Säästö- ja henkivakuutusselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säästö- ja henkivakuutusselvitys"

Transkriptio

1 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 SISÄLLYS Henkivakuutusmarkkinat Suomessa... 1 Maksutulo on pysynyt vakaana... 2 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti... 2 Vakuutussäästäminen... 4 Vakuutussäästämistuotteet... 5 Riskivakuutukset... 9 Markkinoiden jakautuminen yksityistalous- ja yritysmarkkinoihin Henkivakuutusyhtiöt...11 Korvaukset Henkivakuutusyhtiöiden tulokset Liitteet: Henkiyhtiöiden maksutulot, tuloslaskelmat ja taseet 2009 Säästö- ja henkivakuutusselvityksen ovat kirjoittaneet Finanssialan Keskusliiton asiantuntijat. Julkaisun tilastojen ja taulukoiden lähteenä on Finanssialan Keskusliitto. Julkaisuun liittyviin kysymyksiin vastaa johtaja Timo Silvola, puh

4

5 Henkivakuutusmarkkinat Suomessa Suomen henkivakuutusmarkkinat voidaan jakaa vakuutussäästämisen markkinoihin ja riskivakuutusmarkkinoihin. Vakuutussäästäminen on säästämistä tai sijoittamista vakuutustuotteen avulla. Riskivakuuttamisessa on kysymys vakuutusturvan hankkimisesta henkilöriskien, kuten työkyvyttömyyden, sairauden tai huoltajan kuoleman varalta. Yleensä henkivakuutustuotteet ovat yhdistelmiä, jotka sisältävät sekä vakuutussäästämistä että riskivakuutusosan. Vakuutusmaksutulolla tarkasteltuna markkinat ovat kuitenkin painottuneet vakuutussäästämiseen riskivakuuttamisen jäädessä pienempään, joskin tärkeään rooliin. Henkivakuutuksilla järjestetään taloudellista turvaa yksilöille, perheille ja jossain määrin myös yrityksille. Henkivakuutusten avulla varaudutaan epävarmaan tulevaisuuteen, kuten eläkeaikaan tai odottamattomiin elämänkäänteisiin, kuten perheenhuoltajan kuolemaan. Useimmiten henkivakuutustuotteita hankitaan sosiaaliturvaa täydentäviin tarkoituksiin. Monista muista EU-maista poiketen Suomessa suurin osa sosiaaliturvasta hoidetaan lakisääteisesti. Sen vuoksi vapaaehtoisen henkivakuutuksen osuus Suomessa on melko alhainen kansainvälisessä vertailussa. Suomessa vapaaehtoisia henkivakuutusmaksuja maksettiin vuonna 2009 keskimäärin 560 euroa asukasta kohden. Vastaava luku koko Euroopassa on 800 euroa asukasta kohden ja EU-maiden osalta euroa asukasta kohden. 1

6 Maksutulo on pysynyt vakaana Henkivakuutusalan kotimaasta saatu maksutulo oli 3,1 miljardia euroa vuonna Henkivakuutusyhtiöiden osuus koko vakuutusalan maksutulosta oli 18,5 %. Henkivakuutusalan maksutulo on pysynyt melko tasaisena viime vuosina. Viime vuosien kehitykselle on ollut tunnusomaista sijoitussidonnaisen maksutulon nousu. Nousun taustalla on sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden kehittyminen ja niiden suosion kasvu. Lisäksi matala korkotaso on vähentänyt kiinnostusta perinteisiin laskuperustekorkoisiin tuotteisiin. Henkivakuutuksen maksutulo mrd. 4,0 4,0 mrd. Sijoitussidonnaiset Laskuperustekorkoiset 3,5 3,0 2,5 20 2,0 3,3 2,7 2,9 2,9 18 1,8 2,1 3,2 1,9 3,1 1,5 2,8 1,3 2,6 1,4 3,1 1,2 3,5 3,0 2,5 20 2,0 1,5 1,5 1,0 0,5 0,0 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 0,7 0, ,0 0,5 0,0 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti Henkivakuutuksen volyymia voidaan tarkastella myös vakuutussäästöjen määrän avulla. Vakuutussäästöillä tarkoitetaan vakuutusyhtiöiden taseissa olevia asiakkaille kuuluvia varoja, kuten tulevia eläkkeitä ja säästösummia. Vakuutussäästöt ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosina. Vakuutussäästöjen määrä vuoden 2009 lopussa oli 30,3 miljardia euroa. Kaksi kolmasosaa säästöistä on laskuperustekorkoista. Sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen suhteellinen osuus on kuitenkin kasvussa. 2

7 Henkivakuutuksen vakuutussäästöt mrd mrd. Sijoitussidonnaiset 30,2 30,3 30 Laskuperustekorkoiset 29, ,22 27, ,3 20,2 3,2 20 2,3 24,2 8,9 8,0 9,7 25 6,2 6,6 43 4, ,9 19,2 20,0 21,0 21,1 21,3 21,0 20, Vakuutussäästöistä lähes puolet on säästöhenkivakuutuksissa. Niiden osuus on pysytellyt 50 prosentin tuntumassa viime vuosina. Yksilöllisten eläkevakuutusten osuus vakuutussäästöistä on kasvussa. Henkivakuutussäästöjen k töj jakautuminen tuotteittaintt i 2009 mrd Säästöhenkivakuutus 14,2 46,9% Yksilöllinen eläkevakuutus 10,00 33,1% Ryhmäeläkevakuutus 4,8 15,8% Kapitalisaatiosopimukset 1,3 4,3% 3

8 Vakuutussäästäminen Vakuutussäästämisellä tarkoitetaan säästämistä tai sijoittamista henkivakuutustuotteeseen. Vakuutussäästämistuotteita ovat säästövakuutukset, eläkevakuutukset ja kapitalisaatiosopimukset. Vakuutussäästäminen on tyypillisesti pitkäaikaista säästämistä. Eläkevakuutuksissa säästäminen on lisäksi sidottua, mikä tarkoittaa, että säästöjen nostaminen ei pääsääntöisesti ole mahdollista ennen eläkeikää. Vakuutussäästämisen ja muun säästämisen suurimpana erona on, että hyvän tuoton tavoittelun lisäksi vakuutussäästämisellä tähdätään esimerkiksi eläkkeen täydentämiseen tai muun vakuutusturvan järjestämiseen. Vakuutussäästämisessä on käytössä kaksi erilaista tuottotapaa: laskuperustekorkoinen ja sijoitussidonnainen. Laskuperustekorkoisessa tuottotavassa vakuutuksen tuotto muodostuu vakuutusyhtiön maksamasta laskuperustekorosta ja sen lisäksi maksettavista lisäkoroista tai asiakashyvityksistä. Laskuperustekorko on etukäteen sovittu ja vakuutusyhtiön takaama vähimmäistuotto vakuutussäästöille. Lisäkorko tai asiakashyvitys on laskuperustekoron lisäksi annettava lisätuotto, joka määritellään vuosittain jälkikäteen. Lisätuotto määräytyy vakuutusyhtiön sijoitustoiminnan ja tehokkuuden perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa suurimman sallitun laskuperustekoron, jonka vakuutusyhtiö voi taata uusiin sopimuksiin. Vuonna 2010 laskuperustekorko voi olla enintään 2,5 prosenttia. Tyypillistä on, että vakuutusyhtiöt takaavat uusiin sopimuksiin tätä alhaisemman koron ja pyrkivät maksamaan asiakkaille mahdollisimman korkeita lisätuottoja. Vakuutusyhtiöt ovat voineet tarjota vakuutussäästämisessä 1990-luvun puolivälistä saakka myös sijoitussidonnaista tuottotapaa. Sijoitussidonnainen tuotto määräytyy vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden arvonkehityksen perusteella. Sijoituskohteina käytetään useimmiten sijoitusrahastoja, mutta käytössä voi olla myös muita sijoitusinstrumentteja. Sijoitussidonnainen tuottotapa mahdollistaa monipuolisen sijoituskohteiden valikoiman hyödyntämisen vakuutussäästämisessä. Sijoitussidonnaisuus sopii erityisesti pitkäaikaiseen säästämiseen, kuten eläkesäästämiseen. Pitkä aika mahdollistaa riskin ottamisen ja korkotuottoa korkeamman tuottotavoitteen esimerkiksi osakemarkkinoita hyödyntämällä. Sijoitussidonnaiset sijoituskohteet ovat riskin suhteen erityyppisiä ulottuen lyhyen koron rahastoista erilaisiin osakerahastoihin. Usein sijoitussidonnaisissa tuotteissa on mahdollista siirtää säästöt tai osa niistä laskuperustekorkoisen tuottotavan mukaisiksi. Sijoitussidonnaisen tuottotavan suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 2006 sijoitussidonnaisen maksutulon määrä ylitti ensimmäistä kertaa laskuperustekorkoisen maksutulon määrän. 4

9 Vakuutussäästämistuotteet Säästövakuutus on tuote, johon asiakas maksaa tietyn kertamaksun tai useita maksuja. Vakuutuksenottaja tai muu edunsaaja saa maksuista ja niille kertyneestä tuotosta muodostuvan säästösumman sovittuna ajankohtana. Yleensä sopimuksen pituus on noin kymmenen vuotta. Säästösumma maksetaan vain siinä tapauksessa, että vakuutettu elää. Vakuutetun kuoleman varalta säästövakuutuksiin liitetään yleensä henkivakuutus kuoleman varalta, joka kattaa tietyn osuuden säästösummasta. Säästöhenkivakuutuksen maksutulo mrd. 2,0 1,8 Sijoitussidonnaiset 1,6 1,6 Laskuperustekorkoiset 14 1,4 1,2 1,2 10 1,0 0,8 1,0 09 0,9 0,9 11 1,1 0,7 1,0 0,6 0,7 04 0,4 0,5 0,7 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0, Säästövakuutusten osuus henkivakuutusyhtiöiden yhteenlasketusta maksutulosta oli 31 prosenttia vuonna Säästövakuutuksen maksutulo vuonna 2009 oli 962 miljoonaa euroa. Lähes koko maksutulo tuli yksityistalouksilta. Maksutulosta oli 69 prosenttia sijoitussidonnaista ja 31 prosenttia laskuperustekorkoista. 5

10 Eläkevakuutus on tuote eläketurvan täydentämiseen. Eläkevakuutukseen maksetaan vakuutusmaksuja, joiden perusteella vakuutusyhtiö maksaa eläkettä sovitussa eläkeiässä. Eläke voi olla määräaikainen eläke jollekin tietylle ikävälille tai loppuelämän kestävä ns. elinikäinen eläke. Eläkevakuutus voi olla yhdelle henkilölle otettava yksilöllinen eläkevakuutus tai henkilöryhmälle otettava ryhmäeläkevakuutus. Yksilöllisen eläkevakuutuksen voi ottaa yksityishenkilö tai työnantaja. Sen sijaan ryhmäeläkevakuutuksen voi ottaa vain työnantaja. Eläkevakuutusten suosio on ollut voimakkaassa kasvussa koko 2000-luvun ajan. Yksilöllisiä eläkevakuutuksia myytiin vuonna 2009 lähes sopimusta. Yksilöllisistä eläkevakuutuksista 68 prosenttia oli yksityistalouksien ottamia ja 32 prosenttia yritysten ottamia. Uusissa vakuutuksissa tyypillistä on sijoitussidonnaisuus. Noin 88 prosenttia vakuutuksista alkoi sijoitussidonnaisena. Eläkevakuutusmaksuja maksetaan pitkän aikaa, tyypillisesti yli 20 vuotta, joten vakuutuksen tuotto kytketään alkuvaiheessa esimerkiksi osakerahastoihin. Useimmiten vakuutuksessa on mahdollisuus muuttaa sijoitusjakautuma myös laskuperustekorkoiseksi. Yksilöllisen eläkevakuutuksen kappalemäärät e, vakuutukset + alkaneet eläkkeet kpl e 6

11 Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo vuonna 2009 oli 742 miljoonaa euroa. 67 prosenttia maksutulosta oli sijoitussidonnaista. Laskuperustekorkoisen maksutulon osuus koostuu pääasiassa ja1990-luvuilla myydyistä vakuutuksista. Tuolloin oli myynnissä vakuutuksia, jotka olivat yksinomaan laskuperustekorkoisia. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo mrd Sijoitussidonnaiset Laskuperustekorkoiset Ryhmäeläkevakuutukset ovat työnantajien ottamia vakuutuksia, joilla järjestetään työntekijöille lisäeläketurvaa. Lisäeläketurvaa käytetään henkilöstön sitouttamis- ja kannustamisvälineenä. Vakuutukseen voi kuulua esimerkiksi tietty henkilöstöryhmä tai vakuutus voi käsittää kaikki työnantajan palveluksessa olevat. Henkivakuutusyhtiöiden ryhmäeläkekannasta osa on eläkesäätiöistä ja eläkekassoista vakuutukseen siirrettyä kantaa. Näille vakuutuksille on tyypillistä etuusperusteisuus ja laskuperustekorkoisuus. Viime aikoina työnantajien tarjoama lisäeläketurva on alkanut yleistyä Suomessa. Lisäeläketurva järjestetään yleensä ryhmäeläkevakuutuksella, joka on maksuperusteinen ja sijoitussidonnainen. Toisin kuin etuusperusteisessa vakuutuksessa, maksuperusteisessa eläkevakuutuksessa eläke-etuuden määrää ei päätetä etukäteen. Eläke-etuus muodostuu sen mukaan, kuinka paljon vakuutusmaksuja on maksettu ja kuinka paljon niille on kertynyt tuottoja. Sijoitussidonnaisissa ryhmäeläkevakuutuksissa vakuutetuilla on yleensä mahdollisuus vaikuttaa itse sijoituskohteiden valintaan. 7

12 Ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo milj milj. Kannansiirrot Kuvassa näkyvä kannansiirtojen osuus on eläkesäätiöistä henkivakuutusyhtiöihin siirrettyä eläkevastuuta. Kapitalisaatiosopimus on henkivakuutusyhtiön tarjoama vakuutusluokkalain mukaiseen henkivakuutusluokkaan 6 kuuluva tuote. Kapitalisaatiosopimus on perinteisesti ollut yrityksille ja yhteisöille tarjottava sijoitusmuoto, mutta viime vuosina tuote on kiinnostanut myös yksityishenkilöitä. Kapitalisaatiosopimuksen tuotto perustuu laskuperustekorkoiseen tai sijoitusidonnaiseen tuottotapaan, samoin kuin muunkin vakuutussäästämisen tuotto. Muista vakuutussäästämistuotteista poiketen kapitalisaatiosopimuksessa ei ole ketään vakuutettuna. Sopimus sisältää säästämis- ja sijoittamisosan, mutta ei riskiosaa. Kapitalisaatiosopimusten osuus henkivakuutusyhtiöiden liiketoiminnasta on kasvanut. Etenkin sijoitussidonnaisen kapitalisaatiosopimuksen kysyntä on kasvanut. 8

13 Riskivakuutukset Henkivakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutusturvaa työkyvyttömyyden, sairauden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Näiden riskien varalle otettavia vakuutuksia nimitetään riskivakuutuksiksi. Yleensä niihin ei sisälly säästämistä. Esimerkiksi luoton takaisinmaksun turvaamiseksi tarkoitetut lainaturvavakuutukset ovat riskivakuutuksia. Riskivakuutusten osuus henkivakuutusyhtiöiden maksutulosta on vajaat 9 prosenttia, eli melko pieni. Tämä kertoo osaltaan suomalaisten alhaisesta henkilövakuuttamisen asteesta. Riskivakuutusten ottaminen on kuitenkin yleistynyt viime vuosina. Osaltaan tähän on vaikuttanut kotitalouksien lainanoton kasvu. Perheen velat lisäävät henkivakuutusturvan tarvetta. Henkivakuutus kuoleman varalta Kuoleman varalta otettavien henkivakuutusten ottaminen on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2009 otettiin yli uutta henkivakuutusta. Työikäisistä noin 39 prosentilla on henkivakuutus. Henkivakuutusten keskikoko on noin euroa työikäistä vakuutettua kohti. Vakuutetuista noin 70 prosenttia on miehiä. Työkyvyttömyyden varalta otettava vakuutusturva Työkyvyttömyysturva voi olla tilapäisen työkyvyttömyyden varalle otettavaa turvaa tai pysyvän työkyvyttömyyden turvaa. Työkyvyttömyys voi johtua sairastumisesta tai tapaturmasta. Tilapäisen työkyvyttömyyden varalle otettavasta vakuutusturvasta maksetaan yleensä päivärahakorvausta, jos vakuutettu tulee työkyvyttömäksi. Pysyvän työkyvyttömyyden turva on tyypillisesti kertakorvaus. Sairauden varalta otettava vakuutusturva Sairauden varalta otettavaa vakuutusturvaa on kahta päätyyppiä: sairauskuluvakuutus ja vakuutus vakavan sairauden varalta. Sairauskuluvakuutuksesta korvataan mm. lääkärissä käynnistä, sairaanhoidosta ja lääkkeiden hankinnasta johtuvia kustannuksia. Vakavan sairauden vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus, jos vakuutettu sairastuu vakuutusehdoissa mainittuun sairauteen. 9

14 Markkinoiden jakautuminen yksityistalous- ja yritysmarkkinoihin Vuonna 2009 henkivakuutusyhtiöiden yhteenlasketusta maksutulosta 69 prosenttia (2,1 miljardia euroa) tuli kotitalouksilta. Pääosin maksutulo kohdistui vakuutussäästämistuotteisiin. Kotitalouksien maksutulosta 45 prosenttia kohdistui säästövakuutuksiin ja 24 prosenttia yksilöllisiin eläkevakuutuksiin. Riskivakuutusten osuus kotitalouksilta tulevasta maksutulosta oli noin 11 prosenttia. Kapitalisaatiosopimusten osuus yksityistalouksien maksutulosta oli noin 20 prosenttia. Henkivakuutusyhtiöiden vuoden 2009 maksutulosta 31 prosenttia (941 miljoonaa euroa ) tuli yritysasiakkailta. Yli 61 prosenttia yritysten maksamasta maksutulosta oli työnantajien järjestämää lisäeläketurvaa. Kapitalisaatiosopimusten osuus oli 29 prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulo mrd. 4,0 4,0 mrd. Yksityistaloudet Yritykset 3,5 3,0 2,5 3,3 3,2 2,9 2,9 08 0,8 08 0,8 0,6 0,6 3,1 0,6 2,8 0,7 2,6 3,1 0,9 3,5 3,0 2,5 0,8 20 2,0 20 2,0 1,5 1,5 1,0 2,4 23 2,3 2,3 2,4 2,4 2,1 1,8 2,1 1,0 0,5 0,5 0, ,0 10

15 Henkivakuutusyhtiöt Suomen henkivakuutusmarkkinoilla toimii toistakymmentä henkivakuutusyhtiötä. Maksutulolla mitattuna suurimmat henkivakuutusyhtiöt ovat OP-Henkivakuutus Oy ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Vakuutussäästöillä mitattuna suurimmat yhtiöt ovat Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Alla olevaan taulukkoon on koottu keskeiset Suomessa toimivat henkivakuutusyhtiöt. Niiden lisäksi Suomessa toimii Henkivakuutusosakeyhtiö Retro. Suomen markkinoilla on tarjolla myös monien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden tuotteita, joita välittävät lähinnä asiamiehet. Henkivakuutusyhtiö Maksutulo 12/2009 milj. euroa (% -osuus koko alan maksutulosta) Vakuutussäästöt 12/2009 milj. euroa (% -osuus koko alan vakuutussäästöistä) Henkivakuutusosakeyhtiö Duo 48 (1,6 %) 122 (0,4 %) Handelsbanken Liv 22 (0,7 %) 77 (0,3 %) Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 69 (2,3 %) 725 (2,4 %) Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 764 (24,9 %) (21,4 %) Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 60 (1,9 %) 612 (2,0 %) Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 733 (23,9 %) (24,8 %) OP-Henkivakuutus Oy 771 (25,2 %) (20,0 %) Skandia Life Assurance Co Ltd 194 (6,3 %) (4,1 %) Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 83 (2,7 %) (14,0 %) Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola 233 (7,6 %) (7,9 %) Aktia Henkivakuutus Oy 82 (2,7 %) 786 (2,6 %) Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia 3 (0,1 %) 34 (0,1 %) 11

16 Henkivakuutustoiminnan menestymisen kannalta myyntikanavalla on keskeinen merkitys. Pankkien konttorit ovat olleet tärkein myyntikanava 1990-luvulta lähtien. Tuolloin perustetut pankkitaustaiset henkivakuutusyhtiöt ovat kasvaneet muita henkivakuutusyhtiöitä nopeammin ja ovat tällä hetkellä markkinaosuudella tarkastellen kärjessä. Muita myyntikanavia ovat vakuutusyhtiöiden konttorit, asiamiehet ja meklarit. Korvaukset Henkivakuutuksista maksettavat korvaukset vähenivät vuonna 2009 noin 18 prosenttia 2,9 miljardiin euroon. Korvauksista oli vakuutussopimusten takaisinostoja 791 miljoonaa, säästösummien takaisinmaksuja 941 miljoonaa, eläkkeitä 854 miljoonaa ja muita korvauksia 270 miljoonaa euroa. Eläkkeitä maksettiin 11 prosenttia enemmän kuin vuonna Säästösummia maksettiin 20 prosenttia ja takaisinostoja 38 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Henkivakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset mrd. 4,0 4,0 mrd. 3,5 Muut Takaisinostot 30 3,0 Eläkkeet 2,5 2,0 1,5 1,0 05 0,5 0,0 1,7 0,2 03 0,3 Säästösummien takaisinmaksut 1,8 0,2 04 0,4 0,8 0,7 20 2,0 0,2 0,4 2,2 0,2 0,6 0,8 0,8 3,5 3,5 0,3 3,0 2,9 29 2,9 30 3,0 0,3 0,2 0,3 1,3 2,5 0,8 0,9 08 0,8 2,0 1,3 1,1 12 1,2 09 0,9 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0, ,5 1,0 05 0,5 0,0 12

17 Henkivakuutusyhtiöiden tulokset Henkiyhtiöiden sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 9,5 prosenttia, yhteensä sijoitukset tuottivat 2,5 miljardia euroa. Liikekulut kasvoivat 7 prosenttia 230 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto palasi positiiviseksi ja nousi 1,2 miljardiin euroon. Arvostuserot kasvoivat noin miljardilla eurolla, joten kokonaistulos oli 2,2 miljardia euroa. Asiakashyvityksiä maksettiin yhteensä 389 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus nousi 18 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 18 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Tämä omaisuuserä toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma kasvoi 53 prosenttia 4,4 miljardiin euroon. Toimintapääoma nousi 3,8-kertaiseksi verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. 13

18

19 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 5 Henkivakuutusyhtiöiden maksutulot Suomessa vuonna 2009 (1000 ) Markkinaosuus Sijoitussid. Muu Sijoitussid. Muu Vakuutus ensivakuu- Sijoitussid. Kapitalisaatio- Muu Työntekijäin Muu yksilöllinen yksilöllinen ryhmä- ryhmä- Ensi- Jälleen- maksutulo tuksesta henki sopimus henki ryhmähenki ryhmähenki eläke eläke eläke eläke vakuutus vakuutus yhteensä % OP-Henkivakuutus Oy ,2 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,0 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,9 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ,3 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,7 Aktia Henkivakuutus Oy ,6 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ,3 Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola ,3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ,9 Henkivakuutusosakeyhtiö Duo ,6 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia ,1 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro ,0 Kotimaiset yhteensä ,0 Kotimaiset yhteensä Kasvu-% 31,6 287,6-27,2 3,3 10,8-1,2-4,0 6,2-20,6 17,1 10,5 17,1 Skandia Life Assurance Co Ltd, Ssl ,3 SHB Liv Forsikringsaktieselskab, Ssl ,7 Kaikki yhteensä ,0 Kaikki yhteensä Kasvu-% 32,7 287,6-27,2 3,3 10,8 0,0-4,0 6,2-20,6 16,9 10,5 16,9

20

21 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 6 Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2009 (1000 ) Sijoitus- Sijoitusten Vakuutus- Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan arvonkor. Korvaus- maksuvas- toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot ja oikaisut kulut tuun muutos Liikekulut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä Henkivakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2009 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Sijoitussid. Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Sijoitussid. Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä katteena yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka vastuuvelka yhteensä siirtovelat yhteensä Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä

22

23

24 FK Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki Faksi

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 1 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009 Vakuutusyhtiöt Suomessa 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008 Vakuutusyhtiöt Suomessa 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Henkivakuutuksia eri tarpeisiin Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1 (6)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1 (6) Vakuutusosakeyhtiö 1 (6) SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2011 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 31.05.2017 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2016

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2016 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2016 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään tuotto, joka

Lisätiedot

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Studia monetaria 25.10.2011 Esityksen sisältö Mitä henkivakuutuksella tarkoitetaan? Erilaisia henkivakuutuksia Riskihenkivakuutuksen ottamisesta Edunsaajamääräyksestä

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Kansantalouden kehitys vuonna 2006... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 3 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2010

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2010 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2010 Pitkän aikavälin tavoite Mandatum Lifen tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys Lyhyesti...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2011 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...6

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2009 Pitkän aikavälin tavoite Mandatum Lifen tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä.

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SÄÄSTÖ PÄIVÄKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. 2. Edellisen vuoden vuokrasaamiset 4.000

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

10 vuoden korkotasoja

10 vuoden korkotasoja Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta Pitkän aikavälin tavoite Mandatum Lifen tavoitteena on antaa pitkällä aikavälillä voitonjakoon oikeutetuille vakuutussäästöille

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS LYHYESTI...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2009 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...7

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 17.12.2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 1 III ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2016

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2016 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2016 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan kokonaishyvitykset käsitellään tästä selvityksestä

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420 Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 31.12.2014 VE Vastuuvelka VE-tiedonkeruussa kerätään vuosittain tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vastuuvelasta. Taulukoilla selvitetään taseen vastuuvelka tuoteryhmittäin.

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Yksityinen sektori on julkisen kumppani

Yksityinen sektori on julkisen kumppani Yksityinen sektori on julkisen kumppani FK FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Tutkimuksen taustaa 2 Vapaaehtoinen vakuutus julkisen turvan täydentäjänä 2 Vastuu lähiomaisen hoivasta koetaan usein

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

FINANSSIALAN NÄKÖKULMIA HYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä 3.6.2009, Timo Silvola, FK

FINANSSIALAN NÄKÖKULMIA HYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä 3.6.2009, Timo Silvola, FK FINANSSIALAN NÄKÖKULMIA HYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä 3.6.2009, Timo Silvola, FK Taloudellisen turvallisuuden markkinat Lainsäädännön takaaman järjestyksen

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota?

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12.11.2014

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS LEHDISTÖTIEDOTE 2/2005 6.6.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Merja Stenberg Puhelin 010 831 5537 merja.stenberg@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2010 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästämisen verotus

Pitkäaikaissäästämisen verotus Pitkäaikaissäästämisen verotus Katariina Sorvanto lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Mistä on kyse? Pitkäaikaissäästämisessä tietyin ehdoin 1) Säästösumma on vähennyskelpoinen verotuksessa 2) Säästövarojen

Lisätiedot

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto SEB Life on Pohjoismaiden johtava asiakkaalle räätälöityihin henkivakuutussijoituksiin erikoistunut henkivakuutus yhtiö. Henkivakuutusyhtiö

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Juhani Peltola Puhelin 010 8315538 juhani.peltola@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2008 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen.

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen. SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 22.5.2008 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tehtävässä käyttävien tilien nimien ja ryhmittelyn tulee vastata virallisen

Lisätiedot

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa Arvopaperin aamu / Pasi Poikkeus 19.8.2014 1 Olemme osa Sampo-konsernia Pääset sijoittamaan kohteisiin, joita yleensä tarjotaan vain suursijoittajille. MIKSI MANDATUM LIFE? Maailman suurin varainhoitotalo

Lisätiedot

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Markkinoista 20.3.2014 2 Eonia 20.3.2014 3 Regulaatio muokkaa markkinoita 20.3.2014 4 Tehokkaat markkinat fantasiaa? Täydellisen tehokkaita

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 TIEDOTE Lehdistötiedote 9.3.2005 1/2005 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 Vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuivat 31.12.2004.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2016

Vakuutustoiminta 2016 Rahoitus ja vakuutus 217 Vakuutustoiminta 216 Vakuutusyhtiöiden maksutulot pienenivät ja maksetut korvaukset kasvoivat vuonna 216 Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlasketut vakuutusmaksutulot

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 LEHDISTÖTIEDOTE 3/2005 9.9.2005 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta

PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta Vero2013, Helsinki 13.3.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.3.2013 Antti Lampinen 0 Tausta Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot