Säästö- ja henkivakuutusselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säästö- ja henkivakuutusselvitys"

Transkriptio

1 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 SISÄLLYS Henkivakuutusmarkkinat Suomessa... 1 Maksutulo on pysynyt vakaana... 2 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti... 2 Vakuutussäästäminen... 4 Vakuutussäästämistuotteet... 5 Riskivakuutukset... 9 Markkinoiden jakautuminen yksityistalous- ja yritysmarkkinoihin Henkivakuutusyhtiöt...11 Korvaukset Henkivakuutusyhtiöiden tulokset Liitteet: Henkiyhtiöiden maksutulot, tuloslaskelmat ja taseet 2009 Säästö- ja henkivakuutusselvityksen ovat kirjoittaneet Finanssialan Keskusliiton asiantuntijat. Julkaisun tilastojen ja taulukoiden lähteenä on Finanssialan Keskusliitto. Julkaisuun liittyviin kysymyksiin vastaa johtaja Timo Silvola, puh

4

5 Henkivakuutusmarkkinat Suomessa Suomen henkivakuutusmarkkinat voidaan jakaa vakuutussäästämisen markkinoihin ja riskivakuutusmarkkinoihin. Vakuutussäästäminen on säästämistä tai sijoittamista vakuutustuotteen avulla. Riskivakuuttamisessa on kysymys vakuutusturvan hankkimisesta henkilöriskien, kuten työkyvyttömyyden, sairauden tai huoltajan kuoleman varalta. Yleensä henkivakuutustuotteet ovat yhdistelmiä, jotka sisältävät sekä vakuutussäästämistä että riskivakuutusosan. Vakuutusmaksutulolla tarkasteltuna markkinat ovat kuitenkin painottuneet vakuutussäästämiseen riskivakuuttamisen jäädessä pienempään, joskin tärkeään rooliin. Henkivakuutuksilla järjestetään taloudellista turvaa yksilöille, perheille ja jossain määrin myös yrityksille. Henkivakuutusten avulla varaudutaan epävarmaan tulevaisuuteen, kuten eläkeaikaan tai odottamattomiin elämänkäänteisiin, kuten perheenhuoltajan kuolemaan. Useimmiten henkivakuutustuotteita hankitaan sosiaaliturvaa täydentäviin tarkoituksiin. Monista muista EU-maista poiketen Suomessa suurin osa sosiaaliturvasta hoidetaan lakisääteisesti. Sen vuoksi vapaaehtoisen henkivakuutuksen osuus Suomessa on melko alhainen kansainvälisessä vertailussa. Suomessa vapaaehtoisia henkivakuutusmaksuja maksettiin vuonna 2009 keskimäärin 560 euroa asukasta kohden. Vastaava luku koko Euroopassa on 800 euroa asukasta kohden ja EU-maiden osalta euroa asukasta kohden. 1

6 Maksutulo on pysynyt vakaana Henkivakuutusalan kotimaasta saatu maksutulo oli 3,1 miljardia euroa vuonna Henkivakuutusyhtiöiden osuus koko vakuutusalan maksutulosta oli 18,5 %. Henkivakuutusalan maksutulo on pysynyt melko tasaisena viime vuosina. Viime vuosien kehitykselle on ollut tunnusomaista sijoitussidonnaisen maksutulon nousu. Nousun taustalla on sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden kehittyminen ja niiden suosion kasvu. Lisäksi matala korkotaso on vähentänyt kiinnostusta perinteisiin laskuperustekorkoisiin tuotteisiin. Henkivakuutuksen maksutulo mrd. 4,0 4,0 mrd. Sijoitussidonnaiset Laskuperustekorkoiset 3,5 3,0 2,5 20 2,0 3,3 2,7 2,9 2,9 18 1,8 2,1 3,2 1,9 3,1 1,5 2,8 1,3 2,6 1,4 3,1 1,2 3,5 3,0 2,5 20 2,0 1,5 1,5 1,0 0,5 0,0 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 0,7 0, ,0 0,5 0,0 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti Henkivakuutuksen volyymia voidaan tarkastella myös vakuutussäästöjen määrän avulla. Vakuutussäästöillä tarkoitetaan vakuutusyhtiöiden taseissa olevia asiakkaille kuuluvia varoja, kuten tulevia eläkkeitä ja säästösummia. Vakuutussäästöt ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina. Vakuutussäästöjen määrä vuoden 2009 lopussa oli 30,3 miljardia euroa. Kaksi kolmasosaa säästöistä on laskuperustekorkoista. Sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen suhteellinen osuus on kuitenkin kasvussa. 2

7 Henkivakuutuksen vakuutussäästöt mrd mrd. Sijoitussidonnaiset 30,2 30,3 30 Laskuperustekorkoiset 29, ,22 27, ,3 20,2 3,2 20 2,3 24,2 8,9 8,0 9,7 25 6,2 6,6 43 4, ,9 19,2 20,0 21,0 21,1 21,3 21,0 20, Vakuutussäästöistä lähes puolet on säästöhenkivakuutuksissa. Niiden osuus on pysytellyt 50 prosentin tuntumassa viime vuosina. Yksilöllisten eläkevakuutusten osuus vakuutussäästöistä on kasvussa. Henkivakuutussäästöjen k töj jakautuminen tuotteittaintt i 2009 mrd Säästöhenkivakuutus 14,2 46,9% Yksilöllinen eläkevakuutus 10,00 33,1% Ryhmäeläkevakuutus 4,8 15,8% Kapitalisaatiosopimukset 1,3 4,3% 3

8 Vakuutussäästäminen Vakuutussäästämisellä tarkoitetaan säästämistä tai sijoittamista henkivakuutustuotteeseen. Vakuutussäästämistuotteita ovat säästövakuutukset, eläkevakuutukset ja kapitalisaatiosopimukset. Vakuutussäästäminen on tyypillisesti pitkäaikaista säästämistä. Eläkevakuutuksissa säästäminen on lisäksi sidottua, mikä tarkoittaa, että säästöjen nostaminen ei pääsääntöisesti ole mahdollista ennen eläkeikää. Vakuutussäästämisen ja muun säästämisen suurimpana erona on, että hyvän tuoton tavoittelun lisäksi vakuutussäästämisellä tähdätään esimerkiksi eläkkeen täydentämiseen tai muun vakuutusturvan järjestämiseen. Vakuutussäästämisessä on käytössä kaksi erilaista tuottotapaa: laskuperustekorkoinen ja sijoitussidonnainen. Laskuperustekorkoisessa tuottotavassa vakuutuksen tuotto muodostuu vakuutusyhtiön maksamasta laskuperustekorosta ja sen lisäksi maksettavista lisäkoroista tai asiakashyvityksistä. Laskuperustekorko on etukäteen sovittu ja vakuutusyhtiön takaama vähimmäistuotto vakuutussäästöille. Lisäkorko tai asiakashyvitys on laskuperustekoron lisäksi annettava lisätuotto, joka määritellään vuosittain jälkikäteen. Lisätuotto määräytyy vakuutusyhtiön sijoitustoiminnan ja tehokkuuden perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa suurimman sallitun laskuperustekoron, jonka vakuutusyhtiö voi taata uusiin sopimuksiin. Vuonna 2010 laskuperustekorko voi olla enintään 2,5 prosenttia. Tyypillistä on, että vakuutusyhtiöt takaavat uusiin sopimuksiin tätä alhaisemman koron ja pyrkivät maksamaan asiakkaille mahdollisimman korkeita lisätuottoja. Vakuutusyhtiöt ovat voineet tarjota vakuutussäästämisessä 1990-luvun puolivälistä saakka myös sijoitussidonnaista tuottotapaa. Sijoitussidonnainen tuotto määräytyy vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella. Sijoituskohteina käytetään useimmiten sijoitusrahastoja, mutta käytössä voi olla myös muita sijoitusinstrumentteja. Sijoitussidonnainen tuottotapa mahdollistaa monipuolisen sijoituskohteiden valikoiman hyödyntämisen vakuutussäästämisessä. Sijoitussidonnaisuus sopii erityisesti pitkäaikaiseen säästämiseen, kuten eläkesäästämiseen. Pitkä aika mahdollistaa riskin ottamisen ja korkotuottoa korkeamman tuottotavoitteen esimerkiksi osakemarkkinoita hyödyntämällä. Sijoitussidonnaiset sijoituskohteet ovat riskin suhteen erityyppisiä ulottuen lyhyen koron rahastoista erilaisiin osakerahastoihin. Usein sijoitussidonnaisissa tuotteissa on mahdollista siirtää säästöt tai osa niistä laskuperustekorkoisen tuottotavan mukaisiksi. Sijoitussidonnaisen tuottotavan suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2006 sijoitussidonnaisen maksutulon määrä ylitti ensimmäistä kertaa laskuperustekorkoisen maksutulon määrän. 4

9 Vakuutussäästämistuotteet Säästövakuutus on tuote, johon asiakas maksaa tietyn kertamaksun tai useita maksuja. Vakuutuksenottaja tai muu edunsaaja saa maksuista ja niille kertyneestä tuotosta muodostuvan säästösumman sovittuna ajankohtana. Yleensä sopimuksen pituus on noin kymmenen vuotta. Säästösumma maksetaan vain siinä tapauksessa, että vakuutettu elää. Vakuutetun kuoleman varalta säästövakuutuksiin liitetään yleensä henkivakuutus kuoleman varalta, joka kattaa tietyn osuuden säästösummasta. Säästöhenkivakuutuksen maksutulo mrd. 2,0 1,8 Sijoitussidonnaiset 1,6 1,6 Laskuperustekorkoiset 14 1,4 1,2 1,2 10 1,0 0,8 1,0 09 0,9 0,9 11 1,1 0,7 1,0 0,6 0,7 04 0,4 0,5 0,7 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0, Säästövakuutusten osuus henkivakuutusyhtiöiden yhteenlasketusta maksutulosta oli 31 prosenttia vuonna Säästövakuutuksen maksutulo vuonna 2009 oli 962 miljoonaa euroa. Lähes koko maksutulo tuli yksityistalouksilta. Maksutulosta oli 69 prosenttia sijoitussidonnaista ja 31 prosenttia laskuperustekorkoista. 5

10 Eläkevakuutus on tuote eläketurvan täydentämiseen. Eläkevakuutukseen maksetaan vakuutusmaksuja, joiden perusteella vakuutusyhtiö maksaa eläkettä sovitussa eläkeiässä. Eläke voi olla määräaikainen eläke jollekin tietylle ikävälille tai loppuelämän kestävä ns. elinikäinen eläke. Eläkevakuutus voi olla yhdelle henkilölle otettava yksilöllinen eläkevakuutus tai henkilöryhmälle otettava ryhmäeläkevakuutus. Yksilöllisen eläkevakuutuksen voi ottaa yksityishenkilö tai työnantaja. Sen sijaan ryhmäeläkevakuutuksen voi ottaa vain työnantaja. Eläkevakuutusten suosio on ollut voimakkaassa kasvussa koko 2000-luvun ajan. Yksilöllisiä eläkevakuutuksia myytiin vuonna 2009 lähes sopimusta. Yksilöllisistä eläkevakuutuksista 68 prosenttia oli yksityistalouksien ottamia ja 32 prosenttia yritysten ottamia. Uusissa vakuutuksissa tyypillistä on sijoitussidonnaisuus. Noin 88 prosenttia vakuutuksista alkoi sijoitussidonnaisena. Eläkevakuutusmaksuja maksetaan pitkän aikaa, tyypillisesti yli 20 vuotta, joten vakuutuksen tuotto kytketään alkuvaiheessa esimerkiksi osakerahastoihin. Useimmiten vakuutuksessa on mahdollisuus muuttaa sijoitusjakautuma myös laskuperustekorkoiseksi. Yksilöllisen eläkevakuutuksen kappalemäärät e, vakuutukset + alkaneet eläkkeet kpl e 6

11 Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo vuonna 2009 oli 742 miljoonaa euroa. 67 prosenttia maksutulosta oli sijoitussidonnaista. Laskuperustekorkoisen maksutulon osuus koostuu pääasiassa ja1990-luvuilla myydyistä vakuutuksista. Tuolloin oli myynnissä vakuutuksia, jotka olivat yksinomaan laskuperustekorkoisia. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo mrd Sijoitussidonnaiset Laskuperustekorkoiset Ryhmäeläkevakuutukset ovat työnantajien ottamia vakuutuksia, joilla järjestetään työntekijöille lisäeläketurvaa. Lisäeläketurvaa käytetään henkilöstön sitouttamis- ja kannustamisvälineenä. Vakuutukseen voi kuulua esimerkiksi tietty henkilöstöryhmä tai vakuutus voi käsittää kaikki työnantajan palveluksessa olevat. Henkivakuutusyhtiöiden ryhmäeläkekannasta osa on eläkesäätiöistä ja eläkekassoista vakuutukseen siirrettyä kantaa. Näille vakuutuksille on tyypillistä etuusperusteisuus ja laskuperustekorkoisuus. Viime aikoina työnantajien tarjoama lisäeläketurva on alkanut yleistyä Suomessa. Lisäeläketurva järjestetään yleensä ryhmäeläkevakuutuksella, joka on maksuperusteinen ja sijoitussidonnainen. Toisin kuin etuusperusteisessa vakuutuksessa, maksuperusteisessa eläkevakuutuksessa eläke-etuuden määrää ei päätetä etukäteen. Eläke-etuus muodostuu sen mukaan, kuinka paljon vakuutusmaksuja on maksettu ja kuinka paljon niille on kertynyt tuottoja. Sijoitussidonnaisissa ryhmäeläkevakuutuksissa vakuutetuilla on yleensä mahdollisuus vaikuttaa itse sijoituskohteiden valintaan. 7

12 Ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo milj milj. Kannansiirrot Kuvassa näkyvä kannansiirtojen osuus on eläkesäätiöistä henkivakuutusyhtiöihin siirrettyä eläkevastuuta. Kapitalisaatiosopimus on henkivakuutusyhtiön tarjoama vakuutusluokkalain mukaiseen henkivakuutusluokkaan 6 kuuluva tuote. Kapitalisaatiosopimus on perinteisesti ollut yrityksille ja yhteisöille tarjottava sijoitusmuoto, mutta viime vuosina tuote on kiinnostanut myös yksityishenkilöitä. Kapitalisaatiosopimuksen tuotto perustuu laskuperustekorkoiseen tai sijoitusidonnaiseen tuottotapaan, samoin kuin muunkin vakuutussäästämisen tuotto. Muista vakuutussäästämistuotteista poiketen kapitalisaatiosopimuksessa ei ole ketään vakuutettuna. Sopimus sisältää säästämis- ja sijoittamisosan, mutta ei riskiosaa. Kapitalisaatiosopimusten osuus henkivakuutusyhtiöiden liiketoiminnasta on kasvanut. Etenkin sijoitussidonnaisen kapitalisaatiosopimuksen kysyntä on kasvanut. 8

13 Riskivakuutukset Henkivakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutusturvaa työkyvyttömyyden, sairauden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Näiden riskien varalle otettavia vakuutuksia nimitetään riskivakuutuksiksi. Yleensä niihin ei sisälly säästämistä. Esimerkiksi luoton takaisinmaksun turvaamiseksi tarkoitetut lainaturvavakuutukset ovat riskivakuutuksia. Riskivakuutusten osuus henkivakuutusyhtiöiden maksutulosta on vajaat 9 prosenttia, eli melko pieni. Tämä kertoo osaltaan suomalaisten alhaisesta henkilövakuuttamisen asteesta. Riskivakuutusten ottaminen on kuitenkin yleistynyt viime vuosina. Osaltaan tähän on vaikuttanut kotitalouksien lainanoton kasvu. Perheen velat lisäävät henkivakuutusturvan tarvetta. Henkivakuutus kuoleman varalta Kuoleman varalta otettavien henkivakuutusten ottaminen on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2009 otettiin yli uutta henkivakuutusta. Työikäisistä noin 39 prosentilla on henkivakuutus. Henkivakuutusten keskikoko on noin euroa työikäistä vakuutettua kohti. Vakuutetuista noin 70 prosenttia on miehiä. Työkyvyttömyyden varalta otettava vakuutusturva Työkyvyttömyysturva voi olla tilapäisen työkyvyttömyyden varalle otettavaa turvaa tai pysyvän työkyvyttömyyden turvaa. Työkyvyttömyys voi johtua sairastumisesta tai tapaturmasta. Tilapäisen työkyvyttömyyden varalle otettavasta vakuutusturvasta maksetaan yleensä päivärahakorvausta, jos vakuutettu tulee työkyvyttömäksi. Pysyvän työkyvyttömyyden turva on tyypillisesti kertakorvaus. Sairauden varalta otettava vakuutusturva Sairauden varalta otettavaa vakuutusturvaa on kahta päätyyppiä: sairauskuluvakuutus ja vakuutus vakavan sairauden varalta. Sairauskuluvakuutuksesta korvataan mm. lääkärissä käynnistä, sairaanhoidosta ja lääkkeiden hankinnasta johtuvia kustannuksia. Vakavan sairauden vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus, jos vakuutettu sairastuu vakuutusehdoissa mainittuun sairauteen. 9

14 Markkinoiden jakautuminen yksityistalous- ja yritysmarkkinoihin Vuonna 2009 henkivakuutusyhtiöiden yhteenlasketusta maksutulosta 69 prosenttia (2,1 miljardia euroa) tuli kotitalouksilta. Pääosin maksutulo kohdistui vakuutussäästämistuotteisiin. Kotitalouksien maksutulosta 45 prosenttia kohdistui säästövakuutuksiin ja 24 prosenttia yksilöllisiin eläkevakuutuksiin. Riskivakuutusten osuus kotitalouksilta tulevasta maksutulosta oli noin 11 prosenttia. Kapitalisaatiosopimusten osuus yksityistalouksien maksutulosta oli noin 20 prosenttia. Henkivakuutusyhtiöiden vuoden 2009 maksutulosta 31 prosenttia (941 miljoonaa euroa ) tuli yritysasiakkailta. Yli 61 prosenttia yritysten maksamasta maksutulosta oli työnantajien järjestämää lisäeläketurvaa. Kapitalisaatiosopimusten osuus oli 29 prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulo mrd. 4,0 4,0 mrd. Yksityistaloudet Yritykset 3,5 3,0 2,5 3,3 3,2 2,9 2,9 08 0,8 08 0,8 0,6 0,6 3,1 0,6 2,8 0,7 2,6 3,1 0,9 3,5 3,0 2,5 0,8 20 2,0 20 2,0 1,5 1,5 1,0 2,4 23 2,3 2,3 2,4 2,4 2,1 1,8 2,1 1,0 0,5 0,5 0, ,0 10

15 Henkivakuutusyhtiöt Suomen henkivakuutusmarkkinoilla toimii toistakymmentä henkivakuutusyhtiötä. Maksutulolla mitattuna suurimmat henkivakuutusyhtiöt ovat OP-Henkivakuutus Oy ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Vakuutussäästöillä mitattuna suurimmat yhtiöt ovat Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Alla olevaan taulukkoon on koottu keskeiset Suomessa toimivat henkivakuutusyhtiöt. Niiden lisäksi Suomessa toimii Henkivakuutusosakeyhtiö Retro. Suomen markkinoilla on tarjolla myös monien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden tuotteita, joita välittävät lähinnä asiamiehet. Henkivakuutusyhtiö Maksutulo 12/2009 milj. euroa (% -osuus koko alan maksutulosta) Vakuutussäästöt 12/2009 milj. euroa (% -osuus koko alan vakuutussäästöistä) Henkivakuutusosakeyhtiö Duo 48 (1,6 %) 122 (0,4 %) Handelsbanken Liv 22 (0,7 %) 77 (0,3 %) Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 69 (2,3 %) 725 (2,4 %) Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 764 (24,9 %) (21,4 %) Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 60 (1,9 %) 612 (2,0 %) Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 733 (23,9 %) (24,8 %) OP-Henkivakuutus Oy 771 (25,2 %) (20,0 %) Skandia Life Assurance Co Ltd 194 (6,3 %) (4,1 %) Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 83 (2,7 %) (14,0 %) Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola 233 (7,6 %) (7,9 %) Aktia Henkivakuutus Oy 82 (2,7 %) 786 (2,6 %) Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia 3 (0,1 %) 34 (0,1 %) 11

16 Henkivakuutustoiminnan menestymisen kannalta myyntikanavalla on keskeinen merkitys. Pankkien konttorit ovat olleet tärkein myyntikanava 1990-luvulta lähtien. Tuolloin perustetut pankkitaustaiset henkivakuutusyhtiöt ovat kasvaneet muita henkivakuutusyhtiöitä nopeammin ja ovat tällä hetkellä markkinaosuudella tarkastellen kärjessä. Muita myyntikanavia ovat vakuutusyhtiöiden konttorit, asiamiehet ja meklarit. Korvaukset Henkivakuutuksista maksettavat korvaukset vähenivät vuonna 2009 noin 18 prosenttia 2,9 miljardiin euroon. Korvauksista oli vakuutussopimusten takaisinostoja 791 miljoonaa, säästösummien takaisinmaksuja 941 miljoonaa, eläkkeitä 854 miljoonaa ja muita korvauksia 270 miljoonaa euroa. Eläkkeitä maksettiin 11 prosenttia enemmän kuin vuonna Säästösummia maksettiin 20 prosenttia ja takaisinostoja 38 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Henkivakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset mrd. 4,0 4,0 mrd. 3,5 Muut Takaisinostot 30 3,0 Eläkkeet 2,5 2,0 1,5 1,0 05 0,5 0,0 1,7 0,2 03 0,3 Säästösummien takaisinmaksut 1,8 0,2 04 0,4 0,8 0,7 20 2,0 0,2 0,4 2,2 0,2 0,6 0,8 0,8 3,5 3,5 0,3 3,0 2,9 29 2,9 30 3,0 0,3 0,2 0,3 1,3 2,5 0,8 0,9 08 0,8 2,0 1,3 1,1 12 1,2 09 0,9 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0, ,5 1,0 05 0,5 0,0 12

17 Henkivakuutusyhtiöiden tulokset Henkiyhtiöiden sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 9,5 prosenttia, yhteensä sijoitukset tuottivat 2,5 miljardia euroa. Liikekulut kasvoivat 7 prosenttia 230 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto palasi positiiviseksi ja nousi 1,2 miljardiin euroon. Arvostuserot kasvoivat noin miljardilla eurolla, joten kokonaistulos oli 2,2 miljardia euroa. Asiakashyvityksiä maksettiin yhteensä 389 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus nousi 18 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 18 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Tämä omaisuuserä toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma kasvoi 53 prosenttia 4,4 miljardiin euroon. Toimintapääoma nousi 3,8-kertaiseksi verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. 13

18

19 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 5 Henkivakuutusyhtiöiden maksutulot Suomessa vuonna 2009 (1000 ) Markkinaosuus Sijoitussid. Muu Sijoitussid. Muu Vakuutus ensivakuu- Sijoitussid. Kapitalisaatio- Muu Työntekijäin Muu yksilöllinen yksilöllinen ryhmä- ryhmä- Ensi- Jälleen- maksutulo tuksesta henki sopimus henki ryhmähenki ryhmähenki eläke eläke eläke eläke vakuutus vakuutus yhteensä % OP-Henkivakuutus Oy ,2 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,0 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,9 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ,3 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,7 Aktia Henkivakuutus Oy ,6 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ,3 Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola ,3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ,9 Henkivakuutusosakeyhtiö Duo ,6 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia ,1 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro ,0 Kotimaiset yhteensä ,0 Kotimaiset yhteensä Kasvu-% 31,6 287,6-27,2 3,3 10,8-1,2-4,0 6,2-20,6 17,1 10,5 17,1 Skandia Life Assurance Co Ltd, Ssl ,3 SHB Liv Forsikringsaktieselskab, Ssl ,7 Kaikki yhteensä ,0 Kaikki yhteensä Kasvu-% 32,7 287,6-27,2 3,3 10,8 0,0-4,0 6,2-20,6 16,9 10,5 16,9

20

21 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 6 Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2009 (1000 ) Sijoitus- Sijoitusten Vakuutus- Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan arvonkor. Korvaus- maksuvas- toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot ja oikaisut kulut tuun muutos Liikekulut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä Henkivakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2009 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Sijoitussid. Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Sijoitussid. Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä katteena yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka vastuuvelka yhteensä siirtovelat yhteensä Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä

22

23

24 FK Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki Faksi

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 1 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009 Vakuutusyhtiöt Suomessa 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008 Vakuutusyhtiöt Suomessa 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Henkivakuutuksia eri tarpeisiin Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Studia monetaria 25.10.2011 Esityksen sisältö Mitä henkivakuutuksella tarkoitetaan? Erilaisia henkivakuutuksia Riskihenkivakuutuksen ottamisesta Edunsaajamääräyksestä

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Kansantalouden kehitys vuonna 2006... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 3 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys Lyhyesti...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2011 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...6

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS LYHYESTI...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2009 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 17.12.2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 1 III ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Yksityinen sektori on julkisen kumppani

Yksityinen sektori on julkisen kumppani Yksityinen sektori on julkisen kumppani FK FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Tutkimuksen taustaa 2 Vapaaehtoinen vakuutus julkisen turvan täydentäjänä 2 Vastuu lähiomaisen hoivasta koetaan usein

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota?

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12.11.2014

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

FINANSSIALAN NÄKÖKULMIA HYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä 3.6.2009, Timo Silvola, FK

FINANSSIALAN NÄKÖKULMIA HYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä 3.6.2009, Timo Silvola, FK FINANSSIALAN NÄKÖKULMIA HYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä 3.6.2009, Timo Silvola, FK Taloudellisen turvallisuuden markkinat Lainsäädännön takaaman järjestyksen

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420 Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 31.12.2014 VE Vastuuvelka VE-tiedonkeruussa kerätään vuosittain tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vastuuvelasta. Taulukoilla selvitetään taseen vastuuvelka tuoteryhmittäin.

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Merja Stenberg Puhelin 010 831 5537 merja.stenberg@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2010 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästämisen verotus

Pitkäaikaissäästämisen verotus Pitkäaikaissäästämisen verotus Katariina Sorvanto lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Mistä on kyse? Pitkäaikaissäästämisessä tietyin ehdoin 1) Säästösumma on vähennyskelpoinen verotuksessa 2) Säästövarojen

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto SEB Life on Pohjoismaiden johtava asiakkaalle räätälöityihin henkivakuutussijoituksiin erikoistunut henkivakuutus yhtiö. Henkivakuutusyhtiö

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Juhani Peltola Puhelin 010 8315538 juhani.peltola@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2008 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 TIEDOTE Lehdistötiedote 9.3.2005 1/2005 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 Vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuivat 31.12.2004.

Lisätiedot

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa Arvopaperin aamu / Pasi Poikkeus 19.8.2014 1 Olemme osa Sampo-konsernia Pääset sijoittamaan kohteisiin, joita yleensä tarjotaan vain suursijoittajille. MIKSI MANDATUM LIFE? Maailman suurin varainhoitotalo

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 LEHDISTÖTIEDOTE 3/2005 9.9.2005 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSVAKUUTUSTEN VALINTAOPAS

SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSVAKUUTUSTEN VALINTAOPAS Kuluttajien vakuutustoimisto on 1.1.2009 alkaen Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Faksi (09) 6850 1220 1.7.2008 SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSVAKUUTUSTEN VALINTAOPAS

Lisätiedot

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Markkinoista 20.3.2014 2 Eonia 20.3.2014 3 Regulaatio muokkaa markkinoita 20.3.2014 4 Tehokkaat markkinat fantasiaa? Täydellisen tehokkaita

Lisätiedot

PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta

PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta Vero2013, Helsinki 13.3.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.3.2013 Antti Lampinen 0 Tausta Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

LIITE 1 OPAS SÄÄSTÄMISEEN TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN ASIAKKAILLE

LIITE 1 OPAS SÄÄSTÄMISEEN TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN ASIAKKAILLE 29 LIITE 1 OPAS SÄÄSTÄMISEEN TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN ASIAKKAILLE 30 SISÄLLYS JOHDANTO... 31 1 SÄÄSTÄJÄTYYPIN MÄÄRITTELY... 32 1.1 Tuottohakuinen säästäjä... 33 1.2 Maltillinen säästäjä... 33 1.3 Varovainen

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet

HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet Veritas Henkivakuutus Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Tunnusluvut ja analyysit Sijoitusjakauma

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2011

Finanssialan vuositilasto 2011 Finanssialan vuositilasto 2011 5.7.2012 Pankit 31.12.11 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 576-1,8 kotimaiset pankit 1 506-2,0 ulkomaiset pankit 70 +2,9 Pankkikonsernien henkilöstö kotimaiset

Lisätiedot

Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta

Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Eläkesäätiöyhdistys ESY www.elakesaatioyhdistys.fi 1 Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Työnantajalla on mahdollisuus hoitaa johdon

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

Fennia-Eläke. Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen

Fennia-Eläke. Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen Fennia-Eläke Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen Fennia-Eläke yrityksille ja yrittäjille Fennia-Eläke on vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus, jonka avulla voidaan täydentää lakisääteisestä eläkkeestä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 5.9.2013 Tehtävistä 1 ja 9 voi saada enintään 3 pistettä, tehtävästä

Lisätiedot

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto SEB Life International on Pohjoismaiden johtava asiakkaalle rää tälöityihin henkivakuutussijoituksiin erikoistunut henkivakuutusyhtiö.

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)?

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)? 23.2.2010 1(5) PS-SÄÄSTÄMINEN Sidottua pitkäaikaissäästämistä koskeva laki (PS-laki) tuli voimaan 1.1.2010. Pankit, rahastoyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset (palveluntarjoajat) voivat ryhtyä myymään uusia

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2007

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2007 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2007 Vuosi 2007 oli yhtiön 88. toimintavuosi. Vakuutustoiminta Jälleen- ja edelleenvakuutus Ensivakuutus Sijoitustoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008 Vuosi 2008 oli yhtiön 89. toimintavuosi. Vakuutustoiminta Jälleen- ja edelleenvakuutus Ensivakuutus Sijoitustoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 4/2007 1 (6) 8.6.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009 II / 2009 PANKKIBAROMETRI II / 2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä luotonannosta ja talletuksista.

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 2/2008 10.3.2008 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 Vakuutuslaitosten suhteellisten vakavaraisuuksien kehitys oli epäyhtenäistä eri laitosryhmien

Lisätiedot

ProFundia Ryhmäeläke

ProFundia Ryhmäeläke ProFundia Ryhmäeläke Tuoteseloste on voimassa 1.6.2012 alkaen Vakuutussopimuksen sisältö perustuu sopimuskirjaan ja vakuutusehtoihin sekä laskuperusteisiin. Vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN YKSILÖLLINEN ELÄKEVAKUUTUS SIJOITUSKOHTEENA VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA

VAPAAEHTOINEN YKSILÖLLINEN ELÄKEVAKUUTUS SIJOITUSKOHTEENA VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos VAPAAEHTOINEN YKSILÖLLINEN ELÄKEVAKUUTUS SIJOITUSKOHTEENA VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Huhtikuu 2007 Anu Purttu Ohjaaja: Jaana Norio-Timonen

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuus periaatteen toteutumisesta vuonna 2011

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuus periaatteen toteutumisesta vuonna 2011 Sivu 1 (26) Sisällysluettelo Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 3 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden toteutuminen 10 Liitteet 20 1 Selvityksen keskeinen

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Sääntelyn muutokset ja tuotetarjonta

Sääntelyn muutokset ja tuotetarjonta Sääntelyn muutokset ja tuotetarjonta Muokkaako toimintaympäristö tuotteita vai päinvastoin? Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön syysseminaari 16.11.2010 M.Vesterinen 23.11.2010 / 1 Henkivakuuttamiseen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2013

Vakuutustoiminta 2013 Rahoitus ja vakuutus 2014 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 114,5 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 114,5 miljardia

Lisätiedot

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tiedot perustuvat 1.1.2014 voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille

Lisätiedot