VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007"

Transkriptio

1 LEHDISTÖTIEDOTE 2/ (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS Vakuutuslaitosten suhteellisten vakavaraisuuksien kehitys oli epäyhtenäistä eri laitosryhmien kesken vuoden aikana. Vakavaraisuus kehittyi vuoden aikana kaksijakoisesti. Alkuvuonna vakavaraisuuskehitys oli positiivista osakkeiden suotuisasta hintakehityksestä johtuen. Vuoden loppupuolella vakavaraisuuskehitys kääntyi laskevaksi johtuen rahoitusmarkkinoiden lisääntyneen epävarmuuden mukanaan tuomasta osakemarkkinoiden voimakkaasta heilahtelusta ja siitä aiheutuneesta osakemarkkinoiden yleisestä laskusuunnasta. Kokonaisuutena vakuutusalan vakavaraisuustilanne on hyvä. Vakuutuslaitosten suhteellisten vakavaraisuuksien kehitys oli epäyhtenäistä eri laitosryhmien kesken vuoden 2007 aikana. Vahinkovakuutusyhtiöillä suhteellinen vakavaraisuus vahvistui hieman samalla kun muiden laitosryhmien vakavaraisuudet laskivat jonkin verran. Euromääräisillä vakavaraisuusmittareilla mitaten kehitys oli pääosin positiivinen. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu toimintapääoma kasvoi 9 % miljoonaan euroon ja henkivakuutusyhtiöillä toimintapääoma väheni 13 % miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuuslukuihin ovat vaikuttaneet heikentävästi vuoden lopulla tehdyt merkittävät osingonjakopäätökset sekä erään henkivakuutusyhtiön vuoden aikana jakamat ylimääräiset asiakashyvitykset vakuutussäästöille. Työeläkeyhtiöiden toimintapääoma nousi 3 % miljoonaan euroon. TyEL-eläkesäätiöiden toimintapääoma väheni 2 % ja TyEL-eläkekassojen toimintapääoma kasvoi 6 % vuoden alun tilanteeseen verrattuna. Vakavaraisuus kehittyi vuoden aikana kaksijakoisesti. Vuoden alkupuolella vakavaraisuuskehitys oli positiivista johtuen osakemarkkinoiden suotuisasta kehityksestä. Vuoden jälkipuoliskolla vakavaraisuuskehitys kääntyi laskevaksi johtuen rahoitusmarkkinoiden lisääntyneen epävarmuuden mukanaan tuomasta osakemarkkinoiden voimakkaasta heilahtelusta ja siitä aiheutuneesta osakemarkkinoiden yleisestä laskusuunnasta. Loppuvuodesta laitosten vakavaraisuuskehitystä toisaalta tuki hyvän luottoluokituksen omaavien joukkovelkakirjalainojen suotuisa hintakehitys. Vakuutuslaitosten vakavaraisuus on heikentynyt jonkin verran vuoden lopun tilanteesta osakemarkkinoilla jatkuneen epäsuotuisan hintakehityksen johdosta. Joukkovelkakirjalainamarkkinoilla kehitys on ollut kaksijakoista: hyvän luottoluokituksen omaavien joukkovelkakirjalainojen hintakehitys on ollut suotuisa ja riskipitoisimpien yritysjoukkovelkakirjalainojen arvot ovat laskeneet. Laitoksittain vakavaraisuuskehitys voi vaihdella huomattavastikin. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on hyvä koko alan tasolla. Eräiden vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuudet ovat ainoastaan tyydyttävällä tasolla. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on melko hyvä koko alan tasolla. Joidenkin henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuudet ovat ainoastaan tyydyttävää tasoa. Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on hyvä koko alan tasolla. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera sisältyy tiedotteen työeläkevakuutusyhtiöitä koskeviin lukuihin vuosien 2005, 2006 ja 2007 osalta. Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. Vakuutusvalvontavirasto julkaisee neljännesvuosittaisen katsauksen vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasemasta ja puolivuosittaisen katsauksen TyEL-eläkesäätiöiden ja TyEL-eläkekassojen vakavaraisuusasemasta. Lisätietoja antaa johtaja Timo Laakso (09) LIITTEET: Vakavaraisuustilasto, Rahoitusmarkkinakatsaus ja Tilastolähteet

2 2 Vakavaraisuustilasto Vahinkovakuutusyhtiöt (1.000 euro) Oma pääoma Pääomalainat Toimintapääoma Vakavaraisuuspääoma Vastuuvelka ilman tasoitusmäärää Yhteenlaskettu 349,7 % 388,7 % 353,9 % 386,3 % 374,8 % Alin 118,1 % 127,5 % 120,6 % 107,0 % 111,1 % Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 54,9 % 59,1 % 56,2 % 57,7 % 59,4 % Alin 21,4 % 21,9 % 24,0 % 29,8 % 28,3 % Vakavaraisuuspääoma 12 kk. vakuutusmaksutuotoista (vastuunkantokyky) Yhteenlaskettu 130,1 % 136,3 % 132,0 % 145,7 % 145,7 % Alin* 27,3 % 32,2 % 32,4 % 37,9 % 37,0 % *poislukien run-off, jälleenvakuutusyhtiöt Henkivakuutusyhtiöt (1.000 euro) Oma pääoma Pääomalainat Toimintapääoma Vakavaraisuuspääoma Vastuuvelka* Yhteenlaskettu 332,4 % 422,2 % 423,2 % 442,9 % 358,8 % Alin 149,8 % 253,1 % 270,3 % 261,0 % 226,9 % Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 15,3 % 19,1 % 19,2 % 20,0 % 16,5 % Alin 9,9 % 11,3 % 11,5 % 12,4 % 10,5 % *Vastuuvelka vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 % sijoitussidonnaisesta vastuuvelasta Työeläkevakuutusyhtiöt (1.000 euro) Oma pääoma Toimintapääoma Vastuuvelka Yhteenlaskettu 352,4 % 371,4 % 338,1 % 314,8 % 289,7 % Alin 317,3 % 310,4 % 262,4 % 254,5 % 249,6 % Toimintapääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 23,0 % 29,1 % 31,3 % 33,0 % 29,9 % Alin 18,1 % 24,1 % 24,3 % 23,2 % 21,3 % Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta Yhteenlaskettu 234,9 % 247,6 % 225,4 % 209,9 % 193,1 % Alin 211,5 % 206,9 % 174,9 % 169,7 % 166,4 %

3 3 Eläkekassat (1.000 euro) Toimintapääoma Yhteenlaskettu 951,2 % 873,8 % 991,8 % 877,0 % 828,0 % Alin 602,4 % 447,1 % 694,7 % 488,4 % 300,0 % Toimintapääoma vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 39,1 % 37,1 % 43,7 % 41,8 % 40,5 % Alin 14,1 % 12,8 % 19,8 % 17,5 % 8,6 % Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta Yhteenlaskettu 317,1 % 291,3 % 330,6 % 292,3 % 276,0 % Alin 200,8 % 149,0 % 231,6 % 162,8 % 100,0 % Eläkesäätiöt (1.000 euro) Toimintapääoma Yhteenlaskettu 985,1 % 869,3 % 993,5 % 815,2 % 816,3 % Alin 618,3 % 464,5 % 513,7 % 366,9 % 362,7 % Toimintapääoma eläkevastuusta (vakavaraisuusaste) Yhteenlaskettu 33,2 % 28,5 % 32,5 % 32,3 % 31,4 % Alin 5,2 % 3,9 % 4,5 % 7,4 % 7,3 % Toimintapääoma vakavaraisuusrajasta Yhteenlaskettu 328,4 % 289,8 % 331,2 % 271,7 % 272,1 % Alin 206,1 % 154,8 % 171,2 % 122,3 % 120,9 %

4 4 RAHOITUSMARKKINAKATSAUS Positiivisesti kehittyneen alkuvuoden jälkeen rahoitusmarkkinoiden tilanne muuttui vuoden jälkipuoliskolla selvästi epävakaammaksi, kun USA:n asuntoluottokriisi realisoitui. Epävakaus heijastui lähes kaikkiin osamarkkinoihin, eniten kuitenkin osake-, kiinteistöja nk. vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Sen sijaan valtioiden ja hyvän luottoluokituksen omaavien yritysten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat tuottivat vaikeassa markkinatilanteessa kohtuullisen hyvin. Euron vahvistuminen jatkui vuoden aikana suhteessa dollariin (USD). Hyödykemarkkinoilla hintakehitys, erityisesti öljyn ja kullan osalta, oli nouseva. Vuoden vaihteen jälkeen osakemarkkinoiden hintavaihtelu on jatkunut voimakkaana ja yleinen suunta osakemarkkinoilla on ollut laskeva. Korkomarkkinoilla rahamarkkinakorot ovat säilyneet korkealla verrattuna pitkiin korkoihin. Sijoittajat ovat hakeneet turvaa sijoituksilleen korkean luottoluokituksen omaavien liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjalainoista ja rahamarkkinasijoituksista. Heikon luottoluokituksen omaavien yritysten liikkeenseenlaskemien joukkovelkakirjalainojen riskilisät (spreadit) ovat jatkaneet kasvuaan alkuvuonna. Rahoitusmarkkinoiden rauhattomuuden voidaan odottaa edelleen jatkuvan ja se näkyy eri sijoitusmuotojen merkittävänä hintavaihteluna. USA:n asuntoluottokriisin ongelmat ovat heijastuneet suurien kansainvälisten pankkien tuloksiin huomattavina alaskirjauksina. Viimeaikoina julkistetut tiedot vahvistavat kuvaa, että rahoitusmarkkinoiden ongelmat leviäisivät ainakin Yhdysvalloissa myös reaalitalouden puolelle heikentämään talouskasvua.

5 5 Indeksi VAL Muutos Muutos OSAKEMARKKINAT OMX Helsinki Cap Index EUR 5 397, ,94 3,8 % 5 322,99 (1,4 %) (5,0 %) Dow Jones Nordic Stock Index USD 587,36 681,64 16,1 % 641,40 9,2 % (5,9 %) Dow Jones STOXX 600 Price Index EUR EUR 365,26 364,39 (0,2 %) 330,01 (9,7 %) (9,4 %) Standard and Poor's 500 Index USD 1 418, ,49 4,2 % 1 381,29 (2,6 %) (6,6 %) NASDAQ Composite Index USD 2 415, ,46 10,7 % 2 344,99 (2,9 %) (12,3 %) Nikkei 225 JPY , ,78 (11,1 %) ,72 (19,7 %) (9,7 %) Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Market Tracker 5-7 Yr TR NASB-Bloomberg Active Investment Grade US Corporate Bond Total Return Index NASB-Bloomberg Active High Yield US Corporate Bond Index Price w/accrued JOUKKOVELKAKIRJALAINAMARKKINAT EUR 142,76 146,81 2,8 % 150,80 5,6 % 2,7 % USD 123,84 129,40 4,5 % 130,64 5,5 % 1,0 % USD 147,52 135,07 (8,4 %) 130,82 (11,3 %) (3,1 %) KIINTEISTÖMARKKINAT GPR250 PROPERTY SHARE INDEX EUROPE EUR 680,22 509,00 (25,2 %) 523,69 (23,0 %) 2,9 % Bloomberg European Real Estate Index EUR 278,80 174,30 (37,5 %) 158,13 (43,3 %) (9,3 %) VAIHTOEHTOISTEN SIJOITUSTEN MARKKINAT Hedge Fund Research HFRX US Global Hedge Fund Index Net Asset Value USD 1 117, ,40 7,6 % 1 178,59 5,5 % (2,0 %) Private Equity Total Return Index in Euros EUR 1 082,07 914,03 (15,5 %) 875,97 (19,0 %) (4,2 %) RAHAMARKKINAT HVB 3M Rolling Euribor Index EUR 107,02 111,65 4,3 % 112,53 5,1 % 0,8 % KOROT EUR DEPOSIT 1 MO EUR 3,605 % 3,200 % -41 bps 3,975 % +37 bps +78 bps EUR DEPOSIT 3 MO EUR 3,705 % 4,700 % +100 bps 4,365 % +66 bps -34 bps EUR DEPOSIT 6 MO EUR 3,825 % 4,695 % +87 bps 4,355 % +53 bps -34 bps EUR DEPOSIT 12 MO EUR 4,005 % 4,570 % +57 bps 4,300 % +29 bps -27 bps FI 3 07/04/08 EUR 3,857 % 4,090 % +23 bps 3,837 % -2 bps -25 bps FI 5 04/25/09 EUR 3,872 % 4,092 % +22 bps 3,528 % -34 bps -56 bps FI 2 3/4 09/15/10 EUR 3,883 % 4,084 % +20 bps 3,390 % -49 bps -69 bps FI 5 3/4 02/23/11 EUR 3,910 % 4,126 % +22 bps 3,461 % -45 bps -66 bps FI 5 3/8 07/04/13 EUR 3,923 % 4,209 % +29 bps 3,671 % -25 bps -54 bps FI 4 1/4 07/04/15 EUR 3,934 % 4,319 % +39 bps 3,881 % -5 bps -44 bps FI 3 7/8 09/15/17 EUR 3,977 % 4,408 % +43 bps 4,116 % +14 bps -29 bps VALUUTAT Yhdysvallat USD 1,3199 1,4724 (10,4 %) 1,4974 (11,9 %) (1,7 %) Iso-Britannia GBP,67380,73745 (8,6 %),75356 (10,6 %) (2,1 %) Japani JPY 157,16 165,34 (4,9 %) 160,64 (2,2 %) 2,9 % Sveitsi CHF 1,6090 1,6582 (3,0 %) 1,6108 (0,1 %) 2,9 % Ruotsi SEK 9,0409 9,4244 (4,1 %) 9,3048 (2,8 %) 1,3 %

6 6 Tilastolähteet Tilastoissa on huomioitu seuraavat vakuutusyhtiöt: Vahinkovakuutusyhtiöt: - A-Vakuutus Oy - Alma Vakuutus Oy - Försäkringsaktiebolaget Alandia - If Vahinkovakuutusyhtiö Oy - Jälleenvakuutusosakeyhtiö Patria - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva - Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö - Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö - Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö - Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag - Spruce Vakuutus Oy - Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola - Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International - Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen - Vakuutusosakeyhtiö Pankavara - Vakuutusosakeyhtiö ST International - Vakuutusyhtiö Garantia - Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö - Veritas Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö - Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Henkivakuutusyhtiöt: - Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia - Henkivakuutusosakeyhtiö Duo - Henkivakuutusosakeyhtiö Retro - Henkivakuutusosakeyhtiö Veritas - Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi - Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola - Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva - Nordea Henkivakuutus Suomi Oy - OP-Henkivakuutus Oy - Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia - Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo - Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola

7 7 Työeläkevakuutusyhtiöt: - Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas - Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia - Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera - Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen - Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola - Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma - Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Eläkesäätiöt: - ABB Eläkesäätiö - Alkon Eläkesäätiö - Atoy Oy:n Eläkesäätiö - Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse - Evli-konsernin Yhteiseläkesäätiö - Fujitsu-yhtiöiden Eläkesäätiö - Honeywell Oy:n Henkilökunnan Eläkesäätiö - Kemira GrowHow Oyj:n Eläkesäätiö - Kemiran Eläkesäätiö - Kontinon Yhteiseläkesäätiö - Kymin Eläkesäätiö - L-Fashion Group Oy:n Eläkesäätiö - Maataloustuottajain Eläkesäätiö - Neste Oil Eläkesäätiö - Nokian Eläkesäätiö - Oriolan Eläkesäätiö - Orionin Eläkesäätiö - Oy Shell Ab:n Eläkesäätiö - PlusTerveys Eläkesäätiö - Rautaruukin Eläkesäätiö - Soneran Eläkesäätiö - Talentum-konsernin yhteiseläkesäätiö - Tamrock Oy:n Eläkesäätiö - Teboilin Eläkesäätiö - VR Eläkesäätiö - WSOY:n Eläkesäätiö - Yleisradion Eläkesäätiö Eläkekassat: - Apteekkien Eläkekassa - Keskon Eläkekassa - Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek - OP-Eläkekassa - Turkistarhaajien Eläkekassa - Valion Eläkekassa - Eläkekassa Verso - Yrittäjien Eläkekassa Oma

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 TIEDOTE Lehdistötiedote 9.3.2005 1/2005 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 Vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuivat 31.12.2004.

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Q3 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Bon 75 Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot,

Lisätiedot

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014 jen kuukausikatsaukset Maaliskuu 2014 Osakerahastot Osakerahastot on pitkän aikavälin tuotto-odotukseltaan korkeinta tuottoa tarjoava rahastotyyppi, mutta samalla niiden riskitaso on korkein. eq:n osakerahastoissa

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07.

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07. VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö 01. Lyhyesti 02. Tapahtumia 03. Toimitusjohtajan katsaus 04. Asiakasedut 05. Sijoitustoiminta 06. Hallinto 07. Tilinpäätös 08. Yhteystiedot 01. LYHYESTI Suomi-yhtiö lyhyesti

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/214 1 (44) Finanssisektorin tila kokonaisuutena kohtuullisen hyvä 1 Finanssisektori kohtaa kasvavia riskejä toimintaympäristössään 4 Pankit ylläpitivät tulostasoaan

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2008 Vuosi 2008 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 10 Vakavaraisuuden hallinta

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2013

Sisältö. Tilinpäätös 2013 Vuosikertomus 2013 Sisältö Vuosi 2013... 4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10 Konsernin substanssiarvo...11

Lisätiedot

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 53

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 8 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO... 13 SÄÄSTÖPANKKI

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93)

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93) Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93) POHJOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2005 * Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat 15,7 % ja olivat 744 milj. e (643 milj. e). * Vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 5,6 milj. euroa, joka vastaa 4,7 %. Vastaavana kautena edellisvuonna

Lisätiedot

Asiakasedut. Lisäetuja annettiin vuodelta 2008 hyvin niukasti. Epävarmassa maailmantalouden

Asiakasedut. Lisäetuja annettiin vuodelta 2008 hyvin niukasti. Epävarmassa maailmantalouden VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 9 5. Sijoitustoiminta... 12 6. Hallinto... 17 7. Tilinpäätös... 22 8. Yhteystiedot... 55

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen 3 2008 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007 Miten työeläkevarat on sijoitettu luokkiin? Reijo Vanne

Lisätiedot