Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011"

Transkriptio

1 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vakuutusmaksutulo Suomessa Vahinkovakuutus... 5 Vakuutusyhdistykset... 8 Henkivakuutus... 9 Lakisääteinen eläkevakuutus Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Liitetaulukot

3 LYHYESTI Sijoitukset tuottivat käyvin arvoin vajaat 2 prosenttia tappiota. Yhtiöiden vakavaraisuus säilyi vähintään tyydyttävänä. Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo aleni 3 prosenttia vajaaseen 19 miljardiin euroon. Korvausten kasvu oli 4 prosenttia. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde nousi 17,2 prosenttiin. Vahinkosuhde oli 86,2 prosenttia, liikekulusuhde 21, prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulo pieneni 32 prosenttia. Eniten pienenivät ryhmäeläkevakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten maksutulot. Vakuutusmaksutulon jakauma mrd mrd Henkivakuutus Työeläkevakuutus Vahinkovakuutus 14,4 13,3 12,9 12,9 3,2 2,9 3,3 2,9 8, 6,9 7,1 7,5 15,1 15,2 3,1 2,8 8,7 9,1 16,1 16,5 2,6 3,1 1,1 1, 19,1 4,8 1,7 18,6 3,3 11, ,8 2,9 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,

4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys Vuosi 211 oli vakaan, mutta maltillisen kasvun aikaa Suomessa. Euroalueen talouden epävarmuus loi kuitenkin pitkän varjon sijoitusmarkkinoille. Vakuutusyhtiöiden kannalta se valitettavasti tarkoitti käypäarvoisten sijoitustuottojen jäämistä negatiiviksi. Työllisyys parani, mikä näkyi positiivisesti maksutulossa. Vuonna 211 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo aleni 3 prosenttia vajaaseen 19 miljardiin euroon. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo aleni peräti 32 prosenttia. Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 6 prosenttia ja työeläkevakuutuksen maksutulo 8 prosenttia. Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 211 yhteensä 17,4 miljardia euroa, mikä on 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vahinkovakuutuksen tulosta heikensi selvästi se, että elinajan piteneminen aiheutti tarpeen kasvattaa korvausvastuuta. Sijoitustoiminnastakaan ei saatu toivottuja tuloksia ja siksi liikevoitot ja kokonaistulokset jäivät pääosin negatiivisiksi. Yhtiöiden vakavaraisuus heikkeni, mutta säilyi kuitenkin vähintään tyydyttävällä tasolla. Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista kerättyjen maksujen suuri osuus alan koko maksutulosta. Viime vuonna maksutulosta 69 prosenttia saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Toinen tyypillinen piirre Suomen vakuutusmarkkinoille on vahva keskittyneisyys. Neljä suurinta yhtiöryhmää keräsi vakuutusyhtiöiden yhteenlasketusta maksutulosta lähes 86 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset mrd Henkivakuutusyhtiöt Työeläkevakuutusyhtiöt 16,8 17, mrd Vahinkovakuutusyhtiöt 11,2 9,7 1,1 1,5 2,2 1,7 1,8 2, 6, 6,2 6,5 6,9 12,4 2,9 7,4 13,1 3, 8, 14,5 14,7 2,9 3,5 9,7 8,8 3,9 1,4 3,6 11, ,1 2, 2, 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,

5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana Vuoden 211 lopussa Suomessa toimi 39 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 21, henkivakuutusyhtiöitä 11 ja työeläkevakuutusyhtiöitä 7. Vakuutusyhdistyksiä oli vuoden lopussa 6. Yhtiöiden palveluksessa oli vuonna 211 keskimäärin 1 68 henkeä. Määrä on noussut edellisvuodesta noin 2 hengellä. Suomessa toimi vuoden 211 lopussa 29 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Näiden lisäksi 623 ulkomaista yhtiötä oli tehnyt Finanssivalvonnalle ilmoituksen vakuutuspalvelujen tarjoamisesta rajan yli. Finanssivalvonnan ylläpitämässä vakuutusmeklarirekisterissä oli vuoden 211 lopussa vajaat 7 vakuutusmeklariyritystä. Vakuutusmeklarien välittämien vakuutusten osuus alan maksutulosta oli vuoden 211 lopussa noin 7 prosenttia. 8 Vakuutusyhtiöiden lukumäärä Suomessa, kehitys vuosina Ulkomaiset yhtiöt Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Työeläkeyhtiöt

6 Vakuutusyhtiöiden* vakuutusmaksutulo Suomessa vuonna 211 sekä vahinkosuhde ja maksetut korvaukset Vakuutus- Vahinko- Maksetut maksutulo muutos-% suhde korvaukset muutos-% milj. % 1) milj. 1) Eläkevakuutus - lakisääteinen eläkevakuutus , ,9 Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus 957-5,1 - kapitalisaatiosopimus 814-5,6 - muu henkivakuutus 389-1,4 - työntekijäin ryhmähenkivakuutus 4 7,6 - muu ryhmähenkivakuutus 11 5,6 - sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 447-7, - muu yksilöllinen eläkevakuutus ,4 - sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 73 18,8 - muu ryhmäeläkevakuutus ,1 - jälleenvakuutus 5 13,4 Henkivakuutus yhteensä , ,4 Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma 584 8,5 115, ,7 - muu tapaturma ja sairaus 37 9,4 83, ,9 - maa-ajoneuvot 679 4,3 75, ,6 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 117 5,4 48,8 62 1,9 - palo- ja muu omaisuusvahinko 847 5,5 86, ,3 - moottoriajoneuvon vastuu 764 3,8 85, ,2 - vastuu 193 1,2 76, ,4 - luotto ja takaus 38-6,8 25,3 8 17,1 - oikeusturva 72 8, 74,6 39-2,4 - muu ensivakuutus 59 7,2 79, ,8 Vahinkoensivakuutus yhteensä ,9 86, ,4 - kotimainen jälleenvakuutus 67 6,2 74, ,3 - ulkomainen jälleenvakuutus 7 12,5 57, ,3 Vahinkovakuutus yhteensä , 86, ,2 YHTEENSÄ , ,7 * ml. kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset sekä ne ulkomaiset yhtiöt, joiden tiedot toimitettu FK:lle 1) korvauskulut / vakuutusmaksutuotot ja maksetut korvaukset, vain kotimaiset yhtiöt 4

7 Vahinkovakuutus Vahinkovakuutuksen maksutulo nousi 6 prosenttia 3,9 miljardiin euroon. Korvauksia yhtiöt maksoivat 2,6 miljardia euroa, eli 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 21. Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (maksutuotoista vähennetään korvauskulut ja liikekulut) jäi 236 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde, joka sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, nousi yli 5 prosenttiyksiköllä 17,2 prosenttiin. Vahinkosuhde (korvauskulut/maksutuotot) heikkeni 81,2 prosentista 86,2 prosenttiin. Suurimpana syynä tähän oli elinajan pitenemisen aiheuttama korvausvastuun lisäystarve. Liikekulusuhde (liikekulut/maksutuotot) heikkeni sekin hieman ja oli 21, prosenttia. Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua oli 82,6 prosenttia ja vastaava yhdistetty kulusuhde 13,6 prosenttia. Vahinkovakuutuksen kulusuhteet % % ,2 87,3 114, 92,4 12, 12, 11,6 81,4 82,9 81,9 98,4 99,7 78, 78,8 97, 75,9 12,1 81,2 17,2 86, ,9 21,5 2,6 19,1 19,7 2,4 2,9 21,1 2,9 21, Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde Liikekulusuhde Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin vähenivät 73 prosenttia, ja niiden määrä oli 166 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle oli käyvin arvoin 1,4 prosenttia. Yhtiöt tekivät yhteensä 11 miljoonan euron liiketappion. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, oli 74 miljoonaa euroa negatiivinen. 5

8 Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma laski 4,4 miljardiin euroon. Suurin syy tähän oli, kun tasoitusmäärää käytettiin kattamaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen vastuuvelkaperustemuutoksia. Vakavaraisuuspääoman alenema heikensi yhtiöiden vastuunkantokykyä 134 prosenttiin. Vahinkoyhtiöiden toimintapääoma oli 3,7-kertainen suhteessa vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Vakavaraisuuspääoman kehitys vahinkoyhtiöissä mrd. 6 * Vastuunkantokyky-% = vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot *134% 1,4 *131% *13% 1,3 1,5 *137% *132% 1,6 1,8 *145% 1,9 *126% 2, *144% 2,2 *149% *134% 2,2 1,9 Tasoitusmäärä 2,8,8,7,7,7,6,4,6,7,6 Arvostuserot ja muut erät Oma pääoma ja pääomalainat 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 1,7 1, Vahinkovakuutuksen luokkaryhmistä suurin oli edelleen palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus. Tämä luokkaryhmä pitää sisällään sekä yritysten että yksityisten omaisuusvakuuttamisen. Sen maksutulo kasvoi 5 prosenttia 847 miljoonaan euroon. Vaikka korvauksia maksettiin 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 21, niin vahinkosuhde laski hieman 86,5 prosenttiin. Loppuvuoden myrskyjen korvauskuluista saatiin huomattava osa korvattua jälleenvakuutuksesta. Koko vuoden ajalta jälleenvakuuttajien osuus korvauskuluista nousi 16 miljoonaan euroon. Liikennevakuutuksen (moottoriajoneuvon vastuu) maksutulo kasvoi 4 prosenttia 764 miljoonaan euroon. Liikennevakuutuksen vahinkosuhde nousi 85,6 prosenttiin, mikä johtui pääosin korvausvastuun kasvattamisesta vastaamaan elinajan pitenemistä. Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevahinkoja kappaletta, mikä oli 3,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä lisääntyi. Tilastokeskuksen mukaan onnettomuuksissa sai surmansa 292 henkilöä. Myös loukkaantuneiden määrä lisääntyi ja oli yhteensä 7919 henkeä. 6

9 Suomen talouden elpyminen näkyi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulossa, joka oli 584 miljoonaa euroa. Se oli vajaat 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 21. Korvauksia maksettiin vain hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Elinajan piteneminen näkyi kuitenkin kasvaneena korvausvastuuna, joten vahinkosuhde heikkeni selvästi ja oli nyt 115,4 prosenttia. Vapaaehtoisen autovakuutuksen (maa-ajoneuvot) maksutulo kasvoi 4 prosenttia 679 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde heikkeni ja oli 75,7 prosenttia. Liikenteessä olevien henkilöautojen määrä oli vuonna 211 noin 3,7 prosenttia suurempi kuin vuonna 21. Autovahinkojen määrä nousi 9 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, ilmoituksia tehtiin kappaletta. Vapaaehtoisen tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 37 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli runsaat 9 prosenttia. Vahinkosuhde heikkeni ja oli 83,3 prosenttia. Vastaanotetun jälleenvakuutuksen maksutulo kasvoi 9 prosenttia yhteensä 137 miljoonaan euroon. Maksutulo jakautui siten, että 7 miljoonaa euroa saatiin ulkomaisesta jälleenvakuutuksesta ja 67 miljoonaa euroa kotimaisesta jälleenvakuutuksesta. Vahinkovakuutuksen maksutulon jakauma 211 vakuutusmaksutulo yhteensä 3 86 milj. milj Palo- ja muu omaisuusvahinko Moottoriajoneuvon vastuu Maa-ajoneuvot Lakisääteinen tapaturma Muu tapaturma ja sairaus Vastuu Meri- ja lentoalukset, kuljetus Oikeusturva Ulkomainen jälleenvakuutus Kotimainen jälleenvakuutus Muu ensivakuutus Luotto ja takaus ,% 117 3,% 72 1,9% 72 1,9% 65 1,7% 59 1,5% 38 1,% 9,6% 15,1% 17,6% 19,8% 21,9% 7

10 Vahinkovakuutusyhtiöiden kotimaisen ensivakuutuksen maksutulo nousi 6 prosenttia 3,7 miljardiin euroon. Maksutuloon on nyt saatu mukaan myös Trygin Suomen sivuliikkeen tiedot, jonka vuoksi muiden osuudet laskivat hieman. Muutokset markkinaosuuksissa olivat melko pieniä. OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus nousi 28,6 prosenttiin, jolla se säilytti markkinajohtajan asemansa. If:n markkinaosuus supistui 23,9 prosenttiin. Tapiolan markkinaosuus laski 18, prosenttiin ja Lähivakuutusryhmän osuus laski 9,4 prosenttiin. Fennian osuus säilyi 9,7 prosentissa. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli lähes 9 prosenttia. Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet 211 Kotimaisen ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo yhteensä 3 74 milj. mrd OP-Pohjola-ryhmä If Tapiola-ryhmä Fennia Lähivakuutus-ryhmä Pohjantähti Tryg Turva Aktia Vahinkovakuutus Alandia-bolagen Muut ,3% 2,2% 2,2% 1,9% 1,%,9% 9,7% 9,4% 18,% 23,9% 28,6% Vakuutusyhdistykset Vakuutusyhdistysten lukumäärä on jo vuosia ollut lievässä laskusuunnassa. Vuonna 211 niitä toimi Suomessa 6 kappaletta. Suurin osa yhdistyksistä kuuluu Lähivakuutus-ryhmään. Vakuutusyhdistysten yhteenlaskettu ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 27 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 7 prosenttia. Markkinaosuus koko ensivakuutuksesta oli vajaat 6 prosenttia. Vakuutusyhdistysten vahinkosuhde oli 73 prosenttia. Luku ei kuitenkaan ole suoraan verrattavissa vakuutusyhtiöiden lukuihin, sillä yhdistykset eivät tarjoa lakisääteisiä vakuuksia, joiden vahinkosuhde on yleensä korkeampi kuin vapaaehtoisissa vakuutuksissa. Yhdistysten liikevoitto jäi 3 miljoonaa euroa negatiiviseksi. 8

11 Henkivakuutus Henkivakuutuksen maksutulo jäi yli 32 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Syy noin vahvaan negatiiviseen kehitykseen näkyy alla olevasta kuvasta. Vertailuvuonna 21 oli muutenkin vahvasti vaihtelevissa kertamaksuissa poikkeuksellisen suuri piikki. Eniten vähenivät ryhmäeläkevakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten maksutulot, joihin suurin osa noista kertamaksuista edellisvuonna kirjattiin. Kotimaasta saatu maksutulo oli yhteensä 3,3 miljardia euroa. Uusmyynti heikkeni lähes kaikissa tuotteissa, uusien sopimusten kokonaiskappalemäärät olivat kautta linjan laskussa. Henkivakuutuksen maksutulo mrd. mrd. 5, 4,8 5, Jatkuvat maksut Kertamaksut 4, 4, 3, 2, 3,3 2, 2,9 2,9 1,5 1,5 3,2 1,7 3,1 1,5 2,8 1,2 2,6 1, 3,1 1,3 3, 3,3 1,5 3, 2, 1, 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,, , Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset vähenivät 8 prosenttia 3,6 miljardiin euroon. Korvauksista oli takaisinostoja 1,4 miljardia, säästösummien takaisinmaksuja,9 miljardia, eläkkeitä 1, miljardia ja muita korvauksia,3 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 21. Sen sijaan säästösummia maksettiin 15 prosenttia ja takaisinostoja 14 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 9

12 Vakuutussäästöjen määrä pieneni 2,9 prosenttia 32,2 miljardiin euroon. Perustekorkoisten vakuutusten säästöt pienenivät 4,7 prosenttia 19,4 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten vakuutusten säästöissä ei tapahtunut muutosta, ne olivat 12,8 miljardia euroa. Henkivakuutuksen vakuutussäästöt mrd. 4 4 mrd ,2 2,3 Sijoitussidonnaiset Laskuperustekorkoiset 22,3 24,2 3,2 4,3 27,2 29,2 3,2 27,7 8, 8,9 6,2 6,6 3,3 9,7 33,2 32,2 12,8 12, ,9 19,2 2, 21, 21,1 21,3 21, 2,6 2,3 19, Kapitalisaatiosopimusten maksutulo aleni 5 prosenttia ja oli 814 miljoonaa euroa. Uusia sopimuksia tehtiin 21 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, yhteensä kappaletta. Lähes kaikki uudet sopimukset olivat sijoitussidonnaisia. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten maksutulo laski 5 prosenttia ja oli yhteensä 957 miljoonaa euroa. Riskivakuutusten maksutulo kasvoi 3 prosenttia 31 miljoonaan euroon ja ryhmähenkivakuutusten maksutulo 6 prosenttia 11 miljoonaan euroon. Sen sijaan muiden perustekorkoisten yksilöllisten henkivakuutusten maksutulo laski 15 prosenttia 79 miljoonaan euroon. Uuden pitkäaikaissäästämistä koskevan lain (PS) mukanaan tuomat vaikutukset vapaaehtoisten eläkevakuutusten myyntiin näyttävät jäävän pysyviksi. Yksilöllisten eläkevakuutusten uusmyynti laski edelleen. Uusia eläkevakuutussopimuksia tehtiin viime vuonna vain 7 7 kappaletta, kun vielä vuonna 29 niitä tehtiin lähes 5 kappaletta. Uuteen eläkevakuutukseen keskimäärin maksettu jatkuva maksu oli 21 euroa kuukaudessa. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo aleni 9 prosenttia ja oli 624 miljoonaa euroa. 1

13 Vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo laski 65 prosenttia. Maksutulo oli yhteensä 319 miljoonaa euroa, josta oli sijoitussidonnaista 73 miljoonaa euroa. Suurin vaikutus maksutulon laskuun oli eläkesäätiöiden vastuunsiirtojen vähenemällä. Niitä tehtiin vuonna 211 vain 66 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna määrä oli 623 miljoonaa euroa. Työmarkkinaosapuolten sopima työntekijäin ryhmähenkivakuutus keräsi maksutuloa 4 miljoonaa euroa, mikä oli 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkivakuutuksen maksutulon jakautuminen lajeittain 211 Vakuutusmaksutulo yhteensä milj. milj Sijoitussidonnainen henkivakuutus ,4% Kapitalisaatiosopimus ,% Yksilöllinen eläkevakuutus ,2% Muu henkivakuutus ,4% Ryhmäeläkevakuutus 319 9,8% Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 4 1,2% Henkiyhtiöiden sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli,8 prosenttia, yhteensä sijoitukset tuottivat 2 miljoonaa euroa. Liikekulut kasvoivat 8 prosenttia 275 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto oli 142 miljoonaa euroa. Arvostuserot pienenivät 584 miljoonalla eurolla, joten kokonaistulos oli 442 miljoonaa euroa negatiivinen. Asiakashyvityksiä maksettiin yhteensä 221 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus laski 18 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 18 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Tämä omaisuuserä toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma aleni 15 prosenttia 4,5 miljardiin euroon. Toimintapääoma pieneni 4,-kertaiseksi verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. 11

14 Maksutulolla mitattuna Nordea Henkivakuutus nousi suurimmaksi, sen osuus nousi 25, prosenttiin. OP-Henkivakuutus (24,9 %) ja Mandatum Life (24,9 %) olivat kuitenkin hyvin lähellä. Myös vakuutussäästöillä mitattuna kolmen kärki oli selvä. Suurin oli Nordea Henkivakuutus (25,1 %). Seuraavina olivat Mandatum Life (21,6 %) ja OP-Henkivakuutus (2,9 %). Henkivakuutuksen markkinaosuudet 211 Nordea Henkivakuutus 25, % 25,1 % OP-Henkivakuutus Mandatum Life 24,9 % 2,9 % 24,9 % 21,6 % Maksutulosta Vakuutussäästöistä Muut 25,1 % 32,4 % Lakisääteinen eläkevakuutus Lakisääteisen työeläkevakuutuksen maksutulo on vahvasti riippuvainen palkkasummasta. Palkkasumma kasvoi koko vuoden ajan vahvasti. Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulo nousi 7,6 prosenttia 11,5 miljardiin euroon. Eläkkeitä työeläkeyhtiöt maksoivat yhteensä 11,2 miljardia euroa. Eläkkeiden maksamista varten kertyneen vastuuvelan katteena olevien sijoitusten arvo laski käyvin arvoin laskettuna 4 prosenttia 81 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu valtaosin sijoitustoiminnan kautta. Yhtiöiden sijoituskannassa suurimpana eränä olivat osakkeet, ja niiden arvojen kehitys oli vuoden kolmannen neljänneksen erittäin heikon kehityksen takia negatiivinen. Työeläkeyhtiöiden koko sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin laskettuna oli -2,9 prosenttia. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuotto oli -4,3 miljardia euroa. Vakuutusliikkeen tulos oli -213 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 99 miljoonaa euroa. Näin kokonaistulokseksi muodostui -4,4 miljardia euroa. Tappio katettiin toimintapääomasta, joka pieneni yhteensä 4,6 miljardia euroa, kun asiakashyvityksiin käytettiin 177 miljoonaa euroa. 12

15 Eläkeyhtiöiden vakavaraisuus heikkeni ja oli 23 prosenttia vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Toimintapääoma väheni 22 prosenttia 15,1 miljardiin euroon. Vakavaraisuus oli kuitenkin tyydyttävällä tasolla. Eläkeyhtiöiden vakavaraisuusvaatimuksia helpottava tilapäinen laki on voimassa vielä vuoden 212 loppuun asti. Tämä helpotti vaikean sijoitusvuoden 211 aikana yhtiöiden toimintaa. Toimintapääoman kehitys työeläkeyhtiöissä mrd * Toimintapääoma % vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta *31% *3% *29% *28% 7,8 7,9 6,8 *23% *15% *2% 3,8 *22% *23% 14, 9,2 11,8 2,4 *16% 5,2 2,1 8,9 9,5 7,7 6,6 6, 5,1 5,1 3,8 3,4 3,,2,2,2,3,3,3,3,3,3, Arvostuserot ja muut erät Osittamaton lisävakuutusvastuu Oma pääoma Työeläkeyhtiöiden markkinaosuuksissa tapahtui vain pienehköjä muutoksia ja suhteelliset asemat säilyivät ennallaan. Varman asema markkinajohtajana heikkeni hieman, sen osuus oli 34,7 prosenttia. Toiseksi suurimman, Ilmarisen, markkinaosuus nousi 32,5 prosenttiin. Eläke-Tapiolan markkinaosuus laski 13, prosenttiin, Eläke-Fennian osuus laski myös ja oli 1,5 prosenttia. Eteran markkinaosuus nousi piirun 5,4 prosenttiin. Eläke-Veritaksen osuus nousi 3,7 prosenttiin ja pienimmän yhtiön, Pensions-Alandian osuus oli,3 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Vuoden 211 sijoitusympäristö oli selvästi kaksijakoinen. Alkuvuonna talouden kehitys oli vielä selvästi positiivisella uralla, mutta loppukesällä Euroopan pahentunut velkakriisi loi markkinoille kasvavaa epävarmuutta. Osakkeiden markkina-arvot lähtivät laskuun ja vaikka muut sijoituserät vielä tuottivat, jäivät koko vuoden sijoitustuotot kokonaisuutena miinukselle. 13

16 Käyvin arvoin laskettu sijoituskannan arvo aleni 5 prosenttia ja oli 118 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia, 81 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 25 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 12 miljardia euroa. Sijoituskannan rakenne muuttui jonkin verran, kun osakkeet menettivät arvoaan. Osakkeet säilyivät silti suurimpana sijoituseränä. Osakkeiden markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen aleni 14 prosenttia ja oli yhteensä 51 miljardia euroa. Niiden osuus laski 43 prosenttiin, kun edellisvuonna se oli 48 prosenttia. Osakkeiden käypäarvoinen tuotto oli -1,3 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys käyvin arvoin mrd mrd. Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Lainat Muut sijoitukset Rahoitusmarkkinavälineitä, joista suurin osa on joukkovelkakirjalainoja, oli vuoden 211 lopussa yhteensä 47 miljardia euroa. Niiden määrä kasvoi 1 prosenttia, ja osuus sijoituksista nousi 4 prosenttiin. Tuotto sijoituksista rahoitusmarkkinavälineisiin oli 2,5 prosenttia. Kiinteistöjen osuus sijoituksista oli edelleen 1 prosenttia, ja niiden arvo nousi prosentin runsaaseen 12 miljardiin euroon. Kiinteistöt tuottivat 6,8 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen määrä väheni. Lainoja oli runsaat 7 miljardia euroa, josta takaisinlainoja vajaat 4 miljardia euroa. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta laski, nyt se oli 6 prosenttia, kun edellisvuoden osuus oli 7 prosenttia. Lainojen tuotto oli 3,5 prosenttia. 14

17 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 1 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo luokkaryhmittäin 211 (1 ) Markkina- Muu tapa- Meri- ja Palo- ja muu Moottori- Kotimainen Ulkomainen osuus Kotimainen Vakuutus- Lakisäät. turma ja Maa-ajo- lentoalukset, omaisuus- ajoneuvon Luotto ja Oikeus- Muu ensi- jälleen- jälleen- % ensivak. maksutulo tapaturma sairaus neuvot kuljetus vahinko vastuu Vastuu takaus turva vakuutus vakuutus vakuutus Pohjola Vakuutus Oy 24, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 23, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 18, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 9, Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö 3, A-Vakuutus Oy 2, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2, Aktia Skadeförsäkring Ab 1, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Vakuutusosakeyhtiö Garantia, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara, Vakuutusosakeyhtiö IngoNord, Spruce Vakuutus Oy, Alma Vakuutus Oy, Kotimaiset yhtiöt yhteensä , Kotimaiset yhtiöt yhteensä 21 94, Muutos-% 5,8 5,9 8,6 9,4 3,8 5,1 5,2 4, 1,1-6,9 8,4 7,4 3, 12,5 Vakuutusyhdistykset 5, Tryg Forsikring A/S, Ssl 2, If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl, Yhteensä 211 1, Yhteensä 21 1, Muutos-% 5,9 6, 8,5 9,4 4,3 5,4 5,5 3,8 1, -6,9 8, 7,2 6,2 12,5

18 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 2 Vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja 211 Liike- Vahinko- Liikekulu- Yhdistetty Liike- Liikevoitto vaihto suhde suhde kulusuhde voitto % liike- 1 % % % 1 vaihdosta If Vahinkovakuutusyhtiö Oy , 16,1 99, ,7 Pohjola Vakuutus Oy ,5 2,9 1, ,1 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ,6 25,8 122, ,5 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ,1 24,8 127, ,1 Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ,7 18,8 11,5 327,2 A-Vakuutus Oy ,6 15,8 12, ,5 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,6 22,3 97, ,6 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ,2 24,2 14, ,3 Aktia Skadeförsäkring Ab ,5 25,4 19, ,8 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ,3 2, 81, ,2 Försäkringsaktiebolaget Alandia ,5 22,2 94, ,5 Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,5 27,7 47, , Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ,8 18,1 111, ,9 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,8 17,1 128, ,9 Vakuutusosakeyhtiö Garantia ,9 27,9 78, ,9 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,7 25,9 15, , Spruce Vakuutus Oy ,2 15, 65, ,3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara ,6 1,8 59, ,7 Alma Vakuutus Oy ,3 Kotimaiset yhtiöt yhteensä ,2 21, 17, ,3 Vakuutusyhdistykset ,3 27, 1, ,5 If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 77,4 14,8 92,2 Kaikki yhteensä ,5 21,3 16, ,4

19 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 3 Vahinkovakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 211 (1 ) Tasoitus- Sijoitus- Muut Poistoeron Vakuutus- Korvaus- määrän toiminnan tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutuotot kulut Liikekulut muutos nettotuotot ja kulut verot muutos voitto (tappio) If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Pohjola Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö A-Vakuutus Oy Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aktia Skadeförsäkring Ab Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Försäkringsaktiebolaget Alandia Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vakuutusosakeyhtiö Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Spruce Vakuutus Oy Alma Vakuutus Oy VAHINKOVAKUUTUS YHTEENSÄ

20 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 4 Vahinkovakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 211 (1 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka yhteensä siirtovelat yhteensä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Pohjola Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö A-Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Aktia Skadeförsäkring Ab Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Vakuutusosakeyhtiö Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Alandia Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Alma Vakuutus Oy Spruce Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara VAHINKOVAKUUTUS YHTEENSÄ

21 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 5 Henkivakuutusyhtiöiden maksutulot Suomessa vuonna 211 (1 ) Markkinaosuus Sijoitussid. Muu Sijoitussid. Muu Vakuutus ensivakuu- Sijoitussid. Kapitalisaatio- Muu Työntekijäin Muu yksilöllinen yksilöllinen ryhmä- ryhmä- Ensi- Jälleen- maksutulo tuksesta henki sopimus henki ryhmähenki ryhmähenki eläke eläke eläke eläke vakuutus vakuutus yhteensä % Nordea Henkivakuutus Suomi Oy , OP-Henkivakuutus Oy ,9 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,9 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ,7 Aktia Henkivakuutus Oy ,2 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ,4 Henkivakuutusosakeyhtiö Duo ,8 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ,8 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,6 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia ,1 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro , Kotimaiset yhteensä ,5 Kotimaiset yhteensä Kasvu-% -3,2-5,6-1,4 7,6 5,6-5, -13,4 18,8-71,1-32,7 13,4-32,7 Skandia Life Assurance Co Ltd, Ssl ,5 SHB Liv Forsikringsaktieselskab, Ssl ,1 Kaikki yhteensä , Kaikki yhteensä Kasvu-% -5,1-5,6-1,4 7,6 5,6-7, -13,4 18,8-71,1-32,1 13,4-32,

22 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 6 Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 211 (1 ) Sijoitus- Sijoitusten Vakuutus- Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan arvonkor. Korvaus- maksuvas- toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot ja oikaisut kulut tuun muutos Liikekulut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä Henkivakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 211 (1 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Sijoitussid. Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Sijoitussid. Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä katteena yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka vastuuvelka yhteensä siirtovelat yhteensä Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä

23 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 7 Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulot vuonna 211 (1 ) Vakuutus Markkina- Ensi- Jälleen- maksutulo osuus 211 TyEL YEL vakuutus vakuutus yhteensä % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ,7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola , Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,4 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,7 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia ,3 Eläkeyhtiöt yhteensä , Eläkeyhtiöt yhteensä Kasvu-% 7,1 13,9 7,6-16,7 7,6 Työeläkevakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 211 (1 ) Sijoitus- Vakuutus- Liikekulut, Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan Korvaus- maksuvas- lakisäät. toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot kulut tuun muutos maksut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä Työeläkevakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 211 (1 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä velka yhteensä siirtovelat yhteensä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä

24 FK Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki Faksi

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 1 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009 Vakuutusyhtiöt Suomessa 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008 Vakuutusyhtiöt Suomessa 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 31.05.2017 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Kansantalouden kehitys vuonna 2006... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 3 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 17.12.2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 1 III ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys Lyhyesti...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2011 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...6

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS LYHYESTI...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2009 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...7

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Merja Stenberg Puhelin 010 831 5537 merja.stenberg@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2010 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

Säästö- ja henkivakuutusselvitys

Säästö- ja henkivakuutusselvitys FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund SISÄLLYS Henkivakuutusmarkkinat Suomessa... 1 Maksutulo on pysynyt vakaana... 2 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti... 2 Vakuutussäästäminen...

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Juhani Peltola Puhelin 010 8315538 juhani.peltola@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2008 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS LEHDISTÖTIEDOTE 2/2005 6.6.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 TIEDOTE Lehdistötiedote 9.3.2005 1/2005 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 Vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuivat 31.12.2004.

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 LEHDISTÖTIEDOTE 3/2005 9.9.2005 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 4/2007 1 (6) 8.6.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 8/2007 13.12.2007 1 (6) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kasvoi tammi-syyskuussa. Syyskuun jälkeen yhtiöiden vakavaraisuuden voidaan arvioida heikentyneen

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2012

Vakuutustoiminta 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 108,5 mrd. euroa Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet,

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2013

Vakuutustoiminta 2013 Rahoitus ja vakuutus 2014 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 114,5 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 114,5 miljardia

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2014

Vakuutustoiminta 2014 Rahoitus ja vakuutus 2015 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 116,2 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 116,2 miljardia

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2016

Vakuutustoiminta 2016 Rahoitus ja vakuutus 217 Vakuutustoiminta 216 Vakuutusyhtiöiden maksutulot pienenivät ja maksetut korvaukset kasvoivat vuonna 216 Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlasketut vakuutusmaksutulot

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 2/2008 10.3.2008 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 Vakuutuslaitosten suhteellisten vakavaraisuuksien kehitys oli epäyhtenäistä eri laitosryhmien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 5/2007 Lehdistötiedote 7.9.2007 1 (8) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2007 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kasvoi tammi-kesäkuussa. Osakemarkkinoiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2015

Vakuutustoiminta 2015 Rahoitus ja vakuutus 2016 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 119,3 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 119,3 miljardia

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (7) 7.9.2004 7/2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui hieman alkuvuonna 2004. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2011

Finanssialan vuositilasto 2011 Finanssialan vuositilasto 2011 5.7.2012 Pankit 31.12.11 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 576-1,8 kotimaiset pankit 1 506-2,0 ulkomaiset pankit 70 +2,9 Pankkikonsernien henkilöstö kotimaiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta

Vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen tiedonkeruukartta 401 Työeläkevakuutusyhtiö Frekvenssi VD: Vakavaraisuus VA01a Tuloslaskelma työeläkevakuutusyhtiöille VB01 Epäsuora rahoituslaskelma VB02a Työeläkevakuutusyhtiön tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot VD01

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) N:o 1263 3435 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot