Vakuutustoiminta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutustoiminta 2013"

Transkriptio

1 Rahoitus ja vakuutus 2014 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 114,5 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 114,5 miljardia euroa, josta 70 prosentin osuudella vastasivat työeläkeyhtiöt. Sijoitustoiminnan tasearvo kaikkiaan kasvoi edellisestä vuodesta lähes 6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vakuutustoimintatilastosta. Oheisessa kaaviossa esitetään sijoitusten jakauma kohteittain. Vakuutusyhtiöiden sijoitukset , milj. euroa Vakuutustoiminnan tuotot muodostuvat ensisijaisesti vakuutusmaksutulosta, sijoitustoiminnan nettotuotoista ja muista tuotoista. Vakuutusmaksutulo oli kaikkiaan 22 miljardia euroa vuonna. Henkivakuutusyhtiöt kasvattivat vuonna vakuutusmaksutulojaan 41 prosentilla, vahinkovakuutusyhtiöllä kasvua oli 18 prosenttia ja työeläkeyhtiöillä kasvua oli lähes prosentin vakuutusmaksutulon pysyessä 12 miljardissa eurossa. Tarkempaa tietoa vakuutustoiminnasta on saatavilla tilaston tietokantataulukoista ja muiden vakuutustietoa tuottavien yhteisöjen internetsivuilta (linkki tilaston kotisivun vasemmassa valikossa kohdassa Linkit ). Vakuutustoimintatilasto kattaa eläke, henki ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintatietoja mm. tuloslaskelman, taseen sekä vakuutusluokkien kannat. Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan tiedonkeruuseen vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen kotimaan toiminnasta. Huomioitavaa on, että vakuutusyhtiöiden Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 tilinpäätös ja niistä lasketut tunnusluvut poikkeavat olennaisesti muilla toimialoilla toimivien yritysten tilinpäätöskaavasta. Tilinpäätösten rakenne eroaa monilta osin eläke, henki ja vahinkovakuutusyhtiöiden kesken. Henki ja vahinkovakuutusyhtiöiden tiedot sisältävät myös sivuliikkeet ulkomailla. 2

3 Sisällys Taulukot Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet, milj. euroa...4 Liitetaulukko 2. Työeläkevakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut...4 Liitetaulukko 3. Työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutuskanta...5 Liitetaulukko 4. Henkivakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut...6 Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta...7 Liitetaulukko 6. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutuskanta ja suoritukset...8 Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot...9 Liitetaulukko 8. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot...10 Kuviot Liitekuviot Liitekuvio 1. Vakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulon jakauma, milj. euroa...11 Laatuseloste: Vakuutustoiminta

4 Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet, milj. euroa Aineettomat hyödykkeet yhteensä Sijoitukset yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset Saamiset yhteensä Muu omaisuus yhteensä Siirtosaamiset yhteensä VASTAAVAA Oma pääoma /peruspääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä Pääomalainat Vakuutustekninen vastuuvelka, oma osuus Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka Pakolliset varaukset yhteensä Jälleenvakuutustalletevelat Velat yhteensä Siirtovelat VASTATTAVAA Ei yhtään havaintoa 401 Työeläkevakuutusyhtiö Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Liitetaulukko 2. Työeläkevakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut Eläketapahtumista aiheutuneet suoritukset, 1000 euro Vakuutusmaksuvastuu, 1000 euro Korvausvastuu, 1000 euro Eläkkeensaajille maksettu yhteensä Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Työttömyyseläkkeet Osaaikaeläkkeet Perheeläkkeet Hautausavustukset Varsinainen vakuutusmaksuvastuu yhteensä TyEL:n mukainen perusvakuutus TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus Lisäeläkevastuu TyEL:n mukainen perusvakuutus TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus Korvausvastuu yhteensä

5 Liitetaulukko 3. Työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutuskanta Jatkuvat työsuhteet ja yrittäjänäolojaksot, lkm Alkaneet eläkkeet, lkm Tilivuonna myönnetyt eläkkeet, lkm Tilivuonna myönnetyt eläkkeet, 1000 euro TyEL:n mukainen perusvakuutus, vakuutusten määrä TyEL:n mukainen perusvakuutus, vakuutettujen määrä TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus, vakuutusten määrä YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus, vakuutusten määrä YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus, vakuutusten määrä Alkaneet eläkkeet Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Työttömyyseläkkeet Osaaikaeläkkeet Perheeläkkeet Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Työttömyyseläkkeet Osaaikaeläkkeet Perheeläkkeet Tilivuonna myönnetyt eläkkeet Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Työttömyyseläkkeet Osaaikaeläkkeet Perheeläkkeet Tilivuonna myönnetyt eläkkeet

6 Liitetaulukko 4. Henkivakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut Vakuutussopimuksista aiheutuneet suoritukset, Vakuutusmaksuvastuu, Korvausvastuu (ml. tasoitusmäärä), 1000 euroa Ei yhtään havaintoa Henkivakuutus yhteensä Yksilöllinen henkivakuutus yhteensä Yksilöllinen henkivakuutus Vakuutussummat kuolintapauksessa Yksilöllinen henkivakuutus Vakuutussummat vakuutusajan päättyessä Yksilöllinen henkivakuutus Takaisinostot Yksilöllinen henkivakuutus Vakuutussummat pysyvän työkyvyttömyyden sattuessa Yksilöllinen henkivakuutus Muut korvaukset Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutussummat kuolintapauksessa Muu ryhmähenkivakuutus yhteensä Muu ryhmähenkivakuutus Vakuutussummat kuolintapauksessa Muu ryhmähenkivakuutus Vakuutussummat pysyvän työkyvyttömyyden sattuessa Muu ryhmähenkivakuutus Muut korvaukset Eläkevakuutus yhteensä Yksilöllinen eläkevakuutus yhteensä Yksilöllinen eläkevakuutus Vanhuuseläkkeet Yksilöllinen eläkevakuutus Muut korvaukset Yksilöllinen eläkevakuutus Takaisinostot Ryhmäeläkevakuutus yhteensä Ryhmäeläkevakuutus Vanhuuseläkkeet Ryhmäeläkevakuutus Muut korvaukset Ryhmäeläkevakuutus Takaisinostot Ensivakuutuksesta maksetut korvaukset yhteensä Jälleenvakuutuksesta maksetut korvaukset yhteensä Maksetut korvaukset yhteensä Henkivakuutus yhteensä Eläkevakuutus yhteensä Henkivakuutus Yksilöllinen henkivakuutus Henkivakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Henkivakuutus Muu ryhmähenkivakuutus Eläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Eläkevakuutus Ryhmäeläkevakuutus Ensivakuutuksen vakuutusmaksuvastuu yhteensä Jälleenvakuutuksen vakuutusmaksuvastuu yhteensä Vakuutusmaksuvastuu yhteensä Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuusta Henkivakuutus yhteensä Eläkevakuutus yhteensä Henkivakuutus Yksilöllinen henkivakuutus Henkivakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Henkivakuutus Muu ryhmähenkivakuutus Eläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Eläkevakuutus Ryhmäeläkevakuutus Ensivakuutuksen korvausvastuu yhteensä Jälleenvakuutuksen korvausvastuu yhteensä Korvausvastuu yhteensä Jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta

7 Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta Vakuutuskanta vuoden lopussa, Vakuutuskanta vuoden lopussa, lkm Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, lkm Vakuutusten vakuutusluokittainen jakauma Yksilöllinen henkivakuutus Yksilöllinen henkivakuutus Kuoleman varalta otetut vakuutukset Yksilöllinen henkivakuutus Muut vakuutukset Ryhmähenkivakuutus Ryhmähenkivakuutus Kuoleman varalta otetut vakuutukset Ryhmähenkivakuutus Muut vakuutukset Yksilöllinen eläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset Yksilöllinen eläkevakuutus Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset Ryhmäeläkevakuutus Ryhmäeläkevakuutus Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset Ryhmäeläkevakuutus Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset Yksilöllinen henkivakuutus Yksilöllinen henkivakuutus Kuoleman varalta otetut vakuutukset Yksilöllinen henkivakuutus Muut vakuutukset Ryhmähenkivakuutus Ryhmähenkivakuutus Kuoleman varalta otetut vakuutukset Ryhmähenkivakuutus Muut vakuutukset Yksilöllinen eläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset Yksilöllinen eläkevakuutus Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset Ryhmäeläkevakuutus Ryhmäeläkevakuutus Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset Ryhmäeläkevakuutus Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset Yksilöllinen eläkevakuutus Ryhmäeläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Vanhuuseläkkeet Yksilöllinen eläkevakuutus Muut eläkkeet Ryhmäeläkevakuutus Vanhuuseläkkeet Ryhmäeläkevakuutus Perheeläkkeet Ryhmäeläkevakuutus Muut eläkkeet Yksilöllinen eläkevakuutus Ryhmäeläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus Vanhuuseläkkeet Yksilöllinen eläkevakuutus Muut eläkkeet Ryhmäeläkevakuutus Vanhuuseläkkeet Ryhmäeläkevakuutus Perheeläkkeet Ryhmäeläkevakuutus Muut eläkkeet Eisijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) Eisijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) Sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) Eisijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) Eisijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) Sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm)

8 Liitetaulukko 6. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutuskanta ja suoritukset Lakisääteinen tapaturmavakuutus, Maaajoneuvot (Kasko), vuosi Vakuutuskanta Työtapaturman varalta vakuutetut Yleistariffien mukainen palkkasumma Yleistariffien mukainen maksutulo Erikoistariffien mukainen palkkasumma Erikoistariffien mukainen maksutulo Muun tapaturman varalta vakuutetut Palkkasumma Maksutulo Vahvistettujen jatkuvien korvausten pääomat vuoden lopussa Työturvallisuustyön kulut Maksetut korvaukset yhteensä Sairaanhoito Kuntouttaminen Päivärahat Haittarahat Lopullisesti vahvistetut eläkkeet Hautausapu ja kertakaikkinen suoritus kuolemantapauksessa Indeksikorotukset Muut Korvaustoiminnan hoitokulut Vakuutuskanta Ajoneuvokohtaiset vakuutukset yhteensä Henkilöautot Pakettiautot Kuormaautot Linjaautot Moottoripyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit ja moottorityökoneet Perävaunut Muut ajoneuvot Ryhmävakuutukset yhteensä Moottoriajoneuvon Vakuutuskanta vastuu (pakollinen liikennevakuutus) Ajoneuvokohtaiset vakuutukset yhteensä Vakuutuskanta, Henkilöautot vuosi Pakettiautot Kuormaautot Linjaautot Moottoripyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit ja moottorityökoneet Perävaunut Muut ajoneuvot Ryhmävakuutukset yhteensä

9 Moottoriajoneuvon vastuu (pakollinen liikennevakuutus) Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ei yhtään havaintoa Maksetut korvaukset yhteensä Sairaanhoito Kuntouttaminen Indeksikorotukset Henkilövahingot yhteensä Korvaus tulojen ja elatusten vähentymisestä Lopullisesti vahvistetut jatkuvat korvaukset Kertasuorituksena maksetut korvaukset Jatkuvien korvausten kertasuoritukset Hautauskulut Korvaukset kivusta ja särystä Muut henkilövahingon korvaukset Omaisuusvahingot yhteensä Korvaukset moottoriajoneuvosta Seisontaajan korvaukset Muut omaisuusvahingon korvaukset Oikeudenkäynti ja järjestelykulut LVK:n jakamat korvaukset Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot Henkivakuutus yhteensä Henkivakuutuksen ensivakuutus yhteensä Henkivakuutus Vakuutus avioliiton varalta ja vakuutus syntymän varalta Sijoitussidonnainen vakuutus Pysyvä sairausvakuutus Tontiinitoiminta Kapitalisaatiosopimustoiminta Ryhmäeläkerahastojen hoitaminen Ryhmähenki ja ryhmäeläkevakuutukset Sosiaalivakuutuslainsäädäntöön perustuvat henkija eläkevakuutukset Henkivakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä Kotimainen jälleenvakuutus Ulkomainen jälleenvakuutus Ryhmäeläkevakuutuksen osuus jälleenvakuutuksesta Ei yhtään havaintoa Vakuutusmaksutulo, Maksetut korvaukset, Ilmoitettujen vahinkojen lukumäärä, lkm

10 Liitetaulukko 8. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot Vahinkovakuutus yhteensä Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä Lakisääteinen tapaturma Urheilijoiden tapaturma Muu tapaturma Sairaus Maaajoneuvot Raiteilla liikkuva kalusto Ilmaalukset Alukset Kuljetettavat tavarat Tulipalo ja luonnonvoimat Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot Moottoriajoneuvon vastuu Ilmaaluksen vastuu Vesiliikennealuksen vastuu Yleinen vastuu Luotto Takaus Muut varallisuusvahingot Oikeusturva Matkaapu Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä Kotimainen jälleenvakuutus Ulkomainen jälleenvakuutus Ei yhtään havaintoa Vakuutusmaksutulo, Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lkm Sopimusten tai vakuutusten lkm Vakuutettujen lkm

11 Liitekuviot Liitekuvio 1. Vakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulon jakauma, milj. euroa 11

12 Laatuseloste: Vakuutustoiminta 1. Tilastotietojen relevanssi Vakuutustoimintatilasto kuvaa Suomessa vahinko, henki ja eläkevakuutustoimintaa harjoittavien yhtiöiden sekä suomalaisten vahinko ja henkivakuutusyhtiöiden ulkomaisten sivukonttorien toimintaa. Varsinaisten tuloslaskelman ja taseen lisäksi tarkastellaan vakuutustoimintaa jaoteltuna vakuutuskantaan sekä vakuutusluokkakohtaisesti. Tilasto on vuositilasto joka kuvaa tuloslaskelman osalta koko vuoden aikana kertynyttä tietoa ja taseen osalta vuoden lopun tilannetta varoista ja veloista. Alkuvuonna lopettaneiden vakuutusyhtiöiden tiedot ovat tilastossa mukana kyseisen vuoden loppuun asti. Tiedonkeruun määrittelyvaiheessa on huomioitu Finanssivalvonnan valvontatoimen vaatimukset tietosisällölle. Käytetty tilinpäätöskaava perustuu Sosiaali ja terveysministeriön asetukseen vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä (614/2008). Taustalla on direktiivi vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä (91/674/ETY). Tiedot kerätään Finanssivalvonnan suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta eläke, vahinko ja henki vakuutusyhtiöiltä ml. näiden ulkomaiset sivukonttorit.tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004/14 ) sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 18 :n 2 momenttiin. 2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Yhtiöt raportoivat tilinpäätös ja erittelytiedot kansallisen tilinpäätösnormiston mukaan. Tilinpäätöskaavaasetuksen lisäksi kansallisia tilinpäätösmääräyksiä, jotka koskevat myös vakuutusyhtiöitä, on kirjanpitolaissa ja vakuutusyhtiölaissa. Tämän lisäksi Finanssivalvonta on antanut tarkemmat ohjeet omassa Määräys ja ohjekokoelmassa 14/2012. Tiedot kerätään kokonaistutkimuksena suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta vahinko, henki ja eläkevakuutusyhtiöiltä ml. näiden ulkomaiset sivukonttorit. Tiedot toimitetaan Finanssivalvontaan konekielisenä raporttina. Finanssivalvonta toimittaa kerätyt valvontatiedot Tilastokeskukseen määräajoin. Aineiston suurimpiin yksiköihin tehdään tarkistus vertaamalla raportoituja tietoja julkaistuihin tilinpäätöksiin. Lopuksi muutamat erittelytiedot täsmäytetään tuloslaskelman ja taseen eriin. Täsmäytyksessä kohdennetaan henki ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokittaisen erittelyn vakuutusmaksutulot tuloslaskelman vastaavaan erään henkivakuutusyhtiön vakuutusluokittaisen erittelyn maksetut korvauskulut tuloslaskelman vastaavaan erään henkivakuutusyhtiön vakuutuskantaerittelyn maksetut korvauskulut tuloslaskelman vastaavaan erään eläkevakuutusyhtiön vakuutuskantaerittelyn vakuutusmaksuvastuu ja korvausvastuu erät taseen vastaaviin eriin. Täsmäytys viedään pääerästä alaeriin näiden suhteellisella osuudella. 3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tilaston laatu on hyvä. Tilasto perustuu vahinko, henki ja eläkevakuutusyhtiön kirjanpitoon. 4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikeaaikaisuus Tilasto ilmestyy vuosittain tilastovuotta seuraavan vuoden joulukuussa, tarkat julkaisupäivät näkyvät tämän sivuston kohdassa "Tulevat julkistukset". 12

13 5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Tilasto julkaistaan verkkojulkaisuna Tilastokeskuksen sivuilla. Tuloslaskelma ja tasetietojen aikasarjat ovat saatavilla vuodesta 2012 alkaen tilaston verkkosivulla tietokantataulukkona. Tätä aikaisemmat aikasarjat on noudettavissa Finanssivalvonnan tietopalvelusta: Lisäksi vakuutustoimintatietoja on Finanssialan keskusliiton tietopalvelussa. Muita lähteitä vakuutustoimintatietoihin ovat Finanssivalvonnan tietopalvelussa: eläkevakuutus henkivakuutus vahinkovakuutus sekä Finanssialan keskusliiton tilastot julkaisut 6. Tilastojen vertailukelpoisuus Lähteenä em. tilastojulkistuksissa on ollut käytössä sama Finanssivalvonnan keräämä aineisto, joten tiedot ovat vertailukelpoiset. 7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Tilasto on tuotettu vallitsevan tilinpäätösstandardin mukaisesti ja on vertailukelpoinen muiden vakuutustoimintatietoa tuottavien tilinpäätöstilastoihin nähden. Tilastossa vahinko, henki ja eläkevakuutusyhtiöitä tarkastellaan itsenäisinä instituutioina, ei konserneina. 13

14 Rahoitus ja vakuutus 2014 Lisätietoja Kristiina Nieminen Kerttu Helin Hilkka Jaatinen Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds Lähde: Vakuutustoiminta, Tilastokeskus Asiakaspalaute: Tietopalvelu ja viestintä, Tilastokeskus puh ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (pdf) Julkaisutilaukset, Edita Publishing Oy puh

Vakuutustoiminta 2012

Vakuutustoiminta 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 108,5 mrd. euroa Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet,

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 10 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013 Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 viimeisellä

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2014 Sijoituspalveluyritykset 2014, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2015 Luottolaitosten tilinpäätökset 2015, 1 vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui edellisvuodesta vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2013 Sijoituspalveluyritykset 2013, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammi-maaliskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2013 Sijoituspalveluyritykset 2013, 2. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta huhti-kesäkuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2013 Sijoituspalveluyritykset 2012, 4. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten tulokset paranivat vuonna 2012 Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 84 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2011 Sijoituspalveluyritykset 2011, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen kasvun hidastuminen jatkui ensimmäisellä neljänneksellä 2011 Sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2011 Sijoituspalveluyritykset 2011, 2. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen kasvuvauhti nopeutui toisella neljänneksellä 2011 Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2010 Sijoituspalveluyritykset 2010, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen suotuisa kehitys jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 2. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 11 prosenttia vuoden 2013 toisella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 1. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui edellisvuodesta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2012 Luottolaitosten tilinpäätökset 2012, 1. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate supistui 10 prosenttia vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 2014 lopussa

Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 2014 lopussa Julkinen talous 215 Valtion takaukset 214, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 214 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 38,7 miljardia euroa vuoden 214

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2011 Luottolaitosten tilinpäätökset 2011, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos 22 prosenttia vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1414. Valtioneuvoston asetus. viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista

SISÄLLYS. N:o 1414. Valtioneuvoston asetus. viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1414 1415 SISÄLLYS N:o Sivu 1414 Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta

Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta Julkinen talous 2014 Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2013 ennakko Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan, mutta toimintakulujen kasvu hidastui vuonna 2013 Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätöstietojen

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2011 Luottolaitosten tilinpäätökset 2011, 1. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate lähti kasvuun vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2011

Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2011 Rahoitus ja vakuutus 2012 Luottokortit 2011 Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2011 Kotimaisten luottokorttien myynnin arvo Suomessa oli 8,3 miljardia euroa vuonna 2011.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset 2010

Luottolaitosten tilinpäätökset 2010 Rahoitus ja vakuutus 2011 Luottolaitosten tilinpäätökset 2010 Luottolaitosten vuoden 2010 lopullinen tilinpäätöstilasto on ilmestynyt Suomessa toimi vuoden 2010 lopussa 303 kotimaista pankkia. Kotimaisista

Lisätiedot

Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2012

Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Rahoitustoiminta Luottokortit 2012 Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2012 Kotimaisten luottokorttien myynnin arvo Suomessa oli 8,9 miljardia

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 17.12.2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 1 III ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Luottokanta 2014, 1. neljännes

Luottokanta 2014, 1. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottokanta 2014, 1. neljännes Muut rahoitus-, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt Luottokanta 92 miljardia euroa maaliskuun 2014 lopussa Kotimaisten muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten

Lisätiedot

Luottokanta 2013, 4. neljännes

Luottokanta 2013, 4. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottokanta 201, 4. neljännes Muiden rahoituslaitosten luottokanta Muiden rahoituslaitosten antolainauskanta 7 miljardia euroa joulukuun 201 lopussa Kotimaisten muiden rahoituslaitosten

Lisätiedot

Luottokanta 2014, 3. neljännes

Luottokanta 2014, 3. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottokanta 2014, 3. neljännes Muut rahoitus-, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt Luottokanta 92 miljardia euroa syyskuun 2014 lopussa Kotimaisten muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten

Lisätiedot