Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007"

Transkriptio

1 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vahinkovakuutus... 4 Taulukko: Vakuutusmaksutulo Suomessa Vakuutusyhdistykset... 8 Henkivakuutus... 8 Lakisääteinen eläkevakuutus...11 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Liitetaulukot

3 LYHYESTI Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo kasvoi 15,2 miljardiin euroon. Lakisääteisen eläkevakuutuksen osuus maksutulosta kasvoi edelleen. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde laski ensi kertaa alle 100 prosentin. Vahinkosuhde 78,0 prosenttia, yhdistetty kulusuhde 98,4 prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulo oli 8 prosenttia viimevuotista pienempi. Vakuutussäästöt kasvoivat 4 prosenttia. Yhtiöissä vakavaraisuus hyvällä tasolla. Sijoitukset tuottivat 5 prosenttia. Vakuutusmaksutulon jakauma 2007 Yhteensä 15,2 mrd Vapaaehtoinen vahinkovakuutus Vahinkovakuutuksen 0,9% jälleenvakuutus Lakisääteinen vahinkovakuutus Muu henki- ja eläkevakuutus 2,6% Henkivakuutus, sijoitussidonnainen Henkivakuutus, perustekorkoinen 8,1% 10,2% 5,7% 12,5% 60,0% Lakisääteinen eläkevakuutus 1

4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys Vakuutusyhtiöiden toimintaan vaikutti selvimmin maailmantalouden loppuvuotta kohti vahvistunut yleinen epävarmuus kehityksen suunnasta. Vaikutukset näkyivät erityisesti vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnassa. Joukkovelkakirjalainojen tuotto jäi alhaiselle tasolle, ja vaikka osakkeiden kurssit alkuvuonna kehittyivätkin hyvin, niin vuoden lopun heikompi kehitys heikensi myös osakesijoitusten tuottoja. Vuonna 2007 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi vajaan prosentin 15,2 miljardiin euroon. Ilman vahinkovakuutuksen kirjanpitomuutosta kasvu olisi ollut vajaat 2 prosenttia. Myös vuoden 2007 kasvusta vastasivat pääosin työeläkeyhtiöt, joiden maksutulo kasvoi runsaat 4 prosenttia. Vahinkovakuutuksen maksutulo säilyi kirjanpitomuutoksesta johtuen lähes ennallaan. Henkivakuutuksessa vuosi oli jälleen epätyydyttävä, maksutulo jäi yli 8 prosenttia alemmaksi kuin vuonna Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2007 yhteensä 13,1 miljardia euroa. Liikevoitot ja kokonaistulokset säilyivät kuitenkin hyvällä tasolla ja yhtiöiden vakavaraisuus on vahvalla pohjalla. Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista kerättyjen maksujen suuri osuus alan koko maksutulosta. Viime vuonnakin maksutulosta kaksi kolmannesta saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä eläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Suomen vakuutusmarkkinat ovat vahvasti keskittyneet. Neljä suurinta yhtiöryhmää keräsi koko maksutulosta lähes 84 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset mrd Henkiyhtiöt Vahinkoyhtiöt Eläkeyhtiöt mrd

5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana Vuoden 2007 lopussa Suomessa toimi 41 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 22, henkivakuutusyhtiöitä 12 ja eläkevakuutusyhtiöitä 7 kappaletta. Vakuutusyhdistyksiä oli vuoden lopussa 94 kappaletta. Suomessa toimi vuoden 2007 lopussa 22 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden osuutta Suomen vakuutusmarkkinoilla ei varmuudella tiedetä, mutta niiden osuuden maksutulosta arvioidaan olevan alle neljä prosenttia. Vakuutuspalveluiden vapaata tarjontaa koskevan ilmoituksen, joka tehdään Vakuutusvalvontavirastolle, oli vuoden 2007 lopussa tehnyt 513 yhtiötä, 415 näistä koskee vahinkovakuutusta ja 98 henkivakuutusta Henkivakuutusosakeyhtiö Duo merkittiin kaupparekisteriin. Yhtiön omistus jakautuu puoliksi Säästöpankkiryhmän ja Lähivakuutusryhmän kesken Vakuutusosakeyhtiö Henki-Skandia luovutti koko vakuutuskantansa Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennialle Jälleenvakuutusosakeyhtiö Patria ja Vakuutusosakeyhtiö ST International fuusioitiin Vakuutusosakeyhtiö Bothnia Internationaliin. Vakuutuksenvälittäjien määrä on pysynyt ennallaan. Vakuutusvalvontaviraston ylläpitämässä vakuutuksenvälittäjärekisterissä oli joulukuun lopussa 2007 kirjoilla 67 vakuutusmeklariyritystä ja niiden palveluksessa 214 vakuutusmeklaria. Vakuutusmeklarien välittämien vakuutusten osuus maksutulosta on samoin ollut ennallaan. Välitetyn maksutulon arvioidaan olleen vajaat 10 prosenttia koko vakuutusmaksutulosta. 3

6 Vahinkovakuutus Vahinkovakuutuksen maksutulo säilyi ennallaan 3,3 miljardissa eurossa. Vahinkovakuutusyhtiöiden maksutulon kehitykseen sekä maksettuihin korvauksiin vaikutti vuoden alussa voimaan tullut kirjanpitosäännösten muutos. Lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmämaksuja ei enää kirjattu maksutuloksi, eikä summaltaan vastaavia jakojärjestelmäkorvauksia maksetuiksi korvauksiksi. Näin ollen muutoksella ei ollut vaikutusta vahinkovakuutuksen tulokseen. Tapaturma- ja liikennevakuutuksen jakojärjestelmäerien yhteenlaskettu summa oli 167 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisesti mitaten vahinkovakuutusyhtiöiden maksutulo olisi kasvanut noin 5 prosenttia ja maksettujen korvausten määrä noin 7 prosenttia. Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (maksutuotoista vähennetään korvauskulut ja liikekulut) oli ensimmäistä kertaa positiivinen. Näin vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde, joka sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, laski 98,4 prosenttiin, ensimmäistä kertaa koskaan alle 100 prosentin. Vahinkosuhde (korvauskulut/maksutuotot) laski lähes neljällä prosenttiyksiköllä 78,0 prosenttiin. Vahinkosuhteen parantumisesta runsas prosenttiyksikkö aiheutui kirjanpitosäännösten muuttumisesta. Liikekulusuhde (liikekulut/maksutuotot) heikkeni 20,4 prosenttiin. Tätä säännösten muuttuminen puolestaan heikensi runsaalla prosenttiyksiköllä, ilman muutosta liikekulusuhde olisi parantunut hieman. Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua oli 74,0 prosenttia ja vastaava yhdistetty kulusuhde 94,4 prosenttia. Vahinkovakuutuksen kulusuhteet % % ,9 86,4 110,4 109,5 110,4 111,2 88,6 85,8 88,2 87, , ,6 81,4 82,9 81,9 98, ,4 21,8 23,6 22,2 23,9 21,5 20,6 19,1 19,7 20, Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde Liikekulusuhde 0 4

7 Vakuutusyhtiöiden kotimainen vakuutusmaksutulo* Suomessa vuonna 2007, milj Vahinko- suhde muutos-% Eläkevakuutus % 1) - lakisääteinen eläkevakuutus ,2 Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus ,1 - kapitalisaatiosopimus 74-6,0 - muu henkivakuutus ,0 - työntekijäin ryhmähenkivakuutus 39-0,3 - muu ryhmähenkivakuutus 87 9,9 - sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus ,3 - muu yksilöllinen eläkevakuutus 258-7,4 - sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 50 52,1 - muu ryhmäeläkevakuutus 219 3,5 - jälleenvakuutus 5 7,2 Henkivakuutus yhteensä ,4 Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma ,1 87,5 - muu tapaturma ja sairaus 241 9,1 71,4 - maa-ajoneuvot 545 5,1 75,5 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 111-2,4 51,6 - palo- ja muu omaisuusvahinko 685 4,7 77,0 - moottoriajoneuvon vastuu 644-6,3 79,6 - vastuu ,6 71,2 - luotto ja takaus 32 24,7 13,8 - oikeusturva 51 7,9 76,6 - muu ensivakuutus 57 7,7 73,7 Vahinkoensivakuutus yhteensä ,6 77,4 - kotimainen jälleenvakuutus 69-3,0 73,0 - ulkomainen jälleenvakuutus 67 10,9 95,6 Vahinkovakuutus yhteensä ,4 77,8 YHTEENSÄ ,7 * ml. kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset sekä ne ulkomaiset yhtiöt, joiden tiedot toimitettu FK:lle 1) korvauskulut / vakuutusmaksutuotot, vain kotimaiset yhtiöt 5

8 Tulosluvuilla mitattuna vahinkoyhtiöillä oli hyvä vuosi. Yhtiöiden liikevoitto kasvoi 584 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan nettotuotot vähenivät 5 prosenttia, mutta olivat edelleen 531 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle oli käyvin arvoin 4,3 prosenttia. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, oli 512 miljoonaa euroa, mikä oli 17 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma kasvoi lähes 9 prosenttia 4,2 miljardiin euroon. Kun maksutuotot pysyivät ennallaan ja vakavaraisuuspääoma kasvoi, niin yhtiöiden vastuunkantokyky nousi 145 prosenttiin. Tässä kirjanpitosäännösten muutos näkyi selvimmin, ilman muutosta olisi vastuunkantokykyprosentti ollut 137. Vakavaraisuuspääoman kehitys vahinkoyhtiöissä mrd *488% *454% *361% *190% *137% *132% *145% *134% *131% *130% Tasoitusmäärä 2 Arvostuserot ja muut erät 1 Oma pääoma ja pääomalainat * Vastuunkantokyky-% = vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot Lakisääteisten lajien maksutulon aleneman vuoksi nousi palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus jälleen suurimmaksi luokkaryhmäksi. Sen maksutulo kasvoi vajaat 5 prosenttia 685 miljoonaan euroon. Tämän luokkaryhmän, joka pitää sisällään sekä yritysten että yksityisten omaisuusvakuuttamisen, vahinkosuhde laski 77,5 prosenttiin. Lakisääteisessä moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksessa maksutulo väheni yli 6 prosenttia 643 miljoonaan euroon. Syynä alenemaan oli jo aiemmin mainittu kirjanpitomuutos, ilman muutosta maksutulo olisi kasvanut runsaat 3 prosenttia. Moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksen vahinkosuhde laski edelleen, 79,6 prosenttiin. Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevahinkoja kappaletta, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä kasvoi silti huolestuttavasti. Tilastokeskuksen mukaan onnettomuuksissa sai surmansa 377 henkilöä. Loukkaantuneiden määrä laski runsaaseen 8400 henkeen. 6

9 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulo pieneni yli 12 prosenttia 585 miljoonaan euroon. Alenemasta noin 100 miljoonaa euroa johtui kirjanpitomuutoksesta. Ilman muutosta kasvua olisi ollut vajaat 3 prosenttia. Vahinkosuhde laski edelleen selvästi ja oli nyt 87,5 prosenttia. Vapaaehtoisessa maa-ajoneuvot luokassa maksutulo kasvoi yli 5 prosenttia 546 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde heikkeni lievästi ja oli 75,5 prosenttia. Henkilöautojen määrä kasvoi vuonna 2007 vajaat 3 prosenttia. Autovahinkojen määrä kasvoi edelleen voimakkaasti. Ilmoituksia tehtiin kappaletta, joten kasvua oli lähes 7 prosenttia. Muun tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 241 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 9 prosenttia. Vastaanotetun jälleenvakuutuksen maksutulo nousi runsaat 3 prosenttia 136 miljoonaan euroon. Maksutulo jakautui siten, että 67 miljoonaa euroa saatiin ulkomaisesta jälleenvakuutuksesta ja loput 69 miljoonaa euroa kotimaisesta jälleenvakuutuksesta. Vahinkovakuutusyhtiöiden ensivakuutuksen maksutulo pysyi ennallaan 3,1 miljardissa eurossa. Muutokset markkinaosuuksissa olivat pienehköjä, mutta riittivät muuttamaan kahden suurimman ryhmän järjestyksen. OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus nousi 27,3 prosenttiin, jolla se nousi markkinajohtajaksi ohi If:n, jonka markkinaosuus supistui 26,5 prosenttiin. Tapiola jatkoi oman markkinaosuutensa kasvattamista, nousten 18,8 prosenttiin. Fennian markkinaosuus kasvoi lievästi ja oli 10,5 prosenttia. Lähivakuutusryhmän, johon Lähivakuutuksen lisäksi kuuluvat paikalliset vakuutusyhdistykset, yhteenlaskettu markkinaosuus vahinkovakuutuksessa säilyi ennallaan edellisiin vuosiin verrattuna; markkinaosuus oli 8,6 prosenttia. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli yli 91 prosenttia. Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet 2007 Kotimaisen ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo yhteensä 3,1 mrd Muut * *Josta yli 1%: Pohjantähti 2,4% Turva 2,0% Veritas Vahinko 2,0% Lähivakuutus-ryhmä Fennia Tapiola-yhtiöt 8,6% 10,5% 18,8% 8,4% 27,3% 26,5% If OP-Pohjola-ryhmä 7

10 Vakuutusyhdistykset Yhdistysten lukumäärä on jo vuosia ollut lievässä laskusuunnassa, vuonna 2007 niitä toimi Suomessa 94 kappaletta. Suurin osa yhdistyksistä kuuluu Lähivakuutusryhmään. Vakuutusyhdistysten yhteenlaskettu ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 163 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3 prosenttia. Markkinaosuus koko ensivakuutuksesta oli runsaat 5 prosenttia. Vakuutusyhdistysten vahinkosuhde oli 63 prosenttia. Luku ei kuitenkaan ole suoraan verrattavissa vakuutusyhtiöiden lukuihin, sillä yhdistysten vakuutuskannan rakenne poikkeaa olennaisesti useimpien yhtiöiden kannan rakenteesta. Yhdistysten liikevoitoksi muodostui 26 miljoonaa euroa, mikä on 15 prosenttia suhteessa liikevaihtoon. Henkivakuutus Henkivakuutuksen maksutulo jäi yli 8 prosenttia edellisvuotista alemmaksi, kotimaasta saatu maksutulo oli 2,8 miljardia euroa. Maksutulon alenema johtui siitä, että perustekorkoisten vakuutusten maksutulo väheni voimakkaasti, yli 17 prosenttia. Sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulo jäi sekin edellisen vuoden tasolle. Sijoitussidonnaisista vakuutuksista saatu maksutulo onkin tullut jo selvästi suuremmaksi kuin laskuperustekorkoisten vakuutusten maksutulo. Vakuutussäästöjen määrä lisääntyi vajaat 4 prosenttia 30,2 miljardiin euroon. Suurinta kasvu oli sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa. Henkivakuutuksen vakuutussäästöt mrd ,5 Sijoitussidonnaiset Perustekorkoiset 20,2 22,3 24,2 27,2 29,2 30,2 mrd

11 Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset kasvoivat 5 prosenttia 3,0 miljardiin euroon. Korvauksista oli takaisinostoja 936 miljoonaa, säästösummien takaisinmaksuja 1139 miljoonaa ja muita korvauksia 936 miljoonaa euroa. Takaisinostot lisääntyivät 18 prosenttia ja muut korvaukset 13 prosenttia. Säästösummia maksettiin takaisin 9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2007 yksilöllisen henkivakuutuksen maksutulo laski 17 prosenttia 1,7 miljardiin euroon. Henkivakuutuksen maksutulosta yli 60 prosenttia tuli sijoitussidonnaisista vakuutuksista, joiden maksutulo oli 1,0 miljardia euroa. Perustekorkoisten vakuutusten maksutulo laski 29 prosenttia 603 miljoonaan euroon. Määräaikaistalletusta muistuttavien kapitalisaatiosopimusten maksutulo väheni 6 prosenttia ja oli 74 miljoonaa euroa. Yksilöllisten eläkevakuutusten myynti jatkui edelleen vilkkaana. Uusia sopimuksia tehtiin 7 prosenttia edellisvuotista enemmän, eli kappaletta. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulokin kasvoi 7 prosenttia, 724 miljoonaan euroon. Yksilöllinen henki- ja eläkevakuutus mrd 3,5 3,0 Kotimaan vakuutusmaksutulo , deflatoitu elinkustannusindeksillä, 2007=100 mrd 3,5 Yksilöllinen henkivakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0, ,0 Vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo kasvoi 10 prosenttia. Maksutuloa poikkeuksellisesti kasvattavia eläkesäätiöiden vastuunsiirtoja saatiin vuonna 2007 yhteensä 37 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna määrä oli noin 19 miljoonaa euroa. Maksutulo oli yhteensä 269 miljoonaa euroa, josta oli sijoitussidonnaista 50 miljoonaa euroa. 9

12 Vapaaehtoisen ryhmähenkivakuutuksen maksutulo oli 87 miljoonaa euroa. Työmarkkinaosapuolten sopima työntekijäin ryhmähenkivakuutus keräsi maksutuloa 39 miljoonaa euroa. Henkiyhtiöiden sijoitukset antoivat käyvin arvoin laskettuna 4,3 prosentin tuoton, yhteensä tuottoa kertyi 1,2 miljardia euroa. Liikekulut kasvoivat 8 prosenttia 216 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta 1,3 miljardiin euroon. Asiakashyvityksiin liikevoitosta käytettiin lähes 70 prosenttia, eli 849 miljoonaa euroa. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, väheni 54 prosenttia ja oli 636 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus laski 16 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 16 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Ylimääräinen omaisuus toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma väheni 13 prosenttia 4,3 miljardiin euroon. Toimintapääoma oli kuitenkin vielä 3,5-kertainen verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. OP-Henkivakuutus vahvisti markkinaosuuttaan runsaat kaksi prosenttiyksikköä ja oli selvä markkinajohtaja 30,7 prosentin osuudella. Nordea Henkivakuutus oli toiseksi suurin 23,4 prosentin osuudellaan, kolmantena oli Henki-Sampo 19,8 prosentilla. Seuraavina tulivat Skandia ja Tapiola-yhtiöt, molemmilla 7,2 prosentin osuus. Markkinatulokas Duo sai ensimmäisenä toimintavuotenaan 0,4 prosentin osuuden. Henkivakuutuksen markkinaosuudet 2007 Kotimainen ensivakuutus, vakuutusmaksutulo yhteensä 2,8 mrd OP-Henkivakuutus Suomi 2,9% Liv-Alandia 0,1% 30,7% Duo 0,4% Handelsbanken Liv 0,5% Henki-Fennia 3,6% 2,3% Henki-Veritas 7,2% Tapiola-yhtiöt 7,2% 19,8% 23,4% Nordea Skandia Kaleva 1,9% Henki-Sampo 10

13 Lakisääteinen eläkevakuutus Vuosi 2007 oli työeläkeyhtiöissä suurten muutosten vuosi. Työntekijän eläkelaki tuli voimaan ja muutti yhtiöiden kilpailuasetelmia merkittävästi. Alalle toteutettiin yhteinen ansaintajärjestelmä, johon on rekisteröity kaikki työeläkkeiden perusteena olevat ansaintatiedot. Vuoden alusta tehtiin työeläkesijoittamisen säännöksiin muutoksia, joiden tarkoituksena on hillitä vakuutusmaksun korotuspaineita sallimalla aiempaa tuottohakuisempi sijoituspolitiikka. Myös yhtiöiden hallintoelinten valintamenettelyä ja hallintoneuvoston tehtäviä muutettiin vuoden alussa voimaan tulleella lailla. Lakisääteistä työeläkevakuutusta hoitavien vakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi yli 4 prosenttia 9,1 miljardiin euroon. Eläkkeitä maksettiin 8,2 miljardilla eurolla. Työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 5,4 prosenttia. Eläkkeiden maksamista varten kertyneen vastuuvelan katteena olevat sijoitukset kasvoivat käyvin arvoin laskettuna 5 prosenttia yli 73 miljardiin euroon. Toimintapääoma kasvoi 3 prosenttia 17,7 miljardiin euroon, ja yhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus säilyi hyvänä ollen 30 prosenttia vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Toimintapääoman kehitys työeläkeyhtiöissä mrd *31% *30% 16 *28% *21% *31% *28% *21% *16% *20% *23% Arvostuserot ja muut erät Osittamaton lisävakuutusvastuu 2 Oma pääoma * Toimintapääoma % vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta 11

14 Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu valtaosin sijoitustoiminnan kautta. Sijoitusten käypäarvoisella nettotuotolla, jota oli 3906 miljoonaa euroa, katettiin ensin vastuuvelan tuottovaatimus, 3174 miljoonaa euroa. Kun näin syntyneeseen sijoitustoiminnan tulokseen, 732 miljoona euroa, lisättiin vakuutusliikkeen tulos 59 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 61 miljoonaa euroa, muodostui kokonaistulokseksi 852 miljoonaa euroa. Tuloksesta osa käytettiin asiakashyvityksiin, joihin kului 226 miljoonaa euroa, loppu 626 miljoonaa euroa meni vakavaraisuuden lisäämiseen. Työeläkeyhtiöitä on Suomessa seitsemän kappaletta, jotka kaikki toimivat nyt ensimmäistä kertaa saman, vuoden 2007 alussa voimaan tulleen Työntekijän eläkelain (TyEL) puitteissa. Lain voimaantulo toi aiemmin vain Eteralle kuuluneet LEL- ja TaEL-lakien mukaiset vakuutukset kaikkien yhtiöiden kilpailun piiriin. Tästä oli seurauksena se, että Eteran markkinaosuus putosi 6,9 prosenttiin, ja samalla muiden osuudet kasvoivat. Varma vankisti markkinajohtajan asemaansa, sen osuus oli 34,5 prosenttia. Toiseksi suurimman, Ilmarisen, markkinaosuus oli 30,4 prosenttia. Eläke-Tapiolan markkinaosuus nousi 14,0 prosenttiin, Eläke-Fennian osuus nousi myös ja oli 10,6 prosenttia. Kahden pienimmän yhtiön osuudet säilyivät liki ennallaan ja olivat Eläke-Veritas 3,4 prosenttia ja Pensions-Alandia 0,3 prosenttia. Työeläkevakuutusyhtiöiden markkinaosuudet 2007 Vakuutusmaksutulo yhteensä 9,1 mrd Eläke-Veritas 3,4% Etera Pensions-Alandia 0,3% Eläke-Fennia 10,6% 6,9% 34,5% Varma Eläke-Tapiola 14,0% 30,4% Ilmarinen 12

15 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Suomessakin sijoitusympäristö muuttui loppuvuotta kohti aikaisempaa haasteellisemmaksi. Siitä huolimatta vakuutusyhtiöt ylsivät koko vuoden osalta hyvään sijoitustulokseen, sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 5 prosenttia. Käyvin arvoin laskettu sijoituskannan arvo kasvoi 4 prosenttia ja oli 112 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia; 73 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 28 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 11 miljardia euroa. Sijoituskannan rakenteessa tapahtui selvä muutos. Osakkeet nousivat suurimmaksi eräksi, niiden osuus oli nyt 47 prosenttia, kun edellisvuonna se oli 42 prosenttia. Osakkeiden arvo suhteessa edellisvuoteen kasvoi yli 15 prosenttia ja oli 52 miljardia euroa. Osakkeiden käypäarvoinen tuotto oli 8,5 prosenttia. Rahoitusmarkkinavälineisiin, jotka sisältävät mm. joukkovelkakirjalainat ja talletustodistukset, oli sijoitettu vuoden 2007 lopussa yhteensä 45 miljardia euroa. Niiden määrä väheni 7 prosenttia ja osuus sijoituksista oli 40 prosenttia. Tuotto rahoitusmarkkinavälineistä jäi alle 2 prosentin. Kiinteistöjen osuus sijoituksista oli edelleen 9 prosenttia, vaikka kiinteistösijoitusten arvo nousi hieman 10,1 miljardiin euroon. Kiinteistöjen tuotto oli erittäin hyvä, lähes 10 prosenttia. Lainojen määrä nousi hieman, 3,2 miljardiin euroon. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta nousi myös hieman, nyt se oli 2,9 prosenttia. Lainojen tuotto oli hieman vajaat 5 prosenttia. Sijoituksia on suunnattu aiempaa enemmän kotimaahan, ulkomaisten sijoitusten osuus kaikista sijoituksista oli 59 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 61 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Käyvin arvoin yhteensä 111,8 mrd Lainat 2,9% Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset 1,2% 9,0% 46,5% Osakkeet ja osuudet 40,4% Rahoitusmarkkinavälineet 13

16 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 1 VAHINKOVAKUUTUKSEN VAKUUTUSMAKSUTULO LUOKKARYHMITTÄIN 2007 (1000 ) Markkina- Muu tapa- Meri- ja Palo- ja muu Moottori- Kotimainen Ulkomainen osuus Kotimainen Vakuutus- Lakisäät. turma ja Maa-ajo- lentoalukset, omaisuus- ajoneuvon Luotto ja Oikeus- Muu ensi- jälleen- jälleen- % ensivak. maksutulo tapaturma sairaus neuvot kuljetus vahinko vastuu Vastuu takaus turva vakuutus vakuutus vakuutus If Vahinkovakuutus 26, Vahinko-Pohjola 23, Tapiola 18, Fennia 10, Lähivakuutus 3, A-Vakuutus 2, Pohjantähti 2, Turva 2, Vahinko-Veritas 2, Eurooppalainen 1, Alandia 0, Ålands 0, Redarnas 0, Osuuspankkien 0, Garantia 0, IngoNord 0, Spruce Vakuutus 0, Pankavara 0, Palonvara 0, Valion 0, Jälleen-Patria 0, ST International 0, Bothnia International 0, Alma 0, Yhtiöt yhteensä , Yhtiöt yhteensä , Muutos-% -0,8-0,5-12,1 9,1 5,5-2,1 4,9-6,3 11,1 24,4 8,5 9,9-2,9 10,9 Vakuutusyhdistykset 5, If Oyj Suomen sivuliike 0, Yhteensä , Yhteensä , Muutos-% -0,6-0,4-12,1 9,1 5,1-2,0 4,6-6,3 10,9 24,4 7,9 9,6-2,8 10,9

17 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 2 Vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja 2007 Liike- Vahinko- Liikekulu- Yhdistetty Liike- Liikevoitto vaihto suhde suhde kulusuhde voitto % liike % % % 1000 vaihdosta If Vahinkovakuutus ,0 17,5 94, ,6 Vahinko-Pohjola ,6 19,5 94, ,2 Tapiola ,1 24,5 103, ,2 Fennia ,7 20,4 112, ,8 Lähivakuutus ,0 17,2 97, ,8 A-Vakuutus ,5 15,4 89, ,8 Veritas Vahinko ,4 22,9 98, ,7 Pohjantähti ,1 25,2 95, ,1 Turva ,3 23,2 103, ,1 Eurooppalainen ,1 25,0 89, ,2 Alandia ,1 12,9 93, ,2 Ålands ,3 23,6 102, ,1 Osuuspankkien ,8 34,7 48, ,7 Redarnas ,8 12,6 152, ,7 Garantia ,3 45,3 53, ,4 Pankavara ,9 23,0 68, ,3 Spruce Vakuutus ,6 43,6 200,2 4 0,1 Valion ,1 52,3 241, ,4 Palonvara ,2 14,5 62, ,0 Bothnia International ,7 Jälleen-Patria ,1 ST International ,6 Alma ,4 Kotimaiset yhteensä ,0 20,4 98, ,1 Vakuutusyhdistykset ,7 27,7 90, ,7 If Oyj Suomen sl. 83,8 11,7 95,5 Kaikki yhteensä ,1 20,7 97, ,0

18 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 3 Vahinkovakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2007 (1000 ) Tasoitus- Sijoitus- Muut Poistoeron Vakuutus- Korvaus- Yhteistakuu- määrän toiminnan tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutuotot kulut erän muutos Liikekulut muutos nettotuotot ja kulut verot muutos voitto (tappio) If Vahinkovakuutus Vahinko-Pohjola Tapiola Fennia Lähivakuutus A-Vakuutus Pohjantähti Vahinko-Veritas Turva Eurooppalainen Ålands Alandia Osuuspankkien Redarnas Garantia Pankavara Palonvara Valion Spruce Vakuutus Jälleen-Patria ST International Bothnia International Alma Yhteensä

19 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 4 Vahinkovakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2007 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka yhteensä siirtovelat yhteensä IF Vahinkovakuutus Tapiola Vahinko-Pohjola Fennia Lähivakuutus Osuuspankkien A-Vakuutus Veritas Vahinko Turva Pohjantähti Ålands Garantia Redarnas Bothnia International Alandia Pankavara Eurooppalainen Valion Spruce Vakuutus Alma Palonvara Yhteensä

20 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 5 Henkivakuutusyhtiöiden maksutulot Suomessa vuonna 2007 (1000 ) Markkinaosuus Sijoitussid. Muu Sijoitussid. Muu Vakuutus ensivakuu- Sijoitussid. Kapitalisaatio- Muu Työntekijäin Muu yksilöllinen yksilöllinen ryhmä- ryhmä- Ensi- Jälleen- maksutulo tuksesta henki sopimus henki ryhmähenki ryhmähenki eläke eläke eläke eläke vakuutus vakuutus yhteensä % OP-Henki ,7 Nordea Henki ,4 Henki-Sampo ,8 Henki-Tapiola ,0 Henki-Veritas ,6 Suomi ,9 Y-H-Tapiola ,3 Henki-Fennia ,3 Kaleva ,9 Duo ,4 Liv-Alandia ,1 Retro ,0 Kotimaiset yhteensä ,3 Kotimaiset yhteensä Kasvu-% -8,8-6,0-29,0-0,3 9,8 17,2-7,8 52,1 3,5-9,7 7,2-9,7 Skandia ,2 Handelsbanken Liv ,5 Kaikki yhteensä ,0 Kaikki yhteensä Kasvu-% -8,1-6,0-29,0-0,3 9,9 17,3-7,4 52,1 3,5-8,5 7,2-8,4

21 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 6 Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2007 (1000 ) Sijoitus- Sijoitusten Vakuutus- Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan arvonkor. Korvaus- maksuvas- toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot ja oikaisut kulut tuun muutos Liikekulut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Nordea Henkivakuutus OP-Henkivakuutus Henki-Sampo Henki-Tapiola Henki-Veritas Suomi Henki-Fennia Y-H-Tapiola Kaleva Duo Liv-Alandia Retro Henkiyhtiöt yhteensä Henkivakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2007 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Sijoitussid. Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Sijoitussid. Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä katteena yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka vastuuvelka yhteensä siirtovelat yhteensä Nordea Henkivakuutus Henki-Sampo OP-Henkivakuutus Suomi Henki-Tapiola Kaleva Henki-Veritas Henki-Fennia Y-H-Tapiola Liv-Alandia Duo Retro Henkiyhtiöt yhteensä

22 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 7 Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulot vuonna 2007 (1000 ) Vakuutus Markkina- Ensi- Jälleen- maksutulo osuus 2007 TyEL YEL vakuutus vakuutus yhteensä % Varma ,5 Ilmarinen ,4 Eläke-Tapiola ,0 Eläke-Fennia ,6 Etera ,9 Eläke-Veritas ,4 Pensions-Alandia ,3 Eläkeyhtiöt yhteensä ,0 Eläkeyhtiöt yhteensä Kasvu-% 4,0 6,8 4,2 4,2 Työeläkevakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 2007 (1000 ) Sijoitus- Vakuutus- Liikekulut, Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan Korvaus- maksuvas- lakisäät. toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot kulut tuun muutos maksut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Varma Ilmarinen Eläke-Tapiola Eläke-Fennia Etera Eläke-Veritas Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä Työeläkevakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 2007 (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä velka yhteensä siirtovelat yhteensä Varma Ilmarinen Eläke-Tapiola Etera Eläke-Fennia Eläke-Veritas Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä

23 FK Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki Faksi

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008 Vakuutusyhtiöt Suomessa 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009 Vakuutusyhtiöt Suomessa 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 1 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 3.5.2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Vakuutusyhtiöt Suomessa 31.12.2006 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Kansantalouden kehitys vuonna 2006... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 3 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2014 24.04.2014 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2013 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2015 27.04.2015 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 1 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2014 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017

JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 31.05.2017 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2017 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusvuosi 2016 Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys 5 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2012 17.12.2012 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 1 III ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2012 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2009 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS LYHYESTI...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2009 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...7

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011

Arvio vakuutusmarkkinoiden kehityksestä 2011 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys Lyhyesti...2 Taloudellinen tilanne...3 Vuoden 2011 arviot...3 Vahinkovakuutus...3 Lakisääteinen eläkevakuutus...6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011

Vakuutusyhtiöt 2010 22.9.2011 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Merja Stenberg Puhelin 010 831 5537 merja.stenberg@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2010 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009

Vakuutusyhtiöt 2008 19.11.2009 1 (7) Julkaisija Finassivalvonta Tekijä Juhani Peltola Puhelin 010 8315538 juhani.peltola@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutuyhtiöt 2008 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä Vahinko-, henki-,

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS LEHDISTÖTIEDOTE 2/2005 6.6.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Säästö- ja henkivakuutusselvitys

Säästö- ja henkivakuutusselvitys FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund SISÄLLYS Henkivakuutusmarkkinat Suomessa... 1 Maksutulo on pysynyt vakaana... 2 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti... 2 Vakuutussäästäminen...

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 LEHDISTÖTIEDOTE 3/2005 9.9.2005 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2005 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi vuoden ensimmäisellä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 TIEDOTE Lehdistötiedote 9.3.2005 1/2005 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2004 Vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat toimintapääomavaatimukset muuttuivat 31.12.2004.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 4/2007 1 (6) 8.6.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 31.3.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 8/2007 13.12.2007 1 (6) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2007 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus kasvoi tammi-syyskuussa. Syyskuun jälkeen yhtiöiden vakavaraisuuden voidaan arvioida heikentyneen

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2012

Vakuutustoiminta 2012 Rahoitus ja vakuutus 2013 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 108,5 mrd. euroa Vakuutustoiminnan suurimmat sijoitustoiminnan kohteet ovat osakkeet ja osuudet sekä rahoitusmarkkinavälineet,

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2013

Vakuutustoiminta 2013 Rahoitus ja vakuutus 2014 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 114,5 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 114,5 miljardia

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2014

Vakuutustoiminta 2014 Rahoitus ja vakuutus 2015 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 116,2 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 116,2 miljardia

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 28.2.2013 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2012 Sijoitustuotto: 7,5 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 29,5 miljardia euroa Toimintapääoma: 5,8 miljardia euroa Vakavaraisuusaste: 23,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 2/2008 10.3.2008 1 (7) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2007 Vakuutuslaitosten suhteellisten vakavaraisuuksien kehitys oli epäyhtenäistä eri laitosryhmien

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (7) 7.9.2004 7/2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui hieman alkuvuonna 2004. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2016

Vakuutustoiminta 2016 Rahoitus ja vakuutus 217 Vakuutustoiminta 216 Vakuutusyhtiöiden maksutulot pienenivät ja maksetut korvaukset kasvoivat vuonna 216 Vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhteenlasketut vakuutusmaksutulot

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2012 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2012 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2012 Liikevoitto nousi 48,6 milj. euroa 86,5 milj. euroon (37,9 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

OSAVUOSIKATSAUS Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo VAHVA ENSIMMÄINEN KVARTAALI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,4 miljardia euroa kasvua vuoden alusta lähes miljardi. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2007

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2007 LEHDISTÖTIEDOTE 5/2007 Lehdistötiedote 7.9.2007 1 (8) VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2007 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kasvoi tammi-kesäkuussa. Osakemarkkinoiden

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) N:o 1263 3435 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot