lppuun. Melntakeskus n auki kesäkuukausina 12 tuntia jka päivä, Natura Vivan palveluja käyttää nin asiakasta vusittain ja yritys tu melnnan pariin nin uutta melnnan harrastajaa vusittain. Tämä n enemmän kuin pääkaupunkiseudun 10 melntaseuraa ja muuta alan timijaa yhteensä. Kahdeksan timintavutensa aikana yritys n tunut melmaan nin alan uutta harrastajaa. Natura Vivan timinta perustuu hyvään palveluun, palvelujen saatavuuteen ja edulliseen hintaan. Natura Vivan asiakkaista enemmistö n naisia. Vusina 2013 ja 2014 tutustu melntaan-tapahtumien 475 santtajasta 55 % li naisia. Melnnan alkeiskurssien 417 santtajasta 61 % li naisia. Natura Viva järjestää melntatilaisuuksia myös kululaisille ja lapsille. Melntatapahtumien vanhin santtaja n llut iältään 87 vutta, ja nurin 4 vutta [vanhempien seurassa). Natura Viva n järjestänyt useita melntatapahtumiavammais-ryhmille.

4 Natura Vivan nykyisessä sitteessa [Ramsinniementie 14, Vusaari) timivan melntakeskuksen vukraspimus Best Western Htel Rantapuistn kanssa päättyy vuden 2015 lpussa. Spimuksen jatk n epätdennäköistä, kska alueen uusi asemakaava ei mahdllista timinnan jatkumista nykyisessä khteessa. Investinnin tteuttaminen suunnitelmien mukaisesti n sekä taludellisesti että timinnallisesti ptimaalinen ratkaisu kaikkien kukkarlle spivien melntapalvelujen turvaamiseksi pääkaupunkiseudulla. Osakkeenmistajien lisäsijitusten, tulrahituksen ja muun kaupallisen rahituksen hella kaupungin laina mahdllistaa hankkeen tteuttamisen nykyisessä mudssa ja suunnitellussa aikataulussa. Se takaa myös Natura Vivan timinnan kitkattman jatkumisen nykyisen vukraspimuksen päättyessä vuden 2015 lpussa. Natura Viva n merkittävä palvelututtaja Helsingin matkailussa. Ainana alan timijana yritys tarjaa päivittäin sekä ulkmaisille että ktimaisille matkailijille tarkitetun hjatun melntaretken "Helsinki by Kayak". Siihen ja risteilijävieraille tarkitettuun vastaavaan melntaretkeen sallistui 640 asiakasta vunna Natura Viva työllistää kesäkaudella nurta eri pituisissa työ- ja harjittelusuhteissa. 4. HUONETILAOHJELMA [perustuu Liikuntavirastn hyväksymiin piirustuksiin) Kajakkirakennus ja terassi Kahteen verkkseinäiseen ja kippiviseen kajakkivarastn sijitetaan yhteensä 70 kajakkia. Kskikajakit varusteineen sijitetaan rakennuksen vasemmassa reunassa levan suljetun varasttilan tien puleiseen päätyyn, jsta n sura pääsy kadulle (kajakkien lastaus ja purku). Rannan puleiseen päätyyn tulee myytävien [käytettyjen) kajakkien ja melntavarusteiden esittelytila. Kajakkirakennuksen ikeassa päädyssä n melntakeskuksen asiakaspalvelupiste, asiakkai-den pukuhuneet, asiakas-wct ja inva-wc. Timistssa n keittiövarustus, varast ja siivus-kmer. Kajakkirakennuksen ja hultrakennuksen välissä n avterassi. Terassille n mahdllisuus perustaa kesäkahvila melntakeskuksen asiakkaille. Hultrakennus Varasttila tarvitaan melntavarusteiden (pelastusliivit, aukkpeitteet, kuiva- ja märkäpuvut, melntatakit, tssut jne.) hultn sekä talvisäilytykseen. Rakennukseen sijitetaan lisäksi henkilökunnan pukuhune, WC ja ppaiden hune sekä säilytystilat 30 kajakille. Piha-alue ja laiturit Piha-aluetta tarvitaan ryhmien alkupastukseen, jllin pihalla vi lla jpa 30 kajakkia lähtövalmistelussa samanaikaisesti. Pihalla tarvitaan lisäksi n. 10 pukkia,

5 jiden päällä kajakit puhdistetaan melntaretkeltä palattua, ennen siirtämistä kajakkivarastn. Kajakit lähtevät vesille hiekkarannasta tai kajakkilaiturista. Laituri n kevytrakenteinen mdulilaituri, jka talveksi nstetaan rantaan. Hankkeessa nudatetaan kaavan määräystä (sl-2) hitaa puusta elinvimaisena ja uudistaa siten, että sen maisemallinen merkitys säilyy. Kajakkivarastn edessä levat neljä isa kivua säilytetään. Tervalepät raivataan pis lukuun ttamatta alueen reunja. Säilytettävät ja kaadettavat puut n kartitettu ja merkitty asemapiirrkseen. 5. KUSTANNUSARVIO Vusaaren melntakeskusinvestinnin kustannusarvi ( ) Investinnit Kustannukset Suunnittelu, valvnta Maarakennus, ruppaus, perustukset Talpaketti ja asennus Muut rakennustarvikkeet Täydentävät rakennustyöt Kalusteet, kneet ja asennus Sähkötyöt LVI-työt Varaus Yhteensä ilman alv % Peruste 6.3% Tteutunut 8.0% Tarjus 24.1% Tarjus 24.4% Tarjus 2.5% Arvi 6.1% Arvi 2.0% Arvi 9.5% Arvi 8.9% Arvi 8.3% Arvi 100.0% Investinnin keskeiset urakat n kilpailutettu marras-julukuussa Tarjuksia saatiin yhteensä 9, jista neljä valittiin jatkneuvtteluihin. Urakkaspimukset viimeistellään tammikuussa RAHOITUSSUUNNITELMA Suunnitteilla levan melntakeskusinvestinnin rahitussuunnitelma n esitetty alla levassa taulukssa. Tulrahituksen ja sakkaiden päämalainan suus rahituksesta n 38 %. Yritys hakee Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkilulaitsrahaststa eurn lainaa ja pankkilainaa eura. Yritys n hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkjen rakentamiseen tarkitetuista määrä-rahista 160,000 eurn avustusta. Mikäli se myönnetään, krvaa se pankkilainan. Vakuudeksi tarjtaan investintikhdetta ja Natura Viva Oy:n maisuutta.

6 Melntakeskusinvestinnin rahitus (, sis. alv) Rahitus Tulrahitus Tulrahitus 2015 Päämalaina sakkailta Laina Helsingin kaupunki Pankkilaina Yhteensä ilman alv % 6.3% 13.6% 18.1% 31.0% 31.0% 100.0% Peruste Tteutunut Ennuste Myönnetty Hakemus Hakemus Mittavasta investintihankkeesta hulimatta yrityksen maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyvät hyvänä tulevina vusina (kats liiketimintasuunnitelma). Yritys maksaa ulkpuliset lainat takaisin 10 vudessa. 7. TULOSENNUSTE Liikevaihdn arviidaan kasvavan tasaisesti vusina Ulkpulelta stetut hjaajapalvelut sekä henkilöstökulut n nnistuneesti speutettu vastaamaan timinnan vlyymia ja palvelujen kysyntärakennetta. Natura Viva Oy:n tulsennuste (C)1! Liikevaiht , , , ,325 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Muut kulut 68,343 73,060 74,011 48,966 98,018 75,491 72, ,398 90,054 91, , ,605 Liikevitt 75,372 83, , ,972 Pistt Krt Vert Vitt ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Tilikauden vitt Vitt % liikevaihdsta 21,595 2,850 50,927 35,000 15, ,327 8,100 50,206 15,000 35, ,111 13,725 73,956 30,000 43, ,338 13,200 97,434 30,000 67, Vuden 2014 luvut vat ennakktietja Operatiivinen tuls [liikevitt, käyttökate) jatkaa kasvuaan ja n ennustekauden lpussa 14 %. Järjestelmäuudistuksista aiheutuneet kustannukset [satunnaiset erät) eivät rasita tulslaskelmaa vuden 2014 jälkeen. Netttulksen arviidaan ylittävän 10 %:n tavitetasn vunna AIKATAULU Hankkeen keskeiset urakitsijat valitaan tammikuussa Yksityiskhtaiset rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat valmistuvat helmi - huhtikuussa ja rakentaminen käynnistyy tukkuussa, kun hankkeen rahitus n selvä. Hanke valmistuu pääsin vuden 2015 lppuun mennessä. Melntakeskuksen timinta tässä khteessa käynnistyy

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring.

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring. Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta www.liveherring.rg Sisällys 1. Jhdant... 1 2. Tapahtuman idea... 2 3. Tapahtuman sisältö...

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015 Oulun seudun kulutuskuntayhtymä Timinta- ja talussuunnitelma 2015 2017 ja talusarvi vudelle 2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 104 Yhtymäkkus 25.11.2014 27 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 2 2 OSEKKIN ORGANISAATIO...

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo

KOKOELMAPOLITIIKKA. Savonlinnan kaupunginkirjasto. Päivitetty 25.4.2014. Sisällysluettelo Savnlinnan kaupunginkirjast KOKOELMAPOLITIIKKA Päivitetty 25.4.2014 Sisällysluettel JOHDANTO... 2 Kkelmaplitiikan perusteet ja tavitteet... 2 Vastuuhenkilöt ja ylläpit... 3 Kirjastn palvelupisteet ja sastt...

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin PIHLAJALINNA OY YHTIÖTIEDOTE 22.5.2015, KLO 13.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TEA 15.4.2014 17:00 OSAISTUJAT Hynninen Raim puheenjhtaja Päätöksentekijät Qvnström Raun Eer Piispasen vajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Sepp Hentunen Ki Kekknen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen Kirsi

Lisätiedot