Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoinnin tietotuotanto apunasi Pohjanmaan hyvinvoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämisessä"

Transkriptio

1 Hyvinvinnin tiettutant apunasi Phjanmaan hyvinvinnin ja tiedlla jhtamisen kehittämisessä Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla käynnistetty useita tiettutannn kehittämistimia. Niistä haluamme tällä yhteenvedlla infrmida sinua, arvisa hyvinvinnin timija. Kehittämisen lähtökhta: Hyvinvintia ja terveyttä kskevan päätöksenten, jhtamisen ja kehittämisen tueksi n Phjanmaalla tällä hetkellä useita tiettutannn kehittämistimia. Selvänä tavitteenamme n tuttaa verkstyhteistyöllä Phjanmaalla sellaista hyvinvintia ja terveyttä kskevaa tieta, jka n käyttäjäystävällisessä mudssa ja npeasti päätöksenten ja timijiden käytössä. Tieta tutetaan niin, että se n myös kansallisesti ja kansainvälisesti vertailtavassa mudssa. Tässä asiakirjassa n kttu yhteenvet alueen hyvinvinnin jhtamisen, tiedlla jhtamisen ja tiettutannn nykytilanteesta. SONet BOTNIAn Alueellisen hyvinvintitiettutannn ylimaakunnallisen kehittäjäryhmän timinta alki vuden 2011 lpussa. Tavitteena li kta ja systematisida alueellista hyvinvintitiettutanta. Hyvinvintia ja ssiaalialaa kskevan tiettutannn maakunnallisen ja ylimaakunnallisen kehittäjäryhmän työsuunnitelma vusille n valmistunut. Phjalaismaakuntien välillä etsitään myös mahdllisuuksia vertailevaan hyvinvintitiettutantn ja synergiaetuja yhteisessä kehittämisessä. Lisätietja: kehitysjhtaja Art Rautajki, SONet BOTNIA puh , sähköpsti: puh , , sähköpsti: Alueellinen terveys ja hyvinvintitutkimus (ATH) tteutettiin ensimmäisen kerran Phjanmaalla vunna 2012 yhteistyössä THL:n asiantuntijiden kanssa kyselynä kuntalaisille. Kunnat vivat hyödyntää tulksia muun muassa suunnittelussa, kehittämisessä, päätöksentessa ja jhtamisessa. Lisätieta tutkimuksesta n sitteessa Phjanmaan alue hyödyntää ensimmäisten jukssa tätä myöhemmin kansalliseen käyttöön tettavaa, testattua ja arviitua työkalua. Jatkssa THL tteuttaa ATH kyselyn satunnaistantana säännöllisesti. 1

2 Lisätietja: kehittämispäällikkö Maritta Vurenmaa, THL puh , sähköpsti: Phjalaismaakuntien hyvinvintibarmetri 2012 valmistui vuden 2013 lpussa. Phjanmaan tulksia n tulkittu syventämällä tieta dialgisessa alueellisessa työpajassa. Hyvinvintibarmetri keskittyy asiantuntijiden arviihin hyvinvinnin tilasta ja sen kehittymisestä klmessa phjalaismaakunnassa. Kertyvää ajankhtaista ja alueellista tieta asukkaiden hyvinvinnista ja sen kehitysnäkymistä vidaan hyödyntää mm. alueellisessa suunnittelussa. Tutkimuksesta vastaa SONet BOTNIA, ja se tteutettiin Phjanmaan liitn, Etelä Phjanmaan liitn ja Keski Phjanmaan liitn timeksiannsta. Phjanmaan maakuntien hyvinvintibarmetri 2012 n julkaistu SONet BOTNIAn ktisivulla. Phjanmaan liitn tavitteena n tteuttaa hyvinvintibarmetri kerran valtuustkaudessa. Lisätietja: aluekehitysjhtaja Varpu Rajaniemi, Phjanmaan liitt puh , sähköpsti: BWer Phjanmaan hyvinvintipalvelujen tutkimus ja innvaativerkst (EAKRhanke) kkaa yhteen alueen krkeakulut, tutkijat, tutkimusrganisaatit ja alueelliset timijat hyvinvinnin ja jhtamisen mnitieteisen tutkimushjelman pariin, jka avaa uusia väyliä tutkimukselle ja tutetun tiedn hyödyntämiselle yli kieli, tieteenala ja rganisaatirajjen. Painpisteinä vat sallisuus, kmpleksisuuden jhtaminen, hyvinvinti, terveys ja mielenterveys. Ohjelma pyrkii muun muassa uusiin, innvatiivisiin tutkimusavauksiin (Phjanmaan alue, sen väestö ja hyvinvinnin kysymykset) ja tutkimusrahituksen haun tehstamiseen sekä tiedn hyödynnettävyyden ja käytännön sveltamisen lisäämiseen. Tutkimusverkstn yhteistyössä vat mukana muun muassa päättäjät, kehittäjät ja muut tiedn hyödyntäjät sekä kansalliset että kansainväliset kumppanit. Hankkeen timintaa rahittavat Phjanmaan liitt, Vaasan ylipist sekä Terveyden ja hyvinvinnin laits. Lisätietja: prjektipäällikkö Kaarina Reini, BWer Phjanmaan hyvinvintipalvelujen tutkimusja innvaativerkst hanke, puh , sähköpsti: tai prfessri Pirkk Vartiainen, Vaasan ylipist, Filsfinen tiedekunta, Ssiaali ja terveyshallinttiede, puh , sähköpsti: Sähköinen hyvinvintikertmus n j mnilla alueilla timiva Sumen Kuntaliitn mistukseen siirtynyt verkkphjainen työkalu ja julkinen asiakirja, jta n kehitelty KASTE hankkeessa Phjis Sumessa. Työkalun tehtävänä n kta käyttäjäystävällisesti yhteen eri tavin ja eri lähteistä kttua hyvinvintia ja terveyttä kskevaa tieta. Kertmus tu esiin kuntalaisten hyvinvintitarpeita sekä arvii tteutunutta timintaa, hyvinvintiplitiikkaa sekä kunnan vimavarjen ja tarpeiden välistä suhdetta. Kertmus 2

3 timii valmistelijiden työvälineenä hyvinvintitiedn kkamisessa, raprtinnissa ja seurannassa sekä resursinnin suunnittelussa. Luttamushenkilöille se n työväline päätöksentessa, resursinnissa ja vaikuttavuuden arviinnissa. Lisätietja: puh , , sähköpsti: Kuntatuki hanke (vusina ) yhteistyössä THL:n, Rannikk Phjanmaan ssiaali ja perusterveydenhulln KY:n, BWer verkstn ja Kuntaliitn Innkylän kanssa. Hankkeen tavitteena n tukea kuntia hyvinvinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisen suunnittelussa, tteuttamisessa ja arviinnissa sekä vahvistaa tietphjaa kunnissa tteutettavan timinnan menetelmistä ja käytännöistä. Hankkeeseen sisältyy viis työpajaa, jista neljä pidettiin vunna 2013 ja yksi keväällä Hankkeessa kirjitetaan pas kuntien hyvinvinnin jhtamisesta. Kuntajhtajilta saadun palautteen mukaan hanke n mm. parantanut pikkihallinnllista ymmärrystä ja tukenut kunnissa käynnissä levia muita muutsprsesseja. Lisätietja: erityisasiantuntija Heli Hätönen, THL, puh , sähköpsti: krdinaattri Kristiina Strandman, Rannikk Phjanmaan ssiaali ja perusterveydenhulln KY, puh , sähköpsti: Substanssikhtainen tiettutannn kehittäminen: Tästä esimerkkinä n käynnistyvä aikuisssiaalityön tiettutannn edellytysten luminen aikuisssiaalityössä (rakenteellinen ssiaalityö, vaikuttavuus, asiakkailta saatava tiet sekä lastensujelun tiettutant esimerkkinä näistä lastensujelutarpeiden selkiinnyttäminen). Kumppaneina vat kunnat, SONet BOTNIA ja THL. Lisäksi Vaasan sairaanhitpiirin perusterveydenhulln yksikön ja Ssiaalialan saamiskeskusten yhteistyösuunnitelmaan n kirjattu esille tulleisiin tiettarpeisiin vastaaminen ja tiednhankinta. Lisätietja:, puh , , sähköpsti: Parhaillaan Phjanmaalla valmistellaan myös Eurpan rakennerahastvarin (EAKR) rahitetulla prjektilla ssiaali ja terveysalan petus ja tutkimusklinikkatimintaa, jka myöhemmin integrituu saksi alueellisen hyvinvintitiedn tutannn kknaisuutta. Tavitteena n vähitellen siirtyä myös tutkimushjelmalliseen kehittämiseen. 3

4 Lisätietja: tulsaluejhtaja Erkki Penttinen, Vaasan kaupunki puh , , sähköpsti: Kulun kehittämisväline SKUTT n verkkphjainen työkalu kulujen pedaggisen timintakulttuurin kehittämiseen. Se nstaa esille rehtreiden ja pettajien tekemät arviinnit kulun pedaggisesta jhtajuudesta ja petuksesta. Työkalua käytetään kulun timintakulttuurin seurantaan, kulun kehittämiseen, petussuunnitelmatyöhön ja ammattitaidn kehittämiseen sekä kulujen ja kuntien sisällä että niiden välillä. Hanketta jhtaa Åb Akademin Vaasan yksikön kulutuksen jhtamisen labratri (Educatinal Leadership Labratry ELLA) tiiviissä yhteistyössä kulutimenjhtajien kanssa. Hanke n sa kansainvälistä tutkimusverksta (ISSPP) ja tukee Opetushallituksen Tppkmpetens hanketta. Hanketta rahittavat Åb Akademi, Opetushallitus ja Högsklestiftelsen i Österbtten. Lisätietja: prfessri Michael Uljens, Åb Akademi, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Yleinen kasvatustiede ja pedagginen jhtajuus, puh , Föräldrabarmetern (Vanhempien Barmetri): Yhteistyössä Förbundet Hem ch Skla järjestön kanssa kartitetaan sumenrutsalaisten peruskululaisten vanhempien ja hultajien näkemyksiä lastensa kulusta ja kasvatuksesta sekä erityisesti kdin ja kulun välisestä yhteistyöstä. Barmetri tuttaa tieta niin vanhempainyhdistyksille, kuluille kuin kunnillekin. Kyselyn taustalla vat muun muassa perheiden muuttuneet arjen ehdt ja rutiinit ja vanhempien lisääntynyt tietisuus kulutuksesta. Hanketta jhtaa Åb Akademin Vaasan yksikön kulutuksen jhtamisen labratri (Educatinal Leadership Labratry ELLA), ja se svitetaan yhteen SKUTT tutkimuksen kanssa. Hanketta rahittavat Hem ch Skla järjestö ja Åb Akademi. Lisätietja: Thtrikulutettava Cilla Nyman, Åb Akademi, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Yleinen kasvatustiede ja pedagginen jhtajuus, puh , Timinnanjhtaja Micaela Rmantschuk,, Förbundet Hem ch Skla rf, puh , Tiednhallinnan kehittäminen yhtenä tiettutannn edellytyksenä ssiaalihullssa (kunnat, SONet BOTNIA, THL Oper yhteistyö) Lisätietja: puh , , sähköpsti: 4

5 Osallisuutta tukevat työskentelytavat Phjanmaalla, kuten esimerkiksi kansalaisraadit, kkemusasiantuntijat, kkemustutkijat ja terveysdynam menetelmä Lisätietja: prfessri Pirkk Vartiainen, Vaasan ylipist, Filsfinen tiedekunta, Ssiaali ja terveyshallinttiede, puh , sähköpsti: Phjanmaan hyvinvintistrategian valmistelu hanke. Hankkeen tavitteena n tuttaa Phjanmaan hyvinvintistrategia yhteistyössä alueen ssiaali ja terveysalan timijiden kanssa. Valmistuva strategia tulee timimaan alueen tulevien hyvinvintihankkeiden phjana. Hyvinvintistrategia phjautuu Phjanmaan maakuntastrategian strategisiin tavitteisiin ja kehittämisen painpisteisiin, ja se n sa maakunnan suunnittelujärjestelmää. Lisätietja: aluekehitysjhtaja Varpu Rajaniemi, Phjanmaan liitt puh , sähköpsti: prjektipäällikkö Kristiina Strandman, Phjanmaan liitt, sähköpsti: puh , Kehittämisterveisin Varpu Rajaniemi Art Rautajki Maritta Vurenmaa aluekehitysjhtaja kehitysjhtaja kehittämispäällikkö 5