Vakuutustoiminta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutustoiminta 2012"

Transkriptio

1 Rahoitus ja vakuutus 2013 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 108,5 mrd. euroa Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet, mm. joukkovelkakirjalainat. Muita sijoituksen kohteita ovat kiinteistösijoitukset ja lainat. Sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 108,5 mrd.euroa, josta työeläkeyhtiöiden osuus oli 69 prosenttia. Oheisessa kaaviossa esitetään sijoitusten jakauma kohteittain. Vakuutusyhtiöiden sijoitukset , milj. euroa Vakuutustoiminnan tuotot muodostuvat ensisijaisesti vakuutusmaksutulosta, sijoitustoiminnan nettotuotoista ja muista tuotoista. Vakuutusmaksutulo oli vuonna lähes 20 mrd. euroa, josta suurin osa kertyi työeläkevakuutuksessa, reilut 12 mrd. euroa. Tarkempaa vakuutusyhtiökohtaista tietoa on saatavilla tilaston tietokanta-taulukoista sekä muiden vakuutustietoa tuottavien yhteisöjen internet-sivuilta (linkki tilaston kotisivun vasemmassa valikossa kohdassa Linkit ). Tilastokeskus julkistaa uuden Vakuutustoiminta-tilaston. Tilasto kattaa eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimintatietoja mm. tuloslaskelma, tase sekä vakuutusluokat - ja kanta. Tiedot perustuvat Finanssivalvonnan tiedonkeruuseen vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen kotimaan Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 toiminnasta. Huomioitavaa on, että vakuutusyhtiöiden tilinpäätös ja niistä lasketut tunnusluvut poikkeavat olennaisesti muilla toimialoilla toimivien yritysten tilinpäätöskaavasta. Tilinpäätösten rakenne eroaa monilta osin eläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden kesken. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tiedot sisältävät myös sivuliikkeet ulkomailla. 2

3 Sisällys Taulukot Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet, milj. euroa4 Liitetaulukko 2. Työeläkevakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut.4 Liitetaulukko 3. Työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutuskanta.4 Liitetaulukko 4. Henkivakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut.6 Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 7 Liitetaulukko 6. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutuskanta ja suoritukset 8 Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 9 Liitetaulukko 8. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot 10 Kuviot Liitekuviot Liitekuvio 1. Vakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulon jakauma, milj. euroa11 Laatuseloste: Vakuutustoiminta.12 3

4 Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Vakuutusyhtiöiden taseet, milj. euroa Aineettomat hyödykkeet yhteensä Sijoitukset yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset Saamiset yhteensä Muu omaisuus yhteensä Siirtosaamiset yhteensä VASTAAVAA Oma pääoma /peruspääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä Pääomalainat Vakuutustekninen vastuuvelka, oma osuus Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka Pakolliset varaukset yhteensä Jälleenvakuutustalletevelat Velat yhteensä Siirtovelat VASTATTAVAA 401 Työeläkevakuutusyhtiö Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla Liitetaulukko 2. Työeläkevakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut Eläketapahtumista aiheutuneet suoritukset, 1000 euro Vakuutusmaksuvastuu, 1000 euro Korvausvastuu, 1000 euro Eläkkeensaajille maksettu yhteensä Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Työttömyyseläkkeet Osa-aikaeläkkeet Perhe-eläkkeet Hautausavustukset Varsinainen vakuutusmaksuvastuu yhteensä TyEL:n mukainen perusvakuutus TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus Lisäeläkevastuu TyEL:n mukainen perusvakuutus TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus Korvausvastuu yhteensä Liitetaulukko 3. Työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutuskanta 4

5 Jatkuvat työsuhteet ja yrittäjänäolojaksot, lkm Alkaneet eläkkeet, lkm Tilivuonna myönnetyt eläkkeet, lkm Tilivuonna myönnetyt eläkkeet, 1000 euro TyEL:n mukainen perusvakuutus, vakuutusten määrä TyEL:n mukainen perusvakuutus, vakuutettujen määrä TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus, vakuutusten määrä YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus, vakuutusten määrä YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus, vakuutusten määrä Alkaneet eläkkeet Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Työttömyyseläkkeet Osa-aikaeläkkeet Perhe-eläkkeet Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Työttömyyseläkkeet Osa-aikaeläkkeet Perhe-eläkkeet Tilivuonna myönnetyt eläkkeet Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Työttömyyseläkkeet Osa-aikaeläkkeet Perhe-eläkkeet Tilivuonna myönnetyt eläkkeet

6 Liitetaulukko 4. Henkivakuutusyhtiöiden suoritukset ja vastuut Vakuutussopimuksista aiheutuneet suoritukset, Vakuutusmaksuvastuu, Korvausvastuu (ml. tasoitusmäärä), 1000 euroa Henkivakuutus yhteensä Yksilöllinen henkivakuutus yhteensä Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat kuolintapauksessa Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat vakuutusajan päättyessä Yksilöllinen henkivakuutus - Takaisinostot Yksilöllinen henkivakuutus - Vakuutussummat pysyvän työkyvyttömyyden sattuessa Yksilöllinen henkivakuutus - Muut korvaukset Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutussummat kuolintapauksessa Muu ryhmähenkivakuutus yhteensä Muu ryhmähenkivakuutus - Vakuutussummat kuolintapauksessa Muu ryhmähenkivakuutus - Vakuutussummat pysyvän työkyvyttömyyden sattuessa Muu ryhmähenkivakuutus -Muut korvaukset Eläkevakuutus yhteensä Yksilöllinen eläkevakuutus yhteensä Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut korvaukset Yksilöllinen eläkevakuutus - Takaisinostot Ryhmäeläkevakuutus yhteensä Ryhmäeläkevakuutus- Vanhuuseläkkeet Ryhmäeläkevakuutus - Muut korvaukset Ryhmäeläkevakuutus- Takaisinostot Ensivakuutuksesta maksetut korvaukset yhteensä Jälleenvakuutuksesta maksetut korvaukset yhteensä Maksetut korvaukset yhteensä Henkivakuutus yhteensä Eläkevakuutus yhteensä Henkivakuutus - Yksilöllinen henkivakuutus Henkivakuutus - Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Henkivakuutus - Muu ryhmähenkivakuutus Eläkevakuutus - Yksilöllinen eläkevakuutus Eläkevakuutus - Ryhmäeläkevakuutus Ensivakuutuksen vakuutusmaksuvastuu yhteensä Jälleenvakuutuksen vakuutusmaksuvastuu yhteensä Vakuutusmaksuvastuu yhteensä Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuusta Henkivakuutus yhteensä Eläkevakuutus yhteensä Henkivakuutus - Yksilöllinen henkivakuutus Henkivakuutus - Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Henkivakuutus - Muu ryhmähenkivakuutus Eläkevakuutus - Yksilöllinen eläkevakuutus Eläkevakuutus - Ryhmäeläkevakuutus Ensivakuutuksen korvausvastuu yhteensä Jälleenvakuutuksen korvausvastuu yhteensä Korvausvastuu yhteensä Jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta

7 Liitetaulukko 5. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutuskanta Vakuutuskanta vuoden lopussa, Vakuutuskanta vuoden lopussa, lkm Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, Alkaneet eläkkeet vuoden lopussa, lkm Vakuutusten vakuutusluokittainen jakauma Yksilöllinen henkivakuutus Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset Ryhmähenkivakuutus Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset Yksilöllinen eläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset Ryhmäeläkevakuutus Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset Ryhmäeläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset Yksilöllinen henkivakuutus Yksilöllinen henkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset Yksilöllinen henkivakuutus - Muut vakuutukset Ryhmähenkivakuutus Ryhmähenkivakuutus - Kuoleman varalta otetut vakuutukset Ryhmähenkivakuutus - Muut vakuutukset Yksilöllinen eläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset Yksilöllinen eläkevakuutus - Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset Ryhmäeläkevakuutus Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläketurvan sisältävät vakuutukset Ryhmäeläkevakuutus -Muun eläketurvan sisältävät vakuutukset Yksilöllinen eläkevakuutus Ryhmäeläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet Yksilöllinen eläkevakuutus Ryhmäeläkevakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet Yksilöllinen eläkevakuutus - Muut eläkkeet Ryhmäeläkevakuutus - Vanhuuseläkkeet Ryhmäeläkevakuutus - Perhe-eläkkeet Ryhmäeläkevakuutus - Muut eläkkeet Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) Sijoitussidonnainen henkivakuutus (sopimusten lkm) Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (sopimusten lkm) Ei-sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) Ei-sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm) Sijoitussidonnainen henkivakuutus (vakuutettujen lkm) Sijoitussidonnainen eläkevakuutus (vakuutettujen lkm)

8 Liitetaulukko 6. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutuskanta ja suoritukset Lakisääteinen tapaturmavakuutus, Maa-ajoneuvot (Kasko), vuosi Vakuutuskanta Työtapaturman varalta vakuutetut Yleistariffien mukainen palkkasumma Yleistariffien mukainen maksutulo Erikoistariffien mukainen palkkasumma Erikoistariffien mukainen maksutulo Muun tapaturman varalta vakuutetut Palkkasumma Maksutulo Vahvistettujen jatkuvien korvausten pääomat vuoden lopussa Työturvallisuustyön kulut Maksetut korvaukset yhteensä Sairaanhoito Kuntouttaminen Päivärahat Haittarahat Lopullisesti vahvistetut eläkkeet Hautausapu ja kertakaikkinen suoritus kuolemantapauksessa Indeksikorotukset Muut Korvaustoiminnan hoitokulut Vakuutuskanta Ajoneuvokohtaiset vakuutukset yhteensä Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot Moottoripyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit ja moottorityökoneet Perävaunut Muut ajoneuvot Ryhmävakuutukset yhteensä Moottoriajoneuvon Vakuutuskanta vastuu (pakollinen liikennevakuutus) - Ajoneuvokohtaiset vakuutukset yhteensä Vakuutuskanta, Henkilöautot vuosi Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot Moottoripyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit ja moottorityökoneet Perävaunut Muut ajoneuvot Ryhmävakuutukset yhteensä

9 Moottoriajoneuvon vastuu (pakollinen liikennevakuutus) - Maksetut korvaukset, 1000 euroa Maksetut korvaukset yhteensä Sairaanhoito Kuntouttaminen Indeksikorotukset Henkilövahingot yhteensä Korvaus tulojen ja elatusten vähentymisestä Lopullisesti vahvistetut jatkuvat korvaukset Kertasuorituksena maksetut korvaukset Jatkuvien korvausten kertasuoritukset Hautauskulut Korvaukset kivusta ja särystä Muut henkilövahingon korvaukset Omaisuusvahingot yhteensä Korvaukset moottoriajoneuvosta Seisonta-ajan korvaukset Muut omaisuusvahingon korvaukset Oikeudenkäynti- ja järjestelykulut LVK:n jakamat korvaukset Liitetaulukko 7. Henkivakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot Henkivakuutus yhteensä Henkivakuutuksen ensivakuutus yhteensä Henkivakuutus Vakuutus avioliiton varalta ja vakuutus syntymän varalta Sijoitussidonnainen vakuutus Pysyvä sairausvakuutus Tontiinitoiminta Kapitalisaatiosopimustoiminta Ryhmäeläkerahastojen hoitaminen Ryhmähenki- ja ryhmäeläkevakuutukset Sosiaalivakuutuslainsäädäntöön perustuvat henkija eläkevakuutukset Henkivakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä Kotimainen jälleenvakuutus Ulkomainen jälleenvakuutus Ryhmäeläkevakuutuksen osuus jälleenvakuutuksesta Vakuutusmaksutulo, Maksetut korvaukset, Ilmoitettujen vahinkojen lukumäärä, lkm

10 Liitetaulukko 8. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkakohtaiset tiedot Vahinkovakuutus yhteensä Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä Lakisääteinen tapaturma Urheilijoiden tapaturma Muu tapaturma Sairaus Maa-ajoneuvot Raiteilla liikkuva kalusto Ilma-alukset Alukset Kuljetettavat tavarat Tulipalo ja luonnonvoimat Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot Moottoriajoneuvon vastuu Ilma-aluksen vastuu Vesiliikennealuksen vastuu Yleinen vastuu Luotto Takaus Muut varallisuusvahingot Oikeusturva Matka-apu Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä Kotimainen jälleenvakuutus Ulkomainen jälleenvakuutus Vahinkovakuutus yhteensä Vahinkovakuutuksen ensivakuutus yhteensä Vahinkovakuutuksen tuleva jälleenvakuutus yhteensä Vakuutusmaksutulo, Maksetut korvaukset, 1000 euroa Ilmoitettujen vahinkojen lkm Sopimusten tai vakuutusten lkm Vakuutettujen lkm

11 Liitekuviot Liitekuvio 1. Vakuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulon jakauma, milj. euroa 11

12 Laatuseloste: Vakuutustoiminta 1. Tilastotietojen relevanssi Vakuutustoiminta-tilasto kuvaa Suomessa vahinko-, henki- ja eläkevakuutustoimintaa harjoittavien yhtiöiden sekä suomalaisten vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden ulkomaisten sivukonttorien toimintaa. Varsinaisten tuloslaskelman ja taseen lisäksi tarkastellaan vakuutustoimintaa jaoteltuna vakuutuskantaan sekä vakuutusluokkakohtaisesti. Tilasto on vuositilasto joka kuvaa tuloslaskelman osalta koko vuoden aikana kertynyttä tietoa ja taseen osalta vuoden lopun tilannetta varoista ja veloista. Alkuvuonna lopettaneiden vakuutusyhtiöiden tiedot ovat tilastossa mukana kyseisen vuoden loppuun asti. Tiedonkeruun määrittelyvaiheessa on huomioitu Finanssivalvonnan valvontatoimen vaatimukset tietosisällölle. Käytetty tilinpäätöskaava perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä (614/2008). Taustalla on direktiivi vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä (91/674/ETY). Tiedot kerätään Finanssivalvonnan suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta eläke-, vahinko- ja henki vakuutusyhtiöiltä ml. näiden ulkomaiset sivukonttorit.tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004/14 ) sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 18 :n 2 momenttiin. 2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Yhtiöt raportoivat tilinpäätös- ja erittelytiedot kansallisen tilinpäätösnormiston mukaan. Tilinpäätöskaava-asetuksen lisäksi kansallisia tilinpäätösmääräyksiä, jotka koskevat myös vakuutusyhtiöitä, on kirjanpitolaissa ja vakuutusyhtiölaissa. Tämän lisäksi Finanssivalvonta on antanut tarkemmat ohjeet omassa Määräys ja ohjekokoelmassa 14/. Tiedot kerätään kokonaistutkimuksena suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta vahinko-, henki- ja eläkevakuutusyhtiöiltä ml. näiden ulkomaiset sivukonttorit. Tiedot toimitetaan Finanssivalvontaan konekielisenä raporttina. Finanssivalvonta toimittaa kerätyt valvontatiedot Tilastokeskukseen määräajoin. Aineiston suurimpiin yksiköihin tehdään tarkistus vertaamalla raportoituja tietoja julkaistuihin tilinpäätöksiin. Lopuksi muutamat erittelytiedot täsmäytetään tuloslaskelman ja taseen eriin. Täsmäytyksessä kohdennetaan henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokittaisen erittelyn vakuutusmaksutulot tuloslaskelman vastaavaan erään henkivakuutusyhtiön vakuutusluokittaisen erittelyn maksetut korvauskulut tuloslaskelman vastaavaan erään henkivakuutusyhtiön vakuutuskanta-erittelyn maksetut korvauskulut tuloslaskelman vastaavaan erään eläkevakuutusyhtiön vakuutuskanta-erittelyn vakuutusmaksuvastuu- ja korvausvastuu- erät taseen vastaaviin eriin. Täsmäytys viedään pääerästä alaeriin näiden suhteellisella osuudella. 3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tilaston laatu on hyvä. Tilasto perustuu vahinko-, henki- ja eläkevakuutusyhtiön kirjanpitoon. 4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Tilasto ilmestyy vuosittain tilastovuotta seuraavan vuoden joulukuussa, tarkat julkaisupäivät näkyvät tämän sivuston kohdassa "Tulevat julkistukset". 12

13 5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Tilasto julkaistaan verkkojulkaisuna Tilastokeskuksen sivuilla. Tuloslaskelma- ja tasetietojen aikasarjat ovat saatavilla vuodesta alkaen tilaston verkkosivulla tietokantataulukkona. Tätä aikaisemmat aikasarjat on noudettavissa Finanssivalvonnan tietopalvelusta: vakuutusyhtiöiden toiminta Muita lähteitä vakuutustoimintatietoihin ovat Finanssivalvonnan tietopalvelussa: eläkevakuutus henkivakuutus vahinkovakuutus sekä Finanssialan keskusliiton tilastot julkaisut 6. Tilastojen vertailukelpoisuus Lähteenä em. tilastojulkistuksissa on ollut käytössä sama Finanssivalvonnan keräämä aineisto, joten tiedot ovat vertailukelpoiset. 7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Tilasto on tuotettu vallitsevan tilinpäätösstandardin mukaisesti ja on vertailukelpoinen muiden vakuutustoiminta-tietoa tuottavien tilinpäätöstilastoihin nähden. Tilastossa vahinko-, henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä tarkastellaan itsenäisinä instituutioina, ei konserneina. 13

14 Rahoitus ja vakuutus 2013 Lisätietoja Kristiina Nieminen Kerttu Helin Hilkka Jaatinen Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds Lähde: Vakuutustoiminta, Tilastokeskus Asiakaspalaute: Tietopalvelu ja viestintä, Tilastokeskus puh ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (pdf) Julkaisutilaukset, Edita Publishing Oy puh

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2013 Sijoituspalveluyritykset 2013, 2. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta huhti-kesäkuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Luottokanta 2014, 3. neljännes

Luottokanta 2014, 3. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottokanta 2014, 3. neljännes Muut rahoitus-, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt Luottokanta 92 miljardia euroa syyskuun 2014 lopussa Kotimaisten muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten

Lisätiedot

Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2011

Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2011 Rahoitus ja vakuutus 2012 Luottokortit 2011 Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2011 Kotimaisten luottokorttien myynnin arvo Suomessa oli 8,3 miljardia euroa vuonna 2011.

Lisätiedot

Luottokanta 2013, 4. neljännes

Luottokanta 2013, 4. neljännes Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottokanta 201, 4. neljännes Muiden rahoituslaitosten luottokanta Muiden rahoituslaitosten antolainauskanta 7 miljardia euroa joulukuun 201 lopussa Kotimaisten muiden rahoituslaitosten

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

Yritystukitilasto 2010

Yritystukitilasto 2010 Yritykset 2012 Yritystukitilasto 2010 Yritysten saamat tuet pienenivät Tilastokeskuksen tietojen mukaan yritysten saamat tukimuodot pienenivät vuonna 2010 edelliseen vuoteen verrattuna. Maksetut suorat

Lisätiedot

Palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa 2,1 prosenttia vuoden takaisesta

Palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa 2,1 prosenttia vuoden takaisesta Palkat ja työvoimakustannukset 2015 Palkkasummakuvaajat 2015, toukokuu Palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa 2,1 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Yritystukitilasto 2013

Yritystukitilasto 2013 Yritykset 2015 Yritystukitilasto 2013 Vähemmän tukea suuremmalle joukolle yrityksiä Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 yrityksille jaettu tukimäärä laski kokonaisuudessaan 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013 Koulutus 2015 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,27 miljoonaa Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Kansantalous 2015 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Vaihtotase ylijäämäinen toukokuussa 2015, pääomaa vietiin nettomääräisesti Ylijäämäinen kauppatase veti myös vaihtotaseen ylijäämäiseksi toukokuussa

Lisätiedot

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Palvelut 2014 Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Kaupan jalostusarvo laski 5 prosenttia vuonna 2012 Kaupan toimialojen jalostusarvo vuonna 2012 oli 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012

Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012 Rakentaminen 2014 Rakentamisen alue- ja toimialatilasto 2012 Rakentamisen jalostusarvo kasvoi 8 prosenttia vuonna 2012 Rakentamisen jalostusarvo vuonna 2012 kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta. Voimakkainta

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2014, huhtikuu Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat huhtikuussa 1,1 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan linja-autoliikenteen kustannukset

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaaja

Tuotannon suhdannekuvaaja Kansantalous 2015 Tuotannon suhdannekuvaaja 2015, tammikuu Kansantalouden tuotanto kasvoi tammikuussa 2015 Kausitasoitettu tuotanto kasvoi tammikuussa 1,5 prosenttia edelliskuukaudesta. Työpäiväkorjattuna

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Studia monetaria 25.10.2011 Esityksen sisältö Mitä henkivakuutuksella tarkoitetaan? Erilaisia henkivakuutuksia Riskihenkivakuutuksen ottamisesta Edunsaajamääräyksestä

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaaja

Tuotannon suhdannekuvaaja Kansantalous 2015 Tuotannon suhdannekuvaaja 2015, helmikuu Kansantalouden tuotanto laski helmikuussa 2015 Kausitasoitettu tuotanto laski helmikuussa 0,7 prosenttia edelliskuukaudesta. Työpäiväkorjattuna

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tulot ja kulutus 2014 Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUKSEN KORVAUKSET AJONEUVO- RYHMITTÄIN VAKUUTUSVUOTTA KOHTI VUOSINA 2009-2013 KESKIMÄÄRIN vs. HENKILÖAUTOT, YKS.

LIIKENNEVAKUUTUKSEN KORVAUKSET AJONEUVO- RYHMITTÄIN VAKUUTUSVUOTTA KOHTI VUOSINA 2009-2013 KESKIMÄÄRIN vs. HENKILÖAUTOT, YKS. Aktuaarijaosto 2.7.2014 LIIKENNEVAKUUTUKSEN RISKITUTKIMUS VUODELLE 2015 LIIKENNEVAKUUTUKSEN KORVAUKSET AJONEUVO- RYHMITTÄIN VAKUUTUSVUOTTA KOHTI VUOSINA 2009-2013 KESKIMÄÄRIN vs. HENKILÖAUTOT, YKS.KÄYTTÖ

Lisätiedot