Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014"

Transkriptio

1 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

2 Keskeiset tunnusluvut Pro forma Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022, , ,0 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 731, , ,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e * ) 3 057, , ,4 Vastuuvelka, milj.e , , ,5 Tasoitusmäärä, milj. e 463,0 258,5 475,3 Sijoitusomaisuus käyvin arvoin, milj. e , , ,5 TyEL-palkkasumma, milj. e , , ,9 YEL-työtulosumma, milj. e 1 937, , ,8 TyEL-vakuutuksia TyEL-vakuutettuja YEL-vakuutuksia Eläkkeensaajia Henkilöstö (keskimäärin) Tulos Hoitokustannustulos, milj. e 31,8 17,0 28,1 Liikekulut % hoitokustannustulosta 74,3 % 74,9 % 77,5 % Vakavaraisuuspääoma, milj. e 4 084, , ,1 % vastuuvelasta 25,8 % 25,1 % 25,1 % Ilman tasoitusmäärää 22,9 % 22,0 % 22,0 % suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,1 1,9 Ilman tasoitusmäärää 1,9 1,7 Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % 6,2 % 5,4 % 7,1 % *) Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokuluja. Vuodelta 2013 Elon lukuina raportoidaan LähiTapiola Eläkeyhtiön luvut. Pro forma -luvut ovat Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön yhteenlaskettuja lukuja.

3 Elon sijoitusjakauma ja riskiluvut Perusjakauma Riskijakauma Tuotto Volatiliteetti milj. e % milj. e % % % Korkosijoitukset 8 467,3 43, ,3 42,3 3,8 Lainasaamiset 589,7 3,0 589,7 3,0 3,1 Joukkovelkakirjalainat 6 806,6 34, ,6 34,7 4,5 2,5 Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 3 736,1 19, ,1 19,0 3,2 Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat 3 070,5 15, ,5 15,7 5,9 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset sisältäen sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat 1 071,0 5,5 907,0 4,6 0,2 Osakesijoitukset 6 447,1 32, ,4 35,3 9,8 Noteeratut osakkeet 5 399,0 27, ,3 30,0 8,0 7,0 Pääomasijoitukset 766,7 3,9 766,7 3,9 18,9 Noteeraamattomat osakesijoitukset 281,5 1,4 281,5 1,4 26,0 Kiinteistösijoitukset 2 686,4 13, ,4 13,7 5,4 Suorat kiinteistösijoitukset 2 154,6 11, ,6 11,0 4,7 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset 531,8 2,7 531,8 2,7 8,6 Muut sijoitukset 2 015,0 10, ,7 10,2 7,1 Hedge-rahastosijoitukset 2 015,9 10, ,9 10,3 7,2 2,4 Hyödykesijoitukset 0,3 0,0-6,6 0,0 - Muut sijoitukset -1,2 0,0-12,7-0,1 - Sijoitukset yhteensä ,8 100, ,8 101,5 6,2 2,6 Johdannaisten vaikutus -299,0-1,5 Yhteensä ,8 100, ,8 100,0 Markkina-arvo sisältää kertyneet korot Riskijakauma = riskin mukaan laskettu (johdannaisilla oikaistu) Tuotto = aika- ja rahapainotteisella kaavalla laskettu tuotto sitoutuneelle pääomalle (mukautettu Dietz) Volatiliteetti = kahden vuoden kuukausituotoista laskettu annualisoitu keskihajonta Joukkolainojen modifioitu duraatio on 3,5 vuotta

4 Sijoitusjakauman kehitys Riskikorjattu omaisuus 100 % 90 % Lainasaamiset Joukkolainat 80 % 70 % Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset sisältäen sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat Noteeratut osakkeet 7 Pääomasijoitukset 60 % % Noteeraamattomat osakesijoitukset % Hedge-rahastosijoitukset % Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset % Suorat kiinteistösijoitukset % 3 Hyödykesijoitukset 0 % ,9 1,1 0,3 0,3-0,9 0,1-0,1-0, Johdannaisten vaikutus -10 % Pro Pro Pro Pro Muut sijoitukset forma forma forma forma Luvut on laskettu kulloisellakin hetkellä voimassa olleiden tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Vuosilta Elon lukuina raportoidaan LähiTapiola Eläkeyhtiön korjatut luvut. Pro forma -luvut ovat Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön yhteenlaskettuja lukuja.

5 Sijoitustuottojen kehitys ,0 % 10,0 % 5,0 % 10,7 % 10,4 % 9,6 % 9,1 % 5,4 % 7,1 % 6,2 % Sijoitusten keskimääräinen tuotto - Kymmeneltä vuodelta: nimellistuotto 5,2 % (pro forma 5,3 %), reaalituotto 3,2 % (pro forma 3,3 %) - Viideltä vuodelta: nimellistuotto 5,6 % (pro forma 6,1 %), reaalituotto 3,4 % (pro forma 4,0 %) 0,0 % -5,0 % -2,4 % -3,1 % Vuosilta Elon lukuina raportoidaan LähiTapiola Eläkeyhtiön luvut. *) Pro forma -luvut ovat Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön yhteenlaskettuja lukuja. Elo (= LähiTapiola Eläkeyhtiö ) Elo pro forma *) Muiden korkoerien huomioiminen on yhtenäistetty vastaamaan Elon käsittelyä. Luvut on laskettu kulloisellakin hetkellä voimassa olleiden tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaisesti.

6 Noteerattujen osakesijoitusten maantieteellinen jakauma ,1 % 6,1 % 18,9 % Suomi Eurooppa USA Kehittyvät markkinat Muut 21,6 % 36,4 %

7 Siirto asiakashyvityksiin , pro forma *) milj. e 60 56,4 3,5 % 50 46,6 51,1 2,66 % 2,86 % 3,0 % 40 41,2 2,36 % 34,4 2,44 % 2,5 % 2,0 % 30 1,91 % 1,5 % 20 1,0 % 10 0,40 % 0,32 % 0,42 % 0,46 % 0,51 % 0,5 % 0 0,0 % Hyvityssiirto milj. e Hyvityssiirto % työnantajan TyEL-maksusta Hyvityssiirto % palkkasummasta *) Pro forma -luvut ovat Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön yhteenlaskettuja lukuja.

8 Vakavaraisuuden kehitys , pro forma *) Vakavaraisuusaste ja sen rajat % vastuuvelasta 30,0 25,0 20,0 26,0 19,8 24,9 25,1 25,8 Tasausvastuusta rinnastettava osa Toimintapääoma/Muu vakavaraisuuspääoma 15,0 Tasoitusmäärä 10,0 Vakavaraisuusraja 5,0 0,0 Vuoteen 2012 saakka toimintapääoma laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti. *) Pro forma -luvut ovat Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön yhteenlaskettuja lukuja.

9 Vakavaraisuuden kehitys 2014 Vakavaraisuusaste ja sen rajat % vastuuvelasta 60,0 50,0 40,0 Toimintapääoma/Muu vakavaraisuuspääoma Tasoitusmäärä 30,0 25,1 25,2 26,2 26,4 25,8 Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä 20,0 Vakavaraisuusraja 10,0 Vakavaraisuuspääoman vähimmäismäärä 0,

10 Hoitokustannustulos , pro forma *) milj. e 35 32,3 31,8 100% ,6 26,8 28,1 95% 90% 20 85% 15 79,5 % 76,9 % 77,5 % 80% 10 73,4 % 74,3 % 75% 5 70% 0 65% Hoitokustannustulos, milj. e Liikekulut % hoitokustannustulosta *) Pro forma luvut ovat Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön yhteenlaskettuja lukuja.

11 Elon tuloksen muodostuminen Pro forma milj. e Kokonaistulos 362,5 70,2 400,7 Vakuutusliikkeen tulos -11,3-9,5-17,8 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 342,0 62,7 390,4 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (+) 1 163,8 544, ,6 Vastuuvelan tuottovaatimus (-) -821,8-481,6-858,2 Hoitokustannustulos 31,8 17,0 28,1 Tuloksen käyttö 362,5 70,2 400,7 Vakavaraisuuden muutokseen 306,2 40,9 349,6 Tasoitusmäärän muutokseen -12,3-10,1-19,0 sulautumisen osuus -216,8 tasoitusmäärän muutos sulautumisen jälkeen 204,5 Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen 163,5-46,3-46,6 sulautumisen osuus -97,8 osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos sulautumisen jälkeen 261,3 Arvostuserojen muutokseen 151,7 94,6 411,1 sulautumisen osuus ,1 arvostuserojen muutos sulautumisen jälkeen 1 468,8 Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen 0,3 0,0 0,0 Tilikauden voittoon 2,9 2,6 4,2 Siirtoon asiakashyvityksiin 56,4 29,3 51,1 Eläke-Fennian sulautui LähiTapiola Eläkeyhtiöön ja sulautumisen vaikutukset-kohdassa eritellään Eläke-Fennian osuus. Vuodelta 2013 Elon lukuina raportoidaan LähiTapiola Eläkeyhtiön luvut. Pro forma -luvut ovat Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön yhteenlaskettuja lukuja.

12 Maksetut eläkkeet, pro forma *) milj. e Maksetut eläkkeet Eläkelaji kpl milj. e Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Perhe-eläke Osa-aikaeläke Yhteensä *) Pro forma -luvut ovat Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön yhteenlaskettuja lukuja.

13 Vakuutukset ja vakuutetut, pro forma *) TyEL- ja YEL-vakuutukset, kpl TyEL-vakuutetut, kpl TyEL YEL *) Pro forma -luvut ovat Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön yhteenlaskettuja lukuja.

14 Vakuutusmaksutulo, pro forma *) milj. e TyEL YEL *) Pro forma -luvut ovat Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön yhteenlaskettuja lukuja.

15 Eläkehakemusten käsittelyaika vrk Työkyvyttömyyseläke Ammatillinen kuntoutus Osa-aikaeläke Vanhuuseläke Perhe-eläke ELO Muut TyEL-/YEL-laitokset Lähde: ETK:n tilastot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Vain muutos on pysyvää

Vain muutos on pysyvää 2014 Vain muutos on pysyvää Eläkekassa Verson 50-vuotisjuhlavuoden 2014 toiminnassa näkyivät vahvasti työeläkealan yhteiset hankkeet. Työmarkkinajärjestöt sopivat eläkeuudistuksesta, jonka valmistelu

Lisätiedot

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen MÄÄRÄYS/OHJE 19.02.2009 Dnro 3/101/2009 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 77 Voimassaoloaika: 22.12.2008 31.12.2010 Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille

Lisätiedot

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo 2 6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 7 Tuloslaskelma 8 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 12 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 13 15 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 1 (10) Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Vertailuluvut suluissa ovat 30.6.2014 mukaiset, ellei toisin ole ilmoitettu. Kokonaistulos oli 700 (1 149) miljoonaa euroa. Sijoitusten kuuden kuukauden tuotto

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus 09 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2 KESKON ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 2009 3 09 Sisältö 4 Toimintakertomus 2009 6 Keskon Eläkekassan toimintakertomus 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Tuloslaskelma osastoittain

Lisätiedot

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosikertomus 2013 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6-21 Toimintakertomus 7-13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA

ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA ONNISTU SIJOITTAMISESSA! INSTITUTIONAALISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMA Arvopaperin Rahapäivä 17.9.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ESITYKSEN SISÄLTÖ Ilmarinen lyhyesti Sijoitusmarkkinoiden pitkän aikavälin

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tunnusluvut ja analyysit Sijoitusjakauma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2006 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 20.2.2007 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 Talouden kehitys Sekä maailmantalouden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Talouden kehitys Finanssimarkkinoiden toipuminen syksyllä 2008 puhjenneesta globaalista kriisistä oli yllättävän nopeaa. Rahoitusmarkkinat palautuivat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2009 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Talouden kehitys Maailmantalouden kehitystä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS TOIMINTA- 2014 KERTOMUS 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖ Hannu Hokka, toimitusjohtaja (09) 6126 2711 Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö (09) 6126 2713 TALOUS Varpu Hyvönen, talouspäällikkö (09) 6126 2715

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2007 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Talouden kehitys Maailmantalouden ja Suomen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 1-11 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004

Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004 Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004 Sisältö 3 11 12 14 17 27 29 33 34 35 36 39 41 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Liitetiedot Riskienhallinta

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2013...

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen 3 2008 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007 Miten työeläkevarat on sijoitettu luokkiin? Reijo Vanne

Lisätiedot