VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014"

Transkriptio

1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

3 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana 6 Vahinkovakuutus 6 Vakuutusmaksutulo Suomessa Henkivakuutus 9 Lakisääteinen eläkevakuutus 10 Vakuutusyhtiöiden uudet sijoitukset vuonna Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Sijoitustoiminnan tuottojen kehitys Liitetaulukot VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

4 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 LYHYESTI Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo kasvoi 9 prosenttia yli 22 miljardiin euroon. Korvausten kasvu oli 5 prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi lähes 40 prosenttia. Sijoitussidonnaiset vakuutukset olivat edelleen kasvukärkinä. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani 3,6 prosenttiyksiköllä 95,6 prosenttiin. Vahinkosuhde oli 74,7 prosenttia, liikekulusuhde 20,9 prosenttia. Sijoitusten tuotto oli hyvä 7,1 prosenttia. Yhtiöiden vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Mrd Henkivakuutus Työeläkevakuutus Vahinkovakuutus Kuvio 1. Vakuutusmaksutulon jakauma VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

5 VAKUUTUSMARKKINOIDEN YLEINEN KEHITYS Vuosi 2013 jatkoi edellisen vuoden lopun positiivista linjaa. Liikevoitot ja kokonaistulokset olivat hyviä. Yhtiöiden vakavaraisuus säilyi vahvana. Myös sijoitusmarkkinoilla vuosi oli kasvuaikaa. Vakuutusyhtiöille se näkyi hyvinä tuottoina eritoten osakesijoituksista. Kaikkien muidenkin sijoituserien tuotot olivat positiivisia. Työllisyys valitettavasti heikkeni, mikä painoi maksutulon kehitystä työeläkevakuutuksessa. Vuonna 2013 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi 9 prosenttia yli 22 miljardiin euroon. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi lähes 40 prosenttia sijoitussidonnaisten vakuutusten hyvän myyntituloksen ansiosta. Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 6 prosenttia. Työeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi vain 1 prosentin. Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2013 yhteensä 19,6 miljardia euroa, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista kerättyjen maksujen suuri osuus alan koko maksutulosta. Viime vuonna maksutulosta 63 prosenttia saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Toinen tyypillinen piirre Suomen vakuutusmarkkinoille on vahva keskittyneisyys. Neljän suurimman henki- ja vahinkovakuutusyhtiön/yhtiöryhmän osuus niiden yhteisestä maksutulosta oli 87 prosenttia. Myös työeläkevakuutus on keskittynyttä, neljän suurimman yhtiön osuus oli yhteensä 91 prosenttia. Mrd Henkivakuutusyhtiöt Työeläkevakuutusyhtiöt Vahinkovakuutusyhtiöt Kuvio 2. Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

6 YHTIÖIDEN MÄÄRÄT JA TAPAHTUMAT VUODEN AIKANA Vuoden 2013 lopussa Suomessa toimi 58 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 38, henkivakuutusyhtiöitä 13 ja työeläkevakuutusyhtiöitä 7. Suuri vahinkoyhtiöiden määrän lisäys johtui siitä, että LähiTapiola-ryhmään syntyi 19 uutta yhtiötä. VAHINKOVAKUUTUS Koko vahinkovakuutuksen maksutulo nousi 6 prosenttia 4,3 miljardiin euroon. Korvauksia kotimaiset yhtiöt maksoivat 2,9 miljardia euroa, eli 5 prosenttia enemmän kuin vuonna Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (maksutuotoista vähennetään korvauskulut ja liikekulut) oli 176 miljoonaa euroa. Yhtiöiden palveluksessa oli vuonna 2013 keskimäärin henkeä. Määrä nousi edellisvuodesta noin 380 hengellä. Kasvun syynä oli se, että aiemmin vakuutusyhdistysten palveluksessa olleet näkyivät nyt yhtiöiden henkilöstönä. Ilman tuota muutosta olisi henkilöstön määrä vähentynyt selvästi. Vuoden merkittävin tapahtuma oli uuden työeläkeyhtiön synty. LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia fuusioitiin ja näin muodostettu Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa Näin ollen vuoden 2014 aikana Suomessa toimii enää vain 6 työeläkeyhtiötä. Suomessa toimi vuoden 2013 lopussa 16 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Näiden lisäksi 650 ulkomaista yhtiötä oli tehnyt Finanssivalvonnalle ilmoituksen vakuutuspalvelujen tarjoamisesta rajan yli. Finanssivalvonnan ylläpitämässä vakuutusmeklarirekisterissä oli vuoden 2013 lopussa 71 vakuutusmeklariyritystä. Kotimaisten vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde, joka sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, parani 3,6 prosenttiyksiköllä 95,6 prosenttiin. Vahinkosuhde (korvauskulut/maksutuotot) laski 78,3 prosentista 74,7 prosenttiin. Liikekulusuhde (liikekulut/ maksutuotot) heikkeni hieman ja oli 20,9 prosenttia. Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua oli 72,8 prosenttia ja vastaava yhdistetty kulusuhde 93,7 prosenttia. % Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde Liikekulusuhde 80 Kuvio 4. Vahinkovakuutuksen kulusuhteet Ulkomaiset yhtiöt Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Työeläkeyhtiöt Kuvio 3. Vakuutusyhtiöiden lukumäärä Suomessa, kehitys vuosina Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin vähenivät puoleen, ja niiden määrä oli 534 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle oli käyvin arvoin 3,9 prosenttia. Yhtiöiden liikevoitto oli yhteensä 932 miljoonaa euroa. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, oli 737 miljoonaa euroa. 6 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

7 Vakuutusyhtiöiden* vakuutusmaksutulo Suomessa vuonna 2013 sekä vahinkosuhde ja maksetut korvaukset Vakuutus- Vahinko- Maksetut maksutulo muutos-% suhde korvaukset muutos-% milj. % 1) milj. 1) Eläkevakuutus - lakisääteinen eläkevakuutus , ,8 Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus ,9 - kapitalisaatiosopimus ,8 - muu henkivakuutus 319-7,6 - työntekijäin ryhmähenkivakuutus 42-1,0 - muu ryhmähenkivakuutus 132 7,6 - sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 390-8,6 - muu yksilöllinen eläkevakuutus 149-8,2 - sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 88-8,6 - muu ryhmäeläkevakuutus ,7 - jälleenvakuutus 8 43,4 Henkivakuutus yhteensä , ,5 Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma 623 0,5 85, ,7 - muu tapaturma ja sairaus ,6 78, ,9 - maa-ajoneuvot 762 5,9 71, ,0 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 128 3,8 65,5 71 3,8 - palo- ja muu omaisuusvahinko 960 7,2 75, ,8 - moottoriajoneuvon vastuu 811 2,3 72, ,6 - vastuu ,2 75, ,4 - luotto ja takaus 31-7,6 39,5 4-0,1 - oikeusturva 83 8,5 65, ,6 - muu ensivakuutus 63 9,3 61, ,6 Vahinkoensivakuutus yhteensä ,7 74, ,6 - kotimainen jälleenvakuutus 60-0,5 88, ,5 - ulkomainen jälleenvakuutus 79 10,2 45, ,7 Vahinkovakuutus yhteensä ,7 74, ,0 YHTEENSÄ , ,0 * ml. kotimaiset yhtiöt ja ne ulkomaiset yhtiöt, joiden tiedot toimitettu FK:lle 1) korvauskulut / vakuutusmaksutuotot ja maksetut korvaukset, vain kotimaiset yhtiöt VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

8 Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma kasvoi 5,4 miljardiin euroon. Vakavaraisuuspääoman kasvusta huolimatta yhtiöiden vastuunkantokyky aleni hieman 138 prosenttiin. Vahinkoyhtiöiden toimintapääoma oli 4,2-kertainen suhteessa vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Vapaaehtoisen autovakuutuksen (maa-ajoneuvot) maksutulo kasvoi 6 prosenttia 762 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde parani ja oli 71,5 prosenttia. Liikenteessä olevien henkilöautojen määrä oli vuonna 2013 pari prosenttia suurempi kuin vuonna Autovahinkojen määrä nousi 10 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, ilmoituksia tehtiin kappaletta. Mrd * Vastuunkantokyky-% = vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot *138% *140% *149% *144% *134% *145% *137% *132% *126% *130% Tasoitusmäärä Arvostuserot ja muut erät Oma pääoma ja pääomalainat Työllisyyden huono kehitys näkyi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulossa, joka oli 623 miljoonaa euroa. Se oli vain vajaan prosentin enemmän kuin vuonna Vahinkosuhde parani ja oli 85,2 prosenttia. Vapaaehtoisen tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 447 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli lähes 12 prosenttia. Vahinkosuhde parani ja oli 78,1 prosenttia. Kuvio 5. Vakavaraisuuspääoman kehitys vahinkoyhtiöissä Vahinkovakuutuksen luokkaryhmistä suurin oli edelleen palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus. Tämä luokkaryhmä pitää sisällään sekä yritysten että yksityisten omaisuusvakuuttamisen. Sen maksutulo kasvoi 7 prosenttia 960 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde laski 75,0 prosenttiin, mikä johtui hyvästä vahinkokehityksestä. Milj Palo- ja muu omaisuusvahinko Moottoriajoneuvon vastuu Maa-ajoneuvot Lakisääteinen tapaturma Muu tapaturma ja sairaus Vastuu Meri- ja lentoalukset, kuljetus Oikeusturva Ulkomainen jälleenvakuutus Muu ensivakuutus Kotimainen jälleenvakuutus Luotto ja takaus Vastaanotetun jälleenvakuutuksen maksutulo kasvoi 5 prosenttia yhteensä 139 miljoonaan euroon. Maksutulo jakautui siten, että 79 miljoonaa euroa saatiin ulkomaisesta jälleenvakuutuksesta ja 60 miljoonaa euroa kotimaisesta jälleenvakuutuksesta. Vahinkovakuutusyhtiöiden kotimaisen ensivakuutuksen maksutulo nousi 6 prosenttia 4,1 miljardiin euroon. OP- Pohjola-ryhmä lisäsi etumatkaa kahteen seuraavaan, jotka menettivät hieman osuuksiaan. OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus nousi 30,7 prosenttiin. LähiTapiola oli niukasti toinen, markkinaosuus oli 25,6 prosenttia. If:n osuus oli vain kymmenyksen vähemmän, eli 25,5 prosenttia. Fennian osuus nousi 9,7 prosenttiin. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli lähes 94 prosenttia. OP-Pohjola-ryhmä 30,7 % LähiTapiola-ryhmä 25,6 % If-konserni 25,5 % Kuvio 6. Vahinkovakuutuksen maksutulon jakauma 2013 Fennia Pohjantähti 2,3 % 9,7 % Liikennevakuutuksen (moottoriajoneuvon vastuu) maksutulo kasvoi 2 prosenttia 811 miljoonaan euroon. Liikennevakuutuksen vahinkosuhde nousi vain vähän 72,0 prosenttiin. Hyvä kehitys johtui siitä, että vahinkojen määrä väheni. Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevahinkoja kappaletta, mikä oli 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä kasvoi lievästi. Tilastokeskuksen mukaan onnettomuuksissa sai surmansa 258 (254) henkilöä. Sen sijaan loukkaantuneiden määrä väheni huomattavasti ja oli yhteensä 6670 (7075) henkeä. Turva 2,2 % Aktia Vahinkovakuutus 1,8 % Alandia-bolagen 1,0 % Muut 1,3 % Kuvio 7. Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet 2013, kotimaisen ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo yhteensä milj. 8 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

9 HENKIVAKUUTUS Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 40 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, yhteensä 5,4 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten maksutulot kasvoivat poikkeuksellisen vahvasti, kun taas eläkevakuuttamisen maksutulot vähenivät. Maksutulo on muutaman vuoden ajan painottunut yhä vahvemmin sijoitussidonnaisiin tuotteisiin, nyt niiden osuus oli jo 84 prosenttia koko maksutulosta. Yksilöllisten eläkevakuutusten uusmyynti romahti. Uusia eläkevakuutussopimuksia tehtiin viime vuonna 841 kappaletta, kun edellisvuonna niitä tehtiin kappaletta. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo aleni 9 prosenttia ja oli 539 miljoonaa euroa. Myös vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo väheni. Maksutulo oli yhteensä 278 miljoonaa euroa, josta oli sijoitussidonnaista 88 miljoonaa euroa. Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset vähenivät hivenen, määrä oli edelleen 3,9 miljardia euroa. Korvauksista oli takaisinostoja 1,8 miljardia, säästösummien takaisinmaksuja 0,7 miljardia, eläkkeitä 1,1 miljardia ja muita korvauksia 0,3 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna Säästösummien takaisinmaksut vähenivät 21 prosenttia. Takaisinostojen kasvu oli 7 prosenttia. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi 11 prosenttia 38,3 miljardiin euroon. Säästöjen rakenne on muuttunut voimakkaasti. Perustekorkoisten vakuutusten osuus on ollut aiemmin selvästi suurempi, mutta nyt sijoitussidonnaisten vakuutusten säästöt olivat jo 56 prosenttia koko määrästä. Perustekorkoiset säästöt vähenivät 5 prosenttia 16,7 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten vakuutusten säästöt kasvoivat 28 prosenttia ja ne olivat 21,5 miljardia euroa. Mrd Sijoitussidonnaiset Laskuperustekorkoiset Kuvio 8. Henkivakuutuksen vakuutussäästöt Työmarkkinaosapuolten sopima työntekijäin ryhmähenkivakuutus keräsi maksutuloa 42 miljoonaa euroa, mikä oli noin prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkiyhtiöiden sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 4,2 prosenttia, yhteensä sijoitukset tuottivat 1,0 miljardia euroa. Liikekulut kasvoivat 6 prosenttia 300 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto oli 781 miljoonaa euroa. Arvostuserot vähenivät 129 miljoonalla eurolla, joten kokonaistulos oli 652 miljoonaa euroa. Asiakashyvityksiä maksettiin yhteensä 195 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus aleni hieman 23 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 23 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Tämä omaisuuserä toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma väheni 3 prosenttia 5,7 miljardiin euroon. Toimintapääoma oli 5,3-kertainen verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Henkivakuutuksen markkinaosuutta mitataan kahdella suureella, maksutulolla ja vakuutussäästöillä. Molemmilla tavoilla laskettuna kolme suurta yhtiötä/ryhmää hallitsivat markkinoita. Vuonna 2013 järjestys oli molemmilla tavoilla laskettuna Nordea Henkivakuutus, OP-Pohjolaryhmä ja Mandatum Life. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten maksutulo kasvoi peräti 54 prosenttia ja oli yhteensä 2,1 miljardia euroa. Muun henkivakuutuksen maksutulo väheni 4 prosenttia yhteensä 451 miljoonaan euroon. Kapitalisaatiosopimusten maksutulo kasvoi 85 prosenttia ja oli 2,0 miljardia euroa. Uusia sopimuksia tehtiin 44 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, yhteensä kappaletta. Käytännössä kaikki uudet sopimukset olivat sijoitussidonnaisia. Nordea Henkivakuutus OP-Pohjola-ryhmän henkivakuutusyhtiöt Mandatum Life Muut 22,4 % 23,4 % 19,2 % 21,3 % 28,5 % 17,7 % 26,7 % 40,6 % Maksutulosta Vakuutussäästöistä Kuvio 9. Henkivakuutuksen markkinaosuudet 2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

10 LAKISÄÄTEINEN ELÄKEVAKUUTUS Lakisääteisen työeläkevakuutuksen maksutulo on vahvasti riippuvainen palkkasummasta. Palkkasumman kasvu oli koko vuoden hyvin niukkaa. Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulo nousi vajaan prosentin 12,4 miljardiin euroon. Eläkkeitä työeläkeyhtiöt maksoivat yhteensä 12,8 miljardia euroa. Eläkeyhtiöiden sijoitusten arvo nousi käyvin arvoin laskettuna 9,2 prosenttia 94,5 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu valtaosin sijoitustoiminnan kautta. Työeläkeyhtiöiden koko sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 8,3 prosenttia. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuotto oli 3,2 miljardia euroa. Vakuutusliikkeen tulos oli -2 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 86 miljoonaa euroa. Näin kokonaistulokseksi muodostui 3,3 miljardia euroa. Tulos käytettiin vahvistamaan toimintapääomaa, joka kasvoi yhteensä 3,0 miljardia euroa. Asiakashyvityksiin käytettiin 257 miljoonaa euroa. Työeläkeyhtiöiden markkinaosuuksissa muutokset olivat pienehköjä ja suhteelliset asemat säilyivät ennallaan. Varma 34,3 % Ilmarinen 32,9 % LähiTapiola 12,9 % Eläke-Fennia 10,7 % Etera 5,3 % Eläke-Veritas 3,6 % Pensions-Alandia 0,3 % Kuvio 11. Työeläkevakuutuksen markkinaosuudet 2013 Eläkeyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui ja oli 28 prosenttia vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Vakavaraisuuspääoma kasvoi 21,4 miljardiin euroon. 25 * Vakavaraisuuspääoma % vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta *28% 20 *31% *30% *29% *26% Mrd *22% *28% *23% *23% *15% Arvostuserot ja muut erät Osittamaton lisävakuutusvastuu Oma pääoma Kuvio 10. Vakavaraisuuspääoman kehitys työeläkeyhtiöissä VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

11 VAKUUTUSYHTIÖIDEN UUDET SIJOITUKSET VUONNA 2013 Sijoitusten käypään arvoon tulee muutoksia kahta kautta. Uusia sijoituksia tehdään jatkuvasti ja vanhoista kohteista luovutaan. Näin syntyy uutta sijoitusvirtaa. Tämän virran määrää mittaavat nettosijoitukset, jotka ovat kokonaan uusien sijoitusten ja poistuvien sijoituskohteiden erotuksia. Toinen käypään arvoon vaikuttava tekijä on markkinoiden aikaansaama arvonmuutos. Tällainen arvonkehitys koskee erityisesti osakkeita ja osuuksia, mutta ei esimerkiksi suoria lainoja. Uusiin suoriin kiinteistöomistuksiin tehtiin sijoituksia noin 780 miljoonalla eurolla ja kiinteistörahastoihin noin 380 miljoonalla eurolla. Varsinaiset kiinteistösijoitukset olivat kotimaisia, kiinteistörahastosijoituksia sen sijaan tehtiin paljon myös ulkomaisiin kohteisiin. Kokonaan uudet kiinteistösijoitukset ovat edelleen suuntautuneet pääosin liike- ja toimistorakennuksiin, joihin sijoitettiin 549 miljoonaa euroa. Asuntosijoituksia tehtiin 57 miljoonalla eurolla ja teollisuustiloihin investoitiin 114 miljoonaa euroa. Usko joukkovelkakirjalainamarkkinoihin näyttää palaanneen. Jvk-sijoitukset olivat jälleen suurin nettosijoituskohde. Niihin tehtyjen uusien nettosijoitusten määrä oli 2,3 miljardia euroa. Uusia sijoituksia tehtiin yli 26 miljardia euroa. Joukkovelkakirjalainoissa tapahtui lievä siirtymä kotimaisista kohteista muulle euroalueelle. Rahastosijoittaminen oli vuonna 2013 toiseksi suurin nettosijoituskohde. Uusia rahasto-osuuksia hankittiin 10,7 miljardilla eurolla, kun myyntejä oli 10,0 miljardia euroa. Näin nettosijoitukset olivat 0,7 miljardia euroa. Rahastosijoitukset painottuivat vahvasti ulkomaisiin rahastoihin. Milj Liikerakennukset Teollisuusrakennukset Asuinrakennukset Kiinteistörahastot Kuvio 12. Vakuutusyhtiöiden uudet kiinteistösijoitukset Vakuutusyhtiöiden uudet sijoitukset vuonna 2013, mrd. Erotus/ Uudet Myynnit Netto Joukkovelkakirjalainat 26,1 23,8 2,3 Osakkeet 13,4 13,0 0,4 Rahasto-osuudet 10,7 10,0 0,7 Kiinteistöt ja -osakkeet 0,8 0,7 0,1 Velkakirjasaamiset 1,3 2,5-1,2 Yhteensä 52,3 50,0 2,3 Uusia lainoja annettiin yhteensä 1,3 miljardia euroa. Uusia takaisinlainoja annettiin 0,2 miljardia euroa ja muita lainoja 1,1 miljardia. Lainojen kuoletukset olivat 2,5 miljardia euroa, joten lainojen nettovähennys oli 1,2 miljardia euroa. Uusien lainojen keskikorko pysyi ennallaan 3,6 prosentissa. Myös osakemarkkinat ovat piristyneet, osakkeisiin tehdyt nettosijoitukset olivat jälleen positiiviset. Osakkeita hankittiin 13,4 miljardilla eurolla, realisointeja oli 13,0 miljardia euroa. Myös suora osakesijoittaminen painottui selvästi ulkomaisiin kohteisiin. Kotimaisten osakkeiden nettosijoitukset vähenivät 460 miljoonaa euroa ja ulkomaisten lisääntyivät 870 miljoonaa euroa. VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

12 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUKSET Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettujen sijoitusten käypä arvo oli yhteensä 124 miljardia euroa. Sijoitukset kasvoivat 6 prosenttia edellisvuoden lopusta. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia, 94 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 25 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 13 miljardia euroa. Mrd Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Lainat Muut sijoitukset Kuvio 13. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys käyvin arvoin Kaikista sijoituksista oli tehty ulkomaille 60 prosenttia. Joukkovelkakirjalainoja oli ulkomaisista sijoituksista 37 miljardia, rahasto-osuuksia 24 miljardia ja osakkeita 18 miljardia euroa. Muita sijoituksia oli noin 5 miljardia euroa. Osakkeet ja osuudet olivat vakuutusyhtiöiden suurin sijoituskohde, ja niiden paino kasvoi lisää arvonnousun myötä. Osakkeiden ja osuuksien markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen kasvoi 13 prosenttia ja oli 65 miljardia euroa. Markkina-arvon nousu selittyy hyvin pitkälti arvonmuutoksella. Rahasto-osuuksia oli jokseenkin yhtä paljon kuin suoria osakesijoituksia. Rahasto-osuuksien yhteenlaskettu määrä oli noin 31 miljardia euroa. Osakkeiden käypäarvoinen tuotto oli 19,1 prosenttia. Rahoitusmarkkinavälineet olivat toiseksi suurin sijoituserä. Niiden määrä kasvoi 3 prosenttia 49 miljardiin euroon, mutta osuus sijoituksista laski 37 prosenttiin. Suurin osa niistä on joukkovelkakirjalainoja, yhteensä 45 miljardia euroa. Rahoitusmarkkinavälineet olivat sijoituksista kaikkein ulkomaapainoitteisimpia, 82 prosenttia niistä oli sijoitettu ulkomaille, lähinnä valtioiden ja rahalaitosten joukkovelkakirjalainoihin. Rahamarkkinavälineitä, joita ovat yritys- ja sijoitustodistukset, oli 5,2 miljardia euroa. Nämä lyhytaikaiset sijoitukset olivat lähes pelkästään kotimaisten pankkien sijoitustodistuksia ja kotimaisten yritysten yritystodistuksia. Tuotto sijoituksista rahoitusmarkkinavälineisiin oli 1,2 prosenttia. Kiinteistösijoituksia yhtiöillä oli vajaan 13 miljardin euron arvosta. Määrä laski hiukan, mutta kiinteistöjen osuus sijoituksista pysyi 10 prosentissa. Suorat kiinteistösijoitukset ovat lähes kokonaan kotimaisia. Kokonaissummassa ovat mukana myös vakuutusyhtiöiden omille kiinteistöyhtiöilleen antamat lainat. Kiinteistörahastoihin oli vuoden 2013 lopussa sijoitettuna 3,2 miljardia euroa. Kiinteistöt tuottivat 5,5 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa yhtiöillä oli suorassa omistuksessaan asuntoa, joka on 605 asuntoa enemmän kuin vuonna Yhtiöiden omistamien asuntojen keskikoko oli 58 neliömetriä. Yhtiöt ovat jo muutamia vuosia siirtäneet omistustaan välilliseksi, eli ne omistavat asuntoja ja muita kiinteistöjä kiinteistösijoitusyhtiöiden ja kiinteistörahastojen kautta. Arvio välillisesti omistettujen asuntojen määrästä on noin kappaletta. Liike- ja teollisuustilaa yhtiöillä oli suorassa omistuksessaan viime vuoden lopussa yhteensä 5,2 miljoonaa neliömetriä. Lisäksi välillisesti liike- ja teollisuustilaa oli omistettuna 5,3 miljoonaa neliömetriä Muu asuntokanta Korkotuetut ARAVA-kanta Kuvio 14. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys käyvin arvoin Vakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen määrä väheni. Lainoja oli vajaat 6 miljardia euroa, josta takaisinlainoja runsaat 2 miljardia euroa. Lainoissa eivät ole mukana vakuutusyhtiöiden konsernien sisäiset lainat. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta laski, nyt se oli 4 prosenttia, kun edellisvuoden osuus oli 5 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,6 prosenttia. 12 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

13 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin Eläkeyhtiöt Henkiyhtiöt Vahinkoyhtiöt Yhteensä mrd. % mrd. % mrd. % mrd. % Osakkeet ja osuudet 51,3 54,3 9,0 37,5 4,2 31,9 64,5 47,1 Rahoitusmarkkinavälineet 28,2 29,8 12,9 54,0 7,5 56,6 48,6 39,9 Kiinteistösijoitukset 10,0 10,6 1,7 6,9 1,1 8,1 12,8 9,1 Lainat 4,8 2,7 0,2 1,0 0,4 3,1 5,5 2,1 Muut sijoitukset 0,2 0,2 0,1 0,5 0,0 0,3 0,3 0,3 Yhteensä 94,5 100,0 24,0 100,0 13,3 100,0 131,7 100,0 - tästä kotimaisia 37,9 45,9 47,2 40,5 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTTOJEN KEHITYS 2013 Tuloslaskelmassa oleva sijoitusten nettotuotto lasketaan tuottojen ja kulujen erotuksena, johon lisätään arvonkorotukset ja vähennetään arvonkorotusten oikaisut. Nettotuotto oli yhteensä 8,3 miljardia euroa. Käyvin arvoin olevaa tuottoa laskettaessa otetaan huomioon lisäksi arvostuserojen muutos. Arvostuserot kasvoivat 2,6 miljardia euroa. Tuotosta poistetaan henkivakuutuksessa myös sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus, jonka vaikutus vuonna 2013 oli 1,8 miljardia euroa. Näillä korjauksilla päädytään 9,2 miljardin euron käypäarvoiseen tuottoon. Vastaava tuotto oli vuotta aiemmin 10,3 miljardia euroa. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten nettotuotto sijoituserittäin käyvin arvoin 2013 Sitoutunut Nettopääoma tuotot Tuotto milj. milj. % Joukkovelkakirjalainat ,4 Osakkeet ja osuudet ,1 Kiinteistösijoitukset ,5 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ,1 Lainasaamiset ,6 Muut sijoitukset ,9 Yhteensä ,1 Sijoitusten nettotuoton muutokset olivat hyvin samankaltaisia kuin vuonna Myyntitappioiden määrä väheni yli 40 prosenttia 5,2 miljardiin euroon. Toisaalta myös myyntivoitot vähenivät lähes 20 prosenttia. Lisäksi arvostuserojen muutos pieneni puoleen. Pääosin näiden yhteisvaikutuksesta sijoitustoiminnan nettotuotto väheni 11 prosenttia. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuottoprosentti, eli suhde sitoutuneeseen pääomaan, oli 7,1 prosenttia. Parhaan tuoton antoivat osakkeet ja osuudet, joiden tuotto oli 19,1 prosenttia. Tuotto joukkovelkakirjasijoituksista oli 1,4 prosenttia ja tuotto kiinteistöistä 5,5 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,6 prosenttia ja muiden sijoitusten tuotto 3,9 prosenttia Vahinkoyhtiöt Työeläkeyhtiöt Henkiyhtiöt Kuvio 15. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin % sitoutuneesta pääomasta VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

14 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 2013 milj. Eläke Henki Vahinko Yhteensä Yhteensä Muutos Sijoitustoiminnan tuotot % Tuotot sijoituksista konserniyrityksiin ,6 Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin ,2 Tuotot kiinteistösijoituksista ,5 Tuotot muista sijoituksista ,2 Yhteensä ,1 Osinkotuotot yhteensä ,0 Korkotuotot yhteensä ,3 Muut tuotot yhteensä ,4 Yhteensä ,1 Arvonalentumisten palautukset ,9 Myyntivoitot ,2 Yhteensä ,3 Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista ,6 Kulut muista sijoituksista ,9 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut ,8 Yhteensä ,2 Arvonalentumiset ,7 Rakennusten suunnitelmapoistot ,0 Arvonalentumiset ja poistot yhteensä ,9 Myyntitappiot ,5 Yhteensä ,1 Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkor ,1 Sijoitusten arvonkorotus ,8 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa ,5 Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus tuotosta ,6 Arvostuserojen muutos ,5 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin ,2 Sitoutunut pääoma ,6 Sijoitusten nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % 8,3 4,2 4,0 7,1 8,6 14 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

15 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 1 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo luokkaryhmittäin 2013 (milj. ) Markkina- Muu tapa- Meri- ja Palo- ja muu Moottori- Kotimainen Ulkomainen osuus Kotimainen Vakuutus- Lakisäät. turma ja Maa-ajo- lentoalukset, omaisuus- ajoneuvon Luotto ja Oikeus- Muu ensi- jälleen- jälleen- % ensivak. maksutulo tapaturma sairaus neuvot kuljetus vahinko vastuu Vastuu takaus turva vakuutus vakuutus vakuutus Pohjola Vakuutus Oy 26, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 24, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 20, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 9, LähiTapiola alueyhtiöt 5, A-Vakuutus Oy 2, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2, Folksam Skadeförsäkring Ab 1, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia 0, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Suomen Vahinkovakuutus Oy 0, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Vakuutusosakeyhtiö Garantia 0, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 0, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Muutos-% 13,5 13,2 0,5 13,5 19,9 8,3 26,3 4,1 24,4-7,6 22,7 13,9-0,5 10,2 Tryg Forsikring A/S, Ssl 0, If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 0, Yhteensä , Yhteensä , Muutos-% 5,7 5,7 0,5 11,6 5,9 3,8 7,2 2,3 18,2-7,6 8,5 9,3-0,5 10,2

16 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 2 Vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja 2013 Liike- Vahinko- Liikekulu- Yhdistetty Liike- Liikevoitto Vakavaraisuus- Vastuun- Sijoitusten tuotto vaihto suhde suhde kulusuhde voitto % liike- pääoma kantokyky käyvin arvoin milj. % % % milj. vaihdosta milj. % % If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 1407,3 78,0 16,0 94,0 426,9 30,3 761,9 75,6 4,3 Pohjola Vakuutus Oy 1241,5 76,2 17,3 93,5 178,5 14,4 804,2 76,1 3,6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 1096,8 65,2 26,9 92,2 234,1 21,3 1646,2 192,0 4,0 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 450,5 83,7 24,3 108,0 24,0 5,3 490,6 125,9 5,2 LähiTapiola alueyhtiöt yhteensä 247,5 71,1 26,9 98,0 14,6 5,9 735,3 372,3 4,0 A-Vakuutus Oy 115,9 88,0 16,2 104,2 4,8 4,2 84,3 80,1 2,5 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 93,6 74,3 23,0 97,3 6,8 7,3 63,5 125,4 3,4 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 91,0 75,2 23,1 98,3 1,2 1,3 44,5 52,5 1,2 Folksam Vahinkovakuutus Oy 78,2 80,2 25,6 105,7 1,8 2,3 59,8 85,8-1,3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 53,5 50,5 18,4 68,9 17,0 31,8 28,1 53,2-0,1 Försäkringsaktiebolaget Alandia 40,8 67,6 22,3 89,8 3,9 9,6 57,8 273,6 2,2 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 31,8 84,0 20,5 104,5 5,2 16,4 101,2 527,5 8,1 Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22,7 74,7 32,1 106,8 7,8 34,3 383,6 2749,4 2,4 Vakuutusosakeyhtiö Garantia 18,9 22,2 36,3 58,6 10,7 56,5 97,9 904,1 5,8 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 16,5 135,9 28,1 163,9 0,9 5,3 87,1 2218,0 3,5 Suomen Vahinkovakuutus Oy 7,0 107,2 138,3 245,5-8,7-124,7 5,5 91,9 0,7 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyht 4,9 30,3 17,6 47,9 2,0 40,4 10,4 285,4 2,8 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2,5 93,8 50,5 144,3 1,0 39,5 15,9 1543,0 8,5 Kotimaiset yhtiöt yhteensä 5020,7 74,6 20,9 95,6 932,4 18,6 5477,6 138,6 4,0

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2012

Vakuutustoiminta 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 108,5 mrd. euroa Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tapiolan hallintoelimien tehtävät... 6. Vahinko-Tapiola... 15. Eläke-Tapiola...

Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tapiolan hallintoelimien tehtävät... 6. Vahinko-Tapiola... 15. Eläke-Tapiola... S ISÄLTÖ Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tapiolan hallintoelimien tehtävät... 6 Vahinko-Tapiola... 15 Eläke-Tapiola... 49 Henki-Tapiola... 81 Yritysten Henki-Tapiola... 113 Henkilöstöraportti...

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen 3 2008 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007 Miten työeläkevarat on sijoitettu luokkiin? Reijo Vanne

Lisätiedot