ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012"

Transkriptio

1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ

2 III ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012

3 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Taloudellinen tilanne 5 Vuoden 2012 arviot 5 Vahinkovakuutus 5 Lakisääteinen eläkevakuutus 6 Henkivakuutus 7 Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 8 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ

4 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 LYHYESTI Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo on jälleen kasvussa Arvio maksutulosta vuodelle 2012 on 19,9 miljardia euroa. Vahinkovakuutuksesta maksettujen korvausten kasvu on lievempää kuin viime vuonna. Maksutulon arvioidaan kasvavan 4 miljardiin euroon. Henkivakuutuksen maksutulo kasvaa arviolta 12 prosenttia. Erityisesti sijoitussidonnaiset tuotteet lisäävät maksutuloa. Eläkeyhtiöiden sijoitukset tuottivat käyvin arvoin keskimäärin 6 prosenttia. Myös maksutulo kasvaa, arvio maksutulosta on 12,2 miljardia euroa Mrd Työeläkevakuutus Henki- ja muu eläkevakuutus Vahinkoensivakuutus e Kuvio 1. Kotimaan vakuutusmaksutulo e 4 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012

5 TALOUDELLINEN TILANNE Arviot vakuutusluokkaryhmittäin Euroalueen kriisi loi vakavia haasteita markkinoille vuonna 2012, mutta vuoden loppua kohden tilanne alkoi muuttua hieman parempaan suuntaan. Pörssit ovat toipuneet kesän notkahduksestaan, ja valtionlainamarkkinoiden tilanne on osoittanut vakautumisen merkkejä. Reaalitalouden lähiajan näkymät ovat kuitenkin yhä heikot euroalueella. Suomen vakuutustoiminnassa on vahinkomenon kasvu saatu kuriin ja henkivakuutusten myynti vetää jälleen. Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutuloon vaikuttaa eniten työllisyystilanne, joka on tänäkin vuonna ollut edellisvuotta paremmalla tasolla. Tämä näkyy maksutulossa, jonka arvioidaan kasvavan kuutisen prosenttia, noin 620 miljoonaan euroon. Maksettujen korvausten määrä tammi lokakuussa oli noin 3 prosentin kasvussa. VAHINKOVAKUUTUS Parina viime vuonna vahinkovakuutusyhtiöiden tulosta varjostanut vahinkomenon vahva kasvu näyttää taittuneen. Korvauksia arvioidaan maksettavan noin 2,7 miljardia euroa, noin 4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Ensivakuutuksen maksutulo kasvaa viime vuodesta 5 prosenttia, 3,9 miljardiin euroon. Muu tapaturma ja sairauskuluvakuutus Vapaaehtoisen tapaturma- ja sairauskuluvakuutuksen maksutulon kasvu näyttää edelleen vahvalta, kuten parina aiempanakin vuonna. Maksutulo kasvanee noin 6 prosenttia 390 miljoonaan euroon. Maksettujen korvausten määrä oli tammi lokakuussa noin 12 prosentin kasvussa. Vapaaehtoinen autovakuutus (maa-ajoneuvot) Kotimainen suoriteperusteinen vakuutusmaksutulo ARVIO muutos milj. milj. % Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma muu tapaturma ja sairaus maa-ajoneuvot meri- ja lentoalukset, kuljetus palo- ja muu omaisuusvahinko moottoriajoneuvon vastuu vastuu luotto ja takaus oikeusturva muu ensivakuutus Vahinkoensivakuutus yhteensä kotimainen jälleenvakuutus ulkomainen jälleenvakuutus Vahinkovakuutus yhteensä Vapaaehtoisen autovakuutuksen maksutulon arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 6 prosenttia, 720 miljoonaan euroon. Henkilöautojen ensirekisteröintien määrä on tammi-marraskuussa vähentynyt voimakkaasti. Ensirekisteröintejä on tehty noin kappaletta, mikä on reilut 12 prosenttia viime vuotta vähemmän. Liikennevakuutuskeskuksen mukaan autovahinkojen määrä oli tammi-kesäkuussa lähes 9 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Erityisesti helmikuussa kasvu oli selvästi muita kuukausia voimakkaampaa. Maksettujen korvausten määrä kasvoi tammi - lokakuussa noin 8 prosenttia. Oletettavaa on, että marras-joulukuussa Etelä-Suomeen tullut runsas lumi vielä lisää korvausten kappalemääräistä kasvua loppuvuonna. Koko vuoden vahinkosuhde siis heikentynee. Palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus Palo- ja omaisuusvahinkovakuutuksen maksutulo kasvaa noin 6 prosenttia. Arvioitu maksutulo on 895 miljoonaa euroa. Tammi lokakuussa korvauksia maksettiin 7 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ

6 Liikennevakuutus (moottoriajoneuvon vastuu) Henkilöautokanta kasvoi vuoden 2011 lopusta syyskuun 2012 loppuun runsaat 2 prosenttia. Liikennevakuutuksen (moottoriajoneuvon vastuu) maksutulon arvioidaan kasvavan noin 4 prosenttia, 795 miljoonaan euroon. vuoksi. Tammi - lokakuussa korvauksia maksettiin noin 75 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Muut varallisuusvahingot ja oikeusturvavakuutus Liikennevakuutuksesta maksettujen korvausten määrä oli tammi lokakuussa samalla tasolla kuin viime vuonna. Liikennevakuutuskeskuksen vahinkotilastoissa tammi - kesäkuussa vahinkoja on lähes 4 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Vahinkosuhde tullee parantumaan. Runsas puolet tämän luokkaryhmän maksutulosta kertyy keskeytysvakuutuksesta, ja loppuosa oikeusturvavakuutuksesta. Maksutulo kasvanee jonkin verran, yhteensä noin 135 miljoonaan euroon. Maksettujen korvausten määrä tammi lokakuussa oli noin 9 prosenttia pienempi kuin viime vuonna. Vastuuvakuutus Vastuuvakuutuksen maksutulo kasvanee tänä vuonna vain lievästi, 195 miljoonaan euroon. Maksettujen korvausten kehitys sen sijaan on ollut huolestuttava. Vuoden alusta lokakuun loppuun korvauksia maksettiin peräti 34 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Vakuutusluokka sisältää myös potilasvakuutuksen, jonka osuus maksutulosta on noin viidennes. LAKISÄÄTEINEN ELÄKEVAKUUTUS Työeläkeyhtiöiden maksutulon kasvu on sidoksissa kansantalouden palkkasumman kehitykseen. Palkkasumma kasvaa tänä vuonna noin 4 prosenttia ja lakisääteisen eläkevakuutuksen maksutulo noin 7 prosenttia. Maksutuloa kertynee kaikkiaan 12,2 miljardia euroa. Luotto- ja takausvakuutus Luotto- ja takausvakuutus on pieni vakuutusluokka, jonka maksutulo heilahtelee yleensä voimakkaasti. Tänä vuonna maksutulon arvioidaan vähenevän noin 35 miljoonaan euroon. Luokan korvaukset vaihtelevat vielä maksutuloakin voimakkaammin korvausten takaisinsaantiprosessien Työeläkeyhtiöiden sijoitustuotot olivat tammi-syyskuussa paljolti osakemarkkinoiden alkuvuoden positiivisen vireen ansiosta melko hyvät, keskimäärin 6 %. Suurimmat tuotot syntyivät siis osakesijoituksista, joista lähes jokainen yhtiö raportoi vähintään 10 prosentin tuotosta. Kaikkien muidenkin sijoituserien tuotot olivat selvästi positiiviset. Maksutulon ja maksettujen korvausten toteutunut kehitys: tammi-lokakuu 2012* Maksutulo Maksetut korvaukset milj. muutos-% milj. muutos-% - lakisääteinen tapaturma 578 8, ,9 - muu tapaturma ja sairaus 324 8, ,1 - maa-ajoneuvot 523 6, ,8 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 64 2, ,4 - palo- ja muu omaisuusvahinko 633 6, ,8 - moottoriajoneuvon vastuu 645 4, ,0 - vastuu 138 8, ,2 - luotto ja takaus 27-14,4 2-73,3 - muu ensivakuutus 110 5,6 61-8,8 Vahinkoensivakuutus yhteensä , ,5 * Tässä taulukossa olevat yhtiöistä saamamme luvut ovat kassaperusteisia. Ne eroavat siis lopullisista tiedoista, jotka tulevat olemaan suoriteperusteisia. Arviot maksutulosta tekstissä koskevat suoriteperusteisia lukuja. Lähde: FK:n kuukausitilasto 6 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012

7 HENKIVAKUUTUS Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo noussee tänä vuonna 3,7 miljardiin euroon, noin 12 prosenttia viimevuotista suuremmaksi. Suurimmat selittävät tekijät ovat kapitalisaatiosopimusten ja sijoitussidonnaisten henkivakuutusten myynnin vilkastuminen. Muiden kuin sijoitussidonnaisten henkivakuutusten maksutulo sen sijaan jää hieman viimevuotista pienemmäksi. Uusien vakuutusten myynnin piristyminen ja jo olemassa olevien säästöjen arvonnousu kasvattavat molemmat vakuutussäästöjen kokonaismäärää. Vakuutussäästöjen arvioidaan tänä vuonna kasvavan noin 4 prosenttia 35 miljardiin euroon. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo näyttää jäävän edellisvuodesta noin 5 prosenttia. Sekä sijoitussidonnaisten tuotteiden että perustekorkoisten vakuutusten maksutulo vähenee. Arvio maksutulosta on 590 miljoonaa euroa. Eläkevakuutusten kappalemääräinen myynti oli koko alkuvuoden heikkoa. Kuitenkin kesän jälkeen on uusia sopimuksia tehty kuukausittain enemmän kuin viime vuonna. Uusia vakuutuksia arvioidaan tänä vuonna otettavan noin kappaletta. Eläkeyhtiöiden tarjoaman vakuutuksen rinnalle kehitetty pitkäaikaissäästötili (pstili) ei ole onnistunut korvaamaan eläkevakuutusmarkkinoille syntynyttä aukkoa. Uusia ps-sopimuksia arvioidaan tehtävän tänä vuonna noin kappaletta. Ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo näyttää alentuvan. Arvio ryhmäeläkevakuutuksen maksutulosta tälle vuodelle on noin 205 miljoonaa euroa eikä se sisällä loppuvuoden aikana mahdollisesti tehtäviä vastuunsiirtoja. Vastuunsiirrot ovat kertaluonteisia eläkejärjestelyjä. Kotimainen suoriteperusteinen vakuutusmaksutulo ARVIO muutos milj. milj. % Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus kapitalisaatiosopimus muu henkivakuutus työntekijäin ryhmähenkivakuutus muu ryhmähenkivakuutus sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkev muu yksilöllinen eläkevakuutus sijoitussidonnainen ryhmäeläkev muu ryhmäeläkevakuutus jälleenvakuutus Henkivakuutus yhteensä Mrd Kertamaksut Jatkuvat maksut 1 0 Kuvio 2. Henkivakuutuksen maksutulo e ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ

8 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUKSET Vakuutusyhtiöiden yhteenlasketut sijoitukset olivat syyskuun lopussa runsaat 129 miljardia euroa. Sijoitusten arvo nousi viime vuoden lopusta 6 prosenttia. Sijoituksista 42 miljardia euroa oli joukkovelkakirjalainoissa. Ne olivat euromääräisesti suurin sijoituserä, ja niiden osuus kaikista sijoituksista oli 32 prosenttia. Suurin osa joukkovelkakirjasijoituksista oli ulkomaisia, kotimaisten osuus oli 19 prosenttia. Yhtiöiden omistamien osakkeiden arvo nousi vuoden alusta syyskuun loppuun yli 11 prosenttia. Niiden markkinaarvo oli noin 28 miljardia euroa. Osakkeiden osuus sijoituksista kasvoi ja oli 22 prosenttia. Osakkeista 46 prosenttia oli kotimaisia. Rahasto-osuuksien yhteenlaskettu arvo oli syyskuun lopussa 26 miljardia euroa, ja niiden osuus sijoituksista 20 prosenttia. Rahasto-osuuksiin tehtyjen sijoitusten arvo kasvoi vuoden alusta syyskuun loppuun mennessä 7 prosenttia. Rahastojen edelleen sijoittamista varoista 95 prosenttia päätyi ulkomaille. Kiinteistösijoitusten yhteenlaskettu arvo oli 11,8 miljardia euroa ja niiden osuus sijoituksista 9,1 prosenttia. Varsinaisten kiinteistöjen lisäksi vakuutusyhtiöt sijoittavat kiinteistörahastoihin. Syyskuun lopussa kiinteistörahastoihin oli sijoitettuna noin 2,7 miljardia euroa. Kiinteistösijoitusten määrä kasvoi vuoden 2011 lopusta 2 prosenttia. Varsinaiset kiinteistösijoitukset tehdään lähes poikkeuksetta kotimaahan. Kiinteistörahastoista 24 prosenttia on kotimaisia. Vakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen määrä väheni. Syyskuun lopussa niitä oli 9,7 miljardia euroa. Vuoden 2011 lopusta tämän vuoden syyskuun loppuun lainakanta pieneni noin 5 prosenttia. Eläkeyhtiöiden tarjoamien TyEL-takaisinlainojen kanta väheni 3,3 miljardiin euroon. Lainoja ulkomaille oli vain nimeksi. Jälkimarkkinakelpoisia rahamarkkinavälineitä, joita ovat sijoitus- ja yritystodistukset sekä julkisyhteisöjen velkasitoumukset, oli 6,3 miljardia euroa. Suurimpana kohteena olivat suomalaisten pankkien sijoitustodistukset, joita oli 4,7 miljardia euroa. Vain runsas prosentti rahamarkkinavälineistä oli ulkomaisia. Mrd Joukkovelkakirjalainat Osakkeet Rahasto-osuudet Velkakirjasaamiset Muut sijoitukset 0 1/2004 3/2004 1/2005 3/2005 1/2006 3/2006 1/2007 3/2007 1/2008 3/2008 1/2009 3/2009 1/2010 3/2010 1/2011 3/2011 1/2012 3/2012 Kuvio 3. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys1/2004-3/2012 käyvin arvoin 8 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012

9 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset , mrd. vahinko henki eläke yhteensä Joukkovelkakirjalainat 6,6 9,8 25,5 41,9 Osakkeet 0,6 2,5 3,1 6,3 Rahasto-osuudet 1,7 3,9 22,8 28,4 Velkakirjasaamiset 2,1 6,1 17,9 26,1 Kiinteistöt ja -osakkeet 0,9 1,6 9,3 11,8 Rahamarkkinavälineet 0,6 0,8 8,2 9,7 Muut sijoitukset 0,6 1,3 3,2 5,2 Yhteensä 13,3 26,1 90,1 129,4 Suomi 5,8 12,9 36,7 55,4 Muu euroalue 3,4 7,4 24,8 35,6 Muut alueet 4,1 5,8 28,5 38,4 Yhteensä 13,3 26,1 90,1 129,4 Vakuutusyhtiöiden uudet sijoitukset tammi-syyskuussa 2012 Vakuutusyhtiöiden nettosijoitukset (uudet - myynnit) olivat tammi-syyskuussa 570 miljoonaa euroa negatiiviset. Pääsyy tähän oli se, että yhtiöt realisoivat runsaasti osakkeitaan kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vaikka kolmannen vuosineljänneksen aikana virta kääntyikin positiiviseksi, niin silti osakkeiden nettosijoitukset jäivät 1,4 miljardia euroa negatiivisiksi. Joukkovelkakirjoihin tehdyt nettosijoitukset olivat 450 miljoonaa euroa positiiviset. Joukkovelkakirjasijoituksissa myynnit olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla ostoja suuremmat, mutta kolmas neljännes muutti suunnan. Kiinteistöihin tehdyt sijoitukset olivat nettomääriltään hieman positiivisia, kuten yleensäkin ovat olleet. Lainoja nostettiin vielä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana enemmän kuin kuoletettiin, mutta toisesta neljänneksestä alkaen lainojen määrä on vähentynyt selvästi. Vakuutusyhtiöiden uudet sijoitukset tammi-syyskuussa 2012, mrd. Uudet Myynnit Erotus Joukkovelkakirjalainat 19,6 19,1 0,4 Osakkeet 13,6 15,1-1,4 Rahasto-osuudet 9,7 9,0 0,7 Kiinteistöt ja -osakkeet 0,6 0,4 0,2 Velkakirjasaamiset 0,8 1,2-0,4 Yhteensä 44,3 44,9-0,6 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ

10 Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki 10 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2012

Vakuutustoiminta 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 108,5 mrd. euroa Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet,

Lisätiedot

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Vakuutuksella hallitaan elämän riskejä...3 Vakuutusmarkkinat...4 Vakuutustoiminta Suomessa...5 Vakuutus tärkeä osa sosiaaliturvaa...5

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 Perustiedot Telan tekemästä sijoitustilastoinnista Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöt hoitavat lakisääteisten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2011

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2011 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 211 Kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlasketun taseen jakautuminen instrumenteittain Velkapaperit Osakkeet Rahasto-osuudet Talletukset Muut saamiset Rahasto-osuusvelka

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS Sisältö Vuosi 2001 lyhyesti 2 Pohjola tänään 4 Yhteiset arvot, yhteiset tavoitteet 6 Toimitusjohtajan katsaus - Kasvun vuodet edessä 8 Vakuutuspalvelut 10 Sijoituspalvelut 14 Oma sijoitustoiminta

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 21 Asuntolainakanta alkuperäisen maturiteetin mukaan, 31.12.21 2 18 16 1 12 1 8 6 2 % Vuotta Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö 1.2.211 Sisällys

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2012

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2012 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 212 Uusien asuntolainojen laskennallinen korkomarginaali Korkomarginaali (vasen asteikko) 1.6 12 kuukauden euribor (oikea asteikko) % % 2. 1. 2.1 1.2 1.8 1. 1.5.8 1.2.6.9..6.2.3.

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors)

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) - sijoittavat listaamattomiin yrityksiin, joilla hyvä kasvupotentiaali - pääomasijoitukset tehdään ensisijaisesti oman pääomanehtoisina

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/214 1 (44) Finanssisektorin tila kokonaisuutena kohtuullisen hyvä 1 Finanssisektori kohtaa kasvavia riskejä toimintaympäristössään 4 Pankit ylläpitivät tulostasoaan

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 2 SISÄLTÖ Toimintakertomus OP-ryhmän tulos 4 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 6 Vakavaraisuus 7 Omistajajäsenet ja asiakkaat 7 Liiketoiminta 8 Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 29.4.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva avaus vuoteen 2014 Ryhmän alkuvuoden tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93)

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93) Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93) POHJOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2005 * Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat 15,7 % ja olivat 744 milj. e (643 milj. e). * Vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors)

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) - sijoittavat listaamattomiin yrityksiin, joilla hyvä kasvupotentiaali - pääomasijoitukset tehdään ensisijaisesti oman pääomanehtoisina

Lisätiedot

TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA

TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 4 Pohjolan vuosi 2005 lyhyesti 6 Toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 10 Avaintietoja 21 Osakekohtaiset

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2004

OP-RYHMÄ TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2004 OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2003 Osuuspankkikeskus PL 308, 00101 Helsinki Teollisuuskatu 1b, Helsinki Vaihde: (09) 4041, telekopio (09) 404 3703 www.osuuspankki.fi tai www.oko.fi etunimi.sukunimi@osuuspankki.fi

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 TOINEN VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Varsinainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 19. helmikuuta 2003 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 Tulos parani viimeisellä neljänneksellä Liikevoitto kasvoi 12 prosenttia Tuotot lisääntyivät 4 prosenttia; rahoituskate

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Henkilöstö

Lisätiedot