VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2007"

Transkriptio

1 LEHDISTÖTIEDOTE 5/2007 Lehdistötiedote (8) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kasvoi tammi-kesäkuussa. Osakemarkkinoiden suotuisa kehitys alkuvuonna oli keskeisin tekijä tähän kehitykseen. Kesäkuun jälkeen laitosten vakavaraisuus on heikentynyt jonkin verran johtuen rahoitusmarkkinoiden viimeaikaisesta turbulenssista. Tämän turbulenssin aiheuttamat vaikutukset rahoitusmarkkinoihin ja eri omaisuusarvoihin selviävät vasta pidemmällä tähtäimellä. Kokonaisuutena vakuutusalan vakavaraisuustilanne on hyvä. Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti alkuvuoden aikana. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu toimintapääoma nousi 8 % miljoonaan euroon ja henkivakuutusyhtiöillä toimintapääoma kasvoi 7 % miljoonaan euroon. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui 12 % miljoonaan euroon. TEL-eläkesäätiöiden toimintapääoma nousi 5 % ja TELeläkekassojen 6 % vuoden alun tilanteeseen verrattuna. Keskeisin tekijä vakuutuslaitosten positiiviseen vakavaraisuuskehitykseen oli osakesijoitusten arvonnousu. Alkuvuoden aikana tapahtuneella markkinakorkojen nousulla oli negatiivinen vaikutus erityisesti joukkovelkakirjalainojen arvoihin. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutustekninen kannattavuus on varsin hyvällä tasolla. Vakuutuslaitosten vakavaraisuus on heikentynyt jonkin verran kesäkuun lopun tilanteesta rahoitusmarkkinoiden viimeaikaisen turbulenssin johdosta. Osakesijoitusten arvot ovat laskeneet kesäkuun lopusta. Joukkovelkakirjalainamarkkinoilla kehitys on ollut kaksijakoista: valtion joukkovelkakirjalainojen korot ovat kääntyneet laskuun ja erityisesti riskipitoisimpien yritysjoukkovelkakirjalainojen korot ovat nousseet. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on hyvä koko alan tasolla. Eräiden vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuudet ovat ainoastaan tyydyttävällä tasolla. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on hyvä koko alan tasolla. Joidenkin henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuudet ovat ainoastaan tyydyttävää tasoa. Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasemat ovat hyvällä tasolla. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera sisältyy tiedotteen työeläkevakuutusyhtiöitä koskeviin lukuihin ajankohtien , , ja osalta. Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. Vakuutusvalvontavirasto julkaisee neljännesvuosittaisen katsauksen vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasemasta ja puolivuosittaisen katsauksen TEL-eläkesäätiöiden ja TEL-eläkekassojen vakavaraisuusasemasta. Lisätietoja antaa johtaja Timo Laakso ( ). LIITTEET: Vakavaraisuustilasto, Rahoitusmarkkinakatsaus ja Tilastolähteet

2 2 Vakavaraisuustilasto Vahinkovakuutusyhtiöt (1.000 euro) Oma pääoma Pääomalainat Toimintapääoma Vakavaraisuuspääoma Vastuuvelka ilman tasoitusmäärää Yhteenlaskettu 349,7 % 388,7 % 353,9 % 359,1 % 372,8 % Alin 118,1 % 127,5 % 120,6 % 106,1 % 106,5 % Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 54,9 % 59,1 % 56,2 % 52,7 % 54,0 % Alin 21,4 % 21,9 % 24,0 % 22,7 % 24,1 % Vakavaraisuuspääoma 12 kk. vakuutusmaksutuotoista (vastuunkantokyky) Yhteenlaskettu 130,1 % 136,3 % 132,0 % 135,1 % 140,0 % Alin* 27,3 % 32,2 % 32,4 % 33,0 % 37,5 % *poislukien run-off, jälleenvakuutusyhtiöt Henkivakuutusyhtiöt (1.000 euro) Oma pääoma Pääomalainat Toimintapääoma Vakavaraisuuspääoma Vastuuvelka* Yhteenlaskettu 332,4 % 422,2 % 423,2 % 458,1 % 451,6 % Alin 149,8 % 253,1 % 270,3 % 274,4 % 291,0 % Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 15,3 % 19,1 % 19,2 % 20,8 % 20,4 % Alin 9,9 % 11,3 % 11,5 % 12,1 % 12,5 % *Vastuuvelka vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 % sijoitussidonnaisesta vastuuvelasta Työeläkevakuutusyhtiöt (1.000 euro) Oma pääoma Toimintapääoma Vastuuvelka Yhteenlaskettu 352,4 % 371,4 % 338,1 % 335,6 % 332,2 % Alin 317,3 % 310,4 % 262,4 % 292,1 % 286,0 % Toimintapääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 23,0 % 29,1 % 31,3 % 32,3 % 33,8 % Alin 18,1 % 24,1 % 24,3 % 24,6 % 24,6 % Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta Yhteenlaskettu 234,9 % 247,6 % 225,4 % 223,8 % 221,4 % Alin 211,5 % 206,9 % 174,9 % 194,7 % 190,7 % Työeläkeyhtiöiden osalta vuosien tiedot sisältävät myös Eteran tiedot

3 3 Eläkekassat (1.000 euro) Toimintapääoma Yhteenlaskettu 914,1 % 840,1 % 728,9 % 878,7 % 749,3 % Alin 698,9 % 602,4 % 447,1 % 694,7 % 488,4 % Toimintapääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 32,7 % 39,1 % 37,1 % 43,7 % 41,8 % Alin 16,1 % 14,1 % 12,8 % 19,8 % 17,5 % Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta Yhteenlaskettu 304,7 % 280,0 % 243,0 % 292,9 % 249,8 % Alin 233,0 % 200,8 % 149,0 % 231,6 % 162,8 % Eläkesäätiöt (1.000 euro) Toimintapääoma Yhteenlaskettu 991,7 % 981,2 % 923,0 % 971,5 % 878,5 % Alin 671,3 % 622,6 % 464,5 % 538,5 % 366,9 % Toimintapääoma eläkevastuusta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 24,7 % 33,1 % 29,1 % 32,1 % 32,3 % Alin 6,0 % 5,2 % - 4,5 % 7,4 % Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta Yhteenlaskettu 330,6 % 327,1 % 307,7 % 323,8 % 292,8 % Alin 223,8 % 207,5 % 154,8 % 179,5 % 122,3 %

4 4 RAHOITUSMARKKINAKATSAUS Puolivuotisjakso raha- ja pääomamarkkinoilla oli pääsääntöisesti myönteinen ja vakaa. Tilanne kuitenkin muuttui kesäkuun jälkeen selvästi epävakaammaksi, kun Pohjois-Amerikan paketoituihin ns. sub-prime - kiinnelainoihin liittyvät riskit alkoivat realisoitua. Epävakaus heijastui lähes kaikkiin osamarkkinoihin, eniten kuitenkin kiinteistö- ja Hedge Fund - sijoituksiin. Myös Private Equity -sijoitusten tuotto kääntyi negatiiviseksi. Sen sijaan heikosti tuottaneiden, valtioiden liikkeeseen laskemien, joukkovelkakirjalainojen korot kääntyivät kesäkuun jälkeen laskuun, mutta korkojen lasku ei tarttunut täysimääräisesti yrityslainoihin eikä etenkään ns. High Yield -lainoihin. Euro vahvistui puolivuotisjaksolla kaikkiin päävaluuttoihin verrattuna. Myös hyödykemarkkinoilla kesäkuuhun saakka jatkunut hintojen nousu kääntyi osin lievästi negatiiviseksi. Kesäkuun jälkeinen kehitys on näkynyt eri osamarkkinoiden selvästi lisääntyneenä sijoitusten hintavaihteluna. Kesäkuun jälkeen myös keskuspankit ovat turvautuneet markkinainterventioihin rahoitusmarkkinavakauden säilyttämiseksi. Kehittyneistä osakemarkkinoista parhaiten tuottivat alkuvuodesta Pohjoismaiset osakkeet tuottojen vaihdellessa yleisesti noin 5-16 prosentin välillä. Kesäkuun jälkeen osakehintojen pudotus päämarkkinoilla on ollut voimakkainta Japanissa, mutta myös muut keskeiset osakeindeksit ovat menettäneet arvoaan. Korkomarkkinoilla rahamarkkinakorkojen nousu on jatkunut. Pitkien korkojen nousu jäi kuitenkin maltillisemmaksi ja kääntyi kesäkuun jälkeen alenevaksi. Joukkovelkakirjojen tuotto jäi kuitenkin kesäkuun loppuun mennessä lievästi negatiiviseksi, mutta korkojen lasku on kesäkuun jälkeen parantanut erityisesti valtion viitelainojen tuottoa. Rahamarkkinatuotto oli puolivuotisjaksolla keskimäärin 1,9 %. Eurooppalaiset kiinteistösijoitusmarkkinat ovat reagoineet voimakkaasti USA:n sub-prime -kiinnelainoista alkaneeseen rahoitusmarkkinaepävarmuuteen. Keskeiset kiinteistöindeksit olivat jo kesäkuun lopussa miinuksella ja lasku on edelleen kiihtynyt puolivuotisjakson jälkeen. Kiinteistömarkkinoita mittaavat indeksit ovat jo selvästi alempana kuin vuoden vaihteessa. Vaihtoehtoisten sijoitusten markkinoilla yleinen absoluuttisen tuottotavoitteen Hedge Fund -indeksi oli kesäkuun lopussa antanut 6,7 prosentin tuoton, mutta sen jälkeen kehitys on ollut epäsuotuisaa, joskin tuotto edelleen on säilynyt kohtuullisena. Pääomasijoituksia mittaava Private Equity - indeksi reagoi voimakkaasti kesäkuun jälkeisiin tapahtumiin pudoten yli kahdeksan prosenttia. Indeksi oli elokuun lopussa alempana kuin vuoden

5 5 vaihteessa. Myös hyödykemarkkinoilla on nähty kesäkuun jälkeen pääsääntöisesti hintojen laskua, mutta tuottotasot vuodenvaihteesta ovat säilyneet kuitenkin usealla osa-alueella hyvinä. Epävarmuuden rahoitusmarkkinoilla voi odottaa jatkuvan ja se näkyy eri sijoitusmuotojen lisääntyneenä hintavaihteluna. Se kuinka laajalle eri sijoituskohteisiin USA:n sub-prime -ongelmat heijastuvat on avoin kysymys.

6 6 Indeksi VAL Muutos Muutos OSAKEMARKKINAT OMX Helsinki Cap Index EUR 5 397, ,68 13,4 % 5 850,81 8,4 % (4,4 %) Dow Jones Nordic Stock Index USD 587,36 681,81 16,1 % 659,02 12,2 % (3,3 %) Dow Jones STOXX 600 Price Index EUR EUR 365,26 393,71 7,8 % 366,81 0,4 % (6,8 %) Standard and Poor's 500 Index USD 1 418, ,35 6,0 % 1 463,76 3,2 % (2,6 %) NASDAQ Composite Index USD 2 415, ,23 7,8 % 2 563,16 6,1 % (1,5 %) Nikkei 225 JPY , ,36 5,3 % ,83 (7,0 %) (11,7 %) JOUKKOVELKAKIRJALAINAMARKKINAT Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Market Tracker 5-7 Yr TR EUR 142,76 141,32 (1,0 %) 145,08 1,6 % 2,7 % NASB-Bloomberg Active Investment Grade US Corporate Bond Total Return Index USD 123,84 124,64 0,6 % 125,92 1,7 % 1,0 % NASB-Bloomberg Active High Yield US Corporate Bond Index Price w/accrued USD 147,52 146,68 (0,6 %) 138,95 (5,8 %) (5,3 %) KIINTEISTÖMARKKINAT GPR250 PROPERTY SHARE INDEX EUROPE EUR 680,22 622,24 (8,5 %) 573,10 (15,7 %) (7,9 %) Bloomberg European Real Estate Index EUR 278,80 222,27 (20,3 %) 199,13 (28,6 %) (10,4 %) VAIHTOEHTOISTEN SIJOITUSTEN MARKKINAT Hedge Fund Research HFRX US Global Hedge Fund Index Net Asset Value USD 1 117, ,86 6,7 % 1 179,34 5,6 % (1,1 %) Private Equity Total Return Index in Euros EUR 1 082, ,53 7,4 % 1 066,07 (1,5 %) (8,3 %) RAHAMARKKINAT HVB 3M Rolling Euribor Index EUR 107,02 109,10 1,9 % 109,87 2,7 % 0,7 % KOROT EUR DEPOSIT 1 MO EUR 3,605 % 4,090 % +49 bps 4,050 % +45 bps -4 bps EUR DEPOSIT 3 MO EUR 3,705 % 4,150 % +45 bps 4,675 % +97 bps +53 bps EUR DEPOSIT 6 MO EUR 3,825 % 4,290 % +47 bps 4,675 % +85 bps +39 bps EUR DEPOSIT 12 MO EUR 4,005 % 4,510 % +51 bps 4,735 % +73 bps +23 bps FI 3 07/04/08 EUR 3,857 % 4,425 % +57 bps 4,162 % +31 bps -26 bps FI 5 04/25/09 EUR 3,872 % 4,484 % +61 bps 4,070 % +20 bps -41 bps FI 2 3/4 09/15/10 EUR 3,883 % 4,513 % +63 bps 4,079 % +20 bps -43 bps FI 5 3/4 02/23/11 EUR 3,910 % 4,530 % +62 bps 4,109 % +20 bps -42 bps FI 5 3/8 07/04/13 EUR 3,923 % 4,571 % +65 bps 4,174 % +25 bps -40 bps FI 4 1/4 07/04/15 EUR 3,934 % 4,572 % +64 bps 4,253 % +32 bps -32 bps FI 3 7/8 09/15/17 EUR 3,977 % 4,618 % +64 bps 4,306 % +33 bps -31 bps VALUUTAT Yhdysvallat USD 1,3199 1,3542 (2,5 %) 1,3677 (3,5 %) (1,0 %) Iso-Britannia GBP,67380,67413 (0,1 %),67785 (0,6 %) (0,5 %) Japani JPY 157,16 166,81 (5,8 %) 158,89 (1,1 %) 5,0 % Sveitsi CHF 1,6090 1,6542 (2,7 %) 1,6408 (1,9 %) 0,8 % Ruotsi SEK 9,0409 9,2539 (2,3 %) 9,3649 (3,5 %) (1,2 %)

7 7 Tilastolähteet Tilastoissa on huomioitu seuraavat vakuutusyhtiöt: Vahinkovakuutusyhtiöt: - A-Vakuutus Oy - Alma Vakuutus Oy - Försäkringsaktiebolaget Alandia - If Vahinkovakuutusyhtiö Oy - Jälleenvakuutusosakeyhtiö Patria - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva - Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö - Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö - Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö - Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag - Spruce Vakuutus Oy - Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola - Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International - Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen - Vakuutusosakeyhtiö IngoNord - Vakuutusosakeyhtiö Pankavara - Vakuutusosakeyhtiö ST International - Vakuutusyhtiö Garantia - Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö - Veritas Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö - Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Henkivakuutusyhtiöt: - Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia - Henkivakuutusosakeyhtiö Retro - Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas - Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi - Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva - Nordea Henkivakuutus Suomi Oy - OP-Henkivakuutus Oy - Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia - Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo - Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola Työeläkevakuutusyhtiöt: - Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas - Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia - Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

8 8 - Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen - Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola - Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma - Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Eläkesäätiöt: - ABB Eläkesäätiö - Alkon Eläkesäätiö - Atoy Oy:n Eläkesäätiö - Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse - Esson Eläkesäätiö - Evli-konsernin Yhteiseläkesäätiö - Fujitsu-yhtiöiden Eläkesäätiö - Honeywell Oy:n Henkilökunnan Eläkesäätiö - Hyvinkään Kumi Oy:n Eläkesäätiö - Kemira GrowHow Oyj:n Eläkesäätiö - Kemiran Eläkesäätiö - Kontinon Yhteiseläkesäätiö - Kymin Eläkesäätiö - L-Fashion Group Oy:n Eläkesäätiö - Maataloustuottajain Eläkesäätiö - Neste Oil Eläkesäätiö - Nokian Eläkesäätiö - Oriolan Eläkesäätiö - Orionin Eläkesäätiö - Oy Shell Ab:n Eläkesäätiö - PlusTerveys Eläkesäätiö - Päijät-Hämeen Puhelimen Eläkesäätiö - Rautaruukin Eläkesäätiö - Soneran Eläkesäätiö - Talentum-konsernin yhteiseläkesäätiö - Tamrock Oy:n Eläkesäätiö - Teboilin Eläkesäätiö - VR Eläkesäätiö - WSOY:n Eläkesäätiö - Yleisradion Eläkesäätiö Eläkekassat: - Apteekkien Eläkekassa - Keskon Eläkekassa - Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek - OP-Eläkekassa - Turkistarhaajien Eläkekassa - Valion Eläkekassa - Eläkekassa Verso - Yrittäjien Eläkekassa Oma

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 2/2008 10.3.2008 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 Vakuutuslaitosten suhteellisten vakavaraisuuksien kehitys oli epäyhtenäistä eri laitosryhmien

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 4/2007 1 (6) 8.6.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 TIEDOTE Lehdistötiedote 9.3.2005 1/2005 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 Vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuivat 31.12.2004.

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Varauduttava velkakriisin aiheuttamien ongelmien pitkittymiseen 1 Reaalitalouden ja pääomamarkkinoiden riskit kasvaneet 4 Euroopan velkakriisi ja

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus Suomen pankkisektori on vakavarainen 1 (7) Pankkisektorin vakavaraisuus parantunut Pankkisektorin 1 vakavaraisuussuhde parani edelleen kolmannella vuosineljänneksellä. Syyskuun lopussa pankkisektorin vakavaraisuussuhdeluku

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Rahoitusmarkkinaosasto Rahoitusmarkkinaraportti Syksy 2001 Pankkien kannattavuus kääntynyt laskuun Osakevaihto sekä HEX:ssä että useissa muissa pörsseissä kääntyi terrori-iskun

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013 Sivu 1 (43) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Finanssisektorin vahva kokonaiskuva peittää alleen perusliiketoimintojen heikentyneen kannattavuuden 1 Matala korkotaso ja talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2007

VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2007 VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2007 Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2008:3 (SVT) STATISTIK 2008:3 (OFF) STATISTICS 2008:3 (OSF) VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 1 (6) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssisektorin riskinkantokyky vahva 1 Riskinkantokyky finanssisektorilla kokonaisuutena vahva kevään 211 stressitestin mukaan 4 Talouden

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 Vuosi 2011 oli yhtiön 92. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2013

Sisältö. Tilinpäätös 2013 Vuosikertomus 2013 Sisältö Vuosi 2013... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10 Konsernin substanssiarvo...11

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase

Lisätiedot

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 53

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Bon 75 Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot,

Lisätiedot

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014 jen kuukausikatsaukset Maaliskuu 2014 Osakerahastot Osakerahastot on pitkän aikavälin tuotto-odotukseltaan korkeinta tuottoa tarjoava rahastotyyppi, mutta samalla niiden riskitaso on korkein. eq:n osakerahastoissa

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2013...

Lisätiedot

1.1. 30.6.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8).

1.1. 30.6.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8). 2 0 0 8 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8). Substanssi per osake oli 9,97 (11,08 ). Maaliskuussa

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2005 Pankkien osuus kotimaisesta rahoituksen välityksestä kasvussa Rahoitustoimialan kannattavuus ja vakavaraisuus hyvä vuonna 2004 Helsingin pörssin toimialakohtaisten P/E-lukujen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 27 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 27 SISÄLTÖ Yhteystiedot 3 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri 6 Hallinto 7 Hallinto ja riskienhallinta 8 Toimintaympäristö

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Q3 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012

Sisältö. Tilinpäätös 2012 Vuosikertomus 2012 Sisältö Vuosi 2012...4 Norvestia lyhyesti...5 Toimitusjohtajan katsaus...6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin...8 Osakepääoma ja omistusrakenne... 10 Konsernin substanssiarvo...

Lisätiedot