TUCS Neuvottelukunta. Neuvottelukunnan yhdeksästoista kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUCS Neuvottelukunta. Neuvottelukunnan yhdeksästoista kokous"

Transkriptio

1 Neuvottelukunta Neuvottelukunnan yhdeksästoista kokous Aika: Tiistai, 14. kesäkuuta 2005, klo 15:00-17:00 Paikka: Neuvotteluhuone D110, Turun Ammattikorkeakoulu Salossa, Ylhäistentie 2 Järjestäjä: Asialista 1. Kokouksen avaus (Hahto) 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja (Hahto) 3. Informaatioteknologian yliopistokoulutus ja tutkimus Salossa (Paasio, Salakoski, Tuominen) a) Ari Paasio: Salossa tulevaisuus b) Tapio Salakoski: Koulutusyhteistyö Turku-Salo ja yliopistoammattikorkeakoulu - akselilla c) Aulis Tuominen: Elektroniikan tuotteistaminen 4. in tutkimusrakenteen kehittäminen (Back) 5. in tilannekatsaus (Järvi) 6. Muut asiat (Hahto) 7. Neuvottelukunnan seuraavan kokouksen ajankohta ja teema (Hahto) 8. Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipisteen esittely (Mertanen) TURKU CENTRE for COMPUTER SCIENCE Lemminkäisenkatu 14 A, Turku, Finland Phone +358-(0) , fax +358-(0) Turku Centre for Computer Science () is a joint research and education centre between the University of Turku, Åbo Akademi University and the Turku School of Economics and Business Administration. co-ordinates research and education in computer science, mathematics and information systems. There are presently over 80 doctoral level researchers and about 90 doctoral students at the departments participating in. The main research areas of are algorithmics, bioinformatics, communication systems, discrete mathematics, embedded systems, information systems, mathematical modelling, microelectronics and software engineering.

2 Läsnä: Jäsenet: Tarmo Hahto Jouko Häyrynen Ari Ikonen Olli Mertanen Jorma Nieminen Arto Salomaa Business to Business Mediat Oy MJus Oy Nokia (MultiMedia/RichMedia) Turun ammattikorkeakoulu Benefon Oyj in edustajat: Timo Järvi Ralph-Johan Back Venja Lehtikari iin osallistuvien laitosten edustajat: Aulis Tuominen IT-laitos/ TY, Tapio Salakoski IT-laitos/ TY, Ari Paasio IT-laitos/TY, 2/6

3 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus (Hahto) Neuvottelukunnan puheenjohtaja Tarmo Hahto avasi kokouksen ja toivotti paikalle saapuneet jäsenet tervetulleiksi. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja (Hahto) Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 3. Informaatioteknologian yliopistokoulutus ja tutkimus Salossa (Salakoski, Tuominen ja Paasio) Professori Tapio Salakoski esitteli koulutusyhteistyötä Turun ja Salon välillä sekä nykyistä IT-koulutusta Salossa. Pääaineena Salossa voi lukea ohjelmistotekniikkaa, joten profiili on erilainen, kuin Turussa. Osana profiilin terävöittämisessä on pyritty myös vahvistamaan yrittäjyyttä. Tarkoituksena on tukeutua paikallisiin vahvuuksiin, ennen kaikkea yrittäjyyteen. Salakoski kertoi, että IT-koulutus Salossa oli lähtenyt alun perin liikkeelle hankkeena, nykyisinä ongelmina hän näki ennen kaikkea vaisun kysynnän sekä sekunda-imagon Turkuun verrattuna. Näiden ongelmien ratkomista vaikeuttaa se, että Salon houkuttelevuutta suhteessa Turkuun on vaikea muuttaa, mikä puolestaan on johtanut rekrytointivaikeuksiin. Tavoitteena Salossa olisi kuitenkin monimuoto-opetus. Salakosken mukaan tavoitteena olisi profiloitua tarkemmin ja muodostaa kaksi maisterilinjaa ja siten myös kaksi professuuria. Mukaan opetukseen olisi otettava myös paikallisen yrityselämän näkökulmaa. EU:n Bolognan-julistuksen pohjalta olisi tarkoitus lisätä yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa. Salakoski nimesi myös seuraavat toiminnalliset tavoitteet: alempaan amk-koulutukseen oma linja, amk-linjan integrointi yliopistoon, yhteinen maisteriohjelma ja profiilina yrittäjyys ja kansainvälisyys. Professori Ari Paasio esitteli paljon puhuttua soveltavan tutkimuksen mallia. Paasion mukaan tuotteistamiselta odotetaan tähän liittyvää näkökulmaa ja siten odotukset ovat korkealla. Tarkoituksena olisi, että ohjelma toimisi täydellä teholla vuonna Ulkoista rahaa pitäisi hankkia ja Salakoskenkin yritysläheistä näkökulmaa tulisi painottaa sekä yhteistyöprojekteja lisätä. Neuvottelukunta kävi keskustelua siitä, miksi Salon toimipiste ei ole houkutteleva, vaikka sen koulutusohjelma on hyvin ajankohtainen ja työelämään kiinteästi liittyvä. Huomiota kiinnitettiin siihen, että koulutuksen markkinointia ja näkyvyyttä tulisi lisätä ennen kaikkea Salon ympäristössä. Salon houkuttelevuus on kuitenkin muutamista vastoinkäymisistä huolimatta lisääntynyt. Esille tuli seuraavia Salon toimipisteeseen liittyviä seikkoja: ei virheinvestointi, mutta käynnistys hidasta, alussa kokeilutoimintana opintoputken olemassaolo sekä rahoitus Turun yliopiston budjetista tulisi jakaa osuus Saloon Seuraavaksi Professori Aulis Tuominen esitteli elektroniikan tuotteistamista. Tuomisen mukaan käyttäjänäkökulmaa kehitetään koko ajan ja koulutuksen imagoa olisi parannettava. Salo tarjoaa monipuolista opetusta, jossa etusijalla on perinteisen insinöörinäkökulman rinnalla käyttäjäystävällisempi näkökulma. Opetus perustuu ennen kaikkea käytännönläheisyyteen, mikä tarkoittaa monia projektitöitä muun muassa kummiyritysten kanssa. Neuvottelukunnassa todettiin, että huomion kiinnittäminen laatuun on ensisijaisen tärkeää. 3/6

4 4. in tutkimusrakenteen kehittäminen (Back) Professori Ralph-Johan Back esitteli kansallista infrastruktuurialoitetta ohjelmistotehtaasta ja tutkimuslaitoksesta, eli yhdistettyä ohjelmistotehdasta ja ohjelmistotutkimuslaboratoriota. Backin mukaan tällä hetkellä ei ole kunnollista kokeellista software engineering-tutkimusta ja teorian ja käytännön välillä on syvä juopa, mikä tarkoittaa sitä, että käytännön sovellukset ovat puutteellisia. Backin mukaan ad-hocohjelmointityyli johtaa huonoon ja epätasaiseen laatuun - projekteja on, mutta ne vaativat erittäin dedikoituja tutkijoita. Muilla tieteenaloilla vastaavanlaisia projekteja on ja suuria projekteja on keskitetty jaetun infrastruktuurin ympärille, mm. astronomian alalla. Tässä hankkeessa huomioon otetaan sekä tutkimus että teollisuus - kokeellisuudesta huolimatta tuotantoprosessi ei saisi häiriintyä. Tavoitteena olisi luoda kolmikantainen feedbacksilmukka: laboratory factory academic community. Metaforana tästä hankkeesta Back käytti yliopistollista keskussairaalaa, jossa yliopistollinen sairaala toimii päivittäisten tehtävien lisäksi myös koulutusyksikkönä kontrolloidussa ympäristössä. Backin mukaan uuden mallin avulla saavutettaisiin toimivaa tutkittua tietoa, jota voitaisiin siirtää teollisuudelle. Ohjelmistokehitystutkimusta olisi mahdollista rahoittaa kahden mallin kautta. Esityksen jälkeen käytiin keskustelua, jossa todettiin, että Backin esittelemä uusi hanke vaikuttaa erittäin hyvältä ajatukselta. Hankkeen etenemisestä Back kertoi sen verran, että keskustelut on aloitettu ulkomaisten toimijoiden kanssa. Esille otettiin se, että hanke on kannattava ajatus myös siltä osin, että se tukisi TEKESin rahoitusohjelmia. Tässä yhteydessä käytiin myös keskustelua siitä, kuinka paljon tämä projekti herättäisi vastustusta muilla alueilla ja yhdessä todettiin, että hankkeen onnistumiseksi nimenomaan Turun suunnalla se tulisi käynnistää mahdollisimman nopeasti. Todettiin, että yhteistyötä esimerkiksi biotekniikan kanssa pitäisi rakentaa. Keskustelua käytiin myös erilaisista rahoitusmalleista. Myöhemmin tähän liittyen tuli esille myös se, että valtiovallalla saattaisi olla intressejä tukea tämänkaltaista haketta siitä syystä, että se luo työpaikkoja. Identifioitumisesta keskusteltaessa otettiin esille myös in profiloituminen ja se, että ia voisi mahdollisesti profiloida yhdensuuntaisesti ohjelmistotehtaan kanssa. Esille keskusteluissa tuli strategisen yhteistyön ajatus sekä se, että ammattikorkeakoulussa on myös osaavaa opiskelija-ainesta. 5. in tilannekatsaus (Järvi) in johtaja Timo Järvi esitteli neuvottelukunnalle in tilannekatsauksen. Esitys on liitetty pöytäkirjan loppuun. Seuraavassa tärkeimmät asiat: 5.1 Väitelleet välisenä aikana ista valmistui kolme tohtoria. 5.2 Henkilöstömuutoksia Laboratorioinsinööri ja korkeakoulusihteeri ovat vaihtuneet. Uusi johtaja valitaan elokuussa. 5.3 Maisterikouluhaku Maisteriohjelmiin haettiin kolmessa korkeakoulussa eri aikaan, yhteensä ensisijaisia hakijoita ohjelmiin oli Tohtorikouluhaku Tohtorikouluun tuli tänä vuonna 71 hakemusta, joista 32 Suomesta. Uusia tohtoriopiskelijoita hyväksyttiin 21. 4/6

5 Keskustelua käytiin tohtorikoulun kansainvälisyydestä, joka hieman kärsi tänä vuonna, kun ulkomaisista hakijoista vain kolme hyväksyttiin, vaikka heitä oli kaiken kaikkiaan yli puolet hakijoista. Lopuksi Tarmo Hahto kiitti Timo Järveä neuvottelukunnan puolesta Timon jäädessä eläkkeelle elokuun lopussa. 6. Muut asiat (Hahto) Tarmo Hahto avasi keskustelua aiheesta yliopistojen ja yritysten läheisempi yhteistyö. Tällä hetkellä toimii iltakoulun-tyyppisesti vaikuttajaryhmä, joka pohtii läheisempiä yhteistyö mahdollisuuksia. Neuvottelukunnalle on tästä aiheesta tulossa yhteenveto. 7. Neuovottelukunnan seuraavan kokouksen teema ja ajankohta (Hahto) Tarmo Hahto ehdotti seuraavan kokouksen teemaksi yritysten roolia issa ja neuvottelukunnassa ja ajankohdaksi syyskuun alkupuolta. Kokouksen tarkka päivämäärä määritellään lähempänä kokouksen ajankohtaa. 8. Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipisteen esittely (Mertanen) Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Olli Mertanen esitteli Salon toimipisteen rakennusta ja vei neuvottelukunnan esittelykierrokselle. Kokous päättyi 17:55. Venja Lehtikari Neuvottelukunnan sihteeri Kokouksen esitykset Koulutusyhteistyö Turku-Salo ja yliopisto-ammattikorkeakoulu-akselilla (Salakoski) Elektroniikan tuotteistaminen (Tuominen) in tilannekatsaus (Järvi) 5/6

6 Neuvottelukunta Hahto Tarmo (Pj.) Hovi Teemu (Varapj.) Astola Jaakko Broo Roger Bäckman Kari Eerola Osmo Häyrynen Jouko Ikonen Ari ( alk.) Immonen Juha Kuosmanen Jaakko Kurki-Suonio Reino Lahesmaa Riitta Lahoniitty Armas Lehtinen Hannu Lönnberg Harri Mertanen Olli ( alk.) Mäki Jukka ( alk.) Nieminen Jorma Olin Tim Rasila Matti Reponen Tapio ( alk.) Ritakallio Ilkka Salomaa Arto Savo Juho Johtaja Professori Hallintojohtaja Operatiivinen johtaja Johtaja Aluejohtaja Professori emer. Johtaja Kaupunginjohtaja Yksikön päällikkö Vararehtori Vararehtori Teknologia-asiantuntija Corporate Advisor Hallituksen jäsen Kaupunginjohtaja Rehtori Tuotekehitysjohtaja Akateemikko Maakuntajohtaja Business to Business Mediat Oy TeliaSonera Oyj Tampereen Teknillinen Yliopisto Åbo Akademi B & B Solutions Oy Elcoteq Design Center MJus Oy Nokia (MultiMedia/RichMedia) Siemens Osakeyhtiö ICT Turku Oy TTY, ohjelmistotekniikka Biotekniikkakeskus Turun kaupunki Ericsson TY, orgaaninen kemia Turun ammattikorkeakoulu Tekes / V-S TE-keskus Benefon Oyj Kuulalaakeri Oy Salon kaupunki Turun kauppakorkeakoulu Teleste Oyj Varsinais-Suomen Liitto 6/6

Aika: Tiistai, 22. maaliskuuta 2005, klo 15:00-17:00 Paikka: Neuvotteluhuone Helikon (2. krs), Arken, Åbo Akademi,Tehtaankatu 2 Järjestäjä: TUCS

Aika: Tiistai, 22. maaliskuuta 2005, klo 15:00-17:00 Paikka: Neuvotteluhuone Helikon (2. krs), Arken, Åbo Akademi,Tehtaankatu 2 Järjestäjä: TUCS Neuvottelukunta Neuvottelukunnan kahdeksastoista kokous Aika: Tiistai, 22. maaliskuuta 2005, klo 15:00-17:00 Paikka: Neuvotteluhuone Helikon (2. krs), Arken, Åbo Akademi,Tehtaankatu 2 Järjestäjä: Asialista

Lisätiedot

7. Neuvottelukunnan seuraavan kokouksen ajankohta ja teema (Hahto)

7. Neuvottelukunnan seuraavan kokouksen ajankohta ja teema (Hahto) Neuvottelukunta Neuvottelukunnan viidestoista kokous Aika: Tiistai, 1. kesäkuuta 2004, klo 15:00-17:00 Paikka: Turun yliopiston hallintohuone Järjestäjä: Asialista 1. Kokouksen avaus (Hahto) 2. Edellisen

Lisätiedot

- Näin ollen päätettiin myös jatkossa pitää kokoukset samantapaisina.

- Näin ollen päätettiin myös jatkossa pitää kokoukset samantapaisina. 1 Turku Centre for Computer Science - TUCS TUCS Neuvottelukunta Perjantai, 15. maaliskuuta, klo 15.00 Villa Solin, Katariina Neuvottelukunnan kuudes kokous. Pöytäkirja Läsnä: Jäsenet Tarmo Hahto (puheenjohtaja)

Lisätiedot

3. Institute for Advanced Management Systems Research (Carlsson)

3. Institute for Advanced Management Systems Research (Carlsson) Neuvttelukunta Neuvttelukunnan kuudestista kkus Aika: Tiistai, 21. syyskuuta 2004, kl 15:00 Paikka: Turun ylipistn IT-laits, DataCity B, 5. krs Järjestäjä: Asialista 1. Kkuksen avaus (Haht) 2. Edellisen

Lisätiedot

Prof. Timo Järvi esitti neuvottelukunnalle TUCSin tilannekatsauksen. Alla tärkeimmät asiat.

Prof. Timo Järvi esitti neuvottelukunnalle TUCSin tilannekatsauksen. Alla tärkeimmät asiat. 1 Turku Centre for Computer Science - TUCS TUCS Neuvottelukunta Maanantai, 9. syyskuuta 2002, klo 15.00 DataCity B, Ravintola Alabaman Piccolo/Portieeri -kabinetti Neuvottelukunnan kahdeksas kokous Pöytäkirja

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

MERCURIUS. Poikkitieteellisyydestä hyötyä yrityksille. Yhdistymisestä lisäarvoa kummallekin. Satu Lähteenmäki: Torsti Hurmerinta ja Paula Palmroth:

MERCURIUS. Poikkitieteellisyydestä hyötyä yrityksille. Yhdistymisestä lisäarvoa kummallekin. Satu Lähteenmäki: Torsti Hurmerinta ja Paula Palmroth: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2010 MERCURIUS Satu Lähteenmäki: Yhdistymisestä lisäarvoa kummallekin Torsti Hurmerinta ja Paula Palmroth: Poikkitieteellisyydestä hyötyä yrityksille PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso

Suomen tieteen tila ja taso Suomen tieteen tila ja taso Katsaus tutkimukseen ja sen toimintaympäristöön Suomessa 1990-luvun lopulla TOIMIKUNTIEN RAPORTIT Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti 24/2/2015

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti 24/2/2015 Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti 24/2/2015 Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä koulutusta antavat

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2004. Raymond Turner: Muotoilu on tulevaisuuden ennakointia

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2004. Raymond Turner: Muotoilu on tulevaisuuden ennakointia TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2004 Raymond Turner: Muotoilu on tulevaisuuden ennakointia 49 Visio on Teknologiateollisuus ry:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvä sidosryhmälehti. Julkaisija: Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Anne Koskela. Yrittäjyyttä edistävät projektit eri korkeakouluissa

Anne Koskela. Yrittäjyyttä edistävät projektit eri korkeakouluissa Anne Koskela Yrittäjyyttä edistävät projektit eri korkeakouluissa OPINNÄYTETYÖ Kevät 2007 Yrittäjyyden yksikkö, Kauhava Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma Markkinoinnin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä

Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2004 Rohkeita johtajia Turun kauppakorkeakoulussa Professori Mika Widgrén: Laatuartikkeleita ja kansainvälistä yhteistyötä P ÄÄKIRJOITUS Tutkimuksella yliopisto

Lisätiedot

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) on maamme suurin ja monipuolisin kauppatieteellistä opetusta antava yliopisto ja yksi Pohjoismaiden johtavista kauppakorkeakouluista.

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Strategia- ja vaikuttavuushanke: Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Työryhmän loppuraportti 27.2.2015 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Toimeksianto

Lisätiedot

Turku Science Park Oy vuonna 2008

Turku Science Park Oy vuonna 2008 VUOSIKATSAUS 2008 2 Sisällysluettelo 3 Turku Science Park Oy vuonna 2008 Toimitusjohtajan katsaus...4 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa...6 Soveltava tieto- ja viestintäteknologia

Lisätiedot

LEVÓN. Levón-instituutti yksi Suomen 20 parhaasta koulutusorganisaatiosta. Talousoikeuden maisteriohjelma huomioi Pohjanmaan tarpeet

LEVÓN. Levón-instituutti yksi Suomen 20 parhaasta koulutusorganisaatiosta. Talousoikeuden maisteriohjelma huomioi Pohjanmaan tarpeet 3/2012 LEVÓN Levón 3/2012 Vaasan yliopiston Levón-instituutin tiedotuslehti Levón-instituutti yksi Suomen 20 parhaasta koulutusorganisaatiosta Talousoikeuden maisteriohjelma huomioi Pohjanmaan tarpeet

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

TRADENOMI (YLEMPI AMK) -TUTKINNON TUNNETTUUS

TRADENOMI (YLEMPI AMK) -TUTKINNON TUNNETTUUS Opinnäytetyö (YAMK) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2013 Riikka Laakso TRADENOMI (YLEMPI AMK) -TUTKINNON TUNNETTUUS OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Sanomia Oulun yliopistosta Nro 3 lokakuu 2004 14. vuosikerta

Sanomia Oulun yliopistosta Nro 3 lokakuu 2004 14. vuosikerta Sanomia Oulun yliopistosta Nro 3 lokakuu 2004 14. vuosikerta 2 PUHDASTA TEKNIIKKAA YMPÄRISTÖN EHDOILLA R 6 HAJAUTUKSEN JA KASVUN TIE KULJETTU LOPPUUN Lyhennelmä rehtori Lauri Lajusen avajaispuheesta 9

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

Ihmisen kannalta maapallo on

Ihmisen kannalta maapallo on Pääkirjoitus Ihmisen kannalta maapallo on vajaan sukupolven aikana kutistunut valtavasti. Käytössämme ovat internet, internet-puhelut, sähköpostit ja valtavat tietopankit kaikkialla ja lähes ilmaiseksi.

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA Kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila 30.1.2001 SISÄLLYS I YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA...1 1. P O H J O I S M A I S E T YSTÄVYYSKAUPUNGIT...1

Lisätiedot