Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009"

Transkriptio

1 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 Kimmo Koivisto SISÄLLYS LYHYESTI...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2009 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...7 Henkivakuutus...7 Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta...9 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Uudet sijoitukset tammi-syyskuussa

4 LYHYESTI Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo kasvaa tänä vuonna 16,2 miljardiin euroon, lisäystä viime vuodesta on 2 prosenttia. Henkivakuutus vihdoin kasvussa, veturina kapitalisaatiosopimukset. Vahinkovakuutuksen maksutulon kasvu 2 prosenttia, maksetut korvaukset kasvanevat vain prosentin. Vakuutusyhtiöiden sijoitukset ovat taas kasvussa. Sijoitusten määrä oli syyskuun lopussa 113,6 miljardia euroa, joka on 12 prosenttia enemmän kuin viime vuoden lopussa. Sijoitukset ovat tuottaneet syyskuun loppuun mennessä hyvin. Suurimmat tuotot, yli 20 prosenttia, ovat syntyneet osakesijoituksista. 2

5 Taloudellinen tilanne Vuoden 2009 aikana Suomi on vajonnut taantumaan. BKT alenee arvioiden mukaan 6-7 prosenttia ja työllisyys heikkenee selvästi. Palkkasumman aleneminen aiheuttaa työsidonnaisiin vakuutuslajeihin maksutulon laskua. Taantuman laukaissut rahoituskriisi näyttää helpottuvan, ja sijoitusmarkkinat ovat jo toipumassa. Tämän ansiosta vakuutusyhtiöiden sijoitustuotot ovat vahvassa kasvussa. Vahinkovakuutus Vahinkovakuutusyhtiöiden koko maksutulo kasvaa tänä vuonna arvion mukaan 2 prosenttia viime vuodesta. Kotimaisen ensivakuutuksen maksutulo kasvanee sekin 2 prosenttia 3,3 miljardiin euroon. Korvauksia arvioidaan maksettavan tänä vuonna 2,3 miljardia euroa, noin prosentin enemmän kuin viime vuonna. Vahinkoyhtiöiden tuloskehitys näyttää jälleen positiiviselta. Varsinainen vakuutustoiminta on edelleen kannattavaa, ja sijoitustoiminnan tuottojen kehitys on kääntynyt parempaan suuntaan. mrd Kotimaan vakuutusmaksutulo e Työeläkevakuutus Henki- ja muu eläkevakuutus Vahinkoensivakuutus mrd e 0 3

6 Arviot vakuutusluokkaryhmittäin Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vaikea työllisyystilanne vaikuttaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutuloon alentavasti. Sen arvioidaan jäävän vuonna 2009 noin 560 miljoonaan euroon, eli 4 prosenttia edellisvuotista alemmaksi. Maksettujen korvausten määrä on tammi syyskuussa ollut lievässä kasvussa, joten vahinkosuhde saattaa heiketä. Muu tapaturma ja sairausvakuutus Vapaaehtoisen tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvanee yli 9 prosenttia. Myös maksettujen korvausten kehitys on ollut nopea, kasvua tammi-syyskuussa verrattuna vastaavaan aikaan edellisenä vuonna on samoin yli 9 prosenttia. KOTIMAINEN SUORITEPERUSTEINEN VAKUUTUSMAKSUTULO ARVIO muutos milj. EUR milj. EUR % Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma muu tapaturma ja sairaus maa-ajoneuvot meri- ja lentoalukset, kuljetus palo- ja muu omaisuusvahinko moottoriajoneuvon vastuu vastuu luotto ja takaus oikeusturva muu ensivakuutus Vahinkoensivakuutus yhteensä kotimainen jälleenvakuutus ulkomainen jälleenvakuutus Vahinkovakuutus yhteensä

7 Maa-ajoneuvovakuutus Tähän luokkaan syntyy uutta vakuutettavaa uusien henkilöautojen ensirekisteröintien ja käytettyinä tuotujen autojen määrien kautta.vaikka molempien määrät ovatkin viime vuodesta laskeneet, oli niiden yhteenlaskettu määrä tammi-lokakuussa kuitenkin lähes autoa. Näin ollen tämän luokan maksutulo kasvanee 4 prosenttia ja maksutulo noussee 600 miljoonaan euroon. Liikennevakuutuskeskuksen tilastojen mukaan autovahinkojen määrä on tammisyyskuussa ollut runsaan prosentin suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Maksetut korvaukset laskivat tammi-syyskuussa 3 prosenttia, mikä kertoo keskimääräisen korvauksen laskeneen lievästi. Vahinkosuhde saattaa parantua jonkin verran. Meri- ja lentoalukset, kuljetusvakuutus Taantuma vaikuttaa myös kuljetustarpeisiin. Vakuutusluokkaryhmän maksutulo laskee kuutisen prosenttia 100 miljoonaan euroon. Korvauksia on tammi syyskuussa maksettu 25 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus Palo- ja omaisuusvahinkovakuutuksen maksutulo kasvaa 4 prosenttia. Arvio maksutulon määrästä on 750 miljoonaa euroa. Kasvu tulee olemaan jokseenkin samansuuruinen sekä yksityistalouksien että yritysten vakuutuksissa. Maksettujen korvausten kehitys tammi syyskuussa oli yritysvakuutuksissa hyvä, vahinkomeno väheni 9 prosenttia. Sen sijaan yksityistalouksien maksetut korvaukset kasvoivat 8 prosenttia. Moottoriajoneuvon vastuuvakuutus Henkilöautokanta kasvoi vuoden 2008 lopusta syyskuun 2009 loppuun kaksi prosenttia. Moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksen eli liikennevakuutuksen maksutulo kasvanee myös kaksi prosenttia 680 miljoonaan euroon. Tammi-syyskuussa maksettujen korvausten määrän kasvu on ollut samaten kaksi prosenttia. Vahinkojen määrä on Liikennevakuutuskeskuksen tammisyyskuun tilastojen mukaan ollut lievässä laskussa. Vastuuvakuutus Vastuuvakuutuksen maksutulo kasvanee 3 prosenttia viime vuodesta, määrä on noin 180 miljoonaa euroa. Maksetuissa korvauksissa vuoden alusta syyskuun loppuun kasvu on ollut runsaat 5 prosenttia. Vakuutusluokka sisältää myös potilasvakuutuksen, jonka osuus maksutulosta on noin viidennes. 5

8 Luotto- ja takausvakuutus Luotto- ja takausvakuutus on pieni vakuutusluokka, jonka maksutulo heilahtelee voimakkaasti. Maksutulon arvioidaan nyt kasvavan jonkin verran 40 miljoonaan euroon. Luokan korvaukset vaihtelevat vielä maksutuloakin voimakkaammin johtuen korvausten takaisinsaantiprosesseista. Muut varallisuusvahingot ja oikeusturvavakuutus Runsaat puolet tämän luokkaryhmän maksutulosta kertyy keskeytysvakuutuksesta, ja loppuosa oikeusturvavakuutuksesta. Maksutulo kasvanee hieman, maksutuloa saadaan yhteensä 115 miljoonaa euroa. Korvausten määrä tammi-syyskuussa oli 15 prosenttia alhaisempi kuin viime vuonna. MAKSUTULON JA MAKSETTUJEN KORVAUSTEN TOTEUTUNUT KEHITYS: TAMMI-SYYSKUU 2009* Maksutulo Maksetut korvaukset milj. EUR muutos-% milj. EUR muutos-% - lakisääteinen tapaturma 518-4, ,6 - muu tapaturma ja sairaus , ,3 - maa-ajoneuvot 412 4, ,2 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 62-6, ,8 - palo- ja muu omaisuusvahinko 504 4, ,5 - moottoriajoneuvon vastuu 527 2, ,9 - vastuu 116 3,3 53 5,5 - luotto ja takaus 29 18, ,0 - muu ensivakuutus 88-1, ,8 Vahinkoensivakuutus yhteensä , ,6 * Tässä taulukossa olevat yhtiöistä saamamme luvut ovat kassaperusteisia. Ne eroavat siis lopullisista tiedoista, jotka tulevat olemaan suoriteperusteisia. Arviot maksutulosta tekstissä koskevat suoriteperusteisia lukuja. Lähde: FK:n kuukausitilasto, jossa kaikki yhtiöt eivät ole mukana 6

9 Lakisääteinen eläkevakuutus Työeläkeyhtiöiden maksutulon kasvu on sidoksissa kansantalouden palkkasumman kehitykseen. Palkkasumma alentunee tänä vuonna jonkin verran, ja sen vuoksi myös maksutulo. Lakisääteisen eläkevakuutuksen maksutulon arvioidaan laskevan tänä vuonna noin prosentin, ja jäävän hieman yli 10 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden sijoitukset ovat sen sijaan kehittyneet erittäin myönteisesti. Laki, jolla tilapäisesti helpotettiin yhtiöiden vakavaraisuusasemaa, on jo osoittautunut onnistuneeksi. Yhtiöt saattoivat pitää osakesijoituksensa painon suurempana kuin ilman ko. lakia olisi ollut mahdollista. Yhtiöiden ilmoitusten mukaan sijoitukset ovat tammi-syyskuussa tuottaneet 8-13 prosenttia yhtiöstä riippuen. Suurimmat tuottoprosentit ovat olleet juuri osakesijoituksissa, lähes jokainen yhtiö on raportoinut yli 20 prosentin osaketuotoista. Henkivakuutus Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo näyttää tänä vuonna vihdoin kasvavan kolmen heikohkon vuoden jälkeen. Maksutulo noussee tänä vuonna 2,9 miljardiin euroon, noin 11 prosenttia viimevuotista suuremmaksi. Suurimpana tekijänä kasvuun ovat kapitalisaatiosopimukset, joista saatu maksutulo kolminkertaistunee noin 550 miljoonaan euroon. KOTIMAINEN SUORITEPERUSTEINEN VAKUUTUSMAKSUTULO ARVIO muutos milj. EUR milj. EUR % Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus kapitalisaatiosopimus muu henkivakuutus työntekijäin ryhmähenkivakuutus muu ryhmähenkivakuutus sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus muu yksilöllinen eläkevakuutus sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus muu ryhmäeläkevakuutus jälleenvakuutus Henkivakuutus yhteensä

10 mrd. 3,5 3,0 Yksilöllinen henki- ja eläkevakuutus Kotimaan vakuutusmaksutulo e, deflatoitu elinkustannusindeksillä, 2009e=100 Yksilöllinen henkivakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus mrd. 3,5 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0, ,0 Sijoitussidonnaisten säästöhenkivakuutusten maksutulon odotetaan kasvavan noin 30 prosenttia edellisen vuoden luvuista. Sen sijaan perustekorkoisten säästöhenkivakuutusten maksutulo jäänee runsaat 20 prosenttia viimevuotisesta. Riskihenkivakuutusten myynti on ollut melko tasaista ja kasvun arvioidaan jäävän vähäiseksi. Yhteensä henkivakuutusten maksutulo tullee siis olemaan melko tarkkaan viimevuotisella tasolla. Eläkevakuutuksista saatava maksutulo näyttää myös jäävän viimevuotiselle tasolle. Sijoitussidonnaisissa tuotteissa kasvu jäänee noin prosenttiin, perustekorkoisten vakuutusten maksutulo puolestaan vähenee saman verran. Eläkevakuutusten kappalemääräisen myynnin kehitys on säilynyt hyvänä, uusien vakuutusten määrän arvioidaan olevan tänä vuonna noin Tämänhetkisten tietojen valossa ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo laskee vajaat 20 prosenttia. Arvio ei sisällä loppuvuoden aikana mahdollisesti tehtävien vastuunsiirtojen määrää. 8

11 Maksutulon kehitys näkyy jo myös vakuutussäästöjen määrässä. Vakuutussäästöjen arvioidaan tänä vuonna kasvavan noin 8 prosenttia ja määrän olevan vuoden lopussa hieman runsaat 30 miljardia euroa. Henkivakuutuksen vakuutussäästöt e mrd ,5 Sijoitussidonnaiset Perustekorkoiset 20,2 22,3 24,2 27,2 29,2 30,2 27,7 30,0 mrd e 0 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Muuttunut markkinatilanne on jälleen mullistanut vakuutusyhtiöiden sijoitusten jakaumaa. Maailman pörsseissä on nähty prosentin arvonnousuja vuoden aikana. Tästä ovat hyötyneet myös suomalaiset vakuutusyhtiöt. Vakuutusyhtiöiden yhteenlasketut sijoitukset syyskuun lopussa olivat 113,6 miljardia euroa. Vuoden 2008 lopusta sijoitusten arvo kasvoi 12 prosenttia. Sijoituksista oli kotimaisia 45 prosenttia, eli saman verran kuin vuoden 2008 lopussa. Syyskuun lopussa 44 miljardia euroa sijoituksista oli joukkovelkakirjalainoissa. Vaikka niiden määrä nousi vuoden 2008 lopusta jonkin verran, on niiden osuus kaikista sijoituksista laskenut 42:sta 38 prosenttiin. Suurin osa jvk-sijoituksista oli ulkomaisia, kotimaisten osuus nousi 16 prosenttiin. 9

12 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset ja Yhteensä 101,4 ja 113,6 mrd Joukkovelkakirjalainat 41,7% 38,3% Rahasto-osuudet 15,8% 18,1% Osakkeet Lainat Kiinteistösijoitukset Rahamarkkinavälineet Muut sijoitukset 6,4% 5,4% 3,5% 2,6% 14,2% 8,9% 9,8% 9,5% 8,6% 17,2% mrd Osakkeiden ja rahasto-osuuksien yhteenlaskettu arvo on kasvanut vuoden 2008 lopusta lähes 10 miljardilla eurolla. Noin puolet tuosta noususta oli arvonnousua, toinen puoli uusia nettosijoituksia. Kasvu on ollut todella raju, sillä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana osakkeiden ja rahasto-osuuksien arvot olivat vielä lievässä laskussa, vasta toisen ja kolmannen neljänneksen kehitys oli nouseva. Rahasto-osuuksien yhteenlaskettu arvo oli syyskuun lopussa 20,5 miljardia euroa, ja niiden osuus sijoituksista oli 18 prosenttia. Rahasto-osuuksiin tehtyjen sijoitusten arvo kasvoi vuoden alusta syyskuun loppuun mennessä 28 prosenttia. Rahastojen edelleen sijoittamista varoista 94 prosenttia päätyy ulkomaille. Yhtiöiden omistamien osakkeiden arvo oli vuoden alusta syyskuun loppuun kasvanut 35 prosenttia, ja niiden markkina-arvo oli noin 19,5 miljardia euroa. Niiden osuus sijoituksista kasvoi 3 prosenttiyksiköllä 17 prosenttiin. Osakkeista 54 prosenttia oli tilastoitu kotimaisten yritysten osakkeiksi. Kiinteistösijoitusten yhteenlaskettu arvo oli 9,8 miljardia euroa ja niiden osuus sijoituksista edelleen noin 9 prosenttia. Varsinaisten kiinteistöjen lisäksi yhtiöt sijoittavat kiinteistörahastoihin, niihin oli sijoitettu syyskuun lopussa noin 1,8 miljardia euroa. Kiinteistösijoitusten määrä on kasvanut vuoden 2008 lopusta 2 prosenttia. Varsinaiset kiinteistösijoitukset tehdään lähes poikkeuksetta kotimaahan. Kiinteistörahastosijoittaminen on aiemmin ollut vahvasti ulkomaapainoitteista, mutta kotimaisuusaste on näiden sijoitusten kohdalla ollut koko ajan lievässä nousussa. 10

13 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUKSET , MRD. EUR vahinko henki eläke yhteensä Joukkovelkakirjalainat 6,3 10,9 26,3 43,5 Rahasto-osuudet 1,8 7,1 11,7 20,5 Osakkeet 1,3 3,2 15,0 19,5 Velkakirjasaamiset 0,5 0,6 10,0 11,1 Kiinteistöt ja -osakkeet 0,7 1,6 7,5 9,8 Rahamarkkinavälineet 0,8 2,4 3,0 6,1 Muut sijoitukset 0,5 0,6 1,8 3,0 Yhteensä 11,9 26,5 75,3 113,6 Suomi 5,2 12,6 33,1 50,9 Muu euroalue 3,7 8,2 23,2 35,1 Muut alueet 2,9 5,7 18,9 27,6 Yhteensä 11,9 26,5 75,3 113,6 Lainojen määrä on kasvanut selvästi, nyt niitä oli 11,1 miljardia euroa. Vuoden alusta syyskuun loppuun oli kasvua 23 prosenttia. Eläkeyhtiöiden tarjoamien TEL-takaisinlainojen kysyntä oli hyvin vahvaa vuoden toiselle neljännekselle saakka, mutta tasaantui jo kolmannella neljänneksellä. Lainoja ulkomaille on vain nimeksi. Rahamarkkinavälineitä, joita ovat sijoitus- ja yritystodistukset sekä julkisyhteisöjen velkasitoumukset, oli 6,1 miljardia euron arvosta. Valtaosa oli kotimaisia, suurimpana kohteena suomalaisten pankkien sijoitustodistukset, joita oli 5,0 miljardia euroa. Vain 7 prosenttia rahamarkkinavälineistä oli enää ulkomaisia. 11

14 Vakuutusyhtiöiden uudet sijoitukset tammi-syyskuussa 2009 Suhdanteiden parantuminen näkyy vahvana sijoitusvirroissa. Vakuutusyhtiöiden nettosijoitukset olivat tammi-syyskuussa yhteensä 7,1 miljardia euroa. Osakkeisiin ja rahastoihin tehtiin uusia sijoituksia selvästi enemmän kuin viime vuonna. Eläkeyhtiöiden tarjoamat lainat ovat käyneet erityisesti alkuvuoden aikana hyvin kaupaksi, tosin niiden kysyntä heikkeni jo kesän jälkeen yleisen korkotason taas laskettua. Kiinteistöt ovat vuoden aikana tuottaneet heikosti, joten niihin tehdyt uudet sijoitukset ovat olleet melko vaatimattomia. Joukkovelkakirjoilla tehtiin vilkkaasti kauppaa, mutta nettosijoitukset jäivät vähäisiksi. VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUKSET TAMMI-SYYSKUUSSA 2009 MRD. EUR Uudet Myynnit Erotus Joukkovelkakirjalainat 26,8 26,5 0,3 Osakkeet 7,0 4,5 2,5 Rahasto-osuudet 7,4 5,7 1,8 Kiinteistöt ja -osakkeet 0,5 0,2 0,3 Velkakirjasaamiset 3,2 1,1 2,1 Yhteensä 44,9 37,9 7,1 12

15

16 FK Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki Faksi

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys Lyhyesti...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2011 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...6

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 17.12.2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 1 III ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa

Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen lopussa 1 Perustiedot Telan tekemästä sijoitustilastoinnista Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöt hoitavat lakisääteisten

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 1 (6) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssisektorin riskinkantokyky vahva 1 Riskinkantokyky finanssisektorilla kokonaisuutena vahva kevään 211 stressitestin mukaan 4 Talouden

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2012

Vakuutustoiminta 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 108,5 mrd. euroa Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet,

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2012

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2012 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 212 Uusien asuntolainojen laskennallinen korkomarginaali Korkomarginaali (vasen asteikko) 1.6 12 kuukauden euribor (oikea asteikko) % % 2. 1. 2.1 1.2 1.8 1. 1.5.8 1.2.6.9..6.2.3.

Lisätiedot

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Vakuutuksella hallitaan elämän riskejä...3 Vakuutusmarkkinat...4 Vakuutustoiminta Suomessa...5 Vakuutus tärkeä osa sosiaaliturvaa...5

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2013

Vakuutustoiminta 2013 Rahoitus ja vakuutus 2014 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 114,5 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 114,5 miljardia

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisältö n toimintakertomus 2012 Vuosi 2012 tiivistetysti...1 Toimintaympäristö...3 n tulos ja tase...6 Vakavaraisuus...10 Riskien ja vakavaraisuuden hallinta sekä

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2012 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2012 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin

Lisätiedot

TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA

TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 4 Pohjolan vuosi 2005 lyhyesti 6 Toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 10 Avaintietoja 21 Osakekohtaiset

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors)

PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) PÄÄOMASIJOITTAJAT (Venture Capitalists and Private Equity Investors) - sijoittavat listaamattomiin yrityksiin, joilla hyvä kasvupotentiaali - pääomasijoitukset tehdään ensisijaisesti oman pääomanehtoisina

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2010 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 21 Asuntolainakanta alkuperäisen maturiteetin mukaan, 31.12.21 2 18 16 1 12 1 8 6 2 % Vuotta Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö 1.2.211 Sisällys

Lisätiedot

5.5.2008. Pankit Suomessa 2007. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

5.5.2008. Pankit Suomessa 2007. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 27 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 31.12.27 Sisältö Sivu 1. Keskeistä pankkitoiminnassa vuonna 27...2 2. Pankkirakenteiden kehitys...3 2.1 Pankkiverkoston laajuus...3 2.2

Lisätiedot

Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012

Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012 Katsaus eläketurvan rahoitukseen vuonna 2012 Marja Kiviniemi Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN LUKIJALLE Tässä tilastokatsauksessa esitetään työeläkkeiden rahoitukseen liittyviä tilastolukuja pääasiassa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2005 Pankkien osuus kotimaisesta rahoituksen välityksestä kasvussa Rahoitustoimialan kannattavuus ja vakavaraisuus hyvä vuonna 2004 Helsingin pörssin toimialakohtaisten P/E-lukujen

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2011

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2011 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 211 Kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlasketun taseen jakautuminen instrumenteittain Velkapaperit Osakkeet Rahasto-osuudet Talletukset Muut saamiset Rahasto-osuusvelka

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS Sisältö Vuosi 2001 lyhyesti 2 Pohjola tänään 4 Yhteiset arvot, yhteiset tavoitteet 6 Toimitusjohtajan katsaus - Kasvun vuodet edessä 8 Vakuutuspalvelut 10 Sijoituspalvelut 14 Oma sijoitustoiminta

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013 Sivu 1 (43) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Finanssisektorin vahva kokonaiskuva peittää alleen perusliiketoimintojen heikentyneen kannattavuuden 1 Matala korkotaso ja talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93)

Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93) Pohjola-Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.2.2006 klo 08.05 1(93) POHJOLAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2005 * Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat 15,7 % ja olivat 744 milj. e (643 milj. e). * Vahinkovakuutuksen

Lisätiedot