3. Institute for Advanced Management Systems Research (Carlsson)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. Institute for Advanced Management Systems Research (Carlsson)"

Transkriptio

1 Neuvttelukunta Neuvttelukunnan kuudestista kkus Aika: Tiistai, 21. syyskuuta 2004, kl 15:00 Paikka: Turun ylipistn IT-laits, DataCity B, 5. krs Järjestäjä: Asialista 1. Kkuksen avaus (Haht) 2. Edellisen kkuksen pöytäkirja (Haht) 3. Institute fr Advanced Management Systems Research (Carlssn) 4. in tilannekatsaus (Järvi) 5. YYY-ryhmän näkemys yhteistyön knkretisimiseksi ylipistjen ja yrityselämän/kuntien välillä. Keskustelua asiasta. (Haht) 6. Muut asiat 7. Neuvttelukunnan seuraavan kkuksen ajankhta ja teema (Haht) TURKU CENTRE fr COMPUTER SCIENCE Lemminkäisenkatu 14 A, Turku, Finland Phne +358-(0) , fax +358-(0) Turku Centre fr Cmputer Science () is a jint research and educatin centre between the University f Turku, Åb Akademi University and the Turku Schl f Ecnmics and Business Administratin. c-rdinates research and educatin in cmputer science, mathematics and infrmatin systems. There are presently ver 80 dctral level researchers and abut 90 dctral students at the departments participating in. The main research areas f are algrithmics, biinfrmatics, cmmunicatin systems, discrete mathematics, embedded systems, infrmatin systems, mathematical mdelling, micrelectrnics and sftware engineering.

2 Läsnä: Jäsenet: Tarm Haht Osm Eerla Juha Immnen Rein Kurki-Suni Hannu Lehtinen Jukka Mäki Jrma Nieminen Tapi Repnen Art Salmaa Juh Sav in edustajat: Ralph-Jhan Back Ulrika Gustafssn Tim Järvi Business t Business Mediat Oy Elcteq Design Center Siemens Osakeyhtiö Tampereen tekninen ylipist Ericssn Tekes / V-S TE-keskus Benefn Oyj Turun kauppakrkeakulu Varsinais-Sumen Liitt iin sallistuvien laitsten edustajat: Ari Paasi IT-laits / TY, Reima Sumi TJT / Tukkk, Christer Carlssn IAMSR ja IIS/ ÅA, 2/7

3 Pöytäkirja 1. Kkuksen avaus (Haht) Neuvttelukunnan puheenjhtaja Tarm Haht avasi kkuksen ja tivtti paikalle saapuneet jäsenet tervetulleiksi. Neuvttelukunta tuki ehdtusta että Olli Mertanen nimitettäisiin uudeksi jäseneksi Raim Hyvösen tilalle. Asiaa käsitellään in jhtkunnan seuraavassa kkuksessa. 2. Edellisen kkuksen pöytäkirja (Haht) Edellisen kkuksen pöytäkirja hyväksyttiin muutksitta. 3. Institute fr Advanced Management Systems Research (Carlssn) Prfessri Christer Carlssn esitti Institute fr Advanced Management Systems Researchin (IAMSR:n) timintaa. Tutkimuslaits IAMSR perustettiin vunna Laitksella n tällä hetkellä nin 60 työntekijää. Thtripiskelijita n 28 ja he edustavat kahdeksaa eri maata. IAMSR pyrkii tekemään prjektityötä hyvien yhteistyöpartnereiden kanssa. Esitys n liitetty pöytäkirjan lppuun. 4. in tilannekatsaus (Järvi) in jhtaja Tim Järvi esitti neuvttelukunnalle in tilannekatsauksen. Esitys n liitetty pöytäkirjan lppuun. Seuraavassa tärkeimmät asiat: 4.1 ICT-tal ICT-taln peruskivi muurataan Senaattikiinteistöt timii rakennuttajana ja tulee taln valmistuttua vukraamaan tilaa Turun ylipistlle ja Åb Akademille. Tal tulee suunnitelmien mukaan valmistumaan alkukesällä Master s Schl, sisääntt vastaantti keväällä 2004 yhteensä 192 hakemusta Master s Schlin kulutushjelmiin. Ohjelmiin hyväksyttiin 59 piskelijaa, jista 20 alitti piskelunsa tänä syksynä. 4.3 Graduate Schl, sisääntt in thtrikuluun vastaantettiin keväällä 39 hakemusta 15 eri maasta. Jhtkunta hyväksyi 14 piskelijaa 7 eri maasta. Kaikki ttivat paikan vastaan ja alittivat piskelunsa syksyllä Laitsten maisterihjelmat, sisääntt Laitsten perinteisiin maisterihjelmiin vastaantettiin keväällä 2004 yhteensä 1762 hakemusta. 368 piskelijaa (kiintiö 400) ttivat paikan vastaan. 4.5 Thtrikulun perustaminen Virn Hanketta perustaa thtrikulua Virn valmistellaan. Prjektin krdinaattrina timisi Tallinn Technical University ja partnereina lisivat Tartu University, Institute f Cybernetics, Cybernetica Ltd, Helsinki University f Technlgy ja. 3/7

4 5. YYY-ryhmän näkemys yhteistyön knkretisimiseksi ylipistjen ja yrityselämän/kuntien välillä. Keskustelua asiasta. (Haht) Tarm Haht esitti yhteenvedn YYY-ryhmän keskusteluista ja ttesi että aihe herätti vilkasta keskustelua. Kkusten perusteella visi löytyä punainen lanka ja ideita asian eteenpäin viemiseen. Yhteenvet YYY-ryhmän keskusteluista n liitetty pöytäkirjan lppuun. Alla yhteenvet neuvttelukunnan keskustelusta: Taustaa Turun ja Saln seutukunnat: ylipistt ja yritykset (veturit + muut). Lista ei le kvin pitkä. Tampereella ja Helsingissä listat vat paljn pitempiä. Turussa timivat edelleen pineerit. Entiset YO-piskelijat eivät le perustaneet uusia yrityksiä. Turusta puuttuu VTT (eikä luultavasti tulekaan). Tutkimus n llut tutkimus- ja petusrientitunutta. Opiskelijilla n vaikea löytää tiensä liiketimintaan. Nurissa (esimerkiksi IT-laitksen piskelijissa) näkee kuitenkin tiva. Tekesissä tehdään työtä sen eteen, että kknaisuus saataisiin timimaan. Strategiita laaditaan ja painpisteistä päätetään. Kahdella alueella vimme nähdä pientä timintaa. Löytyy rahitusta mitä vidaan käyttää. Timivassa innvatiivisessa ympäristössä ylipistjen prfessrit lisivat laajasti verkttuneita yritysten kanssa, myös piskelijat lisivat tekemisissä yritysten kanssa. Mittarina vidaan käyttää Tekes-rahitusta. Sal-Turku käsite vahvistettava. ICT Turun pitäisi lla maakunnan keskeinen timija. ICT Turku lisi työrukkanen. He pystyisivät hakemaan rahitusta ja saamaan yrityksiä innstumaan. Yritysten ryhmähanke: IPR:t yrityksille. Mielellään ei lisää timijita. Nyt pitäisi tehdä työtä 5-10 vutta lisätäkseen yhteistyötä. ille täytyy löytyä ma rli ja mat strategiat. On rakennettava reitti perustutkimuksesta. Yritysten ja ylipistjen välinen yhteistyö Teknlgiasiirta pitäisi tapahtua ylipistista yrityksiin. Ylipistjen ja yrityselämän välinen kuilu n tällä hetkellä liian suuri. Yritysten ja ylipistjen intressit eivät välttämättä svi yhteen. OK li yksi yritys, jka ei knkretisitunut. Yrityksen ngelmaratkaisukykyä n vaikea hahmttaa. Tutkijille ei llut kannattavaa ajaa prjekteja OK:n kautta. Tämä n keskeinen kysymys. Lisäraha kiinnstaa tutkijita. Visik valti tukea? Spnsrinti ei le hyvä idea. Täytyy löytyä jku muu ratkaisu. Yrityksen täytyy nähdä että saavat 1-2 vuden sisällä kilpailuetua ja käsitys siitä, että tällaista kannattaa rakentaa. Tämä vaatii lisätyötä. Täytyy sata yhdistää ja esittää ideaa. Prjekteissa pitäisi allekirjittaa IPR-spimus ennen kuin alitetaan. Spimuksen tekemiseen tarvitaan juridista henkilöä. 4/7

5 Uuden elimen perustaminen Syitä perustaa erillinen yritys: ICT Turun kautta ei tällä hetkellä timi. Prjekteille ei löydy mistajaa. Miksi ICT Turun kuvin ei svi/nnistu tällainen timinta? ICT Turun rahituspuli niin heikk ettei pysty tällaista harrastamaan. ICT Turku n mahdllinen lähtökhta mutta rganisaati tarvitsee vahvemman rahitusphjan. ICT Turun kantaa ymmärretään. Rahitusphja n kapea ja riskialttiisiin prjekteihin ei vida lähteä. Miten ICT Turun timinta visi suunnata niin, että tämä vitaisiin viedä eteenpäin? Turun kaupungin pitäisi panstaa tarpeeksi ICT Turkuun. Ellei kaupunki sijita tarpeeksi rahaa ICT Turkuun, heidän n vaikea saavuttaa päämääränsä. ICT Turkua n yritetty vahvistaa, mutta kuvaa ulspäin pitäisi edelleen parantaa. (ICT Turku n nähty SparkNetin markkinijana.) Prjektien hankkiminen ja hallinniminen n ilman muuta tehtävä, jka spisi ICT Turulle. Ei kannata perustaa uusia erillisiä yhtiöitä, jista ihmiset ihmettelevät mikä tämän rli lisi. ICT Turun rli ei le uhattu. ICT Turku ei tällä hetkellä hallinni tällaisia prjekteja. Elimen tehtävät Ei uusien yritysten tukija. Prjektien ja hankkeiden tteuttaja, jka hakee kumppaneita. Prjektien kautta vi syntyä spinn-ffeja. Tulrahituksen hankkiminen n työläistä. Timintaa visi alittaa lemassa levilla prjekteilla. On j lemassa eräänlaisia prjektisalkkuja. Meidän pitäisi sata tuda näitä paremmin esille. Onk yrityksen tehtävä hankkia rahaa vai Tekes-prjekteja? Humin tettavaa Päällekkäisyyksiä in, ICT Turun jne. kanssa? Vaara n että timinta pirstutuu. Onk uuden yrityksen perustaminen ratkaisu? Ihmetyttää ettei ryhmä le keksinyt useita ratkaisuja. Onk mitään mahdllisuutta kehittää ICT Turusta jtain alkupäämaa? Patentit rekisteröitävä jne. Prjektitiminta, katteet niin pieniä että ylipistt subventivat hallintrakenteella jne. Perustarkitus ei le perustaa uutta yritystä. Mutta ei le juridinen yksikkö, eikä le ICT Turkukaan. Tämä n kettu ngelmana. Js elin lisi ylipistjen mistama niin raja heikentyisi. Ongelmia esim. resurssien käytössä. Kannattavuus? Subventita ei vida viedä yrityksiin. Ylipistjen resursseja ei vida käyttää. Laki antaa mahdllisuuden ylipistille tehdä investinteja ja sallistumaan mutta ei käyttämään resursseja 5/7

6 Keskeisiä timintaan liittyviä kysymyksiä ja kmmentteja Ketkä vat maksavia asiakkaita tällä hetkellä? Ketkä lisivat asiakkaat? Yritykset, jtka hyödyntävät prjektien tulksia. Miksi prfessrit haluaisivat tuda prjektejaan tämän rganisaatin kautta? Organisaatin täytyy tarjta sellaisia palveluita, jita tutkijat eivät itse halua surittaa. Nett? Kuinka paljn aitja tulja? Suunnitelma, ensimmäinen vusi: kassavirrat jne. Tämä n ensimmäinen askel ja ykkösasiita asian eteenpäin viemiseen. Timinnan pitäisi lla kannattavaa j ensimmäisen vuden jälkeen: kva tavite eura vudessa, miten tutetaan rahaa? Kunnllinen pääma. Käyttörahitus? Hyvä js n riskirahitusta. Kaupunki visi tulla tässä vastaan. Uuden rganisaatin pitäisi mahdllisimman vapaasti saada päättää ylijäämän käytöstä. Miten edetä? Visimme etsiä ideita ICT Turusta, Abatecista jne. Yhdistetään ja rakennetaan phja. Puuhaprukka visi tehdä ensimmäisen liikesuunnitelman. Mukaan kaikki, jista visi lla hyötyä. Selvät pelisäännöt n laadittava. Sal, Paimi mukaan? in ja kaupungin ICT-suunnasta lähetystö. Kerätkää prukka, jka tekee liikesuunnitelman ja markkinintianalyysin. Onk valmista myytävää? Mikä syy mistajilla n raivata asiaa? Löytyykö myytävää, löytyykö asiakkaita? 1. yhteenvet 2. keskustelua työryhmässä siitä, mitä kannattaisi lähteä kehittämään. ICT Turku keskustelussa avainasemassa. Pystymmekö tteuttamaan ICT Turun kautta? Olisi hien asia. 6. Muut asiat Muita asiita ei esitetty. 7. Neuvttelukunnan seuraavan kkuksen ajankhta ja teema (Haht) Ehdtettiin, että neuvttelukunta kkntuisi seuraavan kerran keskiviikkna kl 15:00. Seuraavan kkuksen teemaksi ehdtettiin keskustelun jatkamista aiheesta yritysten ja ylipistjen välisen yhteistyön kehittäminen. Kkus päättyi kl 17:10. Ulrika Gustafssn Neuvttelukunnan sihteeri Kkuksen esitykset Institute fr Advanced Management Systems Research (Carlssn) in tilannekatsaus (Järvi) YYY-ryhmän yhteenvet (Haht) 6/7

7 Neuvttelukunta Haht Tarm (Pj.) Hvi Teemu (Varapj.) Astla Jaakk Br Rger Bäckman Kari Eerla Osm Hyvönen Raim Häyrynen Juk Immnen Juha Kusmanen Jaakk Kurki-Suni Rein Lahesmaa Riitta Lahniitty Armas Lehtinen Hannu Lönnberg Harri Mäki Jukka ( alk.) Nieminen Jrma Olin Tim Rasila Matti Repnen Tapi ( alk.) Ritakalli Ilkka Salmaa Art Sav Juh Timitusjhtaja Jhtaja Prfessri Hallintjhtaja Timitusjhtaja Operatiivinen jhtaja Vararehtri Knsultti Aluejhtaja Timitusjhtaja Prfessri emer. Jhtaja Kaupunginjhtaja Yksikön päällikkö Vararehtri Teknlgia-asiantuntija Hallituksen pj. Hallituksen jäsen Kaupunginjhtaja Rehtri Tutekehitysjhtaja Akateemikk Maakuntajhtaja Business t Business Mediat Oy Snera Oyj Tampereen Teknillinen Ylipist Åb Akademi B & B Slutins Oy Elcteq Design Center Turun ammattikrkeakulu ICT Business Develpment Siemens Osakeyhtiö ICT Turku Oy TTY, hjelmisttekniikka Bitekniikkakeskus Turun kaupunki Ericssn TY, rgaaninen kemia Tekes / V-S TE-keskus Benefn Oyj Kuulalaakeri Oy Saln kaupunki Turun kauppakrkeakulu Teleste Oyj Varsinais-Sumen Liitt 7/7

Aika: Tiistai, 22. maaliskuuta 2005, klo 15:00-17:00 Paikka: Neuvotteluhuone Helikon (2. krs), Arken, Åbo Akademi,Tehtaankatu 2 Järjestäjä: TUCS

Aika: Tiistai, 22. maaliskuuta 2005, klo 15:00-17:00 Paikka: Neuvotteluhuone Helikon (2. krs), Arken, Åbo Akademi,Tehtaankatu 2 Järjestäjä: TUCS Neuvottelukunta Neuvottelukunnan kahdeksastoista kokous Aika: Tiistai, 22. maaliskuuta 2005, klo 15:00-17:00 Paikka: Neuvotteluhuone Helikon (2. krs), Arken, Åbo Akademi,Tehtaankatu 2 Järjestäjä: Asialista

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Kokemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpanot: Jukka Haapakoski, TVY

Kokemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpanot: Jukka Haapakoski, TVY Kkemuksia työllistymisen ja työllistämisen vaikeudesta, 4.3.2015 Muistiinpant: Jukka Haapakski, TVY Pentti Kalli avasi tilaisuuden Juni Kylmälä esitteli tilaisuuden kulun. 3 K, Työkaapeli-hankkeen lppuseminaari,

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella-

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella- Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kkelmapalvelut) kkntuminen 18.2.2013 kl 10-14 Kuvlan kaupunginkirjastlla Merja Salin työhuneella- Paikalla: Irmeli Kaikknen (Lahti), Eliisa Erkam (HML), Marjukka Laaptti (Lahti),

Lisätiedot

Hallituksen kokous 3 / 2010-2011

Hallituksen kokous 3 / 2010-2011 Hallituksen kkus 3 / 2010-2011 Aika: 31.10.2010 kl 16:50 18:03 Paikka: Paikalla: Pissa: Vartikl, Vetelintie 5 kerhhuneist, Helsinki Mika Kntiainen (puheenjhtaja) Mikk Mulari (sihteeri) Teemu Kujala (pistui

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot