Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011"

Transkriptio

1 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2 Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset Sijoitustoiminnan tuottojen kehitys asuntokannan kehitys

3 Sijoitustoimintaympäristö Vuosi 211 oli kokonaisuutena vaikea sijoitusmarkkinoilla. Vuoden alku näytti vielä hyvältä, mutta kolmannen neljänneksen raju kurssilasku osakemarkkinoilla romahdutti koko vuoden tuotot miinukselle. Kaikkien muiden sijoituserien kuin osakkeiden tuotot olivat kuitenkin positiivisia. Korkojen nousu vaimensi lainojen kysyntää, joten lainakanta pieneni. Eurokriisi ohjasi sijoituksia enemmän Suomen suuntaan. käypäarvoisten sijoitusten tiedot on kerätty yhtiöiden tilinpäätösaineistoista. Tiedot ulkomaille suuntautuvista sijoituksista perustuvat yhtiöiden neljännesvuosittain tekemiin sijoitusseurantaraportteihin. Uusia sijoituksia koskeva aineisto on samoin muokattu sijoitusseurantaraporttien pohjalta. Tämän lisäksi yhtiöiltä on kysytty vuoden aikana tehtyjä kiinteistösijoituksia sekä kiinteistöjen lukumääriä. Tiedot sijoitusten tuottojen kehityksestä perustuvat tilinpäätösaineistoihin. sijoitusten kehitys käyvin arvoin mrd mrd. Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Lainat Muut sijoitukset 3

4 sijoitukset yhteenlaskettujen sijoitusten käypä arvo oli yhteensä 118 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia, 81 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 25 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 12 miljardia euroa. Sijoituskanta pieneni 5 % edellisvuoden lopusta. Sijoituksista 43 % oli osakkeissa, 4 % rahoitusmarkkinavälineissä ja 1 % kiinteistöissä (ml. lainat omille kiinteistöyhtiöille). Lainoja sijoituskannasta oli 6 %, muiden sijoitusten osuus oli alle prosentti. Osakkeet ja osuudet olivat suurin kohde sijoituskannassa, mutta niiden paino väheni selvästi arvonlaskun myötä. Osakkeiden ja osuuksien markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen väheni 14 % ja oli 51 miljardia euroa. Kannan vähenemä syntyi lähes kokonaan arvonmuutoksena. Osakkeiden osuus sijoituksista laski 43 prosenttiin, kun edellisvuonna se oli 48 %. Tilinpäätöstiedot eivät erottele suoria osakesijoituksia rahasto-osuuksista, mutta sijoitusraporteista käy ilmi, että rahasto-osuuksia oli hieman vähemmän kuin suoria osakesijoituksia. Rahasto-osuuksien yhteenlaskettu määrä oli noin 24 miljardia euroa. Rahoitusmarkkinavälineet, joista suurin osa on joukkovelkakirjalainoja, olivat toiseksi suurin erä. Niiden määrä kasvoi 1 % yhteensä 47 miljardiin euroon. Joukkovelkakirjalainoja oli yhteensä 39 miljardia euroa. Ne olivat sijoituksista kaikkein ulkomaapainoitteisimpia, 83 % niistä oli sijoitettu ulkomaille, lähinnä valtioiden ja rahalaitosten joukkovelkakirjalainoihin. Rahamarkkinavälineitä, joita ovat yritys- ja sijoitustodistukset, oli lähes 7 miljardia euroa. Nämä lyhytaikaiset sijoitukset olivat lähes pelkästään kotimaisten pankkien sijoitustodistuksia ja kotimaisten yritysten yritystodistuksia. sijoitukset käyvin arvoin mrd. 9, 8, 7, 81,1 6,8 9,2 6, 5, 4, 3, 25,2 28,1 Muut sijoitukset Lainat Kiinteistösijoitukset Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet 2, 1,, 11,7 12,1 36,8 6,5 1,8 3,7 Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Eläkeyhtiöt 4

5 sijoitukset käyvin arvoin Eläkeyhtiöt Henkiyhtiöt Vahinkoyhtiöt Yhteensä mrd. % mrd. % mrd. % mrd. % Osakkeet ja osuudet 36,8 45,3 1,8 42,8 3,7 31,5 51,2 43,8 Rahoitusmarkkinavälineet 28,1 34,7 12,1 48,1 6,5 55,7 46,7 4,7 Kiinteistösijoitukset 9,2 11,4 2, 7,8 1,1 9,6 12,3 9,9 Lainat 6,8 3,8,2,8,3 2,4 7,3 2,6 Muut sijoitukset,2,3,1,5,1,8,4,4 Yhteensä 81,1 1, 25,2 1, 11,7 1, 118, 1, - tästä kotimaisia 44,4 46,8 42,8 44,8 Kiinteistösijoituksia yhtiöillä oli runsaan 12 miljardin euron arvosta. Määrä pysyi ennallaan, samoin kiinteistöjen osuus sijoituksista pysyi 1 prosentissa. Suorat kiinteistösijoitukset ovat lähes kokonaan kotimaisia. Kokonaissummassa ovat mukana myös vakuutusyhtiöiden omille kiinteistöyhtiöilleen antamat lainat. Kiinteistörahastoissa oli vuoden 211 lopussa suorien kiinteistösijoitusten lisäksi sijoitettuna 2,5 miljardia euroa. myöntämien lainojen määrä väheni. Lainoja oli yli 7 miljardia euroa, josta takaisinlainoja runsaat puolet. Lainoissa eivät ole mukana vakuutusyhtiöiden konsernien sisäiset lainat. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta laski 6 prosenttiin. sijoitukset alueittainen jakauma Muut alueet 26,4 % Suomi 44,8 % Muu euroalue 28,8 % 5

6 Kaikista sijoituksista oli tehty ulkomaille 55 %. Ulkomaille tehdyissä sijoituksissa tapahtui sama muutos kuin koko kannassakin, eli rahasto-osuuksien ja osakkeiden osuudet vähenivät. Joukkovelkakirjalainoja oli ulkomaisista sijoituksista 33 miljardia, rahasto-osuuksia 19 miljardia ja osakkeita 13 miljardia euroa. Muita sijoituksia oli vajaat 2 miljardia euroa. uudet sijoitukset 211 Uusien sijoitusten nettomäärät jäivät 1,8 miljardia euroa negatiivisiksi. Sijoituseristä vähenivät rahasto-osuudet, lainat ja osakkeet, muissa sijoituserissä oli pientä kasvua. uudet sijoitukset vuonna 21, mrd. Uudet Myynnit Erotus/Netto Joukkovelkakirjalainat 25,9 24,8 1,1 Osakkeet 19,2 19,4 -,1 Rahasto-osuudet 15,8 17,6-1,8 Kiinteistöt ja -osakkeet 1,,5,5 Velkakirjasaamiset 1,4 2,9-1,5 Yhteensä 63,3 65,1-1,8 Joukkovelkakirjalainoihin tehtyjen uusien nettosijoitusten määrä oli 1,1 miljardia euroa. Uusia sijoituksia tehtiin 26 miljardilla eurolla, myyntien määrä oli 25 miljardia euroa. Nettolisäys kohdistui kolmannelle vuosineljännekselle ja se jakaantui jokseenkin tasan kotimaisten ja ulkomaisten joukkovelkakirjalainojen kesken. Uusien kiinteistösijoitusten määrä väheni hieman vuodesta 21. Suoriin kiinteistöomistuksiin sijoitettiin noin 7 miljoonalla eurolla. Kiinteistörahastoihin tehtiin vuoden 211 aikana noin 33 miljoonan euron uudet nettosijoitukset, eli niiden määrä lisääntyi selvästi. Varsinaiset kiinteistösijoitukset olivat kotimaisia, kiinteistörahastosijoituksia sen sijaan tehtiin myös ulkomaisiin kohteisiin. Kiinteistöihin tehtyjen nettosijoitusten määrä oli yhteensä 55 miljoonaa euroa. Uudet kiinteistösijoitukset sijoitus kohteittain vuosina Kohde milj. % milj. % milj. % Maa-alueet 23,8 1,6 1,5,1 1,2 1, Asuinrakennukset 69,5 4,6 116, 1,9 16,2 15,9 Liike- ja toimistorakennukset 68, 44,6 42,4 37,9 34,6 33,7 Teollisuusrakennukset 375,8 24,6 268,9 25,3 13,4 1,2 Kiinteistörahastot 365,9 24, 262,7 24,8 332,2 32,9 Muut kiinteistösijoitukset 9,7,6 9,9,9 64,3 6,4 Yhteensä 1524,7 1, 1 61,3 1, 1 1,9 1, 6

7 Osakkeisiin tehdyt nettosijoitukset olivat hieman negatiiviset. Osakkeita hankittiin 19,2 miljardilla eurolla, realisointeja oli 19,4 miljardia euroa. Suora osakesijoittaminen painottui selvästi kotimaan kohteisiin. Kotimaisten osakkeiden nettosijoitukset lisääntyivät,9 miljardilla eurolla, kun ulkomaisten osakkeiden vähennys oli 1,1 miljardia euroa. Rahastosijoittaminen oli vuonna 211 eniten vähentynyt nettosijoituskohde. Uusia rahastoosuuksia hankittiin 15,8 miljardilla eurolla, kun myyntejä oli 17,6 miljardia euroa. Näin nettosijoitukset olivat 1,8 miljardia euroa negatiiviset. Sekä kotimaiset että ulkomaiset rahastoosuudet vähenivät. FK tekee vuosittain yhtiöiden kiinteistöyksiköille tiedustelun koskien uusia kiinteistösijoituksia. Tiedustelussa kysytään yhtiöiden joko suoraan, kiinteistöyhtiön kautta tai välillisesti kiinteistörahoitusyhtiön kautta omistamien kiinteistöjen määrät ja uudet sijoitukset niihin. Seuraavat jakaumat sekä uusien kiinteistösijoitusten määrä perustuvat tähän tiedusteluun. Sijoitukset ovat edelleen suuntautuneet pääosin liike- ja toimistorakennuksiin, joihin sijoitettiin 341 miljoonaa euroa. Asuntosijoituksia tehtiin 16 miljoonalla eurolla ja teollisuustiloihin investoitiin 13 miljoonaa euroa. uudet kiinteistösijoitukset milj Liikerakennukset Teollisuusrakennukset Asuinrakennukset Kiinteistörahastot 12 milj Vuoden 211 lopussa yhtiöillä oli suorassa omistuksessaan asuntoa, joka on 29 asuntoa vähemmän kuin vuonna 21. Yhtiöiden omistamien asuntojen keskikoko oli 59 m 2. Yhtiöt ovat jo muutamia vuosia siirtäneet omistustaan välilliseksi, eli ne omistavat asuntoja ja muita kiinteistöjä kiinteistösijoitusyhtiöiden ja kiinteistörahastojen kautta. Arvio välillisesti omistettujen asuntojen määrästä on yli 46 kappaletta. Liike- ja teollisuustilaa yhtiöillä oli suorassa omistuksessaan viime vuoden lopussa yhteensä 5,3 milj. m 2, lisäksi välillisesti noita tiloja oli omistettuna 3,5 milj. m 2. 7

8 Uusien lainojen kysyntä pieneni selvästi, uusia lainoja annettiin yhteensä 1,4 miljardia euroa. Uusia takaisinlainoja annettiin vajaat,2 miljardia euroa ja muita lainoja runsaat 1,2 miljardia. Lainojen kuoletukset olivat 2,9 miljardia euroa, joten lainojen nettovähennys oli 1,5 miljardia euroa. Uusien lainojen keskikorko nousi,8 prosenttiyksikköä ja oli 4,5 %. Sijoitustoiminnan tuottojen kehitys 211 Sijoitusten nettotuotot jäivät yhteensä runsaat 2 miljardia euroa negatiivisiksi. Niiden nettotuottoprosentti, eli suhde sitoutuneeseen pääomaan, oli -1,7 %. Suurimman tappion tuottivat osakkeet ja osuudet, joiden tuotto oli -1 %. Tuotto kiinteistöistä oli 7 % ja tuotto joukkovelkakirjasijoituksista 3 %. Lainat ja muut sijoitukset tuottivat nekin molemmat noin 3 %. Tuloslaskelmassa oleva sijoitusten nettotuotto lasketaan tuottojen ja kulujen erotuksena, johon lisätään arvonkorotukset ja vähennetään arvonkorotusten oikaisut. Nettotuotto oli yhteensä 6 miljoonaa euroa negatiivinen. Käyvin arvoin olevaa tuottoa laskettaessa otetaan huomioon lisäksi arvostuserojen muutos. Arvostuserot pienenivät 2,7 miljardia euroa. Tuotosta poistetaan henkivakuutuksessa myös sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus, jonka vaikutus vuonna 211 oli poikkeuksellisesti tuottoa parantava. Näillä korjauksilla päädytään noin 2 miljardin euron käypäarvoiseen tappioon. Vastaava tuotto oli vuotta aiemmin 11 miljardia euroa. Suurin syy alentuneeseen nettotuottoon oli myyntitappioiden kasvussa. Myyntitappioiden määrä kasvoi liki kolminkertaiseksi 12,6 miljardiin euroon. Lisäksi arvonalentumiset kasvoivat 175 %, yhteensä 4,4 miljardiin euroon. Näiden yhteisvaikutuksesta sijoitustoiminnan kulut kasvoivat kaikkiaan 11 %. Kun sijoitusten tuotot kasvoivat vain 35 %, niin nettotuotto tuloslaskelmassa jäi tuon 6 miljoonaa euroa negatiiviseksi. sijoitusten nettotuotto sijoituserittäin käyvin arvoin 211 Sitoutunut pääoma Nettotuotot Tuotto milj. milj. % Osakkeet ja osuudet ,3 Kiinteistösijoitukset ,8 Joukkovelkakirjalainat ,8 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ,7 Lainasaamiset ,5 Muut sijoitukset ,5 Yhteensä ,7 8

9 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin % 2 % sitoutuneesta pääomasta* 2 % , 7,9 11,5 11,1 8,6 13,9 1, 1, ,5 -,6 7,5 7,3 6, 6,5 7,6 6,6 4,8 5,4 4,3 4,3-3,2 8,8 7,6 5,4 1,4, ,7 Vahinkoyhtiöt Eläkeyhtiöt Henkiyhtiöt -6,5-15,2-2, * % sijoituksista käyvin arvoin henki- ja vahinkoyhtiöissä ennen vuotta 25-2 Eläkevakuutusyhtiöissä tuloslaskelman mukainen sijoitustoiminnan nettotuotto oli hieman negatiivinen, mutta arvostuserot pienenivät yli 2 miljardia euroa, ja näin sijoitustoiminnan käypäarvoinen nettotappio oli 2,6 miljardia euroa. Tuottoprosentti sitoutuneelle pääomalle oli -2,9 %. Henkiyhtiöissä sijoitustoiminnan käypäarvoista nettotuottoa kertyi korjauserien jälkeen 195 miljoonaa euroa. Tuottoprosentti oli yhteensä,7 %. Vahinkovakuutusyhtiöissä käypäarvoinen nettotuotto oli 166 miljoonaa euroa, antaen tuottoprosentiksi 1,4 %. 9

10 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 211 milj. Eläke Henki Vahinko Yhteensä Yhteensä Muutos Sijoitustoiminnan tuotot % Tuotot sijoituksista konserniyrityksiin ,1 Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin ,7 Tuotot kiinteistösijoituksista ,9 Tuotot muista sijoituksista ,6 Yhteensä , Osinkotuotot yhteensä ,4 Korkotuotot yhteensä ,8 Muut tuotot yhteensä ,4 Yhteensä , Arvonalentumisten palautukset ,9 Myyntivoitot ,4 Yhteensä ,4 Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista ,3 Kulut muista sijoituksista ,9 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut ,3 Yhteensä ,6 Arvonalentumiset ,9 Rakennusten suunnitelmapoistot ,9 Arvonalentumiset ja poistot yhteensä , Myyntitappiot ,3 Yhteensä , Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkor ,8 Sijoitusten arvonkorotus ,9 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus tuotosta Arvostuserojen muutos Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin Sitoutunut pääoma ,7 Sijoitusten nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % -2,9,7 1,4-1,7 9,4 1

11 asuntokannan kehitys (suora omistus) Valtion osa- Valtion Vuosi lainoittamat korkotukemat Muut Yhteensä (ARAVA) asuntokannan kehitys Asuntojen määrä vuosina Muu asuntokanta Korkotuetut ARAVA-kanta

12 FK Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki Faksi

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2014 Rahalaitokset Vuosikatsaus 1 1 1 - -1 Yrityslainakannan vuosikasvu Suomessa Yritykset ja asuntoyhteisöt, vuosikasvu Yritykset, vuosikasvu Asuntoyhteisöt, vuosikasvu -1 8 9 1 11 1 13 1 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013

Rahalaitokset. Vuosikatsaus 2013 Rahalaitokset Vuosikatsaus 13 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain, kumulatiivinen summa 11 1 13 Mrd. euroa 1 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 KORKEAMMAT PALKKIOTUOTOT JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian myynti kasvanut edelleen siitä huolimatta, että yleinen markkinatilanne

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu OKO Vuosikertomus 2003 Sisällysluettelo 2 OKOn esittely 3 Vuoden 2003 tulos 5 Avainluvut 6 Vuoden

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2008 Vuosi 2008 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 10 Vakavaraisuuden hallinta

Lisätiedot

Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013

Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013 Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013 palkkiotuotot kasvoivat hankalassa markkinatilanteessa toimitusjohtaja jussi laitinen Aktian tulos oli hyvä. Kasvaneet palkkiotuotot vähensivät matalien

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN

KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN KOTITALOUKSIEN SIJOITUSRAHASTOSÄÄSTÄMINEN 1 Kotitalouksien sijoitusrahastosäästäminen Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet merkittävin sijoittajasektori... 2 2 Sijoitusrahastot osana kotitalouksien varallisuutta...

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti S Rahoitusmarkkinaraportti 2 2013 Suomalaiset yritykset laskeneet liikkeeseen poikkeuksellisen paljon joukkolainoja Asuntoyhteisöjen lainakanta yli kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa Euroalueen pankkien

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2007 Kotitalouksien rahoitusvarat ovat kasvaneet nopeammin kuin velat Pankkien kannattavuus ja kustannustehokkuus paranivat edelleen vuoden 2007 alkuneljänneksellä Listautuneet

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.8.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva alkuvuosi Ryhmän alkuvuoden tulos oli 488 miljoonaa euroa (395),

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS LUOTTOLAITOSTEN TALOUDELLINEN TILA PÄÄOMAMARKKINAT LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot