Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008"

Transkriptio

1 Vakuutusyhtiöt Suomessa 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vahinkovakuutus... 4 Vakuutusmaksutulo Suomessa Vakuutusyhdistykset... 8 Henkivakuutus... 9 Lakisääteinen eläkevakuutus Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Liitetaulukot

4

5 LYHYESTI Sijoitukset tuottivat käyvin arvoin laskettuna 12 prosenttia tappiota. Yhtiöiden vakavaraisuus silti riittävällä tasolla. Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo kasvoi 16,1 miljardiin euroon. Lakisääteisen eläkevakuutuksen osuus maksutulosta kasvoi 63%:iin. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde pysyi alle 1 prosentissa. Vahinkosuhde 78,8 prosenttia, yhdistetty kulusuhde 99,7 prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulo oli 6 prosenttia viimevuotista pienempi. Vakuutussäästöt vähenivät 8 prosenttia 27,7 miljardiin euroon. Vakuutusmaksutulon jakauma mrd. mrd Työeläkevakuutus Henkivakuutus Vahinkovakuutus 47% 52% 53% 55% 56% 56% 58% 6% 63% % % 27% 25% 22% 2% 23% 22% 18% 16% 27% 23% 21% 22% 21% 22% 22% 22% 22% 21% 21%

6 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys Vakuutusyhtiöiden toimintaan vaikutti voimakkaasti maailmanlaajuinen loppuvuotta kohti pahentunut talouskriisi. Vaikutukset näkyivät erityisesti vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnassa. Sen sijaan maksutulo kehittyi positiivisesti. Vuonna 28 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi runsaat 6 prosenttia 16,1 miljardiin euroon. Eniten kasvoi työeläkeyhtiöiden maksutulo, peräti 11 prosenttia. Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi yli 4 prosenttia. Henkivakuutuksessa vuosi oli jälleen kerran epätyydyttävä, maksutulo jäi noin 6 prosenttia alemmaksi kuin vuonna 27. Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 28 yhteensä 14,5 miljardia euroa, mikä on yli 1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevoitot ja kokonaistulokset jäivät vahvasti negatiivisiksi johtuen sijoitustoiminnan tappiollisuudesta. Silti yhtiöiden vakavaraisuus on säilynyt riittävänä. Finanssivalvonnan mukaan kaikki vakuutusyhtiöt täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista kerättyjen maksujen suuri osuus alan koko maksutulosta. Viime vuonnakin maksutulosta 7 prosenttia saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä eläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Toinen tyypillinen piirre Suomen vakuutusmarkkinoille on vahva keskittyneisyys. Neljä suurinta yhtiöryhmää keräsi koko maksutulosta lähes 85 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset mrd Henkivakuutusyhtiöt Vahinkovakuutusyhtiöt Työeläkevakuutusyhtiöt mrd

7 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana Vuoden 28 lopussa Suomessa toimi 41 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 22, henkivakuutusyhtiöitä 12 ja eläkevakuutusyhtiöitä 7 kappaletta. Yhtiöiden palveluksessa oli vuonna 28 keskimäärin 1 8 henkeä. Määrä on noussut edellisvuodesta runsaalla 1 hengellä. Vakuutusyhdistyksiä oli vuoden lopussa runsaat 9 kappaletta. Suomessa toimi vuoden 28 lopussa 22 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden osuutta Suomen vakuutusmarkkinoilla ei varmuudella tiedetä, mutta niiden osuuden koko maksutulosta arvioidaan olevan alle 4 prosenttia. Finanssivalvonnalle tehtävän vakuutuspalveluiden vapaata tarjontaa koskevan ilmoituksen oli vuoden lopussa tehnyt 559 yhtiötä. Vakuutuksenvälittäjien määrä on vähentynyt. Finanssivalvonnan ylläpitämässä vakuutuksenvälittäjärekisterissä oli vuoden 28 lopussa kirjoilla 63 vakuutusmeklariyritystä. Vakuutusmeklarien välittämien vakuutusten osuus alan maksutulosta on jo muutamia vuosia ollut runsaassa 1 prosentissa. kpl 7 Vakuutusyhtiöiden lukumäärä Suomessa, kehitys vuosina kpl Ulkomaiset yhtiöt Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Eläkeyhtiöt

8 Vahinkovakuutus Vahinkovakuutuksen maksutulo nousi 4 prosenttia 3,4 miljardiin euroon. Korvauksia yhtiöt maksoivat 2,2 miljardilla eurolla, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 27. Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (maksutuotoista vähennetään korvauskulut ja liikekulut) oli lievästi positiivinen. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde, joka sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, nousi yli prosenttiyksiköllä 99,7 prosenttiin. Sekä vahinkosuhde (korvauskulut/maksutuotot, 78,8%) että liikekulusuhde (liikekulut/maksutuotot, 2,9%) nousivat hieman edellisvuodesta. Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua oli 74,7 prosenttia ja vastaava yhdistetty kulusuhde 95,6 prosenttia. Vahinkovakuutuksen kulusuhteet % % ,4 19,5 11,4 111, ,6 85,8 88,2 87,3 92, ,6 81,4 82,9 81,9 98,4 99, , ,8 23,6 22,2 23,9 21,5 2,6 19,1 19,7 2,4 2, Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde Liikekulusuhde Vaikka varsinainen vakuutustoiminta olikin kannattavaa, jäivät tulokset huonoiksi sijoitustoiminnan tappiollisuuden vuoksi. Yhtiöt tekivät yhteensä 164 miljoonan euron liiketappion. Sijoitustoiminta tuotti 172 miljoonaa euroa tappiota. Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle oli käyvin arvoin 3,2 prosenttia negatiivinen. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, oli 345 miljoonaa euroa miinuksella. 4

9 Vakuutusyhtiöiden kotimainen vakuutusmaksutulo* Suomessa vuonna 28, milj. vahinkomuutos-% suhde Eläkevakuutus % 1) - lakisääteinen eläkevakuutus , Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus 497-5,4 - kapitalisaatiosopimus ,7 - muu henkivakuutus ,5 - työntekijäin ryhmähenkivakuutus 4 2, - muu ryhmähenkivakuutus 87 -,5 - sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 497 6,6 - muu yksilöllinen eläkevakuutus 257 -,5 - sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 47-7,3 - muu ryhmäeläkevakuutus ,5 - jälleenvakuutus 4-16,4 Henkivakuutus yhteensä ,4 Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma 584 -,3 86, - muu tapaturma ja sairaus ,6 79,8 - maa-ajoneuvot 578 6, 77,3 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 16-3,9 46,4 - palo- ja muu omaisuusvahinko 721 5,2 73,4 - moottoriajoneuvon vastuu 666 3,5 8,8 - vastuu 175-1,1 77, - luotto ja takaus 31-3,1 24,3 - oikeusturva 55 8,9 84, - muu ensivakuutus 57 -,8 7,8 Vahinkoensivakuutus yhteensä , 78, - kotimainen jälleenvakuutus 71 2,7 72,9 - ulkomainen jälleenvakuutus 63-6,3 13,4 Vahinkovakuutus yhteensä ,7 78,8 YHTEENSÄ ,2 * ml. kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset sekä ne ulkomaiset yhtiöt, joiden tiedot toimitettu FK:lle 1) korvauskulut / vakuutusmaksutuotot, vain kotimaiset yhtiöt 5

10 Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma väheni 1 prosenttia 3,8 miljardiin euroon. Vakavaraisuuspääoman alenema laski myös yhtiöiden vastuunkantokykyä, joka päätyi vielä hyvälle tasolle 126 prosenttiin. Vahinkoyhtiöiden vakavaraisuus onkin säilynyt varsin hyvänä, koska niiden toiminta perustuu kannattavaan vakuutustoimintaan, eikä enää nojaa niin vahvasti sijoitustoiminnan tuottoihin kuin aiemmin. Vakavaraisuuspääoman kehitys vahinkoyhtiöissä mrd *488% *454% *19% *137% *132% *145% *126% *134% *131% *13% 3 Tasoitusmäärä 2 Arvostuserot ja muut erät 1 Oma pääoma ja pääomalainat * Vastuunkantokyky-% = vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot Palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus oli edelleen suurin luokkaryhmä. Sen maksutulo kasvoi 5 prosenttia 721 miljoonaan euroon. Tämän luokkaryhmän, joka pitää sisällään sekä yritysten että yksityisten omaisuusvakuuttamisen, vahinkosuhde laski 73,4 prosenttiin. Lakisääteisessä moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksessa maksutulo kasvoi 4 prosenttia 666 miljoonaan euroon. Moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksen vahinkosuhde nousi hieman, 8,8 prosenttiin. Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevahinkoja kappaletta, mikä oli puoli prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä väheni. Tilastokeskuksen mukaan onnettomuuksissa sai surmansa 343 henkilöä. Loukkaantuneiden määrä kasvoi hieman lähes 85 henkeen. 6

11 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulo säilyi liki ennallaan ja oli 584 miljoonaa euroa. Vahinkosuhde laski lievästi ja oli nyt 86, prosenttia. Vapaaehtoisessa maa-ajoneuvot luokassa maksutulo kasvoi 6 prosenttia 578 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde heikkeni jonkin verran ja oli 77,3 prosenttia. Henkilöautojen määrä kasvoi vuonna 28 runsaat 5 prosenttia. Autovahinkojen määrä jäi noin 3 prosenttia edellisvuotista alemmaksi, ilmoituksia tehtiin kappaletta. Muun tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 279 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli siten 16 prosenttia. Osasyynä vahvaan kasvuun oli OP-Pohjola-ryhmässä tehty sairausvakuutuskannan siirto henkiyhtiöstä vahinkoyhtiöön. Vastaanotetun jälleenvakuutuksen maksutulo aleni 3 prosenttia 134 miljoonaan euroon. Maksutulo jakautui siten, että 63 miljoonaa euroa saatiin ulkomaisesta jälleenvakuutuksesta ja loput 71 miljoonaa euroa kotimaisesta jälleenvakuutuksesta. Vahinkovakuutuksen maksutulon jakauma 28 Vakuutusmaksutulo yhteensä milj. Palo- ja muu omaisuusvahinko 721 Moottoriajoneuvon vastuu 666 Lakisääteinen tapaturma Maa-ajoneuvot Muu tapaturma ja sairaus 279 Vastuu 175 Meri- ja lentoalukset, kuljetus 16 Kotimainen jälleenvakuutus Ulkomainen jälleenvakuutus Muu ensivakuutus Oikeusturva Luotto ja takaus milj. 7

12 Vahinkovakuutusyhtiöiden ensivakuutuksen maksutulo nousi 4 prosenttia 3,3 miljardiin euroon. Muutokset markkinaosuuksissa olivat pieniä. OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus nousi 27,9 prosenttiin, jolla se säilytti markkinajohtajan asemansa selvästi. If:n markkinaosuus supistui 25,6 prosenttiin. Tapiolan markkinaosuus laski 18,6 prosenttiin. Fennian markkinaosuus kasvoi lievästi ja oli 1,6 prosenttia. Lähivakuutusryhmän, johon Lähivakuutuksen lisäksi kuuluvat paikalliset vakuutusyhdistykset, yhteenlaskettu markkinaosuus vahinkovakuutuksessa kasvoi 8,8 prosenttiin. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli yli 91 prosenttia. Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet 28 Kotimainen ensivakuutus, vakuutusmaksutulo yhteensä milj. OP-Pohjola-ryhmä If 25,6% 27,9% Tapiola-yhtiöt 18,6% Fennia Lähivakuutus-ryhmä 8,8% 1,6% Pohjantähti Turva Aktia Vahinkovakuutus Alandia-bolagen Muut 2,4% 2,1% 1,9% 1,% 1,1% milj. Vakuutusyhdistykset Yhdistysten lukumäärä on jo vuosia ollut lievässä laskusuunnassa, vuonna 28 niitä toimi Suomessa runsaat 9 kappaletta. Suurin osa yhdistyksistä kuuluu Lähivakuutus-ryhmään. Yhdistysten määrä tulee entisestään vähentymään, kun Lähivakuutus-ryhmän jäsenyhdistysten määrää on suunniteltu vähennettävän yhteensä 3 yhdistykseen. Vakuutusyhdistysten yhteenlaskettu ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 172 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 5 prosenttia. Markkinaosuus koko ensivakuutuksesta oli runsaat 5 prosenttia. Vakuutusyhdistysten vahinkosuhde oli 65 prosenttia. Luku ei kuitenkaan ole suoraan verrattavissa vakuutusyhtiöiden lukuihin, sillä yhdistysten vakuutuskannan rakenne poikkeaa olennaisesti useimpien yhtiöiden kannan rakenteesta. Yhdistysten liikevoitoksi muodostui 2 miljoonaa euroa, mikä on 1 prosentti suhteessa liikevaihtoon. 8

13 Henkivakuutus Henkivakuutuksen maksutulo jäi yli 6 prosenttia edellisvuotista alemmaksi, kotimaasta saatu maksutulo oli 2,6 miljardia euroa. Maksutulon alenema johtuu siitä, että sijoitussidonnaisten vakuutusten houkuttelevuus muihin säästötuotteisiin verrattuna kärsi pahasti, kun asiakkaiden vakuutuksistaan saamat tuotot jäivät raskaasti negatiivisiksi. Uusmyynti jäi euromääräisesti 1 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi, eikä riittänyt kattamaan edes takaisinostojen määrää. Vakuutussäästöjen määrä aleni yli 8 prosenttia 27,7 miljardiin euroon. Alenema kohdistui lähes pelkästään sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, joiden määrä väheni 26 prosenttia 6,6 miljardiin euroon. Henkivakuutuksen vakuutussäästöt mrd Sijoitussidonnaiset Perustekorkoiset mrd ,5 2,2 22,3 24,2 27,2 29,2 3,2 27, Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset kasvoivat 16 prosenttia 3,5 miljardiin euroon. Korvauksista oli takaisinostoja 1,3 miljardia, säästösummien takaisinmaksuja 1,2 miljardia ja muita korvauksia 1, miljardia euroa. Takaisinostot lisääntyivät 36 prosenttia ja muut korvaukset 12 prosenttia. Säästösummia maksettiin takaisin 3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 9

14 Vuonna 28 yksilöllisen henkivakuutuksen maksutulo laski 19 prosenttia 1,4 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten maksutulo aleni puoleen, sen sijaan perustekorkoisten vakuutusten ja riskivakuutusten maksutulo kasvoi selvästi. Tämän vuoksi sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus yksilöllisen henkivakuutuksen maksutulosta laski 5 prosenttiin. Määräaikaistalletusta muistuttavien kapitalisaatiosopimusten maksutulo kasvoi 15 prosenttia ja oli 184 miljoonaa euroa. Suuren kasvun taustalla oli yksityishenkilöille suunnattujen sijoitussidonnaisten tuotteiden tulo markkinoille. Yksilöllisten eläkevakuutusten myynti jatkui hyvänä. Uusia sopimuksia tehtiin 4 prosenttia edellisvuotista enemmän, eli 74 5 kappaletta. Uuteen eläkevakuutukseen keskimäärin maksettu jatkuva maksu oli 137 euroa kuukaudessa. Maksutulon kasvu oli 4 prosenttia, ja se kasvoi 754 miljoonaan euroon. Yksilöllinen henki- ja eläkevakuutus mrd. 3,5 3, Kotimaan vakuutusmaksutulo , deflatoitu elinkustannusindeksillä, 28=1 Yksilöllinen henkivakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus mrd. 3,5 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1,,5,5, , Vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi yli 4 prosenttia. Maksutuloa poikkeuksellisesti kasvattavia eläkesäätiöiden vastuunsiirtoja saatiin vuonna 28 yhteensä 115 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna määrä oli noin 37 miljoonaa euroa. Muutenkin kasvu uusmyynnin maksuissa painottui poikkeuksellisiin maksuihin, kun vuonna 27 paino oli vielä jatkuvissa maksuissa. Maksutulo oli yhteensä 38 miljoonaa euroa, josta oli sijoitussidonnaista 47 miljoonaa euroa. Suuresta maksutulon kasvusta huolimatta uusien sopimusten määrä oli jonkin verran alhaisempi kuin vuotta aiemmin. 1

15 Vapaaehtoisen ryhmähenkivakuutuksen maksutulo säilyi ennallaan 87 miljoonassa eurossa. Työmarkkinaosapuolten sopima työntekijäin ryhmähenkivakuutus keräsi maksutuloa 4 miljoonaa euroa, mikä sekin oli osapuilleen saman verran kuin vuotta aiemmin. Henkiyhtiöiden sijoitusten tuotto jäi käyvin arvoin laskettuna 6,5 prosenttia negatiiviseksi, yhteensä sijoitusten tappio oli 1,8 miljardia euroa. Liikekulut pysyivät edellisvuoden tasolla 216 miljoonassa eurossa. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto romahti yli miljardi euroa tappiolliseksi. Arvostuserot vähenivät yli 1,3 miljardilla eurolla, joten kokonaistulos oli 2,4 miljardia euroa tappiollinen. Raskaista tappioista huolimatta asiakashyvityksiä maksettiin, ja ne rahoitettiin pääosin purkamalla asiakashyvityksiä varten tehtyjä varauksia. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus laski 12 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 12 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Ylimääräinen omaisuus toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma väheni 33 prosenttia 2,9 miljardiin euroon. Toimintapääoma oli kuitenkin vielä 2,4-kertainen verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Vakavaraisuuspääoman kehitys henkiyhtiöissä mrd. 7 6 *46% 5 4 *29% *19% *16% *19% *19% *16% 3 2 *14% *14% *12% Tasoitusmäärä Arvostuserot ja muut erät 1 Oma pääoma ja pääomalainat * Vakavaraisuusaste = 1*(toimintapääoma + tasoitusmäärä) / (omalla vastuulla oleva vastuuvelka - tasoitusmäärä - 75% sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta) 11

16 OP-Henkivakuutus säilytti markkinajohtajan asemansa, vaikka sen osuus pienenikin jonkin verran 29,3 prosenttiin. Myös Nordean (22,5%) ja Mandatum Lifen (19,5%) markkinaosuudet pienenivät, samoin kuin useilla pienemmillä yhtiöillä. Osuuttaan lisäsivät Tapiola (7,8%), Handelsbanken Liv (,7%) sekä etenkin Duo (3,2%), jonka maksutulosta suuri osa tuli kannansiirron kautta. Henkivakuutuksen markkinaosuudet 28 Kotimainen ensivakuutus, vakuutusmaksutulo yhteensä 2 62 milj. OP-Henkivakuutus Suomi 2,9% 29,3% Nordea Henkivakuutus 22,5% Mandatum Life Kaleva 1,9% 19,5% Tapiola-yhtiöt Skandia Life Aktia Henkivakuutus Duo Henki-Fennia Handelsbanken Liv Liv-Alandia 3,5% 3,2% 2,1%,7%,1% 7,8% 6,5% milj. 12

17 Lakisääteinen eläkevakuutus Vuoden loppua kohti voimistunut talouskriisi heikensi lakisääteistä työeläkevakuutusta hoitavien vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta huomattavasti. Tähän vaikutettiin lieventämällä eläkeyhtiöiden vakavaraisuusvaatimuksia tilapäisellä lailla. Useita muutoksia sisältävän lain päätarkoitus on mahdollistaa osakkeiden käyttäminen osana pitkäjänteistä sijoitustoimintaa myös jatkossa suhdanteista riippumatta. Toimintapääoma aleni lähes 5 prosenttia 9, miljardiin euroon. Uuden lain ansiosta yhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus säilyi hyvänä ollen 15 prosenttia vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Toimintapääoman kehitys työeläkeyhtiöissä mrd *31% *3% *28% *31% *28% *21% *16% *2% *23% *15% Arvostuserot ja muut erät Osittamaton lisävakuutusvastuu Oma pääoma * Toimintapääoma % vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi 11 prosenttia 1,1 miljardiin euroon. Suuren muutoksen syynä olivat palkkasumman epätavallisen voimakas kasvu ja lisäksi kolmen eläkesäätiön vastuunsiirrot eläkeyhtiöihin. Eläkkeitä maksettiin yhteensä 8,9 miljardilla eurolla. Eläkkeiden maksamista varten kertyneen vastuuvelan katteena olevat sijoitukset vähenivät käyvin arvoin laskettuna 14 prosenttia 63 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin laskettuna oli -15,2 prosenttia. Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu valtaosin sijoitustoiminnan kautta. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuotto jäi 11,8 miljardia euroa negatiiviseksi. Vakuutusliikkeen tulos oli 155 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 98 miljoonaa euroa. Uuden lain myötä vastuuvelan tuottovaatimus oli negatiivinen, eli se paransi tulosta 332 miljoonalla eurolla. Näin kokonaistulos jäi 11,2 miljardia euroa tappiolliseksi. Positiivisesta tuloksen osasta 11 miljoonaa euroa käytettiin 13

18 asiakashyvityksiin ja 145 miljoonalla eurolla vahvistettiin tasoitusvastuuta. Negatiivinen loppuosa 11,5 miljardia euroa heikensi toimintapääoman suurimpia eriä, eli osittamatonta lisävakuutusvastuuta ja arvostuseroja. Vuosi 28 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi Työntekijän eläkelain (TyEL) puitteissa. Varma säilytti markkinajohtajan asemansa, vaikka sen osuus laski 33,9 prosenttiin. Toiseksi suurimman, Ilmarisen, markkinaosuus kasvoi 32,3 prosenttiin. Eläke-Tapiolan markkinaosuus laski hieman 13,9 prosenttiin, Eläke-Fennian osuus nousi ja oli 1,8 prosenttia. Eteran markkinaosuus putosi 5,6 prosenttiin. Kahden pienimmän yhtiön osuudet säilyivät liki ennallaan ja olivat Eläke-Veritas 3,3 prosenttia ja Pensions-Alandia,3 prosenttia. Työeläkevakuutusyhtiöiden markkinaosuudet 28 Vakuutusmaksutulo yhteensä milj. Varma 33,9% Ilmarinen 32,3% Eläke-Tapiola 13,9% Eläke-Fennia 1,8% Etera 5,6% Eläke-Veritas 3,3% Pensions-Alandia,3% milj. Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Maailmanlaajuinen finanssikriisi vaikutti vakuutusyhtiöihin vahvimmin juuri sijoitusten kautta. Osakkeiden markkina-arvot laskivat vuoden aikana lähes kaikkialla historiallisen paljon, maailmanlaajuinen lasku oli yli 4 prosenttia. Joukkovelkakirjalainojen tuotto jäi hyvin alhaiseksi, eikä kiinteistöistä saatu tuottokaan ollut edellisvuoden tasolla. Käyvin arvoin laskettu sijoituskannan arvo aleni 12 prosenttia ja oli 98 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia; 63 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 25 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 1 miljardia euroa. 14

19 Sijoituskannan rakenne muuttui taas selvästi. Rahoitusmarkkinavälineet, joista suurin osa on joukkovelkakirjalainoja, nousivat jälleen suurimmaksi eräksi. Niihin oli sijoitettu vuoden 28 lopussa yhteensä 48 miljardia euroa. Niiden määrä lisääntyi 7 prosenttia ja osuus sijoituksista oli 49 prosenttia. Tuotto sijoituksista rahoitusmarkkinavälineisiin jäi alle prosentin. Osakkeiden markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen väheni 39 prosenttia ja oli 32 miljardia euroa. Niiden osuus oli nyt enää 33 prosenttia, kun edellisvuonna se oli 47 prosenttia. Osakkeiden käypäarvoinen tuotto jäi 35 prosenttia miinukselle. Kiinteistöjen osuus sijoituksista nousi 11 prosenttiin, ja niiden arvo nousi hieman 1,4 miljardiin euroon. Kiinteistöt tuottivat 3 prosenttia. Lainojen määrä nousi selvästi kysynnän ponnahdettua syksyllä nousuun. Kysynnän vahvistumisen taustalla oli yritysten rahoituksen vaikeutuminen. Lainoja oli nyt runsaat 6 miljardia euroa, josta takaisinlainoja 3 miljardia euroa. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta nousi, nyt se oli jo 7 prosenttia, kun edellisvuoden osuus oli 3 prosenttia. Lainojen tuotto oli runsaat 4 prosenttia. Sijoituksia on suunnattu aiempaa enemmän kotimaahan, ulkomaisten sijoitusten osuus kaikista sijoituksista oli 55 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 59 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin ,1 1% % 5 33% 5 mrd ,8 44% 4 3 Muut sijoitukset Lainat Kiinteistösijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet 2 35% 2 1 1,2 24% 63% 56% 1 Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Eläkeyhtiöt 15

20 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 1 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo luokkaryhmittäin 28 (1 ) Markkina- Muu tapa- Meri- ja Palo- ja muu Moottori- Kotimainen Ulkomainen osuus Kotimainen Vakuutus- Lakisäät. turma ja Maa-ajo- lentoalukset, omaisuus- ajoneuvon Luotto ja Oikeus- Muu ensi- jälleen- jälleen- % ensivak. maksutulo tapaturma sairaus neuvot kuljetus vahinko vastuu Vastuu takaus turva vakuutus vakuutus vakuutus If Vahinkovakuutus 25, Pohjola Vakuutus 23, Tapiola 18, Fennia 1, Lähivakuutus 3, A-Vakuutus 2, Pohjantähti 2, Turva 2, Vahinko-Veritas 1, Eurooppalainen 1, Alandia, Ålands, Osuuspankkien, Garantia, Redarnas, Valion, Spruce Vakuutus, IngoNord, Palonvara, Pankavara, Bothnia International, 6 6 Alma, Yhtiöt yhteensä 28 94, Yhtiöt yhteensä 27 94, Muutos-% 3,9 3,7 -,3 15,6 5,8-4,1 5,9 3,6-1,7-2,8 1,1-1,5 2,5-6,3 Vakuutusyhdistykset 5, If Oyj Suomen sivuliike, Yhteensä 28 1, Yhteensä 27 1, Muutos-% 4, 3,8 -,3 15,6 6,1-3,4 5,4 3,5-1,2-2,8 9,5 -,9 2,6-6,3

21 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 2 Vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja 28 Liike- Vahinko- Liikekulu- Yhdistetty Liike- Liikevoitto vaihto suhde suhde kulusuhde voitto % liike- 1 % % % 1 vaihdosta If Vahinkovakuutus ,9 17,6 94, ,3 Tapiola ,2 25,7 111, ,7 Vahinko-Pohjola ,9 21, 96, ,4 Fennia , 2,4 15, ,1 Lähivakuutus ,8 17,9 94, ,3 A-Vakuutus ,2 15,1 97, ,4 Pohjantähti ,9 22,9 93, ,9 Turva ,7 25,2 11, ,4 Veritas Vahinko ,8 26, 11, ,2 Eurooppalainen ,9 19, 82, ,6 Alandia ,2 13,7 12, ,5 Ålands , 2,1 94, ,1 Redarnas ,7 18,9-7, ,7 Garantia ,6 33,9 45, ,8 IngoNord ,8 61,1 128, ,3 Spruce Vakuutus ,6 33,7 239, , Valion ,7 13,4 75, -55-2, Pankavara ,3 22,7-12, ,4 Bothnia International ,6 Palonvara ,2 8,4 72,6-3 -,3 Alma , Osuuspankkien ,9 29,5 57, ,8 Kotimaiset yhteensä ,8 2,9 99, ,4 Vakuutusyhdistykset ,3 3,3 95, ,3 If Oyj Suomen sl. 73,7 16, 89,7 Kaikki yhteensä ,1 21,4 99, ,

22 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 3 Vahinkovakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 28 (1 ) Tasoitus- Sijoitus- Muut Poistoeron Vakuutus- Korvaus- Yhteistakuu- määrän toiminnan tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutuotot kulut erän muutos Liikekulut muutos nettotuotot ja kulut verot muutos voitto (tappio) If Vahinkovakuutus Vahinko-Pohjola Tapiola Fennia Lähivakuutus A-Vakuutus Pohjantähti Vahinko-Veritas Turva Eurooppalainen Ålands Osuuspankkien Alandia Garantia Redarnas Valion IngoNord Pankavara Palonvara Spruce Vakuutus Bothnia International Alma Yhteensä

23 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 4 Vahinkovakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 28 (1 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka yhteensä siirtovelat yhteensä IF Vahinkovakuutus Tapiola Vahinko-Pohjola Fennia Lähivakuutus Osuuspankkien A-Vakuutus Veritas Vahinko Turva Pohjantähti Ålands Redarnas Garantia Alandia Eurooppalainen Bothnia International Pankavara Valion Spruce Vakuutus IngoNord Alma Palonvara Yhteensä

24 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 5 Henkivakuutusyhtiöiden maksutulot Suomessa vuonna 28 (1 ) Markkinaosuus Sijoitussid. Muu Sijoitussid. Muu Vakuutus ensivakuu- Sijoitussid. Kapitalisaatio- Muu Työntekijäin Muu yksilöllinen yksilöllinen ryhmä- ryhmä- Ensi- Jälleen- maksutulo tuksesta henki sopimus henki ryhmähenki ryhmähenki eläke eläke eläke eläke vakuutus vakuutus yhteensä % OP-Henkivakuutus ,3 Nordea Henkivakuutus ,5 Mandatum Life ,5 Henki-Tapiola ,1 AktiaHenkivakuutus ,5 Duo ,2 Suomi ,9 Y-H-Tapiola ,8 Henki-Fennia ,1 Kaleva ,9 Liv-Alandia ,1 Retro , Kotimaiset yhteensä ,8 Kotimaiset yhteensä Kasvu-% -51,1 149,7 12,5 2, -,4 4,4 -,1-7,3 52,5-5,9-16,4-5,9 Skandia Life ,5 Handelsbanken Liv ,7 Kaikki yhteensä , Kaikki yhteensä Kasvu-% -5,4 149,7 12,5 2, -,5 6,6 -,5-7,3 52,5-6,4-16,4-6,4

25 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 6 Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 28 (1 ) Sijoitus- Sijoitusten Vakuutus- Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan arvonkor. Korvaus- maksuvas- toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot ja oikaisut kulut tuun muutos Liikekulut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Nordea Henkivakuutus OP-Henkivakuutus Mandatum Life Henki-Tapiola Aktia henkivakuutus Duo Suomi Y-H-Tapiola Henki-Fennia Kaleva Liv-Alandia Retro Henkiyhtiöt yhteensä Henkivakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 28 (1 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Sijoitussid. Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Sijoitussid. Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä katteena yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka vastuuvelka yhteensä siirtovelat yhteensä Nordea Henkivakuutus Mandatum Life Suomi OP-Henkivakuutus Henki-Tapiola Kaleva Y-H-Tapiola Aktia henkivakuutus Henki-Fennia Duo Liv-Alandia Retro Henkiyhtiöt yhteensä

26 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 7 Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulot vuonna 28 (1 ) Vakuutus Markkina- Ensi- Jälleen- maksutulo osuus 28 TyEL YEL vakuutus vakuutus yhteensä % Varma ,9 Ilmarinen ,3 Eläke-Tapiola ,9 Eläke-Fennia ,8 Etera ,6 Eläke-Veritas ,3 Pensions-Alandia ,3 Eläkeyhtiöt yhteensä , Eläkeyhtiöt yhteensä Kasvu-% 11,4 4,7 11, 11, Työeläkevakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 28 (1 ) Sijoitus- Vakuutus- Liikekulut, Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan Korvaus- maksuvas- lakisäät. toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot kulut tuun muutos maksut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Varma Ilmarinen Eläke-Tapiola Eläke-Fennia Etera Eläke-Veritas Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä Työeläkevakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 28 (1 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä velka yhteensä siirtovelat yhteensä Varma Ilmarinen Eläke-Tapiola Etera Eläke-Fennia Eläke-Veritas Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä

27

28 FK Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki Faksi

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009 Vakuutusyhtiöt Suomessa 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 1 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Kansantalouden kehitys vuonna 2006... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 3 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 31.05.2017 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 17.12.2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 1 III ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS LYHYESTI...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2009 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...7

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys Lyhyesti...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2011 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...6

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Merja Stenberg Puhelin 010 831 5537 merja.stenberg@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2010 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Juhani Peltola Puhelin 010 8315538 juhani.peltola@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2008 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Säästö- ja henkivakuutusselvitys

Säästö- ja henkivakuutusselvitys FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund SISÄLLYS Henkivakuutusmarkkinat Suomessa... 1 Maksutulo on pysynyt vakaana... 2 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti... 2 Vakuutussäästäminen...

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS LEHDISTÖTIEDOTE 2/2005 6.6.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 TIEDOTE Lehdistötiedote 9.3.2005 1/2005 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 Vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuivat 31.12.2004.

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 LEHDISTÖTIEDOTE 3/2005 9.9.2005 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 4/2007 1 (6) 8.6.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2013

Vakuutustoiminta 2013 Rahoitus ja vakuutus 2014 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 114,5 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 114,5 miljardia

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2012

Vakuutustoiminta 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 108,5 mrd. euroa Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet,

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2014

Vakuutustoiminta 2014 Rahoitus ja vakuutus 2015 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 116,2 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 116,2 miljardia

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2016

Vakuutustoiminta 2016 Rahoitus ja vakuutus 217 Vakuutustoiminta 216 Vakuutusyhtiöiden maksutulot pienenivät ja maksetut korvaukset kasvoivat vuonna 216 Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlasketut vakuutusmaksutulot

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 8/2007 13.12.2007 1 (6) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kasvoi tammi-syyskuussa. Syyskuun jälkeen yhtiöiden vakavaraisuuden voidaan arvioida heikentyneen

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 2/2008 10.3.2008 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 Vakuutuslaitosten suhteellisten vakavaraisuuksien kehitys oli epäyhtenäistä eri laitosryhmien

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2015

Vakuutustoiminta 2015 Rahoitus ja vakuutus 2016 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 119,3 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 119,3 miljardia

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (7) 7.9.2004 7/2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui hieman alkuvuonna 2004. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta 401 Työeläkevakuutusyhtiö Frekvenssi VD: Vakavaraisuus VA01a Tuloslaskelma työeläkevakuutusyhtiöille VB01 Epäsuora rahoituslaskelma VB02a Työeläkevakuutusyhtiön tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot VD01

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2012 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2012 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2012 Liikevoitto nousi 48,6 milj. euroa 86,5 milj. euroon (37,9 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot