Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011"

Transkriptio

1 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

2 Vakuutusliike

3 Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/ / Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj , , ,2 YEL-työtulosumma, milj. 239,6 227,3 226,9 TyEL-vakuutuksenottajia YEL-vakuutuksenottajia Eläkkeensaajia Eläkevarat 1), milj , , ,4 1) Vastuuvelka + arvostuserot.

4 Sijoitukset

5 Ajattelemme eteenpäin Sijoitusjakauma (käyvin arvoin) M % M % M % Lainasaamiset 1) 36,6 1,7 35,4 1,7 42,0 2,2 Joukkovelkakirjalainat 1) 2) 788,1 37,6 786,4 37,7 805,9 41,8 sisältää korkorahastoja 345,0 367,6 328,9 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1) 2) 54,7 2,6 58,2 2,8 66,8 3,5 sisältää korkorahastoja Osakkeet ja osuudet 866,1 41,3 852,0 40,8 661,5 34,3 Kiinteistösijoitukset 3) 350,9 16,7 354,0 17,0 353,5 18,3 sisältää kiinteistörahastoja 51,3 48,5 43,2 Sijoitukset yhteensä 2 096,4 100, ,0 100, ,6 100,0 Joukkovelkakirjasalkun modifioitu duraatio 4,3 1) Sisältää kertyneet korot. 2) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot muihin rahoitusmarkkinavälineisiin. 3) Sisältää niiden sijoitusrahastojen osuudet ja sijoitukset niihin rinnastettaviin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin.

6 Sijoitustoiminnan nettotuotot (käyvin arvoin) Ajattelemme eteenpäin Sijoitusten nettotuotot, käyvin arvoin 1) M 1-6/2011 Sitoutunut pääoma 2) M 1-6/2011 Tuotto -% sitoutuneelle pääomalle 1-6/2011 Tuotto -% sitoutuneelle pääomalle 1-6/2010 Tuotto -% sitoutuneelle pääomalle 2010 Lainasaamiset 0,6 35,8 1,6 1,7 3,4 Joukkovelkakirjalainat 3) 9,9 791,4 1,2 4,7 6,7 sisältää korkorahastoja 6,0 381,5 1,6 5,6 10,1 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) 0,2 56,4 0,4 0,2 0,5 sisältää korkorahastoja - - Osakkeet ja osuudet -23,5 875,9-2,7 2,9 22,0 Kiinteistösijoitukset 4) 13,5 344,8 3,9 4,6 7,5 sisältää kiinteistörahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä 1,4 48,8 2,8 1,9 8,8 Sijoitukset yhteensä 0, ,3 0,0 3,9 11,7 Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut -1, ,3-0,1-0,1-0,2 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin -0, ,3 0,0 3,8 11,5 1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan ostojen / kulujen ja myyntien / tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää korkorahastojen tuotot. 4) Sisältää kiinteistösijoituksiin tilastoitavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten tuotot.

7 Sijoitukset ja sijoitustuotot riskin mukaisesti ryhmiteltyinä Ajattelemme eteenpäin Markkinarvo Todellinen M 1) riskiasema M 1) Todellinen riskiasema % Sitoutuneen pääoman tuotto, % 1) Sisältää kertyneet korot 2) Sisältää OECD- ja ETA-alueen julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat tai takaamat joukkovelkakirjat 3) Volatiliteetti on laskettu kaikista joukkovelkakirjalainoista (ei pelkästään julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainoista). Kaikkien joukkovelkakirjojen modifioitu duraatio on 4,3. Volatiliteetti % (24 kk) Korkosijoitukset 893,9 893,9 42,3 1,2 Lainasaamiset 36,6 36,6 1,7 1,6 Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 2) 257,5 258,3 12,2 0,0 2,5 3) Yritysten joukkovelkakirjalainat 529,7 529,7 25,1 1,7 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ml. sijoituksiin kohdistuneet saamiset ja velat 70,1 69,3 3,3 0,4 Osakesijoitukset 806,8 806,8 38,2-2,2 Noteeratut osakkeet 754,5 754,5 35,7-2,6 16,7 Private equity -sijoitukset 31,8 31,8 1,5 3,7 Noteerattomat osakesijoitukset 20,4 20,4 1,0 6,6 Kiinteistösijoitukset 350,9 350,9 16,6 3,9 Suorat kiinteistösijoitukset 299,5 299,5 14,2 4,1 Kiinteistösijoitusrahastot 51,3 51,3 2,4 2,8 Muut sijoitukset 59,8 59,8 2,8-9,5 Hedge fund -sijoitukset 59,8 59,8 2,8-9,5 9,0 Sijoitukset yhteensä 2 111, ,3 100,0 0,0 3,8

8 Tulos ja vakavaraisuus

9 Ajattelemme eteenpäin Tulos 1 6/ / Tuloksen synty, milj. Vakuutusliikkeen tulos -5,9 2,6 16,5 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin -32,0 47,4 124,6 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin -1,5 71,2 214,4 - Vastuuvelan tuottovaatimus -30,5-23,8-89,8 Hoitokustannustulos 1,5 1,3 2,2 Kokonaistulos -36,4 51,3 143,2 Vakuutusmaksun hoitokustannusosalla katetut liikekulut, milj. 7,6 7,6 15,4 % vakuutusmaksun hoitokustannusosista 83,5 85,0 87,4 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

10 Ajattelemme eteenpäin Vakavaraisuus Vastuuvelka, milj , , ,2 Toimintapääoma, milj. 1) 431,5 459,1 382,8 % vastuuvelasta 2) 25,1 27,3 24,0 suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,4 2,4 2,5 Vakavaraisuusraja (% vastuuvelasta) 2) 10,6 11,4 9,7 Tasoitusvastuu, milj. 123,2 130,1 116,5 1) Sisältää tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettavan erän ( : 71,8 MEUR, : 70,1 MEUR ja : 66,4 MEUR). 2) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta.

11 Ajattelemme eteenpäin Vakavaraisuuden kehitys 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Toimintapääoma Yläraja Vakavaraisuusraja