VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014"

Transkriptio

1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

3 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana 6 Vahinkovakuutus 6 Vakuutusmaksutulo Suomessa Henkivakuutus 9 Lakisääteinen eläkevakuutus 10 Vakuutusyhtiöiden uudet sijoitukset vuonna Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Sijoitustoiminnan tuottojen kehitys Liitetaulukot VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

4 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 LYHYESTI Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo kasvoi 9 prosenttia yli 22 miljardiin euroon. Korvausten kasvu oli 5 prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi lähes 40 prosenttia. Sijoitussidonnaiset vakuutukset olivat edelleen kasvukärkinä. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani 3,6 prosenttiyksiköllä 95,6 prosenttiin. Vahinkosuhde oli 74,7 prosenttia, liikekulusuhde 20,9 prosenttia. Sijoitusten tuotto oli hyvä 7,1 prosenttia. Yhtiöiden vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Mrd Henkivakuutus Työeläkevakuutus Vahinkovakuutus Kuvio 1. Vakuutusmaksutulon jakauma VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

5 VAKUUTUSMARKKINOIDEN YLEINEN KEHITYS Vuosi 2013 jatkoi edellisen vuoden lopun positiivista linjaa. Liikevoitot ja kokonaistulokset olivat hyviä. Yhtiöiden vakavaraisuus säilyi vahvana. Myös sijoitusmarkkinoilla vuosi oli kasvuaikaa. Vakuutusyhtiöille se näkyi hyvinä tuottoina eritoten osakesijoituksista. Kaikkien muidenkin sijoituserien tuotot olivat positiivisia. Työllisyys valitettavasti heikkeni, mikä painoi maksutulon kehitystä työeläkevakuutuksessa. Vuonna 2013 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi 9 prosenttia yli 22 miljardiin euroon. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi lähes 40 prosenttia sijoitussidonnaisten vakuutusten hyvän myyntituloksen ansiosta. Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 6 prosenttia. Työeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi vain 1 prosentin. Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2013 yhteensä 19,6 miljardia euroa, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista kerättyjen maksujen suuri osuus alan koko maksutulosta. Viime vuonna maksutulosta 63 prosenttia saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Toinen tyypillinen piirre Suomen vakuutusmarkkinoille on vahva keskittyneisyys. Neljän suurimman henki- ja vahinkovakuutusyhtiön/yhtiöryhmän osuus niiden yhteisestä maksutulosta oli 87 prosenttia. Myös työeläkevakuutus on keskittynyttä, neljän suurimman yhtiön osuus oli yhteensä 91 prosenttia. Mrd Henkivakuutusyhtiöt Työeläkevakuutusyhtiöt Vahinkovakuutusyhtiöt Kuvio 2. Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

6 YHTIÖIDEN MÄÄRÄT JA TAPAHTUMAT VUODEN AIKANA Vuoden 2013 lopussa Suomessa toimi 58 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 38, henkivakuutusyhtiöitä 13 ja työeläkevakuutusyhtiöitä 7. Suuri vahinkoyhtiöiden määrän lisäys johtui siitä, että LähiTapiola-ryhmään syntyi 19 uutta yhtiötä. VAHINKOVAKUUTUS Koko vahinkovakuutuksen maksutulo nousi 6 prosenttia 4,3 miljardiin euroon. Korvauksia kotimaiset yhtiöt maksoivat 2,9 miljardia euroa, eli 5 prosenttia enemmän kuin vuonna Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (maksutuotoista vähennetään korvauskulut ja liikekulut) oli 176 miljoonaa euroa. Yhtiöiden palveluksessa oli vuonna 2013 keskimäärin henkeä. Määrä nousi edellisvuodesta noin 380 hengellä. Kasvun syynä oli se, että aiemmin vakuutusyhdistysten palveluksessa olleet näkyivät nyt yhtiöiden henkilöstönä. Ilman tuota muutosta olisi henkilöstön määrä vähentynyt selvästi. Vuoden merkittävin tapahtuma oli uuden työeläkeyhtiön synty. LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia fuusioitiin ja näin muodostettu Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa Näin ollen vuoden 2014 aikana Suomessa toimii enää vain 6 työeläkeyhtiötä. Suomessa toimi vuoden 2013 lopussa 16 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Näiden lisäksi 650 ulkomaista yhtiötä oli tehnyt Finanssivalvonnalle ilmoituksen vakuutuspalvelujen tarjoamisesta rajan yli. Finanssivalvonnan ylläpitämässä vakuutusmeklarirekisterissä oli vuoden 2013 lopussa 71 vakuutusmeklariyritystä. Kotimaisten vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde, joka sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, parani 3,6 prosenttiyksiköllä 95,6 prosenttiin. Vahinkosuhde (korvauskulut/maksutuotot) laski 78,3 prosentista 74,7 prosenttiin. Liikekulusuhde (liikekulut/ maksutuotot) heikkeni hieman ja oli 20,9 prosenttia. Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua oli 72,8 prosenttia ja vastaava yhdistetty kulusuhde 93,7 prosenttia. % Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde Liikekulusuhde 80 Kuvio 4. Vahinkovakuutuksen kulusuhteet Ulkomaiset yhtiöt Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Työeläkeyhtiöt Kuvio 3. Vakuutusyhtiöiden lukumäärä Suomessa, kehitys vuosina Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin vähenivät puoleen, ja niiden määrä oli 534 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle oli käyvin arvoin 3,9 prosenttia. Yhtiöiden liikevoitto oli yhteensä 932 miljoonaa euroa. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, oli 737 miljoonaa euroa. 6 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

7 Vakuutusyhtiöiden* vakuutusmaksutulo Suomessa vuonna 2013 sekä vahinkosuhde ja maksetut korvaukset Vakuutus- Vahinko- Maksetut maksutulo muutos-% suhde korvaukset muutos-% milj. % 1) milj. 1) Eläkevakuutus - lakisääteinen eläkevakuutus , ,8 Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus ,9 - kapitalisaatiosopimus ,8 - muu henkivakuutus 319-7,6 - työntekijäin ryhmähenkivakuutus 42-1,0 - muu ryhmähenkivakuutus 132 7,6 - sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 390-8,6 - muu yksilöllinen eläkevakuutus 149-8,2 - sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 88-8,6 - muu ryhmäeläkevakuutus ,7 - jälleenvakuutus 8 43,4 Henkivakuutus yhteensä , ,5 Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma 623 0,5 85, ,7 - muu tapaturma ja sairaus ,6 78, ,9 - maa-ajoneuvot 762 5,9 71, ,0 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 128 3,8 65,5 71 3,8 - palo- ja muu omaisuusvahinko 960 7,2 75, ,8 - moottoriajoneuvon vastuu 811 2,3 72, ,6 - vastuu ,2 75, ,4 - luotto ja takaus 31-7,6 39,5 4-0,1 - oikeusturva 83 8,5 65, ,6 - muu ensivakuutus 63 9,3 61, ,6 Vahinkoensivakuutus yhteensä ,7 74, ,6 - kotimainen jälleenvakuutus 60-0,5 88, ,5 - ulkomainen jälleenvakuutus 79 10,2 45, ,7 Vahinkovakuutus yhteensä ,7 74, ,0 YHTEENSÄ , ,0 * ml. kotimaiset yhtiöt ja ne ulkomaiset yhtiöt, joiden tiedot toimitettu FK:lle 1) korvauskulut / vakuutusmaksutuotot ja maksetut korvaukset, vain kotimaiset yhtiöt VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

8 Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma kasvoi 5,4 miljardiin euroon. Vakavaraisuuspääoman kasvusta huolimatta yhtiöiden vastuunkantokyky aleni hieman 138 prosenttiin. Vahinkoyhtiöiden toimintapääoma oli 4,2-kertainen suhteessa vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Vapaaehtoisen autovakuutuksen (maa-ajoneuvot) maksutulo kasvoi 6 prosenttia 762 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde parani ja oli 71,5 prosenttia. Liikenteessä olevien henkilöautojen määrä oli vuonna 2013 pari prosenttia suurempi kuin vuonna Autovahinkojen määrä nousi 10 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, ilmoituksia tehtiin kappaletta. Mrd * Vastuunkantokyky-% = vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot *138% *140% *149% *144% *134% *145% *137% *132% *126% *130% Tasoitusmäärä Arvostuserot ja muut erät Oma pääoma ja pääomalainat Työllisyyden huono kehitys näkyi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulossa, joka oli 623 miljoonaa euroa. Se oli vain vajaan prosentin enemmän kuin vuonna Vahinkosuhde parani ja oli 85,2 prosenttia. Vapaaehtoisen tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 447 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli lähes 12 prosenttia. Vahinkosuhde parani ja oli 78,1 prosenttia. Kuvio 5. Vakavaraisuuspääoman kehitys vahinkoyhtiöissä Vahinkovakuutuksen luokkaryhmistä suurin oli edelleen palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus. Tämä luokkaryhmä pitää sisällään sekä yritysten että yksityisten omaisuusvakuuttamisen. Sen maksutulo kasvoi 7 prosenttia 960 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde laski 75,0 prosenttiin, mikä johtui hyvästä vahinkokehityksestä. Milj Palo- ja muu omaisuusvahinko Moottoriajoneuvon vastuu Maa-ajoneuvot Lakisääteinen tapaturma Muu tapaturma ja sairaus Vastuu Meri- ja lentoalukset, kuljetus Oikeusturva Ulkomainen jälleenvakuutus Muu ensivakuutus Kotimainen jälleenvakuutus Luotto ja takaus Vastaanotetun jälleenvakuutuksen maksutulo kasvoi 5 prosenttia yhteensä 139 miljoonaan euroon. Maksutulo jakautui siten, että 79 miljoonaa euroa saatiin ulkomaisesta jälleenvakuutuksesta ja 60 miljoonaa euroa kotimaisesta jälleenvakuutuksesta. Vahinkovakuutusyhtiöiden kotimaisen ensivakuutuksen maksutulo nousi 6 prosenttia 4,1 miljardiin euroon. OP- Pohjola-ryhmä lisäsi etumatkaa kahteen seuraavaan, jotka menettivät hieman osuuksiaan. OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus nousi 30,7 prosenttiin. LähiTapiola oli niukasti toinen, markkinaosuus oli 25,6 prosenttia. If:n osuus oli vain kymmenyksen vähemmän, eli 25,5 prosenttia. Fennian osuus nousi 9,7 prosenttiin. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli lähes 94 prosenttia. OP-Pohjola-ryhmä 30,7 % LähiTapiola-ryhmä 25,6 % If-konserni 25,5 % Kuvio 6. Vahinkovakuutuksen maksutulon jakauma 2013 Fennia Pohjantähti 2,3 % 9,7 % Liikennevakuutuksen (moottoriajoneuvon vastuu) maksutulo kasvoi 2 prosenttia 811 miljoonaan euroon. Liikennevakuutuksen vahinkosuhde nousi vain vähän 72,0 prosenttiin. Hyvä kehitys johtui siitä, että vahinkojen määrä väheni. Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevahinkoja kappaletta, mikä oli 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä kasvoi lievästi. Tilastokeskuksen mukaan onnettomuuksissa sai surmansa 258 (254) henkilöä. Sen sijaan loukkaantuneiden määrä väheni huomattavasti ja oli yhteensä 6670 (7075) henkeä. Turva 2,2 % Aktia Vahinkovakuutus 1,8 % Alandia-bolagen 1,0 % Muut 1,3 % Kuvio 7. Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet 2013, kotimaisen ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo yhteensä milj. 8 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

9 HENKIVAKUUTUS Henkivakuutuksen maksutulo kasvoi 40 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, yhteensä 5,4 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten maksutulot kasvoivat poikkeuksellisen vahvasti, kun taas eläkevakuuttamisen maksutulot vähenivät. Maksutulo on muutaman vuoden ajan painottunut yhä vahvemmin sijoitussidonnaisiin tuotteisiin, nyt niiden osuus oli jo 84 prosenttia koko maksutulosta. Yksilöllisten eläkevakuutusten uusmyynti romahti. Uusia eläkevakuutussopimuksia tehtiin viime vuonna 841 kappaletta, kun edellisvuonna niitä tehtiin kappaletta. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo aleni 9 prosenttia ja oli 539 miljoonaa euroa. Myös vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo väheni. Maksutulo oli yhteensä 278 miljoonaa euroa, josta oli sijoitussidonnaista 88 miljoonaa euroa. Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset vähenivät hivenen, määrä oli edelleen 3,9 miljardia euroa. Korvauksista oli takaisinostoja 1,8 miljardia, säästösummien takaisinmaksuja 0,7 miljardia, eläkkeitä 1,1 miljardia ja muita korvauksia 0,3 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna Säästösummien takaisinmaksut vähenivät 21 prosenttia. Takaisinostojen kasvu oli 7 prosenttia. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi 11 prosenttia 38,3 miljardiin euroon. Säästöjen rakenne on muuttunut voimakkaasti. Perustekorkoisten vakuutusten osuus on ollut aiemmin selvästi suurempi, mutta nyt sijoitussidonnaisten vakuutusten säästöt olivat jo 56 prosenttia koko määrästä. Perustekorkoiset säästöt vähenivät 5 prosenttia 16,7 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten vakuutusten säästöt kasvoivat 28 prosenttia ja ne olivat 21,5 miljardia euroa. Mrd Sijoitussidonnaiset Laskuperustekorkoiset Kuvio 8. Henkivakuutuksen vakuutussäästöt Työmarkkinaosapuolten sopima työntekijäin ryhmähenkivakuutus keräsi maksutuloa 42 miljoonaa euroa, mikä oli noin prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkiyhtiöiden sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 4,2 prosenttia, yhteensä sijoitukset tuottivat 1,0 miljardia euroa. Liikekulut kasvoivat 6 prosenttia 300 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto oli 781 miljoonaa euroa. Arvostuserot vähenivät 129 miljoonalla eurolla, joten kokonaistulos oli 652 miljoonaa euroa. Asiakashyvityksiä maksettiin yhteensä 195 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus aleni hieman 23 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 23 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Tämä omaisuuserä toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma väheni 3 prosenttia 5,7 miljardiin euroon. Toimintapääoma oli 5,3-kertainen verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Henkivakuutuksen markkinaosuutta mitataan kahdella suureella, maksutulolla ja vakuutussäästöillä. Molemmilla tavoilla laskettuna kolme suurta yhtiötä/ryhmää hallitsivat markkinoita. Vuonna 2013 järjestys oli molemmilla tavoilla laskettuna Nordea Henkivakuutus, OP-Pohjolaryhmä ja Mandatum Life. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten maksutulo kasvoi peräti 54 prosenttia ja oli yhteensä 2,1 miljardia euroa. Muun henkivakuutuksen maksutulo väheni 4 prosenttia yhteensä 451 miljoonaan euroon. Kapitalisaatiosopimusten maksutulo kasvoi 85 prosenttia ja oli 2,0 miljardia euroa. Uusia sopimuksia tehtiin 44 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, yhteensä kappaletta. Käytännössä kaikki uudet sopimukset olivat sijoitussidonnaisia. Nordea Henkivakuutus OP-Pohjola-ryhmän henkivakuutusyhtiöt Mandatum Life Muut 22,4 % 23,4 % 19,2 % 21,3 % 28,5 % 17,7 % 26,7 % 40,6 % Maksutulosta Vakuutussäästöistä Kuvio 9. Henkivakuutuksen markkinaosuudet 2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

10 LAKISÄÄTEINEN ELÄKEVAKUUTUS Lakisääteisen työeläkevakuutuksen maksutulo on vahvasti riippuvainen palkkasummasta. Palkkasumman kasvu oli koko vuoden hyvin niukkaa. Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulo nousi vajaan prosentin 12,4 miljardiin euroon. Eläkkeitä työeläkeyhtiöt maksoivat yhteensä 12,8 miljardia euroa. Eläkeyhtiöiden sijoitusten arvo nousi käyvin arvoin laskettuna 9,2 prosenttia 94,5 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu valtaosin sijoitustoiminnan kautta. Työeläkeyhtiöiden koko sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 8,3 prosenttia. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuotto oli 3,2 miljardia euroa. Vakuutusliikkeen tulos oli -2 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 86 miljoonaa euroa. Näin kokonaistulokseksi muodostui 3,3 miljardia euroa. Tulos käytettiin vahvistamaan toimintapääomaa, joka kasvoi yhteensä 3,0 miljardia euroa. Asiakashyvityksiin käytettiin 257 miljoonaa euroa. Työeläkeyhtiöiden markkinaosuuksissa muutokset olivat pienehköjä ja suhteelliset asemat säilyivät ennallaan. Varma 34,3 % Ilmarinen 32,9 % LähiTapiola 12,9 % Eläke-Fennia 10,7 % Etera 5,3 % Eläke-Veritas 3,6 % Pensions-Alandia 0,3 % Kuvio 11. Työeläkevakuutuksen markkinaosuudet 2013 Eläkeyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui ja oli 28 prosenttia vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Vakavaraisuuspääoma kasvoi 21,4 miljardiin euroon. 25 * Vakavaraisuuspääoma % vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta *28% 20 *31% *30% *29% *26% Mrd *22% *28% *23% *23% *15% Arvostuserot ja muut erät Osittamaton lisävakuutusvastuu Oma pääoma Kuvio 10. Vakavaraisuuspääoman kehitys työeläkeyhtiöissä VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

11 VAKUUTUSYHTIÖIDEN UUDET SIJOITUKSET VUONNA 2013 Sijoitusten käypään arvoon tulee muutoksia kahta kautta. Uusia sijoituksia tehdään jatkuvasti ja vanhoista kohteista luovutaan. Näin syntyy uutta sijoitusvirtaa. Tämän virran määrää mittaavat nettosijoitukset, jotka ovat kokonaan uusien sijoitusten ja poistuvien sijoituskohteiden erotuksia. Toinen käypään arvoon vaikuttava tekijä on markkinoiden aikaansaama arvonmuutos. Tällainen arvonkehitys koskee erityisesti osakkeita ja osuuksia, mutta ei esimerkiksi suoria lainoja. Uusiin suoriin kiinteistöomistuksiin tehtiin sijoituksia noin 780 miljoonalla eurolla ja kiinteistörahastoihin noin 380 miljoonalla eurolla. Varsinaiset kiinteistösijoitukset olivat kotimaisia, kiinteistörahastosijoituksia sen sijaan tehtiin paljon myös ulkomaisiin kohteisiin. Kokonaan uudet kiinteistösijoitukset ovat edelleen suuntautuneet pääosin liike- ja toimistorakennuksiin, joihin sijoitettiin 549 miljoonaa euroa. Asuntosijoituksia tehtiin 57 miljoonalla eurolla ja teollisuustiloihin investoitiin 114 miljoonaa euroa. Usko joukkovelkakirjalainamarkkinoihin näyttää palaanneen. Jvk-sijoitukset olivat jälleen suurin nettosijoituskohde. Niihin tehtyjen uusien nettosijoitusten määrä oli 2,3 miljardia euroa. Uusia sijoituksia tehtiin yli 26 miljardia euroa. Joukkovelkakirjalainoissa tapahtui lievä siirtymä kotimaisista kohteista muulle euroalueelle. Rahastosijoittaminen oli vuonna 2013 toiseksi suurin nettosijoituskohde. Uusia rahasto-osuuksia hankittiin 10,7 miljardilla eurolla, kun myyntejä oli 10,0 miljardia euroa. Näin nettosijoitukset olivat 0,7 miljardia euroa. Rahastosijoitukset painottuivat vahvasti ulkomaisiin rahastoihin. Milj Liikerakennukset Teollisuusrakennukset Asuinrakennukset Kiinteistörahastot Kuvio 12. Vakuutusyhtiöiden uudet kiinteistösijoitukset Vakuutusyhtiöiden uudet sijoitukset vuonna 2013, mrd. Erotus/ Uudet Myynnit Netto Joukkovelkakirjalainat 26,1 23,8 2,3 Osakkeet 13,4 13,0 0,4 Rahasto-osuudet 10,7 10,0 0,7 Kiinteistöt ja -osakkeet 0,8 0,7 0,1 Velkakirjasaamiset 1,3 2,5-1,2 Yhteensä 52,3 50,0 2,3 Uusia lainoja annettiin yhteensä 1,3 miljardia euroa. Uusia takaisinlainoja annettiin 0,2 miljardia euroa ja muita lainoja 1,1 miljardia. Lainojen kuoletukset olivat 2,5 miljardia euroa, joten lainojen nettovähennys oli 1,2 miljardia euroa. Uusien lainojen keskikorko pysyi ennallaan 3,6 prosentissa. Myös osakemarkkinat ovat piristyneet, osakkeisiin tehdyt nettosijoitukset olivat jälleen positiiviset. Osakkeita hankittiin 13,4 miljardilla eurolla, realisointeja oli 13,0 miljardia euroa. Myös suora osakesijoittaminen painottui selvästi ulkomaisiin kohteisiin. Kotimaisten osakkeiden nettosijoitukset vähenivät 460 miljoonaa euroa ja ulkomaisten lisääntyivät 870 miljoonaa euroa. VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

12 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUKSET Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettujen sijoitusten käypä arvo oli yhteensä 124 miljardia euroa. Sijoitukset kasvoivat 6 prosenttia edellisvuoden lopusta. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia, 94 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 25 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 13 miljardia euroa. Mrd Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Lainat Muut sijoitukset Kuvio 13. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys käyvin arvoin Kaikista sijoituksista oli tehty ulkomaille 60 prosenttia. Joukkovelkakirjalainoja oli ulkomaisista sijoituksista 37 miljardia, rahasto-osuuksia 24 miljardia ja osakkeita 18 miljardia euroa. Muita sijoituksia oli noin 5 miljardia euroa. Osakkeet ja osuudet olivat vakuutusyhtiöiden suurin sijoituskohde, ja niiden paino kasvoi lisää arvonnousun myötä. Osakkeiden ja osuuksien markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen kasvoi 13 prosenttia ja oli 65 miljardia euroa. Markkina-arvon nousu selittyy hyvin pitkälti arvonmuutoksella. Rahasto-osuuksia oli jokseenkin yhtä paljon kuin suoria osakesijoituksia. Rahasto-osuuksien yhteenlaskettu määrä oli noin 31 miljardia euroa. Osakkeiden käypäarvoinen tuotto oli 19,1 prosenttia. Rahoitusmarkkinavälineet olivat toiseksi suurin sijoituserä. Niiden määrä kasvoi 3 prosenttia 49 miljardiin euroon, mutta osuus sijoituksista laski 37 prosenttiin. Suurin osa niistä on joukkovelkakirjalainoja, yhteensä 45 miljardia euroa. Rahoitusmarkkinavälineet olivat sijoituksista kaikkein ulkomaapainoitteisimpia, 82 prosenttia niistä oli sijoitettu ulkomaille, lähinnä valtioiden ja rahalaitosten joukkovelkakirjalainoihin. Rahamarkkinavälineitä, joita ovat yritys- ja sijoitustodistukset, oli 5,2 miljardia euroa. Nämä lyhytaikaiset sijoitukset olivat lähes pelkästään kotimaisten pankkien sijoitustodistuksia ja kotimaisten yritysten yritystodistuksia. Tuotto sijoituksista rahoitusmarkkinavälineisiin oli 1,2 prosenttia. Kiinteistösijoituksia yhtiöillä oli vajaan 13 miljardin euron arvosta. Määrä laski hiukan, mutta kiinteistöjen osuus sijoituksista pysyi 10 prosentissa. Suorat kiinteistösijoitukset ovat lähes kokonaan kotimaisia. Kokonaissummassa ovat mukana myös vakuutusyhtiöiden omille kiinteistöyhtiöilleen antamat lainat. Kiinteistörahastoihin oli vuoden 2013 lopussa sijoitettuna 3,2 miljardia euroa. Kiinteistöt tuottivat 5,5 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa yhtiöillä oli suorassa omistuksessaan asuntoa, joka on 605 asuntoa enemmän kuin vuonna Yhtiöiden omistamien asuntojen keskikoko oli 58 neliömetriä. Yhtiöt ovat jo muutamia vuosia siirtäneet omistustaan välilliseksi, eli ne omistavat asuntoja ja muita kiinteistöjä kiinteistösijoitusyhtiöiden ja kiinteistörahastojen kautta. Arvio välillisesti omistettujen asuntojen määrästä on noin kappaletta. Liike- ja teollisuustilaa yhtiöillä oli suorassa omistuksessaan viime vuoden lopussa yhteensä 5,2 miljoonaa neliömetriä. Lisäksi välillisesti liike- ja teollisuustilaa oli omistettuna 5,3 miljoonaa neliömetriä Muu asuntokanta Korkotuetut ARAVA-kanta Kuvio 14. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys käyvin arvoin Vakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen määrä väheni. Lainoja oli vajaat 6 miljardia euroa, josta takaisinlainoja runsaat 2 miljardia euroa. Lainoissa eivät ole mukana vakuutusyhtiöiden konsernien sisäiset lainat. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta laski, nyt se oli 4 prosenttia, kun edellisvuoden osuus oli 5 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,6 prosenttia. 12 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

13 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin Eläkeyhtiöt Henkiyhtiöt Vahinkoyhtiöt Yhteensä mrd. % mrd. % mrd. % mrd. % Osakkeet ja osuudet 51,3 54,3 9,0 37,5 4,2 31,9 64,5 47,1 Rahoitusmarkkinavälineet 28,2 29,8 12,9 54,0 7,5 56,6 48,6 39,9 Kiinteistösijoitukset 10,0 10,6 1,7 6,9 1,1 8,1 12,8 9,1 Lainat 4,8 2,7 0,2 1,0 0,4 3,1 5,5 2,1 Muut sijoitukset 0,2 0,2 0,1 0,5 0,0 0,3 0,3 0,3 Yhteensä 94,5 100,0 24,0 100,0 13,3 100,0 131,7 100,0 - tästä kotimaisia 37,9 45,9 47,2 40,5 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTTOJEN KEHITYS 2013 Tuloslaskelmassa oleva sijoitusten nettotuotto lasketaan tuottojen ja kulujen erotuksena, johon lisätään arvonkorotukset ja vähennetään arvonkorotusten oikaisut. Nettotuotto oli yhteensä 8,3 miljardia euroa. Käyvin arvoin olevaa tuottoa laskettaessa otetaan huomioon lisäksi arvostuserojen muutos. Arvostuserot kasvoivat 2,6 miljardia euroa. Tuotosta poistetaan henkivakuutuksessa myös sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus, jonka vaikutus vuonna 2013 oli 1,8 miljardia euroa. Näillä korjauksilla päädytään 9,2 miljardin euron käypäarvoiseen tuottoon. Vastaava tuotto oli vuotta aiemmin 10,3 miljardia euroa. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten nettotuotto sijoituserittäin käyvin arvoin 2013 Sitoutunut Nettopääoma tuotot Tuotto milj. milj. % Joukkovelkakirjalainat ,4 Osakkeet ja osuudet ,1 Kiinteistösijoitukset ,5 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ,1 Lainasaamiset ,6 Muut sijoitukset ,9 Yhteensä ,1 Sijoitusten nettotuoton muutokset olivat hyvin samankaltaisia kuin vuonna Myyntitappioiden määrä väheni yli 40 prosenttia 5,2 miljardiin euroon. Toisaalta myös myyntivoitot vähenivät lähes 20 prosenttia. Lisäksi arvostuserojen muutos pieneni puoleen. Pääosin näiden yhteisvaikutuksesta sijoitustoiminnan nettotuotto väheni 11 prosenttia. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuottoprosentti, eli suhde sitoutuneeseen pääomaan, oli 7,1 prosenttia. Parhaan tuoton antoivat osakkeet ja osuudet, joiden tuotto oli 19,1 prosenttia. Tuotto joukkovelkakirjasijoituksista oli 1,4 prosenttia ja tuotto kiinteistöistä 5,5 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,6 prosenttia ja muiden sijoitusten tuotto 3,9 prosenttia Vahinkoyhtiöt Työeläkeyhtiöt Henkiyhtiöt Kuvio 15. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin % sitoutuneesta pääomasta VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA

14 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 2013 milj. Eläke Henki Vahinko Yhteensä Yhteensä Muutos Sijoitustoiminnan tuotot % Tuotot sijoituksista konserniyrityksiin ,6 Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin ,2 Tuotot kiinteistösijoituksista ,5 Tuotot muista sijoituksista ,2 Yhteensä ,1 Osinkotuotot yhteensä ,0 Korkotuotot yhteensä ,3 Muut tuotot yhteensä ,4 Yhteensä ,1 Arvonalentumisten palautukset ,9 Myyntivoitot ,2 Yhteensä ,3 Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista ,6 Kulut muista sijoituksista ,9 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut ,8 Yhteensä ,2 Arvonalentumiset ,7 Rakennusten suunnitelmapoistot ,0 Arvonalentumiset ja poistot yhteensä ,9 Myyntitappiot ,5 Yhteensä ,1 Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkor ,1 Sijoitusten arvonkorotus ,8 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa ,5 Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus tuotosta ,6 Arvostuserojen muutos ,5 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin ,2 Sitoutunut pääoma ,6 Sijoitusten nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % 8,3 4,2 4,0 7,1 8,6 14 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013

15 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 1 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo luokkaryhmittäin 2013 (milj. ) Markkina- Muu tapa- Meri- ja Palo- ja muu Moottori- Kotimainen Ulkomainen osuus Kotimainen Vakuutus- Lakisäät. turma ja Maa-ajo- lentoalukset, omaisuus- ajoneuvon Luotto ja Oikeus- Muu ensi- jälleen- jälleen- % ensivak. maksutulo tapaturma sairaus neuvot kuljetus vahinko vastuu Vastuu takaus turva vakuutus vakuutus vakuutus Pohjola Vakuutus Oy 26, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 24, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 20, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 9, LähiTapiola alueyhtiöt 5, A-Vakuutus Oy 2, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2, Folksam Skadeförsäkring Ab 1, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia 0, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Suomen Vahinkovakuutus Oy 0, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Vakuutusosakeyhtiö Garantia 0, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 0, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Muutos-% 13,5 13,2 0,5 13,5 19,9 8,3 26,3 4,1 24,4-7,6 22,7 13,9-0,5 10,2 Tryg Forsikring A/S, Ssl 0, If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 0, Yhteensä , Yhteensä , Muutos-% 5,7 5,7 0,5 11,6 5,9 3,8 7,2 2,3 18,2-7,6 8,5 9,3-0,5 10,2

16 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 2 Vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja 2013 Liike- Vahinko- Liikekulu- Yhdistetty Liike- Liikevoitto Vakavaraisuus- Vastuun- Sijoitusten tuotto vaihto suhde suhde kulusuhde voitto % liike- pääoma kantokyky käyvin arvoin milj. % % % milj. vaihdosta milj. % % If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 1407,3 78,0 16,0 94,0 426,9 30,3 761,9 75,6 4,3 Pohjola Vakuutus Oy 1241,5 76,2 17,3 93,5 178,5 14,4 804,2 76,1 3,6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 1096,8 65,2 26,9 92,2 234,1 21,3 1646,2 192,0 4,0 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 450,5 83,7 24,3 108,0 24,0 5,3 490,6 125,9 5,2 LähiTapiola alueyhtiöt yhteensä 247,5 71,1 26,9 98,0 14,6 5,9 735,3 372,3 4,0 A-Vakuutus Oy 115,9 88,0 16,2 104,2 4,8 4,2 84,3 80,1 2,5 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 93,6 74,3 23,0 97,3 6,8 7,3 63,5 125,4 3,4 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 91,0 75,2 23,1 98,3 1,2 1,3 44,5 52,5 1,2 Folksam Vahinkovakuutus Oy 78,2 80,2 25,6 105,7 1,8 2,3 59,8 85,8-1,3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 53,5 50,5 18,4 68,9 17,0 31,8 28,1 53,2-0,1 Försäkringsaktiebolaget Alandia 40,8 67,6 22,3 89,8 3,9 9,6 57,8 273,6 2,2 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 31,8 84,0 20,5 104,5 5,2 16,4 101,2 527,5 8,1 Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22,7 74,7 32,1 106,8 7,8 34,3 383,6 2749,4 2,4 Vakuutusosakeyhtiö Garantia 18,9 22,2 36,3 58,6 10,7 56,5 97,9 904,1 5,8 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 16,5 135,9 28,1 163,9 0,9 5,3 87,1 2218,0 3,5 Suomen Vahinkovakuutus Oy 7,0 107,2 138,3 245,5-8,7-124,7 5,5 91,9 0,7 Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyht 4,9 30,3 17,6 47,9 2,0 40,4 10,4 285,4 2,8 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2,5 93,8 50,5 144,3 1,0 39,5 15,9 1543,0 8,5 Kotimaiset yhtiöt yhteensä 5020,7 74,6 20,9 95,6 932,4 18,6 5477,6 138,6 4,0

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2012 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2012 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2012 Liikevoitto nousi 48,6 milj. euroa 86,5 milj. euroon (37,9 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 780,2 758,5 1 490,5 Maksutulon muutos

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (7) 7.9.2004 7/2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui hieman alkuvuonna 2004. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 1(6) Eläke-Fennian osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 Sijoitustoiminnan tuotto oli 3,6 % Vakavaraisuus turvaavalla tasolla; vakavaraisuusaste 18,6 % vastuuvelasta ja toimintapääoma 2,4-kertainen vakavaraisuusrajaan

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2015

Vakuutustoiminta 2015 Rahoitus ja vakuutus 2016 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 119,3 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 119,3 miljardia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 30.6.2011

Osavuosikatsaus 30.6.2011 Eläke-Fennian avainlukuja..-30.6.20..-30.6.200..-3.2.200 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj. e ) Sijoitustuotot,

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA

TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA 95. toimintavuosi TIIVISTELMÄ VUOSIKERTOMUKSESTA VUODELTA 215 2 AVAINLUKUJA Vuosi 215 214 213 212 211 VEK, A-osasto, lisäeläkevakuutus Työnantajia 11 12 11 12 12 Jäseniä 257 294 325 348 378 Jäsenten palkat

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2016

Varman tilinpäätös 2016 Varman tilinpäätös 2016 15.2.2017 Tasapainoinen ja vahva vuosi 2016 Vakavaraisuuspääoma, 10,2 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 42,9 mrd. Sijoitusten tuotto 4,7 % Suomalaisen työeläketurva 870 000 Maksutulo,

Lisätiedot

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä.

1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ SÄÄSTÖ PÄIVÄKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. Yhtiö on ostanut tammikuun alussa konttorikalusteita 200 eurolla. Lasku on maksettu pankkitililtä. 2. Edellisen vuoden vuokrasaamiset 4.000

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2016 Toimitusjohtaja Timo Ritakallio @ritakti 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2016 Suomen talous- ja työllisyyskehitys oli vaatimatonta, mikä heijastui

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4314 N:o 1046 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

VAKUUTUSVUOSI 2015. Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus 11.05.2016

VAKUUTUSVUOSI 2015. Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus 11.05.2016 VAKUUTUSVUOSI 2015 Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus 11.05.2016 VAKUUTUSVUOSI 2015 1 VAKUUTUSVUOSI 2015 Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus http://www.finanssiala.fi/materiaalit/vakuutusvuosi 2015.pdf 2 VAKUUTUSVUOSI

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta 401 Työeläkevakuutusyhtiö Frekvenssi VD: Vakavaraisuus VA01a Tuloslaskelma työeläkevakuutusyhtiöille VA02 Tase - vastaavaa VA03 Tase - vastattavaa VB02a Työeläkevakuutusyhtiön tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

Vuosikertomus 1997. Tapiola-yhtiöt

Vuosikertomus 1997. Tapiola-yhtiöt Vuosikertomus 1997 -yhtiöt -yhtiöt 1997 Eläkevakuutusyhtiö Yritysten Henkivakuutus Oy Henkivakuutusyhtiö vakuutusyhtiö Vuosikertomus Katuosoite Revontulentie 7, Espoo, Postiosoite -yhtiöt, 02010 TAPIOLA

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj ostaa Vakuutusosakeyhtiö Garantian 60 miljoonalla eurolla

Taaleritehdas Oyj ostaa Vakuutusosakeyhtiö Garantian 60 miljoonalla eurolla Yhtiötiedote 12.12.2014 klo 9.00 Taaleritehdas Oyj ostaa Vakuutusosakeyhtiö Garantian 60 miljoonalla eurolla Suomeen syntyy uusi riippumaton finanssiryhmä. Taaleritehdas tarjoaa asiakkailleen uudella tavalla

Lisätiedot

Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote klo Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008

Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote klo Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008 Aktia Pankki Oyj Pörssitiedote 8.4.2009 klo 16.00 Aktia Pankki Oyj:n uusi liiketoiminta-alueiden segmenttijako 2008 1.1.2009 alkaen liiketoiminta-alueiden segmenttijakoa on muutettu niin, että segmentit

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot 153 V osa: Valvonta 13 VVV:lle toimitettavat tiedot Valtuutussäännös VYL 25 luvun 24 VakYhdL 12 luvun 5, UVYL 39, MEL 211, MYEL 131, TVYL 1 ja 30 (1) Kohdissa 13.1 13.5 tarkoitetut asiakirjat on toimitettava

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot