Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009"

Transkriptio

1 Vakuutusyhtiöt Suomessa 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vakuutusmaksutulo Suomessa Vahinkovakuutus... 5 Vakuutusyhdistykset... 8 Henkivakuutus... 9 Lakisääteinen eläkevakuutus Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Liitetaulukot

4

5 LYHYESTI Sijoitukset tuottivat käyvin arvoin laskettuna 12 prosenttia. Yhtiöiden vakavaraisuus kohentui selvästi. Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo kasvoi 2,5 prosenttia yhteensä 16,5 miljardiin euroon. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde edelleen alle 1 prosenttia. Vahinkosuhde oli 75,9 prosenttia, yhdistetty kulusuhde 97, prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulossa 17 prosentin kasvu. Kasvu oli suurinta sijoitussidonnaisissa henkivakuutustuotteissa. Vakuutusmaksutulon jakauma 2-29 mrd. 2 2 mrd Työeläkevakuutus k Henkivakuutus Vahinkovakuutus 11,9 12, 5,6 6,2 12,9 12,9 6,9 7,1 13,3 7,5 14,4 8, 15,1 15,2 87 8,7 91 9,1 16,1 1,1 16,5 1, ,8 3,2 3,3 2,9 2,9 3,2 3,1 2,8 2,6 3, ,5 2,6 2,8 2,9 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,

6 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys Vaikka Suomen talous vajosi vuonna 29 vakavaan taantumaan, oli vakuutusyhtiöiden vuosi pääsääntöisesti positiivisluonteinen. Erityisen hyvin kehittyivät vakuutusyhtiöiden sijoitukset. Sen sijaan maksutulon kehitystä taantuma jarrutti. Vuonna 29 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi 2,5 prosenttia 16,5 miljardiin euroon. Eniten kasvoi henkivakuutusyhtiöiden maksutulo17 prosenttia. Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 2 prosenttia. Taantuman vaikutus näkyi työeläkevakuutuksen maksutulossa, joka jäi noin prosentin alemmaksi kuin vuonna 28. Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 29 yhteensä 14,7 miljardia euroa, mikä on pari prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvin sujuneen sijoitustoiminnan ansiosta liikevoitot ja kokonaistulokset kasvoivat ja muodostuivat jopa erittäin hyviksi. Myös yhtiöiden vakavaraisuus kohentui jälleen hyvälle tasolle. Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset 2-29 mrd mrd Henkivakuutusyhtiöt k 7,6 1,2 1,8 Vahinkovakuutusyhtiöt Työeläkevakuutusyhtiöt 8,6 1,6 2 2, 46 4,6 5, 9,7 1,7 2,1 1,1 1,8 2, 1,5 2, 2, 11,2 2,2 2,1 6, 6,2 6,5 6,9 12,4 2,9 2,1 7,4 13,1 3, 2,1 8, 14,5 14,7 3,5 2,2 8,8 29 2,9 2,2 9,

7 Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista kerättyjen maksujen suuri osuus alan koko maksutulosta. Viime vuonna maksutulosta 68 prosenttia saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä eläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Toinen tyypillinen piirre Suomen vakuutusmarkkinoille on vahva keskittyneisyys. Neljä suurinta yhtiöryhmää keräsi vakuutusyhtiöiden yhteenlasketusta maksutulosta lähes 84 prosenttia. Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana Vuoden 29 lopussa Suomessa toimi 39 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 21, henkivakuutusyhtiöitä 11 ja eläkevakuutusyhtiöitä 7. Vakuutusyhdistyksiä oli vuoden lopussa 86. Vakuutusyhtiöiden määrä supistui kahdella. Vakuutusosakeyhtiö Pankavara muutettiin tavalliseksi osakeyhtiöksi Pankavara Oy:ksi. Se lopetti vakuutustoimintansa vuoden 29 aikana ja sulautui emoyhtiöönsä Stora Enso Oyj:hin. Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola fuusioitiin Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiolaan. Yhtiöiden palveluksessa oli vuonna 29 keskimäärin henkeä. Määrä on laskenut edellisvuodesta runsaalla 25 hengellä. 8 Vakuutusyhtiöiden lukumäärä Suomessa, kehitys vuosina Ulkomaiset yhtiöt Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Eläkeyhtiöt

8 Vakuutusyhtiöiden kotimainen vakuutusmaksutulo* Suomessa vuonna 29, milj. vahinkomuutos-% suhde Eläkevakuutus % 1) - lakisääteinen eläkevakuutus 1 6-1,1 Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus 66 32,7 - kapitalisaatiosopimus ,6 - muu henkivakuutus ,2 - työntekijäin ryhmähenkivakuutus 41 3,3 - muu ryhmähenkivakuutus 96 1,8 - sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 497, - muu yksilöllinen eläkevakuutus 246-4, - sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 5 6,2 - muu ryhmäeläkevakuutus 265-2,6 - jälleenvakuutus 5 1,5 Henkivakuutus yhteensä ,9 Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma 55-5,8 92,4 - muu tapaturma ja sairaus 32 8,3 81,6 - maa-ajoneuvot 67 4,9 68,2 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 13-2,8 47,8 - palo- ja muu omaisuusvahinko 757 5, 74, - moottoriajoneuvon vastuu 693 4,1 78,3 - vastuu 165-5,3 69,5 - luotto ja takaus 37 16,3 49,4 - oikeusturva 59 6,3 73,2 - muu ensivakuutus 55-3,4 6,2 Vahinkoensivakuutus yhteensä ,3 76,7 - kotimainen jälleenvakuutus 64-1,1 8, - ulkomainen jälleenvakuutus 65 3, 22,8 Vahinkovakuutus yhteensä ,1 75,9 YHTEENSÄ ,5 * ml. kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset sekä ne ulkomaiset yhtiöt, joiden tiedot toimitettu FK:lle 1) korvauskulut / vakuutusmaksutuotot, vain kotimaiset yhtiöt 4

9 Suomessa toimi vuoden 29 lopussa 24 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden osuutta Suomen vakuutusmarkkinoilla ei varmuudella tiedetä, mutta niiden osuuden koko maksutulosta arvioidaan olevan alle 4 prosenttia. Finanssivalvonnalle tehtävän vakuutuspalveluiden vapaata tarjontaa koskevan ilmoituksen oli vuoden lopussa tehnyt lähes 6 yhtiötä. Vakuutuksenvälittäjien määrä on edelleen vähentynyt. Finanssivalvonnan ylläpitämässä vakuutuksenvälittäjärekisterissä oli vuoden 29 lopussa kirjoilla 6 vakuutusmeklariyritystä. Vakuutusmeklarien välittämien vakuutusten osuus alan maksutulosta on jo muutaman vuoden ajan ollut noin 1 prosenttia. Vahinkovakuutus Vahinkovakuutuksen maksutulo nousi 2 prosenttia 3,5 miljardiin euroon. Korvauksia yhtiöt maksoivat 2,2 miljardia euroa, mikä on vain hieman vähemmän kuin vuonna 28. Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (maksutuotoista vähennetään korvauskulut ja liikekulut) oli 87 miljoonaa euroa positiivinen. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde, joka sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, laski lähes 3 prosenttiyksiköllä 97, prosenttiin. Vahinkosuhde (korvauskulut/maksutuotot) parani 78,8 prosentista 75,9 prosenttiin. Liikekulusuhde (liikekulut/maksutuotot) sen sijaan heikkeni hieman ja oli 21,1 prosenttia. Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua oli 71,7 prosenttia ja vastaava yhdistetty kulusuhde 92,8 prosenttia. % Vahinkovakuutuksen k k kulusuhteet t % ,5 11,4 111,2 85,8 88,2 87,3 114, 12 12, 12, 11,6 98,4 99,7 97, 92,4 1 81,4 82,9 81,9 78, 78,8 75, ,6 22,2 23,9 21,5 2,6 19,1 19,7 2,4 2,9 21, Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde Liikekulusuhde 5

10 Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot olivat suurimmillaan sitten vuoden 2. Yhtiöt tekivät yhteensä 87 miljoonan euron liikevoiton. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, oli yli miljardi euroa. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma nousi 4,4 miljardiin euroon. Vakavaraisuuspääoman kasvu paransi myös yhtiöiden vastuunkantokyvyn 144 prosenttiin. Vakavaraisuuspääoman kehitys vahinkoyhtiöissä 2-29 mrd *454% 1,3 * Vastuunkantokyky-% = vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot ,4 *19% *144% *145% *137% *132% *126% 1,4 *134% *131%*13% 1,6 1,9 2,2 1,8 1,4 1,3 1,5 2, 15 1,5,7 2,9,8,8,7,7,6,6,4 1,4 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 1,6 1,4 1, Tasoitusmäärä Arvostuserot ja muut erät Oma pääoma ja pääomalainat Vahinkovakuutuksen luokkaryhmistä suurin oli edelleen palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus. Sen maksutulo kasvoi 5 prosenttia 757 miljoonaan euroon. Tämän luokkaryhmän, joka pitää sisällään sekä yritysten että yksityisten omaisuusvakuuttamisen, vahinkosuhde nousi lievästi 74, prosenttiin. Lakisääteisessä moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksessa (liikennevakuutus) maksutulo kasvoi 4 prosenttia 693 miljoonaan euroon. Moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksen vahinkosuhde laski hieman, 78,3 prosenttiin. Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevahinkoja kappaletta, mikä oli 1,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä väheni. Tilastokeskuksen mukaan onnettomuuksissa sai surmansa 281 henkilöä. Loukkaantuneiden määrä väheni selvästi ja oli yhteensä 848 henkeä. Suomen talouden taantuma näkyi selvimmin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulossa, joka oli 55 miljoonaa euroa. Se oli lähes 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 28. Korvauksia maksettiin vain hieman enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta maksutulon aleneman takia vahinkosuhde nousi selvästi ja oli nyt 92,4 prosenttia. 6

11 Vapaaehtoisessa maa-ajoneuvot luokassa (autovakuutus) maksutulo kasvoi 5 prosenttia 67 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde parani huomattavasti ja oli 68,2 prosenttia. Liikenteessä olevien henkilöautojen määrä kasvoi vuonna 29 vajaat 2 prosenttia. Autovahinkojen määrä nousi runsaat 3 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, ilmoituksia tehtiin kappaletta. Muun tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 32 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli runsaat 8 prosenttia. Vastaanotetun jälleenvakuutuksen maksutulo aleni 4 prosenttia yhteensä 128 miljoonaan euroon. Maksutulo jakautui siten, että 65 miljoonaa euroa saatiin ulkomaisesta jälleenvakuutuksesta ja 64 miljoonaa euroa kotimaisesta jälleenvakuutuksesta. Vahinkovakuutuksen maksutulon jakauma 29 vakuutusmaksutulo yhteensä milj. milj Palo- ja muu omaisuusvahinko Moottoriajoneuvon vastuu Maa-ajoneuvot Lakisääteinen tapaturma Muu tapaturma ja sairaus Vastuu Meri- ja lentoalukset, kuljetus Ulkomainen jälleenvakuutus Kotimainen jälleenvakuutus Oikeusturva Muu ensivakuutus Luotto ja takaus ,8% 13 3,% 65 1,9% 64 1,8% 59 17% 1,7% 55 1,6% 37 1,1% 87% 8,7% 21,9% 2,1% 17,6% 15,9% 7

12 Vahinkovakuutusyhtiöiden ensivakuutuksen maksutulo nousi 2 prosenttia 3,3 miljardiin euroon. Muutokset markkinaosuuksissa olivat pieniä. OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus nousi 28,1 prosenttiin, jolla se säilytti markkinajohtajan asemansa. If:n markkinaosuus supistui 25, prosenttiin. Tapiolan markkinaosuus nousi 18,9 prosenttiin, Fennian osuus laski 1,2 prosenttiin. Lähivakuutusryhmän, johon Lähivakuutuksen lisäksi kuuluvat paikalliset vakuutusyhdistykset, yhteenlaskettu markkinaosuus vahinkovakuutuksessa kasvoi 9,1 prosenttiin. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli yli 91 prosenttia. Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet 29 Kotimainen ensivakuutus, vakuutusmaksutulo yhteensä milj. milj OP-Pohjola-ryhmä ,1% If ,% Tapiola-yhtiöt ,9% Fennia Lähivakuutus-ryhmä ,2% 9,1% Pohjantähti Turva Aktia Vahinkovakuutus Alandia-bolagen Muut ,4% 2,2% 1,9% 1,% 1,1% Vakuutusyhdistykset Yhdistysten lukumäärä on jo vuosia ollut lievässä laskusuunnassa. Vuonna 29 niitä toimi Suomessa 86 kappaletta. Suurin osa yhdistyksistä kuuluu Lähivakuutus-ryhmään. Yhdistysten määrä tulee entisestään vähentymään, kun Lähivakuutus-ryhmän jäsenyhdistysten määrää on suunniteltu vähennettävän selvästi. Vakuutusyhdistysten yhteenlaskettu ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 185 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 5 prosenttia. Markkinaosuus koko ensivakuutuksesta oli runsaat 5 prosenttia. Vakuutusyhdistysten vahinkosuhde oli 61 prosenttia. Luku ei kuitenkaan ole suoraan verrattavissa vakuutusyhtiöiden lukuihin, sillä yhdistysten vakuutuskannan rakenne poikkeaa olennaisesti useimpien yhtiöiden kannan rakenteesta. Yhdistysten liikevoitoksi muodostui 31 miljoonaa euroa, mikä oli 16 prosenttia liikevaihdosta. 8

13 Henkivakuutus Henkivakuutuksen maksutulo nousi lähes 17 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi. Kotimaasta saatu maksutulo oli yhteensä 3,1 miljardia euroa. Erityisesti sijoitussidonnaiset henkivakuutustuotteet kasvattivat maksutuloa voimakkaasti. Uusmyynnissä sekä sopimusten kappalemäärät että jatkuvien maksujen euromäärät jäivät edellisvuodesta. Sen sijaan erityisesti sijoitussidonnaisiin henkivakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin tehtiin runsaasti erillisiä maksusuorituksia. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi yli 9 prosenttia 3,3 miljardiin euroon. Kasvu painottui sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, joiden säästöt kasvoivat 46 prosenttia 9,7 miljardiin euroon. Laskuperustekorkoiset säästöt olivat 2,6 miljardia euroa. Henkivakuutuksen vakuutussäästöt mrd mrd. Sijoitussidonnaiset 3,2 3,3 3 Perustekorkoiset 29,2 3 27,22 27, ,3 2 18,5 2,2 3,2 2,4 15 2,3 24,2 8,9 8, 9,7 25 6,2 6,6 43 4, ,1 17,9 19,2 2, 21, 21,1 21,3 21, 2, Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset vähenivät 18 prosenttia 2,9 miljardiin euroon. Korvauksista oli säästösummia,9 miljardia, takaisinostoja,8 miljardia, eläkkeitä,9 miljardia ja muita korvauksia,3 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 28. Säästösummia maksettiin 2 prosenttia ja takaisinostoja 38 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulossa suurin kasvu tapahtui kapitalisaatiosopimuksissa. Niiden maksutulo kasvoi lähes 29 prosenttia ja oli 714 miljoonaa euroa. Lähes kaikki kapitalisaatiosopimukset tehtiin sijoitussidonnaisina. 9

14 Myös muun yksilöllisen henkivakuutuksen maksutulossa korostui sijoitussidonnaisten tuotteiden vahva kasvu. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten maksutulo kasvoi kolmanneksen ja oli yhteensä 66 miljoonaa euroa. Riskivakuutusten maksutulo kasvoi 5 prosenttia 288 miljoonaan euroon ja ryhmähenkivakuutusten maksutulo 11 prosenttia 96 miljoonaan euroon. Sen sijaan muiden perustekorkoisten yksilöllisten henkivakuutusten maksutulo laski 49 prosenttia 26 miljoonaan euroon. Yksilöllinen henki- ja eläkevakuutus Kotimaan vakuutusmaksutulo 2-29, deflatoitu elinkustannusindeksillä, 29=1 mrd. 3,5 3,5 mrd. 3, 25 2,5 Yksilöllinen henkivakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus 3, 25 2,5 2, 2, 1,5 1 1,,5 3,1 2,5 2,6 2,1 2,1 2,2 2, 1,7 1,4 1,5 1 1, 19 1,9,6,6,7,8,8,8,7,8,8,7,5, , Yksilöllisten eläkevakuutusten myynti jäi 35 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Syynä tähän oli uuden pitkäaikaissäästämistä koskevan lainsäädännön valmistelu, jonka vuoksi uusia eläkevakuutuksia ei voitu myydä loppuvuonna 29. Uusia eläkevakuutussopimuksia tehtiin viime vuonna kuitenkin 48 6 kappaletta. Uuteen eläkevakuutukseen keskimäärin maksettu jatkuva maksu oli 145 euroa kuukaudessa. Eläkevakuutuksen maksutulo oli lähes samansuuruinen kuin vuonna 28, eli 743 miljoonaa euroa. Vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo väheni yli 17 prosenttia. Maksutulo oli yhteensä 315 miljoonaa euroa, josta oli sijoitussidonnaista 5 miljoonaa euroa. Maksutuloa poikkeuksellisesti kasvattavia eläkesäätiöiden vastuunsiirtoja saatiin vuonna 29 yhteensä 42 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna määrä oli peräti 115 miljoonaa euroa. Maksutulon laskusta huolimatta uusien sopimusten määrä oli selvästi korkeampi kuin vuotta aiemmin. 1

15 Vapaaehtoisen ryhmähenkivakuutuksen maksutulo kasvoi 11 prosenttia 96 miljoonaan euroon. Työmarkkinaosapuolten sopima työntekijäin ryhmähenkivakuutus keräsi maksutuloa 41 miljoonaa euroa, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkiyhtiöiden sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 9,5 prosenttia, yhteensä sijoitukset tuottivat 2,5 miljardia euroa. Liikekulut kasvoivat 7 prosenttia 23 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto palasi positiiviseksi ja nousi 1,2 miljardiin euroon. Arvostuserot kasvoivat noin miljardilla eurolla, joten kokonaistulos oli 2,2 miljardia euroa. Asiakashyvityksiä maksettiin yhteensä 389 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus nousi 18 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 18 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Tämä omaisuuserä toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma kasvoi 53 prosenttia 4,4 miljardiin euroon. Toimintapääoma nousi 3,8-kertaiseksi verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Vakavaraisuuspääoman kehitys henkiyhtiöissä 2-29 mrd. 6 * Vakavaraisuusaste = 1*(toimintapääoma + tasoitusmäärä) /(omalla vastuulla oleva vastuuvelka - tasoitusmäärä - 75% sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta) *29%,1 3,4 *19% *19%,2 1,1 *18% *16%,1,2 *19% *16%,1,2 23 2,3 25 2,5 16 1,6 *14% 1,9 *14%,2 *12%,1 1,4,2 1,9,9 9,9 9,9 Tasoitusmäärä Arvostuserot ja muut erät Oma pääoma ja pääomalainat 1 1,4 1,6 1,7 2 2, 21 2,1 2,3 22 2,2 2,2 1,8 2, OP-Henkivakuutus säilytti markkinajohtajan asemansa, vaikka sen osuus pienenikin selvästi 25,2 prosenttiin. Aivan kannoille nousi Mandatum Life (25,%) ja lähelle myös Nordea Henkivakuutus (23,9%). Osuuttaan lisäsi myös Henki-Fennia (2,3%), muiden osuudet pysyivät ennallaan taikka pienenivät jonkin verran. 11

16 Henkivakuutuksen k k markkinaosuudet 29 Kotimainen ensivakuutus, vakuutusmaksutulo yhteensä 3 62 milj. OP-Henkivakuutus ,2% Mandatum Life ,% Nordea Henkivakuutus ,9% Tapiola-yhtiöt 233 7,6% Skandia Life 194 6,3% Suomi 83 2,7% Aktia Henkivakuutus 81 2,6% Henki-Fennia 7 2,3% Kaleva 6 1,9% Duo 48 16% 1,6% Handelsbanken Liv 22,7% Liv-Alandia 3,1% milj Lakisääteinen eläkevakuutus Edellisvuoden talouskriisistä kehittynyt taantuma pienensi lakisääteistä työeläkevakuutusta hoitavien vakuutusyhtiöiden maksutuloa, kun työllisyyden heikkeneminen alensi palkkasummia. Sen sijaan arvopaperimarkkinoiden elpyminen kevään aikana paransi yhtiöiden sijoitustoiminnan tuloksia huomattavasti. Eläkeyhtiöiden vakavaraisuusvaatimuksia helpottanut tilapäinen laki osoitti toimivuutensa, kun yhtiöiden ei tarvinnut pahimman kriisin aikana realisoida osakkeitaan. Osakkeiden arvonnousu muodosti pääosan sijoitusten vahvasta kasvusta. Toimintapääoma kasvoi 64 prosenttia 14,7 miljardiin euroon. Vakavaraisuus parani ja oli 22 prosenttia vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulo aleni noin prosentin 1, miljardiin euroon. Eläkkeitä työeläkeyhtiöt maksoivat yhteensä 9,8 miljardilla eurolla. Eläkkeiden maksamista varten kertyneen vastuuvelan katteena olevien sijoitusten arvo kasvoi käyvin arvoin laskettuna 21 prosenttia 76 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 13,9 prosenttia. Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu valtaosin sijoitustoiminnan kautta. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuotto nousi 5,5 miljardiin euroon. Vakuutusliikkeen tulos oli -64 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 75 miljoonaa euroa. Näin kokonaistulokseksi muodostui 5,5 miljardia euroa. Tuloksesta 156 miljoonaa euroa käytettiin asiakashyvityksiin ja lopuilla 5,3 miljardilla eurolla vahvistettiin toimintapääomaa. 12

17 Toimintapääoman kehitys työeläkeyhtiöissä 2-29 mrd * Toimintapääoma % vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta *31% *3% 16 *28% *22% 14 7,8 7,9 Arvostuserot ja muut erät 12 *23% 6,8 Osittamaton 1 9,2 *28% *15% lisävakuutusvastuu *2% 3,8 8 Oma pääoma ,3 *21% 2,1 5,2 4,9 *16% 2,1 3,8 2,4 6, 6,6 7,7 8,9 9,5 5,2 3,4 5,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3, Työeläkeyhtiöiden markkinaosuuksissa tapahtui vain pieniä muutoksia ja suhteelliset asemat säilyivät ennallaan. Varma säilytti markkinajohtajan asemansa 34, prosentin osuudella. Toiseksi suurimman, Ilmarisen, markkinaosuus laski 31,8 prosenttiin. Eläke-Tapiolan markkinaosuus säilyi 13,9 prosentissa, Eläke-Fennian osuus nousi ja oli 11, prosenttia. Eteran markkinaosuus aleni 5,4 prosenttiin. Eläke-Veritaksen osuus nousi 3,7 prosenttiin ja pienimmän yhtiön, Pensions-Alandian osuus oli,3 prosenttia. Työeläkevakuutuksen k k markkinaosuudet 29 Vakuutusmaksutulo yhteensä 1 6 milj. milj Varma ,% Ilmarinen ,8% Eläke-Tapiola Eläke-Fennia ,% 13,9% Etera Eläke-Veritas ,7% 5,4% Pensions-Alandia 29,3% 13

18 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta oli vuonna 29 kaksijakoista. Vuoden ensimmäisinä kuukausina finanssikriisi vielä vaikutti, mutta kevään käänne parempaan toi tullessaan vahvan nousun. Osakkeiden markkina-arvot palasivat kasvu-uralle ja rahoitusmarkkinavälineetkin tuottivat poikkeuksellisen hyvin. Käyvin arvoin laskettu sijoituskannan arvo kasvoi 16 prosenttia ja oli 114 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia, 76 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 26 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 11 miljardia euroa. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys 2-29 käyvin arvoin mrd. 6 6 mrd Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Lainat Muut sijoitukset Sijoituskannan perusrakenne säilyi ennallaan. Rahoitusmarkkinavälineet, joista suurin osa on joukkovelkakirjalainoja, olivat edelleen suurin erä. Niihin oli sijoitettu vuoden 29 lopussa yhteensä 48 miljardia euroa. Niiden määrä pysyi ennallaan, mutta osuus sijoituksista putosi 42 prosenttiin. Tuotto sijoituksista rahoitusmarkkinavälineisiin oli 1 prosenttia. Osakkeiden markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen kasvoi peräti 42 prosenttia ja oli 45 miljardia euroa. Niiden osuus nousi 4 prosenttiin, kun edellisvuonna se oli 33 prosenttia. Osakkeiden käypäarvoinen tuotto oli 27 prosenttia. Kiinteistöjen osuus sijoituksista laski 1 prosenttiin, ja niiden arvo nousi hieman 11,3 miljardiin euroon. Kiinteistöt tuottivat vain runsaan prosentin. Vakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen määrä nousi edelleen hieman. Vuoden 29 aikana vakuutusyhtiöiden takaisinlainaus paikkasi yritysrahoituksen aukkoa, jonka taantuma oli aiheuttanut. Lainoja oli nyt vajaat 9 miljardia euroa, josta takaisinlainoja vajaat 5 miljardia euroa. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta nousi, nyt se oli 8 prosenttia, kun edellisvuoden osuus oli 7 prosenttia. Lainojen tuotto oli vajaat 4 prosenttia. 14

19

20 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 1 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo luokkaryhmittäin 29 (1 ) Markkina- Muu tapa- Meri- ja Palo- ja muu Moottori- Kotimainen Ulkomainen osuus Kotimainen Vakuutus- Lakisäät. turma ja Maa-ajo- lentoalukset, omaisuus- ajoneuvon Luotto ja Oikeus- Muu ensi- jälleen- jälleen- % ensivak. maksutulo tapaturma sairaus neuvot kuljetus vahinko vastuu Vastuu takaus turva vakuutus vakuutus vakuutus If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 24, Pohjola Vakuutus Oy 23, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 18, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 1, Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö 3, A-Vakuutus Oy 2, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2, Aktia Skadeförsäkring Ab 1, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Vakuutusosakeyhtiö Garantia, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Spruce Vakuutus Oy, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Vakuutusosakeyhtiö IngoNord, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara, Alma Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International, Kotimaiset yhtiöt yhteensä 29 94, Kotimaiset yhtiöt yhteensä 28 94, Muutos-% 2,2 1,8-5,8 8,3 4,5-4,1 5,1 4,1-5,6 16,3 7, -3,7-1,3 3, Vakuutusyhdistykset 5, If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl, Yhteensä 29 1, Yhteensä 28 1, Muutos-% 2,3 2, -5,8 8,3 4,9-3,8 5, 4,1-5,2 16,3 6,7-3,7-1,1 3,

21 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 2 Vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja 29 Liike- Vahinko- Liikekulu- Yhdistetty Liike- Liikevoitto vaihto suhde suhde kulusuhde voitto % liike- 1 % % % 1 vaihdosta If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ,5 17,2 93, ,6 Pohjola Vakuutus Oy ,2 21,3 93, ,5 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ,5 25,7 15, ,3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ,6 21,6 98, , Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ,8 18,3 11, ,6 A-Vakuutus Oy ,7 17,3 87, ,8 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,8 22, 91, ,8 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ,1 23,1 11, ,2 Aktia Skadeförsäkring Ab ,5 26,8 121, ,6 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ,8 15,9 8, ,9 Försäkringsaktiebolaget Alandia ,7 17, 96, ,4 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ,3 24,5 11, ,2 Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,6 24, 49, ,2 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,9 12,1 117, , Vakuutusosakeyhtiö Garantia ,7 28,6 97, , Vakuutusosakeyhtiö IngoNord , 97,5 187, ,7 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,3 43,4 197,7 58 1,9 Spruce Vakuutus Oy ,3 38,9 232, ,9 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara , 8,9 85, ,9 Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International ,3-3516, , ,7 Alma Vakuutus Oy ,6 Kotimaiset yhtiöt yhteensä ,9 21,1 97, ,1 Vakuutusyhdistykset , 28,5 89, ,1 If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 84,4 13,7 98,1 Kaikki yhteensä ,1 21,4 99, ,

22 LIITE 3 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 29 (1 ) Tasoitus- Sijoitus- Muut Poistoeron Vakuutus- Korvaus- Yhteistakuu- määrän toiminnan tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutuotot kulut erän muutos Liikekulut muutos nettotuotot ja kulut verot muutos voitto (tappio) If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Pohjola Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö A-Vakuutus Oy Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aktia Skadeförsäkring Ab Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Försäkringsaktiebolaget Alandia Vakuutusosakeyhtiö Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Vakuutusosakeyhtiö IngoNord Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Spruce Vakuutus Oy Alma Vakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International Yhteensä

23 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 4 Vahinkovakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 29 (1 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka yhteensä siirtovelat yhteensä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Pohjola Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö A-Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Aktia Skadeförsäkring Ab Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Vakuutusosakeyhtiö Garantia Försäkringsaktiebolaget Alandia Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vakuutusosakeyhtiö IngoNord Spruce Vakuutus Oy Alma Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Yhteensä

24 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 5 Henkivakuutusyhtiöiden maksutulot Suomessa vuonna 29 (1 ) Markkinaosuus Sijoitussid. Muu Sijoitussid. Muu Vakuutus ensivakuu- Sijoitussid. Kapitalisaatio- Muu Työntekijäin Muu yksilöllinen yksilöllinen ryhmä- ryhmä- Ensi- Jälleen- maksutulo tuksesta henki sopimus henki ryhmähenki ryhmähenki eläke eläke eläke eläke vakuutus vakuutus yhteensä % OP-Henkivakuutus Oy ,2 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö , Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,9 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ,3 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,7 Aktia Henkivakuutus Oy ,6 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ,3 Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola ,3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ,9 Henkivakuutusosakeyhtiö Duo ,6 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia ,1 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro , Kotimaiset yhteensä , Kotimaiset yhteensä Kasvu-% 31,6 287,6-27,2 3,3 1,8-1,2-4, 6,2-2,6 17,1 1,5 17,1 Skandia Life Assurance Co Ltd, Ssl ,3 SHB Liv Forsikringsaktieselskab, Ssl ,7 Kaikki yhteensä , Kaikki yhteensä Kasvu-% 32,7 287,6-27,2 3,3 1,8, -4, 6,2-2,6 16,9 1,5 16,9

25 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 6 Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 29 (1 ) Sijoitus- Sijoitusten Vakuutus- Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan arvonkor. Korvaus- maksuvas- toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot ja oikaisut kulut tuun muutos Liikekulut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä Henkivakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 29 (1 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Sijoitussid. Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Sijoitussid. Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä katteena yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka vastuuvelka yhteensä siirtovelat yhteensä Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä

26 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 7 Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulot vuonna 29 (1 ) Vakuutus Markkina- Ensi- Jälleen- maksutulo osuus 29 TyEL YEL vakuutus vakuutus yhteensä % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma , Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,9 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia , Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,4 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,7 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia ,3 Eläkeyhtiöt yhteensä , Eläkeyhtiöt yhteensä Kasvu-% -1,6 6,4-1,1 312,5-1,1 Työeläkevakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 29 (1 ) Sijoitus- Vakuutus- Liikekulut, Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan Korvaus- maksuvas- lakisäät. toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot kulut tuun muutos maksut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä Työeläkevakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 29 (1 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä velka yhteensä siirtovelat yhteensä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä

27

28 FK Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki Faksi

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008 Vakuutusyhtiöt Suomessa 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 1 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Kansantalouden kehitys vuonna 2006... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 3 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 17.12.2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 1 III ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS LYHYESTI...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2009 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...7

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys Lyhyesti...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2011 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...6

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Merja Stenberg Puhelin 010 831 5537 merja.stenberg@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2010 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

Säästö- ja henkivakuutusselvitys

Säästö- ja henkivakuutusselvitys FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund SISÄLLYS Henkivakuutusmarkkinat Suomessa... 1 Maksutulo on pysynyt vakaana... 2 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti... 2 Vakuutussäästäminen...

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Juhani Peltola Puhelin 010 8315538 juhani.peltola@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2008 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 LEHDISTÖTIEDOTE 3/2005 9.9.2005 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 TIEDOTE Lehdistötiedote 9.3.2005 1/2005 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 Vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuivat 31.12.2004.

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 4/2007 1 (6) 8.6.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 8/2007 13.12.2007 1 (6) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kasvoi tammi-syyskuussa. Syyskuun jälkeen yhtiöiden vakavaraisuuden voidaan arvioida heikentyneen

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2012

Vakuutustoiminta 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 108,5 mrd. euroa Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet,

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2013

Vakuutustoiminta 2013 Rahoitus ja vakuutus 2014 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 114,5 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 114,5 miljardia

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2014

Vakuutustoiminta 2014 Rahoitus ja vakuutus 2015 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 116,2 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 116,2 miljardia

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 2/2008 10.3.2008 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 Vakuutuslaitosten suhteellisten vakavaraisuuksien kehitys oli epäyhtenäistä eri laitosryhmien

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 5/2007 Lehdistötiedote 7.9.2007 1 (8) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2007 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kasvoi tammi-kesäkuussa. Osakemarkkinoiden

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (7) 7.9.2004 7/2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui hieman alkuvuonna 2004. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2011

Finanssialan vuositilasto 2011 Finanssialan vuositilasto 2011 5.7.2012 Pankit 31.12.11 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 576-1,8 kotimaiset pankit 1 506-2,0 ulkomaiset pankit 70 +2,9 Pankkikonsernien henkilöstö kotimaiset

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Henkivakuutuksia eri tarpeisiin Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1414. Valtioneuvoston asetus. viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista

SISÄLLYS. N:o 1414. Valtioneuvoston asetus. viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1414 1415 SISÄLLYS N:o Sivu 1414 Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Tilinpäätös. Veritas Vahinkovakuutus VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tase.

Tilinpäätös. Veritas Vahinkovakuutus VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tase. Veritas Vahinkovakuutus Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tase Tuloslaskelma Taseen liitteet Tuloslaskelman liitteet Tunnuslukuja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2007

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2007 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2007 Vuosi 2007 oli yhtiön 88. toimintavuosi. Vakuutustoiminta Jälleen- ja edelleenvakuutus Ensivakuutus Sijoitustoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS JULKAISU 1(22) 16.10.2006 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS Vakuutusvalvontavirasto julkaisee vuosittain tilastotutkimuksen lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Tiedot perustuvat tilinpäätöstietoihin

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012, analyysi

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012, analyysi 1 (22) Sisällysluettelo Yhteenveto 2 Yleistä 2 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tulokset 5 Yhtiökohtaiset tulokset 9 Tunnuslukuja 9 Liite 1. Vakuutusliikkeen tasoitettu

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors)

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) - sijoittavat listaamattomiin yrityksiin, joilla hyvä kasvupotentiaali - pääomasijoitukset tehdään ensisijaisesti oman pääomanehtoisina

Lisätiedot

HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet

HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet Veritas Henkivakuutus Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Tunnusluvut ja analyysit Sijoitusjakauma

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus Suomen pankkisektori on vakavarainen 1 (7) Pankkisektorin vakavaraisuus parantunut Pankkisektorin 1 vakavaraisuussuhde parani edelleen kolmannella vuosineljänneksellä. Syyskuun lopussa pankkisektorin vakavaraisuussuhdeluku

Lisätiedot

Sisältö. Pohjola lyhyesti...4 Pääjohtajan katsaus...5 Pohjolan osake...6 Vahinkovakuutus...10 Sijoitustoiminta...12

Sisältö. Pohjola lyhyesti...4 Pääjohtajan katsaus...5 Pohjolan osake...6 Vahinkovakuutus...10 Sijoitustoiminta...12 POHJOLA 1996 Sisältö Pohjola lyhyesti...4 Pääjohtajan katsaus...5 Pohjolan osake...6 Vahinkovakuutus...10 Sijoitustoiminta...12 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus..15 Rahoituslaskelma...23 Konsernin

Lisätiedot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2004 2013, analyysi

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta 2004 2013, analyysi 1 (21) Sisällysluettelo Yhteenveto 2 Yleistä 2 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tulokset 5 Yhtiökohtaiset tulokset 9 Tunnuslukuja 9 Herkkyysanalyysi 10 Kulusuhteiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008 Vuosi 2008 oli yhtiön 89. toimintavuosi. Vakuutustoiminta Jälleen- ja edelleenvakuutus Ensivakuutus Sijoitustoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

25.9.2008 klo 9-15. 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen.

25.9.2008 klo 9-15. 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen. SHV-tutkinto Vakavaraisuus 25.9.28 klo 9-15 1(5) 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen. (1p) 2. Henkivakuutusyhtiö Huolekas harjoittaa vapaaehtoista henkivakuutustoimintaa

Lisätiedot

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA

Huomioita työeläkesijoituksista 2011. Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat TELA Huomioita työeläkesijoituksista 2011 Suvi-Anne Siimes Toimitusjohtaja Työeläkevakuuttajat Työeläkkeiden rahoitus ja sijoitustoiminta Lähtökohta Etuussäännöksistä johdettava eläkevastuu (eläkemeno) rahoitetaan

Lisätiedot

27.5.2008. Finanssimarkkinat. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

27.5.2008. Finanssimarkkinat. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällysluettelo Sivu 1....2 2. Finanssialan rakennekehitys...3 3. Finanssimarkkinoilla toimijat...4 3.1 Finanssikonsernit...5 3.2 Talletuspankit...6

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2014 31.12.2014 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2014...

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

muuttaa käsitystä finanssialasta

muuttaa käsitystä finanssialasta Eroon Eoo liituraita imagosta i agosta Keep it rolling työnantajakuvakampanja muuttaa käsitystä finanssialasta Tarja Kallonen Tutkimuspäällikkö Finanssialan Keskusliitto 1.9.2010 Esityksen sisältö > Finanssiala

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS ELÄKEVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS ELÄKEVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS ELÄKEVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Sijoitusallokaatio

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2013...

Lisätiedot

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Studia monetaria 25.10.2011 Esityksen sisältö Mitä henkivakuutuksella tarkoitetaan? Erilaisia henkivakuutuksia Riskihenkivakuutuksen ottamisesta Edunsaajamääräyksestä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Vuosi 2009 oli yhtiön 90. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2003 2012 1 (15) Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Taustaa 1 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Asiakasryhmäkohtaiset tunnusluvut 4 Liikennevakuutuksen tulos 6 Tunnusluvut 12 Liitteet 13 Tiivistelmä Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja 13.4.2010, Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo 13.4.2010

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 Vuosi 2011 oli yhtiön 92. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot