Osavuosikatsaus Veritas-ryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Veritas-ryhmä

2 Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/ / Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin, milj. 95,8 61,6 155,7 Sitoutuneen pääoman tuotto (käyvin arvoin), % 4,6 3,4 8,5 Maksetut korvaukset, milj. 160,3 154,1 302,4 Liikekulut, milj. 22,0 21,0 42,8 Sijoitukset yhteensä 2 171, , ,9 Kokonaistulos, milj. 56,6 28,8 79,1 Henkilöstön lukumäärä Veritas-ryhmä ei muodosta konsernia. Ryhmää koskevat tunnusluvut on laskettu yhteen Veritas Eläkevakuutuksen, Veritas Henkivakuutuksen ja Veritas Vahinkovakuutuksen vastaavista tunnusluvuista.

3 Veritas Eläkevakuutus Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/ /2004 4) ) Vakuutusmaksutulo, milj Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin, milj Sitoutuneen pääoman tuotto, % 4,6 3,5 8,4 Vastuuvelka, milj Toimintapääoma, milj % vastuuvelasta 1) 24,9 20,8 23,0 suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,2 2,0 2,2 Hoitokustannukset / vakuutusmaksun hoitokustannusosat, % 93,6 90,5 93,5 Eläkevarat, milj. 2) Arvioitu TEL-palkkasumma, milj. 3) Arvioitu YEL-työtulosumma, milj. 3) ) Suhdeluku laskettu prosenttina vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. 2) Vastuuvelka ja arvostuserot. 3) Arvio vakuutettujen koko vuoden palkka- ja työtulosummasta. 4) Sijoitustoiminnan tuotoista 2004 on eliminoitu Veritas Henkivakuutuksen osakkeiden käyvän arvon kertaluonteinen korotus.

4 Veritas Eläkevakuutus Osavuosikatsaus 2005 SIJOITUKSET (käyvin arvoin) 6/2005 6/ M % M % M % Lainasaamiset 1) 25,7 1,8 33,9 2,7 31,9 2,4 Joukkovelkakirjalainat 1)2) 640,2 45,6 583,4 46,8 625,2 46,9 sisältää korkorahastoja 38,2 37,9 43,1 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1)2) 74,1 5,3 69,7 5,6 84,0 6,3 sisältää korkorahastoja 2,1 8,2 8,3 Osakkeet ja osuudet 393,8 28,1 318,8 25,6 332,3 24,9 Kiinteistösijoitukset 269,0 19,2 240,6 19,3 258,8 19,4 Sijoitukset yhteensä 1 402,7 100, ,5 100, ,2 100,0 Jvk-salkun modifioitu duraatio (D mod = D/ 1 +r) 3,5 1) Sisältää kertyneet korot. 2) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot muihin rahoitusmarkkinavälineisiin.

5 Veritas Eläkevakuutus Osavuosikatsaus 2005 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTTO Sijoitusten nettotuotot, käyvin arvoin 1) M Sitoutunut pääoma 2) M Tuotto -% sitoutuneelle pääomalle Tuotto -% sitoutuneelle pääomalle 4) Tuotto -% sitoutuneelle pääomalle 4) Lainasaamiset 0,7 29,6 2,5 2,4 5,0 Joukkovelkakirjalainat 3) 10,9 625,4 1,7 2,3 7,6 josta korkorahastot 0,8 37,0 2,1 2,5 8,5 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) 0,8 78,5 1,0 1,0 2,1 josta korkorahastot 0,0 3,6 0,7 0,9 1,9 Osakkeet ja osuudet 41,4 342,7 12,1 7,9 13,8 Kiinteistösijoitukset 8,2 259,2 3,1 2,7 7,0 Sijoitukset yhteensä 61, ,4 4,6 3,5 8,4 Sijoitustoiminnan kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut -0, ,4 0,0 0,0 0,0 Sijoitustuotot yhteensä 61, ,4 4,6 3,5 8, ) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan ostojen/kulujen ja myyntien/tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa ja kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää korkorahastojen tuotot. 4) Osakkeiden ja osuuksien nettotuotoista vuodelta 2004 on eliminoitu 34 miljoonan euron kertaluontoinen erä, joka johtuu yhtiön omistamien Veritas Henkivakuutuksen osakkeiden käyvän arvon korotuksesta. Tämä erä mukaan luettuna osakkeiden ja osuuksien tuotto oli 23,9% (1-6/2004: 21,0%) ja koko salkun tuotto 11,4% (1-6/2004: 6,4%).

6 Veritas Eläkevakuutus Osavuosikatsaus 2005 VAKAVARAISUUDEN KEHITYS 50 % 40 % 30 % Tavoitevyöhyke 20 % 10 % 0 % Toimintapääoma Vakavaraisuusraja

7 Veritas Eläkevakuutus Osavuosikatsaus 2005 VAKAVARAISUUS % % % Vakavaraisuusraja 11,3 10,5 10,7 Tavoitevyöhykkeen alaraja 22,7 21,0 21,4 Tavoitevyöhykkeen yläraja 45,3 42,1 42,7 Toimintapääoma 24,9 20,8 23,0

8 Veritas Eläkevakuutus Osavuosikatsaus 2005 KOKONAISTULOS (käyvin arvoin) 1-6/ /2004 1) ) M M M Vakuutustoiminnan tulos 1,2 3,6 3,6 Sijoitustoiminnan tulos 35,9 17,4 51,8 + Sijoitustoiminnan tulot 62,0 40,6 100,3 - Vastuuvelan tuottovaatimus - 26,1-23,2-48,5 Hoitokustannustulos 0,4 0,6 0,8 Kokonaistulos 37,5 21,6 56,2 1) Veritas Henkivakuutuksen osakkeiden käyvän arvon kertaluonteinen korotus vuodelta 2004 eliminoitu.

9 Veritas Henkivakuutus Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/ / Vakuutusmaksutulo, milj. 35,5 37,5 79,3 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin, milj. 23,6 17,5 46,8 Sitoutuneen pääoman tuotto, käyvin arvoin, % 3,8 3,2 8,4 Maksetut korvaukset, milj. 25,4 27,1 48,9 Liikekulut, milj. 7,2 7,2 14,1 Kokonaistulos, milj. 12,8 5,9 23,7 Vakavaraisuusaste (suhteessa vastuuvelkaan), % 18,9 14,9 17,4 Henkilöstön lukumäärä

10 Veritas Henkivakuutus Osavuosikatsaus 2005 SIJOITUKSET (käyvin arvoin) 6/2005 6/ M % M % M % Lainasaamiset 1) 4,8 0,8 3,4 0,6 5,3 0,9 Joukkovelkakirjalainat 1)2) 343,0 53,9 307,3 53,7 326,9 52,8 sisältää korkorahastoja 16,7 2,6 19,7 3,5 21,1 3,4 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1)2) 24,2 3,8 29,9 5,2 40,6 6,6 sisältää korkorahastoja 5,6 0,9 17,9 3,1 14,6 2,4 Osakkeet ja osuudet 121,8 19,1 103,0 18,0 103,9 16,8 Kiinteistösijoitukset 142,8 22,4 128,6 22,5 142,0 23,0 Sijoitukset yhteensä 636,7 100,0 572,1 100,0 618,6 100,0 Jvk-salkun modifioitu duraatio (D mod = D/ 1+r) 4,1 1) Sisältää kertyneet korot. 2) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot muihin rahoitusmarkkinavälineisiin.

11 Veritas Henkivakuutus Osavuosikatsaus 2005 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTTO Sijoitusten nettotuotot, käyvin arvoin 1) M Sitoutunut pääoma 2) M Tuotto -% sitoutuneelle pääomalle Tuotto -% sitoutuneelle pääomalle Tuotto -% sitoutuneelle pääomalle 2004 Lainasaamiset 0,1 5,0 2,7 2,3 4,6 Joukkovelkakirjalainat 3) 6,6 333,0 2,0 2,5 8,0 josta korkorahastot 0,2 17,4 1,0 1,8 8,5 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) 0,3 35,0 1,0 1,0 1,9 josta korkorahastot 0,1 6,9 0,9 0,8 1,7 Osakkeet ja osuudet 12,1 106,3 11,4 6,4 12,5 Kiinteistösijoitukset 4,9 140,6 3,5 3,9 9,5 Sijoitukset yhteensä 24,0 619,8 3,9 3,3 8,7 Sijoitustoiminnan kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut -0,4 619,8-0,1-0,2-0,3 Sijoitustuotot yhteensä 23,6 619,8 3,8 3,2 8,4 1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan ostojen/kulujen ja myyntien/tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa ja kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää korkorahastojen tuotot.

12 Veritas Vahinkovakuutus Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/ / Vakuutusmaksutulo, milj. 30,0 25,0 57,4 Maksetut korvaukset, milj. 25,6 20,5 42,5 Vahinkosuhde, % 94,0 87,9 100,6 Liikekulut, milj. 8,1 7,5 15,8 Liikekulusuhde 19,5 21,8 22,0 Henkilöstön lukumäärä Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin, milj. 10,2 3,6 10,6 Sijoitustoiminnan tuotto (käyvin arvoin), % 8,0 3,2 9,2 Sijoitukset yhteensä 131,6 115,9 123,1 Kokonaistulos, milj. 6,3 1,2-0,8 Yhdistetty kulusuhde 113,5 109,7 122,6 Vastuunkantokyky, % 114,0 131,0 112,2

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen MÄÄRÄYS/OHJE 19.02.2009 Dnro 3/101/2009 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 77 Voimassaoloaika: 22.12.2008 31.12.2010 Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 1 (10) Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Vertailuluvut suluissa ovat 30.6.2014 mukaiset, ellei toisin ole ilmoitettu. Kokonaistulos oli 700 (1 149) miljoonaa euroa. Sijoitusten kuuden kuukauden tuotto

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2014-31.12.2014. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2014-31.12.2014. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Tilinpäätös. Veritas Vahinkovakuutus VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tase.

Tilinpäätös. Veritas Vahinkovakuutus VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tase. Veritas Vahinkovakuutus Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tase Tuloslaskelma Taseen liitteet Tuloslaskelman liitteet Tunnuslukuja

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös

3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 10 Tase 13 Emoyhtiön rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Sivut VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Sisältö. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22 32 Toimintakertomus 23 25 Tuloslaskelma 26

Sisältö. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 22 32 Toimintakertomus 23 25 Tuloslaskelma 26 Vuosikertomus 2014 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6 21 Toimintakertomus 7 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosikertomus 2013 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6-21 Toimintakertomus 7-13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen

Lisätiedot