VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014"

Transkriptio

1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

3 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana 6 Vahinkovakuutus 6 Vakuutusmaksutulo Suomessa Henkivakuutus 9 Lakisääteinen eläkevakuutus 10 Vakuutusyhtiöiden uudet sijoitukset vuonna Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Sijoitustoiminnan tuottojen kehitys Liitetaulukot VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

4 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 LYHYESTI Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo kasvoi 9 prosenttia yli 22 miljardiin euroon. Korvausten kasvu oli 5 prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi lähes 40 prosenttia. Sijoitussidonnaiset vakuutukset olivat edelleen kasvukärkinä. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani 3,6 prosenttiyksiköllä 95,6 prosenttiin. Vahinkosuhde oli 74,7 prosenttia, liikekulusuhde 20,9 prosenttia. Sijoitusten tuotto oli hyvä 7,1 prosenttia. Yhtiöiden vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Mrd Henkivakuutus Työeläkevakuutus Vahinkovakuutus Kuvio 1. Vakuutusmaksutulon jakauma VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

5 VAKUUTUSMARKKINOIDEN YLEINEN KEHITYS Vuosi 2013 jatkoi edellisen vuoden lopun positiivista linjaa. Liikevoitot ja kokonaistulokset olivat hyviä. Yhtiöiden vakavaraisuus säilyi vahvana. Myös sijoitusmarkkinoilla vuosi oli kasvuaikaa. Vakuutusyhtiöille se näkyi hyvinä tuottoina eritoten osakesijoituksista. Kaikkien muidenkin sijoituserien tuotot olivat positiivisia. Työllisyys valitettavasti heikkeni, mikä painoi maksutulon kehitystä työeläkevakuutuksessa. Vuonna 2013 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi 9 prosenttia yli 22 miljardiin euroon. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi lähes 40 prosenttia sijoitussidonnaisten vakuutusten hyvän myyntituloksen ansiosta. Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 6 prosenttia. Työeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi vain 1 prosentin. Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2013 yhteensä 19,6 miljardia euroa, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista kerättyjen maksujen suuri osuus alan koko maksutulosta. Viime vuonna maksutulosta 63 prosenttia saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Toinen tyypillinen piirre Suomen vakuutusmarkkinoille on vahva keskittyneisyys. Neljän suurimman henki- ja vahinkovakuutusyhtiön/yhtiöryhmän osuus niiden yhteisestä maksutulosta oli 87 prosenttia. Myös työeläkevakuutus on keskittynyttä, neljän suurimman yhtiön osuus oli yhteensä 91 prosenttia. Mrd Henkivakuutusyhtiöt Työeläkevakuutusyhtiöt Vahinkovakuutusyhtiöt Kuvio 2. Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

6 YHTIÖIDEN MÄÄRÄT JA TAPAHTUMAT VUODEN AIKANA Vuoden 2013 lopussa Suomessa toimi 58 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 38, henkivakuutusyhtiöitä 13 ja työeläkevakuutusyhtiöitä 7. Suuri vahinkoyhtiöiden määrän lisäys johtui siitä, että LähiTapiola-ryhmään syntyi 19 uutta yhtiötä. VAHINKOVAKUUTUS Koko vahinkovakuutuksen maksutulo nousi 6 prosenttia 4,3 miljardiin euroon. Korvauksia kotimaiset yhtiöt maksoivat 2,9 miljardia euroa, eli 5 prosenttia enemmän kuin vuonna Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (maksutuotoista vähennetään korvauskulut ja liikekulut) oli 176 miljoonaa euroa. Yhtiöiden palveluksessa oli vuonna 2013 keskimäärin henkeä. Määrä nousi edellisvuodesta noin 380 hengellä. Kasvun syynä oli se, että aiemmin vakuutusyhdistysten palveluksessa olleet näkyivät nyt yhtiöiden henkilöstönä. Ilman tuota muutosta olisi henkilöstön määrä vähentynyt selvästi. Vuoden merkittävin tapahtuma oli uuden työeläkeyhtiön synty. LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia fuusioitiin ja näin muodostettu Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa Näin ollen vuoden 2014 aikana Suomessa toimii enää vain 6 työeläkeyhtiötä. Suomessa toimi vuoden 2013 lopussa 16 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Näiden lisäksi 650 ulkomaista yhtiötä oli tehnyt Finanssivalvonnalle ilmoituksen vakuutuspalvelujen tarjoamisesta rajan yli. Finanssivalvonnan ylläpitämässä vakuutusmeklarirekisterissä oli vuoden 2013 lopussa 71 vakuutusmeklariyritystä. Kotimaisten vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde, joka sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, parani 3,6 prosenttiyksiköllä 95,6 prosenttiin. Vahinkosuhde (korvauskulut/maksutuotot) laski 78,3 prosentista 74,7 prosenttiin. Liikekulusuhde (liikekulut/ maksutuotot) heikkeni hieman ja oli 20,9 prosenttia. Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua oli 72,8 prosenttia ja vastaava yhdistetty kulusuhde 93,7 prosenttia. % Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde Liikekulusuhde 80 Kuvio 4. Vahinkovakuutuksen kulusuhteet Ulkomaiset yhtiöt Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Työeläkeyhtiöt Kuvio 3. Vakuutusyhtiöiden lukumäärä Suomessa, kehitys vuosina Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin vähenivät puoleen, ja niiden määrä oli 534 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle oli käyvin arvoin 3,9 prosenttia. Yhtiöiden liikevoitto oli yhteensä 932 miljoonaa euroa. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, oli 737 miljoonaa euroa. 6 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

7 Vakuutusyhtiöiden* vakuutusmaksutulo Suomessa vuonna 2013 sekä vahinkosuhde ja maksetut korvaukset Vakuutus- Vahinko- Maksetut maksutulo muutos-% suhde korvaukset muutos-% milj. % 1) milj. 1) Eläkevakuutus - lakisääteinen eläkevakuutus , ,8 Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus ,9 - kapitalisaatiosopimus ,8 - muu henkivakuutus 319-7,6 - työntekijäin ryhmähenkivakuutus 42-1,0 - muu ryhmähenkivakuutus 132 7,6 - sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 390-8,6 - muu yksilöllinen eläkevakuutus 149-8,2 - sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 88-8,6 - muu ryhmäeläkevakuutus ,7 - jälleenvakuutus 8 43,4 Henkivakuutus yhteensä , ,5 Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma 623 0,5 85, ,7 - muu tapaturma ja sairaus ,6 78, ,9 - maa-ajoneuvot 762 5,9 71, ,0 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 128 3,8 65,5 71 3,8 - palo- ja muu omaisuusvahinko 960 7,2 75, ,8 - moottoriajoneuvon vastuu 811 2,3 72, ,6 - vastuu ,2 75, ,4 - luotto ja takaus 31-7,6 39,5 4-0,1 - oikeusturva 83 8,5 65, ,6 - muu ensivakuutus 63 9,3 61, ,6 Vahinkoensivakuutus yhteensä ,7 74, ,6 - kotimainen jälleenvakuutus 60-0,5 88, ,5 - ulkomainen jälleenvakuutus 79 10,2 45, ,7 Vahinkovakuutus yhteensä ,7 74, ,0 YHTEENSÄ , ,0 * ml. kotimaiset yhtiöt ja ne ulkomaiset yhtiöt, joiden tiedot toimitettu FK:lle 1) korvauskulut / vakuutusmaksutuotot ja maksetut korvaukset, vain kotimaiset yhtiöt VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

8 Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma kasvoi 5,4 miljardiin euroon. Vakavaraisuuspääoman kasvusta huolimatta yhtiöiden vastuunkantokyky aleni hieman 138 prosenttiin. Vahinkoyhtiöiden toimintapääoma oli 4,2-kertainen suhteessa vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Vapaaehtoisen autovakuutuksen (maa-ajoneuvot) maksutulo kasvoi 6 prosenttia 762 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde parani ja oli 71,5 prosenttia. Liikenteessä olevien henkilöautojen määrä oli vuonna 2013 pari prosenttia suurempi kuin vuonna Autovahinkojen määrä nousi 10 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, ilmoituksia tehtiin kappaletta. Mrd * Vastuunkantokyky-% = vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot *138% *140% *149% *144% *134% *145% *137% *132% *126% *130% Tasoitusmäärä Arvostuserot ja muut erät Oma pääoma ja pääomalainat Työllisyyden huono kehitys näkyi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulossa, joka oli 623 miljoonaa euroa. Se oli vain vajaan prosentin enemmän kuin vuonna Vahinkosuhde parani ja oli 85,2 prosenttia. Vapaaehtoisen tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 447 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli lähes 12 prosenttia. Vahinkosuhde parani ja oli 78,1 prosenttia. Kuvio 5. Vakavaraisuuspääoman kehitys vahinkoyhtiöissä Vahinkovakuutuksen luokkaryhmistä suurin oli edelleen palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus. Tämä luokkaryhmä pitää sisällään sekä yritysten että yksityisten omaisuusvakuuttamisen. Sen maksutulo kasvoi 7 prosenttia 960 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde laski 75,0 prosenttiin, mikä johtui hyvästä vahinkokehityksestä. Milj Palo- ja muu omaisuusvahinko Moottoriajoneuvon vastuu Maa-ajoneuvot Lakisääteinen tapaturma Muu tapaturma ja sairaus Vastuu Meri- ja lentoalukset, kuljetus Oikeusturva Ulkomainen jälleenvakuutus Muu ensivakuutus Kotimainen jälleenvakuutus Luotto ja takaus Vastaanotetun jälleenvakuutuksen maksutulo kasvoi 5 prosenttia yhteensä 139 miljoonaan euroon. Maksutulo jakautui siten, että 79 miljoonaa euroa saatiin ulkomaisesta jälleenvakuutuksesta ja 60 miljoonaa euroa kotimaisesta jälleenvakuutuksesta. Vahinkovakuutusyhtiöiden kotimaisen ensivakuutuksen maksutulo nousi 6 prosenttia 4,1 miljardiin euroon. OP- Pohjola-ryhmä lisäsi etumatkaa kahteen seuraavaan, jotka menettivät hieman osuuksiaan. OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus nousi 30,7 prosenttiin. LähiTapiola oli niukasti toinen, markkinaosuus oli 25,6 prosenttia. If:n osuus oli vain kymmenyksen vähemmän, eli 25,5 prosenttia. Fennian osuus nousi 9,7 prosenttiin. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli lähes 94 prosenttia. OP-Pohjola-ryhmä 30,7 % LähiTapiola-ryhmä 25,6 % If-konserni 25,5 % Kuvio 6. Vahinkovakuutuksen maksutulon jakauma 2013 Fennia Pohjantähti 2,3 % 9,7 % Liikennevakuutuksen (moottoriajoneuvon vastuu) maksutulo kasvoi 2 prosenttia 811 miljoonaan euroon. Liikennevakuutuksen vahinkosuhde nousi vain vähän 72,0 prosenttiin. Hyvä kehitys johtui siitä, että vahinkojen määrä väheni. Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevahinkoja kappaletta, mikä oli 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä kasvoi lievästi. Tilastokeskuksen mukaan onnettomuuksissa sai surmansa 258 (254) henkilöä. Sen sijaan loukkaantuneiden määrä väheni huomattavasti ja oli yhteensä 6670 (7075) henkeä. Turva 2,2 % Aktia Vahinkovakuutus 1,8 % Alandia-bolagen 1,0 % Muut 1,3 % Kuvio 7. Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet 2013, kotimaisen ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo yhteensä milj. 8 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

9 HENKIVAKUUTUS Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 40 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, yhteensä 5,4 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten maksutulot kasvoivat poikkeuksellisen vahvasti, kun taas eläkevakuuttamisen maksutulot vähenivät. Maksutulo on muutaman vuoden ajan painottunut yhä vahvemmin sijoitussidonnaisiin tuotteisiin, nyt niiden osuus oli jo 84 prosenttia koko maksutulosta. Yksilöllisten eläkevakuutusten uusmyynti romahti. Uusia eläkevakuutussopimuksia tehtiin viime vuonna 841 kappaletta, kun edellisvuonna niitä tehtiin kappaletta. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo aleni 9 prosenttia ja oli 539 miljoonaa euroa. Myös vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo väheni. Maksutulo oli yhteensä 278 miljoonaa euroa, josta oli sijoitussidonnaista 88 miljoonaa euroa. Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset vähenivät hivenen, määrä oli edelleen 3,9 miljardia euroa. Korvauksista oli takaisinostoja 1,8 miljardia, säästösummien takaisinmaksuja 0,7 miljardia, eläkkeitä 1,1 miljardia ja muita korvauksia 0,3 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna Säästösummien takaisinmaksut vähenivät 21 prosenttia. Takaisinostojen kasvu oli 7 prosenttia. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi 11 prosenttia 38,3 miljardiin euroon. Säästöjen rakenne on muuttunut voimakkaasti. Perustekorkoisten vakuutusten osuus on ollut aiemmin selvästi suurempi, mutta nyt sijoitussidonnaisten vakuutusten säästöt olivat jo 56 prosenttia koko määrästä. Perustekorkoiset säästöt vähenivät 5 prosenttia 16,7 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten vakuutusten säästöt kasvoivat 28 prosenttia ja ne olivat 21,5 miljardia euroa. Mrd Sijoitussidonnaiset Laskuperustekorkoiset Kuvio 8. Henkivakuutuksen vakuutussäästöt Työmarkkinaosapuolten sopima työntekijäin ryhmähenkivakuutus keräsi maksutuloa 42 miljoonaa euroa, mikä oli noin prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkiyhtiöiden sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 4,2 prosenttia, yhteensä sijoitukset tuottivat 1,0 miljardia euroa. Liikekulut kasvoivat 6 prosenttia 300 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto oli 781 miljoonaa euroa. Arvostuserot vähenivät 129 miljoonalla eurolla, joten kokonaistulos oli 652 miljoonaa euroa. Asiakashyvityksiä maksettiin yhteensä 195 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus aleni hieman 23 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 23 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Tämä omaisuuserä toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma väheni 3 prosenttia 5,7 miljardiin euroon. Toimintapääoma oli 5,3-kertainen verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Henkivakuutuksen markkinaosuutta mitataan kahdella suureella, maksutulolla ja vakuutussäästöillä. Molemmilla tavoilla laskettuna kolme suurta yhtiötä/ryhmää hallitsivat markkinoita. Vuonna 2013 järjestys oli molemmilla tavoilla laskettuna Nordea Henkivakuutus, OP-Pohjolaryhmä ja Mandatum Life. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten maksutulo kasvoi peräti 54 prosenttia ja oli yhteensä 2,1 miljardia euroa. Muun henkivakuutuksen maksutulo väheni 4 prosenttia yhteensä 451 miljoonaan euroon. Kapitalisaatiosopimusten maksutulo kasvoi 85 prosenttia ja oli 2,0 miljardia euroa. Uusia sopimuksia tehtiin 44 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, yhteensä kappaletta. Käytännössä kaikki uudet sopimukset olivat sijoitussidonnaisia. Nordea Henkivakuutus OP-Pohjola-ryhmän henkivakuutusyhtiöt Mandatum Life Muut 22,4 % 23,4 % 19,2 % 21,3 % 28,5 % 17,7 % 26,7 % 40,6 % Maksutulosta Vakuutussäästöistä Kuvio 9. Henkivakuutuksen markkinaosuudet 2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

10 LAKISÄÄTEINEN ELÄKEVAKUUTUS Lakisääteisen työeläkevakuutuksen maksutulo on vahvasti riippuvainen palkkasummasta. Palkkasumman kasvu oli koko vuoden hyvin niukkaa. Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulo nousi vajaan prosentin 12,4 miljardiin euroon. Eläkkeitä työeläkeyhtiöt maksoivat yhteensä 12,8 miljardia euroa. Eläkeyhtiöiden sijoitusten arvo nousi käyvin arvoin laskettuna 9,2 prosenttia 94,5 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu valtaosin sijoitustoiminnan kautta. Työeläkeyhtiöiden koko sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 8,3 prosenttia. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuotto oli 3,2 miljardia euroa. Vakuutusliikkeen tulos oli -2 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 86 miljoonaa euroa. Näin kokonaistulokseksi muodostui 3,3 miljardia euroa. Tulos käytettiin vahvistamaan toimintapääomaa, joka kasvoi yhteensä 3,0 miljardia euroa. Asiakashyvityksiin käytettiin 257 miljoonaa euroa. Työeläkeyhtiöiden markkinaosuuksissa muutokset olivat pienehköjä ja suhteelliset asemat säilyivät ennallaan. Varma 34,3 % Ilmarinen 32,9 % LähiTapiola 12,9 % Eläke-Fennia 10,7 % Etera 5,3 % Eläke-Veritas 3,6 % Pensions-Alandia 0,3 % Kuvio 11. Työeläkevakuutuksen markkinaosuudet 2013 Eläkeyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui ja oli 28 prosenttia vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Vakavaraisuuspääoma kasvoi 21,4 miljardiin euroon. 25 * Vakavaraisuuspääoma % vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta *28% 20 *31% *30% *29% *26% Mrd *22% *28% *23% *23% *15% Arvostuserot ja muut erät Osittamaton lisävakuutusvastuu Oma pääoma Kuvio 10. Vakavaraisuuspääoman kehitys työeläkeyhtiöissä VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

11 VAKUUTUSYHTIÖIDEN UUDET SIJOITUKSET VUONNA 2013 Sijoitusten käypään arvoon tulee muutoksia kahta kautta. Uusia sijoituksia tehdään jatkuvasti ja vanhoista kohteista luovutaan. Näin syntyy uutta sijoitusvirtaa. Tämän virran määrää mittaavat nettosijoitukset, jotka ovat kokonaan uusien sijoitusten ja poistuvien sijoituskohteiden erotuksia. Toinen käypään arvoon vaikuttava tekijä on markkinoiden aikaansaama arvonmuutos. Tällainen arvonkehitys koskee erityisesti osakkeita ja osuuksia, mutta ei esimerkiksi suoria lainoja. Uusiin suoriin kiinteistöomistuksiin tehtiin sijoituksia noin 780 miljoonalla eurolla ja kiinteistörahastoihin noin 380 miljoonalla eurolla. Varsinaiset kiinteistösijoitukset olivat kotimaisia, kiinteistörahastosijoituksia sen sijaan tehtiin paljon myös ulkomaisiin kohteisiin. Kokonaan uudet kiinteistösijoitukset ovat edelleen suuntautuneet pääosin liike- ja toimistorakennuksiin, joihin sijoitettiin 549 miljoonaa euroa. Asuntosijoituksia tehtiin 57 miljoonalla eurolla ja teollisuustiloihin investoitiin 114 miljoonaa euroa. Usko joukkovelkakirjalainamarkkinoihin näyttää palaanneen. Jvk-sijoitukset olivat jälleen suurin nettosijoituskohde. Niihin tehtyjen uusien nettosijoitusten määrä oli 2,3 miljardia euroa. Uusia sijoituksia tehtiin yli 26 miljardia euroa. Joukkovelkakirjalainoissa tapahtui lievä siirtymä kotimaisista kohteista muulle euroalueelle. Rahastosijoittaminen oli vuonna 2013 toiseksi suurin nettosijoituskohde. Uusia rahasto-osuuksia hankittiin 10,7 miljardilla eurolla, kun myyntejä oli 10,0 miljardia euroa. Näin nettosijoitukset olivat 0,7 miljardia euroa. Rahastosijoitukset painottuivat vahvasti ulkomaisiin rahastoihin. Milj Liikerakennukset Teollisuusrakennukset Asuinrakennukset Kiinteistörahastot Kuvio 12. Vakuutusyhtiöiden uudet kiinteistösijoitukset Vakuutusyhtiöiden uudet sijoitukset vuonna 2013, mrd. Erotus/ Uudet Myynnit Netto Joukkovelkakirjalainat 26,1 23,8 2,3 Osakkeet 13,4 13,0 0,4 Rahasto-osuudet 10,7 10,0 0,7 Kiinteistöt ja -osakkeet 0,8 0,7 0,1 Velkakirjasaamiset 1,3 2,5-1,2 Yhteensä 52,3 50,0 2,3 Uusia lainoja annettiin yhteensä 1,3 miljardia euroa. Uusia takaisinlainoja annettiin 0,2 miljardia euroa ja muita lainoja 1,1 miljardia. Lainojen kuoletukset olivat 2,5 miljardia euroa, joten lainojen nettovähennys oli 1,2 miljardia euroa. Uusien lainojen keskikorko pysyi ennallaan 3,6 prosentissa. Myös osakemarkkinat ovat piristyneet, osakkeisiin tehdyt nettosijoitukset olivat jälleen positiiviset. Osakkeita hankittiin 13,4 miljardilla eurolla, realisointeja oli 13,0 miljardia euroa. Myös suora osakesijoittaminen painottui selvästi ulkomaisiin kohteisiin. Kotimaisten osakkeiden nettosijoitukset vähenivät 460 miljoonaa euroa ja ulkomaisten lisääntyivät 870 miljoonaa euroa. VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

12 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUKSET Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettujen sijoitusten käypä arvo oli yhteensä 124 miljardia euroa. Sijoitukset kasvoivat 6 prosenttia edellisvuoden lopusta. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia, 94 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 25 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 13 miljardia euroa. Mrd Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Lainat Muut sijoitukset Kuvio 13. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys käyvin arvoin Kaikista sijoituksista oli tehty ulkomaille 60 prosenttia. Joukkovelkakirjalainoja oli ulkomaisista sijoituksista 37 miljardia, rahasto-osuuksia 24 miljardia ja osakkeita 18 miljardia euroa. Muita sijoituksia oli noin 5 miljardia euroa. Osakkeet ja osuudet olivat vakuutusyhtiöiden suurin sijoituskohde, ja niiden paino kasvoi lisää arvonnousun myötä. Osakkeiden ja osuuksien markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen kasvoi 13 prosenttia ja oli 65 miljardia euroa. Markkina-arvon nousu selittyy hyvin pitkälti arvonmuutoksella. Rahasto-osuuksia oli jokseenkin yhtä paljon kuin suoria osakesijoituksia. Rahasto-osuuksien yhteenlaskettu määrä oli noin 31 miljardia euroa. Osakkeiden käypäarvoinen tuotto oli 19,1 prosenttia. Rahoitusmarkkinavälineet olivat toiseksi suurin sijoituserä. Niiden määrä kasvoi 3 prosenttia 49 miljardiin euroon, mutta osuus sijoituksista laski 37 prosenttiin. Suurin osa niistä on joukkovelkakirjalainoja, yhteensä 45 miljardia euroa. Rahoitusmarkkinavälineet olivat sijoituksista kaikkein ulkomaapainoitteisimpia, 82 prosenttia niistä oli sijoitettu ulkomaille, lähinnä valtioiden ja rahalaitosten joukkovelkakirjalainoihin. Rahamarkkinavälineitä, joita ovat yritys- ja sijoitustodistukset, oli 5,2 miljardia euroa. Nämä lyhytaikaiset sijoitukset olivat lähes pelkästään kotimaisten pankkien sijoitustodistuksia ja kotimaisten yritysten yritystodistuksia. Tuotto sijoituksista rahoitusmarkkinavälineisiin oli 1,2 prosenttia. Kiinteistösijoituksia yhtiöillä oli vajaan 13 miljardin euron arvosta. Määrä laski hiukan, mutta kiinteistöjen osuus sijoituksista pysyi 10 prosentissa. Suorat kiinteistösijoitukset ovat lähes kokonaan kotimaisia. Kokonaissummassa ovat mukana myös vakuutusyhtiöiden omille kiinteistöyhtiöilleen antamat lainat. Kiinteistörahastoihin oli vuoden 2013 lopussa sijoitettuna 3,2 miljardia euroa. Kiinteistöt tuottivat 5,5 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa yhtiöillä oli suorassa omistuksessaan asuntoa, joka on 605 asuntoa enemmän kuin vuonna Yhtiöiden omistamien asuntojen keskikoko oli 58 neliömetriä. Yhtiöt ovat jo muutamia vuosia siirtäneet omistustaan välilliseksi, eli ne omistavat asuntoja ja muita kiinteistöjä kiinteistösijoitusyhtiöiden ja kiinteistörahastojen kautta. Arvio välillisesti omistettujen asuntojen määrästä on noin kappaletta. Liike- ja teollisuustilaa yhtiöillä oli suorassa omistuksessaan viime vuoden lopussa yhteensä 5,2 miljoonaa neliömetriä. Lisäksi välillisesti liike- ja teollisuustilaa oli omistettuna 5,3 miljoonaa neliömetriä Muu asuntokanta Korkotuetut ARAVA-kanta Kuvio 14. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys käyvin arvoin Vakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen määrä väheni. Lainoja oli vajaat 6 miljardia euroa, josta takaisinlainoja runsaat 2 miljardia euroa. Lainoissa eivät ole mukana vakuutusyhtiöiden konsernien sisäiset lainat. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta laski, nyt se oli 4 prosenttia, kun edellisvuoden osuus oli 5 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,6 prosenttia. 12 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

13 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin Eläkeyhtiöt Henkiyhtiöt Vahinkoyhtiöt Yhteensä mrd. % mrd. % mrd. % mrd. % Osakkeet ja osuudet 51,3 54,3 9,0 37,5 4,2 31,9 64,5 47,1 Rahoitusmarkkinavälineet 28,2 29,8 12,9 54,0 7,5 56,6 48,6 39,9 Kiinteistösijoitukset 10,0 10,6 1,7 6,9 1,1 8,1 12,8 9,1 Lainat 4,8 2,7 0,2 1,0 0,4 3,1 5,5 2,1 Muut sijoitukset 0,2 0,2 0,1 0,5 0,0 0,3 0,3 0,3 Yhteensä 94,5 100,0 24,0 100,0 13,3 100,0 131,7 100,0 - tästä kotimaisia 37,9 45,9 47,2 40,5 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTTOJEN KEHITYS 2013 Tuloslaskelmassa oleva sijoitusten nettotuotto lasketaan tuottojen ja kulujen erotuksena, johon lisätään arvonkorotukset ja vähennetään arvonkorotusten oikaisut. Nettotuotto oli yhteensä 8,3 miljardia euroa. Käyvin arvoin olevaa tuottoa laskettaessa otetaan huomioon lisäksi arvostuserojen muutos. Arvostuserot kasvoivat 2,6 miljardia euroa. Tuotosta poistetaan henkivakuutuksessa myös sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus, jonka vaikutus vuonna 2013 oli 1,8 miljardia euroa. Näillä korjauksilla päädytään 9,2 miljardin euron käypäarvoiseen tuottoon. Vastaava tuotto oli vuotta aiemmin 10,3 miljardia euroa. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten nettotuotto sijoituserittäin käyvin arvoin 2013 Sitoutunut Nettopääoma tuotot Tuotto milj. milj. % Joukkovelkakirjalainat ,4 Osakkeet ja osuudet ,1 Kiinteistösijoitukset ,5 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ,1 Lainasaamiset ,6 Muut sijoitukset ,9 Yhteensä ,1 Sijoitusten nettotuoton muutokset olivat hyvin samankaltaisia kuin vuonna Myyntitappioiden määrä väheni yli 40 prosenttia 5,2 miljardiin euroon. Toisaalta myös myyntivoitot vähenivät lähes 20 prosenttia. Lisäksi arvostuserojen muutos pieneni puoleen. Pääosin näiden yhteisvaikutuksesta sijoitustoiminnan nettotuotto väheni 11 prosenttia. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuottoprosentti, eli suhde sitoutuneeseen pääomaan, oli 7,1 prosenttia. Parhaan tuoton antoivat osakkeet ja osuudet, joiden tuotto oli 19,1 prosenttia. Tuotto joukkovelkakirjasijoituksista oli 1,4 prosenttia ja tuotto kiinteistöistä 5,5 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,6 prosenttia ja muiden sijoitusten tuotto 3,9 prosenttia Vahinkoyhtiöt Työeläkeyhtiöt Henkiyhtiöt Kuvio 15. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin % sitoutuneesta pääomasta VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

14 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 2013 milj. Eläke Henki Vahinko Yhteensä Yhteensä Muutos Sijoitustoiminnan tuotot % Tuotot sijoituksista konserniyrityksiin ,6 Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin ,2 Tuotot kiinteistösijoituksista ,5 Tuotot muista sijoituksista ,2 Yhteensä ,1 Osinkotuotot yhteensä ,0 Korkotuotot yhteensä ,3 Muut tuotot yhteensä ,4 Yhteensä ,1 Arvonalentumisten palautukset ,9 Myyntivoitot ,2 Yhteensä ,3 Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista ,6 Kulut muista sijoituksista ,9 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut ,8 Yhteensä ,2 Arvonalentumiset ,7 Rakennusten suunnitelmapoistot ,0 Arvonalentumiset ja poistot yhteensä ,9 Myyntitappiot ,5 Yhteensä ,1 Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkor ,1 Sijoitusten arvonkorotus ,8 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa ,5 Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus tuotosta ,6 Arvostuserojen muutos ,5 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin ,2 Sitoutunut pääoma ,6 Sijoitusten nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % 8,3 4,2 4,0 7,1 8,6 14 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

15 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 1 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo luokkaryhmittäin 2013 (milj. ) Markkina- Muu tapa- Meri- ja Palo- ja muu Moottori- Kotimainen Ulkomainen osuus Kotimainen Vakuutus- Lakisäät. turma ja Maa-ajo- lentoalukset, omaisuus- ajoneuvon Luotto ja Oikeus- Muu ensi- jälleen- jälleen- % ensivak. maksutulo tapaturma sairaus neuvot kuljetus vahinko vastuu Vastuu takaus turva vakuutus vakuutus vakuutus Pohjola Vakuutus Oy 26, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 24, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 20, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 9, LähiTapiola alueyhtiöt 5, A-Vakuutus Oy 2, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2, Folksam Skadeförsäkring Ab 1, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia 0, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Suomen Vahinkovakuutus Oy 0, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Vakuutusosakeyhtiö Garantia 0, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 0, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Muutos-% 13,5 13,2 0,5 13,5 19,9 8,3 26,3 4,1 24,4-7,6 22,7 13,9-0,5 10,2 Tryg Forsikring A/S, Ssl 0, If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 0, Yhteensä , Yhteensä , Muutos-% 5,7 5,7 0,5 11,6 5,9 3,8 7,2 2,3 18,2-7,6 8,5 9,3-0,5 10,2

16 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 2 Vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja 2013 Liike- Vahinko- Liikekulu- Yhdistetty Liike- Liikevoitto Vakavaraisuus- Vastuun- Sijoitusten tuotto vaihto suhde suhde kulusuhde voitto % liike- pääoma kantokyky käyvin arvoin milj. % % % milj. vaihdosta milj. % % If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 1407,3 78,0 16,0 94,0 426,9 30,3 761,9 75,6 4,3 Pohjola Vakuutus Oy 1241,5 76,2 17,3 93,5 178,5 14,4 804,2 76,1 3,6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 1096,8 65,2 26,9 92,2 234,1 21,3 1646,2 192,0 4,0 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 450,5 83,7 24,3 108,0 24,0 5,3 490,6 125,9 5,2 LähiTapiola alueyhtiöt yhteensä 247,5 71,1 26,9 98,0 14,6 5,9 735,3 372,3 4,0 A-Vakuutus Oy 115,9 88,0 16,2 104,2 4,8 4,2 84,3 80,1 2,5 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 93,6 74,3 23,0 97,3 6,8 7,3 63,5 125,4 3,4 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 91,0 75,2 23,1 98,3 1,2 1,3 44,5 52,5 1,2 Folksam Vahinkovakuutus Oy 78,2 80,2 25,6 105,7 1,8 2,3 59,8 85,8-1,3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 53,5 50,5 18,4 68,9 17,0 31,8 28,1 53,2-0,1 Försäkringsaktiebolaget Alandia 40,8 67,6 22,3 89,8 3,9 9,6 57,8 273,6 2,2 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 31,8 84,0 20,5 104,5 5,2 16,4 101,2 527,5 8,1 Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22,7 74,7 32,1 106,8 7,8 34,3 383,6 2749,4 2,4 Vakuutusosakeyhtiö Garantia 18,9 22,2 36,3 58,6 10,7 56,5 97,9 904,1 5,8 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 16,5 135,9 28,1 163,9 0,9 5,3 87,1 2218,0 3,5 Suomen Vahinkovakuutus Oy 7,0 107,2 138,3 245,5-8,7-124,7 5,5 91,9 0,7 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyht 4,9 30,3 17,6 47,9 2,0 40,4 10,4 285,4 2,8 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2,5 93,8 50,5 144,3 1,0 39,5 15,9 1543,0 8,5 Kotimaiset yhtiöt yhteensä 5020,7 74,6 20,9 95,6 932,4 18,6 5477,6 138,6 4,0

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 1 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009 Vakuutusyhtiöt Suomessa 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 31.05.2017 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008 Vakuutusyhtiöt Suomessa 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Kansantalouden kehitys vuonna 2006... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 3 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 17.12.2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 1 III ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS LYHYESTI...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2009 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...7

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys Lyhyesti...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2011 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...6

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Merja Stenberg Puhelin 010 831 5537 merja.stenberg@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2010 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

Säästö- ja henkivakuutusselvitys

Säästö- ja henkivakuutusselvitys FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund SISÄLLYS Henkivakuutusmarkkinat Suomessa... 1 Maksutulo on pysynyt vakaana... 2 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti... 2 Vakuutussäästäminen...

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Juhani Peltola Puhelin 010 8315538 juhani.peltola@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2008 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS LEHDISTÖTIEDOTE 2/2005 6.6.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 4/2007 1 (6) 8.6.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 LEHDISTÖTIEDOTE 3/2005 9.9.2005 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 TIEDOTE Lehdistötiedote 9.3.2005 1/2005 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 Vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuivat 31.12.2004.

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 8/2007 13.12.2007 1 (6) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kasvoi tammi-syyskuussa. Syyskuun jälkeen yhtiöiden vakavaraisuuden voidaan arvioida heikentyneen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2016

Vakuutustoiminta 2016 Rahoitus ja vakuutus 217 Vakuutustoiminta 216 Vakuutusyhtiöiden maksutulot pienenivät ja maksetut korvaukset kasvoivat vuonna 216 Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlasketut vakuutusmaksutulot

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2012

Vakuutustoiminta 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 108,5 mrd. euroa Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet,

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2013

Vakuutustoiminta 2013 Rahoitus ja vakuutus 2014 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 114,5 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 114,5 miljardia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2014

Vakuutustoiminta 2014 Rahoitus ja vakuutus 2015 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 116,2 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 116,2 miljardia

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo KATSAUS ELON TOIMINTAAN 1.1. 30.6.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ERINOMAINEN ALKUVUOSI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,6 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 967 miljoonaa euroa ja tuotto

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) N:o 1263 3435 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 2/2008 10.3.2008 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 Vakuutuslaitosten suhteellisten vakavaraisuuksien kehitys oli epäyhtenäistä eri laitosryhmien

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot