16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31)"

Transkriptio

1 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 1. Rahoitusjärjestelmä 2. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 3. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 4. Reaalikorko ja nimelliskorko 5. Lainavarojen markkinat 7. Kertausta 1

2 16.1 Rahoitusjärjestelmä Kansantaloudessa investoinnit rahoitetaan säästämällä Säästäminen on kulutuksesta luopumista Säästäjät ja investoijat voivat kuitenkin olla eri henkilöitä Yrityksen tai kuluttajan ei tarvitse itse säästää investoimiaan varoja, vaan ne voidaan lainata toisilta Rahoitusjärjestelmän tehtävänä on kanavoida säästöt investointien rahoittamiseen Kansantalouden tilipidossa säästämistä ja kuluttamista ei kuvata yksittäisten ihmisen tai yritysten tasolla, vaan sektoreittain 2

3 Rahoitusjärjestelmän osat Rahoitusjärjestelmä (financial system) muodostuu niistä mekanismeista, jotka siirtävät rahoituspääomia talousyksiköltä toiselle esimerkiksi säästäjältä investoijalle Järjestelmän muodostavat: Rahoitusmarkkinat (mm. velkakirjamarkkinat ja osakemarkkinat) Osakkeet edustavat omistusosuutta osakeyhtiössä, ja tarjoavat omistajilleen oikeuden osakeyhtiön osinkoina jaettaviin voittoihin. Rahoituksen välittäjät (pankit ja sijoitusrahastot; vakuutuslaitokset, eläkerahastot yms. instituutiot) Sijoitusrahastot sijoittavat osakkaittensa varoja useisiin eri kohteisiin ja mahdollistavat näin pientenkin sijoitusten hajauttamisen. 3

4 16.2 Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa Avoin talous käy ulkomaankauppaa, mutta suljettu ei. Kuten edellä esitettiin, bruttokansantuotteen määritelmä on Y = C + I + G + X M Suljetussa taloudessa X=M=0. Siksi suljetussa taloudessa pätee Y = C + G + I Säästäminen (S) on suuruudeltaan ne tulot, joita ei käytetä (yksityiseen tai julkiseen) kulutukseen: S = Y C G Edelliset tulokset yhdistämällä saadaan S =I eli suljetussa taloudessa säästäminen = investoinnit. 4

5 Julkinen valta kerää verotuloja T yksityiseltä sektorilta menojensa G rahoittamiseksi Kotimainen säästäminen S voidaan jakaa kahteen komponenttiin yksityiseen ja julkiseen: S = (Y T C) + (T G) Yksityisen sektorin säästäminen = Y T C tämä voidaan edelleen tarvittaessa jakaa kotitalouksien ja yritysten säästämiseen Julkisen sektorin säästäminen = T G julkisyhteisöjen talous on ylijäämäinen jos T > G ja alijäämäinen jos T < G 4 5

6 16.3 Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa Avoimen talouden bruttokansantuote on Y = C + I + G + X M Koska kotimainen säästäminen on S = Y C G sillä voidaan rahoittaa investoinnit ja vaihtotaseen ylijäämä (net exports) X M S= I + X M Kuten kohta nähdään, X M voidaan tulkita luotonannoksi ulkomaille. Kaavan mukaan kotimaiset säästöt voidaan siis joko investoida kotimaassa tai antaa lainaksi ulkomaille. 6

7 Nettolainanto ulkomaille (NCO) Nettolainananto ulkomaille (NCO) on suuruudeltaan (kotimaahan hankittu ulkomainen pääoma) (ulkomaalaisten hankkima kotimainen pääoma) Laajasti ottaen: Kotimaahan hankittua ulkomaista pääomaa on kaikki ulkomailta saatu omaisuus (esim. arvopaperit, käteinen raha, ) ja vastaava pätee ulkomaalaisten hankkimaan kotimaiseen pääomaan. 7

8 Esim.: Jos japanilainen puhelinoperaattori ostaa Suomesta NSN:n tukiaseman ja maksaa ostoksensa jeneillä, Suomen kannalta kotimaahan hankittu ulkomainen pääoma kasvaa (NCO kasvaa). Jos suomalainen autokauppa ostaa Japanista Toyotoja ja maksaa ostoksensa euroilla, Suomen kannalta ulkomaalaisten hankkima kotimainen pääoma kasvaa (NCO pienenee). Koska kaikilla ostotapahtumilla on ostaja ja myyjä, (kotimaahan hankittu ulkomainen pääoma)+(tuonti) = (ulkomaalaisten hankkima kotimainen pääoma)+(vienti) Tämä merkitsee, että (kotimaahan hankittu ulkomainen pääoma) - (ulkomaalaisten hankkima kotimainen pääoma) = (vienti) (tuonti) eli että koko kansantalouden tasolla nettolainananto ulkomaille on nettoviennin suuruinen: NCO=NX 8

9 Identiteetti S = I + X M voidaan kirjoittaa myös S = I + NCO Tulkinta: kotimainen säästäminen käytetään kotimaisiin investointeihin ja luotonantoon ulkomaille Sama identiteetti voidaan kirjoittaa myös näin: I = S + (M X) Tulkinta: kotimaiset investoinnit voidaan rahoittaa kotimaisella säästämisellä S tai vaihtotaseen alijäämällä M X eli ulkomaisella nettolainanotolla. Esim. Suomessa vaihtotase oli pitkään ylijäämäinen (jolloin päti S > I ja X > M) mutta vuonna 2011 vaihtotase kääntyi alijäämäiseksi (ja vuodesta 2011 lähtien on pätenyt S < I ja X <M). 9

10 10

11 Vaihtotaseen ylijäämä ja ulkomaiset investoinnit Ylijäämä kuulostaa hyvältä ja alijäämä pahalta, mutta vaihtotaseen kohdalla ylijäämä merkitsee myös sitä, että maa ei ole houkutteleva investointikohde: Jos ulkomaalaiset yritykset investoivat voimakkaasti maahan, maan investoinnit (I) ylittävät säästämisen (S). Myös tällöin NCO on negatiivinen, koska S = I + NCO. 11

12 16.4 Nimelliskorko ja reaalikorko Lainanantaja vaihtaa oikeutensa kuluttaa rahansa heti oikeuteen kuluttaa rahansa myöhemmin (sitten kun laina on maksettu takaisin). Lainan hinta on sen reaalikorko. Tässä oppimateriaalissa korolla tarkoitetaan aina reaalikorkoa, jos ei toisin mainita! Reaalikorkoon vaikuttavia tekijöitä ovat: nimelliskorko inflaatiovauhti 12

13 Nimelliskorko, inflaatiovauhti, reaalikorko Ajatellaan vuodeksi myönnettyä luottoa, joka on suuruudeltaan (rahassa) W, ja olkoon alkuperäinen hintataso (esim. hyödykekorin hinta) P. Olkoon inflaatiovauhti vuodessa. Nimelliskorko kuvaa takaisin maksettavan rahasumman ja lainatun rahasumman eroa: jos takaisin maksettava summa on (1+R)W, nimelliskorko on R. Inflaatiovauhti kuvaa hintatason nousua: Jos hintataso on vuoden kuluttua (1+ ) P, inflaatiovauhti on. Reaalikorko kuvaa takaisin maksettavan varallisuuden ja lainatun varallisuuden (hyödykkeissä mitattua) eroa. 13

14 Reaalikoron määräytyminen Esimerkissä lainattu varallisuus on (hyödykkeissä mitattuna) W/ P ja takaisin maksettu varallisuus on (hyödykkeissä mitattuna) 1 RW 1 R W / P 1 P 1 Reaalikorko r voidaan määritellä kaavalla 1 R 1 r 1 koska tästä määritelmästä seuraa, että takaisin maksettu varallisuus on (1+r) -kertainen lainattuun verrattuna. Oppikirjassa (ja koko tällä kurssilla) tehdään tavanomainen approksimaatio, jonka mukaan reaalikorko r = R = nimelliskorko inflaatiovauhti Koska (1+r)(1+ )=(1+R), tämä approksimaatio voidaan perustella samoin kuin lisäyksessä B. 14

15 Fisher-efekti Reaalikoron ja nimelliskoron yhteys voidaan kirjoittaa myös näin: R = r+ Nimelliskorko = reaalikorko + inflaatiovauhti Ym. nimelliskoron ja inflaatiovauhdin riippuvuutta nimitetään Fisher-efektiksi. Riippuvuus pätee pitkän tähtäimen tarkastelussa silloin kun pitkän tähtäimellä inflaatio on ennakoitavissa. Hyvin lyhyellä tähtäimellä hintojen vaihteluja ei yleensä voi ennustaa, eivätkä nimelliskorot sopeudu niihin. 15

16 16.5 Lainavarojen markkinat Lainavarojen (loanable funds) markkinoilla tarjoajia ovat säästäjät ja kysyjiä ovat investoijat Lainavaroilla tarkoitetaan kaikkea sitä tuloa, joka on päätetty säästää eikä kuluttaa itse Reaalikorko toimii lainan hintana, ja se määräytyy lainavarojen kysynnän ja tarjonnan perusteella. tai täsmällisemmin: koska reaalikorko riippuu myös toteutuneesta inflaatiosta, sitä ei välttämättä tiedetä lainaa otettaessa. Toteutunut lainojen määrä määräytyy odotetusta reaalikorosta. Lainavarojen tarjonta on sitä suurempaa mitä suurempi on korko Lainavarojen kysyntä on sitä pienempää mitä suurempi on korko 16

17 Kuvio 16.4 Lainavarojen markkinat Korkokanta Tarjonta r* Kysyntä 0 L* Lainavarat Copyright 2004 South-Western

18 Politiikkaa Säästämisen kannustaminen esimerkiksi verovähennyksin lisää lainavarojen tarjontaa ja laskee korkokantaa kuvio 16.5 Investoimisen kannustaminen esimerkiksi verohelpotuksin lisää lainavarojen kysyntää ja nostaa korkokantaa kuvio 16.6 Valtion budjettialijäämä nostaa korkokantaa ja vähentää lainavarojen määrää kuvio 16.7 valtion on rahoitettava alijäämä velanotolla tämä vähentää lainavarojen tarjontaa yksityiselle sektorille korko nousee ja vaihdettu määrä laskee valtion velanoton seurauksena on syrjäytymisvaikutus, crowding out, -- yksityiset investoinnit laskevat 19 18

19 Kuvio 16.5 Lainavarojen tarjonnan lisäys Korkokanta Tarjonta, S 1 S mikä alentaa korkokantaa r 1 * r 2 * 1. Säästämisen verokannusteet lisäävät lainavarojen tarjontaa Kysyntä 0 L 1 * L 2 * Lainavarat ja lisää lainavarojen markkinoilla vaihdettua määrää 20 19

20 Kuvio 16.6 Lainavarojen kysynnän lisäys Korkokanta mikä nostaa korkokantaa r 2 * r 1 * Tarjonta 1. Investointien verokannusteet lisäävät lainavarojen kysyntää D 2 Kysyntä D 1 0 L 1 * L 2 * Lainavarat ja lisää markkinoilla vaihdettavien lainavarojen määrää 21 20

21 Kuvio 16.7 Valtion budjettialijäämän vaikutus Korkokanta S 2 Tarjonta, S 1 r 2 * r 1 * 1. Budjettialijäämä vähentää lainavarojen tarjontaa mikä nostaa korkokantaa Kysyntä 0 L 2 * L 1 * Lainavarat ja vähentää lainavarojen markkinoilla vaihdettua määrää 22 21

22 16.7 Kertausta Kansantalouden rahoitusjärjestelmän tehtävänä on kanavoida varoja niiltä, jotka haluavat säästää osan tuloistaan, niille, jotka haluavat ottaa lainaa. Suljetussa kansantaloudessa säästäminen = investoinnit (S = I). Rahoitusjärjestelmä on mekanismi, joka hoitaa sen, että tämä kansantalouden tilinpidon identiteetti pätee käytännössä eli että jonkun säästöjä vastaa toisen investoinnit. Kansantalouden tilipidossa tätä asiaa ei pystytä kuvaamaan yksittäisen kotitalouden tai yrityksen tasolla vaan pelkästään sektoritasolla (kotitaloudet, yritykset, julkinen valta, ulkomaat)

23 Korkokanta määräytyy rahoitusmarkkinoilla lainavarojen kysynnän ja tarjonnan perusteella. Taloustieteen kuudennen perusperiaatteen mukaan markkinat on hyvä instituutio voimavarojen kohdentamiseksi tämä pätee myös rahoitusmarkkinoihin rahoitusmarkkinat ovat erikoisia siinä mielessä, että ne toimivat linkkinä nykyhetken ja tulevaisuuden välillä lainavarojen tarjoajat eli säästäjät säästävät nyt kuluttaakseen enemmän tulevaisuudessa lainavarojen kysyjät haluavat investoida nyt enemmän saadakseen suuremmat tulot tulevaisuudessa 25 23

24 Talouspolitiikan ja erilaisten tapahtumien vaikutusta korkokantaan voidaan tarkastella lainavarojen kysynnän ja tarjonnan avulla Julkisen talouden budjettialijäämä vähentää säästämistä ja siten investoimiseen käytettävissä olevia lainavaroja. Seurauksena on työn tuottavuuden ja BKT:n kasvuvauhdin hidastuminen lyhyellä aikavälillä ja maan köyhtyminen pitkällä aikavälillä kasvuteorian oppien mukaan 26 24

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta.

Paikatakseen budjettialijäämää valtio ottaa lainaa yksityiseltä sektorilta. Taloustieteen perusteet Kesä 2014 Harjoitus 5: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi) Tehtävä 1 Tarkastellaan lainavarojen markkinoita. Analysoi seuraavia tapauksia kysyntä tarjonta-kehikossa

Lisätiedot

18 Raha ja inflaatio (Mankiw & Taylor, Chs 29-30)

18 Raha ja inflaatio (Mankiw & Taylor, Chs 29-30) 18 Raha ja inflaatio (Mankiw & Taylor, Chs 29-30) 1. Raha ja rahapolitiikka 2. Euroopan keskuspankkijärjestelmä 3. Rahan tarjonta ja inflaatio 4. Inflaation kustannukset 1 1 18.1 Raha ja rahapolitiikka

Lisätiedot

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 1 Ole hyvä ja vastaa kysymyksiin tähän paperiin. Tehtävät on palautettava joko luennolla tai kurssilaatikkoon (Latokartanonkaari 9., 3 krs.) ehdottomasti niitattuina

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot

Likviditeettiansa talouden selittäjänä

Likviditeettiansa talouden selittäjänä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Likviditeettiansa talouden selittäjänä Kansantaloustiede Pro Gradu tutkielma Huhtikuu 2012 Ohjaaja Matti Tuomala Outi Siitonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Valtakunnallinen Talousguru 2011 -kilpailu 19.1.2011

Valtakunnallinen Talousguru 2011 -kilpailu 19.1.2011 Valtakunnallinen Talousguru 2011 -kilpailu 19.1.2011 1. Luvut kohdalleen (3 pistettä) Tunnetko suuruusluokat? Yhdistä oikeaan eurosummaan. Suomalaisen työntekijän keskikuukausipalkka 244,90 vuonna 2008

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. Allaolevassa kuvassa on tuotantomahdollisuuksien käyrä. a. Mitkä kuvaan merkityistä pisteistä ovat tehokkaita?

Lisätiedot

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 3

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 3 Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 3 M 4-6; HB 9, RT 3.2 16.4.2015 16.4.2015 K. Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900 1 Korkojen määräytyminen Kahdenlaisia korkoja Markkinakorkoja, lähinnä pankkien

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012

RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu RAHOITUSKIIHDYTTIMEN VAIKUTUKSET TALOUSSUHDANTEISIIN SUOMESSA 1990-2012 Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma 1.8.2013 Tekijä: Lauri Taskinen Ohjaajat: Kari Heimonen,

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa

Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kontraktiivisen finanssipolitiikan vaikutukset likviditeettiloukussa Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma Elokuu 2012 Ohjaaja: Jukka Pirttilä Juha Parviainen Tiivistelmä:

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 4

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 4 Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 4 HB13; M19 20.4.2015 20.4.2015 K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900 1 Vielä koroista: valuuttakurssien korkopariteettiteoria (HB 18:3) Vapaasti vaihdettavat valuutat

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Talousguru 2012 -kilpailu 18.1.2012 klo 9 11

Talousguru 2012 -kilpailu 18.1.2012 klo 9 11 Talousguru 0 -kilpailu 8..0 klo 9. Yhdistä oikein ( pistettä) a) Yhdistä viivalla 0 vuoden valtionlainan korko oikeaan maahan Saksa Kreikka Italia b) Yhdistä oikeaan korkoon EKP:n ohjauskorko Euribor kk

Lisätiedot

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00 Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi Lokakuu 2013, versio 1.00 Alkuperäinen teksti: Positive Money The Positive Money System in Plain English Suomennos: Mika Kolehmainen, Tomi Meilahti, Toma

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot