CC ryhmittelijän testaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CC ryhmittelijän testaus"

Transkriptio

1 CC ryhmittelijän testaus Petra Kokko Page 1

2 Testauksen taustaa ja tavoite Suomessa on pidemmän aikaa käyty keskustelua DRG -ryhmittelyn komplisointisäännöistä Ruotsi analysoi yhdysvalloissa kehitetyn komplisoitumissääntöjen soveltuvuutta NordDRG SWE versioon ja muokkasi sen heidän käyttöönsä sopivaksi Suomessa DRG ryhmittelyn komplisoitumissääntö on valtaosin perustunut toimenpiteen kiireellisyyskoodeihin, joka ei kritisoijien mielestä kuvasta sairauden komplisoitumista eli lääketieteellinen näkökulma on puuttunut tästä asiasta. Muissa pohjoismaissa ei ole vastaavaa logiikkaa. Testauksen tavoitteena on analysoida muutoksen suuruutta käyttäen Ruotsin CC mallia sekä arvioida soveltuuko malli sellaisenaan käyttöönotettavaksi myös Suomessa Page 2

3 Testausmalli Testauksessa on käytetty yliopistosairaaloiden yhdistettyä dataa vuodelta 2010 Muutosvertailu tehtiin NordDRG FIN2012PR1eFull ryhmittelijäversiolla tehtyyn ryhmittelyyn Testaus jakautui kolmeen vaiheeseen: 1. Toimenpiteen kiireellisyyskoodin vaikutuksen arviointi Datasta poistettiin toimenpiteen kiireellisyyskoodit ZXD00 Hätäleikkaus sekä ZXD05 Kiireellinen toimenpide ja se ryhmiteltiin uudelleen samalla ryhmittelijällä 2. Ruotsin sivudiagnoosilistan käytön arviointi Toimenpiteen kiireellisyyskoodin poistamisen lisäksi data ryhmiteltiin testausta varten laaditulla ryhmittelijällä, johon oli lisätty Ruotsin CC mallin mukainen sivudiagnoosien komplisoiva ominaisuus 3. Ruotsin CC logiikan käytön arviointi Testausta varten laadittiin ryhmittelijä vuoden 2012 Full version pohjalle, josta poistettiin Classic ryhmien säännöt ja laitettiin tilalle Ruotsin CC mallin mukaiset ryhmittelysäännöt Page 3

4 Tulokset eri vaiheista Toimenpiteen kiireellisyyskoodin poistaminen muutti hoitojaksoa (5,5%) komplisoituneesta ei komplisoituneeseen ryhmään Sivudiagnooseihin perustuva komplisoitumissääntö muutti hoitokontaktia (0,7%) toiseen ryhmään Ruotsin CC-mallin käyttö muutti hoitokontaktia (7,7%) toiseen ryhmään Liitteenä olevassa taulukossa on vertailtu keskenään 2012PR1eFull, 2012CC ja 2012CCPR1 ryhmittelijöillä ryhmitellyn aineiston tunnuslukuja: Raakapainokerroin Lukumäärä N Variaatiokerroin Keskikustannus Keskihajonta Page 4

5 Huomioita CC-mallin käytöstä Muuttuneita kontakteja / > 7,7% DRG ryhmien lukumäärä muuttui 870 > 1024 Jotkut ryhmät ovat pieniä tai ero komplisoituneiden ja ei komplisoituneiden välillä on vähäinen Monta aikuinen / lapsi ryhmää yhdistetty ja jaettu komplisoituneisiin / ei komplisoituneisiin ryhmiin Testiversiossa 209 ryhmien koodit ovat osin vaihtuneet ryhmiin ruotsalaisten version mukaan. Ryhmät ovat identtisiä. Diabetes >35 vuotiaat jakaantuu ei komplisoituneisiin, komplisoituneisiin ja erittäin komplisoituneisiin ryhmiin Synnytys ryhmät jakaantuvat komplisoituneisiin ja ei komplisoituneisiin ryhmiin Ei vaikuta vastasyntyneiden, psykiatrian, kuntoutuksen tai avohoidon ryhmittelyyn Joissakin ryhmissä on epäloogisia painoja, esim. 9, 30C, 30N, 217 Kaiken kaikkiaan muutokset kokonaisuutena hyviä Erittäin komplisoituneet tapaukset erottuvat pienenä, mutta merkityksellisenä osana Page 5

6 Muutoksia virheryhmissä 468 jakaantuu 468M Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä, laaja toimenpide, erittäin komplisoitunut 468N Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä, laaja toimenpide, ei komplisoitunut 468O Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä, laaja toimenpide, lyhyt hoito 470 jakaantuu 470A Puutteellinen tai virheellinen tieto tai diagnoosi puuttuu 470B Potilas liian vanha diagnoosiin 470C Potilas liian nuori diagnoosiin 470E Väärä päädiagnoosi 470F Päädiagnoosi ja potilaan sukupuoli eivät sovi yhteen 470G Potilaan sukupuoli puuttuu 470H Virheellinen diagnoosin ja toimenpiteen yhdistelmä 470I Virheellinen diagnoosien yhdistelmä Page 6

7 Jatkotyöskentely Testaus puretaan raportin muotoon, joka lähetetään sairaanhoitopiireille kommentoitavaksi > Yhteinen päätös mahdollisesta CC ryhmittelijän käyttöönotosta Ajatuksia jatkotestauksesta Ruotsin CC-mallia testataan laajemmalla aineistolla Erikseen keskussairaala ja YO-sairaala aineistojen analyysit Vuosien 2010 ja 2011 aineistot yhdessä Lisäanalyysia tarvitaan lukumäärän jäädessä pieneksi tai suuren variaatiokertoimen omaavissa ryhmissä. Joukossa on myös epäloogiselta tuntuvia muutoksia, esim. 11F > 35 Lisäanalyysi ja ryhmien tarkastelu julkaistaan raportissa Page 7

8 Vuoden 2013 DRG ryhmittelijän muutokset Petra Kokko Page 8

9 Muutokset Poistuneet DRG -ryhmät: DRG 58 Risaleikkaus muun toimenpiteen yhteydessä, lapsi siirtyvät DRG 60 DRG 185 Hampaiden tai suun sairaus, ei hammashoidon toimenpiteitä, aikuinen DRG 186 Hampaiden tai suun sairaus, ei hammashoidon toimenpiteitä, lapsi DRG 187A Suu- ja leukasairauksien muu toimenpide, komplisoitunut tai anestesia DRG 187C Purentafysiologinen hoito DRG 187D Hampaiston oikomishoito DRG 187E Keinojuuritoimenpide DRG 187F Suun proteettinen hoito DRG 187G Suun tutkimus- ja konsultaatio, ehkäisevä hoito DRG 187H Parodontologinen hoito DRG 187J Kariologinen hoito DRG 187O Suun alueen muu toimenpide, lyhyt hoitojakso DRG 291 Kilpirauhas-kielitiehyeen leikkaus yhdistyy DRG 290 Kilpirauhasleikkaus DRG 291O Kilpirauhas-kielitiehyeen leikkaus, lyhyt hoito yhdistyy DRG 290 Kilpirauhasleikkaus Page 9

10 Uudet DRG -ryhmät: Muutokset DRG 580A Suun alueen ongelma, vuodeosastohoito DRG 580B Suun alueen tutkimus ilman anestesiaa ja merkittävää kuvantamista DRG 580C Merkittävä suun alueen kuvantaminen ilman anestesiaa DRG 580D Laaja suun alueen tutkimus ilman anestesiaa ja merkittävää kuvantamista DRG 580E Laaja suun alueen tutkimus ilman anestesiaa ja merkittävä kuvantaminen DRG 580F Suun ja leuan alueen toimenpide ilman anestesiaa ja merkittävää kuvantamista DRG 580G Suun alueen ongelman hoito yleisanestesiassa DRG 580H Suun ja leuan alueen toimenpide anestesiassa tai merkittävän kuvantamisen kanssa DRG 580J Merkittävä suun alueen kuvantaminen anestesiassa DRG 580K Laaja suun ja leuan alueen toimenpide DRG 580O Suun alueen ongelma, lyhyt hoito Page 10

11 Muutokset Muutoksia DRG -ryhmien ominaisuuksissa: DRG 39P Mykiön leikkaus, molemmin puoleinen, lyhyt hoito bilateraaliselle toimenpiteelle annettu diagnoosiominaisuus toimenpideominaisuuden sijasta DRG 60 Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lapsi DRG 57, 58 ja 59 tapaukset siirtyvät tähän ryhmään, nimen muutos DRG 60 Risaleikkaus DRG 60O Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lyhyt hoito poistettu ylimääräinen sääntö, ei vaikutusta DRG 162P Nivus- tai reisityrän toimenpiteet, molemmin puolinen lyhyt hoito bilateraaliselle toimenpiteelle annettu diagnoosiominaisuus toimenpideominaisuuden sijasta DRG 471N Alaraajan usean suuren nivelen tai molempien raajojen kirurginen toimenpide bilateraaliselle toimenpiteelle annettu diagnoosiominaisuus toimenpideominaisuuden sijasta DRG 910I Endokriininen sairaus, erityislääkehoito, lyhyt hoito erityislääkehoidon MDC-ryhmäominaisuus on poistettu DRG 918A Infektio, erityislääkehoito, lyhyt hoito lääkeominaisuus muuttunut Page 11

12 Muutokset Esitetään poistettavaksi PL01- versioon mennessä DRG 57 Risaleikkaus muun toimenpiteen yhteydessä, aikuinen siirtyvät DRG 60 DRG 59 Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, aikuinen siirtyvät DRG 60 DRG 60 nimi muutetaan Risaleikkaus Page 12

13 Ehdotus 1 Virheen korjausehdotukset Diagnoosi D25.9& (Määrittämätön kohdun sileälihaskasvain) yhdistettynä toimenpidekoodiin PD2DT (Gynekologisen tuumorin embolisaatio) ryhmittyi DRG 477. Kyseessä oli virhe toimenpidekoodin MDC ominaisuudessa ja ehdotimme tämän korjaamista Ehdotus 2 DRG 52A Huuli-suulakihalkion sekundaarinen korjausleikkaus, ikä yli 2 vuotta ja 52B Huuli-suulakihalkion muu korjaus, ryhmien ikäsäännöissä oli ongelmia, joten ehdotimme, että nämä yhdistetään ryhmäksi DRG 52 Huuli-suulakihalkion korjaus. Common versiossa on ainoastaan ryhmä DRG 52, joten Suomen versioon tehtiin sama muutos Ehdotus 3 Diagnoosit E04.2 Monikyhmyinen atoksinen struuma ja D22.4 Päälaen, kaulan tai niskan (ihon) melanosyyttiluomi, toimenpiteet BAA40 Kilpirauhasen toisen lohkon poisto kokonaan ja QAE10 Pään tai kaulan ihon ja ihonalaiskudoksen ihon paikallisen muutoksen poisto koko ihon paksuudelta veivät DRG 288B Liikalihavuuden hoito muulla leikkauksella. Analyysin perusteella ryhmittelijässä oli virhe, joka ehdotettiin korjattavaksi poistamalla koodit QAE10, QAE15, QBE10, QBE15, QCE10, QCE15, QDE10, QDE15, QXE10, QXE15 10S04 listalta Page 13

14 Page 14

15 FCG Tietojohtaminen Oy Osmontie 34, PL Helsinki Kansallinen DRG -keskus Johtaja Petra Kokko Tuotepäällikkö Minna-Liisa Sjöblom Page 15

Muutokset DRG ryhmittelijään v. 2014

Muutokset DRG ryhmittelijään v. 2014 1 (15) Sjöblom Minna-Liisa Muutokset DRG ryhmittelijään v. 2014 Kansallinen DRG keskus 5.6.2013 Kansallinen DRG keskus on testannut v. 2014 Full -ryhmittelijän PL0 version ja oheisessa raportissa kuvataan

Lisätiedot

Kliinisen koodauksen laatu. Seppo Ranta Timo Pessi

Kliinisen koodauksen laatu. Seppo Ranta Timo Pessi Kliinisen koodauksen laatu Seppo Ranta Timo Pessi Koodatun tiedon tarve 2 Hoito- ja laskutustiedot Terveydenhuollon tuotteistus Ryhmää samankaltaisia potilaita voidaan vertailla laatu- ja kustannusmielessä

Lisätiedot

DRG (Diagnosis Related Groups) sovellusrajapinta

DRG (Diagnosis Related Groups) sovellusrajapinta SerAPI projekti Yhteyshenkilö Heli Luostarinen (Heli.Luostarinen@uku.fi) Dokumentin versio 1.0 Päiväys 28.11.2005 Sisällysluettelo 1 Johdanto ja määrittelyn tavoitteet... 4 2 Käsitteet ja tausta... 5 2.1

Lisätiedot

CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta

CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta Lääk. yo., tekn. yo. (Aalto yliopisto) Susanna Siitonen Toimialuejohtaja Jussi Mertsola, Tyks Tuottavuus Suomen Lastenklinikoilla 2011

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Terveys 2009 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua?

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki

Lisätiedot

pdrg-käyttöönottohanke

pdrg-käyttöönottohanke pdrg-käyttöönottohanke Loppuraportti FCG KONSULTOINTI OY P14346 Loppuraportti TIIVISTELMÄ pdrg-käyttöönottohanke käynnistyi alkuvuodesta 2011 ja päättyi vuoden 2013 lopulla. Käyttöönottohankkeen koordinoinnista

Lisätiedot

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua?

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki

Lisätiedot

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja OPAS Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja 17 OPAS 17 Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen

Lisätiedot

Tiedolla parempiin tuloksiin

Tiedolla parempiin tuloksiin Tiedolla parempiin tuloksiin pdrg-potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä XII DRG -käyttäjäpäivät Vaasa 4.12.2014 Virpi Pitkänen Primary Care Diagnosis Related Groups (pdrg) 2.12.2014 Page 2 Primary

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

Lääketieteellisen hoidon haittavaikutusten kirjaamiskäytännön ja tilastoinnin kehittämisen asiantuntijaryhmän raportti

Lääketieteellisen hoidon haittavaikutusten kirjaamiskäytännön ja tilastoinnin kehittämisen asiantuntijaryhmän raportti S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 6 / 2 0 0 7 Matti Ojala, Ilkka Saario, Martti Virtanen, Olli nylander, jarkko vasenius, otto lindberg, riitta luhtala, petri mikkola, marja niemi, simo pelanteri,

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu potilastietojärjestelmiin. o Hoito siirtyy laskutukseen

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Kristian Valkama, Jouni Paavilainen, Jani Väihinpää, Jussi Myllärniemi HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

VOK-RAPORTTI. Verivalmisteiden käyttö Suomessa vuosina 2002-2008

VOK-RAPORTTI. Verivalmisteiden käyttö Suomessa vuosina 2002-2008 VOK-RAPORTTI Verivalmisteiden käyttö Suomessa vuosina 2002-2008 Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu hoitaa keskitetysti koko maan veripalvelutoimintaa. Tehtäviimme kuuluu niin verenluovuttajien rekrytointi,

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen 2 (50) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Avohoidon potilasryhmitys, APR Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Versio 4.0 12.5.2008 APR Avohoidon potilasryhmitys Yleistä APR on DRG Medicals Systems Oy:n (DMS) luoma

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Pirjo Häkkinen +358

Lisätiedot

Selvitys 1 (14) Dnro 448/05.01.05.02/2011 5.7.2011. Eduskunnan oikeusasiamies. Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011

Selvitys 1 (14) Dnro 448/05.01.05.02/2011 5.7.2011. Eduskunnan oikeusasiamies. Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011 Selvitys 1 (14) Eduskunnan oikeusasiamies Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011 Asia Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa (Valvira) selvittämään, miten

Lisätiedot

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010. Eturauhasen syöpä

Focus Oncologiae. Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010. Eturauhasen syöpä Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja No 11, 2010 Eturauhasen syöpä Syöpäsäätiön XXXVII Symposiumi 4. 5.2.2010 1 Focus Oncologiae -sarjan julkaisut: Eturauhasen syöpä 2010 Ruokatorven syöpä ja mahasyöpä

Lisätiedot

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET

Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET Aki Taanila TILASTOLLISEN PÄÄTTELYN ALKEET 21.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY... 2 1.1 Tiekartta... 4 2 YHTÄ MUUTTUJAA KOSKEVA PÄÄTTELY... 5 2.1 Keskiarvon luottamusväli... 5 2.2

Lisätiedot

DRG:n käyttö ja toimivuus Euroopassa

DRG:n käyttö ja toimivuus Euroopassa Satu Kapiainen Mikko Peltola Unto Häkkinen Hanna Rättö DRG:n käyttö ja toimivuus Euroopassa RAPORTTI 43 2012 RAPORTTI 43/2012 Satu Kapiainen, Mikko Peltola, Unto Häkkinen, Hanna Rättö DRG:n käyttö ja toimivuus

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Glaukooma

Käypä hoito -suositus. Glaukooma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistys ry:n ja Suomen seura ry:n asettama työryhmä Päivitetty 24.10.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Apteekkien neuvonnan tuottamat säästöt yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle Asiantuntija-arvio 2015

Apteekkien neuvonnan tuottamat säästöt yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle Asiantuntija-arvio 2015 www.pwc.fi Apteekkien neuvonnan tuottamat säästöt yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle Asiantuntija-arvio 2015 Maaliskuu 2015 Sisältö Yhteenveto... 1 Johdanto... 3 Selvityksen toteutustapa... 9 Tulokset...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

RAPORTTISARJA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ raportti 3

RAPORTTISARJA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ raportti 3 RAPORTTISARJA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ raportti 3 21 Terveystarkastuksen seulalomakkeen toimivuus Kristina Kunttu Teppo Huttunen 2007 3 Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen 15.2.2007 Terveystarkastuksen

Lisätiedot