Tiedolla parempiin tuloksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedolla parempiin tuloksiin"

Transkriptio

1 Tiedolla parempiin tuloksiin pdrg-potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä XII DRG -käyttäjäpäivät Vaasa Virpi Pitkänen

2 Primary Care Diagnosis Related Groups (pdrg) Page 2

3 Primary Care Diagnosis Related Groups (pdrg) TAUSTAA Erikoissairaanhoidon tuotteistusta (NordDRG) vastaava, käyntisyy-/ diagnoosipohjainen perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä Järjestelmä kehitettiin perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointihankkeen ( ) ja pdrgkäyttöönottohankkeen ( ) aikana Tuotantokäyttöön Perustuu ICPC2-luokitukseen Kääntötaulukko ICD10 luokituksesta Sisältää 49 tuotetta Järjestelmän omistaa Kuntaliitto, johon FCG:llä yksinomainen käyttöoikeus vuosina Page 3

4 Primary Care Diagnosis Related Groups, pdrg Pohjautuu avohoidon kontaktien aikana rutiinisti tallennettavien potilastietojen (käyntitietojen) sekä taloushallinnossa kertyvien tietojen käyttöön Noudattaa THL:n kansallisia ohjeita kirjaamisesta On enemmän kuin tuotteistusjärjestelmä Sisältää pdrg-ryhmittelyn lisäksi myös laskentalogiikan ja episodiajattelun Potilaan hoidon tarkastelu tapahtuu tietyn sairauden hoitoon liittyvinä hoidollisina kokonaisuuksina, episodeina Episodi muodostuu hoitokontakteista Myös käyntipohjainen (tai muut vastaavat kontaktit) tarkastelu on mahdollista Tarkasteluaikavälin hoidon kokonaiskustannukset kohdistetaan hoitokontakteihin Page 4

5 pdrg-tuotteet pdrg-koodi ja tuotenimi T010 Silmien ja näön ongelma, akuutti T011 Silmien ja näön ongelma, muu T020 Korvien ja kuulon ongelma, akuutti T021 Korvien ja kuulon ongelma, muu T091 Pitkäaikaiset neurologiset sairaudet T092 Päänsärky T099 Neurologiset ongelmat, muu T101 Atooppinen iho ja allergiat T201 Hengitysteiden ongelma, akuutti T202 Hengitysteiden ongelma, pitkäaikainen T301 Suun, hampaiden, nielun ja leukojen ongelma T302 Ylävatsan ongelma T303 Maksan ongelma T308 Ruoansulatuselimistön ongelma, akuutti T309 Ruoansulatuselimistön ongelma, muu T310 Liikapainoisuus T311 Aikuistyypin diabetes T312 Nuoruustyypin diabetes T319 Veren, immuunijärjestelmän ja umpierityksen ongelma T321 Verenpaineen seuranta ja kohonneen paineen hoito T322 Sydän- ja verenkiertoelimistön ongelma, pitkäaikainen T329 Verenkierron ongelma, muu T501 Ihon tulehdus, akuutti T503 Ihon haava tai ruhje, akuutti T508 Ihohaavauma tai palovamma, krooninen T509 Iho-ongelma, muu T601 Niska- ja selkäongelma T602 Yläraajojen ongelma T603 Alaraajojen ongelma T604 Nivelreuma tai pitkäaikainen reumatauti T605 Murtumat, nyrjähdykset ja luksaatiot T609 Tuki- ja liikuntaelinten ongelma, muu T709 Virtsaelinten ongelmat T719 Sukupuolitaudit T729 Gynekologiset ongelmat T739 Andrologiset ongelmat T741 Perhesuunnittelu ja varhaisraskaus T742 Raskaus ja lapsivuodeaika T801 Depressio tai muu mielialahäiriö T802 Psykoottinen häiriö T803 Päihteiden käyttöön liittyvä ongelma T911 Akuutti infektio T971 Pahanlaatuiset kasvaimet T981 Laaja-alaiset vammat ja hoidon komplikaatiot T991 Terveydenedistäminen, neuvolat, koulut ja muut tarkistukset T992 Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen ongelmat ja häiriöt T998 Sosiaaliset ongelmat T999 Muut/yleisoireet Page 5

6 Episodi (yleisesti) Episodi Yhden potilaan yhtä terveyteen liittyvää ongelmaa ja kaikkia siihen liittyviä hoitotapahtumia ja/tai kontakteja pdrg-episodi pdrg-episodi on yhden terveysongelman hoitokokonaisuus, joka voi koostua yhdestä tai useammasta pdrg-kontaktista Samaan pdrg-ryhmään diagnoosin perusteella kuuluvat palvelutapahtumat muodostavat yhdistetyn pdrg-episodin (hoitokokonaisuuden) määritellyn enimmäiskeston eli katkaisuajan rajoissa Page 6

7 Episodien katkaisuajat pdrg - järjestelmässä Esimerkkejä Akuutti infektio: 3 viikkoa Silmien ja näön akuutti ongelma: 4 viikkoa Raskaus: 38 viikkoa Aikuistyypin diabetes: 12 kk Katkaisuajat perustuvat kolmen vuoden aineistoon, joka luokiteltu pdrg-ryhmiin sekä lääketieteelliseen asiantuntemukseen Tarkistettu, että ryhmän sisäiset kustannukset ovat riittävän samankaltaiset Ryhmittely ja katkaisuajat tarkistetaan säännöllisin väliajoin Page 7

8 Esimerkki episodista, jonka katkaisuaika on 3 viikkoa Akuutti hengitystieinfektio Episodin vrk Episodin vrk Episodin vrk Potilas ottaa yhteyttä lääkäriin, kun 4. kuumeinen päivä. Saa antibioottikuurin Potilas varaa uuden ajan, kun vointi ei parane Soittoaika, lääkäri tarkistaa nieluviljelyn tuloksen sekä muut labtutkimukset ja määrää uuden antibiootin Lääkärin Vastaanotto 1 Lääkärin Vastaanotto 2 Soittoaika lääkärille Verikokeita Nieluviljely Kaikki käynnit ja tutkimukset sekä niiden kustannukset kuuluvat samaan episodiin, kun ne toteutuvat 3 viikon sisällä ensimmäisestä vastaanottoajasta Page 8

9 Esimerkki episodista, jonka katkaisuaika on 52 viikkoa Aikuistyypin diabetes Helmikuu 2011 Helmikuu 2012 Diabeteshoitajan vo Ravitsemusterapeutti Jalkojenhoitaja Välinejakelu Silmänpohjien kuvaus Diabeteshoitajan vo Välinejakelu Diabeteshoitajan vo Lääkärin Vastaanotto 1 Lääkärin soittoaika Lääkärin vastaanotto 2 Verikokeet Virtsaja verikokeet Verikokeet Kaikki käynnit ja tutkimukset sekä niiden kustannukset kuuluvat samaan episodiin Page 9

10 Esimerkki episodista katkaisuaika 38 viikkoa Raskaus Viikot 8-20 Viikot Viikot 31 jälkitarkastukseen saakka Terveydenhoitajan vo Terveydenhoitajan vo Terveydenhoitajan vo Ryhmävalmennukset Terveydenhoitajan vo Terveydenhoitajan vo Terveydenhoitajan vo Terveydenhoitajan vo Terveydenhoitajan vo Terveydenhoitajan vo Verikokeet Lääkärin Vastaanotto 1 Alkuraskauden uä Lääkärin Vastaanotto 2 Lääkärin vastaanotto 3 Kaikki käynnit ja tutkimukset sekä niiden kustannukset kuuluvat samaan episodiin Page 10

11 Miksi tuotteistaa perusterveydenhuollon palveluja? Terveydenhuoltolaki v.2011 Rahan pitää seurata potilasta ja hänen ongelmaansa Ulkokuntalaskutuksen perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiansa (TervhL 58 ) Laki potilaiden vapaasta liikkuvuudesta, v Tarvitaan työkalu, jolla seurata, kehittää ja arvioida perusterveydenhuollon toimintaa Sote-uudistuksen mukaiset muutokset ja tilaajan sekä tuottajan seuranta Page 11

12 pdrg:n rajaukset 1/2 Perusterveydenhuollon määritelmä Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, työterveyshuoltoa, ympäristöterveydenhuoltoa sekä päivystystä, avosairaanhoitoa, kotisairaanhoitoa, kotisairaala- ja sairaalahoitoa, mielenterveystyötä ja päihdetyötä siltä osin, kuin niitä ei järjestetä sosiaalihuollossa tai erikoissairaanhoidossa; Perusterveydenhuollosta voidaan käyttää myös nimitystä kansanterveystyö. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 ) Page 12

13 pdrg:n rajaukset 2/2 pdrg:ssä kerättävien aineistojen tarkastelu on rajattu niin, että mukaan ryhmittelyyn otetaan perusterveydenhuollon avoterveydenhuolto, johon sisältyvät Vastaanottotoiminta Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto Neuvolatoiminta Lääkinnällinen kuntoutus Erikoislääkärien vastaanottotoiminta Päivystys Kustannustietojen tulee olla rajaukseltaan samansisältöinen kuin käyntiaineisto. Ainoastaan tällä voidaan varmistaa lopputulosten oikeellisuus Kokonaisuuden tarkasteluun ei sisällytetä kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua, vammaispalveluita (ml. kuitenkin sairaanhoitoa vaativa toiminta), apuvälinehuoltoa eikä perhepalveluita Page 13

14 Miten perusterveydenhuollon toimintaa tuotteistetaan? Tuotteistusta varten kerätään potilaan hoitoa koskevat tiedot, jotka perustuvat kansallisesti yhdenmukaisten ja suositeltujen luokitusten käyttöön Keskeisimmät tiedot: potilasid, käyntisyy/diagnoosit (ICPC2/ICD10), sukupuoli, hoidon alkamispäivä, erilaiset tutkimukselliset toimenpiteet, kuten laboratoriokokeet ja kuvantamiset Potilaskohtaisiin ja hoidon toteutusta koskeviin tietoihin yhdistetään yhdenmukaisilla perusteilla lasketut kustannuslaskennan tiedot Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteet (pdrg-tuotteet) muodostetaan ryhmittelemällä kaikki ICPC2-luokituksen mukaiset sairaudet ja oireet järkeviksi ryhmiksi siten, että ryhmien sisäinen kustannusvaihtelu on vähäistä ja tuotteet muodostavat sekä lääketieteellisesti että keskimääräisiltä kustannuksiltaan riittävän yhdenmukaisia kokonaisuuksia Page 14

15 pdrg-kustannuslaskennasta Page 15

16 Kokko Käsitteitä Tuote on ulkoisesti laskutettava suorite Perussuorite on hoitojakso tai käynti Välisuorite on hoitojaksoihin tai käynteihin suoraan tai epäsuorasti kohdistettava suorite pdrg tuote Hinnoiteltu pdrg-ryhmä pdrg tuotteistus Palvelujen tuotteistusjärjestelmä, joka perustuu pdrg ryhmittelyyn ja hinnoiteltuihin pdrg tuotteisiin Episodi on yhden terveysongelman hoitokokonaisuus, joka voi koostua useammasta käynnistä ja/tai hoitojaksosta pdrg-opas 12/2/2014 Page 16

17 KPP (kustannukset per potilas) -laskentamalli Kustannukset episodeittain Episodi A Episodi B Episodi C Episodi D Kustannukset kontakteittain Episodien muodostaminen pdrg ryhmittelyille kontakteille pdrg-kontakti A pdrg-kontakti B pdrg-kontakti C pdrg-kontakti jne Kustannukset potilaittain ja käynneittäin pdrg ryhmittely toteutuneille kontakteille Potilas A käynti 1 Potilas B käynti 1 Potilas A käynti 2 Potilas C käynti 1 Kustannukset välisuoritteittain Käyntivälisuorite Laboratoriotutkimus Kuvantamistutkimus Kustannuslaskenta suoriteperusteista ja toimintoperusteista laskentamenetelmää käyttäen Kustannukset tileittäin Henkilöstökulut Tarvikekulut Tutkimuskulut Muut kulut Page 17

18 Kokko Potilaskohtainen kustannuslaskenta Määrittely, miten kliinisen toiminnan välisuoritekustannukset kohdennetaan potilaiden hoitokontakteihin Välisuoritteiden kohdistamissäännöillä on iso vaikutus lopputuotteen keskikustannukseen tarvitaan yhteiset säännöt Johtamisen väline, joka antaa tietoa potilaan hoitoprosessin kustannuksista ja jolla voidaan suunnitella resurssien käyttöä Antaa pohjan hoitotoiminnan vertailukelpoisuuteen Tarvitaan oman hoitotoiminnan keskikustannuksien ja painokertoimien laskemista varten Page 18

19 Laskentamalli B KPP-mallin sijaan Kaikki kustannukset Henkilöstökulut Laboratoriokulut Kuvantamiskulut Muut kulut Käynnin suorat kustannukset Käynnin suora työaika Suorat laboratoriokulut Suorat kuvantamiskulut Vyörytetyt kustannukset Epäsuorat henkilöstökulut Epäsuorat laboratoriokulut Epäsuorat kuvantamiskulut Muut kulut Käyntikohtaiset kustannukset

20 Laskentamalli B KPP-mallin sijaan Laskentamalli B on nopeampi tapa muodostaa käyntikohtaiset kustannukset Laskentamalli tarvitsee tileittäin eritellyt tilinpäätöstiedot sekä tiedot eri käyntityyppien kestoista ja niihin tarvittavista resursseista sekä eri henkilöstöryhmien työtunnin laskennallisen kustannuksen Tutkimuskulujen osalta tarvitaan tutkimuksen tekopäivä potilaittain eriteltynä sekä tutkimuskulujen hinnastot Page 20

21 Kokko Välisuoritelajit Välisuoritelajit kokoavat samantyyppiset välisuoritteet ryhmiksi PTH:n avohoidossa välisuoritelajeja voisivat olla: Käynnit, vastaanotot ja tilaisuudet Laboratoriotutkimukset Kuvantamistutkimukset Toimenpiteet Terapiat Page 21

22 Kokko Käyntivälisuoritteet Käyntivälisuoritteet ovat olennaisin välisuoritelaji pdrg ryhmittelyssä Käyntien tulisi kuvata riittävällä tarkkuudella käynnin tyyppiä ja sen vaatimia resursseja (aika, ammattiryhmä, henkilöstön määrä, materiaalit, laitteet jne.) Käyntien tyyppiä kuvaa PTHAVO Kävijäryhmä koodisto: 1Yksilökäynti 2Ryhmävastaanotto 3Ryhmäkäynti 5Perhekäynti 6Yhteisötilaisuus Page 22

23 Kokko Käyntivälisuoritteet Käynnin toteuttamistapaa PTHAVO Yhteystapa koodisto R10 R20 R30 R40 R50 R51 R55 R60 R70 R90 Käynti vastaanotolla Kotikäynti Työpaikkakäynti Sairaalakäynti Puhelinyhteys Sähköinen yhteys Kirje Konsultaatio Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia Muu Page 23

24 Kokko Välisuoritelaskenta Tukipalveluiden välisuoritelajeja: Ruokahuolto Sairaalahuolto Välinehuolto Tekniikan palvelut Taloustoimiston palvelut Henkilöstötoimiston palvelut Koulutuspalvelut Perustietotekniikan palvelut Jne. Tukipalvelut kohdistetaan välisuoritelaskennassa kliinisille yksiköille sisäisenä laskutuksena perustuen tukipalveluiden tuotteistukseen tai vyöryttämällä kulut Page 24

25 pdrg-kustannuslaskennasta Kustannuslaskenta toteutetaan välisuoritelaskentana Henkilöstöresurssi on suurin kuluerä, joten sen kohdistamiseksi oikein aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kannattaa nähdä vaivaa Toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä syntyy potilaskohtaisen kustannuslaskennan kautta Laskenta tulee toteuttaa kokonaisuutena, jotta saadaan oikea kuva toiminnasta Page 25

26 pdrg tuotteistusmallin käyttö pdrg:n avulla saadaan tietoa kustannuksista Potilaittain Käynneittäin Käyntityypeittäin Yksiköittäin Tileittäin Ammattiryhmittäin pdrg ryhmittäin Episodeittain Jne. Tämän kaltainen rakenne liittää yhteen toiminnan ja talouden todellisuuden mukaan ja avaa sitä kautta monipuolisen toiminnan analysoinnin ja toiminnan muutosten simuloinnin halutulta näkökulmalta!! Page 26

27 pdrg-lisenssi Page 27

28 pdrg-lisenssi: palvelut Käyttöönotto edellyttää lisenssin hankintaa pdrg-potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmän käyttöoikeuslisenssejä hallinnoi FCG pdrg-lisenssisopimus sisältää seuraavat palvelut: pdrg:n käyttöoikeus pdrg-perusraportti kerran vuodessa pdrg-painokertoimien laskentapalvelut Perusterveydenhuollon tuotteistuksen käsikirjan kehittäminen pdrg-järjestelmän kehittämistyö Page 28

29 pdrg-lisenssi: hinnoittelu Vuosittainen lisenssimaksu koostuu perusmaksuosuudesta ja kuntakohtaisesta väestöön perustuvasta maksuosuudesta Perusmaksu: Väestökohtainen osuus: 375 / asukasta Page 29

30 Esimerkkejä tuloksista Page 30

31 Page 31

32 pdrg:tä voidaan hyödyntää Oman tuotannon / toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen Resurssitarpeiden ennustamiseen (budjetointi) Oman tuotannon / toiminnan arviointiin Parempien seurantajärjestelmien kehittämiseen sekä kunnallisen että yksityisen toiminnan seurannalle Kansalliset tuotannon / toiminnan seuraamisen tunnusluvut Terveyskeskusten tuottavuuden erojen syiden selvittelyyn Erilaisten työprosessien kustannuksien suhde panoksiin Henkilöstön työpanosten kohdentaminen ja työnjako välisuoritteiden kautta Kustannuslaskennan yhtenäistämisen avulla Ulkokuntalaskutuksen perusteeksi Ostopalveluiden kilpailutuksen ja seurannan tukena pdrg on johtamisen työkalu! Page 32

33 Yhteystiedot FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL Helsinki Erityisasiantuntija Virpi Pitkänen Page 33

34 Kiitos! Page 34

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa

pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa Terveydenhuollon Atk-päivät 2014 21.5.2014 Jyväskylä Petra Kokko Toimialajohtaja FCG Konsultointi Oy FINNISH CONSULTING

Lisätiedot

pdrg-käyttöönottohanke

pdrg-käyttöönottohanke pdrg-käyttöönottohanke Loppuraportti FCG KONSULTOINTI OY P14346 Loppuraportti TIIVISTELMÄ pdrg-käyttöönottohanke käynnistyi alkuvuodesta 2011 ja päättyi vuoden 2013 lopulla. Käyttöönottohankkeen koordinoinnista

Lisätiedot

HOITOTAPAHTUMASTA EPISODIIN

HOITOTAPAHTUMASTA EPISODIIN HOITOTAPAHTUMASTA EPISODIIN Drg-käyttäjäpäivät, Tampere 13.12.2013 Mika Keinänen, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy +358 50 5373 583 Mika.keinanen@fcg.fi 16.12.2013 Page 1 Hoitotapahtumasta episodiin!

Lisätiedot

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Kustannuslaskentaohjeet NordDRG opas, julkaisu 2014 Kuntaliiton Kustannuslaskentaopas kunnille

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2015-2016 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

Lisätiedot

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010 Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola Luokitukset, termistöt ja AvoHILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Määrittelyt ja ohjeistus Kirjoittajat ja THL Kannen suunnittelu: Kannen

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Avohoidon potilasryhmitys, APR Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Versio 4.0 12.5.2008 APR Avohoidon potilasryhmitys Yleistä APR on DRG Medicals Systems Oy:n (DMS) luoma

Lisätiedot

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl. Usein kysyttyä AvoHILMOsta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi Usein kysyttyä AvoHILMOsta Marjut Frantsi-Lankia, Valeria

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto 2011 Primärvård 2011 Primary health care services 2011

Perusterveydenhuolto 2011 Primärvård 2011 Primary health care services 2011 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Perusterveydenhuolto 2011 Primärvård 2011 Primary health care services 2011 Kaisa Mölläri +358 29 524 7363 kaisa.mollari@thl.fi Satu Vuorio +358 29 524

Lisätiedot

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen TAVOITE KEINOT (Toimenpiteet) Kv 25.8.2014 123 Projekti ja osaprojektit Turku Uudistamisohjelman U2 hanke tai projekti (kv 25.8.2014 123) Hyto organisaation uudistamismuutosprojektien tulos (R.Liuksa pptk:t

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Kristian Valkama, Jouni Paavilainen, Jani Väihinpää, Jussi Myllärniemi HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-313-7

Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-313-7 Erikoissairaanhoidon palvelujen tuotteistus Suomessa 209A Lonkan, polven tai nilkan tekonivelleikkaus, ei uusintaleikkaus TUOTTAJA 1 TUOTTAJA 2 TUOTTAJA 3 Standardituotteistus (+/ ) kyllä Standardituotteistus

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hyväksytty valtuustossa 11.6.2009 SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET...

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 3.12.2012, LIITE 4 SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 13.6.2012 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Terveys 2009 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS Sami J. Siiskonen Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon syventävien opintojen kirjallinen työ Helsingin yliopisto Kansanterveystieteen laitos Lääketieteen hallinnon yksikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka 05.11.2009 1 Esityksen tavoitteet Taustaa Tietoketjut, niiden rooli Tuotteistus

Lisätiedot

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja OPAS Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja 17 OPAS 17 Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen

Lisätiedot

DRG (Diagnosis Related Groups) sovellusrajapinta

DRG (Diagnosis Related Groups) sovellusrajapinta SerAPI projekti Yhteyshenkilö Heli Luostarinen (Heli.Luostarinen@uku.fi) Dokumentin versio 1.0 Päiväys 28.11.2005 Sisällysluettelo 1 Johdanto ja määrittelyn tavoitteet... 4 2 Käsitteet ja tausta... 5 2.1

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa

Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa Kirsi Paasovaara, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen ja Eeva Juntunen Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa Kokemuksia Ruotsin ja Suomen käytännöistä KL-Kustannus Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta VATT Valmisteluraportit 22 Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta Timo Seppälä Miika Linna Outi Elonheimo VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Käytännön tie tuotteistukseen

Käytännön tie tuotteistukseen Käytännön tie tuotteistukseen Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääk. ja th:n erikoislääkäri (hall.pät.) Helsingin yliopisto Itä-Uudenmaan tuotteistusseminaari 9.2.2011 Käytännön tie tuotteistukseen Outi

Lisätiedot