HOITOTAPAHTUMASTA EPISODIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOITOTAPAHTUMASTA EPISODIIN"

Transkriptio

1 HOITOTAPAHTUMASTA EPISODIIN Drg-käyttäjäpäivät, Tampere Mika Keinänen, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy Page 1

2 Hoitotapahtumasta episodiin! Esityksen sisältö 1) Lähtökohdat episodiryhmittelyn kehitykselle 2) DRG- ja pdrg-potilasluokitteluiden yhteisnäkymä: miten? 3) DRG- ja pdrg-potilasluokitteluiden yhteisnäkymä: miksi? 4) Hoitoepisodien kustannukset ja potilaskontaktit: tarkennuksia 5) Meneillään olevat pilottihankkeet ) Episodiryhmittelyn kansainväliset sovelluskohteet tulevaisuuden suuntia myös Suomelle? Mika Keinänen / Page 2

3 1 LÄHTÖKOHDAT Mika Keinänen / Page 3

4 Lähtökohdat episodiryhmittelyn kehitykselle DRG-potilasluokittelun näkökulma NordDRG-ryhmittelyssä on olemassa Full-versio avohoitokäyntien ryhmittelyyn, mutta sitä ei ole otettu laajasti käyttöön. Onko tarkoituksenmukaista ryhmitellä käyntejä? pdrg-potilasluokittelun näkökulma pdrg-ryhmiä on noin 50 -> hoidon kokonaisuus helpommin koostettavissa. Sisäänrakennettu episodiryhmittelijä, joka perustuu potilaan terveysongelman luonteeseen. Ei tällä hetkellä kata perusterveydenhuollon vuodeosastohoitoa. Useissa sairauksissa kokonaiskuva potilaan hoidosta hajaantuu, jos sovelletaan ainoastaan DRG-ryhmittelyä. pdrg-ryhmittely saa tukea erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käsittelymalleista. FCG:llä on päätetty aloittaa yhtenäisen potilasluokittelujärjestelmän kehitystyö, joka yhdistää molempien potilasluokittelujärjestelmien parhaat puolet, ja kuvaa potilaan hoidon kokonaisuutta riippumatta hoitavasta organisaatiosta tai perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnoista. Mika Keinänen / Page 4

5 2 pdrg:n JA DRG:n YHTEISNÄKYMÄN TOTEUTUS Mika Keinänen / Page 5

6 Petra Kokko pdrg tuotteistusjärjestelmä Erikoissairaanhoidon tuotteistusta (NordDrg) vastaava, käyntisyy-/ diagnoosipohjainen perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä järjestelmän omistaa Kuntaliitto, johon FCG:llä yksinomainen käyttöoikeus vuosina pohjautuu avohoidon kontaktien aikana rutiinisti tallennettavien potilastietojen (käyntitietojen) sekä taloushallinnossa kertyvien tietojen käyttöön Perusajatuksena on episodin muodostaminen hoitokontakteista (esimerkiksi diabeetikon vuoden käynnit diabeteksen vuoksi 12 kk) Sisältää 48 tuotetta Perustuu ICPC2-luokitukseen sisältäen myös kääntötaulukon ICD10:stä Tarkasteluaikavälin hoidon kokonaiskustannukset kohdistetaan hoitokontakteihin Noudattaa THL:n ohjeita kirjaamisesta Page 6

7 Esimerkki episodista katkaisuaika 3 viikkoa Akuutti hengitystieinfektio Episodin vrk Episodin vrk Episodin vrk Potilas ottaa yhteyttä lääkäriin, kun 4. kuumeinen päivä. Saa antibioottikuurin Potilas varaa uuden ajan, kun vointi ei parane Soittoaika lääkäri tarkistaa nieluviljelyn tuloksen sekä muut labrat ja määrää uuden antibiootin Lääkärin Vastaanotto 1 Lääkärin Vastaanotto 2 Soittoaika lääkärille Verikokeita Nieluviljely Kaikki käynnit ja tutkimukset sekä niiden kustannukset kuuluvat samaan episodiin, kun ne toteutuvat 3 viikon sisällä ensimmäisestä vastaanottoajasta

8 Terveysongelmien jaottelu: pdrg-tuotteistuksen kooditus ja tuotenimet Mika Keinänen / Page 8

9 Hoitotapahtumat episodeille! PthLääkäri Diab. dg. Ravitsemusterapeutti Hoitaja Silmänpohjakuvaus Diabetes Lab PthLääkäri Lab PthLääkäri Lab Jalkojenhoitaja Korvatulehduskierre Esh-polikäynti (KNK) Esh-vos-jakso (Sisätaudit) Episodien muodostaminen hoitokontakteista perustuu pdrg:n episodiryhmittelyominaisuuteen mukaan lukien erikoissairaanhoidon tapahtumat Erikoissairaanhoidon DRG-hoitojaksot yhdistetään informaationa pdrg-episodeihin Lähestymistapa mahdollistaa potilaan hoitoketjun kuvaamisen, potilaskohtaisten kokonaiskustannusten laskemisen ja siten hoitoketjujen taloudellisen sekä potilasohjauksellisen tarkastelun Mika Keinänen / Page 9

10 3 pdrg:n JA DRG:n YHTEISNÄKYMÄN SOVELLUSKOHTEET Mika Keinänen / Page 10

11 Mitä episoditarkastelulla on suunniteltu tehtävän? 1) Koostaa ja kuvata potilasryhmittäinen hoidon kulku (episodit) julkisessa terveydenhuollossa kokonaisuutena (esh+pth), 2) Löytää mahdolliset resursoinnin päällekkäisyydet ja hoidon solmukohdat nykyiset organisaatiorajat ylittäen, 3) Laskea hoidon kokonaiskustannukset kunkin terveysongelman osalta per potilas sekä eritellä esh:n ja pth:n osuudet, 4) Selvittää hoitokäytännöt ja potilaan erilaisten hoitomallien toimivuus terveysasemilla ja kohdeväestöittäin vertaillen, 5) Selvittää vertailuun perustuen, miten eri potilasryhmät voitaisiin hoitaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyönä kaikkein kevyimmin resurssein, sekä potilaalle mielekkäällä tavalla, 6) Kuvata tulevaisuudessa hoidon kulkua potilaalle sekä suunnitella julkisen terveydenhuollon kattavia hoitokokonaisuuksia. Mika Keinänen / Page 11

12 Hoitokäytäntöjen kuvaaminen: hoitotapahtumia / episodi, esimerkki Välisuoritteita keskimäärin episodia kohti pdrg - psykiatriset ryhmät Lääkäri Perusterveydenhuolto, käyntejä Terveyde n-hoitaja Lab.- kokeita Lähihoitaja Sairaanhoitaja Kuvantamisia Erikoissairaanhoito, hoitojaksoja Keskipitkä Pitkä psyk.laitos psyk.laitos hoito hoito Lyhyt psyk.laitos hoito Somaatt. esh-hoitojaksot T801 Depressio tai muu mielialahäiriö 1,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,1 0,6 0,2 0,1 0,5 T802 Psykoottinen häiriö 1,6 3,2 1,5 0,3 2,7 0,1 1,1 0,3 0,2 0,5 T803 Päihteiden käyttöön liittyvä ongelma 1,7 0,4 1,3 0,1 1,5 0,1 0,7 0,1 0 1,2 T998 Sosiaaliset ongelmat 0,9 2,9 1,0 0,5 0,7 0,4 0,5 0,1 0 0,8 Depression hoitoon perusterveydenhuollon avohoidossa sisältyi esimerkkikaupungissa vuonna 2010 keskimäärin 1,5 lääkärikäyntiä, sekä 1,4 hoitajakäyntiä, mutta myös laitoshoitojaksoja erikoissairaanhoidossa. Kontaktien yksikkökustannukset * kontaktien määrä / episodien määrä = episodin keskikustannus. Erikoissairaanhoidon osalta voidaan käyttää KPP-dataa. Mika Keinänen / Page 12

13 Esimerkki tuloksista psykiatrisia ryhmiä koskien: Taloudelliset vaikutukset Psykoottisen häiriön hoitoepisodin kustannus perusterveydenhuollossa esimerkkikaupungissa oli 433 / episodi vuonna Yhden psykiatrisen kuntoutuksen hoitojakson keskikustannus erikoissairaanhoidossa oli noin euroa. Toisin sanoen keskipitkään, 1-3 kuukautta kestävään erikoissairaanhoidon laitoshoitoon päätyvän potilaan kustannukset ovat yli 50-kertaiset verrattuna perusterveydenhuollossa hoidetun potilaan kustannuksiin. Jos kolmasosa esimerkkikaupungin noin 150 psykiatrisen kuntoutuksen potilaasta voitaisiin hoitaa perusterveydenhuollossa, olisi kustannussäästö vuositasolla 1,1 miljoonaa euroa. Tärkeintä toteutettujen toimenpiteiden tulosten seuranta Mika Keinänen / Page 13

14 4 pdrg:n ja DRG:n YHTEISNÄKYMÄN KUSTANNUSLASKENTA Mika Keinänen / Page 14

15 Kustannukset episodeille PthLääkäri Diab. dg. Ravitsemusterapeutti Hoitaja Silmänpohjakuvaus Diabetes Lab PthLääkäri Lab PthLääkäri Lab Jalkojenhoitaja Korvatulehduskierre Esh-polikäynti (KNK) Esh-vos-jakso (Sisätaudit) Lähtökohta: jokaiselle kontaktille lasketaan joko yksikkökustannukset (pdrg) tai potilaskohtaiset kustannukset (DRG), ja ne summaamalla saadaan potilaan hoitoepisodin kokonaiskustannukset. Eräiden perusterveydenhuollon kontaktien kustannukset (kts. kuva) jakautuvat useammalle episodille perusteluna usean vaivan hoito yhdellä käynnillä. Perusterveydenhuollon kontaktien yksikkökustannukset voivat varioitua käynnin pituuden mukaan. Mika Keinänen / Page 15

16 Yksikkökustannusten laskenta Erikoissairaanhoito (DRG), vaihtoehdot järjestyksessä: Vaihtoehto 1: Todelliset potilaskohtaiset kustannukset (jos käytettävissä). Vaihtoehto 2: DRG-pistelaskentaan perustuvat laskennalliset kustannukset. Vaihtoehto 3: Sairaanhoitopiirin osoittamat hinnastohinnat. Perusterveydenhuolto (pdrg) Käytössä pdrg-järjestelmän laskennallinen malli, jonka perusteella lasketaan yksikkökustannukset potilaittain eri kontaktilajeille ja episodeille. Malli perustuu tilinpäätöstietoihin sekä kansallisesti sovittuihin standardikäytäntöihin mm. vyörytysten käsittelyn suhteen. Yksikkökustannukset voidaan laskea myös terveysasema/aluekohtaisesti. Mika Keinänen / Page 16

17 Pth+Esh KPP (kustannukset per potilas) sovellettu laskentamalli Kustannukset episodeittain Petra Kokko Mika Keinänen Episodi A Episodi B Episodi C Episodi D Episodien muodostaminen pdrg kontakteille sekä DRG-kontakteille, joilla pdrg-tunniste Kustannukset kontakteittain pdrg kontakti A pdrg kontakti B DRG hoitojakso C DRG avokäynti D pdrg ryhmittely toteutuneille kontakteille (pdrg-tieto liitetään myös DRG-kontakteille) Kustannukset potilaittain ja kontakteittain Potilas A kontakti 1 Potilas B kontakti 1 Potilas A kontakti 2 Potilas C kontakti 11 Kustannukset välisuoritteittain Käyntivälisuorite Laboratoriotutkimus Fysioterapiakäynti Kuvantamistutkimus Kustannuslaskenta suoriteperusteista ja toimintoperusteista laskentamenetelmää käyttäen Kustannukset tileittäin Henkilöstökulut Tarvikekulut Tutkimuskulut Muut kulut Page 17

18 5 pdrg:n ja DRG:n YHTEISNÄKYMÄN PILOTTIHANKKEET Mika Keinänen / Page 18

19 Pilottiprojektit palvelujärjestelmän kehittämisen tueksi FCG:llä ja asiakkailla 3 pilottiprojektia meneillään, joista tuloksia on tiedossa maaliskuun loppuun 2014 mennessä. Pilotit tulevat antamaan suunnan pth+esh episodien muodostukselle Asiakkaiden tavoitteita hankkeiden ajalle eri piloteista: Selvittää potilasryhmien episodinäkymien perusteella, miten eri potilasryhmät voitaisiin hoitaa kaikkein järkevimmin/kevyimmin resurssein kaupungin ja sairaanhoitopiirin välisesti. Muodostaa tuloksia seuraava ja hoitoketjua kehittävä yhteistyöryhmä esh:n ja pth:n lääkäreiden sekä hoitajien kanssa, ja kehittää yhteistä palvelukulttuuria erityisesti läpinäkyvyyden lisäämisen sekä yhteisen tiedonmuodostuksen ja mittaamisen näkökulmista. Selvittää projektin aikana muodostuvan yhteisen rekisterin jatkohyödyntämisen perusteet ja käytännöt. Selvittää mahdollisuus tietokantaratkaisun ja toiminnan yhteissuunnittelun viemisestä jatkuvaluonteiseksi toiminnaksi kaupungin ja sairaanhoitopiirin välisesti Page 19

20 Pilottiprojektit palvelujärjestelmän kehittämisen tueksi Page 20

21 6 EPISODIRYHMITTELY MAAILMALLA: TULEVAISUUDEN SUUNTIA SUOMELLE? Mika Keinänen / Page 21

22 PCSI-KONFERENSSIN ANTIA (Helsinki ) pdrg:tä vastaavia perusterveydenhuollon näkökulmasta potilasluokittelua lähestyviä järjestelmiä on olemassa, mm. kansainvälisesti levinnyt Yhdysvaltalainen ACG. Tuloksena ACG:ssä ovat resurssien vaativuuden painoarvot tietyille potilasryhmille, joille on etukäteen määritelty ongelmien kombinaatioita (ei episodiryhmittelyä). Hollannin DRG, eli DBC, perustuu episodeihin. Kanadassa (Ontario) on testattu episodiryhmittelyä sydäninfarktien kustannusten ja vaikuttavuuden osalta -> tavoitteena siirtyä vähitellen kokonaisten hoitoepisodien käyttöön rahoituksen perustana (episode based payments). Episodinäkymä mahdollistaa eri terveysongelmien hoidon ja kustannusten tarkastelun potilasryhmä-kohtaisen tarkastelun lisäksi ( = ylimääräinen taso tarkastelussa) Page 22

23 PCSI-KONFERENSSIN ANTIA (Helsinki ) Lähde: Erik Hellsten, Health Quality Ontario, Institute of Health Policy, Management and Evaluation, University of Toronto (PCSI Helsinki 2013) Page 23

24 PCSI-KONFERENSSIN ANTIA (Helsinki ) Lähde: Joost Warners, DBC-Onderhoud (Hollannin DRG-keskus), esitys PCSI-konferenssissa Page 24

25 PCSI-KONFERENSSIN ANTIA (Helsinki ) Lähde: Joost Warners, DBC-Onderhoud (Hollannin DRG-keskus), esitys PCSI-konferenssissa Page 25

26 TERVEYSHYÖDYN MITTAAMINEN HOITOKETJUISSA Hoidon tulos/ hyöty potilaalle esim. elinvuosien määrä väestössä Menetelmä 2 esim. leikkaus (B) Menetelmä 1 esim. ei hoitoa (C) aika Hoidon ajankohta Mittauspiste Episodiryhmittely mahdollistaa myöhemmin myös hoitoepisodeilla tuotettavan terveyshyödyn mittauksen. Tällä hetkellä terveyshyötyä koskeva tieto Suomessa on puutteellista, mutta olemassa olevat ja tulevat mittausmenetelmät voidaan myöhemmin linkittää hoitoepisoditietoihin Page 26

27 Yhteenveto pdrg:n ja DRG:n yhteisnäkymä on uudenlainen tapa erottaa potilaan tietyn terveysongelman hoidon rakenne ja kustannukset koko terveydenhuoltojärjestelmässä. Yhteisnäkymällä on merkittäviä sovelluskohteita mm. soteintegraation toteuttamisessa, laskutusperusteena, palvelurakenteiden uudistamisessa, hoidon tulosten standardoinnissa ja seurannassa. Toimivan koko terveydenhuollon kattavan episodiryhmittelyn toteuttaminen on jopa kansainvälisessä kontekstissa uusi asia, ja FCG:n tämän hetken kärkihankkeita. Se on myös seuraavan NCC:n konferenssin aihe. Tuloksia FCG:n ja asiakkaiden pilottihankkeista tulossa ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä Page 27

28 Kiitos! Kysymyksiä? Page 28

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus 2014 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131 Sari Kehusmaa Hoidon menoja hillitsemässä Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko

Terveydenhuollon rahoituksen optimaalinen väestön koko Ilkka Vohlonen, Jan Klavus, Veli Koistinen, Tuula Talvinko ja Martti Virtanen Terveydenhuollon rahoitukn optimaalinen väestön koko Acta nro 225 Ilkka Vohlonen, Jan Klavus, Veli Koistinen, Tuula Talvinko

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2003:1

DEHKO-raportti 2003:1 DEHKO-raportti 2003:1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin? Outi Himanen Pirjo Ilanne-Parikka 1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin?

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa. Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmät Suomessa Kohti älykkäitä ja yhteentoimivia ratkaisuja 2014 1 Sisältö 3 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus 1 JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014 OSA III: Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi Tehtävät 5-8 Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus Aika-arvio: noin 40 min Maksimipistemäärä: 1,3 pistettä Kunta-

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot