VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013"

Transkriptio

1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA

2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

3 SISÄLTÖ Sijoitustoimintaympäristö 4 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Osakkeet ja osuudet 5 Rahoitusmarkkinavälineet 6 Kiinteistösijoitukset 6 Lainat 7 Sijoitustoiminnan tuottojen kehitys VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA

4 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 SIJOITUSTOIMINTAYMPÄRISTÖ VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUKSET Sijoitusvuosi 2012 oli kaksijakoinen. Vuoden alussa kamppailtiin laskevien osakekurssien kanssa, mutta kesällä alkanut ja vuoden loppuun asti kestänyt kurssinousu osakemarkkinoilla paransi koko vuoden tuottoja roimasti. Lisäksi korkojen lasku paransi korkosijoitusten tuottoja. Kaikkien sijoituserien tuotot olivat positiivisia. Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettujen sijoitusten käypä arvo oli yhteensä 124 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia, 87 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 25 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 12 miljardia euroa. Sijoitukset kasvoivat 5 % edellisvuoden lopusta. Sijoituksista 46 % oli osakkeissa, 38 % rahoitusmarkkinavälineissä ja 10 % kiinteistöissä (ml. lainat omille kiinteistöyhtiöille). Lainoja sijoituskannasta oli 5 %, muiden sijoitusten osuus oli alle prosentti. Mrd Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Lainat Muut sijoitukset Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys käyvin arvoin 4 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

5 Kaikista sijoituksista oli tehty ulkomaille 57 %. Ulkomaille tehdyissä sijoituksissa tapahtui sama muutos kuin koko kannassakin, eli rahasto-osuuksien ja osakkeiden osuudet kasvoivat selvästi kurssien noustua. Joukkovelkakirjalainoja oli ulkomaisista sijoituksista 35 miljardia, rahasto-osuuksia 22 miljardia ja osakkeita 15 miljardia euroa. Muita sijoituksia oli noin 5 miljardia euroa. 29 % Suomi 43 % 28 % Vakuutusyhtiöiden sijoitukset alueittainen jakauma Muu euroalue Muut alueet Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet olivat vakuutusyhtiöiden suurin sijoituskohde, ja niiden paino kasvoi lisää arvonnousun myötä. Osakkeiden ja osuuksien markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen kasvoi 11 % ja oli 57 miljardia euroa. Markkina-arvon nousu selittyy kokonaan arvonmuutoksella. Osakkeiden osuus sijoituksista nousi 46 prosenttiin, kun edellisvuonna se oli 43 %. Tilinpäätöstiedot eivät erottele suoria osakesijoituksia rahasto-osuuksista mutta sijoitusraporteista käy ilmi, että rahasto-osuuksia oli jokseenkin yhtä paljon kuin suoria osakesijoituksia. Rahasto-osuuksien yhteenlaskettu määrä oli noin 28 miljardia euroa. Rahastosijoittaminen oli vuonna 2012 eniten kasvanut nettosijoituskohde. Uusia rahasto-osuuksia hankittiin 12,8 miljardilla eurolla, kun myyntejä oli 12,1 miljardia euroa. Näin nettosijoitukset olivat 0,7 miljardia euroa. Rahastosijoitukset painottuivat vahvasti ulkomaisiin rahastoihin. Sijoitusten käypään arvoon tulee muutoksia kahta kautta. Uusia sijoituksia tehdään jatkuvasti ja vanhoista kohteista luovutaan. Näin syntyy uutta sijoitusvirtaa. Tämän virran määrää mittaavat nettosijoitukset, jotka ovat kokonaan uusien sijoitusten ja poistuvien sijoituskohteiden erotuksia. Toinen käypään arvoon vaikuttava tekijä on markkinoiden aikaansaama arvonmuutos. Tällainen arvonkehitys koskee erityisesti osakkeita ja osuuksia, mutta ei esimerkiksi suoria lainoja. Vakuutusyhtiöiden uudet sijoitukset vuonna 2012, mrd. Uudet Myynnit Erotus/Netto Joukkovelkakirjalainat 24,7 24,6 0,0 Osakkeet 17,3 19,6-2,3 Rahasto-osuudet 12,8 12,1 0,7 Kiinteistöt ja -osakkeet 1,1 0,5 0,6 Velkakirjasaamiset 1,5 2,0-0,5 Yhteensä 57,3 58,9-1,6 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin Eläkeyhtiöt Henkiyhtiöt Vahinkoyhtiöt Yhteensä mrd. % mrd. % mrd. % mrd. % Osakkeet ja osuudet 43,3 50,0 9,6 38,7 4,1 33,0 57,0 46,0 Rahoitusmarkkinavälineet 27,2 31,5 13,1 52,6 6,9 55,5 47,3 38,2 Kiinteistösijoitukset 9,9 11,4 1,8 7,4 1,1 9,0 12,8 10,4 Lainat 5,9 6,8 0,2 0,8 0,3 2,1 6,3 5,1 Muut sijoitukset 0,2 0,3 0,1 0,5 0,0 0,3 0,4 0,3 Yhteensä 86,5 100,0 24,8 100,0 12,5 100,0 123,9 100,0 - tästä kotimaisia 40,6 49,8 43,9 43,0 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA

6 Osakkeisiin tehdyt nettosijoitukset taas olivat selvästi negatiiviset. Osakkeita hankittiin 17,3 miljardilla eurolla, realisointeja oli 19,6 miljardia euroa. Myös suora osakesijoittaminen painottui selvästi ulkomaisiin kohteisiin. Kotimaisten osakkeiden nettosijoitukset vähenivät peräti 3 miljardilla eurolla, kun ulkomaisten osakkeiden lisäys oli 0,7 miljardia euroa. Tämä painotuksen muutos tapahtui vuoden alkupuoliskolla, kun osakekurssit olivat voimakkaasti laskussa. Rahoitusmarkkinavälineet Rahoitusmarkkinavälineet olivat toiseksi suurin sijoituserä. Niiden määrä kasvoi hieman runsaaseen 47 miljardiin euroon. Suurin osa niistä on joukkovelkakirjalainoja, yhteensä 43 miljardia euroa. Ne olivat sijoituksista kaikkein ulkomaapainoitteisimpia, 80 % niistä oli sijoitettu ulkomaille, lähinnä valtioiden ja rahalaitosten joukkovelkakirjalainoihin. Rahamarkkinavälineitä, joita ovat yritys- ja sijoitustodistukset, oli 5,5 miljardia euroa. Nämä lyhytaikaiset sijoitukset olivat lähes pelkästään kotimaisten pankkien sijoitustodistuksia ja kotimaisten yritysten yritystodistuksia. Joukkovelkakirjalainoihin tehtyjen uusien nettosijoitusten määrä oli vain 42 miljoonaa euroa. Uusia sijoituksia tehtiin siis lähes yhtä paljon kuin myyntejäkin, eli vajaat 25 miljardia euroa. Joukkovelkakirjalainoissa tapahtui lievä siirtymä kotimaisiin kohteisiin. Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoituksia yhtiöillä oli 13 miljardin euron arvosta. Määrä kasvoi hiukan, mutta kiinteistöjen osuus sijoituksista pysyi 10 prosentissa. Suorat kiinteistösijoitukset ovat lähes kokonaan kotimaisia. Kokonaissummassa ovat mukana myös vakuutusyhtiöiden omille kiinteistöyhtiöilleen antamat lainat. Kiinteistörahastoihin oli vuoden 2012 lopussa sijoitettuna 3 miljardia euroa. Uusiin suoriin kiinteistöomistuksiin tehtiin sijoituksia noin 700 miljoonalla eurolla ja kiinteistörahastoihin noin 400 miljoonalla eurolla. Varsinaiset kiinteistösijoitukset olivat kotimaisia, kiinteistörahastosijoituksia sen sijaan tehtiin myös ulkomaisiin kohteisiin. Kokonaan uudet sijoitukset ovat edelleen suuntautuneet pääosin liike- ja toimistorakennuksiin, joihin sijoitettiin 564 miljoonaa euroa. Asuntosijoituksia tehtiin 51 miljoonalla eurolla ja teollisuustiloihin investoitiin 68 miljoonaa euroa Milj Liikerakennukset Teollisuusrakennukset Asuinrakennukset Kiinteistörahastot 0 Vakuutusyhtiöiden uudet kiinteistösijoitukset 6 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

7 Vuoden 2012 lopussa yhtiöillä oli suorassa omistuksessaan asuntoa, joka on 260 asuntoa enemmän kuin vuonna Yhtiöiden omistamien asuntojen keskikoko oli 58 neliömetriä. Yhtiöt ovat jo muutamia vuosia siirtäneet omistustaan välilliseksi, eli ne omistavat asuntoja ja muita kiinteistöjä kiinteistösijoitusyhtiöiden ja kiinteistörahastojen kautta. Arvio välillisesti omistettujen asuntojen määrästä on yli kappaletta. Liike- ja teollisuustilaa yhtiöillä oli suorassa omistuksessaan viime vuoden lopussa yhteensä 5,2 miljoonaa neliömetriä. Lisäksi välillisesti liike- ja teollisuustilaa oli omistettuna 4,8 miljoonaa neliömetriä. Lainat Vakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen määrä väheni. Lainoja oli 6,3 miljardia euroa, josta takaisinlainoja 3,1 miljardia. Lainoissa eivät ole mukana vakuutusyhtiöiden konsernien sisäiset lainat. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta laski 5 prosenttiin. Uusia lainoja annettiin yhteensä 1,5 miljardia euroa. Uusia takaisinlainoja annettiin 0,3 miljardia euroa ja muita lainoja 1,2 miljardia. Lainojen kuoletukset olivat 2,0 miljardia euroa, joten lainojen nettovähennys oli 0,5 miljardia euroa. Uusien lainojen keskikorko laski 0,9 prosenttiyksikköä ja oli 3,6 % Muu asuntokanta Korkotuetut ARAVA-kanta Vakuutusyhtiöiden asuntokannan kehitys VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA

8 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTTOJEN KEHITYS 2012 Tuloslaskelmassa oleva sijoitusten nettotuotto lasketaan tuottojen ja kulujen erotuksena, johon lisätään arvonkorotukset ja vähennetään arvonkorotusten oikaisut. Nettotuotto oli yhteensä 7 miljardia euroa. Käyvin arvoin olevaa tuottoa laskettaessa otetaan huomioon lisäksi arvostuserojen muutos. Arvostuserot kasvoivat 5 miljardia euroa. Tuotosta poistetaan henkivakuutuksessa myös sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus, jonka vaikutus vuonna 2012 oli 1,7 miljardia euroa. Näillä korjauksilla päädytään 10,3 miljardin euron käypäarvoiseen tuottoon. Vastaava tuotto oli vuotta aiemmin 2 miljardia euroa negatiivinen. Suurin syy parantuneeseen nettotuottoon oli myyntitappioiden väheneminen. Myyntitappioiden määrä väheni yli 30 prosenttia 8,8 miljardiin euroon. Lisäksi arvonalentumisia oli yli 60 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä vain 1,7 miljardia euroa. Näiden yhteisvaikutuksesta sijoitustoiminnan kulut vähenivät kaikkiaan 36 %. Myös sijoitusten tuotot vähenivät, mutta vain 10 %. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuottoprosentti, eli suhde sitoutuneeseen pääomaan, oli 8,6 %. Parhaan tuoton antoivat osakkeet ja osuudet, joiden tuotto oli 11,5 %. Tuotto joukkovelkakirjasijoituksista oli 9,3 % ja tuotto kiinteistöistä 5,8 %. Lainojen tuotto oli 3,3 % ja muiden sijoitusten tuotto 10,5 %. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten nettotuotto sijoituserittäin käyvin arvoin 2012 Sitoutunut Nettopääoma tuotot Tuotto milj. milj. % Joukkovelkakirjalainat ,3 Osakkeet ja osuudet ,5 Kiinteistösijoitukset ,8 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ,4 Lainasaamiset ,3 Muut sijoitukset ,5 Yhteensä , Vahinkoyhtiöt Työeläkeyhtiöt Henkiyhtiöt * % sijoituksista käyvin arvoin henki- ja vahinkoyhtiöissä ennen vuotta 2005 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, % sitoutuneesta pääomasta* 8 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

9 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 2012 milj. Eläke Henki Vahinko Yhteensä Yhteensä Muutos Sijoitustoiminnan tuotot % Tuotot sijoituksista konserniyrityksiin ,0 Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin ,6 Tuotot kiinteistösijoituksista ,2 Tuotot muista sijoituksista ,2 Yhteensä ,4 Osinkotuotot yhteensä ,4 Korkotuotot yhteensä ,7 Muut tuotot yhteensä ,6 Yhteensä ,4 Arvonalentumisten palautukset ,8 Myyntivoitot ,2 Yhteensä ,6 Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista ,2 Kulut muista sijoituksista ,3 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut ,8 Yhteensä ,1 Arvonalentumiset ,5 Rakennusten suunnitelmapoistot ,5 Arvonalentumiset ja poistot yhteensä ,9 Myyntitappiot ,5 Yhteensä ,8 Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuseriä ,0 Sijoitusten arvonkorotus ,7 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus tuotosta Arvostuserojen muutos Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin Sitoutunut pääoma ,1 Sijoitusten nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % 8,2 9,7 8,6 8,6-1,7 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA

10 Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki 10 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 Perustiedot Telan tekemästä sijoitustilastoinnista Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöt hoitavat lakisääteisten

Lisätiedot

Sijoitusrahastot. Vuosikatsaus 2014

Sijoitusrahastot. Vuosikatsaus 2014 Sijoitusrahastot Vuosikatsaus 14 Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista 9-14 5 4 3 1 Etelä-Afrikka Kiina Intia Venäjä Brasilia BRICS-maiden osuus kaikista saamisista (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 21 Asuntolainakanta alkuperäisen maturiteetin mukaan, 31.12.21 2 18 16 1 12 1 8 6 2 % Vuotta Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö 1.2.211 Sisällys

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014 Rahalaitokset Vuosikatsaus 1 1 1 - -1 Yrityslainakannan vuosikasvu Suomessa Yritykset ja asuntoyhteisöt, vuosikasvu Yritykset, vuosikasvu Asuntoyhteisöt, vuosikasvu -1 8 9 1 11 1 13 1 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen 3 2008 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007 Miten työeläkevarat on sijoitettu luokkiin? Reijo Vanne

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN

KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN 1 Kotitalouksien sijoitusrahastosäästäminen Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet merkittävin sijoittajasektori... 2 2 Sijoitusrahastot osana kotitalouksien varallisuutta...

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 19. helmikuuta 2003 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 Tulos parani viimeisellä neljänneksellä Liikevoitto kasvoi 12 prosenttia Tuotot lisääntyivät 4 prosenttia; rahoituskate

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 KORKEAMMAT PALKKIOTUOTOT JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian myynti kasvanut edelleen siitä huolimatta, että yleinen markkinatilanne

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013 Rahalaitokset Vuosikatsaus 13 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain, kumulatiivinen summa 11 1 13 Mrd. euroa 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 27. huhtikuuta 2005 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Vahva tulos ensimmäisellä neljänneksellä Tulos kasvoi 8 prosenttia 495 miljoonaan euroon (459 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/214 1 (44) Finanssisektorin tila kokonaisuutena kohtuullisen hyvä 1 Finanssisektori kohtaa kasvavia riskejä toimintaympäristössään 4 Pankit ylläpitivät tulostasoaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot